Titluri noi intrate în bibliotecă în perioada ianuarie - martie 2012

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

929 Biografii

93/94 Istorie

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

1 - BACIU, RODICA.

Programarea în limbaj de asamblare : note de curs, probleme rezolvate, probleme propuse / Rodica Baciu. - Ed. a 4-a. - Sibiu : Techno Media, 2010.

242 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8030-82-1

II 39861; 004.4/B11

 

2 - Baze de date și sisteme de gestiune a bazelor de date Visual FoxPro / lect. drd. Anca Vâlcu, lect. drd. Marinela Lăzărică, lect. drd. Ileana Tănase, lect. drd. Aurelian Haș ; coord. conf. dr. Carmen Răduț, prof. dr. Traian Surcel. - Pitești : Independența Economică, 2003.

326 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8112-58-3

III 21544; 004.655VFP/B38

 

3 - CODREȘ, ARTHUR BOGDAN.

Contribuții privind rețelele neuronale artificiale în identificarea și conducerea proceselor : rezumatul tezei de doctorat / Arthur Bogdan Codreș ; cond. șt. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

44 p. ; 20 cm.

IV 8568; 004/A84

 

4 - CODREȘ, ARTHUR BOGDAN.

Contribuții privind rețelele neuronale artificiale în identificarea și conducerea proceselor : teză de doctorat / Arthur Bogdan Codreș ; cond. șt. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p. ; 30 cm.

IV 8548; 004/A84

 

5 - DRAGOMIR, FLORENTINA LOREDANA.

Contribuții la elaborarea sistemelor multiagent aplicate în comerțul electronic : rezumatul tezei de doctorat / Florentina Loredana Dragomir ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

53 p. ; 20 cm.

II 39854; 004/D72

 

6 - DRAGOMIR, FLORENTINA LOREDANA.

Contribuții la elaborarea sistemelor multiagent aplicate în comerțul electronic : teză de doctorat / Florentina Loredana Dragomir ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

202 p. ; 30 cm.

IV 8553; 004/D72

 

7 - HUȚANU, CORNELIU.

Sisteme cu microprocesoare în conducerea automată a proceselor / Corneliu Huțanu, Mihai Postolache. - Ed. a 2-a rev. - Iași : Academica, 2001-2002.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 2 / Corneliu Huțanu, Mihai Postolache. - Chișinău : Editura Tehnica-Info. - 2002. - VI, 312 p. - Bibliogr. - ISBN 9975-63-166-8

III 16410; 004.3/H97

 

8 - MANCAȘ, CHRISTIAN.

Fundamente teoretice ale modelului relațional al datelor / Christian Mancaș. - Constanța : Ovidius University Press, 2007.

viii, 335 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-614-407-3

II 39900; 004.65/M21

 

9 - POSTOLACHE, FLORIN.

Contribuții la achiziția și structurarea cunoștințelor în sisteme inteligente pentru diagnoza defectelor : rezumatul tezei de doctorat / Florin Postolache ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

II 39853; 004/P86

 

10 - POSTOLACHE, FLORIN.

Contribuții la achiziția și structurarea cunoștințelor în sisteme inteligente pentru diagnoza defectelor : teză de doctorat / Florin Postolache ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

IV 8552; 004/P86

top

008 Cultură și civilizație

 

11- GRAMATOPOL, MIHAI.

Miscelanea / Mihai Gramatopol . - Brașov : Transilvania Expres, 2009.

2 vol. : il., fig. ; 23 cm.

ISBN 978-973-1933-7

Vol. 1. - 333 p. - ISBN 978-973-1933-34-4

Vol. 2. - 355 p. - Addenda p. 273-343. - ISBN 978-973-1933-35-1

III 21622; 008(38)/G76

 

12 - NESF�TU, IFTIMIE.

Constantin Dumitrache : un altfel de "sistem port" / Iftimie Nesfântu. - București : Codex Aureus, 2006.

66 p. ; 24 cm.

III 21614; 008(498)/N51

top

02 Biblioteconomie

 

13 - MOCANU, MONICA.

Victor Petrescu : biobibliografie / Monica Mocanu. - București : Tehnoplast Company, 2011.

108 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8932-69-2

II 39808; 02(498)PETRESCU,V/M84

 

14 - REGNEALĂ, MIRCEA.

Noi studii de biblioteconomie / Mircea Regneală. - București : Editura ABR, 2009.

633 p. ; 20 cm - (Biblioteca ABR ; 24).

ISBN 978-973-85962-5-2

II 39809; 02/R39

 

15 - STOICA, ION.

Informație și cultură : sinteze, reflecții, atitudini / Ion Stoica ; prefață de Gheorghe Buluță. - București : Editura Tehnică, 1997.

227 p. ; 21 cm - (Bibliotheca Bibliologica).

ISBN 973-31-1097-3

II 39799; 02/S88

 

16 - STOICA, ION.

Interferențe biblioteconomice / Ion Stoica ; prefață de Ion Popișteanu. - Constanța : Ex Ponto, 1997.

208 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97953-1-5

II 39807; 02/S88

 

17 - STOICA, ION.

Scurtă introducere la o enciclopedie a informației / Ion Stoica. - Constanța : Ex Ponto, 2010.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-644-948-2

II 39802; 02/S88

 

18 - STOICA, ION.

Sensul schimbării în universul infodocumentar / Ion Stoica. - Constanța : Ex Ponto, 2009.

226 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-644-862-1

II 39798; 02/S88

top

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

 

19 - BOJOR, OVIDIU.

Miracolele terapeutice ale plantelor : mică enciclopedie de fitoterapie / doctor în farmacie Ovidiu Bojor, doctor în medicină Octavian Popescu. - București : Casa de Editură EDIMPEX-SPERANȚA, 1993.

248 p. ; 24 cm.

ISBN 973-95902-0-5

III 21505; E61/B65

 

20 - BULUȚĂ, GHEORGHE.

Bibliologi români : dicționar / Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. - Târgoviște : Editura Bibliotheca, 2011.

322 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-712-591-0

III 21524; D02/B91

 

21 - Dicționar de sociologie / coordonatori : Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu. - București : Editura Babel, 1993.

701 p. ; 24 cm.

ISBN 973-48-1011-1

III 21606; D31/D39

 

22 - Enciclopedie de neurologie și neurochirurgie / red. Liviu Popoviciu, Constantin Arseni ; C. Arseni, G. Badiu, G. Bicher, Daniela Delast-Popoviciu, E. Dulău, L. Popoviciu, V. Roman. - București : Editura Academiei Române, 1993.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1 : A-C. - 1993. - 413 p.

Vol. 2 : D-F. - 1993. - 460 p. - ISBN 973-27-0266-4

III 21558; E61/P83

 

23 - MARIN, A.

Mic dicționar de construcții de mașini rus - român / alcătuit de A. Marin. - Chișinău : Editura Tehnica, 1995.

280 p. ; 11 x 13 cm.

ISBN 5-7790-0326-2

I 4352; D81/M39

 

24 - Mimica : dicționar multilingv (român-francez-englez-german-maghiar) / coordonator : Georgeta Corniță. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2007.

315 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1729-11-4

II 39913; D81/D39

 

25 - Mimica : dicționar român-englez și englez-român = Romanian-english and english-romanian dictionary of mimicry / Georgeta Corniță, Ramona Demarcsek, Georgeta-Beatrice Ilieș, ... - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2006.

260 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8133-87-7

II 39912; D81/D39

 

26 - Mimica : dicționar român-maghiar și maghiar-român = román-magyar és magyar-román szótár : a mimika / Georgeta Corniță, Eva-Maria Hadnagy, Enikö Bokos, ... - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2006.

260 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8133-89-1

II 39911; D81/D39

top

070 Jurnalism

 

27 - ȚUCA, MARIUS.

Personajul mediatic : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Marius Țuca ; coordonator științific : prof. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

pag. multipl. ; 30 cm.

IV 8566; 070/T90

 

28 - ȚUCA, MARIUS.

Personajul mediatic : teză de doctorat / doctorand : Marius Țuca ; coordonator științific : prof. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

230 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8558; 070/T90

top

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

 

29 - DULGHERU, VALERIU.

Manual de creativitate / conf. univ. dr. Valeriu Dulgheru, prof. univ. dr. ing. Lorin Cantemir, dr. Maria Carcea. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2000.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-63-06-5

II 39944; 159.9/D88

 

30 - ENESCU, RADU.

Istoria analitică a gândirii grecești / Radu Enescu. - Ed. a 3-a. - București : Jurnalul Literar, 1999.

200 p. ; 20 cm - (Sinteze ; 7).

ISBN 973-9365-19-1

II 39742; 1(38)/E55

 

31 - LOVINESCU, VASILE.

Jurnal alchimic / Vasile Lovinescu ; pref. Roxana Cristian, Florin Mihăescu. - Ed. a 2-a. - Iași : Institutul European, 1999.

302 p.; 20 cm - (Mythos et Religio ; 17).

ISBN 973-611-047-8

II 39806; 111/L81

 

32 - LUPAȘ, OVIDIU.

Obiectul și metoda unei estetici științifice / Ovidiu Lupaș. - București : Jurnalul Literar, 2003.

136 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9365-63-9

II 39759; 111/L93

 

33 - PLATON, CAROLINA.

Introducere în psihodiagnostic : metode de cercetare și evaluare în psihologie și pedagogie / Carolina Platon. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

190 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-63-193-2

II 39922; 159.923/P70

 

34 - VUIA, OCTAVIAN.

Regăsirea în Pascal și alte "analize" heideggeriene / Octavian Vuia ; îngrij. de Alexandru Dragomir. - București : Jurnalul Literar, 1997.

126 p.; 20 cm - (Labirint ; 4).

ISBN 973-97732-6-5

II 39762; 111/V97

 

35 - ZIMA, PETER V.

Die Dekonstruktion : Einfhrung und Kritik / Peter V. Zima. - Basel : Francke, 1994.

249 p. ; 20 cm.

ISBN 3-8252-1805-8

II 39867; 111/Z66

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

36 - ANGHELESCU, GHEORGHE F.

O pateras Dimitrios Staniloae : enos aeios diadrochostis klasikis paterikis grammateias : (bio-bibliografia) / Gheorghe F. Anghelescu ; i metafrasi egine ano tin Cristina-Costena Rogobete. - București : Editura Enciclopedică, 2011.

264 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-45-0635-4

III 21486; 26/28/A59

 

37 - ANGHELESCU, GHEORGHE F.

Svjatoi otec Dumitru Steniloaie : dostoinui naslednik klasceskoi patristiki : (bio-bibliografija) / Gheorghe F. Anghelescu ; perevod s rumunskogo jazuka Dzeordzela Stoika-Marku. - București : Editura Enciclopedică, 2011.

256 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-45-0636-1

III 21487; 26/28/A59

 

38 - ARON ENE, LILIANA.

Conceptul ortodox de comuniune în creația populară Românească : implicații morale [teză de doctorat] / Liliana Aron Ene ; conducător științific : pr. prof. dr. Dumitru Radu. - Pitești : Editura Tiparg, 2011.

2 vol. ; 21 cm - (Labirint. Teze).

ISBN 978-973-735-597-3

Vol. 1 : Conceptul ortodox de comuniune. - 160 p. + 4 f. cu fotogr. color. - Note de subsol. - Bibliogr. p. 139-151. - Postfață p. 152-154. - Indice p. 155-156. - ISBN 978-973-735-598-0

Vol. 2 : Implicații morale. - 224 p. - Note de subsol. - Bibliogr. p. 168-185. - Rezumatul lucrării în limbile : franceză, engleză, rusă și germană. - Index p. 221-222. - ISBN 978-973-735-599-7

II 39812; 26/28/A82

 

39 - BULGARU, COSTEL.

Sfânta taină a cununiei : privire liturgică pastoral misionară și canonică / Costel Bulgaru ; cu binecuv. Arhiepisc. Casian Crăciun. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2011.

202 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1865-25-6

II 39782; 235/B91

 

40 - CORDONEANU, ION.

Introducere în istoria religiilor : autori și orientări în studiul fenomenului religios / Ion Cordoneanu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

172 p. ; 20 cm - (Studii religioase).

ISBN 978-606-8348-26-1

II 39863; 29/C71

 

41 - DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE Române.

Confessing the truth in love : orthodox perceptions on life, mission and unity / His Beatitude Daniel Ciobotea, Patriarch of the Romanian Orthodox Church. - 2nd ed. - București : Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2008.

258 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88672-5-3

III 21498; 248/D17

 

42 - DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE Române.

Credință pentru fapte bune : Lucrarea Bisericii în societate în anul 2010 / Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - București : Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2011.

460 p. : fotogr. colot ; 25 cm.

ISBN 978-606-8141-55-8

III 21500; 26/28/D11

 

43 - DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE Române.

La Joie de la fidélité/ Patriarche Daniel de l'Église Orthodoxe Roumaine ; précédé d'un entretien avec Hyacinthe Destivelle, o. p. - Paris : Les Éditions du Cerf & Istina, 2009.

426 p. ; 22 cm.

ISBN 978-2-204-08766-7

II 39729; 248/D17

 

44 - DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE Române.

Teologie și spiritualitate [teză de doctorat] / Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ; sub îndrumarea Părintelui prof. Dumitru Stăniloaie. - București : Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2010.

318 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-88672-0-8

III 21499; 26/28/D11

 

45 - Faptele apostolului Andrei / scrieri apocrife trad. din lb. latină, coptă și greacă de Jean-Marc Prieur ; trad. din lb. franceză de pr. dr. Aurel Grigoraș. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2011.

190 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1865-28-7

II 39769; 235.3/F19

 

46 - Mărturisirea dreptei-credințe reflectată în viața de seminar și în cea de familie / red. pr. Lucian Petroaia, pr. Costel Bulgaru, Cosmin Ilie. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2011.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1865-27-0

II 39771; 262.14/M32

 

47 - PANDELE, DORIN GABRIEL.

Le Monachisme et le septième Concile Ecuménique / pr. Dorin Gabriel Pandele. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

164 p. ; 21 cm - (Teologie).

ISBN 978-606-8348-25-4

II 39862; 281.4/P22

 

48 - RATZINGER, JOSEPH ALOIS.

Scrieri alese / Joseph Alois Ratzinger, Cardinal [Benedict al XVI-lea, Papă ; introducere și postfață de Andrei Marga ; traducere de Delia Marga. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof : Editura Fundației pentru Studii Europene (EFES), 2011.

393 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-526-069-6 ISBN 978-606-8007-22-9

II 39777; 26/28/R29

top

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

49 - Aniversarea a 90 de ani Universitatea "Politehnica" din Timișoara, Romania = 90th Anniversery / consilier editorial ; prof. dr. ing. Sabin Ionel. - Timișoara : Editura Politehnica, 2010.

229 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 978-606-554-224-2

III 21513; 313/378

 

50 - CIOARIC, V.

Imagologia : gestionarea crizelor de imagine : note de curs / V. Cioaric. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2005.

118 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-63-249-1

II 39926; 316/C49

 

51 - Coordonarea reacțiilor comunitare față de violența domestică : modelul Duluth / ed. Melanie F. Shepard, Ellen L. Pence ; trad. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

296 p. ; 22 cm.

ISBN 9975-63-178-9

II 39933; 316.624/C70

 

52 - CORNIȚĂ, GEORGETA.

Comunicare și semnificare : studiul mimicii ; perspective interdisciplinare / Georgeta Corniță. - Ed. a 2-a rev. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2006.

153 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8133-78-5

II 39910; 316.7/C71

 

53 - Educația și excluziunea socială a adolescenților din românia / coord. Adrian Hatos, Sorana Săvescu. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2009.

262 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-759-848-6

III 21627; 316/E16

 

54 - Evaluarea științei și a oamenilor de știință : un dialog Est-Vest despre evaluarea cercetării în Europa postcomunistă / ed. Mark S. Frankel, Jane cave ; trad. prof. Florin Tudor, ing. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2002.

232 p. ; 22 cm.

ISBN 9975-63-130-4

II 39947; 316.42/E93

 

55 - GRIGORE, MIHAELA.

Scrieri de psihopedagogia grijii : eclipsa umanului în educație / Mihaela Grigore, Eugenia Stan. - Chișinău : Editura Spiru Haret ; Iași : Editura Tehnica-Info, 2003.

150 p. ; 30 cm.

ISBN 973-579-93-6

IV 8613; 316.6/G82

 

56 - GRIGORESCU, REMUS.

Statistică generală : elemente teoretice, teste tip grilă, aplicații și studii de caz / Remus Grigorescu, Marian Chivu, Narcis Stan ; coord. Gheorghe Săvoiu. - Pitești : Independența Economică, 2004.

172 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8112-76-1

III 21541; 311/G83

 

57 - HOOKS, BELL.

Teoria feministă : de la margini spre centru / Bell Hooks. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

166 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-63-207-6

II 39925; 316/H68

 

58 - MARIAN, CLAUDIA.

