Titluri noi intrate în bibliotecă – ianuarie-aprilie 2014

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie

070 Jurnalism

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

52 Astronomie. Geodezie

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

57 Biologie

58 Botanică

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (fără abur)

621.5 Tehnica frigului

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

637.1/.3 Industria laptelui

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

69 Lucrări de construcții

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

929 Biografii

93/94 Istorie

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

BARISCH, MARC.

Design and evaluation of a system to extend identity management to multiple devices [dissertation] / Marc Barisch. - Stuttgart : Universität Stuttgart, ©012.

290 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-938965-20-7

II 40958; 004.732/.735/B29

 

HANOUN, ABDOULRAHMAN.

A mixed-grained reconfigurable computing platform / Abdoulrahman Hanoun. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2009.

242 p. : sch. ; 21 cm.

II 40056; 004.2/.3/H23

 

IOSIFESCU, CRISTIAN.

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare : lucrări de laborator / Cristian Constantin Iosifescu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2014.

168 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8348-88-9

III 22515; 004.42/I-75

 

MUNKBY, GUSTAV.

Type-based software-implemented hardware fault tolerance : predicting and limiting the impact of bit flips in data [dissertation] / Gustav Munkby. - [Hamburg], 2012.

110 p. ; 24 cm.

III 22576; 004/M95

 

OPREA, RĂZVAN.

Instrumente software pentru ingineria mecanică / Răzvan Oprea, Cristina Tudorache, Cornelia Stan. - București : Matrix Rom, 2012.

160 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-853-4

III 22649; 004.42/O-64

 

TUDORACHE, CRISTINA.

Programare în MATLAB : aplicații / Cristina Tudorache, Răzvan Oprea. - București : Matrix Rom, 2012.

134 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-820-6

III 22642; 004.42MATLB/T91

 

TUDORACHE, CRISTINA.

Software în ingineria mecanică : aplicații în MATLAB / Cristina Tudorache, Răzvan Oprea. - București : Matrix Rom, 2012.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-835-0

III 22631; 004.42MATLAB/T91

top

02 Biblioteconomie

 

Tratat de biblioteconomie / coord. generală prof. univ. Mircea Regneală ; Alexandra Antal, Laurențiu Avram, Gheorghe Buluță, Mihai Constantinescu, Nicolae Constantinescu, Robert Coravu, Emilian Corneanu, Agnes Erich, Silviu-Constantin Nedelcu, Victor Petrescu, Mircea Regneală. - București : Editura ABR, 2013-.

vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-93535-0-9

Vol. 1 : Biblioteconomie generală. - 2013. - 472 p. - ISBN 978-606-93535-1-6

III 22578; 02/T81

top

070 Jurnalism

 

PAȚILEA, PETRICA.

Scriitorul-jurnalist în Prime Time : Cristian Tudor Popescu și Mircea Dinescu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Petrica Pațilea (Crângan) ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

33 p. ; 21 cm.

II 40494; 070/P43

 

PAȚILEA, PETRICA.

Scriitorul-jurnalist în Prime Time : Cristian Tudor Popescu și Mircea Dinescu : teză de doctorat / drd. Petrica Pațilea (Crângan) ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

213 p. ; 30 cm.

IV 8961; 070/P43

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

GAGU, CRISTIAN.

Istoria sinoadelor ecumenice / pr. lect. dr. Cristian Gagu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

100 p. ; 24 cm - (Teologie).

ISBN 978-606-8348-83-4

III 22590; 262.4/.5/G13

top

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

ANGRISHI, KISHORE BALASUBRAMANIAM.

Performance guarantees using statistical network calculus with effective bandwidth : [dissertation] / Kishore Balasubramaniam Angrishi. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2009.

165 p. ; 21 cm.

II 40036; 311/B11

 

HARRIS, FRED R.

The State of the cities : report of the Commission on the Cities in the '70's / senator Fred R. Harris and mayor John V. Lindsay ; foreword Sol M. Linowitz. - New York ; Washington ; London : Praeger, ©972.

xiv, 114 p. ; 20 cm.

II 40965; 316.33/H31

 

Smarter, greener, more inclusive? : indicators to support the Europe 2020 strategy : 2013 / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

214 p. ; 25 cm - (Eurostat. Statistical books).

ISBN 978-92-79-31156-7

III 22587; III 22587

 

STÖRMER, NICLAS.

Exogenous and endogenous governance of open collaborative innovation communities : an experimental investigation [dissertation] / Niclas Störmer. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

178 p. ; 30 cm.

IV 8977; 316.33/S89

 

TODOR, IOANA.

Uitarea intenționată a informației stereotipice / Ioana Todor ; pref. Mircea Miclea. - Iași : Institutul European, 2013.

292 p. ; 19 cm - (Academica ; 196).

ISBN 978-606-24-0004-0

II 40953; 316.64/T68

top

32 Politică

 

SCUMPIERU, ION.

133 de ani de relații România - Japonia / Ion Scumpieru. - București : Fundația Europeană Titulescu, 2013.

846 p. : fotogr., tab., 1 h. ; 25 cm.

ISBN 978-606-8091-07-5

III 22589; 327"18/20"/S39

top

33 Științe economice

 

ADUMITRĂCESEI, IOAN D.

Emigrarea, îndeosebi a specialiștilor, subminează viitorul României / I. D. Adumitrăcesei. - Iași : Editura StudIS, 2013.

92 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-624-322-3

II 40870; 338/A23

 

ARDELEAN, LIVIA.

Istoria economică și socială a Maramureșului între anii 1600 - 1700 / Livia Ardelean. - Baia Mare : Ethnologica, 2012.

462 p. ; 24 cm - (Colecția Historia (CH) ; 1).

ISBN 978-606-8213-12-5

III 22544; 330.8(498)/A73

 

ALEXA, IOANA-VERONICA.

Modelarea deciziei de specializare în comerțul internațional : o abordare din perspectiva teoriei jocurilor : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ioana-Veronica Alexa ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

44 p. ; 21 cm.

II 40897; 339/A38

 

ALEXA, IOANA-VERONICA.

Modelarea deciziei de specializare în comerțul internațional : o abordare din perspectiva teoriei jocurilor : teză de doctorat / drd. Ioana-Veronica Alexa ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

274 p. ; 30 cm.

IV 8963; 339/A38

 

ARTINE, RAMONA MARIANA.

Impactul globalizării și al crizei financiare asupra sistemului bancar românesc : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ramona Mariana Artine (Calinică) ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

74 p. ; 21 cm.

II 40891; 336.7/A84

 

ARTINE, RAMONA MARIANA.

Impactul globalizării și al crizei financiare asupra sistemului bancar românesc : teză de doctorat / drd. Ramona Mariana Artine (Calinică) ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

215 p. ; 30 cm.

IV 8958; 336.7/A84

 

MÖHLMANN, AXEL.

Behavioral taxation and investment : experimental and empirical evidence [dissertation] / Axel Möhlmann. - Hannover : Universität Hannover, 2013.

xii, 110 p. ; 30 cm.

IV 8979; 336.22/.23/M85

 

NECULIȚĂ, VALENTIN.

Impactul integrării regionale și a fondurilor europene asupra creșterii economice : abordarea țărilor din Europa Centrală și de Est : rezumatul tezei de doctorat / drd. Valentin Neculiță ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

40 p. ; 21 cm.

II 40901; 332.1/N14

 

NECULIȚĂ, VALENTIN.

Impactul integrării regionale și a fondurilor europene asupra creșterii economice : abordarea țărilor din Europa Centrală și de Est : teză de doctorat / drd. Valentin Neculiță ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

228 p. ; 30 cm.

IV 8967; 332.1/N14

 

Scientific Symposium of Young Researchers, XI[th] edition, April 25 - 26, 2013 / ed. by Corneliu Guțu. - Chișinău : ASEM, 2013.

vol. ; 29 cm.

ISBN 978-9975-75-664-8

Vol. 1. - 2013. - 348 p. - ISBN 978-9975-75-665-5

IV 8974; 33/S37

 

TIETZE, FRANK.

Managing technology market transactions : can auctions facilitate innovation? [dissertation] / Frank Tietze. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2011.

312 p. ; 21 cm.

II 40961; 339.56/T58

 

Urban development in the EU : 50 projects supported by the European Regional Development Fund during the 2007 - [20]13 period : final report, March 2013 / European Commission, Directorate General for Regional and Urban Policy. - Luembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

62 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-29815-8

IV 8935; IV 8935

top

34 Drept. Jurisprudență

 

2012 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights / European Commision. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

172 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-29147-0

II 40955; II 40955

 

Aeronautics and air transport research : 7th Framework Programme 2007 - 2013 : project synopses / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, -2013.

vol. ; 21 cm.

Vol. 3. - 2013. - 322 p. - ISBN 978-92-29733-5

II 40962; II 40962

 

Choice and control : the right to independent living : experiences of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems in nine EU member states / European Union Agency for Fundamental Rights. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

82 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9192-952-8

IV 8934; CDE04/F

 

Consiliul Uniunii Europene : 1952 - 2012 : legiuitor și factor de decizie de 60 de ani. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013.

46 p. ; 25 cm.

ISBN 978-92-824-3814-5

III 22584; III 22584

 

Involuntary placement and involuntary treatment of persons with mental health problems / European Union Agency for Fundamental Rights. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.

60 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9192-949-8

IV 8932; IV 8932

 

MUNTEAN, ANA.

Formele controlului de legalitate în dreptul Uniunii Europene : proiecții în dreptul român / Ana Muntean. - București : Universul Juridic, 2013.

388 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-673-251-2

II 40947; 341.217(4)UE

 

PANDELE, ADINA LAURA.

Drept maritim : caiet de studiu individual [pentru] specializarea Drept, anul de studiu IV, semestrul I / lect. univ. dr. Adina Laura Pandele. - Constanța : Ovidius University Press, 2011.

118 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-614-657-2

IV 8973; 347.79/P22

 

PANDELE, ADINA LAURA.

Dreptul transporturilor : caiet de studiu individual [pentru] specializarea Drept, anul de studiu III, semestrul I / lect. univ. dr. Adina Laura Pandele. - Constanța : Ovidius University Press, 2011.

112 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-614-656-5

IV 8972; 347.763/P22

 

Separated, asylum-seeking children in European Union member states : comparative report / European Union Agency for Fundamental Rights. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011.

84 p. ; 30 cm.

ISBN 978-92-9192-653-4

IV 8933; IV 8933

top

35 Administrație publică. Artă militară

 

MEHEDINȚI, ION LUCIAN.

Servicii și utilități publice / conf. univ. dr. Ion Lucian Mehedinți. - Galați : Europlus, 2013.

256 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-628-034-1

III 22588; 35/M55

top

37 Educație. Timp liber

 

Ghid pentru managementul la nivel de departament / coord. prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu ; Iuliana Viorica Constantin, Alexandru Epureanu, Mihai Jâșcanu, Ioan Ștefănescu, Liviu Palaghian, Vasile Palade, Sanda Cruceanu. - Brăila : Evrika, 1999.

110 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9499-60-0

II 40972; 378/G49

 

Report to the European Commission on improving the quality of teaching and learning in Europe's higher education institutions / European Commission, High Level Group on the Modernisation of Higher Education. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.

80 p. ; 25 cm.

ISBN 978-92-79-30360-9

III 22553; III 22553

top

39 Etnografie. Folclor

 

Folclor literar din zona Codrului : texte poetice extrase din revista Memoria Ethnologica, anii 2001 - 2011 / ed. realizată de Augustin Mocanu și Ștefan Mariș. - Baia Mare : Ethnologica, 2011.

