TITLURI REVISTE – SCHIMB INTERBIBLIOTECAR INTERN 2012A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA


Acta Electrotehnica

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1841-3323

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 52, nr. 1, 2, 3/2011

Cota: 621.3/A15

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică și telecomunicații

Online: http://ie.utcluj.ro/acta_electrotehnica.php


Acta Tehnica Napocensis. Electronică - Telecomunicații

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-6542

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 52, nr. 2, 3/2011

Cota: 621.38/.39/A15

Domeniul: inginerie electronică și telecomunicații

Online: http://users.utcluj.ro/~atn/


Acta Tehnica Napocensis. Series: Applied Mathematics and Mechanics

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-5872

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: tom 54, vol. IV, PSD/2011; tom 55, vol. I, II/2012

Cota: 51/A15

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică

Online: http://www.atna-mam.utcluj.ro/


Acta Tehnica Napocensis. Series: Languages for specific purposes

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1454-685x

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 12, nr. 1, 2/2012

Cota: 81/A15

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză

Online: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=c9421521-c9f1-4e78-b8fd-642364d9283f&articleId=a2a9f88e-33de-4400-8ce2-b8cf0de3eb6a


Advances in Electrical and Computer Engineering

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1582-7445

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 11, nr. 4/2011; vol. 12, nr.1, 2, 3/2012

Cota: 004:621.3/A23

Domeniul: inginerie electrică; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://www.aece.ro/


Agricultura: revistă de știință și practică agricolă

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1221-5317

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: an XX, nr. 3-4 (79-80)/2011; an XXI, nr. 1-2 (81-82)/2012

Cota: 63/A28

Domeniul: agronomie


Analele Bucovinei

Academia Română. Centrul de Studii "Bucovina" Rădăuți

ISSN 1221-9975

Frecvența: semestrială

Intrări 2012: an XVII, nr. 1,2 /2010

Cota: 908/A48

Domeniul: economie; geografie


Analele științifice de istorie. Codrul Cosminului

UniversitateaȘtefan cel Maredin Suceava

ISSN 1224-032X

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: an XVII, nr. 1, 2/2011

Cota: 94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://atlas.usv.ro/www/codru_net/


Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Seria Științe politice

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

ISSN 1842-3221

Frecvența: anuală

Intrări 2012: tom IV/2009; tom V/2010

Cota: 32/A48

Domeniul: științe politice; științe ale comunicării

Online: http://anale.fssp.uaic.ro/?publicatie=stiintepolitice&lang=ro&worksession=


Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Seria Științele educației

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

ISSN 1453-0775

Frecvența: anuală

Intrări 2012: tom XV/2011

Cota: 37/A48

Domeniul: științe ale educației

Online: http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm


Analele Științifice ale Universității „Ovidius” Constanța. Seria Matematică

Universitatea „Ovidius” Constanța

ISSN 1224-1784

Frecvența: anuală

Intrări 2012: tom. XVII/2009

Domeniul: matematică

Online: http://www.anstuocmath.ro/seria-matematica


Analele Universității București. Drept

Universitatea din București

ISSN 1011-0623

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: an X, nr. 2, 3, 4/2011

Cota: 34/A48

Domeniul: drept

Online: http://www.drept.unibuc.ro/Informatii-s70-ro.htm


Analele Universității București. Geografie

Universitatea din București

ISSN 1013-4115

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an LX/2011

Domeniul: economie; geografie

Online: http://www.annalsreview.geo.unibuc.ro/


Analele Universității București. Istorie

Universitatea din București

ISSN 1220-0255

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an LIX/2010; an LX, partea I/2011

Cota: 93/94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://www.unibuc.ro/facultati/istorie/anale-istorie/


Analele Universității București. Limba și literatura română

Universitatea din București

ISSN 1220-0271

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an LX/2011

Cota: 8/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura română

Online: http://www.aub.unibuc.ro/


Analele Universității București. Limbi și literaturi străine

Universitatea din București

ISSN 1220-0263

Frecvența: anual

Intrări 2012: an LX: nr.2

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză; limbi moderne aplicate

Online: http://www.unibuc.ro/anale_ub/limbi/index.php


Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu. Seria Economie

Universitatea :Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

ISSN 1844-7007

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 2, 3/2010; nr. 2, 3/2011; nr. 1, 2/2012

Cota: 33/A48

Domeniul: economie

Online: http://www.utgjiu.ro/revista/?s=ec


Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu. Seria Litere și Științe Sociale

Universitatea :Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

ISSN 1844-6050

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 2, 3/2010; nr. 2, 3/2011

Cota: 1/3:8/9/A48

Domeniul: drept; filologie; filosofie; istorie; teologie; economie; sociologie

Online: http://www.utgjiu.ro/revista/?s=lit


Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu. Seria Științe Juridice

Universitatea :Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

ISSN 1844-7015

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 3/2011

Cota: 34(05)/A48

Domeniul: drept

Online: http://www.utgjiu.ro/revista/?s=jur


Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Matematică-informatică

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1224-970X

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. XLVIII, fasc. 3/2010; vol. XLIX, fasc. 1, 2/2011

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://www.math.uvt.ro/anmath/index.php/ami


Analele Universității din Craiova. Seria Chimie

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-5288

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XL, nr. 1, 2/2011

Cota: 54/A48

Domeniul: chimie

Online: http://chimie.ucv.ro/anale/


Analele Universității din Craiova. Seria Comunicare. Media

Universitatea din Craiova

ISSN 2247-1499

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an I, nr. 1-2/2011

Cota: 316.7/A48

Domeniul: științe ale comunicării; sociologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/auccom/


Analele Universității din Craiova. Seria Filosofie

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-8325

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 27(1), 28(2)/2011; nr. 29(1)/2012

Cota: 1/A48

Domeniul: filosofie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/


Analele Universității din Craiova. Seria Geografie

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-4112

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. XIV/2011

Cota: 91/A48

Domeniul: geografie; economie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/geografie/


Analele Universității din Craiova. Seria Inginerie electrică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-530X

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an 35, nr. 35/2011

Cota: 621.31/A48

Domeniul: inginerie electrică

Online: http://elth.ucv.ro/fisiere/anale/


Analele Universității din Craiova. Seria Istorie

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5704

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XVI, nr. 2(20)/2011; an XVII, nr. 1(21)/2012

Cota: 93/94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/istorie/


Analele Universității din Craiova. Seria Matematică - Informatică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-6934

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. XXXVIII, nr. 2, 3, 4/2011; vol.XXXIX, nr.1/2012

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami


Analele Universității din Craiova. Seria Științe filologice - Langues et litteratures romanes

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-8150

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. XV, nr. 1/2011

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lrl/anale_franceza_ro.htm


Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice - Limbi străine aplicate

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-8074

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an VII, nr. 1, 2/2011

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză; limbi moderne aplicate

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/limbi_straine_aplicate/


Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice - Lingvistică

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5712

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XXXIII, nr. 1-2/2011

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura română; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză; limbi moderne aplicate

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica_ro.htm


Analele Universității din Oradea. Fascicula Limba și Literatura română

Universitatea din Oradea

ISSN 1224-7588

Frecvența: anuală

Intrări 2012: 2010; 2011

Cota: 81/82/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura română

Online: http://analeromana.uoradea.ro/3-submission.html


Analele Universității din Oradea. Fascicola Matematică

Universitatea din Oradea

ISSN 1221-1265

Frecvența: anuală

Intrări 2012: tom XVIII/2011

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică

Online: http://stiinte.uoradea.ro/en/auofm.htm


Analele Universității Maritime Constanța

Universitatea Maritimă din Constanța

ISSN 1582-3601

Intrări 2011: an XI, vol. 13, 14/2010; an XII, vol. 15/2011

Cota: 656.6/A48

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică; inginerie electrică; economie; management; arhitectură navală

