TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN 2013

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

33 Științe economice

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

502/504 Știința mediului înconjurător

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

637.1/.3 Industria laptelui

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

69 Lucrări de construcții

791/793 Divertisment. Teatru. Film

81 Lingvistică

82 Literatură

93/94 Istorie

Teze de doctorat ale Universității „Politehnica“ din Timișoara

 

 

          004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

ADOMNICĂI, COSMIN.

Metodă de schimb de informații privind actualizarea rutelor : rezumatul tezei de doctorat / Cosmin Adomnicăi ; cond. șt. Viorel Nicolae Mînzu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

41 p. ; 20 cm.

II 40410; 004.3/A17

 

ADOMNICĂI, COSMIN.

Metodă de schimb de informații privind actualizarea rutelor : teză de doctorat / Cosmin Adomnicăi ; cond. șt. Viorel Nicolae Mînzu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

174 p. ; 30 cm.

IV 8719; 004.3/A17

 

BIBICU, DORIN.

Contribuții privind dezvoltarea sistemelor independente CAD pentru procesarea complexă a imaginilor 2D / 3D : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dorin Bibicu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Moraru ; ref. șt. prof. univ. dr. Remus Zăgan, conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2013.

60 f. ; 30 cm.

IV 8921; 004.896/B51

 

BIBICU, DORIN.

Contribuții privind dezvoltarea sistemelor independente CAD pentru procesarea complexă a imaginilor 2D / 3D : teză de doctorat / drd. Dorin Bibicu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Moraru ; ref. șt. prof. univ. dr. Remus Zăgan, conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2013.

224 f. ; 30 cm.

IV 8900; 004.896/B51

 

CODRESCU, SIMONA.

Metode avansate de procesare și analiză a imaginilor complexe : rezumatul tezei de doctorat / drd. Simona Codrescu (Moldovanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

52 p. ; 30 cm.

IV 8770; 004.93/C60

 

CODRESCU, SIMONA.

Metode avansate de procesare și analiză a imaginilor complexe : teză de doctorat / drd. Simona Codrescu (Moldovanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

283 p. ; 30 cm.

IV 8721; 004.93/C60

 

PANFILOIU, GHEORGHE.

Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin vibrații : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gheorghe Panfiloiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu, prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu, ... - Galați, 2013.

50 f. ; 30 cm.

IV 8923; 004.896/P23

 

PANFILOIU, GHEORGHE.

Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin vibrații : teză de doctorat / drd. Gheorghe Panfiloiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu, prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu, ... - Galați, 2013.

277 f. ; 30 cm.

IV 8911; 004.896/P23

top

          33 Științe economice

 

DURET, GABRIELA NICOLETA.

Valențele leadership-ului ca factori de competitivitate în economia globalizată : rezumatul tezei de doctorat / Gabriela Nicoleta Duret ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea din Galați, 2013.

46 p. ; 21 cm.

II 40620; 330/D95

 

DURET, GABRIELA NICOLETA.

Valențele leadership-ului ca factori de competitivitate în economia globalizată : teză de doctorat / Gabriela Nicoleta Duret ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea din Galați, 2013.

203 p. ; 30 cm.

IV 8835; 330/D95

 

LĂCĂTUȘ, MIOARA.

Analiza sistemică a crizei economice globale : realități și perspective : rezumatul tezei de doctorat / Mioara Lăcătuș ; cond. șt. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

72 p. ; 20 cm.

II 40406; 339.9/L11

 

LĂCĂTUȘ, MIOARA.

Analiza sistemică a crizei economice globale : realități și perspective : teză de doctorat / Mioara Lăcătuș ; cond. șt. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

230 p. ; 30 cm.

IV 8726; 339.9/L11

 

TUREAC, GABRIELA.

Politici și strategii privind evaluarea sistemului de asigurarea a calității produselor și serviciilor oferite de băncile comerciale din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gabriela Tureac (Pădure) ; cond. șt. prof. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2013.

120 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 40564; 336.7/T94

 

TUREAC, GABRIELA.

Politici și strategii privind evaluarea sistemului de asigurarea a calității produselor și serviciilor oferite de băncile comerciale din România : teză de doctorat = Policies and strategies for assesssment of the quality of products and services provided by trade banks in Romania / drd. Gabriela Tureac (Pădure) ; cond. șt. prof. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2013.

274 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8833; 336.7/T94

top

          35 Administrație publică. Artă militară

 

TĂNASE, GABRIEL.

Perfecționarea managementului carierei în unitățile de poliție din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gabriel Tănase ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2012.

50 p. ; 30 cm.

IV 8769; 351.7/T16

 

TĂNASE, GABRIEL.

Perfecționarea managementului carierei în unitățile de poliție din România : teză de doctorat / drd. Gabriel Tănase ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2012.

305 p. ; 30 cm.

IV 8720; 351.7/T16

top

          36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

 

GHEORGHE, TUDOR.

Managementul instituțiilor de asistență socială din perspectiva mutațiilor previzibile din lumea contemporană : rezumatul tezei de doctorat / Tudor Gheorghe ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

70 p. ; 20 cm.

II 40808; 364.1/G41

 

GHEORGHE, TUDOR.

Managementul instituțiilor de asistență socială din perspectiva mutațiilor previzibile din lumea contemporană : teză de doctorat / Tudor Gheorghe ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

247 p. ; 30 cm.

IV 8922; 364.1/G41

top

          502/504 Știința mediului înconjurător

 

BOȘNEAGA, ALINA.

Cuantificarea gradului de poluare a solului : teză de doctorat / Alina Boșneaga ; cond. șt. Lucian P. Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

201 p. ; 30 cm.

IV 8582; 502/504/B71

 

NEGRUȚU, CARMELIA-MARIANA.

Estimarea, corecția și analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea și fluxurile atmosferice : teză de doctorat / drd. Carmelia Mariana Negruțu (Dragomir) ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2011.

206 f. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 8602; 504.3/N42

 

PĂUN, MIHAELA.

Evaluarea calității apelor de suprafață cu ajutorul metodelor statistice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihaela Păun (Timofti) ; cond. șt. prof. dr. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

51 p. ; 21 cm.

II 40409; 504.4/P45

 

PĂUN, MIHAELA.

Evaluarea calității apelor de suprafață cu ajutorul metodelor statistice : teză de doctorat / drd. ing. Mihaela Păun (Timofti) ; cond. șt. prof. dr. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

286 f. ; 30 cm.

IV 8717; 504.4/P45

 

TRIF, CĂTĂLIN RĂZVAN.

Metode moderne de valorificare a determinărilor experimentale utilizate în cuantificarea gradului de poluare a solului : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cătălin Răzvan Trif ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

55 f. ; 21 cm.

II 40391; 504.5/T85

 

TRIF, CĂTĂLIN RĂZVAN.

Metode moderne de valorificare a determinărilor experimentale utilizate în cuantificarea gradului de poluare a solului : teză de doctorat / drd. Cătălin Răzvan Trif ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

232 p. ; 30 cm.

IV 8737; 504.5/T85

top

          53 Fizică

 

ANDREESCU, STELA.

Studiul proceselor costiere de la Gurile Dunării și evaluarea impactului acestora asupra activităților umane : rezumatul tezei de doctorat / Stela Andreescu ; cond. șt. Eugen Rusu. - Galați : Universitatea din Galați, 2013.

213 p. ; 20 cm.

II 40619; 531/A48

 

ANDREESCU, STELA.

Studiul proceselor costiere de la Gurile Dunării și evaluarea impactului acestora asupra activităților umane : teză de doctorat / Stela Andreescu ; cond. șt. Eugen Rusu. - Galați : Universitatea din Galați, 2013.

