TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN 2012


004 Știința și tehnologia calculatoarelor

070 Jurnalism

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

502/504 Știința mediului înconjurător

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală

63 Stiințe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

81 Lingvistică

82 Literatură

93/94 Istorie

Teze de doctorat ale Universității “Politehnica” din Timișoara


004 Știința și tehnologia calculatoarelor


1 - ANGHEL, CĂTĂLIN.

Securizarea sistemelor informatice și de comunicații prin criptografia cuantică : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cătălin Anghel ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

50 p. : sch. ; 30 cm.

IV 8512; 004.78/A58


2 - ANGHEL, CĂTĂLIN.

Securizarea sistemelor informatice și de comunicații prin criptografia cuantică : teză de doctorat / drd. ing. Cătălin Anghel ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

140 f. : sch. ; 30 cm.

IV 8502; 004.78/A58


3 - CODREȘ, ARTHUR BOGDAN.

Contribuții privind rețelele neuronale artificiale în identificarea și conducerea proceselor : rezumatul tezei de doctorat / Arthur Bogdan Codreș ; cond. șt. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

44 p.; 20 cm.

IV 8568; 004/A84


4 - CODREȘ, ARTHUR BOGDAN.

Contribuții privind rețelele neuronale artificiale în identificarea și conducerea proceselor : teză de doctorat / Arthur Bogdan Codreș ; cond. șt. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p.; 30 cm.

IV 8548; 004/A84


5 - DRAGOMIR, FLORENTINA LOREDANA.

Contribuții la elaborarea sistemelor multiagent aplicate în comerțul electronic : rezumatul tezei de doctorat / Florentina Loredana Dragomir ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

53 p.; 20 cm.

II 39854; 004/D72


6 - DRAGOMIR, FLORENTINA LOREDANA.

Contribuții la elaborarea sistemelor multiagent aplicate în comerțul electronic : teză de doctorat / Florentina Loredana Dragomir ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

202 p.; 30 cm.

IV 8553; 004/D72


7 - POSTOLACHE, FLORIN.

Contribuții la achiziția și structurarea cunoștințelor în sisteme inteligente pentru diagnoza defectelor : rezumatul tezei de doctorat / Florin Postolache ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

55 p.; 20 cm.

II 39853; 004/P86


8 - POSTOLACHE, FLORIN.

Contribuții la achiziția și structurarea cunoștințelor în sisteme inteligente pentru diagnoza defectelor : teză de doctorat / Florin Postolache ; cond. șt. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

213 p.; 30 cm.

IV 8552; 004/P86

top

070 Jurnalism


9 - ȚUCA, MARIUS.

Personajul mediatic : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Marius Țuca ; coordonator științific : prof. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

pag. multipl. ; 30 cm.

IV 8566; 070/T90


10 - ȚUCA, MARIUS.

Personajul mediatic : teză de doctorat / doctorand : Marius Țuca ; coordonator științific : prof. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

230 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8558; 070/T90

top

33 Științe economice


11 - BERDE, VIORINA MARIA.

Politicile publice europene și rolul lor în atenuarea disparităților regionale din Europa : rezumatul tezei de doctorat / drd. Viorina Maria Berde ; cond. șt. prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure. - Galați, 2012.

45 f. ; 30 cm.

IV 8646; 339.924/B47


12 - BERDE, VIORINA MARIA.

Politicile publice europene și rolul lor în atenuarea disparităților regionale din Europa : teză de doctorat / drd. Viorina Maria Berde ; cond. șt. prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure. - Galați, 2012.

396 f. ; 30 cm.

IV 8645; 339.924/B47


13 - MISTREANU, MIHAELA-CARMEN.

Specializarea economiei românești ca factor de creștere a competitivității pe piața internațională : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mihaela-Carmen Mistreanu (Muntean) ; cond. șt. prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați, 2011.

42 p. ; 21 cm.

II 39836; 338.3/M80


14 - MISTREANU, MIHAELA-CARMEN.

Specializarea economiei românești ca factor de creștere a competitivității pe piața internațională : teză de doctorat / drd. Mihaela-Carmen Mistreanu (Muntean) ; cond. șt. prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați, 2011.

295 p., xx, [39] f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8543; 338.3/M80


15 - OPREA, RADU ADRIAN.

Antreprenoriatul în perioada de criză economică și financiară : metode de adaptare și supraviețuire : rezumatul tezei de doctorat / drd. ec. Radu Adrian Oprea ; conducător de doctorat : prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

62 p. : fig., diagr. 31 cm.

IV 8606; 338.1/.3/O-64


16 - OPREA, RADU ADRIAN.

Antreprenoriatul în perioada de criză economică și financiară : metode de adaptare și supraviețuire : teza de doctorat / drd. ec. Radu Adrian Oprea ; conducător de doctorat : prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

229 p. : fig., tab. ; 31 cm.

IV 8590; 338.1/.3/O-64


17 - PRIPOAIE, SILVIU.

Modele de identificare și cuantificare a economiei subterane : rezumatul tezei de doctorat / drd. ec. Silviu Pripoaie ; cond. șt. prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați, 2012.

60 p. ; 21 cm.

II 40275; 336.22/P92


18 - PRIPOAIE, SILVIU.

Modele de identificare și cuantificare a economiei subterane : teză de doctorat / drd. ec. Silviu Pripoaie ; cond. șt. prof. univ. dr. Ancuța Daniela Șarpe. - Galați, 2012.

[261] f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8501; 336.22/P92


19 - RADU, RIANA IREN.

Situațiile financiare, sursă importantă de informație în procesul decizional : rezumatul tezei de doctorat / Riana Iren Radu ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

35 p.; 20 cm.

II 40272; 336.7/R11


20 - RADU, RIANA IREN.

Situațiile financiare, sursă importantă de informație în procesul decizional : teză de doctorat / Riana Iren Radu ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

301 p.; 30 cm.

IV 8498; 336.7/R11

top

34 Drept. Jurisprudență


21 - DÎMBU, DUMITRU.

Studiu comparat privind specificitatea managementului carierei în sistemul judiciar (Romania versus alte state memebre U.E) : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dumitru Dîmbu ; coordonatori științifici : prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu, prof. univ. dr. drept Cornelia Lefter. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

45 p. ; 21 cm.

II 39855; 347.9/D42


22 - DÎMBU, DUMITRU.

Studiu comparat privind specificitatea managementului carierei în sistemul judiciar (Romania versus alte state memebre U.E) : teză de doctorat / drd. Dumitru Dîmbu ; coordonatori științifici : prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu, prof. univ. dr. drept Cornelia Lefter. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

219 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8555; 347.9/D42


23 - ORAC, MĂDĂLINA CAMELIA.

Politica regională în contextul integrării europene : rezumatul tezei de doctorat / Madălina Camelia Orac ; cond. șt. Dănuț Tiberius Epure. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

47 p.; 20 cm.

II 39847; 341.1(4)/O-70


24 - ORAC, MĂDĂLINA CAMELIA.

Politica regională în contextul integrării europene : teză de doctorat / Madălina Camelia Orac ; cond. șt. Dănuț Tiberius Epure. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

401 p.; 30 cm.

IV 8522; 341.1(4)/O-70

top

502/504 Știința mediului înconjurător


25 - BOȘNEAGA, ALINA.

Cuantificarea gradului de poluare a solului : rezumatul tezei de doctorat / Alina Boșneaga ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p.; 20 cm.

II 39892; 502/504/B71


26 - BOȘNEAGA, ALINA.

Cuantificarea gradului de poluare a solului : teză de doctorat / Alina Boșneaga ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

201 p.; 30 cm.

IV 8582; 502/504/B71


27 - CĂLDĂRARU, COSTELA AURELIA.

Metodologii științifice de monitorizare a ecosistemelor acvatice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Costela Aurelia Căldăraru ; coord. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

48 p. ; 21 cm.

II 39971; 504.4/C13


28 - CĂLDĂRARU, COSTELA AURELIA.

Metodologii științifice de monitorizare a ecosistemelor acvatice : teză de doctorat / drd. Costela Aurelia Căldăraru ; coord. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

[6], 202 f., [16] ; 30 cm.

IV 8627; 504.4/C13


29 - NEGRUȚU, CARMELIA-MARIANA.

Estimarea, corecția și analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea și fluxurile atmosferice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Carmelia Mariana Negruțu (Dragomir) ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2011.

44 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39898; 504.3/N42


30 - NEGRUȚU, CARMELIA-MARIANA.

Estimarea, corecția și analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea și fluxurile atmosferice : teză de doctorat / drd. Carmelia Mariana Negruțu (Dragomir) ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2011.

206 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8602; 504.3/N42


31 - STRATULAT, ELENA.

Gazeificarea biomasei în scopul recuperării energetice și protecției mediului : teză de doctorat / Elena Stratulat ; cond șt. Tănase Panait. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

169 p.; 30 cm.

IV 8633; 502/504/S75

top

53 Fizică


32 - GIUȘCĂ, LAURA ANGELICA.

Contribuții privind analiza conceptuală a rețelelor de traductoare ultrasonore cu aplicații în imagistica medicală : rezumatul tezei de doctorat / Laura Angelica Giușcă ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

60 p.; 20 cm.

II 39828; 530.1/G59


33 - GIUȘCĂ, LAURA ANGELICA.

Contribuții privind analiza conceptuală a rețelelor de traductoare ultrasonore cu aplicații în imagistica medicală : teză de doctorat / Laura Angelica Giușcă ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

157 p.; 30 cm.

IV 8531; 530.1/G59


34 - OANCEA, CONSTANTIN.

Analiza, modelarea și design-ul clopotului bisericesc : rezumatul tezei de doctorat / Constantin Oancea ; conducător știintific : prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

79 p. ; fig., diagr. ; 21 cm.

II 39880; 534/O-11


35 - OANCEA, CONSTANTIN.

Analiza, modelarea și design-ul clopotului bisericesc : teză de doctorat / Constantin Oancea ; conducător știintific : prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

223 p. + 6 pl. color : fig., il. color, diagr. ; 31 cm.

IV 8579; 534/O-11

top

54 Chimie


36 - CATARGIU, ALINA MIHAELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor acoperiri nanostructurate biocompatibile : rezumatul tezei de doctorat / Alina Mihaela Catargiu ; cond. șt. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

48 p.; 20 cm.

II 39886; 544/C11


37 - CATARGIU, ALINA MIHAELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor acoperiri nanostructurate biocompatibile : teză de doctorat / Alina Mihaela Catargiu ; cond. șt. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p.; 30 cm.

IV 8572; 544/C11


38 - HAGIOGLU, PETRICA T.