284 p. ; 21 cm - (Cultura tradițională (CT) ; 24).

ISBN 978-606-8213-09-5

II 40869; 39/F77

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

ARDELEAN, FLORINELA.

Ecologie și protecția mediului / Florinela Ardelean, Vlad Iordache. - București : Matrix Rom, 2007.

256 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-255-6

III 22655; 504/A73

 

BOLD, OCTAVIAN VALERIAN.

Managementul deșeurilor solide și industriale / Octavian Valerian Bold, Gelu Agafiel Mărăcineanu. - București : Matrix Rom, 2003.

272 p., XXV ; 24 cm.

ISBN 973-685-571-6

III 22643; 504.06/B66

 

CĂPĂȚÎNĂ, CAMELIA.

Depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor și materialelor recuperabile / Camelia Căpățînă, Claudia Maria Simonescu. - București : Matrix Rom, 2006.

192 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-058-3

III 22652; 504.06/C20

 

CONSTANTIN, DANIEL-EDUARD.

Determinarea dioxidului de azot troposferic utilizând tehnica DOAS [Differential Optical Absorption Spectroscopy] multi-platforme : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniel-Eduard Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

50 p. ; 21 cm.

II 40977; 504.3/C66

 

CONSTANTIN, DANIEL-EDUARD.

Determinarea dioxidului de azot troposferic utilizând tehnica DOAS [Differential Optical Absorption Spectroscopy] multi-platforme : teză de doctorat / drd. ing. Daniel-Eduard Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

138 p. ; 30 cm.

IV 8985; 504.3/C66

 

ENE, GHEORGHE.

Introducere în tehnica izolării vibrațiilor și a zgomotului / Gheorghe Ene, Cristian Pavel. - București : Matrix Rom, 2012.

256 p. ; 24 cm.

ISBN 978-93-755-873-2

III 22648; 504/E53

 

ONOSE, CRISTIAN.

Ecologie și dezvoltare durabilă : lucrări de laborator / Claudia Maria Simonescu, Cristian Onose. - București : Matrix Rom, 2010.

140 p. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-973-755-632-5

III 22654; 504/S58

 

RACOCEANU, CRISTINEL.

Emisiile de noxe ale centralelor termoelectrice / Cristinel Racoceanu, Camelia Căpățînă. - București : Matrix Rom, 2005.

144 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-882-0

III 22644; 504/R13

 

ROBESCU, VALENTINA OTILIA.

Modele privind managementul reconstrucției de mediu în bazinul superior al râului Dâmbovița / Valentina Otilia Robescu. - București : Ceres, 2009.

344 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 978-973-40-0820-9

III 22567; 504.4/R62

 

SANDU, M.

Ingineria mediului / M. Sandu, A. Dobre, Al. Mănescu. - București : Matrix Rom, 2007.

136 p. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-973-755-183-2

III 22646; 504/S20

 

SIMION, GABRIELA-CRISTINA.

Monitorizarea și controlul factorilor de mediu / Gabriela-Cristina Simion. - București : Matrix Rom, 2012.

242 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-755-852-7

II 40975; 504/S57

 

TODERAȘCU, ROBERT.

Studii privind implementarea unui sistem pentru evaluarea propagării agenților poluanți în mediul marin : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Robert Toderașcu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian Rusu. - Galați, 2014.

102 p. ; 21 cm.

II 40988; 504/T68

 

TODERAȘCU, ROBERT.

Studii privind implementarea unui sistem pentru evaluarea propagării agenților poluanți în mediul marin : teză de doctorat / drd. ing. Robert Toderașcu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian Rusu. - Galați, 2014.

182 p. ; 30 cm.

IV 8996; 504/T68

 

ȚOPA, MARIA CĂTĂLINA.

Determinarea stării calității mediului în ecosistemele acvatice folosind parametrii biologici și fizico-chimici : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Cătălina Țopa ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

41 p. ; 21 cm.

II 40981; 504.4/T76

 

ȚOPA, MARIA CĂTĂLINA.

Determinarea stării calității mediului în ecosistemele acvatice folosind parametrii biologici și fizico-chimici : teză de doctorat / drd. Maria Cătălina Țopa ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

174 p. ; 30 cm.

IV 8989; 504.4/T76

top

51 Matematică

 

SOROHAN, ȘTEFAN.

Modelare cu elemente finite în analiza dinamică a structurilor / Ștefan Sorohan. - București : Matrix Rom, 2011.

422 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-696-7

III 22639; 519.654/S69

top

52 Astronomie. Geodezie

 

COȘARCĂ, CONSTANTIN.

Măsurători inginerești : aplicații în domeniul construcțiilor / Constantin Coșarcă. - București : Matrix Rom, 2011.

vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-717-9

Vol. 1 : Partea I. - 2011. - 536 p. - ISBN 978-973-755-715-5

III 22658; 528.4/C73

 

COȘARCĂ, CONSTANTIN.

Topografie inginerească / Constantin Coșarcă. - București : Matrix Rom, 2003.

322 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-560-0

III 22659; 528.4/C73

 

Măsurători terestre : fundamente : note de curs pentru specializarea Cadastru, Geodezie și Cartografie / ed. îngrij. de Consiliul Facultății de Geodezie din București ; Constantin Moldoveanu, Johan Neuner, Gheorghe Badea, Dumitru Onose, Ana Cornelia Badea, ... - București : Matrix Rom, 2001-2002.

3 vol. ; 25 cm.

Vol. 1. - 2001. - [406] p. - ISBN 973-658-320-9

Vol. 2. - 2202. - [348] p. - ISBN 973-625-348-9

Vol. 3. - 2002. - [528] p. - ISBN 973-685-380-2

III 22667; 528/M45

 

MUNTEANU, CONSTANTIN GHEORGHE.

Cartografie matematică / Constantin Gh. Munteanu. - București : Matrix Rom, 2003.

214 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-599-6

III 22660; 528.9/M95

 

ONOSE, DUMITRU.

Topografie / Dumitru Onose. - București : Matrix Rom, 2004.

372 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-594-5

III 22663; 528.4/O-57

 

POPESCU, GABRIEL ȘTEFAN.

Fotogrammetria pe înțelesul tuturor / Gabriel Șt. Popescu. - București : Matrix Rom, 2010.

202 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-643-1

III 22664; 528.7/.9/P81

 

POPESCU, GABRIEL ȘTEFAN.

Sisteme interactive de modelare a informației fotogrammetrice / Gabriel Șt. Popescu. - București : Matrix Rom, 2009.

116 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-533-5

III 22665; 528.7/.9/P81

 

SION, ION GRIGORE.

Fotogrammetrie : teledetecție / Ion Grigore Sion. - București : Matrix Rom, 2010.

436 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-577-9

III 22662; 528.7/.9/S60

 

TĂMĂIOAGĂ, GHEORGHE.

Cadastrul general și cadastrele de specialitate / Gheorghe Tămăioagă, Daniela Tămăioagă. - București : Matrix Rom, 2005.

428 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-931-2

III 22661; 528.4/T15

top

53 Fizică

 

COTESCU, MARIN-ADRĂNEL.

Mecanică aplicată : cinematica / Marin-Adrănel Cotescu. - București : Matrix Rom, 2009.

356 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-554-0

III 22622; 531.1/C78

 

DUMITRIU, MĂDĂLINA.

Vibrații : aplicații numerice și experimentale / as. ing. Mădălina Dumitriu, conf. dr. ing. Traian Mazilu. - București : Matrix Rom, 2012.

232 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-793-3

III 22626; 534/D92

 

FĂLTICEANU, CONSTANTIN T.

Elemente de inginerie mecanică : aplicații / prof. univ. dr. ing. Constantin T. Fălticeanu. - Brăila : Evrika, 1999.

190 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9499-80-5

II 40974; 539.4/F17

 

Introducere în studiul dinamicii sistemelor / Florian-Paul Simion, Christian Decolon, Dan Târnă, Ion Dinu, Mihail-Dan Simion. - București : Matrix Rom, 2003.

210 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-543-0

III 22615; 531.3/I-58

 

ION, CONSTANTIN.

Sinteze de dinamică și mecanică analitică / prof. dr. ing. Constantin Ion, conf. dr. ing. Andrei Craifaleanu. - București : Matrix Rom, 2002.

150 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-477-9

III 22619; 531.3/I-66

 

MAZILU, TRAIAN.

Vibrații / conf. dr. ing. Traian Mazilu. - București : Matrix Rom, 2012.

318 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-810-7

III 22625; 534/M53

 

OPREA, RĂZVAN.

Probleme de vibrații / Răzvan Oprea. - București : Matrix Rom, 2005.

88 p. ; 25 cm.

ISBN 973-685-880-4

III 22612; 534/O-64

 

SCHMIDT, CHRISTIAN.

RF system modeling and controller design for the European XFEL [dissertation] / Christian Schmidt. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

120 p. ; 30 cm.

IV 8975; 535.3/S34

 

Termodinamică tehnică : teorie și aplicații / coord. Mircea Marinescu, Nicolae Băran, Vsevolod Radcenco ; Nicolae Băran, Micea Marinescu, Vsevolod Radcenco, Alexandru Dobrovicescu, ... - București : Matrix Rom, 1998.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-9254-89-6

Vol. 1. - 1998. - xii, 442 p.

Vol. 2. - 1998. - p. 443-774.

III 22632; 536.7/T45

top

54 Chimie

 

GAVRIL, MIHAELA-DANIELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea nanofirelor de Co și Co-Cu : rezumatul tezei de doctorat / drd. fiz. Mihaela-Daniela Gavril (Donose) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2013.

30 p. ; 21 cm.

II 40986; 544-121/G26

 

GAVRIL, MIHAELA-DANIELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea nanofirelor de Co și Co-Cu : teză de doctorat / drd. fiz. Mihaela-Daniela Gavril (Donose) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2013.

144 p. ; 30 cm.

IV 8994; 544-121/G26

 

HANSEN, NIELS.

Multiscale modeling of reaction and diffusion in zeolites [dissertation] / Niels Hansen. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

284 p. ; 21 cm.

II 40040; 544/H11

 

International Conference Nanotech Italy 2013 : Key Enabling Technologies for Resposible Innovation : 27 - 29 November 2013, Venice, Italy : conference handbook. - Roma : Agra Editrice, 2013.

142 p. ; 24 cm.

ISBN 978-88-6140-152-5

III 22543; 544-121/N20

 

NECHITA, PETRONELA.

Analiza poluanților din apele uzate : lucrări de laborator / Petronela Nechita. - Galați : Europlus, 2014.

140 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-628-067-9

II 40956; 543.3/N33

 

NING, YONG CHENG.

Interpretation of organic spectra / professor Yong-Cheng Ning ; with a foreword by Richard R. Ernst. - John Wiley & Sons, ©011.

xii, 412 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-470-82516-7

III 22585; 543.42/N75

 

WANG, XIAOWU.

Ferrocene : a suitable framework for polymerization catalysis and frustrated Lewis pair chemistry [dissertation] / Xiaowu Wang. - Münster : Universität Münster, 2013.

vi, 318 p. ; 21 cm.

II 40964; 547-162/W24

 

ZIMMERMANN, NILS EDWIN RICHARD.

Transport at gas - zeolite interfaces probed by molecular simulations [dissertation] / Nils Edwin Richard Zimmermann. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

316 p. ; 21 cm.

II 40963; 544.72/Z66

top

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

 

MCKILLUP, STEVE.

