Titluri noi intrate în bibliotecă – aprilie - iunie 2012004 Știința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referință. Enciclopedii. Dicționare

070 Jurnalism

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

37 Educație. Timp liber

51 Matematică

52 Astronomie

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

58 Zoologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

71 Sistematizare. Urbanism

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

77 Artă fotografică

78 Muzică

81 Lingvistică

82 Literatură

91 Geografie

93/94 Istorie


004 Știința și tehnologia calculatoarelor


1 - SOLER SOLA, MARÍA.

Computer și internet fără profesor : curs complet / María Soler Sola. - București : Editura Litera, 2011.

ISBN 978-606-600-033-8

Vol. 1 : Windows XP : operațiuni de bază. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. ; 19 cm. - ISBN 978-606-600-034-5

Vol. 2 : Windows XP : aplicații generale / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. ; 19 cm. - ISBN 978-606-600-035-2

Vol. 3 : Internetul : începeți navigarea / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. ; 19 cm. - ISBN 978-606-600-036-9

Vol. 4 : Protejarea computerului / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. ; 19 cm. - ISBN 978-606-600-037-6

Vol. 5 : Poșta electronică / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. ; 19 cm. - ISBN 978-606-600-038-3

Vol. 6 : Word : editorul de texte / Maria Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. - ISBN 978-606-600-280-6

Vol. 7 : Excel : foile de calcul / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. - ISBN 978-606-600-281-3

Vol. 8 : Access și Powerpoint / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. . - ISBN 978-606-600-282-0

Vol. 9 : Resurse avansate din Word / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. - ISBN 978-606-600-283-7

Vol. 10 : Muzică digitală / Maria Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. . - ISBN 978-606-600-284-4

Vol. 11 : Fotografia digitală / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. - ISBN 978-606-600-285-1

Vol. 12 : Videoclipurile digitale / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. - ISBN 978-606-600-286-8

Vol. 13 : Internet : comunicarea prin internet / Maria Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. . - ISBN 978-606-600-287-5

Vol. 14 : Internet : rețele sociale / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. . - ISBN 978-606-600-288-2

Vol. 15 : Windows 7 : operațiuni de bază / Maria Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. - ISBN 978-606-600-289-9

Vol. 16 : Windows 7 : aplicații generale / María Soler Sola. - București : Editura Litera. - 2011. - 64 p. - ISBN 978-606-600-290-5

I 4368; 004/S67


2 - TEODORESCU, HORIA-NICOLAI L.

Microcontrolere și microsisteme : aplicații / Horia-Nicolai L. Teodorescu. - Ed. preliminară. - Iași : Politehnium, -2010.

vol. ; 24 cm.

Vol. 2 : Partea a II-a. - 2010. - 168 p. - ISBN 978-973-621-292-5

III 21685; 004/T38

top

02 Biblioteconomie


3 - BULUȚĂ, GHEORGHE.

Bibliotheca Bibliololgica : catalog / Gheorghe Buluță, Monica Mocanu. - București : Ex Libris, 2008-2011.

2 vol. ; 29 cm.

Vol. 1 : A-L - 2008 an aniversar : 500 de ani de la apariția "Liturghierului lui Macarie". - 2008-2009. - 221 p.

Vol. 2 : M-Z - 2010 an aniversar : 500 de ani de la apariția "Octoihului lui Macarie". - 2010-2011. - 228 p.

IV 8621; 02/B91


4 - DEDIU, LIVIU IULIAN.

Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane / Liviu Iulian Dediu. - București : Editura ANBPR, 2012.

274 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92717-0-4

III 21698; 02(075.9)/D27

top

030 Lucrări de referință. Enciclopedii. Dicționare


5 - Dicționar al inventatorilor români contemporani / coord. Emil Constantin Stanciu. - Cluj-Napoca : Risoprint, -2012.

vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-751-621-3

Vol. 3. - 2012. - 560 p. - Index alfabetic de nume. - ISBN 978-973-53-0767-7

III 21634; D001/D39


6 - FLOREA, VASILE.

Dicționar universal de artă plastică / Vasile Florea, Gheorghe Szekely . - București : Litera Internațional, 2011.

814 p. 17 cm .

ISBN 978-973-675-616-0

I 4359; D74/F67


7 - GORUNESCU, ELENA.

Dicționar francez-român [și] român-francez frazeologic / Elena Gorunescu. - București : Teora, 2005.

424 p. ; 24cm.

ISBN 973-20-0869-5

III 21746; D81/G72


8 - NEUMANN, HANS.

Dicționar medical de buzunar : german-român, român-german / Hans Neumann. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2012.

452 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-2580-2

I 4384; D61/N53

top

070 Jurnalism


9 - AGNÉS, YVES.

Introducere în jurnalism / Yves Agnès. - Iași : Polirom, 2011.

437 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-1949-8

III 21790; 070/A27


10 - MARCU, LAURA.

Mass-media și comunicarea electorală / Laura Marcu. - Târgoviște : Editura Bibliotheca, 2010.

160 p. ; 20 cm - (Universitaria Economia).

ISBN 978-973-712-533-0

II 39953; 070/M34

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE


11 - BEITZEL, BARRY J.

Biblica : atlasul Bibliei / Barry J. Beitzel. - București : Editura Litera, 2011.

575 p. : il. color ; 34 cm.

ISBN 978-606-600-257-8

V 266; 22/B41


12 - Biblia : o istorie vizuală / trad. din limba engleză Christian Cebulj, Franke Dobek, Ursula Rudnick. - București : Litera Internațional, 2010.

510 p. : il. color ; 28 cm.

