Titluri noi intrate în bibliotecă – iulie – septembrie 2012004 Știința și tehnologia calculatoarelor

030 Lucrări de referință. Enciclopedii. Dicționare

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

159.9 Psihologie

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

57 Biologie

61 Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

622 Industrie minieră

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

7 ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

77 Artă fotografică

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

80 Probleme generale de filologie

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie


004 Știința și tehnologia calculatoarelor


1 - CĂRĂUȘ, IURIE.

Securitatea tranzacțiilor electronice : curs de lecții / Iurie Cărăuș, Olga Cerbu. - Chișinău : CEP USM, 2009.

164 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-70-877-7

II 40059; 004.78/C23


2 - DRAGOMIR, FLORENTINA LOREDANA.

Contribuții la elaborarea sistemelor multiagent aplicate în comerțul electronic : rezumatul tezei de doctorat / Florentina Loredana Dragomir ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

53 p. ; 20 cm.

II 39854; 004/D72


3 - HANOUN, ABDOULRAHMAN.

A mixed-grained reconfigurable computing platform / Abdoulrahman Hanoun. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2009.

242 p. : sch. ; 21 cm.

II 40056; 004.2/.3/H23


4 - HARMAN, DOUG.

Ghid de fotografie digitală / Doug Harman ; fotografii de David Jones ; trad. de Delia Iordache și Ioana Aneci. - Ed. a 2-a rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2012.

224 p. : fotogr. color ; 22 cm.

ISBN 978-973-46-2166-8

II 40101; 004.92/H29


5 - MCCLURE, STUART.

Securitatea rețelelor / Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz ; trad. Cora Radulian, Mihai Mănăstireanu, Mihai Dan Pavelescu. - București : Teora, 2002.

698 p. ; 25 cm.

ISBN 973-20-0300-6

III 22087; 004/M54


6 - NECHITA, ELENA.

Instruire asistată de calculator / Elena Nechita, Iulia Cristina Timofti. - Bacău : Alma Mater, 2011.

100 p. ; 30 cm - (Științe psiho sociale).

ISBN 978-606-527-170-8

IV 8650; 004/N33

top

030 Lucrări de referință. Enciclopedii. Dicționare


7 - BULGĂR, GHEORGHE.

Dicționar de paronime / Gheorghe Bulgăr. - București : Lucman, [s. a.].

380 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8372-05-4

II 40166; D81/B91


8 - Dicționar de dreptul afacerilor român-englez / Radu Rizoiu, Lucian Traian Poenaru, Raluca Alexandra Zatropa, Veronica Dobozi. - București : Monitorul Oficial, 2012.

268 p. ; 17 cm - (Transverbis).

ISBN 978-973-567-779-4

I 4361; D34/D39


9 - Dicționar de istorie a României / Stan Stoica, Vasile Mărculeț, Vasile Valentin, Valentina Bilcea ; coord. Stan Stoica ; cuv. în. acad. Dinu C. Giurescu. - București : Meronia, 2007.

438 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7839-21-3

III 21859; D94/D39


10 - Dicționarul domnilor Țării Românești și ai Moldovei / Vasile Mărculeț, Alexandru V. Ștefănescu, Stănel Ion, Gherghina Boda, George Marcu, Mihai Chiriac, Elena Gabriela Maximciuc, Ioan Mărculeț, Stan Stoica ; coord. Vasile Mărculeț. - București : Meronia, 2009.

376 p., 20 p. : h. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7839-53-4

III 21858; D94/D39


11 - DICU, ARETIA.

Dicționar de pleonasme / Aretia Dicu. - București : Lucman, 2009.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-723-281-6

II 40161; D81/D39


12 - DUMITRESCU, DAN.

Dicționar comercial român-francez-englez / Dan Dumitrescu. - București : Editura Sanda, 2012.

208 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-606-93102-0-5

II 40149; D33/D91


13 - FLOREA, VASILE.

Dicționar universal de artă plastică / Vasile Florea, Gheorghe Szekely . - București : Litera Internațional, 2011.

814 p. ; 17 cm .

ISBN 978-973-675-616-0

I 4359; D74/F67


14 - LECCA, O. G.

Dicționar istoric, arheologic și geografic al României / O. G. Lecca ; ed. îngrijită de I. Oprișan. - București : Saeculum IO, 2012.

543 p. ; 22 cm.

ISBN 978-642-293-5

II 40086; D94/L37


15 - MIHAI, NICOLETA.

Dicționar de regionalisme / Nicoleta Mihai. - București : Lucman, 2007.

406 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-723-241-0

II 40167; D81/M68

top

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee


16 - Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : 2010 / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. - Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, ©011.

480 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-3-11-023676-7

III 21765; 061/J19


17 - Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : 2011 / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. - Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, ©012.

506 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

III 21766; 061/J19


18 - MOLDOVEANU, AUREL.

Conservarea preventivă a bunurilor culturale / Aurel Moldoveanu ; pref. prof. univ. Ioan Opriș. - Ed. a 4-a rev. și adăug. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

482 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-060-9

III 21960; 069.4/M87


19 - OPRIȘ, IOAN.

Managementul muzeal / Ioan Opriș. - Ed. a 2-a rev. și agăug. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

176 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-059-3

III 21950; 069.6/O-66

top

070 Jurnalism


20 - BARDAN, ALEXANDRA.

Introducere în designul de presă / Alexandra Bardan. - București : Tritonic, 2012.

160 p. ; 24 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-366

III 21723; 070/B11


21 - CISMARU, DIANA MARIA.

Social media și managementul reputației / Diana Maria Cismaru. - București : Tritonic, 2012.

142 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-35-9

II 40001; 070.4/C49


22 - Comunicare nonverbală și construcții sociale / coord. Loredana Ivan, Alina Duduciuc. - București : Tritonic, 2011.

383 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-22-9

II 40003; 070/C63


23 - FRUNZĂ, SANDU.

Comunicare etică și responsabilitate socială / Sandu Frunză. - București : Tritonic, 2011.

207 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8139-90-6

II 40011; 316/F93


24 - Gen, text și discurs jurnalistic : tipologia și dinamica genurilor în presa scrisă română și franceză / coord. Ligia Stela Florea. - București : Tritonic, 2011.

408 p. ; 25 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-25-0

III 21722; 070/G28


25 - NEGREA, ELENA.

Pragmatica ironiei : studiu asupra ironiei în presa scrisă românească / Elena Negrea. - București : Tritonic, 2010.

264 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8139-33-3

II 39997; 007/N40


26 - ROȘCA, LUMINIȚA.

Formarea identității profesionale a jurnaliștilor / Luminița Roșca. - Ed. a 2-a. - București : Tritonic, 2009.

174 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-395-7

II 39993; 070/R74


27 - STAVRE, ION.

Comunicare audiovizuală : aspecte ale europenizării societății românești / Ion Stavre. - București : Tritonic, 2011.

320 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-12-0

II 40012; 070(498)/S75

top

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


28 - BOUTROUX, EMILE.

Despre contingența legilor naturii / Emile Boutroux ; ed. critică Adrian Michiduță ; trad. Maria Michiduță. - Craiova : AIUS, 2012.

264 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-562-191-6

II 39984; 111/B74


29 - FLORIAN, MIRCEA.

Filosofia timpului nostru / Mircea Florian ; ed. critică Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2005.

[vol]. ; 20 cm.

ISBN 973-700-063-3

Vol.1 : Publicistică (1909-1958). - 565 p.

II 39991; 111/F69


30 - FLORIAN, MIRCEA.

Logica recesivității / Mircea Florian ; ed. critică Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2006.

268 p. ; 20 cm.

ISBN 973-1780-00-9

II 39990; 111/F69


31 - FRUNZĂ, MIHAELA.

Expertiză etică și acțiune socială / Mihaela Frunză. - București : Tritonic, 2011.

199 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-30-4

II 40007; 177.9/F94


32 - GUYAU, JEAN M.

Geneza ideii de timp / Jean M. Guyau ; ed. șt. Adrian Michiduță ; trad. Maria și Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2011.

138 p. ; 14 cm.

ISBN 978-606-562-158-9

I 4353; 115/G93


33 - Integrarea europeană și filosofia română : cazul Al. S. Sturza : materialele conferinței interuniversitare, 7 - 8 mai 2009 / editori Eudochia Saharneanu, Vasile Țapoc, Svetlana Coandă. - Chișinău : CEP USM, 2010.

251 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-70-000-9

II 40060; 14/I-58


34 - MAMINA, ALEXANDRU.

Marxismul occidental și marxismul oriental : ideile, societatea , cultura / Alexandru Mamina. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2011.

176 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-537-075-3

II 40222; 141.82/M11


35 - MICHIDUȚĂ, ADRIAN.

Filosofia recesivității / Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2009.

330 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8021-85-0

II 39988; 111/M65


36 - NOICA, CONSTANTIN.

Șase maladii ale spiritului contemporan / Constantin Noica. - București : Humanitas, 2012.

174 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-50-3463-4

II 40134; 1(498)NOICA,C./N84


37 - POTECĂ, EUFROSIN.

Scrieri filosofice / Eufrosin Potecă ; ed. critică Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2008.

377 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1780-78-8

II 39985; 130.1/P73


38 - TOMA-ZOICAȘ, LIGIA.

Epistemologia formării omului de artă în spiritul unei societăți a cunoașterii / Ligia Toma Zoicaș. - Cluj Napoca : Media Musica, 2012.

182 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-645-004-1

II 40033; 165/T71

top

159.9 Psihologie


39 - CARUSO, DAVID R.

Inteligența emoțională : cum să dezvolți și să folosești principiile esențiale ale conducerii cu ajutorul inteligenței emoționale / David R. Caruso, Peter Solovey. - București : Business Tech International, 2012.

401 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8495-67-8

II 40156; 159.9/C22


40 - CIALDINI, ROBERT B.

Psihologia persuasiunii / Robert B. Cialdini. - București : Business Tech International, 2008.

382 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8495-47-

II 40157; 159.9/C49


41 - DUMITRESCU, DAN.

Teste de inteligență / Dan Dumitrescu. - București : Editura Sanda, 2011.

191 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-926798-5-0

II 40150; 159.95/D89


42 - FILLIOZAT, ISABELLE.

Ceilalți și eu : cum să-ți dezvolți competențele sociale / Isabelle Filliozat ; trad. de Nicolae Baltă. - București : Trei, 2011.

210 p. ; 21 cm - (Psihologie practică).

ISBN 978-973-707-391-4

II 40168; 159.92/F54


43 - MERRILL, ROGER A.

Despre lucrurile care contează : plan complet pentru crearea unui echuilibru dinamic între muncă, familie, timp și bani / A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill ; trad. Magda Xenofont ; pref. Stephen R. Covey. - București : Business Tech International, 2011.

350 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8495-62-3

II 40158; 159.9/M60


44 - VALLIERES, SUZANNE.

Trucuri psihologice pentru părinți : cum să ne educăm copilul(6-9 ani) / Suzanne Vallières ; trad. Gabriela Petrilă, Paul Aneci. - Iași : Polirom, 2011.

260 p. ; 20 cm - (Psihologia copilului & Parenting).

ISBN 978-973-46-2268-9

II 40152; 159.9/V17


45 - VALLIERES, SUZANNE.

Trucuri psihologice pentru părinți : cum să ne educăm copilul(9-12 ani) / Suzanne Vallières ; trad. Andra Hâncu, Gabriel Cheșu. - Iași : Polirom, 2012.

265 p.; 20 cm - (Psihologia copilului & Parenting).

ISBN 978-973-46-2232-8

II 40153; 159.9/V11


46 - VELOVAN, ȘTEFAN.

Cercetări logico-psihologice / Ștefan Velovan ; ed. critică Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2011.

215 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-562-127-5

II 39987; 159.9/V42

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE


47 - BRUSANOWSKI, PAUL.

Stat și biserică în vechea Românie între 1821 - 1925 / Paul Brusanowski. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010.

302 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-165-8

III 21730; 261.7/B85


48 - DE NYSSA, GRIGORE.

Despre suflet și înviere : despre învățătura creștină / Sf. Grigore De Nyssa ; trad. Grigore Teodorescu. - Ed. a 2-a. - București : Herald, 2012.

204 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-111-254-1

II 40147; 237/D37


49 - FLOCA, IOAN N.

Canoanele Bisericii Ortodoxe : note și comentarii / Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca ; îngrij. de Sorin Joantă. - Ed. a 3-a rev. - Sibiu : S.C. Lumina, 2005.

629 p. ; 24 cm.

ISBN 973-0-03563-6

III 21834; 26/F67


50 - GONZÁLES, JUSTO L.

Ghid pentru studiul istoriei bisericești / Justo L. Gonzáles ; trad. Cezar Login, Gabriel-Viorel Gârdan ; ed., studiu introd. și bibliogr. Gabriel-Viorel Gârdan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010.

160 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-595-156-6

II 40301; 26/28/G69


51 - ILOAIE, ȘTEFAN.

Morala creștină și etica postmodernă : o întâlnire necesară / pr. Ștefan Iloaie. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009.

239 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-610-944-7

II 40013; 241/I-46


52 - IORGA, NICOLAE.

Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor / N. Iorga ; ed. îngrijită și prefațată de I. Oprișan. - București : Saeculum IO, 2011.

[vol.] ; 22 cm.

ISBN 978-973-642-282-9

vol. 1 / N. Iorga , ed. îngrijită și pref. de I. Oprișan. - București : Saeculum IO. - 2011. - 463 p. ; 22 cm. - ISBN 978-973-642-283-6

vol. 2 / N. Iorga, ed. îngrijită și pref. de I. Oprișan. - București : Saeculum IO. - 2011. - 431 p. ; 22 cm. - ISBN 978-973-642-28-3

II 40087; 281.95/I-72


53 - ISAAC, SIRUL.

Cuvinte și învățături / Sfântul Isaac Sirul ; trad. Macarie Ieromonahul, Isaac Shimonahul, Iosif Ieromonahul. - București : Predania, 2010.

401 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92118-5-4

III 21838; 26/I-81


54 - SIMONOPETRITUL, EMILIANOS.

Tâlcuiri și psalmi : veniți să ne bucurăm de Domnul / Arh. Emilianos Simonopetritul. - București : Editura Sfântul Nectarie, 2011.

400 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92121-9-6

II 40148; 261.5/S56


55 - VOICU, CONSTANTIN.

Botezul în tradiția patristică / Arh. prof. dr. Constantin Voicu. - Sibiu : Agnos, 2011.

315 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1801-85-8

II 40140; 265.1/V83


56 - ZETEA, SIMONA ȘTEFANA.

Dincolo de pragul morții : elemente de escatologie / Simona Ștefana Zetea. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010.

427 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-162-7

III 21727; 236/Z56

top

31 Statistică. Demografie. Sociologie


57 - ABRUDAN, MIRELA.

Criza economică și reflectarea ei în mass-media : 2008-2009 / Mirela Abrudan. - București : Tritonic, 2010.

216 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-6506-8131-17-3

II 39999; 316.7/A13


58 - BALASUBRAMANIAM-ANGRISHI, KISHORE.

Performance guarantees using statistical network calculus with effective bandwidth : [dissertation] / Kishore Balasubramaniam Angrishi. - Hamburg : Universität Hamburg, 2009.