Contribuții la studiul influenței factorilor de mediu asupra unor obiecte de patrimoniu : rezumatul tezei de doctorat / Petrica T. Hagioglu ; cond. șt. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

64 p.; 20 cm.

II 39876; 544/H11


39 - HAGIOGLU, PETRICA T.

Contribuții la studiul influenței factorilor de mediu asupra unor obiecte de patrimoniu : teză de doctorat / Petrica T. Hagioglu ; cond. șt. Constantin Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

166 p.; 30 cm.

IV 8574; 544/H11


40 - NICULAE, DANIELA M.

Sistem integrat pentru stabilirea identitații probelor ceramice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Daniela M. Niculae (Domnișoru) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

72 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39852; 543/N69


41 - NICULAE, DANIELA M.

Sistem integrat pentru stabilirea identitații probelor ceramice : teză de doctorat / drd. Daniela M. Niculae (Domnișoru) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

389 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8551; 543/N69

top

57 Biologie


42 - ANDONE, IULIANA.

Biovalorificarea celulozei din hârtie reziduală prin utilizarea enzimelor și culturilor starter fungice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Iuliana Andone (Leuștean) ; coordonator științific ; prof. dr. ing. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

30 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39832; 577/A51


43 - ANDONE, IULIANA.

Biovalorificarea celulozei din hârtie reziduală prin utilizarea enzimelor și culturilor starter fungice : teză de doctorat / drd. ing. Iuliana Andone (Leuștean) ; coordonator științific ; prof. dr. ing. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

201 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8562; 577/A51


44 - LEONOV, SVETLANA LAURA.

Obținerea și caracterizarea unei lipaze bacteriene active la temperaturi scăzute : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Svetlana Laura Leonov ; coordonator științific : prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

49 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39823; 577/L47


45 - LEONOV, SVETLANA LAURA.

Obținerea și caracterizarea unei lipaze bacteriene active la temperaturi scăzute : teză de doctorat / drd. ing. Svetlana Laura Leonov ; coordonator științific : prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

220 p. : tab., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8563; 577/L47

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


46 - BESNEA, MARIA-AIDA-CRISTINA.

Studiul influenței aditivilor asupra comportării mecanice și tribologice a compozitelor polimerice cu matrice de polifenilen sulfură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Maria-Aida-Cristina Besnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Andrei Gabriel. - Galați, 2011.

43 f. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39894; 620.5/B50


47 - BESNEA, MARIA-AIDA-CRISTINA.

Studiul influenței aditivilor asupra comportării mecanice și tribologice a compozitelor polimerice cu matrice de polifenilen sulfură : teză de doctorat / drd. ing. Maria-Aida-Cristina Besnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Andrei Gabriel. - Galați, 2011.

135 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8591; 620.5/B50


48 - CARAGHIULEA, MARIANA.

Contribuții la optimizarea regimurilor de funcționare ale instalațiilor energetice cu motoare cu ardere internă : rezumatul tezei de doctorat / Mariana Caraghiulea ; cond. șt. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

60 p.; 20 cm.

II 40274; 620.9/C11


49 - CARAGHIULEA, MARIANA.

Contribuții la optimizarea regimurilor de funcționare ale instalațiilor energetice cu motoare cu ardere internă : teză de doctorat / Mariana Caraghiulea ; cond. șt. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

180 p.; 30 cm.

IV 8494; 620.9/C11


50 - DIACONU, IOAN BOGDAN.

Filme semiconductoare multifuncționale cu aplicații în optoelectronică și dispozitive fotovoltaice : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. : Ioan Bogdan Diaconu ; conducători științifici : prof. dr. Viorica Mușat, prof. dr. Rodrigo Martins (Universitatea Nova Lisabona, Portugalia). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

43 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39979; 620.1/D36


51 - GUGIU, FLORICA.

Contribuții privind caracterizarea microstructurală a ceramicilor de patrimoniu folosind tehnici nedistructive : rezumatul tezei de doctorat / drd. Florica Gugiu (Szendrei) ; cond. șt. prof. dr. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

49 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39874; 620.1/G94


52 - GUGIU, FLORICA.

Contribuții privind caracterizarea microstructurală a ceramicilor de patrimoniu folosind tehnici nedistructive : teză de doctorat / drd. Florica Gugiu (Szendrei) ; cond. șt. prof. dr. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

129 f. : diagr., tab., sch. ; 30 cm.

IV 8596; 620.1/G94


53 - ROMAN, IGOR.

Contribuții la studiul proprietăților mecano-tribologice ale unor compozite polimerice epoxidice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Igor Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați, 2012.

60 p. : diagr. ; 21 cm.

II 40265; 620.1/R69


54 - ROMAN, IGOR.

Contribuții la studiul proprietăților mecano-tribologice ale unor compozite polimerice epoxidice : teză de doctorat / drd. Igor Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați, 2012.

122 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 8503; 620.1/R96


55 - SCARLAT, ADRIANA.

Sisteme avansate de conducere a proceselor de conversie a energiei eoliene : rezumatul tezei de doctorat / Adriana Scarlat ; cond. șt. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

50 p.; 20 cm.

II 40264; 620/S32


56 - SCARLAT, ADRIANA.

Sisteme avansate de conducere a proceselor de conversie a energiei eoliene : teză de doctorat / Adriana Scarlat ; cond. șt. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

218 p.; 30 cm.

IV 8496; 620/S32


57 - TASMA, DANIELA.

Studiul regimurilor de funcționare a instalațiilor de utilizare energetică a biomasei : rezumatul tezei de doctorat / Daniela Tasma ; cond șt. Tănase Panait. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

60 p.; 20 cm.

II 40267; 620/T11


58 - TASMA, DANIELA.

Studiul regimurilor de funcționare a instalațiilor de utilizare energetică a biomasei : teză de doctorat / Daniela Tasma ; cond șt. Tănase Panait. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

202 p.; 30 cm.

IV 8497; 620/T11


59 - TEODORU, ALEXANDRINA.

Studii privind creșterea eficienții utilizării energiei solare : rezumatul tezei de doctorat / Alexandrina Teodoru ; cond. șt. Tănase Panait. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

43 p.; 20 cm.

II 39891; 620.9/T39


60 - TEODORU, ALEXANDRINA.

Studii privind creșterea eficienții utilizării energiei solare : teză de doctorat / Alexandrina Teodoru ; cond. șt. Tănase Panait. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

160 p.; 30 cm.

IV 8600; 620.9/T39


61 - VOICU, COSTICĂ.

Contribuții la optimizarea sudării conductelor magistrale : rezumatul tezei de doctorat / Costică Voicu ; cond. șt. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

42 p.; 20 cm.

II 39841; 620/V83


62 - VOICU, COSTICĂ.

Contribuții la optimizarea sudării conductelor magistrale : teză de doctorat / Costică Voicu ; cond. șt. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

101 p.; 30 cm.

IV 8518; 620/V83

top

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur


63 - GEORGESCU, CONSTANTIN.

Studii și cercetări privind evoluția parametrilor stratului superficial în procesele de frecare și uzură ale unor materiale compozite cu matrice de polibutilentereftalat : rezumatul tezei de doctorat / Constantin Georgescu ; cond. șt. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

100 p.; 20 cm.

II 40277; 621.1/G31


64 - GEORGESCU, CONSTANTIN.

Studii și cercetări privind evoluția parametrilor stratului superficial în procesele de frecare și uzură ale unor materiale compozite cu matrice de polibutilentereftalat : teză de doctorat / Constantin Georgescu ; cond. șt. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

193 p.; 30 cm.

IV 8493; 621.1/G31

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


65 - BĂLĂNUȚĂ, CIPRIAN DANIEL.

Cercetări și contribuții privind îmbunătățirea calității energiei electrice în sistemele electrice : rezumatul tezei de doctorat / Ciprian Daniel Bălănuță ; cond. șt. Grigore Fetecău. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

70 p.; 20 cm.

II 40271; 621.3/B11


66 - BĂLĂNUȚĂ, CIPRIAN DANIEL.

Cercetări și contribuții privind îmbunătățirea calității energiei electrice în sistemele electrice : teză de doctorat / Ciprian Daniel Bălănuță ; cond. șt. Grigore Fetecău. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

201 p.; 30 cm.

IV 8499; 621.3/B11


67 - CRĂCIUN, LIZICA SIMONA.

Rentabilitatea protejării mediului ambiant în sistemele termoenergetice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lizica Simona Crăciun (Paraschiv) ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

40 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39843; 621.31/C81


68 - CRĂCIUN, LIZICA SIMONA.

Rentabilitatea protejării mediului ambiant în sistemele termoenergetice : teză de doctorat / ing. Lizica Simona Crăciun (Paraschiv) ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

174 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8516; 621.31/C81


69 - GURGUIATU, GELU.

Contribuții privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conținutului de armonici din rețelele electrice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gelu Gurguiatu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Emil Mina Roșu. - Galați, 2011.

61 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39840; 621.31/G96


70 - GURGUIATU, GELU.

Contribuții privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conținutului de armonici din rețelele electrice : teză de doctorat / drd. ing. Gelu Gurguiatu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Emil Mina Roșu. - Galați, 2011.

194 p. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8520; 621.31/G96


71 - MUNTEANU, TRAIAN.

Contribuții la conducerea optimală energetică a sistemelor de acționare electrică cu mașini de inducție și reglare în poziție : rezumatul tezei de doctorat / Traian Munteanu ; cond. șt. Emil Roșu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

60 p.; 20 cm.

II 39878; 62-83/M95


72 - MUNTEANU, TRAIAN.

Contribuții la conducerea optimală energetică a sistemelor de acționare electrică cu mașini de inducție și reglare în poziție : teză de doctorat / Traian Munteanu ; cond. șt. Emil Roșu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p.; 30 cm.

IV 8573; 62-83/M95


73 - PĂDURARU, ROMEO.

Contribuții privind optimizarea energetică a sistemelor de acționări electrice de c. c. cu funcționare la flux variabil : rezumatul tezei de doctorat / drd. Romeo Păduraru ; cond. șt. prof. dr. ing. Mina Emil Roșu. - Galați, 2011.

57 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39887; 621.31/P12


74 - PĂDURARU, ROMEO.

Contribuții privind optimizarea energetică a sistemelor de acționări electrice de c. c. cu funcționare la flux variabil : teză de doctorat / drd. Romeo Păduraru ; cond. șt. prof. dr. ing. Mina Emil Roșu. - Galați, 2011.

182 p. : tab., sch., [26] p. ; 30 cm.

IV 8598; 621.31/P12


75 - RĂDUCAN, ELENA.

Stocarea energiei electrice folosind noi dispozitive capacitive : teză de doctorat / drd. ing. Elena Răducan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

155 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8532; 621.31/R17


76 - RĂDUCAN, ELENA.