Online: http://www.cmu-edu.eu/anale.html


Analele Universității „Ovidius” Constanța. Seria Chimie

Universitatea „Ovidius” Constanța

ISSN 1223-7221

Frecvența: anuală

Intrări 2012: Vol. XXIII, nr. 1/2012

Cota: 54/A48

Domeniul: chimie

Online: http://www.univ-ovidius.ro/anale-chimie/


Analele Universității „Ovidius” Constanța. Seria Științe medicale-farmacie

Universitatea „Ovidius” Constanța

ISSN 1583-896x

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol.IVI, nr. 1/2008

Cota: 61/A48

Domeniul: medicină; medicină dentară; farmacie


Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Secțiunea Geografie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1583-1469

Frecvența: anual

Intrări 2012: an XX/2011

Domeniul: economie; geografie; inginerie geologică și geodezică; știința mediului

Online: http://atlas.usv.ro/www/anale/index.php


Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1584-2878

Frecvența: anual

Intrări 2012: tom XV, nr. 2/2009; tomXVI, nr.1/2010

Domeniul: filologie; limba și literatura română; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză

Online: http://analelitere.usv.ro/


Annales Universitatis Apulensis. Series Economica

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ISSN 1454-9409

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: nr. 13(2)/2011; nr.14(1)/2012

Cota: 33/A61

Domeniul: economie

Online: http://www.oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=ro


The Annals of theȘtefan cel MareUniversity. Physical Education and Sport Section

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1844-9131

Frecvența: anual

Intrări 2012: nr. 1(6)/2011

Cota: 796/A48

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.fefs.usv.ro/revista_1.php


Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of functional equations, approximation and convexity

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1584-4536

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 8/2010

Cota: 51/A61

Domeniul: matematică

Online: http://atps.tucn.ro/html/


Annals of the University of Bucharest. Mathematical series

Universitatea București

ISSN 2067-9009

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 1 (LIX), nr. 2/ 2010; vol. 2 (LX), nr. 1/ 2011

Cota: 51/A61

Domeniul: matematică

Online: http://fmi.unibuc.ro/ro/analele_universitatii_bucuresti/analele_univ_matematica/


Annals of the University of Craiova. Physics AUC

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-6039

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 21/2011

Cota: 53/A61

Domeniul: fizică

Online: http://cis01.central.ucv.ro/pauc/


Annals of the University of Craiova. Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-0626

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 8(35), nr. 1, 2/2011

Cota: 004.38/A61

Domeniul: ingineria sistemelor; informatică; inginerie electronică și telecomunicații; mecatronică și robotică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://ace.ucv.ro/anale/


Annals of the University of Petroșani. Economics

Universitatea din Petroșani

ISSN 1582-5949

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. X, nr. I, II, III, IV/2010

Cota: 33/A61

Domeniul: economie

Online: http://www.upet.ro/en/anale/economie/


Annals of University of Petroșani. Mechanical Engineering

Universitatea din Petroșani

ISSN 1454-8518

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 12(XXXIX)/2010

Cota: 62/A61

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.upet.ro/annals/mechanical/


Annals of University of Petroșani. Mining Engineering

Universitatea din Petroșani

ISSN 1454-9174

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 12(XXXIX)/2011

Cota: 62/A61

Domeniul: inginerie geologică și geodezică; știința mediului

Online: http://www.upet.ro/annals/mining/


Annals of West University of Timișoara. Series of Chemistry

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1453-7672

Intrări 2012: vol. 19, nr. 1,2/2010; vol. 20, nr. 1, 2, 3/2011

Cota: 54/A61

Domeniul: chimie

Online: http://www.elearning-chemistry.ro/awut/10-Annals_of_West_University_of_Timisoara/42-Annals_of_West_University_of_Timisoara.html


Annals of West University of Timișoara. Series of Chemistry [Seria Monografii de Chimie]

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1584-1227

Intrări 2012: vol. 78/2012

Cota: 54/A61

Domeniul: chimie

Online: http://www.elearning-chemistry.ro/awut/11-Seria_de_Monografii_de_Chimie/43-Seria_de_Monografii_de_Chimie.html


Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopșor"

Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopșor"

ISSN 1841-0898

Frecvența: anuală

Intrări 2011: an X/2009

Cota: 30/A64

Domeniul: filologie; sociologie; filosofie; istorie; drept

Online: http://icsu.ro/publicatii/reviste/anuarul/


Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”

Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”

ISSN 1454-5284

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an XIV/2011

Cota: 008/A64

Domeniul: studii culturale; filologie

Online: https://sites.google.com/site/icsumures/anuarul-icsu-1


Atelier de traduction

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1584-1804

Intrări 2012: nr. 15, 16, partea a II-a/2011

Cota: 811.133.1/A91

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

Online: http://www.atelierdetraduction.usv.ro/

top

B


Bibliografia cărților, a tezelor de doctorat și a publicațiilor seriale

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 2066-2262

Frecvența: anual

Intrări 2012: an III, nr. 3/2010; nr. 4/5/2012

Cota: 015/B51

Domeniul: științe ale informării și documentării


Buletin bibliografic

Academia de Studii Economice din București, Biblioteca Centrală

ISSN 1843-9403

Frecvența: variabilă

Intrări 2012: an III, nr. 1(6), 7/2010; an IV, nr. 8/2011

Cota: 015/B91

Domeniul: științe ale informării și documentării; economie


Buletin științific. Seria Științele Educației

Universitatea din Pitești

ISSN 1584-5915

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an VII, nr. 1/2010

Cota: 37/S32

Domeniul: științele educației


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Hidrotehnică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1224-3892

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 1-4/ 2011

Cota: 626/B91

Domeniul: ingineria mediului; inginerie civilă

Online: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/index.php?page=982


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția I: Matematică. Mecanică teoretică. Fizică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 0304-5188

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 2, 3, 4/ 2011

Cota: 51/B91

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/buletinul-ipi/sectia-mat_fiz/


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția II : Chimie și inginerie chimică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 0254-7104

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: tom LVII (LXI), fascicola 1, 2, 3/2011

Domeniul: chimie

Online: http://www.ch.tuiasi.ro/0611buletin.html


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția III: Electrotehnică. Energetică. Electronică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 0258-9109

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 1, 2, 3, 4, 5, 6/ 2011

Cota: 621.3/B91

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică și telecomunicații

Online: http://www.bulipi-eee.tuiasi.ro/index.html


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția IV: Automatică și calculatoare

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1220-2169

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 2, 3, 4/ 2011

Cota: 681.3/B91

Domeniul: ingineria sistemelor; calculatoare și tehnologia informației; mecatronică și robotică

Online: http://www.ace.tuiasi.ro/index.php?page=678


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția V: Construcții de mașini

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1011-2855

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 1, 2, 3, 4, 6, 7/ 2011

Cota: 621/B91

Domeniul: inginerie industrială; inginerie mecanică

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/buletinul-ipi/sectia-cm/


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția VII: Construcții. Arhitectură

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1224-3884

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 1, 2, 3, 4/ 2011

Cota: 69/B91

Domeniul: inginerie civilă

Online: http://www.bipcons.ce.tuiasi.ro/


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția Știința și ingineria materialelor

