TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN BIBLIOTECĂ ÎN PERIOADA

MARTIE DECEMBRIE 2008

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

070 Jurnalism

31 Statistică. Demografie. Sociologie

33 Științe economice

502/504 Știința mediului înconjurător

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

59 Zoologie

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

631/635 Agricultură în general. Horticultură

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

OWOTOKI, PETER OLATUNDE.

Transparent computational intelligence (CI) models for health states monitoring of complex systems : [dissertation] / Peter Olatunde Owotoki ; cond. șt. prof. dr. Friedrich Mayer-Lindenberg. - [Hamburg] : Technische Universit� Hamburg-Harburg, 2007.

xiv, 277 p. : fig., sch., tab. ; 21 cm.

II 38128; 004.8/.9/O-96

 

ZHANG, SHU.

Communication infrastructure supporting real-time applications : [dissertation] / Shu Zhang ; cond. șt. prof. dr. Hermann Rohling, prof. dr. Ulrich Killat. - Aachen : Shaker, 2008.

vi, 158 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Berichte aus der Kommunikationstechnik).

ISBN 978-3-8322-7058-2

II 38130; 004.7/Z59

TOP

070 Jurnalism

 

ROSTOȘ, IOANA.

Czernowitzer Morgenblatt : eine Monografie / Ioana Rostoș. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2008.

473 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-272-0

III 19747; 070/R80

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

OPREA, ALEXANDRU.

Managementul situațiilor conflictuale și de criză : rolul serviciilor speciale � gestionarea acestora : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alexandru Oprea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

44 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38156; 316.4/O-64

 

OPREA, ALEXANDRU.

Managementul situațiilor conflictuale și de criză : rolul serviciilor speciale � gestionarea acestora : teză de doctorat / drd. Alexandru Oprea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

325 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8186; 316.4/O-64

TOP

33 Științe economice

 

MANEA, SOFIA.

Costurile de tranzacție și folosirea acestora � creșterea eficienței activității agenților economici : rezumatul tezei de doctorat / drd.Sofia Manea David ; prof.dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

41 p. ; 21 cm.

II 38152; 338.5/M11

 

MANEA, SOFIA.

Costurile de tranzacție și folosirea acestora � creșterea eficienței activității agenților economici : teză de doctorat / drd.Sofia Manea David ; prof.dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

204 p. ; 30 cm.

IV 8162; 338.5/M11

 

NEGOIȚĂ, NICOLAE.

Managementul marketingului serviciilor de alimentație publică din Rom�ia : rezumatul tezei de doctorat / Nicolae Negoiță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

80 p. ; 21 cm.

II 38171; 339.1/.3/N39

 

NEGOIȚĂ, NICOLAE.

Managementul marketingului serviciilor de alimentație publică din Rom�ia : teză de doctorat / Nicolae Negoiță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

241 p. ; 32 cm.

IV 8185; 339.1/.3/N39

 

PĂTRAȘC, ALEXANDRU

Probleme ale creșterii productivității muncii � industria conservelor din Republica Socialistă Rom�ia : teză de doctorat / Alexandru Pătrașc. - București : Academia de Studii Economice, 1969.

263 p. + planșe ; 30 cm.

IV 6242; 331/P44

 

TUDOR, FLORIN.

Integrarea sistemului vamal al României în sistemul vamal al Uniunii Europene : strategii vamale post-aderare : rezumatul tezei de doctorat / drd. Florin Tudor ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

[22] p. ; 21 cm.

II 34827; 339.5/T91

 

TUDOR, FLORIN.

Integrarea sistemului vamal al României în sistemul vamal al Uniunii Europene : strategii vamale post-aderare : teză de doctorat / drd. Florin Tudor ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

244 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7989; 339.5/T91

TOP

502/504 Știința mediului înconjurător

 

ALEXIU, Jean Constantin.

Strategii de management pentru creșterea siguranței transportului maritim și prevenirea poluării mediului marin și aerian de către nave : teză de doctorat / inginer naval Alexiu Jean Constantin. - Galați : Universitatea Dunărea de Jos Galați, 1999.

paginație multiplă : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Cond. șt.: prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu.

IV 6484; 504.42/A39

TOP

53 Fizică

 

BEZNEA, ELENA-FELICIA.

Studii și cercetări privind comportarea la stabilitate a structurilor compozite : teză de doctorat / ing. Elena Felicia Beznea ; prof.dr.ing. Ionel Chirică. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

156 p. ; 30 cm.

