TITLURI REVISTE – SCHIMB INTERBIBLIOTECAR INTERN 2013

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

                A

 

Acta Electrotehnica

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1841-3323

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 53, nr. 1, 2, 3/2012

Cota: 621.3/A15

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică și telecomunicații

Online: http://ie.utcluj.ro/acta_electrotehnica.php

 

Acta Musei Napocensis

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

ISSN 1454-1521

ISBN 973-7951-36-0

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 49, partea a II-a/2012

Cota: 94/A16

Domeniul: istorie

Online: http://www.mnit.ro/biblioteca-si-publicatii-mnit/

 

Acta Tehnica Napocensis. Electronică - Telecomunicații

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-6542

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 53, nr. 1, 2, 3/2012

Cota: 621.38/.39/A15

Domeniul: inginerie electronică și telecomunicații

Online: http://users.utcluj.ro/~atn/

 

Acta Tehnica Napocensis. Series: Applied Mathematics and Mechanics

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-5872

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: tom 55, nr. III, IV/2012; tom 56, nr. I/2013

Cota: 51/A15

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică

Online: http://www.atna-mam.utcluj.ro/

 

Acta Tehnica Napocensis. Series: Environmental engineering and sustainable development entrepreneurship EESDE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 2284-743X

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 1, nr. 1, 2, 3/2012; vol. 2, nr. 1/2013

Cota: 504/A15

Domeniul: știința mediului

Online (AD):

vol. 1(1)/2012), http://cpaddd.utcluj.ro/fileadmin/Revista_CPADDD/Nr.1/IMADD-EESDE_Vol_1_No_1.pdf

vol. 1(3)/2012, http://cpaddd.utcluj.ro/fileadmin/Revista_CPADDD/Nr._3/EESDE_Vol._1_nr._3.pdf

vol. 1(4)/2012), http://cpaddd.utcluj.ro/fileadmin/Revista_CPADDD/Nr._4/JEESDE_Vol_1_Nr_4.pdf

vol. 2(1)/2013, http://issuu.com/tavipopa/docs/antreprededu_v.2.1__5_

 

Acta Tehnica Napocensis. Series: Languages for specific purposes

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1454-685x

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: tom 12, nr. 3, 4/2012

Cota: 81/A15

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză

Online: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=c9421521-c9f1-4e78-b8fd-642364d9283f&articleId=a2a9f88e-33de-4400-8ce2-b8cf0de3eb6a

 

Acta Terrae Septemcastrensis : Arheologie. Studii clasice. Medievistică

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

ISSN 1583-1817

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. VIII/2009; vol. IX/2010; vol. X/2011; vol. XI/2012

Cota: 94/A16

Domeniul: istorie

 

Acta Universitatis Bogdan Vodă. Series Oeconomica

Universitatea „Bogdan Vodă“ din Cluj-Napoca

ISSN 2582-5205

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 13/2011; nr. 14, 15/2012

Cota: 3/A15

Domeniul: economie

Online: http://www.ubv.ro/ojs/index.php/OEC

 

Acta Universitatis Bogdan Vodă. Series Pro Jure

Universitatea „Bogdan Vodă“ din Cluj-Napoca

ISSN 1582-5191

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 4/2012

Cota: 34/A16

Domeniul: drept

Online: http://www.ubv.ro/ojs/index.php/OED

 

Advances in Electrical and Computer Engineering

Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava

ISSN 1582-7445

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. 12(19), nr. 4/2012

Cota: 004:621.3/A23

Domeniul: inginerie electrică și energetică; calculatoare și tehnologia informației; informatică

Online (AD): http://www.aece.ro/

 

Agricultura: revistă de știință și practică agricolă

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1221-5317

Frecvența: bianuală

Intrări 2013: an XXI, nr. 3-4(83-84)/2012; an XXII, nr. 1-2(85-86)/2013

Cota: 63/A28

Domeniul: agricultură

Online (AD): http://journals.usamvcluj.ro/index.php/agricultura/index

 

Analele științifice de istorie. Codrul Cosminului

Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava

ISSN 1224-032X

Frecvența: bianuală

Intrări 2013: an XVIII, nr. 1/2012

Cota: 94/A48

Domeniul: istorie

Online (AD): http://atlas.usv.ro/www/codru_net/

 

Analele Universității București. Drept

Universitatea din București

ISSN 1011-0623

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: an XI, nr. 1, 2/2012

Cota: 34/A48

Domeniul: drept

Online: http://www.drept.unibuc.ro/Informatii-s70-ro.htm

 

Analele Universității București. Filosofie

Universitatea din București

ISSN 0068-3175

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an LX, vol. 1/2011

Cota: 1/A48

Domeniul: filosofie

Online: http://filosofie.unibuc.ro/anale

 

Analele Universității București. Geografie

Universitatea din București

ISSN 1013-4115

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an LXI/2012

Cota: 91/A48

Domeniul: economie; geografie

Online: http://editura.unibuc.ro/anale.htm

 

Analele Universității București. Limba și literatura română

Universitatea din București

ISSN 1220-0271

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an LXI/2012

Cota: 8/A48

Domeniul: filologie

Online: http://www.aub.unibuc.ro/

 

Analele Universității București. Limbi și literaturi străine

Universitatea din București

ISSN 1220-0263

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an LX, nr. 1/2011; an LXI, nr. 1/2012

Cota: 8/A48

Domeniul: filologie

Online: http://www.unibuc.ro/anale_ub/limbi/index.php

 

Analele Universității București. Matematică-informatică

Universitatea din București

ISSN 1224-7170

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an LX/2011

Cota: 519.6/A48

Domeniul: matematică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://fmi.unibuc.ro/ro/analele_universitatii_bucuresti/analele_univ_informatica/

