TITLURI REVISTE – SCHIMB INTERBIBLIOTECAR INTERN 2011


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A


Acta Electrotehnica

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1841-3323

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 50, nr. 2, 3, 4/2009; vol. 51, nr. 3, 4/2010

Cota: 621.3/A15

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică

Online: http://ie.utcluj.ro/acta_electrotehnica.php


Acta Tehnica Napocensis. Electronică - Telecomunicaţii

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-6542

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 51, nr. 3, 4/2010

Cota: 621.38/.39/A15

Domeniul: inginerie electronică; telecomunicaţii

Online: http://users.utcluj.ro/~atn/


Acta Tehnica Napocensis. Series: Applied Mathematics and Mechanics

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-5872

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: tom 53, vol. III/2010; tom 54, vol. II, III/2011

Cota: 51/A15

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică

Online: http://www.atna-mam.utcluj.ro/


Acta Universitatis Bogdan Vodă. Series Oeconomica

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

ISSN 2582-5205

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 11/ 2010

Cota: 3/A15o

Domeniul: ştiinţe economice

Online: http://www.ubv.ro/ojs/index.php/OEC


Advances in Electrical and Computer Engineering

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1582-7445

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 10, nr. 3, 4/2010; vol. 11(18), nr. 2, 3/2011

Cota: 004:621.3/A23

Domeniul: inginerie electrică; informatică

Online: http://www.aece.ro/


Agricultura: revistă de ştiinţă şi practică agricolă

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1221-5317

Frecvenţa: bianuală

Intrări 2011: an XIX, nr. 1-2(73-74), nr. 3-4(75-76)/2010; an XX, nr. 1-2(77-78)/2011

Cota: 63/A28

Domeniul: agricultură

Online: http://journals.usamvcj.ro/agricultura


Analele Bucovinei

Academia Română. Centrul de Studii "Bucovina" Rădăuţi

ISSN 1221-9975

Frecvenţa: semestrială

Intrări 2011: an XVI, nr. 2/2009

Cota: 908/A48

Domeniul: geografie; monografii ale localităţilor


Analele Putnei

Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mânăstiri Putna

ISSN 1841-625X

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an IV, nr. 2/2008; an V, nr. 1, 2/2009; an VI, nr. 1/2010

Cota; 93/94/A48

Domeniul: istorie; arhitectură; religie; cultură si civilizaţie

Online: http://analeleputnei.ro/


Analele ştiinţifice de istorie. Codrul Cosminului

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1224-032X

Frecvenţa: bianuală

Intrări 2011: an XVI, nr. 2/2010

Cota: 94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://atlas.usv.ro/www/codru_net/


Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu. Seria Litere şi Ştiinţe Sociale

Universitatea :Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

ISSN 1844-6050

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 1/2008

Cota: 8/9/A48

Domeniul: filologie; ştiinţe sociale

Online: http://www.utgjiu.ro/revista/?s=lit


Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu. Seria Mens Sana

Universitatea :Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

ISSN 1844-7023

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 2/2010

Cota: 796/A48

Domeniul: educaţie fizică şi sport

Online: http://www.utgjiu.ro/revista/?s=sport


Analele Universităţii Bucureşti. Drept

Universitatea din Bucureşti

ISSN 1011-0623

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: an LX, nr. 1, 2, 3, 4/2010

Cota: 34/A48

Domeniul: drept

Online: http://www.drept.unibuc.ro/Informatii-s70-ro.htm


Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie

Universitatea din Bucureşti

ISSN 0068-3175

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an LIX/2010

Cota: 1/A48

Domeniul: filosofie

Online: http://filosofie.unibuc.ro/anale


Analele Universităţii Bucureşti. Fizică

Universitatea din Bucureşti

ISSN 0254-8895

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. LV/2006; vol. LVI/2007

Cota: 53/A48

Domeniul: fizică

Online: http://anale.fizica.unibuc.ro/index-anale.htm


Analele Universităţii Bucureşti. Geografie

Universitatea din Bucureşti

ISSN 1013-4115

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an LVIII/2009; an LIX/2010

Cota: 91/A48

Domeniul: geografie; ştiinţe economice

Online: http://editura.unibuc.ro/anale.htm


Analele Universităţii Bucureşti. Istorie

Universitatea din Bucureşti

ISSN 1220-0255

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an LVI/2007; an LVIII/2009

Cota: 93/94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://www.unibuc.ro/facultati/istorie/anale-istorie/


Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română

Universitatea din Bucureşti

ISSN 1220-0271

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an LIX/2010

Cota: 8/A48

Domeniul: filologie

Online: http://www.aub.unibuc.ro/


Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi literaturi străine

Universitatea din Bucureşti

ISSN 1220-0263

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an LIX/2010

Cota: 8/A48

Domeniul: filologie

Online: http://www.unibuc.ro/anale_ub/limbi/index.php


Analele Universităţii Bucureşti. Matematică-informatică

Universitatea din Bucureşti

ISSN 1224-7170

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an LVII/2008; an LVIII/2009; an LIX/2010

Cota: 519.6/A48

Domeniul: matematică; informatică

Online: http://fmi.unibuc.ro/ro/analele_universitatii_bucuresti/analele_univ_informatica/


Analele Universităţii Vest din Timişoara. Seria Matematică-informatică

Universitatea de Vest din Timişoara

ISSN 1224-970X

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. XLVI, fasc. 1, 2/2008; vol. XLVII, fasc. 1-2/2009; vol. XLVIII, fasc. 1-2, 3/2010

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; informatică

Online: http://www.math.uvt.ro/anmath/index.php/ami


Analele Universităţii din Craiova. Biologie. Horticultură. Tehnologia prelucrării produselor
agricole

Universitatea din Craiova

ISSN 1435-1275

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. XV(XLXI), partea 1, partea 2/2010

Cota: 63/A48b

Domeniul: biologie; ecologie; agricultură

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/horticultura/


Analele Universităţii din Craiova. Psihologie. Pedagogie

Universitatea din Craiova

ISSN 1582-313X

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an VII, nr. 17-18/2008; an VIII, nr. 19-20/2009

Cota: 37/A48

Domeniul: psihologie; pedagogie; ştiinţele educaţiei

Online: http://cis01.ucv.ro/DPPD/anale.htm


Analele Universităţii din Craiova. Seria Chimie

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-5288

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an XXXIX, nr. 1, 2/2010

Cota: 54/A48

Domeniul: chimie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/


Analele Universităţii din Craiova. Seria Filosofie

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-8325

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 24, partea 2/2009; nr. 25(1), 26(2)/2010

