TITLURI REVISTE - DONAȚII INTERNE 2012A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA


Actualități stomatologice

ISSN 1583-6010

Frecvența: lunară

Intrări 2012: an III, nr. 9/2001; an XIII, nr. 49, 50, 51, 52, 54/2011

Cota: 616.3/A16

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online: http://www.dentalnews.ro/


Agathos

ISSN 2069-1025

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: vol. 1, nr. 1/2010

Cota: 8/A26

Domeniul: studii culturale; filologie; teatru și artele spectacolului; sociologie

Online (AD): http://www.agathos-international-review.com/


Astra

ISSN 1454-2447

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: anul I (XLIV), nr. 1(324)/2010

Cota: 008/A89

Domeniul: studii culturale; filologie

Online: http://www.revista-astra.ro/


Astra supliment: literatură, arte și idei

ISSN 2069-1955

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: anul I (XLIV), nr. 1(324)/2010

Cota: 008/A89

Domeniul: studii culturale; filologie

Online: http://www.revista-astra.ro/literatura


Agrimedia

ISSN 1844-3176

Frecvența: lunară

Intrări 2012: an IV, nr. 7(40), 9(42), 10(43), 12(45)/2010; an V, nr. 2(47), 3(48), 4(49), 5(50), 6(51)/2011

Cota: 63/A28

Domeniul: agronomie

Online: http://www.agrimedia.ro/9/post/2012/09/revista-agrimedia-septembrie-2012.html


Analele Putnei

ISSN 1841-625X

Frecvența: bianuala

Intrări 2012: an VI, nr. 2/2010; an VII, nr. 1//2011

Cota: 94/A48

Domeniul: studii culturale; istorie; teologie

Online: http://analeleputnei.ro


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula I: Economie și Informatică Aplicată

ISSN 1584-0409

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XVI, nr. 1, 2/2010; an XVII, nr. 1, 2/2011

Cota: 33/A48

Domeniul: economie; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://www.ann.ugal.ro/eco/index.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula II: Matematică. Fizică. Mecanică teoretică

ISSN 1842-6506

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an III (XXXIV), nr. 1/2011

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică

Online: http:// www.phys.ugal.ro/Annals_Fascicle_2/


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula VIII: Tribologie

ISSN 1221-4590

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. XVII, nr. 1/2011

Cota: 621.89/A48

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http:// www.om.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology/index.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XII: Utilajul și tehnologia sudării

ISSN 1221-4639

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 22/2011

Cota: 621.7/A48

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://www.rs.ugal.ro/annals.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XIII: Limbă și literatură

ISSN 1221-4647

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XVII(XXVIII), vol. 29, 30/2010

Cota: 8/A48

Domeniul: filologie

Online: http://www.lit.ugal.ro/docint/CERCETARE/Publicatii/Anale.%20Fascicula%20XIII.%20Limba%20si%20literatura/Home.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XIV: Inginerie mecanică

ISSN 1224-5615

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an XVIII, vol. 2/2011; an XVII, vol. 2/2012

Cota: 62/A48

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.ann.ugal.ro/im/


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XIX: Istorie

ISSN 1583-7181

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an IX/2010

Domeniul: istorie

Online: http://www.istorie.ugal.ro/anale.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XV: Educație fizică și management în sport

ISSN 1454-9832

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XII, nr. 1, 2/2011

Cota: 796/A48

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.efms.ugal.ro/


Anuarul caselor de avocatură

Frecvența: anuală

Intrări 2012: 2011; 2012

Cota: 34/A48

Domeniul: drept


Anuarul de business al României. Ziarul Financiar

Frecvența: anuală

Intrări 2012: 2011

Cota: 65/A48

Domeniul: economie; finanțe


Archiva Moldaviae

ISSN 2067-3930

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an I/2009

Cota: 930.25/A71

Domeniul: istorie; științe ale informării și documentării


Archives of the Balkan Medical Union

ISSN 0041-6940

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 45, nr. 4/2010; vol. 46, nr. 1, 2, 3/2011

