Notă:

    Conform Art. 67 pct. 2 din Ordonanța 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002:
        distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori
        se sancționează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea
        valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație
       la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori față de prețul astfel calculat.
       Această sumă echivalentă este obținută cu ajutorul indicelui de multiplicare la a
       cărui valoare egală cu 1 corespunde dublarea prețului cărții.

    Pentru calcularea valorii documentului aflat in situația prevazută mai sus se va aplica
       următoarea formulă de calcul:
    (Valoarea de inventar x Indice preț de consum x (Indice de multiplicare+1))/100

    în care:
        - valoarea de inventar = prețul documentului înregistrat în Registrul Inventar;
        - indicele prețurilor de consum = reprezintă produsul indicilor din anul următor
         apariției documentului până la anul de referință

        - indicele de multiplicare= reprezintă valoarea de penalizare si este cuprins între 1 si 5.
        Precizare: valoarea 0(zero) a indicelui de multiplicare permite calcularea
        prețului actualizat propriu-zis, fără penalizări.


Exemple de calcul:

    Unui document de bibliotecă achiziționat în 1975, cu valoare de inventar de 5 lei,
    i se actualizează valoarea astfel:
                               (5 x 599926.11)/100 = 29996.30 lei (=3,00 RON)
    Pentru o carte achiziționată în 1993, cu o valoare de inventar de 350 lei, la care se aplică
    o penalizare egală cu dublul prețului actualizat, calculul este următorul:
                                (350 x 13154.16 x 3)/100 = 138118.68 lei (=13.81 RON)
    Observație: valoarea 3 de mai sus corespunde indicelui de multiplicare 2 !


Indici preț de consum

                                                                                                                                                                                                   
     Anul    Indice preț consum
 raportat la anul 2016 
1970615664.48
1971611992.52
1972611992.52
1973607738.35
1974601125.96
1975599926.11
1976596348.02
1977592791.27
1978583455.97
1979572015.66
1980560250.4
1981543404.85
1982461294.44
1983443126.26
1984438304.91
1985434826.3
1986430521.09
1987426680.96
1988417496.05
1989412953.56
1990392914.9
1991145416.32
199246842.5
199313154.16
19945556
19954200.77
19963026.29
19971187.88
1998746.64
1999512.09
2000351.55
2001261.44
2002213.35
2003185.08
2004165.43
2005151.76
2006142.41
2007135.84
2008125.95
2009119.29
2010112.44
2011106.29
2012102.86
201398.92
201497.87
201598.45
2016100
2017100