212 p. ; 30 cm.

IV 8829; 531/A48

 

CIOCHINĂ, ȘTEFĂNUȚ.

Metode multivariate pentru identificarea amfetaminelor cu ajutorul unui sistem IR portabil : rezumatul tezei de doctorat / Ștefănuț Ciochină ; Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

59 p. ; 20 cm.

II 40816; 537/538/C51

 

CIOCHINĂ, ȘTEFĂNUȚ.

Metode multivariate pentru identificarea amfetaminelor cu ajutorul unui sistem IR portabil : teză de doctorat / Ștefănuț Ciochină ; Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

246 p. ; 30 cm.

IV 8902; 537/538/C51

top

          54 Chimie

 

FLOREA, DANIELA-AFRODITA.

Caracterizarea și identificarea unor pigmenți utilizați la ceramica decorativă de patrimoniu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Daniela-Afrodita Florea (Boldea) ; cond. șt. prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2012.

77 f. ; 30 cm.

IV 8763; 543.4/F67

 

FLOREA, DANIELA-AFRODITA.

Caracterizarea și identificarea unor pigmenți utilizați la ceramica decorativă de patrimoniu : teză de doctorat / drd. Daniela-Afrodita Florea (Boldea) ; cond. șt. prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2012.

178 f. ; 30 cm.

IV 8738; 543.4/F67

top

          55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

 

DIACONU, GEORGE-SORIN.

Studii privind influența fermelor energetice marine și a structurilor offshore asupra hidrodinamicii costiere : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. George-Sorin Diaconu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu. - Galați, 2013.

100 p. ; 21 cm.

II 40817; 551/D36

 

DIACONU, GEORGE-SORIN.

Studii privind influența fermelor energetice marine și a structurilor offshore asupra hidrodinamicii costiere : teză de doctorat / drd. ing. George-Sorin Diaconu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu. - Galați, 2013.

211 f. ; 30 cm.

IV 8906; 551/D36

top

          620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

DANCIU, ANCA-IONELA.

Materiale semiconductoare nanostructurate pentru electronică transparentă : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Anca-Ionela Danciu ; cond. șt. prof. univ. dr. chim. Viorica Domnica Mușat, prof. univ. dr. ing. Elvira Fortunato. - Galați, 2012.

43 p. ; 30 cm.

IV 8765; 620.1/D15

 

DANCIU, ANCA-IONELA.

Materiale semiconductoare nanostructurate pentru electronică transparentă : teză de doctorat / drd. ing. Anca-Ionela Danciu ; cond. șt. prof. univ. dr. chim. Viorica Domnica Mușat, prof. univ. dr. ing. Elvira Fortunato. - Galați, 2012.

171 f. ; 30 cm.

IV 8741; 620.1/D15

 

MAZILU, MONICA.

Filme oxidice nanostructurate 1D obținute prin metode chimice din soluție : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. chim. Monica Mazilu ; cond. șt. prof. univ. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2012.

50 p. ; 21 cm.

II 40412; 620.1/M53

 

MAZILU, MONICA.

Filme oxidice nanostructurate 1D obținute prin metode chimice din soluție : teză de doctorat / drd. ing. chim. Monica Mazilu ; cond. șt. prof. univ. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2012.

226 p., [32] p. ; 30 cm.

IV 8742; 620.1/M53

 

MEREUȚĂ, VALENTIN.

Studii privind influența stării de integritate a suprafeței asupra degradării prin oboseală : rezumatul tezei de doctorat / Valentin Mereuță ; cond. șt. Liviu Palaghian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

51 p. ; 21 cm.

II 40404; 621.1/M59

 

MEREUȚĂ, VALENTIN.

Studii privind influența stării de integritate a suprafeței asupra degradării prin oboseală : teză de doctorat / Valentin Mereuță ; cond. șt. Liviu Palaghian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

176 p. ; 30 cm.

IV 8747; 621.1/M59

 

MOCANU, CĂTĂLIN BOGDAN.

Studiul soluțiilor de realizare a independenței energetice a unei locuințe : rezumatul tezei de doctorat / Cătălin Bogdan Mocanu ; cond. șt. Tănase Panait. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

50 p. ; 20 cm.

II 40421; 620.9/M84

 

MOCANU, CĂTĂLIN BOGDAN.

Studiul soluțiilor de realizare a independenței energetice a unei locuințe : teză de doctorat / Cătălin Bogdan Mocanu ; cond. șt. Tănase Panait. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

173 p. ; 30 cm.

IV 8716; 620.9/M84

 

ONEA, FLORIN.

Studii privind oportunitatea extragerii energiei refolosibile în mediul marin cu aplicații la bazinul Mării Negre : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Florin Onea ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2013.

101 p. : diagr. ; 21 cm.

II 40617; 620.92/O-55

 

ONEA, FLORIN.

Studii privind oportunitatea extragerii energiei refolosibile în mediul marin cu aplicații la bazinul Mării Negre : teză de doctorat / drd. ing. Florin Onea ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2013.

233 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 8832; 620.92/O-55

 

ȘOLEA, LIVIU CĂTĂLIN.

Contribuții la studiul comportării reologice și tribologice a unor lubrifianți biodegradabili pe bază de uleiuri vegetale : rezumatul tezei de doctorat / Liviu Cătălin Șolea ; cond șt. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

75 p. ; 20 cm.

II 40819; 620/S67

 

ȘOLEA, LIVIU CĂTĂLIN.

Contribuții la studiul comportării reologice și tribologice a unor lubrifianți biodegradabili pe bază de uleiuri vegetale : teză de doctorat / Liviu Cătălin Șolea ; cond șt. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

199 p. ; 30 cm.

IV 8908; 620/S67

top

          621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

CHIROȘCĂ, ALINA.

Contribuții privind controlul robust al proceselor de tratare biologică a apelor uzate : rezumatul tezei de doctorat / Alina Chiroșcă ; cond. șt. Sergiu Caraman. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

46 p. ; 20 cm.

II 40414; 621.3/C43

 

CHIROȘCĂ, ALINA.

Contribuții privind controlul robust al proceselor de tratare biologică a apelor uzate : teză de doctorat / Alina Chiroșcă ; cond. șt. Sergiu Caraman. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

187 p. ; 30 cm.

IV 8754; 621.3/C43

 

COSTIN, MĂDĂLIN.

Cercetări și contribuții asupra structurilor de conversie electromecanică în sistemele eoliene : rezumatul tezei de doctorat / Mădălin Costin ; cond. șt. Grigore Fetecău. - Galați : Universitatea din Galați, 2012.

89 p. ; 21 cm.

II 40577; 621.3/C73

 

COSTIN, MĂDĂLIN.

Cercetări și contribuții asupra structurilor de conversie electromecanică în sistemele eoliene : teză de doctorat / Mădălin Costin ; cond. șt. Grigore Fetecău. - Galați : Universitatea din Galați, 2012.

291 p. ; 30 cm.

IV 8830; 621.3/C73

 

VONCILĂ, ELENA.

Studii și contribuții privind integrarea sistemelor de stocare a energiei electrice utilizate pe vehicule autonome : rezumatul tezei de doctorat / Elena Voncilă ; cond. șt. Grigore Fetecău. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

71 p. ; 20 cm.

II 40422; 621.3/V80

 

VONCILĂ, ELENA.

Studii și contribuții privind integrarea sistemelor de stocare a energiei electrice utilizate pe vehicule autonome : teză de doctorat / Elena Voncilă ; cond. șt. Grigore Fetecău. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

182 p. ; 30 cm.

