TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN 2009

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

32 Politică

33 Științe economice

35 Administrație publică. Artă militară

51 Matematică

53 Fizică

57 Biologie

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Iluminat

637.1/.3 Industria laptelui

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

82 Literatură

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

AILISTO, HEIKKI.

CAD model-based planning and vision guidance for optical 3D coordinate measurement : [dissertation] / Heikki Ailisto. Espoo : Technical Research Centre of Finland, 1997.

138 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 298).

ISBN 951-38-4956-2

III 14232; 004.89/A29

 

COCU, ADINA.

Contribuții la tehnicile de reprezentare a cunoștințelor în sistemele educaționale inteligente : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Adina Cocu ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galați], 2009.

iii, 55 p. ; 21 cm.

II 38541; 004.8/C59

 

COCU, ADINA.

Contribuții la tehnicile de reprezentare a cunoștințelor în sistemele educaționale inteligente : teză de doctorat / drd. ing. Adina Cocu ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galați], [2009].

ii, 96 p., iv ; 30 cm.

IV 8266; 004.8/C59

 

JÎȘCANU, NICOLAE.

Contribuții la conceperea și utilizarea agenților software inteligenți pentru comerțul electronic : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicolae Jîn#351;canu ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galați], 2009.

[1] f., 69 p. : fig., tab., diagr., sch. ; 21 cm.

II 38536; 004.8/J29

 

JÎȘCANU, NICOLAE.

Contribuții la conceperea și utilizarea agenților software inteligenți pentru comerțul electronic : teză de doctorat / drd. ing. Nicolae Jîn#351;canu ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galați], 2009.

[4] f., 183 p. : fig., tab., diagr., sch. ; 29 cm.

IV 8257; 004.8/J29

 

MAZILESCU, VASILE.

Impactul managementului cunoștințelor în sinteza sistemelor inteligente în economie : rezumatul tezei de doctorat / drd. Vasile Mazilescu ; cond. șt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

V, 99 p. ; 21 cm.

II 38435; 004.8/M53

 

MAZILESCU, VASILE.

Impactul managementului cunoștințelor în sinteza sistemelor inteligente în economie : teză de doctorat / drd. Vasile Mazilescu ; cond. șt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

VI, 302 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8226; 004.8/M53

TOP

008 Cultură și civilizație

 

MĂLINAȘ, CONSTANTIN NICOLAE.

Contribuții la istoria iluminismului romînesc din Transilvania : Ioan Corneli (1762-1848) / Constantin Mălinaș. - Oradea : Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" din Oradea, 2003.

316 p. ; 24 cm.

ISBN 973-0-03107-X

III 20127; 008(498)"17/18"/M11

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

 

VRABIE, DUMITRU.

Atitudinea elevului față de aprecierile școlare / Dumitru Vrabie ; conducător științific ; prof. dr. doc. Vasile Pavelescu (membru al Academiei RSR). Iași : Universitatea "Al.I.Cuza" din Iași, 1973.

311 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6297 ; 159.9/V93

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

MĂLINAȘ, IOAN MARIN.

Situația învățămîntului bisericesc al romînilor în contextul reformelor școlare din timpul domniei înpărătesei Maria Tereza (1740-80), a înpăraților Iosif al II-lea (1780-90) și Leopold al II-lea (1790-92) / Arhimandrit dr. Ioan Marin Mălinaș. - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 1994.

235 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96582-1-0

III 20142; 261.6/M11

TOP

32 Politică

 

ONIȘORU, GHEORGHE.

Alianțe și confruntări între partidele politice din Romînia (1944-1947) / Gheorghe Onișoru ; editor : Romulus Rusan. - București : Fundația Academia Civică, 1996.

295 p. ; 20 cm - (Biblioteca Sighet ; 1).

ISBN 973-0-00237-1

II 38249; 329/O-56

TOP

33 Științe economice

GAO, LEI.

Behavioral finance and Chinese stock market / Lei Gao. - Hanovra : Universitîn Hannover, 2004.

173 p. ; 30 cm.

