Titluri noi intrate în bibliotecă – mai-august 2014

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie

316 Sociologie

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

63 Științe agricole

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

93/94 Istorie

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

LAZĂR, VERONICA.

Contribuții la problematica achiziției de cunoștințe pentru agenți inteligenți : rezumatul tezei de doctorat / drd. Veronica Lazăr (Jâșcanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

[18] p., 56 p. ; 21 cm.

II 41084; 004.85/L32

 

LAZĂR, VERONICA.

Contribuții la problematica achiziției de cunoștințe pentru agenți inteligenți : teză de doctorat / drd. Veronica Lazăr (Jâșcanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

146 p. ; 30 cm.

IV 9016; 004.85/L32

 

Medii de programare pentru gestiunea bazelor de date / Traian Surcel, Vasile Avram, Radu Mârșanu, Diana Avram. - București : Tribuna Economică, 2004.

381 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8257-91-3

III 22758; 004.42/M54

 

NECHITA, ELENA.

Baze de date : note de curs / Elena Nechita. - Bacău : Alma Mater, 2012.

104 p. ; 30 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-236-1

IV 9008; 004.65./N33

 

ORZAN, GHEORGHE.

Sisteme informatice de marketing / Gheorghe Orzan. - București : Uranus, 2001.

351 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9021-50-6

III 22753; 004.42/O-82

top

02 Biblioteconomie

 

VOLOVICI, MARIA RODICA.

Tehnici moderne de găsire a informațiilor căutate / Maria Rodica Volovici, Daniel Volovici. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2013.

254 p. ; 27 cm.

ISBN 978-606-12-0604-9

IV 9003; 025.4/V87

top

316 Sociologie

 

BĂDESCU, ILIE CIPRIAN.

Criză și fiscalitate : ocupare și fiscalitate în "societățile îndatorate" : România în pragul crizei : studii de economie socială / Ilie Ciprian Bădescu. - București : Mica Valahie, 2010.

204 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-785-857-3

II 40999; 316.334/B15

top

33 Științe economice

 

Bazele comerțului / Dumitru Patriche, Ion Stănescu, Mihai Grigorescu, Mihai Felea. - București : Editura Economică, 1999.

366 p. ; 24 cm.

ISBN 973-590-200-1

III 22756; 339/B37

 

Cercetări de marketing / coord. Iacob Cătoiu. - București : Uranus, 2002.

662 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9021-76-X : 33.00 Lei.

III 22750; 339/C35

 

CETINĂ, IULIANA.

Marketing financiar-bancar / Iuliana Cetină. - București : Editura Economică, 2005.

198 p. ; 20 cm.

ISBN 973-709-084-5

II 41046; 339/C37

 

China în ascensiune / vol. editat de Ana Pantea ; pref. de Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2011.

216 p. : fotogr. ; 21 cm.

ISBN 978-973-595-246-4

II 40547; 339.9/C42

 

DELIMAN, EUGEN.

Frauda fiscală privind TVA din operațiunile intracomunitare / Eugen Deliman, Gheorghe Florin Bene. - București : C. H. Beck, 2014.

X, 366 p. ; 20 cm - (Praxis fiscal).

ISBN 978-606-18-0346-0

II 41059; CDE11/D28

 

DOBRESCU, ANDREI.

Derularea tranzacțiilor comerciale intra și extra comunitare după aderarea României la Uniunea Europeană / Andrei Dobrescu, Valeriu Potecea, Mihai Sebea. - București : Niculescu, 2008.

254 p. ; 24 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-344-7

III 22662; 339.5/.9/D59

 

HANTRAIS, LINDA.

Social policy in the European Union / Linda Hantrais. - 3rd ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2007.

290 p. ; 23 cm.

ISBN 978-0-230-01308-7

III 22689; 338.22/H23

 

IONESCU, ALEXANDRA.

Posibilități de creștere a performanței economico-financiare în întreprinderile din sectorul turismului din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alexandra Ionescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2014.

16 p. ; 21 cm.

II 41087; 338.486/I-68

 

IONESCU, ALEXANDRA.

Posibilități de creștere a performanței economico-financiare în întreprinderile din sectorul turismului din România : teză de doctorat / drd. Alexandra Ionescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2014.

198 p. ; 30 cm.

IV 9018; 338.486/I-68

 

Marketing : teste grilă / coord. Virgil Balaure. - Ed. a 4-a rev. și adăug. - București : Uranus, 2003.

510 p. ; 24 cm - (Biblioteca de marketing).

ISBN 973-9021-88-3

III 22690; 339/M42

 

Matematici pentru economiști : ghid metodic / I. Calin, E. Cojuhari, A. Garștea, R. Grigor, V. Platon, N. Prodan. - Ed. a 3-a. - Chișinău : CEP USM, 2013.

296 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-71-438-9

II 41037; 330.4/M47

 

MIRCEA, MIRELA CRISTINA.

Finanțe publice : curs universitar / Mirela Cristina Mircea, Iulia Andreea Bucur. - Bacău : Alma Mater, 2013.

116 p. ; 30 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-258-3

IV 9011; 336.1/M76

 

OLTEANU, VALERICĂ.

Marketingul serviciilor / Valerică Olteanu. - Ed. a 3-a, rev. - București : Ecomar, 2004.

294 p. ; 24 cm.

ISBN 973-86080-9-0

III 22754; 339/O-50

 

Planificarea de marketing în turism / Ștefan Căescu, Alina Filip, Mihaela Constantinescu, Florin Tudor Ionescu. - București : Editura Economică, 2005.

167 p. ; 23 cm.

ISBN 973-709-191-4

III 22755; 339/P70

 

POP, NICOLAE ALEXANDRU.

Marketing internațional / Nicolae Alexandru Pop, Ionel Dumitru. - București : Uranus, 2001.

344 p. ; 24 cm - (Biblioteca de marketing).

ISBN 973-9021-56-5

III 22675; 339.5/P78

 

Șapte vieți : pe calea spre succes cu Fondul social european / Comisia Europeană. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.

80 p. ; 18 x 25 cm.

ISBN 978-92-79-33443-6

I 4682; CDE13/C

 

TATU, TUDOSE.

Industriași și comercianți gălățeni, harnici și de temut : mărci de fabrică și comerț : (1890 - 1940) / Tudose Tatu, Adrian Pohrib. - Galați : Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 2013.

214 p. ; 21 x 30 cm.

II 40993; 338.45/T27

top

34 Drept. Jurisprudență

 

ADAM, IOAN.

Drept civil : teoria generală obligațiilor / Ioan Adam. - București : C. H. Beck, 2014.

830 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0306-4

III 22773; 347(498)/A18

 

ADAM, IOAN.

Teoria generală a drepturilor reale / Ioan Adam. - București : C. H. Beck, 2013.

749 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0248-7

III 22748; 34/A18

 

ALEXANDRU, DANA.

Colectivitățile locale și rolul lor în spațiul administrativ european în contextul descentralizării administrative / Dana Alexandru. - București : Pro Universitaria, 2013.

358 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-647-715-4

II 41008; 342.97/A39

 

ALEXE, IRINA.

Înalții funcționari publici / Irina Alexe. - București : Universul Juridic, 2014.

376 p. ; 20 cm - (Monografii).

ISBN 978-606-673-374-8

CDE13/A40; CDE13/A40

 

Allocating taxing powers within the European Union / eds. Isabelle Richelle, Wolfgang Shön, Edoardo Traversa. - Berlin : Springer, 2013.

220 p. ; 24 cm - (MPI Studies in Tax Law and Public Finance ; 2).

ISBN 978-3-642-34918-8

III 22678; 341/A42

 

ANGHENI, SMARANDA.

Drept comercial : profesioniști-comercianți / Smaranda Angheni. - București : C. H. Beck, 2013.

303 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0153-4

III 22735; 34/A59

 

ANGHENI, SMARANDA.

Raporturile juridice dintre profesioniștii - comercianți / Smaranda Angheni. - București : C. H. Beck, 2014.

XVI, 272 p. ; 24 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-606-18-0355-2

III 22770; 347/A59

 

ANIȚEI, NADIA CERASELA.

Convenția matrimonială în dreptul internațional privat român / Nadia-Cerasela Aniței. - București : C. H. Beck, 2013.

XIV, 184 p. ; 20 cm - (Praxis).

ISBN 978-606-18-0189-3

II 41062; 347/A61

 

APOSTOLACHE, MIHAELA ADINA.

Rolul parlamentelor naționale în elaborarea și aplicarea dreptului european / Mihaela Adina Apostolache. - București : Universul Juridic, ©013.

303 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-673-205-5

CDE01/A67; CDE01/A67

 

AURESCU, BOGDAN.

Sistemul jurisdicțiilor internaționale / Bogdan Aurescu. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2013.

349 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0228-9

III 22779; CDE01/A

 

AVRAM, MARIETA.

Drept civil : familia / Marieta Avram. - București : Editura Hamangiu, 2013.

515 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-678-572-3

III 22738; 347/A95

 

BARAC, LIDIA.

Elemente de teoria dreptului / Lidia Barac. - Ed. a 3-a rev. și adăug. - București : C. H. Beck, 2013.

361 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0221-0

III 22746; 34/B28

 

BELOHLÁVEK, ALEXANDER J.

