Titluri noi intrate în bibliotecă – septembrie-decembrie 2013

 

 

0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

159.9 Psihologie

2 RELIGIE. TEOLOGIE

316 Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

336 Finanțe

339 Marketing

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

52 Astronomie. Geodezie

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

65 Management

657 Contabilitate

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

69 Lucrări de construcții

77 Artă fotografică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

81 Lingvistică

82 Literatură

91 Geografie

93/94 Istorie

 

 

0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE

 

Research, risk-benefit analyses and ethical issues / European Commision. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

18 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-28853-1

IV 8858; CDE18/R

top

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

BIBICU, DORIN.

Contribuții privind dezvoltarea sistemelor independente CAD pentru procesarea complexă a imaginilor 2D / 3D : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dorin Bibicu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Moraru ; ref. șt. prof. univ. dr. Remus Zăgan, conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2013.

60 f. ; 30 cm.

IV 8921; 004.896/B51

 

BIBICU, DORIN.

Contribuții privind dezvoltarea sistemelor independente CAD pentru procesarea complexă a imaginilor 2D / 3D : teză de doctorat / drd. Dorin Bibicu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Moraru ; ref. șt. prof. univ. dr. Remus Zăgan, conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2013.

224 f. ; 30 cm.

IV 8900; 004.896/B51

 

BRAUN, VICTOR.

Barriers to user-innovation & the paradigm of licensing to innovate : [dissertation] / Viktor Braun. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2007.

344 f. ; 30 cm.

IV 8894; 004/B81

 

CODRESCU, SIMONA.

Metode avansate de procesare și analiză a imaginilor complexe : teză de doctorat / drd. Simona Codrescu (Moldovanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

283 p. ; 30 cm.

IV 8721; 004.93/C60

 

CREȚULESCU, RADU G.

Text mining : tehnici de clasificare și clustering al documentelor / Radu G. Crețulescu, Daniel I. Morariu. - Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2012.

232 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-650-289-7

II 40846; 004.8/C85

 

From the Basics to the Service : 5th RESA Workshop : [proceedings] / ed. Erik Borg, Holger Daedelow, Ryan Johnson. - Berlin : RESA, 2013.

327 p. ; 20 cm.

ISBN 978-3-95545-002-1

II 40762; 004.896/F85

 

GELLÉRT, ARPÁD.

Analiza și proiectarea algoritmilor : o abordare pragmatică prin aplicații Java / Arpád Gellért. - Sibiu : Techno Media, 2010.

172 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-8030-81-4

II 40847; 004.43JAVA/G29

 

MORARU, LUMINIȚA.

Metode avansate de procesare și analiză a imaginilor complexe / Luminița Moraru, Simona Moldovanu, Dorin Bibicu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

196 p. ; 24 cm - (Științe medicale).

ISBN 978-606-8348-67-4

III 22406; 004.9/M89

 

PANFILOIU, GHEORGHE.

Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin vibrații : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gheorghe Panfiloiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu, prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu, ... - Galați, 2013.

50 f. ; 30 cm.

IV 8923; 004.896/P23

 

PANFILOIU, GHEORGHE.

Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin vibrații : teză de doctorat / drd. Gheorghe Panfiloiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu, prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu, ... - Galați, 2013.

277 f. ; 30 cm.

IV 8911; 004.896/P23

top

008 Cultură și civilizație

 

COSTANDACHI, ALEXANDRU.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura rusă a secolelor XII-XVII / Alexandru Costandachi. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013.

282 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-654-047-6

III 22426; 008(47)"11/16"(043)/C58

top

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

 

MITU, MELINDA.

Rememorând revoluția : 1848 - 2008 = Remember the revolution : 1848 - 2008 / Melinda Mitu, Ovidiu Muntean. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2008.

112 p. : fotogr., facs. ; 20 x 23 cm.

ISBN 978-973-1808-32-5

II 40855; 061.4/M82

 

"Orașul-comoară" : Clujul în secolele XVI - XVII : catalog de expoziție = A "kincses város" : Kolozsvár a XVI - XVII században : kiállítási katalógus / Livia Călian, Tudor Sălăgean, Miháli Melinda, Papp Andrea. - Cluj-Napoca : Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, 2005.

48, 48 p., [4] f. : il. color ; 21 cm.

ISBN 973-0-03981-X

II 40854; 061.4/O-70

top

070 Jurnalism

 

Mass-media : între document și interpretare : studii și cercetări de istorie a presei / coord. Silvia Grossu. - Chișinău : U.S.M, 2012.

464 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-71-237-8

III 22454; 070/M11

top

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

 

MUELLER, FERNAND-LUCIEN.

L' Irrationalisme contemporain : Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Adler, Jung, Sartre / Fernand-Lucien Mueller. - Paris : Payot, 1970.

156 p. ; 18 cm - (Petite Bibliothèque Payot ; 159).

I 4581; I 4581

top

159.9 Psihologie

 

SICHLER, LILIANE.

Le Parti PSY prend le pouvoir / Liliane Sichler. - Paris : Grasset, 1997.

231 p. ; 21 cm.

ISBN 2-246-52471-7

II 40803; II 40803

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

ARITON, ION.

Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din comuna Corod, județul Galați : 1818 - 2013 / pr. Ion Ariton ; tipărită cu binecuvântarea ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013.

358 p., 20 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 978-973-1865-51-5

II 40785; 281.95/A78

 

Despre biserica românilor din Transilvania : documente externe : (1744 - 1754) / coord. Laura Stanciu. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2009.

490 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM.

ISBN 978-973-1868-75-2

III 22519; 281.9(498.4)/"1744/1754"/D34

 

FARCAȘIU, LUCIAN.

Perioada Triodului pe înțelesul tuturor / pr. lect. dr. Lucian Farcașiu ; tipărită cu binecuvântarea ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. - Ed. a 2-a rev. și completată. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013.

152 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1865-42-3

II 40783; 264/F21

 

GAGU, CRISTIAN.

Studii de istorie și spiritualitate bizantină / Cristian Gagu ; îngrij. de Casian Crăciun. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013.

254 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1865-41-6

II 40784; 291/292/G11

 

The Holy Bible : containing the Old and New Testaments with the Apocryphal / Deuterocanonical Books. - New revised standard version. - New York ; Oxford : Oxford University Press, ©977.

284 p., [8] p. : h. ; 21 cm.

ISBN 0-19-528330-9

II 40647; 22/H75

 

IONESCU, MARIAN.

Ermeneutica biblică a Sfântului Grigorie de Nyssa : Fundamentul biblic al epectazei : teză de doctorat / Marian Ionescu ; îngrij. de Casian Crăciun. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013.

321 p. ; 24 cm - (Theologica ; 8).

ISBN 978-973-1865-56-0

III 22464; 292/I-66

 

Învățături și povățuiri privind înmormântarea și pomenirea celor adormiți / tipărită cu binecuvântarea ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013.

76 p. ; 15 cm - (Misionaria ; 10).

ISBN 978-973-1865-40-9

I 4663; 243/244/I-59

 

ROȘU, MIHAI.

Creștinismul în Dacia Aureliană, până la venirea slavilor : teză de doctorat / Mihai Roșu ; îngrij. de Casian Crăciun. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013.

391 p. ; 25 cm - (Theologica ; 7).

ISBN 978-973-1865-55-3

III 22463; 26/28/R81

 

STANCIU, LAURA.

Între răsărit și apus : secvențe din istoria bisericii românilor ardeleni (prima jumătate a sec. al 18-lea) / Laura Stanciu. - Cluj Napoca : Argonaut, 2008.

249 p. ; 20 cm - (Documente. Istorie. Mărturii).

ISBN 978-973-109-064-1

II 40852; 281.9(498.4)"1697/1761"/S76

 

Tânărul creștin, mărturisitor al puterii de vindecare sufletească și trupească, prin taina Sfântului Maslu / îngrij. de Casian Crăciun. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013.

145 p.; 20 cm - (Theologica ; 13).

ISBN 978-973-1865-57-7

II 40782; 291/292/T11

 

Unirea românilor transilvăneni cu biserica Romei = Die Union der Rümänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rum / editat de Johann Marte, împreună cu Viorel Ioniță, Iacob Mârza, Laura Stanciu și Ernst Christoph Suttner. - București : Editura Enciclopedică, 2010.

vol. ; 20,5 cm.

ISBN 978-973-45-0618-7

Vol. 1 : De la începuturi până în anul 1701 = Von den Anfängen bis 1701. - 2010. - 336 p. - ISBN 978-973-45-0619-4

II 40851; 282(498.4)/U53

top

316 Sociologie

 

BEJENARU, ANCA.

Adopția copiilor în România / Anca Bejenaru. - Iași : Institutul European, 2011.

301 p. ; 20 cm - (Academica ; 135).

ISBN 978-973-611-798-5

II 40765; 316(498)/B39

 

The Gender challenge in research funding : assessing the European national scenes / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009.

132 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-10599-9

IV 8874; CDE14/G

 

Investing in social Europe / European Commision. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

32 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-29503-4

IV 8863; CDE11/I

 

LAMOUR, PHILIPPE.

60 Millions de français / Philppe Lamour. - Paris : Buchet / Chastel, 1967.

305 p. ; 20 cm.

II 40727; II 40727

 

Negotiation : readings, exercises, and cases / Roy J. Lewicki, David M. Saunders, John W. Minton, Bruce Barry. - Boston : Irwin / McGraw-Hill, ©003.

xviii, 722 p. ; 23 cm.

ISBN 0-07-242965-8

III 22374; 316/N39

 

Negotiation / Roy J. Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders, John W. Minton. - 4th ed. - Boston : Irwin / McGraw-Hill, ©003.

xx, 552 p. ; 23 cm.

ISBN 0-07-243255-1

III 22373; 316.4/N39

top

32 Politică

 

PORUMBĂCEAN, CLAUDIU.

Din viața politică sătmăreană / Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2011.

vol. ; 21 cm - (Documente. Istorie. Mărturii).

Vol. 1 : PNL Satu Mare : tradiție și contemporaneitate. - 2011. - 248 p. - ISBN 978-973-109-246-1

II 40859; 329.12(498.4)„19„/P85

 

PORUMBĂCEAN, CLAUDIU.

Emil Tișcă : (1881 - 1965) / Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean. - Cluj-Napoca : Argonaut ; Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2013.

144 p. ; 21 cm - (Documente. Istorie. Mărturii) (Caietele liberale sătmărene ; I).

ISBN 978-973-109-427-4 ISBN 978-973-1843-65-0

II 40860; 329.12/P85

top

33 Științe economice

 

Building a house of European history : a project of the European Parliament / European Parliament. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

48 p. ; 17 x 24 cm.

ISBN 978-92-823-3983-1

II 40652; CDE02/EU

 

Chemicals at work : a new labelling system : guidance to help employers and workers to manage the new classification, labelling and packaging system / European Commision. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

48 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-28347-5

IV 8861; CDE13/C

 

EU energy in figures : statistical pocketbook 2013 / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

252 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-30194-0

II 40655; CDE08/EU

 

EU transport in figures : statistical pocketbook 2013 / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

132 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-28860-9

II 40654; CDE10/EU

 

European good practice awards 2012 - 2013 : awarded and commended examples : healthy workplaces : working together for risk prevention / European Agency for Safety and Health at Work. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

30 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9240-027-9

IV 8865; CDE13/EU

 

KLINGERT, FRANK.

Corporate prediction markets : a Multi-Agent simulation based on laboratory experiments : [dissertation] / Frank Klingert. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

227 p. ; 30 cm.

IV 8892; 338.27/K51

 

MOLDOVANU, DUMITRU.

Doctrine și economiști celebri / Dumitru Moldovanu. - Chișinău : Editura ARC, 2008.

371 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-61-634-8

III 22521; 330.8/M87

 

Review of the implementation of Beijing Platform for Action : women and the economy ; Reconciliation of work and family life as a condition of equal participation in the labour market : main findings / European Institute for Gender Equality. - Luxembourg : European Institute for Gender Equality, 2011.

26 p. ; 25 x 17,5 cm.

ISBN 978-92-9218-007-2

II 40653; CDE13/R

 

Youth in action programme : focus on young people and entrepreneurship / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

80 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-24173-4

II 40648; CDE06/Y

top

336 Finanțe

 

Compendium of the public internal control system in the EU member states 2012 / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011.

290 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-19982-0

IV 8872; CDE11/C

 

Să înțelegem politicile Uniunii Europene : uniunea economică și monetară (UEM) și moneda euro / Comisia Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013.

16 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-23939-7

IV 8864; CDE11/UE

 

SUSANU, MONICA.

Finanțe publice : concepte, principii, politici / Monica Susanu. - Galați : Europlus, 2008.

296 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1950-14-3

III 22371; 336.1/S96

top

339 Marketing

 

20 years of the European single market : together for new growth / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.

44 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-25837-4

II 40750; II 40750

 

Burse de mărfuri și valori / coord. Mirela Matei. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2008.

343 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-291-2

III 22526; 339.172/B86

 

Europa sub lupă : pentru gradul 3 al învățământului secundar : corectat pentru profesori / Comisia Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013.

12 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-25256-3

IV 8889; CDE06/E

 

Europe : what's it all about? / European Union. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

54 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-29207-1

IV 8888; CDE01/E

 

Extinderea UE : strategia 2011 - 2012 / Comisia Europeană. - Uniunea Europeană, 2011.

92 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-21456-1

II 40757; CDE01/E

 

Extinderea UE : strategia 2012 - 2013 / Comisia Europeană. - Uniunea Europeană, 2012.

92 p. ; 21 cm.

II 40755; CDE01/E

 

Finanțările UE : ghidul începătorului : prezentarea normelor financiare și a oportunităților de finanțare pentru perioada 2007 - 2013 / Comisia Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012.

36 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-21624-4

IV 8885; CDE11/F

 

Politica de coeziune 2007 - 2013 : comentarii și texte oficiale / Uniunea Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2007.

160 p. ; 30 cm.

ISBN 92-79-03818-4

IV 8870; CDE11/P

 

Politica de coeziune 2014 - 2020 : investiții în creștere economică și ocuparea forței de muncă / Uniunea Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2011.

16 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-21503-2

IV 8867; CDE11/P

top

34 Drept. Jurisprudență

 

Citizenship education in Europe / European Commission. - Brussels : EACEA, 2012.

140 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9201-264-9

IV 8873; CDE06/C

 

Codul european al bunei conduite administrative / Uniunea Europeană, Ombudsmanul European

24 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-9212-370-2

II 40676; CDE01/EU

 

La Commission européenne 2010-2014 : Profils et priorités / Commission européenne. - Luxemburg : Uniunea Europeană, 2010.

60 p. ; 20 cm.

ISBN 978-92-79-10629-3

II 40751; CDE01/C

 

Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe / ed. Katarina Staronova, Emilia Sikakova Beblava. - Bratislava : NISPAcee, 2009.

252 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-47-0

III 22367; CDE04/C71

 

The European code of good administrative behaviour / European Ombudsman. - Luxembourg : European Union, 2013.

80 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-9212-353-6

II 40645; CDE01/EU

 

European Year for combating poverty and social exclusion, springboard into the future / European Commission. - Luxemburg : European Commission, 2011.

23 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-19828-1

IV 8887; CDE14/EU

 

Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union / European Union Agency for Fundamental Rights. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.

105 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9192-998-6

IV 8868; CDE04/F

 

GAVRILĂ, SIMONA PETRINA.

Dreptul familiei / Simona Petrina Gavrilă. - Ed. a 2-a rev. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

213 p. ; 24 cm - (Științe juridice, sociale și politice).

ISBN 978-606-8348-58-2

III 22408; 347.6/G11

 

Ghid privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene / Uniunea Europeană, Guvernul României. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013.

307 p. ; 21 cm.

II 40649; CDE01/G

 

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration / European Union Agency for Fundamental Rights, European Court of Human Rights. - Luxemourg : Publications Office of the European Union, 2013.

253 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-871-9969-0 ISBN 978-92-9239-105-8

II 40675; CDE04/H

 

Handbook on residential property prices indices (RPPIs) / European Union Agency for Fundamental Rights. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

180 p. ; 30 cm - (Eurostat. Methodologies & Working papers).

ISBN 978-92-79-25984-5

IV 8869; CDE04/H

 

Homophobie, Transphobie und Disriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität in den EU-Mitgliedstaaten / European Union Agency for Fundamental Rights. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

44 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9239-205-5

IV 8859; CDE04/H

 

O perspectivă asupra Europei : dezbaterile Team Europe mai 2007 / Comisia Europeană. - București : Reprezentanța Comisiei Europene în România, 2007.

47 p. ; 30 cm.

IV 8886; CDE04/D

 

The Past, present and the future of public administration in Central and Eastern Europe / Ed. Mirko Vintar. - Bratislava : NISPAcee, 2013.

469 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-66-1

III 22361; CDE04/P42

 

Politico-administrative relations at the Centre - Actors, structures and processes supporting the Core Executive / ed. Bernadette Connaughton, Georg Sootla, B. Guy Peters. - Budapesta : NISPAcee, 2008.

327 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-39-5

III 22365; CDE01/P75

 

Public integrity : theories and practical instruments / ed. Patrycja J. Suwaj, Hans J. Rieger. - Bratislava : NISPAcee, 2009.

454 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-42-5

III 22368; CDE04/P97

 

Public sector dynamics in Central and Eastern Europe / ed. Juraj Nemec, Michiel S. de Vries. - Bratislava : NISPAcee, 2012.

251 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-65-4

III 22372; CDE04/P98

 

ROȘU, LUCICA.

Legislația mediului : curs universitar / Lucica Roșu, Carmen Maftei. - București : MATRIX-ROM, 2007-.

[vol.] : fig., tab., h. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-196-2.

Vol. 1 : Legislația orizontală. - 2007. - 224 p.

Vol. 2 : Legislația sectorială / Lucica Roșu, Mihai Florea. - 2007. - 290 p. - ISBN 978-973-755-238-9

III 21360; 349.6/R81

 

Secretul succesului 2011 : antreprenoriatul dincolo de întreprinderile noi : antreprenori pentru a doua oară și transferul de întreprinderi / Comisia Europeană. - București : Comisia Europeană, 2011.

70 p. ; 20 cm.

ISBN 978-92-79-20067-0

II 40754; II 40754

 

SOBIS, IWONA.