IV 8722; 621.3/V80

top

          621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BAROIU, NICUȘOR.

Cercetări privind comportarea în așchiere a burghielor elicoidale cu trei tăișuri curbe și cu suprafață de așezare hiperboloidală : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicușor Baroiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați, 2013.

82 p. : diagr. ; 21 cm.

II 40624; 621.95/B33

 

BAROIU, NICUȘOR.

Cercetări privind comportarea în așchiere a burghielor elicoidale cu trei tăișuri curbe și cu suprafață de așezare hiperboloidală : teză de doctorat / drd. ing. Nicușor Baroiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați, 2013.

254 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 8840; 621.95/B33

 

FRÎNCU, OCTAVIAN.

Cercetări teoretice și expermentale privind sudarea mecanizată MAG pe suport ceramic folosind sârme tubulare ecologice : rezumatul tezei de doctorat / Octavian Frîncu ; cond. șt. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

56 p. ; 20 cm.

II 40393; 621.8/F85

 

FRÎNCU, OCTAVIAN.

Cercetări teoretice și expermentale privind sudarea mecanizată MAG pe suport ceramic folosind sârme tubulare ecologice : teză de doctorat / Octavian Frîncu ; cond. șt. Dănuț Mihăilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

208 f. ; 30 cm.

IV 8735; 621.8/F85

 

GANEA, DANIEL.

Studiul dinamicii lanțului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect : rezumatul tezei de doctorat / drd. Daniel Ganea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elena Mereuță. - Galați, 2013.

58 p. ; 21 cm.

II 40809; 621.86/G18

 

GANEA, DANIEL.

Studiul dinamicii lanțului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect : teză de doctorat / drd. Daniel Ganea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elena Mereuță. - Galați, 2013.

194 p. ; 30 cm.

IV 8899; 621.86/G18

 

PATRICHE, SIMONA.

Modelarea mecano-chimică a transportului intracelular cu aplicații în proiectarea dispozitivelor cu rigiditate variabilă : rezumatul tezei de doctorat / drd. chim. Simona Patriche ; cond. șt. prof. dr. ing. Mihaela Banu. - Galați, 2012.

56 p. ; 21 cm.

II 40399; 621.83/P44

 

PATRICHE, SIMONA.

Modelarea mecano-chimică a transportului intracelular cu aplicații în proiectarea dispozitivelor cu rigiditate variabilă : teză de doctorat / drd. chim. Simona Patriche ; cond. șt. prof. dr. ing. Mihaela Banu. - Galați, 2012.

176 p. ; 30 cm.

IV 8744; 621.83/P44

 

TUDORAN, MARIAN SORIN.

Modele biomecanice și virtuale pentru corectarea pozițiilor membrului superior uman : rezumatul tezei de doctorat / Marin Sorin Tudoran ; cond. șt. Elena Mereuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

55 p. ; 20 cm.

II 40425; 621.7/T91

 

TUDORAN, MARIAN SORIN.

Modele biomecanice și virtuale pentru corectarea pozițiilor membrului superior uman : teză de doctorat / Marin Sorin Tudoran ; cond. șt. Elena Mereuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

173 p. ; 30 cm.

IV 8761; 621.7/T91

 

UNGUREANU, VICTOR.

Contribuții teoretice și expermentale la studiul proprietăților mecanice ale unor compozite polimerice : rezumatul tezei de doctorat / Victor Ungureanu ; cond. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

80 p. ; 20 cm.

II 40811; 621.791/U52

 

UNGUREANU, VICTOR.

Contribuții teoretice și expermentale la studiul proprietăților mecanice ale unor compozite polimerice : teză de doctorat / Victor Ungureanu ; cond. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

150 p. ; 30 cm.

IV 8913; 621.791/U52

 

VASIE, MARIUS.

Cercetări privind roțile dințate cu transmitere variabilă a mișcării : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marius Vasile ; cond. șt. prof. dr. ing. Laurenția Andrei. - Galați, 2012.

61 p. ; 21 cm.

II 40400; 621.8/V32

 

VASIE, MARIUS.

Cercetări privind roțile dințate cu transmitere variabilă a mișcării : teză de doctorat / drd. ing. Marius Vasie ; cond. șt. prof. dr. ing. Laurenția Andrei. - Galați, 2012.

176 p. ; 30 cm.

IV 8758; 621.8/V32

top

          628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

TOFAN, SORINEL.

Cercetări privind răcirea apelor tehnologice cu ajutorul turnurilor de răcire și / sau a pompelor de căldură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Sorinel Tofan ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2012.

42 f. ; 30 cm.

IV 8764; 628.3/T69

 

TOFAN, SORINEL.

Cercetări privind răcirea apelor tehnologice cu ajutorul turnurilor de răcire și / sau a pompelor de căldură : teză de doctorat / drd. ing. Sorinel Tofan ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2012.

163 p. ; 30 cm.

IV 8731; 628.3/T69

top

          629 Tehnica mijloacelor de transport

 

BORDEI, ȘTEFAN F.

Dispozitiv aerodinamic pentru mărirea aderenței automobilelor : rezumatul tezei de doctorat / Ștefan F. Bordei ; cond. șt. Florin Popescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

46 p. ; 20 cm.

II 40394; 629.3/B68

 

BORDEI, ȘTEFAN F.

Dispozitiv aerodinamic pentru mărirea aderenței automobilelor : teză de doctorat / Ștefan F. Bordei ; cond. șt. Florin Popescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

328 p. ; 30 cm.

IV 8739; 629.3/B68

top

          629.5 Tehnică navală

 

BUTUNOIU, DORIN.

Implementarea unui sistem de predicție a valurilor pentru creșterea siguranței operațiunilor portuare în zona litoralului românesc : rezumatul tezei de doctorat / Dorin Butunoiu ; cond. șt. Eugen Rusu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

134 p. ; 20 cm.

II 40398; 629.5/B97

 

BUTUNOIU, DORIN.

Implementarea unui sistem de predicție a valurilor pentru creșterea siguranței operațiunilor portuare în zona litoralului românesc : teză de doctorat / Dorin Butunoiu ; cond. șt. Eugen Rusu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

286 p. ; 30 cm.

IV 8743; 629.5/B97

 

DOBROT, OANA-MIRELA.

Contribuții privind influența solicitărilor variabile asupra structurilor off-shore : teză de doctorat / drd. ing. Oana-Mirela Dobrot ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Costel Iulian Mocanu. - Galați, 2012.

252 f. ; 30 cm.

IV 8750; 629.5/D60

 

MIRCIU, IULIA.

Contribuții privind analiza structurală a stărilor limită la navele tip tanc : rezumatul tezei de doctorat / Iulia Mirciu ; cond. șt. Leonard Domnișoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

105 p. ; 20 cm.

II 40396; 629.5/M76

 

MIRCIU, IULIA.

Contribuții privind analiza structurală a stărilor limită la navele tip tanc : teză de doctorat / Iulia Mirciu ; cond. șt. Leonard Domnișoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

415 p. ; 30 cm.

IV 8733; 629.5/M76

 

RODICICHIN, NICOLETA GABRIELA.

Contribuții privind extinderea teoriei stratului limită de la placa plană la o suprafață curbă cu aplicații la nave : rezumatul tezei de doctorat / Nicoleta Gabriela Rodicichin ; cond. șt. Viorel Andrei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

45 p. ; 20 cm.

II 40411; 629.5/R64

 

RODICICHIN, NICOLETA GABRIELA.