Cota: 61/A71

Domeniul: medicină

Online: http://umbalk.org/archive_en.html


Arta stomatologică

ISSN 1224-3841

Intrări 2012: nr. 3/1995; nr. 2, 3/1996; an III, nr. 1, 3-4/1997; an IV, nr. 4, 6/1998

Cota: 616.31/A84

Domeniul: medicină; medicină dentară


Automatizări și instrumentație : serie nouă

ISSN 1582-3334

Intrări 2012: nr. 5-6/2009

Cota: 681/A93

Domeniul: ingineria sistemelor; inginerie mecanică

Online: http://www.aair.org.ro/revista/Revista.html


Axis libri : revistă culturală

ISSN 1844-9603

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: an IV, nr. 12, 13/2011; an V, nr. 16/2012

Domeniul: științe ale informării și documentării; limba și literatura română; studii culturale

Online: http://www.bvau.ro/docs/axislibri

top

B


Balkan Journal of Stomatology

ISSN 1107-1141

Frecvența: 3 nr./an

Intrări 2012: vol. 5, nr. 1/2001

Cota: 616.3/B22

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online (AD): http://www.e-bass.org/journal/


British Medical Journal

ISSN 1222-5835

Frecvența: 10 nr./an

Intrări 2012: vol. 16, nr. 5, 6, 8, 10/2009; vol. 17, nr. 2, 3, 7, 8, 9/2010; vol. 18, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2011; vol. 19, nr. 1/2012

Cota: 61/B23

Domeniul: medicină

Online: http://www.bmj.ro/


Brutarul : revista morarilor, brutarilor, cofetarilor și patiserilor

ISSN 1582-9251

Frecvența: lunar

Intrări 2012: an XI, nr. 12/2011; an XII, nr. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11/2012

Cota: 664.6/B85

Domeniul: ingineria produselor alimentare

Online: http://www.brutarul.ro


Buletinul ISPE

ISSN 1584-546X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 53, nr. 2/2010; vol. 54, nr. 3, 4/2011; vol. 55, nr.1, 2/2012

Cota: 620/B91

Domeniul: inginerie electrică; ingineria materialelor

Online: http://www.ispe.ro/newsletter/

top

C


Capital 300 cei mai bogați români

Frecvența: anuală

Intrări 2012: 2011

Domeniul: economie


Caiet de semiotică

ISSN 1012-1471

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 19/2008; nr. 20/2009

Domeniul: filologie; limba și literatura română; limba și literatura engleză

Online: http://www.litere.uvt.ro/vechi/SEMIOTICA/index.htm


Caietele de la Putna

ISSN 1844-7791

Frecvența: 4 nr./ an

Intrări 2012: an IV, nr.4/2011

Cota: 8/C12

Domeniul: filologie; limba si literatura română; teologie

Online: http://www.putna.ro/Caiete-Putna-s7-ss2.php


Caiete critice

ISSN 1220-6350

Frecvența: 4 nr./ an

Intrări 2012: nr. 2, 3, 4/2012

Cota: 821.135/C12

Domeniul: limba și literatura română

Online: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/


Călăuza ortodoxă

ISSN 1222-1767

Frecvența: lunară

Intrări 2012: an XXI, nr. 269, 270, 271-272, 273, 274-275, 276-277/2011

Cota: 281.9/C13

Domeniul: teologie

Online: http://www.calauza.edj.ro/


Cei mai mari jucători din economie 2012

Intrări 2012: 2012

Cota: 33/C33

Domeniul: economie; finanțe


Cetatea Oradea: revistă de patrimoniu si turism

ISSN 1842-5429

Intrări 2012: nr. 1/2012

Cota: 72/C37

Domeniul: studii culturale; arhitectură; economie


Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor

ISSN 1454-9263

Intrări 2012: nr. 3, 4/2012

Cota: 657/C68

Domeniul: economie; administrarea afacerilor; contabilitate


Credință și cunoaștere : interferențe

ISSN 2069-4571

Intrări 2012: an I, nr. 1/2010

Cota: 26/28/C84

Domeniul: teologie

Online: http://www.studiiinterdisciplinare.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=55&lang=ro