Experții în cadrul procedurilor internaționale : în litigii civile și penale, în arbitrajul internațional și în protecția investițiilor străine / prof. dr. Alexander J. Belohlávek, prof. dr. Renáta Hótová ; trad. Victor Josan. - București : C. H. Beck, 2012.

XXIV, 512 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-18-0057-5

II 41057; CDE11/B

 

BIEGELMAN, MARTIN T.

Faces of fraud : cases and lessons from a life fighting fraudsters / Martin T. Biegelman. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, ©013.

270 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-118-00274-2

III 22641; 343.35/B52

 

BOBEI, RADU BOGDAN.

Arbitrajul intern și internațional : texte, comentarii, mentalități / Radu Bogdan Bobei. - București : C. H. Beck, 2013.

462 p. ; 20 cm - (Legi comentate).

ISBN 978-606-18-0134-3

II 40996; 341.6/B60

 

BOGASIU, GABRIELA.

Legea contenciosului administrativ : comentată și adnotată cu legislație, jurisprudență și doctrină / Gabriela Bogasiu. - Ed. a 2-a. - București : Universul Juridic, 2014.

588 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-673-230-7

II 41098; 342.9/B63

 

BOROI, GABRIEL.

Curs de drept civil : drepturile reale principale / Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat. - Ed. a 2-a rev. și adăug. - București : Editura Hamangiu, 2013.

386 p. ; 21 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-678-796-3

II 41020; 347.2/B69

 

BOROI, GABRIEL.

Curs de drept civil : drepturile reale principale / Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat. - București : Editura Hamangiu, 2013.

328 p. ; 21 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-522-922-8

II 41023; 347.2/B69

 

BOTĂU, DIANA.

Aplicarea dreptului internațional în subsistemul Convenției Europene a drepturilor omului / Diana Botău. - București : Editura Hamangiu, 2013.

340 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-522-542-8

II 41080; CDE04/B

 

BRICIU, TRAIAN CORNEL.

Drept procesual civil : drept execuțional civil, arbitraj, drept notarial : curs de bază pentru licență și masterat, seminare și examene / prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, conf. univ. dr. Traian Cornel Briciu, lect. univ. dr. Claudiu Constantin Dinu. - București : Editura Național, 2013.

710 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-659-231-7

III 22730; 347.91/.95/C51

 

BUNECI, PETRE.

Instituții de drept penal : teste grilă / prof. univ. dr. Petre Buneci, as. univ. dr. Bogdan Buneci. - București : Universul Juridic, 2014.

104 p. ; 20 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-389-2

II 41089; 343/B92

 

BUZEA, MONICA.

Protecția penală a posesiei / Monica Buzea. - București : C. H. Beck, 2013.

381 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-18-0135-0

II 41045; 343/B98

 

CĂLIN, DRAGOȘ-ALIN.

Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană. Regulamente adnotate / Dragoș-Alin Călin, Roxana-Maria Călin, Irina Nicoleta Elisabeta Cioponea. - București : C. H. Beck, 2014.

780 p. ; 18 cm.

ISBN 978-606-18-0298-2

II 41067; CDE04/C14

 

CĂRPENARU, STANCIU D.

Legea societăților : comentariu pe articole / Stanciu D. Cărpenaru, Gheorghe Piperea, Sorin David. - Ed. a 5-a rev. și adăug. - București : C. H. Beck, 2014.

XVI, 938 p. ; 25 cm - (Comentarii Beck).

ISBN 978-606-18-0330-9

III 22772; 347.7/C26

 

CĂRPENARU, STANCIU D.

Tratat de drept comercial român / prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru. - Ed. a 3-a, rev. - București : Universul Juridic, 2012.

794 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-825-4

III 22737; 347/C26

 

CÂRLESCU, NECULAI.

Evaziune fiscală : comentarii și exemple practice / Neculai Cârlescu. - București : C. H. Beck, 2013.

420 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-18-0284-5

II 41010; 34/C25

 

CERNAT, COSMIN.

Dreptul muncii : curs universitar / Cosmin Cernat. - Ed. a 5-a, rev. și ad. - București : Universul Juridic, 2014.

537 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-673-269-7

III 22739; 349/C35

 

CHIȘ, IOAN.

Drept execuțional penal : istoria închisorilor românești, legislația închisorilor din feudalism până în anul 1989, executarea pedepselor privative de libertate / prof. dr. Ioan Chiș. - București : Universul Juridic, 2013.

410 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-026-6

III 22804; 343.8/C46

 

CIOBANU, VIOREL MIHAI.

Drept procesual civil / Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu. - București : Editura Național, 2013.

709 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-657-231-7

III 22745; 34/C52

 

CIOCLEI, VALERIAN.

Drept penal : partea specială : infracțiuni contra patrimoniului / Valerian Cioclei. - București : C. H. Beck, 2011.

211 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-115-671-2

II 41033; 343/C52

 

CIOPEC, FLAVIU.

Individualizarea judiciară a pedepselor : reglementare, doctrină, jurisprudență / Flaviu Ciopec. - București : C. H. Beck, 2011.

VII, [534] p. ; 20 cm - (Praxis).

ISBN 978-973-115-944-7

II 41065; 343.24(498)/C52

 

Codul civil adnotat / coord. prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru ; Pavel Perju, Corina Voicu, ... - București : Editura Hamangiu, 2013.

7 vol. ; 21 cm - (Codurile Hamagiu).

ISBN 978-606-678-583-9

Vol. 3 : Art. 535 - 952 : despre bunuri. - 2013. - 916 p. - ISBN 978-606-678-586-0 : 80 lei.

II 41021; 347/C58

 

Codul penal [și] Codul de procedură penală / Tudorel Toader. - București : Editura Hamangiu, 2013.

564 p. ; 17 cm.

ISBN 978-606-522-915-0

II 41054; 343/C58

 

CONEA, ALINA MIHAELA.

Desenul comunitar / Alina Mihaela Conea. - București : C. H. Beck, 2013.

274 p. ; 20 cm - (Drept european).

ISBN 978-606-18-0199-2

II 40990; 341.271/C65

 

Convenția europeană a drepturilor omului. - București : Editura Hamangiu, 2014.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-678-965-3

II 41077; CDE01/C

 

Convenția europeană a drepturilor omului : legislație consolidată : 6 ianuarie 2014 / coord. Bianca Selejan-Guțan. - București : Universul Juridic, 2014.

176 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-673-043-3

II 41052; 342/C64

 

COSTEA, IOANE MARIA.

Inspecție fiscală : Ghid practic pentru persoanele fizice și juridice / Ioana Maria Costea. - Ed. a 3-a rev. - București : C. H. Beck, 2014.

185 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-18-0335-4

II 41070; 336.1/C76

 

The Cotonou agreement : signed in Cotonou on 23 June 2000, revised in Luxembourg on 25 June 2005, revised in Ouagadougou on 22 June 2010, and multiannual financial framework 2014-[20]20 / European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.

217 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-79-25087-3

II 40997; 341.241/C79

 

CRĂCIUNESCU, LAURA-MARIA.

Drept internațional umanitar / Laura-Maria Crăciunescu. - București : Editura Hamangiu, 2014.

344 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-27-0000-3

II 41078; 341.3/C81

 

CRISTESCU, DORU IOAN.

Prolegomene privind administrarea și expertizarea probelor multimedia : (din perspectiva prevederilor noului Cod de procedură penală) / dr. Doru Ioan Cristescu, av. Victor Cătălin Enescu. - Timișoara : Solness, 2013.

224 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-729-378-7

II 41036; 343.98/C87

 

Curs selectiv pentru licență : drept civil : partea generală, drepturi reale, teoria generală a obligațiilor, contracte, succesiuni / prof. univ. dr. Petrică Trușcă, prof. univ. dr. Cristian Jora, conf. univ. dr. Andrada Trușcă. - București : Universul Juridic, 2014.

562 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-673-370-0

III 22784; 347/C95

 

Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration / eds. Alexander J. Belohlávek, Nadezda Rozehnalová. - Huntington, NY : Juris.

vol. ; 23 cm.

Vol. 2 : Party autonomy versus autonomy of arbitrators. - 2012. - xv, 522 p. - ISBN 978-1-933833-83-5

Vol. 3 : Borders of procedural and substantive law in arbitral proceedings. - 2013. - xvi, 420 p. - ISBN 978-1-937518-21-9

Vol. 4 : Independence and impartiality of arbitrators. - 2014. - 430 p. - ISBN 978-1-937518-39-4

III 22086; 341.6/C99

 

Czech Yearbook of International Law / eds. Alexander J. Belohlávek, Nadezda Rozehnalová. - Huntington, NY : Juris.

vol. ; 23 cm.

Vol. 3 : Public policy and ordre public. - 2012. - xiv, 328 p. - ISBN 978-1-57823-356-4

Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade. - 2013. - xii, 228 p. - ISBN 978-1-57823-334-2

Vol. 5 : The role of governmental and non-governmental organizations in the 21st century. - 2014. - 432 p. - ISBN 978-1-57823-344-1

III 22036; 341/C99

 

DASCĂLU, DANIEL.

Tratat de contencios fiscal / Daniel Dascălu . - București : Editura Hamangiu, 2014.

1031 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-678-955-4

III 22783; 336.2/D20

 

DĂNIȘOR, GHEORGHE.