The Story behind Western advice to Central Europe during its transition period / Iwona Sobis, Michiel S. de Vries. - Bratislava : NISPAcee, 2009.

230 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-45-6

III 22364; CDE01/S65

 

State and administration in a changing world / ed. Juraj Nemec, B. Guy Peters. - Bratislava : NISPAcee, 2010.

356 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-50-0

III 22370; CDE04/S

 

Translation at the European Commission : a history / European Communities. - Madrid : European Union, 2010.

78 p. ; 25 cm.

ISBN 978-92-79-08849-0

III 22453; CDE01/T

top

35 Administrație publică. Artă militară

 

Public administration and public policy degree programmes in Europe : the Road from Bologna / ed. György Jenei, Károly Mike. - Bratislava : NISPAcee, 2008.

402 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-37-1

CDE04/P; III 22431

top

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

 

Combating poverty and social exclusion : a statistical portrait of the European Union 2010 / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010.

111 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-13443-2

II 40758; CDE14/C

 

GHEORGHE, TUDOR.

Managementul instituțiilor de asistență socială din perspectiva mutațiilor previzibile din lumea contemporană : rezumatul tezei de doctorat / Tudor Gheorghe ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

70 p. ; 20 cm.

II 40808; 364.1/G41

 

GHEORGHE, TUDOR.

Managementul instituțiilor de asistență socială din perspectiva mutațiilor previzibile din lumea contemporană : teză de doctorat / Tudor Gheorghe ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

247 p. ; 30 cm.

IV 8922; 364.1/G41

top

37 Educație. Timp liber

 

50 de ani de învățământ superior matematic în Baia Mare / coord. V. Berinde, I. Coroian, Maria S. Pop. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2011.

224 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-536-203-1

III 22522; 378(498)/C49

 

ALBU, GABRIEL.

Grijile și îngrijorările profesorului / Gabriel Albu. - Pitești : Paralela 45, 2013.

240 p. ; 24 cm - (Colțul profesorului).

ISBN 978-973-47-1626-5

III 22524; 37/A33

 

Educația factor cheie al dezvoltării durabile în regiunea nord-est a României : ghid de bune practici / coord. Mihai Stanciu, George Ungureanu. - Iași : Pim, 2013.

265 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-13-1212-2

III 22520; 371(498)/E16

 

Key data on education in Europe 2012 / European Commission. - Brussels : EACEA, 2012.

206 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9201-242-7

IV 8876; CDE06/K

 

Key data on teaching languages at school in Europe : 2012 edition / European Commission. - Brussels : EACEA, 2012.

168 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9201-442-1

IV 8875; CDE06/K

 

Supporting reform : the role of Erasmus in higher education / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

32 p. ; 21 x 21 cm - (Education and Training).

ISBN 978-92-79-26483-2

II 40651; CDE18/EU

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

BOȘNEAGA, ALINA.

Cuantificarea gradului de poluare a solului : teză de doctorat / Alina Boșneaga ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

201 p. ; 30 cm.

IV 8582; 502/504/B71

 

CHIȚIMUȘ, ALEXANDRA-DANA.

Tehnologii pentru depoluarea solului / coord. Valentin Nedeff ; Alexandra-Dana Chițimuș, Emilian Moșneguțu, Gabriel Lazăr. - Bacău : Alma Mater, 2012.

214 p. ; 25 cm - (Procedee și tehnici pentru protecția mediului).

ISBN 978-606-527-218-7

III 22507; 504.53/C46

 

CIOCAN, ANIȘOARA.

Generarea și controlul poluanților industriali / Anișoara Ciocan. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

530 p., [14] p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8348-74-2

III 22409; 504/C51

 

Eco-innovation : greener business through smart solutions / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

36 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9202-101-6

IV 8871; CDE16/E

 

The European environment : state and outlook 2010 : assessment of global megatrends / European Environment Agency. - Copenhagen : European Environment Agency, 2011.

128 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-9213-208-8

II 40734; II 40734

 

IANCULESCU, SPERANȚA.

Managementul mediului / Speranța Ianculescu, Steluța Nisipeanu, Raluca Ștepa. - București : Matrix-Rom, 2002.

76 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-428-0

III 22528; 504/I-25

 

International Conference Danube - Black Sea : 3 E - Energy, Environment and Efficiency : 18 - 21 September 2013, Galați, Romania : book of abstracts / eds. Antoaneta Ene, Lorena Deleanu, Carmen Gasparotti, Eugen Rusu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

104 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8348-82-7

III 22412; 504/I-58

 

NEGRUȚU, CARMELIA-MARIANA.

Estimarea, corecția și analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea și fluxurile atmosferice : teză de doctorat / drd. Carmelia Mariana Negruțu (Dragomir) ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2011.

206 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8602; 504.3/N42

 

Orientări privind cele mai bune practici în vederea limitării, atenuării sau compensării impermeabilizării solurilor / Comisia Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012.

62 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-26223-4

IV 8862; CDE16/O

 

A Water blueprint for Europe / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

28 p. ; 21 x 21 cm.

ISBN 978-92-79-30543-6

II 40650; CDE16/EU

top

51 Matematică

 

GRIGORESCU, LEON ENRIC.

Elemente de statistică matematică pentru experimentatori / Leon Enric Grigorescu. - București : Editura Măgurele, 2013.

136 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-0-14844-2

II 40674; 519.2/G81

 

JUDE, LUCIAN.

Analiză vectorială / Lucian Jude. - București : Matrix-Rom, 2008.

120 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-422-2

III 22535; 514.74/J84

 

JUDE, LUCIAN.

Ecuațiile fizicii matematice : teorie și aplicații / Lucian Jude. - București : Matrix-Rom, 2010.

246 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-652-3

III 22533; 517/J84

 

Numerical recipes : the art of scientific computing / William H. Press, Saul A. Teukolski, William T. Vetterling, Brian P. Flannery. - 3rd ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, ©007.

xxii, 1236 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-521-88068-8

III 22483; 517/N94

top

52 Astronomie. Geodezie

 

BENESTAD, RASMUS E.

Solar activity and earth's climate / Rasmus E. Benestad. - 2nd ed. - Berlin : Springer ; Chichester : Praxis Publishing, 2006.

331 p. : fig., h. ; 26 cm.

ISBN 978-3-540-30620-7

III 21663; 523/B44

 

IONESCU, ION.

Fotogrametrie inginerească : modelarea digitală altimetrică a terenului / Ion Ionescu. - București : Matrix-Rom, 2005.

212 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-734-4

III 22532; 528.7/I-68

 

MOLDOVEANU, CONSTANTIN.

Geodezie : noțiuni de geodezie fizică și elipsoidală, poziționare / Constantin Moldoveanu. - București : Matrix-Rom, 2002.

534 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-486-8

III 22538; 528/M87

top

53 Fizică

 

BAUȘIC, FLORIN.

Mecanică teoretică : vibrațiile sistemelor mecanice cu un grad de libertate / Florin Baușic, Cristian Pavel, Cristian Diaconu. - București : Matrix-Rom, 2007.

174 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-243-3

III 22534; 534/B38

 

CIOCHINĂ, ȘTEFĂNUȚ.

Metode multivariate pentru identificarea amfetaminelor cu ajutorul unui sistem IR portabil : rezumatul tezei de doctorat / Ștefănuț Ciochină ; Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

59 p. ; 20 cm.

II 40816; 537/538/C51

 

CIOCHINĂ, ȘTEFĂNUȚ.

Metode multivariate pentru identificarea amfetaminelor cu ajutorul unui sistem IR portabil : teză de doctorat / Ștefănuț Ciochină ; Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

246 p. ; 30 cm.

IV 8902; 537/538/C51

 

COTESCU, MARIN-ADRĂNEL.

Mecanică aplicată : statica / Marin-Adrănel Cotescu, Valentina-Iuliana Manea. - București : Matrix-Rom, 2009.

300 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-502-1

III 22536; 531.2/C78

 

PREDOI, MIHAI VALENTIN.

Vibrații mecanice : modele matematice și aplicații în MATLAB / Mihai Valentin Predoi. - București : Matrix-Rom, 2011.

256 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-687-5

III 22541; 534/P90

 

WICKE, JAN-HENRYK.

Quantum chemical and classical molecular dynamics studies of molecular ions relevant for final nuclear waste disposal : [dissertation] / Jan-Henryk Wicke. - Hannover, 2011.

xiv, 162 p. ; 30 cm.

IV 8895; 539.184/W65

top

54 Chimie

 

HINESCU, GEORGETA LAVINIA.

Coloranți organici pentru microdispozitive bioanalitice / Lavinia Georgeta Hinescu. - București : Editura Universitară "Carol Davila" din București, 2009.

154 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-708-416-3

III 22499; 547.9/H61

 

ZHAO, JING.

High-harmonic spectroscopy of atoms and molecules : [dissertation] / Jing Zhao. - Hannover : Universität Hannover, 2013.

105 p. ; 30 cm.

IV 8897; 544/Z51

top

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

 

AHRENS, C. DONALD.

Meteorology today : an introduction to weather, climate, and the environment / C. Donald Ahrens. - 10th ed. - Books/Cole : Cengage Learning, ©013.

xviii, 570 p., [52] p., 1 f. ; 28 cm.

ISBN 978-0-8400-5815-7

IV 8924; 551.5/A29

 

ANDREWS, DAVID G.

An Introduction to atmospheric physics / David G. Andrews. - 2nd ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, ©010.

x, 238 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-521-87220-1

III 22482; 551.51/A53

 

DIACONU, GEORGE-SORIN.

Studii privind influența fermelor energetice marine și a structurilor offshore asupra hidrodinamicii costiere : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. George-Sorin Diaconu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu. - Galați, 2013.

100 p. ; 21 cm.

II 40817; 551/D36

 

DIACONU, GEORGE-SORIN.

Studii privind influența fermelor energetice marine și a structurilor offshore asupra hidrodinamicii costiere : teză de doctorat / drd. ing. George-Sorin Diaconu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu. - Galați, 2013.

211 f. ; 30 cm.

IV 8906; 551/D36

 

MARCHALL, JOHN.

Atmosphere, ocean and climate dynamics : an introductory text / John Marchall, Alan R. Plumb. - Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2008.

324 p. : fig., tab. ; 26 cm - (International Geophysics ; 93).

ISBN 978-0-12-558691-7

IV 8618; 551/M42

 

RUDDIMAN, WILLIAM F.

Earth's climate : past and future / William F. Ruddiman. - 2nd ed. - New York : W. H. Freeman and Company, 2008.

388 p. : fig., il. color ; 28 cm.

ISBN 13-978-0-7167-8490-6

IV 8619; 551/R89

 

SALBY, MURRY L.

Physics of the atmosphere and climate / Murry L. Salby. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

666 p. : fig., tab., pl. ; 26 cm.

ISBN 978-0-521-76718-7

III 21664; 551/S16

 

WANG, PAO K.

Physics and dynamics of clouds and precipitation / Pao K. Wang. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, ©013.

xvi, 452 p. ; 25 cm.

ISBN 978-1-107-00556-3

III 22512; 551.57/W24

 

WILKS, DANIEL S.

Statistical methods in the atmospheric sciences / Daniel S. Wilks. - 3rd ed. - Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2011.

676 p. : fig. ; 24 cm - (International Geophysics ; 100).

ISBN 978-0-12-385022-5

III 21665; 551/W68

top

57 Biologie

 

APETREI, IRINA MIRELA.

Biochimie generală / Irina Mirela Apetrei, Dana Tutunaru. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

127 p. ; 24 cm - (Științe medicale).

ISBN 978-606-8348-68-1

III 22414; 577.1/A65

 

KARLSHOFER, ALEXANDER.

Real-time analysis of competence development in Bacillus subtilis : [dissertation] / Alexander Karlshofer. - Münster, 2012.

iv, 130 p. ; 30 cm.

IV 8893; 577.1/K22

 

ZAHID, MARIA.

Production in Pichia pastoris and characterization of genetically engineered hepatitis B surface antigen virus-like particles : [dissertation] / M. Sc. Maria Zahid ; cond. șt. prof. dr. Thomas Scheper. - Hannover, 2013.

xii, 120 p. ; 21 cm.

II 40464; 577.1/Z20

top

61 Științe medicale. Medicină

 

Actualități în asistența medicală / coord. dr. Dumitru Ferechide, dr. Mihai Ioan Mițariu, dr. Claudia-Camelia Burcea, dr. Simion Gh. Dumitru. - BUcurești : Ars Docendi, 2013.

vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-558-662-1

Vol. 2. - 2013. - 326 p. - ISBN 978-973-558-688-1

III 22432; 616-083/A86

 

Alimentația în bolile digestive / coord. Constantin Banu. - București : ASAB, 2010.

317 p. ; 24 cm - (Siguranța alimentară).

ISBN 978-973-7725-86-8

III 22479; 616.39/A31

 

Alimente funcționale, suplimente alimentare și plante medicinale / prof. dr. ing. Constantin Banu, prof. univ. dr. Violeta Nour, s. l. dr. ing. Elena Bărăscu, dr. ing. Emilian Săhleanu, s. l. dr. ing. Alexandru Stoica. - București : ASAB, 2010.

308 p. ; 24 cm - (Siguranța alimentară).

ISBN 978-973-7725-83-7

III 22481; 613.2/A36

 

Alimente vii - alimente nevii, alimente bune - alimente rele / Constantin Banu, Daniela Ianițchi, Camelia Vizireanu, Emilian Săhleanu. - București : ASAB, 2011.

320 p. ; 24 cm - (Siguranța alimentară).

ISBN 978-973-7725-89-9

III 22482; 613.2/A36

 

BERNARD, JEAN.

Et l'âme ? demande Brigitte / Jean Bernard. - Paris : Buchet / Chastel, 1987.

232 p. ; 21 cm.

II 40793; II 40793

 

Curs de ortopedie / Dan V. Poenaru, Jenel Marian Pătrașcu, Bogdan Andor, Bogdan Hogea, Cosmin Faur. - Timișoara, 2013.

116 p. ; 24 cm.

III 22510; 617.3/C95

 

Curs de traumatologie / Dan V. Poenaru, Jenel Marian Pătrașcu, Bogdan Andor, Bogdan Anglițoiu, Sorin Florescu, Cosmin Faur, Bogdan Hogea, Iulian Popa, Cătălin Mitrulescu. - Timișoara, 2013.

142 p. ; 24 cm.

III 22511; 617.3/C95

 

ENCIULESCU, CONSTANTIN.

Anatomie / prof. dr. Constantin Enciulescu. - Târgu Mureș, 2013.

vol. ; 29 cm.

Vol. 6 : Membrele. - 2013. - 210 p.

IV 8910; 611.9/E52

 

Esențialul în insuficiența renală cronică / Ionel Alexandru Checheriță, Alexadru Ciocâlteu, Cristina David... - București : Editura Universitară "Carol Davila" din București, 2013.

75 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-708-696-9

III 22429; 616.61/E75

 

FERECHIDE, DUMITRU.

Boala renală cronică : factori de progresie / Dumitru Ferechide. - București : Editura Medicală, 2009.

326 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-39-0672-8

IV 8882; 616.61/D38

 

FERECHIDE, DUMITRU.

Genunchiul : fiziologie aplicată / Dumitru Ferechide. - București : Editura Medicală, 2013.

110 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-39-0752-7

IV 8883; 611.7/F38

 

FERECHIDE, DUMITRU.

Insuficiența renală acută : actualități fiziopatologice / Dumitru Ferechide, Daniela Rădulescu, Bogdan Câmpineanu. - București : Viața Medicală Românească, 2007.

136 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-160-005-5

II 40732; 616.6/F39

 

FIRU, PĂTRU.

Asistența și învățământul de medicină dentară din trecut până în prezent / Pătru Firu, Svetlana Apostolescu. - Iași : Junimea, 2006.

320 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-37-1027-7

III 22360; 616.314/F59

 

Fiziologie : sistemul digestiv, sistemul endocrin, metabolismul energetic, termoreglarea : note de curs / dr. Ioana Anca Bădărău, dr. Mariana Artino, dr. Dumitru Ferechide, dr. Cătălina Ciornei, dr. Raluca Papacocea, dr. Istvan Lazăr ; coord. conf. univ. dr. Ioana Anca Bădărău. - București : Editura Universitară "Carol Davila" din București, 2009.

332 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-708-385-2

IV 8884; 612/F62

 

Ghid de practică în prevenția oro-dentară / Asociația Societatea Română de Ergonomie Dentară. - București, 2013.

104 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-0-14884-8

IV 8877; CDE12/A1; 15

 

Ghid practic de management performant în medicina dentară / Asociația Societatea Română de Ergonomie Dentară. - București, 2013.

104 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-0-14885-5

IV 8878; CDE12/A2; 15

 

Joint actions : EU support for key public health initiatives 2008 - 2011 / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

138 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9200-026-4

IV 8880; CDE15/J

 

MANDACHE, EUGEN.

Histopatologia și diagnosticul amiloidozei / dr. Eugen Mandache, dr. Mihaela Gherghiceanu. - București : Editura Universitară "Carol Davila" din București, 2006.

114 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-708-149-0

II 40849; 616.6/M22

 

MICHAEL, STEFANIE.

Laser induced forward transfer of biomaterials to create a skin substitute for burn patients : [dissertation] / Stefanie Michael. - Hannover : Universität Hannover, 2013.

121 p. ; 30 cm.

IV 8896; 616.5/M65

 

Noțiuni de nutriție umană fiziologică : macronutrienții : pentru studenții Facultății de Medicină, specializarea Nutriție și Dietetică / Alexandra Sima, Adrian Vlad, Romulus Timar, Mihaela Roșu, Bogdan Timar. - 2013 (Imprimeria Universității de Medicină și Farmacie "Victor Babeș").

94 p. ; 24 cm.

III 22509; 613.2/N88

 

PERFAHL, HOLGER.

Multiscale aspects of tumour growth and therapy : Modelling and simulation : [dissertation] / Holger Perfahl. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2012.

184 p. ; 20 cm.

II 40763; 616-006.6/P51

 

Stilul de viață și îmbătrânirea / Constantin Banu, Daniela Ianițchi, Sorin Dorin, ... - București : ASAB, 2011.

221 p. ; 24 cm - (Siguranța alimentară).