Stocarea energiei electrice folosind noi dispozitive capacitive : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Elena Răducan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

45 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39816; 621.31/R17


77 - SPIRU, PARASCHIV.

Rentabilitatea obținerii energiei electrice folosind concentratori solari cilindro-parabolici : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Paraschiv Spiru ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

54 p. : tab., sch., diagr. ; 21 cm.

II 39974; 621.31/S73


78 - SPIRU, PARASCHIV.

Rentabilitatea obținerii energiei electrice folosind concentratori solari cilindro-parabolici : teză de doctorat / drd. ing. Paraschiv Spiru ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

151 f. : tab., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8635; 621.31/S73


79 - ȘORCARU, FLORENTINA SIMONA.

Suprafețe funcționale Co/nano-ZrO2 obținute prin electrodepunere pentru utilizarea în industrie și biomedicină : rezumatul tezei de doctorat / Florentina Simona Șorcaru ; cond. șt. prof. dr. Lidia Benea, prof. dr. Pierre Ponthiaux. - Galați, 2012.

55 f. : diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 40270; 621.35/S69


80 - ȘORCARU, FLORENTINA SIMONA.

Suprafețe funcționale Co/nano-ZrO2 obținute prin electrodepunere pentru utilizarea în industrie și biomedicină : teză de doctorat / Florentina Simona Șorcaru ; cond. șt. prof. dr. Lidia Benea, prof. dr. Pierre Ponthiaux. - Galați, 2012.

206 f. : diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8507; 621.35/S69

top

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)


81 - GHEORGHE, MARINELA.

Contribuții privind influența alimentării cu emulsii de motorină-apă asupra unor performanțe ale motoarelor cu aprindere prin comprimare : rezumatul tezei de doctorat = Contribution on the influence of Diesel-Water emulsion fueling on some performances of compression ignition engines : abstract / Marinela Gheorghe ; cond. șt. Dan Scarpete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

40 p.; 20 cm.

II 39893; 621.431/G40


82 - GHEORGHE, MARINELA.

Contribuții privind influența alimentării cu emulsii de motorină-apă asupra unor performanțe ale motoarelor cu aprindere prin comprimare : teză de doctorat = Contribution on the influence of Diesel-Water emulsion fueling on some performances of compression ignition engines : dissertation / Marinela Gheorghe ; cond. șt. Dan Scarpete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

137 p.; 30 cm.

IV 8587; 621.431/G40

top

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice


83 - COMAN, GELU.

Cercetări teoretice și experimentale privind câmpul de temperatură în pista patinoarului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gelu Coman ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2011.

33 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39825; 621.5/C63


84 - COMAN, GELU.

Cercetări teoretice și experimentale privind câmpul de temperatură în pista patinoarului : teză de doctorat / ing. Gelu Coman ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2011.

[4] f., 184 f., [46] f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8529; 621.5/C63


85 - POPA, CAMELIA LĂCRĂMIOARA.

Contribuții la îmbunătățirea tehnologicității formei elementelor active ale compresoarelor elicoidale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Camelia Lacrămioara Popa ; conducator științific : prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

54 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39976; 621.5/P79


86 - POPA, CAMELIA LĂCRĂMIOARA.

Contribuții la îmbunătățirea tehnologicității formei elementelor active ale compresoarelor elicoidale : teză de doctorat / drd. ing. Camelia Lacrămioara Popa ; conducator științific : prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

322 p. : fig., tab. 30 cm.

IV 8639; 621.5/P79

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini


87 - AFTENI, MITICĂ.

Modelarea multi-scalară a comportării mecanice a nichelului cu aplicații în microdeformare plastică : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mitică Afteni ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mihaela Banu, prof. dr. ing. Anne Marie Habraken (Université de Liege, Belgia). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39972; 621.9/A25


88 - AFTENI, MITICĂ.

Modelarea multi-scalară a comportării mecanice a nichelului cu aplicații în microdeformare plastică : teză de doctorat / drd. ing. Mitică Afteni ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mihaela Banu, prof. dr. ing. Anne Marie Habraken (Université de Liege, Belgia). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

184 p. : il. color, diagr. ; 30 cm.

IV 8643; 621.9/A25


89 - BERBINSCHI, SILVIU.

Contribuții la elaborarea unei metode grafice CAD pentru profilarea sculelor generatoare prin înfășurare : teză de doctorat / drd. ing. Silviu Berbinschi ; conducator științific : prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

303 p. : fig. color, tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8626; 621.9/B46


90 - BRIA, VASILE.

Contribuții la studiul proprietăților mecanice ale materialelor compozite armate cu țesături și matrice epoxidică aditivă cu amidon : rezumatul tezei de doctorat / drd. Vasile Bria ; coordonator : prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

93 p. : fig., diagr., fotogr. color ; 21 cm.

II 39889; 621.8/B83


91 - BRIA, VASILE.

Contribuții la studiul proprietăților mecanice ale materialelor compozite armate cu țesături și matrice epoxidică aditivă cu amidon : teză de doctorat / drd. Vasile Bria ; coordonator : prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

154 p. : fig., diagr., il. color ; 31 cm.

IV 8588; 621.8/B83


92 - COSOR, DANIELA ECATERINA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor straturi electrodepuse de nichel și de acoperiri nanocompozite cu matrice de nichel : rezumatul tezei de doctorat / fiz. chim. Daniela Ecaterina Cosor (Rusu) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2011.

53 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39858; 621.793/C74


93 - COSOR, DANIELA ECATERINA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea unor straturi electrodepuse de nichel și de acoperiri nanocompozite cu matrice de nichel : teză de doctorat / fiz. chim. Daniela Ecaterina Cosor (Rusu) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2011.

200 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8547; 621.793/C74


94 - LALĂU, CORNEL CONSTANTIN.

Contribuții la obținerea și caracterizarea unor bariere cu proprietăți anticorozive : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cornel Constantin Lalău ; coord. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2012.

54 f. ; 21 cm.

II 39977; 621.79/L17


95 - LALĂU, CORNEL CONSTANTIN.

Contribuții la obținerea și caracterizarea unor bariere cu proprietăți anticorozive : teză de doctorat / drd. Cornel Constantin Lalău ; coord. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2012.

[5], 204 f. ; 30 cm.

IV 8638; 621.79/L17


96 - MARINESCU, OLGUȚA.

Interogarea și analiza semnalelor generate de rotoarele monobloc în configurație complexă multi-treaptă și cu defecte de fisurare : rezumatul tezei de doctorat / Olguța Marinescu ; cond. șt. Mihaela Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p.; 20 cm.

II 39824; 621.87/M11


97 - MARINESCU, OLGUȚA.

Interogarea și analiza semnalelor generate de rotoarele monobloc în configurație complexă multi-treaptă și cu defecte de fisurare : teză de doctorat / Olguța Marinescu ; cond. șt. Mihaela Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

170 p.; 30 cm.

IV 8537; 621.87/M11


98 - MÎNDRU, DANIEL.

Contribuții la diagnoza instalațiilor energetice cu motoare cu ardere internă cu piston utilizate pe autovehicule rutiere : rezumatul tezei de doctorat / Daniel Mîndru ; cond. șt. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

46 p.; 20 cm.

II 39859; 621.91/M74


99 - MÎNDRU, DANIEL.

Contribuții la diagnoza instalațiilor energetice cu motoare cu ardere internă cu piston utilizate pe autovehicule rutiere : teză de doctorat / Daniel Mîndru ; cond. șt. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

195 p.; 30 cm.

IV 8554; 621.91/M74


100 - PAȚILEA, GEANINA MARCELA.

Studii asupra comportării etanșărilor cu manșetă de la cilindrii pneumatici cu tijă din materiale polimerice : rezumatul tezei de doctorat / Geanina Marcela Pațilea ; cond. șt. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

52 p.; 20 cm.

II 39850; 621.798/P11


101 - PAȚILEA, GEANINA MARCELA.

Studii asupra comportării etanșărilor cu manșetă de la cilindrii pneumatici cu tijă din materiale polimerice : teză de doctorat / Geanina Marcela Pațilea ; cond. șt. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

109 p.; 30 cm.

IV 8549; 621.798/P11


102 - RUSU, CARMEN CĂTĂLINA.

Modelarea proceselor termofizice din arcul electric : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Cătălina Rusu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

52 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39856; 621.79/R96


103 - RUSU, CARMEN CĂTĂLINA.

Modelarea proceselor termofizice din arcul electric : teză de doctorat / ing. Carmen Cătălina Rusu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

207 p. : fig., diagr. il. color ; 30 cm.

IV 8545; 621.79/R96


104 - TRUFAȘU, DAN-CĂTĂLIN.

Caracterizarea mecanică și tribologică a nanocompozitelor polimerice cu matrice polieter-eter-cetonă și aditivi nanoscopici : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dan-Cătălin Trufașu ; conducător doctorat : prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

46 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39895; 621.8/T88


105 - TRUFAȘU, DAN-CĂTĂLIN.

Caracterizarea mecanică și tribologică a nanocompozitelor polimerice cu matrice polieter-eter-cetonă și aditivi nanoscopici : teză de doctorat / ing. Dan-Cătălin Trufașu ; conducător doctorat : prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

134 p. : fig., diagr. ; 31 cm.

IV 8589; 621.8/T88


106 - ZAHARIA, CICERONI.

Studii și cercetări privind influența regimului de răcire asupra unor caracteristici mecanice ale benzilor laminate la cald : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ciceroni Zaharia ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ion Crudu. - Galați, 2003.

100 p. ; 21 cm.

II 39982; 621.7/Z18


107 - ZBURLEA, IULIANA MAGDALENA.

Calitatea îmbinărilor sudate la conductele realizate din oțeluri termorezistente : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iuliana Magdalena Zburlea ; conducător științific : prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

55 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 39829; 621.79/Z40


108 - ZBURLEA, IULIANA MAGDALENA.

Calitatea îmbinărilor sudate la conductele realizate din oțeluri termorezistente : teză de doctorat / ing. Iuliana Magdalena Zburlea ; conducător științific : prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

199 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8539; 621.79/Z40

top

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


109 - ANTOHE, VALERIAN N.

Modelarea matematică a indicatorilor de calitate a corpurilor de apă de suprafață și a apelor uzate : rezumatul tezei de doctorat / drd. mat. Valerian N. Antohe ; conducători științifici : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu, prof. univ. dr. mat-fiz. Vasile Marina. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

54 p. : tab., diagr. 21 cm.

II 39872; 628/A63


110 - ANTOHE, VALERIAN N.

Modelarea matematică a indicatorilor de calitate a corpurilor de apă de suprafață și a apelor uzate : teză de doctorat / drd. mat. Valerian N. Antohe ; conducători științifici : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu, prof. univ. dr. mat-fiz. Vasile Marina. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

210 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8593; 628/A63


111 - CÎRNU, CARMEN LILIANA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice în tehnologia de tratare a apei brute : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Carmen Cîrnu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Bălan, conf. dr. ing. Petru Dumitraș. - Galați, 2011.