ISBN 978-973-675-859-1

I 4354; 22=135.1/B51


13 - Biblia cu ilustrații / [trad.] versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. - București : Litera Internațional, 2011.

8 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-606-177-9

Vol. 1 : Pentateuhul. - 2011. - 360 p. : fotogr. color. - ISBN 978-606-600-178-6

Vol. 2 : Cartea Iosua, Cartea Judecătorilor, Cartea Rut, Cărțile Regilor, Întâia Paralipomena. - 2011. - p. 366 - 720. - ISBN 978-606-600-197-3

Vol. 3 : Cartea a doua Paralipomena, Cărțile Ezdra și Neemia, Cartea Esterei, Iov, Psalmii. - 2011. - p. 725 - 1080. - ISBN 978-606-600-180-9

Vol. 4 : Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia. - 2011. - p. 1085 - 1440. - ISBN 978-606-600-181-6

Vol. 5 : Cartea profetului Iezechiel, Cartea profetului Daniel, profeți mici. - 2011. - p. 1445 - 1752. - ISBN 978-606-600-182-3

Vol. 6 : Cărțile necanonice ale Vechiului Testament. - 2011. - p. 1757 - 2112. - ISBN 978-606-600-183-0

Vol. 7 : Noul Testament : Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, I și II Corinteni. - 2011. - p. 2117 - 2472. - ISBN 978-606-600-184-7

Vol. 8 : Noul Testament : Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Epistolele Sobornicești, Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. - 2011. - p. 2477 - 2832. - ISBN 978-606-600-256-1

II 40221; 22/B51


14 - RANGA, IOAN HORIA.

Pilde creștine / pr. prof. Ioan Horia Ranga. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov.

vol. ; 21 cm.

Vol. 5 : Har prin cuvinte. - 2010. - 144 p. - ISBN 978-973-598-773-2

II 39957; 244/R24

top

31 Statistică. Demografie. Sociologie


15 - IACOB, DUMITRU.

Controlul statistic al calității : aplicații / Dumitru Iacob, Marius Băeșu. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2011.

180 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-362-8

III 21668; 311.2/I-12


16 - Umanism, educație, resurse umane, 6-7 mai 2011 Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava / editori : Guliciuc Viorel, Dreve Roxana-Ema, Miron Valeria-Alina, ... - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2011.

264 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-30-2933-5

II 39960; 316.7/U41

top

32 Politică


17 - HRISCU, MARIUS.

Demiterea ministrului român de externe Nicolae Titulescu (29 august 1936) / Marius Hriscu. - Iași : Editura PIM, 2010.

85 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-13-0162-1

II 39931; 328/H87


18 - LAZAROVICI, GRIGORE.

Partidismul la români / Grigore Lazarovici. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

250 p. ; 21 cm - (Științe sociale).

ISBN 978-606-8348-39-1

II 39964; 329/L34


19 - NEDELCEA, TUDOR.

Românii de lângă noi / Tudor Nedelcea ; prefață de Victor Crăciun. - Craiova : Fundația "Scrisul Românesc", 2011.

482 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 978-973-7864-62-8

II 39956; 323/N35


20 - POPA, VALENTIN.

Publicistică - o istorie cotidiană - / Valentin Popa. - Târgu-Jiu : Editura "Academica Brâncuși" Târgu-Jiu, 2010.

406 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-397-3

II 39955; 329/P79

top

33 Științe economice


21 - BÎRLE, VASILE.

Bazele economiei / Vasile Bîrle. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2011.

298 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-536-196-6

III 21686; 330/B54


22 - CUCUI, ION.

Mélanges en hommage à Jean-Claude Dischamps / Ion Cucui, Maria Negreponti-Delivanis, Ion Stegăroiu. - Târgoviște : Maison d'édition Bibliotheca, 2009.

481 p. : tab., graf. ; 24 cm.

ISBN 978-973-712-448-7

III 21687; 330.8/C93


23 - HARALAMBIE, GEORGE ALIN.

Planurile expermentale statistice în turism studiu de caz - Județul Prahova / George Alin Haralambie. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2008.

160 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-281-3

III 21691; 338(498 PRAHOVA)/H24


24 - LUMPERDEAN, IOAN.

Wirtschaftsgeschichte : eine Einführung / Ioan Lumperdean, Mihaela Salanță, Rudolf Gräf ; übersetzung aus dem Rumänischen : Raluca-Mihaela Leluțiu, Irene Stoica-Matache, Diana Opruța und Zenovia Pop. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006.

256 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-610-527-2

II 39959; 338/L91


25 - STANCU, ION.

Finanțe : piețe financiare și gestiunea portofoliului ; investiții reale și finanțarea lor ; analiza și gestiunea financiară a întreprinderii / Ion Stancu. - Ed. a 4-a rev. - București : Editura Economică, 2007.

958 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-709-320-2

III 21709; 336.1/S76

top

34 Drept. Jurisprudență


26 - Codul fiscal cu Norme metodologice de aplicare și Codul de procedură fiscală cu Norme metodologice de aplicare : culegere de acte normative după documente oficiale / Anișoara Partheniu. - București : Meteor Press, 2012.

800 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-728-562-1

III 21793; 347.7/C60


27 - GHEORGHE, CARMEN ADRIANA.

Caiet de seminar la disciplina Drept bancar : culegere de texte ; teste de evaluare / lector univ. dr. carmen Adriana Gheorghe, asist. univ. drd. Laura Mureșan. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2007.

253 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-598-131-0

II 39958; 347.7/G40


28 - HRISCU, MARIUS.

De la dispute la reconciliere : relațiile româno-sovietice (1932-1936) / Marius Hriscu. - Iași : Editura PIM, 2010.

