Titluri noi intrate în bibliotecă – ianuarie-aprilie 2015

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

005 Management

02 Biblioteconomie

070 Jurnalism

2 RELIGIE. TEOLOGIE

3 ȘTIINȚE SOCIALE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

316 Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

336 Finanțe

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

52 Astronomie. Geodezie

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.5 Tehnica frigului

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

622 Industrie minieră

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

7 ARTĂ. SPORT

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie

 

004 Șiința și tehnologia calculatoarelor

 

ANDONE, DANIELA.

Ghid practic de testare și evaluare a unor tehnici de compresie a datelor / Daniela Andone, Matei Dobrescu. - București : Matrix Rom, 2005.

138 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-884-7

III 23040; 004.6/A51

 

BĂJENESCU, TITU I.

Internetul, societatea informațională și societatea cunoașterii : aspecte tehnice, economice, politice și sociale / Titu I. Băjenescu. - București : Matrix Rom, 2006.

544 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-115-3

III 23002; 004.738/B18

 

BĂLUȚĂ, SILVIU-JĂNEL.

Calitatea imaginii de la definire concept la aplicații / Silviu Jănel Băluță, Marian Pearsică, Tamarina Florea. - București : Matrix Rom, 2008.

vi, 236 p. ; 24 cm - (Optoelectronică ; 9).

ISBN 978-973-755-375-1

III 23022; 004.932/B24

 

BULGARU, DIANA.

Contribuții la realizarea unui subsistem al cunoștințelor asupra tehnicilor și strategiilor pedagogice într-un sistem de instruire asistată de calculator : rezumatul tezei de doctorat / drd. Diana Bulgaru (Ștefănescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2015.

XVII, 108 p. ; 21 cm.

II 41240; 004.8/B91

 

BULGARU, DIANA.

Contribuții la realizarea unui subsistem al cunoștințelor asupra tehnicilor și strategiilor pedagogice într-un sistem de instruire asistată de calculator : teză de doctorat / drd. Diana Bulgaru (Ștefănescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2015.

XX, 166 p., [72] p. ; 30 cm.

IV 9156; 004.8/B91

 

Calitatea sistemelor interactive : studii și experimente / ed. Alexandru Balog. - București : Matrix Rom, 2004.

xii, 196 p. ; 24 cm - (Interacțiune om - calculator ; 3).

ISBN 973-685-826-X

III 23020; 004.5/C14

 

CHELARU, SERGIU.

Mining, analyzing and exploiting community feedback on the web : dissertation / Dipl. -Ing. Sergiu Chelaru ; cond. șt. Prof. Dr. techn. Wolfgang Nejdl. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

128 p. ; 30 cm.

IV 9184; 004.73/C40

 

Engineering graphics : from 3D representations to your drawings, and then to reality / Mirela Chelcea, Ștefania Păun, Nina Varga, Florentina Liliana Dumitru. - București : Matrix Rom, 2009.

72 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-755-487-1

IV 9100; 004.896/E56

 

FELEA, VICTOR.

Elemente ale implementării modelului relațional în sisteme de gestiune de baze de date / Victor Felea. - București : Matrix Rom, 2007.

146 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-164-1

III 23032; 004.65/F24

 

GELLÉRT ARPÁD.

Beyond the limits of modern processors / Arpád Gellért. - București : Matrix Rom, 2008.

288 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-426-0

III 22991; 004.318/G29

 

GONZALEZ, RAFAEL C.

Digital image processing using MATLAB®/ Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins. - 2nd ed. - New Delhi : McGraw-Hill, 2010.

xviii, 738 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-07-070262-2

III 23068; 004.93/G69

 

HAERI, SEYED HOSSEIN.

Component-based mechanism of programming languages in embedded settings : dissertation / Seyed Hossein Haeri ; cond. șt. Prof. Dr. Sybille Schupp, Prof. Dr. Klaus Ostermann. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2014.

VII, 144 p. ; 30 cm.

IV 9174; 004.43/H13

 

IONESCU, VALERIU MANUEL.

Aplicații software pentru protocoale de comunicație / Valeriu Manuel Ionescu, Ion Sima, Emil Sofron. - București : Matrix Rom, 2008.

81 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-302-7

III 23035; 004.7/I-66

 

KAWASE, RICARDO ROBALINHO.

Building and exploiting context on the Web : dissertation / M. Sc. Ricardo Robalinho Kawase ; Ref. Prof. Dr. techn. Wolfgang Nejdl, Prof. Dr. Daniel Schwabe. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

124 p. ; 29 cm.

IV 9181; 004.73/K26

 

LEAL-TAIXÉ, LAURA.

Multiple object tracking with context awareness : dissertation / Dr. -Ing. Laura Leal-Taixé ; cond. șt. Prof. Dr. -Ing. Bodo Rosenhahn. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

ix, 196 p. ; 30 cm.

IV 9186; 004.42/L36

 

MUNTEANU, DAN.

Contribuții la realizarea sistemelor de informare inteligente : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dan Munteanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2015.

XX, 80 p. ; 21 cm.

II 41239; 004.8/M95

 

MUNTEANU, DAN.

Contribuții la realizarea sistemelor de informare inteligente : teză de doctorat / drd. Dan Munteanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2015.

XXX, 162 p. ; 30 cm.

IV 9155; 004.8/M95

 

NICULIU, TUDOR.

Object-oriented symbolic structural intelligent simulation / Tudor Niculiu. - București : Matrix Rom, 2008.

98 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-407-9

III 22997; 004.43/N71

 

NICULIU, TUDOR.

Om între oameni : credință, inteligență, evoluție / Tudor Niculiu. - București : Matrix Rom, 2009.

58 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-462-8

III 23019; 004.8/N71

 

PIROSKA, HALLER.

Proiectarea și verificarea aplicațiilor distribuite / Haller Piroska. - București : Matrix Rom, 2008.

vi, 152 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-431-4

III 23023; 004.75/P67

 

Realitatea virtuală / Alin Moldoveanu, Florica Moldoveanu, Victor Asavei, Costin Boiangiu. - București : Matrix Rom, 2009.

216 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-488-8

III 23026; 004.946/R35

 

RUSU, IOAN.

Baze de date relaționale în mediul Oracle® / Ioan Rusu, Mihaela Căpătoiu, Vlad Grosu. - București : Matrix Rom, 2009.

vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-493-2

Vol. 1. - 2009. - vi, 210 p. - ISBN 978-973-755-498-7

III 23024; 004.65/R96

 

SMINCHISESCU, CRISTIAN.

Optimization algorithms for non-linear time series models : with applications to 3D human motion analysis in video / Cristian Sminchisescu. - București : Matrix Rom, 2007.

x, 138 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-211-2

III 23021; 004.946/S64

 

STEWART, AVARÉ BONAPARTE.

Automatic text filtering using limited supervision learning for epidemic intelligence : dissertation / M. Sc. Avaré Bonaparte Stewart ; Ref. Prof. Dr. techn. Wolfgang Nejdl, Prof. Dr. Matthew Smith. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

174 p. ; 29 cm.

IV 9180; 004.85/S84

 

TĂNASĂ, ȘTEFAN.

Java : de la 0 la expert / Ștefan Tănasă, Ștefan Andrei, Cristian Olaru. - Iași : Polirom, 2011.

862 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-2405-8

III 23079; 004.438=93/T16

 

VINȚAN, LUCIAN N.

Prediction techniques in advanced computing architectures / Lucian N. Vințan. - București : Matrix Rom, 2007.

292 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-137-5

III 23012; 004.3/V64

top

005 Management

 

NICULESCU, CRISTINA.

Sisteme de management de cunoștinte : concepte, studii de caz / Cristina Niculescu. - București : Matrix Rom, 2008.

vi, 396 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-410-9

III 23003; 005/N70

top

02 Biblioteconomie

 

Conferința Internațională „Promovarea egalității de șanse în educație și cultură : rolul bibliotecilor“, 12 decembrie 2013 / coord. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi. - Chișinău : ASEM, 2014.

176 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-75-682-2

02:37

II 41264; 02/C65

 

Tratat de biblioteconomie / coord. generală prof. univ. Mircea Regneală ; Alexandra Antal, Laurențiu Avram, Gheorghe Buluță, Mihai Constantinescu, Nicolae Constantinescu, Robert Coravu, Emilian Corneanu, Agnes Erich, Silviu-Constantin Nedelcu, Victor Petrescu, Mircea Regneală. - București : Editura ABR, 2013-.

vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-93535-0-9

Vol. 2 Partea 1 : Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă. - 2014. - 622 p. - ISBN 978-606-93535-2-3

III 22578; 02/T81

top

070 Jurnalism

 

ZELIZER, BARBIE.

Despre jurnalism la modul serios : știrile din perspectivă academică / Barbie Zelizer ; trad. de Raluca Radu. - Iași : Polirom, 2007.

278 p. ; 24 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-0550-7

III 23159; 070/Z48

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

Dragomirna și ctitorii ei : actele colocviului din 20-23 iulie 2009 / cu binecuvântarea ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. - Putna : Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2014.

466 p.; 24 cm.

ISBN 978-606-92292-9-3

III 23110; 281.95/D78

top

3 ȘTIINȚE SOCIALE

 

Dicționar de economie și științe sociale / coord. Claude-Danièle Échaudemaison ; Frank Bazureau, Serge Bosc, Jean-Pierre Cendron, Pascal Combemale, Jean-Pierre Faugère ; trad. din lb. franceză Nina Ivanciu, Carmen Dinescu. - București : Niculescu, 2012.

624 p. ; 20 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-334-8

II 41230; D30/33/D39

top

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

ANDREI, TUDOREL.

Statistica : teorie și aplicații / Tudorel Andrei, Stelian Stancu, Daniel Traian Pele. - Ed. a 2-a. - București : Editura Economică, 2002.

576 p. ; 24 cm.

ISBN 973-590-745-3

III 23157; 311/A53

 

KOHALMI, LUMINIȚA.

Globalizarea : oportunități la limita haosului / Luminița Kohalmi. - București : Pro Universitaria, 2014.

156 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-994-3

III 23153; 316.32/K68

 

LAZĂR, MIRELA.

Analiză statistico-economică / Mirela Lazăr, Cornel Lazăr. - București : Editura Economică, 2012.

260 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-634-0

III 23155; 311/L32

 

Statistică pentru economiști / Elena Maria Biji, Elisabeta Roșca, Eugenia Lilea, Mihaela Vătui. - București : Editura Economică, 2010.

704 p. : tab., graf. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-496-4

III 23161; 311/S75

top

316 Sociologie

 

CHELCEA, SEPTIMIU.

Psihosociologia publicității : despre reclamele vizuale / Septimiu Chelcea. - Iași : Polirom, 2012.

206 p. ; 24 cm - (Collegium. Psihologie).

ISBN 978-973-46-1806-4

III 23095; 316.7/C40

 

SANDU, ANTONIO ȘTEFAN.

Elemente de sociologie : sociologie generală, sociologie juridică, metodologia cercetării sociale / Antonio Sandu. - București : Tritonic, 2014.

186 p. ; 20 cm - (Sociologie).

ISBN 978-606-8571-27-0

II 41246; 316/S19

top

32 Politică

 

FICEAC, BOGDAN.

Tehnici de manipulare / Bogdan Ficeac. - Ed. a 7-a. - București : C. H. Beck, 2014.

xii, 250 p. ; 20 cm - (Comunicare).

ISBN 978-606-18-0316-3

II 41220; 32/F47

 

Manual antimanipulare : tehnici și cazuri / coord. Ștefan Stănciugelu. - București : C. H. Beck, 2012.

XXXVI, 385 p. ; 24 cm - (Comunicare).

ISBN 978-973-115-992-8

III 23070; 32/M25

 

POP, LIA.

Despre președinte în democrație / Lia Pop. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2014.

397 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-10-1344-9 :

III 23105; 32.01/P78

top

33 Științe economice

 

ANDREI, LIVIU C.

Economie europeană / Liviu C. Andrei. - Ed. a 2-a. - București : Editura Economică, 2011.

244 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-565-7

III 23150; 339.9/A53

 

BADEA, MARIN.

Crizele economice : o retrospectivă istorică / Marin Badea. - București : Pro Universitaria, 2011.

216 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-129-684-5

III 23144; 338.124/B14

 

BĂLTĂREȚU, ANDREEA-MIHAELA.

Amenajarea turistică și dezvoltarea urbană / Andreea-Mihaela Băltărețu. - București : Editura Universitară, 2010.

388 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-749-856-4

III 23154; 338.48/B24

 

BĂLTĂREȚU, ANDREEA-MIHAELA.

Evoluții și tendințe în turismul internațional : aspecte teoretice și practice / Andreea Băltărețu. - București : Pro Universitaria, 2006.

298 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8994-73-7

III 23134; 338.48/B24

 

BONCIU, FLORIN.

Economia mondială a secolului XXI : o lume multipolară în căutarea unei moi paradigme / prof. univ. dr. Florin Bonciu. - București : Pro Universitaria, 2012.

274 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-463-4

III 23132; 339.9/B67

 

BONCIU, FLORIN.

Economia mondială sub lupă : de la crize acute la crize cronice / Florin Bonciu, Gabriela Baicu. - București : Pro Universitaria, 2010.

264 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-973-129-524-4

II 41279; 339.9/B67

 

BURUIANĂ, GIANINA.

Politici macroeconomice în turism / Gianina Buruiană. - București : Uranus, 2008.

290 p. ; 24 cm - (Biblioteca turism - servicii).

ISBN 978-973-7765-64-2

III 23131; 338.48/B95

 

CARAIANI, GHEORGHE.

Cooperare economică internațională / Gheorghe Caraiani, Constantin Georgescu. - București : Pro Universitaria, 2013.

212 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-581-5

III 23135; 339.92/C23

 

CARAIANI, GHEORGHE.

Logistica afacerilor internaționale / prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani, conf. univ. dr. Valeriu Potecea,asist. univ. drd. Dana Georgiana Cebuc. - Ed. a 3-a rev. - București : Editura Economică, 2010.

402 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-749-981-3

III 23136; 339.5/.9/C23

 

CARAIANI, GHEORGHE.

Transporturi și expediții internaționale / prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani, dr. Constantin Georgescu. - București : Editura Universitară, 2012.

282 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-591-370-7

III 23148; 338.47/C23

 

CÂNDEA, MELINDA.

Potențialul turistic al României / Melinda Cândea, Tamara Simon. - București : Editura Universitară, 2007.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 973-749-021-5

III 23140; 338.48/C18

 

CRISTEA, ANCA ADRIANA.

Tehnica operațiunilor de turism : studii de caz, teste grilă / Anca Adriana Cristea. - București : Pro Universitaria, 2012.

178 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-497-9

III 23160; 338.48/C87

 

DOBROTĂ, NIȚĂ.

Ocuparea resurselor de muncă în România : structuri anacronice, evoluții atipice, eficiență redusă / Niță Dobrotă, Mirela Ionela Aceleanu. - București : Editura Economică, 2007.

280 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-306-6

III 23077; 331/D57

 

English for tourism and hospitality industry / Cristina Prelipceanu, Daniela Giurculescu, Mariana Nicolae, Mihaela Zografi. - Ed. a 2-a. - București : Editura Universitară, 2005.

400 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7787-67-6

III 23141; 338.48/E57

 

Ergonomie / coord. Aurel Manolescu, Viorel Lefter, Alecxandrina Deaconu. - Ed. a 2-a. - București : Editura Economică, 2013.