Teoria generală a dreptului : curs universitar / Dan Claudiu Dănișor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănișor. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2008.

576 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-115-303-2

III 22775; 34/D17

 

DEAK, FRANCISC.

Tratat de drept succesoral / Francisc Deak, Romeo Popescu. - Ed. a 3-a. - București : Universul Juridic, 2014.

3 vol. ; 20 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-213-0

Vol. 2 : Moștenirea testamentară. - 2014. - 380 p. - ISBN 978-606-673-308-3

II 41024; 347.65/.68/D26

 

DIACONU, ION.

Răspunderea internațională în dreptul internațional / dr. Ion Diaconu. - București : Pro Universitaria, 2013.

150 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-728-4

III 22687; 341.1/.8/D36

 

DIMA, TRAIAN.

Drept penal : partea generală : teste grilă pentru seminarii, examene de an și licență / Traian Dima, Lamya-Diana Al-Kawadri. - București : Editura Hamangiu, 2014.

176 p. ; 20 p.

ISBN 978-606-678-969-1

II 41079; 378.2/D42

 

DIMA, TRAIAN.

Drept penal : partea generală / Traian Dima. - Ed. a 3-a, rev. - București : Editura Hamangiu, 2014.

821 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-678-970-7

III 22786; 343(498)/D42

 

DINCĂ, RĂZVAN.

Contracte civile speciale în noul Cod civil / Răzvan Dincă. - București : Universul Juridic, 2013.

308 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-673-039-6

II 41030; 347/D48

 

Drept penal român : partea generală : culegere de probleme din practica judiciară (pentru uzul studenților) / prof. univ. dr. Costică Bulai, prof. univ. dr. Constantin Mitrache, conf. univ. dr. Cristian Mitrache, conf. univ. dr. Lavinia Lefterache. - Ed. a 7-a rev. și ad. - București : Universul Juridic, 2012.

470 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-973-127-961-9

III 22808; 343/D82

 

Drept procesual penal : mapă de seminarii / Ion Neagu, Mircea Damaschin, Bogdan Micu, Constantin Nedelcu. - Ed. a 2-a. - București : Universul Juridic, 2011.

472 p. ; 30 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-973-127-686-1

IV 9021; 343.1/D82

 

Dreptul comercial la confluența a două coduri : lucrările Conferinței de drept comercial 2012, Brașov, 29-30 iunie 2012 / coord. prof. univ. dr. Radu Bufan, prof. univ. dr. Radu N. Catană, conf. univ. dr. Lucian Bercea. - București : Universul Juridic, 2013.

360 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

III 22799; 347.7/D82

 

DROSU ȘAGUNA, DAN.

Drept financiar și fiscal european / Dan Drosu Șaguna, Mihaela Tofan. - București : C. H. Beck, 2010.

X, 294 p. ; 24 cm - (Master).

ISBN 978-973-115-739-9

III 22769; 347.7/D84

 

DUMITRAȘCU, MIHAELA AUGUSTINA.

Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia / Mihaela Augustina Dumitrașcu. - București : Universul Juridic, 2012.

262 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-973-127-871-1

III 22695; 341.217(4)/D90

 

DUNGAN, PETRE.

Drept penal : teste grilă / Petre Dungan, Elena-Giorgiana Simionescu. - București : Editura Hamangiu, 2014.

523 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-678-961-5

II 41074; 343/D94

 

DUȚU, MIRCEA.

Politici publice de mediu / Mircea Duțu. - București : Universul Juridic, 2012.

272 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-778-3

II 41053; 349/D97

 

FABIAN, GYULA.

Drept procesual al Uniunii Europene : Sedes materiae / Gyula Fabian. - București : Editura Hamangiu, 2014.

351 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-678-886-1

II 41076; CDE04/F

 

FLOREA, BUJOREL.

Drept civil : contractele speciale / dr. Bujorel Florea. - București : Universul Juridic, 2013.

246 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-197-3

III 22802; 347/F67

 

FLOREA, SONIA.

Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală : dobândirea, apărarea și stingerea drepturilor de proprietate intelectuală / Sonia Florea. - București : Universul Juridic, 2013.

462 p. ; 20 cm - (Universul juridic) (Biblioteca de drept privat ; 23).

ISBN 978-973-127-978-7

II 41092; 347.91/.95/F67

 

FLORESCU, DUMITRU C.

Dreptul succesoral / prof. univ. dr. Dumitru C. Florescu. - Ed. a 4-a. - București : Universul Juridic, 2013.

320 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-145-4

III 22810; 347.65/.68/F68

 

FLOROIU, MIHAI.

Concepte de drept internațional public / Mihai Floroiu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2013.

96 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-3523-7

III 22676; 341.1/.8/F70

 

FLOROIU, MIHAI.

Drept și relații internaționale / Mihai Floroiu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2013.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-3564-0

III 22677; 341.2/.3/F70

 

FLOROIU, MIHAI.

Tratatul internațional în context european : studii comparate ale legislațiilor naționale din state membre ale Uniunii Europene / Mihai Floroiu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2013.

176 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-3357-8

III 22673; 341.2/F70

 

FUEREA, AUGUSTIN.

Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene / prof. univ. dr. Augustin Fuerea. - Ed. a 3-a. - București : C. H. Beck, 2013.

368 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-18-0178-7

II 41071; 341.2/F95

 

GENOIU, ILIOARA.

Dreptul la moștenire în Codul civil / Ilioara Genoiu. - Ed. a 2-a, rev. - București : C. H. Beck, 2013.

382 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0280-7

III 22727; 347/G30

 

GHEORGHE, CRISTIAN.

Drept comercial român / Cristian Gheorghe. - București : C. H. Beck, 2013.

XVIII, 798 p. ; 24 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-606-18-0262-3

III 22771; 347.7/G40

 

Ghid de mediere penală : conform noilor coduri / coord. Cristi Danileț ; Anamaria Szabo, Ion Dedu, Andreea Răuț. - București : C. H. Beck, 2014.

XII, 212 p. ; 20 cm - (Instrumente juridice).

ISBN 978-606-18-0354-5

II 41060; 343/G49

 

GHIGHECI, CRISTINEL.

Principiile procesului penal în Noul Cod de procedură penală / lect. univ. dr. judecător Cristinel Ghigheci. - București : Universul Juridic, 2014.

350 p. ; 20 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-354-0

II 41091; 343.1/G49

 

GRAGL, PAUL.

The Accession of the European Union to the European Convention of Human Rights / Paul Gragl. - Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing, 2013.

334 p. ; 24 cm - (Modern Studies in European Law).

ISBN 978-1-84946-460-4

III 22680; 341.241.14/G75

 

GRĂDINARU, DANIEL.

Executarea mandatului european de arestare de către instanțele române : jurisprudență comentată / Daniel Grădinaru, Florentina Dragomir. - București : C. H. Beck, 2013.

154 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-18-0133-6

II 40998; 343.12/G75

 

GUCEAC, ION.

Constituția la răscruce de milenii / Ion Guceac. - Chișinău : Academia de Științe a Moldovei, 2013.

416 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-53-279-2

III 22674; 342.4/G94

 

HJY PANAYI, CHRISTIANA.

European Union corporate tax law / Christiana Hji Panayi. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013.

394 p. ; 24 cm - (Cambridge Tax Law Series).

ISBN 978-1-107-01899-0

III 22679; 341/H66

 

Infracțiuni prevăzute în legi speciale : comentarii și explicații / coord. Mihai-Adrian Hotca, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, Radu-Florin Geamănu. - București : C. H. Beck, 2013.

1054 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0143-5

III 22747; 343/I-52

 

ISPAS, GABRIEL LIVIU.

Uniunea Europeană : evoluție, instituții, mecanisme / Gabriel Liviu Ispas. - București : Universul Juridic, 2011.

222 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-973-127-752-7

III 21954; 341.2(4)UE/I-85

 

IVAN, GHEORGHE.

Drept penal : parte generală : conform noului cod penal / Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan. - București : C. H. Beck, 2013.

298 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0255-5

III 22777; 343/I-95

 

IVAN, GHEORGHE.

Drept penal : partea specială / Gheorghe Ivan. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2010.

X, 606 p. ; 21 cm - (Manuale Beck).

ISBN 978-973-115-801-3

II 41069; 343/I-95

 

IVAN, GHEORGHE.

Individualizarea pedepsei / Gheorghe Ivan. - București : C. H. Beck, 2007.

XVI, 286 p. ; 20 cm - (Praxis).

ISBN 978-973-115-071-0

II 41066; 343/I-95

 

JUGASTRU, CĂLINA.

Dreptul persoanelor, dreptul obligațiilor : secvențe în actualitatea Codului civil / Călina Jugastru. - București : Editura Hamangiu, 2013.

334 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-678-871-7

II 41025; 347/J86

 

JURJ-TUDORAN, REMUS.

Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor în cauzele penale complexe / Remus Jurj-Tudoran. - București : C. H. Beck, 2014.

XVI, 232 p. ; 20 cm - (Instrumente juridice).

ISBN 978-606-18-0347-7

II 41058; CDE04/J93

 

KENNER, JEFFREY.

European Union legislation : 2012 - 2013 / Jeffrey Kenner. - Abingdon ; New York : Routledge, 2013.