Agresivitatea în școală : determinări mecanisme și traiectorii / Claudia Marian. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2011.

267 p. ; 20 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-635-4

II 39905; 316/M11

 

59 - MIHAIL, RARIȚA.

Émile Durkheim : condiția umană în societățile de tip contractual / Rarița Mihail ; referenți științifici : prof. univ. dr. Petre Dumitrescu, prof. univ. dr. Victor Voicu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

264 p. ; 24 cm - (Științe sociale).

ISBN 978-606-8348-18-6

III 21496; 316/M69

 

60 - Starea de a fi român / ed. Doina Cmeciu, Ioan Dănilă. - Bacău : Alma Mater, 2009.

233 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-527-019-0

IIB 39811; 316/S79

 

61 - WOLF, ERIC R.

Țăranii / Eric R. Wolf. - Chișinău : Editura Tehnica, 1998.

116 p. ; 20 cm. - (Seria Fundațiilor de antropologie modernă).

ISBN 9975-910-42-4

II 39919; 316/W81

 

62 - ZIMA, PETER V.

Was ist Theorie ? Theoriebegriff und Dialogische Theorie in den Kultur und Sozialwissenschaften / Peter V. Zima. - Bassel : Verlag, 2004.

308 p. ; 20 cm.

ISBN 3-7720-3360-1

II 39868; 316/Z66

top

32 Politică

 

63 - DRĂGAN, RADU.

Meteorologice : articole politice 1990-2007 / Radu Drăgan. - București : Jurnalul Literar, 2008.

222 p. ; 20 cm - (Procesul8 comunismului Românesc ; 8).

ISBN 978-9365-83-3

II 39743; 32/D73

 

64 - ROMNICEANU, MIHAIL.

Zece luni în Guvernul Groza : documente, memorii, note / Mihail Romniceanu ; cuv. în. Nicolae Stroescu-Stînișoară ; postscriptum Nicolae Magherescu. - București : Jurnalul Literar, 2003.

221 p. ; 20 cm - (Procesul comunismului Românesc ; 3).

ISBN 973-9365-66-3

II 39766; 323(498)/R69

top

33 Științe economice

 

65 - ANTOHI, VALENTIN.

Agricultura și dezvoltarea rurală în contextul aderării româniei la Uniunea Europeană : analize economico-financiare și sociale / Valentin Antohi. - Iași : Terra Nostra, 2011.

359 p. : tab., fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1888-88-0

III 21515; 338.43/A62

 

66 - Autonomia și eficiența fiscală : reformele din spațiul ex-sovietic / ed. Kenneth Davey trad. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2004.

135 p. ; 30 cm.

ISBN 9975-63-237-8

IV 8611; 336.22/A92

 

67 - CHIRTOC, IRINA ELENA.

Macroeconomie : impactul mobilității forței de muncă asupra creșterii economice / Irina Elena Chirtoc. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2011.

265 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-144-469-7

III 21532; 330.1/C42

 

68 - DUMITRESCU, STERIAN.

Economie mondială / dr. Sterian Dumitrescu, dr. Ovidiu Puiu, dr. George Marin. - Pitești : Independența Economică, 2006.

193 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7732-25-1

III 21539; 339.9/D91

 

69 - ENE, SEBASTIAN.

Finanțe publice / drd. Sebastian Ene, Niculina Marcu ; coord. dr. Marian Gîdiuță. - Pitești : Independența Economică, 2005.

184 p. ; 23 cm.

ISBN 973-7732-15-4

III 21540; 336.1/.5/E53

 

70 - Georgeta Macarie : omagiu la 80 de ani de la naștere / coordonatorii volumului și comemorării : prof. univ. dr. ec. I. D. Adumitrăcesei, prof. univ. dr. ec. Maria Ponta, prof. univ. dr. ec. Ilie Niță, ... - Iași : Editura StudIS, 2012.

180 p. ; 21 cm.

II 39907; 330/G32

 

71 - GIERSCH, HERBERT.

Crepusculul miracolului : patru decenii de economie de piață în Germania / Herbert Giersch, Karl-Heinz Paqué Holger Schmieding ; trad. prof. Florin Tudor, ing. Cristian Spînu. - Ed. rev. și completată. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2000.

xvi, 308 p. ; 22 cm.

ISBN 9975-910-86-6

II 39949; 330.342.1/G56

 

72 - International scientific symposium : Sustainable rural development : abstracts = Simpozion științific internațional : Dezvoltarea rurală durabilă : [rezumate] / Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara. - Timișoara : Agroprint, 2011.

150 p. ; 24 cm.

III 21527; 330/I-58

 

73 - Matematici aplicate în economie / dr. Dumitru Marin, dr. Sorin Manole, drd. Mihaela Turmacu, drd. Cristian Ion, Elena Chirciu. - Pitești : Independența Economică, -2004.

2 vol. ; 23 cm.

ISBN 973-8112-93-1

Vol. 2. - 2004. - 258 p. - Bibliogr. - ISBN 973-8112-94-X

III 21547; 330.4/M47

 

74 - MISTREANU, MIHAELA-CARMEN.

Specializarea economiei Românești ca factor de creștere a competitivității pe piața internațională : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mihaela-Carmen Mistreanu (Muntean) ; cond. șt. prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați, 2011.

42 p. ; 21 cm.

II 39836; 338.3/M80

 

75 - MISTREANU, MIHAELA-CARMEN.

Specializarea economiei Românești ca factor de creștere a competitivității pe piața internațională : teză de doctorat / drd. Mihaela-Carmen Mistreanu (Muntean) ; cond. șt. prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați, 2011.

295 p., xx, [39] f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8543; 338.3/M80

 

76 - MOUTINHO, LUIZ.

Analiza cantitativă în managementul marketingului / Luiz Moutinho, Mark Goode, Fiona Davies ; trad. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2005.

338 p. ; 22 cm.

ISBN 9975-63-251-3

II 39942; 339.1/.3/M92

 

77 - OPREA, RADU ADRIAN.

Antreprenoriatul în perioada de criză economică și financiară : metode de adaptare și supraviețuire : rezumatul tezei de doctorat / drd. ec. Radu Adrian Oprea ; conducător de doctorat : prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

62 p. : fig., diagr. 31 cm.

IV 8606; 338.1/.3/O-64

 

78 - OPREA, RADU ADRIAN.

Antreprenoriatul în perioada de criză economică și financiară : metode de adaptare și supraviețuire : teza de doctorat / drd. ec. Radu Adrian Oprea ; conducător de doctorat : prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

229 p. : fig., tab. ; 31 cm.

IV 8590; 338.1/.3/O-64

 

79 - Piața forței de muncă / coord. Ioan D. Adumitrăcesei, Nicolae D. Niculescu. - Chișinău : Editura Tehnica, 1995.

279 p. ; 20 cm - (Publicațiile Fundației Academice Petre Andrei ; Economie, marketing, finanțe burse, bănci).

ISBN 5-85268-317-5

II 39927; 339.1/P64

 

80 - Procesul de integrare a româniei în economia europeană : dimensiuni istorice și contemporane / coord. Maria Mureșan. - București : Editura ASE, 2008.

520 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-505-118-8

III 21516; 338(498)/P93

 

81 - Proiecte cu finanțare externă / Luminița Mihailov, Niculina Marcu, Sebastian Ene, Florin Dima ; coord. Gheorghe Săvoiu. - Pitești : Independența Economică, 2006.

178 p. ; 23 cm.

ISBN 973-7732-26-X

III 21537; 339.94/P93

 

82 - PUIU, ALEXANDRU.

Strategiile bancare - una din cauzele crizei economiei Românești / Alexandru Puiu. - Ed. a 2-a. - Pitești : Independența Economică, 2003.

382 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8112-64-8

III 21551; 336.7/P98

 

83 - PUIU, OVIDIU.

Organisme și politici economice internaționale / dr. Ovidiu Puiu, dr. Marius Gust, dr. Mariana Mihăilescu. - Pitești : Independența Economică, 2006.

307 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7732-40-8

III 21549; 338.1/.3/P98

 

84 - SĂVOIU, GHEORGHE.

Statistică financiară : elemente de statistică macro și microfinanciară / Gheorghe Săvoiu, Remus Grigorescu. - Pitești : Independența Economică, 2003.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8112-54-0

III 21545; 311/S11

 

85 - Statistică teoretică și economică / Alexandru Isaic-Maniu, Alexei Grădinaru, Vergil Voineagu, ... - Chișinău : Editura Tehnica, 1994.

432 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 5-85268-317-5

II 39921; 330/S80

 

86 - TUDOR, FLORIN.

Administrarea finanțelor publice și a bugetului / lect. univ. dr. Florin Tudor. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

81 p. ; 30 cm.

IV 8508; 336/T91

 

87 - TUDOR, FLORIN.

Finanțe publice [specializarea Administrație publică] / lector univ. dr. Florin Tudor, asist. univ. dr. Valentin Antohi. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

250 p. ; 30 cm.

IV 8511; 336/T91

 

88 - VECHIU, CAMELIA.

Opțiunile de politică economică externă ale principalelor partide din românia în perioada interbelică / dr. Camelia Vechiu. - Pitești : Independența Economică, 2004.

244 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8112-78-8

III 21542; 330.8/V40

top

34 Drept. Jurisprudență

 

89 - Controlul descentralizării și reformele administrației publice în Europa Centrală și de Est / ed. Peteri Gabor ; trad. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2004.

221 p. ; 30 cm.

ISBN 9975-63-236-X

IV 8614; 341.1(4)/C64

 

90 - CREȚU, DRAGU.

Elemente de drept civil : [D.I.D.F.R., Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică, anul I] / lect. univ. dr. Dragu Crețu. - Galați, 2009.

82 p. multigr. ; 30 cm.

IV 8503; 347/C85

 

91 - CURELAR, MIRABELA RELY ODETTE.

Dicționar juridic englez-român / lect. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2011.

238 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-473-4

II 39814; D34/C95

 

92 - CURELAR, MIRABELA RELY ODETTE.

Dicționar juridic român-englez / lect. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2011.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-474-1

II 39813; D34/C95

 

93 - DAGHIE, VIOREL.

Teoria generală a statului și dreptului : [D.I.D.F.R., Facultatea de Drept, specializarea Administrație publică, anul I] / prof. univ. dr. Viorel Daghie, as. univ. dr. Florin Coman-Kund, as. univ. drd. Dragoș-Mihail Daghie. - [Galați].

124 p. multigr. ; 30 cm.

IV 8500; 34/D12

 

94 - D�BU, DUMITRU.

Studiu comparat privind specificitatea managementului carierei în sistemul judiciar (Romania versus alte state memebre U.E) : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dumitru Dîmbu ; coordonatori științifici : prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu, prof. univ. dr. drept Cornelia Lefter. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

45 p. ; 21 cm.

II 39855; 347.9/D42

 

95 - D�BU, DUMITRU.

Studiu comparat privind specificitatea managementului carierei în sistemul judiciar (Romania versus alte state memebre U.E) : teză de doctorat / drd. Dumitru Dîmbu ; coordonatori științifici : prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu, prof. univ. dr. drept Cornelia Lefter. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

219 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8555; 347.9/D42

 

96 - GAVRILĂ, SIMONA PETRINA.

Dreptul familiei și stare civilă : [I.D.I.F.R., Facultatea de Drept, specializarea Drept, anul II] / Simona Petrina Gavrilă. - Galați, 2009.

152 p. multigr. ; 30 cm.

IV 8502; 347.6/G26

 

97 - HEINZE, ERIC.

Orientarea sexuală : un drept al omului : un eseu despre legislația internațională a drepturilor omului / Eric Heinze ; trad. prof. Florian Tudor, Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2002.

xxii, 402 p. ; 22 cm.

ISBN 9975-63-154-1

II 39934; 341.231.1/H44

 

98 - IVAN, GHEORGHE.

Elemente de drept penal și procedură penală / lect. univ. dr. Gheorghe Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

141 p. ; 31 cm.

IV 8583; 343/I-95

 

99 - MIHĂILĂ, MARIAN.

Protecția juridică a drepturilor omului / Marian Mihăilă, Claudia Andrițoiu. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - Reșița : Editura Eftimie Murgu, 2009.

286 p. ; 24 cm - (Orizonturi socio-umane).

ISBN 978-973-1906-48-5

III 21621; 342.72/.73/M69

 

100 - ORAC, MĂDĂLINA CAMELIA.

Politica regională în contextul integrării europene : rezumatul tezei de doctorat / Madălina Camelia Orac ; cond. șt. Dănuț Tiberius Epure. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

47 p. ; 20 cm.

II 39847; 341.1(4)/O-70

 

101 - ORAC, MĂDĂLINA CAMELIA.

Politica regională în contextul integrării europene : teză de doctorat / Madălina Camelia Orac ; cond. șt. Dănuț Tiberius Epure. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

401 p. ; 30 cm.

IV 8522; 341.1(4)/O-70

 

102 - POP, LIA.

Pentru Parlamentul European / Lia Pop. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2007.

288 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-759-420-4

III 21620; 341.1/P78

top

35 Administrație publică. Artă militară

 

103 - MIHĂILĂ, DOINA.

Managementul serviciilor publice : [D.I.D.F.R., Facultatea de Științe juridice, sociale și politice, specializarea Administrație publică, anul III] / lect. univ. dr. Doina Mihăilă, as. univ. Elisabeta Slabu. - [Galați].

90 p. multigr. ; 30 cm.

IV 8501; 351/M69

 

104 - POSTOLACHE, MARINA.

Servicul public / Marina Postolache. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2005.

118 p. ; 22 cm.

ISBN 9975-63-271-8

II 39950; 35.07/.08/P87

top

37 Educație. Timp liber

 

105 - Gradul didactic I : ghid teoretic și practic / coord. Maria Tereza Pirău. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2011.

126 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-536-138-6

II 21623; 37.026/G75

 

106 - RUSNAC, GHEORGHE.

Universitatea de Stat din Moldova : 1996 - 2006 / Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma. - Chișinău : CEP USM, 2006.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-70-680-3

Vol. 1. - 2006. - 256 p., 16 p. : fotogr. color. - ISBN 978-9975-681-0

Vol. 2. - 2006. - 646 p. : fotogr. alb-negru. - ISBN 978-9975-70-022-1

III 21490; 378.1/R94

 

107 - STANCIU, TUDOR.

Didactics of technical subjects / Tudor Stanciu, Costică Nițucă. - Chisinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

311 p. ; 24 cm - (Methodology).

ISBN 978-9975-910-13--2

III 21650; 378.6/S76

 

108 - Tratat de management universitar / coordonator : prog. univ. dr. Ion Petrescu. - Brașov : Lux Libris, 1998.

2 vol. : fig., tab. ; 21 cm.

ISBN 973-9240-88-7

Vol. 1. - 375 p. - Bibliogr. la finele cap.

Vol. 2. - p. 376-689. - Bibliogr. la finele cap.

II 39866; 373/378/T81

top

39 Etnografie. Folclor

 

109 - CRISTEV, DIANA.

Idei și rituri funerare în lumea greco-romană / Diana Cristev. - București : Jurnalul Literar, 2002.

173 p. + 2 h. ; 20 cm.

ISBN 973-9365-51-5

II 39738; 39/C87

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

110 - BOȘNEAGA, ALINA.

Cuantificarea gradului de poluare a solului : rezumatul tezei de doctorat / Alina Boșneaga ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p. ; 20 cm.

II 39892; 502/504/B71

 

111 - BOȘNEAGA, ALINA.

Cuantificarea gradului de poluare a solului : teză de doctorat / Alina Boșneaga ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

201 p. ; 30 cm.

IV 8582; 502/504/B71

 

112 - DOBRINAȘ, SIMONA.

Nivelul poluanților organici în apa Mării Negre / Simona Dobrinaș. - Constanța : Ovidius University Press, 2008.

[5], 105 f. ; 29 cm.

ISBN 978-973-614-425-7

IV 8607; 504.42/D60

 

113 - ENE, ANTOANETA.

Tehnici analitice atomice și nucleare utilizate în monitorizarea mediului / Antoaneta Ene, Ana Pantelică. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

100 p. ; 20 cm - (Științe).

ISBN 978606-8348-17-9

II 39909; 502/504/E53

 

114 - LEȚ, GABRIEL M.

Fondul de vegetație dendrosilvică cu aport ornamental-depoluant util amenajărilor de arhitectură peisageră din municipiul Piatra Neamț și împrejurimi / Gabriel M. Leț. - Piatra Neamț : Conta, 2007.

108 p. ; 30 cm.

ISBN 973-88103-3-7

IV 8509; 502/504/L53

 

115 - NEGRUȚU, CARMELIA-MARIANA.

Estimarea, corecția și analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea și fluxurile atmosferice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Carmelia Mariana Negruțu (Dragomir) ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2011.