IV 8248; 336.13/G11

 

MIHĂILĂ, DOINA.

Implicații ale aplicării legislației europene asupra managementului dezvoltării regionale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Doina Mihăilă ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați, 2009.

40 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38530; 332.1/M69

 

MIHĂILĂ, DOINA.

Implicații ale aplicării legislației europene asupra managementului dezvoltării regionale : teză de doctorat / drd. Doina Mihăilă ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați, 2009.

237 f. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8259; 332.1/M69

TOP

35 Administrație publică. Artă militară

 

PARASCHIVESCU, ANDREI OCTAVIAN.

Eficientizarea sistemului de management al calității în instituțiile publice : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. Andrei Octavian Paraschivescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - [Galați], 2009.

58 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38539; 35/P33

 

PARASCHIVESCU, ANDREI OCTAVIAN.

Eficientizarea sistemului de management al calității în instituțiile publice : [teză de doctorat] / drd. Andrei Octavian Paraschivescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - [Galați], 2009.

257 f. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8258; 35/P33

TOP

51 Matematică

 

LIXANDRU, ION.

Identificarea comportării termomecanice a structurilor mecanice : rezumatul tezei de doctorat / lect. drd. mat. Ion Lixandru ; conducător științific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

35 p. : fig. ; 21 cm.

II 38440; 517.5/L65

 

LIXANDRU, ION.

Identificarea comportării termomecanice a structurilor mecanice : teză de doctorat / lect. drd. mat. Ion Lixandru ; conducător științific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

208 p. : fig., diagr. ; 30 cm + 1 CD-ROM.

IV 8218; 517.5/L65

TOP

53 Fizică

 

LEOPA, ADRIAN.

Influența comportării nelineare a sistemelor vîncoelastice asupra izolării dinamice a fundațiilor de mașini : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adrian Leopa ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila, 2009.

68 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 38529; 534/L49

 

LEOPA, ADRIAN.

Influența comportării nelineare a sistemelor vîncoelastice asupra izolării dinamice a fundațiilor de mașini : teză de doctorat / ing. Adrian Leopa ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila, 2009.

286 p. : fig., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8263; 534/L49

TOP

57 Biologie

 

BRUNING, MARC.

Structural- functional studies of chorismate synthase and glutamyl-tRNA synthetase from M.tuberculosis / Marc Bruning. - Hamburg : Universitatea Tehnică din Hamburg, 2008.

117 p. ; 30 cm.

IV 8249; 577.2/B75

 

CONSTANTIN, OANA EMILIA.

Studiu privind formarea și îndepărtarea biofilmelor de pe suprafețele din industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / ing. Oana Emilia Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - Galați, 2008.

46 p. : fig., fotogr., diagr. ; 21 cm.

II 38543; 579.6/C66

 

CONSTANTIN, OANA EMILIA.

Studiu privind formarea și îndepărtarea biofilmelor de pe suprafețele din industria alimentară : [teză de doctorat] / ing. Oana Emilia Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - Galați, 2008.

[3], 166 f. : fig., fotogr., diagr., tab. ; 29 cm.

IV 8272; 579.6/C66

 

SUNDERHAUS, STEPHANIE.

Organization of the OXPHOS system in plant and yeast mitochondria : [dissertation] / Dipl.-Ing.(agr.) Stephanie Sunderhaus ; Referent Prof. Dr. Peterhînsel. - Universitîn Hannover, 2008.

94 p. : fig., fotogr. ; 21 cm.

II 38475; 579.22/S95

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general

 

PETRUȘ, VALERIU.

Cercetări privind evaluarea și controlul preciziei dimensionale : rezumatul tezei de doctorat / Valeriu Petruș ; cond. șt. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

33 p. ; 20 cm.

II 38438; 621/P56

 

PETRUȘ, VALERIU.

Cercetări privind evaluarea și controlul preciziei dimensionale : teză de doctorat / Valeriu Petruș ; cond. șt. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

145 p. ; 30 cm.