IV 8192; 539.3/B39

 

PETREA, Florin-Gheorghe.

Contribuții la dinamica curenților nepermanenți cu aplicații la realizarea instalațiilor de reglare automată a vâscozității combustibililor grei pe nave : teză de doctorat / Florin-Gheorghe Petre ; conducător științific Prof. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

168 p. + 16 fig. + 5 tab. ; 30 cm.

IV 6247; 532.5/P57

TOP

54 Chimie

 

ALMEIDA PAIVA, ALEXANDRE BABO DE.

Biocatalytic separation of isomers using supercritical fluids : [dissertation] / Alexandre Babo de Almeida Paiva ; cond. șt. prof. Gerd Brunner, prof. Manuel Nunes da Ponte, prof. Zeljko Knez. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2008.

IX, 165 p. : fig. ; 21 cm.

II 38129; 544.3/A43

 

JAKOBTORWEIHEN, SVEN.

Molecular simulation of technically relevant molecules in nanoporous materials : carbon nanotubes and zeolites / Sven Jakobtorweihen.

231 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 37880; 544/J21

TOP

57 Biologie

 

SEGAL, Brad

Studiul complexului enzimologic al mucegaiului ce se dezvoltă pe struguri : teză de doctorat / Brad Segal ; cond. șt. prof. dr. doc. Dumitru Moțoc. - Galați : Institutul Politehnic, 1965.

195 p. + 35 fig. ; 30 cm.

IV 6264; 57/93

 

STANCU, Elena

Cercetări asupra formării vitaminei în roșii : teză de doctorat / Elena Stancu ; cond. șt. prof. dr. doc. D. Moțoc. - Galați : Institutul Politehnic. 1962.

150p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6263; 577.16/S76

TOP

59 Zoologie

 

CUZIC, VIOREL.

Contribuții la studiul Cormoranului Mare (Phalacrocorax carbo sinensis) și impactul[ui] acestuia asupra ihtiofaunei din Delta Dunării : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel Cuzic ; coordonator științific : prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

64 p. ; 21 cm.

II 34826; 598/C97

 

CUZIC, VIOREL.

Contribuții la studiul Cormoranului Mare (Phalacrocorax carbo sinensis) și impactul[ui] acestuia asupra ihtiofaunei din Delta Dunării : teză de doctorat / ing. Viorel Cuzic ; coordonator științific : prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

185 p. ; 30 cm.

IV 7987; 598/C97

 

MAXIM, CONSTANTIN

Aspecte biologice, starea stocului și posibilitățile R.S.R. de exploatare a populației de macrou (Scomber-scombrus) din sectorul Nord-Vest Atlantic : teză de doctorat / Constantin Maxim. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

129 p. + 24 tab. ; 30 cm.

Cond. șt.: prof. dr. Dumitru Bogatu.

IV 6212; 59/M51

MAXIM, CORNELIA

Aspecte biologice și evaluarea populațiilor exploatabile de calmar ILLEX ILLECEBROSUS din zona Nord-Vest Atlantic : teză de doctorat / Cornelia Maxim. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

142 p. + 22 tab. ; 30 cm.

Cond. șt.: prof. dr. Dumitru Bogatu.

IV 6213; 59/M51

 

P�CĂLĂBOIU, ȘTEFAN

Starea și dinamica rezervelor de calcan de pe platforma continentală din dreptul litoralului rom�esc al Mării Negre : teză de doctorat / Ștefan P�călăboiu ; conducător științific Sergiu Cărăușu. - Galați : Institutul Politehnic, 1972.

164 p. + anexe + planșe ; 30 cm.

IV 6244; 59/P34

TOP

620 �cercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

COCINDĂU, SANDA-CIREȘICA.

Materiale compozite ranforsate cu fibre ceramice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sanda-Cireșica Cocindău ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

54 p. : fig., tab., sch. ; 21 cm.

II 38169; 620.1/C59

 

COCINDĂU, SANDA-CIREȘICA.

Materiale compozite ranforsate cu fibre ceramice : teză de doctorat / ing. Sanda-Cireșica Cocindău ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

IX, 245 f. : fig., tab., sch. ; 30 cm.

IV 8163; 620.1/C59

 

GURĂU, MARLEN-CARMELA.

Materiale cu memoria formei : teză de doctorat / ing. Marlen Carmela Gurău ; prof.dr.ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

241 p. ; 30 cm.

IV 8184; 620/G93

TOP

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

CULEA, MIHAI.

