TITLURI REVISTE – SCHIMB INTERN 2010A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A


Acta Electrotehnica

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1841-3323

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 51, nr. 1, 2/2010

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică

Online: http://ie.utcluj.ro/acta_electrotehnica.php


Acta Tehnica Napocensis. Electronică - Telecomunicații

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-6542

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 50, nr. 3, 4/2009; vol. 51, nr. 1/2010

Domeniul: inginerie electronică; telecomunicații

Online: http://users.utcluj.ro/~atn/


Acta Tehnica Napocensis. Series : Machines Construction, Materials

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1224-9106

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 52/2009

Domeniul: inginerie mecanică; ingineria materialelor


Acta Tehnica Napocensis. Series: Applied Mathematics and Mechanics

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1221-5872

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom 52, vol. Ib, III, IV/2009; tom 53, vol. I, II/2010

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică

Online: http://www.atna-mam.utcluj.ro/


Acta Tehnica Napocensis. Series: Languages for specific purposes

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1454-685X

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 9, nr. 1, 2, 3-4/2009

Domeniul: filologie

Online: http://www.utcluj.ro/lsp/


Acta Universitatis Bogdan Vodă. Series Oeconomica

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

ISSN 2582-5205

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 9/2009; nr. 10/2010

Domeniul: științe economice

Online: http://www.ubv.ro/ojs/index.php/OEC


Advances in Electrical and Computer Engineering

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1582-7445

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 9, nr. 2, 3/2009; vol. 10, nr. 1, 2/2010

Domeniul: inginerie electrică; informatică

Online: http://www.aece.ro/


ANADISS

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1842-0400

Frecvența: semestrial

Intrări 2010: nr. 7, 8/2009

Domeniul: filologie

Online: http://www.litere.usv.ro/anadiss/


Analele științifice de istorie. Codrul Cosminului

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1224-032X

Frecvența: bianual

Intrări 2010: nr. 15(25)/2009; nr. 16(26), partea I/2010

Domeniul: istorie

Online: http://atlas.usv.ro/www/codru_net/


Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu. Seria Mens Sana

Universitatea :Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

ISSN 1844-7023

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 1/2010

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.utgjiu.ro/revista/?s=sport


Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Secțiunea Geografie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1583-1469

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XVIII/2009; an XIX/2010

Domeniul: geografie; științe economice; ecologie; geologie; geodezie

Online: http://atlas.usv.ro/www/anale/index.php


Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1584-2878

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom XIII, nr. 2/2007

Domeniul: filologie

Online: http://www.litere.usv.ro/html/anale.html


Analele Universității București. Drept

Universitatea din București

ISSN 1011-0623

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an LIX, nr. 3, 4/2009

Domeniul: drept

Online: http://www.drept.unibuc.ro/Informatii-s70-ro.htm


Analele Universității București. Geografie

Universitatea din București

ISSN 1013-4115

Frecvența: anual

Intrări 2010: an LVII/2008

Domeniul: geografie; științe economice

Online: http://editura.unibuc.ro/anale.htm


Analele Universității București. Limbi și literaturi străine

Universitatea din București

ISSN 1220-0263

Frecvența: anual

Intrări 2010: an LVIII, partea I, II/2009

Domeniul: filologie

Online: http://www.unibuc.ro/anale_ub/limbi/index.php


Analele Universității București. Matematică

Universitatea din București

ISSN 1010-5433

Titlu nou: Annals of the University of Bucharest. Mathematical series (2067-9009)

Frecvența: anual

Intrări 2010: an LVIII, nr. 2/2009

Domeniul: matematică

Online: http://fmi.unibuc.ro/ro/analele_universitatii_bucuresti/analele_univ_matematica/


Analele Universității din Craiova. Agricultură. Montanologie. Cadastru: lucrări științifice

Universitatea din Craiova

ISSN 1582-9391

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. XXXIX, nr. A, B/2009

Domeniul: agricultură; silvicultură; turism; management agricol; cadastru

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/agricultura/


Analele Universității din Craiova. Biologie. Horticultură. Tehnologia prelucrării produselor agricole

Universitatea din Craiova

ISSN 1435-1275

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. XIV(XLX)/2009

Domeniul: biologie; ecologie; agricultură

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/horticultura/


Analele Universității din Craiova. Seria Chimie

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-5288

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. XXXVIII, nr. 1, 2/2009

Domeniul: chimie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/


Analele Universității din Craiova. Seria Istorie

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5704

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XIV, nr. 2(16)/2009

Domeniul: istorie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/istorie/


Analele Universității din Craiova. Seria Matematică - Informatică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-6934

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. XXVII, nr. 2/2010

Domeniul: matematică; informatică

Online: http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami


Analele Universității din Craiova. Seria Mecanică

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-5296

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 1/2007

Domeniul: fizică; inginerie mecanică


Analele Universității din Craiova. Seria Științe filologice - Langues et litteratures romanes

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-8150

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XIII, nr. 1/2009

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/publicatii.htm


Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice - Limbi străine aplicate

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-8074

Frecvența: anual

Intrări 2010: an V, nr. 1-2/2009

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/limbi_straine_aplicate/


Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice - Lingvistică

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5712

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XXII, nr. 1-2/2009

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica_ro.htm


Analele Universității din Craiova. Seria Științe filologice - Literatură română și universală

Universitatea din Craiova

ISSN 1224-5720

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XXVII-XXVIII, nr. 1-4/2005-2006; an XXIX-XXX, nr. 1-4/2007-2008