52 p. ; 21 cm.

II 39890; 628.1/C54


112 - CÎRNU, CARMEN LILIANA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice în tehnologia de tratare a apei brute : teză de doctorat / drd. ing. Carmen Cîrnu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Bălan, conf. dr. ing. Petru Dumitraș. - Galați, 2011.

136 f., [16] f. ; 30 cm.

IV 8586; 628.1/C54


113 - ROTARIU ROADEVIN, NICOLETA.

Contribuții privind evaluarea impactului evacuărilor industriale și agricole din județul Brăila asupra apelor Dunării : rezumatul tezei de doctorat / drd. chimist Nicoleta Rotariu Roadevin ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

64 p. : fig., tab. 21 cm.

II 39885; 628/R82


114 - ROTARIU ROADEVIN, NICOLETA.

Contribuții privind evaluarea impactului evacuărilor industriale și agricole din județul Brăila asupra apelor Dunării : teză de doctorat / drd. chimist Nicoleta Rotariu Roadevin ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Constantin Stanciu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2011.

180 p. : tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8599; 628/R82

top

629.5 Tehnică navală


115 - PARASCĂ, NICOLETA.

Reducerea poluării produse de instalațiile de balast ale navelor maritime : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicoleta Parască ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2011.

47 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39837; 629.5/P33


116 - PARASCĂ, NICOLETA.

Reducerea poluării produse de instalațiile de balast ale navelor maritime : teză de doctorat / ing. Nicoleta Parască ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2010.

142 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8544; 629.5/P33

top

63 Stiințe agricole


117 - MIRON, TUDOR LUCIAN.

Obtaining and characterization of some vegetal extracts with biologically active potential from aromatic plants : abstract / Tudor Lucian Miron ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

57 p.; 20 cm.

II 39820; 633.8/M78


118 - MIRON, TUDOR LUCIAN.

Obținerea și caracterizarea unor extracte vegetale cu potențial biologic activ din plante aromatice : teză de doctorat / Tudor Lucian Miron ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

190 p.; 30 cm.

IV 8515; 633.8/M78

top

637.1/.3 Industria laptelui


119 - ARDELEAN, ALINA-IOANA.

Impactul transglutaminazei microbiene asupra gelurilor acide obținute din proteinele laptelui din perspectiva relației structură-funcție : rezumatul tezei de doctorat / Alina-Ioana Ardelean ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2012.

IV, 36 f. ; 30 cm.

IV 8509; 637.1/A73


120 - ARDELEAN, ALINA-IOANA.

Impactul transglutaminazei microbiene asupra gelurilor acide obținute din proteinele laptelui din perspectiva relației structură-funcție : teză de doctorat / Alina-Ioana Ardelean ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2012.

IX, 161 f. ; 30 cm.

IV 8505; 637.1/A73


121 - IANCU, CĂTĂLIN.

Studiul bacteriocinelor produse de bacteriile lactice din genul Lactoccus lactis în scopul utilizării acestora în industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cătălin Iancu ; coordonator : prof. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

43 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39860; 637.1/I-25


122 - IANCU, CĂTĂLIN.

Studiul bacteriocinelor produse de bacteriile lactice din genul Lactoccus lactis în scopul utilizării acestora în industria alimentară : teză de doctorat / drd. Cătălin Iancu ; coordonator : prof. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

160 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8541; 637.1/I-25


123 - PRICOPE, LUMINIȚA.

Studiul în culturi de celule a virulenței unor tulpini de Listeria monocytogenes întâlnite în industria produselor lactate : rezumatul tezei de doctorat / Luminița Pricope ; cond.șt. Anca Nicolau. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

43 p.; 30 cm.

IV 8510; 637.1/.3/P92


124 - PRICOPE, LUMINIȚA.

Studiul în culturi de celule a virulenței unor tulpini de Listeria monocytogenes întâlnite în industria produselor lactate : teză de doctorat / Luminița Pricope ; cond.șt. Anca Nicolau. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

171 p.; 30 cm.

IV 8500; 637.1/.3/P92

top

637.5 Industria cărnii


125 - CIUCIU SIMION, ANA MARIA.

Utilizarea culturilor Starter în produsele din carne fermentate : teză de doctorat / Ana Maria Ciuciu Simion ; cond șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

194 p.; 30 cm.

IV 8530; 637.5/S57


126 - CIUCIU SIMION, ANA MARIA.

Utilization of Starter cultures in fermented meat products : abstract / Ana Maria Ciuciu Simion ; cond șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

66 p.; 20 cm.

II 39827; 637.5/S57

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


127 - BĂCANU, GIANINA MANUELA.

Cercetări privind diversitatea și dinamica microbiotei din sisteme recirculante de acvacultură industrială : retumatul tezei de doctotar / doctorand : Gianina Manuela Băcanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

69 p. : tab., fig., il. color ; 30 cm.

IV 8564; 639.2/.3/B12


128 - BĂCANU, GIANINA MANUELA.

Cercetări privind diversitatea și dinamica microbiotei din sisteme recirculante de acvacultură industrială : teză de doctotar / doctorand : Gianina Manuela Băcanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

261 p. : tab., il. color ; 30 cm.

IV 8559; 639.2/.3/B12


129 - BOCIOC, ELENA.

Cercetări privind utilizarea probioticelor în acvacultura industrială din sistemele recirculante : rezumatul tezei de doctorat / Elena Bocioc ; cond. șt. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

62 p.; 20 cm.

II 39881; 639.2/B61


130 - BOCIOC, ELENA.

Cercetări privind utilizarea probioticelor în acvacultura industrială din sistemele recirculante : teza de doctorat / Elena Bocioc ; cond. șt. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

277 p.; 30 cm.

IV 8581; 639.2/B61


131 - MAEREANU, DUMITRU.

Sisteme de creștere intensivă a sturionilor în ape mezotermale : rezumatul tezei de doctorat / Dumitru Maereanu ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

90 p.; 20 cm.

II 39883; 639.3/M11


132 - MAEREANU, DUMITRU.

Sisteme de creștere intensivă a sturionilor în ape mezotermale : teză de doctorat / Dumitru Maereanu ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

120 p.; 30 cm.

IV 8576; 639.3/M11


133 - MAEREANU, MARILENA.

Sistem de creștere intensivă a nisetrului (Acipenser guldenstaedti) : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marilena Maereanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2011.

105 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39882; 639.3/M14


134 - MAEREANU, MARILENA.

Sistem de creștere intensivă a nisetrului (Acipenser guldenstaedti) : teză de doctorat / drd. Marilena Maereanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2011.

166 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8578; 639.3/M14


135 - MOCANU, ELENA EUGENIA.

Tehnologii inovative de obținere a produselor piscicole cu siguranță maximă pentru sănătatea consumatorului : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Elena Eugenia Brăilescu (Mocanu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche (membru asociat ASAS). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

56 p. : tab., fig. ; 31 cm.

IV 8603; 639.2/.3/M84


136 - MOCANU, ELENA EUGENIA.

Tehnologii inovative de obținere a produselor piscicole cu siguranță maximă pentru sănătatea consumatorului : teză de doctorat / drd. ing. Elena Eugenia Brăilescu (Mocanu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche (membru asociat ASAS). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

240 p. : tab., fig. ; 31 cm.

IV 8595; 639.2/.3/M84


137 - NISTOR, VETA.

Cercetări privind conversia sistemelor de producție ale speciei "Cyprinus carpio carpio-Linnaeus 1758", de la tehnologia convențională la cea ecologică : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Veta Nistor (Bulgaru) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

63 p. : tab., fig., diagr. ; 31 cm.

IV 8605; 639.2/.3/N78


138 - NISTOR, VETA.

Cercetări privind conversia sistemelor de producție ale speciei "Cyprinus carpio carpio-Linnaeus 1758", de la tehnologia convențională la cea ecologică : teză de doctorat / drd. ing. Veta Nistor (Bulgaru) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

211 p. : fig., tab., il. color ; 31 cm.

IV 8580; 639.2/.3/N78


139 - PARASCHIV, MARIAN.

Cercetări privind migrația puietului de sturioni în Dunărea Inferioară : teză de doctorat / drd. ing. Marian Paraschiv ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2011.

134 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8642; 639.3/P33


140 - POPA, ȘTEFAN-TRAIAN.

Integrarea elementelor de inteligență artificială în managementul tehnologic al sistemelor recirculante din acvacultura românească : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ștefan-Traian Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați, 2011.

51 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8604; 639.2/.3/P79


141 - POPA, ȘTEFAN-TRAIAN.

Integrarea elementelor de inteligență artificială în managementul tehnologic al sistemelor recirculante din acvacultura românească : teză de doctorat / drd. ing. Ștefan-Traian Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați, 2011.

199 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8592; 639.2/.3/P79

top

65 Management


142 - BĂLAN, IOAN.

Management și performanță economică în contextul sistemului economiei de piață : rezumatul tezei de doctorat / Ioan Bălan, cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

47 p.; 20 cm.

II 39838; 65.012.4/B11


143 - BĂLAN, IOAN.

Management și performanță economică în contextul sistemului economiei de piață : teză de doctorat / Ioan Bălan, cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

195 p.; 30 cm.

IV 8525; 65.012.4/B11


144 - GOGONCEA, VLAD AURELIAN.

Studii asupra optimizării managementului deșeurilor : rezumatul tezei de doctorat / Vlad Aurelian Gogoncea ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

37 p.; 20 cm.

II 39983; 658.5/G65


145 - GOGONCEA, VLAD AURELIAN.

Studii asupra optimizării managementului deșeurilor : teză de doctorat / Vlad Aurelian Gogoncea ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

190 p.; 30 cm.

IV 8631; 658.5/G65


146 - ISTODE, CORNELIA.

Impactul tehnologiilor informatice în procesele de decizie din economia bazată pe cunoaștere : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cornelia Istode (Novac - Ududec) ; cond. șt. prof. ec. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2011.

35 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39819; 65/I-87


147 - ISTODE, CORNELIA.

Impactul tehnologiilor informatice în procesele de decizie din economia bazată pe cunoaștere : teză de doctorat / drd. Cornelia Istode (Novac - Ududec) ; cond. șt. prof. ec. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2011.

257 p. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8535; 65/I-87


148 - RACOVIȚĂ, MARGARETA.

Managementul performanței activităților desfășurate în cadrul rețelelor multinaționale de hoteluri cu reprezentanță în România : rezumatul tezei de doctorat / Margareta Racoviță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

69 p.; 20 cm.