Contribuții privind algoritmii de prelucrare a semnalelor și conducere automată a convertoarelor statice de putere cu rol de filtrare active : teză de doctorat / Mihai Culea ; prof.dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

167 p. ; 30 cm.

IV 8165; 621.3/C93

 

HAUSER, CHRISTIAN.

Protecting virtual identities in mobile IP-based communication : [dissertation] / Christian Hauser ; cond. șt. prof. dr. ing. Paul J. Khn. - Stuttgart : Universit� Stuttgart, 2007.

xx, 186 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 978-3-938965-09-2

II 38126; 621.395/.396/H39

 

SURUGIU, IOAN.

Studiul stabilității proceselor de prelucrare prin electroeroziune : rezumatul tezei de doctorat / s. l. ing. Ioan Surugiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

41 p. : sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8197; 621.35/S95

 

SURUGIU, IOAN.

Studiul stabilității proceselor de prelucrare prin electroeroziune : teză de doctorat / s. l. ing. Ioan Surugiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

xii, 285 p. : sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8194; 621.35/S95

TOP

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

ANDREI, GEORGE OCTAVIAN.

Studii acustice și termice ale schimbătoarelor de căldură din sistemele termoacustice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. George Octavian Andrei ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

47 p. ; 21 cm.

II 38153; 621.4/A48

 

ANDREI, GEORGE OCTAVIAN.

Studii acustice și termice ale schimbătoarelor de căldură din sistemele termoacustice : teză de doctorat / drd. ing. George Octavian Andrei ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

244 p. ; 30 cm.

IV 8170; 621.4/A48

TOP

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

 

POPA, VIOREL.

Cercetări privind transportul lichidelor criogenice (oxigen, azot, aer) prin linii de transfer : teză de doctorat / ing. Viorel Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea Dunărea de Jos Galați, 1998.

5, 168 p. multigr. : tab., graf., sch., fotogr. alb-negru.

IV 6401; 621.6/P79

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

AXINTE, Dragoș AURELIAN.

Corelația dintre procesul de rectificare și comanda mașinilor de rectificat cilindri de laminor : teză de doctorat / ing. Dragoș Aurelian Axinte. - [Galați], 1996.

177 p. ; 30 cm.

Cond.șt. : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu.

IV 6090; 621.92/A98

 

BENDREA, CONSTANTIN.

Probleme de evoluție variaționale și inegalități cvasivariaționale pentru modelarea matematică a proceselor tribologice specifice instalației de turnare continuă a oțelurilor : rezumatul tezei de doctorat / lect.univ.matem. Constantin Bendrea ; cond. șt.: prof.univ.dr.ing. Ion Crudu, prof.univ.dr.matem. Viorel Arnăutu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

180 p. ; 23 cm.

III 19659; 621.74/B44

 

BENDREA, CONSTANTIN.

Probleme de evoluție variaționale și inegalități cvasivariaționale pentru modelarea matematică a proceselor tribologice specifice instalației de turnare continuă a oțelurilor : teză de doctorat / lect.univ.matem. Constantin Bendrea ; cond. șt.: prof.univ.dr.ing. Ion Crudu, prof.univ.dr.matem. Viorel Arnăutu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

190 p. ; 32 cm.

IV 7985; 621.74/B44

 

BEȘLIU, VITALIE.

Cercetări privind tratarea termică și termochimică a suprafețelor pieselor prin aplicarea descărcărilor electrice în impuls : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vitalie Beșliu ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. ing. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

31 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38172; 621.78/B50

 

BEȘLIU, VITALIE.

Cercetări privind tratarea termică și termochimică a suprafețelor pieselor prin aplicarea descărcărilor electrice în impuls : teză de doctorat / ing. Vitalie Beșliu ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. ing. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

150 f. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8189; 621.78/B50

 

BÎRSAN, DAN CĂTĂLIN.

Corelația dintre câmpul termic 3D și proprietățile fizico-mecanice ale îmbinărilor sudate : teză de doctorat / ing. Dan Cătălin Bîrsan ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

193 f. : diagr., sch., tab., [11] f. ; 30 cm.

IV 8164; 621.791/B54

 

PALAGHIAN, LIVIU

Contribuții la studiul influenței unor medii de lucru asupra rezistenței la oboseală a unor oțeluri : teză de doctorat / ing. Liviu Palaghian. - Galați : [s.n.], 1984.

155 p. : 38 fig., 15 tab. ; 30 cm.