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1453-1690

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 1, 2, 3, 4, 5/ 2011

Cota: 620.18/B91

Domeniul: ingineria materialelor

Online: http://www12.tuiasi.ro/facultati/sim/index.php?page=588


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Științe socio-umane

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1224-5860

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 1-2, 3, 4/ 2011

Cota: 37/B91

Domeniul: filologie; sociologie; filosofie; istorie


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Textile. Pielărie

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 0253-1119

Intrări 2012: tom LVII(LXI), fascicola 1, 2, 3, 4/2011

Cota: 675/B91

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://www12.tuiasi.ro/facultati/tex/index.php?page=523


Buletinul științific. Universitatea Tehnică de Construcții București

Universitatea Tehnică de Construcții din București

ISSN 1221-628X

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: an LIV, nr. 1-2/2011

Cota: 69/B91

Domeniul: inginerie civilă

Online: http://buletinstiintific.utcb.ro/ro/index.html


Buletinul Universității de Petrol-Gaze din Ploiești. Seria științe socio-umane și juridice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

ISSN 1841-6594

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. LXIII, nr. 1/2011

Cota: 34/B91

Domeniul: economie; drept; filologie; filosofie; istorie

Online: http://www.bulletin.upg-ploiesti.ro/toc.jsp?pageType=SSUJ&language=2


Buletinul Universității de Petrol-Gaze din Ploiești. Seria Filologie = Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin. Philology Series

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

ISSN 1224-2020

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. LXII, nr. 1, 2/2010

Cota: 8/B91

Domeniul: filologie

Online: http://www.bulletin.upg-ploiesti.ro/toc.jsp?pageType=F&language=2


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5246

Frecvența: bianual

Intrări 2012: vol. 68, nr. 1, 2/2011

Cota: 63/B91

Domeniul: agronomie

Online: http://journals.usamvcluj.ro/index.php/agriculture


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5262

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 68, nr. 1-2/2011

Cota: 63/B91

Domeniul: agronomie; biotehnologii

Online: http://journals.usamvcluj.ro/index.php/zootehnie


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5254

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 68, nr. 1, 2/2011

Cota: 634/B91

Domeniul: agronomie

Online: http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5270

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 68, nr. 1, 2/2011

Cota: 63/B91

Domeniul: agronomie; medicină veterinară

Online: http://journals.usamvcluj.ro/index.php/veterinary

top

C


Caietele Echinox

Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca

ISSN 1582-960X

Intrări 2012: vol. 21/2011; vol. 22/2012

Cota: 82/C12

Domeniul: filologie

Online: http://phantasma.ro/wp/?page_id=16


Carpathian Journal of Food Science and Technology

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 2066-6845

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. III, nr. 1, 2/2011

Cota: 663/664/C26

Domeniul: ingineria produselor alimentare

Online: http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/


Carpathian Journal of Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-2851

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 27, nr. 2/2011; vol. 28, nr. 1, 2/2012

Cota: 51/C26

Domeniul: matematică

Online: http://carpathian.ubm.ro/


Cercetări agronomice în Moldova. Rezultate-Recomandări

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 0379-5837

Frecvența: 4 nr./an (martie, iunie, septembrie și decembrie)

Intrări 2012: vol. XLIV, nr. 3(147), 4(148)/2011; vol. XLV, nr. 2(150), 3(151)/2012

Cota: 631/636/C35

Domeniul: agronomie

Online: http://www.univagro-iasi.ro/CERCET_AGROMOLD/


Cluj veterinary journal

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 2066-9399

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 21, nr. 1(19), 2(20)/2011

Cota: 619/C56

Domeniul: medicină veterinară

Online: http://clujveterinaryjournal.ro/


Colocvii teatrale

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași

ISSN 1584-4927

Intrări 2012: nr. 10/2009; nr. 11/2010; nr. 12/2011

Cota: 796/C62

Domeniul: arte; artele spectacolului

Online: http://www.artes-iasi.ro/colocvii/


Creative Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-286X

Frecvența: anuală(1 vol.; 2 nr./an)

Intrări 2012: vol. 20, nr. 2/2011; vol. 21, nr. 2/2012

Cota: 51/C84

Domeniul: matematică; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://creative-mathematics.ubm.ro/


Cultural Perspectives : Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

ISSN 1224-239X

Frecvența: anual

Intrări 2012: nr. 11/20

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză

Online:http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspxpublicationid=7247cd3e-bda8-4d46-8a81-7fafc9beb58f

top

D


Dialogues francophones

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1224-7073

Frecvența: 1 nr./an

Intrări 2012: nr. 17/2011

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

Online: http://www.dfrev.uvt.ro/


Din istoria mecanicii

Universitatea Tehnică de Construcții din București

ISSN 2069-3559

Intrări 2012: nr. 2/2010; an II, nr. 1/2011

Domeniul: inginerie mecanică; fizică


DOCT-US

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 2065-3247

Frecvența: bianual

Intrări 2012: an III, nr. 1, 2/2011

Cota: 62/D61

Domeniul: inginerie; economie; sociologie; filologie; filosofie; istorie

Online: http://doct-us.usv.ro/

top

E


EKPHRASIS

Cluj-Napoca

ISSN 2067-631X

Intrări 2012: nr. 1, 2/2009; nr. 1, 2/2010; nr. 5, 6/2011

Cota: 7/E34

Domeniul: arte; artele spectacolului

Online: http://www.accentpublisher.ro/site/products/magazines?a=search:26


Electromotion

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1223-057X

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: vol. 17, nr. 4/2010; vol. 18, nr. 1, 2/2011

Cota: 621.3/E35

Domeniul: inginerie electrică

Online: http://electromotion.utcluj.ro/

top

G


GeoJournal of tourism and geosites (GTG)

Universitatea din Oradea

ISSN 2065-0817

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an IV, vol. 7, nr. 1/2011

Cota: 91/G31

Domeniul: economie; geografie

Online: http://gtg.webhost.uoradea.ro/


Gymnasium : revistă de educație fizică și sport

Universitatea din Bacău

ISSN 1453-0201

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an X, nr. 2/2009; an XII, nr. 1, 2/2011

Cota: 796/G56

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://gymnasium.ub.ro/ro/

top

H


Hop and medicinal plants

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1454-7805

Frecvența:

Intrări 2012: an XIX, nr. 1-2(37-38)/2011; an XX, nr. 1-2(39-40)/2012

Cota: 633.7/H77

Domeniul: agronomie

top

I


Ingineria iluminatului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1454-5837

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 14, nr. 1/2012

Domeniul: inginerie electrică

Online: http://gulib.georgetown.edu/newjour/i/msg04291.html


International Journal of Medical Dentistry

Academy of Romanian Scientists Iași

ISSN 2066-6063

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: vol. 1(15), nr. 1, 3, 4/2011

Cota: 616.31/I-58

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online: http://www.ijmd.ro/index.php?limba=ro


Interstudia

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

ISSN 2065-3204

Frecvența: semestrială

Intrări 2012: nr. 10(2)/2011

Cota: 316.7/I-58

Domeniul: științe ale comunicării; sociologie

top

J


JESR : Journal of engineering studies and research

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

ISSN 2068-7559

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 16, nr. 3, 4/2010; vol. 17, nr. 2, 3/2011; vol. 18, nr.1, 2, 3/2012

Cota: 62/J49

Domeniul: ingineria materialelor


JoLIE : Journal of Linguistic and Intercultural Education

Universitatea „1 Decembrie” din Alba-Iulia

ISSN 2065-6599

Frecvența: anual

Intrări 2012: vol. 4/2011

Cota: 81/J72

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; științe comunicării; sociologie