IV 8223; 621/P56

TOP

620 încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

CÎRCIUMARU, ADRIAN.

Contribuții la studiul caracteristicilor fizico-mecanice ale unor materiale compozite : rezumatul tezei de doctorat / fiz. Adrian Cîrciumaru ; coord. șt. prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel Bînsan. - Galați, 2009.

63 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38540; 620.1/C54

 

CÎRCIUMARU, ADRIAN.

Contribuții la studiul caracteristicilor fizico-mecanice ale unor materiale compozite : teză de doctorat / fiz. Adrian Cîrciumaru ; coord. șt. prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel Bînsan. - Galați, 2009.

124 f. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8255; 620.1/C54

 

DRAGOMIR, MIRELA.

Optimizarea prin cost - calitate a producerii de energie : teză de doctorat / drd. ing. Mirela Dragomir ; conducător științific : prof. dr. ing. Ion Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

149 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8235; 620/D77

 

WEISSENBORN, CHRISTIAN.

Material and failure models for SPS sandwich plates subjected to extreme loads / Christian Weissenborn. - Hamburg : TUHH, 2008.

151 p. ; 30 cm.

ISBN 973-3-89220-643-9

IV 8247; 620/W42

TOP

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

CIOCIOI, IANCU.

Cercetări privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor de radiolocație navală : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iancu Ciocioiu ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

35 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38433; 621.3/C51

 

CIOCIOI, IANCU.

Cercetări privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor de radiolocație navală : teză de doctorat / ing. Iancu Ciocioiu ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

203 p. : tab., fig. ; 30 cm.

IV 8236; 621.39/C51

TOP

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

STANCIU, ION.

Contribuții la reducerea costului de producere a aburului energetic : rezumatul tezei de doctorat / Ion Stanciu ; cond. șt. Ion Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

45 p. ; 30 cm.

IV 8237; 621.4/S75

 

STANCIU, ION.

Contribuții la reducerea costului de producere a aburului energetic : teză de doctorat / Ion Stanciu ; cond. șt. Ion Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

169 p. ; 30 cm.

IV 8221; 621.4/S75

TOP

621.5 Tehnica frigului

 

MURINEANU, EMILIA.

Cercetări comparative între instațiile frigorifice, pompele și transformatoarele de căldură cu absorbție și elaborarea unor criterii de optimizare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Emilia Murineanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Sava Porneală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

94 p. : fig., sch. ; 21 cm.

II 38439; 621.5/M97

 

MURINEANU, EMILIA.

Cercetări comparative între instațiile frigorifice, pompele și transformatoarele de căldură cu absorbție și elaborarea unor criterii de optimizare : teză de doctorat / ing. Emilia Murineanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Sava Porneală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

208 p. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8224; 621.5/M97

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BLUMER, SORIN.

Studiul comportării la șoc datorat regimului tranzitoriu funcțional al unor structuri cu deplasări mari care susțin instalații mobile : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Sorin Blumen ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

116 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 38447; 621.8/B59

 

BLUMER, SORIN.

Studiul comportării la șoc datorat regimului tranzitoriu funcțional al unor structuri cu deplasări mari care susțin instalații mobile : teză de doctorat / drd. ing. Sorin Blumen ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

237 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8227; 621.8/B59

 

CALOMIR, CAMELIA.

Contribuții la studiul proprietăților de ungere a lubrefiaților pe bază de uleiuri vegetale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Camelia Calomir ; conducator științific : prof. dr. ing. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

55 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38436; 621.89/C15

 

CALOMIR, CAMELIA.

Contribuții la studiul proprietăților de ungere a lubrefiaților pe bază de uleiuri vegetale : teză de doctorat / ing. Camelia Calomir ; conducător științific : prof. dr. ing. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

166 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8219; 621.89/C15

 

CONSTANTIN, IONUȚ CLEMENTIN.

Conducerea holistic-integrată a sistemelor tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ionuț Clementin Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galați], 2009.

46 p. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8275; 621.7/.9/C66

 

CONSTANTIN, IONUȚ CLEMENTIN.