544 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-641-8

III 23137; 331.1/E66

 

Finanțe publice : note de curs și aplicații pentru seminar / coord. Tatiana Moșteanu ; Emilia Câmpeanu, Alice Ileana Panaite, Andreea Stoian, Lucian Tâțu, Delia Cataramă, ... - Ed. a 3-a. - București : Editura Universitară, 2008.

360 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-749-344-6

III 23156; 33.1/.5/F56

 

The Frontier worker : new perspectives on the labor market in the border regions / eds. Adrian-Claudiu Popoviciu, Dana Cigan ; foreword Alexandru Athanasiu. - București : C. H. Beck, 2013.

280 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-18-0181-7

III 23103; 331/F92

 

HILL, W. L.

International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill. - New York : McGraw-Hill / Irwin, ©013.

xxxii, 716 p. ; 28 cm.

ISBN 978-0-07-714065-6

IV 9187; 339.5/H62

 

HOANȚĂ, NICOLAIE.

Evaziunea fiscală / Nicolaie Hoanță. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2010.

xvi, 264 p. ; 24 cm - (Oeconomica).

ISBN 978-973-115-737-5

III 23164; 343.3/H68*

 

ILIE, GEORGETA.

Politici comerciale : abordări teoretice și practici internaționale / Georgeta Ilie. - Ed. a 2-a. - București : Pro Universitaria, 2014.

310 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-884-7

III 23117; 339.5/.9/I-43

 

MUREȘAN, DOINA.

Dimensiunea economică a securității în epoca parteneriatelor și a alianțelor / Doina Mureșan. - București : Pro Universitaria, 2010.

292 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-129-531-2

II 41277; 339.9/M96

 

NĂSTĂSESCU, VIOLETA.

Dicționar economic englez-român, român-englez / Violeta Năstăsescu. - București : Niculescu, 2009.

778 p. ; 21 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-426-0

II 41226; D33/N24

 

OLARU, OCTAVIAN-LIVIU.

Turismul, fenomen economico-social specific epocii contemporane / Octavian-Liviu Olaru. - București : Pro Universitaria, 2011.

142 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-005-6

III 23152; 338.48/O-39

 

POPESCU, DOINIȚA.

Transporturi internaționale / lect. univ. dr. Doinița Popescu. - Ed. a 2-a rev. - București : Pro Universitaria, 2008.

200 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-129-220-5

III 23145; 338.47/P81

 

POPESCU, GHEORGHE H.

Economia României în complexitatea integrării / Gheorghe H. Popescu. - București : Editura Economică, 2008.

584 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-331-8

III 23146; 338(498)/P81

 

PREDA, DIANA.

Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă / Diana Preda. - București : Editura Economică, 2002.

336 p. ; 24 cm.

ISBN 973-590-587-6

III 23082; 331.5/P90

 

Resurse și destinații turistice interne și internaționale / prof. univ. dr. Nicolae Neacșu, conf. univ. dr. Andreea Băltărețu, asist. univ. Monica Neacșu, asist. univ. Marcela Drăghilă. - București : Editura Universitară, 2009.

680 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-749-653-9

III 23126; 338.48/R47

 

Scientific Symposium of Young Researchers, XII[th] edition, April 4 - 5, 2014 / ed. by Corneliu Guțu. - Chișinău : ASEM, 2014.

vol. ; 29 cm.

ISBN 978-9975-75-688-4

Vol. 1. - 2014. - 410 p. - ISBN 978-9975-75-689-1

IV 9172; 33/S37

 

STANCU, STELIAN.

Macroeconomie : modele statice și dinamice de comportament : teorie și aplicații / Stelian Stancu, Nora Mihail. - București : Editura Economică, 2007.

456 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-354-7

III 23139; 330.1/S76

 

STĂNCIULESCU, GABRIELA.

Animația și animatorul în turism / Gabriela Stănciulescu, Ion Dănuț Jugănaru. - București : Uranus, 2006.

278 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7765-29-1

III 23130; 338.48/S76

 

STĂNCIULESCU, GABRIELA.

Economie și gestiune în turism : probleme, proiecte și studii de caz / Gabriela Stănciulescu, Cristina Micu. - București : C. H. Beck, 2009.

x, 488 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-115-487-9

III 23116; 338.48/S76

 

STĂNCIULESCU, GABRIELA.

Managementul operațiunilor în hotelărie și restaurație / Gabriela Stănciulescu, Cristina Micu. - București : C. H. Beck, 2012.

XI, 426 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-115-959-1

III 23142; 338.48/S76

 

STĂNCIULESCU, GABRIELA.

Tehnica operațiunilor de turism intern și internațional / Gabriela Stănciulescu, Olimpia State. - București : C. H. Beck, 2013.

X, 422 p. ; 24 cm - (Oeconomica).

ISBN 978-606-18-0160-2

III 23118; 338.48/S74

 

TAȘNADI, ALEXANDRU.

Mirajul neoclasicismului / Alexandru Tașnadi, Claudiu Doltu. - București : Editura Economică, 2000.

262 p. ; 24 cm.

ISBN 973-590-240-0

III 23138; 330.831/T25

top

336 Finanțe

 

ANDRONACHE, VIRGIL.

Banca și operațiunile comerciale : spețe și soluții practice în raporturile dintre bancă și client / Virgil Andronache. - București : Editura Universitară, 2006.

287 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-749-075-9

III 23092; 336.7/A55

 

BRĂILEAN, TIBERIU.

Monetarismul în teoria și politica economică / Tiberiu Brăilean ; cuvânt înainte de Daniel Dăianu ; pref. de Vasile Nechita ; postf. de Liviu Antonesei. - Iași : Institutul European, 1998 (Euronovis).

304 p. : il. ; 19 cm.

ISBN 973-586-119-4

II 33696; 336.7/B77

 

BREZEANU, PETRE.

Gestiunea financiară a portofoliului / Petre Brezeanu, Bogdan Prăjișteanu. - București : Editura Economică, 2002.

376 p. ; 24 cm.

ISBN 973-590-658-9

III 23089; 336.76/B82

 

Finanțe publice / Iulian Văcărel, Gh. D. Bistriceanu, Florian Bercea, Gabriela Anghelache, Maria Bodnar, Florin georgescu. - Ed. a 6-a. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

690 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-1998-5

III 23111; 336.1/.5/F56

 

GEORGESCU, MARIA-ANDRADA.

Administrarea finanțelor publice și a bugetului / Maria-Andrada Georgescu. - Ed. a 2-a rev. și adaug. - București : Pro Universitaria, 2009.

528 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-129-350-9

III 23091; 336.11/.14/G32

 

GREUNING, HENNIE VAN.

Analiza și managementul riscului bancar : evaluarea guvernanței corporatiste și a riscului financiar = Analysing and managing banking risk : a framework for assessing corporate governance and financial risk / Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic ; trad. după ed. a 2-a de Cristina Ionescu, Mihaela Mihai, Marius Solomon. - Ed. bilingvă română-engleză. - București : Casa de Editură IRECSON, 2003.

222 p. ; 29,5 cm.

ISBN 973-86371-3-9

IV 9188; 336.71/G80

 

HURDUZEU, GHEORGHE.

Piețe și burse internaționale de valori / Gheorghe Hurduzeu. - București : Pro Universitaria, 2006.

218 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8994-43-3

II 41260; 336.76/H95

 

Macrofinanțe / coord. Petre Brezeanu ; Luminița Ristea, Gabriela Fotache, Adina Trandafir, Tudor Boengiu. - București : Meteor Press, 2007.

528 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-728-161-6

III 23129; 336.1/.5/M13

 

RĂDOI, MĂDĂLINA ANTOANETA.

Gestiune bancară / Mădălina Antoaneta Rădoi. - București : Editura Economică, 2009.

286 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-460-5

III 23158; 336.7/R16

top

34 Drept. Jurisprudență

 

APOSTOL TOFAN, DANA.

Drept administrativ / Dana Apostol Tofan. - Ed. a 3-a. - București : C. H. Beck, 2014.

2 vol. ; 23 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-606-18-0370-5

Vol. 1. - 2014. - xxii, 430 p. - ISBN 978-606-18-0369-9

III 23163; 342.9/A67

 

BĂLĂȘESCU, MAXIMILIAN.

Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de infractori în reglementarea noului Cod penal și a legislației anterioare / Maximilian Bălășescu. - București : Editura Hamangiu, 2014.

XVII, 140 p. ; 20 cm - (Monografie).

ISBN 978-606-678-968-4

II 41287; 343.3/B19*

 

BELU MAGDO, MONNA-LISA.

Contractul de vânzare în noul Cod civil / prof. univ. dr. Monna-Lisa Belu Magdo. - București : Editura Hamangiu, 2014.

xviii, 464 p. ; 20 cm - (Comentarii practice).

ISBN 978-606-678-916-5

II 41255; 347.45/B43

 

BOGDAN, DECEBAL MANOLE.

Dreptul mediului : curs universitar / Decebal Manole Bogdan. - Alba Iulia, 2014.

106 p. multigr. ; 24,5 cm.

III 23108; 349.6/B64*

 

BONCIOG, AUREL.

Drept consular / Aurel Bonciog. - Ed. a 4-a. - București : Pro Universitaria, 2014.

330 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-26-0054-9

III 23179; 341.8/B67*

 

BOROI, ALEXANDRU.

Drept penal : partea generală : conform Noului Cod penal / Alexandru Boroi. - Ed. a 2-a rev. și adăug. - București : C. H. Beck, 2014.

xviii, 694 p. ; 24 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-606-18-0415-3

III 23165; 343/B69*

 

BOROI, GABRIEL.

Curs de drept civil : partea generală / Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu. - Ed. a 2-a rev. și adăug. - București : Editura Hamangiu, 2012.

XX, 422 p. ; 20 cm - (Cartea universitară).

ISBN 978-606-522-891-7

II 41299; 347/B69*

 

BOROI, GABRIEL.

Drept procesual civil / Gabriel Boroi, Mirela Stancu. - București : Editura Hamangiu, 2015.

X, 1047 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-678-818-2

III 23072; 347.9/B68*

 

BUNECI, PETRE.

Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene / prof. univ. dr. Petre Buneci, lect. drd. Constantin Duvac, drd. Ovidiu Dobleagă. - București : Pro Universitaria, 2008.

314 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-129-183-3

II 41284; 341.217/B92

 

CĂLIN, DRAGOȘ.

Regimul juridic al societăților de investiții / Dragoș Călin. - București : Editura Hamangiu, 2014.

471 p. ; 20 cm - (Monografie).

ISBN 978-606-678-915-8

II 41275; 347.73/C13

 

CĂȘUNEANU, FLORIN DANIEL.

Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene / Florin Daniel Cășuneanu. - București : Universul Juridic, 2013.

392 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-673-085-3

II 41291; 343.3/C28*

 

CIOBANU, ALEXANDRU-SORIN.

Drept administrativ : activitatea administrației publice, domeniul public / lect. dr. Alexandru-Sorin Ciobanu. - București : Universul Juridic, 2015.

290 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-571-1

III 23169; 342.9/C51*

 

COMAN-KUND, FLORIN.

Drept administrativ : sinteze teoretice și exerciții practice pentru activitatea de seminar / Florin Coman-Kund, Alexandru-Sorin Ciobanu. - Ed. a 3-a. - București : Universul Juridic, 2009.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-107-1.

Vol. 1. - 2009. - 310 p. - ISBN 978-973-127-177-4

Vol. 2. - 2009. - 254 p. - ISBN 978-973-127-108-8

II 41283; 342.9/C63

 

Cooperare judiciară internațională în materie penală / ed. îngrij. și adnot. de jud. Ioana-Cristina Morar. - București : Editura Hamangiu, 2014.

VI, 311 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-678-985-1

II 41280; 341.2/C70*

 

CORLĂȚEAN, TITUS.

Protecția europeană și internaționnală a drepturilor omului / Titus Corlățean. - București : Universul Juridic, 2012.

364 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-127-830-8

III 23170; 341.2/C71

 

CRAIOVAN, ION.

Un posibil ghid pentru cercetarea științifică în domeniul dreptului : teze, antiteze și ipoteze / Ion Craiovan. - București : Pro Universitaria, 2013.

294 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-791-8

III 23178; 340/C82*

 

DIDEA, IONEL.

Dreptul european al concurenței / Ionel Didea. - București : Universul Juridic, 2014.

252 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-673-511-7

III 23180; 347.7/D40

 

DRAHOS, MICHAELA.

Convergence of competition laws and policies in the European Community : Germany, Austria, and the Netherlands / Michaela Drahos. - Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, ©001.

xviii, 492 p. ; 25 cm - (European Monographies ; 26).

ISBN 978-90-411-1562-5

III 23081; 341.2(4)UE/D80

 

DUMITRAȘCU, AUGUSTINA.

Dreptul Uniunii Europene : sinteze și aplicații / Augustina Dumitrașcu, Roxana-Mariana Popescu. - București : Universul Juridic, 2015.

314 p. ; 20 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-486-8

II 41295; 341.217/D90

 

DUMITRESCU, CRISTIAN SORIN.

Sistemul organizațiilor internaționale guvernamentale și al organizațiilor internaționale nonguvernamentale / Cristian Sorin Dumitrescu, Marcela Monica Stoica. - București : Pro Universitaria, 2007.

264 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-129-157-4

II 41278; 341.1/D91

 

DURAC, GHEORGHE.

Drept procesual civil : principii și instituții fundamentale : procedura contencioasă / prof. univ. dr. Gheorghe Durac. - București : Editura Hamangiu, 2014.

xx, 512 p. ; 21 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-27-0017-1

II 41294; 347.9/D95*

 

European Union between the constraint of the borders and global competition / coord. Ioan Horga, Adrian-Claudiu Popoviciu. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2011.

262 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-10-0709-7

III 23104; 341.217(4)UE/E90

 

Evaziunea fiscală / dr. Dumitru A. P. Florescu, dr. Dan Bucur, prof. dr. Theodor Mrejeru, lect. Marius Pantea, av. Andreea Martinescu. - București : Universul Juridic, 2013.

436 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-972-5

II 41282; 343.35/E93*

 

GHEORGHE, CARMEN ADRIANA.

Drept bancar / Carmen Adriana Gheorghe. - Ed. a 3-a. - București : C. H. Beck, 2014.

xxii, 336 p. ; 23 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-606-18-0337-8

III 23122; 347.734/G40

 

GHIGHECI, CRISTINEL.

Cauzele care înlătură răspunderea penală / Cristinel Ghigheci. - București : Universul Juridic, 2014.

306 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-673-459-2

II 41290; 343.22/G49*

 

GRĂDINARU, SANDRA.

Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală / Sandra Grădinaru. - București : C. H. Beck, 2014.

xiv, 390 p. ; 20 cm - (Praxis).

ISBN 978-606-18-0389-7

II 41281; 343.14/G75*

 

LABO, GRIGORE NICOLAE.

Cercetarea criminalistică / Grigore Nicolae Labo. - Ed. a 2-a rev. - București : Pro Universitaria, 2014.

235 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-26-0128-7

II 41292; 343.9/L12*

 

LAZĂR, TEOFIL.

Drept administrativ european / lect. univ. dr. Teofil Lazăr. - București : Pro Universitaria, 2013.

304 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-676-8

III 23177; 341.217/L32

 

Legislația societăților / coord. prof. univ. dr. Smaranda Angheni. - Ed. a 17-a rev. și adăug. - București : C. H. Beck, 2014.

546 p. ; 20 cm - (La Zi ; 534).

