TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN 2011

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație                                                                                                     

34 Drept.Jurisprudență                                                                                                                  

35 Administrație publică. Artă militară                                                                                          

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism                                                                             

502/504 Știința mediului înconjurător                                                                                            

53 Fizică                                                                                                                                         

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie                                                                                          

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică                                                                    

621.4 Motoare termice (fără abur)                                                                                                  

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini                     

629.5 Tehnică navală                                                                                                                      

63 Științe agricole                                                                                                                           

637.1/.3 Industria laptelui                                                                                                               

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură                                                                                          

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie                                                  

65 Management                                                                                                                              

66 Tehnologie chimică                                                                                                                    

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară                                                                

669 Metalurgie                                                                                                                                

69 Lucrări de construcții                                                                                                                 

82 Literatură                                                                                                                                   

TEZE DE DOCTORAT ale Universității “Politehnica” Timișoara                        

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

  ALEXIU, GEORGE MUGUR.

  Contribuții privind filtrarea adaptivă în conducerea automată : rezumatul tezei de doctorat / drd. George Mugur Alexiu ; cond. șt. Emil Ceangă. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 46 p. ; 20 cm.

 II 39660; 004.3/A31

 

 ALEXIU, GEORGE MUGUR.

  Contribuții privind filtrarea adaptivă în conducerea automată : teză de doctorat / drd. George Mugur Alexiu ; cond, șt. Emil Ceangă. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 172 p. ; 30 cm.

 IV 8465; 004.3/A31

 

 CRĂCIUN, MARIAN VIOREL.

 Contribuții privind utilizarea sistemelor inteligente hibride în extragerea de cunoștințe de predicție din cantități mari de date : rezumatul tezei de doctorat / Marian Viorel Crăciun ; coord. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 68 p. ; 20 cm.

 II 39533; 004.8/C81

 

 CRĂCIUN, MARIAN VIOREL.

 Contribuții privind utilizarea sistemelor inteligente hibride în extragerea de cunoștințe de predicție din cantități mari de date : teză de doctorat / Marian Viorel Crăciun ; coord. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 205 p. ; 30 cm.

 IV 8435; 004.8/C81

top

008 Cultură și civilizație

 

 BARNA, IULIANA.

 Virgil Tănase : studiu monografic : rezumatul tezei de doctorat / Iuliana Barna ; coord. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 18 p. ; 20 cm.

 II 39517; 008(498)/B11

 

 BARNA, IULIANA.

 Virgil Tănase : studiu monografic : teză de doctorat / Iuliana Barna ; coord. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 215 p. ; 30 cm.

 IV 8434; 008(498)/B11

top

34 Drept. Jurisprudență

 

 BLEOANCĂ, ALEXANDRU.

 Contractul în formă electronică : [teză de doctorat] / Alexandru Bleoancă ; coord. prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan. - București : Editura Hamangiu, 2010.

 228 p. ; 21 cm.

 ISBN 978-606-522-306-6

 II 39467; 347.44/B57

 

 DUMITRIU, RAMONA MIHAELA.

 Impactul integrării europene asupra comerțului exterior al României : rezumatul tezei de doctorat / Ramona Mihaela Dumitriu ; coord. Paraschiv Vagu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 35 p. ; 20 cm.

 II 39524; 341.1/D89

 

 DUMITRIU, RAMONA MIHAELA.

 Impactul integrării europene asupra comerțului exterior al României : teză de doctorat / Ramona Mihaela Dumitriu ; coord. Paraschiv Vagu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 206 p. ; 30 cm.

 IV 8416; 341.1/D89

top

35 Administrație publică. Artă militară

 

  PLETEA, NICUȘOR.

  Implicațiile activității manageriale în instituțiile sistemului de apărare și ordine publică în lupta anticorupție : rezumatul tezei de doctorat / drd. Nicușor Pletea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați, 2011.

 106 p. : diagr., sch. ; 21 cm.

 II 39650; 35/P71

 

 PLETEA, NICUȘOR.

  Implicațiile activității manageriale în instituțiile sistemului de apărare și ordine publică în lupta anticorupție : teză de doctorat / drd. Nicușor Pletea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați, 2011.

 213 f. : diagr., sch. ; 30 cm.

 IV 8481; 35/P71

top

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

 

 IGNAT, TATIANA ADINA.

  Realități și perspective ale îmbunătățirii managementului asistenței sociale a persoanei vârstnice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Tatiana Adina Ignat (Coman) ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2011.

 60 f. ; 30 cm.

 IV 8485; 364/I-39

 

 IGNAT, TATIANA ADINA.

  Realități și perspective ale îmbunătățirii managementului asistenței sociale a persoanei vârstnice : teză de doctorat / drd. Tatiana Adina Ignat (Coman) ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2011.

 300 f. ; 30 cm.

 IV 8479; 364/I-39

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

  ISTVÁN, GERGELY.

 Monitoringul integrat al sistemelor ecologice din Spațiul Hidrografic Crișuri : rezumatul tezei de doctorat / Gergely István ; coord. șt. Lucian Oprea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 45 p. ; 20 cm.

 II 39526; 502/504/I-87

 

 ISTVÁN, GERGELY.

 Monitoringul integrat al sistemelor ecologice din Spațiul Hidrografic Crișuri : teză de doctorat / Gergely István ; coord. șt. Lucian Oprea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 555 p. ; 30 cm.

 IV 8415; 502/504/I-87

 

 NĂSTASE, CRISTINA.

 Impactul factorilor de mediu asupra prezenței metalelor grele în ecosistemele deltaice : rezumatul tezei de doctorat / Cristina Năstase ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 58 p. ; 20 cm.

 II 39520; 502/504/N24

 

 NĂSTASE, CRISTINA.

 Impactul factorilor de mediu asupra prezenței metalelor grele în ecosistemele deltaice : teză de doctorat / Cristina Năstase ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 301 p. ; 30 cm.

 IV 8436; 502/504/N24

top

53 Fizică

 

 CHIRICĂ, RALUCA.

 Contribuții privind modelarea la torsoiune a comportării statice a structurilor compozite cu pereți subțiri utilizate în domeniul naval : rezumatul tezei de doctorat / ing. Raluca Chirică (Ion) ; conducător științific prof. dr. ing. Sorin Dumitru Mușat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 70 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.

 II 39515; 539/C44

 

 CHIRICĂ, RALUCA.

 Contribuții privind modelarea la torsoiune a comportării statice a structurilor compozite cu pereți subțiri utilizate în domeniul naval : teză de doctorat / ing. Raluca Chirică (Ion) ; conducător științific prof. dr. ing. Sorin Dumitru Mușat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 138 p. : diagr., fig., tab. ; 31 cm.

 IV 8424; 539/C44

 

 MOCANU, MARIANA CARMEN.

  Contribuții privind propagarea ultrasunetelor în medii stratificate și lărgirea sferei de investigație și acurateții imaginii ecografice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mariana Carmen Mocanu ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 62 p. ; 20 cm.

 II 39651; 534.3/M84

 

 MOCANU, MARIANA CARMEN.

  Contribuții privind propagarea ultrasunetelor în medii stratificate și lărgirea sferei de investigație și acurateții imaginii ecografice : teză de doctorat / drd. Mariana Carmen Mocanu ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 172 p. ; 30 cm.

 IV 8463; 534.3/M84

 

 PICU, ANA ALEXANDRA.

  Modelarea biomecanică neliniară a dinamicii corpului uman sub acțiunea vibrațiilor transmise : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ana Alexandra Picu ; conducători știintifici : prof. univ. dr. ing. doctor habilitat în științe tehnice Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, George Bălan, cercet. șt. gr. I dr. mat. Membru Onorific al Academiei de Știinte Tehnice a României Universitatea "Politehnica" din București Tudor Sireteanu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2010.

 53 p. ; fig., tab., diagr. ; 30 cm.

 IV 8488; 534/P64

 

 PICU, ANA ALEXANDRA.

  Modelarea biomecanică neliniară a dinamicii corpului uman sub acțiunea vibrațiilor transmise : teză de doctorat / drd. ing. Ana Alexandra Picu ; conducători știintifici : prof. univ. dr. ing. doctor habilitat în științe tehnice Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, George Bălan, cercet. șt. gr. I dr. mat. Membru Onorific al Academiei de Știinte Tehnice a României Universitatea "Politehnica" din București Tudor Sireteanu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2010.

 239 p. : il. color, tab., diagr. ; 31 cm.

 IV 8471; 534/P64

top

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

 

 ALFONSO SEGURA, JOSÉ LEONARDO.

  Optimisation of monitoring networks for water systems : information theory, value of information and public participation : dissertation / José Leonardo Alfonso Segura. - Delft, Olanda : CRC Press, 2010.

 185 p. : fig., tab. ; 24 cm.

 ISBN 978-0-415-61580-8

 III 21425; 556/A36

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

 BĂICEANU, SVETLANA.

 Studii privind degradarea prin oboseală în mediu coroziv a unor oțeluri navale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Svetlana Băiceanu ; conducător știintific prof. univ. dr. ing. Liviu Palaghian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 48 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

 II 39512; 620.1/B18

 

 BĂICEANU, SVETLANA.

 Studii privind degradarea prin oboseală în mediu coroziv a unor oțeluri navale : teză de doctorat / ing. Svetlana Băiceanu ; conducător știintific prof. univ. dr. ing. Liviu Palaghian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 153 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

 IV 8437; 620.1/B18

 

 GHEORGHE, MIHAELA.

  Îmbunătățirea caracteristicelor de utilizare a produselor sinterizate din pulberi de fier : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mihaela Gheorghe ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 61 p. ; 30 cm.

 IV 8483; 620.1/G40

 

 GHEORGHE, MIHAELA.

  Îmbunătățirea caracteristicelor de utilizare a produselor sinterizate din pulberi de fier : teză de doctorat / drd. Mihaela Gheorghe ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 230 p. ; 30 cm.

 IV 8462; 620.1/G40

 

 NOVAC, RAUL IULIUS.

  Materiale compozite cu proprietăți speciale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Raul Iulius Novac ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 45 p. ; 20 cm.

 II 39657; 620.2/N83

 

 NOVAC, RAUL IULIUS.

  Materiale compozite cu proprietăți speciale : teză de doctorat / drd. Raul Iulius Novac ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 185 p. ; 30 cm.

 IV 8464; 620.2/N83

top

621.4 Motoare termice (fără abur)

 

 POPA, DUMITRU.

 Cercetări privind ecologizarea arderii pentru instalații mari de ardere utilizând sistemele sonice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Dumitru Popa ; conducător științific prof. univ. dr. ing. DHD George Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 62 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 II 39508; 621.4/P79

 

 POPA, DUMITRU.

 Cercetări privind ecologizarea arderii pentru instalații mari de ardere utilizând sistemele sonice : teză de doctorat / drd. ing. Dumitru Popa ; conducător științific prof. univ. dr. ing. DHD George Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 172 p. : fig., tab. ; 31 cm.

 IV 8411; 621.4/P79

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

  MISTODIE, LUIGI RENATO.

 Contribuții la transferul masic din arcul electric de sudare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Luigi Renato Mistodie ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2010.

 42 p. : sch., diagr., fotogr. ; 21 cm.

 II 39525; 621.791/M80

 

 MISTODIE, LUIGI RENATO.

 Contribuții la transferul masic din arcul electric de sudare : teză de doctorat / ing. Luigi Renato Mistodie ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2010.

 221 f. : sch., diagr., fotogr. ; 30 cm.