Cota: 1/A48

Domeniul: filosofie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/


Analele Universităţii din Craiova. Seria Geografie

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-4112

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. XIII/2010

Cota: 91/A48

Domeniul: geografie; ştiinţe economice

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/geografie/


Analele Universităţii din Craiova. Seria Inginerie electrică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-530X

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an 34, nr. 34, vol. I, II/2010

Cota: 621.31/A48

Domeniul: inginerie electrică

Online: http://elth.ucv.ro/fisiere/anale/index.htm


Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5704

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an XV, nr. 2(18)/ 2010; an XVI, nr. 1(19)/2011

Cota: 93/94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/istorie/


Analele Universităţii din Craiova. Seria Matematică - Informatică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-6934

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. XXXVII, nr. 1, 3, 4/2010

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; informatică

Online: http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami


Analele Universităţii din Craiova. Seria Mecanică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-5296

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 1/2010

Cota: 62/A48

Domeniul: fizică; inginerie mecanică


Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe economice

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-365X

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an XXXVI, nr. 36, vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2008

Cota: 33/A48

Domeniul: ştiinţe economice

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/


Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice - Langues et litteratures romanes

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-8150

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. XIV, nr. 1/2010

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/publicatii.htm


Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice - Limbi străine aplicate

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-8074

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an VI, nr. 1-2/2010

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/limbi_straine_aplicate/


Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice – Limbi şi literaturi clasice

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-1258

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an V, nr. 1-2/2008; an VI, nr. 1-2/2009; an VII, nr. 1-2/2010

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_lit_clasice.htm


Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice - Lingvistică

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5712

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an XXXII, nr. 1-2/2010

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica_ro.htm


Analele Universităţii din Oradea. Fascicola Matematică

Universitatea din Oradea

ISSN 1221-1265

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: tom XVII, nr. 1, 2/2010

Domeniul: matematică

Online: http://stiinte.uoradea.ro/en/auofm.htm


Analele Universităţii din Oradea. Fizică

Universitatea din Oradea

ISSN 1224-5097

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: tom XIX/2009

Cota: 53/A48

Domeniul: fizică

Online: http://www.fizicaoradea.ro/publications/pub_an.php


Analele Universităţii din Oradea. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Universitatea din Oradea

ISSN 2067-1253

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: tom III/2011

Cota: 32/A48

Domeniul: relaţii internaţionale; ştiinţe economice

Online: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=
4dc4b926-95d4-4f12-9746-1594b43e44c5


Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa. Seria Istorie

Universitatea „Ovidius” Constanţa

ISSN 1841-138X

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 7/2010

Cota: 93/94/A48

Domeniul: istorie; politică; relaţii internaţionale

Online: http://www.ispovidius.ro/cercetare.php?0


Analele Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. Secţiunea Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1582-1129

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an VI, supliment/2009

Cota: 37/A48

Domeniul: pedagogie; ştiinţele educaţiei


Annales Universitatis Apulensis. Series Economica

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ISSN 1454-9409

Frecvenţa: bianuală

Intrări 2011: nr. 13(1)/2011

Cota: 33/A61

Domeniul: ştiinţe economice

Online: http://www.oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=ro


Annals of the University of Bucharest. Mathematical series

Universitatea Bucureşti

ISSN 2067-9009

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 1 (LIX), nr. 1/ 2010

Cota: 51/A61

Domeniul: matematică

Online: http://fmi.unibuc.ro/ro/analele_universitatii_bucuresti/analele_univ_matematica/


Annals of the University of Craiova : Physics AUC

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-6039

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. 20, partea I/2010

Cota: 53/A61

Domeniul: fizică

Online: http://cis01.central.ucv.ro/pauc/


Annals of the University of Craiova. Series: Automation, Computers, Electronics
and Mechatronics

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-0626

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. 6(33), nr. 2/2009; vol. 7(34), nr. 1, 2/2009

Cota: 004.38/A61

Domeniul: automatică; informatică; electronică; mecatronică

Online: http://ace.ucv.ro/anale/


Annals of the University of Craiova. Series Philology-English

Universitatea din Craiova

ISSN 1454-4415

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an X, nr. 1, 2/2009; an XI, nr. 1, 2/2010

Cota: 81/A61

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_engleza.htm


Annals of University of Petroşani. Mining Engineering

Universitatea din Petroşani

ISSN 1454-9174

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. 11(XXXVIII)/2010

Cota: 62/A61

Domeniul: inginerie minieră; geodezie; topografie; ecologie

Online: http://www.upet.ro/anale/mine/


Annals of "Valahia" University of Targovişte. Letters section

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

ISSN 2066-6373

Frecvenţa: anuală; bianuală(2011)

Intrări 2011: an 8, nr. 1(8)/2010; an 9, nr. 1(9)/2011

Cota: 80/A61

Domeniul: filologie; istorie; filosofie; ştiinţele educaţiei

Online: http://fsu.valahia.ro/annaleslettre.htm


Annals of West University of Timişoara. Series of Chemistry. Seria de monografii de
biochimie cuantică şi interacţii specifice

Universitatea de Vest din Timişoara

ISSN 1584-1227

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 11/2008

Cota: 54/A61

Domeniul: chimie

Online: http://www.elearning-chemistry.ro/awut/12-Seria_de_Monografii_de_Biochimie_Cuantice
_si_Enteratii_Specifici/44-Seria_de_Monografii_de_Biochimie_Cuantice
_si_Enteratii_Specifici.html


Annals of West University of Timişoara. Series of Chemistry. Seria Monografii de Chimie

Universitatea de Vest din Timişoara

ISSN 1584-1227

Intrări 2011: vol. 54/2005; vol. 65, 66, 67/2008; vol. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/2009

Cota: 54/A61

Domeniul: chimie

Online: http://www.elearning-chemistry.ro/awut/11-Seria_de_Monografii_de_Chimie/
43-Seria_de_Monografii_de_Chimie.html


Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor"

Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor"

ISSN 1841-0898

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an X/2009

Cota: 30/A64

Domeniul: filologie; ştiinţe socio-umane; istorie; geopolitică; sociologie; folclor

Online: http://icsu.ro/publicatii/reviste/anuarul/


Arhivele Olteniei

Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor"

ISSN 1220-5214

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 23/2009

Cota: 930.25/A77

Domeniul: istorie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/arhiveleolteniei/

B


Buletin bibliografic

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

ISSN 1843-3545

Frecvenţa: variabilă

Intrări 2011: ianuarie-aprilie, mai-iunie, iulie-august, septembrie-decembrie/2010;
ianuarie-februarie/2011; nr. 2010; nr. 2011

Cota: 015/B91

Domeniul: biblioteconomie; medicină


Buletin ştiinţific. Seria C. Fascicola : mecanică, tribologie, construcţii de maşini