Online: http://www.uab.ro/cercetare/ciel/jolie/


Journal of Advanced Mathematical Studies

Universitatea Politehnică din București

ISSN 2065-3506

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 3, nr. 2/2010; vol. 4, nr. 1, 2/2011

Domeniul: matematică

Online: http://journal.fairpartners.ro/


Journal of Agroalimentary Processes and Technologies

Universitatea Banatului de Științe Agricole și Medicină Veterinară Timișoara

ISSN 1453-1399

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. XV, nr. 3, 4/2010; vol. XVII, nr. 1, 2, 3, 4/2011

Cota: 663/J78

Domeniul: agronomie; biotehnologii; ingineria produselor alimentare

Online: http://www.journal-of-agroalimentary.ro/Journal-of-Agroalimentary-Processes-and-Technologies-History.html


Journal of tourism: studies and research in tourism = Revista de turism: studii și cercetări în turism

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1844-2994

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an VI, nr. 12/2011; an VII, nr. 13/2012

Cota: 338.48/J78

Domeniul: economie; geografie

Online: http://www.revistadeturism.ro/index.php/rdt


Jurnalul artelor spectacolului

Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului Sibiu

ISSN 2066-8988

Intrări 2012: an II, nr. 1/2010; an III, nr. 1/2011

Cota: 78.01/J92

Domeniul: arte; artele spectacolului

Online: http://litere.ulbsibiu.ro/


Jurnalul român de management cultural

Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului Sibiu

ISSN 2066-8996

Intrări 2012: an I, nr. 1/2010

Cota: 008/J92

Domeniul: studii culturale; management

Online: http://litere.ulbsibiu.ro/

top

K


KinetoStud

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

ISSN 1844-9441

Frecvența:

Intrări 2012: an II, nr. 2/2009

Cota: 615.8/K44

Domeniul: medicină; kinetoterapie

top

L


Lucrări de muzicologie

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj - Napoca

ISSN 1222-894X

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. XXVII, nr.1/2012

Cota: 78/L88

Domeniul: muzică

Online: http://musicologypapers.ro


Lucrări științifice. Medicină veterinară

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7406

Frecvența: anuală; bianuală(2010)

Intrări 2012 vol. 54, nr. 1, 2, 3, 4/2011

Cota: 619/L88

Domeniul: medicină veterinară

Online: http://www.univagro-iasi.ro/simpozion_med/Revista/


Lucrări științifice. Seria Agronomie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7414

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 54, nr. 1, 2, 2(supliment)/2011; vol. 55, nr. 1/2012

Cota: 631/635/L88

Domeniul: agronomie

Online: http://www.revagrois.ro/


Lucrări științifice. Seria Horticultură

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7376

Frecvența: anual; bianual (2010)

Intrări 2012: vol. 54, nr. 1, 2/2011; vol. 55, nr. 1, 2/2012

Cota: 634/635/L88

Domeniul: agronomie

Online: http://www.univagro-iasi.ro/revista_horti/


Lucrări științifice. Seria I: Management agricol

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara

ISSN 1453-1410

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. XI, partea 2/2009; vol. XIV, nr. 1, 2/2012

Domeniul: agronomie; management

Online: http://www.usab-tm.ro/index.php?id=192


Lucrări științifice. Seria Zootehnie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7368

Frecvența: anuală; bianuală(2010)

Intrări 2012: vol. 56(16)/2011

Cota: 636/L88

Domeniul: agronomie; zootehnie

Online: http://www.univagro-iasi.ro/revista_zoo/


Lucrări științifice. Zootehnie și Biotehnologii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

ISSN 1221-5287

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 44, nr. 1, 2/2011; vol. 45, nr. 1, 2/2012

Cota: 63/L88

Domeniul: biotehnologii; zootehnie

Online: http://www.univagro-iasi.ro/revista_zoo/

top

M


Management și marketing

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-2416

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an IX: nr. 1, 2/2011; an X, nr. 1/2012

Cota: 658/M20

Domeniul: economie; management; marketing

Online: http://www.mnmk.ro/


Mathematica

Academia Română. Filiala din Cluj-Napoca

ISSN 1222-9016

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 52(75), nr. 1, 2/2010

Cota: 51/M48

Domeniul: matematică


Mitropolia Olteniei

Facultatea de Teologie din Craiova

ISSN 1013-4239

Frecvența: lunară

Intrări 2012: anul LXIII(749-752) , nr. 5 - 8/2011

Cota: 281.95/M82

Domeniul: teologie

Online: http://www.revista-mitropoliaolteniei.ro

top

N


Notulae botanicae horti agrobotanici Cluj Napoca

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 0255-965X

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: vol. 39, nr. 2/2011; vol. 40, nr. 2/2012

Cota: 58/N88

Domeniul: agronomie; biologie

Online: http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha


Notulae scientia biologicae

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 2067-3205

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 3, nr. 4/2011; vol. 4, nr. 1, 3, 4/2012

Cota: 57/N88

Domeniul: biologie

Online: http://notulaebiologicae.ro/index.php/nsb

top

O


Ortodoxia maramureșeană

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1453-7370

Frecvența: anual

Intrări 2012: nr. 15/2010

Cota: 281.9/O-82

Domeniul: teologie

Online: http://tas.ubm.ro/reviste.html

top

P


ProEnvironment : journal of documentation, research and professional training

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1844-6698

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: vol. 4, nr. 7/2011

Cota: 504/P94

Domeniul: agronomie; știința mediului


Proceedings of the International Conference on System Theory and Control

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

ISSN 2068-0465

Frecvența: anual

Intrări 2012: 2010

Cota: 681.5/P93

Domeniul: calculatoare și tehnologia informației; ingineria sistemelor; inginerie electronică și telecomunicații; mecatronică și robotică

top

R


RECENT - REzultatele CErcetărilor Noastre Tehnice : revistă de inginerie industrială

Universitatea Transilvania din Brașov

ISSN 1584-0246

Intrări 2012: vol. 11, nr. 3(30)/2010

Cota: 621/R36

Domeniul: inginerie mecanică; inginerie industrială


Repertoriul tezelor de doctorat

Academia de Studii Economice din București

ISSN 1843-939X

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an III, nr. 7/2010; an IV, nr. 8/2011

Cota: 015/R46

Domeniul: științe ale informării și documentării; economie

Online: http://www.editura.ase.ro/Revista/REPERTORIUL-TEZELOR-DE-DOCTORAT/


Revista de științe juridice

Universitatea din Craiova

ISSN 1454-3699

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: nr. 1/2011

Cota: 34/R49

Domeniul: drept

Online: http://fdsa.ucv.ro/RSJ/RSJ.html


Revista Forum Geografic : studii și cercetării de geografie și protecția mediului

Universitatea din Craiova

ISSN 1583-1523

Frecvența: anuală

Intrări 2012: an X, nr. 1, 2/2011

Cota: 91/R49

Domeniul: economie; geografie; știința mediului

Online: http://cis01.central.ucv.ro/forumgeografic/


Revista minelor

Universitatea din Petroșani

ISSN 1220-2053

Frecvența: lunară

Intrări 2012: vol. 16, nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 /2010; vol. 17, nr. 1, 2, 3, 4/2011; vol. 18, nr. 1/2011; vol. 18, nr. 1/2012

Cota: 622/R49

Domeniul: inginerie geologică și geodezică

Online: http://www.upet.ro/revistaminelor/


Revista Universitară de Sociologie

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-6578

Frecvența: semestrială

Intrări 2012: an VII, nr. 2(14)/2010

Cota: 316/R49

Domeniul: științe ale comunicării; sociologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/revistadesociologie/