 IV 8409; 621.791/M80

 

 SPIRIDONESCU, CORNELIA.

 Cercetări privind parametrii și eficiența unui proces de ambutisare adâncă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cornelia Spiridonescu (Pintilie) ; conducător științific prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 59 : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

 II 39527; 621.9/S73

 

 SPIRIDONESCU, CORNELIA.

 Cercetări privind parametrii și eficiența unui proces de ambutisare adâncă : teză de doctorat / ing. Cornelia Spiridonescu (Pintilie) ; conducător științific prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 131 : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

 IV 8426; 621.9/S73

 

 SUSAC, FLORIN.

  Cercetări privind modelarea și conducerea proceselor de turnare a pieselor precise fabricate din aliaje ușoare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Susac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2010.

 37 f., [6] f. ; 30 cm.

 IV 8487; 621.74/S96

 

 SUSAC, FLORIN.

  Cercetări privind modelarea și conducerea proceselor de turnare a pieselor precise fabricate din aliaje ușoare : teză de doctorat / ing. Florin Susac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2010.

 162 f., [6] f. ; 30 cm.

 IV 8478; 621.74/S96

 

 VASILIU, LUCIAN.

  Prelucrarea alezajelor mari ale pieselor cu dimensiuni extreme folosind sisteme tehnologice amovibile, cu aplicații în construcția navală : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Lucian Vasiliu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 43 p. : fig., tab. ; 31 cm.

 IV 8486; 621.9/V34

 

 VASILIU, LUCIAN.

  Prelucrarea alezajelor mari ale pieselor cu dimensiuni extreme folosind sisteme tehnologice amovibile, cu aplicații în construcția navală : teză de doctorat / doctorand ing. Lucian Vasiliu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 167 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

 IV 8474; 621.9/V34

top

629.5 Tehnică navală

 

 IOANNOU, ANDREAS.

 Rezistența longitudinală ultimă a vrachierelor corodate și avariate : rezumatul tezei de doctorat / Andreas Ioannou ; cond șt. Mircea Modiga. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 65 p. ; 20 cm.

 II 39521; 629.5/I-61

 

 IOANNOU, ANDREAS.

 Rezistența longitudinală ultimă a vrachierelor corodate și avariate : teză de doctorat / Andreas Ioannou ; cond șt. Mircea Modiga. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 178 p. ; 30 cm.

  III 8418; 629.5/I-61

 

 LEFTER, SILVIU-VIOREL.

  Contribuții la calculul structurilor navale, confecționate din plăci armate cu fibre de sticlă, la solicitări dinamice de impact : rezumatul tezei de doctorat / doctorant ing. Silviu-Viorel Lefter ; conducător de doctorat : prof. univ. dr. ing. Costel-Iulian Mocanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 169 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

 II 39652; 629.5/L39

 

 LEFTER, SILVIU-VIOREL.

  Contribuții la calculul structurilor navale, confecționate din plăci armate cu fibre de sticlă, la solicitări dinamice de impact : teză de doctorat / doctorant ing. Silviu-Viorel Lefter ; conducător de doctorat : prof. univ. dr. ing. Costel-Iulian Mocanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 222 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

 IV 8473; 629.5/L39

top

63 Științe agricole

 

 BUHAT, GABRIELA ALINA.

 Cercetări privind fundamentarea ingineriei exploatării durabile a ecosistemelor agricole din Insula Mare a Brăilei : rezumatul tezei de doctorat / Gabriela Alina Buhat ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 61 p. ; 20 cm.

 II 39514; 631/635/B86

 

 BUHAT, GABRIELA ALINA.

 Cercetări privind fundamentarea ingineriei exploatării durabile a ecosistemelor agricole din Insula Mare a Brăilei : teză de doctorat / Gabriela Alina Buhat ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 178 p. ; 30 cm.

 IV 8421; 631/635/B86

top

637.1/.3 Industria laptelui

 

 MOCANU, GABRIEL-DĂNUȚ.

 Cercetări privind obținerea de produse simbiotice pe bază de lapte și plante medicinale și aromatice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gabriel-Dănuț Mocanu ; conducător științific prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 36 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 II 39531; 637.1/M84

 

 MOCANU, GABRIEL-DĂNUȚ.

 Cercetări privind obținerea de produse simbiotice pe bază de lapte și plante medicinale și aromatice : teză de doctorat / drd. ing. Gabriel-Dănuț Mocanu ; conducător științific prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 263 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

 IV 8403; 637.1/M84

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

 ARNĂUTU, ALEXANDRU.

 Cercetări privind perfecționarea tehnologiilor de fabricație a uneltelor de pescuit : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Alexandru Arnăutu ; conducător științific prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 II 39518; 639.2/.5/A81

 

 ARNĂUTU, ALEXANDRU.

 Cercetări privind perfecționarea tehnologiilor de fabricație a uneltelor de pescuit : teză de doctorat / drd. ing. Alexandru Arnăutu ; conducător științific prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 263 p. : fig., tab., il. color ; 31 cm.

 IV 8422; 639.2/.5/A81

 

 CHIOREAN, ADRIANA.

  Studii și cercetări privind reproducerea și creșterea ihtiofaunei exotice în condiții de captivitate : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Adriana Chioreanu ; conducător științific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 44 p. : fig., tab., il. ; 21 cm.

 II 39649; 639.3/C42

 

 CHIOREAN, ADRIANA.

  Studii și cercetări privind reproducerea și creșterea ihtiofaunei exotice în condiții de captivitate : teză de doctorat / doctorand ing. Adriana Chioreanu ; conducător științific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 167 p. : tab., il. color ; 31 cm.

 IV 8475; 639.3/C42

 

 GHEORGHE, DANIELA CRISTINA.

 Cercetări privind fundamentarea exploatării duralibile a resurselor pescărești din Dunăre și Lunca Dunării : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Cristina Gheorghe ; conducători știițifici : prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa Dobrovici, prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 77 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 II 39528; 639.2/.5/G40

 

 GHEORGHE, DANIELA CRISTINA.

 Cercetări privind fundamentarea exploatării duralibile a resurselor pescărești din Dunăre și Lunca Dunării : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Cristina Gheorghe ; conducători știițifici : prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa Dobrovici, prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 203 p. : il. color, fig., tab. ; 31 cm.

 IV 8423; 639.2/.5/G40

 

 IORDACHE, VALENTIN-GABRIEL.

 Cercetări privind creșterea intensivă a crapului în sisteme recirculante : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Valentin-Gabriel Iordache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2010.

 65 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

 II 39509; 639.3/I-70

 

 IORDACHE, VALENTIN-GABRIEL.

 Cercetări privind creșterea intensivă a crapului în sisteme recirculante : teză de doctorat / drd. ing. Valentin-Gabriel Iordache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2010.

 172 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

 IV 8413; 639.3/I-70

 

 OPREA, DANIEL.

 Cercetări privind elaborarea tehnologiei de producere a puietului de sturion siberian (Acipenser baerii, Brandt, 1869) în sisteme industriale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniel Oprea ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2010.

 47 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

 II 39506; 639.3/O-64

 

 OPREA, DANIEL.

 Cercetări privind elaborarea tehnologiei de producere a puietului de sturion siberian (Acipenser baerii, Brandt, 1869) în sisteme industriale : teză de doctorat / drd. ing. Daniel Oprea ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2010.

 206 f. : fotogr., tab., diagr. ; 30 cm.

 IV 8412; 639.3/O-64

 

 PATRAȘ, ELENA.

 Pescuitul speciilor de pești cu importanță comercială în zona litoralului românesc al Mării Negre : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Elena Patraș ; coord. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2010.

 81 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

 II 39532; 639.2/P44

 

 PATRAȘ, ELENA.

 Pescuitul speciilor de pești cu importanță comercială în zona litoralului românesc al Mării Negre : teză de doctorat / drd. ing. Elena Patraș ; coord. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2010.

 206 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

 IV 8410; 639.2/P44

 

 VASILEAN, ION.

 Cercetări privind alevinajul speciei Huso huso (Linne, 1758) în condițiile unui sistem recirculant : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ion Vasilian ; conducător științific prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 48 p. : tab., fig. ; 21 cm.

 II 39510; 639.2/.5/V33

 

 VASILEAN, ION.

 Cercetări privind alevinajul speciei Huso huso (Linne, 1758) în condițiile unui sistem recirculant : teză de doctorat / ing. Ion Vasilian ; conducător științific prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 187 p. : tab., il. color ; 31 cm.

 IV 8429; 639.2/.5/V33

 

 VLĂDOIU, SILVIA.

 Perfecționarea tehnologiilor de creștere în sistem intensiv și semiintensiv a crapului de cultură ( cyprinus carpio - Linne 1758 ) în amenajări piscicole sistematice și spații protejate : teză de doctorat / Silvia Vlădoiu ; coord. șt. Victor Cristea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 210 p. ; 30 cm.

  IV 8433; 639.3/V73

 

 VLĂDOIU, SILVIA.

 Perfecționarea tehnologiilor de creștere în sistem intensiv și semiintensiv a crapului de cultură ( cyprinus carpio - Linne 1758 ) în amenajări piscicole sistematice și spații protejate : rezumatul tezei de doctorat / Silvia Vlădoiu ; coord. șt. Victor Cristea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 57 p. ; 20 cm.

 II 39523; 639.3/V73

top

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

 

 MĂZĂREL, ADRIAN.

 Cercetări privind optimizarea calității produselor de catering : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Adrian Măzărel ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Rotaru. - Galați, 2010.

 III, 65 p. : diagr., tab., sch. ; 21 cm.

 II 39554; 641/642/M53

 

 MĂZĂREL, ADRIAN.

 Cercetări privind optimizarea calității produselor de catering : teză de doctorat / drd. ing. Adrian Măzărel ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Rotaru. - Galați, 2010.

 VIII, 315 f., [65] f. : diagr., tab., sch. ; 30 cm.

 IV 8407; 641/642/M53

 

 RUSU, MICȘUNICA.

 Cercetări privind obținerea alimentelor funcționale în industria de catering : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rusu Micșunica ; conducător științific prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 60 p : fig.,tab. ; 21 cm.

 II 39519; 64/R96

 

 RUSU, MICȘUNICA.

 Cercetări privind obținerea alimentelor funcționale în industria de catering : teză de doctorat / ing. Rusu Micșunica ; conducător științific prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 278 : fig.,tab. ; 31 cm.

 IV 8430; 64/R96

top

65 Management

 

 CROITORU, INA.

  Un model de management performant al asigurărilor sociale de sănătate din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ina Croitoru ; cord. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 67 p. ; 20 cm.

 II 39659; 65.012.4/C81

 

 CROITORU, INA.

  Un model de management performant al asigurărilor sociale de sănătate din România : teză de doctorat / drd. Ina Croitoru ; cord. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 401 p. ; 30 cm.

 IV 8482; 65.012.4/C81

 

 FENECHIU, RELU.

  Strategii de adecvare a organizațiilor la situațiile de risc și criză : rezumatul tezei de doctorat / drd. Relu Fenechiu ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 20 cm p. ; 30 cm.

 IV 8484; 658.8/F36

 

 FENECHIU, RELU.

  Strategii de adecvare a organizațiilor la situațiile de risc și criză : teză de doctorat / drd. Relu Fenechiu ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 245 p. ; 30 cm.

 IV 8467; 658.8/F36

 

 ȘANDRU, SORIN.

