TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN 2010


004 Știința și tehnologia calculatoarelor

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

37 Educatie. Timp liber

502/504 Știința mediului înconjurător

53 Fizică

57 Biologie

58 Botanică

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.4 Motoare termice (făra abur)

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

663/664 Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate004 Știința și tehnologia calculatoarelor


ARITON, EUGEN.

Utilizarea rețelelor neuronale în diagnoza defectelor pentru procese dinamice neliniare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Eugen Ariton ; cond. șt. prof. dr. ing. Sergiu Caraman. - Galați, 2010.

vii, 50 p. : fig. ; 21 cm.

II 39409; 004.89/A78


ARITON, EUGEN.

Utilizarea rețelelor neuronale în diagnoza defectelor pentru procese dinamice neliniare : teză de doctorat / drd. ing. Eugen Ariton ; cond. șt. prof. dr. ing. Sergiu Caraman. - Galați, 2010.

[14] f., 158 f. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 8393; 004.89/A78


GAMOURA, SAMIA.

Modelisations et simulations des chaînes logistiques : approche par systèmes multi agents / Samia Gamoura. - Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, ©010.

218 p. ; 23 cm.

ISBN 978-613-1-50062-6

III 20763; 004.89/G17

TOP

33 Științe economice


ALEXA-AIRINEI, RAMONA.

Studii privind perfecționarea managementului resurselor umane în agricultura Județului Iași : rezumatul tezei de doctorat / Ramona Alexa Airinei ; cond. șt. Ion Valeriu Ciurea. Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, [s.a.].

88 p. ; 20 cm.

II 38841; 331/A31


BUSUIOC, DOINA.

Studii privind dezvoltarea agroturismului și perfecționarea managementului acestuia în zona litorală a Mării Negre : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. ec. Doina Busuioc( căsătorită Cristea) ; conducător științific prof. univ. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

102 p. : tab. ; 20 cm.

II 38893; 338.48/B96


DĂSCĂLESCU, MARIAN.

Studii privind strategiile de dezvoltare a expoatațiilor agricole din arealul județului Iași, în contextul integrării în Uniunea Europeană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marian Dăscălescu ; conducător științific prof. univ. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

87 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38888; 338.43/D20


DIMA, FLORICEL-MARICEL.

Studii privind dezvoltarea agriculturii din zona agroeconomică Galați, în contextul integrării României în Uniunea Europeană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Floricel-Maricel Dima ; conducător științific prof. univ. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

116 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38905; 338.43/D42


POPA, MIHAELA LĂCRĂMIOARA.

Managementul amenajării și valorificării potențialului turistic în arii naturale protejate și adiacente acestora : rezumatul tezei de doctorat / Mihaela Lăcrămiora Popa ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

179 p. ; 20 cm.

II 39057; 338.4/P78


POPA, MIHAELA LĂCRĂMIOARA.

Managementul amenajării și valorificării potențialului turistic în arii naturale protejate și adiacente acestora : teză de doctorat / Mihaela Lăcrămiora Popa ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

310 p. ; 30 cm.

IV 8335; 338.4/P78


SITĂRUȘ, ADRIAN.

Perfecționarea sistemului informațional în Unitățile de Poliție în vederea eficientizării combaterii infracțiunilor economico-financiare din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Adrian Sităruș ; conducător științific prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

27 p. ; 21 cm.

II 39026; 336.1/S61


SITĂRUȘ, ADRIAN.

Perfecționarea sistemului informațional în Unitățile de Poliție în vederea eficientizării combaterii infracțiunilor economico-financiare din România : teză de doctorat / drd. Adrian Sităruș ; conducător științific prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

260 p. : tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8329; 336.1/S61

TOP

34 Drept. Jurisprudență


MILANO, LAURE.

Le Droit à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme / Laure Milano ; préface de Frédéric Sudre. - Paris : Dalloz, 2006.

678 p. ; 24 cm - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; 57).

ISBN 2-24706629-1

III 20628; 341/M72


STEINHARDT, NICOLAE.

Principiile clasice ale dreptului constituțional : critica operei lui Léon Duguit ; Addenda : Dreptul social / N. Steinhardt ; ed. îngrij., note, st. introd., referințe critice și indici de Florian Roatiș ; rep. bibliogr. de Virgil Bulat. - Iași : Polirom, 2008.

398 p. ; 21 cm - (Seria de autor N. Steinhardt).

ISBN 978-973-46-1085-3

II 39167; 340.1/S83

TOP

37 Educație. Timp liber


MITULESCU, MIRELA SALVIA.

Studii privind managementul agroturistic în zonele montane și premontane ale județului Bihor : rezumatul tezei de doctorat / ec. Mirela Salvia Mitulescu ; cond. șt. prof. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

86 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38861; 379.834/M82


RUGE, MARIA T.

Studiu privind oferta, promovarea și valorificarea turismului și agroturismului în zona Valea Iadului, județul Bihor : rezumatul tezei de doctorat / ec. Maria T. Ruge ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

112 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38856; 379.834/R90


UNGUREANU, DĂNUȚ.

Studiu economico-managerial privind valorificarea eficientă a potențialului agroturistic în localitățile rurale din Bazinul Dornelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dănuț Ungureanu ; cond. șt. prof. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

144 p. : fotogr., tab. ; 21 cm.

II 38837; 379.834/U52

TOP

502/504 Știința mediului înconjurător


ENCIU, CATELUȚA.

Cercetări privind fundamentarea managementului integrat al bioresurselor în ecosistemele acvatice naturale și amenajările piscicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. biol. Cateluța Enciu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

59 p. : fotogr., sch., tab. ; 21 cm.

II 39060; 504.4/E52


ENCIU, CATELUȚA.

Cercetări privind fundamentarea managementului integrat al bioresurselor în ecosistemele acvatice naturale și amenajările piscicole : teză de doctorat / drd. biol. Cateluța Enciu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

172 f. : fotogr., sch., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8338; 504.4/E52

TOP

53 Fizică


STASI, IULIANA VALENTINA.

Cercetări privind obținerea și caracterizarea unor sticle metalice din sistemul Cu-Zr-Me : rezumatul tezei de doctorat / fiz. chim. Iuliana-Valentina Stasi ; cond. șt. prof. univ. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

40 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39406; 539.2/S79


STASI, IULIANA VALENTINA.

Cercetări privind obținerea și caracterizarea unor sticle metalice din sistemul Cu-Zr-Me : teză de doctorat / fiz. chim. Iuliana-Valentina Stasi ; cond. șt. prof. univ. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

iv, 196 f. : fotogr. ; 30 cm.

IV 8389; 539.2/S79

TOP

57 Biologie


HEYN, HOLGER.

Identification of microRNAs miR - 203 and miR - 335 forming a network of regulation in breast cancer development : dissertation / Holger Heyn. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

111 p. : fig., tab. ; 29 cm.