44 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39898; 504.3/N42

 

116 - NEGRUȚU, CARMELIA-MARIANA.

Estimarea, corecția și analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea și fluxurile atmosferice : teză de doctorat / drd. Carmelia Mariana Negruțu (Dragomir) ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2011.

206 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8602; 504.3/N42

 

117 - SIMA, CRISTINA.

Ecologie și protecția mediului înconjurător / coord. Ion Scurtu ; Cristina Sima, Rozica Poșircă. - Pitești : Independența Economică, 2005.

285 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7732-09-X

III 21548; 502/504/S56

top

51 Matematică

 

118 - BLĂNUȚĂ, VICTOR.

Geometrie analitică / Victor Blănuță, Valer Nimineț. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

257 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-276-9

III 21648; 514/B56

 

119 - BOTNARU, DUMITRU.

Teste la matematică [pentru clasele IX - XII] / Dumitru Botnaru. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 1999.

74 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-910-68-8

II 39945; 51/B73

 

120 - CAUTEȘ, GHEORGHE.

Compendiu de matematică : sinteze teoretice ; aplicații rezolvate / conf. univ. mat. dr. ing. Gh. Cauteș. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2011.

750 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-324-6

III 21503; 51/C31

 

121 - DUMITRACHE, PETRU.

Modelarea structurilor de rezistență cu ajutorul metodei elementelor finite / Petru Dumitrache. - București : Impuls, 2003.

213 p. ; 24 cm.

ISBN 978-8132-35-5

III 21495; 519.6/D89

 

122 - GEORGESCU, GABRIELA.

Matematică : culegere de exerciții de analiză și algebră / Gabriela Georgescu, Gheorghe Moroșanu, Dumitru Dorobanțu. - Chișinău : Editura Tehnica, 1998.

99 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-910-56-4

II 39923; 517/G32

 

123 - LUIS, C.

Reprezentări axonometrice în desenul industrial / V. Luis, C. Racocea, C. Ignat... - Chișinău : Editura Tehnica, 1995.

228 p. ; 24 cm.

ISBN 5-7790-0188-X

III 21636; 514/R46

 

124 - MIRON, SERGIU.

Elemente de analiză matematică / Sergiu Miron. - Chișinău : Editura Tehnica, 1998-.

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 9975-910-31-9

Vol. 1. - 512 p. - Erata p. 513.

II 39918; 517/M78

 

125 - MIRON, SERGIU.

Teoria limitelor și calculul diferențial / Sergiu Miron. - Iași : Editura Spiru Haret, 2006.

510 p. ; 21 cm.

ISBN 973-579-103-X

II 39954; 517/M78

 

126 - Scripta Scientiarum Mathematicarum / fondator et editor : Petru Cosma Osmatescu. - Chișinău : Universitas Technica Moldaviae, 1997-2001.

[fasc.] ; 24 cm.

Fasciculus 1. Tomus 1. - MCMXCVII[1997]. - 312 p. - Bibliogr. la finele art. - ISBN 9975-910-21-1

Fasciculus 1. Tomus 2 : Editura Tehnica-Info. - MMI[2001]. - 272 p. - Bibliogr. la finele art. - ISBN 9975-63-073-1

III 21644; 51/S38

 

127 - SIREȚCHI, GH.

Analiză matematică / Gh. Sirețchi. - București : Universitatea din București, 1978- (Tipografia Universității din București).

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 1 : Noțiuni și exerciții introductive de calcul diferențial și integral real. - Ed. a 4-a, rev. și compl.. - 696 p.

III 21607; 517/S60

 

128 - SLABU, GHEORGHE.

Exerciții rezolvate și erori simulate în TURBO C++ : îndrumar de laborator / Gheorghe Slabu, Valeria Slabu. - Ed. rev. și adăug. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

190 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-910-41-8

III 21637; 510/S63

 

129 - SMARANDA, LOREDANA.

Undele Bloch în teoria omogenizării / Loredana Smaranda. - București : Editura Academiei Române, 2010.

134 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-27-1955-8

III 21613; 517.95/S64

 

130 - VIERU, ALINA ILINCA.

Probleme de algebră liniară și geometrie analitică / A. I. Vieru, C. Fetecău. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

210 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-288-1

III 21660; 512/V57

top

53 Fizică

 

131 - BARTHA, IOSIF.

Hidraulică / prof. dr. ing. Iosif Bartha, prof. dr. Vasile Javgureanu. - Chișinău : Editura Tehnica, 1998-.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1. - 1998. - 460 p. : fig., diagr. - Bibliogr. - ISBN 9975-910-12-2

III 21630; 532/B35

 

132 - CARAGANCIU, VLADIMIR.

Mecanica teoretică : compendiu și probleme / Vladimir Caraganciu. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2008.

220 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-63-090-0

II 39948; 531/C23

 

133 - COLȚUC, DANIELA.

Wavelets : aplicații în comprimarea imaginilor / Daniela Colțuc. - București : Editura Electra, 2002.

181 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

ISBN 973-8067-72-3

II 39865; 535/C62

 

134 - FLORESCU, DANIELA.

îndrumar de laborator pentru mecanică tehnică / Daniela Florescu. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-910-54-5

III 21632; 531/F67

 

135 - FLORESCU, DANIELA.

Mecanica / Daniela Florescu, Iulian Florescu. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2005.

[vol.] : fig. ; 24 cm.

Vol. 2 : Cinematica. - 211 p. - Bibliogr. p. 206-209. - ISBN 9975-63-182-7

III 21652; 531/F86

 

136 - GIUȘCĂ, LAURA ANGELICA.

Contribuții privind analiza conceptuală a rețelelor de traductoare ultrasonore cu aplicații în imagistica medicală : rezumatul tezei de doctorat / Laura Angelica Giușcă ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

60 p. ; 20 cm.

II 39828; 530.1/G59

 

137 - GIUȘCĂ, LAURA ANGELICA.

Contribuții privind analiza conceptuală a rețelelor de traductoare ultrasonore cu aplicații în imagistica medicală : teză de doctorat / Laura Angelica Giușcă ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

157 p. ; 30 cm.

IV 8531; 530.1/G59

 

138 - MARINA, VASILE.

Mecanică rațională / Vasile Marina. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2011-.

[vol.] : fig. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-106-69-6

Vol. 1. - 2011. - 522 p. - Bibliogr. operelor lui Isaac Newton p. 509-514. - Bibliogr. p. 515-521. - ISBN 978-9975-106-70-2

II 39864; 531/M39

 

139 - MURARAȘU, VASILE.

Rezistența materialelor / Vasile Murarașu. - Iași : Editura Societății Academice "Matei-Teiu Botez", 2010-.

vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8955-89-9

Vol. 1. - 2010. - 400 p. : fig., diagr. - Bibliogr. - ISBN 978-973-8955-90-5

III 21612; 539.4/M96

 

140 - OANCEA, CONSTANTIN.

Analiza, modelarea și design-ul clopotului bisericesc : rezumatul tezei de doctorat / Constantin Oancea ; conducător știintific : prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

79 p. ; fig., diagr. ; 21 cm.

II 39880; 534/O-11

 

141 - OANCEA, CONSTANTIN.

Analiza, modelarea și design-ul clopotului bisericesc : teză de doctorat / Constantin Oancea ; conducător știintific : prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

223 p. + 6 pl. color : fig., il. color, diagr. ; 31 cm.

IV 8579; 534/O-11

 

142 - PASĂRE, MARIA MINODORA.

Rezistența materialelor : îndrumar de laborator / Maria Minodora Pasăre. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2010.

109 p.; 20 cm.

ISBN 978-973-144-419-2

II 39805; 539.4/P11

 

143 - POPESCU, DIMITRIE.

Mécanique : statique / Dimitrie Popescu, Dumitru Vieru. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2005.

204 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-190-4

III 21651; 531/P99

 

144 - Probleme de fizică / D. Țiuleanu, I. Stratan, G. Taran, G. Golban, S. Marian, C. Marcu, S. Balan ; coord. D. Țiuleanu, C. Marcu. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

280 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-910-31-6

II 39935; 53/P93

 

145 - PROCOPIUC, GHEORGHE.

Fluide radiative : clasice și relativiste / Gheorghe Procopiuc. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2001.

212 p. ; 21 cm.

ISBN 9975-63-082-0

II 39946; 532/P93

 

146 - SAMUSI, ION.

Analiza structurală : metode difractometrice și microscopice : manual / I. Samusi. - Chișinău : Editura Tehnica, 2006.

138 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-910-01-9

II 39943; 539.1/S18

 

147 - Teste grilă de rezistența materialelor / coord. G. Jiga, D. Pastrmă. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2004.

299 p. ; 30 cm.

ISBN 9975-63-241-8

IV 8616; 539.4/T46

top

54 Chimie

 

148 - CATARGIU, ALINA MIHAELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor acoperiri nanostructurate biocompatibile : rezumatul tezei de doctorat / Alina Mihaela Catargiu ; cond. șt. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

48 p. ; 20 cm.

II 39886; 544/C11

 

149 - CATARGIU, ALINA MIHAELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor acoperiri nanostructurate biocompatibile : teză de doctorat / Alina Mihaela Catargiu ; cond. șt. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p. ; 30 cm.

IV 8572; 544/C11

 

150 - FÎNARU, ADRIANA LUMINIȚA.

Metode și tehnici moderne în sinteza organică / Adriana Luminița Fînaru. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2002.

129 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-148-7

III 21646; 547/F56

 

151 - HAGIOGLU, PETRICA T.

Contribuții la studiul influenței factorilor de mediu asupra unor obiecte de patrimoniu : rezumatul tezei de doctorat / Petrica T. Hagioglu ; cond. șt. Constantin Gherghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

64 p. ; 20 cm.

II 39876; 544/H11

 

152 - HAGIOGLU, PETRICA T.

Contribuții la studiul influenței factorilor de mediu asupra unor obiecte de patrimoniu : teză de doctorat / Petrica T. Hagioglu ; cond. șt. Constantin Gherghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

166 p. ; 30 cm.

IV 8574; 544/H11

 

153 - MIRON, NECULAI DORU.

Chimie generală și bioanorganică : note de curs / N. D. Miron, I. D. Nistor. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

411 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-910-10-1

III 21638; 54/M78

 

154 - NICULAE, DANIELA M.

Sistem integrat pentru stabilirea identitații probelor ceramice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Daniela M. Niculae (Domnișoru) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

72 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39852; 543/N69

 

155 - NICULAE, DANIELA M.

Sistem integrat pentru stabilirea identitații probelor ceramice : teză de doctorat / drd. Daniela M. Niculae (Domnișoru) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

389 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8551; 543/N69

 

156 - UNGUREANU, ELEONORA-MIHAELA.

Electrochimia organică : de la fundamente la aplicații / Eleonora-Mihaela Ungureanu. - București : Politehnica Press, 2010.

XIV, 245 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-515-262-5

III 21554; 544.6/U52

top

57 Biologie

 

157 - ANDONE, IULIANA.

Biovalorificarea celulozei din hârtie reziduală prin utilizarea enzimelor și culturilor starter fungice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Iuliama Andone (Leuștean) ; coordonator științific ; prof. dr. ing. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

30 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39832; 577/A51

 

158 - ANDONE, IULIANA.

Biovalorificarea celulozei din hârtie reziduală prin utilizarea enzimelor și culturilor starter fungice : teză de doctorat / drd. ing. Iuliama Andone (Leuștean) ; coordonator științific ; prof. dr. ing. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

201 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8562; 577/A51

 

159 - COVIC, MIRCEA.

Curs de genetică medicală / Mircea Covic. - Iași : IMF, 1981.

400 p. ; 20 cm.

II 39768; 575/C58

 

160 - LEONOV, SVETLANA LAURA.

Obținerea și caracterizarea unei lipaze bacteriene active la temperaturi scăzute : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Svetlana Laura Leonov ; coordonator științific : prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

49 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39823; 577/L47

 

161 - LEONOV, SVETLANA LAURA.

Obținerea și caracterizarea unei lipaze bacteriene active la temperaturi scăzute : teză de doctorat / drd. ing. Svetlana Laura Leonov ; coordonator științific : prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

220 p. : tab., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8563; 577/L47

top

61 Medicină

 

162 - ANCĂR, VIRGIL.

Obstetrică / Virgiliu Ancăr, Cr�gu Ionescu. - București : Editura Național, 2008.

263 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-659-148-8

III 21511; 618/A48

 

163 - ANDERCOU, AUREL.

Urgențe chirurgicale traumatologice / Aurel Andercou. - Cluj Napoca : Dacia, 1993.

234 p.; 20 cm - (Urgențe medicale).

ISBN 973-35-0306-1

II 39871; 617.5/A48

 

164 - Apifitoterapia : studii și cercetări referitoare la o familie nouă de medicamente originale Românești / Tamara Păunescu, Traian Hossu, Ion Maftei... - București : Apimondia, 1988.

112 p. ; 24 cm.

III 21602; 615/A65

 

165 - AUBERT, FRAN�IS.

Esențial medical de buzunar / Fran�is Aubert, Philippe Guittard ; traducere colectivă. - București : Libra, 2002.

991 p. ; 23 cm - (Hipocrates).

ISBN 973-99914-6-7

III 21512; 616/A92

 

166 - BADEA, VICTORIA.

Bacteriologie, micologie, parazitologie : lucrări practice / Victoria Badea. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

201 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-614-234-5

III 21616; 616.9/B14

 

167 - BEURAN, MIRCEA.

Actualități în patologia biliară / Mircea Beuran, Mircea Grigorescu, Oliviu Pascu. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2009.

291 p. : il. color, tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-693-316-5

III 21617; 616.3/B50

 

168 - BEURAN, MIRCEA.

Actualități în patologia colonului / Mircea Beuran, Mircea Grigorescu, Oliviu Pascu. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2007.

248 p. : il. color, tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-693-220-5

III 21618; 616.3/B50

 

169 - BEURAN, MIRCEA.

Actualități medico-chirurgicale în patologia digestivă / Mircea Beuran, Mircea Grigorescu. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2010.

2 vol. : il. color, tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-693-359-2

Vol. 2. - 716 p. - Bibliogr. la finele cap.

III 21619; 616.3/B50

 

170 - BOLOȘIU, HORAȚIU D.

Vasculitele sistemice / Horațiu D. Boloșiu. - Cluj Napoca : Eta, 1993.

158 . ; 24 cm - (Patologia la zi).

ISBN 973-95124-1-0

III 21601; 616.1/B66

 

171 - BURLUI, VASILE.

Medicină și umanism : implicații geriatrice : umanismul comunicării medic - bolnav adult și v�stnic / prof. univ. dr. Vasile Burlui, prof. univ. dr. Constantin Marinescu, medic primar geriatru Elena Marinescu. - Iași : Apollonia, 2010.

274 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-9333-91-7

II 39803; 614.25/B94

 

172 - BURUIAN, MIRCEA.

Radiologie stomatologică / Mircea Buruian. - București : Editura Didactică și Pedagogică, [1995].

221 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-5337-6

III 21514; 615.849/B93

 

173 - DEWHURST-MADDOCK, OLIVEA.

Terapia prin sunete / Olivea Dewhurst-Maddock ; trad. de Amelia Croitoru. - București : Teora, 1998.

122 p. ; 20 cm - (Interzone ; 28).

ISBN 973-601-819-9

II 39487; 615.85/D35

 

174 - DIMA, GHEORGHE.

Învățați să trăiți sănătos / Gheorghe Dima. - Galați : Sinteze, 2009.

138 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1917-98-6

II 39774; 61/D42

 

175 - DRIMER, DOLPHI.

Speranță pentru "vârsta a treia" / Dolphi Drimer, Aura Matei Săvulescu. - București : Editura Tehnică, 1991.

190 p. ; 20 cm - (Interferențe).

ISBN 973-31-0313-6

II 39784; 616-053.9/D83

 

176 - GOODMAN, LOUIS S.

Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics / Louis S. Goodman, Alfred Gilman ; ed. Laurence L. Brunton ; associate eds. Bruce A. Chabner, Bj�n C. Knoomann. - 12th ed. - New York ; Chicago ; San Francisco : McGraw-Hill, 011.

xxii, 2084 p. ; 26 cm + 1 DVD.

ISBN 0-07-162442-2 ISBN 978-0-07-162442-8

III 21643; 615/G69

 

177 - HAULICĂ, ION.

Sistemul nervos vegetativ : anatomie, fiziologie, fiziopatologie / I. Haulică. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - Iași : Casa Editorială Demiurg : Apollonia, 2011.

576 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-973-152-239-5 ISBN 978-973-9333-97-9

III 21501; 611.8/H39

 

178 - LEVINE, RUTH R.