  Perfecționarea activității managementului în administrația publică prin adaptarea cadrului juridic la nevoile sociale : rezumatul tezei de doctorat / doctorant Sorin Șandru ; coordonator științific : prof. univ. dr. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 49 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

 II 39660; 658.5/O-39

 

 ȘANDRU, SORIN.

  Perfecționarea activității managementului în administrația publică prin adaptarea cadrului juridic la nevoile sociale : teză de doctorat / doctorant Sorin Șandru ; coordonator științific : prof. univ. dr. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 274 p. ; 31 cm.

 IV 8472; 658.5/O-39

top

66 Tehnologie chimică

 

 CIOCEA, GHEORGHE.

 Contribuții la optimizarea parametrilor proceselor de ardere a biomasei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Ciocea ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2010.

 63 p. : tab., fig., fotogr. ; 30 cm.

 IV 8432; 662.7/C51

 

 CIOCEA, GHEORGHE.

 Contribuții la optimizarea parametrilor proceselor de ardere a biomasei : teză de doctorat / ing. Gheorghe Ciocea ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2010.

 150 f. : tab., fig., sch., fotogr. ; 30 cm.

 IV 8417; 662.7/C51

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

 BOLAT, IRINA.

  Cercetări privind influența managementului drojdiei asupra procesului de fermentare și a calității berii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Irina Bolat ; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați, 2010.

 40 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

 II 39661; 663.4/B66

 

 BOLAT, IRINA.

  Cercetări privind influența managementului drojdiei asupra procesului de fermentare și a calității berii : teză de doctorat / ing. Irina Bolat ; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați, 2010.

 [10] f., 210 f. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

 IV 8477; 663.4/B66

 

 COMAN, GIGI.

  Obținerea și caracterizarea glicozid - hidrolazelor din familia xilanaze biosintetizate de streptomicete selecționate : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gigi Coman ; cond șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 44 p. ; 20 cm.

 II 39658; 663/664/C63

 

 COMAN, GIGI.

  Obținerea și caracterizarea glicozid - hidrolazelor din familia xilanaze biosintetizate de streptomicete selecționate : teză de doctorat / drd. Gigi Coman ; cond șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 60 p. ; 30 cm.

 IV 8466; 663/664/C63

 

  GHIORGHIȚĂ, GEORGETA.

 Studiu privind influența frigului artificial în procesul de condiționare a vinului : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Georgeta Ghiorghiță ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați, 2010.

 42 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

 II 39513; 663.2/G51

 

 GHIORGHIȚĂ, GEORGETA.

 Studiu privind influența frigului artificial în procesul de condiționare a vinului : teză de doctorat / drd. ing. Georgeta Ghiorghiță ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați, 2010.

 [2] f., 176 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

 IV 8405; 663.2/G51

 

 GURGU, LEONTINA.

 Studii privind utilizarea tehnicilor de inginerie genetică în vederea îmbunătățirii procedeelor fermentative tradiționale : teză de doctorat / drd. biol. Leontina Gurgu ; cond. șt. prof. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați, 2010.

 38 p. : diagr., tab., sch. ; 21 cm.

 II 39536; 663.1/G96

 

 GURGU, LEONTINA.

 Studii privind utilizarea tehnicilor de inginerie genetică în vederea îmbunătățirii procedeelor fermentative tradiționale : teză de doctorat / drd. biol. Leontina Gurgu ; cond. șt. prof. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați, 2010.

 184 f. : diagr., tab., sch. ; 30 cm.

 IV 8408; 663.1/G96

 

 IONIȚĂ, IULIA-LIDIA.

 Cercetări privind influența unor factori de stres asupra drojdiilor de bere : rezumatul tezei de doctorat / ing. drd. Iulia-Lidia Ioniță (Bleoancă) ; coordonator : prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 40 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 II 39530; 663.1/I-69

 

 IONIȚĂ, IULIA-LIDIA.

 Cercetări privind influența unor factori de stres asupra drojdiilor de bere : teză de doctorat / ing. drd. Iulia-Lidia Ioniță (Bleoancă) ; coordonator : prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 194 p. : fig., tab. ; 31 cm.

 IV 8420; 663.1/I-69

 

 LASZLO, RUSKA.

 Studiul potențialului tehnologic de panificație al unor soiuri de grâu cultivate în România : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ruska Laszlo ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2010.

 50 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

 II 39522; 664.6/.7/L25

 

 LASZLO, RUSKA.

 Studiul potențialului tehnologic de panificație al unor soiuri de grâu cultivate în România : teză de doctorat / drd. ing. Ruska Laszlo ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2010.

 163 f. : diagr., tab., fig. ; 30 cm.

 IV 8404; 664.6/.7/L25

 

 MITRENCA, MIHAI GEORGE.

 Studiu privind influența temperaturilor coborâte folosite la prelucrarea și depozitarea peștelui asupra calității acestuia : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihai George Mitrenca ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați, 2010.

 37 p. : fotogr., tab., diagr. ; 21 cm.

 II 39507; 664.95/M82

 

 MITRENCA, MIHAI GEORGE.

 Studiu privind influența temperaturilor coborâte folosite la prelucrarea și depozitarea peștelui asupra calității acestuia : teză de doctorat / drd. ing. Mihai George Mitrenca ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați, 2010.

 163 f. : fotogr., tab., diagr. ; 30 cm.

 IV 8419; 664.95/M82

 

 MOLEA, MIRELA GIANINA.

 Cercetări privind influența microclimatului asupra duratei de conservare a merelor depozitate în atmosferă controlată : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mirela Gianina Molea (Calu) ; conducator științific prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 II 39511; 664.8/M87

 

 MOLEA, MIRELA GIANINA.

 Cercetări privind influența microclimatului asupra duratei de conservare a merelor depozitate în atmosferă controlată : teză de doctorat / ing. Mirela Gianina Molea (Calu) ; conducator științific prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 250 p. : fig., tab., il. color ; 31 cm.

 IV 8406; 664.8/M87

 

 PĂTRAȘCU, ELENA.

  Cercetări privind îmbunătățirea randamentului în alcool și a calității alcolului etilic rafinat obținut din melasă : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Elena Pătrașcu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 51 p. : fig., tab., il. ; 21 cm.

 II 39654; 663.5/P44

 

 PĂTRAȘCU, ELENA.

  Cercetări privind îmbunătățirea randamentului în alcool și a calității alcolului etilic rafinat obținut din melasă : teză de doctorat / doctorand ing. Elena Pătrașcu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 202 p. : fig., tab. ; 31 cm.

 IV 8470; 663.5/P44

 

 STUPINEANU, VALENTINA.

 Studii asupra calității apei destinate consumului uman, pe baza principiilor și elementelor strategice ce conduc la satisfacerea stării de sănătate a populației și dezvoltarea sustenabilă a societății : rezumatul tezei se doctorat / drd. biol. Valentina Stupineanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2010.

 62 p. : tab., diagr. ; 22 cm.

 II 39535; 663.63/S93

 

 STUPINEANU, VALENTINA.

 Studii asupra calității apei destinate consumului uman, pe baza principiilor și elementelor strategice ce conduc la satisfacerea stării de sănătate a populației și dezvoltarea sustenabilă a societății : teză se doctorat / drd. biol. Valentina Stupineanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2010.

 2 vol. ; 30 cm.

  Vol. 1. - 2010. - 174 f. : diagr., tab.

  Vol. 2 : Anexe. - 2010. - 242 f. : tab., diagr.

 IV 8414; 663.63/S93

 

 TARĂU, ELENA.

 Studiul influenței temperaturilor scăzute asupra dezvoltării și comportamentului bacteriei Listeria Monocytogenes în produsele refrigerate și congelate : rezumatul tezei de doctorat / Elena Tarău ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 52 p. ; 20 cm.

 II 39516; 663/664/T11

 

 TARĂU, ELENA.

 Studiul influenței temperaturilor scăzute asupra dezvoltării și comportamentului bacteriei Listeria Monocytogenes în produsele refrigerate și congelate : teză de doctorat / Elena Tarău ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 165 p. ; 30 cm.

 IV 8428; 663/664/T11

 

 VICOL, CONSTANȚA.

  Cercetări asupra autenticității și naturaleței vinurilor obținute în podgoriile Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Constanța Vicol (Ene) ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2011.

 31 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

 II 39653; 663.2/V55

 

 VICOL, CONSTANȚA.

  Cercetări asupra autenticității și naturaleței vinurilor obținute în podgoriile Moldovei : teză de doctorat / drd. ing. Constanța Vicol (Ene) ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2011.

 [12] f., 240 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

 IV 8469; 663.2/V55

top

669 Metalurgie

 

  POTECAȘU, TIBERIU FLORIAN.

  Studii și cercetări privind creșterea rezistenței mecanice a benzilor din oțel prin aplicarea unor tratamente termice în flux continuu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Tiberiu Florian Potecașu ; cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2011.

 62 p. : fotogr., diagr., tab. ; 21 cm.

 II 39656; 669/P88

 

 POTECAȘU, TIBERIU FLORIAN.

  Studii și cercetări privind creșterea rezistenței mecanice a benzilor din oțel prin aplicarea unor tratamente termice în flux continuu : teză de doctorat / drd. Tiberiu Florian Potecașu ; cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2011.

 246 f. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

 IV 8480; 669/P88

 

 STĂNCIOIU, ALEXANDRU.

  Studii și cercetări privind relația obținere-structură-proprietăți pentru semifabricate plate din aliaje de aluminiu cu proprietăti speciale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alexandru Stăncioiu ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 63 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

 II 39646; 669.7/S76

 

 STĂNCIOIU, ALEXANDRU.

  Studii și cercetări privind relația obținere-structură-proprietăți pentru semifabricate plate din aliaje de aluminiu cu proprietăti speciale : teză de doctorat / ing. Alexandru Stăncioiu ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

 160 p. : tab., diagr., fig. ; 31 cm.

 IV 8476; 669.7/S76

top

69 Lucrări de construcții

 

 COLESNIC, IGOR.

  Studii și cercetări asupra protecției anticorosive în industria materialelor de construcții : rezumatul tezei de doctorat / ing. Igor Colesnic ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați, 2011.

 70 p. : fotogr., diagr., sch. ; 21 cm.

 II 39655; 691.7/C62

 

 COLESNIC, IGOR.

  Studii și cercetări asupra protecției anticorosive în industria materialelor de construcții : teză de doctorat / ing. Igor Colesnic ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați, 2011.

 [9] f., 185 f. : fotogr., diagr., sch. ; 30 cm.

 IV 8468; 691.7/C62

top

82 Literatură

 

 CHELARU, CORINA.

 Psihologia vestimentației în romanul românesc interbelic : rezumatul tezei de doctorat / drd. Corina Chelaru ; coordonator : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 [p. multipl.] ; 31 cm.

 IV 8431; 821.135.1/C40

 

 CHELARU, CORINA.

 Psihologia vestimentației în romanul românesc interbelic : teză de doctorat / drd. Corina Chelaru ; coordonator : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

 236 p. ; 31 cm.