 

Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu. Seria Economie

Universitatea :Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu

ISSN 1844-7007

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 4/2011; nr. 3, 4 (vol. I, II)/2012

Cota: 33/A48

Domeniul: economie

Online (AD): http://www.utgjiu.ro/revista/?s=ec

 

Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu. Seria Litere și Științe Sociale

Universitatea :Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu

ISSN 1844-6050

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 4/2011

Cota: 1/3:8/9/A48

Domeniul: drept; filologie; filosofie; istorie; teologie; economie; sociologie

Online (AD): http://www.utgjiu.ro/revista/?s=lit

 

Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Matematică-informatică

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1224-970X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. L, fasc. 1, 2/2012

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://www.math.uvt.ro/anmath/index.php/ami

 

Analele Universității din Craiova. Biologie. Horticultură. Tehnologia prelucrării produselor agricole

Universitatea din Craiova

ISSN 1435-1275

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. XVII(LIII)/2012

Cota: 63/A48b

Domeniul: biologie; știința mediului; agricultură

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/horticultura/

 

Analele Universității din Craiova. Seria Istorie

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5704

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XVII, nr. 2(22)/2012

Cota: 93/94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/istorie/

 

Analele Universității din Craiova. Seria Matematică - Informatică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-6934

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. XXXIX, nr.2/2012

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; calculatoare și tehnologia informației

Online (AD): http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami

 

Analele Universității din Craiova. Seria Științe filologice - Langues et litteratures romanes

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-8150

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. XVI, nr. 1/2012

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

Online (AD): http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lrl/anale_franceza_ro.htm

 

Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice - Lingvistică

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5712

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XXXIV, nr. 1-2/2012

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura română; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză; limbi moderne aplicate

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica_ro.htm

 

Analele Universității din Craiova. Series Philology-English

Universitatea din Craiova

ISSN 1454-4415

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XII, nr. 1/2011

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_engleza-ro.htm

 

Analele Universității din Oradea. Fascicula Limbi și literaturi moderne

Universitatea din Oradea

ISSN 1842-662X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: 2010-2011

Cota: 81/82/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză; limbi moderne aplicate

 

Analele Universității „Ovidius“ Constanța. Seria Filologie: Limbi romanice

Universitatea „Ovidius“ Constanța

ISSN 122-7248

Frecvența: anuală

Intrări 2013: Vol. XXIII, nr. 2/2011

Cota: 81/82/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

 

Analele Universității „Ovidius“ Constanța. Seria Științe politice

Universitatea „Ovidius“ Constanța

ISSN 2286-315X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. 1/2012

Cota: 32/A48

Domeniul: științe politice

Online: http://isp.univ-ovidius.ro/anale-uoc-seria-stiinte-politice

 

Annales Universitatis Apulensis. Series Economica

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

ISSN 1454-9409

Frecvența: bianuală

Intrări 2013: nr.14(2)/2012; nr. 15(1)/2013

Cota: 33/A61

Domeniul: economie

Online (AD): http://www.oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=ro

 

The Annals of the "Ștefan cel Mare" University. Physical Education and Sport Section

Universitatea „Ștefan del Mare“ din Suceava

ISSN 1844-9131

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 2(7)/2011; nr. 1(8)/2012

Cota: 796/A48

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.usv.ro/fefs/ro/revista_1.php

 

Annals of the University of Bucharest. Mathematical series

Universitatea București

ISSN 2067-9009

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. 2(LX), nr. 2/2011; vol. 3(LXI), nr. 1, 2/2012

Cota: 51/A61

Domeniul: matematică

Online: http://fmi.unibuc.ro/ro/analele_universitatii_bucuresti/analele_univ_matematica/

 

The Annals of "Valahia" University of Targoviște. Letters section

Valahia University of Târgoviște

ISSN 2066-6373

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an 9, nr. 2/2011

Cota: 80/A61

Domeniul: filologie

Online (AD): http://fsu.valahia.ro/annaleslettre.htm

 

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai“

Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai“

ISSN 1454-5284

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XV/2012

Cota: 008/A64

Domeniul: studii culturale; filologie

Online: https://sites.google.com/site/icsumures/anuarul-icsu-1

 

Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol“

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“. Academia Română

ISSN 0074-039x

Frecvența: anuală

Intrări 2013: anul XLVIII/2011

Cota: 94/A48

Domeniul: istorie

Online: http://adxenopol.academiaromana-is.ro/aiix.html

 

Anuarul Muzeului Bucovinei

Muzeul Bucovina Suceava

ISSN 1583-5936

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XXIX-XXX, vol. I, II/2002-2003; an XXXI-XXXII-XXXIII/2004-2005-2006; an XXXIV-XXXV-XXXVI/2007-2008-2009; an XXXVII/2010; an XXXVIII/2011; an XXXIX/2012

Cota: 902/A48

Domeniul: istorie

Online: http://www.muzeulbucovinei.ro/publicatii/anuare/179

 

Apulum. Series Archaeologica et Anthropologica

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

ISSN 2247-8701

Titlu precedent: Apulum. Acta Musei Apulensis, ISSN 1013-428X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XLIX/2012

Cota: 9/A69

Domeniul: istorie

Online: http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=328400

 

Apulum. Series Historia & Patrimonium

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

ISSN 2247-871X

Titlu precedent: Apulum. Acta Musei Apulensis, ISSN 1013-428X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XLIX/2012

Cota: 9/A69

Domeniul: istorie

Online: http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=328326

 

Atelier de traduction

Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava

ISSN 1584-1804

Intrări 2013: nr. 19, hors-série/2013

Cota: 811.133.1/A91

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

Online (AD): http://www.usv.ro/atelierdetraduction/

top

                B

 