Levine's pharmacology : drug actions and reactions / Ruth R. Levine, Carol T. Walsh, Rochelle D. Schwartz-Bloom. - 7th ed. - London ; New York : Taylor & Francis Group, 005.

xiv, 562 p. ; 25 cm.

ISBN 1-84214-255-0 ISBN 978-184-214-255-4

III 21642; 615/L55

 

179 - Mic tratat de cardiologie / red. Carmen Ginghină. - București : Editura Academiei Române, 2010.

894 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-27-1931-2

IV 8609; 616.1/M64

 

180 - MILOȘESCU, PANTELIMON.

Ozena / Pantelimon Miloșescu. - București : Hermes, 1999.

77 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98772-7-3

II 39815; 616.21/.23/M72

 

181 - MOGOȘ, GHEORGHE.

Aritmiile cardiace / Gheorghe Mogoș. - București : Sport-Turism, 1986.

438 p. ; 14 cm.

I 4351; 616.12/M85

 

182 - MOGOȘ, GHEORGHE.

Mică enciclopedie de boli interne / prof. dr. Gheorghe Mogoș. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.

990 p. ; 24 cm.

III 21600; 616/M85

 

183 - MOGOȘ, VIOREL T.

Alimentația în bolile de nutriție și metabolism / Viorel T. Mogoș. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1997-.

[vol.] ; 23 cm.

ISBN 973-30-5888-2

Vol. 1. - 576 p. - Bibliogr. p. 530-575.

III 21557; 616.39/M85

 

184 - PAȘCANU, VIOREL OLIVIAN.

Cancerul și tratamentele lui naturiste / Viorel Olivian Pașcanu. - [București] : Antet : ANTET XX PRESS, 2007.

118 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-636-286-6

II 39788; 616-006/P39

 

185 - PAȘCANU, VIOREL OLIVIAN.

Vârsta a treia sau ultimul examen / Viorel Olivian Pașcanu. - Iași : Editura Moldova, 1994.

210 p. ; 22 cm - (Medicina naturistă).

ISBN 973-9146-56-2

II 39786; 616-053.9/P39

 

186 - POLAK-WYSS, ANNEMARIE.

Antifungal drug therapy of opportunistic fungal infections / Annemarie Polak Wyss. - Basel : Roche, [2004].

100 p. ; 24 cm.

ISBN 3-907946-42-1

III 21608; 615/P75

 

187 - POPESCU, EUGEN D.

Compendiu de reumatologie / Eugen D. Popescu, Ruxandra Ionescu. - București : Editura Tehnică, 1993.

302 p. ; 24 cm - (Medicină).

ISBN 973-31-0485-X

III 21507; 616.002.77/P81

 

188 - POPOVICI, ANDREI.

Suferințele tardive consecutive chirurgiei ulcerului gastro-duodenal / Andrei Popovici, Dumitru Medianu. - București : Editura Medicală, 1990.

605 p. ; 24 cm - (Studii clinice. Chirurgie ; 7).

ISBN 973-39-0107-5

III 21556; 617.55/P83

 

189 - RĂDULESCU, EMIL.

Cancerul mamar și stilul de viață / dr. Emil Rădulescu. - București : Casa de Editură Viață și Sănătate, 2008.

142 p. ; 20 cm - (Sănătate).

ISBN 978-973-101-132-5

II 39783; 616-006/R18

 

190 - RÎNDAȘU, ION.

Proteze dentare / dr. Ion Rîndașu. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : Editura Medicală, -1998.

[vol.] : fig. ; 25 cm.

Vol. 2. - 1998. - 516 p. - Bibliogr. ala finele cap. - ISBN 973-39-0326-4

III 21502; 616.31/R55

 

191 - RESTANI, PATRIZIA.

International Conference : Healthy nutrition and public health : Book of abstracts / Patrizia Restani, Mihaela Badea. - Brașov : Transilvania University Press, 2011.

80 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-896-8

III 21519; 613.2/R47

 

192 - ROMILA, AUREL.

Psihiatrie / Aurel Romila. - Ed. a 2-a. - București : Asociația Psihiatrilor Liberi din românia, [2003].

644 p. ; 24 cm.

ISBN 973-0-03617-9

III 21505; 616.89/R69

 

193 - RUSSU, GEORGE.

Maladii și sindroame cu nume proprii / George Russu. - Iași : Junimea, 1985.

500 p. ; 20 cm.

II 39781; 616/R94

 

194 - Sănătatea mintală : rezumat de politici / David McDaid, Graham Thornicroft, Martin Knapp, Claire Curran ; trad. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

3 vol. ; 21 cm.

Lucrare elaborată de Organizația Mondială a Sănătății [�] 2005 pentru Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate.

Vol. 1 : Aspecte esențiale în dezvoltarea politicilor și a practicilor privind sănătatea mintală în Europa. - 2007. - 16 p. - ISBN 978-9975-63-024-5

Vol. 2 : Realizarea echilibrului dintre asistența instituțională și asistența comunitară. - 2007. - 16 p. - ISBN 978-9975-63-029-0

Vol. 3 : Finanțarea sănătății mintale în Europa. - 2007. - 16 p. - ISBN 978-9975-63-030-6

II 39951; 616.89/S19

 

195 - SHREEVE, CAROLINE.

Totul despre hipertensiunea arterială / dr. Caroline Shreeve ; trad. de dr. Tatiana Avacum. - București : Polimark, 1999.

158 p. ; 20 cm - (Totul despre).

ISBN 973-9302-08-4

II 39485; 616.12/S52

 

196 - SHUENKE, MICHAEL.

Head and neck anatomy for dental medicine / based on the work of Michael Shuenke, Erik Shulte, Udo Schumacher ; illustrations by Markus Voll, Karl Wesker ; ed. by Eric W. Baker. - New York ; Stuttgart : Thieme, 010.

XII, 372 p. ; 31 cm.

ISBN 978-1-60406-209-0

V 264; 611.91/.93/S52

 

197 - SINELNIKOV, R. D.

Atlas of human anatomy / R. D. Sinelnikov ; translated from the russian by Ludmila Aksenova. - Moscova : Mir, 1988-1990.

3 vol. : il. ; 31 cm.

ISBN 5-03-000322-3

Vol. 1 : The science of bones, joints, ligaments and muscles. - 1988. - 464 p. - Index p. 453-463. - ISBN 5-03-000323-1

Vol. 3 : The science of the nervous system, sense organs and endocrine glands. - 1990. - 399 p. . - Index p. 390-399. - ISBN 5-03-000325-8

IV 8571; 611/S59

 

198 - SPIRCU, TIBERIU.

Informatica în medicină / Tiberiu Spircu, Ștefan Țigan. - București : Teora, 1995.

192 p.; 24 cm - (Medicină ; 2).

ISBN 973-601--188-7

III 21509; 61/S73

 

199 - STOELTING, ROBERT K.

Pharmacology & physiology in anesthetic practice / Robert K. Stoelting, Simon C. Hillier. - 4th Edition. - New York : Lippincott Williams $ Wilkins, 2006.

903 p. ; 30 cm - (Anesthesiology).

ISBN 978-0-7817-5469-9

IV 8608; 615/S86

 

200 - Supravegherea epidemiologică HIV/SIDA : utilizatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial, deținuții = HIV/AIDS Surveillance : Injecting drug users, commercial sex workers, inmates / îngrij. de Stela Bivol. - [Chișinău] : Editura Tehnica-Info, 2004.

188 p. ; 24 cm.

III 21659; 616-036.22/S94

 

201 - ȘORA, TEODOR.

Ghid terapeutic de urgențe traumatologice / Teodor Șora, Pompiliu Petrescu, Dan V. Poenaru. - Timișoara : Facla, 1980.

308 p. : il. ; 21 cm.

II 39755; 616-001/S69

 

202 - VAMEȘU, SORIN.

Anatomie patologică generală / Sorin Vameșu. - Constanța : Ovidius University Press, 2008-.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 978-973-614-454-7

Vol. 1. - 222 p. - Bibliogr. p. 215-222. - ISBN 978-973-614-457-8

III 21615;

 

203 - VAMEȘU, SORIN.

Histologie practică / Sorin Vameșu, Mihaela Hîncu ; coord. Rodica Mehedinți. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

2 vol.

ISBN 973-614-155-1

Vol. 2 : Organe. - Galați. - 2004. - 240 p.; 30 cm.

IV 8506; 611.018/V11

 

204 - VOICU, DRAGOȘ F.

Stenozele oddiene benigne (implicații hepetobiliare și pancreatice) / Dragoș F. Voicu. - București : Eurogema Exim, 2005.

198 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86979-4-8

II 39764; 616.3/V83

 

205 - VOICULESCU, MARIN GH.

Boli infecțioase / prof. dr. doc. Marin Gh. Voiculescu. - București : Editura Medicală, 1989-1990.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-39-0002-8.

Vol. 1. - 1989. - 580 p. - ISBN 973-39-0001-X

Vol. 2. - 1990. - 894 p. - ISBN 973-39-0050-8

III 21603; 616.9/V83

 

206 - YAGIELA, JOHN A.

Pharmacology and therapeutics for dentistry / John A. Yagiela, Frank J. Dowd, Barton S. Johnson... - 6th Edition. - New York : Elsevier, 2004.

999 p. ; 30 cm.

ISBN 978-0-323-05593-2

IV 8610; 615/P63

top

62 Inginerie. Tehnică în general

 

207 - The 35th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Science (ARA) : "Science and Art in the Informatics Era", Timișoara, Romania, July 6-10, 2011 : Proceedings / scientific editors : Ioana Ionel, Traian Fleșer, Ion Vetreș. - Montréal, Québec : École Polytechnique de Montréal, 2011.

330 p. : fig., tab. ; 28 cm.

ISBN 978-2-553-01596-0

IV 8512; 62/T49

 

208 - IONICI, CRISTINA.

Mașini hidraulice : îndrumar de laborator / Cristina Ionici. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2011.

51 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-144-478-9

III 21533; 621.2/I-66

 

209 - JAVGUREANU, VASILE.

Acționări hidraulice și pneumatice / prof. dr. ing. Vasile Javgureanu, prof. dr. ing. Iosif Bartha. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, -2002.

vol. ; 25 cm.

Vol. 2. - 2002. - 420 p. : fig., diagr. - Bibliogr. - ISBN 9975-63-163-0

III 21649; 621.6/J32

 

210 - MUNTEANU, TRAIAN.

Contribuții la conducerea optimală energetică a sistemelor de acționare electrică cu mașini de inducție și reglare în poziție : rezumatul tezei de doctorat / Traian Munteanu ; cond. șt. Emil Roșu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

60 p. ; 20 cm.

II 39878; 62-83/M95

 

211 - MUNTEANU, TRAIAN.

Contribuții la conducerea optimală energetică a sistemelor de acționare electrică cu mașini de inducție și reglare în poziție : teză de doctorat / Traian Munteanu ; cond. șt. Emil Roșu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p. ; 30 cm.

IV 8573; 62-83/M95

 

212 - Tehnologii moderne, calitate, restructurare : Conferința Științifică Internațională TMCR 2001, Chișinău, 23-25 mai, 2001. - Chișinău : Universitatea "Tehnică" a Moldovei, 2001.

5 vol. : fig., tab. ; 20 cm.

ISBN 9975-9638-0-3

Vol. 1. - 576 p. - ISBN 9975-9638-1-1

Vol. 2. - 543 p. - ISBN 9975-9638-2-X

Vol. 3. - 553 p. - ISBN 9975-9638-3-8

Vol. 4. - 585 p. - ISBN 9975-9638-4-6

Vol. 5. - 544 p. - ISBN 9975-9638-5-4

II 39914; 621/T32

 

213 - ZICHIL, VALENTIN.

Aplicații în inginerie mecanică / Valentin Zichil, Gheorghe Pintilie, Carmen Savin. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2002.

126 p. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-154-3

III 21657; 62.9.06-83/Z61

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

214 - BESNEA, MARIA-AIDA-CRISTINA.

Studiul influenței aditivilor asupra comportării mecanice și tribologice a compozitelor polimerice cu matrice de polifenilen sulfură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Maria-Aida-Cristina Besnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Andrei Gabriel. - Galați, 2011.

43 f. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39894; 620.5/B50

 

215 - BESNEA, MARIA-AIDA-CRISTINA.

Studiul influenței aditivilor asupra comportării mecanice și tribologice a compozitelor polimerice cu matrice de polifenilen sulfură : teză de doctorat / drd. ing. Maria-Aida-Cristina Besnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Andrei Gabriel. - Galați, 2011.

135 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8591; 620.5/B50

 

216 - BOLUNDUȚ, IOAN-LUCIAN.

Știința și ingineria materialelor / prof. univ. dr. ing. Ioan-Lucian Bolunduț. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2010.

298 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-313-0

III 21526; 620.1/B66

 

217 - Capitole speciale de rezistența materialelor / Gheoghe N. Radu, Galaftion Sofonea, Marcu Frățilă, ... - Ed. a 2-a. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

513 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-280-5

III 21653; 620.1/C20

 

218 - GUGIU, FLORICA.

Contribuții privind caracterizarea microstructurală a ceramicilor de patrimoniu folosind tehnici nedistructive : rezumatul tezei de doctorat / drd. Florica Gugiu (Szendrei) ; cond. șt. prof. dr. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

49 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39874; 620.1/G94

 

219 - GUGIU, FLORICA.

Contribuții privind caracterizarea microstructurală a ceramicilor de patrimoniu folosind tehnici nedistructive : teză de doctorat / drd. Florica Gugiu (Szendrei) ; cond. șt. prof. dr. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

129 f. : diagr., tab., sch. ; 30 cm.

IV 8596; 620.1/G94

 

220 - TEODORU, ALEXANDRINA.

Studii privind creșterea eficienții utilizării energiei solare : rezumatul tezei de doctorat / Alexandrina Teodoru ; cond. șt. Tănase Panait. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

43 p. ; 20 cm.

II 39891; 620.9/T39

 

221 - TEODORU, ALEXANDRINA.

Studii privind creșterea eficienții utilizării energiei solare : teză de doctorat / Alexandrina Teodoru ; cond. șt. Tănase Panait. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

160 p. ; 30 cm.

IV 8600; 620.9/T39

 

222 - VOICU, COSTICĂ.

Contribuții la optimizarea sudării conductelor magistrale : rezumatul tezei de doctorat / Costică Voicu ; cond. șt. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

42 p. ; 20 cm.

II 39841; 620/V83

 

223 - VOICU, COSTICĂ.

Contribuții la optimizarea sudării conductelor magistrale : teză de doctorat / Costică Voicu ; cond. șt. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

101 p. ; 30 cm.

IV 8518; 620/V83

top

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

 

224 - FLORESCU, IULIAN.

îndrumar de laborator : mecanica fluidelor și mașini hidraulice / Iulian Florescu, Dniela Florescu, Ionel Olaru. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

173 p. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-222-X

III 21654; 621.1/F67

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. telecomunicații

 

225 - CRĂCIUN, LIZICA SIMONA.

Rentabilitatea protejării mediului ambiant în sistemele termoenergetice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lizica Simona Crăciun (Paraschiv) ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

40 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39843; 621.31/C81

 

226 - CRĂCIUN, LIZICA SIMONA.

Rentabilitatea protejării mediului ambiant în sistemele termoenergetice : teză de doctorat / ing. Lizica Simona Crăciun (Paraschiv) ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

174 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8516; 621.31/C81

 

227 - GURGUIATU, GELU.

Contribuții privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conținutului de armonici din rețelele electrice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gelu Gurguiatu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Emil Mina Roșu. - Galați, 2011.

61 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39840; 621.31/G96

 

228 - GURGUIATU, GELU.

Contribuții privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conținutului de armonici din rețelele electrice : teză de doctorat / drd. ing. Gelu Gurguiatu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Emil Mina Roșu. - Galați, 2011.

194 p. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8520; 621.31/G96

 

229 - LIȚĂ, IOAN D.

Comunicații de date / Ioan D. Liță, Daniel Alexandru Vișan, Ion Bogdan Cioc. - București : Matrix-Rom, 2010.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1. - 2010. - 220 p. : diagr., sch. - Bibliogr. - ISBN 978-973-755-666-0

III 21530; 621.39/L66(1)

 

230 - NICOLAE, GEORGE.

Măsurări electronice în sistemele de radiodifuziune / George Nicolae. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

220 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-044-3

III 21662; 621.3/H59

 

231 - PĂDURARU, ROMEO.

Contribuții privind optimizarea energetică a sistemelor de acționări electrice de c. c. cu funcționare la flux variabil : rezumatul tezei de doctorat / drd. Romeo Păduraru ; cond. șt. prof. dr. ing. Mina Emil Roșu. - Galați, 2011.

57 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39887; 621.31/P12

 

232 - PĂDURARU, ROMEO.

Contribuții privind optimizarea energetică a sistemelor de acționări electrice de c. c. cu funcționare la flux variabil : teză de doctorat / drd. Romeo Păduraru ; cond. șt. prof. dr. ing. Mina Emil Roșu. - Galați, 2011.