 IV 8427; 821.135.1/C40

top

 

TEZE DE DOCTORAT ALE UNIVERSITĂȚII “POLITEHNICA” TIMIȘOARA

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 1. Automatică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Teze de doctorat ale UPT. Seria 3. Energetică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 1. Automatică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-5208

2006: nr. 1: "Contribuții la studiul sistemelor de reglare cu regulatoare de tip interpolativ"/ Sanda Dale

2006: nr. 2: "Tehnici de recunoaștere automată în analiza și determinarea similarității secvențelor biologice"/ Alina Bagdan-Marta

2007: nr. 3: "Contribuții la identificarea, modelarea și simularea sistemelor de izolație ale hidrogeneratoarelor"/ Mihaela Răduca

2007: nr. 4: "Contribuții la modelarea și implementarea sistemelor cu evenimente discrete cu aplicații directe asupra sistemelor de transport cu zone de acumulare"/ Dan Ungureanu-Anghel

2007: nr. 5: "Structuri și strategii asociate sistemelor informatice pentru asistența medicală primară"/ Dorin Berian

2007: nr. 6: "Analiza comportamentului de tip haotic al sistemelor cu aplicatii în studiul unor convertoare electronice"/ Florin Drăgan

2007: nr. 7: "Contribuții la analiza dependabilității sistemelor automate"/ Adrian Ștefan Korodi

2008: nr. 8: "Model based design methods for speed control applications"/ Zsuzsa Preitl

2008: nr. 9: "Contribuții privind controlul turației la mașina asincronă"/ Cristian Paul Chioncel

2008: nr. 10: "Contribuții la analiza și dezvoltarea sistemelor cu regulatoare fuzzy aplicate în conducerea proceselor neliniare"/ Marius-Lucian Tomescu

2008: nr. 11: "Construcții criptografice hibride, bazate pe tehnici simetrice și asimetrice-aplicații în sisteme de conducere"/ Bogdan Ioan Groza

2009: nr. 12: "Contribuții la conducerea traficului rutier urban utilizând o rețea de senzori wireless ca detector de trafic"/ Ovidiu Baniaș

2009: nr. 13: "Contribuții la modelarea sistemelor de transport de gaze naturale și controlul automat al acestora"/ Constantin-Dorin Bichiș

2009: nr. 14: "Contribuții la modelarea și conducerea agregatelor aeroelectrice echipate cu generatoare de inducție și sincrone"/ Iosif Szeidert-Șubert

2009: nr. 15: "Contribuții la dezvoltarea de aplicații utilizand rețele de senzori wireless"/ Cristian Gelu Vașar

2010: nr. 16: "Contribuții la crearea și dezvoltarea unui nou concept de autorizare SAP bazat pe calificări și conectare fizică prin intermediul RFID"/Cristea Ana Daniela

2011: nr. 17: "Contribuții la identificarea și conducerea proceselor metalurgice"/ Gelu-Ovidiu Tirian

Domeniul: automatică; automatizări; informatică industrială

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8444

2007: nr. 1: "Utilizarea carbonaților organici pentru protejarea grupei amino- și activarea grupei carboxil ale aminoacizilor în sinteze de peptide"/ Adina-Elena Segneanu

2007: nr. 2: "Contribuții la obținerea de nanomateriale cu proprietăți magnetice, nedispersate și dispersate în matrici anorganice"/ Marcela-Elena Stoica

2007: nr. 3: "Contribuții la sinteza și studiul unor compuși analogi ai hidraților de carbon cu potențială activitate biologică"/ Cristian Neanu

2007: nr. 5: "Contribuții la studiul reacțiilor de funcționalizare a compușilor heterociclici cu azot"/ Maria-Daniela Șofei

2008: nr. 6: "Efecte induse în vivo de cis-platină asupra homeostaziei biochimice a unor metaboliți proteici și a unor biometale la animale de laborator"/ Ariana-Bianca Martău

2008: nr. 7: "Contributii la studiul utilizarii BIS (o-Nitrofenil) carbonatului în sinceze de derivați funcționali ai acidului carbonic (uree, carbamați, carbonați)"/ Maria-Cristina Turoczi

2008: nr. 8: "Caracteristici ale modificărilor homeostazice produse experimental la Leporide prin exces de nitrați în apa potabilă"/ George-Daniel Ghibu

2008: nr. 9: "Nanomateriale pe bază de cobalt nedispersate și dispersate în matrice de silice"/ Thomas Dippong

2009: nr. 4: "Complecși ai unor elemente tranziționale cu substanțe medicamentoase"/ Eleonora Marian

2009: nr. 11: "Reacții biocatalitice mediate de enzime hidrolitice imobilizate prin metoda sol-gel"/ Ana Cristiana Zarcula

2010: nr. 10: "Sinteza și reactivitatea unor combinații carbonilice ale compușilor heterociclici aromatici"/ Oana-Raluca Pop

2010: nr. 12: "Contribuții la studiul obținerii și a proprietăților unor derivați ai pirazolilor"/ Sabina Violeta Nițu

2010: nr. 13: "Obținerea, studiul și proprietățile mercaptanilor heterociclici din clasa azolilor, compuși cu potențial efect citotoxic"/ Andreea Anda Creangă

2010: nr. 14: "Studiul sintezei mercapto-triazolilor funcționalizați, compuși cu potențială activitate biologică"/ Ionuț-Valentin Ledeți

Domeniul: chimie

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 3. Energetică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 2066-5156

2009: nr. 1: "Managementul congestiilor in condițiile pieței libere a energiei"/ Constantin Bărbulescu

2009: nr. 2: "Managementul stării și al mentenanței echipamentelor de inaltă tensiune din rețeaua de transport al energiei electrice"/ Ciprian Gheorghe Diaconu

2009: nr. 3: "Contribuții privind evaluarea tarifului accesului la sistemul de transport"/ Oana Anca Pop

2009: nr. 4: "Contribuții la îmbunătățirea performanțelor echipamentelor informatice de proces implementate în comanda sistemelor hidroenergetice și de navigație"/ Alexandru Sorin Jude

2009: nr. 5: "Contribuții la optimizarea regimurilor de funcționare a rețelelor electrice de distribuție poluate armonic"/ Petru Ehergartner

2009: nr. 6: "Contribuții privind calculul și amplasarea optimă a surselor de putere reactivă și a instalațiilor de reducere a poluării armonice din rețelele electrice"/ Alexandru Băloi

2009: nr. 7: "Contribuții privind utilizarea sistemelor expert pentru monitorizarea și diagnoza regimurilor de funcționare a rețelelor electrice"/ Gheorghe Tănase

2009: nr. 8: "Contribuții privind alimentarea de la surse neconvenționale de energie a serviciilor proprii ale stațiilor electrice"/ Ilie Ardelean

2009: nr. 9: "Soluții neconvenționale integrate pentru rețele electrice de distribuție destinate alimentării consumatorilor mici și dispersați"/ Florin Mârza

2009: nr. 10: "Contribuții privind analiza golurilor de tensiune din rețelele electrice în aprecierea calității energiei electrice"/ Florin Stelian Molnar-Matei

2010: nr. 11: "Contribuții privind planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe"/Dana Mihaela Pop

2010: nr. 12: "Integrarea surselor regenerabile de energie în sistemele electroenergetice actuale"/ Dan Jigoria-Oprea

Domeniul: inginerie electrică; energetică

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8223

2007: nr. 1: "Posibilitatea utilizării extractelor vegetale ca ingredienți naturali pentru medicamente, cosmetice și alimente"/ Svetlana Cacig

2007: nr. 2: "Studii asupra performanțelor pilelor de combustie metanol/aer(oxigen) și borohidrură/aer(oxigen) echipate cu electrolit polimer solid"/ Narcis Mihai Duțeanu

2007: nr. 3: "Contribuții la studiul proceselor de absorbție-desorbție însoțite de reacție chimică"/ Adina-Elena Căta

2007: nr. 4: "Contribuții la studiul unor caracteristici fizice ale polimerilor, utilizabili în articole sportive de performanță, prin metode termice"/ Gheorghe Radu Emil Mărieș

2007: nr. 5: "Contribuții la modelarea și simularea fenomenului de disponibilitate la migrarea în mediu a elementelor radioactive din deșeurile industriei uranifere"/ Mihaela Bragea

2007: nr. 6: "Contribuții la studiul sintezei și caracterizării unor oligomeri și polimeri pe bază de inulină"/ Gerlinde Grandtner

2007: nr. 7: "Studii privind recuperarea și valorificarea zincului din deșeuri provenite din procesul de zincare termică"/ Lavinia Afrodita Lupa

2007: nr. 8: "Studii privind obținerea și caracterizarea îngrășămintelor de tipul PK cu microelementelor"/ Elvira-Mihaela Ciopec

2007: nr. 9: "Contribuții la îmbunătățirea calității sucurilor, prin utilizarea tehnicilor de modelare matematică, în vederea extinderii duratei de viață și impactul acesteia asupra siguranței alimentului"/ Mirel Glevitzky

2008: nr. 11: "Contribuții la studiul, izolarea si purificarea pigmenților carotenoidici din produse naturale"/ Delia-Gabriela Dumbravă

2008: nr. 12: "Contribuții la studiul proceselor de obținere și caracaterizare a unor materiale zeolitice funcționalizate cu utilizare în dezinfecția apei"/ Corina Ileana Orha

2008: nr. 13: "Îmbunatățirea performanțelor funcționale ale microdebitmetrelor electrotermice utilizând metode de modelare matematică și simulare numerică"/ Raul-Ciprian Moldovan

2008: nr. 14: "Cercetări privind autooxidarea alimentelor și metode de prevenire, retardare și/ sau diminuare" Maria-Raluca Szabo

2008: nr. 15: "Studii asupra procesului de depoluare a solului contaminat cu compuși ai mercurului"/ Mihaela Andoni

2008: nr. 16: "Contribuții la studiul posibilităților de îmbunătățire a indicatorilor de calitate a apelor minerale prin utilizarea tehnicilor moderne de simulare, modelare și conducere automată" Gabriel-Hegedus-Mîndru

2008: nr. 17: "Posibilitatea utilizarii unor extracte vegetale din fructe de pădure în inhibarea proceselor de oxidare ale unor bioconstrucții"/ Mariana Pop

2008: nr. 18: "Elaborarea, caracterizarea și aplicarea unor electrozi modificați cu zeolit în scopul evaluării cantitative a încărcării organice din apă"/ Aniela Carmen Pop

2008: nr. 19: "Contribuții privind procesele de degradare electrochimică a compușilor organici din apă utilizând electrozi pe bază de carbon"/ Adriana Ioana Bebeșelea Sterp

2008: nr. 20: "Posibilități de reglare a nivelului speciilor reactive ale oxigenului în organismul uman: aplicații în ingineria alimentară și medicină"/ Olguța Corina Samoilă

2008: nr. 21: "Contribuții privind îmbunătățirea tehnologiei de epurare a eflenților reziduali proveniți din industria celulozei și hârtiei"/ Dan Cristian Danielescu

2008: nr. 22: "Contribuții privind îmbunătățirea tehnologiei de potabilizare a apei prin aplicarea unor procese inovative de filtrare"/ Camelia Daniela Podaru

2008: nr. 23: "Contribuții la studiul proceselor de valorificare a zincului și cuprului din catalizatorii uzați proveniți de la conversia CO și obținerii îngrășămintelor de tipul NP cu microelemente"/Ghiga Mihaela Ramona

2009: nr. 24: "Contribuții la sinteza unor coloranți direcți nebenzidinici"/ Maria Elena Grad

2009: nr. 25: "Contribuții la studiul modelării și simulării proceselor de dispersie a imisiilor și emisiilor de dioxid de azot"/ Harieta Hermina Pîrlea

2009: nr. 26: "Contribuții la studiul proceselor de obtinere a îngrăsămintelor N-P cu Bor"/ Angela Magda

2009: nr. 27: "Contribuții la studiul proceselor de valorificare a ionilor metalici proveniți din deșeuri ale industriei galvanice sub formă de îngrășăminte cu microelemente"/ Claudia-Mona Morgovan