ISBN 978-973-7725-81-3

III 22480; 616.39/S75

 

THOMAS, RICHARD K.

Marketing health services / Richard K. Thomas. - Chicago : Health Administration Press, 1994.

469 p. ; 25 cm.

ISBN 1-56793-234-7

III 22377; 614.2/T57

top

62 Inginerie. Tehnică în general

 

Fiabilitatea, mentenabilitatea și disponibilitatea sistemelor tehnice / Gabriel Burlacu, Nicolae Dăneț, Costică Bandrabur, Tache Duminică. - București : Matrix-Rom, 2011.

xviii, 190 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-691-2

III 22530; 62-192/F47

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

BEZNEA, ELENA-FELICIA.

Structuri compozite : aplicații de laborator / Elena Felicia Beznea. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

149 p. ; 24 cm - (Științe aplicate).

ISBN 978-606-8348-65-0

III 22413; 620.1/B39

 

ȘOLEA, LIVIU CĂTĂLIN.

Contribuții la studiul comportării reologice și tribologice a unor lubrifianți biodegradabili pe bază de uleiuri vegetale : rezumatul tezei de doctorat / Liviu Cătălin Șolea ; cond șt. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

75 p. ; 20 cm.

II 40819; 620/S67

 

ȘOLEA, LIVIU CĂTĂLIN.

Contribuții la studiul comportării reologice și tribologice a unor lubrifianți biodegradabili pe bază de uleiuri vegetale : teză de doctorat / Liviu Cătălin Șolea ; cond șt. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

199 p. ; 30 cm.

IV 8908; 620/S67

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

Modelarea și simularea mașinilor electrice de curent alternativ / coord. Aurel Câmpeanu. - București : Editura Academiei Române, 2012.

266 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-27-2233-6

III 22424; 621.3/M84

 

RĂDUCA, EUGEN.

Circuite digitale / Eugen Răduca, Mihaela Răduca, Dan Ungureanu Anghel. - Reșița : Editura Eftimie Murgu, 2010.

218 p. ; 24 cm - (Orizonturi tehnice).

ISBN 978-973-1906-90-4

III 22500; 621.38/R17

 

REES, W. G.

Physical principles of remote sensing / W. G. Rees. - 3rd ed. - New York ; Melbourne ; Madrid : Cambridge University Press, ©013.

xviii, 442 p. ; 25 cm.

ISBN 978-1-107-00473-3

III 22478; 621.37/.39/R38

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

CĂNĂNĂU, NICOLAE.

Procesarea prin ștanțare și matrițare / prof. dr. ing. Nicolae Cănănău, s. l. dr. ing. Ovidiu Dima, conf. dr. ing. Gheorghe Gurău. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

165 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-606-8348-66-4

III 22407; 621.9/P93

 

GANEA, DANIEL.

Studiul dinamicii lanțului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect : rezumatul tezei de doctorat / drd. Daniel Ganea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elena Mereuță. - Galați, 2013.

58 p. ; 21 cm.

II 40809; 621.86/G18

 

GANEA, DANIEL.

Studiul dinamicii lanțului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect : teză de doctorat / drd. Daniel Ganea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elena Mereuță. - Galați, 2013.

194 p. ; 30 cm.

IV 8899; 621.86/G18

 

IORDACHE, GHEORGHE.

Utilaje și instalații de transport continuu / Gheorghe Iordache. - București : Matrix-Rom, 2007.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-271-6

III 22527; 621.86/I-70

 

SANDU, ANDREI VICTOR.

Tehnologii moderne de fosfatare : studii și aplicații / Andrei Victor Sandu, Costică Bejinariu. - Iași : Politehnium, 2013.

130 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-404-2

III 22505; 621.793/.795/S20

 

ȘERBAN, REMUS IOAN.

Tehnologii de obținere și proiectare a formei produselor / prof. univ. dr. ing. Remus I. Șerban. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012.

148 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-12-0297-3

III 22504; 621./7/.9/S47

 

UNGUREANU, VICTOR.

Contribuții teoretice și expermentale la studiul proprietăților mecanice ale unor compozite polimerice : rezumatul tezei de doctorat / Victor Ungureanu ; cond. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

80 p. ; 20 cm.

II 40811; 621.791/U52

 

UNGUREANU, VICTOR.

Contribuții teoretice și expermentale la studiul proprietăților mecanice ale unor compozite polimerice : teză de doctorat / Victor Ungureanu ; cond. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

150 p. ; 30 cm.

IV 8913; 621.791/U52

top

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

BÂRSAN, NARCIS.

Epurarea apelor uzate menajere în stații de epurare de capacitate mică / coord. Valentin Nedeff ; Narcis Bârsan, Emilian Moșneguțu, Gabriel Lazăr. - Bacău : Alma Mater, 2012.

222 p. ; 25 cm - (Procedee și tehnici pentru protecția mediului).

ISBN 978-606-527-213-2

III 22506; 628.33/.35/B34

 

VOICU, GHEORGHE.

Utilaje pentru gospodărie comunală și ecologizarea localităților / prof. dr. ing. Gheorghe Voicu. - București : Matrix-Rom, 2007.

256 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-253-2

III 22529; 628.4/V83

top

63 Științe agricole

 

MĂRGHITAȘ, LIVIU AL.

Practicum sericicol / Liviu Al. Mărghitaș, Daniel Dezmirean, Ioan Pașca. - Cluj-Napoca : Todesco, 2005.

106 p. ; 25 cm.

ISBN 973-8198-94-1

III 22503; 638.2/M37

 

Sustainable rural development : International Scientific Symposium : book of abstracts / Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. - Timișoara : Agroprint, 2012.

158 p. ; 24 cm.

III 22502; 63/S96

 

Sustainable rural development : International Scientific Symposium : [programme] = Dezvoltarea rurală durabilă : simpozion științific internațional : program / Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. - Timișoara : Agroprint, 2012.

52 p. ; 20 cm.

II 40845; 63/S96

top

637.1/.3 Industria laptelui

 

HÎLMA, ELENA.

Cercetări privind obținerea produselor lactate din lapte de oaie îmbogățite cu acizi grași esențiali : rezumatul tezei de doctorat / Elena Hîlma ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

46 p. ; 20 cm.

II 40818; 637.1/.3/H62

 

HÎLMA, ELENA.

Cercetări privind obținerea produselor lactate din lapte de oaie îmbogățite cu acizi grași esențiali : teză de doctorat / Elena Hîlma ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

392 p. ; 30 cm.

IV 8909; 637.1/.3/H62

 

PARASCHIV, DANIELA.

Cercetări privind supraviețuirea în condiții de simbioză a unor tulpini de bacterii prebiotice în produsele lactate fermentate : rezumatul tezei de doctorat / Daniela Paraschiv ; cond.șt. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

60 p. ; 20 cm.

II 40820; 637.1/.3/P11

 

PARASCHIV, DANIELA.

Cercetări privind supraviețuirea în condiții de simbioză a unor tulpini de bacterii prebiotice în produsele lactate fermentate : teză de doctorat / Daniela Paraschiv ; cond.șt. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

266 p. ; 30 cm.

IV 8917; 637.1/.3/P11

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

HUIAN, GHEORGHE.

Contribuții la ameliorarea crapului de cultură în condițiile ecologice ale amenajării piscicole Movileni, județul Iași / dr. ing. Gheorghe Huian. - Iași : Pim, 2012.

224 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-13-079-4-4

II 40848; 639.2/.5/H92

top

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

 

Gusturi din Europa : un periplu culinar prin Europa în 27 de rețete / Uniunea Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013.

57 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-21897-2

IV 8866; IV 8866

top

65 Management

 

BLOCK, PETER.

Flawless consulting : a guide to getting your expertise used / Peter Block ; illustrated by Janis Nowlan. - 2nd. ed. - New York : Pfeiffer / Wiley, ©000.

xxviii, 372 p. ; 24 cm.

ISBN 0-7879-4803-9

III 22379; 658.3/B58

 

BOSSIDY, LARRY.

Execution : the discipline of getting things done / Larry Bossidy, Ram Charan. - New York : Crown Business, ©002.

278 p. ; 24 cm.

ISBN 0-609-61057-0

III 22375; 65/B71

 

BURNS, ALVIN C.

Marketing research / Alvin C. Burns, Ronald F. Bush. - 2nd ed. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, ©998.

xxii, 638 p., [25] p. ; 26 cm + CD.

ISBN 0-13-896606-0

III 22376; 658.8/B95

 

HIGGINS, ROBERT C.

Analysis for financial management / Robert C. Higgins. - Boston : Irwin / McGraw-Hill, ©001.

xx, 412 p. ; 23 cm.

ISBN 0-07-231531-8

III 22362; 658.1/H61

 

HITT, MICHAEL A.

Strategic management : competitiveness and globalization / Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson ; annotations prepared by Kendall W. Artz. - 3rd ed. - Cincinnati : International Thomson Publishing, ©999.

xxxii, 502 p., 632 p., 23 p. ; 25 cm.

ISBN 0-538-88182-8

III 22381; 65/H66

 

KOTLER, PHILIP.

Marketing management / Philip Kotler. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, ©000.

xxxii, 718 p., 31 p. ; 26 cm.

ISBN 0-13-012217-3

III 22380; 339.1/.3/K76

 

Leadership and management in the public sector : Values, standards and competencies in Central and Eastern Europe / ed. Laszlo Vass, Olena Kulenkova-Orzhel, Christopher Pollitt. - Bratislava : NISPAcee, 2008.

186 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-36-4

III 22366; CDE12/L36

 

Municipal asset management in transition countries : selected case studies / ed. Lucie Sedmihradská. - Budapesta : NISPAcee, 2010.

178 p. ; 24 cm.

ISBN 978-80-89013-48-7

III 22369; CDE12/M95

 

Restructuring SMEs [Small and Medium Enterprises] in Europe / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

94 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-897-1110-4

IV 8860; CDE12/R

 

SCHWEISFURTH, TIM GÜNTER.

Lead users inside the boundaries of the firm : embedded lead users : [dissertation] / Tim Günter Schweisfurth. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2012.

x, 178 p. ; 28 cm.

IV 8891; 658.56/S36

 

WHEELEN, THOMAS L.

Strategic management and business policy : concepts / Thomas L. Wheelen, J. David Hunger. - 10th ed. - Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, ©006.

xxiv, 406 p., [32] p. ; 25 cm.

ISBN 0-13-149461-9

III 22378; 65/W62

top

657 Contabilitate

 

DEJU, MIHAI.

Contabilitate aprofundată : curs universitar / Mihai Deju. - Bacău : Alma Mater, 2013.

214 p. ; 29 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-256-9

IV 8925; 657/D27

 

DEJU, MIHAI.

Contabilitate consolidată : curs universitar / Mihai Deju. - Bacău : Alma Mater, 2013.

214 p. ; 29 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-257-6

IV 8926; 657/D27

 

DRAGOMIRESCU, SIMONA-ELENA.

Bazele contabilității : curs universitar / Simona-Elena Dragomirescu. - Bacău : Alma Mater, 2012.

176 p. ; 29 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-245-3

IV 8928; 657/D78

 

DRAGOMIRESCU, SIMONA-ELENA.

Control de gestiune : curs universitar / Simona-Elena Dragomirescu. - Bacău : Alma Mater, 2013.

130 p. ; 29 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-246-0

IV 8927; 657/D78

 

DUMITRU, MĂDĂLINA.

Cartea verde a contabilității instituțiilor publice / Mădălina Dumitru, Cosmina Pitulice, Aurelia Ștefănescu. - București : Rentrop & Straton, 2013.

348 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-672-223-0

III 22422; 657/D93

 

SOLOMON, DANIELA CRISTINA.

Analiză economico-financiară : curs universitar / Daniela-Cristina Solomon. - Bacău : Alma Mater, 2012.

2 vol. ; 29 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-253-8

Vol. 1. - 2012. - 142 p. - ISBN 978-606-527-254-5

Vol. 2. - 2012. - 124 p. - ISBN 978-606-527-255-2

IV 8929; 657/S67

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

Aplicații ale aditivilor și ingredientelor în industria alimentară / coord. Constantin Banu. - București : ASAB, 2010.

677 p. ; 24 cm - (Siguranța alimentară).

ISBN 978-973-7725-70-7

III 22477; 663/664/A65

 

CIOROI, MARIA.

Reacția Maillard în alimente și sănătate / Maria Cioroi. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

186 p. ; 24 cm - (Științe).

ISBN 978-606-8348-76-6

III 22410; 663/664/C51

 

MANȚOC, LIVIA.

Cercetări privind influența unor sisteme de sărare asupra caracteristicilor tehnologice și reologice ale mușchiului Biceps femoris de porc : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Livia Manțoc (Patrașcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

52 p. ; 21 cm.

II 40822; 664.9/M29

 

MANȚOC, LIVIA.

Cercetări privind influența unor sisteme de sărare asupra caracteristicilor tehnologice și reologice ale mușchiului Biceps femoris de porc : teză de doctorat / drd. ing. Livia Manțoc (Patrașcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

138 f. ; 30 cm.

IV 8915; 664.9/M29

 

PĂUNESCU, MIHAELA.

Tehnologii și instalații din industria alimentară : pentru uzul studenților / conf. dr. ing. Mihaela Păunescu. - București : Matrix-Rom, 2009-.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 2009. - 180 p. - ISBN 973-685-824-3

III 22537; 663/664/P45

 

PELMUȘ, CORINA MĂDĂLINA.

Cercetări privind sistemul de decongelare prin metode atermice sau mixte : rezumatul tezei de doctorat / Corina Mădalina Pelmuș ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

31 p. ; 20 cm.

IV 8920; 663/664/P49

 

PELMUȘ, CORINA MĂDĂLINA.

Cercetări privind sistemul de decongelare prin metode atermice sau mixte : teză de doctorat / Corina Mădalina Pelmuș ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

120 p. ; 30 cm.

IV 8904; 663/664/P49

 

Suveranitate, securitate și siguranță alimentară / coord. Constantin Banu. - București : ASAB, 2007.

723 p. ; 24 cm - (Siguranța alimentară).

ISBN 978-973-7725-40-0

III 22476; 663/664/S94

 

TOFANĂ, MARIA.

Contaminanți alimentari : performanțe analitice și reglementări legislative : pesticide și micotoxine / Maria Tofană. - Cluj Napoca : Editura Mega, 2011.

213 p. ; 24 cm - (Universitas).

ISBN 978-606-543-166-9

III 22501; 663/664/T69

 

Tratat de industrie alimentară / coord. prof. univ. dr. Constantin Banu ; prof. dr. ing. Gabriela Bahrim, prof. dr. ing. Constantin Banu, s. l. dr. ing. Elena Bărăscu, prof. dr. ing. Valentina Dan, conf. dr. ing. Constantin Danielevici, conf. dr. ing. Cornelia Lungu, prof. dr. ing. Anca Ioana Nicolau, prof. dr. ing. Violeta Nour, s. l. dr. ing. Doruleț Resmeriță, s. l. dr. ing. Alexandru Stoica, ing. Vifor Verșescu, prof. dr. ing. Camelia Vizireanu. - București : ASAB, 2008-2009.

2 vol. ; 24 cm - (Siguranța alimentară).

ISBN 978-973-7725-62-2

Vol. 1 : Probleme generale. - 2008. - 604 p. - ISBN 978-973-7725-63-9

Vol. 2 : Tehnologii alimentare. - 2009. - 1148 p. - ISBN 978-973-7725-67-7

III 22466; 663/664/T81

top

669 Metalurgie

 

BODOR, MARIUS.

Contribuții privind valorificarea materialelor refolosibile din industrie prin sechestrare de bioxid de carbon : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marius Bodor ; cond. șt. prof. dr. ing. Maria Vlad. - Galați, 2013.

74 p. ; 21 cm.

II 40814; 669/B61

 

BODOR, MARIUS.

Contribuții privind valorificarea materialelor refolosibile din industrie prin sechestrare de bioxid de carbon : teză de doctorat / drd. ing. Marius Bodor ; cond. șt. prof. dr. ing. Maria Vlad. - Galați, 2013.

198 f. ; 30 cm.

IV 8898; 669/B61

 

GHEORGHE, ANA.

Analiza nivelului de performanță a materialelor fonoabsorbante și antivibratile pentru construcții în vederea atestării de conformitate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ana Gheorghe ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2013.

60 p. ; 21 cm.

II 40810; 669.84/G40

 

GHEORGHE, ANA.

Analiza nivelului de performanță a materialelor fonoabsorbante și antivibratile pentru construcții în vederea atestării de conformitate : teză de doctorat / drd. ing. Ana Gheorghe ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2013.

197 p. ; 30 cm.

IV 8903; 669.84/G40

 

NĂSTASE, GINA GENOVEVA.

Studii și cercetări privind coroziunea aliajelor metalice speciale utilizate în tehnologii carbochimice : rezumatul tezei de doctorat / Gina Genoveva Năstase ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

70 p. ; 20 cm.

II 40812; 669/N11

 

NĂSTASE, GINA GENOVEVA.

Studii și cercetări privind coroziunea aliajelor metalice speciale utilizate în tehnologii carbochimice : teză de doctorat / Gina Genoveva Năstase ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

172 p. ; 30 cm.

IV 8912; 669/N11

 

PAVLOV, ADINA IONICA.

Influența tratamentelor electrochimice a suprafețelor (straturi nanocompozite în matrice de Nichel) asupra rezistenței la coeziune și uzură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Adina Ionica Pavlov ; cond. șt. prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. Ir. Jean-Pierre Celis. - Galați, 2012.

62 p. ; 21 cm.

II 40823; 669.24/P47

 

PAVLOV, ADINA IONICA.

Influența tratamentelor electrochimice a suprafețelor (straturi nanocompozite în matrice de Nichel) asupra rezistenței la coeziune și uzură : teză de doctorat / drd. ing. Adina Ionica Pavlov ; cond. șt. prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. Ir. Jean-Pierre Celis. - Galați, 2012.

169 f. ; 30 cm.

IV 8914; 669.24/P47

top

681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

 

System theory, control and computing : „Dunărea de Jos“ University of Galați, 2012 / ed. Viorel Mînzu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2012.

vol. ; 29 cm.