IV 8357; 575/H60


MORETTI, PIERRE.

Establishment of recombinant cell lines and characterization of primary cells for stem cell technology applications : dissertation / Pierre Moretti. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

142 p. : fig. tab. ; 21 cm.

II 39264; 576/M89


RADU, ALINA SIMONA.

Procesul dezvoltare - antropizare în valorificarea resurselor și serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice situate în lunca inundabilă a Prutului inferior : rezumatul tezei de doctorat / drd. ecolog Gina Alina Radu ; conducător științific prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

63 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39021; 574/R17


RADU, ALINA SIMONA.

Procesul dezvoltare - antropizare în valorificarea resurselor și serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice situate în lunca inundabilă a Prutului inferior : teză de doctorat / drd. ecolog Gina Alina Radu ; conducător științific prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

269 p. : tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8320; 574/R17


SCHLIE, SABRINA.

Analysis of cell specific responses to polymers, hydrogels, metals, adhesion ligands, laser - fabricated three - dimensional scaffolds, and topographically - functionalized materials for biomedical applications : dissertation / Sabrina Schlie . - Hannover : Universität Hannover, 2009.

129 p. : tab. ; 30 cm.

IV 8354; 576/S34


SCHMALHORST, PHILIPP SEBASTIAN.

Biosynthesis of galactofuranose containing glycans and their relevance for the pathogenic fungus "Aspargillus Fumigatus" : dissertation / Philipp Sebastian Schmalhorst. - Hannover : Universität Hannover, 2009.

70 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8356; 578/S34


VIȘAN, CARMEN CORINA.

Studii privind siguranța microbiologică a alimentelor din rețeaua de alimentație publică a municipiului Focșani : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Corina Vișan ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

50 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39059; 579/V67


VIȘAN, CARMEN CORINA.

Studii privind siguranța microbiologică a alimentelor din rețeaua de alimentație publică a municipiului Focșani : teză de doctorat / ing. Carmen Corina Vișan ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

326 p. : fig., tab.,diagr. ; 31 cm.

IV 8337; 579/V67

TOP

58 Botanică


BîRZOI, INGRID CEZARA.

Cercetări privind influența sporilor fungici aeropurtați, din spații închise, asupra sănătății omului și animalelor : rezumatul tezei de doctorat / Ingrid Cezara Bîrzoi ; conducători științifici : prof. univ. dr. Mihai Carp-Cărare, prof. univ. dr. Traian Mihăescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

68 p. : tab., il., diagr. ; 20 cm.

II 38880; 58/B54

TOP

61 Științe medicale. Medicină


FÂNTÂNARIU, MIRCEA.

Contribuții la studiul unor antibiotice utilizate în chirurgia veterinară : rezumatul tezei de doctorat / Mircea Fântânariu ; cond. șt. Ioan Burtan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

42 p. ; 20 cm.

II 38847; 619/F11


IVANCIU, SORIN LIVIU.

Cercetări epidemiologice, clinice și de diagnostic în anemia infecțioasă ecvină : rezumatul tezei de doctorat / Sorin Liviu Ivanciu ; cond. șt. prof. univ. dr. Tudor Perianu. - [Iași] : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

66 f. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38906; 619/I-95


MUSTEAȚĂ, MIHAI R.

Cercetări clinice și terapeutice în sindroamele epileptice la câine : rezumatul tezei de doctorat / Mihai R. Musteață ; cond. șt. Nicolae Hagiu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

58 p. ; 20 cm.

II 38849; 619/M94


NALAPAREDDY, PADMAVATHI DEVI.

Role of bid in liver injury following BDL and CCl4-induced liver damage : [dissertation] / M. Sc. Padmavathi Devi Nalapareddy ; primary referee prof. dr. S. Kubicka. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

60 f. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8355; 616.36/N18


POPESCU, RALUCA CORNELIA.

Cercetări privind Maedi Visna : rezumatul tezei de doctorat / Raluca Cornelia Popescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Tudor Perianu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

50 f. : fotogr., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38862; 619/P81


TIRON, ROXANA ELENA MARINELA.

Contribuții la studiul și tratamentul otitei la carnivore : rezumatul tezei de doctorat / Roxana Elena Marinela Tiron (Topală) ; cond. șt. prof. univ. dr. Ioan Burtan. - [Iași] : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

40 p. : tab., sch., diagr. ; 21 cm.

II 38877; 619/T63


ZYCHLINSKI, DANIELA MÜLLER.

Promoter and 5'splice site interactions in retroviruses and retroviral vectors : [dissertation] / dipl. biol. Daniela Zychlinski, geb. Müller ; referent dr. med. C. Baum. - Hannover : Universität Hannover, 2009.

126 f. : fig., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8358; 616.98/Z99

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


CIUBOTARIU, ALINA CRINA.

Materiale compozite în matrice de zinc cu faza dispersă polimeri termoreactivi obținute prin metoda electrochimică : rezumatul tezei de doctorat / Alina Crina Ciubotariu ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

55 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39034; 620.1/C55


CIUBOTARIU, ALINA CRINA.

Materiale compozite în matrice de zinc cu faza dispersă polimeri termoreactivi obținute prin metoda electrochimică : teză de doctorat / Alina Crina Ciubotariu ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

[6], 198 f. : diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8333; 620.1/C55


ORAC, LUCICA.

Materiale compozite cu proprietăți speciale : teză de doctorat / Lucica Orac ; conducători științifici : prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. chim. Vera Grechanyuc. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați ; Kiev : Universitatea de Arhitectură și Construcții din Kiev, 2009.

182 p. : tab., il. color, diagr. ; 31 cm.

IV 8319; 620.1/O-70

TOP

621.4 Motoare termice (fără abur)


DRAGHIA, DAN.

Optimizarea procesului de ardere a amestecului carburant la motoare cu aprindere prin scânteie cu injecție de benzină : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Dan Draghia ; conducător științific prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

79 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39027; 621.43/D74


DRAGHIA, DAN.

Optimizarea procesului de ardere a amestecului carburant la motoare cu aprindere prin scânteie cu injecție de benzină : teză de doctorat / drd. ing. Dan Draghia ; conducător științific prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

205 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8328; 621.43/D74

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini


MUREA, LAURA.

Contribuții la studiul comportării tribologice a compozitelor cu poliamidă și microsfere de sticlă : rezumatul tezei de doctorat / Laura Murea (Maftei) ; cond. șt. Gabriel Andrei. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

43 p. ; 20 cm.

II 39025; 621.89/M94


MUREA, LAURA.

Contribuții la studiul comportării tribologice a compozitelor cu poliamidă și microsfere de sticlă : teză de doctorat / Laura Murea ; cond. șt. Gabriel Andrei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

200 p. ; 30 cm.

IV 8324; 621.89/M94


NENIȚĂ, GABRIEL-MARCEL.