2009: "Contribuții la caracterizarea structurală și adsorbtivă a hidroxizilor dublu stratificați de tipul Mg/Zn-Al-CO3 utilizați la reținerea CR(VI) din ape"/ Laura Cocheci

2009: nr. 29: "Contribuții la studiul funcționării în regim dinamic a unei instalații tehnologice de incinerare a deșeurilor utilizând tehnici de modelare matematică"/ Sorin Alin Marinescu

2009: nr. 30: "Contribuții la studiul procesului de tratare a apelor geotermale uzate termic prin metoda schimbului ionic"/ Carmen Georgeta Ghergheleș

2009: nr. 31: "Studii privind aplicarea unor procese de oxidare electrochimică și asistate fotocatalitic utilizând zeolit funcționalizat cu TIO2 pentru degradarea P-aminofenolului din apă"/ Cornelia Elena Rațiu

2009: nr. 32: "Contribuții la studiul procesului de obținere, caracterizare și testare a efectului bactericid al unor materiale pe bază de TIO2"/ Carmen Lăzău

2009: nr. 33: "Contribuții la obținerea materialelor pentru celule solare pe bază de CuInS2"/ Radu-Nicolae Bănică

2009: nr. 34: "Sinteza și caracterizarea unor esteri utilizați în prelucrarea polimerilor"/ Sorina Boran

2009: nr. 35: "Contribuții la obținerea și carcaterizarea unor polimeri pe bază de hidrați de carbon"/ Ioana-Ramona Sălăgean

2009: nr. 36: "Contribuții la obținerea unor extracte din plante (Phanerogame) cu efect antioxidant"/ Dumitru Condrat

2009: nr. 37: "Contribuții la îmbunătățirea tehnologiei de potabilizare a apei, prin implicarea Zeolitului natural funcționalizat cu TiO2 în procesul de fotocataliză heterogenă"/ Daniela Ronamina Sonea

2010: nr. 38: "Contribuții asupra procesului de cloraminare aplicat la tratarea apelor naturale"/ Corneliu Bogatu

2010: nr. 39: "Contribuții la studiul reacțiilor la centrul anomeric al monozaharidelor"/ Anca Lascu

2010: nr. 40: "Studii privind elaborarea, proiectarea și realizarea unei instalații experimentale pentru epurarea reziduurilor citostatice rezultate în tratamentele oncologice"/ Valentin Laurențiu Ordodi

2010: nr. 41: "Contribuții privind îmbunătățirea tehnologiei de potabilizare a apei provenită din lacurile de acumulare"/ Elena-Gabriela Cical

2010: nr. 42: "Metode noi de obținere a unor nanomateriale pe bază de y-Fe2O3"/Oana-Elena Ștefănescu

2010: nr. 43: "Oligomeri incluzand hidrați de carbon în catenă și glicopolimeri derivați"/ Ana-Maria Chiș

2010: nr. 44: "Studiul procesului de obținere, caracterizare și testare a efectului bactericid a unor materiale zeolitice funcționalizate cu dioxid de titan"/ Paula Sfîrloagă

2010: nr. 45: "Contribuții la studiul proceselor de tratare a apelor de adancime prin oxidare cu dioxid de clor și clor"/ Dalila Marșavina

2010: nr. 46: "Contribuții la studiul influenței unor substanțe chimice asupra îmbunătățirii curgerii lichidelor"/ Nicu Borș

2010: nr. 47: "Contribuții la obținerea biodieselului"/ Ioana Adela Bașa

2010: nr. 48: "Evaluarea și aplicarea procedeului de coagulare avansată la tratarea apelor de suprafață în scop potabil"/ Smaranda Mașu

2011: nr. 49: "Studii asupra posibilităților de îmbunătățire și optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele potabile și de fantănă cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare și a modelării matematice"/ Mirela-Nicoleta Calisevici

Domeniul: inginerie chimică; chimie industrială

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-581X

2006: nr. 1: "Tehnologii tradiționale și moderne la construcția podurilor din Banat"/ Arpad Ladislau Jancso

2006: nr. 2: "Studiul stabilității și ductibilității halelor metalice ușoare cu structuri în cadre cu secțiuni variabile de clasă 3 și 4"/ Ionel-Mircea Cristuțiu

2006: nr. 3: Studiul soluțiilor constructive și performanțelor structurale ale halelor ușoare cu structura realizată din profile de oțel formate la rece"/ Zsolt Nagy

2006: nr. 4: "Legislația de mediu românească raportată la cerințele comunității europene"/ Alina Elena Damian

2006: nr. 5: "Modernizarea stațiilor de epurare"/ Emanoel Segneanu

2006: nr. 6: "Contribuții la studiul condițiilor de stabilitate și rezistență a terasamentelor de cale ferată"/ Liviu Droașcă

2006: nr. 8: "Reabilitarea cursurilor de apă din zonele defavorizate"/ Diana Octavia Cormoș

2006: nr. 9: "Vertisolurile din Banat și efectul variației de volum asupra unor elemente constructive din amenajările funciare"/ Radu Bertici

2007: nr. 10: "Contribuții la modelarea ecohidrologică a unor sisteme acvatice"/ Claudia Flaminia Mocanu

2007: nr. 11: "Contribuții privind corelarea raportului optim între gradul de confort și consumul energetic al instalațiilor de încălzire și climatizare pentru clădiri cu funcționalități multiple"/ Ioan Silviu Doboși

2007: nr. 12: "Contribuții privind funcționarea optimizată a sistemelor de prevenire și combatere a incediilor la clădiri multfuncționale"/ Mihai Benga

2007: nr. 13: "Contribuții la optimizarea schemelor de amenajare, utilizând soluții non-structurale, dezvoltarea și aplicarea indiciilor de vulnerabilitate la inundații pentru diverse scări spațiale"/ Ștefania Florina Balica

2007: nr. 15:" Cercetări privind renaturarea corpurilor de apă puternic modificate"/ Mihaela Elisabeta Madar

2007: nr. 15: "Contribuții la studiul structurilor din lemn"/ Dorel Mihai

2007: nr. 16: "Studiul și modelarea proceselor de deferizare a apelor subterane prin metode subterestre directe (în situ)"/ Alina Irina Gîrbaciu

2007: nr. 17: "Contribuții la studiul acțiunii solicitărilor dinamice asupra fundațiilor și a terenului de fundare"/ Ion Alexandrescu

2007: nr. 18: "Contribuții la studiul sistemelor de mașini cu acțiune vibrantă și tehnologiilor folosite pentru lucrări de fundații"/ George Daniell Pană

2008: nr. 19: "Tehnici și metode optime de utilizare a materialelor geosintetice în lucrările de îmbunătățiri funciare"/ Attila Blenesi-Dima

2008: nr. 20: "Contribuții asupra modului de reducere a pierderilor de apă în sistemele centralizate de alimentare cu apă"/ Rodica Luminița Marinescu

2008: nr. 22: "Optimizarea funcționării unui sistem de gospodărirea apelor în perioade secetoase"/ Mihai Cătălin Nagy

2008: nr. 23: "Contribuții privind efectele evenimentelor accidentale asupra psihologiei ființelor umane"/ Svetlana Maria Vrgovici

2008: nr. 24: "Contribuții la calculul spațial al infrastructurilor centralelor hidroelectrice"/ Samuel Muj

2008: nr. 25: "Contribuții privind studiul stabilității masivelor de pământ"/ Alexandra Boldurean

2008: nr. 26: "Monitorizarea și reconstrucția ecologică a terenurilor la carierele de bauxită"/ Radu Petru Brejea

2008: nr. 27: "Interacțiunea irigații drenaj și impactul acestora asupra mediului in bazinul Crisurilor"/ Marinela Florica Bodog (Pașca)

2008: nr. 28: "Contribuții la studiul inundațiilor produse de avarierea lucrărilor de apărare"/ Ionela Codruța Bădăluță-Minda

2008: nr. 29: "Fenomene de retenție și mobilitate s fosforului în solurile si apele bazinului hidrografic Bistra-Județul Carș-Severin"/ Nicoleta Sorina Nemeș

2008: nr. 30: "Managementul integrat al calității solurilor și a apelor de suprafața din bazinul hidrografic Bega"/ Ioana-Alina Costescu

2008: nr. 31: "Impactul lucrărilor hidroameliorative si alte surse asupra calitătii apelor transfrontaliere în spațiul hidrografic Banat"/ Radu Nedelcu

2008: nr. 32: "Cercetări privind prognoza debitelor in perioada de secetă într-un bazin hidrografic amenajat"/ Marin Tălău

2008: nr. 33: "Contribuții la calculul și alcătuirea structurilor mixte din oțel-beton"/ Marina Lute

2008: nr. 34: "Contribuții la studiul unor sisteme eficiente de fundare pentru construcții speciale"/ carmen-Aurelia Peptan

2008: nr. 35: "Impactul modului de gospodărire a pădurilor din județul Caraș-Severin asupra solurilor forestiere"/ Cristian Dumitru Covaci

2008: nr. 36: "Măsuri agropedoameliorative de reconstrucție ecologică a unor soluri acide din județul Timiș"/ Ovidiu »imbota

2008: nr. 37: "Seismic retrofitting techniques based on metallic materials of RC and/or Masonry buildings"/ Adrian-Ioan Dogariu

2009: nr. 38: "Modernizarea sistemului hidrotehnic Timiș-Bega"/ Haric Panțu

2009: nr. 39: "Cercetări cu privire la soluții și procedee destinate industrializării lucrărilor de fundații"/ Hatam Hamed Rasool

2009: nr. 40: "Stabilizarea haldelor de steril din Banat și impactul asupra mediului și populației"/ Lavinia Diana Stroie

2009: nr. 41: "Tehnologii moderne de execuție și exploatare a depozitelor de deșeuri; studiu de caz Municipiul Oradea"/ Zoltan Attila Pasztai

2009: nr. 42: "Contribuții la studiul unor tehnologii de consolidare a alunecărilor de teren"/ Cimpoieru Cornel

2009: nr. 43: "Contribuții privind îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor locale din județul Gorj"/ Marius Bănică

2009: nr. 44: "Metode experimentale pentru aprecierea durabilității și realizarea reabilitării construcțiilor din beton armat"/ Cosmin Enuică

2009: nr. 45: "Contribuții la dezvoltarea unor betoane speciale"/ Liana Iureș

2009: nr. 46: "Cercetări privind unele particularități ale proiectării geotehnice in condițiile seismice din zona Banat-Timișoara"/ Octavian Chiriac Roman

2009: nr. 47: "Monitorizarea calității apelor subterane"/ Mihaela-Monica Crișan

2009: nr. 50: "Contribuții la optimizarea sistemelor locale și zonale de ridicare a presiunii apei reci"/ Ladislau Kardos

2009: nr. 52: "Application of friction stir welding in civil engineering"/ Florentina Ramona Gabor

2009: nr. 53: "Dual frame systems of buckling restrained braces"/ Sorin Bordea

2010: nr. 51: "Contribuții la calculul structurilor hidrotehnice îngropate în teren"/ Lăzărică Marinescu

2010: nr. 54: "Studiul proceselor de epurare a apelor reziduale provenite de la unitățile alimentare"/ Emilia Valentina Pantea

2010: nr. 55: "Contribuții la studiul unor factori de influență asupra stării tehnice a drumurilor din zona Banatului"/ Ciprian Costescu