II 39973; 658.5/R11


149 - RACOVIȚĂ, MARGARETA.

Managementul performanței activităților desfășurate în cadrul rețelelor multinaționale de hoteluri cu reprezentanță în România : teză de doctorat / Margareta Racoviță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

224 p.; 30 cm.

IV 8630; 658.5/R11


150 - SAVA, ALEXANDRA TEODORA.

Gestiunea riscurilor și crizelor organizaționale : rezumatul tezei de doctorat / Alexandra Teodora Sava ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

50 p.; 20 cm.

II 39980; 658.5/S11


151 - SAVA, ALEXANDRA TEODORA.

Gestiunea riscurilor și crizelor organizaționale : teză de doctorat / Alexandra Teodora Sava ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

221 p.; 30 cm.

IV 8640; 658.5/S11


152 - SCHIN, GEORGE CRISTIAN.

Strategii de creștere a performanțelor manageriale în activitatea notarială : rezumatul tezei de doctorat / drd. George Cristian Schin ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

48 p. : tab. ; 21 cm.

II 39875; 658.5/S33


153 - SCHIN, GEORGE CRISTIAN.

Strategii de creștere a performanțelor manageriale în activitatea notarială : teză de doctorat / drd. George Cristian Schin ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

220 p. : fig., diagr., tab. ; 31 cm.

IV 8575; 658.5/S33


154 - SUSANU, VIOREL NELU.

Reengineering-ul organizațiilor din industria tipografică, ca urmare a integrării în Uniunea Europeană : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Viorel Nelu Susanu ; coordonator știintific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

58 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 39970; 658.5/S96


155 - SUSANU, VIOREL NELU.

Reengineering-ul organizațiilor din industria tipografică, ca urmare a integrării în Uniunea Europeană : teză de doctorat / drd. ing. Viorel Nelu Susanu ; coordonator știintific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

265 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8637; 658.5/S96

top

66 Tehnologie chimică


156 - ROLEA, GINA-GEORGIANA.

Modelarea arderii brichetelor din reziduuri agricole într-un cazan cu gazeificare : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gina-Georgiana Rolea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2011.

42 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39842; 662.8/R68


157 - ROLEA, GINA-GEORGIANA.

Modelarea arderii brichetelor din reziduuri agricole într-un cazan cu gazeificare : teză de doctorat / drd. Gina-Georgiana Rolea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2011.

179 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8517; 662.8/R68

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


158 - ARON, NICOLETA MARICICA.

Efectul de inactivare al pulsurilor de lumină asupra mucegaiurilor prezente în sisteme model și sisteme alimentare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. dipl. Nicoleta Maricica Aron (Maftei) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2011.

47 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39846; 663.1/A82


159 - ARON, NICOLETA MARICICA.

Efectul de inactivare al pulsurilor de lumină asupra mucegaiurilor prezente în sisteme model și sisteme alimentare : teză de doctorat / drd. ing. dipl. Nicoleta Maricica Aron (Maftei) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2011.

171 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8524; 663.1/A82


160 - BARZĂ, GRATZIELA VICTORIA.

Influența procesărilor biotehnologice asupra calităților nutriționale și senzoriale ale leguminoaselor uscate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gratziela Victoria Barză (Bahaciu) ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

68 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39873; 664.8/B35


161 - BARZĂ, GRATZIELA VICTORIA.

Influența procesărilor biotehnologice asupra calităților nutriționale și senzoriale ale leguminoaselor uscate : teză de doctorat / drd. ing. Gratziela Victoria Barză (Bahaciu) ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

250 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8597; 664.8/B35


162 - BÎRLIGA, NICOLAIE.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii cu denumirea de origine "Bujoru" : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicolaie Bîrliga ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

42 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39821; 663.2/B54


163 - BÎRLIGA, NICOLAIE.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii cu denumirea de origine "Bujoru" : teză de doctorat / drd. ing. Nicolaie Bîrliga ; conducători științifici : prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

184 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8533; 663.2/B54


164 - CODREȘI, CRISTIAN.

Optimizarea tehnologiei de obținere a vinurilor albe prin biotehnologii moderne în podgorii de referință (reprezentative) ale României : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristian Codreși ; cond. șt. prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2012.

35 f. : diagr. ; 21 cm.

II 40266; 663.2/C60


165 - CODREȘI, CRISTIAN.

Optimizarea tehnologiei de obținere a vinurilor albe prin biotehnologii moderne în podgorii de referință (reprezentative) ale României : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Codreși ; cond. șt. prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2012.

187 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 8504; 663.2/C60


166 - COTÂRLEȚ, MIHAELA.

Evaluarea potențialului bacteriilor din biotopul Antarctica privind obținerea de hidrolaze adaptate la temperaturi scăzute : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela (Scântee) Cotârleț ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, [2011].

38 p. ; 21 cm.

II 39849; 663.18/C79


167 - COTÂRLEȚ, MIHAELA.

Evaluarea potențialului bacteriilor din biotopul Antarctica privind obținerea de hidrolaze adaptate la temperaturi scăzute : teză de doctorat / ing. Mihaela (Scântee) Cotârleț ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, [2011].

15 f., 208 f., [46] f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8527; 663.18/C79


168 - DOBRE, IRINA.

Studii privind autentificarea și caracterizarea prin tehnici moderne a mierii de albine din România : rezumatul tezei de doctorat / Irina Dobre ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

66 p.; 20 cm.

II 40237; 663/664/D58


169 - DOBRE, IRINA.

Studii privind autentificarea și caracterizarea prin tehnici moderne a mierii de albine din România : teză de doctorat / Irina Dobre ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

242 p.; 30 cm.

IV 8491; 663/664/D58


170 - DRESCANU, LILIANA.

Strategii moderne de obținere a vinurilor roșii de calitate în Podgoria Dealu Mare : rezumatul tezei de doctorat / Liliana Drescanu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

41 p.; 20 cm.

II 39975; 663.2/D82


171 - DRESCANU, LILIANA.

Strategii moderne de obținere a vinurilor roșii de calitate în Podgoria Dealu Mare : teză de doctorat / Liliana Drescanu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

196 p.; 30 cm.

IV 8636; 663.2/D82


172 - GEORGESCU, LORELA-MIHAELA.

Cercetări privind optimizarea însușirilor de calitate ale făinii de grâu destinate fabricării biscuiților : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lorela-Mihaela Radu (Georgescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

59 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39839; 664.6/.7/G32


173 - ITU, NICOLAE LAURENȚIU.

Biotehnologii moderne de obținere a vinurilor albe aromate în podgoria murfatlar : rezumatul tezei de doctorat / Nicolae Laurențiu Itu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

48 p.; 20 cm.

II 39831; 663/664/I-89


174 - ITU, NICOLAE LAURENȚIU.

Biotehnologii moderne de obținere a vinurilor albe aromate în podgoria murfatlar : teză de doctorat / Nicolae Laurențiu Itu ; cond. șt. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

215 p.; 30 cm.

IV 8556; 663/664/I-89


175 - MARINESCU, GINA.

Cercetări privind valorificarea biomasei de drojdie reziduală din industria berii : teză de doctorat / drd. ing. Gina (Constantin) Marinescu ; conducator științific : prof. univ. dr. ing. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

298 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8628; 663.4/M40


176 - PALELA, MIHAELA.

Studiul și modelarea bioproceselor cu rol în bioremedierea apelor reziduale industriale : teză de doctorat / Mihaela Palela ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

120 p.; 30 cm.

IV 8534; 663/P11


177 - PALELA, MIHAELA.

Study and modelling of the bioprocesses involved in the industrial wastewater bioremediation : abstact / Mihaela Palela ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

46 p.; 20 cm.

II 39818; 663/P11


178 - RADU, LORELA-MIHAELA.

Cercetări privind optimizarea însușirilor de calitate ale făinii de grâu destinate fabricării biscuiților : teză de doctorat / ing. Lorela-Mihaela Radu (Georgescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

221 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8513; 664.6/.7/G32


179 - SEREA, CRISTIAN.

Cercetări privind compoziția și conținutul compușilor cu acțiune antioxidantă din cereale : investigații asupra ovăzului românesc : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristian Serea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

60 p. : tab., sch. ; 21 cm.

II 39833; 664.6/S49


180 - SEREA, CRISTIAN.

Cercetări privind compoziția și conținutul compușilor cu acțiune antioxidantă din cereale : investigații asupra ovăzului românesc : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Serea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2011.

257 f., [35] f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8561; 664.6/S49


181 - TUDOSE, CARMEN LIDIA.

Contribuții la evaluarea riscului de contaminare a alimentelor și apei cu reziduuri ale produselor farmaceutice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Carmen Lidia Tudose (Chițescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați, 2012.

75 p. ; 21 cm.

II 40269; 663/664/T91


182 - TUDOSE, CARMEN LIDIA.

Contribuții la evaluarea riscului de contaminare a alimentelor și apei cu reziduuri ale produselor farmaceutice : teză de doctorat / drd. Carmen Lidia Tudose (Chițescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați, 2012.

206 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 8506; 663/664

top

669 Metalurgie


183 - BALTĂ, ȘTEFAN.

Materiale nanostructurate cu aplicații în obținerea membranelor pentru purificarea apelor : rezumatul tezei de doctorat / Ștefan Baltă ; cond. șt. Lidia Benea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

74 p.; 20 cm.

II 39834; 669/B11


184 - BALTĂ, ȘTEFAN.

Materiale nanostructurate cu aplicații în obținerea membranelor pentru purificarea apelor : teză de doctorat / Ștefan Baltă ; cond. șt. Lidia Benea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

196 p.; 30 cm.

IV 8557; 669/B11


185 - THIEL, MONICA.

Contribuții la îmbunătățirea dispersiei nanotuburilor de carbon în matrice polimerică pentru obținerea de nanocompozite multifuncționale : rezumatul tezei de doctorat / drd. chim. Monica Thiel (Murărescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

38 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39830; 669/T56


186 - THIEL, MONICA.

Contribuții la îmbunătățirea dispersiei nanotuburilor de carbon în matrice polimerică pentru obținerea de nanocompozite multifuncționale : teză de doctorat / drd. chim. Monica Thiel (Murărescu) ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

197 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8540; 669/T56

top

67/68 Diverse industrii și meserii


187 - CHISELEV, ANA-MARIA.

Contribuții privind corelarea parametrilor de propagare a undelor ultrasonore cu tehnologia de realizare a capetelor sonar biomimetice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ana-Maria Chiselev ; cond. șt. prof. dr. fiz. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

56 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39822; 681.88/C46


188 - CHISELEV, ANA-MARIA.

Contribuții privind corelarea parametrilor de propagare a undelor ultrasonore cu tehnologia de realizare a capetelor sonar biomimetice : teză de doctorat / drd. Ana-Maria Chiselev ; cond. șt. prof. dr. fiz. Luminița Moraru. - Galați, 2011.