102 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-13-0161-4

II 39920; 341.2/H87


29 - HRISCU, MARIUS.

Drepturile omului reflectate în Constituțiile României din 1923 și 1938 / Marius Hriscu. - Iași : Editura PIM, 2010.

84 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-520-984-8

II 39917; 342.7/H87


30 - HRISCU, MARIUS.

Nicolae Titulescu : idei și acțiuni diplomatice ; demiterea unui guvern / Marius Hriscu. - Iași : Editura PIM, 2010.

154 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-520-985-5

II 39916; 341.7/H87


31 - HRISCU, MARIUS.

Parlamentul European : structură și atribuții / Marius Hriscu. - Iași : Editura PIM, 2011.

80 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-13-0652-7

II 39965; 341/H87


32 - HRISCU, MARIUS.

Titulescu și Liga Națiunilor : trei momente semnificative / Marius Hriscu. - Iași : Editura PIM, 2010.

116 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-520-979-4

II 39915; 341.7/H87


33 - Noul Cod Civil : comentarii, doctrină și jurisprudență / colectivul de autori : Carmen Tamara Ungureanu, Mădălina Afrăsinei, Dana Margareta Cigan, ... . - București : Editura Hamangiu, 2012.

3 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-522-729-3

Vol. 1 : Art. 1-952. Cartea I. Despre persoane ; Cartea II. Despre familie ; Cartea III. Despre bunuri. - 1418 p. - Bibliogr. p. 1385-1398. - Index p. 1399-1418. - ISBN 978-606-522-730-9

Vol. 2 : Art. 953-1649. Cartea IV. Despre moștenire și libertăți ; Cartea V. Despre obligații (titlurile I-VIII). - 1067 p. - Bibliogr. p. 1045-1054. - Index p. 1055-1067. - ISBN 978-606-522-731-6

Vol. 3 : Art. 1650-2664. Cartea V. Despre obligații (titlurile IX-XI) ; Cartea VI. Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor ; Cartea VII. Dispoziții de drept internațional privat. - 1229 p. - Bibliogr. p. 1203-1211. - Index p. 1213-1229. - ISBN 978-606-522-733-0

III 21693; 347/N89


34 - UDROIU, MIHAIL.

Procedură penală : partea generală, partea specială / Mihail Udroiu. - București : C.H. Beck, 2010.

499 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-115-824-2

III 22039; 343.1/U19

top

37 Educație. Timp liber


35 - Abordarea interculturalității în educația multietnică = The approach of interculturality in multiethnic education = Az interkulturalitás megközelitése a multietnikus oktatásban / coord. Vasile Marcu, Adela Bradea. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2010.

310 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-10-0348-8

III 21689; 37/A12


36 - BOLOȘ, VASILE.

Universitatea "Petru Maior" : 2000 - 2004 : sinteză documentară / Vasile Boloș. - Târgu Mureș : Editura Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș, 2010.

300 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-7794-92-5

III 21688; 373/378/B66


37 - DUȘE, DAN-MANIU.

Organizational change and faculty development / Dan-Maniu Dușe, Carmen Sonia Dușe, Cătălin Nemeș. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.

iii, 160 p. ; 22 cm.

ISBN 978-3-8454-1865-0

II 39961; 378.1/D96


38 - HRISCU, MARIUS.

Management educațional / dr. Marius Hriscu, prof. Petru Hriscu. - Iași : Editura PIM, 2010.

142 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-520-986-2

II 39952; 37/H87


39 - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice / Bogdan Balan, Ștefan Boncu, Simona Butnaru, Ciprian Ceobanu... - Ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2009.

766 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-1403-5

III 21808; 371/P97

top

51 Matematică


40 - Teste grilă pentru admiterea în învățământul superior : departamentul matematică - informatică / ref. șt. conf. univ. dr. Jenică Crânganu, conf. univ. dr. Ion Mirică. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

37 p. ; 25 cm - (Matematică).

ISBN 978-606-8348-47-6

III 21694; 517/T46

top

52 Astronomie


41 - BENESTAD, RASMUS E.

Solar activity and earth's climate / Rasmus E. Benestad. - 2nd ed. - Berlin : Springer ; Chichester : Praxis Publishing, 2006.

331 p. : fig., h. ; 26 cm.

ISBN 978-3-540-30620-7

III 21663; 523/B44

top

53 Fizică


42 - ANGHEL, ALEXANDRU.

Rezistența materialelor / prof. univ. dr. ing. Alexandru Anghel. - Editura Universității din Ploiești, 2001-2005.

vol. ; 24 cm.

ISBN 973-31-1542-8

Vol. 2 : Partea [a] II-a. - 2005. - 603 p. : fig., diagr. - Bibliogr. - ISBN 973-719-036-X

III 21679; 539.4/A58


43 - FERZIGER, JOEL H.

Computational methods for fluid dynamics / Joel H. Ferziger, Milovan Peric. - 3rd Ed. - New York : Springer, 2002.

423 p. ; 24 cm.

ISBN 3-540-42074-6

III 21711; 532/F38


44 - LAI, MICHAEL W.

Introduction to continuum mechanics / Michael W. Lai, Rubin David, Krempl Erhard. - 4th ed. - Amsterdam : Elsevier, 2010.

520 p. ; 24 cm - (Technology / Engineering / Mechanical).

ISBN 978-0-7506-8560-3

III 21655; 531/L16


45 - MASE, THOMAS G.

Continuum mechanics for engineers / Thomas G. Mase, Ronald E. Smelser, George E. Mase. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2010.

370 p. : fig., tab. ; 26 cm - (Mechanical engineering. Computational mechanics and applied analysis).