682 p. ; 25 cm - (Routledge Student Statutes).

ISBN 978-0-415-63386-4

III 22701; 341/K34

 

KOVACICH, GERALD L.

Fighting fraud : how to establish and manage an anti-fraud program / Dr. Gerald L. Kovacich. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier Academic Press, ©008.

330 p. ; 23 cm.

ISBN 978-0-12-370868-7

III 22684; 343.35/K78

 

LEȘ, IOAN.

Elemente de drept notarial / Ioan Leș. - Ed. a 3-a. - București : C. H. Beck, 2014.

XII, 204 p. ; 24 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-606-18-0350-7

III 22767; 347.9/L52

 

LEȘ, IOAN.

Tratat de drept procesual civil / Ioan Leș. - București : Universul Juridic, 2014.

2 vol. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-317-5

Vol. 1 : Principii și instituții generale, judecata în fața primei instanțe. - 2014. - 972 p. - ISBN 978-606-673-318-2

III 22729 ; 347.91/.95/L52

 

LUPAȘCU, DAN.

Drept internațional privat / Dan Lupașcu. - București : Universul Juridic, 2012.

534 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-815-5

III 22763; 341/L93

 

Manual de drept european privind nediscriminarea. - Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2011.

162 p. ; 21 cm.

ISBN 978-92-871-9991-1 ISBN 978-92-9192-673-2

II 40995; 341/M30

 

MAREȘ, CRISTIAN.

Dreptul familiei / Cristian Mareș. - București : C. H. Beck, 2013.

488 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-18-0195-4

II 41044; 347/C32

 

Medierea în Uniunea Europeană : stadiu și perspective / coord. Dragoș Călin. - București : Editura Universitară, 2010.

522 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-591-032-4

II 40994; 34/M54

 

MIHĂILĂ, ȘTEFAN.

Drept comercial român / Ștefan Mihăilă, Aida-Diana Dumitrescu. - București : C. H. Beck, 2013.

395 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0212-8

III 22743; 34/M69

 

MILITARU, IOANA NELY.

Dreptul afacerilor : introducere în dreptul afacerilor, raportul juridic de afaceri, contractul / Ioana Nely Militaru. - București : Universul Juridic, 2013.

211 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-036-5

III 22800; 347.7/M73

 

MILITARU, IOANA NELY.

Dreptul Uniunii Europene : cronologie, izvoare, principii, instituții / dr. Ioana Nely Militaru. - Ed. a 2-a. - București : Universul Juridic, 2011.

352 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-973-127-690-8

III 22694; 341.217(4)UE/M73

 

MIRCIOIU , ȘERBAN.

Transferul dreptului de proprietate prin vânzare : studiu de drept comparat / Șerban Mircioiu. - București : Universul Juridic, 2014.

542 p. ; 20 cm - (Biblioteca de drept privat ; 24).

ISBN 978-606-673-219-2

II 41099; 347.2/M76

 

MOCANU, MIHAELA CRISTINA.

Căile de atac de retractare în procesul civil / Mihaela Cristina Mocanu. - București : Universul Juridic, ©014.

517 p. ; 20 cm - (Biblioteca profesioniștilor).

ISBN 978-606-673-284-0

II 41100; 347.9/M84

 

NĂSTASE, ADRIAN.

Drept internațional economic / Adrian Năstase, Ion Gâdea. - București : C. H. Beck, 2014.

378 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0294-4

III 22780; CDE02/N

 

NECULAESCU, SACHE.

Izvoarele obligațiilor în Codul civil : art. 1164 - 1395 : analiză critică și comparativă a noilor texte normative / Sache Neculaescu. - București : C. H. Beck, 2013.

XVIII, 830 p. ; 21 cm - (Legi comentate).

ISBN 978-606-18-0220-3

II 41055; 347.4/N34

 

NEGRILĂ, DANIELA.

Dreptul de opțiune succesorală : studii teoretice și practice / Daniela Negrilă. - București : Universul Juridic, 2014.

3 vol. ; 20 cm - (Biblioteca profesioniștilor).

ISBN 978-606-673-361-8

Vol. 1. - 2004. - 300 p. - ISBN 978-606-673-362-5

II 41096; 347.65/.68/N41

 

NEMEȘ, VASILE.

Dreptul asigurărilor / Vasile Nemeș. - București : Editura Hamangiu, 2012.

390 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-522-888-7

III 22787; 347.7/N46

 

NENU, CARMEN.

Contractul individual de muncă / Carmen Nenu. - București : C. H. Beck, 2014.

XVIII, 318 p. ; 20 cm - (Praxis).

ISBN 978-606-18-0349-1

II 41061; 349.2/N48

 

Noul Cod de procedură civilă : comentariu pe articole / coord. prof. univ. dr. Gabriel Boroi ; Octavia Spineanu-Matei, Andreia Constanda, Carmen Negrilă, Veronica Dănăilă, Delia Narcisa Teohari, Gabriela Răducan, dumitru Marcel Gavriș, Flavius george Păncescu, Marius Eftimie. - București : Editura Hamangiu, 2013.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-522-854-2

Vol. 1 : Art. 1 - 526. - 2013. - 1024 p. - ISBN 978-606-678-577-8

Vol. 2 : Art. 527 - 1133. - 2013. - xiv, 786 p. - ISBN 978-606-678-577-8

III 22733; 347.91/.95/N89

 

Noul Cod de procedură civilă : comentat și adnotat / coord. Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae. - București : Universul Juridic, 2013.

2 vol. ; 25 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-116-4

Vol. 1 : Art. 1 - 526. - 2013. - xx, 1314 p. ; 25 cm. - ISBN 978-606-673-134-8

III 22731; 347.91/.95/N89

 

Noul Cod penal : comentarii pe articole / Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Crișu-Ciocîntă, Mihai Dunea, Ruxandra Răducanu, Sebastian Rădulețu. - București : Editura Hamangiu, 2014.

690 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-678-921-9

III 22736; 343.2/.7/N89

 

Noul Cod penal : note, corelații, explicații / Mihai Adrian Hotca (coord.). - București : C. H. Beck, 2014.

786 p. ; 21 cm - (Instrumente juridice).

ISBN 978-606-18-0328-6

II 41032; 343.2/.7/N89

 

Noul Cod penal comentat / Ilie Pascu, Vasile Dobrinoiu, Traian Dima, Mihai Adrian Hotca, Costică Păun, Ioan Chiș, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu. - Ed. a 2-a rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2014.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-606-673-261-1

Vol. 1 : Partea generală. - 2014. - 842 p. - ISBN 978-606-673-262-8

Vol. 2 : Partea specială. - 2014. - 1154 p. - ISBN 978-606-673-311-3

III 22734; 343/N89

 

ORGA-DUMITRIU, GINA.

Dreptul european al contractelor : realități, influențe, domeniu de aplicare / Gina Orga-Dumitriu. - București : C. H. Beck, 2013.

388 p. ; 20 cm - (Drept european).

ISBN 978-606-18-0165-7

II 40991; 341.217/O-74

 

PETERSON, JOHN.

The Institutions of the European Union / John Peterson, Michael Shackleton. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, ©012.

442 p. ; 24 cm - (The New European Union Series).

ISBN 978-0-19-957498-8

III 22696; 341.1/P55

 

POP, LIVIU.

Tratat elementar de drept civil : obligațiile / dr. Liviu Pop, dr. Ionuț-Florin Popa, dr. Stelian Ioan Vidu. - București : Universul Juridic, 2012.

890 p. ; 24 cm - (Universul Juridic (UJ). Tratate).

ISBN 978-973-127-746-2

III 21817; 347.4/P78

 

POPESCU, CORINA FLORENȚA.

Protecția juridică a drepturilor omului : curs universitar / Corina Florența Popescu, Maria-Irina Grigore-Rădulescu. - București : Universul Juridic, 2014.

204 p. ; 27 cm.

ISBN 978-606-673-260-4

III 22762; 342/P81

 

POPESCU, CORINA-RUXANDRA.

Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului / Corina-Ruxandra Popescu. - București : Editura Hamangiu, 2013.

450 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-678-588-4

II 41082; 341.2/P81

 

POPESCU, RADU RĂZVAN.

Dreptul muncii : curs universitar / Radu Răzvan Popescu. - Ed. a 3-a rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2014.

317 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-157-7

III 22805; 349.2/P81

 

POPOVICIU, ADRIAN-CLAUDIU.

Lucrătorul în dreptul european / Adrian-Claudiu Popoviciu. - București : C. H. Beck, 2014.

XVI, 472 p. ; 21 cm - (Drept european).

ISBN 978-606-18-0318-7

II 41064; CDE13/14/P

 

RADU, FLORIN-RĂZVAN.

Drept european și internațional penal / Florin-Răzvan Radu. - București : C. H. Beck, 2013.

428 p. ; 20 cm - (Drept european).

ISBN 978-606-18-0210-4

II 40992; 341.4/R17

 

Role of tax preferences in financial infrastructure / ed. Michael D. Scott. - New York : Nova Science Publishers, 2010.

150 p. ; 23 cm - (America in the 21st Century : Political and Economic Issues).

ISBN 978-1-61668-546-1

III 22681; 346.62/R68

 

ROȘU, CLAUDIA.