Geostatistics explained : an introductory guide for Earth scientists / Steve McKillup, Melinda Darby Dyar. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, ©010.

xvi, 396 p. : fig., diagr. ; 23 cm.

ISBN 978-0-521-76322-6

III 22531; 55+91/M12

top

57 Biologie

 

Biologie celulară pentru facultățile de medicină / prof. dr. doc. Ilie Diculescu, prof. dr. doc. Doina Onicescu, conf. dr. Gheorghe Benga, șef lucr. Laurențiu Mircea Popescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1983.

246 p. ; 24 cm.

III 22606; 576.3/B53

 

BOTEZ, IOANA-OTILIA.

Procese de bioconversie pentru obținerea unor compuși organici biologic activi : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ioana Otilia Botez (Ghinea) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

30 p. ; 21 cm.

II 40896; 577/B72

 

BOTEZ, IOANA-OTILIA.

Procese de bioconversie pentru obținerea unor compuși organici biologic activi : teză de doctorat / drd. Ioana Otilia Botez (Ghinea) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

178 p., [18] p. ; 30 cm.

IV 8962; 577/B72

 

Handbook of biochemistry : practical work / assoc. prof. Fazakas Zita, senior lecturer Nemes-Nagy Enikö, assoc. prof. Balogh-Sămărghițan Victor, assoc. prof. David Eliza, assist. prof. Uzun Cosmina. - Târgu Mureș, 2013.

133 p. ; 29 cm.

IV 8969; 577.1/H22

 

POPA, CLAUDIA-VERONICA.

Utilizarea fenoloxidazelor sintetizate de streptomicete selecționate în procese de bioconversie a compușilor xenobiotici : rezumatul tezei de doctorat / drd. biol. Claudia-Veronica Popa (Ungureanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

42 p. ; 21 cm.

II 40876; 577/P79

 

POPA, CLAUDIA-VERONICA.

Utilizarea fenoloxidazelor sintetizate de streptomicete selecționate în procese de bioconversie a compușilor xenobiotici : teză de doctorat / drd. biol. Claudia-Veronica Popa (Ungureanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

180 p., [48] p. ; 30 cm.

IV 8952; 577/P79

top

58 Botanică

 

SAVA, DACIANA.

Lucrări practice de botanică sistematică / Daciana Sava. - Constanța : Ovidius University Press, 2006-2013.

vol. ; 26 cm.

ISBN 978-973-1944-59-3

Vol. 2. - 2013. - 164 p. : fotogr. color. - ISBN 978-973-614-781-4

III 22569; 582/S28

top

61 Științe medicale. Medicină

 

1st International U.O.C. [Ovidius University of Constanța] - B.E.N.A. [Balkan Environmental Association] Conference "The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research SPHAMEER 2013" : book of abstracts / eds. Rodica Sîrbu, Liliana Panaitescu, ... - Constanța : Ovidius University Press, 2013.

188 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-614-784-5

III 22571; 61/F59

 

Advances in biomedical spectroscopy / ed. dr. Parvez I. Haris. - Amsterdam ; Berlin ; Tokyo : IOS Press.

vol. ; 25 cm.

Vol. 2 : Biological and biomedical infrared spectroscopy / ed. by Andreas Barth, Parvez I. Haris. - ©009. - xii, 430 p. - ISBN 978-1-607750-045-2

Vol. 6 : Vibrational spectroscopy in diagnosis and screening / ed. by Feride Severcan, Parvez I. Haris. - ©012. - xii, 422 p. - ISBN 978-1-61499-058-1

III 22582; 616/A23

 

BOBOȘ, CECILIA.

Fagocitoza în efortul fizic / Cecilia Boboș, Simona Tache. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010.

212 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-53-0408-9

III 22561; 616-018/B61

 

BOGDAN, CONSTANTIN.

Elemente de geriatrie practică / Constantin Bogdan. - București : Editura Medicală, 1992.

334 p. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0211-x

III 22605; 616-053.9/B64

 

CIOBANU, OCTAVIAN.

Tehnologie ergonomică / Octavian Ciobanu, Ion Apostol. - București : Matrix Rom, 2007.

274 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-191-7

III 22630; 613.6/C51

 

Dileme etice la finalul vieții / ed. Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoae. - Iași : Polirom, 2013.

248 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-3551-1

III 22562; 614.25/D41

 

Drug abuse handbook / ed. Steven B. Karch. - 2nd ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, ©007.

[12], 1268 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-8493-1690-6

III 22557; 615.9/D85

 

Genetică medicală : curs pentru studenții anului II Medicină / sub red. prof. univ. dr. Ioan Victor Pop. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Iuliu Hațieganu, 2013.

304 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-693-543-5

III 22560; 616-056/G30

 

Ghiduri de practică medicală / coord. prof. dr. Leonida Gherasim ; prof. dr. Mircea Cinteză, prof. dr. Cornel Dragomirescu, s. l. dr. Adriana Ilieșiu, s. l. dr. Cătălin Vasilescu, as. univ. dr. Dragoș Vinereanu, s. l. dr. Fraga Paveliu. - București : Infomedica, 2001-2002.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-93-94-32-9 ISBN 973-9394-74-4

Vol. 1. - 2002. - 496 p. - ISBN 973-9394-75-2

Vol. 2. - 2001. - 592 p. - ISBN 973-9394-69-8

III 22609; 616-07/-08/G49

 

Hallucinogens : a forensic drug handbook / ed. by Richard R. Laing ; with contributions by Barry L. Bayerstein, Terry A. Dal Cason, Edward S. Franzosa, ... - Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier, ©003.

xiv, 290 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-12-433951-4

III 22583; 615.9/H18

 

Handbook of forensic drug analysis / ed. Frederick P. Smith. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier Academic Press, ©005.

xxii, 562 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-12-650641-9

III 22581; 616-091/F79

 

Infrared and Raman spectroscopy in forensic science / eds. John M. Chalmers, Howell G. M. Edwards, Michael D. Hargreaves. - Chichester : John Wiley & Sons, ©012.

xxviii, 618 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-470-74906-7

III 22579; 616-091/I52

 

IONIȚĂ, SORIN.

Ocluzia dentară : noțiuni de morfologie, fiziologie, patologie și tratament / prof. univ. dr. Sergiu Ioniță, as. univ. dr. Alexandru Petre. - Editura Didactică și Pedagogică, 1996.

120 p. multigr. ; 21 x 30 cm.

II 40969; 616.314/I-69

 

La drum cu Hipocrate : migrația medicilor din România / ed. Liviu Oprea, Cristina Gavrilovici, Teodora Manea, Vasile Astărăstoae. - Iași : Polirom, 2013.

230 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-3550-4

III 22564; 614.25/L13

 

LEUCUȚA, SORIN E.

Farmacocinetica / Sorin E. Leucuța, Radu D. Pop. - Cluj-Napoca : Dacia, 1981.

262 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 40975; 615/L54

 

MITRE, CĂLIN IOSIF.

Curs de prim ajutor / Călin Mitre ; colab. Horațiu Vasian. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Iuliu Hațieganu, 2012.

65 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-693-518-3

III 22559; 616-083/M82

 

POPA, IULIAN.

Fracturile joncțiunii toraco-lombare : diagnostic și tratament / Iulian Popa, Alina Totorean, Diana Andrei. - Timișoara : Editura Victor Babeș, 2012.

236 p. , 1 f. pl. ; 25 cm.

ISBN 978-606-8054-96-4

III 22565; 616.71/P79

 

REBEGEA, LAURA.

Urgențele oncologice și complicațiile tratamentelor oncologice / Laura Rebegea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2014.

116 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-627-513-5

II 22592; 616-006.6/R35

 

Relația medic - pacient / ed. Liviu Oprea, Cristina Gavrilovici, Mihaela-Cătălina Vicol, Vasile Astărăstoae. - Iași : Polirom, 2013.

232 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-3493-4

III 22563; 614.25/R43

 

SAFERSTEIN, RICHARD.

Forensic science : from the crime scene to the crime lab / Richard Saferstein. - Harlow : Pearson Education, ©014.

554 p. ; 28 cm.

ISBN 978-1-292-04145-2

IV 8930; 616-091/S14

 

SEBEȘAN, VOICU.

Microprotezele în terapia leziunilor coronare dentare : curs pentru studenții anului III Stomatologie / prof. univ. dr. Voicu Sebeșan, as. univ. dr. Anca Frățilă. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2003.

110 p. multigr. ; 21 x 30 cm.

ISBN 973-651-571-0

II 40968; 616.314/S40

 

SINIȚCHI, GEORGETA.

Actualități în patologia alergologică / Georgeta Sinițchi. - Iași : Dosoftei, 1995.

286 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9135-14-5

III 22607; 616-022/S59

 

TOGĂNEL, RODICA.

Puericultură și pediatrie : pentru uzul studenților Facultății de Medicină Dentară / prof. dr. Rodica Togănel. - Târgu Mureș, 2013.

152 p. ; 29 cm.

IV 8968; 616-053.2/T69

 

TOMOAIA, GHEORGHE.

Ortopedie : [curs] / Gheorghe Tomoaia ; colab. Iulian Raus. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Iuliu Hațieganu, 2013.

322 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-693-520-6

III 22558; 617.3/T74

 

Urgențe în pediatrie / sub redacția Ion Anca. - București : Editura Medicală, 1996.

608 p. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0075-3

III 22608; 616-053.2/U75

 

VALTER, KAREL.

Designer drugs directory / Karel Valter, Philippe Arrizabalaga. - Amsterdam ; Lausanne ; New York : Elsevier, 1998.

212 p. ; 25 cm.

ISBN 0-444-20525-X

III 22580; 615.9/V22

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

CIUPAGEA, LUMINIȚA.

Evaluarea performanțelor mecanice, termice și tribologice ale compozitelor cu matrice poliesterică și nanotuburi de carbon : rezumatul tezei de doctorat / drd. Luminița Ciupagea (Coteț) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2013.

68 p. ; 21 cm.

II 40886; 620.1/C55

 

CIUPAGEA, LUMINIȚA.

Evaluarea performanțelor mecanice, termice și tribologice ale compozitelor cu matrice poliesterică și nanotuburi de carbon : teză de doctorat / drd. Luminița Ciupagea (Coteț) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2013.

168 p. ; 30 cm.

IV 8941; 620.1/C55

 

IBĂNESCU, MARIANA.

Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mariana Ibănescu (Bușilă) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

48 p. ; 21 cm.

II 40987; 620.1/I-32

 

IBĂNESCU, MARIANA.

Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene : teză de doctorat / drd. ing. Mariana Ibănescu (Bușilă) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

136 p. ; 30 cm.

IV 8995; 620.1/I-32

 

MARDARE, MARILENA.

Polietilena de masă moleculară ridicată (UHMWPE) și straturi compozite cu utilizare în implanturile umane : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marilena Mardare (Pralea) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Lidia Benea. - Galați, 2013.

78 f. ; 21 cm.

II 40985; 620.1/M35

 

MARDARE, MARILENA.

Polietilena de masă moleculară ridicată (UHMWPE) și straturi compozite cu utilizare în implanturile umane : teză de doctorat / drd. ing. Marilena Mardare (Pralea) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Lidia Benea. - Galați, 2013.

114 f. ; 30 cm.

IV 8993; 620.1/M35

 

TACĂ, CONSTANTIN.

Materiale compozite / prof. dr. ing. Constantin Tacă, conf. dr. ing. Mihaela Păunescu. - București : Matrix Rom, 2012.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-848-0

III 22613; 620.1/T12

 

VÂLCU, ELENA EMANUELA.