Cercetări asupra îmbinărilor lipite în puncte : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriel Marcel Neniță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

50 p. : diagr., fig., fotogr. ; 21 cm.

II 39029; 621.791.35/.37/N48


NENIȚĂ, GABRIEL-MARCEL.

Cercetări asupra îmbinărilor lipite în puncte : teză de doctorat / ing. Gabriel Marcel Neniță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

200 f. : diagr., fig., fotogr. ; 30 cm.

IV 8325; 621.791.35/.37/N48


STANCIU, LUCIAN.

Contribuții la sudarea antigravitațională în domeniul siderurgic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lucian Stanciu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

52 p. : diagr., sch., tab. ; 21 cm.

II 39030; 621.791.754/S76


STANCIU, LUCIAN.

Contribuții la sudarea antigravitațională în domeniul siderurgic : teză de doctorat / ing. Lucian Stanciu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

236 p. : diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 8331; 621.791.754/S76


TELETIN, CLAUDIU.

Studii și cercetări privind prezența hidrogenului în procesul de turnare continuă a oțelului : rezumatul tezei de doctorat / fiz. Claudiu Teletin ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

61 p. : diagr., fotogr., tab. ; 21 cm.

II 39033; 621.74/T34


TELETIN, CLAUDIU.

Studii și cercetări privind prezența hidrogenului în procesul de turnare continuă a oțelului : teză de doctorat / fiz. Claudiu Teletin ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

227 f. : diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 8318; 621.74/T34

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat


ȘTEFAN, ANCA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice gazodinamice în procesele tehnologice de epurare a apei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anca Ștefan ; prof. univ. dr. ing. George M. Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

62 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39062; 628.3/S81


ȘTEFAN, ANCA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice gazodinamice în procesele tehnologice de epurare a apei : teză de doctorat / ing. Anca Ștefan ; prof. univ. dr. ing. George Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

168 p. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8340; 628.3/S81

TOP

629.5 Tehnică navală


GALLIN, CONSTANTIN.

Bestimmung der Einflüsse von Ertwurfsund Reederei-Kenngrößn auf die Wirtschaftlichkeit eines Schiffes unter Einsatz elektronischer Rechenanlagen : dissertation / Constantin Gallin. - [Hamburg], 1967.

2 vol. ; 30 cm.

Bd. 1. - 1967. - 321 f.

Bd. 2. - 1967. - V, 163 f.

IV 8372; 629.5/G16


OOSTERVELD, MARINUS WILLEM CORNELIS.

Wake adapted ducted propellers : dissertation / Marinus Willem Cornelis Oosterveld ; coordonator științific : prof. dr. J. D. Van Manen. - Amsterdam : Veenman & Zonen, 1970.

130 p. : fig., tab. ; 25 cm.

III 20879; 629.5/O-60


VAN DER LAAN, MARKUS.

Environmental tanker design [thesis] / Markus Van Der Laan ; conducător științific : prof. dr. ing. Constantin Gallin. - Rotterdam : Delft University Press, 1997.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 90-370-1059-9

Vol. 1. - 240 p.

Vol. 2 : Appendices. - 122 p.

III 20880; 629.5/V24

TOP

63 Științe agricole


ALEXA, MARIUS-OVIDIU.

Optimizarea structurii de producție pe microzone, în județul Botoșani : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marius-Ovidiu Alexa ; conducător științific prof. univ. dr. Ion-Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

89 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

II 38870; 631/A38


ALISTAR, VIOREL.

Strategii privind dezvoltarea legumiculturii din microzona Lunca Siretului, județul Bacău : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel Alistar ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

114 p. : tab., fotogr. ; 21 cm.

II 38839; 635.1/.8/A42


ANTONESCU, MARIUS CORNEL.

Cercetări privind fertilizarea radiculară și extraradiculară a unor soiuri de soia modificate și nemodificate genetic și efectul asupra producției și calității semințelor în condițiile ecologice din Câmpia Jijiei inferioare și Bahluiului : rezumatul tezei de doctorat / Marius Cornel Antonescu ; cond. șt. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

72 p. ; 20 cm.

II 38852; 631/635/A62


AVARVAREI, BOGDAN VLAD.

Cercetări pentru stabilirea tipului de plug destinat la executarea arăturilor normale și superficiale : rezumatul tezei de doctorat / Bogdan Vlad Avarvarei ; cond. șt. Traian Neagu, Victor Vâlcu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

139 p .; 20 cm.

II 38913; 630/A94


BALAN, MIHAELA-GABRIELA.

Cercetări cu privire la comportarea unor pajiști temporare înființate pe bază de amestecuri simple de graminee și leguminoase perene în Câmpia Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela-Gabriela Balan ; conducător științific prof. univ. dr. Adrian Ionel. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

82 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38895; 639/B19


BALINT, VALERICA.

Contribuții la crearea unor linii de armurariu (Silybum marianum L. Gaertn) prin folosirea unor agenți mutageni : rezumatul tezei de doctorat / ing. Valerica Balint (Blaj) ; cond. șt. prof. univ. dr. Constantin Leonte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

58 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38860; 633.88/B22


BÂRZU, ANA MARIA.

Cercetări cu privire la producerea semințelor la unele graminee furajere perene în condițiile din silvostepa Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / Ana Maria Bârzu ; cond. șt. Vasile Vîntu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

65 p. ; 20 cm.

II 38912; 631/635/B11


BERNARDIS, MIHAELA-CRISTINA.

Studiul efectelor unor substanțe bioactive asupra diferențierii mugurilor florali la pătlăgelele vinete (Solanum melogena L.) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela-Cristina Bernardis ; cond. șt. prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2006.

90 p. : tab. ; 21 cm.

II 38900; 635.646/B49


BLENDEA, LIVIU.

Cercetări privind exploatațiile agricole pe zone naturale din Județul Brașov în vederea creșterii rentabilității : rezumatul tezei de doctorat / Liviu Blendea ; cond. șt. Nicolae Vasilescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

135 p. ; 20 cm.

II 38848; 631/635/B56


BOCĂNICI, MIOARA.

Contribuții la studiul creșterii taurinelor în Bazinul Dornelor și Câmpulung Moldovenesc : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mioara Bocănici ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

88 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38838; 636.2/B61


BODEA, DUMITRU.

Cercetări privind evoluția unor procese fiziologice din cursul vegetației cartofului, cu acțiune determinantă asupra precocității și productivității și aplicații în lucrări de ameliorare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dumitru Bodea ; conducător științific prof. univ. dr. Constantin Milică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

71 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38881; 633/B60


BOLBOACĂ, MARINELA.

Etiologia și epidemiologia leptospirozelor în condițiile Deltei Dunării : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marinela Bolboacă ; conducător științific prof. univ. dr. Tudor Perianu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

66 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38887; 636/B66


BOROICA, ELENA.