ISBN 978-606-8348-50-6

Vol. 2 : Proceedings of the 16th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC). - 2012. - 782 p. - ISBN 978-606-8348-48-3

IV 8857; 681.5/S98

top

69 Lucrări de construcții

 

Legislație și reglementări tehnice privind reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente : supliment : metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor. - București : Matrix-Rom, 2010.

180 p. ; 21 cm - (Colecția Reglementări tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții).

ISBN 978-973-755-416-1

II 40865; 697/L40

 

Legislație și reglementări tehnice privind reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente. - București : Matrix-Rom, 2009.

8 vol. ; 21 cm - (Colecția Reglementări tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții).

ISBN 978-973-755-416-1

Vol. 1. - 2009. - 316 p.

Vol. 2. - 2009. - 406 p.

Vol. 3. - 2009. - 438 p.

Vol. 4. - 2009. - 390 p.

Vol. 5. - 2009. - 418 p.

Vol. 6. - 2009. - 330 p.

Vol. 7. - 2009. - 278 p.

Vol. 8. - 2009. - 338 p.

II 40864; 697/L40

 

Normative privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze : supliment. - București : Matrix-Rom, 2011.

130 p. ; 21 cm - (Colecția Reglementări tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de instalații).

ISBN 978-973-755-303-4

II 40863; 697/N86

 

OCHSNER, KARL.

Pompe de căldură pentru tehnica încălzirii : ghid practic pentru instalatori și proiectanți / Karl Ochsner. - București : Matrix-Rom, 2011.

218 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-709-4

III 22540; 697/O-18

top

77 Artă fotografică

 

Salonul Internațional de Artă Fotografică Eurofotoart : ediția a IV-a, Oradea, 2012 / Reprezentanța Comisiei Europene în România, Biroul de Informare al Parlamentului European în România, Asociația "Euro Foto Art" Oradea. - Oradea : Nufărul, 2012.

68 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 978-606-8169-19-4

II 40752; CDE01/S

 

Salonul Internațional de Artă Fotografică Eurofotoart : ediția a V-a, Oradea, 2013 / Reprezentanța Comisiei Europene în România, Biroul de Informare al Parlamentului European în România, Asociația "Euro Foto Art" Oradea. - Oradea : Nufărul, 2013.

100 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 978-606-8169-26-2

II 40753; CDE05/S

top

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

GANEVA, MARIA.

Particularități educaționale în arta actorului după Stanislavsky / Maria Ganeva. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

195 p. ; 24 cm - (Arte teatrale).

ISBN 978-606-8348-75-9

III 22411; 791/793/G11

 

PAVIS, PATRICE.

Dicționar de teatru / Patrice Pavis ; trad. din lb. franceză de Nicoleta Popa-Blanariu și Florinela Floria. - Iași : FIDES, ©012.

942 p. ; 24 cm - (Litteratus ; 18).

ISBN 978-973-8930-95-7

III 22513; D792/P46

 

POP-CURȘEU, ȘTEFANA.

Pour une théâtralité picturale : Bruegel et Ghelderode en jeux de miroirs / Ștefana Pop-Curșeu. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2012.

234 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-17-0225-1

III 22516; 792/P79

 

POPA-BLANARIU, NICOLETA.

Când gestul rupe tăcerea : dansul și paradigmele comunicării / Nicoleta Popa Blanariu. - Iași : FIDES, 2008.

396 p. ; 20 cm - (Literatus ; 13).

ISBN 978-973-8930-21-6

II 40850; 792.8/P79

 

Regards sur le mauvais spectateur = Looking at the bad spectator / coord. Ștefana Pop-Curșeu, Ioan Pop-Curșeu, Anca Măniuțiu, Laura Pavel-Teutișan, Delia Enyedi. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012.

346 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-415-4

III 22514; 792/R39

 

SIBONY, DANIEL.

Le Corps et sa danse / Daniel Sibony. - Paris : Seuil, 1995.

248 p. ; 21 cm - (La Couleur des idées).

ISBN 978-202-0231-640

II 40787; II 40787

 

VITEZ, ANTOINE.

De Chaillot à Chaillot / Antoine Vitez, Émile Copfermann. - Paris : Hachette, 1981.

220 p. ; 24 cm.

ISBN 2-01-008193-5

III 22495; III 22494

top

81 Lingvistică

 

APOSTOLATU, IONEL.

Analogia-factor de organizare lexico-gramaticală cu privire la limba română / Ionel Apostolatu. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2013.

390 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-17-0375-3

II 40677; II 40677

 

Conferința științifică de totalizare a activității cadrelor didactice, 6 - 7 mai 2010 / ed. Sergiu Cornea. - Cahul : Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul, 2010.

2 vol. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-914-28-4

Vol. 1. - 2010. - 304 p. - ISBN 978-9975-914-43-7

Vol. 2. - 2010. - 272 p. - ISBN 978-9975-914-44-4

II 40766; 81/C64

 

DUMITRU, ELENA-ILINCA.

Expressions nominales en français de spécialité : sens et référence / Elena-Ilinca Dumitru. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2013.

316 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-509-8

III 22508; 811.133.1'276.6/D93

 

First European survey on language competence : final report / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.

250 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-25347-8

IV 8879; IV 8879

 

GASQUEZ, ANTONIA.

Grammaire française et expression écrite : 4e / 5e / Antonia Gasquez, Edith Heintzmann, Henri Mitterand. - Paris : Fernand Nathan, 1988.

320 p. : il. ; 26 cm.

ISBN 2-09-175-574-5

III 22485; 811.133.1'36/G23

 

LABEYRIE, JULIETTE.

Textes et activités de français / Juliette Labeyrie, Daniel Pinson, Michel Pougeoise. - Paris : Fernand Nathan, 1976.

vol. ; 22 cm - (Langage et communication).

Vol. 2. - 1976. - 272 p. : il.

Vol. 3. - 1976. - 272 p. : il.

II 40833; II 40833

 

MITTERAND, HENRI.

Nouvel itinéraire grammatical 3e : grammaire française, vocabulaire et expression / H. Mitterand, J. Grunenwald, F. Egea. - Paris : Fernand Nathan, 1980.

224 p. : il. ; 25 cm - (Langage et communication).

ISBN 2-09-175439-0

III 22497; 811.133.1'36/M81

 

NECULA, GINA.

Normă lingvistică vs uz curent în corespondența administrativă : ghid ortografic și de punctuație / Gina Necula. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2013.

200 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-17-0371-5

II 40749; 811.135.1/N34

 

PREDA, ALINA.

A Synoptic outline of phrasal syntax and causal syntax / Alina Preda. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2013.

310 p. ; 24 cm - (Philologia).

ISBN 978-973-109-448-9

III 22509; 811.111'367/P90

 

TRUDGILL, PETER.

Sociolinguistics : an introduction / Peter Trudgill. - Paris : Penguin Books, ©974.

190 p. ; 18 cm.

ISBN 0-14-02-1802-5

I 4673; I 4673

 

VEJA, VIRGINIA.

Le Lexique: Approche méthodologique de la forme et du sens des mots / Virginia Veja ; ref.șt. Angelica Vâlcu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

230 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-1642-X

II 37095; 811.133.1'373(075.8)/V41

top

82 Literatură

 

ABSIRE, ALAIN.

L' Égal de Dieu : roman / Alain Absire. - Paris : Calmann-Lévy, 1984.

294 p. ; 21 cm.

II 40796; II 40796

 

ADDISON, JAYNE.

Comédie au Far West / Jayne Addison ; traduction française de Françoise Henry. - Paris : Harlequin, 1996.

152 p. ; 17 cm - (Horizon ; 1414).

ISBN 2-280-13808-5

I 4592; I 4592

 

ADLER, ALEXANDRE.

J'ai vu finir le monde ancien / Alexandre Adler. - Paris : Grasset, 2002.

336 p. ; 21 cm.

ISBN 2-246-63021-5

II 40807; II 40807

 

ALEXANDRU, ANCA.

La Question de la nomination dans l'oeuvre de Maurice Blanchot : résumé de la thèse de doctorat / Anca Alexandru (Călin) ; cond. șt. Nicolae Ioana, Alain Milton. - Galați, 2013.

3 f. ; 30 cm.

IV 8919; 821.133.1.09/A39

 

ALEXANDRU, ANCA.

La Question de la nomination dans l'oeuvre de Maurice Blanchot : thèse de doctorat / Anca Alexandru (Călin) ; cond. șt. Nicolae Ioana, Alain Milton. - Galați, 2013.

282 f. ; 30 cm.

IV 8905; 821.133.1.09/A39

 

ALIA, JOSETTE.

Quand le soleil était chaud : roman / Josette Alia. - Paris : Bernard Grasset, 1992.

440 p. ; 24 cm.

III 22468; III 22468

 

ALLISON, DOROTHY.

L' Histoire de Bone : [roman] / Dorothy Allison ; traduit de l'américain par Michèle Valencia. - Paris : Éditions 10/18, 1999.

416 p. ; 18 cm - (10/18 ; 3026).

ISBN 2-264-02467-4

I 4600; I 4600

 

ANDRY, RÉGINE.

La Glissade : roman / Régine Andry. - Paris : Presses de la Cité, 1972.

185 p. ; 21 cm.

II 40737; II 40737

 

APAHIDEAN, BENIAMIN.

Cântecul, jocul și hora ideilor / Beniamin Apahidian. - Cluj-Napoca : Imprimeria Ardealului, 2011.

263 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8004-26-6

II 40673; 821.135.1-1/A65

 

APAHIDEAN, BENIAMIN.

Școala și poezia amintirilor / Beniamin Apahidian. - Cluj-Napoca : Imprimeria Ardealului, 2013.

244 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8004-45-7

II 40672; 821.135.1-1/A65

 

ARMAND, MARIE PAUL.

Au bonheur du matin : roman / Marie Paul Armand. - Paris : France Loisirs, 2003.

375 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7441-7275-1

II 40826; II 40826

 

ARNAUD, GEORGES.

Le Salaire de la peur : [roman] / Georges Arnaud ; postf. d'Anne Rives. - Paris : Éditions de Crémille, 1972.

256 p., [8] f. : fotogr. ; 18 cm.

I 4606; I 4607

 

ARTNOHY, CHRISTINE.

Vent africain : roman / Christine Arnothy. - Paris : Bernard Grasset, 1989.

429 p. ; 23 cm.

ISBN 2-246-41611-6

III 22454; III 22454

 

AUDEGUY, STÉPHANE.

Fils unique : roman / Stéphane Audeguy. - Paris : Gallimard, 2006.

262 p. ; 21 cm.

ISBN 2-07-077724-3

II 40707; II 40707

 

AVĂDANEI, ȘTEFAN.

Acolada atlantică / Ștefan Avădanei. Iași : Institutul European, 2001.

236 p. ; 20 cm - (Texte de frontieră ; 30).

ISBN 973-611-160-1

II 40838; II 40838

 

AVELINE, CLAUDE.

Le Jet d'eau : [roman] / Claude Aveline ; préface par Gilbert Sigaux. - Geneve : Cercle du Bibliophile : Edito-Service, ©970.

306 p. ; 21 cm.

II 40667; II 40667

 

BALLARD, J. G.

La Plage ultime / J. G. Ballard ; traduit de l'anglais par Pierre-Paul Durastanti. - Paris : J'ai lu, 1990.

254 p. ; 17 cm - (Science fiction ; 2859).

ISBN 2-277-22859-1

I 4665; I 4665

 

BARBEAU, PHILLIPE.

Accroche-toi Faustine / Philippe Barbeau. - Paris : Castor Poche Flammarion, 1991.

152 p. ; 18 cm.

I 4637; I 4637

 

BARONCELLI, JEAN DE.

L' Hispano blanche : roman / Jean de Baroncelli. - Paris : France Loisirs, 1989.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7242-4158-4

II 40729; II 40729

 

BAR-ZOHAR, MICHEL.

Le Complot : roman / Michel Bar-Zohar ; trad. France-Marie Watkins. - Paris : Fayard, 1980.

318 p. ; 23 cm.

ISBN 2-213-00906-6

III 22439; III 22439

 

BAZIN, HERVÉ.

Le Grand méchant doux : nouvelles / Hervé Bazin. - Paris : Grasset, 1992.

172 p. ; 21 cm.

ISBN 2-246-46931-7

II 40802; II 40802

 

BAZIN, HERVÉ.

Le Matrimoine : roman / Hervé Bazin. - Paris : Seuil, 1967.

286 p. ; 21 cm.

II 40661; II 40661

 

BEN JELLOUN, TAHAR.

L' Ange aveugle / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Seuil, 1992.

202 p. ; 21 cm.

ISBN 2-02-014760-2

II 40659; II 40659

 

BEN JELLOUN, TAHAR.

Jour de silence à Tanger / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Seuil, 1990.

123 p. ; 21 cm.

ISBN 2-02-011562-X

II 40800; II 40800

 

BEN JELLOUN, TAHAR.

Le Premier amour est toujours le dernier : nouvelles / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Seuil, 1995.

200 p. ; 21 cm.

ISBN 2-02-023903-5

II 40711; II 40711

 

BERNANOS, GEORGES.

Dialogues des carmélites / Georges Bernanos. - Paris : Cahiers du Rhône, 1926.

201 p. ; 23 cm.

I 4629; I 4629

 

BIRENBAUM, GUY.

Nos délits d'initiés : mes soupçons de citoyen / Guy Birenbaum. - Paris : Stock, 2003.

285 p. ; 22 cm.

ISBN 2-234-05616-0

II 40831; II 40831

 

BONA, DOMINIQUE.

Argentina : roman / Dominique Bona. - Paris : Mercure de France, 1984.

349 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7152-0204-0

II 40746; II 40746

 

BOREL, JACQUES.

L' Adoration / Jacques Borel. - Paris : Gallimard, 1965.

604 p. ; 21 cm.

II 40679; II 40679

 

BOULLE, PIERRE.

L' Ilon : souvenirs / Pierre Boulle. - Paris : Éditions de Falois, 1991.

176 p. ; 21 cm.

II 40684; II 40684

 

BOURRET, JEAN CLAUDE.

G.I.G.N. : Mission impossible : Les Exploits des gendarmes anti-terroristes / Jean Claude Bourret. - Paris : Éditions France-Empire, 1981.

250 p. ; 23 cm.

III 22363; III 22363

 

BRAGANCE, ANNE.

Anibal : roman / Anne Bragance. - Paris : France Loisirs, 1991.

138 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7242-6582-3

II 40724; II 40724

 

BRAUTIGAN, RICHARD.

Le Monstre des Hawkline : [roman] / Richard Brautigan ; traduit de l'américain par Michel Doury et Lorraine de la Valdène. - Paris : Christian Bourgois Éditeur, 1985.

206 p. ; 18 cm - (10/18 ; 1695).

ISBN 2-264-00673-0

I 4674; I 4674

 

BRONTË, EMILY.

Les Hauts de Hurlevent : [roman] / Emily Brontë ; traduit de l'anglais par Frédéric Delebecque. - Paris : Livre du Mois, 1957.

406 p. ; 20 cm.

II 40836; II 40836

 

BROSTER, D. K.

Au chateau d'amour s'en va ... : [roman] / D. K. Broster ; adaptation de Martegalo. - Paris : Collection Intimité, 1963.

218 p. ; 17 cm.

I 4649; I 4649

 

BURON, NICOLE DE.

Qui c'est, ce garçon? : roman / Nicole de Buron. - Paris : Flammarion, 1985.

311 p. ; 20 cm.

ISBN 2-08-064756-3

II 40777; II 40777

 

CALMEL, MIREILLE.

Le Lit d'Aliénor / Mireille Calmel. - Paris : Éditions XO, 2002.

533 p. ; 24 cm.

ISBN 2-84563-041-7

III 22470; III 22470

 

CARON, RICHARD.

Terminale : roman / Richard Caron. - Paris : Fleuve Noir, 1973.

229 p. ; 18 cm - (Police ; 1067).

I 4623; I 4623

 

CARRÉRE, EMMANUEL.

L' Adversaire / Emmanuel Carrère. - Paris : POL, 1985.

221 p. ; 19 cm.

II 40786; II 40786

 

CARRIÉRE, JEAN.

L' Épervier de Maheux : roman / Jean Carrière. - Paris : Jean-Jacques Pauvert, 1972.

365 p. ; 22 cm.

II 40827; II 40827

 

CATON.

D'une lâcheté française et des moyens d'y remédier / Caton. - Paris : Flammarion, 2003.

232 p. ; 21 cm.

ISBN 2-08-068544-9

II 40715; II 40715

 

CERVON, JAQUELINE.

Le Tambour des sables / Jaqueline Cervon. - Paris : Presses Pocket, 1972.

253 p. ; 18 cm.

I 4660; I 4660

 

CHABREY, FRANÇOIS.

La Vingt-cinquième image : roman / François Chabrey. - Paris : Fleuve Noir, 1967.

250 p. ; 18 cm - (Fleuve Noir. Espionage ; 638).

I 4582; I 4582

 

CHABROL, JEAN-PIERRE.

Le Bonheur du manchot : roman / Jean-Pierre Chabrol. - Paris : Robert Laffont, 1994.

364 p. ; 24 cm.

ISBN 2-221-07700-8

III 22395; III 22395

 

CHAMSON, ANDRÉ.

La Neige et la fleur : roman / André Chamson. - Paris : Gallimard, 1952.

356 p. ; 21 cm - (nrf).

II 40776; II40776

 

CHEYNEY, PETER.

Ombres sur Bahama : [roman] / Peter Cheyney ; traduction Jean Sendy. - Paris : Presses de la Cité, 1954.

226 p. ; 17 cm.

I 4634; I 4634

 

CHIVA-COADĂ, PETRE.

Epigrame / Petre Chiva-Coadă. - Brăila : Evrika, 1993-.

[vol] ; 20 cm.

Vol. 103 : Mitul lui Hermes de la excelsior la plenitudine : Sinteze. - 2012. - 342 p. - ISBN 978-606-585-066-8

Vol. 104 : Meditația, practica taumaturgică a iluminatului Osho : Sinteze. - 2012. - 376 p. - ISBN 978-606-585-069-9

II 31356; II 31356

 

CHRISTIE, AGATHA.

Destination inconnue : roman / Agatha Christie ; traduit de l'anglais par Michel Le Houbie. - Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1995.

188 p. ; 16,5 cm - (Club des Masques ; 58).