ISBN 978-1-4200-8538-9

III 21661; 531/M45


46 - MORRISON, FAITH A.

Understanding rheology / Faith A. Morrison. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001.

545 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Topics in Chemical Engineering. A. Textbooks and Monographs).

ISBN 978-0-19-514166-5

III 21697; 532/M89


47 - OROS, CĂLIN D.

Optică geometrică și electromagnetică / Călin D. Oros, Sergiu Dinu. - Târgoviște : Valahia University Press, 2011.

323 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-603-006-9

III 21675; 535/O-70


48 - PHAN-THIEN, NHAN.

Understanding viscoelasticity : basic of rheology / Nhan Phan-Thien. - Berlin : Springer, 2002.

145 p. : 50 fig. ; 24 cm - (Advanced text in physics).

ISBN 3-540-43395-3 ISBN 1439-2674 (ISSN)

III 21666; 532/P63


49 - SAGAUT, PIERRE.

Large Eddy Simulation for incompressible flows : An introduction / Pierre Sagaut. - 3rd Ed. - Paris : Springer, 1998.

556 p. ; 24 cm - (Scientific computation).

ISBN 978-3-642-06580-4

III 21708; 532/S11


50 - VERSTEEG, H. K.

An introduction to computational fluid dynamics : the finite volume method / H. K. Versteeg, W. Malalasekera. - 2-nd ed. - Harlow, Essex : Pearson Prentice Hall, 2007.

503 p. : fig. tab. ; 25 cm.

ISBN 978-0-13-127498-3

III 21700; 532.5/V49

top

54 Chimie


51 - VLASSA, MIRCEA.

Logica reactivității în chimia organică / Mircea Vlassa, Monica Bucșa. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010.

2 vol. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-201-3

Vol. 1. - 348 p. - Bibliogr. p. 326-348. - ISBN 978-973-595-202-0

Vol. 2. - 391 p. - Bibliogr. la finele cap. - ISBN 978-973-595-203-7

III 21672; 547/V79

top

57 Biologie


52 - ULEA, EUGEN.

Microbiologie / Eugen Ulea, Florin Daniel Lipșa. - Iași : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2011.

198 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-147-091-7

III 21671; 579/U31

top

58 Zoologie


53 - URECHE, CAMELIA.

Insectele miniere din România / Camelia Ureche. - Iași : Editura PIM, 2010.

244 p. : fotogr. color, fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-606-520-955-8

III 21670; 585.76/.79/U

top

61 Medicină


54 - BALLENTINE, RUDOLPH.

Dietă și nutriție / Rudolph Ballentine ; trad. Catrinel Macovei. - București : Curtea Veche, 2007.

650 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-669-234-5

III 22037; 613.2/B22


55 - BOJOR, OVIDIU.

Fitoterapie tradițională și modernă / Ovidiu Bojor, Octavian Popescu ; cuv. în. de acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, acad. Dumitru Dobrescu, dr. Ștefan Ionescu-Călinești. - Ed. a 5-a rev. și adăug. - București : Editura Fiat Lux, 2009.

462 p. : il., tab. ; 24 cm - (Sănătate pentru toți ; 2).

ISBN 978-973-9250-89-4

III 22042; 615/B65


56 - BRĂNIȘTEANU, DUMITRU D.

Tulburările de creștere : ghid de diagnostic și tratament / Dumitru D. Brănișteanu ; pref. de Mihail Cioculescu. - Iași : Polirom, 2011.

196 p. : il. color ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-1993-1

III 21743; 616.4/B78


57 - CARPER, JEAN.

Cum să-ți păstrezi sănătatea creierului / Jean Carper ; traducere din limba egleză de Adriana Ciorbaru. - Ed. a 2-a. - București : Curtea Veche, 2007.

358 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-669-389-2

III 21745; 61/C22


58 - CĂLIN, ALINA.

Manual de ginecologie / Alina Călin, Valeriu Ardeleanu. - Galați : Zigotto, 2010.

273 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8085-37-1

III 21715; 618.1/C13


59 - CERNEA, MIHAI.

Chimiorezistența la antihelmintice de uz medical veterinar / Mihai Cernea, Laura Cristina Cernea, Vasile Cozma. - Cluj Napoca : Academic Press, 2010.

275 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-744-217-8

III 21683; 619/C35


60 - Chirurgie orală și maxilofacială / red. Corneliu Burlibașa. - Ed. a 2-a, retipărire. - București : Editura Medicală, 2008.

1312 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-39-0605-6

III 22010; 617.51/.53/C45


61 - CUTLER, ELLEN W.

O viață fără alergii și astm : metoda medicală Bioset pentru detoxifierea și desensibilizarea organismului / Ellen W. Cutler. - Ed. a 2-a. - București : Curtea Veche Publishing, 2011.

416 p. ; 22cm .

ISBN 978-973-669-910-8

III 21738; 615.83/C97


62 - Fiziologia și patologia glandei mamare la vacă / Adela Pintea, Simona Ciupe, Flore Chirilă, ... ; coordonatori : Sanda Andrei, Ioan Ștefan Groza. - Cluj-Napoca : Editura Academic Pres, 2010.

364 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-744-232-1

III 21678; 619/F62


63 - Medicina în familie : ghid complet pentru sănătatea întregii familii / Dana Mihai, Victor Georgescu. - București : Teora, 2011.

824 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-20-0345-6

III 21794; 616/M54


64 - Nelson textbook of pediatrics / eds. Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Joseph W. St. Geme III, Nina F. Schor, Richard E. Behrman. - 19th ed. - Philadelphia, PA : Elsevier / Saunders, ©011.

lviii, 2610 p. ; 29 cm.