165 p. ; 20 cm.

II 40036; 311/B11


59 - Ciclul vieții familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea și începutul sec. XX / ediție de texte, stud. introd. și note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, daniela Deteșan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009.

380 p. ; 20 cm.

II 40302; 316.35/C49


60 - Familia monoparentală în România și fenomene conexe / coord. Petru Iluț ; Petru Iluț, Viorel Cioflică, Laura Niostor, Cristina Tîrhaș, ... - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009.

200 p. : tab., diagr. ; 29 cm.

ISBN 978-973-610-951-5

IV 8629; 316.6/F18


61 - IACOB, MARIA.

Fondul și forma : o poveste culturală / Maria Iacob, Dumitru Iacob. - București : Tritonic, 2010.

240 p. ; 21 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8139-48-2

II 40010; 316.75/I-13


62 - MANEA, ANCA DANIELA.

Brandul personal de la extaz la agonie / Anca Daniela Manea ; colab. Laura Stanciu. - București : Tritonic, 2011.

255 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-28-1

II 40000; 316/M11


63 - MARUȘCA, LAURA MARIA.

Comunicare și conflict : managementul comunicării în soluționarea amiabilă a conflictelor / dr. Laura Maria Marușca. - București : Tritonic, 2010.

171 p. ; 21 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-92290-2-6

II 40006; 316.77/M43


64 - MORARU, SEBASTIAN.

Casa, satul și devenirea în tradiția românească / Sebastian Moraru ; pref. : Ovidiu Drâmba. - Ed. a 2-a. - București : Saeculum Vizual, 2011.

126 p., il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8455-40-5

II 40080; 316.334.55/M89


65 - MUREȘAN, CORNELIA.

Schimbările comportamentului familial în România : o abordare din perspectiva cursului vieții / Cornelia Mureșan. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2012.

273 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-595-369-0

III 22073; 316.3(498)/M96


66 - NISTOR, LAURA.

Sociologia mediului înconjurător : aplicații privind atitudini și comportamente în România / Laura Nistor. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2009.

295 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-610-842-6

III 22080; 316(498)/M77


67 - PANTEA, MARIA CARMEN.

Copiii care muncesc în România / Maria Carmen Pantea. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2008.

557 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-610-785-6

III 22077; 316/P18


68 - SĂLCUDEANU, TUDOR.

Bloguri, Facebook și politică / Tudor Sălcudeanu, Paul Aparaschivei, Florența Toader ; editor Dorina Guțu. - București : Tritonic, 2009.

208 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-403-9

II 39995; 316.77/S16


69 - Studii de sociopsihologie / coord. Petru Iluț. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2011.

175 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-238-9

III 22072; 316/S93


70 - Terapie ocupațională și reabilitare psihosocială : pentru medici, asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali și manageri ai serviciilor sociale / coord. Larisa Boderscova. - Chișinău : Universitatea "Alecu Russo" din Bălți, 2008.

177 p. ; 30 cm.

IV 8663; 316.6/T45


71 - Terapie ocupațională și reabilitare psihosocială : pentru medici, asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali și manageri ai serviciilor sociale : [rezumat] / coord. Larisa Boderscova. - Bălți : Universitatea "Alecu Russo" din Bălți, 2008.

18 p. ; 20 cm.

II 40062; 316.6/T45


72 - TOADER, FLORENȚA.

Politica user friendly : despre consultanți politici în România și Republica Moldova / Florența Toader, Cătălina Grigorași, Sofia Frunză ; pref. de Dorina Guțu. - București : Tritonic, 2011.

255 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8320-23-6

II 40008; 316.77/T67


73 - WATZKE-OTTE, SUSANE.

Small talk / Susane Watzke-Otte ; trad. Iulia Ionescu. - București : ALL, 2010.

128 p. ; 16 cm - (Pocket Business).

ISBN 978-973-571-843-5

I 4386; 316.77/W33


74 - ZBUCHEA, ALEXANDRA.

Ghid esențial de promovare / Alexandra Zbuchea, Florina Pînzaru, Cristina Galalae. - București : Tritonic, 2009.

394 p. ; 21 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-92275-3-4

II 40005; 316.77/Z40

top

32 Politică


75 - ONCESCU, IULIAN.

România în politica orientală a Franței : 1866-1878 / Iulian Oncescu. - Ed. a 2-a rev. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

360 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-064-7

III 21963; 327(498)"1866/1878"/O54


76 - POPESCU, ALEXANDRU.

Academia secretelor, intelectualii și spionajul : o istorie universală / Alexandru Popescu. - Ed. a 2-a rev. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2011.

434 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-067-8

III 21965; 327.8(100)/P81


77 - POPESCU, ALEXANDRU.

Agenții mărturisiți, diplomații și spionajul : o istorie universală / Alexandru Popescu. - Ed. a 2-a rev. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

374 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-537-050-0

III 21966; 327.84(100)/P81


78 - ȘTEFĂNESCU, PAUL.

Incursiune în istoria serviciilor secrete / Paul Ștefănescu. - București : Vestala, 2011.

221 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-120-075-0

II 40085; 327.84/S82

top

33 Științe economice


79 - AKERLOF, GEORGE A.

Economia identității : cum identitatea ne influențează munca, salariile și bunăstarea / George A. Akerlof, Rachel E. Kranton ; trad. din engleză de Mihaela Sofonea. - București : Publica, 2011.

221 p. ; 21 cm - (Co.lecția de economie).

ISBN 978-973-1931-83-8

II 40066; 338/A30


80 - BÂRGĂOANU, ALINA.

Fondurile europene : strategii de promovare și utilizare / Alina Bârgăoanu. - București : Tritonic, 2009.

252 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-312-4

II 39998; 339.922/B33


81 - BERDE, VIORINA MARIA.

Politicile publice europene și rolul lor în atenuarea disparităților regionale din Europa : rezumatul tezei de doctorat / drd. Viorina Maria Berde ; cond. șt. prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure. - Galați, 2012.

45 f. ; 30 cm.

IV 8646; 339.924/B47


82 - BERDE, VIORINA MARIA.

Politicile publice europene și rolul lor în atenuarea disparităților regionale din Europa : teză de doctorat / drd. Viorina Maria Berde ; cond. șt. prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure. - Galați, 2012.

396 f. ; 30 cm.

IV 8645; 339.924/B47


83 - LEVINSON, JAY CONRAND.

Guerrilla marketing : profituri mari cu investiții mici / Jay Conrad Levinson. - Ediție revizuită actualizată și extinsă. - București : Business Tech International, 2011.

476 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8495-64-7

II 40155; 339.1/L55


84 - MINSKY, HYMAN P.

Cum stabilizăm o economie instabilă / Hyman P. Minsky ; trad. din engleză de Smaranda Nistor. - București : Publica, 2011.

675 p. ; 21 cm - (Co.lecția de economie).

ISBN 978-973-1931-76-0

II 40065; 338/M75


85 - Olimpiada Națională a Studenților Economiști : 2010 - 2012 / sub îngrij. Constantin Roșca, Laurențiu Dragomir. - Craiova : Editura Info, 2012.

344 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-653-000-2

III 21860; 33/O-43


86 - POMERANZ, KENNETH.

Marea divergență : China, Europa și nașterea economiei mondiale moderne / Kenneth Pomeranz ; trad. Gabriela Petrilă, Paul Aneci. - Iași : Polirom, 2012.

365 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-2533-8

III 21851; 338(100)/P77


87 - REINHART, CARMEN M.

De data asta e altfel : opt secole de sminteală financiară / Carmen M. Reinhart, Kenneth Rogoff ; trad. din engleză de Smaranda Nistor. - București : Publica, 2012.

602 p. ; 21 cm - (Colecția de economie).

ISBN 978-973-1931-90-6

II 40068; 336.7/R41


88 - Repere conceptuale și bune practici pentru învățământul vocațional în turism = Useful concepts and good practices for vocational training in tourism / eds. Silvia Irimiea, Mirela Albulescu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2011.

155 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-285-3

III 21728; 338.48/R46


89 - ROUBINI, NOURIEL.

Economia crizelor : curs fulger despre viitorul finanțelor / Nouriel Roubini, Stephen Mihm ; trad. din engleză de Smaranda Nistor ; cuv. înainte de Crenguța Nicolae. - Ed. a 2-a. - București : Publica, 2010.

521 p. ; 21 cm - (Co.lecția de economie).

ISBN 978-973-1931-56-2

II 40030; 338/R85


90 - SCHUMPETER, JOSEPH A.

Poate supraviețui capitalismul ? : distrugerea creatoare și viitorul economiei globale / Joseph A. Schumpeter ; trad. din engleză de Monica Sibinescu. - București : Publica, 2011.

185 p. ; 21 cm - (Co.lecția de economie).

ISBN 978-973-1931-65-4

II 40063; 330.3/S35


91 - SCHUMPETER, JOSEPH A.

Zece mari economiști : de la Marx la Keynes / Joseph A. Schumpeter ; trad. din engleză de Florin Sia ; cu o introd. de Mark Perlman ; cuv. înainte de Crenguța Nicolae. - București : Publica, 2010.

465 p. ; 21 cm - (Co.lecția de economie).

ISBN 978-973-1931-47-0

II 40069; 33/S35


92 - SEDLACEK, TOMAS.

Economia binelui și a răului : în căutarea sensului economic de la Ghilgameș la Wall Street / Tomas Sedlacek ; trad. din engleză de Smaranda Nistor. - București : Publica, 2012.

566 p. ; 21 cm - (Co.lecția de economie).

ISBN 978-973-1931-98-2

II 40067; 330.8/S41


93 - SMITH, ADAM.

Avuția națiunilor / Adam Smith ; trad. din engleză de Monica Mitarcă. - București : Publica, 2011.

405 p. ; 21 cm - (Co.lecția de economie).

ISBN 978-973-1931-78-4

II 40064; 330.8/S64


94 - ȘEITAN, OANA.

Plăți și finanțări internaționale / Oana Șeitan. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2008.

95 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-189-1

III 21753; 339.7/S42


95 - TODORAN, DIMITRIE.

Psihologia reclamei : studiu de psihologie economică / Dimitrie Todoran ; cuv. înainte de prof. univ. dr. Septimiu Chelcea ; ed. îngrij. și st. introd. de Darie Cristea și Gabriel Jderu. - București : Tritonic, 2005.

131 p. : tab. , fig. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8139-88-3

II 39996; 339.1/T68

top

34 Drept. Jurisprudență


96 - Acțiunile civile și taxele judiciare de timbru : Legea nr. 146/1997 comentată / drd. Delia Narcisa Theohari, Camelia Maria Ilie, Mădălina Andreea Bîrlog, drd. Bogdan Cristea. - București : Editura Hamangiu, 2012.

xxiv, 522 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-522-460-5

II 40123; 347.922/A16


97 - AL HAJJAR, SIMONA.

Răspunderea civilă a administratorilor debitorului aflat în insolvență / Simona Al Hajjar. - București : Universul Juridic, 2012.

302 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-716-5

II 40120; 347.7/A31


98 - ANANE, IVAN.

Aplicarea legii penale în timp / dr. [în drept] Ivan Anane. - Constanța : Editura Muntenia, 2011.

348 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-692-317-3

II 40031; 343.21/A48


99 - ANANE, IVAN.

Aplicarea legii penale mai favorabile / dr. [în drept] Ivan Anane. - Constanța : Editura Muntenia, 2011.

132 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-692-308-1

II 40028; 343.21/A48


100 - ANGHEL, ION M.

Dreptul diplomatic și dreptul consular / Ion M. Anghel. - București : Universul Juridic, 2011.

820 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-349-5

III 21823; 341.7/A57


101 - BELU MAGDO, MONNA-LISA.

Locațiunea în noul Cod civil / prof. univ. dr. Monna-Lisa Belu Magdo. - București : Editura Hamangiu, 2012.

x, 230 p. ; 20 cm - (Comentarii practice).

ISBN 978-606-522-672-2

II 40118; 347.453/B43


102 - BOCĂNEALĂ, TACHE.

Infracțiuni săvârșite în apele de frontieră ale României : implicații juridico-penale / Tache Bocăneală. - Galați : Danubius, 2011.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-533-236-2

III 22070; 343(498)/B61


103 - BOCĂNEALĂ, TACHE.

Teoria răspunderii contravenționale / Tache Bocăneală. - Galați : Danubius, 2010.

118 p. ; 20 cm - (Universitaria. Administrație publică).

ISBN 978-606-533-051-1

II 40300; 343.2/B61


104 - BOCȘA, IONEL MARCEL.

Încheierea contractelor de comerț internațional prin mijloace electronice / Ionel Marcel Bocșa. - București : Universul Juridic, 2010.

416 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-334-1

II 40119; 347.7/B61


105 - BODEA, RADU.

Infracțiuni prevăzute în legi speciale : infracțiuni privind societățile comerciale, infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, infracțiuni în legătură cu protecția mediului / prof. univ. dr. Radu Bodea. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xiv, 312 p. ; 19 cm - (Comentarii practice).

ISBN 978-606-522-481-0

II 40145; 343.2/.7/B16


106 - BOROI, GABRIEL.

Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil / prof. univ. dr. Gabriel Boroi, prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu. - București : Editura Hamangiu, 2012.

xxviii, 666 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-522-554-1

III 21814; 347/B69


107 - BUTOI-BADEA, TUDOREL.

Masterat : psihologie judiciară - victimologie : compediu universitar / Tudorel Butoi Badea, Ioana Teodora Butoi, Alexandru T. Butoi. - București : Solaris Print, 2011.

348 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92201-9-1

III 21818; 343.9/B97


108 - CHIUARIU, TUDOR.

Arbitrajul intern și internațional : reglementare, doctrină, practică arbitrală și judiciară / Tudor Chiuariu, Roxana Giurea. - București : Universul Juridic, 2012.

276 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-127-669-4

III 21735; 347.7/C46


109 - CLIMA, NICOLAE.

Commentaries on judicial code of ethics / Nicolae Clima, Steven Plotkin, Cristina Malai. - Chișinău : Consiliul Superior al Magistraturii, 2008.

88 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-9936-7-8

II 40061; 347.9/C57


110 - COMAN, GIORGIU.

Concurența în dreptul intern și european : monografie / Giorgiu Coman. - București : Editura Hamangiu, 2011.

416 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-522-543-5

II 40141; 341.1(498+4)/C63


111 - COSTINIU, FLORIN.

Răspunderea statului pentru erori judiciare : practică judiciară, hotărâri C.E.D.O. / Florin Costiniu. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xviii, 508 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-557-2

II 40106; 341.46/C77


112 - CRISTESCU, RĂZVAN GABRIEL.

Codul muncii modificat și republicat 2011 : analize și soluții / Răzvan Gabriel Cristescu, Cristina Cristescu. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xx, 378 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-522-548-0

II 40100; 349.2/C87


113 - CRISTUȘ, NICOLETA.

Evaziunea fiscală și spălarea banilor : Legea nr. 241/2005 : comentariu pe articole : practică judiciară / judecător Nicoleta Cristuș. - Ed. a 3-a. - București : Editura Hamangiu, 2011.

x, 302 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-538-1

II 40108; 343.35/C88


114 - CRISTUȘ, NICOLETA.