2010: nr. 56: "Studii de drenaj eficiente tehnico-economic pentru terenurile cu exces de umiditate"/ Hălbac-Cotoară-Zamfir Rareș

2010: nr. 57: "Contribuții la monitorizarea scurgerii debitelor lichide ale raului Mureș în zona Arad"/ Maria Zaharie

2010: nr. 58: "Probleme ale eutrofizării lacurilor de acumulare"/ Valy Gianina Husaru

2010: nr. 59: "Studiul inundațiilor pe raul Timiș amenajat în conceptul "mai mult spațiu pentru rauri"/Viorel-Cătălin Aldescu

2010: nr. 60: "Secole de industrie în Banatul Montan. Evoluție și impact. Studiu de caz: UCM Reșița, Platforma Mociur"/ Adrian Chebuțiu

2010: nr. 61: "Analiza posibilităților și limitelor conceptelor de modelare a curgerilor în sistem 1D, 2D și 3D"/ Marie-Alice Ghițescu

2010: nr. 62: "Contribuții la optimizarea unor sisteme complexe de gospodărie integrată a apelor"/ Cristian Adrian Gîrbaciu

2010: nr. 63: "Optimizarea proiectării și exploatării sistemelor hidroedilitare"/ Remus Retezan

2011: nr. 64: "Analiza principiilor impactului minim al amenajărilor hidrotehnice asupra mediului"/ Ioana-Alina Popescu-Bușan

2011: nr. 65: "Fenomene de poluare a solului și apei-studiul unui tronson din bazinul hidrografic Bărzana"/ Adia Grozav

2011: nr. 67: "Contribuții la eficientizarea lucrărilor topografice în domeniul construcțiilor"/ Ion Nicolae Băbucă

2011: nr. 68: "Studiul influenței neomogenităților locale asupra proceselor de mișcare și transport din acvifer"/ Mihaela Violeta Bakoș

Domeniul: inginerie civilă

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7022

2007: nr. 1: "Contribuții privind monitorizarea și diagnoza parametrilor funcționali al transformatoarelor electrice din stațiile de transformare, prin folosirea bazelor de date complexe"/ Crsitina Băla

2007: nr. 4: "Sisteme de acționări electrice performante ce utilizează mașina sincronă cu magneți permanenți în comutație statică"/ Nicola-Valeriu Olărescu

2007: nr. 3 : "Contribuții la implementarea protecțiilor împotriva supratensiunilor în echipamentele de telecomunicații"/ Florentin Munteanu

2008: nr. 5: "High performance control of PM synchronous generator (PMSG) for wind energy conversion"/ Marius Fătu

2008: nr. 6: "Optimizarea mașinilor de inducție cu rotorul în scurtcircuit cuplate cu convertoare"/ Ana Bobăianu

2008: nr. 7: "Studiul poluării sistemelor electroenergetice de către mașinile electrice saturate de putere medie și mică"/ Marian Bobocea

2008: nr. 8: "Stabilitatea dinamică a sistemelor electroenergetice alimentate de la generatoare sincrone și generatoare asincrone"/ Ovidiu Stoian

2008: nr. 9: "Fast dynamics response of sensorless control of high speed surface permanent magnet synchronous motor drives"/ Razvan Ancuți

2008: nr. 10: " Determinarea parametrilor și caracteristicilor mașinilor electrice de inducție prin masurarea valorilor momentane"/ Marțian Moț

2008: nr. 11: "Sisteme de conducere cu reglaj vectorial, fără fir și fără traductoare pentru mărimi mecanice, destinate acționărilor electrice de curent alternativ"/ Liviu Băjan

2009: nr. 12: "BEGA- as a Starter/Generator with Vector Control"/ Vasile Coroban-Schramel

2009: nr. 13: "Contribuții la conducerea performantă a motoarelor sincrone cu poli proeminenți și comutație secvențială"/ Thomaq Koblara

2009: nr. 14: "Contribuții privind implementarea sistemelor de automatizare, masură și control în centralele termice cu cogenerare"/ Petrică Botezatu

2009: nr. 15: "Linear permanent magnet oscillatory machine and its control"/ Sorin-Cristian Agarliță

2009: nr. 16: ""Active Flux" based wide speed range motion sensorless control of permanent magnet synchronous machines"/ Mihaela Codruța Paicu

2010: nr. 17: "Contribuții la analiza în domeniul timp a variațiilor de funcționare a mașinii asincrone de putere redusă"/ Nicușor Totor

2010: nr. 18: "Contribuții privind estimarea în timp real a stării de încărcare și a unor parametri caracteristici la bateriile de tip LI-ION utilizate în industria auto"/ Adriana Trăistaru

2010: nr. 19: "Low cogging torque PMSM drives with rectangular current control"/ Alin Nicușor Știrban

2010: nr. 20: "Sensorless control of single phase PM brusheless DC motor drives"/ Liviu Ioan Iepure

2010: nr. 21: "New self-boost (Z-source) and boost DC-AC convertor topologies"/ Robert Antal

Domeniul: inginerie electrică

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7014

2007: nr. 1: "Contribuții la studiul convertoarelor utilizate la acționarea motoarelor asincrone"/Adrian Lazăr Șchiop

2007: nr. 2: "Contribuții la navigația roboților mobili autonomi utilizând rețele neuronale celulare"/ Ioan Gavriluț

2007: nr. 3: "Dezvoltarea sistemelor informatice pentru E-learning și realizarea de organizații educaționale virtuale"/ Constantin Marian Bucos

2008: nr. 4: "Contribuții la dezvoltarea și proiectarea turbo-codurilor binare și nebinare"/ Horia Gheorghe Balta

2008: nr. 5: "Contribuții la studiul teoretic și experimental al surselor de alimentare pentru cuptoarele de incălzire inductivă"/ Marin-Titus Tomșe

2008: nr. 6: "Concepția unor surse de curent de referință pentru circuite integrate CMOS"/ Radu Dan Mihăescu

2008: nr. 8: "Contribuții la marcarea transparentă a imaginilor în domeniul Transformatei Wavelet"/ Corina Alda Naforniță

2008: nr. 9: "Detection d'heterogeneites lineaires dans les textures directionnelles-applications a la detection de failles en sismique de reflexion"/ Ciprian David

2008: nr. 10: "Hierarchical object localization for robotic Bin Picking"/ Kay Erik Bohnke

2008: nr. 11: "Multi-sensor controlled assembly and application with manipulators"/ Philipp Roebrock

2008: nr. 13: "Human face analysis"/ Ioan Buciu

2009: nr. 13: "Contribuții la creșterea disponibilității sistemelor digitale complexe utilizând reconfigurarea autonomă dinamică"/ Mircea Mihăescu

2009: nr. 14: "Tehnici de aliniere a imaginilor utilizând estimare neparametrică de densitate de probabilitate"/ Daniela Fuiorea-Bulucea

2008: nr. 7: "Contribuții la localizarea surselor de zgomot utlizând instrumentație virtuală"/ Raul Ciprian Ionel

2009: nr. 15: "Contribuții la concepția unui convertor numeric/analogic în tehnologia CMOS"/ Mircea Tomoroga

2009: nr. 16: "Modelarea unui sistem de transport al fluidelor și algoritmi de estimare a timpilor de propagare la localizarea unei surse de zgomot"/ Marllene Dăneți

2009: nr. 17: "Contribuții la utilizarea noilor tehnologii informaționale în procesul de Elearning"/ Iasmina-Leila Ermalai

2009: nr. 18: "A compositional approach to hand gesture recognition"/ Georgiana Sârbu-Doagă

2009: nr. 19: "Mathematical analysis and optimisation of offline programmed robot cells in industrial applications"/ Michael Kleinkes

2009: nr. 20: "Contribuții la analiza și îmbunătățirea performanțelor turbo codurilor în canale cu fading plat"/ Maria Kovaci

2009: nr. 21: "Contribuții privind optimizarea sistemelor folosind tehnica Triz"/ Coșer Mircea

2009: nr. 22: "Contribuții la optimizarea transmisiei pe canale radio, folosind funcții Wavelet"/ Marius Oltean

2010: nr. 23: "Cercetări privind concepția și proiectarea oscilatoarelor sinusoidale integrate în tehnologie CMOS"/ Drăgoi Beniamin

2010: nr. 24: "Contribuții privind utilizarea filtrelor Kalman în telecomunicații"/ Gal Janos

2010: nr. 25: "Contribuții la utilizarea tehnologiilor video în învățămantului electronic"/ Mihai Ionuț Onița

2010: nr. 26: "Contribuții la utilizarea noilor tehnologii informaționale în diaporama digitală"/ Cristian »ecu

2010: nr. 27: "Contribuții la monitorizarea calității energiei electrice"/ Ciprian Ovidiu Miron Dughir

2010: nr. 29: "Contribuții privind îmbunătățirea calității puterii absorbite în sistemele de alimentare C.A.-C.C."/ Mircea-Ilie Băbăiță

2010: nr. 30: "Contribuții la dezvoltarea sistemelor optice de comunicații cu acces multiplu prin diviziunea în COD (OCDMA)"/ Radu Ion Lucaciu

2010: nr. 32: "Complex wavelet transform: application to denoising"/ Ioana Adam

2010: nr. 33: "Contribuții la tehnicile de prelucrare a semnalului electrocardiografic"/ Călin Mihai Simu

2010: nr. 28: "Some methods to increase network resilience and recovery performance"/ Florin-Josef Lătărețu

Domeniul: electronică; telecomunicații

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8967

2007: nr. 1: "Contribuții la îmbunătățirea performanțelor termice și la ecologizarea aparatelor de sterilizare a instrumentelor medicale"/ Liliana Daniela Moșteoru

2007: nr. 2: "Etude de l'interaction laser matiere dans le cas des polymeres semi-transparents: application au soudage des polymeres"/ Mariana Ilie

2007: nr. 3: "Contribuții privind îmbunătățirea performanțelor echipamentelor mecanizate de tăiere termică"/ Puiu C?neparu

2007: nr. 4: "Aspecte privind strategii de dezvoltare specifice întreprinderilor mici și mijlocii în vederea alinierii la cerințele europene"/ Marius-Cătălin

2007: nr. 5: "Optimizarea procesului de încărcare prin sudare în mediu de gaz protector cu rată mare de depunere-încărcarea prin sudare MAG cu electrod bandă"/ Corina-Dana June

2007: nr. 6: "Contribuții la reducerea intensității energetice în județul Bihor"/ Gheorghe Marcel Mocuța

2008: nr. 8: "Studii privind optimizarea tehnicii de reverse engineering la realizarea produselor injectate din materiale plastice"/ Cristian Cosma

2008: nr. 9: "Aspecte privind evaluarea riscului ca sursă a deciziei la nivelul firmei"/ Cristian Dan Duran

2008: nr. 10: "Contribuții la optimizarea sistemelor tehnologice de uscare a produselor cerealiere"/ Laurențiu Călin

2008: nr. 11: "Senzori nanostructurați pentru sistemele de sudare hibride laser-arc"/ Sorin Vasile Savu

2008: nr. 12: "Optimizarea constructiv-funcțională a roboților mobili patrupezi"/ Steliana Vatau

2008: nr. 13: "Contribuții privind managementul îmbunătățirii continue în sistemele inginerești"/ Marcel Mircea Pîrvu

2009: nr. 15: "Contribuții la managementul energiei și transformării în industria militară, în contextul "Jocului" suprastatal"/ Mihaiel Sorin Vartolomei-Malenovschi

