Colecțiile bibliotecii


total volume de bibliotecă: 456282

total volume cărți: 279915

total volume teze de doctorat și rezumate: 5173

total volume reviste:114650

total volume standarde: 36211

total volume brevete de invenții:18560

total volume documente electronice: 1773

total volume bibliotecă acces liber la raft: 49655

număr de baze de date științifice abonate: 6

număr de cataloage de bibliotecă: 9

 • cataloage tradiționale: 8

 • catalogul electronic (funcțional din 1999): 1


Înregistrări în baza de date a bibliotecii (1999-2015)


total volume de bibliotecă: 151911

total titluri cărți: 36527

total titluri reviste: 2001

total titluri documente electronice: 1291

total cititori înregistrați: 21451

înregistrări în fișierele de autoritate: 31191 (autori); 12660 (vedete); 20887 (clasificări)


Înregistrări în depozitul digital ARTHRA

titluri articole științifice: 672

titluri rezumate ale tezelor de doctorat: 368

titluri teze de doctorat: 49

bibliografii tematice: 1203

ghidurile bibliotecii pentru cercetarea științifică: 79

instrumente de marketing (pliante, postere, semne de carte): 35

prezentări în cadrul conferințelor/workshop-urilor: 25


Resurse online pe pagina web a bibliotecii


total resurse online gratuite: 1718, din care:

 • baze de date cu acces deschis: 48

 • depozite digitale instituționale: 20

 • biblioteci digitale: 19

 • reviste pe domenii cu acces deschis: 1071

 • lucrări de referință (dicționare, enciclopedii etc.): 74

 • resurse Internet tematice: 315

 • alte resurse Internet (universități, biblioteci, edituri, motoare de căutare etc.): 171


Serviciile bibliotecii în 2015

achiziția de cărți: 528 volume / 269 titluri

achiziția de reviste: 27 volume / 13 titluri

donația de cărți: 1995 volume / 443 titluri

donația de reviste: 554 volume / 114 titluri

donația de documente electronice: 70 volume / 41 titluri

schimbul de publicații (cărți, reviste și documente electronice): 487 volume / 258 titluri

împrumutul de publicații: 20132 volume (în sălile de lectură), 6331 volume (împrumut la domiciliu)

împrumutul interbibliotecar: 198 titluri solicitate de BUDJG / 160 titluri primite; 68 titluri solicitate de alte biblioteci / 28 titluri furnizate de BUDJG

referințe bibliografice: 1309 cereri / 85551 referințe bibliografice / 476 bibliografii

instrumente bibliografice (buletine, repertorii), elaborate după anul 2000: 17 titluri

număr accesări în baza de date ScienceDirect Freedom Collection Journals: 57706

număr accesări în baza de date SpringerLink Journals: 3714

număr accesări în baza de date Web of Knowledge: 19933

număr accesări în baza de date ProQuest: 4088

număr accesări în baza de date Oxford University Press Journals: 783

număr accesări în baza de date SCOPUS: 3971

număr vizite pe pagina web a bibliotecii: 103099


Spațiile și colecțiile bibliotecii


Sediul central: 104 locuri / 353176 volume

Filiala de Științe economice și umaniste: 60 locuri / 60061 volume

Biblioteca Facultății de Medicină și Farmacie: 84 locuri / 8856 volume

Biblioteca Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice****: 31 locuri/ 7720 volume

Biblioteca Facultății de Litere*: 20 locuri / 5500 volume

Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila: 24 locuri / 18772 volume

Biblioteca Facultății de Educație Fizică și Sport**: 18 locuri

Biblioteca Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie***: 15 locuri

Biblioteca Facultății de Arte: 907 volume (documente electronice, cărți, reviste)

Centru de Documen-tare Europeană****: 12 locuri / 1521 volume; 1379 documente electronice (biblioteca digitală) )


Personalul bibliotecii


bibliotecari cu studii superioare: 12

bibliotecari cu studii superioare de scurtă durată: 2

bibliotecari cu studii medii: 3


Partenerii bibliotecii privind schimbul de publicații


parteneri interni: 64

parteneri externi: 63 din 22 de țări

(Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Franța, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Korea, Letonia, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Polonia, Republica Moldova, Serbia, Spania, Slovacia, S.U.A., Taiwan)


Resurse hardware


4 rețele de calculatoare:

 • sediul central al bibliotecii;

 • Filiala de Științe economice și umaniste;

 • Biblioteca Facultății de Medicină.

59 computere, din care:

 • 2 servere ;

 • 57 stații de lucru, din care:

  • 22 stații de lucru pentru personalul bibliotecii;

  • 35 stații de lucru pentru utilizatori:

   • 28 stații de lucru cu acces la Internet și la OPAC

   • 7 stații de lucru cu acces la OPAC

2 unități HDD externe cu capacitate de 2 TB/unitate

7 imprimante

4 scannere

4 copiatoare (cu funcții de imprimantă de rețea)

8 cititoare de barcoduri

1 videoproiector (și 1 ecran de proiecție)


Resurse software

Aplicații software destinate personalului bibliotecii:

Sistem integrat de bibliotecă: TINLIB 400 (1998-2015)

Sistem integrat de bibliotecă KOHA (2016-)

Sistem de management al documentelor digitale DSpace

Aplicație software rapoarte bibliotecă TGWORD

Ecosoft Premier – gestiune financiar-contabilă

Aplicație software Evidență chitanțiere

Aplicație software Gestiune standarde

Aplicație software Inventariere reviste

Aplicație software Evidență împrumuturi publicații


Aplicații software destinate utilizatorilor (accesibile de pe site-ul bibliotecii):

Formulare electronice pentru referințe prin email (REFBIB și REM-RO)

Actualizare preț documente

*  spațiu administrat de Facultatea de Litere

**  spațiu administrat de Facultatea de Educație Fizică și Sport

*** spațiu administrat de Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie

**** spații administrate de Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

top