Robotica & Management

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

ISSN 1453-2069

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 15, nr. 2/2010; vol. 16, nr. 2/2011

Cota: 621.8/R61

Domeniul: mecatronică și robotică; management

Online: http://www.uem.ro/index.php?id=1059


Romanian journal of communication and public relations

College of Communication and Public Relations NSPSA

ISSN 1454-8100

Frecvența: 3 nr./an

Intrări 2012: vol. 13, nr. 1(21), 2(22), 3(23)/2011; vol. 14, nr. 1(25)/2012

Domeniul: științe ale comunicării; sociologie; marketing

Online: http://journalofcommunication.ro/


Romanian review of regional studies : Journal of the Centre for Regional Geography

Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1841-1576

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. VI, nr. 2/2010

Cota: 91/R69

Domeniul: economie; geografie

Online: http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro/

top

S


Scientia parasitologica

Fundația Scientia Parasitologica Pro Vita - Cluj-Napoca

ISSN 1582-1366

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: vol. 11, nr. 4/2010; vol. 12, nr. 1, 2, 3/2011; vol. 13, nr. 2/2012

Cota: 616.9/S32

Domeniul: medicină

Online: http://www.zooparaz.net/scientia/index.html


Scientific Bulletin. Series A. Applied mathematics and physics

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1223-7027

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 74, nr. 2, 3/2012

Cota: 51/S37

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaA_-_Matematica_si_fizica_aplicate.php


Scientific Bulletin. Series B. Chemistry and materials science

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-2331

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 74, nr. 2, 3/2012

Cota: 54/S37

Domeniul: chimie; ingineria materialelor

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaB_-_Chimie_si_Stiinta_Materialelor.php


Scientific Bulletin. Series C. Electrical engineering and computer science

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-234x

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 74, nr. 2, 3/2012

Cota: 621.3/S37

Domeniul: inginerie electrică; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaC_-_Inginerie_Electrica_si_Stiinta_Calculatoarelor.php


Scientific Bulletin. Series D. Mechanical engineering

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-2358

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 74, nr. 2, 3/2012

Cota: 62/S37

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php


Scientific Journal of the Technical University of Civil Engineering Bucharest. Mathematical modelling in civil engineering

Universitatea Tehnică de Construcții din București

ISSN 1841-5555

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 7, nr. 2 bis, 3, 4/2011; vol. 8, nr. 1, 2, 3, 4/2012

Cota: 624/S37

Domeniul: inginerie civilă; matematică


Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

ISSN 2067-3566

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 21, nr. 1, 2/2011; vol 22, nr. 1/2012

Cota: 51/S37

Domeniul: matematică; informatică; calculatoare și tehnologia informației


Sport și societate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

ISSN 1582-2168

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: nr. 1,2/2008; nr. 1/2009; nr.1, 2/2011

Cota: 796/S93

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.sportsisocietate.ro/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Chemia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-7154

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: an LV, nr. 2/2010; an LVI, nr. 1, 2, 3, special, 4/2011; vol. 57, nr. 1/2012

Cota: 54/S93

Domeniul: chimie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/chemia/index_en.html


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Educatio Artis Gymnasticae

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-1652

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: an LVI, nr. 1, 2, 3/2011; an LVII, nr. 1, 2/2012

Cota: 796/S93

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/educatio_eval.html


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Ephemerides

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-872x

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an LVI, nr. 1, 2/2011; an LVII, nr. 1/2012

Cota: 070/S93

Domeniul: științe ale comunicării

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/ephemerides/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Geographia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1221-079x

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an LVI, nr. 2/2011; an LVII, nr. 1, 2/2012

Cota: 91/S93

Domeniul: economie; geografie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/geographia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Informatica

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-869X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an LVI, nr. 2, 3, 4/2011; an LVII, nr. 1, 2/2012

Cota: 004/S93

Domeniul: informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/informatica/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Mathematica

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 0252-1938

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: an LVI, nr. 3, 4/2011; an LVII, nr. 1, 2/2012

Cota: 51/S93

Domeniul: matematică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/mathematica/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Negotia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8738

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: an LVI, nr. 2, 3, 4/2011

Cota: 33/S93

Domeniul: economie; management

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/negotia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Philologia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1220-0484

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: an LVI, nr. 2, 3, 4/2011; an LVII, nr. 1, 2/2012

Cota: 8/S93

Domeniul: filologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Philosophia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1221-8138

Frecvența: 3 nr./an

Intrări 2012: an LVI, nr. 2, 3/2011; an LVII, nr. 1, 2/2012

Cota: 159.9/S93

Domeniul: filosofie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/philosophia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Physica

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 0258-8730

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an LVI, nr. 1, 2/2011; an LVII, nr. 1/2012

Cota: 53/S93

Domeniul: fizică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/physica/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Sociologia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8703

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an LVI, nr. 1, 2/2011; an LVII, nr. 1/2012

Cota: 316/S93

Domeniul: sociologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/sociologia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Studia Europaea

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8746

Frecvența: trimestrială

Intrări 2012: an LVI, nr. 2, 3/2011

Cota: 32/34/S93

Domeniul: economie; drept; istorie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/europaea/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Theologia Orthodoxa

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-0869

Frecvența: semestrială

Intrări 2012: an LVI, nr. 1, 2/2011

Cota: 2/S93

Domeniul: teologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/th_orth/


Studia Universitatis Petru Maior. Historia

Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș

ISSN 1582-8433

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 11/2011

Cota: 94/S93

Domeniul: istorie

Online: http://upm.ro/cercetare/studia_historia/index.php


Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Orthodoxa

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 2066-303X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an II, nr. 2/2010; an IV, nr. 1/2012

Domeniul: teologie

Online: http://tas.ubm.ro/reviste.html


Studii de gramatică contrastivă

Universitatea din Pitești

ISSN 1584-143X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: nr. 15, 16/2011

Cota: 81/S93

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba si literatura franceză

Online: http://www.upit.ro/index.php?page=studii-de-gramatica-contrastiva


Studii și cercetări de onomastică(SCO)

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-3027

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: an V, nr. 1-2/2012

Cota: 81/S93

Domeniul: filologie; limba și literatura română

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol.html


Studii și cercetări filologice. Seria: Limbi străine aplicate

Universitatea din Pitești

ISSN 1583-2236

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 10/2011

Cota: 81/S 93

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba si literatura franceză; limbi moderne aplicate

Online: http://www.upit.ro/index.php?page=studii-si-cercetari-stiintifice-seria-limbi-straine-aplicate


Studii și cercetări filologice. Seria: Limbi și literaturi romanice

Universitatea din Pitești

ISSN 1843-3979

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: vol. 3, nr. HS/2011; vol. 4, nr. 10/2011

Cota: 8/S 93

Domeniul: filologie

Online: http://www.philologie-romane.eu/index.php/ro/


Studii și cercetări științifice. Biologie (serie nouă)

Universitatea din Bacău

ISSN 1224-919X

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 13/2007; nr. 14, 15/2008; nr. 16, 17/2009; nr. 18, 19/2010

Cota: 57/S93

Domeniul: biologie


Studii și cercetări științifice. Chimie și inginerie chimică, Biotehnologii, Industrie alimentară

Universitatea din Bacău

ISSN 1582-540X

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. 12, nr. 1, 2, 4/2011; vol. 13, nr. 1, 2/2012

Cota: 664/S93

Domeniul: chimie; biotehnologii; ingineria produselor alimentare


Supply chain management journal : supply chain management for efficient consumer response