Contribuții privind extinderea teoriei stratului limită de la placa plană la o suprafață curbă cu aplicații la nave : teză de doctorat / Nicoleta Gabriela Rodicichin ; cond. șt. Viorel Andrei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

155 p. ; 30 cm.

IV 8724; 629.5/R64

 

STOIAN, OANA.

Contribuții la studiul curgerii în jurul corpului navei echipate cu elice și cârmă : rezumatul tezei de doctorat / Oana Stoian ; cond. șt. Adrian Lungu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

63 p. ; 20 cm.

II 40424; 629.5/S86

 

STOIAN, OANA.

Contribuții la studiul curgerii în jurul corpului navei echipate cu elice și cârmă : teză de doctorat / Oana Stoian ; cond. șt. Adrian Lungu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

198 p. ; 24 cm.

III 22111; 629.5/S86

 

ȚOCU, FLORENTINA.

Contribuții privind studiul conlucrării plăcilor componente dintr-o structură navală confecționată din materiale compozite : teză de doctorat / drd. ing. Florentina Țocu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Costel Iulian Mocanu. - Galați, 2012.

235 f. ; 30 cm.

IV 8752; 629.5/T67

top

          637.1/.3 Industria laptelui

 

DUMITRAȘCU, LOREDANA.

Indicatori de diferențiere ai tratamentelor termice aplicate în industria laptelui : rezumatul tezei de doctorat / Loredana Dumitrașcu ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

55 p. ; 20 cm.

II 40419; 637.1/D89

 

DUMITRAȘCU, LOREDANA.

Indicatori de diferențiere ai tratamentelor termice aplicate în industria laptelui : teză de doctorat / Loredana Dumitrașcu ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

218 f. ; 30 cm.

IV 8760; 637.1/D89

 

HÎLMA, ELENA.

Cercetări privind obținerea produselor lactate din lapte de oaie îmbogățite cu acizi grași esențiali : rezumatul tezei de doctorat / Elena Hîlma ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

46 p. ; 20 cm.

II 40818; 637.1/.3/H62

 

HÎLMA, ELENA.

Cercetări privind obținerea produselor lactate din lapte de oaie îmbogățite cu acizi grași esențiali : teză de doctorat / Elena Hîlma ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

392 p. ; 40 cm.

IV 8909; 637.1/.3/H62

 

PARASCHIV, DANIELA.

Cercetări privind supraviețuirea în condiții de simbioză a unor tulpini de bacterii prebiotice în produsele lactate fermentate : rezumatul tezei de doctorat / Daniela Paraschiv ; cond.șt. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

60 p. ; 20 cm.

II 40820; 637.1/.3/P11

 

PARASCHIV, DANIELA.

Cercetări privind supraviețuirea în condiții de simbioză a unor tulpini de bacterii prebiotice în produsele lactate fermentate : teză de doctorat / Daniela Paraschiv ; cond.șt. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

266 p. ; 30 cm.

IV 8917; 637.1/.3/P11

 

RADU, EUGENIA MIHAELA.

Cercetări privind influența tratamentelor frigorifice asupra unor indicatori de calitate ai coagulului proteic din lapte de capră : rezumatul tezei de doctorat / Eugenia Mihaela Radu ; cond. șt. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

39 p. ; 20 cm.

II 40407; 637.1/R11

 

RADU, EUGENIA MIHAELA.

Cercetări privind influența tratamentelor frigorifice asupra unor indicatori de calitate ai coagulului proteic din lapte de capră : teză de doctorat / Eugenia Mihaela Radu ; cond. șt. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

125 f. ; 30 cm.

IV 8729; 637.1/R11

 

ZAHARIA, NICOLETA SIMONA.

Studiul comparativ al metodelor de accelerare a procesului de maturare a brânzeturilor cu pastă filată : rezumatul tezei de doctorat / Nicoleta Simona Zaharia ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru, G. M. Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

42 f. ; 20 cm.

II 40397; 637.3/Z11

 

ZAHARIA, NICOLETA SIMONA.

Studiul comparativ al metodelor de accelerare a procesului de maturare a brânzeturilor cu pastă filată : teză de doctorat / Nicoleta Simona Zaharia ; cond. șt. Gabriela Cătălina Rotaru, G. M. Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

260 f. ; 30 cm.

IV 8732; 637.3/Z11

top

          639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

COADĂ, NECULAI TIBERIU.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Polyodon Spathula (Walbaum 1792) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / Marian Tiberiu Coadă ; cond. șt. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

58 p. ; 20 cm.

II 40417; 639.2/C58

 

COADĂ, NECULAI TIBERIU.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Polyodon Spathula (Walbaum 1792) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / Marian Tiberiu Coadă ; cond. șt. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

225 p. ; 30 cm.

IV 8757; 639.2/C58

 

ENACHE, IONICA.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a puietului de crap Cyprinus Carpio (Linnaeus 1758) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / Ionica Enache ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

50 p. ; 20 cm.

II 40423; 639.2/E52

 

ENACHE, IONICA.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a puietului de crap Cyprinus Carpio (Linnaeus 1758) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / Ionica Enache ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

235 p. ; 30 cm.

IV 8723; 639.2/E52

 

PLĂCINTĂ, SĂNDIȚA.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei somn (Silurus Glanis) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / Săndița Placintă ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea din Galați, 2012.

76 p. ; 21 cm.

II 40408; 639.2/P70

 

PLĂCINTĂ, SĂNDIȚA.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei somn (Silurus Glanis) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / Săndița Placintă ; cond. șt. Victor Cristea. - Galați : Universitatea din Galați, 2012.

210 f. ; 30 cm.

IV 8718; 639.2/P70

 

SION, CORINA.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Acipenser Ruthenus (Linne 1758) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / Corina Sion ; cond. șt. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

230 p. ; 20 cm.

II 40405; 639.2/.5/S53

 

SION, CORINA.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Acipenser Ruthenus (Linne 1758) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / Corina Sion ; cond. șt. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

231 p. ; 30 cm.

IV 8728; 639.2/.5/S53

top

          65 Management

 

DINA, PAUL.

Managementul carierei în întrepriderile din România : prezent și perspective : rezumatul tezei de doctorat / Paul Dina ; cond. șt. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

51 p. ; 20 cm.

II 40416; 658/D47

 

DINA, PAUL.

Managementul carierei în întrepriderile din România : prezent și perspective : teză de doctorat / Paul Dina ; cond. șt. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

210 p. ; 30 cm.

IV 8756; 658/D47

 

MANEA, LUDMILA DANIELA.

Ocuparea forței de muncă în România în contextul integrării UE : rezumatul tezei de doctorat / Ludmila Daniela Manea ; cond. șt. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

89 p. ; 20 cm.

II 40415; 658/M11

 

MANEA, LUDMILA DANIELA.

Ocuparea forței de muncă în România în contextul integrării UE : teză de doctorat / Ludmila Daniela Manea ; cond. șt. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

263 p. ; 30 cm.

IV 8755; 658/M11

 

MATEI, DANIELA.

Contribuții în domeniul modelării riscurilor operaționale la nivel de companie : aplicații în domeniul construcțiilor navale : rezumatul tezei de doctorat / Daniela Matei ; cond. șt. Daniela Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

33 p. ; 20 cm.

II 40418; 658.5/M11

 

MATEI, DANIELA.

Contribuții în domeniul modelării riscurilor operaționale la nivel de companie : aplicații în domeniul construcțiilor navale : teză de doctorat / Daniela Matei ; cond. șt. Daniela Șarpe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

217 p. ; 30 cm.

IV 8759; 658.5/M11

 

PANAITESCU, MANUELA CARMEN.