Buletin bibliografic

Academia de Studii Economice din București, Biblioteca Centrală

ISSN 1843-9403

Frecvența: variabilă

Intrări 2013: an IV, nr. 9/2011; an V, nr. 10, 11/2012

Cota: 015/B91

Domeniul: filologie; economie

 

Buletin științific

Universitatea „Mihail Kogălniceanu“ din Iași

ISSN 1221-4876

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an 20/2011; an 21/2012

Cota: 34/B91

Domeniul: drept

 

Buletin științific. Seria C. Fascicola : mecanică, tribologie, construcții de mașini

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1224-3264

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. XXV/2011; vol. XXVI/2012

Cota: 621.7/.9/B91

Domeniul: inginerie mecanică; inginerie industrială

 

Buletinul cercurilor științifice studențești. Arheologie-Istorie-Muzeologie

Universitatea „1 Decembrie“ din Alba-Iulia

ISSN 1454-8097

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 16/2010; nr. 17-18/2011-2012; nr. special/2011

Cota: 94/B91

Domeniul: istorie

Online: http://civa.uv.ro/bccsa.html

 

Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția II : Chimie și inginerie chimică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iași

ISSN 0254-7104

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: tom LVIII, fascicola 1, 2, 3, 4/2012

Domeniul: chimie

Online: http://www.ch.tuiasi.ro/0611buletin.html

 

Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția III: Electrotehnică. Energetică. Electronică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iași

ISSN 0258-9109

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: tom LVIII, fascicola 1, 2, 3, 4/ 2011

Cota: 621.3/B91

Domeniul: inginerie electrică și energetică; inginerie electronică și telecomunicații

Online (AD): http://www.bulipi-eee.tuiasi.ro/index.html

 

Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția IV: Automatică și calculatoare

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iași

ISSN 1220-2169

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: tom LVIII, fascicola 1, 2, 3, 4/ 2011

Cota: 681.3/B91

Domeniul: ingineria sistemelor; calculatoare și tehnologia informației; mecatronică și robotică

Online (AD): http://www.ace.tuiasi.ro/index.php?page=678

 

Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția V: Construcții de mașini

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iași

ISSN 1011-2855

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2012: tom LVIII, fascicola 1, 2/ 2012

Cota: 621/B91

Domeniul: inginerie industrială; inginerie mecanică

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/buletinul-ipi/sectia-cm/

 

Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția VII: Construcții. Arhitectură

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iași

ISSN 1224-3884

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: tom LVIII, fascicola 1, 2, 3/ 2012

Cota: 69/B91

Domeniul: inginerie civilă

Online (AD): http://www.bipcons.ce.tuiasi.ro/

 

Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Textile. Pielărie

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iași

ISSN 0253-1119

Frecvența: 4 nr. /an

Intrări 2013: tom LVIII(LXII), fasc. 1-4/2012

Cota: 675/B91

Domeniul: inginerie industrială

Online (AD): http://www12.tuiasi.ro/facultati/tex/index.php?page=523

 

Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Automatică și Calculatoare

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1224-600X

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 56(70), nr. 1, 2, 3, 4/2011; vol. 57(71), fascicola 1, 2, 3, 4/2012

Cota: 004:681.5/B91

Domeniul: ingineria sistemelor; calculatoare și tehnologia informației; mecatronică și robotică

Online: http://www.ac.upt.ro/journal/index.html

 

Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Chimie și Ingineria Mediului

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1224-6018

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: tom 56(70), fascicola 1, 2/2011; tom 57(71), fascicola 1/2012

Cota: 54/B91

Domeniul: chimie; știința mediului; ingineria mediului

Online (AD): http://www.chemicalbulletin.ro/Chemical-Bulletin-Issues.html

 

Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Limbi moderne

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1583-7463

Frecvența: anuală

Intrări 2013: tom 9, fasc. 1-2/2010; tom 10, fascicola 1-2/2011

Cota: 81/B91

Domeniul: filologie

 

Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Management. Inginerie Economică. Ingineria transporturilor

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1224-6050

Frecvența: anuală

Intrări 2013: tom 56(70), fascicola 1, 2/2011

Cota: 65:629/B91

Domeniul: inginerie și management; management; ingineria transporturilor

Online: http://www.upt.ro/BuletineStiintifice/MPT/Index.htm

 

Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Mecanică

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1224-6077

Frecvența: semestrială

Intrări 2013: vol. 55(69), nr. 2/2010; vol. 56(70), nr. 1, 2/2011; tom 57(71), fascicola 1, 2, nr. special conferință/2012

Cota: 53/B91

Domeniul: fizică; inginerie mecanică

Online (AD): http://eng.upt.ro/buletin/index-2.html

top

                C

 

Carpathian Journal of Food Science and Technology

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 2066-6845

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. 4, nr. 2/2012

Cota: 663/664/C26

Domeniul: ingineria produselor alimentare

Online (AD): http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/

 

Carpathian Journal of Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-2851

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2012: vol. 29, nr. 1/2013

Cota: 51/C26

Domeniul: matematică

Online: http://carpathian.ubm.ro/

Cercetări agronomice în Moldova. Rezultate-Recomandări

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași

ISSN 0379-5837

Frecvența: 4 nr./an (martie, iunie, septembrie și decembrie)

Intrări 2013: vol. XLV, nr. 1(149)/2012; vol. XLVI, nr. 1(153), 2(154)/2013

Cota: 631/636/C35

Domeniul: agicultură

Online (AD): http://www.univagro-iasi.ro/CERCET_AGROMOLD/

 

Creative Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-286X

Frecvența: anuală(1 vol.; 2 nr./an)

Intrări 2013: vol. 21, nr. 21/2012; vol. 22, nr. 1/2013

Cota: 51/C84

Domeniul: matematică; calculatoare și tehnologia informației

Online: http://creative-mathematics.ubm.ro/

 