Drept procesual civil : partea specială / Claudia Roșu. - Ed. a 5-a rev. și adăug. - București : C. H. Beck, 2014.

xii, 336 p. ; 24 cm - (Manuale Beck).

ISBN 978-606-18-0301-9

III 41031; 347.91/.95/R81

 

RUSU, MARCEL IOAN.

Corruption phenomenon as incriminated by the Romanian Penal Code / Marcel Ioan Rusu. - Saarbrücken ; Sibiu : LAP LAMBERT Academic Publishing, ©012.

178 p. ; 22 cm.

ISBN 978-3-8484-9445-3

II 41007; 343.35/R96

 

RUSU, MARCEL IOAN.

Drept penal : partea generală / Marcel Ioan Rusu. - București : Editura Hamangiu, 2014.

710 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-678-956-1

III 22788; 343/R96

 

SEMENESCU, AUGUSTIN.

Legislația mediului : teorie și aplicații / coord. Adrian Ioana ; Augustin Semenescu, Cezar Florin Preda, Dragoș Marcu. - București : Matrix Rom, 2012.

322 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-774-2

III 22718; 349.6/S44

 

SFERDIAN, IRINA.

Asigurări : privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva Codului civil / Irina Sferdian. - București : C. H. Beck, 2013.

XXII, 352 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-18-0235-7

II 41063; 347.4/S51

 

SINGH, LACHMI.

The Law of carriage of goods by sea / Lachmi Singh. - Totton : Bloomsbury Professional, 2011.

xlii, 456 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-84766-703-8

III 22698; 347.79/S59

 

SITARU, DRAGOȘ-ALEXANDRU.

Drept internațional privat / Dragoș-Alexandru Sitaru. - București : C. H. Beck, 2013.

XLVI, 730 p. ; 24 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-606-18-0238-8

III 22766; CDE04/S

 

SNAPE, JOHN.

The Political economy of corporation tax : theory, values and law reform / John Snape. - Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing, 2011.

266 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-84946-028-6

III 22686; 341/S64

 

SPANN, DELENA D.

Fraud analytics : strategies and methods for detection and prevention / Delena D. Spann. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2014.

156 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-118-23068-8

III 22700; 343.35/S72

 

SPINEI, SEBASTIAN.

Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil : drept român și drept comparat / Sebastian Spinei. - București : Universul Juridic, ©013.

310 p. ; 20 cm - (Biblioteca profesioniștilor Universul juridic).

ISBN 978-606-673-098-3

II 41090; CDE01/S73

 

STĂNIȘOR, EMILIAN.

Teste grilă pentru admiterea în magistratură și avocatură / Emilian Stănișor. - București : Universul Juridic, 2014.

243 p. ; 24 cm - (Colecția Examene).

ISBN 978-606-673-324-3

III 22811; 343/S78

 

STOICA, VALERIU.

Drept civil : drepturile reale principale / Valeriu Stoica. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2013.

539 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0200-5

III 22728; 347/S88

 

Studii și cercetări juridice europene : Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, ediția a 6-a, Timișoara, 2014 / coord. șt. Radu I. Motica, Viorel Pașca, Lucian Bercea. - București : Universul Juridic, 2014.

628 p. ; 24 cm.

III 22785; CDE/04/S

 

ȘAGUNA, DAN DROSU.

Drept financiar public / Dan Drosu Șaguna. - București : C. H. Beck, 2012.

398 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0105-3

III 22781; 336.13/S14

 

ȘANDRU, MIHAI.

Procedura trimiterii preliminare : principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept / Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin. - București : C. H. Beck, 2013.

662 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-115-941-6

II 41068; 341.2/S19

 

ȘERBAN, DORIS ALINA.

Noul Cod penal : analize, explicații, comentarii : perspectiva clujeană / coord. Sergiu Bogdan ; Doris Alina Șerban, George Zlati. - Universul Juridic, București.

2 vol. ; 25 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-319-9

Vol. 2 : Partea specială. - 2014. - 880 p. - ISBN 978-606-673-321-2

III 22798; 343/S47

 

TĂBÂRCĂ, MIHAELA.

Drept procesual civil / Mihaela Tăbârcă. - București : Universul Juridic, 2013.

2 vol. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-973-127-916-9

Vol. 1 : Teoria generală. - 2013. - 838 p. - ISBN 978-973-127-917-6

Vol. 2 : Procedura contencioasă în fața primei instanțe, procedura necontencioasă judiciară, proceduri speciale. - 2013. - 870 p. - ISBN 978-606-673-117-1

III 22732; 347.91/.95/T11

 

TERZEA, VIOREL.

Noul Cod civil adnotat cu doctrină și jurisprudență / judecător Viorel Terzea. - Ed. a 2-a. - București : Universul Juridic, 2014.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-606-673-301-4

Vol. 1 : Art. 1 - 1.163. - 2014. - 1400 p.- ISBN 978-606-673-285-7

Vol. 2 : Art. 1.164 - 2.664. - 2014. - 1148 p. - ISBN 978-606-673-286-4

III 22740; 347/T45

 

THEODORU, GRIGORE GR.

Tratat de drept procesual penal / Grigore Gr. Theodoru. - București : Editura Hamangiu, 2013.

879 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-522-441-4

III 22744; 34/T53

 

Tratatele Uniunii Europene : JO C326 din 26 octombrie 2013 : versiune consolidată. - București : Universul Juridic, 2013.

390 p. ; 20 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-147-8

CDE01/T81; CDE01/T81

 

TROCAN, LAURA-MAGDALENA.

Drept internațional public 2014 / Laura-Magdalena Trocan. - București : C. H. Beck, 2014.

320 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0352-1

III 22774; CDE01/T

 

TURCU, ION.

Contractele bancare în noul Cod civil : art. 2184 - 2194, art. 2279 - 2494 : comentarii și explicații / Ion Turcu. - București : C. H. Beck, 2013.

554 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-18-0145-9

II 41022; 336/T94

 

ȚICLEA, ALEXANDRU.

Dreptul securității sociale / Alexandru Țiclea, Laura Georgescu. - Ed. a 5-a revăzută și adăugită. - București : Universul Juridic, 2014.

424 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-673-302-1

CDE13/T58; CDE13/T58

 

ȚICLEA, ALEXANDRU.

Răspunderea pentru daune în raporturile de muncă : teorie și jurisprundență / Alexandru Țiclea

504 p. ; 20 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-353-3

II 41094; 349.2/T58

 

ȚICLEA, ALEXANDRU.

Tratat de dreptul muncii : legislație, doctrină, jurisprudență / Alexandru Țiclea. - Ed. a 7-a rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2013.

1048 p. ; 25 cm - (Universul Juridic (UJ). Tratate).

ISBN 978-606-673-094-5

III 22796; 349.2/T58

 

UDROIU, MIHAIL.

Drept penal : Noul cod penal : partea generală / Mihail Udroiu. - București : C. H. Beck, 2014.

424 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0323-1

III 22789; 343/U19

 

UDROIU, MIHAIL.

Drept penal : Noul cod penal : partea specială / Mihai Udroiu. - București : C. H. Beck, 2014.

451 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0324-8

III 22765; 343/U19

 

UDROIU, MIHAIL.

Fișe de drept penal : partea specială : Noul Cod penal / Mihail Udroiu. - București : Universul Juridic, 2014.

424 p. ; 24 cm - (Colecția Examene Universul juridic).

ISBN 978-606-673-313-7

III 22807; 343/U19

 

UDROIU, MIHAIL.

Fișe de procedură penală : partea generală, partea specială : Noul Cod de procedură penală / Mihail Udroiu. - București : Universul Juridic, 2014.

501 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-673-314-4

III 22760; 343/U19

 

UDROIU, MIHAIL.

Procedură penală : partea generală : Noul Cod de procedură penală / Mihail Udroiu. - București : C. H. Beck, 2014.

686 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-18-0325-5

III 22776; 343/U19

 

ULIESCU, MARILENA.

Drept civil : drepturi reale principale / prof. univ. dr. Marilena Uliescu, conf. univ. dr. Aurelian Gherghe. - Ed. a 2-a, rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2011.

266 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-127-670-0

II 41026; 347/U32

 

UNGUREANU, CARMEN TAMARA.

Drept civil : partea generală : persoanele / conf. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu. - Ed. a 2-a. - București : Editura Hamangiu, 2013.

468 p. ; 21 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-678--587-7

II 41029; 347.15/.19/U52

 

UȚĂ, LUCIA.

Dreptul muncii : răspunderea disciplinară (2) : practică judiciară / Lucia Uță, Florentina Rotaru, Simona Cristescu. - București : Editura Hamangiu, 2013.

xiv, 342 p. ; 20 cm - (Jurisprudență).

ISBN 978-606-522-479-7

II 41034; 349.2/U93

 

UȚĂ, LUCIA.

Nulitatea actului juridic civil / dr. Lucia Uță. - București : Universul Juridic, 2013.

374 p. ; 20 cm - (Jurisprudența de buzunar).

ISBN 978-973-127-969-5

II 41028; 347.91/.95/U93

 

VALEA, DANIELA.

Drept constituțional și instituții politice : în dreptul românesc și în dreptul comparat / Daniela Valea. - București : Universul Juridic, 2014.

272 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-307-6

CDE01/V14; CDE01/V14

 

VERDINAȘ, VERGINIA.