Perfecționarea managementului în sistemul de asigurări public și privat în condițiile economiei de piață : rezumatul tezei de doctorat / Manuela Carmen Panaitescu ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea din Galați, 2012.

92 p. ; 21 cm.

II 40625; 65.012.4/B63

 

PANAITESCU, MANUELA CARMEN.

Perfecționarea managementului în sistemul de asigurări public și privat în condițiile economiei de piață : teză de doctorat / Manuela Carmen Panaitescu ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea din Galați, 2012.

230 p. ; 30 cm.

IV 8834; 65.012.4/B63

top

          663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

BĂDĂRĂU-SONEA, LĂCRĂMIOARA.

Studii privind calitatea alimentației într-o colectivitate a municipiului Focșani : rezumatul tezei de doctorat / Lăcrămioara Bădărău Sonea ; cond. șt. Rodica Segal. - Galați : Universitatea din Galați, 2013.

50 p. ; 21 cm.

II 40623; 663/664/B11

 

BĂDĂRĂU-SONEA, LĂCRĂMIOARA.

Studii privind calitatea alimentației într-o colectivitate a municipiului Focșani : teză de doctorat / Lăcrămioara Bădărău Sonea ; cond. șt. Rodica Segal. - Galați : Universitatea din Galați, 2013.

171 p. ; 30 cm.

IV 8839; 663/664/B11

 

CHIRUTA, JULIANA.

Thermal sterilization kinetics of bacteria as influenced by combined temperature and pH in continuous processing of liquid : [research thesis] / Juliana Chiruta. - Adelaide, 2000.

217 f. : fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8841; 664.8/C45

 

CUZMENCO, MONICA-GABRIELA.

Cercetări și contribuții privind asigurarea calității și inocuității produselor de panificație : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Monica-Gabriela Cuzmenco ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela-Cătălina Rotaru. - Galați, 2013.

50 p. : tab. ; 21 cm.

II 40622; 664.6/C97

 

CUZMENCO, MONICA-GABRIELA.

Cercetări și contribuții privind asigurarea calității și inocuității produselor de panificație : teză de doctorat / drd. ing. Monica-Gabriela Cuzmenco ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela-Cătălina Rotaru. - Galați, 2013.

202, 16 f. : tab. ; 30 cm.

IV 8838; 664.6/C97

 

HORINCAR, VICENȚIU BOGDAN.

Extracția și caracterizarea compușilor bioactivi din alge marine : rezumatul tezei de doctorat / Vicențiu Bogdan Horincar ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

52 p. ; 20 cm.

II 40401; 663/664/H79

 

HORINCAR, VICENȚIU BOGDAN.

Extracția și caracterizarea compușilor bioactivi din alge marine : teză de doctorat / Vicențiu Bogdan Horincar ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

320 p. ; 30 cm.

IV 8740; 663/664/H79

 

MANȚOC, LIVIA.

Cercetări privind influența unor sisteme de sărare asupra caracteristicilor tehnologice și reologice ale mușchiului Biceps femoris de porc : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Livia Manțoc (Patrașcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

52 p. ; 21 cm.

II 40822; 664.9/M29

 

MANȚOC, LIVIA.

Cercetări privind influența unor sisteme de sărare asupra caracteristicilor tehnologice și reologice ale mușchiului Biceps femoris de porc : teză de doctorat / drd. ing. Livia Manțoc (Patrașcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

138 f. ; 30 cm.

IV 8915; 664.9/M29

 

PARFENE, GEORGIANA.

Obținerea caracterizarea și evaluarea potențialului antimicrobian al unor compuși bioconservanți obținuți prin biotransformarea unor lipide din surse vegetale : rezumatul tezei de doctorat / Georgiana Parfene ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

52 p. ; 20 cm.

II 40413; 663/664/P11

 

PARFENE, GEORGIANA.

Obținerea caracterizarea și evaluarea potențialului antimicrobian al unor compuși bioconservanți obținuți prin biotransformarea unor lipide din surse vegetale : teză de doctorat / Georgiana Parfene ; cond. șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

368 f. ; 30 cm.

IV 8753; 663/664/P11

 

PELMUȘ, CORINA MĂDĂLINA.

Cercetări privind sistemul de decongelare prin metode atermice sau mixte : rezumatul tezei de doctorat / Corina Mădalina Pelmuș ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

31 p. ; 20 cm.

IV 8920; 663/664/P49

 

PELMUȘ, CORINA MĂDĂLINA.

Cercetări privind sistemul de decongelare prin metode atermice sau mixte : teză de doctorat / Corina Mădalina Pelmuș ; cond. șt. Petru Alexe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

120 p. ; 30 cm.

IV 8904; 663/664/P49

top

          669 Metalurgie

 

BODOR, MARIUS.

Contribuții privind valorificarea materialelor refolosibile din industrie prin sechestrare de bioxid de carbon : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marius Bodor ; cond. șt. prof. dr. ing. Maria Vlad. - Galați, 2013.

74 p. ; 21 cm.

II 40814; 669/B61

 

BODOR, MARIUS.

Contribuții privind valorificarea materialelor refolosibile din industrie prin sechestrare de bioxid de carbon : teză de doctorat / drd. ing. Marius Bodor ; cond. șt. prof. dr. ing. Maria Vlad. - Galați, 2013.

198 f. ; 30 cm.

IV 8898; 669/B61

 

MARDARE, ELIZA.

Modificarea suprafețelor aliajelor de titan (Ti-6Al-4V) pentru a îmbunătăți proprietățile de coroziune și tribocoroziune în medii specifice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Eliza Mardare (Dănăilă) ; cond. șt. prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. Jean-Pierre Celis. - Galați, 2012.

69 f. ; 21 cm.

II 40392; 669.2/M35

 

MARDARE, ELIZA.

Modificarea suprafețelor aliajelor de titan (Ti-6Al-4V) pentru a îmbunătăți proprietățile de coroziune și tribocoroziune în medii specifice : teză de doctorat / drd. ing. Eliza Mardare (Dănăilă) ; cond. șt. prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. Jean-Pierre Celis. - Galați, 2012.

187 f. ; 30 cm.

IV 8736; 669.2/M35

 

NĂSTASE, GINA GENOVEVA.

Studii și cercetări privind coroziunea aliajelor metalice speciale utilizate în tehnologii carbochimice : rezumatul tezei de doctorat / Gina Genoveva Năstase ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

70 p. ; 20 cm.

II 40812; 669/N11

 

NĂSTASE, GINA GENOVEVA.

Studii și cercetări privind coroziunea aliajelor metalice speciale utilizate în tehnologii carbochimice : teză de doctorat / Gina Genoveva Năstase ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

172 p. ; 30 cm.

IV 8912; 669/N11

 

PAVLOV, ADINA IONICA.

Influența tratamentelor electrochimice a suprafețelor (straturi nanocompozite în matrice de Nichel) asupra rezistenței la coeziune și uzură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Adina Ionica Pavlov ; cond. șt. prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. Ir. Jean-Pierre Celis. - Galați, 2012.

62 p. ; 21 cm.

II 40823; 669.24/P47

 

PAVLOV, ADINA IONICA.

Influența tratamentelor electrochimice a suprafețelor (straturi nanocompozite în matrice de Nichel) asupra rezistenței la coeziune și uzură : teză de doctorat / drd. ing. Adina Ionica Pavlov ; cond. șt. prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. Ir. Jean-Pierre Celis. - Galați, 2012.

169 f. ; 30 cm.

IV 8914; 669.24/P47

top

          67/68 Diverse industrii și meserii

 

DOBREA, DANIEL-VALENTIN.

