TITLURI REVISTE – DONAȚII INTERNE 2015 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

 

100 cele mai valoroase companii din România

ISSN [2360-6959]

Frecvența: anual

Intrări 2015: 2012, 2013

Cota: 658/O-86

Domeniul: finanțe; management; economie

top

           

          A

 

Actualități stomatologice

ISSN 1583-6010

Frecvența: lunar

Intrări 2015: anul IX, nr. 32/2007; nr. 49, 52/2011; nr. 54, 55/2012; nr. 57, 58, 60 (nr. special)/2013; nr. 61, 64, 65/2014; nr. 66/2015

Cota: 616.3/A16

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online: http://www.dentalnews.ro/

 

Agathos

ISSN 2069-1025

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2015: vol. 5, nr. 2/2014; vol. 6, nr. 1/2015

Cota: 8/A26

Domeniul: studii culturale; filologie; teatru și artele spectacolului; sociologie

Online (AD): http://www.agathos-international-review.com/

 

Analele Brăilei : revistă de cultură regională

ISSN 1223-9682

Frecvența: [anual]

Intrări 2015: anul XIV, nr. 14/2014

Cota: 008/A48

Domeniul: studii culturale

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula I : Economie și Informatică Aplicată

ISSN 1584-0409

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul XVIII, nr. 3/2012

Cota: 33/A48

Domeniul: economie; informatică; calculatoare și tehnologia informației

Online (AD): http://www.eia.feaa.ugal.ro/

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula II : Matematică. Fizică. Mecanică teoretică

ISSN 1842-6506

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul III(XXXIV), nr. 2/2011; anul IV(XXXV), nr. 1-2/2012 ; anul VI(XXXVII), nr. special /2014

Cota: 51/A48

Domeniul: matematică; fizică; inginerie mecanică

Online: http://www.phys.ugal.ro/Annals_Fascicle_2/

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula VI : Tehnologia produselor alimentare

ISSN 1221-4574

Frecvența: anual

Intrări 2015: vol. 38, nr. 1/2014

Cota 663/664/A48

Domeniul: biotehnologii; ingineria alimentelor

Online (AD): http://www.ann.ugal.ro/tpa/index.htm

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula VIII : Tribologie

ISSN 1221-4590

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul XVI, nr. 1, 2/2010

Cota: 621.89/A48

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.im.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology/index.htm

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula IX : Metalurgie și știința materialelor

ISSN 1453-083X

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul XXXII, nr. 1, 2, 3/2014

Cota: 669/A48

Domeniul: ingineria materialelor

Online: http://www.sim.ugal.ro/Annals.htm

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula X : Mecanică aplicată

ISSN 1221-4612

Frecvența: anual

Intrări 2015: 2008; 2009; nr. 1, 2/2010

Cota: 531.8/A48

Domeniul: inginerie mecanică

Online: http://www.im.ugal.ro/Analex/anale.htm

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XII : Utilajul și tehnologia sudării

ISSN 1221-4639

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul XXI/2010; anul XXII/2011; anul XXIII/2012; anul XXIV/2013; vol. 25/2014

Cota: 621.7/A48

Domeniul: inginerie industrială

Online: http://www.cmrs.ugal.ro/AWET.htm

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XIV : Inginerie mecanică

ISSN 1224-5615

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2015: anul XXIV, nr. 2/2014

Cota: 62/A48

Domeniul: inginerie mecanică

Online (AD): http://www.ann.ugal.ro/im/

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XVII : Medicină

ISSN 1583-2074

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2015: nr. 2/2014

Cota: 61/A48

Domeniul: medicină

Online (AD): http://www.med.ugal.ro/annals.htm

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula XX : Sociologie

ISSN 1842-6492

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul VIII, nr. 8/2013

Cota: 316/A48

Domeniul: sociologie

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ Galați. Fascicula XXIII : Mélanges francophones

ISSN 1843-8539

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul VIII, nr. 11/2014

Cota: 81/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

 

Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Fascicula XXIV : Lexic comun / Lexic specializat

ISSN 1844-9476

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul II, nr. 1(2)/2009; anul III, nr. 1(3)/2010; anul IV, nr. 2(6)/2011; anul V, nr. 2(8)/2012; anul VI, nr. 1-2(9-10)/2013; anul VII, nr. 1-2(11-12)/2014

Cota: 81'373/A48

Domeniul: filologie; limba și literatura franceză

Online: http://www.fabula.org/actualites/lexic-comun-lexic-specializat_56130.php

 

Antares

ISSN 2343-7332

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: anul II, nr. 5/2014

Cota: 82/A62

Domeniul: filologie; limba și literatura română

 