Cultural Perspectives : Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania

Universitatea „George Bacovia“ din Bacău

ISSN 1224-239X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 17/2012

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză

Online (AD): http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspxpublicationid=7247cd3e-bda8-4d46-8a81-7fafc9beb58f

top

                E

 

EKPHRASIS

Cluj-Napoca

ISSN 2067-631X

Intrări 2013: vol. 9, nr. 1/2013

Cota: 7/E34

Domeniul: arte; artele spectacolului

Online: http://www.accentpublisher.ro/site/products/magazines?a=search:26

 

Electromotion

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1223-057X

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: vol. 19, nr. 1-2/2012

Cota: 621.3/E35

Domeniul: inginerie electrică și energetică

Online: http://electromotion.utcluj.ro/

top

                I

 

Ingineria iluminatului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1454-5837

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. 11, nr. 1, 2/2009; vol. 12, nr. 1/2010; vol. 13, nr. 1, 2/2011

Domeniul: inginerie electrică și energetică

 

International journal of communication research

Academy of Romanian Scientists Iași

ISSN 2264-9265

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 2, nr. 1, 2, 3, 4/2012

Cota: 070/I-49

Domeniul: științele comunicării

Online (AD): http://www.ijcr.eu/

 

International Journal of Medical Dentistry

Academy of Romanian Scientists Iași

ISSN 2066-6063

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: vol. 2(16), nr. 1, 2, 3, 4/2012

Cota: 616.31/I-58

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online: http://www.ijmd.ro/index.php?limba=ro

top

                J

 

JESR : Journal of engineering studies and research

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău

ISSN 2068-7559

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 17, nr. 4/2011; vol. 18, nr.4/2012; vol. 19, nr. 1/2013

Cota: 62/J49

Domeniul: ingineria materialelor

Online (AD): http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=jesr

top

                L

 

Language and Literature : European landmarks of identity

Universitatea din Pitești

ISSN 1843-1577

Frecvența: bianuală

Intrări 2013: nr. 11/2012

Cota: 8/L20

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză

Online: http://www.upit.ro/index.php?page=language-and-literature-european-landmarks-of-identity

 

Lecturn

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran“ din Timișoara

ISSN 2286-2641

Intrări 2013: an I, nr. 1, 2/2013

Cota: 02/L37

Domeniul: filologie

Online (AD): http://www.bcut.ro/lecturn/

 

Lucrări științifice. Medicină veterinară

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași

ISSN 1454-7406

Frecvența: anuală; bianuală(2010)

Intrări 2013: vol. 55, nr. 1-2, 3-4/2012

Cota: 619/L88

Domeniul: medicină veterinară

Online (AD): http://www.univagro-iasi.ro/simpozion_med/Revista/

 

Lucrări științifice. Seria Agronomie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași

ISSN 1454-7414

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. 55, nr. 2, supliment/2012

Cota: 631/635/L88

Domeniul: agricultură

Online (AD): http://www.revagrois.ro/

 

Lucrări științifice. Seria Zootehnie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași

ISSN 1454-7368

Frecvența: anuală; bianuală(2010)

Intrări 2013: vol. 57, 58/2012; vol. 59/2013

Cota: 636/L88

Domeniul: agricultură; zootehnie

Online (AD): http://www.univagro-iasi.ro/revista_zoo/

top

                M

 

Management și marketing

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-2416

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an X, nr. 2/2012

Cota: 658/M20

Domeniul: economie; management; marketing

Online (AD): http://www.mnmk.ro/

 

Marathon

Academia de Studii Economice din București

ISSN 2066-107X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. 1, nr. 1, 2/2009; vol. 2, nr. 1, 2/2010; vol. 3, nr. 1, 2/2011; vol. 4, nr. 1, 2/2012

Cota: 796/M32

Domeniul: educație fizică și sport

Online (AD): http://www.ase.ro/marathon/revista/redactie.asp

top

                N

 

Notulae botanicae horti agrobotanici Cluj Napoca

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 0255-965X

Frecvența: bianuală

Intrări 2013: vol. 40, nr. 1/2012; vol. 41, nr. 1/2013

Cota: 58/N88

Domeniul: agricultură; biologie

Online (AD): http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha

 

Notulae scientia biologicae

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 2067-3205

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 4, nr. 2/2012

Cota: 57/N88

Domeniul: biologie

Online (AD): http://notulaebiologicae.ro/index.php/nsb

top

                O

 

Ortodoxia maramureșeană

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1453-7370

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XVI, nr. 16/2011; an XVII, nr. 17/2012

Cota: 281.9/O-82

Domeniul: teologie

Online (AD): http://tas.ubm.ro/reviste.html

top

                Q

 

Quaderni di Studi Italiani e Romeni

Universitatea din Craiova

ISBN 978-88-6274-004-3

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 6/2011

Cota: 82/Q13

Domeniul: filologie; limba și literatura română

top

                R

 

Repertoriul tezelor de doctorat

Academia de Studii Economice din București

ISSN 1843-939X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an V, nr. 9/2012

Cota: 015/R46

Domeniul: filologie; economie

Online: http://www.editura.ase.ro/Revista/REPERTORIUL-TEZELOR-DE-DOCTORAT/

 

Revista de științe juridice

Universitatea din Craiova

ISSN 1454-3699

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: nr. 1/2012

Cota: 34/R49

Domeniul: drept

Online (AD): http://drept.ucv.ro/RSJ/

 

Revista Forum Geografic : studii și cercetării de geografie și protecția mediului