Răspunderea contravențională : practică judiciară / judecător Nicoleta Cristuș. - Ed. a 2-a. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xxii, 428 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-447-6

II 40109; 343.791/C88


115 - DĂNĂILĂ, VERONICA.

Excepțiile în procesul civil : jurisprudență comentată și reglementarea din noul Cod de procedură civilă / Veronica Dănăilă, Carla Alexandra Anghelescu, Victor Horia Dimitrie Constantinescu. - București : Editura Hamangiu, 2012.

xvi, 580 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-556-5

II 40124; 347.9/D14


116 - DOBRE, ADRIAN.

Politica comercială comună a Uniunii Europene / Adrian Dobre. - București : Universul Juridic, 2010.

294 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-267-2

II 40142; 341.217(UE)/D59


117 - DOGARU, ION.

Texte juridice / Ion Dogaru. - București : Universul Juridic, 2011.

620 p. ; 24 cm - (Universul juridic (UJ). Studii juridice).

ISBN 978-973-127-539-0

III 21849; 347/D62


118 - DROSU-ȘAGUNA, DAN.

Fondurile structurale ale Uniunii Europene / Dan Drosu Șaguna, Raluca Găinușă Nicolae. - București : Universul Juridic, 2011.

234 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-541-3

III 21821; 341.2(4)/D84


119 - DUȚU, MIRCEA.

Politici publice de mediu / Mircea Duțu. - București : Universul Juridic, 2012.

272 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-778-3

II 40137; 349.6/D97


120 - ENACHE, CRISTIANA DANA.

Evicțiunea în contracte civile și comerciale : situații speciale reglementate în Legea nr. 10/2001 și Legea nr. 137/2002 / Cristiana Dana Enache. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xvi, 254 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-471-1

II 40113; 347.75/.76/E52


121 - FABIAN, GYULA.

Drept instituțional al Uniunii Europene / dr. Gyula Fábián. - București : Editura Hamangiu, 2012.

xiv, 490 p. ; 21 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-522-749-1

II 40131; 341.1/F11


122 - FLORESCU, DUMITRU C.

Contractele civile / prof. univ. dr. Dumitru C. Florescu. - Ed. a 2-a. - București : Universul Juridic, 2012.

424 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-784-4

III 21828; 347.45/.47/F68


123 - FLORESCU, DUMITRU C.

Dreptul succesoral / Dumitru C. Florescu. - București : Universul Juridic, 2011.

281 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-602-1

III 21831; 341.1/F67


124 - FLORESCU, GABRIELA.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică : practică judiciară / dr. Gabriela Florescu. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xvi, 308 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-551-0

II 40114; 347.23/F68


125 - FOLTIȘ, ADINA.

Dreptul de preempțiune / dr. Adina Foltiș. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xviii, 328 p. ; 21 cm - (Monografie).

ISBN 978-606-522-527-5

II 40103; 347.239/F77


126 - Jurisprudența C.E.D.O. în cauzele împotriva României : culegere de hotărâri pentru examene de admitere și promovare în magistratură : teste grilă. - București : Editura Hamangiu, 2012.

1007 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-522-496-4

III 21739; 342.7/J93


127 - LEFTERACHE, LAVINIA VALERIA.

Drept penal : partea generală : curs pentru studenții anului II / Lavinia Valeria Lefterache. - Ed. a 3-a rev. - București : Universul Juridic, 2011.

657 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-127-667-0

III 21829; 343(498)/L37


128 - Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2006 și 9 legi uzuale. - Ed. a 11-a. - București : Editura Hamangiu, 2012.

340 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-522-514-5

II 40132; 347.736/L40


129 - Legislația profesiei de avocat. - București : Universul Juridic, 2012.

388 p. ; 17 cm - (Universul juridic (UJ). Pro Lege).

ISBN 978-973-127-736-3

I 4362; 347.965/L40


130 - LOHĂNEL, MIHAIL.

Recursul în procesul civil / Mihail Lohănel. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xxiv, 408 p. ; 21 cm - (Monografie).

ISBN 978-606-522-412-4

II 40105; 347.95/L75


131 - LULĂ, ION.

Studii de drept privat / Ion Lulă. - București : Universul Juridic, 2011.

500 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-615-1

III 21824; 347/L83


132 - MANDA, CORNELIU.

Drept administrativ : tratat elementar / Corneliu Manda. - Ed. a 5-a rev. - București : Universul Juridic, 2008.

550 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-127-116-3

III 21844; 342.9/M11


133 - MĂNIGUȚIU, NICULAE.

Soluțiile instanței de recurs în materie civilă / Niculae Măniguțiu. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xii, 940 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-522-531-2

III 21825; 347.95/M25


134 - NEAGU, LUIZA.

Suspendarea executării actului administrativ : practică judiciară / Luiza Neagu. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xiv, 248 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-502-2

II 40112; 342.92/N31


135 - NEMEȘ, VASILE.

Drept comercial / Vasile Nemeș. - București : Editura Hamangiu, 2012.

501 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-522-754-5

III 21816; 347.7/N46


136 - NICOLAE, MARIAN.

Tratat de prescripție extinctivă / Marian Nicolae. - Universul Juridic, București, 2010.

1287 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-380-8

III 21819; 347.1/N59


137 - Noul Cod penal comentat / Ilie Pascu, Vasile Dobrinoiu, Traian Dima, Mihai Adrian Hotca, Costică Păun, Ioan Chiș, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinoiu. - București : Universul Juridic, 2012-.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-127-657-1

Vol. 1 : Partea generală. - 2012. - 876 p. - ISBN 978-973-127-658-8

III 21820; 343/N89


138 - POP, LIVIU.

Tratat elementar de drept civil : obligațiile / dr. Liviu Pop, dr. Ionuț-Florin Popa, dr. Stelian Ioan Vidu. - București : Universul Juridic, 2012.

890 p. ; 24 cm - (Universul Juridic (UJ). Tratate).

ISBN 978-973-127-746-2

III 21817; 347.4/P78


139 - POPESCU, GRIGORE-FLORIN.

Biletul la ordin, cecul și cambia : jurisprudență comercială și penală / Grigore-Florin Popescu. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xviii, 240 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-393-6

II 40121; 347.74/P81


140 - PREDIGER, EDUARD JÜRGEN.

Introducere în studiul dreptului civil / lect. univ. dr. Eduard Jürgen Prediger. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xviii, 244 p. ; 21 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-522-640-1

II 40104; 347.1/P89


141 - Probleme actuale ale dreptului internațional umanitar : lucrările mesei rotunde / coord. Gheorghe Neagu. - Bălți : Universitatea "Alecu Russo" din Bălți, 2006.

195 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-50-013-5

II 40057; 341(082)/P89


142 - PUȘCAȘU, VOICU.

Proceduri penale : sinteze practice / jud. dr. Voicu Pușcașu. - București : Universul Juridic, 2012.

356 p. ; 20 cm - (Universul juridic (UJ). Biblioteca profesioniștilor).

ISBN 978-973-127-683-0

II 40111; 343.1/P99


143 - PUȘCĂ, BENONE.

Protecția juridică a drepturilor omului / Benone Pușcă. - Galați : Danubius, 2010.

196 p.; 20 cm - (Universitaria. Drept).

ISBN 978-606-533-180-8

II 40298; 341.231.14/P99


144 - RĂDUCAN, GABRIELA.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului, din 22 decembrie 2000, privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială ("Bruxelles I") / conf. univ. dr. Gabriela Răducan, asist. univ. drd. Carolina Maria Niță. - București : Editura Hamangiu, 2011.

x, 302 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-522-256-4

II 40125; 347(4)/R17


145 - ROȘU, ANGELICA.

Drept comercial / Angelica Roșu. - București : Pro Universitaria, 2010.

491 p. ; 25 cm - (Universitaria. Drept).

ISBN 978-973-129-556-5

III 22071; 347.7/R74


146 - SIMION, RALUCA MIHAELA.

Malpraxisul medical : oportunitate sau realitate ? / Raluca Mihaela Simion ; pref. de prof. dr. Florian Popa. - București : Humanitas, 2010.

274 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-50-2781-0

III 22012; 347.53/S58


147 - STANCA, IOANA ALINA.

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale : practică judiciară / Ioana Alina Stanca. - București : Editura Hamangiu, 2011.

201 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-453-7

II 40146; 347.7/S76


148 - STANCU, EMILIAN.

Tratat de criminalistică / Emilian Stancu. - Ed. a 4-a rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2007.

742 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-008-1

III 21732; 343.9/S76


149 - TĂNASE, CONSTANTIN.

Dreptul penal al afacerilor / Constantin Tănase. - București : Danubius, 2011.

170 p. ; 20 cm - (Universitaria. Drept).

ISBN 978-606-533-272-7

II 40299; 343/T11


150 - TOADER, TUDOREL.

Constituția României reflectată în jurisprudența constituțională / prof. univ. dr. Tudorel Toader. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xii, 330 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-522-568-8

II 40130; 342.4/T67


151 - TRANCĂ, ANAMARIA.

Infracțiuni de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000 : practică judiciară / Anamaria Trancă. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xii, 250 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-545-9

II 40102; 343.35/T81


152 - TRANCĂ, ANAMARIA.

Luarea și darea de mită, traficul de influență : practică judiciară / Anamaria Trancă. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xii, 338 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-561-9

II 40117; 343.35/T81


153 - Tratatele Uniunii Europene / îngrij. ed. Beatrice Andreșan-Grigoriu, Tudorel Ștefan. - Ed. a 3-a. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xx, 280 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-522-552-7

II 40133; 341.24/A53


154 - TUDOR, GEORGIANA.

Infracțiunea de contrabandă : practică judiciară / Georgiana Tudor. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xiv, 326 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-664-7

II 40138; 343.359/T91


155 - TUDURACHE, DAN CONSTANTIN.

Contestația la executare / lector univ. dr. Dan Constantin Tudurache. - Ed. a 3-a. - București : Editura Hamangiu, 2011.

x, 256 p. ; 20 cm - (Monografie).

ISBN 978-606-522-500-8

II 40122; 347.924/T91


156 - ȚICLEA, ALEXANDRU.

Tratat de dreptul muncii / Alexandru Țiclea. - Ed. a 5-a rev. - București : Universul Juridic, 2011.

1012 p. ; 25 cm - (Universul Juridic (UJ). Tratate).

ISBN 978-973-127-329-7

III 21815; 349.2/T58


157 - UNGUREANU, OVIDIU.

Drept civil : persoanele în reglementarea noului Cod civil / prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu, lect. univ. dr. Cornelia Munteanu. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xii, 298 p. ; 23 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-522-641-8

III 21845; 347.1/U52


158 - VASILESCU, PAUL.

Drept civil : obligații / Paul Vasilescu. - București : Editura Hamangiu, 2012.

XVIII, 684 p. ; 24 cm - (Cartea universitară).

ISBN 978-606-522-732-3

III 21827; 347.4/V33


159 - WEILER, J.H.H.

Constituția Europei / J.H.H. Weiler ; trad. Alina Vasile, Cristina Arion ; pref. Iulia Moțoc. - Iași : Polirom, 2009.

348 p. ; 24 cm - (Collegium. Științe juridice).

ISBN 978-973-681-265-1

III 21850; 342(4)/W42


160 - ZECA, DORINA.

Daunele morale în litigii civile, penale și de proprietate intelectuală : practică judiciară / Dorina Zeca. - București : Editura Hamangiu, 2010.

xvi, 362 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-367-7

II 40110; 347.42/Z42


161 - ZECA, DORINA.

Daunele morale în litigii de muncă, comerciale și de contencios administrativ : practică judiciară / Dorina Zeca. - București : Editura Hamangiu, 2011.

xviii, 322 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-469-8

II 40116; 347.42/Z42

top

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism


162 - FRENȚIU, GABRIELA CRISTINA.

Asigurări sociale : Legea nr.19/2000, noua lege a pensiilor-Legea nr.263/2010, practică judiciară, comentarii, legislație, decizii ale Curții Constituționale / Gabriela Cristina Frențiu, Denisa Livia Băldean. - București : Universul Juridic, 2011.

555 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-512-3

III 21832; 369.2/.8/F89

top

37 Educație. Timp liber


163 - A preda sau a învăța : dimensiunea interdisciplinară și metode active utilizate în învățarea istoriei și religiei / coord. Sorina Paula Bolovan, Nicoleta Marțian, Sorin Marțian. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009.

344 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-610-915-7

II 40014; 371.3/A69


164 - BRICEAG, SILVIA.

Psihologia pedagogică : curs universitar / Silvia Briceag. - Bălți : Presa Universitară Bălțeană, 2007.

193 p. ; 20 cm.

II 40058; 371/B75


165 - Convergența pregătirii universitare cu viața activă : ghid metodologic de organizare a stagiilor de practică / coord. Cristina Ciumaș. - Cluj Napoca : Casa Cărții de Știință, 2011.

501 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-17-0021-9

III 21756; 378/C64


166 - DUMITRIU, CONSTANȚA.

Metodologia cercetării pedagogice / Constanța Dumitriu. - Bacău : Alma Mater, 2011.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-527-148-7

III 21754; 371/D89


167 - An outline history of technical university in Gdansk : 1904 - 2004 / eds. Janusz Rachon, Roman Beger, Jerzy Kulas. - Gdansk : Polytechnika Gdanska, ©004.

110 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 83-7348-098-6

III 21797; 378.6/A61


168 - Psihologia dezvoltării și psihologia pedagogică : manual pentru colegiile pedagogice / Ig. Racu, C. Perjan, P. Jelescu, A. Bolboceanu, M. Vîrlan, V. Gonța, E. Donica, S. Briceag, E. Luchian, O. Stamatin. - Chișinău : Univers Pedagogic, 2007.

160 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-48-039-0

III 21796; 37/P97

top

39 Etnografie. Folclor


169 - BOIA, LUCIAN.

Între înger și fiară : mitul omului diferit din antichitate până în zilele noastre / Lucian Boia ; trad. din lb. franceză de Brândușa Prelipceanu și Lucian Boia. - București : Humanitas, 2011.

260 p. ; 20 cm - (Seria de autor Lucian Boia Seriile de autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-2941-8

II 40115; 398/B65


170 - MARIAN, SIMEON FLOREA.

Sărbătorile la români / Simeon Florea Marian ; ed. îngrijită și introducere de Iordan Datcu. - București : Saeculum IO, 2011.

3 vol. ; 21 cm.

ISBN 978-973-642-283-6

vol. 1 : Cârnilegile. - București : Saeculum IO. - 2011. - 367 p. - ISBN 978-973-642-283-6 lei.

vol. 2 : Păresimile. - București : Saeculum IO. - 2011. - 335 p. - ISBN 978-973-642-289-8

vol. 3 : Cincizecimea. - București : Saeculum IO. - 2011. - 399 p. - ISBN 978-973-642-290-4

II 40088; 398.33/M38

top

502/504 Știința mediului înconjurător


171 - MEINZINGER, FRANZISKA.

