TITLURI REVISTE – DONAȚII INTERNE 2010A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A


Academica

ISSN 1220-5737

Frecvența: lunar

Intrări 2010: an XIX, nr. 9-10/2009

Domeniul: cultură și civilizație

Online: http://www.acad.ro/academica2002/pag_academica.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula I: Economie și Informatică Aplicată

ISSN 1584-0409

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XV, nr. 2/2009

Domeniul: științe economice; informatică aplicată

Online: http://www.ann.ugal.ro/eco/index.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula II: Matematică. Fizică. Mecanică teoretică

ISSN 1842-6506

Frecvența: anual

Intrări 2010: an I(XXXII), nr. 1(supliment), 2/2009; an II(XXXIII), nr. 1/2010

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică

Online: http://www.ann.ugal.ro/mfmt/index.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula III: Electrotehnică. Electronică. Automatică. Informatică

ISSN 1221-454X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 32, nr. 1, 2/2009

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică; automatizări; informatică

Online: http://www.ann.ugal.ro/eeai/index.html


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula XX : Sociologie

ISSN 1842-6492

Intrări 2010: an III, nr. 3/2008; an IV, nr. 4/2009

Domeniul: sociologie

Online: http://www.filosofie.ugal.ro/RVSociologie.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula XXI : Psihologie și Ştiințele Educației

ISSN 1842-1318

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an I, nr. 1, 2/2006; an II, nr. 3/2007

Domeniul: științele educației

Online: http://www.dppd.ugal.ro/


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula IV: Frigotehnie. Motoare cu ardere internă. Cazane și turbine

ISSN 1221-4558

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XII/2008; an XIII/2009

Domeniul: inginerie mecanică; ingineria mediului

Online: http://www.tmt.ugal.ro/Items/Annals/Annals.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula IX: Metalurgie și știința materialelor

ISSN 1453-083X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an XXVII(XXXII), nr. 1, 2/2009

Domeniul: chimie; ingineria materialelor; inginerie mecanică; energetică

Online: http://www.fmet.ugal.ro/Anale.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula V: Tehnologii în construcția de mașini

ISSN 1221-4566

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XXVI(XXXI)/2008; an XXVII(XXXII)/2009

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://www.tcm.ugal.ro/Anale/index.html


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula VI: Tehnologia produselor alimentare

ISSN 1221-4574

Frecvența: anual

Intrări 2010: an III(XXXIII), nr. 1/2009; an XXXIV, nr. 1, 2/2010

Domeniul: biotehnologii; ingineria alimentelor

Online: http://www.ann.ugal.ro/tpa/index.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula VIII: Tribologie

ISSN 1221-4590

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XV, nr. 1, 2/2009

Domeniul: fizică; chimie; inginerie mecanică

Online: http://www.om.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology/index.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula X: Mecanică aplicată

ISSN 1221-4612

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XXV/2007

Domeniul: fizică; inginerie mecanică


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XII: Utilajul și tehnologia sudării

ISSN 1221-4639

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XX/2009

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://www.rs.ugal.ro/annals.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XIII: Limbă și literatură

ISSN 1221-4647

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XIX, nr. 18/2007; an XX/2008; an XXI/2009

Domeniul: filologie


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XIV: Inginerie mecanică

ISSN 1224-5615

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an XV/2009; an XVI, vol. 1/2010

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.ann.ugal.ro/im/


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XIX: Istorie

ISSN 1583-7181

Frecvența: anual

Intrări 2010: an VII/2008

Domeniul: istorie

Online: http://www.istorie.ugal.ro/ISTORIE/CERCETARE/ANALELE_UGAL _FASCICOLA_ISTORIE.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XV: Educație fizică și management în sport

ISSN 1454-9832

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XV/2009

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.ann.ugal.ro/efms/index.htm


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XVIII: Filosofie

ISSN 1583-512X

Frecvența: anual

Intrări 2010: an V, nr. 8/2008

Domeniul: filosofie

Online: http://www.filosofie.ugal.ro/anale.html


Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XXII: Drept și administrație publică

ISSN 1843-8334

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 3/2009

Domeniul: drept; administrație publică

Online: http://www.drept.ugal.ro/anale.php


Annales de l'Université „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicule XXIII. Mélanges francophones