Cronica veche

ISSN 2069-6701

Intrări 2012: an I(XLVI), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11/2011

Cota: 82/C90

Domeniul: filologie; limba și literatura română

Online: http://cronicaveche.wordpress.com/


Curierul judiciar : revistă juridică fondată la 4 mai 1892

ISSN 1582-7526

Intrări 2012: nr. 1/2011

Cota: 34/C95

Domeniul: drept

Online: http://curieruljudiciar.ro/revista/


Curtea de la Argeș

ISSN 2068-9489

Frecvența: lunară

Intrări 2012: an II, nr. 3(4), 4(5), 5(6), 6(7), 7(8), 8(9), 9(10), 10(11)/2011

Cota: 008/C95

Domeniul: studii culturale; arte; istorie

Online (AD): http://www.curteadelaarges.ro/III_9_22.php

top

D


Danubius

ISSN 1220-5052

Intrări 2012: an XXVII/2010; an XXIX/2011

Cota: 94/D17

Domeniul: istorie

Online: http://www.revistadanubius.ro/


DentistryR

Intrări 2012: vol. 1, nr. 1/2005

Cota: 616.3/D32

Domeniul: medicină; medicină dentară


Dilemateca

ISSN 1842-1377

Intrări 2012: an VI, nr. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/2011

Cota: 82/D41

Domeniul: arte; studii culturale; filologie; limba și literatura română

Online: http://dilemaveche.ro/sectiune/dilemateca


Discursul specializat – teorie și practică

ISSN 1843-8423

Intrări 2012: nr. 3/2010

Cota: 81'42/D53

Domeniul: filologie; limba și literatura română; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză; limbi moderne aplicate; sociologie

Online: http://www.fabula.org/actualites/discursul-specializat-teorie-si-practica-ndeg3-2010_43524.php


DICE: Diversité et identité culturelle en Europe

ISSN 2067-0931

Intrări 2012: tom 7, nr. 7/2010; tom 8, nr.1/2011

Cota: 82/D39

Domeniul: studii culturale; filologie; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză

Online: http://www.mlr.ro/ro-dice.html

top

E


ECCE IURIS

ISSN 2067-1067

Frecvența: anual

Intrări 2012: an III/2011

Domeniul: drept

Online (AD): http://www.drept.ugal.ro/students_journal.php

top

F


Fiziologia = Physiology

ISSN 1223-2076

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 20, nr. 1(65), 2(66), 3(67), 4(68)/2010