ISBN 978-1-4377-0755-7

IV 8612; 616-053.2/N45


65 - ȘERBAN, DAN.

Siguranță alimentelor, garanția protecției consumatorului / dr. Dan Șerban, Cristina Maria Canja. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2010.

275 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-761-9

III 21677; 614.3/S47

top

62 Inginerie. Tehnică în general


66 - RANDALL, ROBERT E.

Elements of ocean engineering / Robert E. Randall. - 2nd ed. - Jersey City, New Jersey : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.

XXXViii, 445 p. : fig., tab. ; 29 cm.

ISBN 978-0-939773-77-0

III 21716; 62/R24

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


67 - BOLUNDUȚ, IOAN-LUCIAN.

Tehnologia materialelor plastice și compozite / Ioan Lucian Bolunduț. - Iași : Junimea, 2011.

99 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-37-1533-7

III 21669; 620.1/B66

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


68 - HUSAIN, IQBAL.

Electric and hybrid vehicles : design fundamentals / Iqbal Husain. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press ; London : Taylor & Francis Group, 2011.

501 p. : fig. ; 24 cm - (Electrical Engineering).

ISBN 978-1-4398-1175-7

III 21641 ; 621.31/H34

top

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor


69 - FOSSEN, THOR I.

Guidance and control of ocean vehicles / Thor I. Fossen. - Chichester : John Wiley & Sons, 1994.

480 p. ; 24 cm.

ISBN 0-471-94113-1

III 21702; 621.6/F81

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini


70 - CĂNĂNĂU, NICOLAE.

Procesarea prin ștanțare și matrițare : îndrumar de laborator / prof. dr. ing. Nicolae Cănănău, s. l. dr. ing. Ovidiu Dima, conf. dr. ing. Gheorghe Gurău. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

165 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-606-8348-44-5

III 21491; 621.9/C18


71 - SOCACIU, TEODOR.

Tratamente termice / Teodor Socaciu, Adrian Moisoiu. - Târgu Mureș : Editura Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș, 2011.

145 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-581-001-3

III 21676; 621.78/S65


72 - SOLOMON, NICOLAE.

Utilaje pentru presare la rece / prof. dr. ing. Nicolae Solomon, conf. dr. ing. Iulia Solomon. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2011.

162 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-369-7

III 21684; 621.983/S67

top

624/627 Construcții civile


73 - Construiește cu "steel" : lucrările seminarului organizat cu ocazia aniversării profesorului Vasile Păcurar la 70 de ani : Cluj-Napoca, 21 mai 2010 / editori : Zsolt Nagy, Ioan Petran, Cristina Câmpian, Zoltán Kiss. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2010.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-713-271-0

III 21680; 624/C68

top

629 Tehnica mijloacelor de transport


74 - RILL, GEORG.

Road vehicle dynamics : fundamentals and modeling / Georg Rill. - Boca Raton ; London : CRC Press, 2012.

331 p. : fig. ; 24 cm - (Ground Vehicle Engineering Series).

ISBN 978-1-4398-3898-3

III 21629; 629.3/R54

top

629.5 Tehnică navală


75 - BOSE, NEIL.

Marine powering prediction and propulsors / Neil Bose. - Jersey City, New Jersey : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2008.

209 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-939773-65-1

III 21717; 629.5/B71


76 - DEAN, ROBERT G.

Water wave mechanics for engineers and scientists / Robert G. Dean, Robert A. Dalrymple. - New Jersey : World Scientific, 1991.

353 p.; 24 cm - (Advanced series on ocean engineering ; 2).

ISBN 10-9810204205

III 21713; 629.5/D26


77 - DUBROVSKY, V.

Multi-hull ships / V. Dubrovsky, A. Lyakhovitsky. - New York : Blackbone Publishing Company, 2001.

495 p. ; 254 cm.

ISBN 0-9644311-2-2

III 21710; 629.5/D86


78 - FALTINSEN, ODD M.

Hydrodynamics of high-speed marine vehicles / Odd M. Faltinsen. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, ©005.

XIX, 454 p. : diagr., tab. ; 26 cm.

ISBN 978-521-17873-0

III 21704; 629.526/F17


79 - FOSSATI, FABIO.

Aero-hydrodynamics and the performance of sailing yachts : the science behind sailing yachts and their design / Fabio Fossati ; translated by Martyn Drayton. - London : Adlard Coles Nautical : Politecnico di Milano, 2009.

354 p. : fig., tab., il. color ; 25 cm.

ISBN 978-4081-1338-7

III 21699; 629.5/F81


80 - FOSSEN, THOR I.

Handbook of marine craft hydrodynamics and motion control / Thor I. Fossen. - Chichester : Wiley Publishing, 1998.

575 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-119-99149-6

III 21701; 629.5/F81


81 - HUGHES, OWEN F.

Ship structural analysis and design / Owen F. Hughes, Jeom Kee Paik ; în colaboarare cu : Dominique Béghin, John B. Caldwell, Hans G. Payer. - Jersey City, New Jersey : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.

XIV, 585 p. : fig., tab. ; 28 cm.

ISBN 978-939773-78-3

III 21718; 629.5/H92


82 - JENSEN, JORGEN JUNCHER.

Load and global response of ships / Jorgen Juncher Jensen. - Amsterdam ; London ; New York : Elsevier, 2001.

xi, 337 p. ; 26 cm - (Elsevier Ocean Engineering Book Series ; 4).

ISBN 978-0-08-043953-2

III 21706; 629.5/J46


83 - KERWIN, JUSTIN E.

Propulsion / Justin E. Kerwin, Jacques B. Hadler ; editor : J. Randolph Paulling. - Jersey City, New Jersey : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.