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_literatura.htm


Analele Universității din Oradea. Fascicola Agricultură - Horticultură

Universitatea din Oradea

ISSN 1453-9470

Frecvența: anual

Intrări 2010: an 12, vol. XII/2006

Domeniul: agricultură


Analele Universității din Oradea. Fascicola Ecotoxicologie, zootehnie și tehnologii de industrie alimentară

Universitatea din Oradea

ISSN 1583-4301

Frecvența: anual

Intrări 2010: an 3, vol. III/2004; an 5, vol. V/2006; an 7, vol. VII/2008

Domeniul: ecologie; industrie alimentară; zootehnie

Online: http://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/ecotox_zooteh_ind_alim/ecotox_zooteh_ind_alim.htm


Analele Universității din Oradea. Fascicola Matematică

Universitatea din Oradea

ISSN 1221-1265

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom XVI/2009

Domeniul: matematică

Online: http://stiinte.uoradea.ro/en/auofm.htm


Analele Universității din Oradea. Fascicula Protecția mediului

Universitatea din Oradea

ISSN 1224-6255

Frecvența: anual

Intrări 2010: an 12, vol XII/2007; an 11, vol. XI/2006; an 13, vol. XIII/2008

Domeniul: ecologie

Online: http://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/protectia_mediului/ protectia_mediului.htm


Analele Universității din Oradea. Fascicula Psihologie

Universitatea din Oradea

ISSN 1583-2910

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. XV/2009

Domeniul: psihologie

Online: http://socioumane.ro/blog/fasciculapsihologie


Analele Universității din Oradea. Geografie

Universitatea din Oradea

ISSN 1221-1273

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom XVIII/2008

Domeniul: geografie; științe economice

Online: http://istgeorelint.uoradea.ro/Reviste/Anale/anale.htm


Analele Universității Maritime Constanța

Universitatea Maritimă din Constanța

ISSN 1582-3601

Intrări 2010: an X, vol. 12/2009

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică; inginerie electrică; economie; navigație; management

Online: http://www.cmu-edu.eu/anale.html


Les Annales de l'Université Valahia de Târgoviște. Section Sciences èconomiques

Universitatea Valahia din Târgoviște

ISSN 1453-8202

Intrări 2010: an XIV, nr. 27/2009

Domeniul: științe economice

Online: http://www.annalesfse.ro


Annales Universitatis Apulensis. Historica

Universitatea „1 Decembrie” din Alba-Iulia

ISSN 1453-9314

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 13/2009

Domeniul: istorie

Online: http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/auash_prezentare.html


Annals : Geographical Series

Universitatea Valahia din Târgoviște

ISSN 1582-6198

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom 8/2008

Domeniul: geografie; științe economice


The Annals of the "Ștefan cel Mare" University. Physical Education and Sport Section

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1844-9131

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 2/2009

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.fefs.usv.ro/revista_1.php


Annals of the University of Craiova : Physics AUC

Universitatea din Craiova

ISSN 1223-6039

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 19/2009

Domeniul: fizică

Online: http://cis01.central.ucv.ro/pauc/


Annals of the University of Craiova. Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-0626

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 5(32), nr. 1/2008; vol. 6(33), nr. 1/2009

Domeniul: automatică; informatică; electronică; mecatronică

Online: http://ace.ucv.ro/anale/


Annals of the University of Craiova. Series Philology-English

Universitatea din Craiova

ISSN 1454-4415

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an IX, nr. 2/2008

Domeniul: filologie

Online: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_engleza.htm


Annals of University of Petroșani. Economics

Universitatea din Petroșani

ISSN 1582-5949

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. IX, partea I, II, III, IV/2009

Domeniul: științe economice

Online: http://www.upet.ro/en/anale/economie/


Annals of University of Petroșani. Electrical Engineering

Universitatea din Petroșani

ISSN 1454-8518

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 11(XXXVIII)/2009

Domeniul: inginerie electrică

Online: http://www.upet.ro/annals/annals.php?pag=Cuprins&an=2011&fac=inginerie_electrica


Annals of West University of Timișoara. Series of Chemistry [Seria Monografii de Chimie Cuantică și Interacții Specifice]

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1584-1251

Intrări 2010: vol. 10/2007

Domeniul: chimie; biochimie

Online: http://www.chimie.uvt.ro/awut_sc/awut/10.php


Annals of West University of Timișoara. Series of Chemistry [Seria Monografii de Chimie]

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1584-1227

Intrări 2010: vol. 62, 63/2007

Domeniul: chimie

Online: http://www.chimie.uvt.ro/awut_sc/awut/10.php


Annals of West University of Timișoara. Series of Chemistry

Universitatea de Vest din Timișoara

ISSN 1224-9513 (1453-7672)

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 16, nr. 1, 2, 3, 4/2007; vol. 17, nr. 1, 2, 3/2008

Domeniul: chimie

Online: http://www.chimie.uvt.ro/awut_sc/awut/10.php


Anuarul Școlii Doctorale "Istorie. Civilizație. Cultură"