Anuarul caselor de avocatură

Frecvența: anual

Intrări 2015: 2013

Cota: 34/A48

Domeniul: drept

 

Anuarul științific al Bibliotecii "V. A. Urechia"

ISSN 2392-8352

Frecvența: anual

Intrări 2015: nr. 1/2014

Cota: 02/A64

Domeniul: biblioteconomie

Online: http://www.bvau.ro/anuarstiintific.php

 

ARTCAST 2010 - 5th International Conference : casting, from rigor of technique to art, May 14-15, 2010 Galați, Romania

ISSN 2068-3510

Frecvența: anual

Intrări 2015: 2006

Cota: 669/A84

Domeniul: ingineria materialelor

 

Auto test

ISSN 1221-2687

Frecvența: la 2 luni

Intrări 2015: nr. 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208/2015

Cota: 629.3/A93

Domeniul: inginerie mecanică; autovehicule rutiere

 

Axis libri : revistă culturală

ISSN 1844-9603

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: anul VIII, nr. 28/2015

Domeniul: filologie; limba și literatura română; studii culturale

Online (AD): http://www.bvau.ro/axislibri.php?pagina=revista

top

          B

 

Biblio : Conferința Internațională de Biblioteconomie și Știința Informării

ISSN 2066-5121

Frecvența: anual

Intrări 2015: 2011, 2012

Cota: 02/B51

Domeniul: biblioteconomie

Online: http://webbut.unitbv.ro/biblio2011/CD_BIBLIO2011.pdf

http://webbut.unitbv.ro/biblio2012/CD_BIBLIO_2012.pdf

 

Biserică, misiune, slujire

ISSN 1584-9961

Intrări 2015: nr. 15/2014

Cota: 23/28/B51

Domeniul: teologie

Online: http://www.calauza.edj.ro/?p=4673

 

British Medical Journal

ISSN 1222-5835

Frecvența: 10 nr./an

Intrări 2015: vol. 21, nr. 9, 10/2014; vol. 22, nr. 1, 2/2015

Cota: 61/B23

Domeniul: medicină

Online: http://www.bmj.ro/

 

Brutarul : revista morarilor, brutarilor, cofetarilor și patiserilor

ISSN 1582-9251

Frecvența: lunar

Intrări 2015: anul XIV, nr. 11/2014; [anul XV], nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9/2015

Cota: 664.6/B85

Domeniul: ingineria produselor alimentare

Online: http://www.brutarul.ro

 

Buletinul Fundației Urechia

ISSN 1220-3459

Frecvența: anual

Intrări 2015: anul 12, nr. 15/2014

Cota: 02/B86

Domeniul: biblioteconomie

Online: https://www.scribd.com/doc/289332818/Buletinul-Funda%C8%9Biei-Urechia-Nr-15

 

Buletinul ISPE

ISSN 1584-546X

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2015: vol 57, nr. 1, 2/2014

Cota: 620/B91

Domeniul: inginerie electrică și energetică; ingineria materialelor

Online (AD): http://www.ispe.ro/newsletter/

 

Bune practici

ISSN 2285-4185

Intrări 2015: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2012

Cota: 332/B92

Domeniul: economie

Online: http://www.madr.ro/rndr/rndr-2007-2013/bune-practici.html

top

 

          C

 

Caietele colocviilor constructorilor de nave

ISSN 2286-2005

Intrări 2015: nr. 5/2014

Cota: 629.5/C11

Domeniul: arhitectură navală

 

Călăuza ortodoxă

ISSN 1222-1767

Frecvența: lunar

Intrări 2015: anul XXIV, nr. 306, 307-308, 309-310, 311-312, 313/2014; anul XXIV, nr. 314, 315-317, 318, 319-320/2015

Cota: 281.9/C13

Domeniul: teologie

Online: http://www.calauza.edj.ro/

 

Cei mai importanți 1000 oameni din business

Intrări 2015: 2013

Cota: 336/C33

Domeniul: economie; finanțe; administrarea afacerilor

 

Central Bank journal of law and finance

ISSN 2392-97-23

Intrări 2015: anul I, nr. 1/2014

Cota: 347.73/C34

Domeniul: drept; finanțe

Online: http://www.bnr.ro/Regular-publications-2504.aspx

 

Comunicare interculturală și literatură

ISSN 1844-6965

Intrări 2015: nr. 1, 2, 3, 4/2008; nr. 3(7), 4(8)/2009; nr. 2(10), vol. I, II/2010; nr. 4(12), vol. I, II/2010; nr. 1(13), 2(14), 3(15), 4(16)/2011; nr. 2(19), vol. I, II/2012; nr. 1(20)/2013; nr. 21, vol. II/2014

