Condițiile de desfăsurare ale serviciului de referințe

Furnizare referințe prin intermediul poștei electronice (referințe prin e-mail) reprezintă un serviciu de bibliotecă destinat utilizatorilor aflați la distanță, care au acces la Internet.
Prin intermediul acestui tip de serviciu, puteți transmite, la orice oră, cererea dumneavoastră de informații către bibliotecă, urmând a primi răspunsul într-un interval de timp care variază în funcție complexitatea cererii.

Prin intermediul serviciului de referințe prin e-mail se pot furniza următoarele categorii de informații:
  • referințe bibliografice din cataloagele electronice și tradiționale proprii sau din alte surse de informare ale bibliotecii;
  • răspunsuri la cereri de referințe punctuale, în conformitate cu specificul colecțiilor și serviciilor puse la dispoziție de bibliotecă;
  • informații generale privind biblioteca (structură, adrese, condiții de acces, orar, servicii etc.);
  • informații de redirecționare către o altă instituție (bibliotecă, centru de documentare etc.) care ar putea oferi răspunsul la cererea dumneavoastră de referințe
! Serviciul de referințe prin e-mail NU ACCEPTĂ cereri de realizare a unor traduceri, referate sau bibliografii complexe.

Inapoi la formular