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1841-5717

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 3/2007

Domeniul: istorie


Apulum. Acta Musei Apulensis

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

ISSN 1013-428X

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XL/2003

Domeniul: etnografie; istorie

Online: http://www.anuarulapulum.ro/


Atelier de traduction

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 1584-1804

Intrări 2010: nr. 10/2008

Domeniul: filologie

Online: http://www.atelierdetraduction.usv.ro/

top

B


Bibliografia cărților, a tezelor de doctorat și a publicațiilor seriale

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 2066-2262

Frecvența: anual

Intrări 2010: an II, nr. 2/2009

Domeniul: biblioteconomie; documentare

Online: http://www.uaiasi.ro/ro/files/biblioteca/BIBLIOGRAFIE_2009.pdf


Buletin bibliografic

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

ISSN 1843-3545

Frecvența: variabilă

Intrări 2010: ianuarie-aprilie, mai-iunie, iulie-august, septembrie-octombrie/2009

Domeniul: biblioteconomie; medicină


Buletin informativ

Comitetul Olimpic Român

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 28/2001; nr. 29/2002

Domeniul: educație fizică și sport


Buletin Știintific. Seria Științele Educației

Universitatea din Pitești

ISSN 1584-5915

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an VI, nr. 1/2009

Domeniul: științele educației

Online: http://www.upit.ro/index.php?i=1106


Buletin Științific. Seria Autovehicole rutiere

Universitatea din Pitești

ISSN 1453-1100

Intrări 2010: an XV, nr. 19, vol. A/2009

Domeniul: management; inginerie mecanică


Buletinul cercurilor științifice studențești. Arheologie-Istorie-Muzeologie

Universitatea „1 Decembrie” din Alba-Iulia

ISSN 1454-8097

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 15/2009

Domeniul: istorie

Online: http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_bcss/pag1bcss.html


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția V: Construcții de mașini

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1011-2855

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: tom LII(LVI), fasc. 3-4/2006; tom LIV(LVIII), fasc. 1, 2, 3, 4/2008; tom LV(LIX), fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: construcții de mașini; inginerie industrială

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/sectia_cm/html/en/index_cm.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Hidrotehnică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1224-3892

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom LIV(LVIII), fasc. 4/2008; tom LV(LIX), fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: inginerie mecanică; ingineria mediului; agricultură

Online: http://www.tuiasi.ro/facultati/hidro/index.php?page=982


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția I: Matematică. Mecanică teoretică. Fizică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 0304-5188

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: tom LIV(LVIII), fasc. 4/2008; tom LV(LIX), fasc. 1, 3, 4/2009

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://www.cm.tuiasi.ro/Buletin/html/ro/index_bu.htm


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția II : Chimie și inginerie chimică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 0254-7104

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: tom LV(LIX), fasc. 2/2009

Domeniul: chimie

Online: http://www.tuiasi.ro/facultati/ic/index.php?page=593


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția III: Electrotehnică. Energetică. Electronică

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1223-8139

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom LV9LIX), fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: inginerie electrică; energetică; electronică

Online: http://www.tuiasi.ro/facultati/eth/index.php?page=820


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția IV: Automatică și calculatoare

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1220-2169

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom LIV(LIII), fasc. 1, 2, 3-4/2008; tom LV(LIX), fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: automatică; informatică

Online: http://www.ace.tuiasi.ro/index.php?page=678


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția IV: Construcții. Arhitectură

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1224-3884

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom LV(LIX), fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: arhitectură; inginerie civilă


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția Știința și ingineria materialelor

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1453-1690

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom LV(LIX), fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: știința materialelor; ingineria materialelor

Online: http://www.tuiasi.ro/facultati/sim/index.php?page=588


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Științe socio-umane

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

ISSN 1224-5860

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom LV, fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: științe sociale; științe umane; sociologie; științele educației


Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Textile. Pielărie

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom LV(LIX), fasc. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: industria textilă; inginerie industrială

Online: http://www.tuiasi.ro/facultati/tex/index.php?page=523


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Chimie și Ingineria Mediului

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1224-6018

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: tom 54(68), fasc. 1, 2/2009

Domeniul: chimie; ingineria mediului

Online: http://www.chemicalbulletin.ro/Chemical-Bulletin-History.html


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Educație fizică și sport

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1583-7912

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom 5, fasc. 1-2/2007; tom 6, fasc. 1/2008; tom 7, fasc. 1-2/2009

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.efs.upt.ro/buletin_stiintific.php


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Limbi moderne

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1583-7463

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom 7, fasc. 1-2/2008

Domeniul: filologie

Online: http://www.upt.ro/pdf/cercetare2006/LM_BS_web-1.pdf


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Mecanică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1224-6077

Frecvența: semestrial

Intrări 2010: tom 54(68), fasc. 1, 2, 3, 4, fasc. sp. S1/2009

Domeniul: fizică; inginerie mecanică

Online: http://eng.upt.ro/buletin/history.html


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria Științe economice și socio-umane

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1583-7475

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom 7(7), fasc. 1-2/2009

Domeniul: științe economice; științe umaniste; științe sociale; științele educației

Online: http://www.mpt.upt.ro/pag/411.html


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria: Automatică și Calculatoare

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1224-600X

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: tom 54(68), fasc. 1, 2, 3, 4/2009; tom 55(59), fasc. 1/2010

Domeniul: automatică; informatică

Online: http://www.ac.upt.ro/journal/history.html


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria: Construcții. Arhitectură

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1224-6026

Frecvența: 2 fasc./an

Intrări 2010: tom 53(67), fasc. 2/2008; tom 54(68), fasc. 1, 2/2009

Domeniul: arhitectură; inginerie civilă

Online: http://www.ct.upt.ro/buletin/index.htm


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria: Electronică și Telecomunicații