Conducerea holistic-integrată a sistemelor tehnologice : teză de doctorat / ing. Ionuț Clementin Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galați], 2009.

191 f. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8262; 621.7/.9/C66

 

MARIN, FLORIN BOGDAN.

Modelarea holonică a cinematicii sistemelor de prelucrare reconfigurabile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Bogdan Marin ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2009.

35 p. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8274; 621.7/.9/M39

 

MARIN, FLORIN BOGDAN.

Modelarea holonică a cinematicii sistemelor de prelucrare reconfigurabile : teză de doctorat / ing. Florin Bogdan Marin ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2009.

[7], 153 f. : fig., sch., diagr., [21] ; 30 cm.

IV 8261; 621.7/.9/M39

 

MUNTEANU, VIOREL.

Contribuții la dinamica mecanismului de închidere pentru recipienții de turnare ai oțelului : teză de doctorat / ing. Viorel Munteanu ; conducător științific : prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. Galați : Universitatea din Galați, 1984.

169 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6215 ; 621.8/M95

 

PINHEIRO, GUSTAVO ALVES.

Local reinforcement of magnesium components by friction processing : Determination of bonding mechanisms and assessment of joint properties / Gustavo Alves Pinheiro. - Hamburg : Universitatea Tehnică din Hamburg, 2008.

181 p. ; 30 cm.

IV 8250; 621.8/P64

 

VĂCĂRUȘ, VIOREL.

Studiul proceselor de așchiere cu viteze foarte mari : rezumatul tezei de doctorat / Viorel Văcăruș ; cond. șt. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

31 p. ; 20 cm.

II 38441; 621.9/V11

 

VĂCĂRUȘ, VIOREL.

Studiul proceselor de așchiere cu viteze foarte mari : teză de doctorat / Viorel Văcăruș ; cond. șt. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

218 p. ; 30 cm.

IV 8220; 621.9/V11

TOP

624/627 Construcții civile

 

CIOC, AURORA.

Managementul tehnologic al realizării construcțiilor cu elemente structurale ușoare rezistente la foc : rezumatul tezei de doctorat / Aurora Cioc ; cond. șt. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2008.

II 38446; 624.01/C51

 

CIOC, AURORA.

Managementul tehnologic al realizării construcțiilor cu elemente structurale ușoare rezistente la foc : teză de doctorat / Aurora Cioc ; cond. șt. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2008.

301 p. ; 30 cm.

IV 8230; 624.01/C51

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

MALISIE, ALMY FITHRIANA.

Sustainability assessment on sanitation systems for low income urban areas in Indonesia : [dissertation] / Almy Fithriana Malisie ; Gutachter Prof. Dr.-Ing. Knut Wichmann. - Hamburg : Technische Universitîn Hamburg-Harburg, 2008.

x, 202 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm - (Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft ; 64).

ISBN 978-3-930400-38-6

II 38473; 628.3/.4/M18

TOP

637.1/.3 Industria laptelui

 

CÎRÎC, ALEXANDRU.

Cercetări privind încapsularea bacteriilor probiotice în fabricarea produselor lactate fermentate : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. ing. Alexandru Cîrîc ; cond. șt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - [Galați], 2009.

34 p. : fotogr., diagr., sch., tab., [1] f. ; 21 cm.

II 38546; 637.1/.3/C54

 

CÎRÎC, ALEXANDRU.

Cercetări privind încapsularea bacteriilor probiotice în fabricarea produselor lactate fermentate : teză de doctorat / drd. ing. Alexandru Cîrîc ; cond. șt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - [Galați], 2009.

195 p. : fotogr., diagr., sch., tab., [1] f. ; 30 cm.

IV 8276; 637.1/.3/C54

 

HUSZTI ORBAN ȘAROLTA.

Cercetări preliminare pentru producerea brînzeturilor organice : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. ing. Sarolta Orbîn Huszti ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați, 2008.

31 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 38538; 637.3/H96

 

HUSZTI ORBAN ȘAROLTA.