Conducător științific: prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6246; 621.7/P14

 

RUSNAC, VLADISLAV.

Modificarea microgeometriei suprafețelor pieselor la formarea straturilor de depunere prin metoda electroeroziunii : rezumatul tezei de doctorat / Vladislav Rusnac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

29 p. : diagr. ; 21 cm.

II 38173; 621.79/R94

 

RUSNAC, VLADISLAV.

Modificarea microgeometriei suprafețelor pieselor la formarea straturilor de depunere prin metoda electroeroziunii : teză de doctorat / Vladislav Rusnac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

139 f. : diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8166; 621.79/R94

 

ȘOLEA, Dumitru.

Contribuții la studiul uzurii în curenți de gaze abrazive : teză de doctorat / Dumitru Șolea ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea, 1984.

181 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6275 ; 621.8/S67

 

ȘTEFĂNESCU, IOAN.

Contribuții la studiul influenței tratamentului termomagnetic asupra uzurii prin ciupitură (Pitting) la oțelul de rulmenți RKL 1 : teză de doctorat / Ioan Ștefănescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea din Galați, 1982.

187 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6271; 621.8/S82

TOP

624/627 Construcții civile

 

RETI, NICOLAE.

Studii și cercetări privind optimizarea tehnicilor de măsurare terestră utilizate în proiectarea și exploatarea amenajărilor și construcțiilor piscicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicolae Reti ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

128 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 38154; 626.8/R48

 

RETI, NICOLAE.

Studii și cercetări privind optimizarea tehnicilor de măsurare terestră utilizate în proiectarea și exploatarea amenajărilor și construcțiilor piscicole : teză de doctorat / drd. ing. Nicolae Reti ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

197 f. : fig., fotogr., [9] f. + 2 f. : h. ; 30 cm.

IV 8168; 626.8/R48

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

LINDNER, BJÖRN.

The Black water loop : water efficency and nutrient recovery combined : [dissertation] / Björn Lindner ; cond. șt. prof. dr. ing. Knut Wichmann, prof. dr. ing. Ralf Otterpohl. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2008.

XXII, 194 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft ; 62).

ISBN 978-3-930400-93-5

II 38131; 628.3/L63

TOP

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

AXINTI, ADRIAN SORIN.

Comportarea dinamică a sistemelor de tracțiune la utilajele autopropulsate în condiții de deplasare pe terenuri denivelate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adrian Sorin Axinti ; cond. șt. prof.dr.ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

52 p. ; 20 cm.

II 38150; 629.3/A98

 

AXINTI, ADRIAN SORIN.

Comportarea dinamică a sistemelor de tracțiune la utilajele autopropulsate în condiții de deplasare pe terenuri denivelate : teză de doctorat / ing. Adrian Sorin Axinti ; cond. șt. prof.dr.ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

201 p. ; 30 cm.

IV 8181; 629.3/A98

 

DOLLMAYER, JÜRGEN.

Methode zur Prognose des Einflusses von Flugzeugsystemen auf die Missionskraftstoffmasse : [dissertation] / von Jürgen Dollmayer ; Gutacher Prof. Dr.-Ing. Udo B. Carl, Prof. Dr.-Ing. Heinz Herwig. - Aachen : Shaker, 2007.

XIX, 169 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

ISBN 978-3-8322-6603-5

II 37881; 629.7/D64

 

POPOVICI, Jean Sever.

Cercetări privind interacțiunea corp-propulsor pentru realizarea unor sisteme de porpulsie de înaltă eficiență : teză de doctorat / ing. Popovici Jean Sever ; cond. șt. prof. ing. Constantin Năstase. - Galați : Facultatea de Mecanică, 1988.

200 p. : tab., diagr., sch., fotogr. alb-negru ; 30 cm.

IV 6249

POPOVICI, O.

Contribuții la rezistența generală a navelor cu deschideri mari în punți : teză de doctorat / O. Popovici ; cond. șt. prof. ing. Constantin Năstase. - Galați : Universitatea, 1976.

140 p. : fig. ; 30 cm.

IV 6245; 629.1/P83

TOP

629.5 Tehnică navală

 

BOSOANCĂ, IOAN.

Contribuții privind adoptarea structurii unei instalații de propulsie navală în condițiile îndeplinirii normelor referitoare la nivelul vibrațiilor și zgomotului la bordul navelor : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ioan Bosoancă ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

26 f. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8198; 629.5/B71

 

BOSOANCĂ, IOAN.