Cercetări teoretice și experimentale privind adeziunea la injectarea biocomponent a unor materiale polimerice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniel-Valentin Dobrea ; cond. șt. prof. dr. ing. Cătălin Fetecău. - Galați, 2013.

58 p. : diagr., sch. ; 21 cm.

II 40621; 678.7/D59

 

DOBREA, DANIEL-VALENTIN.

Cercetări teoretice și experimentale privind adeziunea la injectarea biocomponent a unor materiale polimerice : teză de doctorat / drd. ing. Daniel-Valentin Dobrea ; cond. șt. prof. dr. ing. Cătălin Fetecău. - Galați, 2013.

250 p. : diagr., fotogr., sch. ; 30 cm.

IV 8836; 678.7/D59

top

          681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

 

BĂRBULESCU, LUCIAN-FLORENTIN.

Simularea în timp real a comportamentului echipamentelor pentru exploatarea sistemelor critice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel-Nicolae Mînzu. - Galați, 2013.

46 p. : diagr. ; 25 cm.

III 22318; 681.5/B30

 

BĂRBULESCU, LUCIAN-FLORENTIN.

Simularea în timp real a comportamentului echipamentelor pentru exploatarea sistemelor critice : teză de doctorat / drd. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel-Nicolae Mînzu. - Galați, 2013.

213 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 8837; 681.5/B30

 

CARAIMAN, GEORGE.

Contribuții la sinteza algoritmilor de conducere numerică pentru sisteme electrice și electromecanice, cu aplicație la conversia energiei hidroliene : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. George Caraiman ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel Mînzu, prof. dr. ing. Cristian Nichita. - Galați, 2011.

42 f. : diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8842; 681.5/C23

 

DUMITRAȘCU, BOGDAN.

Contribuții la conducerea, navigația și evitarea de obstacole a roboților mobili și vehiculelor autonome : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Bogdan Dumitrașcu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

58 p. ; 30 cm.

IV 8767; 681.5/D90

 

DUMITRAȘCU, BOGDAN.

Contribuții la conducerea, navigația și evitarea de obstacole a roboților mobili și vehiculelor autonome : teză de doctorat / drd. ing. Bogdan Dumitrașcu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

152 p. ; 30 cm.

IV 8749; 681.5/D90

 

EPURE, SILVIU IONUȚ.

Contribuții privind reducerea regimului deformant generat de sarcini neliniare de mică putere : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Silviu-Ionuț Epure ; cond. șt. prof. dr. ing. Mina Emil Roșu. - Galați, 2013.

62 p. : diagr., sch. ; 30 cm.

II 40616; 681.5/E63

 

EPURE, SILVIU IONUȚ.

Contribuții privind reducerea regimului deformant generat de sarcini neliniare de mică putere : teză de doctorat / drd. ing. Silviu-Ionuț Epure ; cond. șt. prof. dr. ing. Mina Emil Roșu. - Galați, 2013.

174 p. : diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8831; 681.5/E63

 

RADASCHIN, ADRIAN.

Contribuții la conducerea inteligentă a roboților mobili utilizați în liniile flexibile de fabricație : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Adrian Radaschin ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

61 p. ; 30 cm.

IV 8766; 681.5/R14

 

RADASCHIN, ADRIAN.

Contribuții la conducerea inteligentă a roboților mobili utilizați în liniile flexibile de fabricație : teză de doctorat / drd. ing. Adrian Radaschin ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

148 p. ; 30 cm.

IV 8748; 681.5/R14

top

          69 Lucrări de construcții

 

GHEORGHE, ANA.

Analiza nivelului de performanță a materialelor fonoabsorbante și antivibratile pentru construcții în vederea atestării de conformitate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ana Gheorghe ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2013.

60 p. ; 21 cm.

II 40810; 699.84/G40

 

GHEORGHE, ANA.

Analiza nivelului de performanță a materialelor fonoabsorbante și antivibratile pentru construcții în vederea atestării de conformitate : teză de doctorat / drd. ing. Ana Gheorghe ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2013.

197 p. ; 30 cm.

IV 8903; 699.84/G40

top

          791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

CURCĂ, MIRELA M.

Mișcarea teatrală românească în secolul al XIX-lea : presă, text, spectacol : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mirela M. Curcă ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

32 p. ; 21 cm.

II 40402; 792/C95

 

CURCĂ, MIRELA M.

Mișcarea teatrală românească în secolul al XIX-lea : presă, text, spectacol : teză de doctorat / drd. Mirela M. Curcă ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

259 f. ; 30 cm.

IV 8745; 792/C95

 

TOMA, FLORIN.

Două paradigme teatrale : comunism și postdecembrism : tendințe în evoluția fenomenului teatral actual : rezumatul tezei de doctorat / drd. Florin Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

41 p. ; 21 cm.

II 40420; 792(498)"19"/T71

 

TOMA, FLORIN.

Două paradigme teatrale : comunism și postdecembrism : tendințe în evoluția fenomenului teatral actual : teză de doctorat / drd. Florin Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

286 f. ; 30 cm.

IV 8746; 792(498)"19"/T71

top

          81 Lingvistică

 

MORTU, CRISTINA RODICA.

Aspecte ale negației în limba engleză : operatori contextuali : rezumatul tezei de doctorat / Rodica Cristina Mortu ; cond. șt. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

42 p. ; 20 cm.

II 40403; 811.111'36/M89

 

MORTU, CRISTINA RODICA.

Aspects of negation in English : contextual operators : teză de doctorat / Rodica Cristina Mortu ; cond. șt. Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

238 p. ; 30 cm.

IV 8727; 811.111'36/M89

top

          82 Literatură

 

ALEXANDRU, ANCA.

La Question de la nomination dans l'oeuvre de Maurice Blanchot : résumé de la thèse de doctorat / Anca Alexandru (Călin) ; cond. șt. Nicolae Ioana, Alain Milton. - Galați, 2013.

3 f. ; 30 cm.

IV 8919; 821.133.1.09/A39

 

ALEXANDRU, ANCA.

La Question de la nomination dans l'oeuvre de Maurice Blanchot : thèse de doctorat / Anca Alexandru (Călin) ; cond. șt. Nicolae Ioana, Alain Milton. - Galați, 2013.

282 f. ; 30 cm.

IV 8905; 821.133.1.09/A39

 

BURUIANĂ, RAMONA.

Imaginea țăranului român în romanul postbelic până la optzeciști : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ramona Buruiană ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

39 f. ; 30 cm.

IV 8768; 821.135.1.09/B95

 

BURUIANĂ, RAMONA.

Imaginea țăranului român în romanul postbelic până la optzeciști : teză de doctorat / drd. Ramona Buruiană ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

342 f. ; 30 cm.

IV 8725; 821.135.1.09/B95

 

CIOBANU, CRISTINA.

Poezia generației albatrosiste : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina Ciobanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

36 p. ; 21 cm.

II 40278; 821.135.1.09/C51

 

CIOBANU, CRISTINA.

Poezia generației albatrosiste : teză de doctorat / drd. Cristina Ciobanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

263 f. ; 30 cm.

IV 8708; 821.135.1.09/C51

 

CIUBOTARU, GEORGIANA M.

Tematizarea identității în literatura Europei Centrale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Georgiana M. Ciubotaru ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

45 p. ; 21 cm.

II 40395; 82.09/C55

 

CIUBOTARU, GEORGIANA M.

Tematizarea identității în literatura Europei Centrale : teză de doctorat / drd. Georgiana M. Ciubotaru ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

354 f. ; 30 cm.