Cercetări preliminare pentru producerea brînzeturilor organice : [teză de doctorat] / drd. ing. Sarolta Orbîn Huszti ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați, 2008.

225 f. : fig., diagr., tab., [8] ; 30 cm.

IV 8256; 637.3/H96

 

ULIESCU, MĂDĂLINA.

Cercetări privind dinamica maturării brînzeturilor în saramură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mădălina Uliescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

47 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38443; 637.3/U32

 

ULIESCU, MĂDĂLINA.

Cercetări privind dinamica maturării brînzeturilor în saramură : teză de doctorat / drd. ing. Mădălina Uliescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

[7] f., 298 f. : fig., sch., tab. ; 30 cm.

IV 8215; 637.3/U32

TOP

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

LUPOAE, PAUL.

Cercetări privind controlul dezvoltării fitocenozelor în heleștee : rezumatul tezei de doctorat / drd. Paul Lupoae ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

38 p. ; 19 cm.

II 38518; 639.2/L93

 

LUPOAE, PAUL.

Cercetări privind controlul dezvoltării fitocenozelor în heleștee : teză de doctorat / drd. Paul Lupoae ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

237 p. ; 30 cm.

IV 8273; 639.2/L93

 

MAXIM, CONSTANTIN.

Aspecte biologice, starea stocului și posibilitățile R.S. Romînia de exploatare a populației de macrou (Scomber Scombrus) din sectorul Nord-Vest Atlantic : teză de doctorat / ing. drd. Constantin Maxim ; conducător științific : prof. dr. Dumitru Bogatu. Galați : Universitatea din Galați, 1983.

129 p. : tab. ; 30 cm.

IV 6212 ; 639.2/.5/M51

 

MAXIM, CORNELIA.

Aspecte biologice și evaluarea populațiilor exploatabile de calmar Illex Illecebrosus din zona de Nord-Vest Atlantic : teză de doctorat / ing. drd. Cornelia Maxim ; conducător științific : prof. dr. Dumitru Bogatu. Galați : Universitatea din Galați, 1983.

142 p. : fig., tab., il. ; 30 cm.

IV 6213 ; 639.2/.5/M51

 

MUNTEANU, GABRIELA.

Importanța aplicării îngrășămintelor asupra productivității heleșteelor de creștere a crapului : teză de doctorat / ing. Gabriela Munteanu ; conducător științific : prof. dr. doc. Sergiu Cărăușu. Galați : Universitatea din Galați, 1985.

200 p. : fig., tab., il. ; 30 cm.

IV 6216 ; 639.2/.5/M95

 

NICOLESCU, DUMITRU.

Cercetări în vederea valorificării prin piscicultură a lacurilor capitalei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicolescu Dumitru ; cond. șt. : prof. dr. Bogatu Dumitru. Galați : Universitatea din Galați, 1981.

28 p. : fig. ; 20 cm.

II 33669 ; 639.2/.5/N64

 

SFETCU, LORENA.

Cercetări privind utilizarea sistemelor biologice integrate în creșterea intensivă a peștilor : rezumatul tezei de doctorat / drd. Lorena Sfetcu, cond șt. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

80 p. ; 19 cm.

II 38524; 639.2/S51

 

SFETCU, LORENA.

Cercetări privind utilizarea sistemelor biologice integrate în creșterea intensivă a peștilor : teză de doctorat / drd. Lorena Sfetcu, cond șt. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

256 p. ; 30 cm.

IV 8267; 639.2/S51

TOP

65 Management

 

CĂPĂȚînĂ, ALEXANDRU.

Impactul noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor asupra managementului relațiilor cu clienții în cadrul organizațiilor din Romînia : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alexandru Căpățînă ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

63 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38444; 658.5/C20

 

CĂPĂȚînĂ, ALEXANDRU.

Impactul noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor asupra managementului relațiilor cu clienții în cadrul organizațiilor din Romînia : teză de doctorat / drd. Alexandru Căpățînă ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

233 p. : fig., tab. ; 30 cm + 1 CD-ROM.