ISBN 2-7024-1438-9

I 4647; I 4647

 

CIOBANU, CRISTINA.

Poezia generației albatrosiste : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina Ciobanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

36 p. ; 21 cm.

II 40278; 821.135.1.09/C51

 

CIOBANU, CRISTINA.

Poezia generației albatrosiste : teză de doctorat / drd. Cristina Ciobanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

263 f. ; 30 cm.

IV 8708; 821.135.1.09/C51

 

CLARK, MARY HIGGINS.

Ce que vivent les roses : [ roman] / Mary Higgins Clark ; traduit de l'américain par Anne Damour. - Paris : France Loisirs, 1996.

283 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-9263-4

II 40828; II 40828

 

CLARK, MARY HIGGINS.

Un Cri dans la nuit : [roman] / Mary Higgins Clark ; traduit de l'américain par Anne Damour. - Paris : France Loisirs, 1993.

352 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-7340-0

II 40696; II 40696

 

CLARK, MARY HIGGINS.

Un Jour tu verras ... : roman / Mary Higgins Clark ; traduit de l'américain par Anne Damour. - Paris : France Loisirs, 1994.

344 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-7645-0

II 40690; II 40690

 

CLARKE, ARTHUR C.

Prélude a l'espace / Arthur C. Clarke ; trad. de l'anglais par A. Jager et J. G. Vandel. - Fleuve Noir, Paris.

255 p. ; 17 cm - (Science Fiction ; 36).

ISBN 2-265-00426-X

I 4624; I 4624

 

CLAUSSE, SUZANNE.

L' Opale mystérieuse / Suzanne Clausse. - Paris : Éditions " A la Belle Hélène ", [1970].

155 p. ; 14 cm.

I 4622; I 4622

 

CLAVEL, BERNARD.

L' Angélus du soir : roman / Bernard Clavel. - Paris : Albin Michel, 1988.

267 p. ; 24 cm - (Le Royaume du Nord).

III 22386; III 22386

 

CLAVEL, BERNARD.

Le Carcajou : roman / Bernard Clavel. - Paris : Robert Laffont, 1996.

148 p. ; 22 cm.

ISBN 2-221-08193-5

II 40747; II 40747

 

CLAVEL, BERNARD.

L' Or de la terre : roman / Bernard Clavel. - Paris : Albin Michel, 1984.

333 p. ; 23 cm - (Le Royaume du Nord).

III 22385; III 22385

 

CLAVEL, BERNARD.

Les Roses de Verdun : roman / Bernard Clavel. - Paris : Albin Michel, 1994.

286 p. ; 24 cm.

ISBN 2-226-06988-7

III 22400; III 22400

 

COATMEUR, JEAN FRAÇOIS.

Les Sirènes de minuit : roman / Jean François Coatmeur. - Paris : France Loisirs, 1976.

217 p. ; 23 cm.

II 40792; II 40792

 

COBB, HUMPHREY.

Les Sentiers de la gloire : [roman] / Humphrey Cobb ; traduit par André Falk. - Verviers : Marabout, 1958.

250 p. ; 22 cm.

II 40840; II 40840

 

COIGNARD, SOPHIE.

La Vendetta française : [roman] / Sophie Coignard. - Paris : Albin Michel, 2003.

315 p. ; 23 cm.

ISBN 2-226-14193-6

III 22456; III 22456

 

COLLASSE, RICHARD.

Saya : roman / Richard Collasse. - Paris : Seuil, 2009.

223 p. ; 23 cm.

ISBN 978-2-02-099899-4

III 22472; III 22472

 

COLWIN, LAURIE.

Famille, tracas & Cie ... : [roman] / Laurie Colwin ; traduit de l'anglais (américain) par Anne Berton. - Paris : Éditions Autrement, 2005.

252 p. ; 21 cm - (Littératures).

ISBN 2-7467-0656-3

II 40841; II 40841

 

CONNELLY, MICHAEL.

La Défense Lincoln : roman / Michael Connelly ; trad. Robert Pépin. - Paris : Seuil, 2005.

535 p. ; 18 cm - (Policier Points ; 1690).

ISBN 978-2-7578-0476-6

I 4612; I 4612

 

CONSTANTINESCU, ANDREEA ROXANA.

Politica și poetica reprezentării corpului în teatrul renascentist englez : rezumatul tezei de doctorat / Andreea Roxana Constantinescu ; cond. șt. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

50 p. ; 20 cm.

II 40821; 821.111.09/C64

 

CONSTANTINESCU, ANDREEA ROXANA.

The Politics and poetics of representing the body in the Early Modern English drama : [dissertation] / Andreea Roxana Constantinescu ; cond. șt. Michaela Praisler

216 p. ; 30 cm.

IV 8916; 821.111.09/C64

 

CORNWELL, PATRICIA.

La Griffe du Sud / Patricia Cornwell ; trad. Jean Esch. - Paris : Calmann-Lévy, 1999.

415 p. ; 18 cm - (Le Livre de poche ; 17140).

I 4633; I 4633

 

CORNWELL, PATRICIA.

Postmortem / Patricia Cornwell ; traduit de l'américain par Gilles Berton. - Paris : Éditions du Masque, 1996.

288 p. ; 18 cm - (Le Livre de poche ; 7632).

ISBN 2-253-07632-5

I 4594; I 4594

 

CORNWELL, PATRICIA.

Une peine d'exception / Patricia Cornwell ; traduit de l'américain par Gilles Berton. - Paris : Éditions du Masque, 1996.

318 p. ; 18 cm - (Le Livre de poche ; 7649).

ISBN 2-253-07649-X

I 4596; I 4596

 

COSSÉ, LAURENCE.

La Femme du premier ministre : roman / Laurence Cossé. - Paris : Gallimard, 1998.

256 p. ; 21 cm.

II 40709; II 40709

 

COULONGES, GEORGES.

L' Été du grand bonheur : roman / Georges Coulonges. - Paris : France Loisirs, 2000.

338 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7441-4028-7

II 40662; II 40662

 

COUSTEAU, JACQUES-YVES.

L' Homme, la pieuvre et l'orchidée / Jacques-Yves Cousteau, Susan Schiefelbein. - Paris : Robert Laffont : Plon, 1997.

428 p. ; 24 cm.

ISBN 2-221-08523-X

III 22396; III 22396

 

COZ, MARTINE LE.

Céleste / Martine Le Coz. - Paris : Éditions Du Rocher, 2001.

277 p. ; 24 cm.

ISBN 2-268-04027-5

III 22442; III 22442

 

CRICHTON, MICHAEL.

Le Parc jurassique : [roman] / Michael Crichton ; traduit de l'américain par Patrick Berthon. - Paris : France Loisirs, 1993.

442 p. ; 25 cm.

ISBN 2-7242-7164-5

III 22487; III 22487

 

CRICHTON, MICHAEL.

Turbulences : roman / Michael Crichton ; trad. Gerald Messadié. - Paris : Robert Laffont, 1997.

391 p. ; 23 cm.

ISBN 0-679-44648-6

III 22452; III 22452

 

CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH.

Les Années d'illusion : roman / A. J. Cronin ; traduit de l'anglais par Florence Glass. - Paris : Albin Michel, 1956.

244 p. ; 16 cm - (Le Livre de poche ; 198).

I 4648; I 4648

 

CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH.

La Neige enchantée : roman / A.-J. Cronin ; trad. de l'anglais par Maurice-Bernard Endrèbe. - Paris : France Loisirs, 1978.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7242-0134-5

II 40781; II 40781

 

CRUYSMANS, PHILIPPE.

Des Lapins dans les phares : nouvelles / Philippe Cruysmans ; préface de Philippe Roberts-Jones. - Lausanne : Éditions Acatos, 1994.

168 p. ; 24 cm.

ISBN 2-940033-38-2

III 22498; III 22498

 

DANINOS, PIERRE.

Un Certain Monsieur Blot / Pierre Daninos. - Paris : Hachette, 1960.

284 p. ; 20 cm.

II 40689; II 40689

 

DANINOS, PIERRE.

Snobissimo ou le désir de paraître / Pierre Daninos. - Paris : Hachette, 1964.

220 p. ; 21 cm.

II 40823; II 40823

 

DE JOUVENEL, RENAUD.

Les Sauvages : chronique / Renaud de Jouvenel. - Paris : Editeurs Français Reunis, 1952.

240 p. ; 15 cm.

I 4627; I 4627

 

DE LIGNE, GHARLES JOSEPH.

Mes écarts / Charles Joseph de Ligne. - Bruxelles : Labor, 1990.

146 p. ; 18 cm - (Espace Nord ; 58).

I 4677; I 4677

 

DE SAINT-ANDRÉ, ALIX.

Il n'y a pas de grandes personnes / Alix De Saint-André. - Paris : Gallimard, 2007.

411 p. ; 21 cm.

ISBN 978-2-07-077193-6

II 40695; II 40695

 

DÉON, MICHEL.

Les Poneys sauvages : [roman] / Michel Déon. - Paris : Gallimard, 1971.

500 p. ; 21 cm - (nrf).

II 40714; II 40714

 

DÉON, MICHEL.

Les Trompeuses espérances : roman / Michel Déon. Lausanne : La Guilde du Livre, 1959.

195 p. ; 22 cm.

II 40797; II 40797

 

Dérives savantes ou Les paradoxes de la vérité / entretiens recueillis par Guitta Pessis-Pasternak. - Paris : Les Éditions du Cerf, 1994.

286 p. ; 23 cm - (Passages).

ISBN 2-204-04890-9

III 22492; III 22492

 

DESCHAMPS, FANNY.

La Bougainvillée : le jardin du roi / Fanny Deschamps. - Paris : France Loisirs, 1982.

633 p. ; 21 cm.

II 40713; II 40713

 

DESCHAMPS, FANNY.

Louison ou l'heure exquise : roman / Fanny Deschamps. - Paris : Albin Michel, 1971.

427 p. ; 24 cm.

III 22458; II 22458

 

DESCHAMPS, PASCALE.

Le Manuscrit du 103e du pèlerin : roman / Pascale Deschamps. - Paris : Éditions Ramsay, 2003.

412 p. ; 24 cm.

ISBN 2-84114-643-X

III 22495; III 22495

 

DESPLECHIN, MARIE.

Sans moi / Marie Desplechin. - Paris : Éditions de l'Olivier, 1998.

250 p. ; 21 cm.

II 40685; II 40685

 

DIACONU, MIRCEA D.

Ion Creangă : noncomformism și gratuitate / Mircea D. Diaconu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002.

205 p. ; 20 cm - (Discobolul).

ISBN 973-35-1510-8

II 40756; 821.135.1-09 CREANGă, I./D36

 

DIETRICH, LUC.

L' Apprentissage de la ville : roman / Luc Dietrich ; préface de Lanza del Vasto. - Paris : Denoël, 1973.

370 p. ; 17 cm - (Folio ; 418).

I 4659; I 4659

 

DORIN, FRANÇOISE.

Les Jupes-culottes : roman / Françoise Dorin. - Paris : France Loisirs, 1985.

372 p., viii ; 21 cm.

ISBN 2-7242-2356-X

II 40780; II 40780

 

DORIN, FRANÇOISE.

La Mouflette / Françoise Dorin. - Paris : Flammarion, 1994.

334 p. ; 21 cm.

ISBN 2-08-066993-1

II 40717; II 40717

 

DORIN, FRANÇOISE.

Nini-patte-en-l'air / Françoise Dorin. - Paris : Robert Laffont, 1990.

350 p. ; 22 cm.

ISBN 2-221-05965-4

III 22459; III 22459

 

DU BOUCHRON, BERNARD.

Coup-de-Fouet : [roman] / Bernard du Boucheron. - Paris : Gallimard, 2007.

206 p. ; 18 cm - (Folio ; 4506).

ISBN 978-2-07-034294-5

I 4655; I 4655

 

DUCHESNE, PIERRE.

Les Évasions célèbres / Pierre Duchesne. - Paris : Presses Pocket, 1972.

157 p. ; 18 cm.

I 4595; I 4595

 

DUGAIN, MARC.

Campagne anglaise : roman / Marc Dugain. - Paris : JC Lattès, 2000.

183 p. ; 22 cm.

ISBN 2-7096-1964-4

II 40744; II 40744

 

DUGAIN, MARC.

La Chambre des officiers : roman / Marc Dugain. - Paris : JC Lattès, 1998.

172 p. ; 23 cm.

III 22457; III 22457

 

DUGAIN, MARC.

Heureux comme Dieu en France : roman / Marc Dugain. - Paris : Gallimard, 2002.

203 p. ; 21 cm.

ISBN 2-07-076628-4

II 40710; II 40710

 

DURAS, MARGUERITE [PSEUD.].

La Pluie d'été / Marguerite Duras. - Paris : France Loisirs, 1990.

151 p. ; 20 cm.

II 40779; II 40779

 

ECHENOZ, JEAN.

Je m'en vais : roman / Jean Echenoz. - Paris : Éditions de Minuit, 1979.

253 p. ; 20 cm.

II 40791; II 40791

 

ECHENOZ, JEAN.

Ravel : roman / Jean Echenoz. - Paris : Éditions de Minuit, 1979.

121 p. ; 20 cm.

II 40790; II 40790

 

EDELMAN, GWEN.

Dernier refuge avant la nuit : roman / Gwen Edelman ; trad. Anne Damour. - Paris : Belfond, 2001.

167 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7144-3834-2

III 22445; III 22445

 

EFTIMIE, MONICA.

Screening novel texts : architectural design and discourses of worlds : [dissertation] / drd. ing. Monica Eftimie (Georgescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

201 f. ; 30 cm.

IV 8907; 82/E23

 

EFTIMIE, MONICA.

Screening novel texts : architectural design and discourses of worlds = Text romanesc și reprezentări filmice : design arhitectural și lumi discursive : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Monica Eftimie (Georgescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

54 f. ; 21 cm.

II 40813; 82/E23

 

EGLOFF, JOËL.

L' Étourdissement : roman / Joël Egloff. - Paris : Buchet / Chastel, 2005.

142 p. ; 17 cm.

ISBN 2-283-02020-4

I 4650; I 4650

 

EICHELBAUM, EDMUDO.

Carlos Gardel, l'âge d'or du tango / Edmundo Eichelbaum. - Paris : Denoël, 1984.

221 p. ; 23 cm.

ISBN 2-207-23069-4

III 22462; III 22462

 

EPARU, IOANA.

A Companion to British culture and civilisation / Ioana Eparu. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2013.

164 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-495-4

III 22525; 821.111-95/E60

 

ERCKMANN-CHATRIAN.

L' Ami Fritz / Erckmann-Chatrian. - Paris : Hachette, 1950.

254 p. ; 17 cm.

I 4618; I 4618

 

Espace - Livres : textes français et documents / Roland Decriaud, Jacques et Martine Marsat, Daniel Pinson ... - Paris : Nathan, 1989.

320 p. ; 27 cm.

ISBN 2-09-17544-9

III 22486; 821.133.1/E78

 

ETCHERELLI, CLAIRE.

Élise ou la vrai vie / Claire Etcherelli. - Paris : Denoël, 1967.

275 p. ; 20 cm.

I 4593; I 4593

 

EVANS, NICHOLAS.

Le Cercle des loups : roman / Nicholas Evans ; traduit de l'anglis par François Lasquin. - Paris : Albin Michel, 1998.

494 p. ; 24 cm.

ISBN 2-226-10663-4

III 22398; III 22398

 

FAENEY, ALICE.

Les Autres : roman / Alice Ferney. - Paris : Actes Sud, ©006.

534 p. ; 19 cm - (Un endroit où aller).

ISBN 2-7427-6258-2

I 4586; I 4586

 

FÉDOROVSKI, VLADIMIR.

Les Deux soeurs ou l'Art d'aimer / Vladimir Fédorovski. - Paris : JC Lattès, 1997.

326 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7096-1629-7

III 22443; III 22443

 

FISCHER, MARIE LOUISE.

Comment épouser son patron / Marie Louise Fischer. - Paris : Presses de la Cité, 1972.

223 p. ; 16 cm - (Presses Pocket ; 2025).

I 4621; I 4621

 

FISCHER, MARIE LOUISE.

Ondine, ma petite sorcière : roman / Marie Louise Fischer ; trad. de l'allemand par Jeanne-Marie Gaillard-Paquet. - Paris : Presses de la Cité, 1976.

315 p. ; 18 cm - (Pocket ; 1252).

ISBN 2-266-00012-8

I 4656; I 4656

 

FITZGERALD, KEVIN.

E pericoloso sporgersi : [roman] / Kevin Fitzgerald ; traduit de l'anglais par André Maury. - Paris : Gallimard, 1963.

250 p. ; 18 cm - (Série Noire ; 762).

I 4632; I 4632

 

FLEUTIAUX, PIERRETTE.

Des Phrases courtes, ma chérie / Pierrette Fleutiaux. - Paris : Actes Sud : Leméac, 2001.

224 p. ; 22 cm.

ISBN 2-7427-3401-5

II 40837; II 40837

 

FOLCO, MICHEL.

Un Loup est un loup : roman / Michel Folco. - Paris : Seuil, 1995.

568 p. ; 24 cm.

ISBN 2-02-025286-4

III 22491; III 22491

 

FORLANI, REMO.

Tous les chats ne sont pas en peluche : roman / Remo Forlani. - Paris : Éditions Ramsay, 1988.

355 p. ; 24 cm.

ISBN 2-85956-672-4

III 22493; III 22493

 

FORTUNE, JAMES.

La Tchatche : Le Tour de Nantes en 80 pastagas / James Fortune. - Paris : Nantes, [1980].

90 p. ; 20 cm.

II 40789; II 40789

 

FRAIN, IRÉNE.

L' Homme fatal : roman / Irène Frain. - Paris : Fayard, 1995.

378 p. ; 24 cm.

ISBN 2-213-59439-2

III 22404; III 22404

 

FRIANG, BRIGITTE.

Regarde-toi qui meurs : [roman] / Brigitte Friang. - Paris : Robert Laffont, 1970.

450 p. ; 24 cm - (Vécu).

III 22416; III 22416

 

FRUTTERO, CARLO.

L' Amant sans domicile fixe : roman / Carlo Fruttero, Franco Lucentini ; traduit de l'italien par François Rosso. - Paris : Seuil, 1988.

297 p. ; 20 cm.