Influența asolamentului asupra culturii porumbului irigat în condițiile din Podișul Dobrogei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Boroica ; conducător științific prof. dr. Teodor Onisei. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

99 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38890; 633/B69


BUCȘAN, ANASTASIA.

Contribuții la stabilirea condițiilor de stocaj a oulelor de incubație : rezumatul tezei de doctorat / Anastasia Bucșan ; cond. șt. Ioan Văcaru Opriș. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

60 p. ; 20 cm.

II 38914; 636/B86


BULANCEA, SORIN.

Contribuții la studiul creșterii vacilor de lapte din rasa Bălțată cu negru românească în Dobrogea : rezumatul tezei de doctorat / Sorin Bulancea ; cond. șt. Vasile Ujica. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

47 p. ; 20 cm.

II 38917; 636/B86


CANTEMIR, MIHAI.

Metropatiile cronice la vaci și influența acestora asupra fertilității : rezumatul tezei de doctorat / Mihai Cantemir ; conducător științific prof. univ. dr. dr. H.C. Liviu Runceanu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

65 p. : tab., diagr., fotogr. ; 20 cm.

II 38869; 636/C19


CAZACU, CRISTINA.

Optimizarea tehnologiilor de cultivare a principalelor specii de cereale boabe pentru sămânță și a structurii acestora în microzona Bivolari din Lunca Prutului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cristina Cazacu (Antonescu) ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

64 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38863; 633.1/C32


CĂLIN, FLORIN.

Studiul floristic și productiv al tipurilor de pajiști din partea de sud-vest a județului Brăila - posibilități de îmbunătățire : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Călin ; conducător științific prof. univ. dr. Teodor Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

69 p. : diagr., h., tab. ; 20 cm.

II 38878; 633/C14


CHIRIAC, ADRIANA-GABRIELA.

Cercetări comparative privind diagnosticul microbiologic și imunologic în tuberculoza bovina : rezumatul tezei de doctorat / Adriana-Gabriela Chiriac ; conducător științific prof. univ. dr. Mihai Carp-Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

39 p. : tab. ; 20 cm.

II 38889; 636/C43


CIORNEI, ȘTEFAN-GREGORE.

Fertilitatea la suine în condițiile însămânțării artificiale intrauterine, în funcție de valoarea biologică a materialului seminal : rezumatul tezei de doctorat / Ștefan-Gregore Ciornei ; conducător științific prof. univ. dr. dr. H.C. Liviu Runceanu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

58 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38920; 636/C53


CîMPAN, VASILE.

Contribuții la morfopatologia vânatului de interes cinegetic și sanitar veterinar din nord-estul Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / drd. Vasile Cîmpan ; cond. șt. prof. univ. dr. Ioan Paul. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

37 f. : fotogr. ; 21 cm.

II 38910; 639.1/C39


COZMA, CĂTĂLINA.

Reconstrucția ecologică a pajiștelor permanente degradate de salinitatea solului din N-E silvostepei Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / Cătălina Cozma ; cond. șt. Teodor Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

44 p. ; 20 cm.

II 38845; 630/C58


CRISTEA, RODICA.

Cercetări privind introducerea unor secvențe tehnologice de agricultură ecologică la cultura porumbului în condițiile din Depresiunea Tazlău - Cașin, județul Bacău : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rodica Cristea ; cond. șt. prof. univ. dr. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

62 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38865; 633.15/C87


DANALACHE, CRISTINA LOREDANA.

Influența fertilizării și desimii plantelor asupra producțieide achene și ulei la câțiva hibrizi de floarea-soarelui, în condițiile ecologice din Câmpia Jijiei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cristina Loredana Danalache ; cond. șt. prof. dr. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

66 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38901; 633.85/D14


DĂNĂILĂ, RODICA.

Contribuții la studiul producției de lapte a vacilor expoatate în unele ferme private din zona de est a țării : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rodica Dănăilă ; conducător științific prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

89 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38896; 636/D14


DRĂGAN, GICU.

Cercetări bacteriologice și serologice asupra unor tulpini de Escherichia Coli 0157 : H7 izolate din alimente de origine animală : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gicu Drăgan ; conducător științific prof. dr. Mihai Carp-Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

57 p. : tab., graf. ; 20 cm.

II 38894; 637/D73


DROBOTĂ, IONUȚ.

Cercetări privind biologia, ecologia, epidemiologia, prevenirea și combaterea patogenului Botryotinia Fuckeliana (De Bary) Whetzel, în plantațiile viticole din zona centrală a Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / Ionuț Drobotă ; cond. șt. Viorica Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

75 p. ; 20 cm.

II 38842; 630/D72


FILIMON, CĂTĂLINA.

Cercetări cu privire la îmbunătățirea metodelor de luptă integrată aplicată la cultura tomatelor cultivate în câmp și în spații protejate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cătălina Filimon ; conducător științific prof. dr. Viorica Elena Smaranda Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

118 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38879; 635/F51


FLEANCU, NICULAE.

Cercetări referitoare la influența conținutului furajelor în unele minerale asupra producției și sănătății vacilor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Niculae Fleancu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ioan-Mircea Pop. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

[56] f. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38909; 636.2/F65


FOTEA, LENUȚA.

Cercetări referitoare la folosirea unor biostimulatori de creștere naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor și a altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lenuța Fotea ; conducător științific prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

58 p. : tab., graf. ; 20 cm.

II 38918; 636/F82


FRĂSILĂ, MONICA-IONELA.

Studii și cercetări privind marketingul cărnii și a preparatelor din carne de pasăre în condițiile unităților zootehnice integrate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Monica-Ionela Frăsilă ; conducător științific prof. univ. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

115 p. : tab., diagr., il. ; 20 cm.

II 38866; 636/F88


GRIGORE, AURICA.

Contribuții la studiul privind marketingul cărnii pe piața municipiului Tecuci, județul Galați : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Aurica Grigore ; cond. șt. prof. dr. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

79 p. : tab. ; 21 cm.

II 38876; 637.5(498)/G83


GUȚU, ROBERT-FLORIAN.

Optimizarea producției de legume și a structurii acesteia pe principalele specii cultivate în Bazinul Berceni - Bărcănești - Balta Doamnei, județul Prahova : rezumatul tezei de doctorat / ing. Robert-Florian Guțu ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

100 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38867; 635.11.8/G98


HAMUREAC, SERGHEI.

Studiu privind marketingul principalelor produse ecologice din agricultura Uniunii Europene în vederea implementării în condițiile României : rezumatul tezei de doctorat / Serghei Hamureac ; cond. șt. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

115 p. ; 20 cm.

II 38840; 631/635/H11


HANCIU, RAMONA-VASILICA.

Studii privind marketingul produselor de origine animală pe piața municipiului Oradea : rezumatul tezei de doctorat / jurist Ramona-Vasilica Hanciu (Bacter) ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

89 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38853; 637(498)/H21


HîRȘU, DOINA-ANCA.