IV 8216; 658.5/C20

 

CIUNTU, SORIN GEORGE.

Conducerea adaptiv-optimală a sistemelor de fabricație din IMM-uri bazată pe modelare holonică și identificare continuă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sorin George Ciuntu ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

39 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38437; 658.5/C55

 

CIUNTU, SORIN GEORGE.

Conducerea adaptiv-optimală a sistemelor de fabricație din IMM-uri bazată pe modelare holonică și identificare continuă : teză de doctorat / ing. Sorin George Ciuntu ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

149 f. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8222; 658.5/C55

 

MENU, MARIN.

Creșterea eficienței economice prin perfecționarea controlului de performanță : rezumatul tezei de doctorat / drd. : Marin Menu ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

73 p. : fig., tab. ; 21 cm + 1 CD-ROM.

II 38445; 658.5/M58

 

MENU, MARIN.

Creșterea eficienței economice prin perfecționarea controlului de performanță : teză de doctorat / drd. : Marin Menu ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

180 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8233; 658.5/M58

TOP

66 Tehnologie chimică

 

PHAN TAI, HUAN.

Extraction, separation and bio-transformation of natural plant derived compounds within supercritical CO2 environment : [dissertation] / von Huan Phan Tai ; Gutachter Prof. Dr.-Ing. Gerd Brunner. - [Hamburg] : Technische Universitîn Hamburg-Harburg, 2008.

viii, 116 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38470; 665.35/P63

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

ANA, ALEXANDRU C.

Cercetări asupra extracției și stabilității antocianilor din struguri : teză de doctorat / ing. Alex. C. Ana ; conducător științific : prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

196 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8231; 663.2/A48

 

APETREI, IRINA MIRELA.

Caracterizarea cu un sistem senzorial artificial a unor vinuri roșii tratate cu sisteme alternative : rezumatul tezei de doctorat / Irina Mirela Apetrei ; cond. șt. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

28 p. ; 20 cm.

II 38426; 663.2/A65

 

APETREI, IRINA MIRELA.

Caracterizarea cu un sistem senzorial artificial a unor vinuri roșii tratate cu sisteme alternative : teză de doctorat / Irina Mirela Apetrei ; cond. șt. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

268 p. ; 30 cm.

IV 8234; 663.2/A65

 

BASTON, OCTAVIAN.

Studiu alternativ de evaluare a calității (prospețimii) cărnii de pasăre pe verigile lanțului frigorific : rezumatul tezei de doctorat / ing. Octavian Baston ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - [Galați], 2009.

29 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38535; 664.9/B36

 

BASTON, OCTAVIAN.

Studiu alternativ de evaluare a calității (prospețimii) cărnii de pasăre pe verigile lanțului frigorific : teză de doctorat / ing. Octavian Baston ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați, 2009.

[6], 230 f. : diagr., sch., tab. , [36] ; 30 cm.

IV 8260; 664.9/B36

 

BONCIU, CAMELIA.

Cercetări privind influența metodelor neconvenționale de fermentare asupra formării compușilor implicați în aroma berii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Camelia Bonciu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

48 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38434; 663.4/B67

 

BONCIU, CAMELIA.

Cercetări privind influența metodelor neconvenționale de fermentare asupra formării compușilor implicați în aroma berii : teză de doctorat / ing. Camelia Bonciu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

239 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8217; 663.4/B67

 

CUCOANEȘ, DANIELA IONELA.

Cercetări privind tenderizarea cărnii pe cale chimică și enzimatică : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Ionela Cucoaneș ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - [Galați], 2009.

40 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38532; 664.9/C93

 

CUCOANEȘ, DANIELA IONELA.

Cercetări privind tenderizarea cărnii pe cale chimică și enzimatică : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Ionela Cucoaneș ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - [Galați], 2009.

169 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8270; 664.9/C93

 

HEMMY, BRITTA.

Mînlichkeiten der Nutzung von Transglutaminase in der Fischindustrie : [dissertation] / Dipl.-Ing. Britta Hemmy ; Referentin Prof. Dr.-Ing. Britta M. Watkinson. - Universitîn Hannover, 2007.