Contribuții privind adoptarea structurii unei instalații de propulsie navală în condițiile îndeplinirii normelor referitoare la nivelul vibrațiilor și zgomotului la bordul navelor : teză de doctorat / drd. ing. Ioan Bosoancă ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

218 f. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8187; 629.5/B71

 

CRUDU, LIVIU.

Contribuții teoretice și expermentale privind hidrodinamica sistemelor plutitoare ancorate de exploatare petrolieră marină : rezumatul tezei de doctorat / Liviu Crudu ; prof.dr.ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

54 p. ; 21 cm.

II 38170; 629.5.01/C81

 

CRUDU, LIVIU.

Contribuții teoretice și expermentale privind hidrodinamica sistemelor plutitoare ancorate de exploatare petrolieră marină : teză de doctorat / Liviu Crudu ; prof.dr.ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

158 p. ; 30 cm.

IV 8177; 629.5.01/C81

 

HRENIUC, VICTOR.

Contribuții la studiul structurilor portante din ferociment cu aplicații în domeniul naval : rezumatul tezei de doctorat / ing. Victor Hreniuc ; cond. șt. prof.univ.dr.ing. Mircea Modiga. - Galați, 2007.

64 p. ; 21 cm.

II 34824; 629.5.01/H87

 

HRENIUC, VICTOR.

Contribuții la studiul structurilor portante din ferociment cu aplicații în domeniul naval : teză de doctorat / ing. Victor Hreniuc ; cond. șt. prof.univ.dr.ing. Mircea Modiga. - Galați, 2007.

309 p. ; 32 cm.

IV 7984; 629.5.01/H87

 

IANCU, PAULINA.

Contribuții privind comportarea structurii de legătură dintre corpurile laterale ale navelor de tip SWATH : rezumatul tezei de doctorat / ing. Paulina Iancu ; prof.dr.ing. Mircea Modiga . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

47 p. ; 21 cm.

II 38159; 629.5.01/I-11

 

IANCU, PAULINA.

Contribuții privind comportarea structurii de legătură dintre corpurile laterale ale navelor de tip SWATH : teză de doctorat / ing. Paulina Iancu ; prof.dr.ing. Mircea Modiga . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

138 p. ; 30 cm.

IV 8171; 629.5.01/I-11

 

NEGOIȚĂ, DANIELA LAURA.

Contribuții la reducerea poluării provocate prin funcționarea unui șantier naval : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Daniela Laura Negoiță ; conducător științific : prof. dr. ing. Ion Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

30 p. ; 21 cm.

II 34823; 629.5/N39

 

NEGOIȚĂ, DANIELA LAURA.

Contribuții la reducerea poluării provocate prin funcționarea unui șantier naval : teză de doctorat / doctorand ing. Daniela Laura Negoiță ; conducător științific : prof. dr. ing. Ion Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

156 p. ; 30 cm.

IV 7988; 629.5/N39

TOP

631/635 Agricultură în general. Horticultură

 

ACKER, Constantin Corneliu.

Contribuții privind evaluarea și reducerea consumurilor energetice specifice la masinile pentru săparea și transportarea pământului : teză de doctorat / ing. Constantin Corneliu Acker. - Galați : Universitatea Dunărea de Jos Galați, 1998.

V, 166 p. : graf., tab., fig. ; 30 cm.

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu.

IV 6409; 631.31/A16

TOP

637.5 Industria cărnii

 

AL-ANWAR HASSAN HUSSEIN EL GEDDAWY, Mohamed.

Caracterizarea microflorei cărnii refrigerate și depozitate / Mohamed Al-Anwar Hassan Hussein el Geddawy. - Galați : [s.n.], 1984.

285 p. : fig., tab. ; 27 cm.

Cond. șt.: prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6092; 637.5/A31

TOP

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

CIOBANU, AURA CARMEN.

Studiul impactului ecologic al factorilor antropici asupra ihtiofaunei din ecosistemul Lacul Morii din bazinul râului Dâmbovița : teză de doctorat / drd. Aura Carmen Ciobanu ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

204 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8167; 639.3/C51

 

COSTACHE, MIHAIL.

Studii și cercetări privind tehnologia de reproducere artificială și dezvoltare postembrionară a speciei de sturion nord-american Polyodon Spathula (Walbaum 1792) în condițiile din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihail Costache ; conducător știițific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

58 p. : tab., fig. ; 21 cm.

II 38160; 637.2/.5/C75

 

COSTACHE, MIHAIL.