Materiale hibride nanostructurate dielectrice cu aplicații în electronică : rezumatul tezei de doctorat / drd. Elena Emanuela Vâlcu (Herbei) ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

38 p. ; 21 cm.

II 40976; 620.1/V15

 

VÂLCU, ELENA EMANUELA.

Materiale hibride nanostructurate dielectrice cu aplicații în electronică : teză de doctorat / drd. Elena Emanuela Vâlcu (Herbei) ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

148 p. ; 30 cm.

IV 8984; 620.1/V15

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

DUMITRIU, LUCIA.

Bazele electrotehnicii / Lucia Dumitriu. - București : Matrix Rom, 2008.

282 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-433-8

III 22629; 621.3/D92

 

GHIȚĂ, CONSTANTIN.

Mașini electrice / Constantin Ghiță. - București : Matrix Rom, 2005.

316 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-919-3

III 22637; 621.313/G52

 

MOROLDO, DAN.

Elemente de instalații electrice și automatizări pentru echipamente de climatizare / Dan Moroldo. - București : Matrix Rom, 1999.

104 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-062-5

III 22657; 621.3/M90

 

SORAN, IOAN FELICIAN.

Sisteme de acționare electrică / Ioan-Felician Soran. - București : Matrix Rom, 2010.

572 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-584-7

III 22638; 621.313/S69

top

621.4 Motoare termice (fără abur)

 

BĂDESCU, VIOREL.

Control optimal în ingineria proceselor termice : teorie și aplicații / Viorel Bădescu. - București : Matrix Rom, 2003.

vi, 266 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-590-2

III 22650; 621.4/.5/B15

 

BĂDESCU, VIOREL.

Elemente de termodinamică tehnică și mașini termice / Viorel Bădescu. - București : Matrix Rom, 2005.

viii, 148 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-859-6

III 22656; 621.4/B15

 

MANEA, ALEXE.

Cercetarea experimentală a mașinilor termice : lucrări de laborator / conf. dr. ing. Alexe Manea. - București : Matrix Rom, 2002.

358 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-397-7

III 22668; 621.4/M24

 

STĂNESCU, DAN-PAUL.

Aparate termice : curs / Paul-Dan Stănescu, Nicolae N. Antonescu. - București : Matrix Rom, 2013.

432 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-878-7

III 22669; 621.4/.5/S77

top

621.5 Tehnica frigului

 

DRUGHEAN, LIVIU.

Sisteme frigorifice nepoluante / Liviu Drughean, Dragoș Hera, Alina Pîrvan. - București : Matrix Rom, 2004.

196 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-779-4

III 22636; 621.57/D85

 

HERA, DRAGOȘ.

Instalații frigorifice / Dragoș Hera, Alina Girip. - București : Matrix Rom, 2007-2009.

3 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Agenți frigorifici. - 2009. - 216 p. - ISBN 978-973-755-453-6

Vol. 2 : Scheme și cicluri frigorifice. - 2007. - 408 p. - ISBN 978-973-755-198-6

Vol. 3 : Echipamente frigorifice. - 2009. - 420 p. - ISBN 978-973-755-489-5

III 22653; 621.56/H50

 

HERA, DRAGOȘ.

Scheme și cicluri frigorifice pentru instalații cu comprimare mecanică / Dragoș Hera, Liviu Drughean, Alina Girip. - Ed. a 3-a. - București : Matrix Rom, 2009.

292 p., [13] f. : sch. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-455-0

III 22634; 621.5/H50

 

LAVRIC, ELENA DANIELA.

Schimbătoare de căldură de mare eficacitate / Elena Daniela Lavric. - București : Matrix Rom, 2000.

300 p. ; 25 cm.

ISBN 973-685-108-7

III 22628; 621.5/L29

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

1st International Conference "The" [Thessaloniki] Coatings in Manufacturing Engineering : proceedings / eds. K. D. Bouzakis, H. K. Toenshoff, M. Geiger. - Thessaloniki : Ziti, 1999.

xvi, 676 p. ; 24 cm.

ISBN 960-431-553-6

III 22602; 621.793/.795/F59

 

3rd International Conference "The" [Thessaloniki] Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event : proceedings / eds. K. D. Bouzakis, M. Geiger, H. K. Toenshoff, B. Denkena. - Thessaloniki : Ziti, 2002.

xiv, 546 p. ; 24 cm.

ISBN 960-431-826-8

III 22600; 621.793/.795/T56

 

4th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN : proceedings / eds. K. D. Bouzakis. - Thessaloniki : Ziti, 2011.

xiv, 640 p. ; 24 cm.

ISBN 978-960-98780-4-3

III 22594; 621.7/.9/F84

 

7th International Conference "The" [Thessaloniki] Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event : proceedings / eds. K. D. Bouzakis, Fr. W. Bach, B. Denkena, M. Geiger. - Thessaloniki : Ziti, 2008.

x, 460 p. ; 24 cm + CD.

ISBN 978-960-243-648-6

III 22593; 621.793/.795/S50

 

7th BALKANTRIB'11 International Conference on Tribology : proceedings / editor : prof. K. D. Bouzakis. - Thessaloniki : Ziti, 2011.

366 p. ; 25 cm + CD.

ISBN 978-960-98780-6-7

III 22596; 621.891/S50

 

9th International Conference The [Thessaloniki] "A" Coatings in Manufacturing Engineering : proceedings / eds. K. D. Bouzakis, K. Bobzin, B. Denkena, M. Merklein. - Thessaloniki : Ziti, 2011.

xiv, 424 p. ; 24 cm + CD.

ISBN 978-960-98780-5-0

III 22598; 621.793/.795/N75

 

BALKANTRIB'96 : 2th International Conference on Tribology : proceedings / editor : prof. K. D. Bouzakis. - Thessaloniki : Ziti, 1996.

916 p. ; 25 cm.

III 22603; 621.891/B22

 

DONI, ZINAIDA.

Cercetări asupra mecanismelor degradării prin tribocoroziune a unor aliaje pe bază de Ti și de Co utilizate în aplicații biomedicale și tehnice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Zinaida Doni ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Palaghian. - Galați, 2013.

60 p. ; 21 cm.

II 40887; 621.8/D67

 

DONI, ZINAIDA.

Cercetări asupra mecanismelor degradării prin tribocoroziune a unor aliaje pe bază de Ti și de Co utilizate în aplicații biomedicale și tehnice : teză de doctorat / drd. Zinaida Doni ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Palaghian. - Galați, 2013.

134 f. ; 30 cm.

IV 8943; 621.8/D67

 

Ergaleiomekhanes Mekhanoyrgikes Katergasies : [...] = Machine Tools Manufacturing Processes : proceedings of the 6th Conference, presenting the research activities of EEDM, from 1999 until 2002. - Thessaloniki : Ziti, 2002.

xxiv, 654 p. ; 24 cm.

ISBN 960-431-812-8

III 22597; 621.7/.9/E66

 

Etanșări mobile fără contact : ghid de proiectare / Constantin Fălticeanu, Mitică Manea, Sorin Ciortan, Octavian Bologa, Nicușor Baroiu, Constantin-Lucian Fălticeanu. - Galați : Evrika, 2003.

210 p. ; 20 cm.

ISBN 973-641-042-0

II 40971; 621.8/E82

 

FĂLTICEANU, CONSTANTIN T.

Organe de mașini / Constantin Fălticeanu, Constantin-Lucian Fălticeanu. - Galați : Zigotto, 2007-2012.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8303-61-1

Vol. 1 : Transmisii mecanice. - 2007. - 118 p. - ISBN 978-973-1724-52-4

Vol. 2 : Organe ale mișcării de rotație, organe de asamblare demontabile, asamblări nedemontabile, organe pentru depozitarea, conducerea și închiderea circulației fluidelor. - 2012. - 172 p. - ISBN 978-606-8303-63-5

II 40973; 621.8/F17

 

International Seminar on Principles and Methods of Engineering Design, Napoli, October 1 - 3 1997 : proceedings / eds. Francesco Caputo, Antonio Lanzotti. - Napoli : Universita degli Studi di Napoli, 1997.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 1997. - 352 p. - ISBN 88-900081-2-1 : 18 lei.

621.7/.9:620.1:539.4/.5(063)

1. DE-Inginerie mecanică 2. construcții de mașini 3. inginerie mecanică 4. proiectare în construcții de mașini.

III 22604; 621.7/.9/I-58

 

LEGENDI, AMELITTA.

Dinamica mecanismelor / Amelitta Legendi, Cristian Pavel. - București : Matrix Rom, 2007.

184 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-287-7

III 22624; 621.83/L40

 

Mekhanoyrgikes Katergasies Dinamike Mekhanon : [...] = Manufacturing Technology Machine Dynamic[s] : proceedings of the 4th Conference, presenting the research activities of EEDM, 1993 - 1996. - Thessaloniki : Ziti, 1996.

xvi, 430 p. ; 24 cm.

ISBN 960-431-392-4

III 22599; 621.7/.9/M55

 

MLADIN, GHEORGHE.

Mașini pentru săpat și transportat / prof. dr. ing. Gheorghe Mladin, s. l. dr. ing. Adrian Leopa. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

3 vol. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-606-8348-69-8

Vol. 1 : Calculul dinamic de tracțiune și economicitate al mășinilor pentru săpat și transportat. - 2013. - 396 p. - ISBN 978-606-8348-70-4

Vol. 2 : Transmisii clasice utilizate la mașinile pentru săpat și transportat. - 2013. - 242 p. - ISBN 978-606-8348-71-1

III 22236; 621.83/.87/M83

 

Osma Internacionalna Konferencija o Tribologiji ITC'03 : zbornik radova = 8th International Tribology Conference ITC'03 (former YUTRIB Conference) : proceedings

. - Beograd, 2003.

408 p. ; 30 cm.

ISBN 86-80581-57-7

IV 8982; 621.891/O-85

 

Reductoare cu două trepte : calculul angrenajelor / Dumitru Pop, Lucian Tudose, Claudiu Popa, Marius Pustan, Simion Haragâș. - [Cluj-Napoca] : Todesco, 2003.

204 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8198-56-9

III 22601; 621.83/R37

 

Report on Project Evaluation Procedures (PEP) of the EUREKA member countries, June 2002 / introductory note prof. K. D. Bouzakis. - Thessaloniki : Ziti, 2002.

252 p. ; 25 cm.

III 22595; 621.7/.9/R46

 

ROLOFF, HERMANN.

Roloff / Matek Organe de mașini : normare, calcul, design / Hermann Roloff, Wilhelm Matek ; colab. Dieter Muhs, Herbert Wittel, Dieter Jannasch, Joachim Voßek ; trad. Octavian Vasu. - București : Matrix Rom, 2008.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-412-3.

Vol. 1. - 2008. - xviii, 556 p.

Vol. 2. - 2008. - xii, p. 557-862, 232 p.

III 22627; 621.8/R68

 

Sedma Yugoslovenska Konferencija o Tribologiji YUTRIB'01 : zbornik = Seventh Yugoslav Tribology Conference YUTRIB'01 : proceeding[s]. - Beograd, 2001.

[364] p. ; 30 cm.

ISBN 86-902487-1-4

IV 8981; 621.891/S41

 

TACHE, CARMEN.

Organe de mașini : noțiuni de bază, elemente de calcul / Carmen Tache ; ref. șt. prof. dr. ing. Andrei Tudor. - București : Matrix Rom, 2003.

