PORTAL REM-RO: BIBLIOTECI DIN ROMÂNIA FURNIZOARE DE REFERINȚE PRIN E-MAIL

Biblioteci naționale
Biblioteca Națională a României

Biblioteca Academiei Române

Biblioteci universitare
Biblioteca Centrală Universitară din București

Biblioteca Centrală Universitară din Iași

Biblioteca Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași

Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca

Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov

Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara

Biblioteca Centrală ASE din București

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București

Biblioteca Universității din Craiova

Biblioteci publice
Biblioteca Județeană „Panait Istrati” din Brăila

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați

Biblioteca Județeana "Gheorghe Asachi" Iaşi (Întreabă un bibliotecar)

Centrul de Informare Comunitară al Bibliotecii Județene "Gheorghe Asachi" Iaşi

Pentru a nu transmite cereri de informații care nu corespund politicii bibliotecii privind furnizarea de referințe prin e-mail, citiți cu atenție informațiile pe această temă din pagina Web a bibliotecii respective.

! Întrucât furnizarea de răspunsuri la cererile de referințe prin e-mail este o activitate laborioasă și consumatoare de timp, nu transmiteți astfel de cereri decât dacă aveți cu adevărat nevoie de informațiile solicitate. Timpul bibliotecarilor este la fel de prețios ca timpul dumneavoastră.