ISBN 978-606-18-0314-9

II 41257; 347.72/L40

 

Legislație comunitară privind cooperarea judiciară în materie civilă și penală : cu modificările aduse până la data de 31 mai 2007 / ed. îngrij. și adnot. de lect. univ. dr. Aurel Ciobanu-Dordea. - București : C. H. Beck, 2007.

XI, 572 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-115-195-3

I 4695; 341.217/L40

 

MANEA, MARINELA DANIELA.

Creditul bancar : de la teorie la practică / Marinela Daniela Manea, Rada Postolache. - București : C. H. Beck, 2009.

xii, 208 p. ; 20 cm - (Praxis).

ISBN 978-973-115-677-4

II 41258; 347.457/M24

 

MANGU, FLORIN I.

Răspunderea civilă : constantele răspunderii civile / Florin I. Mangu. - București : Universul Juridic, 2014.

360 p. ; 21 cm - (Monografii).

ISBN 978-606-673-347-2

II 41262; 347.53(498)/M20

 

MĂTUȘESCU, CONSTANȚA.

Jurisdicții internaționale și europene / coord. Lavinia Mihaela Vladilă ; Constanța Mătușescu, Steluța Ionescu. - București : Pro Universitaria, 2014.

340 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-985-1

III 23175; 341.98/M48*

 

Noul Cod civil : în vigoare de la 1 octombrie 2011 ; Noul Cod de procedură civilă : în vigoare de la 15 februarie 2013. - Ed. a 3-a. - București : Rosetti International, ©014.

714 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8270-45-9

III 23127; 347/N89*

 

Noul cod de procedură penală : adoptat prin Legea nr. 135/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15.07.2010 / ed. și consilier șt. editorial prof. dr. Constantin Crișu

390 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8974-22-7

II 41285; 343.13/N89*

 

Noul Cod de procedură penală : note, corelații, explicații / Iuliana Ciolcă, Sebastian Crețu, Ionuț Dragnea, ... ; coord. prof. univ. dr. Petre Buneci. - București : C. H. Beck, 2014.

XIV, 751 p. ; 20 cm - (Instrumente juridice).

ISBN 978-606-18-0329-3

II 41247; 343.13/N89*

 

OBRANCIA, COZMIN-ANTONIU.

Procedura insolvenței : efectele juridice asupra contractelor debitorului / Cozmin-Antoniu Obrancia. - București : Editura Hamangiu, 2014.

xviii, 244 p. ; 21 cm - (Monografie).

ISBN 978-606-678-924-0

II 41256; 347.9/O-16

 

OLARIU, MIHAI.

Drept procesual penal : partea generală / lect. univ. dr. Mihai Olariu. - București : Pro Universitaria, 2013.

216 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-892-2

III 23123; 343.13/O-39*

 

OLARIU, MIHAI.

Teste-grilă pentru admiterea în magistratură și avocatură : drept procesual penal conform noului Cod de procedură penală / Mihai Olariu, Cătălin Marin. - București : Universul Juridic, 2014.

224 p. ; 24 cm - (Colecția Examene).

ISBN 978-606-673-435-6

III 23171; 343.13/O-39*

 

OLARU, CODRUȚ.

Particularitățile criminalității organizate în România / dr. Codruț Olaru. - Ed. a 2-a. - București : Editura Hamangiu, 2015.

xii, 324 p. ; 21 cm - (Monografie).

ISBN 978-606-27-0202-1

II 41297; 343.3/O-39*

 

PANTEA, MARIUS.

Investigarea fraudelor : curs universitar / Marius Pantea. - București : Pro Universitaria, 2012.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-428-3

Vol. 1. - 2012. - 292 p. - ISBN 978-606-647-429-0

Vol. 2. - 2012. - 216 p. - ISBN 978-606-647-430-6

III 23168; 343.5/P25

 

PARASCHIV, RAMONA-GABRIELA.

Mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului / dr. Ramona-Gabriela Paraschiv. - București : Pro Universitaria, 2014.

248 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-26-0026-6

III 41301; 341.2/P33

 

POPA, IOAN.

Drept notarial : organizarea activității, statutul notarului, proceduri notariale / Ioan Popa, Alin-Adrian Moise. - București : Universul Juridic, 2013.

390 p. ; 24 cm - (Universul juridic).

ISBN 978-606-673-097-6

III 23176; 347.961/P79*

 

RĂDULESCU, DRAGOȘ LUCIAN.

Organizații regionale și politici de cooperare / Dragoș Lucian Rădulescu. - București : Pro Universitaria, 2013.

106 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-587-7

III 23133; 341.12/.17/R18

 

SAFTA, MARIETA.

Drept constituțional și instituții politice / dr. Marieta Safta. - București : Editura Hamangiu, 2014.

2 vol. ; 21 cm - (Titu Maiorescu).

ISBN 978-606-678-888-5

Vol. 1 : Teoria generală a dreptului constituțional : drepturi și libertăți. - 2014. - xviii, 278 p. - ISBN 978-606-678-889-2

II 41289; 342.4/S14

 

Securitatea financiară a Uniunii Europene în viziunea Tratatului de la Lisabona : curs pentru masterat / coord. prof. univ. dr. Costică Voicu ; dr. Dan Bucur, lect. univ. dr. Alina Bica, lect. univ. dr. Marius Pantea, asist. univ. dr. Cristina Voinic, conf. univ. dr. Nicolae Ghinea, drd. Olguța Dogaru. - București : Pro Universitaria, 2010.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 a apărut sub titlul „Strategia de securitate internă a Uniunii Europene : curs de masterat“ la Ed. Sitech din Craiova, în 2010 și îl are ca unic autor pe prof. Costică Voicu.

ISBN 978-973-129-631-9

Vol. 2. - 2010. - 292 p. - ISBN 978-973-129-630-2

III 23174; 341.217/S40

 

SELEJAN-GUȚAN, BIANCA.

Drept internațional public / Bianca Selejan-Guțan, Laura-Maria Crăciunean. - Ed. a 2-a. - București : Editura Hamangiu, 2014.

xvi, 326 p. ; 24 cm - (Cartea universitară).

ISBN 978-606-27-0086-7

III 23172; 341.1/S43*

 

SIMA, CONSTANTIN.

Drept penal : partea generală / Constantin Sima. - București : Editura Hamangiu, 2015.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-606-27-0204-5.

Vol. 1. - 2015. - x, 242 p. - ISBN 978-606-27-0205-2

II 41286; 343/S56

 

TOADER, TUDOREL.

Infracțiunile prevăzute în legile speciale : reglementare, doctrină, decizii ale Curții Constituționale, jurisprudență / prof. univ. dr. Tudorel Toader. - Ed. a 6-a, rev. și ad. - București : Editura Hamangiu, 2014.

xx, 340 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-27-0014-0

II 41261; 343.2/.7/T67

 

TOMESCU, MĂDĂLINA.

Drepturile omului : tendințe și orientări contemporane / Mădălina Tomescu. - București : Pro Universitaria, 2013.

266 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-681-2

III 23173; 342.7/T72

 

TRANDAFIR, CODRUȚA.

Societățile off-shore între reglementare legală și ilicit / Codruța Trandafir. - București : Universul Juridic, 2012.

514 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-127-840-7

II 41276; 347.7/T81

 

Tratatele Uniunii Europene / îngrij. ed. Beatrice Andreșan-Grigoriu, Tudorel Ștefan. - Ed. a 6-a. - București : Editura Hamangiu, 2015.

xx, 288 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-27-0072-0

II 41293; 341.24/T81

 

TURCU, ION.

Dreptul afacerilor întreprinderii / Ion Turcu, Mădălina Botină. - București : C. H. Beck, 2013.

vol. ; 24 cm - (Praxis).

ISBN 978-606-18-0250-0

Vol. 1. - 2013. - xviii, 444 p. - ISBN 978-606-18-0251-7

III 23162; 347.7/T94

 

VOLOSEVICI, DANA.

Dreptul afacerilor : aspecte metodologice și practice / Dana Volosevici. - București : Pro Universitaria, 2014.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-647-935-6

II 41298; 347.7/V87*

 

VOICULESCU, CECILIA.

Dicționar juridic englez-român, român-englez : terminologie UE / SUA / Cecilia Voiculescu. - București : Niculescu, 2008.

280 p. ; 16 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-166-5

I 4692; D34/V83

top

35 Administrație publică. Artă militară

 

Administrație publică : teste pentru licență / coord. Sica Stanciu, Mihai Adrian Hotca ; Petre Popeangă, ... - București : Pro Universitaria, 2013.

208 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-647-877-9

II 41288; 35/A17*

 

PARLAGI, ANTON P.

Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice : suport de curs / Anton P. Parlagi. - București : Pro Universitaria, 2013.

143 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-647-866-3

II 41296; 35/P34*

top

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

 

COLOMEISCHI, TUDOR.

Sistemul pensiilor din România din perspectivă matematică actuarială / Tudor Colomeischi. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2014.

338 p., [36] p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-3657-9

III 23107; 369.5/C62

top

37 Educație. Timp liber

 

Consiliere educațională : ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere / coord. Adriana Băban. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Editura ASCR, 2009.

308 p. ; 24 cm - (Consiliere școlară).

ISBN 978-606-8244-29-7

III 23073; 37/C66

 

Consiliere și orientare : ghid de educație pentru carieră / coord. Gabriela Lemeni, Mircea Miclea. - Ed. a 2-a rev. - Cluj-Napoca : Editura ASCR, 2010.

260 p. ; 24 cm - (Consiliere școlară).

ISBN 978-973-7973-90-0

III 23065; 37/C64

 

Consilierea carierei : compendiu de metode și tehnici / red. Mihai Jigău ; Mihai Jigău, Petre Botnariuc, Luminița Tăsică, ... - București : Sigma, 2007.

683 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-649-340-9

III 23071; 37/J57

 

DUMITRIU, GHEORGHE.

Sistemul cognitiv și dezvoltarea competențelor / Gheorghe Dumitriu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2004.

254 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1493-1

III 23102; 371.3/D92

 

HESSE, NORA.

Academic entrepreneurs : attitudes, careers and growth intentions : dissertation / Dipl. -Geogr. Nora Hesse ; Ref. Prof. Dr. Rolf Sternberg. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

xvii, 159 f. ; 30 cm.

IV 9185; 378.4/H58

 

IGNAT, AURORA ADINA.

Consilierea pentru dezvoltarea socială și emoțională a copiilor cu aptitudini înalte / Aurora Adina Ignat. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2011.

224 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2936-6

III 23106; 37/I-39

 

SZILAGYI, ANDREEA.

Manualul consultantului în carieră / Andreea Szilagyi ; introd. Mihai Jigău. - Iași : Institutul European, 2008.

280 p. ; 24 cm - (Științele educației) (Academica ; 36).

ISBN 978-973-611-514-1

III 23066; 37/S99

 

Științele educației : dicționar enciclopedic / ed. Eugen Noveanu, Dan Potolea ; coord. gen. Eugen Noveanu ; coord. pe domenii Cezar Bîrzea, Ion Neacșu, Viorel Nicolescu, Eugen Noveanu, Emil Păun, Dan Potolea, Ion Gh. Stanciu. - București : Sigma, 2007.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-649-393-5

Vol. 1. - 2007. - XXIV, 694 p. - ISBN 978-973-649-394-2

Vol. 2. - 2007. - XVI, p. 695 - 1296. - ISBN 978-973-649-395-9

III 23080; D37/S85

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

BURADA, ADRIAN.

Poluarea industrială și impactul acesteia asupra Rezervației Biosferei Delta Dunării : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Adrian Burada ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2014.

[6] p., 50 p. ; 21 cm.

II 41203; 504.7/B93

 

BURADA, ADRIAN.

Poluarea industrială și impactul acesteia asupra Rezervației Biosferei Delta Dunării : teză de doctorat / drd. ing. Adrian Burada ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2014.

186 p. ; 29 cm.

IV 9110; 504.7/B93

top

51 Matematică

 

BUCUR, C. M.

Algebră : teste grilă / C. M. Bucur, Gh. I. Budianu. - București : Matrix Rom, 1999.

186 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-046-3

III 23015; 512.B/87

 

CÂRJĂ, OVIDIU.

Unele metode de analiză funcțională neliniară / Ovidiu Cârjă. - București : Matrix Rom, 2003.

vi, 196 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-528-7

III 23029; 517.98/C25

 

CIUIU, DANIEL.

Sisteme și rețele de servire / Daniel Ciuiu. - București : Matrix Rom, 2009.

ii, 160 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-550-2

III 23006; 519.24/C55

 

CROITORU, MIHAELA.

97 de exerciții de algebră și analiză matematică pentru pregătirea examenelor de bacalaureat și admitere la facultate / Mihaela Croitoru, Cornelius Croitoru. - București : Matrix Rom, 1998.

198 p. ; 25 cm.

ISBN 973-9254-96-9

III 23005; 512(076.1)/C90

 

OPRICĂ, MIHAI HORIA.

Algébre et géometrie / Mihai Horia Oprică. - București : Matrix Rom, 1999.

172 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9390-78-1

III 23007; 512/O-66

 

POPESCU, EMIL.

Metode analitice în teoria proceselor Feller / Emil Popescu. - București : Matrix Rom, 2008.

216 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-330-0

III 23017; 519.2/P81

 

POSTOLICĂ, VASILE.

Optimizare și aplicații : spații abstracte, eficiență, proiecții imediate și de perspectivă / Vasile Postolică. - București : Matrix Rom, 2009.

222 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-479-6

III 22993; 519.8/P87

 

STAVRE, PETRE.

Rezolvarea algoritmică a sistemelor de ecuații liniare : aplicații / Petre Stavre, Marius Marinel Stănescu. - București : Matrix Rom, 2007.

vi, 176 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-192-4

III 22996; 519.852/S80

 

Topics in mathematical modelling of life science problems / ed. by Stelian Ion, Constantin Popa. - București : Matrix Rom, 2011.

148 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-772-8

III 23028; 519.86/T76

 

Topics in mathematical modelling of life science problems : proceedings of the ninth workshop / ed. by Stelian Ion, Constantin Popa. - București : Matrix Rom, 2013.

138 p. ; 24 cm.

III 22999; 519.86/T76

top

52 Astronomie. Geodezie

 

SGANDĂR, ȘTEFAN.

Incursiune în infinitul de lângă noi / Ștefan Sgandăr, Claudiu Sgandăr. - București : Matrix Rom, 2010.

52 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-626-4

III 23014; 524.85/S51

top

53 Fizică

 

BERGMANN, CYRANO S. H.

Development, simulation and test of transition radiation detector prototzpes for the compressed baryonic matter experiment at the facility for antiproton and ion research ; dissertation / Cyrano S. H. Bergmann ; cond. șt. Prof. Dr. M. Donath, Prof. Dr. J. P. Wessels. - Munster : Universität Münster, 2014.

III, 185 p. ; 30 cm.

IV 9173; 539/B47

 

FISCHER, JENNIFER.

From the native to the unfolded state : a pathway to the understanding of structure and dynamics of intrinsically unfolded proteins : dissertation / Jennifer Fischer ; cond. șt. Prof. Dr. Dieter Richter, Prof. Dr. Dagmar Klostermeier. - Münster : Universität Münster, 2014.

152 p. ; 30 cm.

IV 9179; 53/F61

 

IVANOV, ILIE.

Capitole moderne ale fizicii moderne : structura și proprietățile solidului / Ilie Ivanov. - București : Matrix Rom, 2001.