185 p. : fig., tab. ; 28 cm - (The Priciples of Naval Arhitecture).

ISBN 978-0-939773-83-1

IV 8624; 629.5/K36


84 - KOBYLINSKI, LECH K.

Stability and safety of ships / Lech K. Kobylinski, Sigismund Kastner. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, 2003-.

vol. ; 25 cm - (Elsevier Ocean Engineering Book Series).

Vol. 1 : Regulation and operation. - 2003. - xviii, 412 p - (Elsevier Ocean Engineering Book Series ; 9). - Bibliogr., index. - ISBN 978-0-08-043001-0 : 552.63 lei.

III 21705; 629.5/K64


85 - LARSSON, LARS.

Ship resistance and flow / Lars Larsson, Hoyte C. Raven ; editor : J. Randolph Paulling. - Jersey City, New Jersey : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.

230 p. : fig., tab. ; 29 cm - (The Priciples of Naval Arhitecture).

ISBN 978-0-939773-76-3

IV 8623; 629.5/L22


86 - The Maritime engineering reference book : a guide to ship design, construction and operation / ed. by Anthony F. Molland. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, ©008.

xviii, 902 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-7506-8987-8

III 21707; 629.5/M41


87 - MOLLAND, ANTHONY F.

Ship resistance and propulsion : practical estimation of ship propulsive power / Anthony F. Molland, Stephen R. Turnock, Dominic A. Hudson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011.

537 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-521-76052-2

III 21703; 629.5/M87


88 - Ship production / Richard Lee Storch, Colin P. Hammon, Howard M. Bunch, ... - 2nd ed. - Jersey City, New Jersey : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2007.

436 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-039773-57-0

III 21719; 629.5/S52


89 - YUN, LIANG.

High performance marine vessels / Liang Yun, Alan Bliault. - Springer : London, 2012.

359 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4614-0868-0

III 21712; 629.5/Y93

top

63 Științe agricole


90 - DEJEU, LIVIU.

Viticultura practică / Liviu Dejeu. - București : Ceres, 2009.

256 p. : il. color ; 25 cm.

ISBN 973-40-0664-9

III 22040; 634.8/D26


91 - Fiziologia plantelor de cultură / Ioan Burzo, Simion Toma, Constantin Crăciun, ... - Chișinău : Știința, 1999-2000.

4 vol. : tab., fig. ; 22 cm.

Vol. 1 : Procesele fiziologice din plantele de cultură. - 1999. - 464 p. - ISBN 9975-67-141-1

Vol. 2 : Fiziologia culturilor de câmp. - 1999. - 448 p. - ISBN 9975-67-146-2

Vol. 3 : Fiziologia pomilor fructiferi și a viței de vie. - 1999. - 440 p. - ISBN 9975-67-147-0

Vol. 4 : Fiziologia legumelor și a plantelor floricole. - 2000. - 404 p. - ISBN 9975-67-151-9

II 39969; 63/F62


92 - LĂCĂTUȘU, RADU.

Agrochimie / dr. Radu Lăcătușu. - Timișoara : Editura Helicon, 2000.

312 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 973-574-642-5

III 21721; 63/L13


93 - Lucrările agropedoameliorative / Ion Nițu, Corneliu Răuță, Maria Drăcea, ... - București : Editura Agris, 2000.

407 p. : tab., fig. ; 23 cm.

ISBN 973-98719-8-4

III 21720; 63/L88


94 - POPESCU, VASILE.

Producerea materialului săditor pentru legume, pomi și viță / V. Popescu, L. Dejeu, L. Chira. - București : M.A.S.T., 2007.

476 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8011-06-X

II 40285; 631.53.03/P78


95 - Productivitatea unor hibrizi de viermi de mătase ai dudului / coord. Liviu Al. Mărghitaș. - Cluj Napoca : Academic Press, 2009.

169 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-744-151-5

III 21674; 631/P94

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


96 - Biology and conservation of the european sturgeon Acipenser sturio L.1758 : the Reunion of the European and Atlantic Sturgeon / editors : Patrik Williot, Eric Rochard, Nathalie Desse-Berset, ... - Heidelberg : Springer, 2011.

668 p. : fig., tab., il. color ; 24 cm.

ISBN 978-3-642-20610-8

III 21714; 639.3/B53

top

65 Management


97 - ANDREȘ, SOLOMIA.

Managementul resurselor umane : sinteze, teste, îndrumări / Solomia Andreș. - Reșița : Editura Universității "Eftimie Murgu" din Reșița, 2009.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1906-50-8

III 21692; 658/A51


98 - CHRAIF, MIHAELA.

Metoda interviului în psihologia organizațională și a resurselor umane / Mihaela Chraif, Mihai Aniței. - Iași : Polirom, 2011.

499 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-1344-1

III 21744; 65/C48


99 - IOANITA, ION.

Measuring value : romanian experiences / Ion Ioanita, Jean Andrei. - Saarbrücken, Germania : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.

174 p. : tab. ; 22 cm.

ISBN 978-3-8454-4043-9

II 39968; 658.5/I-69

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


100 - The 2nd International Conference on Food Chemistry, Engineering & Technology : 19 -20 May 2011, Timișoara : book of abstracts / Faculty of Food Processing Technology. - Timișoara, [2011].

[102] p. ; 24 cm.

III 21673; 663/664/S40

top

71 Sistematizare. Urbanism


101 - Mărginimea Sibiului : planificare și amenajare teritorială / coord. Pompei Cocean. - Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009.