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1583-3380

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: tom 54, fasc. 1, 2/2009

Domeniul: inginerie electronică; telecomunicații

Online: http://www.tc.etc.upt.ro/bulletin


Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria: Management. Inginerie Economică. Ingineria transporturilor

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1224-6050

Frecvența: anual

Intrări 2010: tom 53(67), fasc. 2/2008; tom 54(68), fasc. 1, 2/2009

Domeniul: inginerie economică; management; transporturi

Online: http://www.upt.ro/BuletineStiintifice/MPT/Pages/History.htm


Buletinul științific. Universitatea Tehnică de Construcții București

Universitatea Tehnică de Construcții din București

ISSN 1221-628X

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. LII, nr. 1, 2, 3, 4/2009; vol. LIII, nr. 1/2010

Domeniul: inginerie civilă

online: http://buletinstiintific.utcb.ro/ro/index.html


Buletinul Universității "Petrol-Gaze" Ploiești. Seria Științe economice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

ISSN 1221-9371

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. LX, nr. 2, 3, 4/2008; vol. LXI, nr. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: științe economice

Online: http://www.upg-bulletin-se.ro/


Buletinul Universității de Petrol-Gaze din Ploiești. Seria științe socio-umane și juridice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

ISSN 1841-6594

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. LXI, nr. 1/2009

Domeniul: științe economice; științe sociale; științe umane; drept

Online: http://www.bulletin.upg-ploiesti.ro/toc.jsp?pageType=SSUJ&language=2


Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Seria Filologie = Petroleum-Gas University of Ploiești Bulletin. Philology Series

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

ISSN 1224-2020

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. LXI, nr. 1, 2/2009

Domeniul: filologie

Online: http://jlsl.upg-ploiesti.ro/


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5246

Frecvența: bianual

Intrări 2010: vol. 66, nr. 1, 2/2009

Domeniul: agicultură; medicină veterinară

Online: http://journals.usamvcj.ro/

http://sestras.ro/journals/bulletin-of-university-of-agricultural-sciences


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5262

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 66(1-2)/2009

Domeniul: agricultură; biotehnologii

Online: http://journals.usamvcj.ro/

http://sestras.ro/journals/bulletin-of-university-of-agricultural-sciences-2


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5254

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 66, nr. 1, 2/2009

Domeniul: agricultură; horticultură

Online: http://journals.usamvcj.ro/horticulture


Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1843-5270

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 66, nr. 2/2009

Domeniul: agricultură; medicină veterinară

Online: http://journals.usamvcj.ro/veterinary

top

C


Carpathian Journal of Food Science and Technology

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 2066-6845

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 1, nr. 1, 2/2009

Domeniul: industrie alimentară

Online: http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/


Carpathian Journal of Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-2851

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 24, nr. 3/2008; vol. 25, nr. 2/2009; vol. 26, nr. 1/2010

Domeniul: matematică

Online: http://carpathian.ubm.ro/


Cercetări agronomice în Moldova. Rezultate-Recomandări

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 0379-5837

Frecvența: 4 nr./an (martie, iunie, septembrie și decembrie)

Intrări 2010: vol. XLII, nr. 4(140)/2009; vol. XLIII, nr. 2(142)/2010

Domeniul: agricultură

Online: http://www.univagro-iasi.ro/CERCET_AGROMOLD/


Cereale și plante tehnice : revistă tehnico științifică

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

ISSN 1220-1197

Intrări 2010: an LVIII, nr. 12/2008; an LIX, nr. 1-2/2010

Domeniul: agricultură


Citius, altius, fortius - Journal of Physical and Education Sport

Universitatea din Pitești

ISSN 2247-8051(1582-8138)

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: nr. 1/2003

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://www.upit.ro/index.php?i=1230

http://www.efsupit.ro/


Cluj veterinary journal

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 2066-9399

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: nr. 15(1)/2009

Domeniul: medicină veterinară

Online: http://clujveterinaryjournal.ro/


Creative Mathematics

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1584-286X

Frecvența: anual (1 vol.; 2 nr./an)

Intrări 2010: vol. 17, nr. 3/2008; vol. 18, nr. 2/2009; vol. 19, nr. 1/2010

Domeniul: matematică; informatică

Online: http://creative-mathematics.ubm.ro/


Cultural Perspectives : Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

ISSN 1224-239X

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 14/2009

Domeniul: filologie

Online: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=7247cd3e-bda8-4d46-8a81-7fafc9beb58f

top

D


DOCT-US

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ISSN 2065-3247

Frecvența: bianual

Intrări 2010: an I, nr. 1, 2/2009

Domeniul: inginerie; științe sociale; științe umane

Online: http://doct-us.usv.ro/

top

E


Economy transdisciplinarity cognition

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

ISSN 2067-5046

Frecvența: bianual

Intrări 2010: vol. 13, nr. 1/2010

Domeniul: științe economice; științele comunicării; management

Online: http://etc.ugb.ro/home


Educația Azi : număr special cu lucrările Conferinței Naționale "Educația Azi", 30 mai 2008, București

Universitatea din București

ISSN 1844-8488

Frecvența: anual

Intrări 2010: an II, nr. 1/2009

Domeniul: științele educației

Online: http://librarie-unibuc.ro/titluri/559/EDUCATIA-AZI-ANUL-I-nr-1-2008


Educația matematică

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ISSN 1583-9826

Frecvența: 2 vol./an

Intrări 2010: vol. 2, nr. 1-2/2006; vol. 3, nr. 1-02/2007; vol. 4, nr. 1/2008

Domeniul: științele educației; matematică

Online: http://depmath.ulbsibiu.ro/educamath/index.html

top

G


General Mathematics

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ISSN 1221-5023

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 17, nr. 1, 2, 3, 4/2009; vol. 18, nr. 2, 4/2010