Cota: 612/F62

Domeniul: medicină

Online: http://revista_fiziologia.umft.ro/

top

G


Gineco.ro : revistă de informare specializată

ISSN 1841-4435

Intrări 2012: an VII, nr. 23(1)/2011

Cota: 618.1/G57

Domeniul: medicină

top

H


Hipocrate

ISSN 1842-0192

Intrări 2012: an V, nr. 45, 46, 47, 48/2010

Cota: 61/H61

Domeniul: medicină

Online: http://www.revista-hipocrate.ro

top

I


Income magazine

Intrări 2012: nr. 3/2012

Cota: 33/I-43

Domeniul: economie; finanțe

Online: http://incomemagazine.ro/


Informații din Metalurgia Mondială

ISSN 1224-1512

Frecvența: lunară

Intrări 2012: nr. 7/2011

Cota: 669/I-52

Domeniul: ingineria materialelor

Online: http://www.metalurgia.ro/informatii.html


Istros

ISSN 1453-6943

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XVII/2011

Cota: 902/I-87

Domeniul: istorie

Online: http://www.muzeulbrailei.ro/index.php?pn=2&idn=2500130493278316474

top

L


Litere : revistă lunară de cultură a Societății Scriitorilor Târgovișteni

ISSN 1582-0289

Frecvența: lunară

Intrări 2012: nr. 4(145), 5(146)/2012

Domeniul: filologie

Online (AD): http://www.bibliotheca.ro/reviste/litere/

top

M


Maedica : a Journal of Clinical Medicine

ISSN 1841-9038

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 6(9), nr. 1/2011

Cota: 616/M54

Domeniul: medicină

Online (AD): http://www.maedica.org/


Medic dentist.ro : revistă de informare specializată

ISSN 1841-5830

Intrări 2012: nr. 1, 2/2005

Cota: 616.3/M54

Domeniul: medicină; medicină dentară


Medic. ro : revistă de informare pentru medici

ISSN 1584-3513

Frecvența: 10 nr./an

Intrări 2012: an VIII, nr. 72/3/2011

Cota: 61/M54

Domeniul: medicină

Online: http://www.pulsmedia.eu/inpage/medic-ro/


Medicina stomatologică

ISSN 1453-1224

Intrări 2012: vol. 5, nr. 1, 2, 3, 4/2001; vol. 5, nr. 6/2002; vol. 6, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6/2002; vol. 7, nr. 1, 3, 4, 5-6/2003; vol. 8, nr. 1, 2, 3, 4/2004

Cota: 616.31/M54

Domeniul: medicină; medicina dentară


Memoria ethnologica

ISSN 1582-8573

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XI, nr. 40-41/2011

Domeniul: studii culturale

Online (AD): http://www.memoria-ethnologica.ro/ro/prezentare


Monitorul AROTERM

ISSN 1582-0335

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 1, nr. 1, 2, 3, 4/1997; vol. 2, nr. 1, 2, 3, 4/1998; vol. 3, nr. 1, 2, 3, 4/1999; vol. 4, nr. 1, 2, 3, 4/2000; an 5, nr. Festiv, 2, 3, 4/2001; vol. 6, nr. 1, 2, 3, 4/2002; vol. 7, nr. 1, 2, 3, 4/2003; vol. 8, nr. 1, 2, 3, 4/2004; vol. 9, nr. 1, 2, 3, 4/2005; vol. 10, nr. 1, 2, 3, 4/2006; vol. 11, nr. 1, 2/2007

Domeniul: inginerie civilă și instalații; inginerie și management

Online (AD): http://monitorul.arotem.ro/

top

N


Neonatologia : revista Asociației de Neonatologie din România

ISSN 1224-4309

Frecvența: 4 nr./an

Intrari 2012: nr. 46-47/2009

Cota: 616-053.2/N49

Domeniul: medicină

Online: http://www.neonatologie.ro/neonatologia.php

top

O


Oncolog-hematolog.ro : revistă de educație medicală continuă

ISSN 2066-8716

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: an V, nr. 14/1/2011

Domeniul: medicină

Online: http://www.pulsmedia.eu/inpage/oncolog-hematolog-ro/

top

P


Papers of the International Symposium Euro-Aliment

ISSN 1843-5114

Intrări 2012: 2011

Cota: 663/664/P29

Domeniul: ingineria produselor alimentare


Pediatru.ro : revistă de informare specializată

ISSN 1841-5164

Intrări 2012: an VI, nr. 20/4/2010

Cota: 616.24/.25/P97

Domeniul: medicină

Online:

http://content.yudu.com/Library/A1i8e5/Pediatruro12/resources/index.htm?referrerUrl=

http://content.yudu.com/Library/A1i8e8/Pediatruro13/resources/index.htm?referrerUrl=

http://content.yudu.com/Library/A1eb3v/Pediatruro14/resources/index.htm?referrerUrl=