Universitatea Valahia din Târgoviște

ISSN 2069-5519

Intrări 2012: vol. 2, nr. 1, 2/2011

Cota: 658/S94

Domeniul: economie; management


Synergies roumaine

GERFLINT

ISSN 1841-8333

Frecvența: anuală

Intrări 2012: nr. 4/2009; nr. 5/2010

Cota: 8/S93

Domeniul: filologie; științe ale educației

Online: http://www.synergiesroumanie.ro/ro/index.php

top

T


Tehnologii informatice și de comunicație în domeniul muzical

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

ISSN 2067-9408

Frecvența: anuală

Intrări 2012: vol. I, nr. 2/2010; vol. II, nr. 1, 2/2011

Cota: 78/T32

Domeniul: ingineria sistemelor; informatică; calculatoare și tehnologia informației; muzică

Online: http://amgd.ro/creatie-si-cercetare/publicatii/344/


Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-8444

Intrări 2012: nr. 15, 16/2011; nr. 17, 18/2012

2011: nr. 15: Contribuții la studiul compatibilităților și stabilității termice a unor medicamente din clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS). Sinteza unor complecși ai acestora / Ion Bogdan Tița

2011: nr. 16: Studiul compoziției și structurii calculilor reno-urinari prin metode fizico-chimice performante / Georgeta-Sofia Popescu

2012: nr. 17: Investigații asupra metaboliților purinici și ionilor metalici specifici în biogeneza uroconcrementelor litiazice / Adina-Elena Avacovici

2012: nr. 18: Ferite de cobalt nanocristaline, obținute prin metode alternative. Structură, proprietăți și aplicații potențiale / Paulina Vlăzan

Cota: 54/T48

Domeniul: chimie


Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-8223

Intrări 2012: nr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/2011; nr. 59/2012

2011: nr. 50: Obținerea unor extracte de ienupăr și posibilitatea de valorificare în obținerea unor preparate de uz farmaceutic, cosmetic sau alimentar / Carmen-Manuela Pleșa

2011: nr. 51: Stabilizarea unor principii bioactive din plante din Familia Compositae prin nanoîncapsulare în ciclodextrine / Corina-Iuliana Costescu

2011: nr. 52: Optimizarea metodelor spectrometrice de masă prin chip-electrospray pentru studiul biomoleculelor / Valentina-Liliana Udrescu

2011: nr. 53: Contribuții privind retehnologizarea fluxului de potabilizare a apei de suprafața caracterizată prin turbiditate mică / Ilie Pisoi

2011: nr. 54: Flavonoide și bioconjugați cu activitate biologică: obținere, analiză și biodisponibilizare prin încapsulare moleculară / Iulia Andreea Pînzaru

2011: nr. 55: Surfactanții derivați din zaharide / Mihai-Cosmin Pascariu

2011: nr. 56: Utilizarea alcalazei imobilizate în sinteza peptidelor / Livia Nicoleta Corîci

2011: nr. 57: Materiale oxidice cu activitate fotocalitică utiliyate la mineralizarea coloranților din apele reziduale / Anamaria Dabici

2011: nr. 58: Multi-wall carbon nanotubes-based composite electrodes for electroanalysis applications / Adriana Ileana Remeș

2012: nr. 59: Utilizarea lipazelor imobilizate pentru sinteza esterilor de oligo-și poliyaharide / Alina Ramona Croitoru

Cota: 66/T48

Domeniul: chimie; inginerie chimică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-581X

Intrări 2012: nr. 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/2011; nr. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96/2012

2011: nr. 66: Multi-storey building frames stiffened with dissipative shear walls / Călin Neagu

2011: nr. 69: Teoria arhitecturii militare bastionare-elemente si metode de fortificare, protecție și punere în valoare / Valentin Capotescu

2011: nr. 70: Contribuții la analiza comportării neliniare a structurilor metalice / Ioan Both

2012: nr. 71: Studiul tranzitării debitelor de apă pe râurile îndiguite cu acumulări laterale / Lucreția Bociort

2011: nr. 72: Study of the development of plastic hinges in composite steel-concrete structural members subjected to shear and /or bending / Gelu Danku

2011: nr. 73: Seismic performance of multistorey steel concentrically braced frames equipped with friction dampers / Norin Filip-Văcărescu

2011: nr. 74: Managementul incendiilor forestiere în zona Moldova Nouă-Berzasca din sud-vestul României / Constanța Ene

2011: nr. 75: Considerații cu privire la colectarea, transportul și neutralizarea reziduurilor menajere din centrele populate studiu de caz - Municipiul Timișoara / Irina Olaru

2011: nr. 76: Buckling strength of cold formed steel sections applied in pallet rack structures / Nicolae Andrei Crișan

2011: nr. 77: Design, building solutions and performances for steel framed house / Mihai Muțiu

2011: nr. 78: Reabilitarea elementelor de construcție utilizând materiale compozite polimerice / Alexandru Cosmin Dăescu

2011: nr. 79: Studiul performanțelor elementelor solicitate la încovoiere consolidate cu materiale compozite polimerice / Sorin-Codruț Floruț

2011: nr. 80: Seismic retrofit of precast RC walls by externally bonded CFRP composites / Istvan Demeter

2011: nr. 81: Consolidarea la încovoiere a grinzilor din beton armat utilizând materiale compozite polimerice și diferite sisteme de ancorare / Dan Diaconu

2011: nr. 82: Contribuții la reabilitarea higrotermică a clădirilor de locuit / Luiza Berevoescu

2011: nr. 83: Experimental analysis of structural element connections, made of high strength steel components, monotonic and cyclic loaded / Nicolae Muntean

2011: nr. 84: Contribuții privind evaluarea topo-geodezică a deplasărilor și deformațiilor construcțiilor| / Floarea-Maria Brebu

2011: nr. 85: Impactul sistemelor de utilizare a energiei geotermale de mică adâncime asupra regimului termic subteran / Mircea Vișescu

2011: nr. 86: Modelarea hidrologică a zonelor umede ca infrastructură pentru dezvoltarea rurală durabilă / Ramona Georgeta Receanu

2011: nr. 87: Conceperea și realizarea unor structuri rutiere cu performanțe ridicate / Paul Teodor Marc

2012: nr. 88: Study on the performances of composite steel concrete structural shear walls under lateral loads / Alexandru Adrian Fabian

2012: nr. 89: Contribuții pentru îmbunătățirea robusteții structurilor în proiectarea și reabilitarea construcțiilor / Silvia Mihaela Romînu

2012: nr. 90: Sociologia dezastrelor și metode inginerești pentru diminuarea impactului în zonele miniere abandonate din Banat / Laura Ioana Părcălab (Goloșie)

2012: nr. 91: Innovating materials in bridge construction. Contribution to construction with composite fiber-reinforced materials / Lucian-Attila Blaga

2012: nr. 92: Folosirea metodelor moderne din topografie pentru urmărirea comportării construcțiilor speciale / Maria-Roberta Gridan

2012: nr. 94: Eficientizarea și retehnologizarea sistemului de irigații fântânele-șag Arad / Alina Gabor

2012: nr. 96: Contribuții la diminuarea impactului amenajărilor în ecosistemele din zonele miniere / Adrian Riti

Cota: 624/T48

Domeniul: inginerie civilă


Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-7022

Intrări 2012: nr. 22/2007; nr. 23, 24/2011; nr. 25, 26, 27, 28, 30/2012

2007: nr. 22: Strategii de comandă a motorului sincron cu reluctanță variabilă și comutație secvențială în acționări electrice / Octavian Cornea