152 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-663-1

III 22616; 621.8/T12

top

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

IONESCU, GHEORGHE-CONSTANTIN.

Sisteme de epurare a apelor uzate / Gheorghe-Constantin Ionescu. - București : Matrix Rom, 2010.

420 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-651-6

III 22635; 628.3/I-68

top

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

AUERBACH, MICHAEL.

Phlegmatisierung des Dieselmotors im Hybridverbund [dissertation] / Michael Auerbach. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2012.

xiv, 124 p. ; 21 cm - (Lehrstuhl Verbrennungsmotoren ; 65).

ISBN 978-3-8169-3203-1

II 40957; 629.33/A92

 

CONSTANTINESCU, SORIN GABRIEL.

Contribuții la studiul efectului Coandă pe configurații geometrice radiale la viteze mari : rezumatul tezei de doctorat / drd. Sorin Gabriel Constantinescu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2013.

64 p. ; 21 cm.

II 40882; 629.7/C66

 

CONSTANTINESCU, SORIN GABRIEL.

Contribuții la studiul efectului Coandă pe configurații geometrice radiale la viteze mari : teză de doctorat / drd. Sorin Gabriel Constantinescu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2013.

232 p. ; 30 cm.

IV 8949; 629.7/C66

 

DREWES, PATRIC A.

Corporate Sustainability Management (CSM) in der Containerschifffahrt [dissertation] / Patric A. Drewes. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2011.

410 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-86991-592-0

II 40959; 629.5/D82

top

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

 

Ports for container ships of future generations : 2nd Workshop of the research training group, February 24th - 25th, 2011, Hamburg / ed. by J. Grabe. - Hamburg : TUHH, [2011].

VIII, 360 p. ; 25 cm.

ISBN 978-3-936310-23-8

III 22577; 629.5/P85

 

RUBANENCO, IONICA.

Contribuții privind comportarea structurilor navale optimizate în condiții de val extrem : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ionica Rubanenco ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Leonard Domnișoru. - Galați, 2013.

130 p. ; 21 cm.

II 40883; 629.5/R88

 

RUBANENCO, IONICA.

Contribuții privind comportarea structurilor navale optimizate în condiții de val extrem : teză de doctorat / drd. Ionica Rubanenco ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Leonard Domnișoru. - Galați, 2013.

302 p. ; 30 cm.

IV 8950; 629.5/R88

top

637.1/.3 Industria laptelui

 

BONDOC, IONEL.

Tehnologia și controlul calității laptelui și produselor lactate / dr. Ionel Bondoc. - Iași : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2007-.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1. - 2007. - vi, 336 p. - ISBN 978-973-7921-97-0

III 22539; 637.1/B67

 

VOICU, GHEORGHE.

Instalații și tehnologii în industria de prelucrare a laptelui / prof. dr. ing. Gheorghe Voicu, dr. ing. Mihaela-Florentina David. - București : Matrix Rom, 2008.

128 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-311-9

III 22610; 637.1/.3/V83

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

CĂLIN, PETRONELA GEORGIANA.

Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea exploatării durabile a populațiilor de ciprinide din Dunărea predeltică : rezumatul tezei de doctorat / drd. Petronela georgiana Călin (Sandu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2013.

96 p. ; 21 cm.

II 40900; 639.3/C14

 

CĂLIN, PETRONELA GEORGIANA.

Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea exploatării durabile a populațiilor de ciprinide din Dunărea predeltică : teză de doctorat / drd. Petronela georgiana Călin (Sandu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2013.

260 p. ; 30 cm.

IV 8966; 639.3/C14

 

DICU, MARIA DESIMIRA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrugii Acipenser stellatus, (Pallas 1771) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Desimira Dicu (Stroe) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

100 p. ; 21 cm.

II 40877; 639.3/D39

 

DICU, MARIA DESIMIRA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrugii Acipenser stellatus, (Pallas 1771) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / drd. Maria Desimira Dicu (Stroe) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

248 p. ; 30 cm.

IV 8953; 639.3/D39

 

DEDIU, LORENA.

Tehnologii generale în acvacultură / dr. ing. Lorena Dediu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

314 p. ; 24 cm - (Știința și ingineria alimentelor).

ISBN 978-6065-8348-77-3

III 22586; 639.3/D27

 

MIREA, CĂTĂLINA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii tilapiei de Nil, Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758, în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cătălina Mirea (Ciortan) ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

68 p. ; 21 cm.

II 40982; 639.3/M77

 

MIREA, CĂTĂLINA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii tilapiei de Nil, Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758, în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / drd. Cătălina Mirea (Ciortan) ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

212 p. ; 30 cm.

IV 8990; 639.3/M77

 

MOCANU, MIRELA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrăvului curcubeu, (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) într-un sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mirela Mocanu (Crețu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

54 p. ; 21 cm.

II 40881; 639.3/M84

 

MOCANU, MIRELA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrăvului curcubeu, (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) într-un sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / drd. Mirela Mocanu (Crețu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

237 f. ; 30 cm.

IV 8948; 639.3/M84

top

65 Management

 

Bazele managementului : teorie și aplicații / Adrian Ioana, Augustin Semenescu, Cezar Florin Preda, Dragoș Marcu. - Ed. a 2-a. - București : Matrix Rom, 2011.

342 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-761-2

III 22621; 65/B38

 

DIACONESCU, MARCELA CARMEN.

Etica în afaceri / Marcela Carmen Diaconescu. - Târgoviște : Bibliotheca, 2007.

124 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-712-290-2

III 22573; 65/D36

 

Gestiunea și tratarea deșeurilor urbane : gestiunea regională / conf. dr. ing. N. N. Antonescu, conf. dr. ing. Dan-Paul Stănescu, prof. dr. ing. Nicolae Antonescu, asist. Lelia Letiția Popescu. - București : Matrix Rom, 2006.

234 p. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-973-755-114-6

III 22614; 658.567/G36

 

IORDACHE, GHEORGHE.

Ingineria calității : fiabilitate / Gheorghe Iordache. - București : Matrix Rom, 2007.

144 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-176-4

III 22620; 658.56/I-71

 

MICU, ADRIAN.

Managementul achizițiilor : o abordare strategică / coord. Dănuț-Tiberius Epure ; Adrian Micu, Alexandru Căpățînă. - Constanța : Ovidius University Press, 2013.

124 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-614-775-3

II 40954; 658.7/M66

 

NEAGU, CORNELIU.

Tratat de organizare industrială / Corneliu Neagu. - București : Matrix Rom, 2010.

500 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-563-2

III 22618; 65/N31

 

POSTĂVARU, NICOLAE.

Managementul calității totale : manual practic pentru întreprinzători și manageri / dr. Nicolae Postăvaru. - București : Matrix Rom, 1998.

vi, 182 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9390-08-0

III 22611; 658.56/P87

 

POSTĂVARU, NICOLAE.

Managementul proiectelor : manual pentru construirea proiectelor / Nicolae Postăvaru. - Ed. a 3-a. - București : Matrix Rom, 2003.

ii, 128 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-019-6

III 22617; 65/P87

 

ROBESCU, VALENTINA OTILIA.

Inovarea și managementul IMM-urilor în România / lect. univ. dr. Valentina Otilia Robescu. - București : Ceres, 2012.

282 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-40-0936-7

III 22568; 658.5/R62

 

Supply chain management : fundamental and support elements : monograph / eds. Virgil Popa, Martha Starostka-Patyk. - Czestochowa : Sekcja Wydawnictw Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2013.

XVI, 280 p. ; 26 cm.

ISBN 978-83-63500-43-6

III 22575; 65.012.4/S95

 

ZAGGL, MICHAEL A.

Cooperation and reciprocity in two-sided principal agent relations : an evolutionary perspective [dissertation] / Michael A. Zaggl. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2012.

xiv, 424 p. ; 30 cm.

IV 8978; 65/Z15

 

TOMA, SIMONA VALERIA.

Identificarea, măsurarea și gestionarea riscului : aplicații în mediul academic românesc : rezumatul tezei de doctorat / drd. Simona Valeria Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

30 p. ; 21 cm.

II 40893; 65/T71

 

TOMA, SIMONA VALERIA.

Identificarea, măsurarea și gestionarea riscului : aplicații în mediul academic românesc : teză de doctorat / drd. Simona Valeria Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

252 p. ; 30 cm.

IV 8960; 65/T71

top

66 Tehnologie chimică

 

ANTONESCU, NICULAE.

Coșuri și instalații de tiraj : procese și metodici de calcul / dr. ing. Niculae Antonescu, dr. ing. Paul Dan Stănescu, dr. ing. Nicolae N. Antonescu. - București : Matrix Rom, 2000.

316 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-194-X

III 22651; 662.9/A63

 

BURUIANĂ, CRISTIAN-TEODOR.

Cercetări biotehnologice de obținere a bioetanolului din deșeuri lignocelulozice agroindustriale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristian-Teodor Buruiană ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

52 p. ; 21 cm.

II 40880; 662/B95

 

BURUIANĂ, CRISTIAN-TEODOR.

Cercetări biotehnologice de obținere a bioetanolului din deșeuri lignocelulozice agroindustriale : teză de doctorat / drd. Cristian-Teodor Buruiană ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

150 f. ; 30 cm.

IV 8947; 662/B95

 

BUȚURCĂ, RALUCA-CRISTINA.

Contribuții privind evaluarea performanței de mediu a unor biocombustibili pentru motoarele Diesel : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. dipl. Raluca-Cristina Buțurcă ; cond. de doctorat prof. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2013.

54 p. ; 21 cm.

II 40989; 662.7/B97

 

BUȚURCĂ, RALUCA-CRISTINA.

Contribuții privind evaluarea performanței de mediu a unor biocombustibili pentru motoarele Diesel : teză de doctorat / drd. ing. dipl. Raluca-Cristina Buțurcă ; cond. de doctorat prof. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2013.

122 p. ; 30 cm.

IV 8997; 662.7/B97

 

MAHU, RĂZVAN A.

Studiul numeric al proceselor fizico-chimice asociate combustiei biomasei : rezumatul tezei de doctorat / drd. Răzvan A. Mahu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2013.

54 p. ; 21 cm.

II 40892; 662/M15

 

MAHU, RĂZVAN A.

Studiul numeric al proceselor fizico-chimice asociate combustiei biomasei : teză de doctorat / drd. Răzvan A. Mahu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2013.

180 p. ; 30 cm.

IV 8959; 662/M15

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

BIRGHILĂ, SEMAGHIUL.

Controlul calității produselor alimentare / Semaghiul Birghilă. - Constanța : Ovidius University Press, 2013.

160 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-614-703-6

III 22570; 664/B54

 

BORCAN, OANA-VIORELA.

Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine vegetală : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Oana-Viorela Borcan (Nistor) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elisabeta Botez. - Galați, 2013.

34 p. ; 21 cm.

II 40889; 664.8/B68

 

BORCAN, OANA-VIORELA.

Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine vegetală : teză de doctorat / drd. ing. Oana-Viorela Borcan (Nistor) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elisabeta Botez. - Galați, 2013.

188 p., [64] p. ; 30 cm.

IV 8944; 664.8/B68

 

BRAJDEȘ, CATERINA NELA.

Cercetări biotehnologice de obținere a unui aliment funcțional pe bază de pseudocereale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Caterina Nela Brajdeș (Dumitru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

50 p. ; 21 cm.

II 40879; 664.7/B77

 

BRAJDEȘ, CATERINA NELA.