Domeniul: matematică

Online: http://depmath.ulbsibiu.ro/genmath/index.html

top

H


Horticultura : revistă tehnico științifică

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

ISSN 1017-155X

Intrări 2010: an LVIII, nr. 11/2008; an LIX, nr. 9-10/2009

Domeniul: agricultură

top

I


ICPESH Proceedings : International Conference [on] Physical Education, Sport and Health

Universitatea din Pitești

ISSN 1453-1194

Intrări 2010: partea II/2003; nr. 8, vol. I/2004

Domeniul: educație fizică și sport


Ingineria iluminatului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ISSN 1454-5837

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 9, nr. 20/2007; vol. 10, nr. 21, 22/2008

Domeniul: inginerie electrică

top

J


JoLIE : Journal of Linguistic and Intercultural Education

Universitatea „1 Decembrie” din Alba-Iulia

ISSN 2065-6599

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 1/2008

Domeniul: filologie; științe ale comunicării; sociologie

Online: http://www.uab.ro/cercetare/ciel/jolie/


Journal of Computer Science and Control Systems

Universitatea din Oradea

ISSN 1844-6043

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 2, nr. 1, 2/2009

Domeniul: informatică; ingineria sistemelor

online: http://electroinf.uoradea.ro/reviste/default.htm


Journal of Electrical and Electronics Engineering

Universitatea din Oradea

ISSN 1844-6035

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 2, nr. 1, 2/2009

Domeniul: inginerie electrică; inginerie electronică; telecomunicații; informatică

Online: http://electroinf.uoradea.ro/reviste%20EEE/default.htm

top

L


Language and Literature : european landmarks of identity

Universitatea din Pitești

ISSN 1843-1577

Frecvența: bianual

Intrări 2010: nr. 5, vol. I, II/2009

Domeniul: filologie

online: http://www.upit.ro/index.php?i=2137


Lucrări științifice. Medicină veterinară

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7406

Frecvența: anual; bianual (2010)

Intrări 2010: vol. 52(11), partea I, II/2009

Domeniul: medicină veterinară

Online: http://www.univagro-iasi.ro/simpozion_med/Revista/


Lucrări științifice. Seria A : Agronomie

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

ISSN 1222-5339

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. LIII/2010

Domeniul: agricultură

Online: http://www.agro-bucuresti.ro/lucrari-stiintifice-seria-agronomie/lucrari-stiintifice-scientific-papers


Lucrări științifice. Seria Agronomie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7414

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 82, nr. 1, 2/2009

Domeniul: agricultură

Online: http://www.revagrois.ro/


Lucrări științifice. Seria D : Zootehnie

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

ISSN 1843-6048 (0374-8898)

Intrări 2010: vol. LI/2008

Domeniul: agricultură; zootehnie

Online: http://www.zootehnie.ro/scientific-papers/lucrari-stiintifice-serie-d-scientific-papers-d-series


Lucrări științifice. Seria Horticultură

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7376

Frecvența: anual; bianual (2010)

Intrări 2010: an LII, nr. 52/2009

Domeniul: agricultură

Online: http://www.univagro-iasi.ro/revista_horti/


Lucrări științifice. Seria Zootehnie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ISSN 1454-7368

Frecvența: anual; bianual (2010)

Intrări 2010: vol. 52(14)/2009

Domeniul: agricultură; zootehnie

Online: http://www.univagro-iasi.ro/revista_zoo/

top

M


Management și marketing

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-2416

Frecvența: anual

Intrări 2010: an VII, nr. 1/2009; vol. VIII, nr. 1, nr. special/2010

Domeniul: management; marketing


Mecanizarea agriculturii : revistă tehnico științifică

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

ISSN 1011-7296

Intrări 2010: an LVIII, nr. 9/2008; an LIX, nr. 9-10/2009

Domeniul: agricultură


Modelling and Optimization in the Machines Building Field-MOCM

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

ISSN 1224-7480

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 15, nr. 2, 3, 4/2009; vol. 16, nr. 1, 2/2010

Domeniul: inginerie industrială; construcții de mașini; matematică

Online: http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=mocm

top

N


Notulae botanicae horti agrobotanici Cluj Napoca

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 0255-965X

Frecvența: bianual

Intrări 2010: vol. 37, nr. 2/2009; vol. 38, nr. 1/2010

Domeniul: botanică

Online: http://notulaebotanicae.ro/nbha/


Notulae scientia biologicae

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 2067-3205

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 2, nr. 1, 2/2010

Domeniul: biologie

Online: http://notulaebiologicae.ro/nsb/

top

O


Ortodoxia maramureșeană

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 1453-7370

Frecvența: anual

Intrări 2010: an XIII, nr. 14/2009

Domeniul: teologie

Online: http://ortodoxiamaramureseana.q1000.ro/nr03.htm

top

P


Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems ICMas

Universitatea Politehnica București

ISSN 1842-3183

Frecvența: anual

Intrări 2010: 5-6 noiembrie 2009

Domeniul: automatică; inginerie industrială; inginerie mecanică; construcții de mașini; robotică; informatică

top

R


Repertoriul publicațiilor periodice

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Frecvența: anual

Intrări 2010: publicații intrate în perioada 2004-2008/2009

Domeniul: medicină; biblioteconomie; documentare

Online: http://www.biblioteca.umf.ro/


Revista de sociologie

Social Change Review (2010)