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1224-3264

Intrări 2011: vol. XXIV/2010

Cota: 621.7/.9/B91

Domeniul: construcţii de maşini; tribologie; inginerie mecanică


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Hidrotehnică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 1224-3892

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 626/B91

Domeniul: inginerie; hidrotehnică

Online: http://www.tuiasi.ro/facultati/sim/index.php


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia I: Matematică. Mecanică teoretică. Fizică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 0304-5188

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 51/B91

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/html/ro/index_bu.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia II: Chimie şi inginerie chimică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 0254-7104

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 54/B91

Domeniul: chimie

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/html/ro/index_bu.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia III: Automatică şi calculatoare

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 1220-2169

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 681.3/B91

Domeniul: automatică; calculatoare

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/html/ro/index_bu.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia IV: Electrotehnică. Energetică. Electronică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 0258-9109

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 621.3/B91

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/html/ro/index_bu.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Ştiinţa şi ingineria materialelor

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 1453-1690

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 620.18/B91

Domeniul: ştiinţa materialelor; ingineria materialelor

Online: http://www.tuiasi.ro/facultati/sim/index.php?page=588


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia V: Construcţii de maşini

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 1011-2855

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 621/B91

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/sectia_cm/html/ro/index_cm.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia VII: Construcţii. Arhitectură

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 1224-3884

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 69/B91

Domeniul: construcţii civile; arhitectură

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/sectia_cm/html/ro/index_cm.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Ştiinţe socio-umane

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 1224-5860

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 37/B91

Domeniul: ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/sectia_cm/html/ro/index_cm.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Textile. Pielărie

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

ISSN 0253-1119

Intrări 2011: tom LVI(LX), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2010

Cota: 675/B91

Domeniul: industrie textilă; pielărie

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/sectia_cm/html/ro/index_cm.htm


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria: Automatică şi Calculatoare

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1224-600X

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 55(69), nr. 2, 3, 4/2010

Cota: 004:681.5/B91

Domeniul: automatică; informatică

Online: http://www.ac.upt.ro/journal/history.html


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria: Electronică şi Telecomunicaţii

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1583-3380

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom 55(69), fascicola 1, 2/2010

Cota: 621.3/B91

Domeniul: inginerie electronică; telecomunicaţii

Online: http://www.tc.etc.upt.ro/bulletin


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria: Management.
Inginerie Economică. Ingineria transporturilor

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1224-6050

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: tom 55(69), fascicola 1, 2/2010

Cota: 65:629/B91

Domeniul: inginerie economică; management; transporturi

Online: http://www.upt.ro/BuletineStiintifice/MPT/Pages/History.htm


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria Chimie şi Ingineria Mediului

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1224-6018

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: tom 55(69), fascicola 1, 2/2010

Cota: 54/B91

Domeniul: chimie; ingineria mediului

Online: http://www.chemicalbulletin.ro/Chemical-Bulletin-History.html


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria Educaţie fizică şi sport

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1583-7912

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: tom 8, fasc. 1-2/2010

Cota: 796/B91

Domeniul: educaţie fizică şi sport

Online: http://www.efs.upt.ro/buletin_stiintific.php


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria Limbi moderne

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1583-7463

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: tom 8, fasc. 1-2/2010

Cota: 81/B91

Domeniul: filologie

Online: http://www.upt.ro/pdf/cercetare2006/LM_BS_web-1.pdf


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria Mecanică

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1224-6077

Frecvenţa: semestrială

Intrări 2011: vol. 55(69), nr. 1, S1, 2/2010

Cota: 53/B91

Domeniul: fizică; inginerie mecanică

Online: http://eng.upt.ro/buletin/history.html


Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria Ştiinţe economice şi
socio-umane

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1583-7475

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: tom 8, fasc. 1-2/2010

Cota: 37/B91

Domeniul: ştiinţe economice; ştiinţe umaniste; ştiinţe sociale; ştiinţele educaţiei

Online: http://www.mpt.upt.ro/pag/411.html


Buletinul ştiinţific. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

ISSN 1221-628X

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: an LIII, nr. 2, 3, 4/2010

Cota: 69/B91

Domeniul: inginerie civilă

Online: http://buletinstiintific.utcb.ro/ro/index.html


Buletinul Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti. Seria ştiinţe socio-umane şi juridice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

ISSN 1841-6594

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. LXII, nr. 1-2/2010

Cota: 34/B91

Domeniul: ştiinţe economice; ştiinţe sociale; ştiinţe umane; drept

Online: http://www.bulletin.upg-ploiesti.ro/toc.jsp?pageType=SSUJ&language=2


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5246

Frecvenţa: bianual

Intrări 2011: vol. 67, nr. 1, 2/2009

Cota: 63/B91

Domeniul: agicultură; medicină veterinară

Online: http://journals.usamvcj.ro/

http://sestras.ro/journals/bulletin-of-university-of-agricultural-sciences


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca.
Animal Science and Biotechnologies

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5262

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. 67, nr. 1, 2/2010

Cota: 63/B91

Domeniul: agricultură; biotehnologii

Online: http://journals.usamvcj.ro/

http://sestras.ro/journals/bulletin-of-university-of-agricultural-sciences-2


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5254

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. 67, nr. 1, 2/2010

Cota: 634/B91

Domeniul: agricultură; horticultură

Online: http://journals.usamvcj.ro/horticulture


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca.
Veterinary Medicine

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5270

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. 67, nr. 1, 2/2010

Cota: 63/B91

Domeniul: agricultură; medicină veterinară

Online: http://journals.usamvcj.ro/veterinary

C


Caietele de la Putna

Fundaţia „Credinţă şi Creaţie”

ISSN 1844-7791

Intrări 2011: an II, nr. 2/2009; an III, nr. 3/2010

Cota: 8/C12

Domeniul: filologie

Online: http://www.putna.ro/pdf/CP-3-2010.pdf


Caietele Echinox

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca

ISSN 1582-960X

Intrări 2011: vol. 20/2011

Cota: 82/C12

Domeniul: filologie

Online: http://www.phantasma.ro/


Carpathian Journal of Food Science and Technology

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 2066-6845

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. II, nr. 1, 2/2010

Cota: 663/664/C26

Domeniul: industrie alimentară

Online: http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/


Carpathian Journal of Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-2851

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 26, nr. 2/2010

Cota: 51/C26

Domeniul: matematică

Online: http://carpathian.ubm.ro/


Cercetări agronomice în Moldova. Rezultate-Recomandări

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

ISSN 0379-5837

Frecvenţa: 4 nr./an (martie, iunie, septembrie şi decembrie)