150 p. ; 14 cm.

ISBN 973-685-069-2

III 23036; 531.2/I-97

 

Îndrumar de laborator pentru fizică : fizica atomului, fizica solidului / coord. prof. univ. dr. fiz. Maria Honciuc. - București : Matrix Rom, 2002.

120 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-350-0

III 22988; 53/I-50

 

KAHMANN, MAX.

Link between photoassociation and optical Feshbach resonances through the example of Calcium : dissertation / Dipl. -Phys. Max Georg Günther Kahmann ; Ref. Prof. Dr. Eberhard Tiemann, Prof. Dr. Fritz Riehle. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

148 p. ; 30 cm.

IV 9183; 539/K16

 

KUPKA, DANIEL.

Fracture experiments of single grain boundaries in ductile metals : dissertation / Daniel Kupka ; cond. șt. Prof. Dr. -Ing. habil. Norbert Huber, Prof. Dr. rer. nat. Gerold Schneider. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

xii, 86 p., iv ; 30 cm.

IV 9175; 539.42/K92

 

MATJESCHK, ROBERT.

First-order corrections to the mean-field limit and quantum walks with non-orthogonal position states : dissertation / Dipl. -Phys. Robert Matjeschk ; Ref. Prof. Dr. Reinhard Werner, Prof. Dr. Klemens Hammerer. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

128 p. ; 30 cm.

IV 9182; 539/M48

 

SIMION, FLORIAN-PAUL.

Elasticité des solides / prof. dr. ing. Florian Paul Simion, prof. dr. ing. Christian Decolon, prof. dr. ing. Constantin Ion. - București : Matrix Rom, 2002.

100 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-390-X

III 23018; 539.3/S57

 

STAICU, ȘTEFAN.

Mecanică analitică și vibrații / prof. univ. dr. ing. Ștefan Staicu. - București : Matrix Rom, 1998.

268 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9390-27-7

III 22994; 531/S75

top

54 Chimie

 

The 11th Conference on Functional and Nanostructured Materials : FNMA '14, 1 - 5 September 2014, Camerino, Italy : abstract boook / ed. Roberto Gunnella, Jaroslaw Rybicki. - Gdansk : TASK Publishing, 2014.

122 p. ; 24 cm.

ISBN 978-83-937979-0-5

III 23124; 544-121/T49

 

CĂPĂȚÎNĂ, CAMELIA.

Noțiuni generale de cristalografie / Camelia Căpățînă, Claudia Maria Simonescu. - București : Matrix Rom, 2007.

iii, 188 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-182-5

III 22998; 548/549/C20

 

COBIANU, NICOLAE.

Exerciții și probleme de chimie macromoleculară : policondensare și poliadiție / Nicolae Cobianu, Florica Rizea, Gheorghe Hubca. - București : Matrix Rom, 2008.

372 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-299-0

III 23027; 547/C58

 

ODOCHIAN, LUCIA.

Teoria cinetică și mecanismul reacțiilor în lanț / Lucia Odochian, Mihai Dumitraș, Daniela Dîrțu ; ref. șt. dr. habil. dr. ing. Hans Adam Schneider. - București : Matrix Rom, 2003-2010.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Reacții în lanț simplu. - 2003. - 206 p. - ISBN 973-685-656-9

Vol. 2 : Reacții în lanț ramificat. - 2010. - [viii], 198 p. - ISBN 978-973-755-663-9

III 22989; 544.43/O-24

top

57 Biologie

 

Abrégé de biochimie médicale / P. Boulanger, J. Polonovski, G. Biserte, M. Dautrevaux. - Paris : Masson, 1981.

vol. ; 21 cm - (Abrégés).

Vol. 2 : Métabolismes et régulations. - 1981. - viii, 344 p. - ISBN 2-225-68740-4

II 41208; 577.1/.3/A13

 

ALAIS, C.

Biochimie alimentaire / C. Alais, G. Linden. - 3-eme éd. - Paris : Masson, 1994.

244 p. ; 21 cm - (Abrégés).

ISBN 2-225-84556-5

II 41214; 577.1/.3/A31

 

AUDIGIÉ, CLAUDE.

Biochimie métabolique / Cl. Audigié, F. Zonszain. - Paris : Doin, ©988.

X, 260 p. ; 24 cm - (Biologie appliquée).

ISBN 2-7040-0563-X

III 23025; 577.1/A92

 

AUDIGIÉ, CLAUDE.

Biochimie structurale / Cl. Audigié, F. Zonszain. - Paris : Doin, ©987.

XII, 266 p. ; 24 cm - (Biologie appliquée).

ISBN 2-7040-0534-6

III 23041; 577.1/A92

 

AUDIGIÉ, CLAUDE.

Biochimie structurale / Claude Audigié, François Zonszain. - Paris : Doin, ©991.

XII, 266 p. ; 24 cm - (Biosciences et Techniques).

ISBN 2-7040-0655-5

III 23058; 577.1/A92

 

AUDIGIÉ, CLAUDE.

Principes des méthodes d' analyse biochimique / Cl. Audigié, G. Dupont, F. Zonszain. - Paris : Doin, 1985.

vol. ; 24,5 cm - (Biologie appliquée).

Vol. 1. - 1985. - X, 190 p. - ISBN 2-7040-0416-1

III 23042; 577.1/.3/A92

 

Biochimie : cours et problemes / coord. Philip W. Kuchel, Gregory B. Ralston ; traduction française Georges Loudiere. - Paris : McGraw-Hill, ©989.

2 vol. ; 29 cm.

Vol. 1. - ©989. - 311 p. - ISBN 2-7042-1197-3

Vol. 2 / Philip W. Kuchel, Gregory B. Ralston, trad. française Georges Loudiere. - ©989. - VI, 238 p. - ISBN 2-7042-1198-1

IV 9140; 577.1/B53

 

Biochimie clinique / Pierre Métais, Jean Agnéray, Georges Férard, ... - 2-eme éd. - Paris : SIMEP, 1980-1988.

3 vol. ; 27,5 cm.

Vol. 1 : Biochimie analytique. - ©980. - XIV, 260 p. - ISBN 2-85334-309-X

Vol. 2 : Biochimie métabolique. - 1990. - 280 p. - ISBN 2-85334-259-X

Vol. 3 : Biochimie fonctionelle. - ©985. - XXIV, 642 p. - ISBN 2-85334-188-2

IV 9142; 577.1/.3/B53

 

Biochimie de Lubert Stryer : livre compagnon de l' étudiant / Richard I. Gumport, Ana Jonas, Richard Mintel, ... , trad. française Pierre Kamoun. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, ©998.

xiii, 801 p. ; 29 cm.

ISBN 2-257-15028-7

IV 9139; 577.1/B53

 

Biochimie structurale : rappels de cours et 120 exercices corriges / Gérard Boissonnet, Bernadette Boissonnet, Marie-Jeanne Hammoud-Rossignol, ... - Rabat : SMER, ©987.

326 p. ; 24 cm.

III 23047; 577.1/B53

 

Comment prescrire et interpréter un examen de biochimie / Jacques Paul Borel, Jean Caron, Jacques Chanard, Jacques Gougeon, ... - 2-eme éd. - Paris : Maloine, ©984.

[4] p., 852 p. ; 24 cm.

ISBN 2-224-01051-6

III 23048; 577.1/C63

 

CROITORU, DUMITRU.

Biofizică medicală : prelegeri, exerciții / Dumitru Croitoru, Victor Vovc, Ion Cojocaru. - Chișinău : [S. n.], 2013 (Bons Offices).

236 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-80-746-3

III 23125; 577.3/C90

 

DELAUNAY, JEAN.

Biochimie / Jean Delaunay. - Paris : Hermann, ©988.

734 p. ; 29 cm.

ISBN 2-7056-6060-7

IV 9124; 577.1/D28

 

DUVAL, DOMINIQUE.

Biochimie / Dominique Duval. - Paris : Presses Universitaires de France (PUF), ©978.

2 vol. ; 27 cm - (Biomed).

Vol. 1 : Biochimie structurale. - ©978. - 120 p. - ISBN 2-13-035852-7

Vol. 2 : Biochimie métabolique. - ©979. - 144 p. - ISBN 2-13-036299-0

IV 9148; 577.1/D97

 

HENNEN, GEORGES.

Biochimie : 1er cycle : cours et questions de révision / Georges Hennen ; préf. par Adrien Binet. - Paris : Dunod, ©998.

X, 436 p. ; 24 cm.

ISBN 2-10-003668-8

IV 9151; 577.1/H47

 

HENNEN, GEORGES.

Biochimie : 1er cycle / Hennen Georges ; pref. par Adrien Binet. - Paris : Dunod, ©995.

xii, 436 p. ; 24 cm.

ISBN 2-10-002620-8

IV 9152; 577.1/H47

 

HOLDE, K. E. VAN.

Physical biochemistry / K. E. van Holde. - Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, ©985.

xii, 288 p. ; 24 cm.

ISBN 0-13-666272-2

III 23057; 577.1/.3/H75

 

L 'Ingénierie des protéins et ses applications / coord. Henri Heslot ; préface André Menez. - Paris : Tec & Doc - Lavoisier, ©996.

XXVIII, 624 p. ; 25 cm.

ISBN 978-2-85206-991-6

III 23049; 577.1/I-53

 

KRUH, JACQUES.

Biochimie : études médicales et biologiques / Jacques Kruh. - Paris : Hermann, ©983.

vol. ; 25 cm.

Vol. 2 : Métabolismes. - nouvelle éd. augum. et rév.. - ©983. - xii, 251 p. - ISBN 2-7056-5959-5

IV 9150; 577.1/K85

 

LAFONT, F.

Exercices de biochimie : biochimie générale, analyse biochimique, biochimie clinique / prof. F. Lafont, prof. C. Plas, prof. P. Cazaubon. - 2-éme éd. - Paris : Doin, ©000.

x, 382 p. ; 24 cm - (Biosciences et Techniques).

ISBN 2-7040-1082-X

III 23050; 577.1/L14

 

LANÉELLE, GILBERT.

Biochimie bactérienne : structures, biosynthèses et fonctions des constituants des enveloppes / Gilbert Lanéelle et Jean Asselineau. - Paris : Hermann, ©990.

240 p. ; 22 cm.

ISBN 2-7056-6104-2

II 41213; 577.1/.3/L19

 

LEHNINGER, ALBERT L.

Principes de biochimie / Albert L. Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox ; traduction de l'américain par Pierre Kamoun. - 2-éme éd. - Flammarion. Médecine-Sciences, ©994.

xli, 1035 p. ; 29 cm.

ISBN 2-257-15115-1

IV 9134; 577.1/L41

 

LEHNINGER, ALBERT L.

Principes de biochimie / Albert L. Lehninger, trad. française Pierre Kamoun. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 1985.

xxvi p., 1006 p. ; 29 cm.

ISBN 2-257-15015-5

IV 9141; 577.1/L41

 

LOPEZ TOBON, ALEJANDRO.

Role and regulation of GEFs in neural polarity : dissertation / Alejandro López Tobón ; Gutachter Prof. Dr. Dirk Prüfer, ... - Münster : Universität Münster, 2014.

132 p. ; 21 cm.

II 41270; 576/L78

 

LOUISOT, PIERRE.

Biochimie générale et médicale, structurale, métabolique, séméiologique / Pierre Louisot. - Villeurbane : SIMEP, 1982.

vol. ; 29 cm.

Vol. 2 : Vitamines et coenzymes, lipides et dérivés isopréniques, protéines : SIMEP. - ©980. - 446 p. - ISBN 2-85334-162-3

Vol. 3 : Organisation cellulaire, enzymologie générale et médicale, catabolismes / Pierre Luisot. - ©982. - p. 449-698 ; 29 cm. - ISBN 2-85334-163-1

IV 9132; 577.1/L80

 

MARTIN, AMBROISE.

Introduction au laboratoire de biochimie médicale / Ambroise Martin. - Paris : Ellipses, ©995.

239 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7298-9570-1

III 23061; 577.1/M43

 

PERCHERON, F.

Biochimie structurale et métabolique / F. Percheron, R. Perlès, M. J. Foglietti. - 3-eme éd. - Paris : Masson, 1991-1993.

2 vol. ; 21 cm - (Abrégés de Pharmacie).

Vol. 1 : Bioénergétique, protides, enzymologie, acides nucléiques. - 1991. - xvi, 286 p. - ISBN 2-225-82318-9

Vol. 2 : Chromoprotéides, glucides, glycoprotéines, lipides, oxydations biologiques, interrelations métaboliques. - 1993. - xiv, 300 p. - ISBN 2-225-83949-2

II 41210; 577.1/.3/P51

 

PLUMMER, DAVID T.

Introduction aux techniques de biochimie / David T. Plummer ; traduction française Annick Pierce-Crétel, Dominique Legrand. - Paris ; Auckland : McGraw-Hill, 1989.

xx, 332 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7042-1202-3

III 23063; 577.1/P72

 

Précis de biochimie Harper / Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Maynes, Victor W. Rodwell ; traduction de Lise Nicole. - 8-eme éd. - Saint Nicolas : Les Presses de l'Université Laval, ©995.

XX, 920 p. ; 23 cm.

ISBN 2-7637-7423-7

III 23060; 577.1/.2/P90

 

RAWN, J. DAVID.

Traité de biochimie / J. David Rawn ; traduit de l'anglais par Camille François. - Paris : Editions Universitaires ; Bruxelles : De Boeck Université, ©990.

[36] p., 1146 p. ; 28 cm.

ISBN 2-7113-0427-2 ISBN 2-8041-1399-X

IV 9137; 577.1/R32

 

STRYER, LUBERT.

Biochimie / Lubert Stryer ; traduit de l'américain par Serge Weinman. - 4-iéme éd. - Paris : Flammarion, 1997.

XXXVIII, 1068 p. ; 28 cm.

ISBN 2-257-16116-5

IV 9129; IV 9129

 

VIRATELLE, ODILE.

Protéines et enzymes TD / Odile Viratelle. - Paris : Hermann, ©993.

xii, 346 p. ; 21 cm.

ISBN 2-7056-6185-9

II 41216; 577.1/V66

 

WEIL, JACQUES-HENRY.

Biochimie générale / Jacques-Henry Weil. - 9-eme édition. - Paris : Dunod, ©001.

XXII, 656 p. ; 24 cm - (Sciences SUP).

ISBN 978-2-10-005573-9

III 23059; 577.1/W44

top

61 Științe medicale. Medicină

 

Anatomie de l' appareil locomoteur : anatomie fonctionnelle / Philippe Caix, Jacques Carles, Vincent Casoli, ..

236 p. ; 29 cm.

IV 9145; 611.7/A48

 

Anatomie de l' appareil locomoteur : le système axial, tête, rachis, tronc / Pr. Philippe Caix, Pr. Jacques Carles, Dr. Vincent Casoli, ..

157 p. ; 29 cm.

IV 9146; 611.7/A48

 

Anatomie et histologie de l' oeil / Henri Saraux, Christian Lemasson, Hervé Offret, ... - Paris : Masson, ©982.

ix, 397 p. ; 24 cm.

ISBN 2-225-75647-3

III 22992; 611.84/A48

 

Anatomie générale : introduction à l'étude d'anatomie / J.-P. Chevrel, J.-P. Guéraud, J.-B. Lévy ; preface par A. Delmas. - 4-ème éd. - Paris : Masson, 1986.