IV 8730; 82.09/C55

 

CONSTANTINESCU, ANDREEA ROXANA.

Politica și poetica reprezentării corpului în teatrul renascentist englez : rezumatul tezei de doctorat / Andreea Roxana Constantinescu ; cond. șt. Michaela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2013.

50 p. ; 20 cm.

II 40821; 821.111.09/C64

 

CONSTANTINESCU, ANDREEA ROXANA.

The Politics and poetics of representing the body in the Early Modern English drama : [dissertation] / Andreea Roxana Constantinescu ; cond. șt. Michaela Praisler

216 p. ; 30 cm.

IV 8916; 821.111.09/C64

 

EFTIMIE, MONICA.

Screening novel texts : architectural design and discourses of worlds : [dissertation] / drd. ing. Monica Eftimie (Georgescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

201 f. ; 30 cm.

IV 8907; 82/E23

 

EFTIMIE, MONICA.

Screening novel texts : architectural design and discourses of worlds = Text romanesc și reprezentări filmice : design arhitectural și lumi discursive : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Monica Eftimie (Georgescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

54 f. ; 21 cm.

II 40813; 82/E23

 

ILIE, ZANFIR.

Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990-2000 : rezumatul tezei de doctorat / Zanfir Ilie ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

56 p. ; 30 cm.

IV 8669; 821.135.1.09-92"1990/2000"/Z27

 

ILIE, ZANFIR.

Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990-2000 : teză de doctorat / Zanfir Ilie ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2012.

350 f. ; 30 cm.

IV 8668; 821.135.1.09-92"1990-2000"/Z27

 

MANEA, ANCA.

Three contemporary women writers : within and against the canon : [dissertation] / drd. Anca (Marin) Manea ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

201 f. ; 30 cm.

IV 8901; 821.111.09/M24

 

MANEA, ANCA.

Trei scriitoare engleze contemporane : subminarea canonului literar din interior : rezumatul tezei de doctorat / drd. Anca (Marin) Manea ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2013.

58 f. ; 21 cm.

II 40815; 821.111.09/M24

 

NECULA, DANIELA AURA.

Literatura și discursul publicitar, o relație reciproc avantajoasă : rezumatul tezei de doctorat / drd. Daniela Aura Necula ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

33 f. ; 30 cm.

IV 8762; 82/N34

 

NECULA, DANIELA AURA.

Literatura și discursul publicitar, o relație reciproc avantajoasă : teză de doctorat / drd. Daniela Aura Necula ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

256 f. ; 30 cm.

IV 8734; 82/N34

top

          93/94 Istorie

 

IONAȘCU, ANIȘOARA.

Reședințele boierești din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII-lea : rezumatul tezei de doctorat / drd. Anișoara Ionașcu ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

16 p. ; 21 cm.

II 40618; 94(498.3)"16"/I-67

 

IONAȘCU, ANIȘOARA.

Reședințele boierești din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII-lea : teză de doctorat / drd. Anișoara Ionașcu ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

352 p. : fotogr. ; 30 cm.

IV 8828; 94(498.3)"16"/I-67

 

MARAVELA, VLAD ANDREI.

Reședințele boierești din Muntenia din a doua jumătate a secolului al XVII-lea până la sfârșitul domniei lui Constantin Brâncoveanu : teză de doctorat / Vlad Andrei Maravela ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2012.

288 f. ; 30 cm.

IV 8751; 94(498.1)"16/17"/M32

top

          Teze de doctorat ale Universității „Politehnica“ din Timișoara

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor

Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației

Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor

 

 

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 2. Chimie

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8444

2012: nr. 19: „Noi metode de sinteză a nanomaterialelor pe bază de M-IICr2O4“ / Mirela Ionela Barbu

Cota: 54/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8223

2012: nr. 60: "Polimeri biodegradabili pe bază de monozaharide" / Liliana-Marinela Ștefan

2012: nr. 61: "Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică" / Marilena Faier Crivineanu

2012: nr. 62: "Contribuții la studiul îmbunătățirii indicatorilor de calitate a mierii de albine utilizând tehnici de modelare matematică" / Monica Cristina Cara

2012: nr. 63: "Utilizarea unor catalizatori de tip zeolitic pentru epurarea avansată a unor efluenți industriali" / Liliana-Adreea Colar

2012: nr. 64: "Electrochemical degradation and detection methods of pharmaceuticals from water using carbon based electrodes" / Sorina Moțoc

2012: nr. 65: "Electrochemical detection of certain specific pollutants from water using nanostructured carbon-based composite electrodes" / Anamaria Simona Scheau

2013: nr. 66: "Creșterea eficienței catalitice și stabilității operaționale și termice a lipazelor prin imobilizare, folosind metode bazate pe tehnica sol-gel" / Anca Ursoiu

2013: nr. 67: "Cercetări privind obținerea bioetanolului prin procedee inovative de pretratare și hidroliză a biomasei lignocelulozice" / Amalia Corina Macarie

2013: nr. 69: "Influența unor amine aromatice asupra cineticii proceselor catodice de depunere a cuprului și de degajare a hidrogenului din soluții pe bază de acid sulfuric" / Constantin Claudiu Văduva

2013: nr. 70: "Pretratamentul și hidroliza enzimatică a materialelor prime celulozice în vedeerea obținerii de zaharuri fermentescibile utilizate la obținerea bioetanolului" / Mihaela Ungurean

2013: nr. 73: "Contribuții la dezvoltarea celulelor fotoelectrochimice pe bază de dioxid de titan nanostructurat și colorant" / Ștefan Dănică Novaconi

Cota: 66/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-581X

2012: nr. 93: "Studiul reproducerii poluării acviferelor prin integrarea proceselor de atenuare naturală" / Daiana-Loredana Baliga

2012: nr. 95: "Aspecte actuale și de perspectivă ale dezvoltării rurale durabile a comunei Sasca Montană, județul Caraș-Severin" / Gabriela Gherman

2012: nr. 97: "Sustainabilty of consdtructions. Special aspects of concrete structures" / Tamás Dencsák

2012: nr. 98: "Cercetări privind captarea emisiilor și impactul acestora asupra apelor de suprafață" / Oliver Christian Pfann

2012; nr. 99: "Contribuții privind studiul teoretic și practic corelat cu modelarea parametrilor de confort din clădirile de învățământ climatizate" / Sebastian Dorhoi

2012: nr. 100: "Analiza comportării neliniare a cupolelor metalice" / Vinicius Precupaș

2012: nr. 101: "Studiul privind integrarea zonelor umede în managementul inundațiilor" / Laura Alexoaie

2013: nr. 102: "Seismic performance of dual steel frames of CFRHS and welded beam-to-column joints" / Mihai Cristian Vulcu

2013: nr. 103: "Studiu privind randamentul activităților didactice în funcție de climatul ambiental" / Cristian Păcurar

2013: nr. 107: "Optimizarea sistemelor de livrare a apei calde în centralele termice cu puterea nominală peste 100kW" / Doru Pelivan

2013: nr. 110: "Reabilitarea durabilă a blocurilor de locuințe tipizate din panouri mari - supraetajare ușoară cu structură în cadre prefabricate din beton armat" / Cătălina-Maria Bocan

2013: nr. 111: "Contribuții la studiul folosirii materialelor geosintetice în lucrări de inginerie geotehnică" / Roman Andreea Luiza

2013: nr. 112: "Accesibilitatea și mobilitatea pietonală în mediul urban" / Tudor Morar

Cota: 626/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7022

2012: nr. 29: "Analiza influenței parametrilor liniilor electrice aeriene asupra regimurilor tranzitorii provocate de avarii în subsisteme electroenergetice" / Iulia Căta