Intrări 2011: an XLIII, vol. 3(143), 4(144)/2010; vol. XLIV, nr. 1(145), 2(146), 4(148)/2011

Cota: 631/636/C35

Domeniul: agricultură

Online: http://www.univagro-iasi.ro/CERCET_AGROMOLD/


Cercetări experimentale medico-chirurgicale = Journal of experimental medical surgical research

Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara

ISSN 1223-1533

Intrări 2011: an XVII, nr. 1, 2, 3, 4/2010

Cota: 617/C35

Domeniul: medicină

Online: http://www.jmed.ro/istoric.php


Colloquium politicum

Universitatea de Vest din Timişoara

ISSN 2065-8664

Intrări 2011: an I, nr. 1, 2/2010

Cota: 32/C62

Domeniul: ştiinţe politice


Creative Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-286X

Frecvenţa: anuală(1 vol.; 2 nr./an)

Intrări 2011: vol. 19, nr. 2/2010

Cota: 51/C84

Domeniul: matematică; informatică

Online: http://creative-mathematics.ubm.ro/

D


Dialogues francophones

Universitatea de Vest din Timişoara

ISSN 1224-7073

Frecvenţa: 1 nr./an

Intrări 2011: nr. 16/2010

Domeniul: filologie

Online: http://www.dfrev.uvt.ro/


Din istoria mecanicii

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

ISSN 2069-3559

Intrări 2011: nr. 1/2010

Domeniul: inginerie

E


Eurolimes

Universitatea din Oradea

ISSN 1841-9259

Frecvenţa: bianuală

Intrări 2011: vol. 10, toamna/2010

Cota: 332/E90

Domeniul: ştiinţe economice

Online: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=bf079f2b-b0bc-4dd2-8115-
4bbd36d344b0

G


Geography within the context of contemporary development = Geografia în contextul
dezvoltării contemporane

Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1843-2158

Frecvenţa: 1 nr./an

Intrări 2011: 2005

Cota: 91/G31

Domeniul: geografie


GeoJournal of tourism and geosites (GTG)

Universitatea din Oradea

ISSN 2065-0817

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an III, vol. 6, nr. 2/2010

Cota: 91/G31

Domeniul: agroturism; geografie

Online: http://gtg.webhost.uoradea.ro/


Geoltenia : revista studenţilor geografi de la Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova

ISSN 1584-9023

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an V, nr. 5/2010

Cota: 91/G31

Domeniul: geografie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/geoltenia/

I


Iaşi Polytechnic Magazine : book and soft

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

ISSN 1013-5278

Frecvenţa: periodic

Intrări 2011: vol. 21, nr. 1/4/2009; vol. 22, nr. 1/4/2010

Cota: 62/B91

Domeniul: calculatoare; inginerie mecanică; microbiologie industrială

J


Journal of Agroalimentary Processes and Technologies

Universitatea Banatului de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Timişoara

ISSN 1453-1399

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. XV, nr. 3, 4/2009; vol. XVI, nr. 1, 2/2010

Cota: 663/J78

Domeniul: microbiologie industrială

Online: http://www.journal-of-agroalimentary.ro/Journal-of-Agroalimentary-Processes-and-
Technologies-History.html


Journal of Computer Science and Control Systems

Universitatea din Oradea

ISSN 1844-6043

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 3, nr. 1, 2/2010

Domeniul: informatică; ingineria sistemelor

Online: http://electroinf.uoradea.ro/reviste/default.htm


Journal of Electrical and Electronics Engineering

Universitatea din Oradea

ISSN 1844-6035

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 3, nr. 1/2010

Cota: 004/J78

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică; telecomunicaţii; informatică

Online: http://electroinf.uoradea.ro/reviste%20EEE/default.htm


Journal of sustainable energy

Universitatea din Oradea

ISSN 2067-5534

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. I, nr. 1, 2/2010

Cota: 620.9/J78

Domeniul: inginerie electrică

Online: http://www.energy-cie.ro/

L


Lucrări ştiinţifice. Medicină veterinară

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

ISSN 1454-7406

Frecvenţa: anuală; bianuală(2010)

Intrări 2011: vol. 53(12), partea I, II, III, IV/2010

Cota: 619/L88

Domeniul: medicină veterinară

Online: http://www.univagro-iasi.ro/simpozion_med/Revista/


Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

ISSN 1454-7414

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 53, nr. 1, 2/2010

Cota: 631/635/L88

Domeniul: agricultură

Online: http://www.revagrois.ro/


Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

ISSN 1454-7368

Frecvenţa: anuală; bianuală(2010)

Intrări 2011: vol. 53(15), vol. 54(15)/2010; vol. 55(16)/2011

Cota: 636/L88

Domeniul: agricultură; zootehnie

Online: http://www.univagro-iasi.ro/revista_zoo/


Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi Biotehnologii

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

ISSN 1221-5287

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol. 43, partea I, II/2010

Cota: 63/L88

Domeniul: biotehnologie; zootehnie

Online: http://www.univagro-iasi.ro/revista_zoo/

M


Management şi marketing

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-2416

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: vol VIII: nr. 2/2010

Cota: 658/M20

Domeniul: management; marketing


Memoria ethnologica

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş

ISSN 1582-8573

Frecvenţa: bianuală

Intrări 2011: an X, nr. 36-37/2010; an XI, nr. 38-39/2011

Cota: 39/M57

Domeniul: etnografie; folclor

Online: http://cultura-traditionala.ro/memoria-ethnologica/


Monografii matematice

Universitatea de Vest Timişoara

ISSN 1453-9702

Frecvenţa: periodic

Intrări 2011: nr. 78/2005; nr. 79/2006; nr. 80/2007; nr. 83/2008

Cota: 51/M88

Domeniul: matematică

Online: http://www.math.uvt.ro/old/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27

N


Notulae botanicae horti agrobotanici Cluj Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 0255-965X

Frecvenţa: bianuală

Intrări 2011: vol. 38, nr. 2, nr. Special, 3/2010

Cota: 58/N88

Domeniul: botanică

Online: http://notulaebotanicae.ro/nbha/


Notulae scientia biologicae

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 2067-3205

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 2, nr. 4/2010

Cota: 57/N88

Domeniul: biologie

Online: http://notulaebiologicae.ro/nsb/

P


ProEnvironment : journal of documentation, research and professional training

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1844-6698

Frecvenţa: bianuală

Intrări 2011: vol. 3, nr. 5, 6/2010

Cota: 504/P94

Domeniul: agricultură; ecologie

Online: http://proenvironment.ro/promediu

R


Revista de ştiinţe juridice

Universitatea din Craiova

ISSN 1454-3699

Frecvenţa: trimestrială

Intrări 2011: nr. 1, 2, 3, 4/2009; nr. 1, 2/2010

Cota: 34/R49

Domeniul: drept


Revista Forum Geografic : studii şi cercetării de geografie şi protecţia mediului