Drept administrativ : curs universitar / dr. Verginia Verdinaș. - Ed. a 8-a. - București : Universul Juridic, 2014.

576 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-355-7

III 22809; 342.9/V46

 

VIȘOIU, CLAUDIA.

Procedura uzucapiunii : reglementată de noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă, Codul civil din 1864 și Decretul-lege nr. 115/1938 / Claudia Vișoiu. - București : Editura Hamangiu, 2013.

368 p. ; 20 cm - (Comentarii practice).

ISBN 978-606-678-772-7

II 41027; 347.2/V69

 

VOICULESCU, NICOLAE.

Dreptul social european / prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu. - București : Universul Juridic, 2014.

322 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-673-336-6

CDE13/V83; CDE13/V83

 

VOINEAG, VIOREL.

Teste grilă pentru magistratură, avocatură și examenul de licență : Drept procesual civil / Viorel Voineag . - Focșani : Editura Juritest, 2014.

551 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-87850-6-9

II 41075; 347/V84

top

35 Administrație publică. Artă militară

 

GUȚAN, MANUEL.

Istoria administrației publice românești / Manuel Guțan. - Ed. a 2-a. - București : Editura Hamangiu, 2006.

293 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8957-30-5

II 41081; 352/G98

 

MIHAI, EMILIA.

Ajutoare de stat și politici publice europene / Emilia Mihai. - București : C. H. Beck, 2008.

X, 62 p. ; 21 cm - (Drept european).

ISBN 978-973-115-379-7

II 41056; CDE08/M

 

MIULESCU, NICOLETA.

Politici publice / Nicoleta Miulescu. - București : Universul Juridic, 2009.

200 p. ; 24 cm.

ISBN 978-972-127-195-8

III 22761; 35/M81

 

MIULESCU, NICOLETA.

Servicii publice locale / Nicoleta Miulescu. - București : Universul Juridic, 2010.

387 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-403-4

III 22764; 338.4/M81

 

NICOLA, IORDAN.

Managementul serviciilor publice locale / Iordan Nicola. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2010.

X, 214 p. ; 24 cm - (Oeconomica).

ISBN 978-973-115-834-1

III 22768; 352/N60

top

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

 

CĂTOIU, IACOB.

Comportamentul consumatorului / Iacob Cătoiu, Nicolae Teodorescu. - București : Uranus, 2004.

302 p. ; 23 cm.

ISBN 973-7765-09-5

III 22752; 366.1/C29

 

DRĂGHICI, MARIUS.

RCA versus CASCO / Marius Drăghici. - București : C. H. Beck, 2011.

112 p. ; 17 cm.

ISBN 978-973-115-921-8

I 4683; 368.1/.2/D74

top

37 Educație. Timp liber

 

DORIN, MIHAI.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași : (1813 - 2013) : 200 de ani de la înființarea Școlii de Inginerie / Mihai Dorin, Gabriel Asandului ; ed. îngrij. de Daniel Condurache, Neculai Eugen Seghedin, Irina Lungu ; cuv. înainte de Ion Giurma. - Iași : Politehnium, 2013.

216 p. : fotogr. color ; 31 cm.

ISBN 978-973-62-1420-2

IV 9007; 378.66/D68

 

DUMITRIU, GHEORGHE.

Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice debutante : ghid de bune practici / Gheorghe Dumitriu, Liliana Mâță, Iulia Cristina Timofti ; coord. Constanța Dumitriu. - Bacău : Alma Mater, 2011.

290 p. ; 30 cm.

ISBN 978-606-527-112-8

IV 9002; 371.3/D92

 

Îndrumar pentru examenul de absolvire și de continuare a studiilor / Vasile Dinu, Puiu Nistoreanu, Sorin Toma, Anca Atanase, Cristinel Vasiliu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

193 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-1638-1

II 41047; 371/I-50

 

NEAGU, NICOLAE.

Didactica specialității : disciplina Educație fizică și sport : clasele I - VIII : curs / Nicolae Neagu. - Târgu-Mureș : University Press, 2014.

126 p. multigr. ; 29 cm.

IV 9006; 371.3/N31

 

NICA, MARIUS.

Elemente de didactica predării limbii și literaturii române / Marius Nica. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2013.

108 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-532-6

III 22716; 371.3/N57

 

ȚIGĂERU, CĂTĂLIN.

Metodica predării matematicii în ciclul primar / Cătălin Țigăeru. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2014.

106 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-412-0

III 22681; 371.3/T59

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

Allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2020 / Europäische Kommission. - Luxemburg : Amt für Veröffentlichungen der Europäische Union, 2014.

88 p. ; 29 cm.

ISBN 978-92-79-34723-8

IV 9000; CDE16/A

 

CIOLEA, DANIELA-IONELA.

Poluarea și protecția mediului : îndrumător de laborator și lucrări practice / Daniela-Ionela Ciolea, Ioan Dumitrescu. - Petroșani : Universitas, 2011.

126 p. multigr. ; 29 cm.

ISBN 978-973-741-253-9

IV 9004; 504/C52

 

Reducerea poluării fonice în mediul industrial / Claudia Tomozei, Mirela Panainte, Gabriel Lazăr, Florin Nedeff ; coord. Valentin Nedeff. - Bacău : Alma Mater, 2014.

270 p. ; 25 cm - (Procedee și tehnici pentru protecția mediului).

ISBN 978-606-527-354-2

III 22704; 504/R37

 

SĂNDOIU, ILEANA FULVIA.

Monitoringul mediului / Ileana Fulvia Săndoiu. - București : Matrix Rom, 2013.

362 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-952-4

III 22717; 504/S19

 

STÎNGACIU, ELENA.

Supravegherea și controlul calității apelor naturale / Elena Stîngaciu, Claudia Maria Simonescu. - București : Matrix Rom, 2009.

108 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-481-9

III 22719; 504.4/S85

top

51 Matematică

 

MOCANU, MARCELINA.

Analiză reală / Marcelina Mocanu. - Bacău : Alma Mater, 2013.

234 p. ; 30 cm - (Colecția Științe).

ISBN 978-606-527-250-7

IV 9010; 517/M84

top

53 Fizică

 

ARGHIRESCU, CRISTEA L.

Mecanica fluidelor : culegere de probleme / Cristea Arghirescu, Florin Nedelcuț. - București : AGIR, 2013.

156 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-720-475-2

III 22759; 532/A76

top

54 Chimie

 

LINK, STEFFEN.

Three-dimensional branched conjugated polymers and nanostructured semiconductors by block copolymer templating : dissertation / Steffen Link. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2013.

246 p. ; 21 cm.

II 41039; 547/L63

top

57 Biologie

 

BĂLĂȘOIU, MARIA.

Bacteriologie generală și specială : curs / Maria Bălășoiu, Adriana Turculeanu, Carmen Silvia Avrămescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2013.

286 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-106-204-4

III 22708; 579.8/B19

 

DUMITRESCU, IOAN.

Ecologie generală : îndrumător pentru lucrări practice de laborator / Ioan Dumitrescu, Ciprian Nimară. - Petroșani : Universitas, 2012.

140 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-741-267-6

III 22722; 574/D91

 

TURCULEANU, ADRIANA.

Virusologie [și] parazitologie : curs pentru studenții mediciniști / Adriana Turculeanu, Maria Bălășoiu, Carmen Avrămescu. - Craiova : Sitech, 2013.

318 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-11-3738-1

III 22710; 578/T94

 

UNGUREANU, ANCA.

Bacteriologie specială : note de curs / Anca Ungureanu, Tiberiu Dăianu. - Craiova : Sitech, 2013.

242 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-11-2996-6

III 22706; 579.8/U52

top

61 Științe medicale. Medicină

 

BABIUC, CONSTANTIN.

Nefrologie clinică / Constantin Babiuc, Olga Tagadiuc. - Chișinău : Elan, 2013.

272 p. ; 25 cm.

ISBN 978-9975-66-348-9

III 22742; 616.61/.63/B11

 

Bioetică / coord. Mugurel Ștefan Ghelase. - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2011.

350 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-106-189-4

III 22712; 614.253/.256/B53

 

CHIRIȚĂ, ANCA.

Patologie psihiatrică : manual pentru studenți / Anca Chiriță. - Craiova : AIUS, 2014.

116 p. ; 24 cm - (Hipocrate ; 65).

ISBN 978-606-562-397-2

III 22707; 616.89/C44

 

Chirurgie / coord. Valeriu Ardeleanu ; Aurel Nechita, Dana Tutunaru, Victorița Ștefănescu, Costinela Georgescu, Roxana Hagioglu Ciobotaru, Octavian Ciobotaru, Ștefan Claudiu Chicoș, Dumitru Ișfan, Sorin Ungurianu, ... - Galați : Zigotto, 2014-.

7 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-669-067-6

Vol. 1 : Examinarea clinică și paraclinică a pacientului chirurgical. - 2014. - 424 p. - ISBN 978-606-669-068-3

Vol. 2 : Pacientul chirurgical : pregătire preoperatorie, supraveghere postoperatorie, complicații, conduită terapeutică. - 2014. - 386 p. - ISBN 978-606-669-070-6

Vol. 3 : Mica chirurgie. - 2014. - 220 p. - ISBN 978-606-669-071-3

III 22693; 617/C45

 

CIUREA, MARIUS EUGEN T.