Cercetări privind paratifozele aviare : rezumatul tezei de doctorat / Doina-Anca Hîrșu ; cond. șt. prof. dr. Tudor Perianu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, [2007].

63 f. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38835; 636.5/.6/H65


HOHA, GABRIEL VASILE.

Studiu performanțelor de producție ale hibridului Pig Improvement Company (P.I.G.) expoatat în sistem intensiv de creștere a suinelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriel Vasile Hoha ; conducator științific prof. dr. Gheorghe Tărăboanță. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

77 p. : fig., tab., il. ; 20 cm.

II 38891; 636/H73


HUMĂ, RAMONA.

Cercetări privind biologia, ecologia și combaterea principalilor dăunători din plantațiile de măr, în condițiile ecosistemului pomicol Iași : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ramona Humă (Beșleagă) ; cond. șt. prof. univ. dr. Teodor Georgescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

81 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38875; 634.11/H94


JITĂREANU, SERGIU IULIAN.

Valorificarea terenurilor în pantă erodate din sudul Câmpiei Moldovei cu unele culturi agricole anuale și perene : rezumatul tezei de doctorat / Sergiu Iulian Jităreanu ; cond. șt. Nicolae Dumitrescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

78 p. ; 20 cm.

II 38836; 630/J63


MARTA, ALINA ELENA.

Cercetări fiziologice și biochimice la unele specii de plante aromatice și medicinale utilizate în cosmetică și parfumerie : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alina Elena Marta ; conducător științific prof. univ. dr. Constantin Milică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

83 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38899; 633/M43


MELINTE, ION.

Studii privind determinanții dezvoltării producției pomicole în Bazinul Zeletin, județul Bacău : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ion Melinte ; cond. șt. prof. dr. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

142 p. : tab., h. ; 21 cm.

II 38874; 634.1/.2/M56


MIHĂILESCU, MARGARETA.

Contribuții la studiul populației de taurine bruna din arealul Județului Neamț : rezumatul tezei de doctorat / Margareta Mihăilescu ; cond. șt. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

69 p. ; 20 cm.

II 38902; 636/M64


MISTREANU, CARMEN.

Contribuții la studiul micoflorei parazite și saprofite de pe tomatele cultivate în câmp și în spații protejate în condițiile județului Vaslui : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Mistreanu ; conducător științific prof. dr. Viorica Elena Smaranda Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

117 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38898; 635/M82


MITREA, GABRIELA.

Contribuții la optimizarea creșterii puilor de carne pe așternut permanent, în perioada de demaraj : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriela Mitrea ; conducător științific prof. dr. ing. Ioan Vacaru-Opriș. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

105 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38882; 636/M82


MORAR, FLORICA.

Cercetări privind influența unor factori biologici tehnologici și ecologici asupra productivității rapiței cu scopul extinderii și diversificării utilizărilor : rezumatul tezei de doctorat / Florica Morar ; cond. șt. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

71 p. ; 20 cm.

II 38859; 630/M89


MORARU, COSTEL.

Cercetări pentru îmbunățățirea tehnologiei de producere a răsadurilor de plante legumicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Costel Moraru ; cond. șt. prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

107 p. : tab., fotogr. ; 21 cm.

II 38903; 635.1/.8/M89


MORARU, RADU-ADRIAN.

Cooperația agricolă în România și în țări ale Uniunii Europene după al Doilea Război Mondial : rezumatul tezei de doctorat / ing. Radu-Adrian Moraru ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Vasilescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

140 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38873; 631.115/M89


MOȘOIU, ALINA-EMILIA-MARIA.

Studii privind dezvoltarea producției agricole în zona preorășenească a municipiului Oradea, la orizontul anului 2012 : rezumatul tezei de doctorat / ec. Alina-Emilia-Maria Moșoiu ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

123 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38864; 633/636/M91


NANEA, CAMELIA.

Cercetări privind influența fertilizării foliare și minerale asupra producției de vie în condițiile podgoriei Copou Iași : rezumatul tezei de doctorat / Camelia Nanea ; cond. șt. Ioan Avarvarei. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

66 p. ; 20 cm.

II 38916; 630/N11


NEAGA, GHEORGHE.

Contribuții la studiul creșterii vacilor pentru lapte în unele exploatații mici și mijlocii din Dobrogea : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Neaga ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

51 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38922; 636.2/N31


NEȘTIAN, IOAN.

Cercetări privind influența unor factori ecologici, biologici și tehnologici asupra producției și calității semințelor de in pentru ulei (Linum usitatissimum L.), în vederea diversificării domeniilor de utilizare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan Neștian ; cond. șt. prof. dr. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

73 p. : tab. ; 21 cm.

II 38851; 633.521/N51


PAVĂL, ION.

Studii privind contribuția fiscalității în dezvoltarea agriculturii județului Vaslui : rezumatul tezei de doctorat / ec. Ion Pavăl ; cond. șt. prof. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

98 p. : tab., diagr., [10] p. ; 21 cm.

II 38855; 63(498)/P46


PAVLI, CONSTANTIN.

Ginecopatiile la scroafe, ca factor de infertilitate : rezumatul tezei de doctorat / Constantin Pavli ; conducător științific prof. univ. dr. dr. H.C. Liviu Runceanu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

66 p. : fotogr., diagr. ; 20 cm.

II 38885; 636/P47


POPA, PETRU.

Studii privind managementul strategic al producătorului de fructe (în Moldova) : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Petru Popa ; conducator științific prof. cons. dr. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

116 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38908; 634/P79


POPOVICI, IULIAN.

Studiul comportării unor specii de graminee perene în amestecuri pentru obținerea gazonului : rezumatul tezei de doctorat / Iulian Constantin Popovici ; cond. șt. Vasile Vîntu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

83 p. ; 20 cm.

II 38915; 631/P78


POPȘOR, PETRICĂ NAPOLION.

Contribuții la studiul precocității și longevității productive a taurinelor de rasă Bălțată românească din zona Bistrița-Năsăud : rezumatul tezei de doctorat / ing. Petrică Napolion Popșor ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

38 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38872; 636.2/P84


PRICOPE, MARIA.

Cercetări pentru îmbunătățirea unor secvențe tehnologice la cultura ciupercilor lignino-celulozice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Maria Pricope ; conducător științific prof. univ. dr. Nistor T. Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

111 p. : il., tab. ; 20 cm.

II 38883; 635/P92


RADU, OPREA.

Contribuții la studiul comportării în exploatare a sistemelor de desecare-drenaj executate în lunca râului Moldova, sectorul Păltinoasa-Drăgușeni : rezumatul tezei de doctorat / ing. Oprea Radu ; conducător științific prof. univ. dr. ing. Paul Savu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

63 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38886; 631/R17


RADU-RUSU, RĂZVAN MIHAIL.