Universitatea din Craiova

ISSN 1583-1523

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an IX, nr. 9/2010

Cota: 91/R49

Domeniul: ecologie; geografie; ştiinţe economice

Online: http://cis01.central.ucv.ro/forumgeografic/


Revista Mitropoliei Olteniei

Arhiepiscopia Craiovei

ISSN 1013-4239

Intrări 2011: nr. 1-4/2011

Cota: 2/R49

Domeniul: teologie

Online: http://www.revista-mitropoliaolteniei.ro/


Revista pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

ISSN 2066-9119

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 2, nr. 2/2010

Cota: 378/R49

Domeniul: ştiinţele educaţiei

Online: http://www.aracis.ro/en/publications/qar-magazine/about-qar-magazine/


Revue Valaque d'Études Économiques: une Revue International de Théories et d'Études
Appliquées en Matière de Gestion de Performance

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

ISSN 2067-9459

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 2(16), nr. 1, 2/2011

Cota: 33/R49

Domeniul: ştiinţe economice


Robotica & Management

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

ISSN 1453-2069

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 15, nr. 1/2010; vol. 16, nr. 1/2011

Cota: 621.8/R61

Domeniul: robotică; management

Online: http://www.uem.ro/


Romanian Journal of Acoustics and Vibration

Societatea Română de Acustică din Bucureşti

ISSN 1584-7284

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. VII, nr. 1, 2/2011; vol. III, nr. 1, 2/2011

Domeniul: fizică

Online: http://www.sra.ro/rjav.html


Romanian Journal of Grasslands and Forage Crops

Societatea Română de Pajişti din Cluj-Napoca

ISSN 2068-3065

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: nr. 2/2010

Cota: 633.2/.3/R70

Domeniul: agricultură

Online: http://www.ropaj.org/journal.html


Romanian Journal of Security Studies

Universitatea din Oradea

ISSN 2069-0703

Frecvenţa: trimestrială

Intrări 2011: vol. 1, nr. 1/2010

Cota: 32/R70

Domeniul: politică; Uniunea Europeană; NATO

Online: http://rjss.ro/

S


Scientia parasitologica

Fundaţia Scientia Parasitologica Pro Vita - Cluj-Napoca

ISSN 1582-1366

Frecvenţa: trimestrială

Intrări 2011: vol. 11, nr. 2, 3/2010

Cota: 616.9/S32

Domeniul: medicină

Online: http://www.zooparaz.net/scientia/index.html


Scientific Bulletin of the "Petru Maior" University of Târgu Mureş

Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş

ISSN 1841-9267

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: vol. 5(XXII)/2009; Vol. 7(XXIV), nr. 1-2/2010

Cota: 621/S37

Domeniul: inginerie; construcţii de maşini; inginerie electrică; automatică; informatică industrială

Online: http://scientificbulletin.upm.ro/


Scientific Bulletin. Series A. Applied mathematics and physics

Universitatea Politehnica din Bucureşti

ISSN 1223-7027

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 72, nr. 3, 4/2010; vol. 73, nr. 2, 3/2011

Cota: 51/S37

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Bulletin. Series B. Chemistry and materials science

Universitatea Politehnica din Bucureşti

ISSN 1454-2331

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 72, nr. 3, 4/2010; vol. 73, nr. 2, 3/2011

Cota: 54/S37

Domeniul: chimie; ştiinţa materialelor

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Bulletin. Series C. Electrical engineering and computer science

Universitatea Politehnica din Bucureşti

ISSN 1454-234x

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 72, nr. 3, 4/2010; vol. 73, nr. 2, 3/2011

Cota: 621.3/S37

Domeniul: inginerie electrică; calculatoare

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Bulletin. Series D. Mechanical engineering

Universitatea Politehnica din Bucureşti

ISSN 1454-2358

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 72, nr. 3, 4/2010; vol. 73, nr. 2, 3/2011

Cota: 62/S37

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Journal of the Technical University of Civil Engineering Bucharest.
Mathematical modelling in civil engineering

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

ISSN 1841-5555

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: vol. 6, nr. 2, 3, 4/2010; vol. 7, nr. 1-2/2011

Cota: 624/S37

Domeniul: inginerie civilă; matematică


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Chemia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-7154

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: an LIV, nr. suplimentar 2/2009; an LV, nr. 1, 2(tom I), 3, 4/2010

Cota: 54/S93

Domeniul: chimie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/chemia/index_en.html


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Dramatica

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1842-2799

Frecvenţa: semestrială

Intrări 2011: an LI, nr. 1/2006; an LII, nr. 2/2007; an LIII, nr. 2/2008; an LIV, nr. 1, 2/2009;
an LV, nr. 1-2/2010; an LVI, nr. 1/2011

Cota: 79/S93

Domeniul: arte; teatru; film

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/dramatica/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Educatio Artis Gymnasticae

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-1652

Frecvenţa: 4 nr./an

Intrări 2011: an LV, nr. 2, 3, 4/2010

Cota: 796/S93

Domeniul: educaţie fizică şi sport

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/educatio_eval.html


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Ephemerides

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-872x

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an LV, nr. 2/2010

Cota: 070/S93

Domeniul: jurnalism; ştiinţele comunicării

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/ephemerides/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Geographia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1221-079x

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an LV, nr. 1/2010

Cota: 91/S93

Domeniul: geografie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/geographia/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Informatica

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-869X

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an LIV, nr. 2, 3, 4/2010; an LVI, nr. 1/2011

Cota: 004/S93

Domeniul: informatică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/informatica/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Mathematica

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 0252-1938

Frecvenţa: trimestrială

Intrări 2011: an LV, nr. 3, 4/2010; an LVI, nr. 1, 2-2A/2011

Cota: 51/S93

Domeniul: matematică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/mathematica/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Negotia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8738

Frecvenţa: trimestrială

Intrări 2011: an LV, nr. 3, 4/2010; an LVI, nr. 1/2011

Cota: 33/S93

Domeniul: ştiinţe economice

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/negotia/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philologia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1220-0484

Frecvenţa: trimestrială

Intrări 2011: an LV, nr. 2, 3, 4/2010; an LVI, nr. 1/2011

Cota: 8/S93

Domeniul: filologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philosophia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1221-8138