ISSN 1843-8539

Frecvența: anual

Intrări 2010: an III, nr. 5/2010

Domeniul: filologie

Online: http://www.lit.ugal.ro/MelangesFrancophones.htm


Annales d'Université "Valahia" Târgoviște. Section d'archéologie et d'histoire

ISSN 1584-1855

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom I, nr. 6/1999, tom II-III/2000-2001; tom XI, nr. 1/2009

Domeniul: istorie

Online: http://www.annalesfsu.ro/


Anuarul caselor de avocatură

Frecvența: anual

Intrări 2010: 2010

Domeniul: drept

Online: http://www.zf.ro/anuarul-caselor-de-avocatura-anuar-4250173/


Anuarul de business al României. Ziarul Financiar

Frecvența: anual

Intrări 2010: 2010

Domeniul: economie

Online: http://www.zf.ro/anuarul-de-business-al-romaniei-2008-anuar-3273017/


ARTCAST 2010 - 5th International Conference : casting, from rigor of technique to art, May 14-15, 2010 Galați, Romania

ISSN 2068-3510

Frecvența: anual

Intrări 2010: 2010

Domeniul: ingineria materialelor

Online: http://www.castingarea.com/research/artcast10-papers.htm


Axis libri : cultural journal

ISSN 2066-0340

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an 2, nr. 5/2009; an 3, nr. 7/2010

Domeniul: biblioteconomie

Online: http://www.bvau.ro/docs/axislibri/AxisLibri3_en.pdf


Axis libri : revistă culturală

ISSN 1844-9603

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an II, nr. 5/2009; an III, nr. 6, 7/2010

Domeniul: biblioteconomie

Online: http://www.bvau.ro/docs/axislibri/AxisLibri11.pdf


Axis libri : revue culturelle

ISSN 1844-9603

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an III, nr. 6/2010

Domeniul: biblioteconomie

Online: http://www.bvau.ro/docs/axislibri/AxisLibri2_fr.pdf

top

B


B. A. S. - British and American Studies : a journal of the Romanian Society of English and American Studies

ISSN 1224-3086

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. XVI/2010

Domeniul: filologie

Online: http://www.litere.uvt.ro/vechi/BAS/index.htm


Brutarul : revista morarilor, brutarilor, cofetarilor și patiserilor

ISSN 1582-9251

Frecvența: lunar

Intrări 2010: an IX, nr. 11, 12/2009; an X, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2010

Domeniul: ingineria alimentelor

Online: http://www.brutarul.ro


Buletinul Fundației Urechia

ISSN 1220-3459

Frecvența: anual

Intrări 2010: an 7, nr. 10/2009

Domeniul: biblioteconomie

Online: http://www.bvau.ro/docs/pdf/bfu10.pdf


Buletinul ISPE

ISSN 1584-546X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: Vol. 52, nr. 3, 4/2009; vol. 53, nr. 1/2010

Domeniul: inginerie

Online: http://www.ispe.ro/ro/secundar/resurse/Revista_ISPE


Buletinul sesiunii de comunicări ale cercurilor științifice studențești Galați

ISSN 2067-6277

Intrări 2010: 2010

Domeniul: inginerie; management

top

C


Caiet de semiotică

ISSN 1012-1471

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 19/2008; nr. 20/2009

Domeniul: filologie

Online: http://www.litere.uvt.ro/vechi/SEMIOTICA/index.htm


Capital 300 cei mai bogați români

Frecvența: anual

Intrări 2010: 2010

Domeniul: economie


Carmina Balcanica : review of south-east european spirituality an culture

ISSN 2065-0582

Frecvența: anual

Intrări 2010: an II, nr. 2(3)/2009

Domeniul: cultură; teologie


Cei mai importanți 1000 oameni din business

Frecvența: anual

Intrări 2010: 2010

Domeniul: economie


Convorbiri literare

ISSN 0010-8243

Frecvența: anual

Intrări 2010: an CXLIV, nr. 3(171), 4(172), 5(173)/2010

Domeniul: filologie

Online: http://convorbiri-literare.dntis.ro/

top

D


Diabets care : the journal of clinical and applied research and education

ISSN 1844-2439

Frecvența: lunar

Intrări 2010: vol. 3, nr. 3/2010

Domeniul: medicină

Online: http://care.diabetesjournals.org/

top

E


ECCE IURIS

ISSN 2067-1067

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 1/2009; an II, nr. 1/2010

Domeniul: drept

Online: http://www.drept.ugal.ro/documente/students_journal/REVISTA%20ECCE%20IURIS%20-%20NR.1-2009.pdf