Universitatea din Craiova

ISSN 1583-1523

Frecvența: anuală

Intrări 2013: an XI, nr. 1, 2, suplimentar/2012

Cota: 91/R49

Domeniul: economie; geografie; știința mediului

Online (AD): http://cis01.central.ucv.ro/forumgeografic/

 

Revista minelor

Universitatea din Petroșani

ISSN 1220-2053

Frecvența: lunară

Intrări 2012: vol. 18, nr. 2, 3, 4/2012

Cota: 622/R49

Domeniul: inginerie geologică și geodezică

Online (AD): http://www.upet.ro/revistaminelor/

 

Robotica & Management

Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița

ISSN 1453-2069

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. 17, nr. 1, 2/2012

Cota: 621.8/R61

Domeniul: mecatronică și robotică; management

Online (și AD): http://www.robotica-management.uem.ro/index.php?id=229

 

Romanian Journal of Grasslands and Forage Crops

Romanian Society for Grassland

ISSN 2068-3065

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 5/2012; nr. 7/2013

Domeniul: agricultură

Online (AD): http://www.ropaj.org/index_27.htm

 

Romanian review of Eurasian studies

Ovidius University of Constanta

ISSN 1841-477X

Frecvența:

Intrări 2013: an VI, nr. 1-2/2010; an VI, nr. 1-2/2011; an VIII, nr. 1-2/2012

Cota: 94(4)/R49

Domeniul: drept; istorie

Online (AD): http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=26e3932a-6c71-4e3d-9e1b-bdcc778d7a0d

 

Romanian review of regional studies : Journal of the Centre for Regional Geography

Universitatea „Babeș Bolyai“ din Cluj-Napoca

ISSN 1841-1576

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: vol. VII, nr. 2/2011; vol. VIII, nr. 1, 2/2012

Cota: 91/R69

Domeniul: economie; geografie

Online (AD): http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro/

top

                S

 

Scientia parasitologica

Fundația Scientia Parasitologica Pro Vita - Cluj-Napoca

ISSN 1582-1366

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: vol. 12, nr. 4/2011; vol. 13, nr. 1/2012

Cota: 616.9/S32

Domeniul: medicină

Online (AD): http://www.zooparaz.net/scientia/index.html

 

Scientific Bulletin-Education Sciences Series = Bulletin Scientifique-La Série Sciences de L'Éducation = Buletin Științific-Seria Științele Educației

Universitatea din Pitești

ISSN 1584-5915

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: an VIII, nr. 1, 2/2012

Cota: 37/S32

Domeniul: științele educației

Online (AD): http://www.upit.ro/facultati/fsed/cercetare-stiintifica-fse/sbessjournal.html

 

Scientific Bulletin. Series A. Applied mathematics and physics

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1223-7027

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 73, nr. 4/2011; vol. 74, nr. 1/2012; vol. 75, nr. 1/2013

Cota: 51/S37

Domeniul: matematică; fizică

Online (AD): http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaA_-_Matematica_si_fizica_aplicate.php

 

Scientific Bulletin. Series B. Chemistry and materials science

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-2331

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 73, nr. 4/2011; vol. 74, nr. 1, 4/2012; vol. 75, nr. 1/2013

Cota: 54/S37

Domeniul: chimie; ingineria materialelor

Online (AD): http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaB_-_Chimie_si_Stiinta_Materialelor.php

 

Scientific Bulletin. Series C. Electrical engineering and computer science

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-234x

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 73, nr. 4/2011; vol. 74, nr. 1, 4/2012; vol. 75, nr. 1/2013

Cota: 621.3/S37

Domeniul: inginerie electrică și energetică; calculatoare și tehnologia informației

Online (AD): http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaC_-_Inginerie_Electrica_
si_Stiinta_Calculatoarelor.php

 

Scientific Bulletin. Series D. Mechanical engineering

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-2358

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: vol. 73, nr. 4/2011; vol. 74, nr. 1, 4/2012; vol. 75, nr. 1/2013

Cota: 62/S37

Domeniul: inginerie mecanică

Online (AD): http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php

 

Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău

ISSN 2067-3566

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. 22, nr. 2/2012

Cota: 51/S37

Domeniul: matematică; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online (AD): http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=ssrsmi

 

Sport și societate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

ISSN 1582-2168

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: nr. 2/2009; nr. 1, 2/2010

Cota: 796/S93

Domeniul: educație fizică și sport

Online (AD): http://www.sportsisocietate.ro/

 

Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Educatio Artis Gymnasticae

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

ISSN 1224-1652

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: an LVII, nr. 4/2012

Cota: 796/S93

Domeniul: educație fizică și sport

Online (AD): http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/

 

Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Negotia

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8738

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: an LVII, nr. 4/2012

Cota: 33/S93

Domeniul: economie; management

Online (AD): http://studia.ubbcluj.ro/serii/negotia/

 

Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Philologia

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

ISSN 1220-0484

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: an LVII, nr. 3, 4/2012; an LVIII, nr. 1/2013

Cota: 8/S93

Domeniul: filologie

Online (AD): http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/

 

Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Physica

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

ISSN 0258-8730

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: an LVII, nr. 2/2012

Cota: 53/S93

Domeniul: fizică

Online (AD): http://studia.ubbcluj.ro/serii/physica/

 

Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Studia Europaea

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8746

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: an LIV, nr. 4/2011

Cota: 32/34/S93

Domeniul: economie; drept; istorie

Online (AD): http://studia.ubbcluj.ro/serii/europaea/

 

Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Orthodoxa

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 2066-303X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: an V, nr. 1/2013

Domeniul: teologie

Online (AD): http://tas.ubm.ro/reviste.html

 

Studii de gramatică contrastivă

Universitatea din Pitești

ISSN 1584-143X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2013: nr. 17, 18/2012