Frecvenţa: 3 nr./an

Intrări 2011: an LV, nr. 2, 3/2010; an LVI, nr. 1/2011

Cota: 159.9/S93

Domeniul: filosofie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/philosophia/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Physica

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 0258-8730

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an LV, nr. 1, 2/2010

Cota: 53/S93

Domeniul: fizică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/physica/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Sociologia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8703

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an LV, nr. 1, 2/2010

Cota: 316/S93

Domeniul: sociologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/sociologia/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Studia Europaea

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8746

Frecvenţa: trimestrială

Intrări 2011: an LV, nr. 2, 3, 4/2010; an LVI, nr. 1/2011

Cota: 32/34/S93

Domeniul: ştiinţe economice; drept; istorie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/europaea/


Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Orthodoxa

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-0869

Frecvenţa: semestrială

Intrări 2011: an LV, nr. 1, 2/2010; an LVI, nr. 1/2011

Cota: 2/S93

Domeniul: teologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/th_orth/


Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ISSN 1584-3165

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: an VIII/2011

Cota: 94/S93

Domeniul: istorie

Online: http://istorie.ulbsibiu.ro/studia/index.html


Studii şi cercetări de onomastică(SCO)

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-3027

Frecvenţa: 2 nr./an

Intrări 2011: an II, nr. 1-2/2009

Cota: 81/S93

Domeniul: filologie; lingvistică

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol.html


Supply chain management journal : supply chain management for efficient consumer response

Universitatea Valahia din Târgovişte

ISSN 2069-5519

Intrări 2011: nr. 1, 2, supliment/2010

Cota: 658/S94

Domeniul: ştiinţe economice; management

Online: http://ecr.valahia.ro/PDFuri/revista/supply_chain_management_journal_nr_1_2011.pdf

T


Tehnomus : New technologies and products in machine manufacturing technologies journal

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1224-029X

Frecvenţa: anuală

Intrări 2011: nr. 17/2010

Cota: 621.8/T32

Domeniul: inginerie mecanică; mecatronică

Online: http://www.tehnomusjournal.fim.usv.ro/


Teze de doctorat ale UPT. Seria 1. Automatică

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-5208

Intrări 2011: nr. 15/2009; nr. 16/2010; nr. 17/2011

nr. 15: Contribuţii la dezvoltarea de aplicaţii utilizand reţele de senzori wireless / Cristian Gelu Vaşar

nr. 16: Contribuţii la crearea şi dezvoltarea unui nou concept de autorizare SAP bazat pe calificări şi
conectare fizică prin intermediul RFID / Cristea Ana Daniela

nr. 17: Contribuţii la identificarea şi conducerea proceselor metalurgice / Gelu-Ovidiu Tirian

Cota: 681.5/T48

Domeniul: automatică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-8444

Intrări 2011: nr. 10, 12, 13, 14/2010

nr. 10: Sinteza şi reactivitatea unor combinaţii carbonilice ale compuşilor heterociclici aromatici /
Oana-Raluca Pop

nr. 12: Contribuţii la studiul obţinerii şi a proprietăţilor unor derivaţi ai pirazolilor / Sabina Violeta Niţu

nr. 13: Obţinerea, studiul şi proprietăţile mercaptanilor heterociclici din clasa azolilor, compuşi cu
potenţial efect citotoxic / Andreea Anda Creangă

nr. 14: Studiul sintezei mercapto-triazolilor funcţionalizaţi, compuşi cu potenţială activitate biologică /
Ionuţ-Valentin Ledeţi

Cota: 54/T48

Domeniul: chimie


Teze de doctorat ale UPT. Seria 3. Energetică

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 2066-5156

Intrări 2011: Nr. 11, 12/2010

nr. 11: Contribuţii privind planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe / Dana Mihaela Pop
nr. 12: Integrarea surselor regenerabile de energie în sistemele electroenergetice actuale / 
Dan Jigoria-Oprea

Cota: 620.9/T48

Domeniul: energetică; inginerie electrică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-8223

Intrări 2011: nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/2010; nr. 49/2011

nr. 38: Contribuţii asupra procesului de cloraminare aplicat la tratarea apelor naturale / Corneliu Bogatu
nr. 39: Contribuţii la studiul reacţiilor la centrul anomeric al monozaharidelor / Anca Lascu
nr. 40: Studii privind elaborarea, proiectarea şi realizarea unei instalaţii experimentale pentru epurarea 
reziduurilor citostatice rezultate în tratamentele oncologice / Valentin Laurenţiu Ordodi
nr. 41: Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de potabilizare a apei provenită din lacurile de
acumulare / Elena-Gabriela Cical
nr. 42: Metode noi de obţinere a unor nanomateriale pe bază de y-Fe2O3 /Oana-Elena Ştefănescu nr. 43: Oligomeri incluzand hidraţi de carbon în catenă şi glicopolimeri derivaţi / Ana-Maria Chiş nr. 44: Studiul procesului de obţinere, caracterizare şi testare a efectului bactericid a unor materiale
zeolitice funcţionalizate cu dioxid de titan / Paula Sfîrloagă
nr. 45: Contribuţii la studiul proceselor de tratare a apelor de adancime prin oxidare cu dioxid de clor
şi clor / Dalila Marşavina
nr. 46: Contribuţii la studiul influenţei unor substanţe chimice asupra îmbunătăţirii curgerii lichidelor /
Nicu Borş
nr. 47: Contribuţii la obţinerea biodieselului / Ioana Adela Başa nr. 48: Evaluarea şi aplicarea procedeului de coagulare avansată la tratarea apelor de suprafaţă în
scop potabil / Smaranda Maşu
nr. 49: Studii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele
potabile şi de fantănă cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare şi a modelării matematice /
Mirela-Nicoleta Calisevici