Studii și cercetări privind tehnologia de reproducere artificială și dezvoltare postembrionară a speciei de sturion nord-american Polyodon Spathula (Walbaum 1792) în condițiile din România : teză de doctorat / drd. ing. Mihail Costache ; conducător știițific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

206 p. : fig., tab., il. color ; 30 cm.

IV 8183; 637.2/.5/C75

 

DINU, CRISTINA.

Efectul impactului antropic asupra resursei pescărești din zona inundabilă a Dunării, pe tronsonul Ostrov-Cernavodă, după amenajarea hidroameliorativă : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristina Dinu ; conducător științific : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

53 p. : tab., fig. ; 21 cm.

II 38164; 639.2/.5/D49

 

DINU, CRISTINA.

Efectul impactului antropic asupra resursei pescărești din zona inundabilă a Dunării, pe tronsonul Ostrov-Cernavodă, după amenajarea hidroameliorativă : teză de doctorat / drd. ing. Cristina Dinu ; conducător științific : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

163 p. : tab., diagr., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8191; 639.2/.5/D49

 

GRECU, IULIA RODICA.

Contribuții la studiul tehnologiei de reproducere și creștere în perioada larvară a speciei Silurus glanis L., 1758 : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Iulia Rodica Grecu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

122 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38163; 639.3/G79

 

GRECU, IULIA RODICA.

Contribuții la studiul tehnologiei de reproducere și creștere în perioada larvară a speciei Silurus glanis L., 1758 : teză de doctorat / drd. ing. Iulia Rodica Grecu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

149 f. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8173; 639.3/G79

 

GRIGORAȘ, GABRIELA.

Cercetări și experimentări privind optimizarea tehnologiei de iernare a ciprinidelor în vârstă de o vară în vederea asigurării durabile a producției piscicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gabriela Grigoraș ; cond. șt. : prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

85 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38157; 639.1/.5/G82

 

GRIGORAȘ, GABRIELA.

Cercetări și experimentări privind optimizarea tehnologiei de iernare a ciprinidelor în vârstă de o vară în vederea asigurării durabile a producției piscicole : teză de doctorat / drd. ing. Gabriela Grigoraș ; cond. șt. : prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

187 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8175; 639.3/G82

 

HUIAN, GHEORGHE.

Contribuții la ameliorarea crapului de cultură în condițiile ecologice ale amenajării piscicole Movileni , Județul Iași : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gheorghe Huian ; conducător științific : prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

31 p. : tab., fig. ; 21 cm.

II 38174; 639.2/.5/H92

 

HUIAN, GHEORGHE.

Contribuții la ameliorarea crapului de cultură în condițiile ecologice ale amenajării piscicole Movileni , Județul Iași : teză de doctorat / drd. ing. Gheorghe Huian ; conducător științific : prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

163 p. : tab., fig., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8176; 639.2/.5/H92

 

NICULEȚ, CORINA MIHAELA.

Cercetări privind reconstructia ecologică a lacurilor de acumulare Ciric - Județul Iași : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Corina Mihaela Niculeț ; cond. științific : prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

57 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38168; 639.2./.5/N70

 

NICULEȚ, CORINA MIHAELA.

Cercetări privind reconstructia ecologică a lacurilor de acumulare Ciric - Județul Iași : teză de doctorat / drd. ing. Corina Mihaela Niculeț ; cond. științific : prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

164 p. + 2 h. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8188; 639.2/.5/N70

 

PECHEANU, Constantin.

Cercetări in vederea optimizării producției piscicole � bazinele acvatice amenajate : teză de doctorat / doctorand ing. Constantin Pecheanu. Galați : Universitatea Dunărea de Jos Galați, 1995.

177 p. : sch., tab. ; 30 cm.

Conducător științific: prof. dr. ing. George Vasilescu.

IV 6252; 639.3/P48

 

RĂDUCANU, IOANA.

Contribuții la optimizarea tehnologiei de producere a puietului de ciprinide la Ferma Carja-Vaslui : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ioana Răducanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Cristea Victor. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

85 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38155; 639.2/.5/R17

 

RĂDUCANU, IOANA.

Contribuții la optimizarea tehnologiei de producere a puietului de ciprinide la Ferma Carja-Vaslui : teză de doctorat / drd. ing. Ioana Răducanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Cristea Victor. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

266 p. : tab., fig., h. ; 30 cm.