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ISSN 1584-0050

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an VI, nr. 1, 2/2008

Domeniul: sociologie

Online: http://stiinte.ulbsibiu.ro/sociologie/Revista%20de%20sociologie.htm


Revista Forum Geografic : studii și cercetării de geografie și protecția mediului

Universitatea din Craiova

ISSN 1583-1523

Frecvența: anual

Intrări 2010: an VIII, nr. 8/2009

Domeniul: ecologie; geografie; științe economice

Online: http://cis01.central.ucv.ro/forumgeografic/


Revista minelor

Universitatea din Petroșani

ISSN 1220-2053

Frecvența: lunar; trimestrial (2011)

Intrări 2010: vol. 15, nr. 8, 9, 10, 11, 12/2009; vol. 16, nr. 1, 2, 3, 4/2010

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://upet.ro/revistaminelor/


Revista scientia parasitologica

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

ISSN 1582-1366

Frecvența: anual

Intrări 2010: vol. 10, nr. 1-2/2009

Domeniul: medicină veterinară


Revista Universitară de Sociologie

Universitatea din Craiova

ISSN 1841-6578

Frecvența: semestrial

Intrări 2010: an VI, nr. 1, 2/2009

Domeniul: sociologie; psihologie; științe sociale

Online: http://cis01.central.ucv.ro/revistadesociologie/


Revue Valaque d'Études Économiques : une Revue International de Théories et d'Études Appliquées en Matière de Gestion de Performance

Universitatea Valahia din Târgoviște

ISSN 2067-9459

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 1(15), nr. 1/2010

Domeniul: științe economice

Online: http://www.rvee.eu/


Robotica & Management

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

ISSN 1453-2069

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: vol. 14, nr. 2/2009

Domeniul: robotică; management

Online: http://www.uni-resita.eu/FH-Sites/uem/index.php?id=1059


Romanian Journal of Grasslands and Forage Crops

Societatea Română de Pajiști din Cluj-Napoca

ISSN 2068-3065

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: nr. 1/2010

Domeniul: agricultură

Online: http://www.ropaj.org/journal.html


RTE: Revista tinerilor economiști

Universitatea din Craiova

ISSN 1583-9982

Frecvența: bianual

Intrări 2010: vol. 7, nr. 13, nr. special/2009; vol. 8, nr. 14, nr. special/2010

Domeniul: științe economice; management

Online: http://stat257.central.ucv.ro/rte/

top

S


Scientific Bulletin. Series A. Applied mathematics and physics

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1223-7027

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 71, nr. 1, 2, 3, 4/2009; vol. 72, nr. 1, 2/2010

Domeniul: matematică; fizică

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Bulletin. Series B. Chemistry and materials science

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-2331

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 71, nr. 1, 2, 3, 4/2009; vol. 72, nr. 1, 2/2010

Domeniul: chimie; știința materialelor

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Bulletin. Series C. Electrical engineering and computer science

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-234x

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 71, nr. 1, 2, 3, 4/2009; vol. 71, nr. 1, 2/2010

Domeniul: inginerie electrică; calculatoare

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Bulletin. Series D. Mechanical engineering

Universitatea Politehnica din București

ISSN 1454-2358

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 71, nr. 1, 2, 3, 4/2009; vol. 72, nr. 1, 2/2010

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.scientificbulletin.upb.ro/Engleza/prezentare_eng.html


Scientific Journal of the Technical University of Civil Engineering Bucharest. Mathematical modelling in civil engineering

Universitatea Tehnică de Construcții din București

ISSN 1841-5555

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. 5, nr. 1, 2, 3, 4/2009; vol. 6, nr. 1/2010

Domeniul: inginerie civilă; matematică


Studențimea băcăuană

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

ISSN 1844-962X

Frecvența: lunar

Intrări 2010: an II, nr. 7-8-9/2009

Domeniul: științele educației


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Chemia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-7154

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an LIII, nr. 3, 4/2008; an LIV, nr. 1, 2, 3, 4(tom I, II), nr. special/2009

Domeniul: chimie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/chemia/index_en.html


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Educatio Artis Gymnasticae

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-1652

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an LIV, nr. 1, 2, 3, 4/2009; an LV, nr. 1/2010

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/educatio_eval.html


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Ephemerides

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-872x

Frecvența: an LIII, nr. 2/2008; an LIV, nr. 1, 2/2009; an LV, nr. 1/2010

Intrări 2010: 2 nr./an

Domeniul: jurnalism; științele comunicării

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/ephemerides/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Geographia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1221-079x

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an LIV, nr. 1, 2, 3/2009; an LV, nr. 1, 2/2010

Domeniul: geografie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/geographia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Informatica

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-869X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an LIV, nr. 1, 2, nr. special, nr. special vol II, nr. special vol. III/2009; an LV, nr. 1/2010

Domeniul: informatică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/informatica/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Mathematica

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 0252-1938

Frecvența: trimestrial

Intrări 2010: an LIV, nr. 1, 2, 3, 4/2009; an LV, nr. 1, 2/2010

Domeniul: matematică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/mathematica/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Negotia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8738

Frecvența: trimestrial

Intrări 2010: an LIII, nr. 2/2008; an LIV, nr. 1, 2, 3, 4/2009; an LV, nr. 1, 2/2010

Domeniul: științe economice

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/negotia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Philologia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1220-0484