Cota: 81/C63

Domeniul: filologie

 

Cosmetic dentistry

ISSN 1843-6755

Intrări 2015: anul V, nr. 4/2012; anul VI, nr. 1/2013

Cota: 616.31/C74

Domeniul: medicină; medicină dentară

 

Curtea de la Argeș

ISSN 2068-9489

Frecvența: lunar

Intrări 2015: anul V, nr. 10(47), 11(48), 12(49)/2014; anul VI, nr. 1(50), 2(51), 3(52), 4(53), 5(54), 6(55), 7(56), 9(58)/2015

Cota: 008/C95

Domeniul: studii culturale; arte; istorie

Online (AD): http://www.curteadelaarges.ro/VI_4_53.php

top

          D

 

DentaLife

ISSN 1583-8838

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: an XV, nr. 81/2013; an XVI, nr. 83, 84, 85/2014; an XVI, nr. 86, 87/2015

Cota: 616.31/D32

Domeniul: medicină; medicină dentară

Online (AD): http://www.viatastomatologica.ro/

top

 

          E

 

Energie

ISSN 2284-7251

Frecvența: anual

Intrări 2015: 2013

Cota: 620.91/E54

Domeniul: inginerie electrică; ingineria mediului

top

 

          H

 

Humour in conventional & unconventional politics

ISSN 2285-7001

Intrări 2015: an I/2012

Cota: 82.09/H84

Domeniul: filologie; științe politice

top

          I

 

Info : buletin informativ al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România

ISSN 2069-1432

Frecvența: lunar

Intrări 2015: an XI, nr. 9(126), 10(127), 11(128), 12(129)/2014; an XII, nr. 1(130), 2(131), 3(132), 4(133), 5(134)/2015

Cota: 629.3/I-52

Domeniul: inginerie mecanică; ingineria autovehiculelor

top

 

          L

 

Limba noastră

ISSN 2393-3003

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: an I, nr. 1/2015

Cota: 811.135.1/L63

Domeniul: filologie; limba și literatura română

Online: http://www.transuei.ugal.ro/LimbaNoastra/editor.html

top

         

          M

 

Maedica : a Journal of Clinical Medicine

ISSN 1841-9038

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: vol. 9, nr. 2/2014

Cota: 616/M54

Domeniul: medicină

Online (AD): http://www.maedica.org/

 

Mechanical testing and diagnosis

ISSN 2247-9635

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: an I, vol. 1/2011

Cota: 621.8/M54

Domeniul: inginerie mecanică

Online (AD): http://www.om.ugal.ro/mtd/

 

Medica Academica

ISSN 2067-0605

Intrări 2015: an VI, nr. 52, 53, 54, 55/2014

Cota: 61/M54

Domeniul: medicină

 

Medicina modernă

ISSN 1223-0472

Frecvența: lunar

Intrări 2015: vol. 21, nr. 1/2014

Cota: 61/M54

Domeniul: medicină

Online (AD): http://www.medicinamoderna.ro/

 

Memoria ethnologica

ISSN 1582-8573

Frecvența: anual

Intrări 2015: an XIV, nr. 52-53/2014; an XV, nr. 54-55/2015

Cota: 39/M57

Domeniul: studii culturale

Online (AD): http://www.memoria-ethnologica.ro/ro/prezentare

 

Mesagerul energetic: buletin informativ al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei

Frecvența: lunar

Intrări 2015: an XIV, nr. 156/2014

Cota: 621.31/M54

Domeniul: inginerie electrică și energetică

Online (AD): http://www.cnr-cme.ro/mesagerul.html

 

Metalurgia Internațional

ISSN 1582-2214

Intrări 2015: nr. 7 (nr. special)/2013

Cota: 669/M61

Domeniul: ingineria materialelor

Online: https://www.researchgate.net/journal/1582-2214_Metalurgia_international

 

Mozaicul

ISSN 1454-2293

Intrări 2015: an XVII, nr. 11-12/2014

Cota: 82/M92

Domeniul: filologie

top

 

          O

 

Oxygen : energie pentru afaceri

ISSN 1844-7740

Intrări 2015: nr. 2(20), 3(21)/2014; nr. 1/2015

Cota: 620/O-97

Domeniul: inginerie electrică și energetică

Online (AD): https://www.gdfsuez.ro/business-plus/servicii-si-oferte/consultanta/revista-oxygen/

top

          P

 

Philologica banatica

ISSN 1843-4088

Frecvența: semestrial

Intrări 2015: nr. 1, 2/2013; nr. 1, 2/2014

Cota: 81/P97

Domeniul: filologie

 

Public administration & regional studies

ISSN 2065-1759

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2015: nr. 1, 2/2014

Cota: 34/P98

Domeniul: drept; științe administrative

Online (AD): http://www.drept.ugal.ro/public_administration.php

 

Publicația tematică numărul ...