IV 8169; 639.2/.5/R17

 

RĂDULESCU, ADINA-MARIA.

Biodiversitatea gastropodelor și bivalvelor din ecosisteme acvatice dulcicole din zona Deltei Dunării și elemente de exploatare industrială a acestora : rezumatul tezei de doctorat / drd. Adina-Maria Rădulescu ; coordonator : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

53 p. + 1 h. : tab., diagr., fotogr. color ; 21 cm.

II 38158; 639.2/.5/R18

 

RĂDULESCU, ADINA-MARIA.

Biodiversitatea gastropodelor și bivalvelor din ecosisteme acvatice dulcicole din zona Deltei Dunării și elemente de exploatare industrială a acestora : teză de doctorat / drd. Adina-Maria Rădulescu ; coordonator : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

250 p. + 1 h. : fotogr. color, tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8172; 639.2/.5/R18

 

STAICU, Ionel

Dinamica stocurilor speciilor genului Trachurus din zona Oceanului Atlantic Est-Central : teză de doctorat / Ionel Staicu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Dumitru Bogatu. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

150 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6272; 639.2/.5/S75

 

ȘERPOIANU, Gheorghe

Influența factorilor hidrologici asupra repartiției și migrației peștilor industriali la litoralul rom�esc al Mării Negre : teză de doctorat / Gheorghe Șerpoianu. - Galați : Universitatea din Galați, 1969.

215 p. + anexe ; 30 cm.

IV 6265; 639.2/.5/S46

 

ȘTEFAN, GHEOGHE.

Cercetări privind creșterea intensivă a crapului (cyprinus carpio) � sisteme integrate de �altă densitate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gheorghe Ștefan ; prof.univ. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

107 p. ; 21 cm.

II 38162; 639.37/S75

 

ȘTEFAN, GHEOGHE.

Cercetări privind creșterea intensivă a crapului (cyprinus carpio) � sisteme integrate de �altă densitate : teză de doctorat / drd. ing. Gheorghe Ștefan ; prof.univ. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

160 p. ; 30 cm.

IV 8174; 639.37/S75

 

TUDOR, IULIANA-MIHAELA.

Aportul zooplanctonului la bioproducția finală valorificabilă a unor ecosisteme acvatice stagnate din Delta Dunării : rezumatul tezei de doctorat / Iuliana-Mihaela Tudor ; conducător științific : prof. dr. ing. Vasilescu George. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

61 p. : fig., tab., il. color ; 21 cm.

II 38167; 639.2/.5/T91

 

TUDOR, IULIANA-MIHAELA.

Aportul zooplanctonului la bioproducția finală valorificabilă a unor ecosisteme acvatice stagnate din Delta Dunării : teză de doctorat / Iuliana-Mihaela Tudor ; conducător științific : prof. dr. ing. Vasilescu George. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

145 p. : fig., tab., il. color ; 30 cm.

IV 8190; 639.2/.5/T91

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

ALBOAIE COTUNĂ, SIMONA.

Cercetări privind c�pul de temperatură și viteza de congelare a produselor alimentare de origine animală : rezumatul tezei de doctorat / Simona Alboaie Cotună ; prof.dr.ing. Sava Porneală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

54 p. ; 21 cm.

II 38151; 663/664/A31

 

ALBOAIE COTUNĂ, SIMONA.

Cercetări privind c�pul de temperatură și viteza de congelare a produselor alimentare de origine animală : teză de doctorat / Simona Alboaie Cotună ; prof.dr.ing. Sava Porneală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

175 p. ; 30 cm.

IV 8179; 663/664/A31

 

ALECU, AURORA.

Identificarea și dozarea unor componente cu rol catalitic � produsele alimentare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Aurora Alecu ; cond. șt. prof. dr. Mircea Leonte. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2006].

42 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 34822; 663/664/A36

 

ALECU, AURORA.

Identificarea și dozarea unor componente cu rol catalitic � produsele alimentare : teză de doctorat / drd. ing. Aurora Alecu ; cond. șt. prof. dr. Mircea Leonte. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

[5] f., 151 f. : fig., tab., diagr., [11] f. : tab. ; 30 cm.

IV 7990; 663/664/A36

 

BEIZADEA, ELENA.

Cercetări privind fortificarea p�nii cu minerale și vitamine : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Elena Beizadea ; conducător științific : prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

39 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38166; 664.6/B41

 

BEIZADEA, ELENA.