Cercetări biotehnologice de obținere a unui aliment funcțional pe bază de pseudocereale : teză de doctorat / drd. Caterina Nela Brajdeș (Dumitru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

198 p. ; 30 cm.

IV 8955; 664.7/B77

 

CRISTEA, NICOLETA.

Cercetări privind calitățile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă pentru cultivare în Bărăganul de Nord Est : rezumatul tezei de doctorat / drd. Nicoleta Cristea (Axinti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Antoneta Gabriela Stoicescu. - Galați, 2013.

87 p. ; 21 cm.

II 40888; 663.4/C87

 

CRISTEA, NICOLETA.

Cercetări privind calitățile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă pentru cultivare în Bărăganul de Nord Est : teză de doctorat / drd. Nicoleta Cristea (Axinti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Antoneta Gabriela Stoicescu. - Galați, 2013.

230 p. ; 30 cm.

IV 8946; 663.4/C87

 

DIACONU, VERONICA.

Influența tehnicilor de procesare la presiuni înalte asupra sistemului ambalaj - produs alimentar : rezumatul tezei de doctorat / drd. Veronica Diaconu (Filimon) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

60 p. ; 21 cm.

II 40902; 663/664/D36

 

DIACONU, VERONICA.

Influența tehnicilor de procesare la presiuni înalte asupra sistemului ambalaj - produs alimentar : teză de doctorat / drd. Veronica Diaconu (Filimon) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

135 p. ; 30 cm.

IV 8957; 663/664/D36

 

IORDACHE, GHEORGHE.

Mașini și utilaje pentru industria alimentară / Gheorghe Iordache. - București : Matrix Rom, 2004.

216 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-740-9

III 22623; 664.023/I-71

 

SMEU, IRINA.

Soluții potențiale de prelungire a termenului de valabilitate al salatei verzi gata de consum : rezumatul tezei de doctorat / drd. Irina Smeu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2013.

38 p. ; 21 cm.

II 40878; 664.8/S64

 

SMEU, IRINA.

Soluții potențiale de prelungire a termenului de valabilitate al salatei verzi gata de consum : teză de doctorat / drd. Irina Smeu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2013.

120 p. ; 30 cm.

IV 8954; 664.8/S64

top

681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

 

Automatizarea instalațiilor : comenzi automate / C. Ionescu, S. Larionescu, S. Caluianu, D. Popescu. - Ed. a 2-a. - București : Matrix Rom, 2004.

336 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-460-4

III 22671; 681.5/A93

 

BARBU, MIOARA DANIELA.

Contribuții privind conducerea automată a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mioara Daniela Barbu (Carp) ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel Mînzu. - Galați, 2014.

60 p. ; 21 cm.

II 40983; 681.5/B30

 

BARBU, MIOARA DANIELA.

Contribuții privind conducerea automată a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate : teză de doctorat / drd. ing. Mioara Daniela Barbu (Carp) ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel Mînzu. - Galați, 2014.

206 p. ; 30 cm.

IV 8991; 681.5/B30

 

BUZDUGA, CORNELIU.

Sisteme feromagnetice utilizate în automatizările industriale / Corneliu Buzduga. - București : Matrix Rom, 2013.

194 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-953-1

III 22566; 681.5/B98

top

69 Lucrări de construcții

 

AMJAHDI, MOHAMED.

Energia solară termică și fotovoltaică / Mohamed Amjahdi, Jean Lemale ; trad. Gina Văcărescu. - București : Matrix Rom, 2012.

100 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-855-8

III 22645; 696/697/A46

 

CĂPĂȚÂNĂ, GIGEL-FLORIN.

Analiza comportării dinamice a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumuri : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gigel-Florin Căpățână ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

50 p. ; 21 cm.

II 40979; 69/C20

 

CĂPĂȚÂNĂ, GIGEL-FLORIN.

Analiza comportării dinamice a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumuri : teză de doctorat / drd. ing. Gigel-Florin Căpățână ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

160 p. ; 30 cm.

IV 8987; 69/C20

 

DELIA, MIREL FLORIN.

Construcții : subansambluri constructive / Mirel Florin Delia. - București : Matrix Rom, 2004.

198 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-758-1

III 22666; 692/D28

 

ILINA, MIHAI.

Încălzirea locuințelor individuale / Mihai Ilina, Steliana Ilina. - București : Matrix Rom, 1999.

224 p. ; 25 cm.

ISBN 973-9390-92-7

III 22647; 696/697/I-45

 

IORDACHE, FLORIN.

Comportamentul dinamic al echipamentelor și sistemelor termice : culegere de probleme rezolvate / Florin Iordache, Bogdan Caracaleanu. - București : Matrix Rom, 2003.

162 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-534-1

III 22670; 697.1/I-70

 

POTÎRNICHE, AURORA- MARIA.

Analiza dinamică a comportării izolatorilor din elastomeri la acțiuni seismice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Maria-Aurora Potîrniche ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

52 p. ; 21 cm.

II 40978; 699.8/P88

 

POTÎRNICHE, AURORA- MARIA.

Analiza dinamică a comportării izolatorilor din elastomeri la acțiuni seismice : teză de doctorat / drd. ing. Maria-Aurora Potîrniche ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

186 p. ; 30 cm.

IV 8986; 699.8/P88

 

ȘCHEAUA, FĂNEL DOREL.

Analiza comportării sistemelor de disipare cu frecare uscată la acțiuni dinamice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Fănel Dorel Șcheaua ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

36 p. ; 21 cm.

II 40980; 699.8/S33

 

ȘCHEAUA, FĂNEL DOREL.

Analiza comportării sistemelor de disipare cu frecare uscată la acțiuni dinamice : teză de doctorat / drd. ing. Fănel Dorel Șcheaua ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

240 p. ; 30 cm.

IV 8988; 699.8/S33

 

TEODOSIU, CĂTĂLIN IOAN.

Modelarea și simularea sistemelor în domeniul instalațiilor pentru construcții / Cătălin Ioan Teodosiu. - București : Matrix Rom, 2007.

iv, 216 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-187-0

III 22640; 697.1/T41

 

Utilizarea rațională și regenerativă a energiei / colectiv din compania Tranferstelle Bingen ; trad. Octavian Vasu. - București : Matrix Rom, 2012.

244 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-831-2

III 22633; 696/697/U94

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

MIHAI, GEANINA.

Desen tehnic și topografic : curs pentru uzul studenților / Geanina Mihai, Mădălina Stănescu, Lucica Roșu. - București : Matrix Rom, 2011.

146 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-755-769-8

IV 8983; 744/M68

top

78 Muzică

 

BRETAN, NICOLAE.

Balade românești = Romanian ballads / Nicolae Bretan ; pref. Irving Lowens, Frederica von Stade. - Gloria Publishing House, 1994.

87 p. ; 30 cm.

ISBN 973-96729-2-2

IV 8938; 784.3/B82

 

BRETAN, NICOLAE.

Lieduri românești = Romanian lieder / Nicolae Bretan ; pref. Irving Lowens, Frederica von Stade. - Gloria Publishing House, 1994.

87 p. ; 30 cm.

ISBN 973-96729-3-0

IV 8939; 784.3/B82

 

BRETAN, NICOLAE.

Magyar dalok = Hungarian lieder / Nicolae Bretan ; pref. Irving Lowens, Frederica von Stade. - Gloria Publishing House, 1994.

85 p. ; 30 cm.

ISBN 973-96729-1-4

IV 8931; 784.3/B82

 

GAGELMANN, HARTMUT.

Nicolae Bretan : liedurile sale, operele lui, viața sa / Hartmut Gagelmann ; trad. de Petru Forna. - Cluj : Teognost, 2005.

286 p., 22 f. : fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 973-87255-3-4

IV 8940; 78(498)/G13

top

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

COSTACHE, ADELAIDA ZAMFIRA.

Actorul între prestație și creație în societatea de consum / Adelaida Zamfira Costache. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

110 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8348-85-8

III 22591; 792/C75

top

796 Educație fizică și sport

 

CIOCOIU, DANA LUCICA.

Baschet : repere didactice pentru predarea jocului în liceu / Dana Lucica Ciocoiu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

246 p. ; 27 cm.

ISBN 978-606-628-061-7

IV 8976; 796.3/C51

 

CIOCOIU, DANA LUCICA.

Baschet : simplu, rapid, eficient în 14 lecții / Dana Lucica Ciocoiu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

110 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-627-499-2

II 40967; 796.3/C51

 

CIOCOIU, DANA LUCICA.

Streetball : metode, mijloace și programe de pregătire / Dana Lucica Ciocoiu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2014.

108 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-627-514-2

II 40960; 796.3/C51

 

LEUCIUC, FLORIN VALENTIN.

Fundamentarea științifică și metodologică a pregătirii musculare în handbalul de performanță / Florin-Valentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2013.

120 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-407-6

III 22572; 796.322/L54

 

STĂNCULESCU, GEORGE.

Teoria și metodica educației fizice și sportului : caiet de studiu individual [pentru] specializarea Educație Fizică și Sportivă, anul de studiu II, semestrul I / prof. univ. dr. George Stănculescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2011.

108 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-614-650-3

IV 8970; 796/S76

top

81 Lingvistică

 

ACIOBĂNIȚEI, MARIA.

Traducerea proverbelor românești și englezești : rezumat[ul tezei de doctorat] / drd. Maria Aciobăniței ; cond. șt. prof. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2013.

62 p. ; 30 cm.

IV 8999; 81'255.4/A16

 

ACIOBĂNIȚEI, MARIA.

Translating English and Romanian proverbs : [dissertation] / drd. Maria Aciobăniței ; cond. șt. prof. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2013.

210 f. ; 30 cm.

IV 8998; 81'255.4/A16

 

BARANOVA, ELENA.

Syntaxe du français : 45 schémas actualisés avec exemples / Elena Baranová. - Banská Bystrica, 2013.

102 p. ; 30 cm.

ISBN 978-80-557-0543-9

IV 8937; 811.133.1'367/B28

 

BARANOVA, ELENA.

Syntaxe du français : exercices / Elena Baranová, Katarina Chovancová. - Banská Bystrica, 2012.

126 p. ; 30 cm.

ISBN 978-80-557-0466-1

IV 8936; 811.133.1'367/B28

 

CHOVANCOVA, KATARINA.

Les Discussions en direct sur Internet : énonciation et graphie / Katarina Chovancová. - Banská Bystrica, 2008-.

vol. ; 21 cm.

Vol. 1. - 2008. - 112 p. - ISBN 978-80-8083-627-6

II 40868; 811.133.1'42/C47

 

Dicționarul limbii române / Academia Română. - București : Editura Academiei Române, 2010.

19 vol. ; 30 cm.