216 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38474; 664.95/H46

 

IANCHICI, RAUL.

Cercetări privind utilizarea ultrasunetelor pentru obținerea unor componente utile din diverse materii prime : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Raul Ianchici ; conducător științific : prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

42 p. : tab., fotogr. color ; 20 cm.

II 38531; 663/664/I-23

 

IANCHICI, RAUL.

Cercetări privind utilizarea ultrasunetelor pentru obținerea unor componente utile din diverse materii prime : teză de doctorat / drd. ing. Raul Ianchici ; conducător științific : prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

201 p. : tab., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8265; 663/664/I-23

 

LENCO, GABRIELA.

Valorificarea biotehnologică a mierii de albine : rezumatul tezei de doctorat / Gabriela Lenco ; cond. șt. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

50 p. ; 20 cm.

II 38442; 663/L45

 

LENCO, GABRIELA.

Valorificarea biotehnologică a mierii de albine : teză de doctorat / Gabriela Lenco ; cond. șt. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

155 p. ; 30 cm.

IV 8228; 663/L45

 

MÂN, VÔ VAN.

Studiul sorbției și desorbției apei din tutun tăiat "Virginia" uscat și fermentat, în diferite condiții de mediu și mucegăirea țigaretelor romînești și vietnameze : teză de doctorat / ing. Vô Van Mân ; conducător științific ; prof. dr. Simion Popescu. Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1972.

188 p. : tab., fig. ; 30 cm.

IV 6296 ; 663.9/M20

 

MUSCĂ, LELIA.

Cercetări asupra compoziției chimice și a calității tehnologice a hameiului cultivat în R.S. Romînia : teză de doctorat / ing. Lelia Muscă ; conducător științific : prof. dr. Simion Popescu. Galați : Universitatea din Galați, 1975.

155 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6202 ; 663.4/M98

 

MUSCĂ, MIHAI.

Studiul substanțelor pectice din sfecla de zahăr și evoluția lor în procesul tehnologic de fabricare a zahărului : teză de doctorat / ing. Mihai Muscă ; conducător știintific : prof. dr. Simion Popescu. Galați : Universitatea din Galați, 1975.

150 p.: fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6201 ; 664.1/M98

 

OANCEA, IOANA.

Aspecte ale metabolismului unor substanțe nefermentescibile la drojdii : teză de doctorat / ing. Ioana Oancea ; conducători științifici : prof. dr. docent Dumitru Moțoc, prof. dr. Simion Popescu. Universitatea din Galați, 1974.

397 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6236 ; 663.1/0-11

 

PÂSLARU, GEORGIANA GABRIELA.

Modificarea proprietăților reologice ale aluatului în timpul procesului tehnologic și influența asupra calității pînnii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Georgiana Gabriela Pâslaru ; conducator științific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

54 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38533; 664.6/P41

 

PÂSLARU, GEORGIANA GABRIELA.

Modificarea proprietăților reologice ale aluatului în timpul procesului tehnologic și influența asupra calității pînnii : teză de doctorat / ing. Georgiana Gabriela Pâslaru ; conducator științific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

200 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8268; 664.6/P41

 

RUSU, CRISTINA.

Cercetări privind eficiența unor antiseptici și dezinfectanți asupra microflorei rezistente din sectorul alimentar : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristina Rusu ; cond. șt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - [Galați], 2009.

50 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38542; 664/R96

 

RUSU, CRISTINA.

Cercetări privind eficiența unor antiseptici și dezinfectanți asupra microflorei rezistente din sectorul alimentar : teză de doctorat / drd. ing. Cristina Rusu ; cond. șt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - [Galați], 2009.

[8], 191 f. : fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8269; 664/R96

 

EL-SHARABLI, MUSTAFA MOHAMED SOLYMAN.

Utilizarea unor proteine de origine vegetală pentru obținerea de produse pentru copii și adolescenți : teză de doctorat / ing. Mustafa Mohamed Solyman El-Sharabli (Egipt) ; conducător științific : prof. dr. ing. Constantin Banu. Galați : Universitatea din Galați, 1981.