Pharma Business : revistă de management medical și farmaceutic

ISSN 1841-8163

Intrări 2012: nr. 50/2012

Cota: 61/P63

Domeniul: medicină; farmacie

Online: http://www.pharma-business.ro/


Pneumologia : revista Societății Române de Pneumologie

ISSN 2067-2993

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: vol. 59, nr. 4/2010

Cota: 616.2/P88

Domeniul: medicină

Online: http://pneumologia.eu/


Public administration & regional studies

ISSN 2065-1759

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an III, nr. 2/2010

Cota: 34/P98

Domeniul: drept; științe administrative

Online: http://www.drept.ugal.ro/public_administration.php

top

Q


Quaderni della Casa Romena di Venezia

ISSN 1583-9397

Frecvența:

Intrări 2012: nr. VIII/2011

Cota: 821.131.1/Q13

Domeniul: filologie; limba și literatura română; limbi moderne aplicate

Online (AD): http://www.icr.ro/venetia/quaderni-della-casa-romena-di-venezia-viii-2011/

top

R


Radioamatorul : publicație editată de Federația Română de Radioamatorism

ISSN 1221-3721

Frecvența: lunar

Intrări 2012: nr. 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11-12/1993

Cota: 621.39/R15

Domeniul: inginerie mecanică; inginerie electronică și telecomunicații


Regard

Frecvența: lunar

Intrări 2012: nr. 51, 52/2011; nr. 54/2012

Cota: 008/R39

Domeniul: studii culturale

Online: http:www.regard.ro


Revista de chimie

ISSN 0034-7752

Frecvența: lunar

Intrări 2012: vol. 62, nr. 6/2011

Domeniul: chimie

Online: http://www.revistadechimie.ro/


Revista pentru asigurarea calității în învățământul superior

ISSN 2066-9119

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 3, nr. 1, 2/2011

Domeniul: științe ale educației; management

Online: http://www.aracis.ro/en/publications/qar-magazine/about-qar-magazine/


Revista română de medicină dentară

ISSN 1841-6942

Intrări 2012: vol. 8, nr. 1, 2/2005; vol. 9, nr. 3/2006; vol. 10, nr. 4/2007

Cota: 616.31/R49

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online: http://www.unas.ro/unas/content/blogcategory/11/32/


Revista română de sociologie

ISSN 1224-9262

Frecvența: 3 ori/an (numere duble)