182 p. : tab., sch., [26] p. ; 30 cm.

IV 8598; 621.31/P12

 

233 - Proceedings of the 3rd International Conference on Microelectronics and Computer Science ICMCS'02, September 26 - 28, 2002, Chișinău, Moldova / eds. Prof. Dr. I. M. Tiginyanu, Prof. Dr. V. Sontea. - Chișinău : Technical University of Moldova, 2002.

2 vol. ; 29 cm.

Vol. 1. - 2002. - 352 p. - ISBN 9975-9719-0-3

Vol. 2. - 2002. - 432 p. - ISBN 9975-9719-1-1

IV 8507; 621.38/P38

 

234 - RĂDUCAN, ELENA.

Stocarea energiei electrice folosind noi dispozitive capacitive : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Elena Răducan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

45 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39816; 621.31/R17

 

235 - RĂDUCAN, ELENA.

Stocarea energiei electrice folosind noi dispozitive capacitive : teză de doctorat / drd. ing. Elena Răducan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

155 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8532; 621.31/R17

top

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

236 - GHEORGHE, MARINELA.

Contribuții privind influența alimentării cu emulsii de motorină-apă asupra unor performanțe ale motoarelor cu aprindere prin comprimare : rezumatul tezei de doctorat = Contribution on the influence of Diesel-Water emulsion fueling on some performances of compression ignition engines : abstract / Marinela Gheorghe ; cond. șt. Dan Scarpete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

40 p. ; 20 cm.

II 39893; 621.431/G40

 

237 - GHEORGHE, MARINELA.

Contribuții privind influența alimentării cu emulsii de motorină-apă asupra unor performanțe ale motoarelor cu aprindere prin comprimare : teză de doctorat = Contribution on the influence of Diesel-Water emulsion fueling on some performances of compression ignition engines : dissertation / Marinela Gheorghe ; cond. șt. Dan Scarpete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

137 p. ; 30 cm.

IV 8587; 621.431/G40

 

238 - Motoare pentru automobile și tractoare / Gheorghe Bobescu, Gheorghe-Alexandru Radu, Anghel Chiru, ... - Chișinău : Editura Tehnica, 1998-2000.

[vol.] : fig., tab. ; 20 cm.

Vol. 2 : Dinamică, calcul și construcție. - 1998. - 410 p. - Bibliogr. p. 368-370. - Anexe p. 371-409. - ISBN 9975-910-27-0

Vol. 3 : Economie și ecologie. Susrse energetice alternative : Editura Tehnica-Info. - 2000. - 268 p. - bibliogr. p. 258-259. - Anexe p. 260-267. - ISBN 9975-63-015-4

II 39930; 621.4/M92

 

239 - V�LAN, PAVEL.

Instalații de încălzire / Pavel Vârlan. - Chișinău : Editura Tehnica, 1966.

400 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-910-05-X

III 39928; 621.4/V11

top

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

 

240 - COMAN, GELU.

Cercetări teoretice și experimentale privind câmpul de temperatură în pista patinoarului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gelu Coman ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2011.

33 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39825; 621.5/C63

 

241 - COMAN, GELU.

Cercetări teoretice și experimentale privind câmpul de temperatură în pista patinoarului : teză de doctorat / ing. Gelu Coman ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2011.

[4] f., 184 f., [46] f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8529; 621.5/C63

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

242 - BORMAMBET, MELAT.

Tehnologii de sudare prin topire : noțiuni de bază, procedee de sudare [curs] / Melat Bormambet. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

210 p. ; 24 cm.

ISBN 973-614-282-5 : 11 lei.

III 21610; 621.791/B69

 

243 - BRIA, VASILE.

Contribuții la studiul proprietăților mecanice ale materialelor compozite armate cu țesături și matrice epoxidică aditivă cu amidon : rezumatul tezei de doctorat / drd. Vasile Bria ; coordonator : prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

93 p. : fig., diagr., fotogr. color ; 21 cm.

II 39889; 621.8/B83

 

244 - BRIA, VASILE.

Contribuții la studiul proprietăților mecanice ale materialelor compozite armate cu țesături și matrice epoxidică aditivă cu amidon : teză de doctorat / drd. Vasile Bria ; coordonator : prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

154 p. : fig., diagr., il. color ; 31 cm.

IV 8588; 621.8/B83

 

245 - COSOR, DANIELA ECATERINA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor straturi electrodepuse de nichel și de acoperiri nanocompozite cu matrice de nichel : rezumatul tezei de doctorat / fiz. chim. Daniela Ecaterina Cosor (Rusu) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2011.

53 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39858; 621.793/C74

 

246 - COSOR, DANIELA ECATERINA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor straturi electrodepuse de nichel și de acoperiri nanocompozite cu matrice de nichel : teză de doctorat / fiz. chim. Daniela Ecaterina Cosor (Rusu) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2011.

200 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8547; 621.793/C74

 

247 - GHERGHEL, MIHAI.

Tehnici de laborator pentru studiul fenomenelor caracteristice așchierii metalelor / Mihai Gherghel, Ion Cristea, Vasile Pavel... - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-172-2

III 21628; 621.9/T32

 

248 - GIACOMELLI, IOAN.

Materiale și tratamente termice pentru produse sudate / Ioan Giacomelli, Melat Bormambet, Gabriela Zamfirescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

346 p. ; 24 cm.

ISBN 973-614-192-6

III 21546; 621.791/G56

 

249 - LUNGU, IOAN.

Mecanizarea procesului tehnologic de sudare / Ioan Lungu, Melat Bormambet. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

172 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-614-260-4

II 39899; 621.791/L92

 

250 - MARDARE, IGOR.

Robotehnica : inteligența artificială : manual pentru studenții instituțiilor superioare de învățământ / Igor Mardare. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

361 p. ; 25 cm.

ISBN 978-9975-45-004-1

III 21635; 621.8/M32

 

251 - MARINESCU, OLGUȚA.

Interogarea și analiza semnalelor generate de rotoarele monobloc în configurație complexă multi-treaptă și cu defecte de fisurare : rezumatul tezei de doctorat / Olguța Marinescu ; cond. șt. Mihaela Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p. ; 20 cm.

II 39824; 621.87/M11

 

252 - MARINESCU, OLGUȚA.

Interogarea și analiza semnalelor generate de rotoarele monobloc în configurație complexă multi-treaptă și cu defecte de fisurare : teză de doctorat / Olguța Marinescu ; cond. șt. Mihaela Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p. ; 30 cm.

IV 8537; 621.87/M11

 

253 - Mașini de ridicat și transportat în industria alimentară și agricultură / Gheorghe Brătucu, Cătălin George Păunescu, Andreea Lavinia Marin, Ionuț Căpățînă, ... - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2011.

390 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-635-927-9

III 21522; 621.9/M45

 

254 - Mecanica aplicată : îndrumar de proiectare / Valeriu Dulgheru, Ion Bodnariuc, Rodion Ciupercă, Ion Dicusară. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2008.

296 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-63-074-0

II 39938; 621.8/M54

 

255 - MÎNDRU, DANIEL.

Contribuții la diagnoza instalațiilor energetice cu motoare cu ardere internă cu piston utilizate pe autovehicule rutiere : rezumatul tezei de doctorat / Daniel Mîndru ; cond. șt. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

46 p. ; 20 cm.

II 39859; 621.91/M74

 

256 - MÎNDRU, DANIEL.

Contribuții la diagnoza instalațiilor energetice cu motoare cu ardere internă cu piston utilizate pe autovehicule rutiere : teză de doctorat / Daniel Mîndru ; cond. șt. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

195 p. ; 30 cm.

IV 8554; 621.91/M74

 

257 - Modelarea și automatizarea sistemelor tehnice din alimentație și turism : sisteme de dozare, ambalare si marcare / Daniel Călin Ola, Ramona Lupșa, Liviu Gaceu, walter Wilhelm Thierheimer, ... - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2011.

273 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-752-7

III 21518; 621.7/M84

 

258 - PAȚILEA, GEANINA MARCELA.

Studii asupra comportării etanșărilor cu manșetă de la cilindrii pneumatici cu tijă din materiale polimerice : rezumatul tezei de doctorat / Geanina Marcela Pațilea ; cond. șt. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

52 p. ; 20 cm.

II 39850; 621.798/P11

 

259 - PAȚILEA, GEANINA MARCELA.

Studii asupra comportării etanșărilor cu manșetă de la cilindrii pneumatici cu tijă din materiale polimerice : teză de doctorat / Geanina Marcela Pațilea ; cond. șt. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

109 p. ; 30 cm.

IV 8549; 621.798/P11

 

260 - PUIU, VASILE.

Organe de mașini / conf. univ. dr. ing. Vasile Puiu. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

[vol.] : fig., tab., diagr. ; 23 cm.

Vol. 1 : Baze de proiectare ; Asamblări. - 314 p. - Bibliogr. p. 309-314. - ISBN 9975-63-199-1

Vol. 2 . - 262 p. - Bibliogr. p. 257-262. - ISBN 9975-63-200-9

III 21633; 621.8/P98

 

261 - RUSU, CARMEN CĂTĂLINA.

Modelarea proceselor termofizice din arcul electric : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Cătălina Rusu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

52 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39856; 621.79/R96

 

262 - RUSU, CARMEN CĂTĂLINA.

Modelarea proceselor termofizice din arcul electric : teză de doctorat / ing. Carmen Cătălina Rusu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

207 p. : fig., diagr. il. color ; 30 cm.

IV 8545; 621.79/R96

 

263 - Tehnologia construcțiilor de mașini / Nicolae-Valentin Ivan, Tudor Păunescu, Răzvan Udroiu, Maria-Cornelia Ivan, Cristina Găvruș, Roxana Pescaru ; coord. Nicolae-Valentin Ivan. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2010-.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-758-9.

Vol. 1 : Teorie și abordări inovative. - 2010. - 456 p. : fig., sch. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-759-6

III 21521; 621.7./9/T32

 

264 - Toleranțe și control dimensional / coord. V. Popa. - Chișinău : Editura Tehnica, 2006.

679 p. ; 25 cm.

ISBN 978-9975-63-287-4

III 21631; 621.7/T70

 

265 - TRUFAȘU, DAN-CĂTĂLIN.

Caracterizarea mecanică și tribologică a nanocompozitelor polimerice cu matrice polieter-eter-cetonă și aditivi nanoscopici : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dan-Cătălin Trufașu ; conducător doctorat : prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

46 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39895; 621.8/T88

 

266 - TRUFAȘU, DAN-CĂTĂLIN.

Caracterizarea mecanică și tribologică a nanocompozitelor polimerice cu matrice polieter-eter-cetonă și aditivi nanoscopici : teză de doctorat / ing. Dan-Cătălin Trufașu ; conducător doctorat : prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

134 p. : fig., diagr. ; 31 cm.

IV 8589; 621.8/T88

 

267 - ZAMFIRESCU, GABRIELA.

Proiectarea și cercetarea produselor sudate : îndrumar de laborator / Gabriela Zamfirescu, Melat Bormambet. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

112 p. ; 24 cm.

ISBN 973-614-283-3

III 21609; 621.791/Z25

 

268 - ZBURLEA, IULIANA MAGDALENA.

Calitatea îmbinărilor sudate la conductele realizate din oțeluri termorezistente : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iuliana Magdalena Zburlea ; conducător științific : prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

55 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39829; 621.79/Z40

 

269 - ZBURLEA, IULIANA MAGDALENA.

Calitatea îmbinărilor sudate la conductele realizate din oțeluri termorezistente : teză de doctorat / ing. Iuliana Magdalena Zburlea ; conducător științific : prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

199 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8539; 621.79/Z40

top

624/627 Construcții civile

 

270 - ANDREI, RADU.

Special transportation structures / Radu Andrei. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

272 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-63-284-3

II 39940; 625/A53

top

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

271 - ANTOHE, VALERIAN N.

Modelarea matematică a indicatorilor de calitate a corpurilor de apă de suprafață și a apelor uzate : rezumatul tezei de doctorat / drd. mat. Valerian N. Antohe ; conducători științifici : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu, prof. univ. dr. mat-fiz. Vasile Marina. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

54 p. : tab., diagr. 21 cm.

II 39872; 628/A63

 

272 - ANTOHE, VALERIAN N.

Modelarea matematică a indicatorilor de calitate a corpurilor de apă de suprafață și a apelor uzate : teză de doctorat / drd. mat. Valerian N. Antohe ; conducători științifici : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu, prof. univ. dr. mat-fiz. Vasile Marina. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

210 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8593; 628/A63

 

273 - CÎRNU, CARMEN LILIANA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice î tehnologia de tratare a apei brute : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Carmen Cîrnu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Bălan, conf. dr. ing. Petru Dumitraș. - Galați, 2011.

52 p. ; 21 cm.

II 39890; 628.1/C54

 

274 - CÎRNU, CARMEN LILIANA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice în tehnologia de tratare a apei brute : teză de doctorat / drd. ing. Carmen Cîrnu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Bălan, conf. dr. ing. Petru Dumitraș. - Galați, 2011.

136 f., [16] f. ; 30 cm.

IV 8586; 628.1/C54

 

275 - ROTARIU ROADEVIN, NICOLETA.

Contribuții privind evaluarea impactului evacuărilor industriale și agricole din județul Brăila asupra apelor Dunării : rezumatul tezei de doctorat / drd. chimist Nicoleta Rotariu Roadevin ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

64 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39885; 628/R82

 

276 - ROTARIU ROADEVIN, NICOLETA.

Contribuții privind evaluarea impactului evacuărilor industriale și agricole din județul Brăila asupra apelor Dunării : teză de doctorat / drd. chimist Nicoleta Rotariu Roadevin ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

180 p. : tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8599; 628/R82

top

629.5 Tehnică navală

 

277 - PINTILIE, ALEXANDRU.

Sinteze de proiectare navală / Alexandru Pintilie. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

356, [104] p. : fig., diagr. ; 21 cm.

ISBN 973-614-252-3

II 39884; 629.5/P66

 

278 - PARASCĂ, NICOLETA.

Reducerea poluării produse de instalațiile de balast ale navelor maritime : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicoleta Parască ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

47 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39837; 629.5/P33

 

279 - PARASCĂ, NICOLETA.

Reducerea poluării produse de instalațiile de balast ale navelor maritime : teză de doctorat / ing. Nicoleta Parască ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2010.

142 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8544; 629.5/P33

top

63 Științe agricole

 

280 - GUZUN, VALENTINA.

Ameliorarea animalelor : manual / Valentina Guzun, Vladimir Radionov. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

296 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 978-9975-910-53-8

III 21645; 636/G98

 

281 - MIRON, TUDOR LUCIAN.

Obtaining and characterization of some vegetal extracts with biologically active potential from aromatic plants : abstract / Tudor Lucian Miron ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

57 p. ; 20 cm.

II 39820; 633.8/M78

 

282 - MIRON, TUDOR LUCIAN.

Obținerea și caracterizarea unor extracte vegetale cu potențial biologic activ din plante aromatice : teză de doctorat / Tudor Lucian Miron ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

190 p. ; 30 cm.

IV 8515; 633.8/M78

top

637.1/.3 Industria laptelui

 

283 - IANCU, CĂTĂLIN.

Studiul bacteriocinelor produse de bacteriile lactice din genul Lactoccus lactis în scopul utilizării acestora în industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cătălin Iancu ; coordonator : prof. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

43 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39860; 637.1/I-25

 

284 - IANCU, CĂTĂLIN.

Studiul bacteriocinelor produse de bacteriile lactice din genul Lactoccus lactis în scopul utilizării acestora în industria alimentară : teză de doctorat / drd. Cătălin Iancu ; coordonator : prof. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

160 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8541; 637.1/I-25

top

637.5 Industria cărnii

 

285 - CIUCIU SIMION, ANA MARIA.

Utilizarea culturilor Starter în produsele din carne fermentate : teză de doctorat / Ana Maria Ciuciu Simion ; cond șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

194 p. ; 30 cm.

IV 8530; 637.5/S57

 

286 - CIUCIU SIMION, ANA MARIA.

Utilization of Starter cultures in fermented meat products : abstract / Ana Maria Ciuciu Simion ; cond șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

66 p. ; 20 cm.

II 39827; 637.5/S57

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

287 - BĂCANU, GIANINA MANUELA.

Cercetări privind diversitatea și dinamica microbiotei din sisteme recirculante de acvacultură industrială : retumatul tezei de doctotar / doctorand : Gianina Manuela Băcanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

69 p. : tab., fig., il. color ; 30 cm.

IV 8564; 639.2/.3/B12

 

288 - BĂCANU, GIANINA MANUELA.