161 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8536; 681.88/C46

top

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate


189 - CHICULIȚĂ, CLAUDIU.

Contribuții privind structurile de conducere pentru sistemele de teleprezență : rezumatul tezei de doctorat / drd. Claudiu Chiculiță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

52 p. : fig. ; 21 cm.

II 39978; 681.51/C42


190 - CHICULIȚĂ, CLAUDIU.

Contribuții privind structurile de conducere pentru sistemele de teleprezență : teză de doctorat / drd. Claudiu Chiculiță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

196 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8634; 681.51/C42


191 - IFRIM, GEORGE ADRIAN.

Control of two biological processes of environmental interest (biological wastewater treatment and microalgae production in photobioreactor) : [dissertation] / drd. ing. George Adrian Ifrim ; cond. șt. prof. dr. ing. Sergiu Caraman, prof. dr. ing. Lionel Boillereaux, conf. dr. ing. Mariana Titica. - Galați, 2012.

xiv, 248 p. ; 30 cm.

IV 8632; 681.51/I-37


192 - ROMAN, NICU.

Contribuții la conducerea automată avansată a proceselor de laminare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicu Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

41 p. ; 21 cm.

II 39835; 681.5/R69


193 - ROMAN, NICU.

Contribuții la conducerea automată avansată a proceselor de laminare : teză de doctorat / ing. Nicu Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

[2] f., 190 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8542; 681.5/R69


194 - ȘIPOȘ, ANCA.

Contribuții privind modelarea și conducerea automată a procesului de fermentație alcoolică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anca Șipoș ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

46 p. : sch., diagr. ; 21 cm.

II 39844; 681.5/S60


195 - ȘIPOȘ, ANCA.

Contribuții privind modelarea și conducerea automată a procesului de fermentație alcoolică : teză de doctorat / ing. Anca Șipoș ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2011.

175 p. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8526; 681.5/S60

top

69 Lucrări de construcții


196 - COLESNIC, IGOR.

Studii și cercetări asupra protecției anticorosive în industria materialelor de construcții : teză de doctorat / ing. Igor Colesnic ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați, 2011.

[9] f., 185 f. : fotogr., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8468; 691.7/C62


197 - STAMATIADE, CRISTIAN-PAUL.

Analiza performanței parametrice a procesului de sortare prin vibrare a agregatelor minerale, pentru asigurarea calității betonului : teză de doctorat / drd. ing. Cristian-Paul Stamatiade ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2011.

288 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 8514; 693.54/S75

top

81 Lingvistică


198 - GROPARU-SPIȚĂ, CRISTINA.

Traducerea literaturii pentru copii : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Cristina Groparu-Spiță (Chifane) ; coordonator științific : prof. univ. dr. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

69 p. ; 21 cm.

IV 8569; 81'25/G87


199 - GROPARU-SPIȚĂ, CRISTINA.

Translating literature for children : teză de doctorat / doctorand : Cristina Groparu-Spiță (Chifane) ; coordonator științific : prof. univ. dr. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

398 p. ; 30 cm.

IV 8521; 81'25/G87


200 - NĂSTASE, NICOLAE.

Translation as intercultural communication : teză de doctorat / ph. d. student Monica Năstasi ; scientific advisor : prof. Elena Croitoru, Ph. D. - Galați : „Dunărea de Jos“ University of Galați, 2011.

308 p. ; 30 cm.

IV 8550; 81'25/N24


201 - NĂSTASI, MONICA.

Traducerea - comunicare interculturală : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Monica Năstasi ; coordonator științific : prof. dr. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

84 p. ; 21 cm.

II 39851; 81'25/N24

top

82 Literatură


202 - ANGHEL, ANA-ELENA.

Interferențe culturale în spațiul românesc al secolului al XIX-lea până la apariția spiritului critic junimist : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ana-Elena Anghel ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2011.

30 p. ; 30 cm.

II 39896; 821.135.1/A58


203 - ANGHEL, ANA-ELENA.

Interferențe culturale în spațiul românesc al secolului al XIX-lea până la apariția spiritului critic junimist : teză de doctorat / drd. Ana-Elena Anghel ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2011.

278 f. ; 30 cm.

IV 8585; 821.135.1/A58


204 - ANTON, MARIANA FLORICA.

Universul simbolic al spațiului românesc în textele lui Vasile Lovinescu : rezumatul tezei de doctorat / Mariana Florica Anton ; cond. șt. Doinița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

30 p.; 20 cm.

II 39879; 821.135.1.09/A62


205 - ANTON, MARIANA FLORICA.

Universul simbolic al spațiului românesc în textele lui Vasile Lovinescu : teză de doctorat / Mariana Florica Anton ; cond. șt. Doinița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

400 p.; 30 cm.

IV 8577; 821.135.1.09/A62


206 - BASTON-TUDOR, CERASELA-DANIELA.

Salman Rushdie's women characters : literary politics and poetics : [dissertation] / Cerasela-Daniela Baston-Tudor ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

325 f. ; 30 cm.

IV 8601; 821.111.09/B36


207 - BASTON-TUDOR, CERASELA-DANIELA.

Salman Rushdie's women characters : literary politics and poetics : [dissertation abstract] = Personajele feminine din opera lui Salman Rushdie : politici și poetici literare : rezumatul tezei de doctorat / Cerasela-Daniela Baston-Tudor ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

22 f. ; 21 cm.

II 39897; 821.111.09/B36


208 - CIOBANU, CRISTINA.

Poezia generației albatrosiste : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina Ciobanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

36 p. ; 21 cm.

II 40278; 821.135.1.09/C51


209 - CIOBANU, CRISTINA.

Poezia generației albatrosiste : teză de doctorat / drd. Cristina Ciobanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

263 f. ; 30 cm.

IV 8508; 821.135.1.09/C51


210 - COSTANDACHI, ALEXANDRU.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura rusă a secolelor XII - XVII : rezumatul tezei de doctorat / Alexandru Costandachi ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2011.

27 f. ; 30 cm.

IV 8567; 82-91/C75


211 - COSTANDACHI, ALEXANDRU.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura rusă a secolelor XII - XVII : teză de doctorat / Alexandru Costandachi ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2011.

235 f. : il., fotogr. ; 30 cm.

IV 8519; 82-91/C75


212 - DAMIAN, MATEI.

Zvon, știre, presă în literatura română : de la Caragiale la Preda : rezumatul tezei de doctorat / Matei Damian ; cond. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

5 p. ; 20 cm.

II 39848; 821.135.1-09/D11


213 - DAMIAN, MATEI.

Zvon, știre, presă în literatura română : de la Caragiale la Preda : teză de doctorat / Matei Damian ; cond. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

249 p. ; 30 cm.

IV 8523; 821.135.1-09/D11


214 - DRAGOMIR, RALUCA CRISTINA.

Marin Preda și literatura franceză : rezumatul tezei de doctorat / Raluca Cristina Dragomir ; cond. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

29 p.; 20 cm.

II 40268; 821.135.1.09PREDA, M./D73


215 - DRAGOMIR, RALUCA CRISTINA.

Marin Preda și literatura franceză : teză de doctorat / Raluca Cristina Dragomir ; cond. șt. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

217 p.; 30 cm.

23 lei.

IV 8490; 821.135.1.09 PREDA, M./D73


216 - MĂLINOIU, CRISTINA.

Realising fiction : John Fowles : teză de doctorat / Cristina Mălinoiu ; cond. șt. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

205 p.; 30 cm.

IV 8495; 821.111/M11


217 - MĂLINOIU, CRISTINA.

Strategii de realizare a ficțiunii : John Fowles : rezumatul tezei de doctorat / Cristina Mălinoiu ; cond. șt. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

30 cm ; 20 cm.

II 40276; 821.111/M11


218 - MUȘAT, GABRIELA VIRGINIA.

Exploring the wilde territory through psychoanalytical grids : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gabriela Virginia Mușat (Lupea) ; conducător științific : prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

38 p. ; 21 cm.

II 39877; 821.111.09/M98


219 - MUȘAT, GABRIELA VIRGINIA.

Exploring the wilde territory through psychoanalytical grids : teză de doctorat / drd. Gabriela Virginia Mușat (Lupea) ; conducător științific : prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

269 p. ; 31 cm.

IV 8594; 821.111.09/M98


220 - POPA, CĂTĂLINA-DIANA.

Matei Vișniec, dincolo de absurd : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cătălina-Diana Popa (Stancu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2011.

32 p. ; 21 cm.

II 39817; 821.135.1.09/P79


221 - POPA, CĂTĂLINA-DIANA.

Matei Vișniec, dincolo de absurd : teză de doctorat / drd. Cătălina-Diana Popa (Stancu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2011.

266 f. ; 30 cm.

IV 8528; 821.135.1.09/P79


222 - POPA, CRISTINA.

Coexistența generațiilor literare în perioada '90 - 2000 : proza : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina Popa (Chiriac) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

24 f. ; 30 cm.

IV 8511; 821.135.1.09/P79


223 - POPA, CRISTINA.

Coexistența generațiilor literare în perioada '90 - 2000 : proza : teză de doctorat / drd. Cristina Popa (Chiriac) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

225 f. ; 30 cm.

IV 8492; 821.135.1.09/P79


224 - ȘTEFĂNESCU, POMPILIU.

Representations of cultural identities in the poetic discourse of Ezra Pound : a study of imagery of the other : [dissertation] / Pompiliu Ștefănescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

224 f. ; 30 cm.

IV 8538; 821.111(73).09/S82


225 - ȘTEFĂNESCU, POMPILIU.

Representations of cultural identities in the poetic discourse of Ezra Pound : a study of imagery of the other : [dissertation abstract] / Pompiliu Ștefănescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

15 p. ; 21 cm.

II 39826; 821.111(73).09/S82


226 - ȘTEFĂNESCU, POMPILIU.

Reprezentări ale identităților culturale în opera lui Ezra Pound : rezumatul tezei de doctorat / Pompiliu Ștefănescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2011.

15 p. ; 21 cm.

II 39981; 821.111(73).09/S82


227 - VRÂNCEANU, ALEXANDRA-MONICA.

Forme și structuri literare în comunicarea mediatică de calculator : interferențe între virtual, ficțional și real : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Alexandra-Monica Vrânceanu (Toma) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

41 p. ; 30 cm.

IV 8565; 82.09/V94


228 - VRÂNCEANU, ALEXANDRA-MONICA.

Forme și structuri literare în comunicarea mediatică de calculator : interferențe între virtual, ficțional și real : teză de doctorat / doctorand : Alexandra-Monica Vrânceanu (Toma) ; conducător știintific : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

270 p. : fig., il. color ; 31 cm.