282 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-962-1

III 21690; 711.1(498)/M37

top

72 Arhitectură


102 - Arhitectura : o istorie vizuală / Daniel Borden, Jerzy Elzanowsi, Cornelia Lawrenz, ... ; trad. Narcisa Gutium. - Ed. a 2-a. - București : Litera Internațional, 2011.

512 p. ; 17 cm - (Esențial).

ISBN 978-606-600-588-3

I 4369; 72/A77

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


103 - AILINCĂI, CORNEL.

Introducere în gramatica limbajului vizual / Cornel Ailincăi. - Ed.a 3-a. - Iași : Polirom(2010).

227 p. : il. ; 24cm.

ISBN 978-973-46-1675-6

III 21742; 75/A29


104 - ARNHEIM, RUDOLF.

Arta și percepția vizuală : o psihologie a văzului creator / Rudolf Arnheim ; trad. Florin Ionescu. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2011.

500 p. : il. ; 23 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-46-1978-8

III 21740; 75/A81


105 - CEBUC, ALEXANDRU.

Grigorescu / Alexandru Cebuc ; Mihaela Chițac ; Marina Motroc. - Ed. a II-a. - București : Monitorul Oficial R.A., 2012.

166 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-567-783-1

III 22041; 75(498)/C33


106 - SCOTT, MARYLIN.

Biblia picturii în acuarelă : referințe fundamentale pentru artiști / Marylin Scott ; trad. Anne Marie Baranga. - București : All Educational, 2011.

192 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-973-684-744-8

II 40287; 75/S38


107 - SCOTT, MARYLIN.

Biblia picturii în ulei : referințe fundamentale pentru artiști / Marylin Scott ; trad. Anne Marie Baranga. - București : All Educational, 2011.

192 p. : il ; 20 cm.

ISBN 978-973-684-743-1

II 40288; 75/S38


108 - TRUICĂ, ION.

Arta compoziției / Ion Truică. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2011.

221 p. : il. ; 23 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-46-1889-7

III 21787; 7.012/T88

top

77 Artă fotografică


109 - FREEMAN, MICHAEL.

Manual de fotografie digitală / Michael Freeman. - București : Litera Internațional, 2011.

640p. : il. ; 23cm.

ISBN 978-606-600-356-8

III 21741; 77.0/M65

top

78 Muzică


110 - DUMITRU, LEONARD.

Rugă sub ogiva albastră : cinci lieduri pentru bariton și pian pe versuri de Vasile Burlui / Leonard Dumitru. - Iași : Apollonia, 2012.

80 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-152-244-9

IV 8622; 78(498)/D89

top

81 Lingvistică


111 - AMĂLINEI, NECULAI.

Limba japoneză : simplu și eficient : caiet de exerciții / Neculai Amălinei, Ana-Maria Fujii. - Iași : Polirom, 2012.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-2593-2

III 21810; 811.521.36'373/A45


112 - AMĂLINEI, NECULAI.

Limba japoneză : simplu și eficient / Neculai Amălinei. - Ed. a 6-a, rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2011.

282 p. : fig. ; 24 cm + 1 CD.

ISBN 978-973-46-223-8

III 21809; 811.521'36/A45


113 - BOER, BERNA DE.

Olandeza pentru începători / Berna de Boer, Birgit Lijmbach. - Bucuresti : Niculescu, 2010.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-748-059-0

II 40283; 811.112/B62


114 - CAILLAUD, CAROLE.

Modele de scrisori profesionale în limba engleză / C. Caillaud, P. Janiaud-Powell. - Iași : Polirom, 2007.

227 p. ; 23 cm + 1 CD .

ISBN 978-973-46-0836-2

III 21811; 811.111/C12


115 - CĂLIN, ANCA.

Traduceri specializate : culegere de texte / Anca Călin, Raluca Sarău ; coord. Adela Drăgan ; ref. șt. Muriel Fendrich, Anca Gâță, Nicolae Taftă. - Galați : Galați University Press (GUP), 2010.

vol. ; 24 cm - (Științe filologice).

ISBN 978-606-8008-80-6

Vol. 1 : Limba franceză - limba română, limba română - limba franceză. - 2010. - 145 p. - ISBN 978-606-8008-83-7

III 21696; 81'27/C14


116 - CHILĂRESCU, MIHAELA.

Practical course of English / Mihaela Chilărescu, Constantin Paidos. - Iași : Polirom, 2006.

311 p. : il. ; 24 cm + 2 CD-ROM.

ISBN 973-46-0234-9

III 21813; 811.111/C42


117 - DIMULESCU, FLORIN.

Ghid de conversație român - finlandez / Florin Dimulescu, Lea Luodes, Kaisa Halme. - Ed. a II-a. - Iași : Polirom, 2007.

219 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-0671-9

I 4382; 811.51/D46


118 - FRUMUȘELU, MIHAI DANIEL.

Ghid de conversație român-suedez / Mihai Daniel Frumușelu. - Ed. a II-a. - Iași : Polirom, 2007.

310 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-0621-4

I 4383; 81'374.8/F94


119 - GANEA, ALINA-ELENA.

De la parole comme action : Aperçu théorique et entraînement pratique au fonctionnement des actes de langage / Alina Ganea. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

212 p. ; 20 cm - (Științe filologice).

ISBN 978-606-8348-34-6

II 39962; 811.133.1/G11


120 - HULBAN, HORIA.

Exerciții și teste de limba engleză pentru competență și performanță / Horia Hulban, Tamara Lăcătușu, Călina Gogălniceanu. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

477 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-0555-2

III 21789; 811.111/H93


121 - MANDELBROJT-SWEENEY, M.

Limba engleză pentru medici și asistente / M.Mandelbrojt-Sweeney ; trad. Simona Stoleriu. - Iași : Polirom, 2006.