Cota: 81/S93

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba si literatura franceză

Online: http://www.upit.ro/index.php?page=studii-de-gramatica-contrastiva

 

Studii și cercetări filologice. Seria: Limbi străine aplicate

Universitatea din Pitești

ISSN 1583-2236

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 11/2012

Cota: 81/S 93

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba si literatura franceză; limbi moderne aplicate

Online: http://www.upit.ro/index.php?page=studii-si-cercetari-stiintifice-seria-limbi-straine-aplicate

 

Studii și cercetări filologice. Seria: Limbi și literaturi romanice

Universitatea din Pitești

ISSN 1843-3979

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2013: nr. 12, vol. 1/2012

Cota: 8/S 93

Domeniul: filologie

Online (AD): http://www.philologie-romane.eu/index.php/ro/

 

Studii și cercetări științifice. Biologie (serie nouă)

Universitatea din Bacău

ISSN 1224-919X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. 21, nr. 1, 2/2012

Cota: 57/S93

Domeniul: biologie

 

Studii și materiale de istorie medie

Academia Română. Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“

ISSN 0567-6304

ISSN 1222-4766

Frecvența: anuală

Intrări 2013: vol. XXX/2012

Cota: 94(100)“19/...“/S93

Domeniul: istorie

Online: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=ffe23fc9-061f-11d8-993f-0000e86214db

top

                T

 

Tehnomus : New technologies and products in machine manufacturing technologies journal

Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava

ISSN 1224-029X

Frecvența: anuală

Intrări 2013: nr. 19/2012

Cota: 621.8/T32

Domeniul: inginerie mecanică; mecatronică și robotică

Online: http://www.tehnomusjournal.fim.usv.ro/

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-8444

Intrări 2013: nr. 19/2012

2012: nr. 19: “Noi metode de sinteză a nanomaterialelor pe bază de M-IICr2O4“ / Mirela Ionela Barbu

Cota: 54/T48

Domeniul: chimie

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-8223

Intrări 2013: nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65/2012; nr. 66, 67, 69, 70, 73/2013

2012: nr. 60: "Polimeri biodegradabili pe bază de monozaharide" / Liliana-Marinela Ștefan

2012: nr. 61: "Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică" / Marilena Faier Crivineanu

2012: nr. 62: "Contribuții la studiul îmbunătățirii indicatorilor de calitate a mierii de albine utilizând tehnici de modelare matematică" / Monica Cristina Cara

2012: nr. 63: "Utilizarea unor catalizatori de tip zeolitic pentru epurarea avansată a unor efluenți industriali" / Liliana-Adreea Colar

2012: nr. 64: "Electrochemical degradation and detection methods of pharmaceuticals from water using carbon based electrodes" / Sorina Moțoc

2012: nr. 65: "Electrochemical detection of certain specific pollutants from water using nanostructured carbon-based composite electrodes" / Anamaria Simona Scheau

2013: nr. 66: "Creșterea eficienței catalitice și stabilității operaționale și termice a lipazelor prin imobilizare, folosind metode bazate pe tehnica sol-gel" / Anca Ursoiu

2013: nr. 67: "Cercetări privind obținerea bioetanolului prin procedee inovative de pretratare și hidroliză a biomasei lignocelulozice" / Amalia Corina Macarie

2013: nr. 69: "Influența unor amine aromatice asupra cineticii proceselor catodice de depunere a cuprului și de degajare a hidrogenului din soluții pe bază de acid sulfuric" / Constantin Claudiu Văduva

2013: nr. 70: "Pretratamentul și hidroliza enzimatică a materialelor prime celulozice în vedeerea obținerii de zaharuri fermentescibile utilizate la obținerea bioetanolului" / Mihaela Ungurean

2013: nr. 73: "Contribuții la dezvoltarea celulelor fotoelectrochimice pe bază de dioxid de titan nanostructurat și colorant" / Ștefan Dănică Novaconi

Cota: 66/T48

Domeniul: chimie; inginerie chimică

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-581X

Intrări 2013: nr. 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101/2012; nr. 102, 103, 107, 110, 111, 112/2013

2012: nr. 93: "Studiul reproducerii poluării acviferelor prin integrarea proceselor de atenuare naturală" / Daiana-Loredana Baliga

2012: nr. 95: "Aspecte actuale și de perspectivă ale dezvoltării rurale durabile a comunei Sasca Montană, județul Caraș-Severin" / Gabriela Gherman

2012: nr. 97: "Sustainabilty of consdtructions. Special aspects of concrete structures" / Tamás Dencsák

2012: nr. 98: "Cercetări privind captarea emisiilor și impactul acestora asupra apelor de suprafață" / Oliver Christian Pfann

2012; nr. 99: "Contribuții privind studiul teoretic și practic corelat cu modelarea parametrilor de confort din clădirile de învățământ climatizate" / Sebastian Dorhoi

2012: nr. 100: "Analiza comportării neliniare a cupolelor metalice" / Vinicius Precupaș

2012: nr. 101: "Studiul privind integrarea zonelor umede în managementul inundațiilor" / Laura Alexoaie

2013: nr. 102: "Seismic performance of dual steel frames of CFRHS and welded beam-to-column joints" / Mihai Cristian Vulcu

2013: nr. 103: "Studiu privind randamentul activităților didactice în funcție de climatul ambiental" / Cristian Păcurar

2013: nr. 107: "Optimizarea sistemelor de livrare a apei calde în centralele termice cu puterea nominală peste 100kW" / Doru Pelivan

2013: nr. 110: "Reabilitarea durabilă a blocurilor de locuințe tipizate din panouri mari - supraetajare ușoară cu structură în cadre prefabricate din beton armat" / Cătălina-Maria Bocan