Intrări 2015: nr. 7, 8, 9, 10, 11/2012

Cota: 332/P98

Domeniul: economie, agricultură

top

 

          R

 

Realitatea

Frecvența: lunar

Intrări 2015: nr. 284-308/2012-2013

Cota: 07/R35

Domeniul: științele comunicării

           

Revista de turnătorie

ISSN 1224-2144

Frecvența: 12 nr./an

Intrări 2015: nr. 7-8, 9-10/2014; nr. 1-2, 3-4, 5-6/2015

Cota: 62/R23

Domeniul: ingineria materialelor

Online: http://www.revistadeturnatorie.ro/

 

Revista română de anatomie funcțională și clinică, macro- și microscopică și de antropologie

ISSN 1583-4026

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: vol. XII, nr. 3/2013

Cota: 616/R49

Domeniul: medicină

Online: http://bit.ly/1DRzhuz

 

Revista română de biblioteconomie și știința informării

ISSN 1841-1940

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: an I, nr. 1/2015

Cota: 02/R49

Domeniul: biblioteconomie

Online: http://abr.org.ro/www.abr.org.ro/rrbsi.html

 

Revista română de interacțiune om – calculator

ISSN 1843-4460

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2015: vol. 1, nr. 1/2008; vol. 2, nr. 1, 2/2009; vol. 3, nr. 1, 2/2010; vol. 4, nr. 1, 2/2011

Cota: 004.5/R49

Domeniul: calculatoare

Online: http://rochi.utcluj.ro/rrioc/

 

Revista Română. Revistă a Românilor de Pretudindeni

ISSN 1224-2454

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: an XX, nr. 3(77), 4(78)/2014; an XXI, nr. 1(79), 2(80)/2015

Cota: 32/R49

Domeniul: științe politice; studii culturale

Online (AD): http://astra.iasi.roedu.net/revistaromana/

 

România rurală

ISSN 2285-8665

Intrări 2015: nr. 5, 6/2012

Cota: 332/R70

Domeniul: economie

 

Rost : cultural, politic, religios

ISSN 1583-6312

Frecvența: lunar

Intrări 2015: anul I, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11/2003; anul II, nr. 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-22/2004; anul III, nr. 23, 24, 25-26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/2005; anul IV, nr. 35, 36, 37, 38, 39, 40-41, 42-43, 44, 45, 46/2006; anul V, nr. 47-48, 49, 50, 51, 52, 53-54, 55, 56, 57, 58/2007; anul VI, nr. 59-60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/2008; anul VII, nr. 71-72, 73, 74, 75-76, 77, 78, 79, 80-81, 82/2009; anul VIII, nr. 83-84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91-92, 93, 94/2010; anul IX, nr. 95-96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/2011; anul X, nr. 104-105, 106, 107, 108, 109, 110, 111-112/2012

Cota: 008/R80

Domeniul: filologie, teologie

Online: http://www.rostonline.ro/revista-rost/

top

 

          S

 

Sinteze de mecanică teoretică și aplicată

ISSN 2068-6331

Frecvența: 2 nr./an

Intrări 2015: vol. 1, nr. 1/2010; vol. 2, nr. 1/2011

Cota: 531/S59

Domeniul: fizică, inginerie

Online: http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/cuprins.php?cuprins=SY20

 

Sociologie românească

ISSN 1220-5389

Frecvența: trimestrial

Intrări 2015: vol. XII, nr. 1-2/2014

Cota: 316/S65

Domeniul: sociologie

Online: http://www.arsociologie.ro/sociologieromaneasca

top

 

          T

 

Tehnica instalațiilor : revistă de specialitate sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice

ISSN 1582-6244

Frecvența: 1 nr. la 2 luni

Intrări 2015: anul XIV, nr. 1(130), 3(132), 5(134)/2015

Cota: 621.5/T32

Domeniul: inginerie mecanică; inginerie electrică și energetică; inginerie civilă și instalații

Online: http://www.tehnicainstalatiilor.ro/

 

Teologie și educație la Dunărea de Jos

ISSN 1843-8660

Frecvența: [anual]

Intrări 2015: fasc. XIII/2014

Cota: 2/T43

Domeniul: teologie; științe ale educației

Online: http://www.calauza.edj.ro/?p=1556

 

Top tranzacții

Frecvența: anual

Intrări 2015: 2013

Cota: 65/T76

Domeniul: administrarea afacerilor; economie; management

top