Cercetări privind diversitatea și dinamica microbiotei din sisteme recirculante de acvacultură industrială : teză de doctotar / doctorand : Gianina Manuela Băcanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

261 p. : tab., il. color ; 30 cm.

IV 8559; 639.2/.3/B12

 

289 - BOCIOC, ELENA.

Cercetări privind utilizarea probioticelor în acvacultura industrială din sistemele recirculante : rezumatul tezei de doctorat / Elena Bocioc ; cond. șt. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

62 p. ; 20 cm.

II 39881; 639.2/B61

 

290 - BOCIOC, ELENA.

Cercetări privind utilizarea probioticelor în acvacultura industrială din sistemele recirculante : teza de doctorat / Elena Bocioc ; cond. șt. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

277 p. ; 30 cm.

IV 8581; 639.2/B61

 

291 - International conference on fishery and aquaculture : A view point upon the sustainable management of the water resources in the Balkan Area / University „Dunărea de Jos“ Galați. - Galați : Galați University Press (GUP), 2010.

200 p. ; 24 cm - (Books of abstracts).

ISBN 978-606-8008-69-1

III 21553; 639.2/.3/B60

 

292 - MAEREANU, DUMITRU.

Sisteme de creștere intensivă a sturionilor în ape mezotermale : rezumatul tezei de doctorat / Dumitru Maereanu ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

90 p. ; 20 cm.

II 39883; 639.3/M11

 

293 - MAEREANU, DUMITRU.

Sisteme de creștere intensivă a sturionilor în ape mezotermale : teză de doctorat / Dumitru Maereanu ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

120 p. ; 30 cm.

IV 8576; 639.3/M11

 

294 - MAEREANU, MARILENA.

Sistem de creștere intensivă a nisetrului (Acipenser guldenstaedti) : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marilena Maereanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2011.

105 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39882; 639.3/M14

 

295 - MAEREANU, MARILENA.

Sistem de creștere intensivă a nisetrului (Acipenser guldenstaedti) : teză de doctorat / drd. Marilena Maereanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2011.

166 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8578; 639.3/M14

 

296 - MOCANU, ELENA EUGENIA.

Tehnologii inovative de obținere a produselor piscicole cu siguranță maximă pentru sănătatea consumatorului : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Elena Eugenia Brăilescu (Mocanu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche (membru asociat ASAS). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

56 p. : tab., fig. ; 31 cm.

IV 8603; 639.2/.3/M84

 

297 - MOCANU, ELENA EUGENIA.

Tehnologii inovative de obținere a produselor piscicole cu siguranță maximă pentru sănătatea consumatorului : teză de doctorat / drd. ing. Elena Eugenia Brăilescu (Mocanu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche (membru asociat ASAS). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

240 p. : tab., fig. ; 31 cm.

IV 8595; 639.2/.3/M84

 

298 - NISTOR, VETA.

Cercetări privind conversia sistemelor de producție ale speciei "Cyprinus carpio carpio-Linnaeus 1758", de la tehnologia convențională la cea ecologică : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Veta Nistor (Bulgaru) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

63 p. : tab., fig., diagr. ; 31 cm.

IV 8605; 639.2/.3/N78

 

299 - NISTOR, VETA.

Cercetări privind conversia sistemelor de producție ale speciei "Cyprinus carpio carpio-Linnaeus 1758", de la tehnologia convențională la cea ecologică : teză de doctorat / drd. ing. Veta Nistor (Bulgaru) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

211 p. : fig., tab., il. color ; 31 cm.

IV 8580; 639.2/.3/N78

 

300 - PARASCHIV, MARIAN.

Cercetări privind migrația puietului de sturioni în Dunărea Inferioară : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marian Paraschiv ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2011.

54 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39845; 639.3/P33

 

301 - POPA, ȘTEFAN-TRAIAN.

Integrarea elementelor de inteligență artificială în managementul tehnologic al sistemelor recirculante din acvacultura Românească : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ștefan-Traian Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați, 2011.

51 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8604; 639.2/.3/P79

 

302 - POPA, ȘTEFAN-TRAIAN.

Integrarea elementelor de inteligență artificială în managementul tehnologic al sistemelor recirculante din acvacultura Românească : teză de doctorat / drd. ing. Ștefan-Traian Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați, 2011.

199 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8592; 639.2/.3/P79

top

65 Management

 

303 - Audit financiar / dr. Dan Vilaia, drd. Marin Menu, drd. Niculina Marcu, dr. Iuliana Panaitescu, Galation Covariu ; coord. Ion Mihăilescu. - Pitești : Independența Economică, 2007.

240 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7732-57-6

III 21543; 657.6/A92

 

304 - BĂLAN, IOAN.

Management și performanță economică în contextul sistemului economiei de piață : rezumatul tezei de doctorat / Ioan Bălan, cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

47 p. ; 20 cm.

II 39838; 65.012.4/B11

 

305 - BĂLAN, IOAN.

Management și performanță economică în contextul sistemului economiei de piață : teză de doctorat / Ioan Bălan, cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

195 p. ; 30 cm.

IV 8525; 65.012.4/B11

 

306 - Case problems in finance / ed. by W. Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. - 12th ed. - New York : McGraw-Hill, 005.

x, 806 p. ; 26 cm + CD-ROM.

ISBN 007-123927-8

III 21494; 658.1/C28

 

307 - CHEBAC, NECULINA.

Analiză și diagnostic financiar : [D.I.D.F.R., Facultatea de Științe juridice, sociale și politice, specializarea Administrație publică, anul III] / Neculina Chebac, Valentin Antohi. - Galați, 2010.

111 p. multigr. ; 30 cm.

IV 8504; 657.92/C40

 

308 - CHIȘLARI, R.

Organizarea și gestionarea businessului propriu / E. Chișlari , R. Ciloci, M. Coban... - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2004.

219 p. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-230-0

III 21647; 658.8/O74

 

309 - CIOBANU, MIRCEA.

Ingineria și managementul calității : lucrări practice, studii de caz, teste grilă și reglementări specifice / prof. dr. ing. Mircea Ciobanu, drd. ing. Marius Băeșu. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2010.

142 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-356-7

III 21624; 658.56/C51

 

310 - Contabilitate financiară / coordonatori : prof. univ. dr. Dumitru Vișan, conf. univ. dr. Corneliu Burada, conf. univ. dr. Claudia Burtescu. - Pitești : Independența Economică, 2006.

2 vol : tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7732-41-5

Vol. 1. - 263 p. - Bibliogr. p. 260-262. - Note de subsol. - ISBN 978-973-7732-42-2

Vol. 2. - 303 p. - Bibliogr. p. 299-301. - ISBN 978-973-7732-43-9

III 21536; 657.4/C69

 

311 - Contabilitate generală / coord. Claudia Burtescu. - Pitești : Independența Economică, 2006.

198 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7732-28-6

III 21550; 657/C64

 

312 - GĂLĂȚEANU, OANA.

Relații publice : [D.I.D.F.R., Facultatea de Științe juridice, sociale și politice, specializarea Administrație publică, anul III] / lect. univ. dr. Oana Gălățeanu. - Galați, 2010.

118 p. multigr. ; 30 cm.

IV 8505; 659.3.4/G15

 

313 - ISTODE, CORNELIA.

Impactul tehnologiilor informatice în procesele de decizie din economia bazată pe cunoaștere : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cornelia Istode (Novac - Ududec) ; cond. șt. prof. ec. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2011.

35 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39819; 65/I-87

 

314 - ISTODE, CORNELIA.

Impactul tehnologiilor informatice în procesele de decizie din economia bazată pe cunoaștere : teză de doctorat / drd. Cornelia Istode (Novac - Ududec) ; cond. șt. prof. ec. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2011.

257 p. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8535; 65/I-87

 

315 - MĂRCULESCU, ANGELA.

Managementul calității produselor agro - alimentare / Angela Mărculescu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2011.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-860-9

III 21520; 65.012.4/M32

 

316 - PUIU, ALEXANDRU.

Management internațional : tratat / prof. univ. dr. Alexandru Puiu. - Pitești : Independența Economică, 2003.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8112-50-8

Vol. 1. - 388 p. - Bibliogr. p. 374-387. - ISBN 973-8112-48-6

Vol. 2 : Tehnici de afaceri economice interne și internaționale. - 347 p. - Bibliogr. p. 333-347. - ISBN 973-8112-56-7

III 21538; 658.5/P98

 

317 - RADU, MARIANA.

Contabilitate de gestiune / Mariana Radu. - Târgoviște : Editura Bibliotheca, 2010.

342 p. ; 24 cm - (Universitaria Economia).

ISBN 978-973-712-520-0

III 21510; 657/R11

 

318 - Relații de grup, management și organizare / ed. Robert French, Russ Vince ; trad. Bogdan Uilecan, Sergiu Marin. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2004.

302 p. ; 22 cm.

ISBN 9975-63-231-9

II 39932; 658.3/R43

 

319 - SCHIN, GEORGE CRISTIAN.

Strategii de creștere a performanțelor manageriale în activitatea notarială : rezumatul tezei de doctorat / drd. George Cristian Schin ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

48 p. : tab. ; 21 cm.

II 39875; 658.5/S33

 

320 - SCHIN, GEORGE CRISTIAN.

Strategii de creștere a performanțelor manageriale în activitatea notarială : teză de doctorat / drd. George Cristian Schin ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

220 p. : fig., diagr., tab. ; 31 cm.

IV 8575; 658.5/S33

top

66 Tehnologie chimică

 

321 - POPA, DUMITRU.

Teoria și practica arderii sonice : sisteme sonice pentru arderea ecologică / Dumitru Popa, George Bălan. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012.

178 p. : dig., diagr. ; 30 cm.

ISBN 978-973-8940-34-5

IV 8617; 662.61/P79

 

322 - ROLEA, GINA-GEORGIANA.

Modelarea arderii brichetelor din reziduuri agricole într-un cazan cu gazeificare : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gina-Georgiana Rolea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2011.

42 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39842; 662.8/R68

 

323 - ROLEA, GINA-GEORGIANA.

Modelarea arderii brichetelor din reziduuri agricole într-un cazan cu gazeificare : teză de doctorat / drd. Gina-Georgiana Rolea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2011.

179 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8517; 662.8/R68

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

324 - ARON, NICOLETA MARICICA.

Efectul de inactivare al pulsurilor de lumină asupra mucegaiurilor prezente în sisteme model și sisteme alimentare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. dipl. Nicoleta Maricica Aron (Maftei) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2011.

47 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39846; 663.1/A82

 

325 - ARON, NICOLETA MARICICA.

Efectul de inactivare al pulsurilor de lumină asupra mucegaiurilor prezente în sisteme model și sisteme alimentare : teză de doctorat / drd. ing. dipl. Nicoleta Maricica Aron (Maftei) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2011.

171 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8524; 663.1/A82

 

326 - BARZĂ, GRATZIELA VICTORIA.

Influența procesărilor biotehnologice asupra calităților nutriționale și senzoriale ale leguminoaselor uscate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gratziela Victoria Barză (Bahaciu) ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

68 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39873; 664.8/B35

 

327 - BARZĂ, GRATZIELA VICTORIA.

Influența procesărilor biotehnologice asupra calităților nutriționale și senzoriale ale leguminoaselor uscate : teză de doctorat / drd. ing. Gratziela Victoria Barză (Bahaciu) ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

250 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8597; 664.8/B35

 

328 - BÎRLIGA, NICOLAIE.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii cu denumirea de origine "Bujoru" : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicolaie Bîrliga ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

42 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39821; 663.2/B54

 

329 - BÎRLIGA, NICOLAIE.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii cu denumirea de origine "Bujoru" : teză de doctorat / drd. ing. Nicolaie Bîrliga ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

184 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8533; 663.2/B54

 

330 - CIUMAC, JORJ.

Science et technologies des aliments / Jorj Ciumac. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

548 p. : fig., tab., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-290-4

III 21640; 663/664/C55

 

331 - Controlul procesului tehnologic de măciniș / Iuliana Banu (coordonator), Iuliana Aprodu, Anca Nicolau, Daniela Borda, Loredana Dumitrașcu, Corina Neagu, Georgeta Stoenescu, Violeta Sorina Ionescu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

238 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Știința și ingineria alimentelor).

ISBN 978-606-8008-99-8

III 21489; 664.6/.7/C69

 

332 - COTÂRLEȚ, MIHAELA.

Evaluarea potențialului bacteriilor din biotopul Antarctica privind obținerea de hidrolaze adaptate la temperaturi scăzute : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela (Scântee) Cotârleț ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, [2011].

38 p. ; 21 cm.

II 39849; 663.18/C79

 

333 - COTÂRLEȚ, MIHAELA.

Evaluarea potențialului bacteriilor din biotopul Antarctica privind obținerea de hidrolaze adaptate la temperaturi scăzute : teză de doctorat / ing. Mihaela (Scântee) Cotârleț ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, [2011].

15 f., 208 f., [46] f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8527; 663.18/C79

 

334 - GEORGESCU, LORELA-MIHAELA.

Cercetări privind optimizarea însușirilor de calitate ale făinii de grâu destinate fabricării biscuiților : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lorela-Mihaela Radu (Georgescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

59 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39839; 664.6/.7/G32

 

335 - ITU, NICOLAE LAURENȚIU.

Biotehnologii moderne de obținere a vinurilor albe aromate în podgoria murfatlar : rezumatul tezei de doctorat / Nicolae Laurențiu Itu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

48 p. ; 20 cm.

II 39831; 663/664/I-89

 

336 - ITU, NICOLAE LAURENȚIU.

Biotehnologii moderne de obținere a vinurilor albe aromate în podgoria murfatlar : teză de doctorat / Nicolae Laurențiu Itu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

215 p. ; 30 cm.

IV 8556; 663/664/I-89

 

337 - Materialele : Simpozion internațional biochimie și biotehnologii în industria alimentară / Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2002.

139 p. ; 30 cm.

ISBN 9975-63-174-6

IV 8615; 663/664/M11

 

338 - NECULA, VALENTIN.

Alimentație, alimente și impactul asupra sănătății consumatorului / dr. Valentin Necula, dr. Mihaela Babii. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2010.

472 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-764-0

III 21517; 663/664/N34

 

339 - PALELA, MIHAELA.

Studiul și modelarea bioproceselor cu rol în bioremedierea apelor reziduale industriale : teză de doctorat / Mihaela Palela ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

120 p. ; 30 cm.

IV 8534; 663/P11

 

340 - PALELA, MIHAELA.

Study and modelling of the bioprocesses involved in the industrial wastewater bioremediation : abstact / Mihaela Palela ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

46 p. ; 20 cm.

II 39818; 663/P11

 

341 - RADU, LORELA-MIHAELA.

Cercetări privind optimizarea însușirilor de calitate ale făinii de grâu destinate fabricării biscuiților : teză de doctorat / ing. Lorela-Mihaela Radu (Georgescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

221 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8513; 664.6/.7/G32

 

342 - SEREA, CRISTIAN.

Cercetări privind compoziția și conținutul compușilor cu acțiune antioxidantă din cereale : investigații asupra ovăzului Românesc : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristian Serea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

60 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39833; 664.6/S49

 

343 - SEREA, CRISTIAN.

Cercetări privind compoziția și conținutul compușilor cu acțiune antioxidantă din cereale : investigații asupra ovăzului Românesc : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Serea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

257 f., [35] f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8561; 664.6/S49

top

669 Metalurgie

 

344 - BALTĂ, ȘTEFAN.

Materiale nanostructurate cu aplicații în obținerea membranelor pentru purificarea apelor : rezumatul tezei de doctorat / Ștefan Baltă ; cond. șt. Lidia Benea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

74 p. ; 20 cm.

II 39834; 669/B11

 

345 - BALTĂ, ȘTEFAN.

Materiale nanostructurate cu aplicații în obținerea membranelor pentru purificarea apelor : teză de doctorat / Ștefan Baltă ; cond. șt. Lidia Benea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

196 p. ; 30 cm.

IV 8557; 669/B11

 

346 - THIEL, MONICA.

Contribuții la îmbunătățirea dispersiei nanotuburilor de carbon în matrice polimerică pentru obținerea de nanocompozite multifuncționale : rezumatul tezei de doctorat / drd. chim. Monica Thiel (Murărescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

38 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39830; 669/T56

 

347 - THIEL, MONICA.

Contribuții la îmbunătățirea dispersiei nanotuburilor de carbon în matrice polimerică pentru obținerea de nanocompozite multifuncționale : teză de doctorat / drd. chim. Monica Thiel (Murărescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

197 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8540; 669/T56

top

67/68 Diverse industrii și meserii

 

348 - CHISELEV, ANA-MARIA.

Contribuții privind corelarea parametrilor de propagare a undelor ultrasonore cu tehnologia de realizare a capetelor sonar biomimetice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ana-Maria Chiselev ; cond. șt. prof. dr. fiz. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

56 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39822; 681.88/C46

 

349 - CHISELEV, ANA-MARIA.