Curs de chirurgie plastică / Marius Eugen T. Ciurea, Horia Pîrvănescu, Dragoș George Popa. - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2013.

164 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-106-198-6

III 22705; 617.5/C55

 

DOBRU, DANIELA.

Lecture notes [in] gastroenterology / prof. dr. Daniela Dobru. - Târgu-Mureș : University Press, [s. a.].

134 p. multigr. ; 25 cm.

III 22726; 616.33/.34/D60

 

DUMITRESCU, ELENA MĂDĂLINA.

Medicină de familie / Elena Mădălina Dumitrescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2013.

192 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-106-217-4

III 22709; 616.1/.8-07/-08/D91

 

MIRCIA, ELEONORA.

Dispozitive medicale utilizate în practica farmaceutică : curs / s. l. dr. Eleonora Mircia. - [Târgu-Mureș] : University Press, 2013.

136 p. multigr. ; 29 cm.

IV 9013; 615.47/M76

 

MIRCIA, ELEONORA.

Ghid practic de utilizare a produselor tehnico-medicale : lucrări practice / s. l. dr. Eleonora Mircia. - [Târgu-Mureș] : University Press, 2013.

92 p. multigr. ; 29 cm.

IV 9014; 615.47/M76

 

Noțiuni de nursing general și în specialități chirurgicale / Iulian Busuioc, Stelica Ciobotea, Mugur Liviu Riza, Dana Tobă, Emil Trașcă, Emil Tiberius Trașcă ; sub red. [lui] Emil Trașcă. - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2013.

560 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-106-221-1

III 22711; 616-083/N88

 

Nursing general : îndrumător de lucrări practice 9pentru specializarea Asistență medicală) / coord. s. l. dr. Virginia Bodescu ; Virginia Bodescu, Carmen Duicu, Marcela Sigmirean, Sanda lucia Voicu, Zsuzsanna Moreh, ... - [Târgu-Mureș] : University Press, 2013.

136 p. multigr. ; 29 cm.

IV 9012; 616-083/N96

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

ABRUDEANU, CLARA.

Matériaux = Materiale : dicționar francez - român [și] român - francez / Clara Abrudeanu, Henri Zinglé, Mărioara Abrudeanu. - Pitești : Paralela 45, 2013.

306 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-47-1821-4

II 41006; D620.1/A13

 

DIACONESCU, ION.

Bazele merceologiei / Ion Diaconescu. - București : Uranus, -2002.

vol. ; 24 cm.

Vol. 2. - 2002. - 200 p. - ISBN 973-9021-66-2

III 22751; 620.2/D36

 

Fundamentele științei mărfurilor / Marieta Olaru, Ion Schileru, Rodica Pamfile, Anca Purcărea, Mihai Negrea, Anca Atanase, Costel Stanciu. - București : Editura Economică, 2001.

360 p. ; 24 cm.

ISBN 973-590-592-2

III 22757; 620.2/F97

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

LIVINȚI, PETRU.

Transformatoare și mașini electrice / Petru Livinți. - Iași : Pim, 2013.

246 p. ; 23 cm.

ISBN 978-606-13-1428-7

III 22688; 621.314/L69

 

PARASCHIV, ION.

Cercetări și contribuții privind sistemele autonome de micro-trigenerare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ion Paraschiv ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Grigore Fetecău. - Galați, 2014.

X, 54 p. ; 21 cm.

II 41085; 621.31/P33

 

PARASCHIV, ION.

Cercetări și contribuții privind sistemele autonome de micro-trigenerare : teză de doctorat / drd. ing. Ion Paraschiv ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Grigore Fetecău. - Galați, 2014.

XXIV, 198 p. ; 30 cm.

IV 9019; 621.31/P33

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

ENE, TUDOREL.

Tehnologii de sudare prin presiune / Tudorel Ene. - Reșița : Editura Eftimie Murgu, 2012.

296 p. ; 24 cm - (Orizonturi tehnice).

ISBN 978-606-631-018-5

III 22720; 621.791/E53

 

ZAMFIR, VASILE.

A Very convenient design hand-book on dimensional synthesis of four-bar likage mechanisms / Vasile Zamfir, Horia Vîrgolici, Olimpiu Stoicuța. - Petroșani : Universitas, 2013.

186 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-741-330-7

III 22721; 621.83/Z24

top

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

NECHITA, PETRONELA.

Procese și echipamente de protejare și epurare a apelor / Petronela Nechita. - Galați : Europlus, 2014.

342 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-628-066-2

III 22749; 628.35/N33

top

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

 

BORDEI, CARMEN MARILENA.

Cercetări și contribuții privind creșterea siguranței navigației în Marea Neagră : rezumatul tezei de doctorat / drd. Carmen Marilena Bordei (Gasparotti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2014.

98 p. ; 21 cm.

II 41086; 629.5/B69

 

BORDEI, CARMEN MARILENA.

Cercetări și contribuții privind creșterea siguranței navigației în Marea Neagră : teză de doctorat / drd. Carmen Marilena Bordei (Gasparotti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2014.

340 p. ; 30 cm.

IV 9020; 629.5/B69

 

POPOIU, SĂNDIȚA.

Risc și fiabilitate pentru structuri marine existente : rezumatul tezei de doctorat / drd. Săndița Popoiu (Păcuraru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați, 2014.

60 p. ; 21 cm.

II 41083; 629.5/P83

 

POPOIU, SĂNDIȚA.

Risc și fiabilitate pentru structuri marine existente : teză de doctorat / drd. Săndița Popoiu (Păcuraru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați, 2014.

[18] p., 168 p. ; 30 cm.

IV 9017; 629.5/P83

top

63 Științe agricole

 

HUBER, MAXIMILIAN.

Soil variability and its consequences in geotechnical engineering : dissertation / Maximilian Huber. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2013.

272 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-921837-69-6

II 41038; 631.4/H91

top

65 Management

 

GLATTE, THOMAS.

International production site selection [dissertation] / Thomas Glatte. - Renningen : Expert Verlag, ©013.

332 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-8169--3216-1

II 41040; 658.2/G61

 

POPA, MIRELA.

Management : concepte, metode, tehnici / Mirela Popa, Dan lungescu, Irina Salanță. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2013.

xiv, 386 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-595-569-4

III 22723; 658/P79

top

657 Contabilitate

 

DOLGHI, CRISTINA.

Organizarea contabilității, rolul acesteia în sistemul de management al entității economice : suport de curs / Cristina Dolghi, Tatiana Macovei. - Chișinău : CEP USM, 2013.

78 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-71-406-8

III 22741; 657/D64

 

DRAGOMIRESCU, SIMONA-ELENA.

Bazele contabilității : suport de curs pentru marketing ID / Simona-Elena Dragomirescu. - Bacău : Alma Mater, 2013.

140 p. ; 30 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-278-1

IV 9001; 657/D78

 

MIRCEA, MIRELA CRISTINA.

Contabilitatea instituțiilor de credit : curs universitar / Mirela Cristina Mircea, Iulia Andreea Bucur. - Bacău : Alma Mater, 2013.

210 p. ; 30 cm - (Colecția Științe economice).

ISBN 978-606-527-259-0

IV 9009; 657/M76

top

66 Tehnologie chimică

 

JUMANCA, VALERIU.

Descompunerea termică fracționată a sulfatului de amoniu rezidual în amoniac, dioxid de sulf și oxigen : cinetică și mecanisme de reacție / conf. dr. ing. Valeriu Jumanca ; trad. în lb. engleză Andreia Irina Suciu, trad. în lb. germană Michael Astner. - Iași : Stef, 2013.

136 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-575-323-5

II 41004; 66/J89

 

JUMANCA, VALERIU.

Mecanismele reacțiilor chimice asociate eliminare - adiție la acetaldehidcianhidrină și acetoncianhidrină și separarea acestora din medii apoase prin distilare expansivă adiabatică continuă / conf. dr. ing. Valeriu Jumanca ; [trad. în lb. engleză Andreia Irina Suciu, trad. în lb. germană Michael Astner]. - Iași : Stef, 2012.

88, 102, 88 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-575-143-9

II 41003; 66/J89

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

STOLERIU, ADRIAN.

Reprezentarea vizuală a sacrului / Adrian Stoleriu ; pref. de Jenö Bartos. - Iași : Institutul European, 2013.

186 p. : il. color ; 24 cm - (Academica ; 216).

ISBN 978-606-24-0040-8

III 22683; 75/S89

top

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

CIOBOTARU, ANCA DOINA.

Personaje, cupluri și povești ... cu sfori / Anca Doina Ciobotaru. - Iași : Artes, 2013.

212 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-547-111-5

II 41018; 792.97/C51

 

HUȚANU, CIPRIAN.

Teatrul de animație : tradiție, modernitate, kitsch / Ciprian Huțanu. - Iași : Artes, 2012.

274 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-547-079-8

II 41019; 792.97/H97

 

ONCIOAIA BĂLĂIȚĂ, VASILICA.

Spectacolul poeziei în teatrul lui Eugene Ionesco / Vasilica Oncioaia Bălăiță. - Iași : Artes, 2013.

290 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-547-122-1

II 41016; 792/O-54

 

SAULEA, ELENA.