Resource efficiency of urban sanitation systems : A comparative assessment using material and energy flow analysis / Franziska Meinzinger. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

210 p. ; 20 cm - (Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft ; 75).

ISBN 978-3-942768-00-9

II 40041; 504.4/M54


172 - STRATULAT, ELENA.

Gazeificarea biomasei în scopul recuperării energetice și protecției mediului : teză de doctorat / Elena Stratulat ; cond șt. Tănase Panait. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

169 p. ; 30 cm.

IV 8633; 502/504/S75

top

51 Matematică


173 - ANCĂU, MIRCEA.

Metode numerice / Mircea Ancău, Dorina-Marcela Ancău. - Cluj-Napoca : U. T. Press, 2011.

x, 294 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-622-672-2

III 21748; 519.6/A50


174 - CRIȘAN, GLORIA CERASELA.

Logica computațională / Gloria Cerasela Crișan. - Bacău : Alma Mater, 2011.

71 p. ; 30 cm - (Științe).

ISBN 978-606-527-161-6

IV 8652; 510/C86


175 - LUNGU, OTILIA.

Curs de geometrie diferențială / Otilia Lungu. - Bacău : Alma Mater, 2011.

147 p. ; 30 cm - (Științe).

ISBN 978-606-527-166-1

IV 8651; 514.7/L83


176 - POSTOLICĂ, VASILE.

Matematici aplicate : analiza matematică, aplicații imediate și de perspectivă : curs pentru studenții facultății de inginerie / Vasile Postolică. - Bacău : Alma Mater, 2011.

151 p. ; 30 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-606-527-157-9

IV 8653; 517/P87


177 - RUS, IOAN A.

Fixed point theory / Ioan A. Rus, Adrian Petrușel, Gabriela Petrușel. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2008.

508 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-810-5

III 22076; 510/R94


178 - SINGH, SIMON.

Marea teoremă a lui Fermat : povestea unei enigme care a contrariat cele mai luminate minți ale lumii vreme de 358 de ani / Simon Singh ; trad. din engleză de Mihnea Moroianu și Luiza Gervescu. - București : Humanitas, 2012.

342 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-3481-8

II 40318; 511.5/S59


179 - VOLKAN-UZ, MUSTAFA.

Improvement of damage tolerance of laser beam welded aerospace structures via local engineering / Mustafa Volkan Uz. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

178 p. ; 30 cm.

IV 8659; 51(076)/V87

top

53 Fizică


180 - BARROW, JOHN D.

Cartea infinitului : scurtă introducere în nemărginit, etern și nesfârșit / John D. Barrow ; trad. din engleză de Irinel Caprini. - București : Humanitas, 2012.

291 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-3598-3

II 40345; 539.1/B33


181 - BOGUSLAWSKI, ANDRZEJ.

Introduction to computational fluid dynamics / Andrzej Boguslawski, Artur Tyliszczak. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2010.

94 p. ; 24 cm.

ISBN 978-83-7193-472-8

III 21786; 532.5/B64


182 - GREENE, BRIAN.

Universul elegant : supercorzi, dimensiuni ascunse și căutarea teoriei ultime / Brian Greene ; trad. din engleză de Dragoș Anghel și Anamirela-Paula Anghel. - București : Humanitas, 2011.

441 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-3195-4

II 40342; 539.1/G79


183 - HAWKING, STEPHEN W.

Scurtă istorie a timpului : de la Big Bang la găurile negre / Stephen W. Hawking ; trad. din engleză de Michaela Ciodaru. - București : Humanitas, 2012.

211 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-3435-1

II 40345; 539.1/H40


184 - LESZCZYNSKI, JACEK S.

An introduction to fractional mechanics / Jacek S. Leszczynski. - [Praga] : Czestochowa University of Technology, 2011.

128 p. ; 24 cm - (Monographs ; 198).

ISBN 978-83-7193-494-0

III 21773; 531/L52


185 - LOEHR, ANJA.

Simulations and experimental studies on novel approaches for X-ray tubes : [dissertation] / Anja Loehr. - Nürnberg : Universität Erlangen Nürnberg, 2012.

111 p. ; 20 cm.

II 40038; 530.1/L73


186 - MARCU, ALEXANDRU.

Magnetohidrodinanica plasmelor solare și spațiale : aplicații în seismologia coronală / Alexandru Marcu, Gabriela Mocanu, István Ballai. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010.

426 p. : diagr., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-148-1

III 22074; 523.9/M34


187 - WEINBERG, STEVEN.

Descoperirea particulelor subatomice / Steven Weinberg ; trad. din engleză de Irinel Caprini. - București : Humanitas, 2008.

287 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2226-6

II 40341; 539.1/W46


188 - WEINBERG, STEVEN.

Visul unei teorii finale : în căutarea legilor ultime ale naturii / Steven Weinberg ; trad. din engleză de Bogdan Amzulescu. - București : Humanitas, 2010.

277 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2648-6

II 40344; 539.1/W46

top

54 Chimie


189 - ADLER, THOMAS B.

Local explicitly correlated methods for the treatment of large molecules close to the basis set limit / Thomas B. Adler. - Stuttgart : Institut für Theoretische Chemie der Universität Stuttgart, 2010.

372 p. ; 20 cm.

II 40046; 544/A17


190 - BÂLDEA, IOAN.

Cinetică chimică și reactoare chimice ideale / Ioan Bâldea. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009.

444 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-943-0

III 21725; 544/B20


191 - BUX, HELGE.

Preparation and characterization of metal organic framework membranes for gas separation / Helge Bux. - Hannover : Universität Hannover, 2011.

85 p. ; 30 cm.

IV 8662; 544/B86


192 - Chimie organică : teste pentru admiterea în învățământul superior 2012 / Maria Greabu, Valeriu Atanasiu, Maria Mohora... - Ed. a 15-a rev. - București : Editura Universitară "Carol Davila" din București, 2012.

439 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-708-606-8

IV 8655; 547/C42


193 - CHIRILĂ, ELISABETA.

Metode chimice de analiză cantitativă / Elisabeta Chirilă, Simona Dobrinaș. - Constanța : Ovidius University Press, 2011.

248 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-614-584-1

III 21750; 543/C43


194 - ELAZIM-DARWISH, MOHAMED SAID ABD.

Hydrogel/support-composites for organic synthesis and selective adsorption : dissertation / Mohamed Said Abd Elazim Darwish. - [Hannover] : Clausthal University of Technology, 2010.

122 p. ; 20 cm.

ISBN 978-3-86948-125-8

II 40039; 544/E35


195 - GOGA, FIRUȚA.

Tehnici de analiză a materialelor oxidice / Firuța Goga. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2006.

162 p. ; 24 cm.

ISBN 973-610-495-8

III 22079; 544.1/G74


196 - HANSEN, NIELS.

Multiscale modeling of reaction and diffusion in zeolites / Niels Hansen. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

284 p. ; 20 cm.

II 40040; 544/H11


197 - ISTRATE, ALEXANDRU.

Mineralogie și petrografie : caiet de lucrări practice / Alexandru Istrate, Mădălina Chițescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2007.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7925-83-1

III 21952; 549/I-87


198 - LOOS, MARCIO RODRIGO.

Development of functionalized polyoxadiazole nanocomposites : [dissertation] / von Marcio Rodrigo Loos ; gutacher Prof. Dr.-Ing. Karl Schulte, Prof. rer. nat Wolfgang Bauhofer, Prof. rer. nat Volker Abetz. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

142 p. ; 25 cm - (Technisch Wissenschaftliche Schriftenreiche ; 18).

ISBN 978-3-941492-25-7

III 21769; 544-121/L77


199 - POPESCU, VIORICA.

Chimie coloidală : lucrări practice / Viorica Popescu, Alina Soceanu. - Constanța : Ovidius University Press, 2010.

178 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614-572-8

IV 40022; 544.7/P81


200 - SARKAR, BIPRAJIT.

Metal complexes of functional ligands : Bistable systems, long-range order and catalysis / Biprajit Sarkar. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2011.

201 p. ; 30 cm.

IV 8660; 544/S11


201 - SCHAATE, ANDREAS.

Synthesis and characterization of zinconium-based metal-organic frameworks using a modulation approach : [dissertation] / Andreas Schaate. - Hannover : Universität Hannover, 2012.

87 p. ; 20 cm.

II 40044; 544/S33

top

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie


202 - FRÂNCULEASA, MĂDĂLINA.

Evoluția geologică a Culoarului Dâmbovicioara / Mădălina Frânculeasa. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

222 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-032-6

III 21953; 551.43/F86

top

57 Biologie203 - Biologie : teste admitere / red. Bogdan Cristea, Mihaly Enyedi. - București : Editura Universitară "Carol Davila" din București, 2012.

324 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-708-608-2

IV 8656; 57(075)/T46


204 - BUIUC, DUMITRU.

Tratat de microbiologie clinică. - Ed. a 3-a. - București : Editura Medicală, 2009.

1250 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-39-0593-6

III 21733; 579/B89


205 - BUNK, BOYKE.

Comparative and functional genomics of Bacillus Megaterium DSM319 : [dissertation] / Boyke Bunk. - Brauschweig : Technische Universität Brauschweig, 2010.

177 p. ; 20 cm.

II 40037; 579.61/B92


206 - DAWKINS, RICHARD.

Ceasornicarul orb / Richard Dawkins ; trad. din engleză de Simona Mudava. - București : Humanitas, 2009.

400 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2461-1

II 40329; 575.8/D25


207 - ROȘOIU, NATALIA.

Metode și tehnici de laborator în biochimie / Natalia Roșoiu. - Constanța : Ex Ponto, 2010.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-644-991-8

Vol. 1 : Biochimie medicală. - 2010. - 603 p. - ISBN 978-973-644-992-5

Vol. 2 : Biochimie clinică. - 2010. - 760 p. - ISBN 978-973-644-993-2

III 21749; 577.1/R79

top

61 Medicină


208 - Abuzul și toxicodependența : mecanisme, manifestări, tratament, legislație / coord. Daniela Baconi, Dan Bălălău, Pavel Abraham. - București : Editura Medicală, 2008.

484 p. ; il. color ; 26 cm.

ISBN 978-973-39-0661-2

III 21846; 615.9/B12


209 - Agenda medicală Merck : medicul casei / ed. șef Mark H. Beers. - Ed. a 2-a. - București : All, 2011.

1890 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-571-991-3

IV 8671; 616/A27


210 - ARDELEANU, VALERIU.

Anatomia descriptivă a membrului inferior / Valeriu Ardeleanu. - Galați : Zigotto, 2010.

190 p. : il. ; 29 cm.

ISBN 978-606-8085-75-3

IV 8665; 611.95/.96/A73


211 - ARDELEANU, VALERIU.

Anatomia descriptivă a membrului superior / Valeriu Ardeleanu. - Galați : Zigotto, 2010.

158 p. : il. ; 29 cm.

ISBN 978-606-8085-74-6

IV 8664; 611.94/.95/A73


212 - BEURAN, MIRCEA.

Actualități medico-chirurgicale în patologia digestivă / Mircea Beuran, Mircea Grigorescu. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2010.

2 vol. : il. color, tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-693-359-2

Vol. 1. - 2010. - 378 p.

Vol. 2. - 2010. - 716 p.

III 21619; 616.3/B50


213 - BICKLEY, LYNN S.

Bates ghid de examinare clinică și anamneză. - Ed. a 10-a. - București : Editura Medicală Callisto, 2012.

964 p. : fig. ; 26 cm.

ISBN 978-606-8043-07-4

III 21737; 616-07/B52


214 - CIUREA, ALEXANDRU VLAD.

Actualități în tumorile intracraniene / Alexandru Vlad Ciurea, Ștefan Mircea Iencean. - București : Editura Universitară, 2011.

410 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-591-049-2

III 21843; 616-006/A15


215 - Consultul medical în 5 minute / ed. Mark R. Damro, Jo A. Griffith ; trad. dr. Anca W. Gheorghiu, dr. Gheorghe P. Cuculici. - București : Editura Medicală Callisto, 2006.

xxix, 1580 p. ; 30 cm - (Consult 5 minute).

ISBN 973-87261-2-3

IV 8670; 616-071/C66


216 - COVIC, MIRCEA.

Genetică medicală / Mircea Covic, Dragoș Ștefănescu, Ionel Sandovici. - Ed.a 2-a rev. - București : Polirom, 2011.

711 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-46-1960-3

IV 8674; 616-056/C58


217 - CSABA, DEGI L.

Aspecte psihosociale ale bolilor tumorale : evaluare și intervenție / Degi L. Csaba. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2011.

184 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-329-4

III 22075; 616-006/C92


218 - DOBRESCU, DUMITRU.

Memomed 2012 / Dumitru Dobrescu, Simona Negreș, Liliana Dobrescu... - Ed. a 18-a. - București : Editura Universitară, 2012.

3 vol. ; 15 cm.

Vol. 1 : Memorator de farmacologie alopată. - 2012. - 1055 p.

Vol. 2 : Memorator de fitoterapie. - 237 p.

Vol. 3 : Ghid farmacoterapic alopat și homeopat. - 295 p.

I 4360; 615/M54


219 - DRAGOMIRECU, ANCA OCTAVIA.

Actualități în dermatofarmacie și cosmetologie / Anca Octavia Dragomirecu. - Timișoara : Editura Victor Babeș, 2012.

172 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8054-69-8

III 21761; 615/D73


220 - Factori de risc în cancer / coord. Alin Mihai Scarlat ; pref. Niculae Iordache. - București : Editura Minerva, 2011.

432 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-21-0765-2

III 21833; 616-006/F11


221 - Fizică : teste pentru admitere în învățământul superior medical : întrebări și rezolvări / Jean Vinersan, Diana Ionescu, Dan Sulica. - București : Editura Universitară "Carol Davila" din București, 2011.

277 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-708-594-8

IV 8654; 611/612/F47


222 - GLASPER, EDWARD ALAN.

Compendiu de pediatrie pentru cadre medii : nursing 0-18 ani / Edward Alan Glasper, Gillian McEwing, Jim Richardson ; trad. Mariana Bianca Vasilescu. - București : ALL, 2011.

953 p. ; 15 cm.

ISBN 978-973-571-768-1

I 4358; 616-053.2/G61


223 - GUYTON, ARTHUR C.

Tratat de fiziologie a omului / Arthur C. Guyton, John E. Hall. - Ed. a 11-a. - București : Editura Medicală Callisto, 2007.

1118 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-87261-4-7

IV 8673; 612/G95


224 - HAȚIEGANU, ELENA.

Chimie terapeutică / prof. univ. dr. Elena Hațieganu, conf. dr. Camelia Stecoza. - București : Editura Medicală, 2006-2008.

2 vol. ; 26 cm.

ISBN 978-973-39-0581-3.

Vol. 2. - 2008. - 253 p. - Bibliogr. - ISBN 978-973-39-1639-1

III 21842; 615.2/.3/H38


225 - HICKS, JAMES WHITNEY.

50 de semne ale tulburărilor psihice : ghid accesibil al simptomelor care țin de psihiatrie și ce ar trebui să știți despre acestea / James Whitney Hicks ; trad. Cristina Spătaru. - București : Trei, 2011.

473 p. ; 20 cm - (Psihologie practică).