X, 202 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 2-225-80893-7

II 41206; 611/A49

 

Anatomie pathologique générale et spéciale : manuel et atlas / Paul Wheater, George Burkitt, Alan Stevens, ..., trad. Antoine Petit, Brigitte Franc. - Paris : MEDSI (Médecine et Sciences Internationales) , ©986.

[6] p., 218 p. ; 24 cm.

ISBN 2-86439-105-8

III 23053; 611-091/A48

 

Anatomie pathologique générale et spéciale : manuel et atlas / Paul Wheater, George Burkitt, Alan Stevens, James Lowe ; traduction Anne-Marie Bergemer, Brigitte Franc. - 2-eme éd. - Paris : Arnette, 1992.

[6] p., 252 p. ; 24,5 cm.

ISBN 2-7184-0600-3

III 23043; 616-091/A49

 

Atlas anatomique Sandoz : tête et cou, tronc, membres / G. Perdu, M. Laude, M. Guntz, J. Pillet, ... - Malmaison : Sandoz Éditions, 1971.

82 p. : il., fotogr. ; 29 cm.

IV 9138; 611.9/A90

 

BARONE, ROBERT.

Anatomie comparée des mammifères domestiques / Robert Barone. - Paris : Vigot, 1989.

vol. ; 24 cm.

Vol. 2 : Arthrologie et myologie. - 1989. - XXIV, 984 p. - ISBN 2-7114-90-12-2

III 23045; 611/B32

 

BLANCHEMAISON, PHILIPPE.

Atlas d' anatomie des veines superficielles des membres inférieurs / Philippe Blanchemaison, Philippe Greney. - Servier.

52 p. ; 29 cm.

IV 9128; 611.9/B56

 

BONNEL, FRANÇOIS.

L' Essentiel en anatomie : ostéologie / François Bonnel. - Nîmes : Sauramps Médical, 1999.

114 p. ; 29 cm.

ISBN 978-2-84023-223-0

IV 9123; 611.7/B67

 

BOSSY, JEAN.

Neuro-anatomie / Jean Bossy ; G. Bastide, G. Godlewski, J. Guérin, P. Lasjaunias, D. Lefebre, D. Prat, J. Roland, J. Salama, F. Müller, R. O'Rahilly, G. Rodesch, R. Sambuc. - Paris ; Berlin ; Heidelberg : Springer, ©990.

XXII, 476 p. ; 28 cm - (Anatomie clinique).

ISBN 2-286-00009-7

IV 9127; 611.8/B71

 

BOUCHET, ALAIN.

Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle / Alain Bouchet, Jacques Cuilleret. - 2-eme éd. - Paris : SIMEP, ©991.

4 vol. ; 27,5 cm.

Vol. 1 : Le système nerveux central, la face, la tête et les organes de sens. - ©991. - 598 p. - ISBN 2-225-82466-5

Vol. 2 : Le cou, le thorax. - ©991. - p. 607-1148. - ISBN 2-225-82456-8

Vol. 3 : Le membre supérieur, le membre inférieur. - ©991. - p. 1152-1728. - ISBN 2-85334-308-1

Vol. 4 : L 'abdomen, la région rétro-péritonéale, le petit basin, le périnée. - ©991. - p. 1731-2422. - ISBN 2-225-82467-3

IV 9143; 611.9/B74

 

BOUCHET, ALAIN.

Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle / Alain Bouchet, Jacques Cuilleret. - Paris : SIMEP, ©983.

4 vol. ; 27 cm.

Vol. 2 : Le cou, le thorax. - ©983. - p. 607-1148. - ISBN 2-85334-219-0

Vol. 3 : Le membre supérieur, le membre inférieur. - ©983. - p. 1152-1726. - ISBN 2-85334-220-4

Vol. 4 : L 'abdomen, la région rétro-péritonéale, le petit basin, le périnée. - ©983. - p. 1733-2424. - ISBN 2-85334-221-2

IV 9144; 611.9/B74

 

BOUCHET, ALAIN.

Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle / Alain Bouchet, Jacques Cuilleret. - Paris : SIMEP, ©995.

vol. ; 27 cm.

Vol. 3a : Le membre supérieur. - ©995. - p. 1157-1450. - ISBN 2-225-84916-1

Vol. 3b : Le membre inférieur. - ©995. - p. 1451-1724. - ISBN 2-225-84917-X

IV 9147; 611.9/B74

BRIZON, J.

Les Feuillets d 'anatomie / J. Brizon, J. Castaing. - Paris : Maloine, 1992.

14 vol. ; 27 cm.

ISBN 2-224-00057-X

Vol. 2 : Ostéologie du membre inférieur. - 1992. - 52 p., 31 f. : il. - ISBN 978-2-224-00518-4

Vol. 3 : Arthrologie des membres. - 1992. - 52 p., 32 f. : il. - ISBN 978-2-224-00083-7

Vol. 6 : Vaisseaux du membre supérieur. - 1967. - 38 p., 24 f. : il. - ISBN 2-224-00104-5

Vol. 7 : Vaisseaux du membre inférieur. - 1953. - 46 p., 28 f. : il. - ISBN 2-224-00086-3

Vol. 8 : Nerfs du membre supérieur. - 1995. - 52 p., 27 f. : il. - ISBN 2-224-00163-0

Vol. 9 : Nerfs du membre inférieur. - 44 p., 29 f. : il. - ISBN 2-224-00164-9

Vol. 10 : Ostéologie de la tête 1. - 1990. - 60 p., 33 f. : il. - ISBN 2-224-00165-7

Vol. 11 : Ostéologie de la tête 2 ; Ostéologie du tronc. - 1989. - 72 p., 33 f. : il. - ISBN 2-224-00067-7

Vol. 12 : Muscles du cou et du tronc. - 1985. - 42 p., 35 f. : il. - ISBN 2-224-00519-9

Vol. 13 : Vaisseaux du cou. - 1953. - 56 p., 38 f. : il. - ISBN 2-224-00059-6

Vol. 14 : Thorax. - 1989. - 78 p., 58 f. : il. - ISBN 2-224-00063-4

IV 9102; 611/B83

 

BRIZON, J.

Les Feuillets d 'anatomie / J. Brizon, J. Castaing

14 vol. ; 27 cm.

Vol. 1 : Ostéologie du membre supérieur. - 1996. - 50 p., 21 f. : il. - ISBN 978-2-224-00058-5

Vol. 2 : Ostéologie du membre inférieur. - 1997. - 52 p., 31 f. : il. - ISBN 978-2-224-00518-4

Vol. 3 : Arthrologie des membres. - 1997. - 52 p., 32 f. : il. - ISBN 978-2-224-00083-7

Vol. 4 : Muscles du membre supérieur. - 1997. - 66., 57 f : il. - ISBN 978-2-224-00084-4

Vol. 5 : Muscles du membre inférieur. - 1994. - 53 p., 50 f : il. - ISBN 978-2-224-00085-1

Vol. 7 : Vaisseaux du membre inférieur. - 1997. - 46 p., 27 f. : il. - ISBN 978-2-224-00086-8

Vol. 10 : Ostéologie de la tête : 1ére partie. - 1999. - 60 p., 32 f. : il. - ISBN 978-2-224-00165-0

Vol. 11 : Ostéologie de la tête et du tronc. - 1997. - 71 p., 35 f. : il. - ISBN 978-2-224-00067-7

Vol. 12 : Muscles du cou et du tronc. - 1997. - 41 p., 35 f. : il. - ISBN 978-2-224-00519-1

Vol. 14 : Thorax. - 1996. - 78 p., 58 f. : il. - ISBN 978-2-224-00063-9

IV 9101; 611/B83

 

CAIX, PHILIPPE.

La Colonne vertébrale ou rachis / Philippe Caix. - Bordeaux : Lobo, 1993.

118 p. ; 30 cm.

ISBN 2-909914-22-4

IV 9119; 611.711/C12

 

CHEVALLIER, JEAN-MARC.

QCM d' anatomie / Jean-Marc Chevallier, Pierre Bonfils. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, ©000.

ix, 317 p. ; 19 cm.

ISBN 2-257-10199-5

II 41207; 611/C40

 

CHEVREL, J.-P.

Le Tronc / J. P. Chevrel ; J. Y. Barbin, G. Bastide, J. Bécue, ... - Paris ; Berlin ; Heidelberg : Springer, ©994.

XX, 622 p. ; 28 cm - (Anatomie clinique).

ISBN 2-287-00026-7

IV 9126; 611.94/.95/C41

 

CHEVREL, J.-P.

Tête et cou / J. P. Chevrel, C. Fontaine ; M. Argème, D. Bastian, C. Brunet, R. Combelles, ... - Paris ; Berlin ; Heidelberg : Springer, ©996.

XX, 490 p. ; 28 cm - (Anatomie clinique).

ISBN 2-287-00027-5

IV 9125; 611.91/.93/C41

 

CHOMETTE, GUY.

Manuel d' anatomie pathologique générale / Guy Chomette ; colab. M. Auriol, A. Delcourt, J.-P.Leclerc, ... - 2-eme éd. - Paris : Masson, ©984.

viii, 237 p. ; 24 cm.

ISBN 2-225-80237-8

III 23056; 611-091/C47

 

CHUNG, KYUNG WON.

Anatomie humaine / Kyung Won Chung ; trad. de Antoine Drizenko. - Paris : Pradel, ©998.

[6] p., 454 p. : il. ; 24 cm - (PCEM intensif).

ISBN 2-84360-025-1

III 23046; 611/C48

 

COTRAN, RAMZI S.

Robbins anatomie pathologique : bases morphologiques et physiopathologiques des maladies / Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar, Tucker Collins ; traduit par Jacques Armouroux, ... - 3-iéme éd. - Padoue : Piccin Editore, ©000.

2 vol. ; 27 cm.

ISBN 88-299-1546-7

Vol. 1. - ©000. - xvi, 842 p.

Vol. 2. - ©000. - viii, p. 843-1672.

IV 9131; 616-091/C79

 

COZMA, DRAGOȘ.

Atlas de electrofiziologie / Dragoș Cozma, Ștefan Iosif Drăgulescu. - București : Editura Medicală, 2005.

VIII, 132 p. ; 26 cm.

ISBN 973-39-0548-8

III 23086; 616.1/C80

 

DEPREUX, ROBERT.

Anatomie : schémas de travaux pratiques / R. Depreux, J. Bossy, Y. Barbin, A. Bouchet. - Vigot.

vol. ; 27 cm.

Vol. 6 : La cavité toracique. - 136 p. : il.

Vol. 7 : Neuro-anatomie. - părți.

Vol. 8 : Neuro-anatomie. - 1973. - 112 p. - ISBN 2-7114-0639-3

Vol. 10 : Abdomen. - 1975. - 152 p. - 1 ex. - ISBN 2-7114-0674-1

Vol. 12 : Tête et cou. - 1980. - 128 p. - 1 ex. - ISBN 2-7114-0672-5

Vol. 13 : Tête et cou : organes de sens. - 1969. - 168 p.

IV 9114; 611/D32

 

Farmacopeea română : supliment 2004 / coord. farm. pr. Magdalena Bădulescu. - Ed. a 10-a. - București : Editura Medicală, 2013.

314 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-39-0746-6

III 23087; 615/F23

 

Farmacopeea română / coord. prof. dr. doc. D. Dobrescu. - Ed. a 10-a. - București : Editura Medicală, 2014.

1316 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-39-0662-9

III 23084; 615/F23

 

GOUNELLE, J. -C.

Anatomie et physiologie humaines / J. -C. Gounelle, J. -M. Meunier, A. Gairard. - 2-eme éd. - Paris : Masson, 1989.

vol. ; 21 cm - (Abrégés).

Vol. 1. - 1989. - X, 370 p. - ISBN 978-2-225-81422-8

II 41217; 611/612/G74

 

GREEN, J. H.

Manuel d' anatomie humaine / J. H. Green, P. H. S. Silver ; traduit de l'anglais par Dominique Bastian. - Paris ; New York ; Barcelone : Masson, 1986.

x, 418 p. ; 27 cm.

ISBN 978-2-225-80532-6

IV 9111; 611/G78

 

GRÉGOIRE, RAYMOND.

Précis d' anatomie : texte / R. Grégoire, S. Oberlin. - 10-eme éd. - Paris : Tec & Doc - Lavoisier, ©991.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Anatomie des membres, ostéologie du thorax et du bassin, anatomie de la tête et du cou. - ©991. - 588 p. - ISBN 2-85206-797-8

Vol. 2 : Système nerveux central, organes de sens, splanchnologie. - ©991. - 480 p. - ISBN 2-85206-798-6

III 23065; 611/G80

 

GRELLIER, P.

Système nerveux central / P. Grellier, Ph. Paquis. - Paris : Heures de France, 1987.

192 p. ; 27 cm - (Nouveaux Dossiers d'Anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-119-5

IV 9120; 611.8/G80

 

GUNTZ, M.

Nomenclature anatomique illustrée / prof. M. Guntz ; colab. P. Albaret ; pref. A. Delmas. - Paris : Masson, ©975.

x, 494 p. ; 21 cm.

ISBN 2-225-40623-5

II 41215; 611/N84

 

HUU, NGUYEN.

Tête / Nguyen Huu, H. Person, B. Vallée. - Paris : Heures de France.

218 p. ; 27 cm - (Nouveaux Dossiers d'Anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-143-5

IV 9115; 611.91/.92/H97

 

JAUBERT, FRANCIS.

Anatomie pathologique générale / Francis Jaubert ; avec la collaboration de Elisabeth Dulmet-Brender. - Paris : Masson, 1984.

xii, 286 p. ; 21 cm - (Abrégés de Médecine).

ISBN 2-225-80214-9

II 41211; 616-091/J31

 

JAUBERT, FRANCIS.

Travaux pratiques d' anatomie pathologique generale / Francis Jaubert, Elisabeth Dulmet-Brender ; préf. C. Nezelof. - Paris : Masson, ©986.

viii, 104 p. ; 21 cm.

ISBN 2-225-80752-3

II 41209; 616-091/J31

 

KAHLE, WERNER.

Anatomie : atlas commenté d' anatomie humaine pour ét practiciens / W. Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer ; éd. française par C. Cabrol. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, ©981.

vol. ; 21 cm.

Vol. 2 : Viscères. - ©981. - ix, 350 p. - ISBN 2-257-12252-6

II 41212; 611/K18

 

KALE, DEVIKA.

Uncharacterized proteins of Staphylococcus aureus involved in virulence : a special focus on characterization of Spl proteases : dissertation / Devika Kale ; Gutachter Prof. Dr. med. Barbara Kahl. - Münster : Universität Münster, 2014.

136 p. ; 21 cm.

II 41267; 616.98/K18

 

KAMINA, PIERRE.

100 Q. C. M. corrigés d' anatomie / P. Kamina ; J. -P. Richer, J. -P. Chansigaud, M. Scépi. - Paris : Maloine, 1998.

4 vol. ; 18 cm - (Réviser).

Vol. 1 : Anatomie générale. - 1998. - 94 p. - ISBN 2-224-02527-0

Vol. 2 : Membre supérieur. - 1998. - 100 p. - ISBN 2-224-02528-9

Vol. 3 : Membre inférieur. - 1998. - 108 p. - ISBN 2-224-02555-6

Vol. 4 : Tête osseuse, dents. - 1998. - 116 p. - ISBN 2-224-02556-4

I 4690; 611/K19

 

KAMINA, PIERRE.

Anatomie : introduction á la clinique : nerfs des membres / Pierre Kamina, Jean-Jacques Santini ; préface professeur André Gouazé. - Paris : Maloine, ©989.