Cota: 66/T48

Domeniul: chimie; inginerie industrială


Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-581X

Intrări 2011: nr. 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/2010; nr. 64, 65, 67, 68/2011

nr. 51: Contribuţii la calculul structurilor hidrotehnice îngropate în teren / Lăzărică Marinescu
nr. 54: Studiul proceselor de epurare a apelor reziduale provenite de la unităţile alimentare / 
Emilia Valentina Pantea
nr. 55: Contribuţii la studiul unor factori de influenţă asupra stării tehnice a drumurilor din zona Banatului /
Ciprian Costescu
nr. 56: Studii de drenaj eficiente tehnico-economic pentru terenurile cu exces de umiditate /
Hălbac-Cotoară-Zamfir Rareş
nr. 57: Contribuţii la monitorizarea scurgerii debitelor lichide ale raului Mureş în zona Arad / Maria Zaharie nr. 58: Probleme ale eutrofizării lacurilor de acumulare / Valy Gianina Husaru nr. 59: Studiul inundaţiilor pe raul Timiş amenajat în conceptul "mai mult spaţiu pentru râuri” /
Viorel-Cătălin Aldescu
nr. 60: Secole de industrie în Banatul Montan. Evoluţie şi impact. Studiu de caz: UCM Reşiţa, Platforma
Mociur / Adrian Chebuţiu
nr. 61: Analiza posibilităţilor şi limitelor conceptelor de modelare a curgerilor în sistem 1D, 2D şi 3D /
Marie-Alice Ghiţescu
nr. 62: Contribuţii la optimizarea unor sisteme complexe de gospodărie integrată a apelor / Cristian
Adrian Gîrbaciu
nr. 63: Optimizarea proiectării şi exploatării sistemelor hidroedilitare / Remus Retezan nr. 64: Analiza principiilor impactului minim al amenajărilor hidrotehnice asupra mediului / Ioana-Alina
Popescu-Buşan
nr. 65: Fenomene de poluare a solului şi apei-studiul unui tronson din bazinul hidrografic Bărzana /
Adia Grozav
nr. 67: Contribuţii la eficientizarea lucrărilor topografice în domeniul construcţiilor / Ion Nicolae Băbucă nr. 68: Studiul influenţei neomogenităţilor locale asupra proceselor de mişcare şi transport din acvifer /
Mihaela Violeta Bakoş

Cota: 624/T48

Domeniul: inginerie civilă


Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-7022

Intrări 2011: nr. 16/2009; nr. 17, 18, 19, 20, 21/2010

nr. 16: Active Flux" based wide speed range motion sensorless control of permanent magnet 
synchronous machines / Mihaela Codruţa Paicu
nr. 17: Contribuţii la analiza în domeniul timp a variaţiilor de funcţionare a maşinii asincrone de putere
redusă / Nicuşor Totor
nr. 18: Contribuţii privind estimarea în timp real a stării de încărcare şi a unor parametri caracteristici
la bateriile de tip LI-ION utilizate în industria auto / Adriana Trăistaru
nr. 19: Low cogging torque PMSM drives with rectangular current control / Alin Nicuşor Ştirban nr. 20: Sensorless control of single phase PM brusheless DC motor drives / Liviu Ioan Iepure nr. 21: New self-boost (Z-source) and boost DC-AC convertor topologies / Robert Antal

Cota: 621.3/T48

Domeniul: inginerie electrică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-7014

Intrări 2011: nr. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33/2010

nr. 23: Cercetări privind concepţia şi proiectarea oscilatoarelor sinusoidale integrate în tehnologie CMOS
/ Drăgoi Beniamin
nr. 24: Contribuţii privind utilizarea filtrelor Kalman în telecomunicaţii / Gal Janos nr. 25: Contribuţii la utilizarea tehnologiilor video în învăţămantului electronic / Mihai Ionuţ Oniţa nr. 26: Contribuţii la utilizarea noilor tehnologii informaţionale în diaporama digitală"/ Cristian Ţecu nr. 27: Contribuţii la monitorizarea calităţii energiei electrice / Ciprian Ovidiu Miron Dughir nr. 28: Some methods to increase network resilience and recovery performance / Florin-Josef Lătăreţu nr. 29: Contribuţii privind îmbunătăţirea calităţii puterii absorbite în sistemele de alimentare C.A.-C.C. /
Mircea-Ilie Băbăiţă
nr. 30: Contribuţii la dezvoltarea sistemelor optice de comunicaţii cu acces multiplu prin diviziunea
în COD (OCDMA) / Radu Ion Lucaciu
nr. 32: Complex wavelet transform: application to denoising / Ioana Adam nr. 33: Contribuţii la tehnicile de prelucrare a semnalului electrocardiografic / Călin Mihai Simu

Cota: 621.38/.39/T48

Domeniul: inginerie electronică; telecomunicaţii


Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-8967

Intrări 2011: nr. 20, 21, 22, 23, 24/2009; nr. 25, 26, 27/2010

 nr. 20: Contribuţii teoretice şi experimentale privind producerea de biogaz din deşeuri de biomasă / 
Adrian Eugen Cioablă

nr. 21: Contribuţii la studiul termic al funcţionării cutiilor de osii cu lagăre de rostogolire, la trenuri
de mare viteză / Cristian-Ioan Damian

nr. 22: Contribuţii privind sudarea oţelurilor acoperite / Aurelian Vasile Magda
nr. 23: Programarea off-line a roboţiilor industriali pe baza modelului matematic al proceselor tehnologice 
de şlefuire / Andrei Komjaty
nr. 24: Contribuţii privind reducerea deformaţiilor şi tensiunilor la sudarea tablelor subţiri utilizate în
construcţia vagoanelor / Gabriella Magdalena Meszar
nr. 25: Contribuţii privind proiectarea, realizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii
în întreprinderile mici şi mijlocii din Romania / Boglarka Lilla Debelka
nr. 26: Modelarea geometrică, ca tehnica de cuplare a sistemelor CAD-CAM de concepţie şi fabricaţie a
entităţilor geometrice / Sorin George Lemac
nr. 27: Modelarea procesului de sudare laser în regim Keyhole a materialelor metalice / Remus Boboescu

Cota: 62/69/T48

Domeniul: inginerie industrială


Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-4937

Intrări 2011: nr. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/2009; nr. 74, 75, 76, 77,
78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89/2010