ISBN 978-973-707-527-3

II 40151; 616.8/H61


226 - IONAC, MIHAI.

Basic microsurgical techniques practical manual / Mihai Ionac, Lucian Jiga. - Timișoara : Eurobit, 2011.

54 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-620-854-6

III 21764; 619/I-67


227 - JIGA, LUCIAN.

Skills training in experimental surgery / Lucian Jiga. - [București] : Eurobit, 2011.

64 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-620-853-9

III 21763; 617.5/J57


228 - MILOȘESCU, PANTELIMON.

Mărcuța : de la ospiciul smintiților la institutul de alienați / Pantelimon Miloșescu. - Oltenița : Editura Tridona, 2010.

148 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8981-50-8

III 21755; 61(498)MăRCUțA/M72


229 - MOHAN, GHEORGHE.

Remedii naturiste : ghidul plantelor medicinale / Gheorghe Mohan. - București : Corint, 2011.

2 vol. ; 20 cm.

Vol.1 : A-O. - 185 p. - ISBN 978-973-135-636-5

Vol.2 : P-Z. - 180 p. - ISBN 978-973-135-636-5

II 40129; 615.3/M84


230 - MORNOȘ, CRISTIAN.

Ecocardiografia Doppler tisular și speckle tracking / Cristian Mornoș, Adina Ionac. - Timișoara : Brumar, 2011.

206 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 978-973-602-655-3

III 21760; 616-073/M89


231 - OCHIUZ, LĂCRĂMIOARA.

Terminologie medicală și farmaceutică / Lăcrămioara Ochiuz, Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa ; pref. de Valeriu Rusu. - Ed. a 2-a. - București : Polirom, 2011.

423 p. ; 27 cm - (Bios).

ISBN 978-973-46-2307-5

III 21826; 61/O-18


232 - OLINICI, CORNELIU DORIN.

Biologia celulară a cancerului / Corneliu Dorin Olinici. - București : Editura Medicală, 2010.

576 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-39-0684-1

III 21841; 616-006/O-43


233 - PĂSCUȚ, DAN.

Intervențiile obstetricale / Dan Păscuț. - Timișoara : Editura Victor Babeș, 2011.

556 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8054-48-3

III 21762; 618/P11


234 - POPOVICI, IULIANA.

Tehnologie farmaceutică / Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. - Ed. a -3a. - București : Polirom, 2011.

3 vol. ; il. ; 31 cm.

ISBN 978-973-46-1931-3

Vol. 1 / Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. - Ed. a -3a. - București : Polirom. - 2011. - 720 p. ; il. : 30 cm. - ISBN 978-973-46-1931-3

IV 8672; 615/P83


235 - RESTIAN, ADRIAN.

Bazele medicinei de familie / Adrian Restian. - Ed. a 3-a. - București : Editura Medicală, 2008.

1897 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-39-0655-1

III 21736; 616/R47


236 - SADDOCK, BENJAMIN J.

Manual de buzunar de psihiatrie clinică / Benjamin J. Saddock, Virginia A. Saddock. - Ed. a 3-a. - București : Editura Medicală, 2009.

558 p. ; 20 cm - (Kaplan & Sadock).

ISBN 978-973-39-0629-2

II 40143; 616.89/S11


237 - SADLER, THOMAS W.

Embriologie medicală / Thomas W. Sadler. - Ed. a 10-a. - București : Editura Medicală Callisto, 2007.

371 p. : fig. ; 25 cm.

ISBN 978-973-87261-8-5

III 21734; 611.013/S13


238 - SAVU, IULIAN.

Noțiuni de farmacografie și terapeutică medicală / Iulian Savu. - Constanța : Ovidius University Press, 2012.

87 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614709-8

II 40035; 615/S11


239 - SCHRÖDER, JÖRG-PETER.

Managementul stresului: recunoașterea și combaterea eficientă a situațiilor stresante / Jörg-Peter Schröder, Reiner Blank. - București : All, 2011.

126 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-571-848-0

I 4385; 616.89/S34


240 - SILBERNAGL, STEFAN.

Fiziopatologie : atlas color / Stefan Silbernagl, Florian Lang. - [București] : Editura Medicală Callisto, 2011.

430 p. ; 20 cm.

ISBN 978-3-13-116552-7

II 40144; 619/S55


241 - Tratat de neurochirurgie / coord. Alexandru Vlad Ciurea. - București : Editura Medicală, 2010.

vol. ; 26 cm.

Vol. 1. - 801 p. - ISBN 978-973-39-0690-2

III 21848; 616.8/T82


242 - VASILE, MIHAELA.

Puericultură și pediatrie pentru asistenți medicali / Mihaela Vasile. - București : ALL, 2012.

333 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-587-046-8

II 40107; 616.153.2/V11


243 - VÂRTEJ, PETRACHE.

Ginecologie endocrinologică / Petrache Vârtej, Ioana Vîrtej, Cătălina Poiană ; colab. Anca Vîrtej. - Ed. a 3-a. - București : ALL, 2010.

647 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-571-956-2

III 21840; 618.1/V26


244 - VLĂDAN-SOPA, ANGELA.

Semiologie medicală pentru medicina dentară / Angela Vlădan Sopa. - București : Editura Medicală, 2005.

197 p. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0560-7

III 21839; 616.31/V73

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


245 - DIACONU, IOAN BOGDAN.

Filme semiconductoare multifuncționale cu aplicații în optoelectronică și dispozitive fotovoltaice : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. : Ioan Bogdan Diaconu ; conducători științifici : prof. dr. Viorica Mușat, prof. dr. Rodrigo Martins (Universitatea Nova Lisabona, Portugalia). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

43 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39979; 620.1/D36


246 - KUCHARSKA, BARBARA.

Powloki PVD ze stali chromowo-niklowej modyfikowane dodatkami Al, Ir, Re i Ru / Barbara Kucharska. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

158 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 21).

ISBN 978-83-87745-54-7

III 21785; 620.1/K89


247 - PAWLOWSKA, GRAZYNA.

Procesy korozyjne materialów magnetycznych typu RE-Fe-B otrzymanych róznymi metodami / Grazyna Pawlowska. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

158 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 10).

ISBN 978-83-87745-93-6

III 21776; 620.1/P47

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


248 - FU, WENYING.

Towards a dynamic regional innovation system : Investigation into the electronics industry in the Pearl River Delta China / Wenying Fu. - Hannover : Universität Hannover, 2011.

210 p. ; 30 cm.

IV 8661; 621.3/T67


249 - RĂDUCAN, ELENA.

Stocarea energiei electrice folosind noi dispozitive capacitive : teză de doctorat / drd. ing. Elena Răducan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

155 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8532; 621.31/R17


250 - SPIRU, PARASCHIV.

Rentabilitatea obținerii energiei electrice folosind concentratori solari cilindro-parabolici : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Paraschiv Spiru ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

54 p. : tab., sch., diagr. ; 21 cm.

II 39974; 621.31/S73


251 - SPIRU, PARASCHIV.

Rentabilitatea obținerii energiei electrice folosind concentratori solari cilindro-parabolici : teză de doctorat / drd. ing. Paraschiv Spiru ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

151 f. : tab., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8635; 621.31/S73

top

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice


252 - POPA, CAMELIA LĂCRĂMIOARA.

Contribuții la îmbunătățirea tehnologicității formei elementelor active ale compresoarelor elicoidale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Camelia Lacrămioara Popa ; conducator științific : prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

54 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39976; 621.5/P79


253 - POPA, CAMELIA LĂCRĂMIOARA.

Contribuții la îmbunătățirea tehnologicității formei elementelor active ale compresoarelor elicoidale : teză de doctorat / drd. ing. Camelia Lacrămioara Popa ; conducator științific : prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

322 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8639; 621.5/P79

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini


254 - 14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers "Advances in chemical and mechanical engineering" / ed. Rafal Biernacki. - Gdank : Gdansk University of Technology, 2011.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 347 p. - ISBN 973-83-88579-62-2

Vol. 2. - 357 p. - ISBN 978-83-88579-67-7

III 21774; 621.7/F84


255 - AFTENI, MITICĂ.

Modelarea multi-scalară a comportării mecanice a nichelului cu aplicații în microdeformare plastică : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mitică Afteni ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mihaela Banu, prof. dr. ing. Anne Marie Habraken (Université de Liege, Belgia). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39972; 621.9/A25


256 - AFTENI, MITICĂ.

Modelarea multi-scalară a comportării mecanice a nichelului cu aplicații în microdeformare plastică : teză de doctorat / drd. ing. Mitică Afteni ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mihaela Banu, prof. dr. ing. Anne Marie Habraken (Université de Liege, Belgia). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

184 p. : il. color, diagr. ; 30 cm.

IV 8643; 621.9/A25


257 - BERBINSCHI, SILVIU.

Contribuții la elaborarea unei metode grafice CAD pentru profilarea sculelor generatoare prin înfășurare : teză de doctorat / drd. ing. Silviu Berbinschi ; conducator științific : prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

303 p. : fig. color, tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8626; 621.9/B46


258 - DIMA, GHEORGHE.

Matematica, fizica, calcule economice folosite la lucrări practice, inovații / Gheorghe Dima, Eliza Lăzăroiu. - Galați : Istru, 2012.

193 p. : il. ; 20 cm .

ISBN 978-973-8969-17-9

II 40173; 621.8/D42


259 - KAWALEK, ANNA.

Asymetryczne walcowanie blach grubych w walcowni dwuklatkowej / Anna Kawalek. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

186 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 11).

ISBN 978-83-87745-98-1

III 21777; 621.771/K26


260 - ZAHARIA, CICERONI.

Studii și cercetări privind influența regimului de răcire asupra unor caracteristici mecanice ale benzilor laminate la cald : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ciceroni Zaharia ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ion Crudu. - Galați, 2003.

100 p. ; 21 cm.

II 39982; 621.7/Z18

top

622 Industrie minieră


261 - CORMOȘ, CĂLIN CRISTIAN.

Decarbonizarea combustibililor fosili solizi prin gazeificare / Călin Cristian Cormoș. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2008.

345 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-731-3

III 22078; 622/C71

top

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


262 - CÎRNU, CARMEN LILIANA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice în tehnologia de tratare a apei brute : teză de doctorat / drd. ing. Carmen Cîrnu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Bălan, conf. dr. ing. Petru Dumitraș. - Galați, 2011.

136 f., [16] f. ; 30 cm.

IV 8586; 628.1/C54

top

629 Tehnica mijloacelor de transport


263 - MERKEL, JOHANNES MATTHIAS.

Dual Sourcing : Entwicklung eines Entscheidungsrahmens für ein 1st Tier-Unternehmen im Automobilzulieferergeschäft / Johannes Matthias Merkel ; haptberichter Ulli Arnold. - Stuttgart : Betriebswirtschaftliches Institut der Universität Stuttgart, 2011.

XXII, 232 p. ; 21 cm.

II 40046; 629.33/M60

top

629.5 Tehnică navală


264 - Caietele Colocviilor construcțiilor de nave / Bureau Veritas Romania. - Galați : Axis Libri, 2012-.

[vol.] : fotogr. ; 30 cm.

ISBN 978-606-8324-24-1

Vol. 1. - 48 p.

IV 8647; 629.5/C12


265 - IOAN, ALEXANDRU.

Sisteme de proiectare integrată a instalațiilor navale : curs practic (uz intern) / Alexandru Ioan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

2 vol. : fig. tab. ; 30 cm.

Vol. 1. - 270 p.

Vol. 2. - 565 p.

IV 8648; 629.5/I-61

top

63 Științe agricole


266 - MALSCHI, DANA.

Mediu agricultură - dezvoltare durabilă : optimizarea tehnologiilor de management integrat al dăunătorilor grâului în dinamica modificărilor agroecologice din Transilvania / Dana Malschi. - Cluj Napoca : Agronaut, 2008.

277 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-109-176-1

IV 8658; 631/M11


267 - Metode moderne de determinare a reziduurilor și contaminanților din miere și produse apicole : ghid de bune practici apicole / coord. Liviu Al. Mărghitaș. - Cluj Napoca : Academic Press, 2010.

204 p. ; 20 cm.

ISBN 978-073-744-216-1

II 40023; 636/639/M61

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


268 - PARASCHIV, MARIAN.

Cercetări privind migrația puietului de sturioni în Dunărea Inferioară : teză de doctorat / drd. ing. Marian Paraschiv ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2011.

134 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8642; 639.3/P33

top

65 Management


269 - GOGONCEA, VLAD AURELIAN.

Studii asupra optimizării managementului deșeurilor : rezumatul tezei de doctorat / Vlad Aurelian Gogoncea ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

37 p. ; 20 cm.

II 39983; 658.5/G65


270 - GOGONCEA, VLAD AURELIAN.

Studii asupra optimizării managementului deșeurilor : teză de doctorat / Vlad Aurelian Gogoncea ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

190 p. ; 30 cm.

IV 8631; 658.5/G65


271 - RACOVIȚĂ, MARGARETA.

Managementul performanței activităților desfășurate în cadrul rețelelor multinaționale de hoteluri cu reprezentanță în România : rezumatul tezei de doctorat / Margareta Racoviță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

69 p. ; 20 cm.

II 39973; 658.5/R11


272 - RACOVIȚĂ, MARGARETA.

Managementul performanței activităților desfășurate în cadrul rețelelor multinaționale de hoteluri cu reprezentanță în România : teză de doctorat / Margareta Racoviță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

224 p. ; 30 cm.

IV 8630; 658.5/R11


273 - ROGOVEANU, RODICA NICOLETA.

Talking business / Raluca Nicoleta Rogoveanu. - Constanța : Ovidius University Press, 2009.

233 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614-508-7

II 40025; 658.013/R66


274 - SAVA, ALEXANDRA TEODORA.

Gestiunea riscurilor și crizelor organizaționale : rezumatul tezei de doctorat / Alexandra Teodora Sava ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p. ; 20 cm.

II 39980; 658.5/S11


275 - SAVA, ALEXANDRA TEODORA.

Gestiunea riscurilor și crizelor organizaționale : teză de doctorat / Alexandra Teodora Sava ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

221 p. ; 30 cm.

IV 8640; 658.5/S11


276 - SUSANU, VIOREL NELU.

Reengineering-ul organizațiilor din industria tipografică, ca urmare a integrării în Uniunea Europeană : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Viorel Nelu Susanu ; coordonator știintific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

58 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 39970; 658.5/S96


277 - SUSANU, VIOREL NELU.

Reengineering-ul organizațiilor din industria tipografică, ca urmare a integrării în Uniunea Europeană : teză de doctorat / drd. ing. Viorel Nelu Susanu ; coordonator știintific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

265 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8637; 658.5/S96

top

657 Contabilitate


278 - Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile / Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România. - Ed. a 4-a rev. și adăug. - București : Editura CECCAR, 2012.

106 p. ; 30 cm - (Calitatea serviciilor contabile).

ISBN 978-606-580-016-8

IV 8678; 657.7/C27


279 - Cartea expertului contabil și a contabilului autorizat : culegere de acte normative și reglementări ale profesiei contabile elaborate de CECCAR în perioada 1994-2009 / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. - Ed. a 5-a, rev. și ad. - București : Editura CECCAR, 2009.