176 p. ; 26 cm.

ISBN 978-2-224-01151-2

IV 9117; 611.97/.98/K19

 

KAMINA, PIERRE.

Anatomie : introduction á la clinique : vaisseaux des membres / Pierre Kamina, Vincent Di Marino ; préface professeur André Gouazé. - Paris : Maloine, ©989.

176 p. ; 26 cm.

ISBN 978-2-224-01150-5

IV 9116; 611.97/.98/K19

 

KAMINA, PIERRE.

Anatomie : introduction à la clinique / Pierre Kamina, Yves Rideau, Jean-Paul Francke, Vincent di Marino, ... - Paris : Maloine, 1992-.

vol. ; 26 cm.

Vol. 2 : Ostéologie des membres. - 1997. - 148 p. : il. - ISBN 978-2-224-02105-4

Vol. 3 : Myologie des membres : bilans musculaires. - 1992. - 188 p. - ISBN 978-2-224-02106-1

Vol. 4 : Arthrologie des membres : description et fonction. - 1997. - 216 p. - ISBN 978-2-224-02308-9

Vol. 8 : Abdomen : paroi et appareil digestif 1. - 1993. - 156 p. - 7 ex. (+). - ISBN 978-2-224-02079-8

Vol. 8 : Abdomen : paroi et appareil digestif 2. - 1993. - 136 p. - 7 ex. - ISBN 978-2-224-02255-7

III 23000; 611/K19

 

KERMAREC, JEAN.

Anatomie pathologique générale : la signification biologique des lésions / Jean Kermarec. - Nice : Éditions CEF : Vigot, 1985.

2 vol. ; 29,5 cm.

ISBN 2-9500948-0-5 ISBN 2-9500948-1-3

Vol. 1. - 1985. - 291 p., [28] p.

Vol. 2. - 1985. - p. 292-632, [28] p.

IV 9136; 616-091/K36

 

KORITKÉ, JEAN-GEORGES.

Atlas d' ostéologie humaine / Jean-Georges Koritké, Claude Maillot. - 2-iéme èd. rév. et augm. - München : J. F. Bergmann : Springer, ©988.

[4] p., 172 p. ; 24 cm.

ISBN 0-387-00365-7 ISBN 3-8070-0365-7

III 23044; 611.71/R74

 

LAVIGNOLLE, BENOÎT.

Le Membre superieur / Benoît Lavignolle. - Bordeaux : Lobo, 1993.

vol. ; 30 cm.

Vol. 1 : Les os, les articulations, les muscles du membre superieur. - 1993. - 184 p.

Vol. 2 : Inervation et vascularisation du membre superieur. - 1993. - 192 p.

Vol. 3 : 500 QCM - QCS - QROC. - 1993. - 80 p.

IV 9118; 611.94/.97/L29

 

LEGUERRIER, A.

Anatomie P.C.E.M. : thorax / A. Leguerrier. - Paris : Éditions Scientifiques et Juridiques, 1984.

144 p. ; 27 cm - (Dossiers Q.C.M. - Q.R.O.C.).

IV 9149; 611/L40

 

LIBERSA, CLAUDE.

Schémas de travaux pratiques : anatomie / Claude Libersa. - Paris : Vigot, 2003.

vol. ; 27 cm.

Vol. 3 : Myologie, angéiologie, névrologie, topographie : le membre supérieur. - Paris : Vigot. - 2003. - 93 p., 10 f. : il. - ISBN 978-2-7114-0727-9

Vol. 4 : Myologie, angéiologie, névrologie, topographie : le membre supérieur. - Paris. - 2003. - 111 p. : il. - ISBN 978-2-7114-0728-6

IV 9112; 611/L58

 

MONOD, CLAUDE.

Schémas d' anatomie / Claude Monod, dr. Bernard Duhamel. - Paris : Vigot, 1982-.

vol. ; 27 cm.

Vol. 1 : Ostélogie. - 1983. - 168 p. - ISBN 2-7114-0881-7

Vol. 2 : Membre supérieur. - 1982. - 168 p. - ISBN 2-7114-0869-8

Vol. 3 : Membre inferieur. - 1984. - 171 p. - ISBN 2-7114-0889-2

Vol. 4 : Tête et cou. - 1983. - 178 p. - ISBN 2-7114-0868-X

Vol. 5 : Tête et cou. - 1982. - 175 p. - ISBN 2-7114-0857-4

Vol. 6 : Thorax. - 1982. - 212 p. - ISBN 2-7114-0837-X

Vol. 7 : Abdomen. - 1983. - 256 p. - ISBN 2-7114-0803-5

Vol. 8 : Petit bassin. - 1982. - 190 p. - ISBN 2-7114-0858-2

Vol. 9 : Système nerveux central. - 1981. - 312 p. - ISBN 2-7114-0804-3

IV 9113; 611/M88

 

MOTTA, PIETRO.

Anatomie microscopique : atlas de microscopie optique et electronique / Pietro Motta ; traduction française de Jean-Claude Czyba. - Padova : Piccin Editore, ©988.

XXII, 266 p. : il., fotogr. ; 32 cm.

ISBN 88-299-0581-X

V 274; 611/M92

 

NAZARIE, SMARANDA.

Cariologie : note de curs / Smaranda Nazarie, Adina Bîrgăoanu. - Iași : Apollonia, 2013.

206 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8410-35-7

III 23069; 616.314-002/N29

 

PAPILIAN, VICTOR C.

Anatomia omului / Victor Papilian ; ediție integral revizuită de prof. Ion Albu, membru emerit al Academiei de Științe Medicale în colab. cu prof. univ. dr. Radu Georgia, prof. univ. dr. Alexandru Vaida. - Ed. a 11-a rev. și adăug. - București : All, 2006.

2 vol. ; 29 cm.

ISBN 973-571-689-5

Vol. 1 : Aparatul locomotor. - 2006. - VII, 272 p. : il. color. - ISBN 973-571-690-9

IV 9122; 611/P30

 

ROUVIÉRE, HENRI.

Anatomie humaine : descriptive, topographique et fonctionnelle / Henri Rouvière, André Delmas. - 13-eme éd. - Paris : Masson, ©991.

3 vol. ; 25 cm.

Vol. 1 : Tête et cou. - ©991. - XXXVI, 608 p. - ISBN 2-225-82179-8

Vol. 2 : Tronc. - ©991. - 686 p. - ISBN 2-225-82838-5

Vol. 3 : Membres, système nerveux central. - ©991. - 774 p. - ISBN 2-225-82181-X

III 23055; 611/R85

 

ROUVIÉRE, HENRI.

Anatomie humaine : descriptive, topographique et fonctionnelle / Henri Rouvière, André Delmas. - 14-eme éd. - Paris : Masson, ©997.

4 vol. ; 25 cm.

Vol. 1 : Tête et cou. - ©997. - XXXVI, 608 p. - ISBN 2-225-85472-6

Vol. 2 : Tronc. - ©997. - XXXVI, 686 p. - ISBN 2-225-85335-5

III 23062; 611/R85

 

ROUVIÉRE, HENRI.

Atlas aide-mémoire d' anatomie / Henri Rouviére ; augumentée par V. Delmas, revu par A. Delmas. - 5-eme éd. - Paris : Masson, ©996.

xii, 364 p. ; 24 cm.

ISBN 2-225-85142-5

III 23054; 611/R85

 

SANATI, MARYAM.

The Role of Cytotoxic T Lymphocite Antigen 4 (CTLA-4) in atherosclerosis : dissertation / Maryam Sanati ; Berichter Prof. Dr. rer. nat Jürgen Bernhagen, ... - Aachen : Aachen University, 2013.

112 p. ; 21 cm.

II 41269; 616.1/S19

 

Tratat de farmacologie / sub red. prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea ; Aurelia Nicoleta Cristea, Simona Negreș, Cornel Crhiriță, ... - București : Editura Medicală, 2014.

1332 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-39-0590-5

III 23085; 615/T81

 

Tratat de ultrasonografie clinică / Radu Ion Badea, Petru Adrian Mircea, Sorin Marian Dudea, Florin Stamatian, Dumitru Zdrenghea. - București : Editura Medicală, 2004-.

3 vol. ; 26,5 cm.

Vol. 1 : Principii, abdomen, obstetrică și ginecologie. - 2004. - 724 p.: fig., fotogr., tab. -- ISBN 973-39-0411-2

Vol. 2 : Capul și gâtul, toracele și mediastinul, ecocardiografie, vasele membrelor. - 2014. - [8] p., 458 p., [8] p. : pl. - ISBN 973-39-0575-5

IV 7362; 616-073.4/T81

 

VAN DE GRAAFF, KENT MARSHALL.

Anatomie et physiologie humaines : cours et problemes / Kent M. Van de Graaf, R. Ward Rhees ; trad. française Gary Horn. - Paris : McGraw-Hill, ©989.

348 p. ; 29 cm.

ISBN 978-2-7042-1196-8

IV 9133; 611/612/G75

 

VASILE, MIHAELA.

Semiologie medicală pentru asistenți medicali / dr. Mihaela Vasile, dr. Monica Moldoveanu. - București : All, 2011.

224 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-587-012-3

II 41231; 616-07/V33

 

VITAL, JEAN-MARC.

Anatomie descriptive du membre thoracique / prof. Jean-Marc Vital. - Bordeaux : Bergeret, 2005.

150 p. ; 29 cm.

IV 9130; 611.97/V70

 

WHEATER, PAUL.

Wheater anatomie pathologique / George Burkitt, A. Stevens, James Lowe, ... ; Anne-Marie Bergemer-Fouquet. - 3-eme éd. - Paris : Arnette, ©997.

[6] p., 286 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7184-0865-0

III 23052; 616-091/W62

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

BOȚAN, MIHAIL.

Caracterizarea mecanică și tribologică a unei clase de compozite polimerice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihail Boțan, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2014.

84 p. ; 21 cm.

II 41238; 620.1/B72

 

BOȚAN, MIHAIL.

Caracterizarea mecanică și tribologică a unei clase de compozite polimerice : teză de doctorat / drd. ing. Mihail Boțan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2014.

[4], 213 p. : il. color, ; 29 cm.

IV 9154; 620.1/B72

 

Design for micro-combined cooling, heating and power systems : Stirling engines and renewable power systems / ed. by Nicolae Badea ; George Vlad Badea, Nicolae Badea, Ion V. Ion, Nelu Cazacu, Lizica Paraschiv, Spiru Paraschiv, Sergiu Caraman, Alexandru Epureanu, Emil Ceangă, Marian Barbu. - London ; Heidelberg ; New York : Springer, ©015.

394 p. ; 24 cm - (Green energy and technology).

ISBN 978-1-4471-6253-7

III 23083; 620.92/D34

 

GRAUR, IULIA.

Studiul proprietăților mecanice ale materialelor epoxidice aditivate cu substanțe ionice prin strategii de dispersie bazate pe utilizarea ultrasunetelor : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Iulia Graur ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați, 2015.

71 p. ; 21 cm.

II 41243; 620.1/G76

 

GRAUR, IULIA.

Studiul proprietăților mecanice ale materialelor epoxidice aditivate cu substanțe ionice prin strategii de dispersie bazate pe utilizarea ultrasunetelor : teză de doctorat / drd. ing. Iulia Graur ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați, 2015.

169 p. : il. color ; 30 cm.

IV 9160; 620.1/G76

 

PANAITE, VIOREL.

Acoperiri multifuncționale pentru materiale metalice cu aplicabilitate în domeniul naval : rezumatul tezei de doctorat / drd. Viorel Panaite, cond. șt. prof. univ. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2014.

iv, 59 p. ; 21 cm.

II 41198; 620.1/P19

 

PANAITE, VIOREL.

Acoperiri multifuncționale pentru materiale metalice cu aplicabilitate în domeniul naval : teză de doctorat / drd. ing. Viorel Panaite ; cond. șt. prof. univ. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2014.

vi, 251 p. : il. ; 29 cm.

IV 9104; 620.1/P19

 

POPA, ILIE.

Scurtă prezentare a materialelor inteligente : polimeri electroactivi / Ilie Popa. - București : Matrix Rom, 2008.

190 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-408-6

III 23011; 620.18/P79

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

BADILLO JIMENEZ, JUAN PABLO.

Surface coating and particle doping of silicon for improved anode materials for lithium ion batteries : dissertation / Juan Pablo Badillo Jimenez ; cond. șt. Prof. Dr. Martin Winter, Prof. Dr. Tom Nilges. - Munster : Universität Münster, 2013.

x, 182 p. ; 30 cm.

IV 9176; 621.35/B15

 

BRADFORD, BRYCE T.

Bidirectional system on chip for intracorporeal pressure measurement : dissertation / Bryce T. Bradford ; cond. șt. Prof. Dr-Ing. Arne Jakob, Prof. Dr-Ing. Wolfgang Krautschneider. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2014.

xviii, 232 p. ; 21 cm.

II 41271; 621.38/.39/B75

 

CIOBANU, LUCIAN.

Tratat de inginerie electrică : electrotehnologii / Lucian Ciobanu. - București : Matrix Rom, 2003.

vi, 234 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-631-3

III 23004; 621.3/C51

 

CIOBANU, LUCIAN.

Tratat de inginerie electrică : fiabilitate, diagnoză și elemente de calimetrie / Lucian Ciobanu. - București : Matrix Rom, 2008.

354 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-394-2

III 23030; 621.3/C51

 

GHIȚĂ, CONSTANTIN.

Regimurile permanente ale convertoarelor electromecanice / Constantin Ghiță. - București : Matrix Rom, 2008.

248 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-331-7

III 23033; 621.314/G54

 

GRUIA, FLORIN.

Blocul de alimentare din videocasetofoane / Florin Gruia, Șerban Naicu. - București : Matrix Rom, 2001.

pag. mult. , 52 f. : pl. ; 24 cm.

III 23009; 621.397.45/G91

 

NĂDĂȘAN, MONICA.

Cristale și pensete fotonice / Monica Nădășan, Paul Șchiopu. - București : Matrix Rom, 2006.

vi, 231 p. ; 24 cm - (Optoelectronică ; 6).

ISBN 978-973-755-052-1

III 23031; 621.38/N15

 

PFEIFFER, SVEN.

Symmetric grey box identificationand distributed beam-based controller design for free-electron lasers : dissertation / Sven Pfeiffer ; Gutachter : Prof. Dr. Herbert Werner, Prof. Dr-Ing. Gerwald Lichtenberg, Dr. Holger Schlarb. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2014.

ii, 148 p. ; 21 cm.

II 41272; 621.37/P62

 

POTORAC, ALIN DAN.

Transmiterea informației în rețelele de calculatoare / Alin Dan Potorac. - București : Matrix Rom, 2009.

iv, 222 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-482-6

III 22990; 621.39/P88

 

Surse și modele de zgomot din electronică, optoelectronică și comunicații / Emil Sofron, Ion Sima, Paul Vulpoiu, Ion Stan. - București : Matrix Rom, 2007.

96 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-223-5

III 23038; 621.38/S96

 

TOMESCU, FLORIAN MIRCEA GABRIEL.

Fundamentals of electrical engineering : electric circuits / Florian Mircea Gabriel Tomescu. - București : Matrix Rom, 2011.

344 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-599-2

III 23016; 621.3/T72

top

621.5 Tehnica frigului

 

CĂCIULĂ, BOGDAN MIHAI.