Frecvența: trimestrial

Intrări 2010: an LIII, nr. 4/2008; an LIV, nr. 1, 2, 3, 4/2009; an LV, nr. 1/2010

Domeniul: filologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Philosophia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1221-8138

Frecvența: 3 nr./an

Intrări 2010: an LIII, nr. 1-2/2008; an LIV nr. 1, 2/2009; an LV, nr. 1/2010

Domeniul: filosofie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/philosophia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Physica

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 0258-8730

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an LIII, nr. 1, 2/2008; an LIV, nr. 1, 2/2009

Domeniul: fizică

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/physica/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Sociologia

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8703

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an LIII, nr. 2/2008; an LIV, nr. 1, 2/2009

Domeniul: sociologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/sociologia/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Studia Europaea

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-8746

Frecvența: trimestrial

Intrări 2010: an LIII, nr. 2/2008; an LIV, nr. 1, 2, 3, 4/2009; an LV, nr. 1/2010

Domeniul: științe economice; drept; istorie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/europaea/


Studia Universitatis "Babeș-Bolyai". Theologia Orthodoxa

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

ISSN 1224-0869

Frecvența: semestrial

Intrări 2010: an LIII, nr. 2/2008; an LIV, nr. 1, 2/2009

Domeniul: teologie

Online: http://studia.ubbcluj.ro/serii/th_orth/


Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ISSN 1584-3165

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. VI/2009

Domeniul: istorie

Online: http://istorie.ulbsibiu.ro/studia/index.html


Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Orthodoxa

Universitatea de Nord din Baia Mare

ISSN 2066-303X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2010: an I, nr. 2/2009

Domeniul: teologie


Studii și cercetări științifice. Chimie si inginerie chimică, Biotehnologii, Industrie alimentară

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

ISSN 1582-540X

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. X, nr. 2, 3, 4/2009; vol. XI, nr. 1, 2/2010

Domeniul: chimie; industrie alimentară; biotehnologii

Online: http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=cscc6


Studii și cercetării științifice. Seria: Științe economice

Universitatea din Bacău

ISSN 1224-9858

Frecvența: anual

Intrări 2010: nr. 13/2008

Domeniul: științe economice


Studii teologice : revista Facultății de Teologie din Patriarhia Română

Patriarhia Română

ISSN 1011-8845

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: an V, nr. 2/2009; an VI, nr. 1/2010

Domeniul: teologie

Online: http://studiiteologice.ro/

top

T


Teze de doctorat ale UPT. Seria 1. Automatică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-5208

Intrări 2010: nr. 13, 14, 15/2009

nr. 13: Contribuții la modelarea sistemelor de transport de gaze naturale și controlul automat al acestora / Constantin-Dorin Bichiș

nr. 14: Contribuții la modelarea și conducerea agregatelor aeroelectrice echipate cu generatoare de inducție și sincrone / Iosif Szeidert-Șubert

nr. 15: Contribuții la dezvoltarea de aplicații utilizand rețele de senzori wireless / Cristian Gelu Vașar

Domeniul: automatică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 3. Energetică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 2066-5156

Intrări 2010: nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2009

nr. 3: Contribuții privind evaluarea tarifului accesului la sistemul de transport / Oana Anca Pop

nr. 4: Contribuții la îmbunătățirea performanțelor echipamentelor informatice de proces implementate în comanda sistemelor hidroenergetice și de navigație / Alexandru Sorin Jude

nr. 5: Contribuții la optimizarea regimurilor de funcționare a rețelelor electrice de distribuție poluate armonic / Petru Ehergartner

nr. 6: Contribuții privind calculul și amplasarea optimă a surselor de putere reactivă și a instalațiilor de reducere a poluării armonice din rețelele electrice / Alexandru Băloi

nr. 7: Contribuții privind utilizarea sistemelor expert pentru monitorizarea și diagnoza regimurilor de funcționare a rețelelor electrice / Gheorghe Tănase

nr. 8: Contribuții privind alimentarea de la surse neconvenționale de energie a serviciilor proprii ale stațiilor electrice / Ilie Ardelean

nr. 9: Soluții neconvenționale integrate pentru rețele electrice de distribuție destinate alimentării consumatorilor mici și dispersați / Florin Mârza

nr. 10: Contribuții privind analiza golurilor de tensiune din rețelele electrice în aprecierea calității energiei electrice / Florin Stelian Molnar-Matei

Domeniul: energetică; inginerie electrică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-8223

Intrări 2010: nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2009

nr. 27: Contribuții la studiul proceselor de valorificare a ionilor metalici proveniți din deșeuri ale industriei galvanice sub formă de îngrășăminte cu microelemente / Claudia-Mona Morgovan

nr. 28: Contribuții la caracterizarea structurală și adsorbtivă a hidroxizilor dublu stratificați de tipul Mg/Zn-Al-CO3 utilizați la reținerea CR(VI) din ape / Laura Cocheci

nr. 29: Contribuții la studiul funcționării în regim dinamic a unei instalații tehnologice de incinerare a deșeurilor utilizând tehnici de modelare matematică / Sorin Alin Marinescu

nr. 30: Contribuții la studiul procesului de tratare a apelor geotermale uzate termic prin metoda schimbului ionic / Carmen Georgeta Ghergheleș

nr. 31: Studii privind aplicarea unor procese de oxidare electrochimică și asistate fotocatalitic utilizând zeolit funcționalizat cu TIO2 pentru degradarea P-aminofenolului din apă / Cornelia Elena Rațiu