Contribuții la cunoașterea morfologiei structurii și a însușirilor fizico chimice ale unor mușchi somatici proveniți de la puii Broiler de găină : rezumatul tezei de doctorat / Răzvan Mihail Radu-Rusu ; cond. șt. Ioan Văcaru -Opriș. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

70 p. ; 20 cm.

II 38846; 636/635/R11


RĂILEANU, ROXANA-DANA.

Cercetări privind eficiența economică a construcțiilor productive ale unităților agricole din județul Iași și optimizarea necesarului lor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Roxana-Dana Răileanu (Bucur) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Vasilescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

124 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38871; 631.2/R21


REBEGEA, CRISTINA ELENA.

Cercetări privind bolile autoimune la câine și pisică : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina Elena Rebegea ; conducator științific prof. univ. dr. Mihai Carp-Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

54 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38884; 636/R35


RUȘTI, GRIGORE.

Cercetări privind îmbunătățirea tehnologiei de cultură a fasolei de grădină urcătoare (Phaseolus Vulgaris L. Var. Communis L.) : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Grigore Ruști ; conducator științific prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

133 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

II 38907; 635/R95


SÂRBU, RĂZVAN.

Studiul sistemelor economice integrate în producția vegetală pe microzone în Podișul Central Moldovenesc : rezumatul tezei de doctorat / Răzvan Lucian Sârbu ; cond. șt. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

110 p. ; 20 cm.

II 38844; 630/S11


STOLERU, VASILE.

Cercetări privind oportunitatea culturii legumelor în sistemul de agricultură sustenabilă (durabilă) : rezumatul tezei de doctorar / drd. ing. Vasile Stoleru ; conducător științific prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

117 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38854; 635/S89


ȘERBU, ELENA.

Contribuții privind epidemiologia, diagnosticul și prevenirea bursitei infecțioase aviare : rezumatul tezei de doctorat / Elena Șerbu ; conducător științific prof. univ. dr. Tudor Perianu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

66 p. : tab. diagr. ; 20 cm.

II 38897; 636/S48


TALPAN, IRINA.

Studiul comportării unor specii de graminee și leguminoase pe pajiști temporare înființate pe bază de amestecuri complexe în Câmpia Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Irina Talpan ; conducător științific prof. univ. dr. Adrian Ionel. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

77 p.: tab. ; 20 cm.

II 38857; 633/T14


ȚIGĂIERU, DANIELA.

Studiul variabilității în cadrul unor populații hibride la fasolea de grădină (Phaseolus vulgaris L.) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniela Țigăieru (Trifan) ; cond. șt. prof. univ. dr. Constantin Leonte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

85 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38858; 635.652/T59


UDREA, CONSTANTIN.

Cercetări în vederea stabilirii unor complexe de pesticide pentru combaterea agenților patogeni și dăunătorilor la vița de vie în podgoriile și centrele viticole din Județul Vrancea : rezumatul tezei de doctorat / Constantin Udrea ; cond. șt. Ioan Avarvarei. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

135 p. ; 20 cm.

II 38911; 631/635/U16


URSACHI, GABRIELA.

Contribuții la studiul morfologic al tumorilor mamare la carnivore : rezumatul tezei de doctorat / gabriela Ursachi ; conducător științific prof. univ. dr. Otilia Coțofan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

35 p. : tab., fotogr. ; 20 cm.

II 38919; 636/U84


VOLF, MIRCEA E.

îmbunătățirea tehnologiei de cultivare a sorgului furajer în condițiile din Câmpia Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mircea E. Volf ; conducător științific prof. univ. dr. Teodor Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

57 p. : tab., diagr., il color ; 20 cm.

II 38904; 631/V87

TOP

637.1/.3 Industria laptelui

SIMIȚARU, INA.

Cercetări privind biosinteza exopolizaharidelor în produsele lactate fermentate : teză de doctorat / ing. Ina Simițaru (Vasilean) ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

161 p. : fig., diagr., fotogr. color ; 31 cm.

IV 8336; 637.1/S57


SIMIȚARU, INA.

Cercetări privind biosinteza exopolizaharidelor în produsele lactate fermentate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ina Simițaru (Vasilean) ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

32 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39058; 637.1/S57

TOP

637.5 Industria cărnii


CREȚU, CARMEN PETRONELA.

Cercetări privind dinamica microflorei din carnea de pasăre proaspătă, refrigerată și congelată în funcție de pH și temperatură : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Petronela Crețu ; cond. șt. prof. univ. dr. Mihai Carp Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

65 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38868; 637.54/C85


LUPU, DANIELA.

Factorii de influență ai reologiei compozițiilor preparatelor din carne : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Lupu (Ianițchi) ; conducător științific prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

57 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39398; 637.5/L95


LUPU, DANIELA.

Factorii de influență ai reologiei compozițiilor preparatelor din carne : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Lupu (Ianițchi) ; conducător științific prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

161 p. : fig., tab., diagr. color ; 31 cm.

IV 8377; 637.5/L95

TOP

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


BOCĂNEALĂ, VASILE.

Cercetări privind dezvoltarea acvaculturii linului (Tinca tinca-L.1758) în sisteme de producție controlate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Vasile Bocăneală ; conducator științific prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

111 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39397; 639.2/.3/B61


BOCĂNEALĂ, VASILE.

Cercetări privind dezvoltarea acvaculturii linului (Tinca tinca-L.1758) în sisteme de producție controlate : teză de doctorat / drd. ing. Vasile Bocăneală ; conducator științific prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

197 p. : tab., diagr., il. color ; 31 cm.

IV 8382; 639.2/.3/B61


BUCUR, CECILIA I.

Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de creștere în condiții dirijate a sturionului nord-american Polyodon spathula (Walbaum, 1792) : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cecilia I. Bucur ; conducător științific prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

47 p. : tab. ; 21 cm.

II 39022; 639.3/B87


BUCUR, CECILIA I.

Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de creștere în condiții dirijate a sturionului nord-american Polyodon spathula (Walbaum, 1792) : teză de doctorat / drd. ing. Cecilia I. Bucur ; conducător științific prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

224 p. : il. color, tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8323; 639.3/B87


DEDIU, ANGELICA.

Cercetări privind influența factorilor ecotehnologici din sistemele recirculante de acvacultură industrială asupra fiziologiei și stării de sănătate a biomasei de cultură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Angelica Dediu (Docan) ; conducător științific prof. univ. dr. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

60 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39396; 639.2/.3/D27


DEDIU, ANGELICA.

Cercetări privind influența factorilor ecotehnologici din sistemele recirculante de acvacultură industrială asupra fiziologiei și stării de sănătate a biomasei de cultură : teză de doctorat / drd. ing. Angelica Dediu (Docan) ; conducător științific prof. univ. dr. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

219 p. : fig., tab., il. color ; 31 cm.

IV 8378; 639.2/.3/D27


DOBROTĂ, NICOLETA GEORGETA.