Intrări 2012: an XVII, nr. 5-6/2006

Cota: 316/R49

Domeniul: sociologie

Online: http://www.revistadesociologie.ro/


Revista Română. Revistă a Românilor de Pretudindeni

ISSN 1224-2454

Intrări 2012: an XVI, nr. 2(60), 3(61), 4(62)/2010; an XVII, nr. 1(63)/2011

Cota: 32/R49

Domeniul: studii politice; studii culturale

Online (AD): http://astra.iasi.roedu.net/revistaromana/


Romanian journal of communication and public relations

ISSN 1454-8100

Frecvența: 3 ori/an

Intrări 2012: vol. 14, nr. 1(25)/2012

Domeniul: științe ale comunicării; marketing; sociologie

Online: http://journalofcommunication.ro/


RSMG : revista studentului medicinist gălățean

Intrări 2012: nr. 1/2011

Cota: 61/R87

Domeniul: medicină; medicină dentară

top

S


Sănătatea plantelor

ISSN 1453-9330

Frecvența: 12 nr./an

Intrări 2012: nr. 11/2004; nr. 5/2005

Cota: 631/635/S19

Domeniul: agronomie


Scientific American Mind – Psihologia azi

ISSN 2068-6390

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: nr. 2(31)/2010-2011

Cota: 159.9/P97

Domeniul: științe ale educației

Online: http://www.sciam.ro/


Stomatologia

ISSN 1220-1998

Intrări 2012: vol. XLIV, nr. 1-2/1998; vol. XLV, nr. 1, 2, 3/1999

Cota: 616.3/S89

Domeniul: medicină; medicină dentară


Studii și materiale de istorie modernă

ISSN 0567-6320

Intrări 2012: vol. XXIX/2011

Cota: 93/94/S94

Domeniul: istorie

Online: http://www.ear.ro/3brevist/rv19/rv19.htm


Studii teologice : revista Facultății de Teologie din Patriarhia Română

ISSN 1011-8845-4888

Intrări 2012: an VII, nr. 4/2011; an VIII, nr. 1/2012

Cota: 2/S94

Domeniul: teologie

Online: http://www.studiiteologice.ro/


Sudura

ISSN 1453-0384

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. XXI, nr. 1/2011

Cota: 621.79/S94

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://www.asr.ro/html_ro/ro13_revista.htm


Școala EDU

ISSN 2069-959X

Intrări 2012: nr. 3/2011

Cota: 37/S38

Domeniul: științe ale educației

Online: http://scoalaedu.ro/

top

T


Tehnica dentară

ISSN 1583-2937

Frecvența:

Intrări 2012: an I, nr. 3, 4/2003; an III, nr. 1(8)/2004

Cota: 616.31/T32

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online (AD): http://www.antd.ro/revista-das-dental-labor.html


Tehnica instalațiilor : revistă de specialitate : sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice

ISSN 1582-6244

Frecvența: 1 nr./2 luni

Intrări 2012: an XI, nr. 9(94)/2011; an XII, nr. 5(101)/2012

Cota: 621.5/T32

Domeniul: inginerie mecanică; inginerie electrică; inginerie civilă și instalații

Online: http://www.tehnicainstalatiilor.ro/


Tehnica militară

ISSN 1582-7321

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: nr. 1/2007

Cota: 623/T32

Domeniul: inginerie

Online: http://www.acttm.ro/ro/revista/nr12007.html


Tehnologii și materiale avansate. Lucrările Conferinței Internaționale UgalMat

ISSN 1843-5807

Frecvența: anual

Intrări 2012: vol. 1, 2/2009; 2011

Cota: 620.1/T32

Domeniul: ingineria materialelor


Teologie și educație la Dunărea de Jos

ISSN 1843-8660

Intrări 2012: fasc. X/2011

Domeniul: teologie; științe ale educației

Online: http://www.calauza.edj.ro/?p=1556


Top tranzacții

Intrări 2012: 2011

Cota: 65/T76

Domeniul: administrarea afacerilor; economie; economie și afaceri internaționale


Translation studies : retrospective and prospective views

ISSN 2065-3514

Intrări 2012: an II, nr. 4, 5, 6/2009; an III, nr. 7, 8, 9/2010; an IV, nr. 10, 11, 12/2011; an V, nr. 12/2011

Cota: 81'25/T81

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză

Online: http://www.lit.ugal.ro/docint/CERCETARE/Publicatii/Engleza/TSRPV/Home.htm


Transylvanian Review

ISSN 1221-1249

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: vol. XX, supliment nr. 3/2011

Cota: 94/T81

Domeniul: istorie

Online: http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Detaliu.aspx?t=prezentare

top

V


Vestitorul ortodoxiei : periodic de informație bisericească, teologie și spiritualitate al Patriarhiei Române

Intrări 2012: an IV(XXI), nr. septembrie-octombrie, noiembrie-decembrie/2011

Cota: 2/V51

Domeniul: teologie

Online: http://www.patriarhia.ro/ro/publicatii/vestitorul_ortodoxiei.html


Viața Stomatologică : Revista Asociației Medicilor Stomatologi cu Practica Privată din România

ISSN 1545-5772

Intrări 2012: an III, nr. 3, 4/2001; an V, nr. 26, 27, 28, 29, 31/2003; an VI, nr. 32, 33, 34, 35, 36/2004; an VII, nr. 37, 39, 40, 41, 42/2005; an VIII, nr. 43, 46, 48/2006

Cota: 616.31/V54

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online: http://dental.ro/main/revista-viata-stomatologica.html

top