533 p. ; 30 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-973-8414-75-4

IV 8677; 67.6/C27


280 - Codul etic național al profesioniștilor contabili / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România ; ediția a 5-a rev. și adăugită cf. cu Codul Etic Internaional al Profesioni?tilor Contabili elaborat de IFAC, revizuit în iulie 2009. - Ed. a 5-a, rev. - București : Editura CECCAR, 2011.

256 p. ; 20 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-606-580-006-9

II 40175; 657/C60


281 - Ghidul experților contabili și al contabililor autorizați în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism / Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România. - Ed. a 4-a, rev. și ad. - București : Editura CECCAR, 2012.

414 p. ; 20 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-606-580-015-1

II 40176; 657.6/G49


282 - Studiu comparativ între reglementările contabile din România : (OMFP nr. 3.055/2009) și Standardul Internațional de Raportare Financiară pentru întreprinderi mici și mijlocii (IFRS pentru IMM) / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. - București : Editura CECCAR, 2010.

51 p. ; 30 cm - (Studii comparative).

ISBN 978-973-8414-90-7

IV 8676; 657/S93

top

66 Tehnologie chimică


283 - MĂRCULESCU, BOGDAN.

Adezivi, lacuri și vopsele / Bogdan Mărculescu, Edina Rusen, Livia Maria Butac. - București : Ars Docendi, 2009.

307 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-558-403-0

II 40024; 667/M11


284 - ULEWICZ, MALGORZATA.

Separacja jonów metali niezelaznych w procesie transportu przez ciekle membrany zawierajace zwiazki makrocykliczne / Malgorzata Ulewicz. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

154 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 20).

ISBN 978-83-87745-49-3

III 21784; 66/U31

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


285 - Case studies in food safety and authenticity : lessons from real-life situations / ed. by J. Hoorfar. - Oxford ; Cambridge ; Philadelphia : Woodhead Publishing Ltd., ©012.

xvii, 360 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-85709-412-4

III 21731; 663/664/C28


286 - DRESCANU, LILIANA.

Strategii moderne de obținere a vinurilor roșii de calitate în Podgoria Dealu Mare : rezumatul tezei de doctorat / Liliana Drescanu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

41 p. ; 20 cm.

II 39975; 663.2/D82


287 - DRESCANU, LILIANA.

Strategii moderne de obținere a vinurilor roșii de calitate în Podgoria Dealu Mare : teză de doctorat / Liliana Drescanu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

196 p. ; 30 cm.

IV 8636; 663.2/D82


288 - Ghidul vinurilor românești / ed. Ioana Radovici. - [București] : House of Guides, 2012.

111 p. ; 24 cm - (Gastronomica).

ISBN 978-606-8403-08-3

III 21822; 663.2/G47


289 - JUKES, MATTHEW.

Cartea vinurilor : schimbă-ți felul în care gândești despre vin / Matthew Jukes ; trad. Carmen Chirculescu. - Pitești : Paralela 45, 2011.

301 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-47-0483-5

II 40126; 663.2/J82


290 - MARINESCU, GINA.

Cercetări privind valorificarea biomasei de drojdie reziduală din industria berii : teză de doctorat / drd. ing. Gina (Constantin) Marinescu ; conducator științific : prof. univ. dr. ing. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

298 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8628; 663.4/M40

top

669 Metalurgie


291 - FRACZEK, TADEUSZ.

Niekonwencjonalne niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe materialów metalicznych / Tadeusz Fraczek. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

156 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 13).

ISBN 978-83-87745-09-7

III 21779; 669.14/F85


292 - JOWSA, JAN.

Termodynamika w metalurgii i inzynierii materialowej / Jan Jowsa, Stanislaw Garncarek, Anna Konstanciak. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2010.

348 p. : diagr. ; 24 cm - (Metalurgia ; 55).

ISBN 978-83-87745-88-2

III 21770; 669/J79


293 - KIELOCH, MARIAN.

Racjonalizacja nagrzewania wsadu / Marian Kieloch. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2010.

232 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 8).

ISBN 978-83-87745-63-9

III 21775; 669.16/K42


294 - Laboratorium z przeróbki mechanicznej i fluidyzacji materialów ziarnistych / red. Henryka Otwinowskiego. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2010.

134 p. : diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-83-7193-475-9

III 21771; 669/L12


295 - PAWLIK, PIOTR.

Rola skladu chemicznego i procesu wytwarzania w ksztaltowaniu wlasciwosci magnetycznych masywnych amorficznych i nanokrystalicznych stopów zelaza / Piotr Pawlik. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

200 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 12).

ISBN 978-83-87745-04-2

III 21778; 669.15/P47


296 - Produkcja i zarzadzanie w hutnictwie / red. dr. hab. inz. prof. PCz Ryszarda Budzika. - Zakopane : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2010.

174 p. : diagr. ; 24 cm - (Metalurgia ; 54).

ISBN 978-83-87745-83-7

III 21772; 669/P94


297 - SZOTA, MICHAL.

Nowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe : metode badan oraz technologie wytwarzania / Michal Szota. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

148 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 16).

ISBN 978-83-87745-24-0

III 21780; 669.1/S99


298 - WARZECHA, MAREK.

Hydrodynamiczne warunki usuwania wtracen niemetalicznych w kadzi posredniej urzadzenia COS / Marek Warzecha. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

124 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 17).

ISBN 978-83-87745-29-5

III 21781; 669.18/W28


299 - WIEWIÓROWSKA, SYLWIA.

Analiza teoretyczno-eksperymentalna procesów ciagnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP / Sylwia Wiewiórowska. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

132 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 18).

ISBN 978-83-87745-34-9

III 21782; 669.18/W67


300 - Wybrane zagadnienia produkcji i zarzadzania w przedsiebiorstwie / red. naukowa prof. dr. hab. inz. Jerzego Siwki. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2011.

192 p. : diagr. ; 24 cm - (Monografie ; 19).

ISBN 978-83-87745-39-4

III 21783; 669/W96

top

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate


301 - CHICULIȚĂ, CLAUDIU.

Contribuții privind structurile de conducere pentru sistemele de teleprezență : rezumatul tezei de doctorat / drd. Claudiu Chiculiță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

52 p. : fig. ; 21 cm.

II 39978; 681.51/C42


302 - CHICULIȚĂ, CLAUDIU.

Contribuții privind structurile de conducere pentru sistemele de teleprezență : teză de doctorat / drd. Claudiu Chiculiță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

196 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8634; 681.51/C42


303 - IFRIM, GEORGE ADRIAN.

Control of two biological processes of environmental interest (biological wastewater treatment and microalgae production in photobioreactor) : [dissertation] / drd. ing. George Adrian Ifrim ; cond. șt. prof. dr. ing. Sergiu Caraman, prof. dr. ing. Lionel Boillereaux, conf. dr. ing. Mariana Titica. - Galați, 2012.

xiv, 248 p. ; 30 cm.

IV 8632; 681.51/I-37


304 - LOHMANN, STEFFEN.

Bestandsregelnde Kapazitätssteuerung / von Steffen Lohmann ; gutacher Michael Schenk. - Stuttgart : Fraunhofer Verlag, ©010.

154 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-8396-0115-0

II 40043; 681.5/L75

top

7 ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT


305 - HUSAR, AL.

Studii de estetică, istoria și teoria artei / Al. Husar. - Iași : Princeps Edit, 2008.

314 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-523-046-0

III 21798; 7.01/.03/H96

top

72 Arhitectură


306 - Arhitectura : o istorie vizuală / Daniel Borden, Jerzy Elzanowsi, Cornelia Lawrenz, ... ; trad. Narcisa Gutium. - București : Litera Internațional, 2009.

511 p. ; 17 cm.

ISBN 978-973-675-764-7

I 4357; 72.03/A77


307 - MELVIN, JEREMY.

... isme : să înțelegem stilurile arhitecturale / Jeremy Melvin ; trad. Ioana Didac. - București : Enciclopedia Rao, 2006.

160 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 978-973-717-075-0

II 40127; 72/M57

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


308 - BRĂDEAN, TRAIAN.

Curs de desen / Traian Brădean. - Iași : Polirom, 2010.

132 p. ; 24 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-46-1727-2

III 21837; 743(075.8)/B75


309 - LITTLE, STEPHEN.

... isme : să înțelegem arta / Stephen Little ; trad. Ioana Didac. - București : Enciclopedia Rao, 2005.

160 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 973-717-041-5

II 40128; 73/76/L66


310 - STOICIU, FLORIN.

Tehnici și maniere în gravură / Florin Stoiciu ; cuv. înainte de Ruxandra Demetrescu. - Iași : Polirom, 2010.

254 p., 4 f. : pl. color ; 23 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-46-1840-8

III 21835; 76/S88

top

77 Artă fotografică


311 - FREEMAN, MICHAEL.

Ochiul fotografului / Michael Freeman. - București : Litera Internațional, 2011.

192 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-600-344-5

III 21847; 77.01/F89

top

78 Muzică


312 - AXIONOV, VLADIMIR.

Studii muzicologice / Vladimir Axionov. - Cluj Napoca : Media Musica, 2012.

195 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-645-011-9

III 21759; 78.01/A98


313 - BANCIU, ECATERINA.

Itinerarii muzicologice : Mozart, Puccini, Toduță, Terényi / Ecaterina Banciu. - Cluj Napoca : Media Musica, 2009.

96 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1910-19-2

III 21752; 78.01/B11


314 - COJOCARU, DORA.

Creația lui György Ligeti în contextul stilistic al secolului XX / Dora Cojocaru. - Cluj-Napoca : Media Musica, 2012.

110 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-645-012-6

III 21757; 78/C61


315 - GOIȚI, DANIEL.

Leitmotivul muzical în creația pianistică a lui Skriabin / Daniel Goiți. - Cluj Napoca : Media Musica, 2009.

82 p. ; 20cm.

ISBN 978-973-1910-42-0

II 40034; 787/G64


316 - HERWING REITTER.

Trei liduri / Herwing Reitter. - Cluj Napoca : Media Musica, 2012.

40 p. ; 30 cm.

ISBN 978-606-645--10-2

IV 8657; 78/R41


317 - HUDEA, INA.

Shakespeare musical : teatru, gest, opera, imagine / Ina Hudea. - Cluj Napoca : Media Musica, 2008.

124 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8431-91-1

II 40029; 78SHAKESPEARE/H91


318 - MARE, AUREL.

Colaborarea compozitor - interpret în literatura muzicală de specialitate : oboiul în creația clujeană contemporană / Aurel Mare. - Cluj Napoca : Media Musica, 2012.

247 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-645-005-8

III 21758; 787/M11


319 - MARINESCU, FLORENȚA NICOLETA.

Lecția de cânt și școala românească / Florența Nicoleta Marinescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2011.

150 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614-592-6

II 40032; 787/M11


320 - NICOLAE, VICTORIA.

Inserții psihologice în educația și interpretarea violonistică / Victoria Nicolae. - Cluj-Napoca : Media Musica, 2012.

250 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-645-003-4

II 40030; 787.1/N59

top

791/793 Divertisment. Teatru. Film


321 - BARBA, EUGENIO.

Casa în flăcări : despre regie și dramaturgie / Eugenio Barba ; trad. din lb. engleză Diana Cozma. - București : Nemira, 2012.

404 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-579-355-2

II 40346; 792/B29


322 - BARBA, EUGENIO.

Teatru : singurătate, meșteșug, revoltă / Eugenio Barba ; trad. din lb. italiană Doina Condrea Derer ; ed. îngrij. de Alina Mazilu. - București : Nemira, 2010.

480 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-8134-69-7

II 40349; 792/B29


323 - NICULESCU, RADU.

Actorul călător printre existențe / Radu Niculescu. - Constața : Ovidius University Press, 2009.

193 p.; 24 cm.

ISBN 978-973-614-484-4

II 40026; 791/N57


324 - POPESCU, OANA C.

Ciobit : interviuri cu Maia Morgenstern / Oana C. Popescu. - București : RAO, 2011.

261 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-609-107-7

II 40174; 792(498)MORGENSTERN, M./P81


325 - Studii de teatru și film / ed. Miruna Răducan, Mihai Măniuțiu. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 2006-.

vol. ; 24 cm.

ISBN 973-610-485-0 ISBN 978-973-610-485-5.

Vol. 1 : Studii teatrale. - 2006. - 210 p. : fotogr. - ISBN 973-610-486-9

Vol. 5 : Regizori, dramaturgi, compozitori. - 2011. - 205 p. - ISBN 978-973-610-486-2

III 20001; 791/792/S93

top

796 Educație fizică și sport


326 - SIMION, GHEORGHE.

Antrenament sportiv : concept sistemic / Gheorghe Simion, George Stănculescu, Ion Mihăilă. - Constanța : Ovidius University Press, 2011.

369 p. ; 20 cm.

ISBN 978-073-614-583-4

II 40027; 796.015/S56

top

80 Probleme generale de filologie


327 - RAMIREZ, MONICA.

Cum se scrie un best-seller : [tehnica americană pentru a transforma o idee într-un romamn de succes] / Monica Ramirez. - București : Tritonic, 2011.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8139-69-2

II 40004; 808.1/.2/R23

top

81 Lingvistică


328 - AGHION, LETIȚIA.

Limba franceză : simplu și eficient / Letiția Aghion, Camelia Badea. - Iași : Polirom, 2010.

331 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-1395-3

III 21852; 811.133.1/A26


329 - BAHNARU, V.

Elemente de semasiologie română / Vasile Bahnaru. - Chișinău : Știința, 2009.

285 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-67-641-0

II 40054; 811.135.1'37/B11


330 - BALAȘ, ORLANDO.

Limba germană : exerciții de gramatică și vocabular / Orlando Balaș, Cristel Balaș. - Ed. a 6-a rev. - Iași : Polirom, 2012.

186 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-2554-3

III 21854; 811.112.2/B11


331 - BALAȘ, ORLANDO.

Limba germană : simplu și eficient / Orlando Balaș. - Ed. a 5-a. - Iași : Polirom, 2009.

348 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-1398-4

III 21853; 811.112.2/B11


332 - BARDU, NISTOR.

Stiluri și limbaje în limba română actuală / Nistor Bardu. - Constanța : Ovidius University Press, 2011.

255 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614-701-2

II 40020; 811.135.1/B11


333 - BUTUC, PETRU.

Studii de gramatică și istorie a limbii române literare / Petru Butuc. - Chișinău : Institutul de Filologie A.Ș.M., 2012.

231 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-53-106-1

II 40021; 811.135.1'36/B97


334 - COMES, ELENA.

Plurilinguisme et intercompréhension en langues romanes : Éléments pour une didactique du plurilinguisme / Elena Comes. - Constanța : Ovidius University Press, 2008.

249 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-614-435-6

II 40018; 81'1/C63


335 - CORCEVSCHI, SVETLANA.

Deutsch : Gesellschaftspolitische Lexik und Texte / Svetlana Corcevschi, Lilia Bacal, Cristina Zbanț. - Chișinău : CEP USM, 2010.

132 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-70-940-8

II 40053; 811.112.2/C71


336 - CORCEVSCHI, SVETLANA.