Caragiale : univers cinematografic / Elena Saulea. - Iași : Artes, 2013.

160 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-547-124-5

II 41014; 791/S27

 

SAULEA, ELENA.

Lumile teatrului / Elena Saulea. - Iași : Artes, 2013.

148 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-547-125-2

II 41015; 792/S27

 

SAULEA, ELENA.

Perimetrul dramaturgic / Elena Saulea. - Iași : Artes, 2013.

186 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-547-126-9

II 41013; 792/S27

 

ULMU, BOGDAN.

File dintr-un jurnal teatral : (2012 - 2013) / Bogdan Ulmu. - Iași : Artes, 2014.

306 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-547-170-2

II 41017; 792/U34

top

796 Educație fizică și sport

 

FĂGĂRAȘ, SIMONA.

Protocoale și tehnici de evaluare în fizioterapie și educație fizică și sport : îndrumar de lucrări practice / coord. Nicolae Neagu ; Simona Făgăraș. - Târgu-Mureș : University Press, 2014.

148 p. multigr. ; 29 cm.

IV 9005; 796/F14

 

NEAGU, NICOLAE.

Nutriția și efortul fizic : curs / Nicolae Neagu. - Târgu-Mureș : University Press, 2014.

134 p. multigr. ; 29 cm.

IV 9015; 796/N31

top

81 Lingvistică

 

BOGATU, EUGENIA.

Filosofia limbajului : sinteze de curs / Eugenia Bogatu. - Chișinău : CEP USM, 2013.

186 p. ; 20 cm.

II 41041; 81/B63

 

COSTEA, DIANA.

Le Groupe verbal : une approche discursive / Diana Costea. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2013.

310 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-533-3

III 22714; 811.133.1'367.625/C76

 

DJALILI MARAND, NAHID.

Dictionnaire du langage des médias : français - persan / dr. Nahid Djalili Marand. - Vanak : Université Al Zahra, 2011.

686 p. ; 24 cm.

ISBN 978-600-5002-45-4

III 22699; 81'276.6/D54

 

DJALILI MARAND, NAHID.

Expressions et proverbes thématiques / Nahid Djalili Marand. - Téhéran : SAMT, 2013.

176 p. ; 23 cm.

ISBN 978-9-645-30059-1

III 22697; 811.133.1'373/D54

 

DJALILI MARAND, NAHID.

Lexicologie thématique / Nahid Djalili Marand. - Téhéran : SAMT, 2013.

156 p. ; 23 cm.

ISBN 978-9-645-30890-0

III 22691; 811.133.1'373/D54

 

IRIDON, CRISTINA.

Limba latină : teorie și aplicații / Cristina Iridon. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2014.

320 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-548-7

III 22715; 811.124/I-80

 

Lexico-morphological idiosycrasies of Romanian as compared with European Romance and Germanic languages : similarities and contrasts / Gina Măciucă, Ioan Oprea, Lavinia Seiciuc, Cătălina Pînzariu, Victor Andrei Cărcăle, Ramona Pohoață, Daniela Sbiera ; ed. by Gina Măciucă. - Suceava : Ștefan cel Mare University Press, 2011-.

vol. ; 21 cm - (Comparatistica).

ISBN 978-973-666-365-9

Vol. 1 : The verb. - 2011. - 500 p. - ISBN 978-973-666-366-6

Vol. 2 : The noun. - 2012. - 526 p. - ISBN 978-973-666-392-5

II 39794; 811.135.1'3/L55

 

Omagiu lui C. [Corneliu] Dimitriu la 80 de ani / vol. inițiat și coord. de Aurelia Merlan și Rodica Nagy. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2013.

606 p. ; 24 cm - (Cartea omagială).

ISBN 978-973-666-411-3

III 22725; 811.135.1/O-52

top

82 Literatură

 

BICKLEY, PAMELA.

Essential Shakespeare : the Arden guide to text and interpretation / Pamela Bickley, Jenny Stevens. - London ; New York : Bloomsbury.

344 p. ; 20 cm - (The Arden Shakespeare).

ISBN 978-1-4081-5873-9

II 41051; 821.111.09SHAK/B52

 

DOBRINESCU, ANCA.

The Discourse of modernism : the novel / Anca Dobrinescu. - 2nd revised ed. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2014.

244 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-719-546-3

II 41005; 821.111.09/D60

 

DOBRINESCU, ANCA.

Travelling across cultures / Anca Dobrinescu. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2014.

154 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-719-545-6

II 41002; 821.111.09/D60

 

DUDIȚĂ, FLOREA.

Magistrul răspunde : nostimade cu noimă / Florea Dudiță. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2013.

134 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-19-0249-1

II 41011; 821.135.1-7/D87

 

Europe & agriculture : together since 1957 : [poems]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union.

60 p. ; 22 x 22 cm.

ISBN 978-92-79-07336-6

II 41000; 82-1/E90

 

GAVRILĂ, ION.

Ioan Alexandru Brătescu-Voinești : viața și opera literară / Ion Gavrilă. - Târgoviște : Bibliotheca, 2004.

256 p. : fotogr., facs. ; 20 cm.

ISBN 973-712-009-4

II 41009; 821.135.1.09/G26

 

KASSAB-CHARFI, SAMIA.

Patrick Chamoiseau / Samia Kassab-Charfi. - Paris : Gallimard : Institut Français, ©012.

174 p. ; 21 cm + CD.

ISBN 978-2-07-013759-6 ISBN 978-2-35476-091-5

II 41042; 821.133.1/K23

 

PETRESCU, ION BENONE.

2002, anul Ion Heliade Rădulescu, Târgoviște / Ion Benone Petrescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2002.

88 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-85691-2-5

II 41012; 821.135.1.09/P57

 

PIȚU, LUCA.

Adaosul cel Humuleștean / Luca Pițu. - Iași : Opera Magna, 2014.

183 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-1945-13-2

II 41048; 821.135.1/P69

 

PIȚU, LUCA.

Anarho - eseuri de ieri și de alaltăieri / Luca Pițu. - Iași : Opera Magna, 2014.

348 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1945-14-9

II 41050; 821.135.1/P69

 

PIȚU, LUCA.

Chansons de gest(uell)e paillarde = Cântice de gest(ic)ă deșănțată : o sumă de manipulări versificatorii, aranjamente patratextuale și intervenții scol(i)astice / Luca Pițu. - Iași : Opera Magna, 2014.

160 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1945-19-4

II 40232; 821.135.1-7/P69

 

PIȚU, LUCA.

Dialoghisiri la ceas de taină : o sumă de experimente conversaționale plasate, toate, sub ocrotirea zeului sporovăirilor dezinteresate / Luca Pițu. - Iași : Opera Magna, 2014.

214 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1945-15-6

II 41001; 821.135.1-7/P69

 

PIȚU, LUCA.

Naveta esențială / Luca Pițu. - Iași : Opera Magna, 2014.

258 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-1945-16-3

II 41049; 821.135.1/P69

 

Quinze poètes roumains / choisis par Dumitru Tsepeneag. - Paris : Belin, ©990.

192 p. ; 22 cm.

ISBN 2-7011-1335-0

II 41043; 821.135.1-1/Q69

 

RÎNCIOG, DIANA.

Littérature, culture et civilisation françaises du XX siècle jusqu' à présent : démarches théoriques et pratiques / Diana Rînciog, Diana Presadă. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2013.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-540-1

III 22713; 821.133.1.09/R55

 

SÉPÉHRI, SOHRÂB.

Etendue verte : poémes de Sohrâb Sépéhri / Sohrâb Sépéhri ; traduit en français : Nahid Djalili Marand, Razieh Moïni. - Vanak : Université Al Zahra, 2010.

92 p. ; 23 cm.

ISBN 978-600-5002-41-6

III 22692; 821.22-1/S45

 

TODERIȚĂ, IOAN.

Spațiul vectorial al limbajului literar : "fragmente" de critică literară analitică și carteziană / Ioan Toderiță. - Buzău : Editgraph, 2013.

330 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-663-148-8

II 41035; 821.135.1.09/T68

top

902/904 Arheologie. Preistorie

 

GRUIA, ANA-MARIA.

Religious representations on stove tiles from the Medieval Kingdom of Hungary / Ana-Maria Gruia. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013.

514 p. : il., fotogr. ; 24 cm - (Bibliotheca Musei Napocensis ; XLII).

ISBN 978-606-543-413-4

III 22703; 903/G91

top

93/94 Istorie

 

Arheologie și istorie în spațiul carpato - balcanic / coord. Denis Căprăroiu ; ed. Mircea Anghelinu, Iulian Oncescu, Radu Cârciumaru. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2011.

478 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-085-2

III 22724; 94(498)/A77

 

IACOB, GHEORGHE.

România în epoca modernizării (1859 - 1939) = Towards a modern Romania (1859 - 1939) / Gheorghe Iacob ; trad. textelor în lb. engleză Oana-Maria Petrovici. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2013.

470 p. ; 24 cm - (Historica).

ISBN 978-973-703-864-7

III 22702; 94(498)"18/19"/I-13

 

Modernizarea României (1859 - 1939) : legislație și strategie economică / ed. Gheorghe Iacob. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2012.

470 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-703-828-9

III 22685; 94(498)"18/19"/I-13

top