Studiul posibilităților de utilizare a energiei solare în procesul de răcire utilizând instalațiifrigorifice cu absorbție / adsorbție : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Bogdan Mihai Căciulă ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2014.

54 p. ; 21 cm.

II 41237; 621.5/C11

 

CĂCIULĂ, BOGDAN MIHAI.

Studiul posibilităților de utilizare a energiei solare în procesul de răcire utilizând instalațiifrigorifice cu absorbție / adsorbție : teză de doctorat / drd. ing. Bogdan Mihai Căciulă ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2014.

122 f., [45] f. ; 30 cm.

IV 9153; 621.5/C11

 

LEMOUEDDA, ABDELLAH.

Numerical investigations for the optimization of liquid-gas heat exchangers : dissertation / M. Sc. Abdellah Lemouedda ; Berichterstatter : Prof. Dr. -Ing. habil. A. Delgado, ... - Erlangen : Technische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, 2013.

xx, 162 p. ; 21 cm.

II 41268; 621.565/L44

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Prelucrări prin deformare plastică la rece / prof. univ. dr. ing. Octavian Bologa. - Sibiu : Editura Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2014.

246 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-12-0838-8

III 23097; 621.983/B66

 

ENE, NICUȘOR.

Cercetări teoretice și experimentale privind sudarea sub strat de flux cu mai multe sârme electrod : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicușor Ene ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elena Scutelnicu. - Galați, 2014.

x, 64 p. ; 21 cm.

II 41200; 621.791/E53

 

ENE, NICUȘOR.

Cercetări teoretice și experimentale privind sudarea sub strat de flux cu mai multe sârme electrod : teză de doctorat / drd. ing. Nicușor Ene ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elena Scutelnicu. - Galați, 2014.

xxxiii, 202 p., [4] p. ; 29 cm.

IV 9107; 621.791/E53

 

PĂUNESCU, MIHAELA.

Termomecanica sistemelor de etanșare : cercetări experimentale / conf. univ. dr. ing. Mihaela Păunescu, conf. dr. ing. Constantin Dan Tacă. - București : Matrix Rom, 2003.

162 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-581-3

III 23034; 621.88/P45

top

622 Industrie minieră

 

MĂRĂCINEANU, GELU AGAFIEL.

Posibilități de aplicare a unor procedee speciale de flotare a minereurilor cuprifere fin măcinate în mașini tip coloană / ec. drd. ing. Gelu Agafiel Mărăcineanu, ing. Victor Grig Marian Tiugan. - București : Matrix Rom, 2006.

214 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-105-4

III 23039; 622.7/M32

 

MĂRĂCINEANU, GELU AGAFIEL.

Teoria și practica utilizării mașinilor tip coloană în flotație / dr. ec. ing. Gelu Agafiel Mărăcineanu, ing. Victor Grig Marian Tiugan. - București : Matrix Rom, 2007.

126 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-148-1

III 23037; 622.23/M32

top

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

Potabilizarea apelor : procedee și tehnici de filtrare / Oana Țîrțoacă (Irimia), Mirela Panainte, Gabriel Lazăr ; coord. Valentin Nedeff. - Bacău : Alma Mater, 2014.

158 p. ; 24 cm - (Procedee și tehnici pentru protecția mediului).

ISBN 978-606-527-355-9

III 23098; 628.16/T63

top

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

MOCANU, IONUȚ RĂZVAN.

Aplicații moderne ale vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ionuț Răzvan Mocanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu. - Galați, 2015.

42 p. : il. color ; 21 cm.

II 41244; 629.7/M84

 

MOCANU, RĂZVAN IONUȚ.

Aplicații moderne ale vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) : teză de doctorat / drd. ing. Ionuț Răzvan Mocanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu. - Galați, 2015.

140 p. : il. ; 30 cm.

IV 9161; 629.7/M84

top

629.5 Tehnică navală

 

PĂCURARU, FLORIN DIMITRIE.

Contribuții privind modelarea numerică a rezistenței la înaintare a navei prin metoda elementului de frontieră : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Florin Dimitrie Păcuraru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Adrian Lungu. - Galați, 2015.

ii, 66 p. ; 21 cm.

II 41241; 629.5/P11

 

PĂCURARU, FLORIN DIMITRIE.

Contribuții privind modelarea numerică a rezistenței la înaintare a navei prin metoda elementului de frontieră : teză de doctorat / drd. ing. Florin Dimitrie Păcuraru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Adrian Lungu. - Galați, 2015.

IX, 149 p : il. ; 29 cm.

IV 9158; 629.5/P11

 

ZIPFEL, BERNADETTE.

Structural response of stranded ships : dissertation / Bernadette Zipfel ; cond. șt. Prof. Dr. -Ing. Eike Lehmann, Prof. Dr. -Ing. Jürgen Grabe. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2014.

150 p. ; 29,5 cm - (Schriftenreiche Schiffbau ; 678).

ISBN 978-3-89220-678-1

IV 9177; 629.5/Z69

top

637.5 Industria cărnii

 

BOLOCAN, ANDREI SORIN.

Prevalența și persistența bacteriei Listeria monocytogenes în industria produselor din carne : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Andrei Sorin Bolocan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2014.

66 p. ; 21 cm.

II 41201; 637.5/B66

 

BOLOCAN, ANDREI SORIN.

Prevalența și persistența bacteriei Listeria monocytogenes în industria produselor din carne : teză de doctorat / drd. ing. Andrei Sorin Bolocan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2014.

220 p. ; 29 cm.

IV 9108; 637.5/B66

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

ANTACHE, ALINA.

Utilizarea fitobioticelor în sistemele recirculante de acvacultură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ecolog Alina Antache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2014.

iv, 55 p., [5] p. ; 21 cm.

II 41205; 639.3/A62

 

ANTACHE, ALINA.

Utilizarea fitobioticelor în sistemele recirculante de acvacultură : teză de doctorat / drd. ecolog Alina Antache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2014.

xii, 234 p., [10] p. ; 29 cm.

IV 9106; 639.3/A62

 

PETREA, ȘTEFAN MIHAI.

Cercetări privind optimizarea tehnicilor acvaponice de control a calității apei în sistemele recirculante de acvacultură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. ec. Ștefan Mihai Petrea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2014.

vi, 66 p. ; 21 cm.

II 41204; 639.3/P57

 

PETREA, ȘTEFAN MIHAI.

Cercetări privind optimizarea tehnicilor acvaponice de control a calității apei în sistemele recirculante de acvacultură : teză de doctorat / drd. ing. ec. Ștefan Mihai Petrea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2014.

xi, 300 p., 23 p : il. ; 29 cm.

IV 9105; 639.3/P57

top

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

 

STAVROSITU, STERE.

Managementul calității serviciilor și ospitalitatea în restaurante, gastronomie, hoteluri : tematică pentru formare profesională / Stere Stavrositu. - Iași : Polirom, 2014.

544 p., [40] p. : il., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-4052-2

III 23093; 640.4/S80

top

65 Management

 

BREZEANU, PETRE.

Finanțe corporative / Petre Brezeanu. - București : C. H. Beck, 2008-2009.

2 vol. ; 24 cm - (Oeconomica).

ISBN 978-973-655-950-1.

Vol. 1. - 2008. - xviii, 660 p. - ISBN 978-973-115-347-6

Vol. 2. - 2009. - xviii, 638 p. - ISBN 978-973-115-348-3

III 23114; 658.14/.17/B82

 

CRISTEA, ION.

Managementul calității : note de curs și aplicații / Ion Cristea, Maria Crina Radu. - Bacău : Alma Mater, 2014.

179 p. ; 29 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 978-606-527-428-0

IV 9167; 658.56/C87

 

FISHER-BUTTINGER, CLAUDIA.

Noul branding : cum să construiești capitalul unei mărci / Claudia Fisher-Buttinger, Christine Vallaster ; trad. de Sorin Psatta, Alice Tătaru, ... - Iași : Polirom, 2011.

272 p. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-2147-7

III 23096; 659.1/F61

 

FLOREA, NICOLETA VALENTINA.

Auditul resurselor umane / lect. univ. dr. Nicoleta Valentina Florea. - București : C. H. Beck, 2013.

280 p. ; 20 cm - (Oeconomica).

ISBN 978-606-18-0146-6

II 41224; 658.3/F67

 

GRANT, ROBERT M.

Contemporary strategy analysis : texts and cases / Robert M. Grant. - 7th ed. - Chichester : Wiley Publishing, ©010.

xvi, 926 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-470-74709-4

III 23119; 65/G76

 

GREGORY, ANNE.

Planificarea și managementul campaniilor de relații publice / Anne Gregory ; trad. de Ioana Manole. - Iași : Polirom, 2009.

230 p. ; 20 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-1346-5

II 41259; 659.4/G80

 

IOSIF, CORNEL MARIAN.

Utilizarea performantă a programării neurolingvistice (NLP) în managementul firmei / Cornel Marian Iosif. - București : C. H. Beck, 2013.

xii, 436 p. ; 20 cm - (Afaceri).

ISBN 978-606-18-0202-9

II 41219; 65/I-75

 

IVANCEVICH, JOHN M.

Human resouce management / John M. Ivancevich, Robert Konopaske. - 12th ed. - New York : McGraw-Hill, ©013.

xviii, 622 p. ; 25,5 cm.

ISBN 978-0-07-132633-9

III 23128; 658.3/I-95

 

LATHAM, GARY P.

Work motivation : history, theory, research, and practice / Gary P. Latham. - 2nd ed. - Los Angeles : Sage Publications, ©012.

XXX, 424 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4129-9093-6

III 23121; 658.3/L26

 

LUCHIAN, DANIEL GHEORGHE.

Managementul în perioade de criză / Daniel Gheorghe Luchian ; red. dr. Ioan Erhan. - București : Editura Economică, ©997.

176 p. ; 16,5 cm.

ISBN 973-590-013-0

I 4694; 65/L86

 

MALCOM, MARTIN.

Practica de personal / Malcom Martin, Tricia Jackson ; trad. Smaranda Nistor. - Ed. a 4-a. - București : Codecs, 2008.

xii, 375 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1920-00-9

III 23076; 658.3/M17

 

Managementul resurselor umane / coord. Ovidiu Nicolescu, Viorel Lefter, Aurel Manolescu. - București : Pro Universitaria, 2011.

115 p. ; 21 cm - (Minidicționar de management ; 11).

ISBN 978-973-129-893-1

II 41221; 65/M20

 

Managementul riscului bancar / coord. Leonardo Badea, Adela Socol, Violeta Drăgoi, Imola Drigă. - București : Editura Economică, 2010.

499 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-487-2

III 23143; 336./M20

 

MELLO, JEFFREY A.

Strategic human management / Jeffrey A. Mello. - 4th ed. - Stamford : Cengage Learning, 2015.

xvi, 674 p. ; 26 cm.

ISBN 978-1-285-42679-2

III 23112; 658.3/M57

 

MOCIAN, IOAN.

Informatică managerială / dr. ing. Ioan Mocian. - București : Matrix Rom, 2010.

118 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-623-3

III 23013; 658.1/M84

 

NICA, ELVIRA.

Elaborarea și folosirea studiilor de caz în managementul resurselor umane / Elvira Nica. - București : Editura Economică, 2010.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-489-6

III 23075; 658.3/N57

 

ONOFREI, MIHAELA.

Management financiar / Mihaela Onofrei. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2007.

128 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-115-149-6

III 23149; 658.14/.17/O-57

 

PANDELICĂ, IONUȚ.

Companii transnaționale : managementul resurselor umane integrat pe baza competenței / Ionuț Pandelică. - București : Editura Economică, 2007.

328 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-321-9

III 23067; 658.3/P22

 

PÂNIȘOARĂ, GEORGETA.

Integrarea în organizații : pași spre un management de succes / Georgeta Pânișoară. - Iași : Polirom, 2006.

230 p. ; 20 cm - (Carieră. Succes. Performanțe).

ISBN 978-973-46-0553-8

II 41222; 658.3/P18

 

POPA, IOAN-LUCIAN.

Dicționar de afaceri englez-român, român-englez / Ioan-Lucian Popa, Lucia-Mihaela Popa. - București : Niculescu, 2012.

512 p. ; 20 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-458-1

II 41232; D65/P79

 

POPESCU, MANOELA.

Comunicare și cultură organizațională : o abordare de business / Manoela Popescu. - București : Pro Universitaria, 2012.

514 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-647-129-9

III 23051; 659.3/.4/P81

 

PREDA, SORIN.

Introducere în creativitatea publicitară / Sorin Preda. - Iași : Polirom, 2011.

240 p. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-2235-1

III 23094; 659.1/P90

 

RAMDORAI, ADITI.

Disruptive innovations in healthcare at the bottom of the pyramid markets : dissertation / Aditi Ramdorai ; Gutachter : prof. dr. oec. publ. Cornelius Herstatt, prof. dr. Johanna Mair. - Hamburg : Hamburg University of Technology, 2014.

xii, 238 p. ; 21 cm.

II 41266; 65/R23

 

REES, GARY.

Strategic human resource management : an international perspective / Gary Rees, Paul E. Smith. - Los Angeles : Sage Publications, ©014.

XX, 556 p. ; il. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4462-5586-5

III 23120; 658.3/R35

 

SIMMONDS, DAVID.

Proiectarea și livrarea programelor de training / David Simmonds ; trad. Olivia Podobea. - București : Codecs, 2008.

xvi, 320 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1920-01-6

III 23074; 658.3/S57

 

SKYRME, DAVID J.

Knowledge networking : creating the collaborative entreprise / David J. Skyrme. - New York : Routledge, 2011.

xviii, 312 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-7506-3976-7

III 23115; 65/S62

 

TIMMONS, JEFFRY A.

New venture creation : entrepreneurship for the 21st century / Jeffry A. Timmons, Stephen Spinelli Jr.. - 7th ed. - Boston : McGraw-Hill, ©007.

XXX, 658 p. : fig., tab. ; 28 cm.

ISBN 978-0-07-125438-0

IV 9166; 658.114/T60

 

WINER, RUSSELL S.

Marketing management / Russ Winer, Ravi Dahr. - 4th ed. - Harlow : Pearson Education, ©014.

ii, 492 p. : il. color ; 28 cm.

ISBN 978-1-292-02341-0

IV 9171; 658.8/W42

 

ZEUS, PERRY.

Coaching în organizații : instrumente și tehnici / Perry Zeus, Suzanne Skiffington ; trad. Tatiana Chera. - București : Codecs, 2008.

xx, 404 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1920-02-3

II 41223; 65/Z57

top

657 Contabilitate

 

Gestiunea financiară a întreprinderii / Vintilă Georgeta. - a -5a. - București : Editura Didactică și Pedagogică, ©010.

431 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2721-8

III 23088; 657.4/V62

 

HOANȚĂ, NICOLAIE.

Gestiunea financiară a întreprinderii / Nicolaie Hoanță. - București : C. H. Beck, 2011.

X, 286 p. ; 24 cm - (Oeconomica).

ISBN 978-973-115-930-0

III 23113; 657.1/H68

 

ROMAN, COSTANTIN.

Gestiunea financiară a entităților publice locale / Costantin Roman. - București : Editura Economică, 2007.

487 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-282-3

III 23151; 657.1/R70

 

ROMAN, COSTANTIN.

Gestiunea financiară a instituțiilor publice / Costantin Roman. - Ed. a 2-a. - București : Editura Economică, 2006.