Deutschsprachige Länder : Aktuell und Interessant / Svetlana Corcevschi. - Chișinău : CEP USM, 2008.

112 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-70-802-9

II 40049; 811.112.2/C71


337 - DAFINOIU, CRISTINA.

Greaca fără profesor / Cristina Dafinoiu. - Constanța : Steaua NorduluI, 2009.

432 p. ; 24 cm + CD-ROM.

ISBN 978-606-511-083-0

III 22090; 811.14/D12


338 - DRĂCȘINEANU, CĂTĂLIN.

Manual de limba engleză pentru profesioniști / Cătălin Drăcșineanu, Radu Haraga. - Iași : Polirom, 2012.

630 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-46-2644-1

III 21855; 811.111/D72


339 - DUMITRESCU, DAN.

Teste de limba și literatura engleză : pentru cultură generală și ... examene ! / Dan Dumitrescu. - București : Editura Sanda, 2011.

208 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92291-5-6

II 40170; 811.111/D89


340 - DUMITRESCU, DAN.

Teste de limba și literatura română / Dan Dumitrescu. - București : Editura Sanda, 2010.

240 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92291-3-2

II 40169; 811.135.1/D89


341 - FELECAN, DAIANA.

Complementele în limba română actuală : elemente de sintaxă și funcționare discursivă / Daiana Felecan. - București : Tritonic, 2010.

192 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8139-62-3

II 40002; 811.135.1/F34


342 - GHIDU, GEORGE.

Gramatica limbii franceze cu exerciții / George Ghidu, Valeriu Pisoschi. - București : Teora, 2012.

351 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-142-9

III 22085; 811.133.1'36/G49


343 - KENDRIS, CRISTOPHER.

501 verbe franceze / Cristopher Kendris, Theodore Kendris ; trad. de Lucia Dos. - Iași : Polirom, 2008.

760 p. ; 24 cm + CD-ROM.

ISBN 978-973-46-1132-4

III 22089; 811.133.1'367/K34


344 - LEVIȚCHI, LEON D.

Engleza fără profesor / Leon Levițchi, Dan Duțescu. - București : Teora, 2011.

469 p. ; 25 cm.

ISBN 973-601-533-5

III 22088; 811.111'36/L55


345 - MANDELBROJT-SWEENEY, M.

Limba engleză pentru medici și asistente / M.Mandelbrojt-Sweeney ; trad. Simona Stoleriu. - Iași : Polirom, 2006.

173 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-0400-5

III 21788; 811.111/M22


346 - MUSTĂȚEA, ALEXANDRINA.

Introducere în pragmatica textului literar / Alexandrina Mustățea. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2009.

100 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-690-940-5

II 40017; 81'1/M98


347 - OLARU, CONSTANTIN.

Gramatica limbii spaniole : teorie și exerciții / Constantin Olaru. - București : Editura My Ebook, 2011.

355 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92693-4-3

II 40159; 811.134.2/O39


348 - PAWLOWSKA, BARBARA.

Teste de limba engleză / Barbara Pawlowska, Zbigniew Kempinski ; trad. Narcisa Grecu. - București : Teora, 2011.

187 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-343-X

III 22084; 811.11/P11


349 - SAVIN, PETRONELA.

De gustibus disputandum ... : frazeologia românească privitoare la alimentație / Petronela Savin ; ref. prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, prof. univ. dr. Rodica Ileana Zafiu. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2011.

284 p. ; 21 cm - (Logos ; 6).

ISBN 978-973-703-691-9

II 40019; 811.135.1'373.7/S29


350 - SÂRGHI, NATALIA.

Typology of the English texts / Natalia Sârghi, Daniela Pascaru. - Chișinău : CEP USM, 2008.

115 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-70-792-3

II 40052; 811.111/S23


351 - SÎLNIC, INA.

Biology / Ina Sîlnic, Angela Tulei. - Chișinău : CEP USM, 2010.

194 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-71-053-4

II 40048; 811.111/S55


352 - SLAMA-CAZACU, TATIANA.

Confuzii, greșeli, prostii și răutăți în limba română, azi / Tatiana Slama-Cazacu. - București : Tritonic, 2010.

392 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-8139-16-6

II 40009; 811.135.1'27/S63


353 - TUTUNEA, DANIELA.

Teste de limba portugheză / Daniela Tutunea, Crina Voinea. - Constanța : Ovidius University Press, 2009.

238 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-614-466-0

III 21729; 811.134.3/T96


354 - VIANU, LIDIA.

English with a choice / Lidia Vianu. - București : Teora, ©007.

232 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-20-0680-1

III 22099; 811.111/V54

top

82 Literatură


355 - AGACHE, CATINCA.

Ion Miloș între contemporani / Catinca Agache. - Iași : Princeps Edit, 2012.

[vol.] ; 25 cm.

ISBN 978-606-523-170-2

Vol. 1 : În limba română / Catinca Agache. - Iași : Princeps Edit. - 2012. - 425 p. - ISBN 978-606-523-170-2

III 21801; 821.135.1-32/A36


356 - ANTON, MARIANA FLORICA.

Universul simbolic al spațiului românesc în textele lui Vasile Lovinescu : teză de doctorat / Mariana Florica Anton ; cond. șt. Doinița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

400 p. ; 30 cm.

IV 8577; 821.135.1.09/A62


357 - AXENTI, ION.

Popas prin anotimpuri : poezii / Ion Axenti. - Bălți : Universitatea "Alecu Russo" din Bălți, 2005.

170 p. ; 20 cm.

II 40051; 821.135.1/A98


358 - BAUDELAIRE, CHARLES.

Paradisurile artificiale ; Despre vin și hașiș / Charles Baudelaire ; trad. din lb. franceză de Gabriela și Constantin Abăluță. - București : Art, 2010.

176 p. ; 21 cm - (Art Clasic).

ISBN 978-973-124-372-6

II 40335; 821.133.1-31/B38


359 - BLOCK, STEFAN MERRILL.

Povestea uitării : roman / Stefan Merrill Block ; trad. din engleză și note de Rodica Ștefan. - București : Humanitas Fiction, 2011.

300 p. ; 20 cm - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-397-1

II 40343; 821.111(73)-31/B58


360 - BURLACU, ALEXANDRU.

Vladimir Beșleagă : po(i)etica romanului / Alexandru Burlacu. - Chișinău : Gunivas, 2009.

124 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-908-87-0

II 40047; 821.135.1(478)-31.09/B94


361 - CAMUS, ALBERT.

Primul om : roman / Albert Camus ; trad. din lb. franceză Ileana Cantuniari. - București : RAO, 2005.

252 p. ; 21 cm - (Biblioteca RAO).

ISBN 973-576-782-1

II 40332; 821.133.1-31/C17


362 - CICERO, MARCUS TULLIUS.

Paradoxa stoicorum = Paradoxurile stoicilor / Cicero ; trad. Traian Diaconescu ; pref. de Gheorghe Vlăduțescu. - Ed. bilingvă. - București : Saeculum Vizual, 2011.

126 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8455-39-9

II 40075; 821.124-96/C49


363 - CODREANU, THEODOR.

Cezar Ivănescu, transmodernul / Theodor Codreanu. - Iași : Princeps, 2012.

268 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-523-197-9

II 40074; 821.135.1.09/C60


364 - CODREANU, THEODOR.

Transmodernismul / Theodor Codreanu. - Iași : Princeps Edit, 2011.

326 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-523-145-0

II 40073; 82.02/C60


365 - COETZEE, JOHN MAXWELL.

Copilărie : scene de viață provincială / J. M. Coetzee ; trad. din engleză și note de Irina Horea. - București : Humanitas Fiction, 2011.

204 p. ; 20 cm - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-435-0

II 40313; 821.111-31/C60


366 - DANTE ALIGHIERI.

Divina Comedie : Infernul = Divina Commedia : Inferno / Dante Alighieri ; trad. din italiană și comentarii de Marian Papahagi ; pref. de Irina Papahagi ; ed. îngrij., introd. și completarea comentariilor de Mira Mocan. - Ed. bilingvă. - București : Humanitas, 2012.

595 p. ; 20 cm - (Biblioteca italiană).

ISBN 978-973-50-3543-3

II 40322; 821.131.1-1/D17


367 - DENSON, SHANE.

Postnaturalism : Frankenstein, film, and the anthropotechnical interface / Shane Denson. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

398 p. ; 20 cm.

II 40042; 821.111-1.09/D32


368 - DOSTOIEVSKIJ, FEODOR MIHAJLOVICH.

Dublul / F. M. Dostoievski ; trad. din lb. rusă de Nicolae Gane. - București : Art, 2011.

220 p. ; 21 cm - (Art Clasic).

ISBN 978-973-124-624-6

II 40330; 821.161.1-31/D71


369 - DOSTOIEVSKIJ, FEODOR MIHAJLOVICH.

Umiliți și obidiți / F. M. Dostoievski ; trad. din lb. rusă de Nicolae Gane. - București : Art, 2008.

464 p. ; 21 cm - (Art Clasic).

ISBN 978-973-124-235-4

II 40339; 821.161.1-31/D71


370 - EMINESCU, MIHAI.

Basarabia, pământ românesc / Mihai Eminescu ; pref. de Daniel Corbu. - Iași : Princeps Edit, 2011.

145 p. : il. ; 22 cm.

ISBN 978-606-523-168-9

II 40072; 821.135.1-94/E48


371 - EMINESCU, MIHAI.

Icoană și privaz : opera poetică / Mihai Eminescu ; pref., itinerar biografic și selecție de texte critice de Daniel Corbu. - Iași : Princeps Edit, 2012.

900 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-523-054-5

III 21791; 821.135.1-1/E48


372 - EMINESCU, MIHAI.

Răpirea Bucovinei / M. Eminescu ; antologie pref. de D. Vatatmaniuc. - București : Vestala, 2012.

255 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-120-009-6

II 40078; 821.135.1-96/E48


373 - FITZGERALD, FRANCIS SCOTT.

Blândețea nopții / F. Scott Fitzgerald ; trad. din lb. engleză de Mircea Ivănescu ; postf. de Mihaela Anghelescu Irimia. - Iași : Polirom, 2009.

452 p. ; 18 cm - (Biblioteca Polirom. Clasicii modernității).

ISBN 978-973-46-1402-8

I 4396; 821.111.(73)-31/F62


374 - GOETHE, JOHANN WOLFGANG.

Suferințele tânărului Werther / Johann Wolfgang Goethe ; trad. Nicolae Dabija trad., postf. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. - Iași : Princeps Edit, 2012.

165 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-523-154-2

II 40071; 821.112-31/G64


375 - GRATI, ALIONA.

Romanul ca lume postBABELică : despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc / Aliona Grati. - Chișinău : Gunivas, 2009.

252 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-908-89-4

II 40050; 821.135.1-95(478)/G77


376 - HALIPPA, PANTELIMON.

Publicistică / Pan Halippa. - Chișinău : Museum ; București : Fundația Culturală Română, 2001.

XXII, 254 p. ; 25 cm.

ISBN 9975-906-45-1

III 21768; 821.135.1(478)-92/H18


377 - HAȘDEU, BOGDAN PETRICEICU.

Satyrul / Bogdan Petriceicu Hașdeu ; ed. critică de I. Oprișan. - București : Saeculum IO, 2011.

183 p. : il. ; 29 cm.

ISBN 978-973-642-280-5

IV 8666; 821.135.1/H34


378 - MARCU, EMILIAN.

Sfera de apă : opera poetică / Emilian Marcu ; pref. de Adrian Dinu Rachieru, postf. Theodoru Codreanu. - Iași : Princeps Edit, 2011.

648 p. : il. ; 25 cm.

ISBN 978-606-523-159-7

III 21792; 821.135.1-1/M34


379 - MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET.

Catalina / W. Somerset Maugham ; trad. din lb. engleză de Andrei Bantaș. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2011.

302 p. ; 18 cm - (Biblioteca Polirom. Clasicii modernității).

ISBN 978-973-46-2293-1

I 4388; 821.111-31/M49


380 - MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET.

Liza din mahalaua Lambeth / W. Somerset Maugham ; trad. din lb. engleză de Andrei Bantaș. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2011.

200 p. ; 18 cm - (Biblioteca Polirom. Clasicii modernității).

ISBN 978-973-46-1918-4

I 4392; 821.111-31/M49


381 - MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET.

Pe muchie de cuțit / W. Somerset Maugham. - Iași : Polirom, 2010.

455 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-46-1663-3

I 4387; 821.111-31/M49


382 - MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET.

Vălul pictat : [roman] / W. Somerset Maugham ; trad. Andrei Bantaș. - Ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2011.

227 p. ; 18 cm - (Top 10 + ; 29).

ISBN 978-973-46-1983-2

II 40164; 821.111-31=135.1/M49


383 - MINCU, MARIN.

O panoramă critică a poeziei românești din secolul al XX-lea : de la Alexandru Macedonski la Cristian Popescu / Marian Mincu. - Constanța : Pontica, 2007.

1181 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-7720-12-2

III 21747; 821.135.1.09/M74


384 - PAPAPDIMA, OVIDIU.

Opera critică / Ovidiu Papadima ; ed. critică de I. Oprișan. - București : Saeculum IO, 2011.

3 vol. ; 21 cm.

ISBN 978-973-642-279-9

vol. 1 : Creatorii și lumea lor / Ovidiu Papadima ; ed. critică de : I. Oprișan . - București : Saeculum IO. - 2011. - 559 p. - ISBN 978-973-642-279-9

II 40081; 82.09/P28


385 - PASCU, FLORENTINA.

Tipuri de discurs în literatură : teoretizări, delimitări / Florentina Pascu. - Craiova : AIUS, 2012.

216 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-562-229-6

II 39992; 821.135.1.09/P11


386 - PÂNZARU, SAVA.

Itinerar arhivistic : interpretări istorico-literare / Sava Pânzaru. - Chișinău : Institutul de Filologie A.Ș.M., 2008.

235 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-9648-4-5

II 40055; 821.135.1.09/P18


387 - PLEȘEA, GABRIEL.

Un reporter român la Națiunile Unite : corespondențe de la sediul New York al organizațiilor mondiale : (perioada 1994 - 2011) / Gabriel Pleșea. - București : Vestala, 2012.

238 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-120-077-4

II 40079; 821.135.1-92/P71


388 - POP, DELIA.

Provocări ale postmodernității : pornind de la Mircea Cărtărescu / Delia Pop. - Iași : Princeps Edit, 2010.

410 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-523-096-5

III 21799; 821.135.1.09/P78


389 - POPA, GEORGE.

Eminescu sau dincolo de absolut / George Popa. - Iași : Princeps Edit, 2011.

510 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-523-093-4

III 21800; 821.135.1.09/P78


390 - Postmodernismul poetic românesc : o perspectivă semio-pragmatică și cognitivă / coord. Emilia Parpală. - Craiova : Universitaria, 2011.

297 p. ; 30cm.

ISBN 978-606-14-0276-2

IV 8649; 821.135.1.09-1./.2/P87


391 - PROUST, MARCEL.

Carnete / Marcel Proust ; ed. întocmită și prezentată de Florence Callu și Antoine Compagnion ; trad. din lb. franceză de Irina Mavrodin. - București : RAO, 2009.