173 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-0400-5

III 21788; 811.111/M22


122 - MOLNÁR BRODOGI, ENIKÖ.

Limba finlandeză pentru tine : manual de conversație / Molnàr Bodrogi Enikö, Pályi Éva Ildikó. - Iași : Polirom, 2003.

156 p. ; 21 cm.

ISBN 973-681-272-3

II 40016; 811.51/M87


123 - MURDOCH-STERN, SERENA.

Limba engleză pentru afaceri / Serena Murdoch-Stern. - Iași : Polirom, 2008.

396 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-1139-3

III 21812; 811.111/M96


124 - SARAȘ, MARCEL.

Gramatica practică a limbii franceze / M. Saraș, M. Ștefănescu . - București : Meteor Press, 2004.

480 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8355-21-4

III 22038; 811.133.1/S23


125 - SCRIPNIC, GABRIELA.

Langue française contemporaine : phonétique et phonologie / Gabriela Scripnic. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

210 p. ; 20 cm - (Științe filologice).

ISBN 978-606-8348-33-9

II 39963; 811.133.1/S32


126 - ȘERBAN, ANASTASIA.

Ghid de conversație român-grec / Anastasia Șerban, Dan Dumitrescu. - Ed. a II-a. - București : Meteor Press, 2011.

352 p. ; 16 cm.

ISBN 973-85264-1-8

I 4355; 811.14/S47


127 - TABARASI, ANA-STANCA.

Ghid de conversație român - danez / Ana-Stanca Tabarasi. - Ed. a II-a. - Iași : Polirom, 2007.

190 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-0661-0

I 4381; 81'374/T11


128 - VÂLCU, ANGELICA.

Types discursifs et textuels en français contemporain : Une approche pragmatique / Angelica Vâlcu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

141 p.; 24 cm - (Științe filologice).

ISBN 978-606-8348-12-4

III 21695; 811.133.1/V14

top

82 Literatură129 - Interviurile "Bucovinei Literare" 1990-2010 / antologie realizată de : Constantin Arcu și Sabina Fînaru. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2011.

396 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-373-4

III 21681; 821.135.1/I-58


130 - HRISCU, MARIUS.

Pași spre nemărginire [versuri] / Marius Hriscu ; cuvânt înainte semnat de Liviu Apetroaie. - Iași : Editura PIM, 2011.

101 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-13-0258-1

II 39966; 821.135.1/H87


131 - PĂUNESCU, ADRIAN.

Rugă pentru părinți / Adrian Păunescu. - București : Păunescu, 2007.

160 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-88252-2-2

II 40284; 821.135.1/P45


132 - PETRESCU, CEZAR.

Romanul lui Eminescu / Cezar Petrescu. - București : Viitorul Românesc, 2000.

373 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8033-18-7

II 39495; 821.135.1/P56


133 - POE, EDGAR ALLAN.

Masca morții roșii și alte povestiri : schițe, nuvele, povestiri 1832 - 1842 / E. A. Poe ; trad., note introductive Liviu Cotrău. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2012.

768 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-2611-3

II 40286; 821.111(75)-32/P74

top

91 Geografie


134 - Analysis of climate variability : applications of statistical techniques. Proceedings of an Autumn School organized by the Commission of the European Community on Elba from october 30 to November 6, 1993 / editors : H. von Storch, A. Navarra. - 2nd ed. - Berlin : Springer, 2010.

342 p. : 91 fig., 13 tab. ; 23 cm.

ISBN 978-3-642-08560-4

IV 8620; 911.2/A48


135 - Dunărea românescă = The Romanian Danube = Le Danube roumain / coordonator : Ioan Roșca ; prefață de Fănuș Neagu. - București : Agenția Națională de Presă AGERPRES, 2011.

215 p. : fotogr. color ; 32 cm.

ISBN 978-973-86757-9-7

V 265; 911.2/D94


136 - MARCHALL, JOHN.

Atmosphere, ocean and climate dynamics : an introductory text / John Marchall, Alan R. Plumb. - Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2008.

324 p. : fig., tab. ; 26 cm - (International Geophysics ; 93).

ISBN 978-0-12-558691-7

IV 8618; 911.2/M42


137 - RUDDIMAN, WILLIAM F.

Earth's climate : past and future / William F. Ruddiman. - 2nd ed. - New York : W. H. Freeman and Company, 2008.

388 p. : fig., il. color ; 28 cm.

ISBN 13-978-0-7167-8490-6

IV 8619; 911.2/R89


138 - SALBY, MURRY L.

Physics of the atmosphere and climate / Murry L. Salby. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

666 p. : fig., tab., pl. ; 26 cm.

ISBN 978-0-521-76718-7

III 21664; 911.2/S16


139 - WILKS, DANIEL S.

Statistical methods in the atmospheric sciences / Daniel S. Wilks. - 3rd ed. - Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2011.

676 p. : fig. ; 24 cm - (International Geophysics ; 100).

ISBN 978-0-12-385022-5

III 21665; 911.2/W68

top

93/94 Istorie


140 - Istoria ilustrată a lumii / Klaus Berndl, Markus Hattstein, Arthur Knebel, ... ; traducere din limba engleză: Brândușa Ciugudean. - București : Litera Internațional, 2009.

656 p. : il. color ; 28 cm.

ISBN 978-973-675-547-7

IV 8641; 94.41/99/I-87


141 - 1000 de evenimente care au modelat lumea / traducere din limba engleză Gabriela Tănase, Elena Stan. - București : Litera Internațional, 2011.

415p. : il. color ; 28 cm.

ISBN 978-606-600-481-7

IV 8644; 94(100)03/O-52

top