2011: nr. 23: Unele aspecte caracteristice semnificative privind nereciprocitatea giratoarelor tehnice și despre o posibilitate de analiză unitară a acestora în cadrul teoriei cuadripolului electric / Ildiko-Andrea Tatai

2011: nr. 24: Contributions to the study of permanent magnet synchronous machines with nonoverlapping windings / Marcel Topor

2012: nr. 25: Optimizarea regimului de funcționare a rețelelor de medie tensiune având neutrul tratat cu bobina de compensare / Ion Petru Rușeț

2012: nr. 26: Active flux based V/F with stabilizing loops control versus vector of IPMSM / Ana Adela Moldovan

2012: nr. 27: Cercetări privind forțele exercitate de câmpul magnetic macroscopic asupra lichidelor magnetice / Daniela Claudia Vesa

2012: nr. 28: High speed brushless DC PMSM: optimal design and control contributions / Vlad-Nicolae Grădinaru

2012: nr. 30: An automative air conditioning compressor electric motor drive / Anamaria Ungureanu

Cota: 621.3/T48

Domeniul: inginerie electrică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-7014

Intrări 2011: nr. 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/2011; nr. 44, 45, 46, 47, 48/2012

2011: nr. 35: Concepția și proiectarea unor noi senzori de temperatură analogici integrați în tehnologie CMOS / Valentin Bogdan Marinca

2011: nr. 37: Universal signal conditioning szstem for electrochemical and bioluminescent sensor arrays / David George Cristea

2011: nr. 38: Contributions to the optimization of permanent magnet brushless DC Motor Control Systems / Robert Istvan Lorincz

2011: nr. 39: Cercetări privind interfața om-mașină cu aplicații în conducerea persoanelor cu handicap vizual cu ajutorul sunetelor / Yoltan Haraszy

2011: nr. 40: Contribuții la dezvoltarea uneltelor de comunicare în cadrul platformelor web educationale / Andrei Ternauciuc

2011: nr. 41: Information processing using liquid state machines based on spiking neurons / Radu Mirsu

2011: nr. 42: Instrumentație virtuală pentru sisteme de monitorizare a calității energiei electrice / Gabriel Gășpăresc

2011: nr. 43: A wavelets based approach for time series mining / Cristina Stolojescu

2012: nr. 44: Optimizarea recunoașterii codurilor Data Matrix în mediul industrial / Ion-Cosmin Diță

2012: nr. 45: Contributions to FPGA-Based Digital Modulation /Demodulation Techniques / Silvana-Oana Popescu

2012: nr. 46: Modern technologies used for secure data communications / Tatiana Hodorogea

2012: nr. 47: Bio-inspired obstacle detection system /Mihai Emanuel Basch

2012: nr. 48: Contributions to target detection in wireless sensor networks / Ruxandra Ioana Rusnac

Cota: 621.38/.39/T48

Domeniul: inginerie electronică și telecomunicații


Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-8967

Intrări 2012: nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39/2011; nr. 40, 41, 42, 43, 44/2012

2010: nr. 31: Contribuții privind aprinderea și arderea combustibilului, schimbul de căldură și controlul acestora în generatoarele de aer cald, independente / Florin Mărcuț

2011: nr. 32: Economia informală factor destabiliyator în evoluția societății românești / George-Răzvan Neacșu

2011: nr. 33: Contribuții privind managementul serviciilor specifice migrației și refugiațiilor / Ava Diaconu

2011: nr. 34: Dezvoltarea unui model de concepție inovantă, colaborativă a produselor / Felicia Veronica Banciu

2011: nr. 35: Cercetări asupra procedeelor de sudare adecvate și a calității îmbinărilor sudate din componența incineratoarelor de deșeuri speciale / Maria Salai

2011: nr. 36: Integrarea cerințelor utilizatorului în faza de concepție a produselor / Ana-Andreea Mihărtescu

2011: nr. 37: Contribuții la optimizarea sistemelor automate de ambalare a produselor agroalimentare / Antonio-Galîmba

2011: nr. 39: Studiul curgerii materialului plastic prin rețele și cavități cu aplicație la microinjectare / Ioan Daniel Rotar

2012: nr. 40: Methodologie de conception integree des produits en contexte PLM / Adrian Oriță

2012: nr. 41: Studiul activării ultrasonice a proceselor de curgere a materialelor polimerice termoplastice cu aplicare la procedeele de microinjectare și injectare a pieselor cu pereți subțiri / Iancu-Șerban Șerban

2012: nr. 42: Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS / Grigore Sebeș

2012: nr. 43: Influența facilităților asupra performanțelor în spațiile destinate birourilor / Sebastian Capotescu

2012: nr. 44: Dezvoltarea produsului în contextul fabricii digitale / Ioan Dorian Ștef

Cota: 62/69/T48

Domeniul: inginerie industrială


Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-4937

Intrări 2012: nr. 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107/2011; nr. 108, 109, 110, 11, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 121/2012

2011: nr. 88: Contribuții la perfecționarea funcțional- constructivă a transmisiilor armonice / Daniel Gheorghe Vela

2011: nr. 92: Contribuții privind analiza și reducerea zgomotelor și vibrațiilor produse de motoarele autovehiculelor / Nicolae Eugen Fântână

2011: nr. 93: Contribuții la studiul interacțiunii între pneu și calea de rulare în regimuri particulare de mișcare / Christian Mincă

2011: nr. 94: Cercetări privind strategia de dezvoltare a proiectelor de investiții din sectorul energetic cu impact semnificativ asupra schimbărilor climatice / Carmencita Constantin

2011: nr. 95: Studii și cercetări privind influența sistemului de admisie asupra performanțelor motoarelor cu aprindere prin scânteie și injecție indirectă de combustibil / Radu Hențiu

2011: nr. 96: Cercetări privind evaluarea numerică a parametrilor de mecanica ruperii / Cristian-Sorin Neș

2011: nr. 97: Studiul factorilor care inflențează proprietățile mecanice ale spumelor poliuretanice rigide / Emanoil Linul

2011: nr. 98: Cercetări teoretice și experimentale privind reducerea emisiilor de NO X aplicație la locomotiva Diesel hidraulică LDH 125 modernizată / Ramon-Mihai Balogh

2011: nr. 99: Studii și cercetări privind implementarea sistemului multicanal Toli pentru investigarea atmosferei joase / Ion Vetreș

2011: nr. 100: Estimarea parametrilor unor sisteme neliniare prin studiul mișcărilor vibratorii / Dan Viorel Stănescu

2012: nr. 101: Cercetări teoretice și experimentale privind cogenerarea cu motor cu aprindere prin scânteie, funcționând cu GPL / Florin Mihai Iacobescu

2011: nr. 102: Contribuții privind îmbunătățirea sistemelor de corectarea torenților cu referire la curgerea bifazică / Sergiu-Flavius Jianu

2011: nr. 103: Contribuții la studiul turbomașinilor axiale neîntubate / Rodica Bădărău

2011: nr. 104: Dezvoltarea unei biblioteci digitale de mecanisme / Agneta-Elisabeta Lovasz

2011: nr. 105: Contribuții la analiza și sinteza mecanismelor având cuple cinematice de tip centroidal / Christian Emil Moldovan

2011: nr. 107: Flow-feedback pentru reducerea fluctuațiilor de presiune în difuzorul conic al turbinelor hidraulice / Constantin Tănasă

2012: nr. 108: Contribuții la cresterea performanțelor protezelor transtibiale / Mihai Voinescu

2012: nr. 109: Studii si cercetări privind pregatirea termică a combustibilului lichid neconvențional pentru folosirea la motoarele cu aprindere prin comprimare cu injecție directă / Mihaela Elena Buculei