ISBN 2-02-009859-8

II 40698; II 40698

 

GALOUYE, DANIEL.

L' Homme infini / Daniel Galouye. - Paris : Éditions OPTA, 1975.

252 p. ; 19 cm.

II 40743; II 40743

 

GARCIA-MARQUEZ, GABRIEL.

Chronique d'une mort annoncée : roman / Gabriel Garcia Marquez ; trad. de l' espagnol par Claude Couffon. - Paris : France Loisirs, 1986.

200 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7242-3226-7

II 40742; II 40742

 

GAREN, J. - P.

L' Ordre des ordres / J.-P. Garen. - Paris : Fleuve Noir, 1984.

184 p. ; 20 cm - (Anticipation ; 1338).

ISBN 2-265-02822-3

I 4613; I 4613

 

GEDGE, PAULINE.

Les Enfants du Soleil : roman / Pauline Gedge ; traduit de l'anglais par Anne Laflaquière. - Paris : Stock, 1995.

445 p. ; 18 cm - (Le Livre de poche ; 13757).

ISBN 978-2-253-13757-3

I 4584; I 4584

 

GILLÊS, DANIEL.

Nés pour mourir : roman / Daniel Gillès. - Bruxelles : Labor, 1976.

481 p. ; 18 cm - (Espace Nord ; 101).

I 4680; I 4680

 

GIONO, JEAN.

Regain : roman / Jean Giono. - Paris : Bernard Grasset, 1958.

185 p. ; 17 cm - (Le Livre de poche ; 382).

I 4668; I 4668

 

GOLDMAN, WILLIAM.

Princess Bride / William Goldman ; traduit de l'américain par Jean-Pierre Pugi. - Paris : J'ai lu, 1988.

384 p. ; 17 cm - (J'ai lu ; 2393).

ISBN 2-227-22393-X

I 4652; I 4652

 

GONNET, ROGER.

Au fil du temps / Roger Gonnet. - Paris : La Pensée Universelle, 1973.

136 p. ; 19 cm.

I 4670; I 4670

 

GRANCHER, MARCEL E.

Zero de conduite / Marcel E. Grancher. - Paris : Editions Rabelais, 1967.

252 p. ; 15 cm.

I 4654; I 4654

 

GREENE, GRAHAM.

L' Agent secret : roman / Graham Greene ; traduit de l'anglais par Marcelle Sibon. - Paris : Seuil, 1981.

318 p. ; 16,5 cm - (Le Livre de poche ; 5361).

ISBN 2-253-02410-4

I 4658; I 4658

 

GROULT, BENOÎTE.

Histoire d'une évasion / Benoîte Groult. - Paris : Bernard Grasset, 1991.

285 p. ; 24 cm.

III 22402; III 22402

 

GROULT, BENOÎTE.

Les Vaisseaux du coeur : roman / Benoîte Groult. - Paris : Bernard Grasset, 1988.

261 p. ; 23 cm.

ISBN 2-246-39951-3

III 22474; III 22474

 

GRUN, BERNARD.

Bien-aimée Fanny / Bernard Grun. - Paris : Presses Pocket, 1961.

375 p. ; 16 cm.

I 4636; I 4636

 

GUIMARD, PAUL.

Rue du Havre / Paul Guimard. - Paris : J'ai lu, 1957.

201 p. ; 15 cm.

I 4635; I 4635

 

GUTERSON, DAVID.

La Neige tombait sur les cèdres : roman / David Guterson ; trad. Claude et Jean Demanuelli. - Paris : Seuil, 1996.

382 p. ; 22 cm.

ISBN 2-02-024012-2

III 22448; III 22448

 

HALLIDAY, BRETT.

Mieux vaut mort que jamais / Brett Halliday ; traduit de l'américain par France-Marie Watkins. - Paris : J'ai lu, 1968.

184 p. ; 16 cm - (J'ai lu ; P 82).

I 4583; I 4583

 

HANOTTE, XAVIER.

Derrière la colline : roman / Xavier Hanotte. - Paris : Belfond, 2000.

348 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7144-3680-3

III 22436; III 22436

 

HARRIS, JOANNE.

Voleurs de plage : [roman] / Joanne Harris ; traduit de l'anglais par Jeannette Short-Payen. - Paris : Quai Voltaire : La Table Ronde, 2005.

538 p. ; 18 cm - (Folio ; 4169).

ISBN 2-07-031500-2

I 4645; I 4645

 

HAYDEN, TOREY L.

L' Enfant qui ne parlait pas / Torey Hayden ; traduit de l'americain par Agnes Marcadier. - Paris : France Loisirs, 1992.

228 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7242-6890-3

III 22490; III 22490

 

HÉBRARD, FRÉDÉRIQUE.

Le Château des oliviers : roman / Frédérique Hébrard. - Paris : Flammarion, 1993.

410 p., XI ; 23 cm.

ISBN 2-08-066872-2

III 22382; III 22382

 

HÉBRARD, FRÉDÉRIQUE.

Le Mari de l'ambassadeur / Frédérique Hébrard. - Paris : Flammarion, 1981.

393 p. ; 24 cm.

II 40699; II 40699

 

HÉLIAS, PIERRE-JAKEZ.

Le Cheval d'orgueil : mémoires d'un Breton du pays bigouden / Pierre-Jakez Hélias ; traduit du breton par l'auteur. - Paris : Plon, 1976.

576 p., [16] p. : fotogr. ; 21 cm - (Terre humaine).

ISBN 2-259-00006-1

II 40778; II 40778

 

HENOUMONT, RENÉ.

Le Vieil indien : roman / René Henoumont. - Bruxelles : Labor, 1982.

157 p. ; 18 cm - (Espace Nord ; 117).

I 4679; I 4679

 

HÉRIAT, PHILIPPE.

L' Innocent : roman / Philippe Hériat. - Lausanne : La Guilde du Livre, ©954.

254 p. ; 22 cm.

II 40702; II 40702

 

HERMARY-VIEILLE, CATHERINE.

L' Initié : roman / Catherine Hermary-Vieille. - Paris : Plon, 1996.

382 p. ; 20 cm.

ISBN 2-259-18198-8

II 40726; II 40726

 

HEYMANN, DAVID.

Pauvre petite fille riche : la vie extravagante de Barbara Hutton / David Heymann ; traduit de l'américain par Annie Hamel. - Paris : France Loisirs, 1988.

220 p. ; 25 cm.

ISBN 2-7242-3711-0

III 22488; III 22488

 

Histoires de ... : six nouvelles inédites / Jean Anglade, Laurent Botti, Annie Degroote, Dominique Marni, Danielle Thiéry, Brigitte Varel. - Paris : France Loisirs, 2002.

202 p. ; 19 cm.

ISBN 2-7441-5467-9

II 40830; II 40830

 

HULOT, NICOLAS.

Les Chemins de traverse : [roman] / Nicolas Hulot. - Paris : France Loisirs, 1990.

262 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7242-4611-X

II 40670; II 40670

 

HUSER, FRANCE.

La Fille à lèvre d'orange : roman / France Huser. Paris : Gallimard, 2006.

140 p. ; 22 cm.

ISBN 2-07-077981-5

II 40688; II 40688

 

HYVERNAUD, GEORGES.

La Peau et les os / Georges Hyvernaud ; préface de Raymond Guérin. - Paris : Le Dilettante, 1993.

158 p. ; 18 cm.

ISBN 2-905344-65-2

I 4661; I 4661

 

Inquiétudes d'un biologiste / Jean Rostand. - Paris : Stock, 1967.

124 p. ; 20 cm.

II 40760; II 40760

 

IZNER, CLAUDE [PSEUD.].

Le Talisman de la Villette : [roman] / Claude Izner. - Paris : Éditions 10/18, 2006.

350 p. ; 18 cm - (Grands Détectives ; 3941).

ISBN 2-264-03880-2

I 4675; I 4675

 

JACKSON, ADÉLAÏDE.

L' Étranger du clair de lune / Adélaïde Jackson. - Paris : Harlequin, 1984.

153 p. ; 18 cm.

ISBN 2-280-05122-2

I 4676; I 4676

 

JACQMIN, FRANÇOIS.

Les Saisons : poèmes en prose / François Jacqmin. - Bruxelles : Labor, 1988.

226 p. ; 18 cm - (Espace Nord ; 50).

I 4678; I 4678

 

JARDIN, ALEXANDRE.

L' Île des Gauchers : roman / Alexandre Jardin. - Paris : Gallimard, 1995.

342 p. ; 21 cm.

ISBN 2-07-074030-7

II 40700; II 40700

 

JAULIAC, PATRICIA.

Ailleurs et autres errances / Patricia Jauliac. - Paris : Outre-Part Éditions, 1999.

164 p. ; 19 cm.

ISBN 2-912908-07-8

II 40829; II 40829

 

JENKINS, MICHAEL.

Un Été dans les Flandres : roman / Michael Jenkins ; traduit de l'anglais par Mirèse Akar. - Paris : Quai Voltaire, 1997.

192 p. ; 22 cm.

ISBN 2-912517-00-1

III 22446; III 22446

 

JOHANSEN, IRIS.

Un Amour éternel : [roman] / Iris Johansen ; traduit par François Charlonnai. - Paris : France Loisirs, 1986.

242 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-3033-7

II 40666; II 40666

 

JORDAN, RACHEL.

Rien ne résiste à l'amour : [roman] / Rachel Jordan. - Paris : Éditions Colombine, 1982.

158 p. ; 18 cm.

ISBN 2-280-05005-6

I 4610; I 4610

 

KINKEL, TANJA.

Les Ombres de La Rochelle : roman / Tanja Kinkel ; traduit par Danielle Darneau. - Paris : Presses de la Cité, 1998.

379 p. ; 23 cm.

ISBN 2-258-04751-X

III 22461; III 22461

 

KIPLING, RUDYARD.

Le Livre de la jungle : [roman] / Rudyard Kipling ; traduit de l'anglais par Louis Fabulet et Robert d'Humières. - Paris : Mercure de France, 1984.

222 p. ; 18 cm - (Folio Junior ; 242).

ISBN 2-07-033242-X

I 4590; I 4590

 

KYRIA, PIERRE.

Le Valet noir : [roman] / Pierre Kyria. - Paris : France Loisirs, 1992.

364 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7242-6742-7

III 22403; III 22403

 

LABRO, PHILIPPE.

Rendez-vous au Colorado : [roman] / Philippe Labro. - Paris : Gallimard, 1998.

240 p. ; 20 cm - (nrf).

ISBN 2-07-074915-0

II 40739; II 40739

 

LACOMBE, DIANE.

L' Hermine de Mallaig : roman / Diane Lacombe. - Paris : Le Grand Livre du Mois, 2006.

526 p. ; 23 cm.

ISBN 978-2-286-02432-1

III 22471; III 22471

 

LACOMBE, DIANE.

Sorcha de Mallaig : roman / Diane Lacombe. - Paris : Le Grand Livre du Mois, 2005.

490 p. ; 23 cm.

ISBN 2-286-01686-0

II 40748; II 40748

 

LAGORCE, GUY.

La Fine équipe : roman / Guy Lagorce. - Paris : JC Lattès, 1995.

250 p. ; 24 cm.

III 22460; III 22460

 

LANOUX, ARMAND.

Le Rendez-vous de Burges / Armand Lanoux. - Paris : Julliard, 1963.

510 p. ; 15 cm - (Le Livre de poche ; 1476/1477).

I 4644; I 4644

 

LANZMANN, JACQUES.

Mémoire d'un amnésique : [roman] / Jacques Lanzmann. - Paris : Denoël, 1978.

214 p. ; 18 cm - (Folio ; 1025).

I 4651; I 4651

 

LAURENS, CAMILLE.

Dans ces bras-là : roman / Camille Laurens. - Paris : Le Grand Livre du Mois, 2000.

298 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7028-6095-8

II 40718; II 40718

 

LE CLÉZIO, JEAN MARIE GUSTAVE.

Voyage à Rodrigues : journal / J. M.G. Le Clézio. - Paris : Gallimard, 1986.

136 p. ; 21 cm - (nrf).

ISBN 2-07-070382-7

II 40680; II 40680

 

LEBLANC, MAURICE.

Les Confidences d'Arsène Lupin / Maurice Leblanc. - Paris : Le Livre de Poche, 1971.

255 p. ; 17 cm - (Le Livre de poche. Policier ; 1400).

I 4666; I 4666

 

LÉCRIVAIN, OLIVIER.

Les Voleurs de secrets / Olivier Lécrivain. - Paris : Rageot-Editeur, 1985.

120 p. ; 15 cm.

I 4630; I 4630

 

LELONG, MAURICE.

Il est dangereux de se pencher au dehors / Maurice Lelong. - Paris : Robert Laffont, 1965.

395 p. ,[2] f : h. ; 22 cm.

II 40834; II 40834

 

LELOUCH, CLAUDE.

Les Uns et les autres / Claude Lelouch. - Paris : France Loisirs, 1982.

333 p. ; 24 cm.

III 22420; III 22420

 

LENTZ, SERGE.

Vladimir Roubaïev ou Les provinces de l'irréel : roman / Serge Lentz. - Paris : Robert Laffont, 1985.

457 p. ; 24 cm.

ISBN 2-221-04847-4

III 22467; III 22467

 

LESAGE, MIREILLE.

Bel ange : roman / Mireille Lesage. - Paris : Pygmalion, 2000.

297 p. ; 25 cm.

III 22384; III 22384

 

LONDON, JACK.

Croc-Blanc : [roman] / Jack London ; traduit de l'américan par Philippe Sabathe ; illustrations de James Prunier. - Paris : Éditions G. P., 1991.

324 p. ; 18 cm - (Folio Junior ; 493).

ISBN 2-07-033493-7

I 4601; I 4601

 

LOTI, PIERRE.

Pêcheur d'Islande : [roman] / Pierre Loti. - Paris : Booking International, 1994.

254 p. ; 18 cm - (Classiques français).

ISBN 2-87714-208-6

I 4604; I 4604

 

MAC ORLAN, PIERRE.

Le Quai des brumes : roman / Pierre Mac Orlan. - Paris : Gallimard, 1972.

150 p. ; 18 cm - (Folio ; 154).

I 4587; I 4587

 

MACAULAY, ROSE.

Les Tours de Trébizonde : roman / Rose Macaulay ; trad. Isabelle Chapman. - Paris : Phébus, 1992.

369 p. ; 21 cm.

II 40772; II 40772

 

MACLEAN, ALISTAIR.

Grande peur aux Caraïbes : [roman] / Alistair MacLean ; traduit de l'anglais par Françoise Thirion. - Paris : Presses Pocket, 1967.

254 p. ; 18 cm - (Presses Pocket ; 528/529).

I 4639; I 4639

 

MACLEAN, CHARLES.

Le Guetteur : [roman] / Charles Maclean ; traduit de l'anglais par Jacques Martinache. - Paris : France Loisirs, 1984.

302 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7242-1993-7

III 22399; III 22399

 

MAILLET, ANTONINE.

Les Confessions de Jeanne de Valois : roman / Antonine Maillet. - Paris : Bernard Grasset, 1993.

344 p. ; 21 cm.

ISBN 2-246-47641-0

II 40658; II 40658

 

MAIOR, PETRU.

Didahii : [adică] învățături pentru creșterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morți / Petru Maior. - Cluj Napoca : Editura Mega, 2011.

146 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-543-168-3

II 40858; 821.135.1.02/M11

 

MALLET-JORIS, FRANÇOISE.

Divine : [roman] / Françoise Mallet-Joris. - Paris : France Loisirs, 1992.

266 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7242-6812-1

II 40663; II 40663

 

MANEA, ANCA.

Three contemporary women writers : within and against the canon : [dissertation] / drd. Anca (Marin) Manea ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

201 f. ; 30 cm.

IV 8901; 821.111.09/M24

 

MANEA, ANCA.

Trei scriitoare engleze contemporane : subminarea canonului literar din interior : rezumatul tezei de doctorat / drd. Anca (Marin) Manea ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

58 f. ; 21 cm.

II 40815; 821.111.09/M24

 

MANET, EDUARDO.

Rhapsodie cubaine : roman / Eduardo Manet. - Paris : Bernard Grasset, 1996.

326 p. ; 24 cm.

III 22388; III 22388

 

MARCEAU, FÉLICIEN.

Un Oiseau dans le ciel : roman / Félicien Marceau. - Paris : Gallimard, 1989.

260 p. ; 21 cm - (nrf).

ISBN 2-07-071592-2

II 40775; II 40775

 

MARGA, ANDREI.

Diagnoze : articole și eseuri / Andrei Marga. - Cluj-Napoca : EIKON, 2008.

550 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-757-106-9

II 40861; 821.135.1-96/M36

 

MARSHALL, G. WILLIAM.

La Sixième saison : [roman] / G. William Marshall ; traduit de l'américain par Isabelle Chapman, Éric Diacon et Jaqueline Lahana. - Paris : Pierre Belfond, 1983.

642 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7144-1640-3

III 22383; III 22383

 

MAURIN, CHRISTELLE.

L' Ombre du soleil : roman / Christelle Maurin. - Paris : Fayard, 2005.

283 p. ; 20 cm.

I 4597; I 4597

 

MAUROIS, ANDRÉ.

La Vie de Disraëli : [roman] / André Maurois. - Paris : Gallimard, 1928.

340 p. ; 19 cm - (nrf ; 8).

II 40669; II 40669

 

MAY, ROGER [PSEUD.].

Réseau sud-est : roman / Roger May, Nik Sanders. - Lyon : Editions Jacquier, 1959.

253 p. ; 18 cm.

II 40768; II 40768

 

MAYES, FRANCES.

Bella Italia : la douceur de vivre en Italie / Frances Mayes ; traduit de l'américain par Jean-Luc Piningre. - Paris : Quai Voltaire, 1999.

293 p. ; 22 cm.

ISBN 2-912517-09-5

II 40770; II 40770

 

MAZIÉRE, FRANCIS.

Fantastique île de Pâques / Francis Mazière. - Paris : Robert Laffont, 1965.

232 p., [20] p. : fotogr. ; 22 cm.

II 40824; II 40824

 

MCCARRY, CHARLES.

Ralph Nader / Charles McCarry ; traduit de l'américain par René Baldy et Michel Pagnier. - Paris : Seuil, 1973.