IV 8560; 82.09/V94


229 - ZANFIR, ILIE.

Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990-2000 : rezumatul tezei de doctorat / Zanfir Ilie ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

56 p. ; 30 cm.

IV 8669; 821.135.1.09-92"1990/2000"/Z27


230 - ZANFIR, ILIE.

Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990-2000 : teză de doctorat / Zanfir Ilie ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

350 f. ; 30 cm.

IV 8668; 821.135.1.09-92"1990-2000"/Z27

top

93/94 Istorie


231 - ENACHE LUPU, LUCIAN MIHAI.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a secolelor XIII-XIV : rezumatul tezei de doctorat / Lucian Mihai Enache Lupu ; cond. șt. Ionel Cândea, Vasile Lica, A. Guzman Guerra( Univ. Compultese Madrid). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

38 p.; 20 cm.

II 39888; 94(460)"12/"13/E52


232 - ENACHE LUPU, LUCIAN MIHAI.

Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a secolelor XIII-XIV : teză de doctorat / Lucian Mihai Enache Lupu ; cond. șt. Ionel Cândea, Vasile Lica, A. Guzman Guerra( Univ. Compultese Madrid). - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

377 p.; 30 cm.

IV 8584; 94(460)"12/"13/E52


233 - FILIP, ANGELA-ANCA.

Etnologia funerară tomitană (în sec. I-III P. CHR) : rezumatul tezei de doctorat / doctorand : Filip (Dobre) Angela-Anca ; conducător științific : prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

pag. multipl. ; 21 cm.

II 39857; 94(37)/F51


234 - FILIP, ANGELA-ANCA.

Etnologia funerară tomitană (în sec. I-III P. CHR) : teză de doctorat / doctorand : Filip (Dobre) Angela-Anca ; conducător științific : prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

254 p. : fig., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8546; 94(37)/F51

top

TEZE DE DOCTORAT ALE UNIVERSITĂȚII “POLITEHNICA” TIMIȘOARA


Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie
Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică
Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă
Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică
Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații
Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială
Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică
Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor
Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor
Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor 
Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică
Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației 
Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor 


Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Universitatea "Politehnica" Timișoara
ISSN 1842-8444

2011: nr. 15: "Contribuții la studiul compatibilităților și stabilității termice a unor medicamente din clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS). Sinteza unor complecși ai acestora" / Ion Bogdan Tița

2011: nr. 16: "Studiul compoziției și structurii calculilor reno-urinari prin metode fizico-chimice performante" / Georgeta-Sofia Popescu

2012: nr. 17: "Investigații asupra metaboliților purinici și ionilor metalici specifici în biogeneza uroconcrementelor litiazice" / Adina-Elena Avacovici

2012: nr. 18: "Ferite de cobalt nanocristaline, obținute prin metode alternative. Structură, proprietăți și aplicații potențiale" / Paulina Vlăzan

Cota: 54/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8223

2011: nr. 50: "Obținerea unor extracte de ienupăr și posibilitatea de valorificare în obținerea unor preparate de uz farmaceutic, cosmetic sau alimentar" / Carmen-Manuela Pleșa

2011: nr. 51: "Stabilizarea unor principii bioactive din plante din Familia Compositae prin nanoîncapsulare în ciclodextrine" / Corina-Iuliana Costescu

2011: nr. 52: "Optimizarea metodelor spectrometrice de masă prin chip-electrospray pentru studiul biomoleculelor" / Valentina-Liliana Udrescu

2011: nr. 53: "Contribuții privind retehnologizarea fluxului de potabilizare a apei de suprafața caracterizată prin turbiditate mică" / Ilie Pisoi

2011: nr. 54: "Flavonoide și bioconjugați cu activitate biologică: obținere, analiză și biodisponibilizare prin încapsulare moleculară" / Iulia Andreea Pînzaru

2011: nr. 55: "Surfactanții derivați din zaharide" / Mihai-Cosmin Pascariu

2011: nr. 56: "Utilizarea alcalazei imobilizate în sinteza peptidelor" / Livia Nicoleta Corîci

2011: nr. 57: "Materiale oxidice cu activitate fotocalitică utiliyate la mineralizarea coloranților din apele reziduale" / Anamaria Dabici

2011: nr. 58: "Multi-wall carbon nanotubes-based composite electrodes for electroanalysis applications" / Adriana Ileana Remeș

2012: nr. 59: "Utilizarea lipazelor imobilizate pentru sinteza esterilor de oligo-și poliyaharide" / Alina Ramona Croitoru

Cota: 66/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-581X

2011: nr. 67: "Contribuții la eficientizarea lucrărilor topografice în domeniul construcțiilor" / Ion Nicolae Băbucă

2011: nr. 68: "Studiul influenței neomogenităților locale asupra proceselor de mișcare și transport din acvifer" / Mihaela Violeta Bakoș

2011: nr. 69: "Teoria arhitecturii militare bastionare-elemente si metode de fortificare, protecție și punere în valoare" / Valentin Capotescu

2012: nr. 71: "Studiul tranzitării debitelor de apă pe râurile îndiguite cu acumulări laterale" / Lucreția Bociort

2011: nr. 75: "Considerații cu privire la colectarea, transportul și neutralizarea reziduurilor menajere din centrele populate studiu de caz - Municipiul Timișoara" / Irina Olaru

2011: nr. 76: "Buckling strength of cold formed steel sections applied in pallet rack structures" / Nicolae Andrei Crișan

2011: nr. 77: "Design, building solutions and performances for steel framed house / Mihai Muțiu

2011: nr. 78: "Reabilitarea elementelor de construcție utilizând materiale compozite polimerice" / Alexandru Cosmin Dăescu

2011: nr. 79: "Studiul performanțelor elementelor solicitate la încovoiere consolidate cu materiale compozite polimerice" / Sorin-Codruț Floruț

2011: nr. 80: "Seismic retrofit of precast RC walls by externally bonded CFRP composites" / Istvan Demeter

2011: nr. 81: "Consolidarea la încovoiere a grinzilor din beton armat utilizând materiale compozite polimerice și diferite sisteme de ancorare" / Dan Diaconu

2011: nr. 82: "Contribuții la reabilitarea higrotermică a clădirilor de locuit" / Luiza Berevoescu

2011: nr. 83: "Experimental analysis of structural element connections, made of high strength steel components, monotonic and cyclic loaded" / Nicolae Muntean

2011: nr. 84: "Contribuții privind evaluarea topo-geodezică a deplasărilor și deformațiilor construcțiilor" / Floarea-Maria Brebu

2011: nr. 85: "Impactul sistemelor de utilizare a energiei geotermale de mică adâncime asupra regimului termic subteran" / Mircea Vișescu

2011: nr. 86: "Modelarea hidrologică a zonelor umede ca infrastructură pentru dezvoltarea rurală durabilă" / Ramona Georgeta Receanu

2011: nr. 87: "Conceperea și realizarea unor structuri rutiere cu performanțe ridicate" / Paul Teodor Marc

2011: nr. 66: "Multi-storey building frames stiffened with dissipative shear walls" / Călin Neagu

2011: nr. 70: "Contribuții la analiza comportării neliniare a structurilor metalice" /Ioan Both

2011: nr. 72: "Study of the development of plastic hinges in composite steel-concrete structural members subjected to shear and/or bending" / Gelu Danku

2011: nr. 73: "Seismic performance of multistorey steel concentrically braced frames equipped with friction dampers" / Norin Filip-Văcărescu

2011: nr. 74: "Managementul incendiilor forestiere în zona Moldova Nouă-Berzasca din sud-vestul României" / Constanța Ene

2012: nr. 88: "Study on the performances of composite steel concrete structural shear walls under lateral loads" / Alexandru Adrian Fabian

2012: nr. 89: "Contribuții pentru îmbunătățirea robusteții structurilor în proiectarea și reabilitarea construcțiilor" / Silvia Mihaela Romînu

2012: nr. 90: "Sociologia dezastrelor și metode inginerești pentru diminuarea impactului în zonele miniere abandonate din Banat" / Laura Ioana Părcălab (Goloșie)

2012: nr. 91: "Innovating materials in bridge construction. Contribution to construction with composite fiber-reinforced materials" / Lucian-Attila Blaga

2012: nr. 92: "Folosirea metodelor moderne din topografie pentru urmărirea comportării construcțiilor speciale" / Maria-Roberta Gridan

2012: nr. 94: "Eficientizarea și retehnologizarea sistemului de irigații fântânele-șag Arad" / Alina Gabor

2012: nr. 96: "Contribuții la diminuarea impactului amenajărilor în ecosistemele din zonele miniere" / Adrian Riti

Cota: 626/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7022

2007: nr. 22: "Strategii de comandă a motorului sincron cu reluctanță variabilă și comutație secvențială în acționări electrice" / Octavian Cornea

2011: nr. 23: "Unele aspecte caracteristice semnificative privind nereciprocitatea giratoarelor tehnice și despre o posibilitate de analiză unitară a acestora în cadrul teoriei cuadripolului electric" / Ildiko-Andrea Tatai

2011: nr. 24: "Contributions to the study of permanent magnet synchronous machines with nonoverlapping windings" / Marcel Topor

2012: nr. 25: "Optimizarea regimului de funcționare a rețelelor de medie tensiune având neutrul tratat cu bobina de compensare" / Ion Petru Rușeț

2012: nr. 26: "Active flux based V/F with stabilizing loops control versus vector of IPMSM" / Ana Adela Moldovan

2012: nr. 27: "Cercetări privind forțele exercitate de câmpul magnetic macroscopic asupra lichidelor magnetice" / Daniela Claudia Vesa

2012: nr. 28: "High speed brushless DC PMSM: optimal design and control contributions" / Vlad-Nicolae Grădinaru

2012: nr. 30: "An automative air conditioning compressor electric motor drive" / Anamaria Ungureanu

Cota: 621.3/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7014

2011: nr. 35: "Concepția și proiectarea unor noi senzori de temperatură analogici integrați în tehnologie CMOS" / Valentin Bogdan Marinca

2011: nr. 37: "Universal signal conditioning szstem for electrochemical and bioluminescent sensor arrays" / David George Cristea

2011: nr. 38: "Contributions to the optimization of permanent magnet brushless DC Motor Control Systems" / Robert Istvan Lorincz

2011: nr. 39: "Cercetări privind interfața om-mașină cu aplicații în conducerea persoanelor cu handicap vizual cu ajutorul sunetelor" / Yoltan Haraszy

2011: nr. 40: "Contribuții la dezvoltarea uneltelor de comunicare în cadrul platformelor web educationale" / Andrei Ternauciuc

2011: nr. 41: "Information processing using liquid state machines based on spiking neurons" / Radu Mirsu