380 p. ; 21 cm - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-0118-4

II 40353; 821.133.1-94/P95


392 - PROUST, MARCEL.

În căutarea timpului pierdut / Marcel Proust ; trad. din lb. franceză, pref., note, comentarii și tab. cronologic de Irina Mavrodin. - București : Art, 2011.

6 vol. ; 21 cm.

ISBN 978-973-124-642-0

Vol. 1 : Swann. - 2011. - 422 p. - ISBN 978-973-124-643-7 : 25.42 lei..

II 40340; 821.133.1-31/P95


393 - REMARQUE, ERICH MARIA.

Trei camarazi : [roman] / Erich Maria Remarque ; trad. Sevilla Răducanu. - București : Vivaldi, 2010.

535 p. ; 20 cm - (Serie de autor Erich Maria Remarque).

ISBN 978-973-150-036-2

II 40350; 821.112.2-31/R44


394 - RILKE, RAINER MARIA.

Jurnal / Rainer Maria Rilke ; trad. din lb. germană de Bogdan Mihai Dascălu ; trad. versurilor Crișu Dascălu ; note Ana-Maria Romițan ; pref. de Aura Christi. - București : Ideea Europeană, 2010.

464 p. : fotogr. ; 21 cm - (100 capodopere).

ISBN 978-606-594-048-2

II 40351; 821.112.2-94/R54


395 - ROSETTI, RADU.

Ce am auzit de la alții : amintiri / Radu Rosetti ; pref. de Neagu Djuvara. - București : Humanitas, 2011.

296 p. ; 20 cm - (Memorii. Jurnale Vintage).

ISBN 978-973-50-2925-8

II 40315; 821.135.1-94/R76


396 - SORESCU, MARIN.

La Lilieci / Marin Sorescu ; pref. de Ion Pop ; tab. cron. Mihaela Constantinescu-Podocea ; ref. crt. Sorina Sorescu. - București : Art : Jurnalul Național, 2010.

2 vol. ; 21 cm - (Biblioteca pentru toți).

ISBN 978-973-124-499-0

Vol. 1 : I - III. - 2010. - 492 p - (Biblioteca pentru toți ; 55). - ISBN 978-973-124-492-1

Vol. 2 : IV - VI. - 2010. - 444 p - (Biblioteca pentru toți ; 56). - ISBN 978-973-124-493-8

II 40325; 821.135.1-1/S69


397 - ȘTEFĂNESCU, POMPILIU.

Reprezentări ale identităților culturale în opera lui Ezra Pound : rezumatul tezei de doctorat / Pompiliu Ștefănescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

15 p. ; 21 cm.

II 39981; 821.111(73).09/S82


398 - TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVICH.

Învierea / Lev Tolstoi ; trad. din lb. rusă de Vasile Levițchi. - București : Ideea Europeană, 2010.

464 p. ; 21 cm - (100 capodopere).

ISBN 978-606-594-047-5

II 40337; 821.161.1-31/T70


399 - TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVICH.

Jurnal / Lev Tostoi ; trad. din lb. rusă de Janina Ianoși ; studiu introd., note, tab. cronologic și indice de nume de Ion Ianoși. - Ed. definitivă. - București : Ideea Europeană, 2011.

1032 p., [12] p. : fotogr. ; 22 cm - (100 capodopere).

ISBN 978-606-594-093-2

II 40328; 821.161.1-94/T70


400 - TWAIN, MARK [PSEUD.].

Autobiografie / Mark Twain ; trad. din lb. engleză de Petre Solomon. - București : Art, 2008.

296 p. ; 20 cm - (Ocheanul întors).

ISBN 978-973-124-190-6

II 40317; 821.111(73)-94/T97


401 - WILDE, OSCAR.

Portretul lui Dorian Grey : [roman] / Oscar Wilde ; trad. de Radu Tătărucă. - Chișinău : Editura Cartier, 2012.

284 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-79-739-9

II 40338; 821.111-31


402 - WILLIAMS, TENNESSEE [PSEUD.].

Un tramvai numit Dorință. Trandafirul tatuat. Pisica pe acoperișul fierbinte. Noaptea iguanei / Tennessee Williams. - București : Art, 2010.

445 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-124-523-2

II 40319; 821.111-31/W69


403 - WOOLF, VIRGINIA.

Anii / Virginia Woolf ; trad. Frida Papadache. - București : RAO, 2006.

442 p. ; 18 cm - (Opere XX).

ISBN 978-973-103-030-2

I 4394; 821.111-31/W83


404 - WOOLF, VIRGINIA.

Jurnalul unei scriitoare / Virginia Woolf ; trad. Mihai Miroiu. - București : RAO, 2005.

442 p. ; 18 cm - (Opere XX).

ISBN 973-576-800-3

I 4391; 821.111-94/W83


405 - WOOLF, VIRGINIA.

Schițe / Virginia Woolf ; trad. Mihai Miroiu. - București : RAO, 2009.

218 p. ; 18 cm - (Opere XX).

ISBN 978-973-103-971-8

I 4390; 821.111-32/W83


406 - ZOLA, ÉMILE.

Bucuria de a trăi / Émile Zola ; trad. din lb. franceză de Angela Cismaș. - București : Art, 2011.

392 p. ; 21 cm - (Art Clasic).

ISBN 978-973-124-644-4

II 40333; 821.133.1-31/Z81

top

902/904 Arheologie. Preistorie


407 - BARBU, VASILE.

Grigore G. Tocilescu și "Cestiunea Adamclisi" : pagini din istoria arheologiei românești / Vasile Barbu, Cristian Schuster. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2005.

278 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7925-58-0

III 21964; 902(498)ADAMCLISI/B11


408 - Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă - Medgidia al autostrăzii A2 : tumulul nr. 3 / Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Christian Ștefan, Alexandra Comșa, Georgeta El-Susi, Monica Constantin, Cătălin Constantin, Georgiana Mureșan. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2011.

110 p., [66] p. : fotogr. color. ; 30 cm.

ISBN 978-606-537-082-1

IV 8685; 902(498.8)/C35


409 - DIACONESCU, PETRU VIRGIL.

Arheologia habitatului urban târgoviștean : secolele XIV - XVIII / Petru Virgil Diaconescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

114 p., [58] p. : h., il. ; 30 cm.

ISBN 978-606-537-015-9

IV 8684; 902(498.1TÂRGOVIȘTE)/D36


410 - FRÂNCULEASA, ALIN.

Arheologie și istorie : Parohia "Sfântul Nicolae "Câmpina - jud. Prahova / Alin Frânculeasa ; îngrij. de Parohia Sfântul Nicolae Câmpina. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2012.

201 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-110-1

III 21955; 902/903(498 CÂMPINA)/F86


411 - MORINTZ, ALEXANDRU S.

Forme de habitat ale neoliticului final și perioadei de tranziție la Dunărea de Jos / Alexandru S. Morintz. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2007.

156 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-35-2

III 21956; 902(498.8)DUNĂREA DE JOS/M89


412 - SCHUSTER, CRISTIAN.

Culturi preistorice din sud vestul Statelor Unite ale Americii : studii introductive / Cristian Schuster, Alexandru S. Morintz, Alexandra Comșa. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2005.

141 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7925-46-7

III 21957; 903(73)/S33

top

91 Geografie


413 - BALTĂLUNGĂ, ADRIAN AUREL.

Geografia așezărilor / Adrian Aurel Baltălungă. - Ed. a 2-a. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

222 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-035-7

III 21958; 911.3/B24


414 - COCEAN, POMPEI.

"Țările" : regiuni geografice și spații mentale / Pompei Cocean. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2011.

247 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-328-7

III 21726; 913/C58


415 - Monografia turistică a Carpaților Românești / coord. Vasile Surd. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2008.

168 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-610-689-7

IV 8514; 912(498)CARPATI/M84


416 - RANDALL, DAVID.

Atmosphere, clouds, and climate / David Randall. - Oxford : Princeton University Press, 2012.

277 p. ; 14 cm - (Princeton primers in climate).

ISBN 978-0-691-14374 -3

II 40015; 911.2/R11

top

929 Biografii


417 - MICHIDUȚĂ, ADRIAN.

Filosoful Iosif Bruncăr : contribuții bibliografice și documentare / Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2010.

272 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-562-071-1

II 39989; 929BRUCAR, I./M65


418 - MICHIDUȚĂ, ADRIAN.

Mircea Florian : noi contribuții bibliografice și documentare / Adrian Michiduță. - Craiova : AIUS, 2005.

90 p. ; 20 cm.

ISBN 973-700-047-1

II 39986; 929FLORIAN,M/M65


419 - POPESCU, ALEXANDRU.

Frumoasele agente : femeile și spionajul : o istorie universală / Alexandru Popescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

274 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-053-1

III 21961; 929/P81


420 - ȘPAC, ION.

Academicianul Nicolae Corlățeanu : 1915 - 2005 / Ion Șpac, Ana Grabazei ; consultant acad. Silviu Berejan. - Chișinău : Știința, 2006.

112 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-67-528-4

III 21795; 929CORLĂȚEANU, N./S72


421 - VĂLENAȘ, LIVIU.

Fabrica de dosare / Liviu Vălenaș ; postfață de Florin Zaheu. - București : Vestala, 2012.

575 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-120-076-7

II 40084; 929(047.53)/V17

top

93/94 Istorie


422 - BADEA-PĂUN, GABRIEL.

Carmen Sylva, uimitoarea regină Elisabeta a României : 1843 - 1916 / Gabriel Badea-Păun ; trad. din lb. franceză de Irina-Margareta Nistor. - Ed. a 3-a. - București : Humanitas, 2010.

306 p., [8] f. : fotogr. ; 20 cm - (Casa Regală).

ISBN 978-973-50-2636-3

II 40347; 94(498)"18/19"/B14


423 - BERGHORN, DETLEF.

Istoria vizuală a lumii / Detlef Berghorn, Markus Hattstein ; trad. din lb. engleză Oana Cristescu. - București : Litera Internațional, ©010.

544 p. : il. parțial color ; 17 cm - (Esențial).

ISBN 978-973-675-746-4

I 4356; 94(100)/B47


424 - BOIA, LUCIAN.

Capcanele istoriei : elita intelectuală românească între 1930 și 1950 / Lucian Boia. - Ed. a 2-a rev. și adăugită. - București : Humanitas, 2012.

362 p., [8] f. : fotogr. ; 20 cm - (Seria de autor Lucian Boia Seriile de autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-3533-4

II 40139; 94(498)"19"/B65


425 - CHURCHILL, WINSTON LEONARD SPENCER [SIR].

Istoria Americii / Winston Churchill ; trad. Anca Irina Ionescu. - București : Orizonturi, [2011].

540 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9342-57-4

II 40154; 94(7)/C38


426 - CIUCĂ, MARCEL-DUMITRU.

Guvernarea Constantin Sănătescu / ed. întocmită de : Marcel-Dumitru Ciucă. - București : Saeculum IO, 2011.

[vol.] ; 25 cm.

ISBN 978-973-642-276-8

Vol. 1 : Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri / Marcel-Dumitru Ciucă. - București : Saeculum IO. - 2011. - 399 p. - ISBN 978-973-642-277-5

III 21804; 94(498)"19"/C55


427 - DRAGOMIR, ELENA.

Istoria Finlandei / Elena Dragomir, Silviu Miloiu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

470 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-537-058-6

III 21959; 94(480)/D73


428 - DRĂGHINCEANU, N. VIRGILIU.

707 zile sub cultura pumnului german / Virgiliu N. Drăghinceanu ; ed. îngrijită și pref. de I. Oprișan. - București : Saeculum Vizual, 2012.

302 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8455-44-3

II 40083; 94(100)"1914/1918"/D74


429 - FRATTINI, ERIC.

Mafia S. A. : 100 de ani de Cosa Nostra / Eric Frattini ; trad. din lb. spaniolă de Mihaela și Ramona Pohoață. - București : Tritonic, 2009.

354 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-8139-51-7

II 39994; 94(100)"18/19"/F88


430 - IORGA, NICOLAE.

Ce pătimesc frații noștri / Nicolae Iorga ; ed. critică de : I. Oprișan. - București : Saeculum Vizual, 2011.

543 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii. Transilvania ; 8).

ISBN 978-973-642-241-6

II 40076; 94(498.4)/I-72


431 - IORGA, NICOLAE.

Ceasul pe care-l așteptam / Nicolae Iorga ; ed. critică de I. Oprișan. - București : Saeculum IO, 2011.

511 p. ; 21 cm - (Documente revelatorii. Transilvania ; 9).

ISBN 978-973-642-242-3

II 40077; 94(498.4)/I-72


432 - LANNING, MICHAEL LEE.

100 [O sută] de personalități militare ale lumii / Michael Lee Lanning ; trad. Constantin Valentin Claudiu ; lucr. îngrij., note și rev. șt. dr. Mircea Soreanu. - București : Orizonturi, 2005.

380 p. ; 24 cm - (Cultură generală ; 41).

ISBN 973-736-015-X

III 21857; 94(100)/L20


433 - LEE, ARTHUR GOULD.

Regina-Mamă Elena a României, Prințesă de Grecia și Danemarca : o biografie autorizată / Arthur Gould Lee ; traducere din engleză de Liana Alecu. - București : Humanitas, 2008.

319 p. ; 20 cm - (Casa Regală).

ISBN 978-973-50-2144-3

II 40323; 94(498)"18/19"/L38


434 - MILOIU, SILVIU.

Istoria Lituaniei / Silviu Miloiu, Florin Anghel, Veniamin Ciobanu... - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2011.

300 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-084-5

III 21962; 94(474.5)/I-87


435 - MILOIU, SILVIU.

O istorie a Europei Nordice și Baltice / Silviu Miloiu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2005.

vol. ; 24 cm.

Vol. 2 : De la războiul rece la era globalizării. - 398 p. - ISBN 973-7925-43-2

III 21949; 94(4)/M72


436 - PÂRVAN, VASILE.

Dacii la Troia / Vasile Pârvan ; ed. îngrijită de I. Oprișan. - București : Saeculum IO, 2011.

559 p. : il. ; 22 cm.

ISBN 978-973-642-240-9

II 40082; 94(398.2)/P37


437 - România : decembrie 1989 / Muzeul Național de Istorie a României, ... ; colegiul de redacție : Oana Ilie, Dorina Tomescu, Mihail Lancuzov, Florin Georgescu ; fotografii realizate de Marius Amariei, George Nica. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

154 p. : fotogr. ; 30 cm.

ISBN 978-973-8966-91-8

IV 8686; 94(498)"19"/R70


438 - Studien zu Geschichte, Theologie und Wissenschaftsgeschichte / hrsg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ; red. Werner Lehfeldt. - Berlin : Walter de Gruyter, ©012.

VI, 338 p. ; 25 cm - (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ; Bd. 18).

ISBN 978-3-11-028513-0

III 21767; 94/S93


439 - SUVOROV, VICTOR.

Spărgătorul de gheață : cine a declanșat al doilea război mondial ? / Victor Suvorov ; trad. Radu Părpăuță. - Iași : Polirom, 2010.

308 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-1827-9

II 40163; 94(100)"19"/S96

top