302 p. ; 21 cm.

II 40665; II 40665

 

MCCULLOUGH, COLLEEN.

Les Dames de Missalonghi / Colleen McCullough ; trad. Marianne Véron. - Paris : France Loisirs, 1987.

215 p. ; 20 cm.

II 40825; II 40825

 

MCCULLOUGH, COLLEEN.

Tim : [roman] / Colleen McCullough ; traduit de l'anglais par Anne Villelaur. - Monaco : Éditions Du Rocher, 2000.

312 p. ; 24 cm.

ISBN 2-268-03263-9

III 22397; III 22397

 

MERLE, ROBERT.

Fortune de France : L'Enfant-roi / Robert Merle. - Paris : France Loisirs, 1993.

601 p. ; 22 cm.

II 40843; II 40843

 

MERLE, ROBERT.

Fortune de France / Robert Merle. - Paris : Plon, 1969.

442 p. ; 24 cm.

III 22455; III 22455

 

MÉRY, FERNAND.

Âmes de bêtes / Fernand Méry. - [Paris] : Academie Veterinaire de France, 1959.

247 p. ; 15 cm - (J'ai lu ; 62).

I 4653; I 4653

 

MICHELET, CLAUDE.

La Nuit de Calama : roman / Claude Michelet. - Paris : Robert Laffont, 1994.

247 p. ; 22 cm.

ISBN 2-221-07748-2

II 40839; II 40839

 

MICHELET, CLAUDE.

Les Palombes ne passeront plus : roman / Claude Michelet. - Paris : France Loisirs, 1991.

538 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-6389-8

II 40723(2); II 40723(2)

 

MICHELET, CLAUDE.

Quand ce jour viendra : roman / Claude Michelet. - Paris : Robert Laffont, 2008.

302 p. ; 24 cm.

ISBN 978-2-221-11144-4

III 22390; III 22390

 

MOATI, NINE.

Perla de Mogador : roman / Nine Moati. - Paris : Éditions Ramsay, 1997.

330 p. ; 24 cm.

ISBN 2-84114-246-9

III 22441; III 22441

 

MODIANO, PATRICK.

Du plus loin de l'oubli : roman / Patrick Modiano. - Paris : Gallimard, 1996.

165 p. ; 20 cm.

ISBN 2-07-074412-4

II 40703; II 40703

 

MODIANO, PATRICK.

La Petite Bijou : roman / Patrick Modiano. - Paris : Gallimard, 2001.

154 p. ; 21 cm - (nrf).

ISBN 2-07-076227-0

II 40788; II 40788

 

MONTALDO, JEAN.

Lettre ouverte d'un "chien" à François Mitterand au nom de la liberté d'aboyer / Jean Montaldo. - Paris : Albin Michel, 1993.

172 p. ; 21 cm - (Lettre ouverte).

ISBN 2-226-06535-0

II 40805; II 40805

 

MONTALDO, JEAN.

Mitterrand et les quarante voleurs ... / Jean Montaldo. - Paris : Albin Michel, 1994.

284 p. ; 22 cm.

ISBN 2-226-06995-X

II 40832; II 40832

 

MONTHERLANT, HENRY DE.

Le Démond du bien : [roman] / Henry de Montherlant. - Paris : Gallimard, 1937.

241 p. ; 16 cm - (Le Livre de poche ; 48).

I 4585; I 4585

 

MORDILLAT, GÉRARD.

Les Vivants et les morts : roman / Gérard Mordillat. - Paris : Calmann-Lévy, 2006.

829 p. ; 18 cm - (Le Livre de poche ; 30497).

ISBN 2-253-11447-2

I 4669; I 4669

 

MORGENSTERN, SUSIE.

La Première fois que j'ai eu seize ans / Susie Morgenstern. - Paris : L' École des loisirs, 1990.

204 p. ; 19 cm.

ISBN 2-211-07225-9

I 4672; I 4672

 

MOSELLI, JOSÉ.

La Fin d'Illa : roman / José Moselli. - Verviers : Editions Gérard & Co., 1972.

186 p. ; 18 cm.

I 4617; I 4617

 

MULLER, ANNETTE.

La Petite fille du Vel d'Hiv / Annette Muller. - Paris : Hachette, 2012.

190 p. ; 17 cm - (Le Livre de poche historique ; 1626).

ISBN 301-0-00-002023-3

I 4580; I 4580

 

NEMOIANU, IOSIF.

Scrieri / Iosif Nemoianu. - Timișoara : Artpress, 2013.

298 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-108-527-2

II 40646; 821.135.1/M46

 

NEUHUYS, PAUL.

On a beau dire : anthologie / Paul Neuhuys. - Paris : Éditions Labor, 1984.

266 p. ; 18 cm.

I 4681; I 4681

 

NICOLAS, ROGER.

Écoute, écoute ... : 15 ans dans les prisons de Castille / Roger Nicolas ; préface de Philippe Bouvard ; dessins de Roger Nicolas. - Paris : Flammarion, 1963.

164 p. ; 19 cm.

I 4671; I 4671

 

NISTRU-ȚIGĂNUȘ, VIRGIL.

... până la sfârșit : [poezii] / Virgil Nistru Țigănuș. - Galați : Academica, 2013.

96 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8937-78-9

II 40730; 821.135.1-1/N78

 

NOLI, JEAN.

La Mariée de l'ombre : roman / Jean Noli. - Paris : France Loisirs, 1986.

160 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-2880-4

II 40668; II 40668

 

NOURISSIER, FRANÇOIS.

Le Maitre de maison : roman / François Nourissier. - Paris : Bernard Grasset, 1968.

269 p. ; 20 cm.

II 40704; II 40704

 

OLIVIER-LACAMP, MAX.

Les Feux de la colère : roman / Max Olivier-Lacamp. - Paris : Bernard Grasset, 1969.

332 p. ; 21 cm.

II 40657; II 40657

 

ORMESSON, JEAN D'.

Mon dernier rêve sera pour vous : Une biographie sentimentale de Chateaubriand / Jean d'Ormesson. - Paris : JC Lattès, 1982.

445 p. ; 25 cm.

III 22489; III 22489

 

ORMESSON, JEAN D'.

Voyer comme on danse : roman / Jean d'Ormesson. - Paris : Robert Laffont, 2001.

390 p. ; 23 cm.

ISBN 2-221-09535-9

III 22450; III 22450

 

ORTIZ, SÉBASIEN.

Tâleb : récit / Sébastien Ortiz. - Paris : Gallimard, 2002.

175 p. ; 21 cm.

II 40682; II 40682

 

OTTEN, MICHEL.

Paysages du Nord : études de littérature belge de langue française / Michel Otten. - Bruxelles : Le Cri, 2013.

310 p. ; 24 cm.

ISBN 978-2-8710-6851-8

III 22430; 821.133.1(493)-95/O-91

 

PARAIN, BRICE.

Joseph : [roman] / Brice Parain. - Paris : Gallimard, 1983.

212 p. ; 19 cm - (L'Imaginaire ; 112).

ISBN 2-07-025179-9

II 40767; II 40767

 

PASTEUR, JÉROMINE.

Selva sauvage / Jéromine Pasteur. - Paris : France Loisirs, 1990.

245 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7242-4795-7

III 22440; III 22440

 

PAULI, HERTHA.

La Déchirure du temps / Hertha Pauli ; trad. de l'allemand par Jeanne-Marie Gaillard-Paquet. - Paris : Presses de la Cité, 1972.

247 p. ; 20 cm.

II 40738; II 40738

 

PAUWELS, LOUIS.

Lettre ouverte aux gens heureux et qui on bien raison de l'être / Louis Pauwels. - Paris : Albin Michel, 1971.

214 p. ; 21 cm - (Lettre ouverte).

II 40719; II 40719

 

PELMAN, BRICE.

Mourir au paradis : roman / Brice Pelman. - Paris : Fleuve Noir, 1976.

222 p. ; 18 cm - (Police ; 1304).

ISBN 2-265-00220-8

I 4609; I 4609

 

PELOT, PIERRE.

Transit / Pierre Pelot. - Paris : Robert Laffont, 1977.

286 p. ; 17 cm.

I 4598; I 4598

 

PELT, JEAN-MARIE.

La Terre en héritage / Jean Marie Pelt. - Paris : Fayard, 1975.

277 p. ; 24 cm.

III 22419; III 22419

 

PERRUCHOT, HENRI.

La Vie de Van Gogh / Henri Perruchot. - Paris : Hachette, 1958.

501 p. ; 15 cm - (Le Livre de poche ; 457/458).

I 4626; I 4626

 

PERRY, ANNE.

Les Anges des ténèbres / Anne Perry ; trad. Luc Baranger. - Paris : Grands Détectives, 2005.

410 p. ; 17 cm - (Grands Détectives ; 10/18).

ISBN 978-2-264-04382-5

I 4646; I 4646

 

PHILIPPE, RENÉ.

Sylvie et l'enfant perdut : roman / René Philippe. - Vervier : Éditions Gérard & Co., 1957.

155 p. ; 17 cm - (Marabout Mademoiselle).

I 4643; I 4643

 

PICOULY, DANIEL.

L' Enfant léopard : roman / Daniel Picouly. - Paris : Grasset, 1999.

394 p. ; 23 cm.

ISBN 2-246-57521-4

III 22438; III 22438

 

PINEAU-VALENCIENNE, VALÉRIE.

Une cicatrice dans la tête : un témoignage sur l'épilepsie / Valérie Pineau-Valencienne. - Paris : Plon, ©003.

224 p. ; 18 cm - (Pocket. Jeunes ; J 1078).

ISBN 2-266-13096-X

I 4640; I 4640

 

PIRET, DANIEL.

Ahouvati le Kobek : [roman] / Daniel Piret. - Paris : Fleuve Noir, 1974.

218 p. ; 17 cm - (Anticipation ; 640).

I 4607; I 4607

 

PIȚU, LUCA.

Trei într-o carte : expediente conversaționale, manevre, hermeNAUTICE și o duzină de jocuri versificatorii / Luca Pițu. - Iași : Opera Magna, 2013.

340 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-88777-4-0

II 40649; 821.135.1-7/P69

 

PLUYETTE, PATRICE.

La Traversée du Mozambique par temps calme : roman / Patrice Pluyette. - Paris : Seuil, 2001.

317 p. ; 22 cm - (Fiction & Cie).

II 40705; II 40705

 

POIVRE D'ARVOR, OLIVIER.

J'ai tant rêvé de toi : roman / Olivier Poivre d'Arvor, Patrick Poivre d'Arvor. - Paris : Albin Michel, 2007.

257 p. ; 24 cm.

II 40708; II 40708

 

PONCHARDIER, DOMINIQUE.

Les Pavés de l'enfer / Dominique Ponchardier. - Paris : J'ai lu, 1950.

501 p. ; 18 cm - (Leur Aventure ; 205).

I 4638; I 4638

 

PREDA, ALINA.

Interferences : on gender and genre / Alina Preda. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2013.

308 p. ; 20 cm - (Philologia).

ISBN 978-973-109-386-4

II 40853; 821.111.09/P90

 

QUEFFÉLEC, YANN.

Happy birthday, Sara : roman / Yann Queffèlec. - Paris : Bernard Grasset, 1997.

201 p. ; 20 cm.

ISBN 2-246-51451-7

II 40733; II 40733

 

QUEFFÉLEC, YANN.

Le Maître des chimères : roman / Yann Queffèlec. - Paris : France Loisirs, 1991.

279 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7242-6222-0

II 40735; II 40735

 

RADIGUET, RAYMOND.

Le Bal du comte d'Orgel / Raymond Radiguet. - Paris : Maxi-Poche, 1995.

190 p. ; 16 cm.

I 4628; I 4628

 

RADIGUET, RAYMOND.

Le Diable au corps : [roman] / Raymond Radiguet. - Paris : Grasset, 1964.

190 p. ; 16,5 cm - (Le Livre de poche ; 119).

I 4605; I 4605

 

RASPAIL, JEAN.

Pêcheur de lunes / Jean Raspail. - Paris : Robert Laffont, 1990.

291 p. ; 24 cm.

II 40686; II 40686

 

RASPAIL, JEAN.

Les Yeux d'Irène : roman / Jean Raspail. - Paris : Albin Michel, 1984.

315 p. ; 24 cm.

III 22401; III 22401

 

RECHER, JEAN.

Le Grand métier : journal d'un capitaine de pêche de Fécamp / Jean Recher. - Paris : Plon, 1977.

480 p., [32] p. : fotogr. alb-negru ; 21 cm.

ISBN 2-259-00264-1

II 40794; II 40794

 

REED, ROBERT.

La Voie terrestre : [roman] / Robert Reed ; traduit de l'anglais par Bernard Sigaud. - Paris : Robert Laffont, 1994.

366 p. ; 22 cm.

ISBN 2-221-07448-3

II 40771; II 40771

 

REEVE, CHRISTOPHER.

Enquêtes et témoignages / Cristopher Reeve, Stéphane Allix, Roger Cans, Debbie Morris, Gregg Lewis. - Paris ; Bruxelles : Sélection du Reader's Digest, 1999.

560 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7098-1092-1

III 22417; III 22417

 

RÉGINE.

Appelle-moi par mon prénom / Régine. - Paris : Robert Laffont, 1985.

414 p. ; 16 cm - (J'ai lu ; 6259).

I 4620; I 4620

 

REID, ROBERT SIMS.

Un Trop plein de ciel : [roman] / Robert Sims Reid ; traduit de l'américain par Freddy Michalski. - Paris : Gallimard, 1992.

348 p. ; 18 cm - (Série Noire ; 2303).

ISBN 2-07-049303-2

I 4641; I 4641

 

RÉMY.

Mémoires d'un agent secret de la France libre / Rémy [Gilbert Renault]. - Paris : Presses Pocket, 1966.

376 p. ; 18 cm - (Presses Pocket ; 412/413).

I 4662; I 4662

 

RENAULT, MARY.

L' Enfant perse : roman / Mary Renault ; traduit de l'anglais par Paul Chemla. - Paris : France Loisirs, 1986.

428 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7242-2823-5

III 22389; III 22389

 

RICE, CRAIG.

Malone met le nain au violon / Craig Rice ; traduit de l'américain par Michel Averlant. - Paris : J'ai lu, 1968.

250 p. ; 16 cm - (J'ai lu ; P 83).

I 4591; I 4591

 

RIHOIT, CATHERINE.

Brigitte Bardot : un mythe français / Catherine Rihoit. - Paris : France Loisirs, 1987.

326 p., [8] p. : fotogr. ; 25 cm.

ISBN 2-7242-3478-2

III 22451; III 22451

 

RIVOYRE, CHRISTINE DE.

Archaka / Christine de Rivoyre. - Paris : Bernard Grasset, 2007.

192 p. ; 19 cm.

ISBN 978-2-246-59251-8

II 40716; II 40716

 

RIVOYRE, CHRISTINE DE.

Racontez-moi les flamboyants : roman / Christine de Rivoyre. - Paris : Bernard Grasset, 1995.

306 p. ; 21 cm.

ISBN 2-246-49641-1

II 40671; II 40671

 

RODGERS, MARY.

Une télé pas possible / Mary Rodgers ; trad. Rose Marie Vassallo. - Paris : Castor Poche Flammarion, 1974.

345 p. ; 16 cm.

I 4631; I 4631

 

ROME-ABGRALL, MARION.

La Braconniére : roman / Marion Rome-Abgrall. - Paris : Editions de Trévise, 1975.

vol. ; 23 cm.

Vol. 1 : La Petite Maubert. - 1975. - 284 p. - ISBN 2-7112-0225-9

III 22449; III 22449

 

ROUART, JEAN MARIE.

Morny, un volupteux au pouvoir : [roman] / Jean-Marie Rouart. - Paris : Gallimard, 1995.

254 p. ; 21 cm - (nrf).

ISBN 2-07-074319-5

II 40701; II 40701

 

ROUART, JEAN MARIE.

Le Scandale : roman / Jean Marie Rouart. - Paris : Gallimard, 2006.

163 p. ; 21 cm.

ISBN 2-07-076827-9

II 40706; II 40706

 

ROUART, JEAN MARIE.

Une jeunesse à l'ombre de la lumière : roman / Jean Marie Rouart

369 p. ; 21 cm.

ISBN 2-07-075930-X

II 40693; II 40693

 

ROUAUD, JEAN.

Le Monde à plus près : roman / Jean Rouaud. - Paris : Éditions de Minuit, 1996.

254 p. ; 19 cm.

ISBN 2-7073-1563-X

II 40761; II 40761

 

ROUAUD, JEAN.

Pour vos cadeaux / Jean Rouaud. - Paris : Éditions de Minuit, 1990.

187 p. ; 19 cm.

II 40774; II 40774

 

ROUAUD, JEAN.

Sur la scène comme au ciel : roman / Jean Rouaud. - Paris : Éditions de Minuit, 1999.

188 p. ; 19 cm.

II 40773; II 40773

 

ROWE, JENNIFER.

Ondes de choc : roman / Jennifer Rowe ; trad. Eric Diacon. - Paris : Fayard, 1993.

301 p. ; 24 cm.

II 40842; II 40842

 

ROY, JULES.

Un Après-guerre amoureux / Jules Roy. - Paris : Albin Michel, 1980.

165 p. ; 21 cm.

II 40687; II 40687

 

RUFIN, JEAN-CHRISTOPHE.

Les Causes perdues : roman / Jean Christophe Rufin. - Paris : Gallimard, 1999.

233 p. ; 21 cm.

ISBN 2-07-075609-2

II 40683; II 40683

 

RUFIN, JEAN-CHRISTOPHE.

Un Léopard sur le garrot : chroniques d'un médecin nomade / Jean Christophe Rufin

285 p. ; 21 cm.

ISBN 978-2-07-078290-1

II 40678; II 40678

 

SAN-ANTONIO [PSEUD.].

Les Con : roman / San-Antonio. - Paris : Fleuve Noir, 1973.

100 p. ; 24 cm.

III 22418; III 22418

 

SAN-ANTONIO [PSEUD.].

Un Éléphant, ça trompe / San-Antonio. - Paris : Fleuve Noir, 1968.

248 p. ; 18 cm - (Police ; 697).

I 4599; I 4599

 

SAN-ANTONIO [PSEUD.].