Contribuții privind corelarea parametrilor de propagare a undelor ultrasonore cu tehnologia de realizare a capetelor sonar biomimetice : teză de doctorat / drd. Ana-Maria Chiselev ; cond. șt. prof. dr. fiz. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

161 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8536; 681.88/C46

top

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

350 - ROMAN, NICU.

Contribuții la conducerea automată avansată a proceselor de laminare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicu Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

41 p. ; 21 cm.

II 39835; 681.5/R69

 

351 - ROMAN, NICU.

Contribuții la conducerea automată avansată a proceselor de laminare : teză de doctorat / ing. Nicu Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

[2] f., 190 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8542; 681.5/R69

 

352 - ȘIPOȘ, ANCA.

Contribuții privind modelarea și conducerea automată a procesului de fermentație alcoolică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anca Șipoș ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

46 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39844; 681.5/S60

 

353 - ȘIPOȘ, ANCA.

Contribuții privind modelarea și conducerea automată a procesului de fermentație alcoolică : teză de doctorat / ing. Anca Șipoș ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

175 p. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8526; 681.5/S60

top

69 Lucrări de construcții

 

354 - STAMATIADE, CRISTIAN-PAUL.

Analiza performanței parametrice a procesului de sortare prin vibrare a agregatelor minerale, pentru asigurarea calității betonului : teză de doctorat / drd. ing. Cristian-Paul Stamatiade ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2011.

288 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 8514; 693.54/S75

 

355 - VLĂDEANU, ALEXANDRU.

Mașini de terasamente, fundații și betoane : îndrumar de laborator / Alexandru Vlădeanu. - București : Conspress, 2011-.

vol. ; 24 cm - (Carte universitară).

Vol. 1 : Partea I : construcția și funcționarea mașinilor. - 2011. - 160 p. : fig., fotogr. - Bibliogr. - ISBN 978-973-100-159-3

III 21525; 69/V74

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

356 - GUȚU, ALISIA.

Desen tehnic de construcții și instalații / Alisia Guțu. - Ed. a 2-a. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

176 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-910-23-8

II 39937; 744/G98

 

357 - PLEȘCAN, TUDOR.

Grafică inginerească / Tudor Pleșcan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

[vol.]. ; 23 cm.

Vol. 2 : Desen industrial / Tudor Pleșcan. - 341 p.; 24 cm. - ISBN 9975-910-60-2 : 15 lei.

III 21656; 744/P71

 

358 - Repere ale spiritualității ortodoxe : biserici cu pictură murală exterioară din Oltenia (sec.XVIII-XIX) = Tesori della spiritualita ortodossa : chiese con afreschi esterni della regione di Oltenia (secc. XVIII--XIX) / Institutul de Memorie Culturală. - București : Institutul Cultural român, 2010.

60 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-79030-20-0

II 39761; 75.01/.05/R46

top

78 Muzică

 

359 - BÂRLEANU, VIOREL.

Vesel, soarele răsare : culegere de cântece pentru copii / Viorel Bârleanu. - Chișinău : Editura Tehnica ; Iași : Editura Spiru Haret, 1994.

613 p. ; 24 cm.

ISBN 973-96630-3-6

III 21639; 78/B11

 

360 - LUPU, DUMITRU.

Aspecte ale educării muzicalității / Dumitru Lupu. - Constanța : Ovidius University Press, 2007.

113 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614-396-0

II 39904; 78.01/L93

 

361 - LUPU, DUMITRU.

Muzica în domeniul culturii scenice / Dumitru Lupu. - Constanța : Ovidius University Press, 2007.

191 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614-397-7

II 39903; 78.01/L93

top

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

362 - PĂTRĂȘCAN, COSTEL.

Fabricat în România / Costel Pătrășcan. - Craiova : AIUS, 2010.

201 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-562-070-4

II 39901; 791/P11

 

363 - Romanian scene designers [catalogue] / Ileana Foundation ; project, coordination Luminița Batali. - Bucharest : Ileana Foundation, 007.

32 p. : fotogr. color ; 30 cm.

IV 8570; 792/R70

top

796 Educație fizică și sport

 

364 - ENE-VOICULESCU, CARMEN.

Tenis : îndrumar metodologic / Carmen Ene Voiculescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2006.

169 p. ; 24 cm.

ISBN 973-614-328-7

III 21625; 796.3/E53

 

365 - GEVAT, CECILIA.

Antrenamentul atletic la copii : îndrumar / Cecilia Gevat. - Constanța : Ovidius University Press, 2006.

112 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-614-324-3

II 39902; 796.42/G36

 

366 - LEUCIUC, FLORIN VALENTIN.

Pregătire musculară / Florin Valentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2011.

107 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-363-5

III 21611; 796/L43

 

367 - MELENCO, IONEL.

Fotbal : caiet de lucrări practice / Ionel Melenco. - Constanța : Ovidius University Press, 2008.

135 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-614-445-5

III 21626; 796/M56

top

81 Lingvistică

 

368 - Conférence Internationale "Traduction et francophonie", Suceava, les 16-17 mai 2011 / coordonatori : prof. univ. dr. Muguraș Constantinescu, prof. univ. dr. Elena Brândușa Steiciu. - Suceava : ["Mușatinii" Publishing House], 2011.

310 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-1974-63-7

III 21531; 811.133.1/C65

 

369 - L'Intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes / sous la direction de : Dolores Alvarez, Patrick Chardenet, Manuel Tost. - Paris : Union Latine, [2011].

457 p. : tab. ; 21 cm.

ISBN 978-9-291220-30-4

II 39776; 81/I-58

 

370 - LEVCENCO, VERONICA.

Bon appétit ! : manuel d'apprentissage du français de la technologie alimentaire / Veronica Levcenco, Xavier Lethève, Jorj Ciumac. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2000.

128 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 9975-910-89-0

II 39939; 811.133.1'27/L55

 

371 - Lexico-morphological idiosycrasies of Romanian as compared with European Romance and Germanic languages : similarities and contrasts / Gina Măciucă, Ioan Oprea, Lavinia Seiciuc, Cătălina Pînzariu, Victor Andrei Cărcăle, Ramona Pohoață, Daniela Sbiera ; ed. by Gina Măciucă. - Suceava : Ștefan cel Mare University Press, 2011.

vol. ; 21 cm - (Comparatistica).

ISBN 978-973-666-365-9

Vol. 1 : The verb. - 2011. - 500 p. - Bibliogr. - ISBN 978-973-666-366-6

II 39794; 811.135.1'36/L55

 

372 - MARIN, VITALIE.

Stilistica verbului Românesc / Vitalie Marin. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2006.

120 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-63-286-7

II 39936; 811.135.1'38/M39

 

373 - NĂSTASE, NICOLAE.

Translation as intercultural communication : teză de doctorat / ph. d. student Monica Năstasi ; scientific advisor : prof. Elena Croitoru, Ph. D. - Galați : „Dunărea de Jos“ University of Galați, 2011.

308 p. ; 30 cm.

IV 8550; 81'25/N24

 

374 - NĂSTASI, MONICA.

Traducerea - comunicare interculturală : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Monica Năstasi ; coordonator științific : prof. dr. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

84 p. ; 21 cm.

II 39851; 81'25/N24

 

375 - ZGARDAN, NINA.

Le Français de la vinification / Nina Zgardan, Maria Isac, Mariana Zgardan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2003.

150 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-63-179-7

II 39924; 811.133.1/Z59

top

82 Literatură

 

376 - ADAM, NICOLAE.

Cum nu murim niciodată : [poeme] / Nicolae Adam ; volum ilustrat cu desenele autorului. - București : Jurnalul Literar, 2007.

78 p. ; 20 cm - (Poesis ; 11).

ISBN 973-9365-71-X

II 39746; 821.135.1-1/A17

 

377 - ADUMITRĂCESEI, IOAN D.

Din înțelepciunea unor înaintași / Ioan D. Adumitrăcesei. - Iași : Editura StudIS, 2011.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-606-624-022-2

Vol. 2. - 242 p. : fotogr. - ISBN 978-606-624-035-2

II 39780; 821.135.1/A23

 

378 - AMĂRIUȚEI, CONSTANTIN.

Eminescu sau lumea ca substanță poetică / Constantin Amăriuței. - București : Jurnalul Literar, 2000.

208 p. ; 19 cm - (Critica ; 4).

ISBN 973-9365-15-9

II 39728; 821.135.1.09EM/A45

 

379 - ANGHEL, ANA-ELENA.

Interferențe culturale în spațiul Românesc al secolului al XIX-lea până la apariția spiritului critic junimist : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ana-Elena Anghel ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2011.

30 p. ; 30 cm.

II 39896; 821.135.1/A58

 

380 - ANGHEL, ANA-ELENA.

Interferențe culturale în spațiul Românesc al secolului al XIX-lea până la apariția spiritului critic junimist : teză de doctorat / drd. Ana-Elena Anghel ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2011.

278 f. ; 30 cm.

IV 8585; 821.135.1/A58

 

381 - ANTON, MARIANA FLORICA.

Universul simbolic al spațiului Românesc în textele lui Vasile Lovinescu : rezumatul tezei de doctorat / Mariana Florica Anton ; cond. șt. Doinița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

30 p. ; 20 cm.

II 39879; 821.135.1.09/A62

 

382 - ANTON, MARIANA FLORICA.

Universul simbolic al spațiului Românesc în textele lui Vasile Lovinescu : teză de doctorat / Mariana Florica Anton ; cond. șt. Doinița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

400 p. ; 30 cm.

IV 8577; 821.135.1.09/A62

 

383 - BASTON-TUDOR, CERASELA-DANIELA.

Salman Rushdie's women characters : literary politics and poetics : [dissertation] / Cerasela-Daniela Baston-Tudor ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

325 f. ; 30 cm.

IV 8601; 821.111.09/B36

 

384 - BASTON-TUDOR, CERASELA-DANIELA.

Salman Rushdie's women characters : literary politics and poetics : [dissertation abstract] = Personajele feminine din opera lui Salman Rushdie : politici și poetici literare : rezumatul tezei de doctorat / Cerasela-Daniela Baston-Tudor ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

22 f. ; 21 cm.

II 39897; 821.111.09/B36

 

385 - B�LEANU, CĂLIN-HORIA.

Mircea Cărtărescu : universul motivelor obsedante / Călin-Horia Bârleanu. - Iași : Universitas XXI, 2011.

300 p. ; 22 cm.

ISBN 978-606-538-067-7

III 21534; 821.135.1.09/B33

 

386 - BIDIAN, ALEXANDRU.

A fi sau a nu fi : poeme / Alexandru Bidian. - București : Jurnalul Literar, 2010.

96 p. ; 20 cm - (Poesis ; 12).

ISBN 978-973-9365-85-7

II 39750; 821.135.1-1/B51

 

387 - BONTILĂ, RUXANDA.

American literary postmodernism : signposts for a poetics / Ruxanda Bontilă. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

196 p. ; 21 cm - (Științe filologice).

ISBN 978-606-8348-14-8

II 39908; 821.111(73).09"19"

 

388 - BUSUIOCEANU, ALEXANDRU.

Un roman epistolar al exilului Românesc : corespondența / Alexandru Busuioceanu ; ed. critică, note, traduceri și scrisoare introductivă de Liliana Corobca. - București : Jurnalul Literar, 2003-.

2 vol. ; 20 cm - (Symposion).

Vol. 1 : 1942 - 1950. - 2003. - 304 p - (Symposion ; 8). - ISBN 973-9365-68-X

II 39751; 821.135.1-6/B96

 

389 - Caete de dor : metafizică și poezie 1951-1960 / ediție critică și prefață de : Mihaela Constantinescu-Podocea, Nicolae Florescu ; redactori : Constantin Amăriuței, Virgil Ierunca. - Ed. crit. - București : Jurnalul Literar, 2000-2003.

3 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : nr. 1-4, 1951, Paris. - 2000. - 296 p - (Ediții critice ; 1). - Indice de nume p. 283-289. - ISBN 973-9365-36-1

Vol. 2 : nr. 5-6, 1952, Paris. - 2002. - 240 p. - (Ediții critice ; 2). - Bibliogr. p. 220-230. - Note p. 231-234. - ISBN 973-9365-57-4

Vol. 3 : nr. 7, iulie 1953-8, iunie 1954. - 2003. - 264 p - (Ediții critice ; 3). - Bibliogr. p. 234-241. - Comentarii și note p. 243-253. - Index p. 255-262. - ISBN 973-9365-60-4

III 21489; 821.135.1.09/C12

 

390 - CARTIANU, GRIGORE.

Crimele Revoluției : sângeroasa diversiune a KGB-iștilor din FSN / Grigore Cartianu ; consultant istoric : Alex Mihai Stoenescu. - București : Adevărul, 2010.

544 p. ; 21 cm - (Bestseller Adevărul ; 2).

ISBN 978-606-539-630-2

II 39292; 821.135.1/C27

 

391 - CARTIANU, GRIGORE.

Sfârșitul Ceaușeștilor / Grigore Cartianu ; consultant istoric : Alex Mihai Stoenescu. - București : Adevărul, 2010.

528 p. : facs., il, h.; 21 cm - (Bestseller Adevărul ; 1).

ISBN 978-606-539-244-1

II 39491; 821.135.1/C27

 

392 - CAZABAN, THEODOR.

Eseuri și cronici literare / Theodor Cazaban. - București : Jurnalul Literar, 2002.

176 p. ; 20 cm - (Critica ; 8).

ISBN 973-9365-56-6

II 39754; 821.135.1.09/C32

 

393 - CIORĂNESCU, ALEXANDRU.

Eminescu sub fiorul timpului / Alexandru Ciorănescu. - București : Jurnalul Literar, 2000.

96 p. ; 20 cm - (Capricorn ; 9).

ISBN 973-9365-28-0

II 39733; 821.135.1.09EMINESCU/C53

 

394 - CONSTANTINESCU, LEONTIN JEAN.

România între seceră și ciocan : publicistica exilului / Leontin Jean Constantinescu ; ed. îngrijită și pref. de Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2005.

204 p. ; 20 cm - (Procesul comunismului Românesc ; 6).

ISBN 973-9365-75-2

II 39731; 821.135.1-92/C66

 

395 - CORBEA, ILEANA.

Lecturi tardive : consemnări, convorbiri, comentarii / Ileana Corbea. - București : Jurnalul Literar, 2008.

190 p.; 20 cm - (Capricorn ; 12).

ISBN 978-973-9365-82-6

II 39749; 821.135.1.09/C71

 

396 - CORBEA, ILEANA.

Resemnarea cavalerilor : reevaluări critice și memorialistice ale literaturii exilului / Ileana Corbea, Nicolae Florescu. - București, 2002.

224 p. ; 20 cm - (Dialog ; 4).

ISBN 973-9365-55-8

II 39736; 821.135.1.05/C71

 

397 - COSTANDACHI, ALEXANDRU.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura rusă a secolelor XII - XVII : rezumatul tezei de doctorat / Alexandru Costandachi ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2011.

27 f. ; 30 cm.

IV 8567; 82-91/C75

 

398 - COSTANDACHI, ALEXANDRU.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura rusă a secolelor XII - XVII : teză de doctorat / Alexandru Costandachi ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2011.

235 f. : il., fotogr. ; 30 cm.

IV 8519; 82-91/C75

 

399 - DUMITRIU, CORNELIU.

Teatrul antic grec / Corneliu Dumitriu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011-.

[vol.] ; 23 cm - (Știința Artelor Teatrale).

ISBN 978-606-8348-20-9.

Vol. 1. - 2011. - 199 p. : fig., il. , fotogr. - ISBN 978-606-8348-21-6

III 21488; 821.14/D92

 

400 - DAMIAN, MATEI.

Zvon, știre, presă în literatura română : de la Caragiale la Preda : rezumatul tezei de doctorat / Matei Damian ; cond. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

5 p. ; 20 cm.

II 39848; 821.135.1-09/D11

 

401 - DAMIAN, MATEI.

Zvon, știre, presă în literatura română : de la Caragiale la Preda : teză de doctorat / Matei Damian ; cond. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

249 p. ; 30 cm.

IV 8523; 821.135.1-09/D11

 

402 - ELIADE, MIRCEA.

Dubla existență a lui Spiridon V. Vădastra : roman / Mircea Eliade ; pref. de Mircea Handoca ; post scriptum Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Național, 2000.

171 p.; 20 cm - (Folio ; 9).

ISBN 973-9365-24-8

II 39770; 821.135.1/E38

 

403 - EUCHER, REN�

Hoinar în veac / René Eucher ; versiune Românească și postf. de Cornelia Ștefănescu. - București : Jurnalul Literar, 2003.

240 p. ; 20 cm.

Tit. orig. : Vida Basta! récits pour persuader aux morts illustres qu'ils sont bien là où ils sont.