2011: nr. 42: "Instrumentație virtuală pentru sisteme de monitorizare a calității energiei electrice" / Gabriel Gășpăresc

2011: nr. 43: "A wavelets based approach for time series mining" / Cristina Stolojescu

2012: nr. 44: "Optimizarea recunoașterii codurilor Data Matrix în mediul industrial" / Ion-Cosmin Diță

2012: nr. 45: "Contributions to FPGA-Based Digital Modulation/Demodulation Techniques" / Silvana-Oana Popescu

2012: nr. 46: "Modern technologies used for secure data communications" / Tatiana Hodorogea

2012: nr. 47: "Bio-inspired obstacle detection system" / Mihai Emanuel Basch

2012: nr. 48: "Contributions to target detection in wireless sensor networks" / Ruxandra Ioana Rusnac

Cota: 621.38/.39/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8967

2010: nr. 31: "Contribuții privind aprinderea și arderea combustibilului, schimbul de căldură și controlul acestora în generatoarele de aer cald, independente" / Florin Mărcuț

2011: nr. 32: "Economia informală factor destabiliyator în evoluția societății românești" / George-Răzvan Neacșu

2011: nr. 33: "Contribuții privind managementul serviciilor specifice migrației și refugiațiilor" / Ava Diaconu

2011: nr. 34: "Dezvoltarea unui model de concepție inovantă, colaborativă a produselor" / Felicia Veronica Banciu

2011: nr. 35: "Cercetări asupra procedeelor de sudare adecvate și a calității îmbinărilor sudate din componența incineratoarelor de deșeuri speciale" / Maria Salai

2011: nr. 36: "Integrarea cerințelor utilizatorului în faza de concepție a produselor" / Ana-Andreea Mihărtescu

2011: nr. 37: "Contribuții la optimizarea sistemelor automate de ambalare a produselor agroalimentare" / Antonio-Galîmba

2011: nr. 39: "Studiul curgerii materialului plastic prin rețele și cavități cu aplicație la microinjectare" / Ioan Daniel Rotar

2012: nr. 40: "Methodologie de conception integree des produits en contexte PLM" / Adrian Oriță

2012: nr. 41: "Studiul activării ultrasonice a proceselor de curgere a materialelor polimerice termoplastice cu aplicare la procedeele de microinjectare și injectare a pieselor cu pereți subțiri" / Iancu-Șerban Șerban

2012: nr. 42: "Deyvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS" / Grigore Sebeș

2012: nr. 43: "Influența facilităților asupra performanțelor în spațiile destinate birourilor" / Sebastian Capotescu

2012: nr. 44: "Dezvoltarea produsului în contextul fabricii digitale" / Ioan Dorian Ștef

Cota: 62/69/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-4937

2011: nr. 88: "Contribuții la perfecționarea funcțional- constructivă a transmisiilor armonice" / Daniel Gheorghe Vela

2011: nr. 92: "Contribuții privind analiza și reducerea zgomotelor și vibrațiilor produse de motoarele autovehiculelor" / Nicolae Eugen Fântână

2011: nr. 93: "Contribuții la studiul interacțiunii între pneu și calea de rulare în regimuri particulare de mișcare" / Christian Mincă

2011: nr. 94: "Cercetări privind strategia de dezvoltare a proiectelor de investiții din sectorul energetic cu impact semnificativ asupra schimbărilor climatice" / Carmencita Constantin

2011: nr. 95: "Studii și cercetări privind influența sistemului de admisie asupra performanțelor motoarelor cu aprindere prin scânteie și injecție indirectă de combustibil" / Radu Hențiu

2011: nr. 96: "Cercetări privind evaluarea numerică a parametrilor de mecanica ruperii" / Cristian-Sorin Neș

2011: nr. 97: "Studiul factorilor care inflențează proprietățile mecanice ale spumelor poliuretanice rigide" / Emanoil Linul

2011: nr. 98: "Cercetări teoretice și experimentale privind reducerea emisiilor de NO X aplicație la locomotiva Diesel hidraulică LDH 125 modernizată" / Ramon-Mihai Balogh

2011: nr. 99: "Studii și cercetări privind implementarea sistemului multicanal "Toli" pentru investigarea atmosferei joase" / Ion Vetreș

2011: nr. 100: "Estimarea parametrilor unor sisteme neliniare prin studiul mișcărilor vibratorii" / Dan Viorel Stănescu

2012: nr. 101: "Cercetări teoretice și experimentale privind cogenerarea cu motor cu aprindere prin scânteie, funcționând cu GPL" / Florin Mihai Iacobescu

2011: nr. 102: "Contribuții privind îmbunătățirea sistemelor de corectarea torenților cu referire la curgerea bifazică" / Sergiu-Flavius Jianu

2011: nr. 103: "Contribuții la studiul turbomașinilor axiale neîntubate" / Rodica Bădărău

2011: nr. 104: "Dezvoltarea unei biblioteci digitale de mecanisme" / Agneta-Elisabeta Lovasz

2011: nr. 105: "Contribuții la analiza și sinteza mecanismelor având cuple cinematice de tip centroidal" / Christian Emil Moldovan

2011: nr. 107: "Flow-feedback pentru reducerea fluctuațiilor de presiune în difuzorul conic al turbinelor hidraulice" / Constantin Tănasă

2012: nr. 108: "Contribuții la cresterea performanțelor protezelor transtibiale" / Mihai Voinescu

2012: nr. 109: "Studii si cercetări privind pregatirea termică a combustibilului lichid neconvențional pentru folosirea la motoarele cu aprindere prin comprimare cu injecție directă" / Mihaela Elena Buculei

2012: nr. 110: "Adaptarea agregatelor aeroelectrice de mică putere la oferta amplasamentelor" / Todor Nichifor

2012: nr. 111: "Analiza și sinteza teoretică și experimentală a unui sistem mecatronic autonom mobil" / Mihai Alin Bîtea

2012: nr. 112: "Contribuții la utilizarea roboților în agricultură pentru aplicații de combatere a buruienilor" / Mihaela Tilneac

2012: nr. 113: "Studiul implanturilor de coloană vertebrală lombară, în vederea integrării anatomice prin metode și tehnologii moderne" / Cristian Săftescu-Jescu

2012: nr. 114: "Cercetări și contribuții în conceperea și realizarea protezelor de genunchi" / Delia Bugariu

2012: nr. 117: "Contribuții privind proiectarea științifică a experimentelor de sinteză a nanocristalelor (TiO2)" / Marilena Georgeta Olivia Tărbăț

2012: nr. 119: "Cercetări privind elaborarea unui model pentru restructurarea durabilă a sectorului de producere a energiei electrice" / Marian Dobrin

2012: nr. 120: "Cercetări privind influența aerosolilor asupra potențialului energetic solar prin investigarea trasferului radiativ în atmosferă" / Delia-Gabriela Călinoiu

2012: nr. 121: "Cercetări aplicând spectometria și termografia pentru determinarea concentrațiilor de SO2 emise de centralele funcționând pe cărbune" / Gheorghe Cătălin Nișulescu

Cota: 621.7/.9/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7707

2011: nr. 34: "Sisteme expert în contabilitate și informatică de gestiune" / Eugenia Luchian Iancu

2011: nr. 35: : "A dynamic data gathering in video based wireless sensor networks" / Codruța Mihaela Istin

2011: nr. 36: "Space-time window reconstruction in parallel high performance numeric simulations. Aplication for CFD" / Alin-Adrian Anton

2011: nr. 38: "Contribuții privind arhitectura și fiabilitatea sistemelor informatice distribuite orientate pe servicii Web" / Ceyar-Florin Toader

2012: nr. 39: "Disagreements- a new social concept in Swarm intelligence and evolutionary computation" / Andrei Lihu

Cota: 004/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7855

2010: nr. 20: "Contribuții privind obținerea de straturi de tip Cermet prin pulveriyare termică" / Carmen Opriș

2011: nr. 21: "Wear resistance improvement of titatium by surface alloying using electron beam irradiation" / Călin Marius Pogan

2011: nr. 22: "Cercetări teoretice și experimentale privind depunerea de straturi biocompatibile prin pulverizare termică" / Ibolyka Vinczer

2012: nr. 23: "Aliaje amorfe feromagnetice masive cu aplicabilitate la realizarea ecranelor magnetice" / Dragoș Buzdugan

2011: nr. 24: "Sinteza aluminaților și feritaluminaților alcalino-pământoși prin metoda combustiei" / Mariana Suba

2012: nr. 26: "Influența structurii arborilor cotiți de dimensiuni mari, asupra durabilității lor în exploatare" / Cristian Fănică

2012: nr. 27: "Studii și cercetări asupra procesului de sudare în curenți de înaltă frecvență a unor polimeri" / Nicolaie Vărzaru

Cota: 620.1/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2068-7990

2011: nr. 1: "Iterative techniques for controller tuning" / Mircea-Bogdan Rădac

2011: nr. 2: "Soluții moderne de reglare bazate pe model cu aplicații în sisteme mecatronice" / Claudia-Adina Dragoș

2012: nr. 3: "Control solutions with harware-in-the-loop and scada system for drum-boiler turbine process in thermal power plants" / Mihai Iacob

2012: nr. 4: "Modele matematice pentru dispozitive fotovoltaice și utilizarea lor în sisteme de conducere automată" / Flavius-Maxim Petcuț

Cota: 68/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2069-8208

2011: nr. 2: "Dezvoltarea de modele probabilistice pentru estimarea continuităților în alimentarea consumatorilor cu energie elctrică" / Felicia Ionela Coroiu

2011: nr. 3: "Optimizarea conducerii procesului de producere a oțelului în cuptoarele cu arc electric de curent continuu" / Petre-Lucian Gherman

Cota: 621.3/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2069-8216-L

2011: nr. 3: "Hybrid analytical-simulation model for performance prediction of distributed systems" / Cosmina Chișe

2011: nr. 4: "Behavioral monitoring of software project" / Ciprian-Leontin Stanciu

2012: nr. 5: "Accurate data gathering in wireless systems for robust traffic management" / Florica Maria Naghiu

2012: nr. 6: "Contribuții la îmbunătățirea tehnologiei de clasificare a datelor" / Claudiu-Raul Robu

2012: nr. 7: "Monitorizarea sarcinii disponibile în nodurile rețelelor de senzori fără fir prin determinarea consumului de energie cu metode online și offline" / Gabriel Gârban

Cota: 004/T48

top

Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

2012: nr. 3: "Synthesis and characterizations of ACrO2 (A=Cu, Ag) delafossite compounds" / Sanjay Kumar

2012: nr. 4: "Synthesis and characterizations of layered Cobalt oxides ACoO2 (A=Na, Li, Pt, and Pd) for thermoelectric applications" / Kiran Kumar Bokinala

Cota: 620.1/T48

top