top

F


Familia română : revistă trimestrială de cultură și credință românească

ISSN 1454-8607

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an 10, nr. 2-3(33-34)/2009

Domeniul: cultură și civilizație


Fiziologia = Physiology

ISSN 1223-2076

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 19, nr. 4(64)/2009

Domeniul: medicină

Online: http://revista_fiziologia.umft.ro/

top

G


Gastromedia : gastronomie, hoteluri, alimentație, băuturi, tehnică

ISSN 1841-0219

Intrări 2010: an VII, nr. 12-01/2009

Domeniul: industrie alimentară

Online: http://www.gastromedia.ro/


Gender sudies : revista de Studii de Gen a Centrului Interdisciplinar de Studii de Gen

ISSN: 1583-980X

Frecvența: anual

Intrări 2010: Vol. 9, nr. 1/2010

Domeniul: filologie

Online: http://www.genderstudies.uvt.ro/publicatii.htm


GeoGebra : the new language for the third millennium

ISSN 2068-3227

Intrări 2010: Vol. 1, nr. 1/2010

Domeniul: matematică

top

H


Hipocrate : bilunar de informație pentru lumea medicală

Intrări 2010: an IV, nr. 36, 37, 38, nr. special octombrie, nr. special decembrie/2009; an V, nr. 43, 44, 45, nr. special/2010

Domeniul: medicină


Hipocrate

ISSN 1842-0192

Intrări 2010: an IV, nr. special ianuarie, nr. 39/2010

Domeniul: medicină

Online: http://www.revista-hipocrate.ro


Historia Urbana

ISSN 1221-650x

Intrări 2010: tom XVI, nr. 1-2/2008

Domeniul: istorie; urbanism

Online: http://www.icsusib.ro/main/index.php?s=25ad0cce93e8a0a2dbd3bd80cb647c67&f=change&idroot=81


Historical Yearbook

ISSN 1584-854X

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. VI/2009

Domeniul: istorie

Online: http://www.iini.ro/hy.htm

https://sites.google.com/site/historicalyearbook/home

top

I


Infocard : publicată de Societatea Română de Cardiologie

Frecvența: 3 nr./an

Intrări 2010: an XVI, nr. 48/2009

Domeniul: medicină

Online: http://www.cardioportal.ro/infocard_src


International Conference : Exploration, education and progress in the third millennium, Galați, 24th-25th of April 2009

ISSN 2066-7019

Intrări 2010: vol. 1, nr. 1; vol. 2, nr. 1/2009

Domeniul: științele educației

Online: http://www.drept.ugal.ro/documente/international_conferinta/CONFERENCE%20PROGRAM%20%20GALATI,%20APRIL,%202009.pdf

top

J


Journal of Advanced Mathematical Studies

ISSN 2065-3506

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 2, nr. 2/2009; vol. 3, nr. 1/2010

Domeniul: matematică

Online: http://journal.fairpartners.ro/issues.php


Journal of Medicine and Life

ISSN 1844-122X

Intrări 2010: Vol. 2, nr. 2, 4/2009

Domeniul: medicină; biochimie; biofizică

Online: http://www.medandlife.ro/

top

L


Lumină lină

ISSN 1086-2366

Intrări 2010: an XIV, nr. 3, 4/2009; an XV, nr. 1/2010

Domeniul: teologie

Online: http://www.luminalina.ro/

top

M


Medic. ro : revistă de informare pentru medici

ISSN 1584-3513

Intrări 2010: an IV, nr. 37/2007

Domeniul: medicină

Online: http://www.pulsmedia.eu/inpage/medic-ro/


Medical update : publicație pentru educația medicală continuă

ISSN 1454-1882

Intrări 2010: vol. X, nr. 54/2009

Online: http://www.medicalupdate.ro/


Mesagerul energetic : buletin informativ al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei

Frecvența: lunar

Intrări 2010: an X, nr. 99/2009

Domeniul: energetică; inginerie electrică

Online: http://www.cnr-cme.ro/mesagerul.html

top

N


Noua revistă de drepturile omului

ISSN 1841-4710

Frecvența: 4 nr./an

Intrari 2010: vol. 5, nr. 3/2009

Domeniul: drept

Online: http://www.revistadrepturileomului.ro/

top

O


Oxygen : energie pentru afaceri

ISSN 1844-7740

Intrări 2010: nr. 2, 3, 4/2009; nr. 1(7)/2010

Domeniul: inginerie electrică

Online: http://www.gdfsuez-energy.ro/comercial/sunteti-persoana-juridica/oxygen/revista-oxygen/

top

P


Papers of the International Symposium Euro-Aliment

ISSN 1843-5114

Intrări 2010: 2009

Domeniul: industrie alimentară


Poesis Internațional : magazin literar

ISSN 2068-7060

Intrări 2010: an I, nr. 1, 2/2010

Domeniul: filologie; arte

Online: http://poesisinternational.blogspot.com/


Poezia : revistă de cultură poetică

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an XIV, nr. 4(50)/2009; an XV, nr. 1(51)/2010

Domeniul: filologie

Online: http://www.poezia.3x.ro/


Public administration & regional studies

ISSN 2065-1759

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an II, nr. 2/2009

Domeniul: drept; administrație publică

Online: http://www.drept.ugal.ro/public_administration.php

top

R


Regard

Frecvența: lunar

Intrări 2010: nr. 46, 47/2010

Domeniul: cultură și civilizație

Online: http:www.regard.ro


Revista de chimie

ISSN 0034-7752

Frecvența: lunar

Intrări 2010: vol. 61, nr. 5/2010

Domeniul: chimie

Online: http://www.revistadechimie.ro/


Revista de turnătorie

ISSN 1224-2144

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: nr. 1-2/2009

Domeniul: inginerie

Online: http://www.revistadeturnatorie.ro/


Revista pentru asigurarea calității în învățământul superior

ISSN 2066-9119

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 1, nr. 2/2009; vol. 2, nr. 1/2010

Domeniul: științele educației; managementul calității

Online: http://www.aracis.ro/en/publications/qar-magazine/about-qar-magazine/


Revista română de urologie : jurnal oficial al Asociației Române de Urologie

ISSN 1223-0650

Intrări 2010: vol. 8, nr. 3, 4/2009

Domeniul: medicină

Online: http://revista-urologia.ro/?page_id=60


Revista Română. Revistă a Românilor de Pretudindeni

ISSN 1224-2454

Intrări 2010: an XV, nr. 3(57).4(58)/2009; an XVI, nr. 1(59)/2010

Domeniul: istorie; științele educației; filologie

Online: http://www.dprp.gov.ro/revista-romana-nr-1-51-%E2%80%93-4-54-2008/


Romanian Journal of English Studies

ISSN 1584-3734

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 7/2010

Domeniul: filologie

Online: http://www.litere.uvt.ro/vechi/RJES/index.htm

top

S


Studii danubiene : documente, studii de istorie, monografii

ISSN 2067-1415

Intrări 2010: an I, nr. 1/2009

Domeniul: cultură și civilizație


Studii și materiale de istorie modernă

ISSN 0567-6320

Intrări 2010: Vol. 8/2009

Domeniul: istorie

Online: http://www.ear.ro/3brevist/rv19/rv19.htm


Sudura

ISSN 1453-0384

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. XIX, nr. 4, 5/2009

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://www.revista-sudura-asr.ro/

top

T


Tehnica instalațiilor : revistă de specialitate : sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice

ISSN 1582-6244

Frecvența: 1 nr./2 luni

Intrări 2010: an IX, nr. 9, 10/2009; an X, nr. 1(75)/2010

Domeniul: inginerie mecanică; inginerie electrică

Online: http://www.tehnicainstalatiilor.ro/


Teologie și educație la Dunărea de Jos

ISSN 1843-8660

Intrări 2010: fasc. 7/2008

Domeniul: teologie; științele educației

Online: http://www.calauza.edj.ro/?p=1556


Top 100 - Cele mai valoroase companii 2009

Intrări 2010: 2009; 2010

Domeniul: economie


Translation studies : retrospective and prospective views

ISSN 2065-3514

Intrări 2010: an I, nr. 1, 2, 3/2008

Domeniul: filologie

Online: http://www.ugal.ro/index.php?page=prezentareCarte.prezentareCarte&nrCarte=25&PHPSESSID=tovfwrygnflqk

http://www.lit.ugal.ro/Translation%20Studies/Tras.Re.P.2006.2007/Volum%202007%20complet%20final.pdf

top