189 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6207 ; 664.8/G37

 

STROIA, ION PARASCHIV.

Studiul oarzelor din R.S.R. : înbunătățirea caracteristicilor de germinare : teză de doctorat / ing. Ion Paraschiv Stroia ; conducător științific ; prof. dr. ing. Brad Segal. Galați : Universitatea din Galați, 1978.

200 p. : tab., fig., diagr. ; 30 cm.

IV 6268 ; 663.4/S91

 

TARHON, MARIA CRISTIANA.

Biotehnologii de înbunătățire a randamentului în acid acetic la fermentarea diferitelor medii de cultură : rezumatul tezei de doctorat / as. drd. ing. Maria Cristiana Tarhon ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați, 2009.

[53] p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38537; 663.2/T22

 

TARHON, MARIA CRISTIANA.

Biotehnologii de înbunătățire a randamentului în acid acetic la fermentarea diferitelor medii de cultură : teză de doctorat / as. drd. ing. Maria Cristiana Tarhon ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați, 2009.

II, 187 f. : diagr., tab. , [4] ; 30 cm.

IV 8271; 663.2/T22

 

TIMM, MAREILE.

Evaluation des Wertstoffpotentials von biogenen Reststoffen der Lebensmittelindustrie : Untersucht am Beispiel der Kakao- und Schokoladenproduktion : [dissertation] / von Mareile Timm ; vorsitzender des Prfungsausschusses Herr Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Calmano. - [Hamburg] : Technische Universitîn Hamburg-Harburg, 2007.

[10] p., 158 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 38471; 663.91/T60

TOP

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

MUNTEANU, MIHAI.

Contribuții privind conducerea automată avansată a proceselor de turnare continuă : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihai Munteanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - [Galați], 2009.

53 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 38548; 681.5/M95

 

MUNTEANU, MIHAI.

Contribuții privind conducerea automată avansată a proceselor de turnare continuă : [teză de doctorat] / drd. ing. Mihai Munteanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - [Galați], 2009.

225 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 8279; 681.5/M95

TOP

69 Lucrări de construcții

 

ANGHELACHE, GINA DIANA.

Cercetări privind protecția omului la zgomote și vibrații în domeniul tehnologiilor mecanizate pentru construcții : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gina Diana Anghelache ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila, 2009.

59 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38534; 69/A58

 

ANGHELACHE, GINA DIANA.

Cercetări privind protecția omului la zgomote și vibrații în domeniul tehnologiilor mecanizate pentru construcții : teză de doctorat / ing. Gina Diana Anghelache ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila, 2009.

195 p. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8264; 69/A58

TOP

82 Literatură

 

CRĂCIUN, CRISTIAN.

Ucronia eminesciană : timp și imagine în "Memento Mori" : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristian Crăciun ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galați], 2009.

35 p. ; 21 cm.

II 38544; 821.135.1.09/C81

 

CRĂCIUN, CRISTIAN.

Ucronia eminesciană : timp și imagine în "Memento Mori" : teză de doctorat / drd. Cristian Crăciun ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galați], 2009.

215 f. ; 30 cm.

IV 8277; 821.135.1.09/C81

 

MOLDOVAN, VICTORIA.

Lexicul poetic sadovenian : sfere ale culturii materiale / Victoria Moldovan. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 1999.

255 p. ; 21 cm - (Teze de doctorat).

II 38560; 821.135.1.09/M87

 

TOFAN, ONORICA-LILIANA.

Mircea Nedelciu : monografie : rezumatul tezei de doctorat / drd. Onorica-Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galați], 2009.

31 p. ; 21 cm.

II 38457; 821.135.1.09/T69

 

TOFAN, ONORICA-LILIANA.

Mircea Nedelciu : monografie : teză de doctorat / drd. Onorica-Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galați], 2009.

405 f. ; 30 cm.

IV 8278; 821.135.1.09/T69

TOP