ISBN 978-973-27-1977-0

Vol. 1 : A - B. - 2010. - 22 p., LXX, 716 p. - ISBN 978-973-27-1978-7

Vol. 2 : C. - 2010. - 1066 p. - ISBN 978-973-27-1979-4

Vol. 3 : D - Deținere. - 2010. - 80 p., CXLVI, 780 p. - ISBN 978-973-27-1980-0

Vol. 4 : Deținut - Dyke. - 2010. - p. 781-1621. - ISBN 978-973-27-1981-7

Vol. 5 : E. - 2010. - 388 p., 361 p. - ISBN 978-973-27-1982-4

Vol. 6 : F - I/Î. - 2010. - 955 p. - ISBN 978-973-27-1983-1

Vol. 7 : J - Lherzolită. - 2010. - 240 p., VIII, p. 69-94, 778 p. - ISBN 978-973-27-1984-8

Vol. 8 : Li - Luzulă. - 2010. - 815 p. - ISBN 978-973-27-1985-5

Vol. 9 : M. - 2010. - CXXXVI, 1076 p. - ISBN 978-973-27-1986-2

Vol. 10 : N - O. - 2010. - 584 p., 400 p. - ISBN 978-973-27-1987-9

Vol. 11 : P - Pogribanie. - 2010. - VIII, 948 p. - ISBN 978-973-27-1988-6

Vol. 12 : Pogrijenie - Q. - 2010. - p. 949-1866, VII, p. 94-98. - ISBN 978-973-27-1988-6

Vol. 13 : R - Sclabuc. - 2010. - 642 p., X, 388 p. - ISBN 978-973-27-1990-9

Vol. 14 : Scladă - Sponghios. - 2010. - p. 389-1412. - ISBN 978-973-27-1991-6

Vol. 15 : Spongiar - Ș. - 2010. - p. 1413-2150, 272 p. - ISBN 978-973-27-1992-3

Vol. 16 : T. - 2010. - 763 p. - ISBN 978-973-27-1993-0

Vol. 17 : Ț - U. - 2010. - XLII, 240 p., 468 p. - ISBN 978-973-27-1994-7

Vol. 18 : V - Vizurină. - 2010. - 751 p. - ISBN 978-973-27-1995-4

Vol. 19 : Vîclă - Z. - 2010. - p. 753-1340, VI, 410 p. - ISBN 978-973-27-1996-1

V 273; D81/D39

 

DRĂGAN, ADELA.

La Communication d'affaires : guide français - roumain / Adela Drăgan. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

122 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-8348-36-0

II 40875; 811.133.1'27/D73

 

ȚUCHEL, DANIELA.

Zoom on the message : student's book / Daniela Țuchel. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

vol. ; 21 cm.

Vol. 2. - 2002. - 98 p.- ISBN 973-627-003-3

II 34999; 811.111/T90

top

82 Literatură

 

BAUM, VICKI.

Lac-aux-Dames : [roman] / Vicki Baum ; traduit de l'allemand par Hélène Chaudoir. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 25).

II 40912; II 40912

 

BENOIT, PIERRE.

Le Déjeunr de Sousceyrac : [roman] / Pierre Benoit. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 56).

II 40932; II 40932

 

BENOIT, PIERRE.

Pour Don Carlos : [roman] / Pierre Benoit. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 30).

II 40931; II 40931

 

BÉRAUD, HENRI.

Le Martyre de l'obèse : [roman] / Henri Béraud. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1953.

158 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 41).

II 40924; II 40924

 

BLOND, GEORGES.

Mary Marner : [roman] / Georges Blond. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 52).

II 40904; II 40904

 

BOBÎRNILĂ, MARILENA.

Dinamica simbolului în teatrul și proza lui Vasile Voiculescu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marilena Bobîrnilă (Niță) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

44 p. ; 21 cm.

II 40890; 821.135.1.09/B60

 

BOBÎRNILĂ, MARILENA.

Dinamica simbolului în teatrul și proza lui Vasile Voiculescu : teză de doctorat / drd. Marilena Bobîrnilă (Niță) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

293 f. ; 30 cm.

IV 8945; 821.135.1.09/B60

 

BONNARD, MAURICE.

Mandrin, le bandit bien-aimé / Maurice Bonnard et Jean Pommier. - Chambéry : Editions Lire, 1946.

174 p. ; 20 cm.

II 40903; II 40903

 

BORDIER, ROGER.

Les Blés : roman / Rogert Bordier. - Paris : Calmann-Lévy, 1961.

283 p. ; 22 cm.

II 40944; II 40944

 

BROMFIELD, LOUIS.

Précoce automne : [roman] / Louis Bromfield ; traduit de l'anglais par L. Baillon de Wailly. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1951.

252 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 21).

II 40913; II 40913

 

BUCK, PEARL.

La Mère : [roman] / Pearl Buck ; traduit de l'anglais par Germaine Delamain. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1951.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 23).

II 40919; II 40919

 

Ceea ce rămâne : antologia poeziei de dragoste a Grupului de la Durău / Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Radu Florescu, Nicolae Sava, Cassian Maria Spiridon, Vasile Tudor. - Iași : Timpul, 2013.

174 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-612-490-7

II 40952; 821.135.1-1/C33

 

CHADOURNE, MARC.

Lilith : [roman] / Marc Chadourne. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

186 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 57).

II 40928; II 40928

 

COCTEAU, JEAN.

Les Enfants terribles : [roman] / Jean Cocteau. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1951.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 20).

II 40925; II 40925

 

COCTEAU, JEAN.

Le Grand écart / Jean Cocteau. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

154 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 55).

II 40916; II 40916

 

COJOCARU, CARMINA MIMI.

Antropogonia eminesciană / Carmina Mimi Cojocaru ; pref. Dumitru Micu. - Iași : Junimea, 2012.

202 p. ; 21 cm - (Eminesciana ; 16 (78)).

ISBN 978-973-37-1611-2

II 40872; 821.135.1.09EMI/C61

 

COLETTE, SIDONIE-GABRIELLE.

Julie de Carneilhan : [roman] / Colette. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1950.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 1).

II 40911; II 40911

 

CONTOMAN, OANA ANDREEA.

Opera lui I. L. Caragiale : de la gazetărie la literatură : rezumatul tezei de doctorat / drd. Oana Andreea Contoman ; cond. șt. prof. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

32 p. ; 21 cm.

II 40984; 821.135.1.09/C69

 

CONTOMAN, OANA ANDREEA.

Opera lui I. L. Caragiale : de la gazetărie la literatură : teză de doctorat / drd. Oana Andreea Contoman ; cond. șt. prof. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

[236] f. ; 30 cm.

IV 8992; 821.135.1.09/C69

 

CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH.

La Citadelle : roman / A.J. Cronin ; trad. Maurice Rémon. - Paris : Albin Michel, 1938.

485 p. ; 24 cm.

II 40921; II 40921

 

DANIEL-ROPS, HENRI.

L' Ame obscure : [roman] / Daniel-Rops. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 50).

II 40923; II 40923

 

DHÔTEL, ANDRÉ.

Le Pays où l'on n'arrive jamais : roman / André Dhôtel. - Paris : Flore Pierre Horay, 1956.

254 p. ; 19 cm.

II 40937; II 40937

 

DUHAMEL, GEORGES.

Le Désert de Bièvres : [roman] / Georges Duhamel. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1955.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 65).

II 40941; II 40941

 

DUHAMEL, GEORGES.

Le Jardin des bêtes sauvages : [roman] / Georges Duhamel. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 29).

II 40951; II 40951

 

DUHAMEL, GEORGES.

La Nuit de Saint-Jean : [roman] / Georges Duhamel. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 54).

II 40940; II 40940

 

FAYARD, JEAN.

Oxford et Margaret : [roman] / Jean Fayard. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

160 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 34).

II 40930; II 40930

 

GIONO, JEAN.

Regain : [roman] / Jean Giono. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1950.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 7).

II 40906; II 40906

 

GIRAUDOUX, JEAN.

Bella : [roman] / Jean Giraudoux. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1951.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 16).

II 40927; II 40927

 

GOVY, GEORGES.

Le Moissonneur d'épines : roman / Georges Govy. - Paris : La Table Ronde, 1955.

344 p. ; 19 cm.

II 40949; II 40949

 

GREEN, JULIEN.

Mont-Cinère : [roman] / Julien Green. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1950.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 11).

II 40966; II 40966

 

GREENE, GRAHAM.

Rocher de Brighton : [roman] / Graham Greene. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1953.

256 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 39).

II 40918; II 40918

 

GROUSSARD, SERGE.

Pogrom : [roman] / Serge Groussard. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1955.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 64).

II 40905; II 40905

 

ICHIM, LAURENȚIU.

Scriitura romanescă a lui Ștefan Agopian între (de)construcția narativă și virtuțile (meta)ficționale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Laurențiu Ichim ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

22 p. ; 21 cm.

II 40895; 821.135.1.09/I-33

 

ICHIM, LAURENȚIU.

Scriitura romanescă a lui Ștefan Agopian între (de)construcția narativă și virtuțile (meta)ficționale : teză de doctorat / drd. Laurențiu Ichim ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

183 f. ; 30 cm.

IV 8956; 821.135.1.09/I-33

 

ILISEI, ELENA LUMINIȚA.

Canon și anti[-]canon în dramaturgia lui Marin Sorescu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Elena Luminița Ilisei (Crihană) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

34 p. ; 21 cm.

II 40885; 821.135.1.09/I-45

 

ILISEI, ELENA LUMINIȚA.

Canon și anti[-]canon în dramaturgia lui Marin Sorescu : teză de doctorat / drd. Elena Luminița Ilisei (Crihană) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

631 p. ; 30 cm.

IV 8942; 821.135.1.09/I-45

 

JAVORCIKOVA, JANA.

Contemporary literature in English : selected historical, social and cultural contexts / Jana Javorciková. - Banská Bystrica, 2012.

204 p. ; 21 cm.

ISBN 978-80-557-0430-2

II 40866; 821.111.09/J32

 

MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET.

Amours singulières / Somerset Maugham. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1955.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 63).

II 40939; II 40939

 

MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET.

L' Archipel aux sirènes / Somerset Maugham. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 32).

II 40943; II 40943

 

MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET.

La Passe dangereuse : [roman] / Somerset Maugham. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1953.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 42).

II 40938; II 40938

 

MAURIAC, FRANÇOIS.

Génitrix : [roman] / François Mauriac. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

156 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 26).

II 40914; II 40914

 

MAURIAC, FRANÇOIS.

Le Mal : [roman] / François Mauriac. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1955.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 59).

II 40942; II 40942

 

MAURIER, DAPHNÉ DU.

L' Auberge de la Jamaïque : roman / Daphné du Maurier ; traduit de l'anglais par Léo Lack. - Paris : Éditions Ferenczi, 1951.

2 vol. ; 21 cm.

Vol. 1. - 1951. - 126 p.

Vol. 2. - 1951. - 126 p.

II 40945; II 40945

 

MONDIANO, PATRICK.

Dora Bruder : [roman] / Patrick Mondiano. - Paris : Gallimard, 1997.

148 p. ; 21 cm - (nrf).

ISBN 2-07-074898-7

II 40871; II 40871

 

MONFREID, HENRY DE.

Le Naufrage de "La Marietta" : [roman] / Henry de Monfreid. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

156 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 24).

II 40917; II 40917

 

MONNIER, THYDE.

La Demoiselle : [roman] / Thyde Monnier. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1953.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 38).

II 40950; II 40950

 

MONNIER, THYDE.

Grand-Cap : [roman] / Thyde Monnier. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

192 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 58).

II 40936; II 40936

 

MONNIER, THYDE.

Nans le berger : [roman] / Thyde Monnier. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1951.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 22).

II 40933; II 40933

 

MONNIER, THYDE.

Le Pain des pauvres : [roman] / Thyde Monnier. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 47).

II 40935; II 40935

 

MONTHERLANT, HENRY DE.

La Relève du matin / Henry de Montherland. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1953.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 45).

II 40915; II 40915

 

MORGAN, CHARLES.

Portrait dans un miroir : [roman] / Charles Morgan ; traduit de l'anglais par J.-C. Delamain. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1954.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 46).

II 40922; II 40922

 

PEISSON, ÉDOUARD.

Gens de mer : [roman] / Édouard Peisson. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 27).

II 40929; II 40929

 

PIEYRE DE MANDIARGUES, ANDRÉ.