2013: nr. 111: "Contribuții la studiul folosirii materialelor geosintetice în lucrări de inginerie geotehnică" / Roman Andreea Luiza

2013: nr. 112: "Accesibilitatea și mobilitatea pietonală în mediul urban" / Tudor Morar

Cota: 624/T48

Domeniul: inginerie civilă

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-7022

Intrări 2013: nr. 29, 31/2012; nr. 33, 34/2013

2012: nr. 29: "Analiza influenței parametrilor liniilor electrice aeriene asupra regimurilor tranzitorii provocate de avarii în subsisteme electroenergetice" / Iulia Căta

2012: nr. 31: "Contribuții la monitorizarea de la distanță a activității electrice a inimii" / Beatrice Arvinti

2013: nr. 33: "Energy conversion and storage control for small wind turbine systems" / Diana Paula Petrila

2013: nr. 34: "Reducerea poluării electromagnetice la echipamente electrotermice de înaltă frecvență" / Raluca Oana Sonia Rob

Cota: 621.3/T48

Domeniul: inginerie electrică

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-7014

Intrări 2013: nr. 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59/2012; nr. 60, 61, 62, 64, 65/2013

2012: nr. 36: "Optimizarea conducerii proceselor tehnologice prin utilizarea de subsisteme inteligente" / Petru Papazian

2012: nr. 49: "Design of robust 2D barcodes for industrial environments" / Wolfgang Pross

2012: nr. 50: "Contribuții la estimarea frecvenței instantanee utilizând reprezentări timp-frecvență" / Romulus Reiz

2012: nr. 51: "Contribuții la dozimetria de radiofrecvență în expunerile controlate ale probelor biologice" / Cora Iftode

2012: nr. 52: "Contribuții la prelucrarea numerică a semnalelor cu funcții spline" / Liliana Stoica

2012: nr. 53: "Contribuții la modelarea propagării undelor radio" / Adrian Mihăiuți

2012: nr. 54: "Contribuții la modelarea unor caracteristici ale antenelor" / Teodor Petrița

2012: nr. 55: "Contribuții la implementarea și optimizarea rețelelor de comunicații mobile celulare" / Sorin Popa

2012: nr. 56: "Tracing optimization of real time protocols in IMS-IP multimedia subsystem" / Marin Mangri

2012: nr. 58: "Dynamic adaptation algorithm for multimedia delivery in wireless networks" / Vasile Horia Muntean

2012: nr. 59: "Contribuții privind structurile de testare automată cu aplicații în automotive" / Florin Prutianu

2013: nr. 60: "Analysis of thermoelectrical modules for energy harversting systems" / Mihail Octavian Cernăianu

2013: nr. 61: "Contributions to the efficient use of wireless sensor networks in disturbed environments" / Cosmin Cîrstea

2013: nr. 62: "Contribuții la îmbunătațirea recepției semnalelor utilizând algoritmii DOA și Beamformingul adaptativ" / Arpad Iozsa

2013: nr. 64: "Metode de prelucrare digitală a imaginilor video" / Ionuț Alexandru Mirel

2013: nr. 65: "Contribuții la îmbunătațirea performanțelor sistemelor de antene" / Andy Răzvan Vesa

Cota: 621.38/.39/T48

Domeniul: inginerie electronică și telecomunicații

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-8967

Intrări 2013: nr. 38, 45, 46, 48/2012; nr. 49, 50, 51/2013

2012: nr. 38: "Cercetări privind îmbunătățirea proiectării matrițelor de injectat folosind elemente specifice sistemelor expert" / Vlad Adrian

2012: nr. 45: "Investigarea proceselor de tăiere laser Nd: YAG a materialelor compozite cu matrice polimerică" / Ramona Cristina Laslău

2012: nr. 46: "Metode de integrare a tehnicii Reverse Engineering în concepția, fabricația și controlul dimensional al pieselor injectate din materiale polimerice" / Cristian Cioană

2012: nr. 48: "Studiul proceselor de ambutisare adâncă utilizând metode numerice" / Adrian Birlan

2013: nr. 49: "Optimizarea procesului de sudobrazare MIG/MAG-CMT a îmbinărilor disimilare din table subțiri" / Elena Stela Muncuț

2013: nr. 50: "Tehnici avansate de realizare a unor îmbinări sudate din materiale polimerice disimilare" / Eduard Arthur Berger

2013: nr. 51: "Managementul externalizării proceselor și serviciilor componentă a activității întreprinderilor" / Irina Daniela Duran

Cota: 62/69/T48

Domeniul: inginerie industrială

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-4937

Intrări 2013: nr. 106, 118, 122, 123, 124, 127/2012; nr. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/2013

2012: nr. 106: "Studii asupra comportării în exploatare a elementelor componente din structura portantă la utilajele de carieră specifice supuse la oboseală și coroziune în exploatare sau staționare" / Mihai Condescu-Grund

2012: nr. 118: "Contribuții la utilizarea dispozitivelor haptice în aplicațiile biomedicale" / Ralua Elena Sofronia

2012: nr. 122: "Cercetări asupra eroziunii produse prin cavitație vibratorie la oțelurile inoxidabile cu conținut constant în crom și variabil în nichel" / Alin Dan Jurchela

2012: nr. 123: "Analiza experimentală și numerică a funcționării pompelor centrifuge de acumulare" / Gheorghiță Gînga

2012: nr. 124: "Modelări și simulări în oboseală multiaxială" / Loránd Kun

2012: nr. 127: "Studii și cercetări privind efectele reglajelor unui motor cu injecție de benzină asupra performanțelor motorului și a poluării mediului" / Ioan Dumitru Hiticaș

2013: nr. 128: "Contribuții la utilizarea prelucrării automate a imaginii la roboți de manipulare" / Cristian Pop