nr. 32: Contribuții la studiul procesului de obținere, caracterizare și testare a efectului bactericid al unor materiale pe bază de TIO2 / Carmen Lăzău

nr. 33: Contribuții la obținerea materialelor pentru celule solare pe bază de CuInS2 / Radu-Nicolae Bănică

nr. 34: Sinteza și caracterizarea unor esteri utilizați în prelucrarea polimerilor / Sorina Boran

nr. 35: Contribuții la obținerea și carcaterizarea unor polimeri pe bază de hidrați de carbon / Ioana-Ramona Sălăgean

nr. 36: Contribuții la obținerea unor extracte din plante (Phanerogame) cu efect antioxidant / Dumitru Condrat

nr. 37: Contribuții la îmbunătățirea tehnologiei de potabilizare a apei, prin implicarea Zeolitului natural funcționalizat cu TiO2 în procesul de fotocataliză heterogenă / Daniela Ronamina Sonea

Domeniul: chimie; inginerie industrială


Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-581X

Intrări 2010: nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53/2009

nr. 44: Metode experimentale pentru aprecierea durabilității și realizarea reabilitării construcțiilor din beton armat / Cosmin Enuică

nr. 45: Contribuții la dezvoltarea unor betoane speciale / Liana Iureș

nr. 46: Cercetări privind unele particularități ale proiectării geotehnice in condițiile seismice din zona Banat-Timișoara / Octavian Chiriac Roman

nr. 47: Monitorizarea calității apelor subterane / Mihaela-Monica Crișan

nr. 50: Contribuții la optimizarea sistemelor locale și zonale de ridicare a presiunii apei reci / Ladislau Kardos

nr. 52: Application of friction stir welding in civil engineering / Florentina Ramona Gabor

nr. 53: Dual frame systems of buckling restrained braces / Sorin Bordea

Domeniul: inginerie civilă


Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-7022

Intrări 2010: nr. 15/2009

nr. 15: Linear permanent magnet oscillatory machine and its control / Sorin-Cristian Agarliță

Domeniul: inginerie electrică


Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-7014

Intrări 2010: nr. 7/2008; nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2009

nr. 15: Contribuții la concepția unui convertor numeric/analogic în tehnologia CMOS / Mircea Tomoroga

nr. 16: Modelarea unui sistem de transport al fluidelor și algoritmi de estimare a timpilor de propagare la localizarea unei surse de zgomot / Marllene Dăneți

nr. 17: Contribuții la utilizarea noilor tehnologii informaționale în procesul de Elearning / Iasmina-Leila Ermalai

nr. 18: A compositional approach to hand gesture recognition / Georgiana Sârbu-Doagă

nr. 19: Mathematical analysis and optimisation of offline programmed robot cells in industrial applications / Michael Kleinkes

nr. 20: Contribuții la analiza și îmbunătățirea performanțelor turbo codurilor în canale cu fading plat / Maria Kovaci

nr. 21: Contribuții privind optimizarea sistemelor folosind tehnica Triz / Coșer Mircea

nr. 22: Contribuții la optimizarea transmisiei pe canale radio, folosind funcții Wavelet / Marius Oltean

Domeniul: inginerie electronică; telecomunicații


Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1842-7855

Intrări 2010: nr. 14, 15/2009

nr. 14: Modalități de creștere a fiabilității reperelor de autoturisme / Sorin Vlad Igreț

nr. 15: Utilizarea metodelor neconveționale în sinteza unor compuși oxidici din sisteme SiO2-Al2O3-MxOy / Silvana Ianoșev

Domeniul: știința materialelor; ingineria materialelor


Transylvanian Review

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

ISSN 1221-1249

Frecvența: 4 nr./an

Intrări 2010: vol. XVI, nr. 1, 2, 3, 4/2007; vol. XVII, nr. 1, 2, 3, 4/2008; vol. XVIII, nr. 1, 2, 3, 4/2009

Domeniul: istorie

Online: http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Detaliu.aspx?t=prezentare


Trends and perspectives in physical culture and sports

Universitatea „Ștefan cel Marea” din Suceava

ISSN 2065-3948

Frecvența: anual

Intrări 2010: 2008

Domeniul: educație fizică si sport

Online: http://www.usv.ro/fefs/conferinte.php

top

V


Valahian Journal of Economics Studies : an International Rewiew of Theories and Applied Studies in Performance Management

Universitatea Valahia din Târgoviște

ISSN 2067-9440

Frecvența: trimestrial

Intrări 2010: vol. 1(15), nr. 1/2010

Domeniul: științe economice; management

Online: http://www.vjes.eu/


Vestitorul ortodoxiei : periodic de informație bisericescă, teologie și spiritualitate al Patriarhiei Române

Patriarhia Română

Intrări 2010: an III, nr. 3-5, 6-7/2010

Domeniul: teologie

Online: http://www.patriarhia.ro/ro/publicatii/vestitorul_ortodoxiei.html


Viitorul : revistă a Facultății de Educație Fizică și Sport

Universitatea din Craiova

ISSN 1582-5078

Intrări 2010: nr. 18, 19/2009

Domeniul: educație fizică și sport

Online: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/cercetare/revista.php

top

Z


Zootehnie și medicină veterinară : revistă tehnico științifică

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

ISSN 1220-8507

Intrări 2010: an LVIII, nr. 8, 12/2008

Domeniul: agricultură; zootehnie; medicină veterinară

top