Notă:

    Conform Art. 67 pct. 2 din Ordonanţa 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002:
        distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori
        se sancţionează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea
        valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie
       la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.
       Această sumă echivalentă este obţinută cu ajutorul indicelui de multiplicare la a
       cărui valoare egală cu 1 corespunde dublarea preţului cărţii.

    Pentru calcularea valorii documentului aflat in situaţia prevazută mai sus se va aplica
       următoarea formulă de calcul:
    (Valoarea de inventar x Indice preţ de consum x (Indice de multiplicare+1))/100

    în care:
        - valoarea de inventar = preţul documentului înregistrat în Registrul Inventar;
        - indicele preţurilor de consum = reprezintă produsul indicilor din anul următor
         apariţiei documentului până la anul de referinţă

        - indicele de multiplicare= reprezintă valoarea de penalizare si este cuprins între 1 si 5.
        Precizare: valoarea 0(zero) a indicelui de multiplicare permite calcularea
        preţului actualizat propriu-zis, fără penalizări.


Exemple de calcul:

    Unui document de bibliotecă achiziţionat în 1975, cu valoare de inventar de 5 lei,
    i se actualizează valoarea astfel:
                               (5 x 606501,3)/100 = 30325,06 lei (=3,03 RON)
    Pentru o carte achiziţionată în 1993, cu o valoare de inventar de 350 lei, la care se aplică
    o penalizare egală cu dublul preţului actualizat, calculul este următorul:
                                (350 x 13298,34 x 3)/100 = 139632,57 lei (=13,96 RON)
    Observaţie: valoarea 3 de mai sus corespunde indicelui de multiplicare 2 !


Indici preţ de consum

                                                                                                                                                                                       
     Anul    Indice preţ consum
 raportat la anul 2013 
1970622412.2
1971618700
1972618700
1973614399.2
1974607714.3
1975606501.3
1976602884
1977599288.3
1978589850.7
1979578285
1980566390.8
1981549360.6
1982466350.3
1983447983
1984443108.8
1985439592.1
1986435239.7
1987431357.5
1988422071.9
1989417479.6
1990397221.3
1991147010.1
199247355.9
199313298.34
19945616.9
19954246.81
19963059.46
19971200.9
1998754.83
1999517.7
2000355.4
2001264.3
2002215.69
2003187.11
2004167.25
2005153.42
2006143.97
2007137.33
2008127.34
2009120.6
2010113.67
2011107.45
2012103.98
2013100
2014100