La Marge : [roman] / André Pieyre de Mandiargues. - Paris : Gallimard, 1967.

250 p. ; 21 cm - (nrf).

II 40920; II 40920

 

PIȚU, LUCA.

Explorări onto-teo-logo-falocentrifuge în cîteva subiecte nițeluș rebarbative ... precum ciudățeniile efectului de stranietate, ambivalența practicilor de inițiere violentă, filosofia perzonalității sau encomionul paradoxal / Luca Pițu. - Iași : Opera Magna, 2014.

314 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1945-18-7

II 40970; 821.135.1-7/P69

 

RĂU, LIVIA SILVIA.

Paradigma captivității în spațiul european totalitar : rezumatul tezei de doctorat / drd. Livia Silvia Rău (Marcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

44 p. ; 21 cm.

II 40884; 821.135.1.09/R30

 

RĂU, LIVIA SILVIA.

Paradigma captivității în spațiul european totalitar : teză de doctorat / drd. Livia Silvia Rău (Marcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

243 f. ; 30 cm.

IV 8951; 821.135.1.09/R30

 

SAGAN, FRANÇOISE.

Bonjour tristesse : [roman] / Françoise Sagan. - Paris : Julliard, 1955.

188 p. ; 19 cm.

II 40934; II 40934

 

SILVESTRI, ARTUR.

Critica criticii literare : 1973 - 1989 / Artur Silvestri. - București : Editura Carpathia, 2013.

2 vol. ; 20 cm.

Tit. primului vol. : Critica criticii literare : 1973 - 1988.

ISBN 978-973-7609-70-0

Vol. 1. - 2013. - 270 p. - ISBN 978-973-7609-69-4

Vol. 2. - 2013. - 256 p. - ISBN 978-973-7609-71-7

II 40873; II 40873

 

SPERKOVA, PAULINA.

La Poétique de la nature dans les romans de François Mauriac / Paulina Sperková. - Banská Bystrica, 2009.

180 p. ; 21 cm.

ISBN 978-80-8083-850-8

II 40867; 821.133.1.09/S72

 

TROYAT, HENRI [PSEUD.].

Faux jour : [roman] / Henri Troyat. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1952.

160 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 35).

II 40926; II 40926

 

TROYAT, HENRI [PSEUD.].

Grandeur nature : [roman] / Henri Troyat. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1950.

188 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 9).

II 40909; II 40909

 

Turnurile Ocolașului Mare : antologie a Grupului de la Durău / Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Radu Florescu, Nicolae Sava, Cassian Maria Spiridon, Vasile Tudor ; pref. Mircea A. Diaconu. - Iași : Timpul, 2012.

202 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-612-472-3

III 22574; 821.135.1-1/T95

 

Vasile Avram, omul și opera : din Lemniu la Nicula : un ocol prin lume / ed. Ștefan Mariș ; pref. Ioan Mariș. - Baia Mare : Ethnologica, 2011.

248 p. ; 24 cm - (Colecția personalități (CP) ; 1).

ISBN 978-606-8213-06-4

III 22549; 821.135.1.09/V33

 

VAVASSEUR, PIERRE.

Putain d'Adèle ! : roman / Pierre Vavasseur. - Paris : JC Lattès, 2001.

173 p. ; 20 cm.

ISBN 2-7096--2685-3

II 40910; II 40910

 

VERCEL, ROGER.

Au large de l'Éden : [roman] / Roger Vercel. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1955.

206 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 67).

II 40907; II 40907

 

VERCEL, ROGER.

Jean Villemeur : [roman] / Roger Vercel. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1950.

190 p. ; 19 cm - (Le Livre de demain ; 8).

II 40908; II 40908

 

VIALAR, PAUL.

La Mort est un commencement / Paul Vialar. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1953-.

8 vol. ; 19 cm - (Le Livre de demain).

Vol. 1 : Le Bal des sauvages. - 1953. - 160 p - (Le Livre de demain ; 43).

Vol. 2 : Le Clos des trois maisons. - 1954. - 191 p - (Le Livre de demain ; 51).

Vol. 3 : Le Petit jour. - 1955. - 286 p - (Le Livre de demain ; 61-62).

II 40946; II 40946

top

929 Biografii

 

Constantin Moraru : 1933 - 2012 / ed. prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați : Galați University Press (GUP), 2013.

144 p. ; 21 cm - (Personalități ale vieții academice gălățene).

ISBN 978-606-8348-79-7

II 40874; 929MORARU,C./C66

top

93/94 Istorie

 

Decembrie, stare de urgență / antologie și pref. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. - Timișoara : Asociația Memorialul Revoluției 1989, 2011.

486 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92950-3-8

III 22555; 94(498)"19"/D26

 

Evoluția industrială în zona Mării Negre : exemple din Grecia, România și Armenia = Industrial evolution in the Black Sea area : examples from Greece, Romania and Armenia / ed. Ioana Mohor-Ivan. - Galați : Europlus, 2013.

156 p. : fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 978-606-628-055-6

IV 8980; 94(4-12)/E95

 

GRIGORAȘ, IULIAN.

Autonomii barbare în cadrul republicii și imperiului, secolele II a. Chr. - I p. Chr. : Galliile și Britannia : rezumatul tezei de doctorat / drd. Iulian Grigoraș ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea, prof. univ. dr. Vasile Lica. - Galați, 2013.

16 p. ; 21 cm.

II 40899; 94(37)/G82

 

GRIGORAȘ, IULIAN.

Autonomii barbare în cadrul republicii și imperiului, secolele II a. Chr. - I p. Chr. : Galliile și Britannia : teză de doctorat / drd. Iulian Grigoraș ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea, prof. univ. dr. Vasile Lica. - Galați, 2013.

174 p. ; 30 cm.

IV 8965; 94(37)/G82

 

Lugoj, decembrie 1989 / vol. îngrijit de Gino Rado. - Timișoara : Asociația Memorialul Revoluției 1989, 2011.

244 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92950-1-4

III 22556; 94(498)"19"/L90

 

Mass-media, represiune și libertate : Revoluția de la Timișoara în presa locală, națională și internațională / coord. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. - Timișoara : Asociația Memorialul Revoluției 1989, 2010.

148 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8204-19-2

III 22547; 94(498)"19"/M45

 

MATEI, VALENTINA.

Populația din provinciile celto-germanice în Moesia Superior și Moesia Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : rezumatul tezei de doctorat / drd. Valentina Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

42 p. ; 21 cm.

II 40898; 94(37)/M47

 

MATEI, VALENTINA.

Populația din provinciile celto-germanice în Moesia Superior și Moesia Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : teză de doctorat / drd. Valentina Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

188 p. ; 30 cm.

IV 8964; 94(37)/M47

 

MIHALACHE, ANDI.

Pe urmele lui Marx : studii despre comunism și consecințele sale / Andi Mihalache. - Iași : Alfa, 2005.

244 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8278-61-9

II 40948; 94(498)"19"/M70

 

Născuți în lanțuri : Revoluția de la Timișoara în presa locală, națională și internațională / coord. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. - Timișoara : Asociația Memorialul Revoluției 1989, 2011.

128 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92950-4-5

III 22548; 94(498)"19"/N23

 

Procesul de la Timișoara / Asociația Memorialul Revoluției 16 - 21 decembrie 1989, Timișoara ; ed. îngrij. de Miodrag Milin, Traian Orban, Gino Rado. - Timișoara ; București : Fundația Academia Civică, 2004-2010.

vol. ; 24 cm - (Documente '89).

ISBN 973-8214-20-3

Vol. 1 : Audierea celor 21 de securiști și milițieni inculpați : (2 - 15 martie 1990). - 2004. - XXII, 452 p. - ISBN 973-8214-24-6

Vol. 2 : Audierea celor 21 de securiști și milițieni inculpați : (2 - 15 martie 1990). - 2004. - p. 455-870. - ISBN 973-8214-29-7

Vol. 3 : Audierile martorilor (14 - 15 martie 1990 ; 16 - 20 aprilie 1990) și ale celor patru demnitari inculpați [Radu Bălan, Ion Coman, Cornel Pacoste, Ilie Matei] (07 - 12 mai 1990) despre revoluție și morții de la Timișoara. - 2005. - VI, p. 871-1676. - ISBN 973-661-740-8

Vol. 4 : Audierile martorilor (5 - 20 iunie 1990) despre Revoluție și represiunea de la Timișoara. - 2006. - XXX, p. 1677-2452. - ISBN 973-52-0010-4

Vol. 5 : Audierile martorilor (24 septembrie - 29 octombrie 1990) despre Revoluție, represiune și morții de la Timișoara. - 2007. - XXXVIII, p. 2453-3209. - ISBN 978-973-52-0010-7

Vol. 6 : Audierile martorilor (3 mai - 16 iulie 1991) despre Revoluție și morții de la Timișoara. - 2008. - XXXVIII, p. 3211-3952. - ISBN 978-973-52-0237-8

Vol. 7 : Audierile martorilor (14 iulie - 20 septembrie 1991) despre Revoluție și morții de la Timișoara. - 2009. - XX, p. 3953-4318. - ISBN 978-973-0-06106-2

Vol. 8 : Concluziile pe fond și ultimul cuvânt al inculpaților (16 septembrie - 18 octombrie 1991) despre Revoluție și morții de la Timișoara. - 2009. - XXIV, p. 4319-4823. - ISBN 978-973-0-06731-6

Vol. 9 : Sinteza celor 297 de casete înregistrate ale procesului, publicate în volumele I - VIII). - 2010. - 406 p. - ISBN 978-973-0-07219-8

III 22545; 94(498)"19"/P93

 

Procesul de la Timișoara : audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21 + 4 inculpați / coord. Gino Rado. - Timișoara : Asociația Memorialul Revoluției 1989, 2013.

296 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92950-8-3

III 22552; 94(498)"19"/P93

 

Procesul lui Nicu Ceaușescu / Asociația Memorialul Revoluției 16 - 21 decembrie 1989, Timișoara ; ed. îngrij. de Gino Rado. - Arad ; Timișoara : Gutenberg, 2010-2011.

2 vol. ; 24 cm - (Documente '89).

ISBN 978-606-8204-16-1

Vol. 1 : Audierea inculpatului și a martorilor în proces : 26 mai 1990 - 29 mai 1990. - 2010. - 527 p. - ISBN 978-606-8204-17-8

Vol. 2 : Audierea martorilor și concluziile pe fond în proces : (casetele 27 - 56). - 2011. - 521 p. - Tit. pe cop. : Audierea martorilor și concluziile pe fond în proces : 30 mai 1990 - 25 august 1990. - ISBN 978-606-92950-0-7

III 22546; 94(498)"19"/P93

 

RADO, GINO.

Incursiune în istoricul instituțiilor participante la reprimarea revoluției române din 1989 : Timișoara, decembrie 1989 / Gino Rado. - Timișoara : Asociația Memorialul Revoluției 1989, 2011.

206 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92950-5-2

III 22551; 94(498)"19"/R16

 

SZABO, LUCIAN-VASILE.

Sindromul Timișoara 1989 : adevăr și imaginar : strategii de comunicare mediatică într-o realitate explozivă / Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. - Timișoara : Asociația Memorialul Revoluției 1989, 2013.

168 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92950-7-6

III 22554; 94(498)"19"/S99

 

ȘERBAN, GEORGE.

Panică la Cotroceni / George Șerban ; selecție, ediție și pref. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. - Timișoara : Editura Partoș, 2010.

248 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92408-0-9

III 22550; 94(498)"19"/S47

top