nr. 58: Cercetări privind influenţa stării amestecului carburant şi a naturii combustibilului asupra 
performanţelor şi gradului de poluare ale unui motor cu aprindere prin scanteie
cu injecţie în poarta supapei / Adrian Irimescu
nr. 59: Applications de l analyse fractale dans le cas de rupture dynamique / Claudia Secrieru nr. 60: Cercetări privind aplicarea conceptelor ingineriei inverse în modelarea structurilor biomecanice /
Larenţiu Culea
nr. 61: Modelarea numerică şi experimentală a curgerii în pompele centrifuge / Adrian Ciprian Stuparu nr. 62: Metode şi algoritmi de prelucrare a semnalelor de vibraţii / Cristiana Căplescu nr. 63: Cercetări privind interacţiunea dintre automobilul echipat cu motor cu ardere internă şi mediu /
Adriana Tokar
nr. 64: Contribuţii privind studiul sistemelor mecanice cu legături unilaterale şi frecare / Oana Petcoviciu nr. 65: Cercetări privind influenţa tensiunii medie şi a gradului de asimetrie asupra vitezei de propagare
a fisurii pentru un oţel carbon / Cernescu Anghel Vasile
nr. 66: Optimizarea parametrilor constructivi şi de fiabilitate a structurilor tribologice turnate şi sinterizate
din bazalt / Aristică-Mihai Pleniceanu
nr. 67: Informatizarea şi clasarea datelor experimentale de zgomote şi vibraţii / Felicia Dragu nr. 68: Monitorizarea parametrilor mecanici prin soluţii wireless şi internet / Ionel-Valentin Nicolae nr. 69: Contribuţii privind eficientizarea metodelor şi tehnicilor din activităţile criminalistice, inclusiv prin
utilizarea termomecanicii în balistică / Cristian Neghină
nr. 70: Cercetări privind impactul sistemelor de transport asupra mediului / Ileana Negrea nr. 71: Studii şi cercetări privind construcţia şi funcţionarea motoarelor cu ardere internă cu scaune de
supapă sinterizate / Adela Filip
nr. 72: Contribuţii la studiul efectului de concentrare a tensiunilor cu aplicaţii în mecanica ruperii /
Radu-Marcel Negru
nr. 73: Contribuţii la studiul şi cercetarea schimbătoarelor de căldură compacte, din aluminiu, cu nervuri
ondulate / Paul Ilieş
nr. 74: Cercetări privind rezistenţa unor aliaje de magneziu cu aplicaţii în industria de automobile / Valentin
Eugen Moise
nr. 75: Studiu teoretic şi experimental privind calitatea aerului în zone aeroportuare / Gabriel Apostol nr. 76: Contribuţii la ridicarea performanţelor funcţionale ale contoarelor pentru lichide / Florin Silaghi nr. 77: Cercetări privind captarea CO2 rezultat din arderea combustibililor fosili sau neconvenţionali /
Dumitru Cebrucean
nr. 78: Contribuţii privind implementarea unor tehnici noninvazive avansate de investigaţie a deformaţiilor de
coloană vertebrală / Alis Gugoaşă Garaiman
nr. 79: Aspecte teoretice şi experimentale asupra tenacităţii dinamice a materialelor / Ramona Maria Sechei nr. 81: Contribuţii privind studiul durabilităţii cablurilor din oţel şi oţel-aluminiu / Herman Segal nr. 82: Vibraţii şi vibropercuţii în sisteme electromecanice / Ioan Lupu nr. 83: Contribuţii la optimizarea cu calculatorul a maşinilor de prelucrare prin eroziune electrică cu fir /
Alin Vasile Mnerie
nr. 84: Studiul teoretic şi experimental de rezistenţă şi deformabilitate a materialelor compozite utilizate
în domeniul transporturilor / Ion Chincea
nr. 86: Research on impact of the EU climate-energy package on romanian industrial activities / Dorel
Cicirone Bădescu
nr. 87: Studii şi cercetări privind nivelul noxelor măsurate la inspecţiile tehnice pentru autoturisme,
în raport cu tipul, durata şi condiţiile de exploatare a acestora / Petru Narcis Uricanu
nr. 89: Contribuţii la studiul tensiunilor şi al deformaţiilor arcurilor elicoidale ale vehiculelor feroviare
pentru optimizarea comportării acestora în exploatare / Maria Lăutaru

Cota: 621.7/.9/T48

Domeniul: inginerie mecanică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Ştiinţa calculatoarelor

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-7707

Intrări 2011: nr.. 15/2008; nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26/2009; nr. 27, 29, 28, 31, 32, 33/2010

 nr. 15: Cercetări ale eficienţei metodelor de creştere a dependabilităţii la treapta cache a unei ierarhii de 
memorii / Ovidiu+Constantin Novac
nr. 21: A data security perspective on information transmission over distributed systems / Răzvan Virgil
Bogdan
nr. 22: Contribuţii la antrenarea reţelelor neuronale. Învăţarea pe baza corecţiei erorii cu exemple negative
/ Cosmin Cernăzanu-Glăvan
nr. 23: A grid service layer for shared data programming / Dacian Florin Tudor nr. 24: A novel client-driven perspective on class hierarchy understanding and quality assessment / Petru
Florin Mihancea
nr. 25: Contribuţii la optimizarea resurselor în reţele locale fără fir / Sebastian Fuicu nr. 26: Contribuţii la îmbunătăţirea performanţei sistemelor cu microprocesor / Răzvan Traian Chevereşan nr. 27: Generic mechanism to extend object-oriented programing languages. The reverse inheritage class
relationship / Ciprian-Bogdan Chirilă
nr. 28: Contribuţii privind utilizarea stenografiei în protecţia şi transmiterea datelor / Daniela Natalia Stănescu nr. 29: Reliable implementations for cryptographic systems with testability facilities / Flavius-Gabriel Opriţoiu nr. 31: Formal representation and reasoning for microcoscopic medical image-based prognosis.
Application to breast cancer grading / Adina Eunice Tuţac
nr. 32: Sistem informatic pentru învăţămantul deschis la distanţă în artele vizuale / Dumitru
Penteliuc-Cotoşman
nr. 33: Advanced scheduling techniques in virtualized multi-core systems / Georgiana Irina Macariu

Cota: 004/T48

Domeniul: informatică; ştiinţa calculatoarelor


Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Ştiinţa şi ingineria materialelor

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

ISSN 1842-7855

Intrări 2011: nr. 16/2009; nr. 17, 18, 19/2010; nr. 21/2011

nr. 16: Cercetări privind influenţa proceselor fizico-chimico-metalurgice ce au loc la interfeţele 
cristalizor-zgură-oţel lichid / Monika Erika Popa
nr. 17: Studii şi cercetării privind compartarea la prelucrare plastică a oţelurilor inoxidabile termostabile
/ Jane Magaon
nr. 18: Studii şi cercetări asupra duratei de viaţă a rezistorilor electrici / Cosmin Locovei nr. 19: Cercetări privind optimizarea sistemelor de uscare prin congelare a alimentelor-analiza
comportamentală
a materialelor metalice şi a alimentelor / Gabriela-Victoria Anghel
nr. 21: Wear resistance improvement of titatium by surface alloying using electron beam irradiation /
Călin Marius Pogan

Cota: 620.1/T48

Domeniul: ştiinţa materialelor; ingineria materialelor

V


Valahian Journal of Economics Studies: an International Review of Theories and Applied Studies in Performance Management

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

ISSN 2067-9440

Intrări 2011: vol. 2(16), nr. 1, 2/2011

Cota: 65/V14

Domeniul: ştiinţe economice

W


Word and Text : A Journal of Literary Studies and Linguistics

Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

ISSN 2069-9271

Intrări 2011: nr. 1/2011

Cota: 81/W83

Domeniul: filologie

Online: http://jlsl.upg-ploiesti.ro/site_romana/Acasa.html