ISBN 973-9365-59-0

II 39740; 821.133.1-32/E89

 

404 - FEDORENCO, VICTORIA.

Drama istorică națională din secolul al XIX-lea / Victoria Fedorenco. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2001.

112 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-63-094-4

II 39941; 821.135.1.09/F30

 

405 - FLORESCU, NICOLAE.

Divagațiuni cu Anton Holban / Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2001.

239 p., [16] p. : fotogr. ; - (Sinteze ; 7).

ISBN 973-9365-42-6

II 39747; 821.135.1.09/F68

 

406 - FLORESCU, NICOLAE.

Înapoi la Aristarc : reevaluări critice / Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2009-2010.

2 vol. ; 20 cm.

Vol. 1 : Rezistența prin cultură. - 2009. - 400 p - (Critica ; 10). - Indice de nume p. 390-398. - ISBN 978-973-9365-84-0

Vol. 2 : Căderea în timp. - 2010. - 544 p - (Critica ; 11). - Indice de autori p. 534-541. - ISBN 978-973-9365-86-4

II 39765; 821.135.1.09/F68

 

407 - FLORESCU, NICOLAE.

Menirea pribegilor : reevaluări critice ale literaturii exilului / Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2003.

296 p. ; 20 cm - (Critica ; 9).

ISBN 973-9365-67-1

II 39763; 821.135.1/F63

 

408 - FLORESCU, NICOLAE.

Mihail Sadoveanu : între realitate și mit / Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2011.

381 p.; 20 cm - (Critica ; 12).

ISBN 978-973-9365-87-1

II 39753; 821.135.1.09/F67

 

409 - GAVRILIU, EUGENIA.

Furnica din picior : amintirile unei fete ascultătoare / Eugenia Gavriliu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

202 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8348-23-0

III 21497; 821.135.1-94/G26

 

410 - GRĂSOIU, DORINA.

Caragiale în presa vremii / Dorina Grăsoiu. - București : Jurnalul Literar, 2002.

176 p. ; 19 cm - (Labirint ; 7).

ISBN 973-9365-54-X

II 39739; 821.135.1.09/G75

 

411 - GROPARU-SPIȚĂ, CRISTINA.

Traducerea literaturii pentru copii : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Cristina Groparu-Spiță (Chifane) ; coordonator științific : prof. univ. dr. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

69 p. ; 21 cm.

IV 8569; 81'25/G87

 

412 - GROPARU-SPIȚĂ, CRISTINA.

Translating literature for children : teză de doctorat / doctorand : Cristina Groparu-Spiță (Chifane) ; coordonator științific : prof. univ. dr. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

398 p. ; 30 cm.

IV 8521; 81'25/G87

 

413 - GURIAN, SORANA.

Ochiurile rețelei : jurnalul meu din românia / Sorana Gurian ; versiunea Românească de Cornelia Ștefănescu. - București : Jurnalul Literar, 2002-2003.

2 vol. ; 20 cm - (Folio ; 11).

Vol. 1. - 2002. - 256 p. - ISBN 973-9365-52-3

Vol. 2. - 2003. - 192 p. - Addenda p. 181-191. - ISBN 973-9365-61-2

II 39734; 821.135.1/G96

 

414 - HERESCU, NICOLAE I.

Agonie fără moarte : roman / N. I. Herescu. - București : Jurnalul Literar, 1998-.

[vol.] ; 20 cm.

Vol. 2 : Viețile paralele (partea a 2-a). Fii înțeleaptă, durere ... / versiunea română și postfață de Cornelia Ștefănescu. - 1999. - 232 p - (Folio ; 8). - ISBN 973-9365-17-5

II 39730; 821.135.1/H51

 

415 - HERESCU, NICOLAE I.

Dreptul la adevăr : publicistica exilului / N.I. Herescu ; îngrij. de Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2004.

196 p.; 20 cm - (Procesul comunismului Românesc ; 4).

ISBN 973-9365-72-8

II 39757; 821.135.1-92/H51

 

416 - ILIESCU, VASILE.

Povestirile unui exilat la Mnchen / Vasile Iliescu. - Timișoara : Editura Timișoara, 1994.

266 p. ; 21 cm.

ISBN 973-96592-0-9

II 39800; 821.135.1-94/I-44

 

417 - KUNISCH, RICHARD.

București și Stambul : schițe din Ungaria, românia și Turcia / Richard Kunisch ; trad. din lb. germană, pref. și note de Viorica Nișcov. - București : Saeculum, 2000.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9399-54-1

II 39796; 821.112.2-992/K92

 

418 - MIHALCEA, ILIE.

Nevoia de neuitare : interviuri, comentarii, anchete / Ilie Mihalcea. - București : Jurnalul Literar, 2002.

160 p., [4] p. : fotogr. color ; 20 cm - (Dialog ; 3).

ISBN 973-9365-47-7

II 39735; 821.135.1.09/M70

 

419 - MILEA, DOINIȚA.

Romanul secolului al-XX-lea / Domnița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

69 p. ; 30 cm.

IV 8510; 82.09/M72

 

420 - MINCU, MARIN.

Paradigma eminesciană / Marin Mincu. - Constanța : Pontica, 2000.

322 p.; 20 cm - (Hermeneus).

ISBN 973-9224-46-6

II 39801; 821.135.1.09/M74

 

421 - MIRON, PAUL.

În corespondență cu Horia Stamatu / Paul Miron, Horia Stamatu ; ed. îngrij., cuv. în. de Paul Miron. - București : Jurnalul Literar, 2007.

118 p., [10] p. : il. ; 20 cm - (Folio ; 15).

ISBN 978-973-9365-80-2

II 39756; 821.135.1-6/M78

 

422 - MOHOR-IVAN, IOANA.

English literature in the 17th and 18th centuries : Texts Contexts and critical readings / Ioana Mohor Ivan. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

181 p.; 24 cm - (Limbi și literaturi străine).

ISBN 978-606-8348-15-5

III 21552; 821.111.09/M84

 

423 - MUȘAT, GABRIELA VIRGINIA.

Exploring the wilde territory through psychoanalytical grids : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gabriela Virginia Mușat (Lupea) ; conducător științific : prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

38 p. ; 21 cm.

II 39877; 821.111.09/M98

 

424 - MUȘAT, GABRIELA VIRGINIA.

Exploring the wilde territory through psychoanalytical grids : teză de doctorat / drd. Gabriela Virginia Mușat (Lupea) ; conducător științific : prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

269 p. ; 31 cm.

IV 8594; 821.111.09/M98

 

425 - MUȘEȚEANU, CRIȘAN V.

Caniculă asupra Prusiei : povestiri și laviuri / Crișan V. Mușețeanu. - București : Jurnalul Literar, 2004.

320 p. ; 20 cm - (Folio ; 13).

ISBN 973-9365-64-7

II 39767; 821.135.1/M94

 

426 - MUȘEȚEANU, CRIȘAN V.

Destinul geometric : poeme / Crișan V. Mușețeanu. - București : Jurnalul Literar, 2005.

64 p. ; 20 cm - (Poesis ; 11).

ISBN 973-9365-76-0

II 39732; 821.135.1-1/M98

 

427 - NEDELCOVICI, BUJOR.

Cartea lui Ian înțeleptul, apostolul din golful îndepărtat / Bujor Nedelcovici. - București : Jurnalul Literar, 2003.

304 p. ; 20 cm - (Folio ; 12).

ISBN 973-9365-69-8

II 39752; 821.135.1-31/N35

 

428 - OPREA, ȘTEFAN.

Eminescu, omul de teatru / Ștefan Oprea. - Iași : Editura Timpul, 2000.

242 p. ; 23 cm - (Critică și eseu).

ISBN 973-8003-32-6

III 21528; 821.135.1.09/O-64

 

429 - ORTIZ, RAMIRO.

Carteggio = Corespondență / Ramiro Ortiz, Nina Façon ; ed. îngrij., cuv. înainte, trad., tab. cronologic și note de Doina Condrea Derer ; prezentare de Alberto Castaldini. - București : Jurnalul Literar, 2007.

176 p. ; 20 cm - (Folio ; 14).

ISBN 973-9365-79-5

II 39741; 821.131.1-6/O-82

 

430 - PETRESCU, CEZAR.

Romanul lui Eminescu / Cezar Petrescu. - București : Viitorul Românesc, 2000.

373 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8033-18-7

II 39495; 821.135.1/P56

 

431 - POPA, CĂTĂLINA-DIANA.

Matei Vișniec, dincolo de absurd : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cătălina-Diana Popa (Stancu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2011.

32 p. ; 21 cm.

II 39817; 821.135.1.09/P79

 

432 - POPA, CĂTĂLINA-DIANA.

Matei Vișniec, dincolo de absurd : teză de doctorat / drd. Cătălina-Diana Popa (Stancu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2011.

266 f. ; 30 cm.

IV 8528; 821.135.1.09/P79

 

433 - POPESCU, TITU.

După zece ani / Titu Popescu ; cu un postscriptum de Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2004.

144 p. ; 20 cm - (Labirint ; 11).

ISBN 973-9365-77-9

II 39748; 821.135.1-94/P81

 

434 - SATPREM.

Mintea celulelor / Satprem ; trad. din lb. franceză de Mircea Laurențiu. - București : Editura Herald, 1996.

204 p. ; 20 cm - (Aventura spiritului ; 9).

ISBN 973-96861-0-9 ISBN 973-97577-1-5

II 39489; 821.133.1-96/S26

 

435 - SILVESTRI, ARTUR.

Universul lecturilor fericite / Artur Silvestri ; redactorul cărții : sociolog Teodora Mîndru. - București : Editura Carpathia, 2011.

283 p. ; 20 cm - (Critică literară).

ISBN 978-973-7609-60-1

II 39778; 821.135.1.09/S55

 

436 - STOICA, ION.

Nevoia de semne : antologie / Ion Stoica. - București : Editura "Grai și Suflet - Cultura Națională", 1997.

216 p. ; 19 cm.

ISBN 973-9232-49-3

II 39797; 821.135.1/S88

 

437 - STOICA, ION.

Vorbind cu tine [poezie] / Ion Stoica. - București : Editura "Grai și Suflet - Cultura Națională", 1995 (Semne).

140 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96826-9-3

II 39804; 821.135.1/S88

 

438 - ȘTEFĂNESCU, CORNELIA.

Traiectorii : pagini de istorie si critică literară / Cornelia Ștefănescu. - București : Jurnalul Național, 2003.

200 p. ; 20 cm - (Critica ; 10).

ISBN 973-9355-61-2

II 39745; 82.09/S81

 

439 - ȘTEFĂNESCU, CRISULA.

Vraja orei : poeme / Crisula Ștefănescu ; cuv. înainte de Alexandru Ciorănescu. - București : Jurnalul Literar, 1998.

72 p. ; 19 cm - (Poesis ; 2).

ISBN 973-9365-01-9

II 39737; 821.135.1-1/S82

 

440 - ȘTEFĂNESCU, POMPILIU.

Representations of cultural identities in the poetic discourse of Ezra Pound : a study of imagery of the other : [dissertation] / Pompiliu Ștefănescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

224 f. ; 30 cm.

IV 8538; 821.111(73).09/S82

 

441 - ȘTEFĂNESCU, POMPILIU.

Representations of cultural identities in the poetic discourse of Ezra Pound : a study of imagery of the other : [dissertation abstract] / Pompiliu Ștefănescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

15 p. ; 21 cm.

II 39826; 821.111(73).09/S82

 

442 - Teroriștii printre noi : adevărul despre ucigașii Revoluției / Grigore Cartianu, Cristian Delcea, Mihai Voinea, Andrei Crăciun. - București : Adevărul, 2011.

528 p. ; 21 cm - (Bestseller Adevărul ; 3).

ISBN 978-606-539-968-6

II 39493; 821.135.1/C27

 

443 - ȚIGĂNUȘ, VIRGIL NISTRU.

Când vremea pășește ca Euridice : ora de lectură / Virgil Nistru Țigănuș. - Galați : Academica, 2011.

300 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8937-71-0

II 39773; 821.135.1/T59

 

444 - ȚIGĂNUȘ, VIRGIL NISTRU.

Dacă e cu putință...: versuri / Virgil Nistru Țigănuș. - Galați : Academica, 2011.

83 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8937-72-7

II 39772; 821.135.1-1/T59

 

445 - VINTILĂ, HORIA.

Suflete cu umbra pe pămînt : portrete și reflecții memorialistice / Horia Vintilă ; îngrij. de Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Național, 2004.

213 p.; 20 cm - (Labirint ; 14).

ISBN 973-9365-74-4

II 39744; 821.135.1/V62

 

446 - Vrânceanu, ALEXANDRA-MONICA.

Forme și structuri literare în comunicarea mediatică de calculator : interferențe între virtual, ficțional și real : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Alexandra-Monica Vrânceanu (Toma) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

41 p. ; 30 cm.

IV 8565; 82.09/V94

 

447 - Vrânceanu, ALEXANDRA-MONICA.

Forme și structuri literare în comunicarea mediatică de calculator : interferențe între virtual, ficțional și real : teză de doctorat / doctorand : Alexandra-Monica Vrânceanu (Toma) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

270 p. : fig., il. color ; 31 cm.

IV 8560; 82.09/V94

 

448 - VUIA, OCTAVIAN.

Aducere - aminte : publicistică / Octavian Vuia ; ediție îngrijită, cuvânt înainte și note de Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2002-2005.

2 vol. ; 20 cm.

Vol. 1. - 2002. - 176 p - (Capricorn ; 10). - Note de subsol. - ISBN 973-9365-54-X

Vol. 2. - 2005. - 200 p - (Capricorn ; 11). - Addenda p. 185-198. - ISBN 973-9365-78-7

II 39758; 821.135.1/V97

 

449 - VUIA, OCTAVIAN.

Întoarcerea lui Zamolxe : meditații dialogice / Octavian Vuia ; cuv. în. Nicolae Florescu. - București : Jurnalul Literar, 2000.

127 p. ; 20 cm - (Simposion ; 3).

ISBN 973-9365-26-4

II 39760; 821.135.1/V97

top

902/904 Arheologie. Preistorie

 

450 - MĂRGĂRIT, MONICA.

Raportul dintre arta mobilieră și parietală paleolitică / Monica Mărgărit. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2003.

169 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7925-12-2

III 21492; 902/904/M32

top

929 Biografii

 

451 - Stăpânul secretelor lui Ceaușescu : I se spunea Machiavelli : Ștefan Andrei în dialog cu Lavinia Betea / îngrij. de Cristina Diac, Florin Răzvan Mihai, Ilarion Țiu. - București : Adevărul, 2011.

510 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-644-066-6

II 39790; 929ANDREI,S./S75

top

93/94 Istorie

 

452 - ENACHE LUPU, LUCIAN MIHAI.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a secolelor XIII-XIV : rezumatul tezei de doctorat / Lucian Mihai Enache Lupu ; cond. șt. Ionel Cândea, Vasile Lica, A. Guzman Guerra( Univ. Compultese Madrid). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

38 p. ; 20 cm.

II 39888; 94(460)"12/"13/E52

 

453 - ENACHE LUPU, LUCIAN MIHAI.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a secolelor XIII-XIV : teză de doctorat / Lucian Mihai Enache Lupu ; cond. șt. Ionel Cândea, Vasile Lica, A. Guzman Guerra( Univ. Compultese Madrid). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

377 p. ; 30 cm.

IV 8584; 94(460)"12/"13/E52

 

454 - FILIP, ANGELA-ANCA.

Etnologia funerară tomitană (în sec. I-III P. CHR) : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Filip (Dobre) Angela-Anca ; conducător științific : prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

pag. multipl. ; 21 cm.

II 39857; 94(37)/F51

 

455 - FILIP, ANGELA-ANCA.

Etnologia funerară tomitană (în sec. I-III P. CHR) : teză de doctorat / doctorand : Filip (Dobre) Angela-Anca ; conducător științific : prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

254 p. : fig., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8546; 94(37)/F51

 

456 - GEMIL, TAHSIN.

românii și otomanii în secolele XIV-XVI / Tasin Gemil. - Ed. a 2-a rev. - Constanța : Ovidius University Press, 2008.

328 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-614-420-2

II 39906; 94(498)"06/17"/G30

 

457 - STAN, CONSTANTIN I.

Europa între absolutism și democrație : (1815-1848) / Constantin I. Stan. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

215 p.; 20 cm - (Istorie socială economică și politică).

ISBN 978-606-8348-19-3

II 39775; 94(4)"1815-1848"/S76

 

458 - Stat și societate în Europa / coord. Ionuț Șerban, Lucian Dindirică. - Craiova : Editura Aius, 2009-2010.

vol. ; 21 cm.

ISBN 978-606-510-665-9

Vol. 2. - 2010. - 516 p. - ISBN 978-606-562-056-8

II 39810; 94(4)/S79

top