Faut-il vous l'envelopper? / San-Antonio. - Paris : Fleuve Noir, 1969.

252 p. ; 18 cm - (Police ; 709).

I 4615; I 4615

 

SAND, GEORGE [PSEUD.].

François, le champi / George Sand ; pref. de Maurice Toesca

224 p. ; 17 cm.

ISBN 2-253-01346-3

I 4667; I 4667

 

SANPIERRE, YAN.

Savoir vivre en amour / Yan Sampierre, Jean Bellus. - Paris : Éditions de Paris, 1957.

124 p. ; 18 cm.

I 4625; I 4625

 

SAPRITCH, ALICE.

Femme-public : ma vérité / Alice Sapritch. - Paris : Plon, 1986.

250 p. ; 15 cm.

I 4619; I 4619

 

SCHEER, K. H.

L' Agonie d'Atlantis / K.-H. Scheer, C. Darlton ; traduction Jacqueline H. Osterrath. - Paris : Fleuve Noir, 1975.

220 p. ; 17 cm - (Anticipation ; 665).

I 4665; I 4664

 

SCHWARZ-BART, ANDRÉ.

Le Dernier des justes : roman / André Schwarz-Bart. - Paris : Seuil, 1959.

345 p. ; 21 cm.

II 40745; II 40745

 

SEPULVEDA LUIS.

Le Vieux qui lisait des romans d'amour : [roman] / Luis Sepúlveda ; traduit de l'espagnol (Chili) par François Maspero. - Paris : Éditions Métailié, 1992.

130 p. ; 22 cm.

ISBN 2-86424-127-7

II 40664; II 40664

 

SÉRIEL, JÉROME.

Le Sub-espace : [roman] / Jérome Sériel. - Paris : Librairie des Champs-Élysées, 1975.

252 p. ; 16 cm - (Masque. Science Fiction ; 21).

ISBN 2-7024-0343-3

I 4657; I 4657

 

SERRES, MICHEL.

Nouvelles du monde / Michel Serres. - Paris : Flammarion, 1995.

271 p. ; 21 cm.

II 40681; II 40681

 

SERS, CAROLINE.

Les Petits sacrifices : roman / Caroline Sers. - Paris : Buchet / Chastel, 2008.

302 p. ; 21 cm.

ISBN 978-2-283-02313-6

II 40660; II 40660

 

SIGNORET, SIMONE.

La Nostalgie n'est plus ce qu'elle était / Simone Signoret. - Paris : France Loisirs, 1976.

377 p. ; 24 cm.

III 22421; III 22421

 

SINGER, JUNE FLAUM.

Les Amies de collège : roman / June Flaum Singer ; trad. de l'américain par Evelyne Châtelain. - Paris : Pierre Belfond, 1986.

437 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7144-1908-9

III 22473; III 22473

 

SINOUÉ, GILBERT.

L' Ambassadrice / Gilbert Sinoué. - Paris : Le Grand Livre du Mois, 2002.

355 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7028-7050-3

III 22392; III 22392

 

SOLÉ, ROBERT.

Le Tarbouche : roman / Robert Solé. - Paris : Seuil, 1975.

413 p. ; 21 cm.

II 40691; II 40691

 

SORLIER, CHARLES.

Chagall, le patron / Charles Sorlier. - Paris : Librairie Séguier, 1989.

251 p. ; 21 cm.

ISBN 2-87736-061-X

II 40801; II 40801

 

SOUMY, JEAN-GUY.

Un Feu brûlait en elles : roman / Jean-Guy Soumy. - Paris : Robert Laffont, 2002.

494 p. ; 24 cm.

ISBN 2-221-09798-X

III 22394; III 22394

 

SOUMY, JEAN-GUY.

Les Moissons délaissées : [roman] / Jean-Guy Soumy. - Paris : France Loisirs, 1993.

389 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-7253-6

II 40822; II 40822

 

SOUMY, JEAN-GUY.

Rendez-vous sur l'autre rive : roman / Jean-Guy Soumy. - Paris : Robert Laffont, 2000.

302 p. ; 24 cm.

ISBN 2-221-09399-2

III 22393; III 22393

 

STANCIU, LAURA.

Iluminism central european : Școala Ardeleană (1700-1825) / Laura Stanciu. - Cluj Napoca : Editura Mega, 2010.

405 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1868-76-9

II 40857; 821.135.1.02."1700/1825"/S76

 

STEEL, DANIELLE.

Seconde chance : [roman] / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emilie Rofas. - Paris : France Loisirs, 2007.

285 p. ; 21 cm.

ISBN 978-2-7441-9837-3

II 40804; II 40804

 

STEINBECK, JOHN.

Rue de la Sardine : [roman] / John Steinbeck ; traduit de l'américain par Magdeleine Paz. - Paris : Gallimard, 1979.

214 p. ; 18 cm - (Folio ; 787).

I 4589; I 4589

 

SULITZER, PAUL-LOUP.

Hannah : roman / Paul-Loup Sulitzer. - Paris : France Loisirs, 1985.

598 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7242-2722-0

II 40722; II 40722

 

SURAGNE, PIERRE.

Le Dieu truqué / Pierre Suragne. - Paris : Fleuve Noir, 1984.

186 p. ; 17,5 cm - (Lendemains retrouvés ; 161).

ISBN 2-265-02848-7

I 4602; I 4602

 

TAURIAC, MICHEL.

La Tunique de soie : roman / Michel Tauriac. - Paris : Julliard, 1993.

367 p. ; 21 cm.

ISBN 2-260-00058-4

II 40741; II 40741

 

TAYLOR, ABBIE.

L' Enfant d'Emma : roman / Abbie Taylor ; traduit de l'aglais par Marieke Merand-Surtel. - Paris : France Loisirs, 2009.

426 p. ; 20 cm.

ISBN 978-2-298-01965-0

II 40692; II 40692

 

TENAILLE, FRANK.

Le Roman de Coluche / Frank Tenaille. - Paris : Éditions Seghers, 1986.

260 p. ; 22 cm.

ISBN 2-232-10059-6

II 40798; II 40798

 

THIRION, LOUIS.

YSÉE-A : [roman] / Louis Thirion. - Paris : Fleuve Noir, 1970.

233 p. ; 17 cm - (Anticipation ; 427).

I 4616; I 4616

 

TILLINAC, DENIS.

Le Bonheur à Souillac : [roman] / Denis Tillinac. - Paris : France Loisirs, 1983.

156 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7242-1740-3

II 40720; II 40720

 

TILLINAC, DENIS.

Maisons de famille : roman / Denis Tillinac. - Paris : Robert Laffont, 1987.

333 p. ; 22 cm.

ISBN 2-221-05478-4

II 40799; II 40799

 

TODD, OLIVIER.

La Sanglière : roman / Olivier Todd. - Paris : Le Grand Livre du Mois, 1992.

296 p. ; 23 cm.

ISBN 978-2-286-03930-1

III 22475; III 22475

 

TORRES, TERESKA.

Pas encore : roman / Tereska Torres. - Paris : Les Editions Mondiale, 1958.

238 p. ; 20 cm.

II 40736; II 40736

 

TROYAT, HENRI [PSEUD.].

Le Chant des insensés : roman / Henri Troyat. - Paris : Flammarion, 1993.

312 p. ; 24 cm.

ISBN 2-08-066873-0

III 22387; III 22387

 

TROYAT, HENRI [PSEUD.].

Le Défi d'Olga / Henri Troyat. - Paris : Flammarion, 1995.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 2-08-067139

II 40697; II 40697

 

TROYAT, HENRI [PSEUD.].

La Gouvernante française : roman / Henri Troyat. - Paris : Flammarion, 1989.

226 p. ; 20 cm.

ISBN 2-08-066310-0

II 40694; II 40694

 

TROYAT, HENRI [PSEUD.].

Les Héritiers de l'avenir / Henri Troyat. - Paris : J'ai lu, 1975.

3 vol. ; 16,5 cm - (J'ai lu).

Vol. 1 : Le cahier. - 1975. - 376 p - (J'ai lu ; 464).

Vol. 2 : Cent coups de canon. - 1975. - 432 p - (J'ai lu ; 465).

Vol. 3 : L'Élephant blanc. - 1975. - 308 p - (J'ai lu ; 466).

I 4611; I 4611

 

TROYAT, HENRI [PSEUD.].

Votre très humble et très obéissant serviteur / Henri Troyat. - Paris : Flammarion, 1996.

243 p. ; 21 cm.

ISBN 2-08-067259-2

II 40725; II 40725

 

VALÉRY, FRANCIS.

L' Arche des rêveurs / Francis Valéry. - Grenoble : Editions de l'Aurore, 1991.

206 p. ; 21 cm.

II 40806; II 40806

 

VANIER, NICOLAS.

Le Chant du Grand Nord : le chasseur de rêve : roman / Nicolas Vanier. - Paris : Éditions XO, 2002.

474 p. ; 23 cm.

ISBN 2-84563-038-7

III 22434; III 22434

 

VASSEUR, VÉRONIQUE.

Médecin-chef à la prison de la Santé / Véronique Vasseur. - Paris : France Loisirs, 2000.

202 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7441-3656-5

III 22435; III 22435

 

VERNY, FRANÇOISE.

Mais si, Messieurs, les femmes ont une âme : [roman] / Françoise Verny. - Paris : Bernard Grasset, 1995.

243 p. ; 20 cm.

ISBN 2-246-50381-7

II 40712; II 40712

 

VERRET, MICHEL.

Éclats sidéraux / Michel Verret. - Nantes : Éditions du Petit Véhicule, 1992.

155 p. ; 21 cm.

II 40844; II 40844

 

VIAL, PIERRE.

Le Royaume des grimaçants : roman / Pierre Vial. - Paris : Fleuve Noir, 1961.

220 p. ; 18 cm - (Fleuve Noir. Spécial-police ; 275).

I 4604; I 4603

 

VIALAR, PAUL.

Cinq hommes de ce monde : [roman] / Paul Vialar. - Paris : Flammarion, 1954.

570 p. ; 22 cm.

II 40835; II 40835

 

VIDAL, NICOLE.

Miguel de la faim / Nicole Vidal. - Paris : Rageot-Editeur, 1984.

183 p. ; 21 cm - (Cascade).

II 40721; II 40721

 

VIOLET, LYDIE.

La Vie sauve / Lydie Violet, Marie Desplechin. - Paris : Seuil, 2005.

129 p. ; 20 cm.

ISBN 2-02-079450-0

II 40656; II 40656

 

VIOLLIER, YVES.

Les Soeurs Robin : roman / Yves Viollier. - Paris : Robert Laffont, 2002.

252 p. ; 22 cm.

ISBN 2-221-09782-3

II 40740; II 40740

 

VITOUX, FRÉDÉRIC.

Charles et Camille : roman / Frédéric Vitoux. - Paris : Seuil, 1992.

382 p. ; 20 cm.

ISBN 2-02-017746-3

II 40728; II 40728

 

WALLACE, LEW.

Ben-Hur : [roman] / Lew Wallace, Guy Endore ; traduit de l'américan par Madelaine Othenin-Girard. - Paris : J'ai lu, 1961.

370 p. ; 16 cm - (J'ai lu ; 79-80).

I 4588; I 4588

 

WERFEL, FRANZ.

Une écritire bleu pâle : roman / Franz Werfel ; traduit de l'allemand par Robert Dumont. - Paris : Stock, 1991.

154 p. ; 23 cm.

ISBN 978-2-234-02324-6

III 22391; III 22391

 

WEST, DOROTHY.

Le Mariage : roman / Dorothy West ; trad. Arlette Stroumza. - Paris : Belfond, 1996.

244 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7144-3310-3

III 22437; III 22437

 

WINCKLER, MARTIN.

La Maladie de Sachs : roman / Martin Winckler. - Paris : Éditions P.O.L, 1998.

474 p. ; 23 cm.

ISBN 2-86744-603-1

III 22465; III 22465

 

WISMES, ARMEL DE.

Cuirasse d'écume / Armel De Wismes. - Paris : Éditions France-Empire, 1988.

261 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7048-0541-5

III 22444; III 22444

 

WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE.

Toujours prêt, Jeeves? : roman / Pelham Grenville Wodehouse ; trad. Anne-Marie Bouloch. - Paris : La Découverte, 2005.

209 p. ; 17 cm.

ISBN 2-7071-4514-9

I 4614; I 4614

 

ZELDE, JACQUES.

Gribiche : roman / Jacques Zelde. Paris : Balland, 1989.

355 p. ; 24 cm.

III 22415; III 22415

 

ZOLA, ÉMILE.

L' Oeuvre / Émile Zola ; préface de Bruno Foucart édition établie et annotée par Henri Mitterand. - Paris : Gallimard, 2008.

496 p. ; 21 cm - (Folio Classique ; 1437).

ISBN 978-2-07-033982-2

II 40769; II 40769

 

ZOLA, ÉMILE.

Thérèse Raquin / Émile Zola. - Paris : Presses Pocket, 1979.

301 p. ; 16 cm.

I 4642; I 4642

top

91 Geografie

 

PIERRE, BERNARD.

Le Roman du Danube / Bernard Pierre. - Paris : Librarie Plon, 1987.

332 p., [16] p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 2-259-01709-6

III 22447; III 22447

 

RANDALL, DAVID.

Atmosphere, clouds, and climate / David Randall. - Oxford : Princeton University Press, 2012.

277 p. ; 21 cm - (Princeton primers in climate).

ISBN 978-0-691-14374 -3

II 40015; 911.2/R11

top

93/94 Istorie

 

200 [de] ani din istoria românilor dintre Prut și Nistru : 1812 - 2012 / coord. acad. Ioan-Aurel Pop, prof. univ. dr. Ioan Scurtu ; prof. univ. dr. Ion Bulei, prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, acad. Ioan-Aurel Pop, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, dr. Ion Varta. - Chișinău : Fundația Culturală "Magazin Istoric" : Litera, 2012.

216 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-74-310-5

II 40731; 94(478)"1812/2012"/D71

 

Armatele imperiale austro-ruse și românii la 1848 - 1849 : documente militare = The imperial Austro-Russian armies and the Romanians 1948 - 1949 : military documents / ed. critică coord. de Ela Cosma ; trad. în lb. engleză Horia Cosma. - Cluj-Napoca : Argonaut ; Gatineau : Symphologic, 2012-2013.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-0-9917782-1-8 ISBN 978-973-109-383-3

Vol. 1 : Descrieri generale și militare = General and military descriptions. - 2012. - 280 p. : h., facs. + 1 h. - ISBN 978-0-9917782-6-3

Vol. 2 : Corespondență și rapoarte militare = Military reports and correspondence. - 2013. - 355 p. - Indice. - ISBN 978-973-109-419-9

III 22517; 94(498)"18"/A80

 

CALCAN, GHEORGHE.

România în relațiile internaționale ale Conferinței de Pace de la Paris-Versailles, 1919 - 1920 : recunoașterea internațională a Marii Uniri / Gheorghe Calcan. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013.

386 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-543-324-3

II 40856; 94(498)"19"/C13

 

CASTELOT, ANDRÉ.

Le Fils de l'empereur / André Castelot. - Paris : Presses Pocket, 1962.

252 p. ; 17 cm - (Presses Pocket ; 2).

I 4608; I 4608

 

DESROCHES-NOBLECOURT, CHRISTIANE.

Toutankhamon : vie et mort d'un pharaon / Christiane Desroches-Noblecourt. - Paris : Hachette, 1966.

214 p., [16] f. : fotogr. color ; 19 cm.

II 40759; II 40759

 

ENACHE, MIHAI.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a secolelor XIII - XIV / Mihai Enache. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013.

504 p. ; 24 cm - (Teze de doctorat. Istorie ; 26).

ISBN 978-606-654-046-9

III 22423; 94(381)"-03"/E52

 

FRAIN, IRÉNE.

Quand les bretons peuplaient les mers / Irène Frain. - Paris : Fayard, 1988.

380 p. ; 24 cm.

ISBN 2-213-02179-1

III 22469; III 22469

 

History of communism in Europe / coord. Corina Doboș, Marius Stan. - București : Zeta Books, 2010-.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Politics of memory in post-communist Europe. - 2010. - 298 p. - ISBN 978-973-1997-85-8

III 22518; 94(4)"19"/H66

 

LA GORCE, PAUL-MARIE DE.

Le Dernier empire : le XXIe siècle sera-t-il américain ? / Paul-Marie de la Gorce. - Paris : Bernard Grasset, 1996.

244 p. ; 21 cm.

ISBN 2-246-54001-1

II 40795; II 40795

 

MOCANU, EMIL OCTAVIAN.

Portul Brăila : de la regimul de Porto Franco la primul Război Mondial (1836-1914) / Emil Octavian Mocanu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012.

563 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-654-004-5

III 22427; 94(498)"1836/1914"/M84

 

NICK, CHRISTOPHE.

Résurrection : naissance de la VÀeÙ République, un coup d'État démocratique / Christophe Nick. - Paris : Le Grand Livre du Mois, 1998.

835 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7028-2433-1

III 22496; III 22496

 

POPESCU, ANCA.

Integrarea imperială otomană a teritoriilor din sud-estul Europei : sangeacul Silistra : (sec. XV - XVI) / Anca Popescu. - București : Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013.

282 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-167-170-3

III 22425; 94(497.2)"14/15"/P81

 

Principele Ștefan Bocskai și epoca sa / coord. Tudor Sălăgean, Melinda Mitu ; Lajos Berek, Lajos Negyesi, Livia Călian, ... - Cluj-Napoca : Argonaut, 2006.

162 p. ; 20 cm - (Documente. Istorie. Mărturii).

ISBN 978-973-109-017-7

II 40862; 94(498.4)"16"/P92

 

SUCEVEANU, ALEXANDRU.

Istoria românilor : compendiu / Alexandru Suceveanu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013.

109 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-654-054-4

III 22428; 94(498)/S94

 

Tulcea 1878 - 1948 : memoria unui oraș / ed. Daniel Flaut, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012.

viii, 430 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-654-029-2

III 22523; 94(498)/T93

 

WIRTH, PIERRE.

Histoire de France : cycle moyen / Pierre Wirth ; Henri Biscarrat, Madeleine Lacouture, Marc Lacouture, Serge Roques, ... - Paris : Delagrave, 1981.

128 p. ; 26 cm.

III 22484; III 22484

top