2013: nr. 129: "Cercetări privind analiza si sinteza unui mecanism cu bare pentru construcția unui robot mobil pășitor" / Florina Moldovan

2013: nr. 130: "Contribuții privind automatizarea procesului de manipulare a cărților în biblioteci" / Andrei Comșa

2013: nr. 131: "Cercetări asupra eroziunii produse prin cavitația vibratorie la oțelurile inoxidabile cu conținut constant în nichel și variabil în crom" / Adrian Karabenciov

2013: nr. 132: "Analiza și optimizarea curgerii pentru proiectarea inversă a turbomașinilor hidraulice" / Irina Georgeta Moisă

2013: nr. 133: "Cercetări termice și fluidodinamice ale tuburilor de tip Bayonet" / Tiberiu Stanciu

2013: nr. 134: "Contribuții privind creșterea siguranței transportului rutier de mărfuri periculoase" / Eugen-Dumitru Bușa

Cota: 621.7/.9/T48

Domeniul: inginerie mecanică

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-7707

Intrări 2013: nr. 37/2011

2011: nr. 37: "Modelarea tiparelor de comportament emergent în medii colaborative robotizate și rețele de senzori inteligenți" / Răzvan-Dorel Cioargă

Cota: 004/T48

Domeniul: informatică; calculatoare și tehnologia informației

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 1842-7855

Intrări 2013: nr. 25, 30/2012; nr. 35, 36/2013

2012: nr. 25: "Morphology, wear and corrosion behaviour of HVOF cermet coatings sprayed on inner cylindrical surfaces" / Ioan Florin Secoșan

2012: nr. 30: "Cercetări privind reducerea conținutului de gaze din oțelurile elaborate și tratate pe fluxul tehnologic E.B.T. - L.F." / Florin Viorel Drăgoi

2013: nr. 35: "Cercetări privind rafinarea oțelului elaborat pe fluxul cuptor cu arc electric - oală cuptor-turnare continuă" / Adriana Tetileanu

2013: nr. 36: "Cercetări privind valorificarea în siderurgie a deșeurilor pulverulente și mărunte cu conținut de fier și carbon" / Eugen Mihai Crișan

Cota: 620.1/T48

Domeniul: ingineria materialelor

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 2068-7990

Intrări 2013: nr. 5, 6/2012

2012: nr. 5: "Security solutions for cloud computing" / Alina Mădălina Lonea

2012: nr. 6: "Voltage control and optimization of energy consuption in a microgrid" / Cosmin Koch-Ciobotaru

Cota: 68/T48

Domeniul: ingineria sistemelor; mecatronică și robotică

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 2069-8208

Intrări 2013: nr. 4, 5/2013

2013: nr. 4: "Planificările extinderii sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligență artificială" / Petru Dan Cristian

2013: nr. 5: "Planificarea extinderii rețelelor de transport al energiei electrice utilizând tehnici de calcul evolutiv" / Claudiu Florin Solomonesc

Cota: 621.3/T48

Domeniul: inginerie electrică

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 2069-8216

Intrări 2013: nr. 10, 12/2012; nr. 13, 14/2013

2012: nr. 10: "Foreground extraction in video conferences using motion flow analysis" / Mihai Făgădar-Cosma

2012: nr. 12: "Self-adaptive cache memories" / Liviu Agnola

2013: nr. 13: "Visual modeling of cybere physical systems" / Gabriela Măgureanu

2013: nr. 14: "Tehnici pentru sporirea rezistenței în fața atacurilor DOS și DDOS prin protocoale PROOF-OF-WORK, localizare și amprentare" / Marius-Simion Cristea

Cota: 004/T48

Domeniul: calculatoare și tehnologia informației; informatică

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor

Universitatea „Politehnica“ din Timișoara

ISSN 2285-1720

Intrări 2013: nr. 1, 5/2012

2012: nr. 1: "Cercetări asupra procesului de sudare electrică prin presiune a aliajelor cu memorie a formei din familia FeMnSi și CuZnAl"/ Claudia-Mariana Dorohoi

2012: nr. 5: "Studii privind rolul și mecanismul de acțiune al aditivilor reținători de apă din mortarele uscate"/ Cristina Ciobanu

Cota: 620.1/T48

Domeniul: ingineria materialelor

 

Transilvania

Centrul Cultural Interetnic „Transilvania“ Sibiu

ISSN 0255-0539

Frecvența: lunară

Intrări 2013: nr. 8, 9, 10, 12/2011; an XL, nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11-12/2012; an XLI(CXLV), nr. 1, 2/2013

Cota: 008/T81

Domeniul: studii culturale

Online: http://www.revistatransilvania.ro

 

Transylvanian journal of mathematics and mechanics

Universitatea din Petroșani

ISSN 2067-239X

Frecvența: bianuală

Intrări 2013: vol. 2, nr. 2/2010; vol. 4, nr. 1, 2/2012

Cota: 51/T81

Domeniul: matematică; fizică

Online (AD): http://tjmm.edyropress.ro/

 

Transylvanian Review

Fundația Culturală Română. Centrul de Studii Transilvane

ISSN 1221-1249

Frecvența: trimestrială

Intrări 2013: vol. XXI, nr. 3/2012

Cota: 94/T81

Domeniul: istorie

Online: http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Detaliu.aspx?t=prezentare

top

                W

 

Word and Text : A Journal of Literary Studies and Linguistics

Universitatea „Petrol-Gaze“ Ploiești

ISSN 2069-9271

Intrări 2013: vol. II, nr. 2/2012; vol. III, nr. 1/2013

Cota: 81/W83

Domeniul: filologie; limba și literatura engleză; limba și literatura franceză

Online (AD): http://jlsl.upg-ploiesti.ro/site_romana/Acasa.html

top