2012: nr. 110: Adaptarea agregatelor aeroelectrice de mică putere la oferta amplasamentelor / Todor Nichifor

2012: nr. 111: Analiza și sinteza teoretică și experimentală a unui sistem mecatronic autonom mobil / Mihai Alin Bîtea

2012: nr. 112: Contribuții la utilizarea roboților în agricultură pentru aplicații de combatere a buruienilor / Mihaela Tilneac

2012: nr. 113: Studiul implanturilor de coloană vertebrală lombară, în vederea integrării anatomice prin metode și tehnologii moderne / Cristian Săftescu-Jescu

2012: nr. 114: Cercetări și contribuții în conceperea și realizarea protezelor de genunchi / Delia Bugariu

2012: nr. 117: Contribuții privind proiectarea științifică a experimentelor de sinteză a nanocristalelor (TiO2) / Marilena Georgeta Olivia Tărbăț

2012: nr. 119: Cercetări privind elaborarea unui model pentru restructurarea durabilă a sectorului de producere a energiei electrice / Marian Dobrin

2012: nr. 120: Cercetări privind influența aerosolilor asupra potențialului energetic solar prin investigarea trasferului radiativ în atmosferă / Delia-Gabriela Călinoiu

2012: nr. 121: Cercetări aplicând spectometria și termografia pentru detreminarea concentrațiilor de SO2 emise de centralele funcționând pe cărbune / Gheorghe Cătălin Nișulescu

Cota: 621.7/.9/T48

Domeniul: inginerie mecanică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-7707

Intrări 2011: nr. 34, 35, 36, 38/2011; nr. 39/2012

2011: nr. 34: Sisteme expert în contabilitate și informatică de gestiune / Eugenia Luchian Iancu

2011: nr. 35: : A dynamic data gathering in video based wireless sensor networks / Codruța Mihaela Istin

2011: nr. 36: Space-time window reconstruction in parallel high performance numeric simulations. Aplication for CFD /Alin-Adrian Anton

2011: nr. 38: Contribuții privind arhitectura și fiabilitatea sistemelor informatice distribuite orientate pe servicii Web / Ceyar-Florin Toader

2012: nr. 39: Disagreements- a new social concept in Swarm intelligence and evolutionary computation / Andrei Lihu

Cota: 004/T48

Domeniul: informatică; calculatoare și tehnologia informației


Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-7855

Intrări 2011:/nr. 20/2010; nr. 22, 24/2011; nr. 23, 26, 27/2012

2010: nr. 20: Contribuții privind obținerea de straturi de tip Cermet prin pulveriyare termică / Carmen Opriș

2011: nr. 22: Cercetări teoretice și experimentale privind depunerea de straturi biocompatibile prin pulverizare termică / Ibolyka Vinczer

2012: nr. 23: Aliaje amorfe feromagnetice masive cu aplicabilitate la realizarea ecranelor magnetice / Dragoș Buzdugan

2011: nr. 24: Sinteza aluminaților și feritaluminaților alcalino-pământoși prin metoda combustiei / Mariana Suba

2012: nr. 26: Influența structurii arborilor cotiți de dimensiuni mari, asupra durabilității lor în exploatare / Cristian Fănică

2012: nr. 27: Studii și cercetări asupra procesului de sudare în curenți de înaltă frecvență a unor polimeri / Nicolaie Vărzaru

Cota: 620.1/T48

Domeniul: ingineria materialelor


Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 2068-7990

Intrări 2012: nr. 1, 2/2011; nr. 3, 4/2012

2011: nr. 1: Iterative techniques for controller tuning / Mircea-Bogdan Rădac

2011: nr. 2: Soluții moderne de reglare bazate pe model cu aplicații în sisteme mecatronice / Claudia-Adina Dragoș

2012: nr. 3: Control solutions with harware-in-the-loop and scada system for drum-boiler turbine process in thermal power plants / Mihai Iacob

2012: nr. 4: Modele matematice pentru dispozitive fotovoltaice și utilizarea lor în sisteme de conducere automată / Flavius-Maxim Petcuț

Cota: 68/T48

Domeniul: ingineria sistemelor; mecatronică și robotică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 2069-8208

Intrări 2012: nr. 2, 3/2011

2011: nr. 2: Dezvoltarea de modele probabilistice pentru estimarea continuităților în alimentarea consumatorilor cu energie elctrică /Felicia Ionela Coroiu

2011: nr. 3: Optimizarea conducerii procesului de producere a oțelului în cuptoarele cu arc electric de curent continuu / Petre-Lucian Gherman

Cota: 621.3/T48

Domeniul: inginerie electrică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 2069-8216

Intrări 2012: nr. 3, 4/2011; nr. 5, 6, 7/2012

2011: nr. 3: Hybrid analytical-simulation model for performance prediction of distributed systems / Cosmina Chișe

2011: nr. 4: Behavioral monitoring of software project / Ciprian-Leontin Stanciu

2012: nr. 5: Accurate data gathering in wireless systems for robust traffic management / Florica Maria Naghiu

2012: nr. 6: Contribuții la îmbunătățirea tehnologiei de clasificare a datelor / Claudiu-Raul Robu

2012: nr. 7: Monitorizarea sarcinii disponibile în nodurile rețelelor de senzori fără fir prin determinarea consumului de energie cu metode online și offline / Gabriel Gîrban

Cota: 004/T48

Domeniul: calculatoare și tehnologia informației; informatică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 2285-1720

Intrări 2012: nr. 3, 4/2012

2012: nr. 3: Synthesis and characterizations of ACrO2 (A=Cu, Ag) delafossite compounds / Sanjay Kumar

2012: nr. 4: Synthesis and characterizations of layered Cobalt oxides ACoO2 (A=Na, Li, Pt, and Pd) for thermoelectric applications / Kiran Kumar Bokinala

Cota: 620.1/T48

Domeniul: ingineria materialelor


Timișoara Medical Journal

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

ISSN 1583-5251

Frecvența: 12 nr./an

Intrări 2012: vol.61, nr. 1-2/2011

Cota: 61/T60

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online: http://www.tmj.ro/


Transilvania

Centrul Cultural Interetnic „Transilvania” Sibiu

ISSN 0255-0539

Frecvența: lunară

Intrări 2012: an XL(CXVI), nr. 1, 2, 3-4, 5, 6-7/2011; an XLI(CXVII), nr. 7, 8/2012

Cota: 008/T81

Domeniul: studii culturale

Online: http://www.revistatransilvania.ro


Transylvanian journal of mathematics and mechanics

Universitatea din Petroșani

ISSN 2067-239X

Frecvența: bianuală

Intrări 2012: vol. 2, nr. 2/2010; vol. 3, nr. 1, 2/2011

Cota: 51/T81

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://tjmm.edyropress.ro/

top

V


Valahian Journal of Economics Studies: an International Review of Theories and Applied Studies in Performance Management

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

ISSN 2067-9440

Intrări 2012: vol. 2(16), nr. 3, supliment/2011

Cota: 65/V14

Domeniul: economie


Viitorul : revistă a Facultății de Educație Fizică și Sport

Universitatea din Craiova

ISSN 1582-5078

Intrări 2012: nr. 20/2011

Cota: 796/V58

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/cercetare/revista.php

top

W


Word and Text : A Journal of Literary Studies and Linguistics

Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiești

ISSN 2069-9271

Intrări 2012: vol. 21 nr. 2/2011

Cota: 81/W83

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză

Online: http://jlsl.upg-ploiesti.ro/site_romana/Acasa.html

top