541 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-270-0

III 23147; 657.1/R70

 

Teste grilă pentru examenul de licență : programul de studii Contabilitate și Informatică de gestiune / coord. Mihai Deju ; Daniel Botez, Marcela Cornelia Danu, Mircea Muntean, ... - Bacău : Alma Mater, 2014.

266 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-527-365-8

III 23101; 657/T46

 

VASILE, ILIE.

Gestiunea financiară a întreprinderii / prof. univ. dr. Ilie Vasile. - București : Meteor Press, 2010.

231 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-728-457-0

III 23090; 657.41/.47/V33

top

66 Tehnologie chimică

 

DEBLITZ, RAIK.

Synthese, Strukturaufklärung und Characterisierung neuer, bleifreier engetischer Materialen : dissertation / Raik Deblitz ; cond. șt. Prof. Dr. Frank T. Edelmann. - Magdeburg : Universität Magdeburg, 2011.

190 p. ; 30 cm.

IV 9178; 662.2/D26

 

RADU, DOREL.

Acido-bazicitatea sistemelor oxidice vitroase / Dorel Radu, Claudiu Mazilu. - București : Matrix Rom, 2009.

x, 339 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-555-7

III 23008; 666.12/R17

 

TACĂ, CONSTANTIN DAN.

Ingineria echipamentelor de proces : cercetări teoretice și experimentale / Constantin Dan Tacă, Mihaela Păunescu. - București : Matrix Rom, 2009.

220 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-519-9

III 23001; 66/T12

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

MORARU, DANA IULIA C.

Cercetări privind obținerea unor alimente funcționale vegetale : probiotice vegetale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Dana Iulia C. Moraru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2015.

56 p. : il. ; 21 cm.

II 41245; 663/664/M84

 

MORARU, DANA IULIA C.

Cercetări privind obținerea unor alimente funcționale vegetale : probiotice vegetale : teză de doctorat / drd. ing. Dana Iulia C. Moraru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2015.

VI, 236 p. ; 30 cm.

IV 9162; 663/664/M84

top

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

BABARADA, FLORIN.

Microsenzori realizați pe siliciu / Florin Babarada, Camelia Dunăre. - București : Matrix Rom, 2008.

368 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-376-8

III 23010; 681.5/B11

top

7 ARTĂ. SPORT

 

ECO, UMBERTO.

Istoria urâtului / Umberto Eco ; trad. Oana Sălișteanu, Anamaria Gebăilă. - Ed. îngrij. de Umberto Eco. - București : RAO, 2014.

454 p. : il. color ; 24 cm.

ISBN 978-606-609-779-6

II 41218; 7/E15

top

72 Arhitectură

 

ISTINA, MARIUS-ALEXANDRU.

Monumente istorice bacăuane / dr. Marius-Alexandru Istina, dr. Dimitrie-Ovidiu Boldur. - Onești : Editura Magic Print, 2014.

2 vol. ; 20 cm.

Înaintea tit. : Consiliul Județean Bacău. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ Bacău.

ISBN 978-606-622-140-5

Vol. 1 : Ansamblul arhitectural „Curtea Domnească“ Bacău / dr. Marius-Alexandru Istina. - 2014. - 40 p. - ISBN 978-606-622-141-2

Vol. 2 : Casa-muzeu Grigore Tabacaru (Hemeiuș - Bacău) / Dimitrie-Ovidiu Boldur. - 2014. - 39 p. - ISBN 978-606-622-146-7

II 41254; 725.94/I-87

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

DI STEFANO, EVA.

Gustav Klimt : Art Nouveau visionary / Eva Di Stefano ; translated from the Italian by Stephen Jackson. - New York ; london : Sterling, ©008.

240 p. : fotogr., il., reprod. color ; 29 x 26 cm.

ISBN 978-1-4027-5920-8

IV 9121; 75/D53

 

DIACONESCU, ALEXANDRU.

„Clasicismul“ în plastica minoră din Dacia romană / text și il. Alexandru Diaconescu. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013.

240 p. ; 20 x 22 cm - (Bibliotheca Musei Napocensis ; XLIII).

ISBN 978-606-543-425-7

II 41252; 730/D36

 

HESS, BARBARA.

Abstract expressionism / Barbara Hess ; ed. Uta Grosenick ; trad. Michael Scuffil. - Hong Kong ; Köln ; London : Taschen, ©009.

96 p. : fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 978-3-8365-1385-2

V 274; 75/H58

 

Inter-Art & Jacek : in memoriam Jacek Cichon : expoziție internațională, colecția Fundației „Inter-Art“, 18 septembrie - 18 octombrie [2014]. - Cluj-Napoca : Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, 2014.

78 p. : fotogr. color ; 20 cm.

II 41251; 75/I-58

top

796 Educație fizică și sport

 

ABABEI, CĂTĂLINA.

Atletism : teorie și practică / prof. univ. dr. Cătălina Ababei. - Bacău : Alma Mater, 2013.

124 p. ; 29 cm - (Colecția Științe ale educației fizice și sportului).

ISBN 978-606-527-303-0

IV 9168; 796.42/A11

 

CRISTUȚĂ, ALINA-MIHAELA.

Semiologie : caiet de lucrări practice pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență și frecvență redusă / Alina-Mihaela Cristuță. - Bacău : Alma Mater, 2014.

110 p. ; 29 cm - (Colecția Științe ale educației fizice și sportului).

ISBN 978-606-527-370-2

IV 9170; 796/C87

 

OCHIANĂ, GABRIELA.

Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie : curs pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență și frecvență redusă / Gabriela Ochiană, Alina-Mihaela Cristuță. - Bacău : Alma Mater, 2013.

103 p. ; 29 cm - (Colecția Științe ale educației fizice și sportului).

ISBN 978-606-527-324-5

IV 9169; 796/O-17

top

81 Lingvistică

 

BOGHIAN, IOANA.

A Guide to English teaching practice / Ioana Boghian. - Bacău : Alma Mater, 2014.

127 p. ; 29 cm - (Științe psiho sociale).

ISBN 978-606-527-402-0

IV 9164; 811.111/B63

 

BONTA, ELENA.

Discursive practices : verbal interactions / conf. dr. Elena Bonta. - Bacău : Alma Mater, 2014.

95 p. ; 29 cm - (Colecția Științe umaniste și științe ale comunicării).

ISBN 978-606-527-399-3

IV 9165; 811.111'42/B67

 

CIOBANU, ELENA.

A History of the English language / Elena Ciobanu. - Bacău : Alma Mater, 2014.

202 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-527-408-2

II 41248; 811.111/C51

 

COGGLE, PAUL.

Germana fără profesor & 2 CD-uri audio : metoda instant / Paul Coggle, Heiner Schenke ; trad. Magda Dumitru. - București : Niculescu, 2014.

354 p. ; 24 cm + CD set - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-394-2

III 23078; 811.112.2/C61

 

COJOCARU, OLGA GEORGIANA.

Contextualizare culturală și competență tematică în traducerea textelor operative : rezumatul tezei de doctorat / drd. Olga Georgiana Cojocaru ; cond. șt. prof. univ. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2014.

i, 20 p. ; 21 cm.

II 41202; 81'25/C90

 

COJOCARU, OLGA GEORGIANA.

Cultural embeddedness and thematic area competence in the translation of vocative texts : dissertation / Phd candidate Olga Georgiana Cojocaru ; scientific supervisor prof. Elena Croitoru, Phd. - Galați, 2014.

ii, 228 p. ; 29 cm.

IV 9109; 81'25/C90

top

82 Literatură

 

AGAPI, LUCIAN.

Oximoron : [poezie] / Lucian Agapi. - București : Editura Karth, 2014.

120 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8611-26-6

II 41273; 821.135.1-1/A26

 

BĂIEȘU, ION.

Opere alese / Ion Băieșu ; selcția textelor, pref. și tab. cronologic de Radu Băieșu. - București : Tracus Arte, 2013.

522 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-664-048-0

II 41229; 821.135.1-2/B18

 

CARAMAN, ȘTEFAN.

Aeroport ; Ne vom revedea în anul care a trecut ; Just call me Baby / Ștefan Caraman. - București : Tracus Arte, 2012.

176 p. ; 20 cm - (Teatru).

ISBN 978-606-8361-92-5

II 41236; 821.135.1-2/C23

 

CORNEILLE, PIERRE.

Teatru clasic francez / Pierre Corneille, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux ; versiuni în limba română de Horia Gârbea. - București : Tracus Arte, 2011.

154 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8361-35-2

II 41228; 821.133.1-2/T32

 

DOMINTE, CARMEN.

Orașul de nisip : teatru scurt / Carmen Dominte. - București : Tracus Arte, 2013.

122 p. ; 20 cm - (Teatru).

ISBN 978-606-664-203-3

II 41234; 821.135.1-2/D65

 

DUDIȚĂ, FLOREA.

Eseuri neacademice / Florea Dudiță. - Brașov : Editura Universității „Transilvania“ din Brașov, 2014.

197 p. ; il. ; 21 cm.

ISBN 978-606-19-0355-9

II 41249; 821.135.1-7/D87

 

GRECU, VERONICA LOREDANA.

Mistificatorul și avatarurile sale : contribuția literaturii române vechi la definirea unui mit universal / Veronica Loredana Grecu. - București : Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013.

180 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-167-148-2

III 23099; 821.135.1.09/G78

 

HAUSVATER, ALEXANDER.

Golem / Alexander Hausvater. - București : Tracus Arte, 2013.

152 p. ; 20 cm - (Teatru).

ISBN 978-606-664-158-6

II 41235; 821.135.1-2/H39

 

HESSE, HERMANN.

Jocul cu mărgele de sticlă / Hermann Hesse ; trad. Ion Roman. - București : RAO, 2013.

622 p. ; 19 cm.

ISBN 978-606-609-423-8

I 4691; 821.112.2-31/H58

 

IRIDON, CRISTINA.

Literatură comparată : antichitatea / Cristina Iridon. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2014.

273 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-719-573-9

III 23100; 82/I-80

 

MARCU MATEI, DOINA.

Scriitorii și textele lor în presa comunistă din perioada 1949 - 1965 : rezumatul tezei de doctorat / drd. Doina Marcu Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Marcela Milea. - Galați, 2014.

70 p. ; 21 cm.

II 41199; 821.135.1.09/M34

 

MARCU MATEI, DOINA.

Scriitorii și textele lor în presa comunistă din perioada 1949 - 1965 : teză de doctorat / drd. Doina Marcu Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Marcela Milea. - Galați, 2014.

404 p. ; 29 cm.

IV 9103; 821.135.1.09/M34

 

MATEESCU, OLGA DELIA.

Teatru / Olga Delia Mateescu. - București : Tracus Arte, 2012.

2 vol. ; 21 cm.

Vol. 1. - 2012. - 488 p. - ISBN 978-606-8361-94-9

Vol. 2. - 2012. - 500 p. - ISBN 978-606-8361-94-9

II 41225; 821.135.1-2/M47

 

MAYLE, PETER.

Din nou în Marsilia / Peter Mayle ; trad. Monica Laura Cibotariu. - București : RAO, 2014.

217 p. ; 19 cm.

ISBN 978-606-609-599-0

I 4693; 821.111-31/M52

 

NANE, LILI-CARMEN.

Publicistica lui G. Călinescu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Lili-Carmen Nane ; coord. șt. prof. univ. dr. Eugenia Simona Antofi. - Galați, 2014.

96 p. ; 21 cm.

II 41242; 821.135.1.09/N20

 

NANE, LILI-CARMEN.

Publicistica lui G. Călinescu : teză de doctorat / drd. Lili-Carmen Nane ; coord. șt. prof. univ. dr. Eugenia Simona Antofi. - Galați, 2014.

252 p. ; 30 cm.

IV 9159; 821.135.1.09/N20

 

TANVUIA, SILVIA ALICE.

Libretul ca text literar : o perspectivă interdisciplinară : teză de doctorat / drd. Silvia Alice Tanvuia (Niță) ; coord. șt. prof. univ. dr. Eugenia Simona Antofi. - Galați, 2014.

196 p., [22] p. ; 30 cm.

IV 9157; 82.09/T20

 

WILK, ELISE.

S-a întâmplat într-o joi / Elise Wilk. - București : Tracus Arte, 2013.

166 p. ; 20 cm - (Teatru).

ISBN 978-606-664-202-6

II 41233; 821.135.1-2/W68

top

902/904 Arheologie. Preistorie

 

DIACONESCU, ALEXANDRU.

Forurile Sarmizegetusei : o plimbare imaginară prin centrul politico-administrativ al micii Rome de la poalele Retezatului / Alexandru Diaconescu. - Ed. a 2-a rev. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013.

214 p. : il. color, ; 21 cm - (Bibliotheca Musei Napocensis ; XLIV).

ISBN 978-606-543-426-4

II 41253; 903.6/D36

top

91 Geografie

 

Destinații de vis / trad. din lb. germană de Steliana Simu. - Oradea : Aquila'93, 2008.

256 p. : fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 978-973-714-365-5

IV 9163; 911.3/D34

top

929 Biografii

 

Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii la 80 de ani : biobibliografie / alcătuitori : Silvia Habașescu, Svetlana Studzinschi ; resp. și coord. Silvia Ghinculov. - Chișinău : ASEM, 2014.

216 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-75-706-5

II 41265; 929CHIRCă, S./A15

top

93/94 Istorie

 

Basarabia : 1812 : problemă națională, implicații internaționale ; materialele Conferinței Științifice Internaționale, 14 - 16 mai 2012, Chișinău, Iași / coord. prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, conf. univ. dr. Gheorghe Cojocaru. - București : Editura Academiei Române, 2014.

1116 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-27-2397-5

III 23109; 94(478)„18/20“/B36

 

BOIA, LUCIAN.

România : țară de frontieră a Europei / Lucian Boia. - Ed. a 4-a. - București : Humanitas, 2012.

346 p. ; 20 cm - (Seriile de autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-3203-6

II 41227; 94(498)/B65

 

CRIȘAN, SORIN.

Arta, fizionomia și circulația cărții în Transilvania secolelor XV - XVI : (cu o scurtă introducere la tiparul european) / Sorin Crișan. - Cluj-Napoca : Editura Avalon, 2014.

330 p. : fotogr. color ; 20 cm.

ISBN 978-606-92563-7-4

II 41250; 94(498)„14/15“/C86

 

SCHMIDT, UTE.

Basarabia : coloniștii germani de la Marea Neagră / Ute Schmidt ; trad. din limba germană Cristina Grossu-Chiriac. - Chișinău : Editura Cartier, 2012.

420 p. : fotogr. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-79-765-8

II 41274; 94(478)/S34

 

STOENESCU, ALEX MIHAI.

Istoria loviturilor de stat în România : 1821-1999 / Alex Mihai Stoenescu. - București : RAO, 2010-2012.

4 vol., părți ; 18 cm.

ISBN 978-606-8285-04-0

Vol. 1 : Revoluție și francmasonerie. - 2014. - 474 p. - ISBN 978-606-8251-11-0

Vol. 2 : Eșecul democrației române. - 2010. - 472 p. - ISBN 978-606-8251-12-7

Vol. 3 : Cele trei dictaturi. - 2010. - 730 p. - ISBN 978-606-8255-05-7

Vol. 4 partea 1 : „Revoluția din decembrie 1989“ : o tragedie românească. - 2012. - 538 p. - ISBN 978-606-609-294-4

Vol. 4 partea 2 : „Revoluția din decembrie 1989“ : o tragedie românească. - 2012. - 858 p. - ISBN 978-606-609-295-1

I 4689; 94(498)„18/19“/S86

top