2009: nr. 16: "Cercetări teoretice și experimentale privind activarea cu ultrasunete a proceselor de curgere a materialelor polimerice"/ Nicușor Alin Sîrbu

2009: nr. 17: "Considerații privind managementul întreprinderilor mici și mijlocii sin industria rom?nească în contextul integrării europene"/ Gabriela-Mariana Leuca

2009: nr. 18: "Cercetări privind modele, metode și mijloace de mentenanță industrială aplicată în domeniul nuclear"/ Vasile Anghel

2009: nr. 19: "Optimizarea tehnologică a prelucrării materialelor cu jet de fluid cu abraziv"/ Branco Petrovici

2009: nr. 20: "Contribuții teoretice și experimentale privind producerea de biogaz din deșeuri de biomasă"/Adrian Eugen Cioablă

2009: nr. 24: "Contribuții privind reducerea deformațiilor și tensiunilor la sudarea tablelor subțiri utilizate în construcția vagoanelor"/ Gabriella Magdalena Meszar

2009: nr. 21: "Contribuții la studiul termic al funcționării cutiilor de osii cu lagăre de rostogolire, la trenuri de mare viteză"/ Cristian-Ioan Damian

2009: nr. 22: "Contribuții privind sudarea oțelurilor acoperite"/ Aurelian Vasile Magda

2009: nr. 23: "Programarea off-line a roboțiilor industriali pe baza modelului matematic al proceselor tehnologice de șlefuire"/ Andrei Komjaty

2010: nr. 25: "Contribuții privind proiectarea, realizarea și implementarea sistemeului de management al calității în întreprinderile mici și mijlocii din Romania"/ Boglarka Lilla Debelka

2010: nr. 26: "Modelarea geometrică, ca tehnica de cuplare a sistemelor CAD-CAM de concepție și fabricație a entităților geometrice"/ Sorin George Lemac

2010: nr. 27: "Modelarea procesului de sudare laser în regim Keyhole a materialelor metalice"/ Remus Boboescu

Domeniul: inginerie

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-4937

2006: nr. 2: "Implante chirurgicale. Studii și cercetări în vederea omologării"/ Lucian Rusu

2006: nr. 4: "Studiul prelungirii durabilității conductelor de transport produse petroliere"/ Ovidiu Brînzan

2006: nr. 5: "Stabilirea de baze de date pentru diagnosticarea hepatitelor virale prin analiza imaginilor ficatului obținute prin tomografiere"/ Adriana Albu

2007: nr. 6: "Utilizarea microagregatelor eoliene în componența unor sisteme complexe"/ Călin Gavril Dubău

2007: nr. 7: "Contribuții la modelarea și simularea proceselor de sudare cu arc electric în mediu de gaze protectoare (Ar, CO2) (Sinteză)"/ Lenuța Suciu

2007: nr. 8: "Studii teoretice și experimentale asupra surselor și nivelului de vibrații la unele tipuri de mașini de țesut"/ Cosmina Vigaru

2007: nr. 9: "Studii și cercetări privind mecanismele schimbului de căldură în procesele de vaporizare a hidrocarburilor"/ Virgil Stoica

2007: nr. 10: "Contribuții teoretice și experimentale privind rezistența și durata de viață a cuplajelor"/ Marius-Beniamin Fezecaș

2007: nr. 11: "Cercetări privind comportarea materialelor destinate implantării osoase conform normelor europene de calitate"/ Camelia Demian

2007: nr. 12: "Contribuții asupra producerii și îmbinării prin sudare a unor table subțiri din materiale compozite metalice cu matrice din aliaj de aluminiu"/ Remus Belu-Nica

2007: nr. 13: "Idetificarea dinamică a turbinelor hidraulice tangențiale de tip Pelton"/ Adriana Corina Catanase

2007: nr. 14: "Simulări numerice pentru mișcări cu constrângeri mecanice și ciocniri"/ Cristina Basarabă-Oprițescu

2007: nr. 15: "Modele de reconstrucție a mâinii umane și a funcțiilor sale"/ Loredana-Mihaela Ungureanu

2007: nr. 16: "Contribuții teoretice și experimentale privind aplicarea șocurilor în procesul de lucru al separatorului cu bandă, de la mașinile de treierat mazăre verde"/ Gheorghe-Vasile Abrudan

2007: nr. 18: "Studiul biocopatibilității implantelor chirurgicale din aliaje de titan in organismul uman"/ Voicu Adrian

2008: nr. 20: "Contribuții la studiul și cercetarea comportării arcurilor de tip flexicoil de la locomotiva electrică CFR 060-EA de 5100 kw"/ Luisa-Izabel Dungan

2008: nr. 17: "Studiul inflenței ansamblului roată-șină în condiții de exploatare asupra structurii liniei de tramvai"/ Ioan Goia

2008: nr. 19: "Studii și cercetări asupra comportării mecanice a unor materiale compozite pentru frînarea vehiculelor feroviare"/ Alin Daniel Rus

2008: nr. 21: "Contribuții la optimizarea parametrilor cuplei elastice si a inflenței acesteia asupra circulației în curbă a locomotivelor cu boghiuri articulate"/ Gabriel Vasile Ursu-Neamț

2008: nr. 22: "Metode nuemrice de calcul al câmpurilor tridimensionale in distribuitorul și rotorul turbinei Kaplan"/ Daniel-Iosif Balint

2008: nr. 23: "Contribuții privind aportul centralei pe cărbune ROMAG TERMO la poluarea aerului și măsuri pentru reducerea acesteia"/ Lelia Dobjanschi

2008: nr. 24: "Cercetări privind abordarea sistemico-cibernetică, în corelație cu răspunderea civilă, penală și administrativă a circulației pe durumurile publice și a implicațiilor asupra mediului"/ Mariana Dora Forțofoi

2008: nr. 25: "Cercetări asupra rigidității unei mașini pentru încercări de conductori și cabluri cu lungimi de peste 10m"/Gheorghe Cornea

2008: nr. 26: "Contribuții privind biomecanica și recuperarea postoperatorie a articulației genunchiului cu implant restaurator total"/ Ionică Cărăbaș

2008: nr. 27: "Studiul influenței constructiei și condițiilor de utilizare asupra fiabilității cablurilor din oțel"/ Gherjon Lorand Toth

2008: nr. 29: "Contribuții la studiul fenomenului de trecere a căldurii cu schimbare de fază, utiliz?nd sisteme cu tuburi paralele"/Adina Petronela Cîrtog

2008: nr. 29: "Studiul durabilității organelor active la mașini de frezare a îmbrăcăminților rutiere"/Ioan Doru Daș

2008: nr. 30: "Contribuții privind sinteza optimală a sistemelor optice și a caracteristicilor de proces, specifice prelucrării cu laser"/Cosmin Laurențiu Ionescu

2008: nr. 31: "Studii teoretice și experimentale privind sarcinile induse de vânt asupra unei structuri mecanice aplicații la o structură de antenă parabolică"/Dorin Gheorghe Simoiu

2008: nr. 32: "Studiul unei familii de rețele axiale reversibile cu aplicații la proiectarea turbomașinilor"/Ionel Doru Baciu

2008: nr. 33: "Cercetări teoretice și experimentale privind întocmirea cadastrului de mediu pentru municipiul Târgu-Jiu"/ Nicolae Giorgi

2008: nr. 34: "Contribuții privind valorificarea ecologică a deșeurilor din cauciuc"/ Ina Liliana Vodislav\

2008: nr. 35: "Contribuții privind gestionarea deseurilor industriale și menajere în contextul dezvoltării durabile a județului Gorj"/ Liliana Vîlceanu

2008: nr. 36: "Contribuții privind recuperarea, prin protezare, a funcțiilor mecanice ale membrului superior uman"/ Daniela Gherghel

2008: nr. 37: "Cercetări privind arderea combinată a biomasei cu cărbune"/ Gavrilă Trif-Tordai

2008: nr. 38: "Contribuții privind cercetarea arderii în strat fluidizat a biomasei"/ Adrian-Iulian »enchea

2008: nr. 39: "Cercetări privind realizarea precurățirii și preuscării semințelor de cereale prin fluidizare cu aer la temperatura ambiantă"/ Radu Ioan Tărcăet

2008: nr. 40: "Cercetări asupra factorilor care inflențează capacitatea de aspirație a ventilatorului transversal"/ Ioan Marcel Indre

2008: nr. 41: "Modelarea, dezvoltarea și testarea implanturilor pentru coloana vertebrală"/ Dan Ioan Stoia

2008: nr. 42: "Considerații teoretice si experimentale privind realizarea computerizată a tiparelor, cu ajutorul manechinelor virtuale pentru design vestimentar"/ Andreea Anca Șimon

2008: nr. 43: "Metode și echipamente de izolare antivibratorie a preselor mecanice"/ Amalia-Virginia Țîrdea

2008: nr. 44: "Cercetări teoretice și experimentale privind posibilitățile de valorificare a energiei solare ca sursă nepoluantă"/ Diana Silaghi

2008: nr. 45: "Contribuții privind acționarea pneumatică a dispozitivelor de protezare și susținere a scheletului uman"/ Liliana Drăgan

2008: nr. 46: "Cercetări privind conducerea automată a procesului de prelucrare primară a legumelor și fructelor"/ Marius Buzera

2008: nr. 47: "Sistem inteligent de protezare pentru membrul superios"/ Karoly Menyhardt

2008: nr. 48: "Cercetări teoretice și experimentale privind cogenerarea cu motor M.A.I., funcționând cu bio-combustibil"/ Nicolae Lontiș

2008: nr. 49: "Cercetări privind comportarea neliniară a unor sisteme mecanice cu discontinuități datorate ciocnirii"/ Nagy Ramona

2009: nr. 50: "Contribuții privind controlul noxelor pentru motoare Diesel cu injecție directă de foarte înaltă presiune"/ Radu Thuma

2008: nr. 51: "Cercetări privind efectele reglajelor efectuate între inspecțiile tehnice asupra performanțelor tehnico-funcționale si a nivelului noxelor pentru autovehicule rutiere urbane"/ Ferenc Volloncs

2009: nr. 52: "Cercetări teoretice și experimentale privind optimizarea izolării fonice în transporturile feroviare"/ Dan Simion Stepan

2009: nr. 53: "Analiza multicriterială a circuitelor energorecuperative mono și multibuclă destinate încercării și rodării transmisiilor prin agrenaje"/ Carmen Dorina Meșteroiu

2009: nr. 54: "Studii și cercetări privind funcționarea condesatorului de abur al turbinei de 330 MW, în condițiile variației parametrilor funcționali și constructivi"/ Ovidiu Săftoiu

2009: nr. 55: "Contribuții privind influența stării de tensiune și deformație a sistemelor optomecanice asupra calității imaginii"/ Horea Nicolae Hora

2009: nr. 56: "Contribuții la analiza și sinteza mecanismelor cu came și bare"/ Eugen-Sever Zăbavă

2009: nr. 57: "Identificarea dinamică a turbinelor cu dublu flux"/ Daniel Cătălin Stroiță

2009: nr. 58: "Cercetări privind influența stării amestecului carburant și a naturii combustibilului asupra performanțelor și gradului de poluare ale unui motor cu aprindere prin scanteie cu injecție în poarta supapei"/ Adrian Irimescu

2009: nr. 59: "Applications de l’analyse fractale dans le cas de rupture dynamique"/ Claudia Secrieru

2009: nr. 60: "Cercetări privind aplicarea conceptelor ingineriei inverse în modelarea structurilor biomecanice"/ Larențiu Culea