Optimizarea tehnologiei de creștere a crapului(Cyprinus Carpio Carpio-Linnaeus 1758) în spații mici în sistem superintensiv : rezumatul tezei de doctorat / Nicoleta Georgeta Dobrotă ; cond. șt. Soare Stăncioiu . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

60 p. ; 20 cm.

II 39031; 639.2/.3/D58


DOBROTĂ, NICOLETA GEORGETA.

Optimizarea tehnologiei de creștere a crapului(Cyprinus Carpio Carpio-Linnaeus 1758) în spații mici în sistem superintensiv : teză de doctorat / Nicoleta Georgeta Dobrotă ; cond. șt. Soare Stăncioiu . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

188 p. ; 30 cm.

IV 8321; 639.2/.3/D58


GHEORGHE, CORINA-ELENA.

Cercetări privind fundamentarea ecotehnologică a sistemelor de producție din acvacultură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Corina-Elena Gheorghe ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

45 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39061; 639.3/G40


GHEORGHE, CORINA-ELENA.

Cercetări privind fundamentarea ecotehnologică a sistemelor de producție din acvacultură : teză de doctorat / drd. ing. Corina-Elena Gheorghe ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

192 f. : diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8339; 639.3/G40


MACOVEI, VALERICA.

Cercetări cu privire la folosirea vegetației acvatice de către unele specii de pești : rezumatul tezei de doctorat / Valerica Macovei ; cond. șt. Ioan Mircea Pop. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

68 p. ; 20 cm.

II 38850; 639.3/M11


MIHALACHE, AURELIA.

Cercetări privind creșterea și reproducerea crapului ornamental japonez cyprinus carpio L., 1758 : teză de doctorat / Aurelia Mihalache ; cond. șt. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

192 p. ; 30 cm.

IV 8384; 639.3/M68


NĂSTASE, AUREL.

Cercetări asupra diversității ihtiofaunei din Delta Dunării pentru exploatarea durabilă a resurselor piscicole : rezumatul tezei de doctorat / biol. Aurel Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

60 p. : diagr., h., tab. ; 21 cm.

II 39023; 639.31/N24


NĂSTASE, AUREL.

Cercetări asupra diversității ihtiofaunei din Delta Dunării pentru exploatarea durabilă a resurselor piscicole : teză de doctorat / biol. Aurel Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

269 p. : diagr., h., tab. ; 30 cm.

IV 8327; 639.31/N24


RADU, DANIELA.

Cercetări privind controlul tehnopatiilor și sistemele industriale de creștere a crapului : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Radu ; conducător științific prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

64 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39395; 639.2/R17


RADU, DANIELA.

Cercetări privind controlul tehnopatiilor și sistemele industriale de creștere a crapului : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Radu ; conducător științific prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

235 p. : diagr., fotogr. color ; 31 cm.

IV 8374; 639.2/.3/R17


SAVIN, CRISTIAN.

Cercetări privind dezvoltarea unui sistem recirculant pilot în scopul promovării unor tehnologii de acvacultură intensivă : rezumatul tezei de doctorat / Cristian Savin ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

65 p. ; 20 cm.

II 39399; 639.2/S11


SAVIN, CRISTIAN.

Cercetări privind dezvoltarea unui sistem recirculant pilot în scopul promovării unor tehnologii de acvacultură intensivă : teză de doctorat / Cristian Savin ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

210 p. ; 30 cm.

IV 8383; 639.2/S11


SîRBU, ADINA.

Contribuții la studiul sistemului endocrin la ciprinide pentru îmbunătățire tehnologiei de reproducere dirijată : rezumatul tezei de doctorat / Adina Sîrbu ; cond. șt. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

84 p. ; 20 cm.

II 39402; 639.2/S53


SîRBU, ADINA.

Contribuții la studiul sistemului endocrin la ciprinide pentru îmbunătățire tehnologiei de reproducere dirijată : teză de doctorat / Adina Sîrbu ; cond. șt. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

241 p. ; 30 cm.

IV 8379; 639.2/S53

TOP

65 Management


BUZIA, OLIMPIA.

Managementul sistemelor și serviciilor sociale de sănatate, tendințe și evoluții : rezumatul tezei de doctorat / Olimpia Buzia ; cond șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

80 p. ; 20 cm.

II 39028; 65.012.4/B98


BUZIA, OLIMPIA.

Managementul sistemelor și serviciilor sociale de sănatate, tendințe și evoluții : teză de doctorat / Olimpia Buzia ; cond șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

298 p. ; 30 cm.

IV 8326; 65.012.4/B98


GHICULESCU, RADU.

Impactul euromanagementului asupra sistemului național de control și audit : rezumatul tezei de doctorat / Radu Ghiculescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

34 p. ; 21 cm.

II 39404; 658.1/G48


GHICULESCU, RADU.

Impactul euromanagementului asupra sistemului național de control și audit : teză de doctorat / Radu Ghiculescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

229 f. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8386; 658.1/G48


LACHE, SILVIU.

Căi de eficientizare a managementului resurselor umane în întreprinderile feroviare din România : rezumatul tezei de doctorat / ing. Silviu Lache ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

51 p. ; 21 cm.

II 39401; 658.3/L13


LACHE, SILVIU.

Căi de eficientizare a managementului resurselor umane în întreprinderile feroviare din România : teză de doctorat / ing. Silviu Lache ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

281 f. : sch., tab. ; 30 cm.

IV 8380; 658.3/L13


TĂNĂSOIU, GEORGIANA LAVINIA.

Căi de îmbunătățire a managementului firmelor de comerț : rezumatul tezei de doctorat / drd. Georgiana Lavinia Tănăsoiu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

51 p. : sch., tab. ; 30 cm.

IV 8388; 658/T18


TĂNĂSOIU, GEORGIANA LAVINIA.

Căi de îmbunătățire a managementului firmelor de comerț : teză de doctorat / drd. Georgiana Lavinia Tănăsoiu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

236 f. : sch., tab., [20] f. ; 30 cm.

IV 8385; 658/T18

TOP

663/664 Industrie alimentară


ANDREI, MARIN.

Studiul calității vinurilor obținute din soiul Fetească neagră în centrul viticol Valea Călugărească în funcție de tehnologiile de cultură folosite : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marin Andrei ; conducător științific acad. prof. dr. Valeriu D. Cotea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

38 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38892; 663.2/A53


CHEREJI, RODICA.

Cercetări privind utilizarea carbohidrazelor în panificație, aspecte biochimice și tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / Rodica Chereji ; coord. șt. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

55 p .; 20 cm.

II 39024; 664.6/C41


CHEREJI, RODICA.

Cercetări privind utilizarea carbohidrazelor în panificație, aspecte biochimice și tehnologice : teză de doctorat / Rodica Chereji ; coord. șt. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

200 p. ; 30 cm.

IV 8322; 664.6/C41


DAJBOG, CORINA.