Cercetări privind fortificarea p�nii cu minerale și vitamine : teză de doctorat / drd. ing. Elena Beizadea ; conducător științific : prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

226 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8193; 664.6/B41

 

CHIRILĂ, MIHAELA GABRIELA.

Studiul privind influența criteriului froude și a regimului termic asupra calității produselor granulare congelate prin fluidizare : rezumatul tezei de doctaorat / drd. ing. Mihaela Gabriela Chirilă ; coordonator științific : prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

42 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38161; 664.8/C44

 

CHIRILĂ, MIHAELA GABRIELA.

Studiul privind influența criteriului froude și a regimului termic asupra calității produselor granulare congelate prin fluidizare : teză de doctorat / drd. ing. Mihaela Gabriela Chirilă ; coordonator științific : prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

219 p. : fig., tab., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8182; 664.8/C44

 

DIMCIU, OLGUȚA.

Studiu privind contaminarea produselor alimentare de origine animală cu bacterii din genul staphylococcus : teză de doctorat / drd. ing. Olguța Dimciu ; conducător : prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

157 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8180; 664.9/D42

 

MANOLE, ELENA.

Cercetări privind utilizarea de antioxidanți naturali pentru stabilizarea unor polimeri folosiți ca materiale de ambalaj pentru industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Manole Elena ; coordonator știintific : prof. univ. dr. ing. Gabrilea Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

47 p. ; 21 cm.

II 34825; 663/664/M27

 

MANOLE, ELENA.

Cercetări privind utilizarea de antioxidanți naturali pentru stabilizarea unor polimeri folosiți ca materiale de ambalaj pentru industria alimentară : teză de doctorat / doctorand : Manole Elena ; coordonator știintific : prof. univ. dr. ing. Gabrilea Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

188 p. ; 30 cm.

IV 7986; 663/664/M27

 

P�LARU, VASILE.

Utilizarea fosfolipazelor � panificație : aspecte biochimice și tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vasile P�laru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

53 p. : tab. ; 21 cm.

II 38165; 664.6/P41

 

P�LARU, VASILE.

Utilizarea fosfolipazelor � panificație : aspecte biochimice și tehnologice : teză de doctorat / ing. Vasile P�laru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

200 f. : fig., diagr., [56] f., iii ; 30 cm.

IV 8196; 664.6/P41

 

PHAM, Duc Thai

Utilizarea antioxidanților pentru păstrarea normală a calității uleiului rafinat din germeni de porumb : teză de doctorat / Pham Duc Thai ; conducător științific prof. dr. ing. Popescu Simion. - Galați : Institutul Politehnic, 1972.

198 p. : tab, il. ; 30 cm.

IV 6243; 664.3/P63

 

POPESCU, Ovidiu

Valorificarea uleiului de soia prin hidrogenare selectivă : teză de doctorat / Ovidiu Popescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Moțoc. - Galați : Institutul Politehnic, 1968.

268 p. + planșe ; 30 cm.

IV 6241; 664.3/P81

 

ROȘCA, Constantin

Contribuții privind utilizarea schimbului ionic � industria zahărului : teză de doctorat / Constantin Roșca ; cond. șt. prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : [s.n.], 1978.

182 p. + 67 fig. + 54 tab. ; 30 cm.

IV 6259; 664.1/R43

ȘTEFĂNESCU, Paul

Calitatea sfeclei de zahăr și metodele de determinare a acesteia la hibrizii de sfeclă cu perspectiva de cultivare � țara noastră : teză de doctorat / Paul Ștefănescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

169 p. : tab. ; 30 cm.

IV 6267; 663.63/S82

 

ȚĂRAN, Nicolae

Cercetări privind utilizarea ameliorărilor pentru făinurile de gr� slabe : teză de doctorat / Nicolae Țăran ; cond. șt. prof. dr. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea, 1985.

183 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6550; 664.6/T22

 

TEODORESCU, Lucia

Cercetări privind procesele de obținere a siropurilor de fructoză din topinambur : teză de doctorat / Lucia Teodorescu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : Universitatea, 1989.

185 p. ; 30 cm

IV 6291; 664.1/T38

TOP

669 Metalurgie

 

POP, Gheorghe

Cercetări privind tehnologia și proprietătile straturilor superficiale cu aluminiu, siliciu, zirconiu, obținute prin turnare pe aliaje feroase : teză de doctorat / Gheorghe Pop ; cond. șt. prof. dr. doc. Ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

156 f. ; 30 cm.

IV 6248; 669/P78

TOP