2009: nr. 61: "Modelarea numerică și experimentală a curgerii în pompele centrifuge"/ Adrian Ciprian Stuparu

2009: nr. 62: "Metode și algoritmi de prelucrare a semnalelor de vibrații"/ Cristiana Căplescu

2009: nr. 63: "Cercetări privind interacțiunea dintre automobilul echipat cu motor cu ardere internă și mediu"/ Adriana Tokar

2009: nr. 64: "Contribuții privind studiul sistemelor mecanice cu legături unilaterale și frecare"/ Oana Petcoviciu

2009: nr. 65: "Cercetări privind influența tensiunii medie și a gradului de asimetrie asupra vitezei de propagare a fisurii pentru un oțel carbon"/ Cernescu Anghel Vasile

2009: nr. 66: "Optimizarea parametrilor constructivi și de fiabilitate a structurilor tribologice turnate și sinterizate din bazalt"/ Aristică-Mihai Pleniceanu

2009: nr. 67: "Informatizarea și clasarea datelor experimentale de zgomote și vibrații"/ Felicia Dragu

2009: nr. 68: "Monitorizarea parametrilor mecanici prin soluții wireless și internet"/ Ionel-Valentin Nicolae

2009: nr. 69: "Contribuții privind eficientizarea metodelor și tehnicilor din activitățile criminalistice, inclusiv prin utilizarea termomecanicii în balistică"/ Cristian Neghină

2009: nr. 70: "Cercetări privind impactul sistemelor de transport asupra mediului"/ Ileana Negrea

2009: nr. 71: "Studii și cercetări privind construcția și funcționarea motoarelor cu ardere internă cu scaune de supapă sinterizate"/ Adela Filip

2009: nr. 72: "Contribuții la studiul efectului de concentrare a tensiunilor cu aplicații în mecanica ruperii"/ Radu-Marcel Negru

2010: nr. 73: "Contribuții la studiul și cercetarea schimbătoarelor de căldură compacte, din aluminiu, cu nervuri ondulate"/ Paul Ilieș

2010: nr. 74: "Cercetări privind rezistența unor aliaje de magneziu cu aplicații în industria de automobile"/ Valentin Eugen Moise

2010: nr. 75: "Studiu teoretic și experimental privind calitatea aerului în zone aeroportuare"/ Gabriel Apostol

2010: nr. 76: "Contribuții la ridicarea performanțelor funcționale ale contoarelor pentru lichide"/ Florin Silaghi

2010: nr. 77: "Cercetări privind captarea CO2 rezultat din arderea combustibililor fosili sau neconvenționali"/ Dumitru Cebrucean

2010: nr. 78: "Contribuții privind implementarea unor tehnici noninvazive avansate de investigație a deformațiilor de coloană vertebrală"/ Alis Gugoașă Garaiman

2010: nr. 79: "Aspecte teoretice și experimentale asupra tenacității dinamice a materialelor"/ Ramona Maria Sechei

2010: nr. 81: "Contribuții privind studiul durabilității cablurilor din oțel și oțel-aluminiu"/ Herman Segal

2010: nr. 82: "Vibrații și vibropercuții în sisteme electromecanice"/ Ioan Lupu

2010: nr. 83: "Contribuții la optimizarea cu calculatorul a mașinilor de prelucrare prin eroziune electrică cu fir"/ Alin Vasile Mnerie

2010: nr. 84: "Studiul teoretic și experimental de rezistență și deformabilitate a materialelor compozite utilizate în domeniul transporturilor"/ Ion Chincea

2010: nr. 86: "Research on impact of the EU climate-energy package on Romanian industrial activities"/ Dorel Cicirone Bădescu

2011: nr. 87: "Studii și cercetări privind nivelul noxelor măsurate la inspecțiile tehnice pentru autoturisme, în raport cu tipul, durata și condițiile de exploatare a acestora"/ Petru Narcis Uricanu

2011: nr. 89: "Contribuții la studiul tensiunilor și al deformațiilor arcurilor elicoidale ale vehiculelor feroviare pentru optimizarea comportării acestora în exploatare"/ Maria Lăutaru

Domeniul: inginerie mecanică; construcții de mașini

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7707

2007: nr. 1: "Contribuții la îmbunătățirea dependabilității și securității informației"/ Rodica Țirtea

2008: nr. 2: "Contribuții la implementarea, evaluarea și îmbunătățirea performanțelor tehnicilor de căutare asincrone în cadrul programării bazate pe constrângeri distribuite"/ Ionel Muscalagiu

2007: nr. 4: "Cercetări privind cresterea performanțelor rețelelor neuronale într-un mediu de calcul distribuit"/ Sorin Babii

2008: nr. 5: "Das Service-Management eines it-outsourcingprojektes durch ITIL-Bestpractices, It-Outsourcing Kostenoptimiert planen und steuern"/ Norbert Neidenbach

2008: nr. 6: "Das Geschaftsmodell (Business Model) MDS (Managed Desktop Support) im It-Outsourcing, Leistungserbringung im Rahmen des MDSGeschaftsmodells"/ Edwin Wolf

2008: nr. 7: "Minimizarea sistemelor decizionale multivalente deterministe și nedeterminate"/ Adrian Zafiu

2008: nr. 8: "Contributions to the development of Real-Time programming techniques and technologies"/ Daniel Iercan

2008: nr. 9: "Contribuții referitoare la configurarea optimală prin prisma performanță-fiabilitate a unor rețele de dispozitive de achiziția datelor cu aplicabilitate la excavatoarele cu cupe"/ Laurenția Timar

2008: nr. 10: "Recunoașterea șirurilor numerice scrise de mână"/ Dan Cireșan

2009: nr. 11: "Contributions to the modelling and the use of software product lines"/ Emanuel »undrea

2008: nr. 12: "On the design of floating point units for interval arithmetic"/ Alexandru Amăricăi

2008: nr. 13: "Simulation based reliability assessment of quantum circuits"/ Oana Boncalo

2009: nr. 14: "Developing automatic synthesis methodologies for quantum circuits using genetic algorithms"/ Cristian Ruican

2008: nr. 15: "Cercetări ale eficienței metodelor de creștere a dependabilității la treapta cache a unei ierarhii de memorii"/ Ovidiu+Constantin Novac

2009: nr. 16: "Towards understanding and quality assessment of enterprise software systems"/ Cristiana Marinescu

2009: nr. 17: "Contribuții la creșterea disponibilității, scalabilității și securității sistemelor de comunicație"/ Valer Bocan

2009: nr. 18: "Reverse engineering object-oriented distributed systems"/ Dan-Călin Cosma

2009: nr. 19: "Sistem informatic educațional pentru geometrie"/ Anca Elena Iordan

2009: nr. 20: "Problema consensului în calculul tolerant la erori"/ Versavia Maria Ancușa

2009: nr. 21: "A data security perspective on information transmission over distributed systems"/ Răzvan Virgil Bogdan

2009: nr. 5: "Contribuții la optimizarea resurselor în rețele locale fără fir"/ Sebastian Fuicu

2010: nr. 22: "Contribuții la antrenarea rețelelor neuronale. Învățarea pe baza corecției erorii cu exemple negative"/ Cosmin Cernăzanu-Glăvan

2009: nr. 23: "A grid service layer for shared data programming"/ Dacian Florin Tudor

2009: nr. 24: "A novel client-driven perspective on class hierarchy understanding and quality assessment"/ Petru Florin Mihancea

2010: nr. 27: "Generic mechanism to extend object-oriented programing languages. The reverse inheritage class relationship"/ Ciprian-Bogdan Chirilă

2009: nr. 25: "Contribuții la optimizarea resurselor în rețele locale fără fir"/ Sebastian Fuicu

2010: nr. 26: "Contribuții la îmbunătățirea performanței sistemelor cu microprocesor"/ Răzvan Traian Chevereșan

2010: nr. 28: "Contribuții privind utilizarea stenografiei în protecția și transmiterea datelor"/ Daniela Natalia Stănescu

2010: nr. 29: "Reliable implementations for cryptographic systems with testability facilities"/ Flavius-Gabriel Oprițoiu

2010: nr. 31: "Formal representation and reasoning for microcoscopic medical image-based prognosis. Application to breast cancer grading"/ Adina Eunice Tuțac

2010: nr. 32: "Sistem informatic pentru învățămantul deschis la distanță în artele vizuale"/ Dumitru Penteliuc-Cotoșman

2011: nr. 33: "Advanced scheduling techniques in virtualized multi-core systems"/ Georgiana Irina Macariu

înapoi la TEZE UPT

Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7855

2007: nr. 1: "Noi pigmenți termorezistenți și comportarea lor în glazuri și coloranți ceramici"/ Bartis Tihamer

2007: nr. 2: "Studii asupra parametrilor care influențează culoarea glazurilor ceramice cu ioni tranziționali"/ Radu-Ioan Lazău

2007: nr. 3: "Cercetări teoretice și experimentale privind deformarea plastică hidraulică a pieselor cu pereți subțiri"/ Ioan Pernevan

2008: nr. 4: "Sinteza unor oxizi, compuși oxidici și soluții solide oxidice prin metode combustiei"/ Robert Gabriel Ianoș

2008: nr. 5: "Contribuții privind matrițarea semisolidă a oțelurilor de construcții"/ Daniela-Cătălină Stoica

2008: nr. 6: "Studii și cercetări privind coportamentul oțelurilor de îmbunătățire tratate termochimic prin nitrurare"/ Mihaela-Corina Floarea

2008: nr. 7: "Utilizarea metodelor neconvenționale în sinteza unor materiale cu proprietăți dirijate"/ Zoltan Ecsedi

2008: nr. 8: "Aptitudinea la sudarea prin frecare a oțelurilor tratate termic și termochimic"/ Adrian Iulian Moșilă

2008: nr. 9: "Studii și cercetări asupra procesului de sudare sub strat de flux, de mare productivitate"/ Gheorghe Găvănescu

2008: nr. 10: "Cercetări asupra procesului de realizare a îmbinărilor sudate "alb-negru""/ Dragoș-Viorel Ștefan

2008: nr. 11: "Metode de obținere și de prelucrare a biomaterialelor pentru proteze umane"/ Radu Alexandru Roșu

2008: nr. 12: "Inflența imperfecțiunilor îmbinărilor sudate ale structurilor din polietilenă de înaltă densitate asupra comportării mecanice"/ Alin Constantin Murariu

2009: nr. 14: "Modalități de creștere a fiabilității reperelor de autoturisme"/ Sorin Vlad Igreț

2009: nr. 15: "Utlizarea metodelor neconveționale în sinteza unor compuși oxidici din sisteme SiO2-Al2O3-MxOy"/ Silvana Ianoșev

2009: nr. 16: "Cercetări privind influența proceselor fizico-chimico-metalurgice ce au loc la interfețele cristalizor-zgură-oțel lichid"/ Monika Erika Popa

2009: nr. 17: "Studii și cercetării privind compartarea la prelucrare plastică a oțelurilor inoxidabile termostabile"/ Jane Magaon

2010: nr. 18: "Studii și cercetări asupra duratei de viață a rezistorilor electrici"/ Cosmin Locovei

2010: nr. 19: "Cercetări privind optimizarea sistemelor de uscare prin congelare a alimentelor-analiza comportamentală a materialelor metalice și a alimentelor"/ Gabriela-Victoria Anghel

2011: nr. 21: "Wear resistance improvement of titatium by surface alloying using electron beam irradiation"/ Călin Marius Pogan

Domeniul: ingineria materialelor; știința materialelor

înapoi la TEZE UPT