Cercetări și contribuții privind utilizarea unor metode fizico-chimice de reducere a biosintezei micotoxinelor din produsele de origine vegetală : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Corina Dajbog (Neagu) ; conducător științific prof. dr. ing. Clemansa Tofan . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

48 p. : diagr. ; 21 cm.

II 39019; 664.8/D12


DAJBOG, CORINA.

Cercetări și contribuții privind utilizarea unor metode fizico-chimice de reducere a biosintezei micotoxinelor din produsele de origine vegetală : teză de doctorat / drd. ing. Corina Dajbog (Neagu) ; conducător științific prof. dr. ing. Clemansa Tofan . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

201 p. : fig., tab. ; 31 cm.

IV 8317; 664.8/D12


PAVEL, CLAUDIA.

Cercetări privind operația de decojire a grâului în vederea creșterii eficienței tehnologice la măcinișul industrial : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Claudia Pavel ; conducător științific prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

55 p. il., fig., tab. ; 21 cm.

II 39405; 664.6/P46


PAVEL, CLAUDIA.

Cercetări privind operația de decojire a grâului în vederea creșterii eficienței tehnologice la măcinișul industrial : teză de doctorat / drd. ing. Claudia Pavel ; conducător științific prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

192 p. : fig., tab., il. color ; 30 cm.

IV 8391; 664.6/P46


PĂUNESCU, OANA MARIA.

Studii și cercetări privind formarea caracteristicele și dezvoltarea segmentului de consumatori pe piața berii Municipiului Galați : rezumatul tezei de doctorat / Oana Maria Păunescu ; cond. șt. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

114 p. ; 20 cm.

II 38843; 663.4/P11


POPESCU, CARMEN.

Studiul enzimelor oxidative din struguri, musturi și vinuri și procedee de inactivare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Carmen Popescu ; conducător științific prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

69 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39407; 663.2/P81


POPESCU, CARMEN.

Studiul enzimelor oxidative din struguri, musturi și vinuri și procedee de inactivare : teză de doctorat / drd. ing. Carmen Popescu ; conducător științific prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

236 p. : fig., tab., il. color ; 31 cm.

IV 8390; 663.2/P81


STOICA, MARICICA.

Cercetări privind utilizarea unor metode moderne de dezinfecție : rezumatul tezei de doctorat / Maricica Stoica ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

38 p. ; 20 cm.

IV 8387; 663/S88


STOICA, MARICICA.

Cercetări privind utilizarea unor metode moderne de dezinfecție : teză de doctorat / Maricica Stoica ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

214 p. ; 30 cm.

IV 8381; 663/S88


URSACHI, CLAUDIU.

Prevenirea degradării oxidative și îmbunătățirea calității vegetalelor folosind vacuum impregnarea : rezumatul tezei de doctorat / drd. Claudiu Ursachi ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

34 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39020; 664.8/U84


URSACHI, CLAUDIU.

Prevenirea degradării oxidative și îmbunătățirea calității vegetalelor folosind vacuum impregnarea : teză de doctorat / drd. Claudiu Ursachi ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

170 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8332; 664.8/U84


VASILE, ANCUȚA.

Optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor albe în podgoria Iași prin utilizarea unor levuri selecționate din flora indigenă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ancuța Vasile ; conducător științific prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

100 p. : tab., il. color, diagr. ; 20 cm.

II 38921; 663.2/V33


VLĂSCEANU, GABRIELA ANTOANETA.

Studiul privind potențialul terapeutic al unor produse pe bază de vin și plante medicinale : rezumatul tezei de doctorat / Gabriela Antoaneta Vlăsceanu ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

65 p. ; 20 cm.

II 39408; 663.2/V79


VLĂSCEANU, GABRIELA ANTOANETA.

Studiul privind potențialul terapeutic al unor produse pe bază de vin și plante medicinale : teză de doctorat / Gabriela Antoaneta Vlăsceanu ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

205 p. ; 30 cm.

IV 8392; 663.2/V79


VOICA, DANIELA VOICHIȚA.

Cercetări privind activitatea drojdiei în aluat : aspecte tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / Daniela Victorița Voica ; cond. șt. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

55 p. ; 20 cm.

II 39400; 664.6/V84


VOICA, DANIELA VOICHIȚA.

Cercetări privind activitatea drojdiei în aluat : aspecte tehnologice : teză de doctorat / Daniela Victorița Voica ; cond. șt. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

301 p. ; 30 cm.

IV 8375; 664.6/V84

TOP

669 Metalurgie


BOICIUC, SIMONA.

Cercetări privind depunerea laser cu pulbere injectată : rezumatul tezei de doctorat / Simona Boiciuc ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

70 p. ; 20 cm.

II 39056; 669/B65


BOICIUC, SIMONA.

Cercetări privind depunerea laser cu pulbere injectată : teză de doctorat / Simona Boiciuc ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

270 p. ; 30 cm.

IV 8334; 669/B65

TOP

67/68 Diverse industrii și meserii


YANG, XIN.

Transport prosess of fuel components through elastomer micro - and nano - composites : dissertation / Xin Yang. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

153 p. : fig.,tab. ; 21 cm.

ISBN 978-3-8322-8904-1

II 39265; 678/Y18

TOP

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate


PANȚURU, VIOLETA AURORA.

Algoritmi iterativi de simulare pe calculator a mișcării structurilor de rigide cu topologii complexe : rezumatul tezei de doctorat / Violeta Aurora Panțuru ; cond. șt. Amedeu Orănescu, George M. Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

52 p. ; 20 cm.

II 39032; 681.5/P11


PANȚURU, VIOLETA AURORA.

Algoritmi iterativi de simulare pe calculator a mișcării structurilor de rigide cu topologii complexe : teză de doctorat / Violeta Aurora Panțuru ; cond. șt. Amedeu Orănescu, George M. Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

201 p. ; 30 cm.

IV 8330; 681.5/P11


ȘUȘNEA, IOAN.

Contribuții la elaborarea unor soluții încorporate (embedded) de conducere în timp real a sistemelor robotice și vehiculelor autonome : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ioan Șușnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

35 f. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8342; 681.5/S96


ȘUȘNEA, IOAN.

Contribuții la elaborarea unor soluții încorporate (embedded) de conducere în timp real a sistemelor robotice și vehiculelor autonome : teză de doctorat / drd. ing. Ioan Șușnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

197 f. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8341; 681.5/S96


VLAD, CIPRIAN.

Contribuții privind conducerea automată a sistemelor autonome de conversie a energiilor regenerabile : rezumatul tezei de doctorat / Ciprian Vlad ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

iii, 58 p. ; 21 cm.

II 39403; 681.5/V73


VLAD, CIPRIAN.

Contribuții privind conducerea automată a sistemelor autonome de conversie a energiilor regenerabile : teză de doctorat / Ciprian Vlad ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

iv, 186 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 8376; 681.5/V73

TOP