2012: nr. 31: "Contribuții la monitorizarea de la distanță a activității electrice a inimii" / Beatrice Arvinti

2013: nr. 33: "Energy conversion and storage control for small wind turbine systems" / Diana Paula Petrila

2013: nr. 34: "Reducerea poluării electromagnetice la echipamente electrotermice de înaltă frecvență" / Raluca Oana Sonia Rob

Cota: 621.3/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7014

2012: nr. 36: "Optimizarea conducerii proceselor tehnologice prin utilizarea de subsisteme inteligente" / Petru Papazian

2012: nr. 49: "Design of robust 2D barcodes for industrial environments" / Wolfgang Pross

2012: nr. 50: "Contribuții la estimarea frecvenței instantanee utilizând reprezentări timp-frecvență" / Romulus Reiz

2012: nr. 51: "Contribuții la dozimetria de radiofrecvență în expunerile controlate ale probelor biologice" / Cora Iftode

2012: nr. 52: "Contribuții la prelucrarea numerică a semnalelor cu funcții spline" / Liliana Stoica

2012: nr. 53: "Contribuții la modelarea propagării undelor radio" / Adrian Mihăiuți

2012: nr. 54: "Contribuții la modelarea unor caracteristici ale antenelor" / Teodor Petrița

2012: nr. 55: "Contribuții la implementarea și optimizarea rețelelor de comunicații mobile celulare" / Sorin Popa

2012: nr. 56: "Tracing optimization of real time protocols in IMS-IP multimedia subsystem" / Marin Mangri

2012: nr. 58: "Dynamic adaptation algorithm for multimedia delivery in wireless networks" / Vasile Horia Muntean

2013: nr. 60: "Analysis of thermoelectrical modules for energy harversting systems" / Mihail Octavian Cernăianu

2013: nr. 61: "Contributions to the efficient use of wireless sensor networks in disturbed environments" / Cosmin Cîrstea

2013: nr. 62: "Contribuții la îmbunătațirea recepției semnalelor utilizând algoritmii DOA și Beamformingul adaptativ" / Arpad Iozsa

2013: nr. 64: "Metode de prelucrare digitală a imaginilor video" / Ionuț Alexandru Mirel

2013: nr. 65: "Contribuții la îmbunătațirea performanțelor sistemelor de antene" / Andy Răzvan Vesa

Cota: 621.38/.39/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8967

2012: nr. 38: "Cercetări privind îmbunătățirea proiectării matrițelor de injectat folosind elemente specifice sistemelor expert" / Vlad Adrian

2012: nr. 45: "Investigarea proceselor de tăiere laser Nd: YAG a materialelor compozite cu matrice polimerică" / Ramona Cristina Laslău

2012: nr. 46: "Metode de integrare a tehnicii Reverse Engineering în concepția, fabricația și controlul dimensional al pieselor injectate din materiale polimerice" / Cristian Cioană

2012: nr. 48: "Studiul proceselor de ambutisare adâncă utilizând metode numerice" / Adrian Birlan

2013: nr. 49: "Optimizarea procesului de sudobrazare MIG/MAG-CMT a îmbinărilor disimilare din table subțiri" / Elena Stela Muncuț

2013: nr. 50: "Tehnici avansate de realizare a unor îmbinări sudate din materiale polimerice disimilare" / Eduard Arthur Berger

2013: nr. 51: "Managementul externalizării proceselor și serviciilor componentă a activității întreprinderilor" / Irina Daniela Duran

Cota: 62/69/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-4937

2012: nr. 106: "Studii asupra comportării în exploatare a elementelor componente din structura portantă la utilajele de carieră specifice supuse la oboseală și coroziune în exploatare sau staționare" / Mihai Condescu-Grund

2012: nr. 118: "Contribuții la utilizarea dispozitivelor haptice în aplicațiile biomedicale" / Ralua Elena Sofronia

2012: nr. 122: "Cercetări asupra eroziunii produse prin cavitație vibratorie la oțelurile inoxidabile cu conținut constant în crom și variabil în nichel" / Alin Dan Jurchela

2012: nr. 123: "Analiza experimentală și numerică a funcționării pompelor centrifuge de acumulare" / Gheorghiță Gînga

2012: nr. 124: "Modelări și simulări în oboseală multiaxială" / Loránd Kun

2012: nr. 127: "Studii și cercetări privind efectele reglajelor unui motor cu injecție de benzină asupra performanțelor motorului și a poluării mediului" / Ioan Dumitru Hiticaș

2013: nr. 128: "Contribuții la utilizarea prelucrării automate a imaginii la roboți de manipulare" / Cristian Pop

2013: nr. 129: "Cercetări privind analiza si sinteza unui mecanism cu bare pentru construcția unui robot mobil pășitor" / Florina Moldovan

2013: nr. 130: "Contribuții privind automatizarea procesului de manipulare a cărților în biblioteci" / Andrei Comșa

2013: nr. 131: "Cercetări asupra eroziunii produse prin cavitația vibratorie la oțelurile inoxidabile cu conținut constant în nichel și variabil în crom" / Adrian Karabenciov

2013: nr. 132: "Analiza și optimizarea curgerii pentru proiectarea inversă a turbomașinilor hidraulice" / Irina Georgeta Moisă

2013: nr. 133: "Cercetări termice și fluidodinamice ale tuburilor de tip Bayonet" / Tiberiu Stanciu

2013: nr. 134: "Contribuții privind creșterea siguranței transportului rutier de mărfuri periculoase" / Eugen-Dumitru Bușa

Cota: 621.7/.9/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7707

2011: nr. 37: "Modelarea tiparelor de comportament emergent în medii colaborative robotizate și rețele de senzori inteligenți" / Răzvan-Dorel Cioargă

Cota: 004/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7855

2012: nr. 25: "Morphology, wear and corrosion behaviour of HVOF cermet coatings sprayed on inner cylindrical surfaces" / Ioan Florin Secoșan

2012: nr. 30: "Cercetări privind reducerea conținutului de gaze din oțelurile elaborate și tratate pe fluxul tehnologic E.B.T. - L.F." / Florin Viorel Drăgoi

2013: nr. 35: "Cercetări privind rafinarea oțelului elaborat pe fluxul cuptor cu arc electric - oală cuptor-turnare continuă" / Adriana Tetileanu

2013: nr. 36: "Cercetări privind valorificarea în siderurgie a deșeurilor pulverulente și mărunte cu conținut de fier și carbon" / Eugen Mihai Crișan

Cota: 620.1/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2068-7990

2012: nr. 5: "Security solutions for cloud computing" / Alina Mădălina Lonea

2012: nr. 6: "Voltage control and optimization of energy consuption in a microgrid" / Cosmin Koch-Ciobotaru

Cota: 68/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2069-8208

2013: nr. 4: "Planificările extinderii sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligență artificială" / Petru Dan Cristian

2013: nr. 5: "Planificarea extinderii rețelelor de transport al energiei electrice utilizând tehnici de calcul evolutiv" / Claudiu Florin Solomonesc

Cota: 621.3/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2069-8216-L

2012: nr. 10: "Foreground extraction in video conferences using motion flow analysis" / Mihai Făgădar-Cosma

2012: nr. 12: "Self-adaptive cache memories" / Liviu Agnola

2013: nr. 13: "Visual modeling of cybere physical systems" / Gabriela Măgureanu

2013: nr. 14: "Tehnici pentru sporirea rezistenței în fața atacurilor DOS și DDOS prin protocoale PROOF-OF-WORK, localizare și amprentare" / Marius-Simion Cristea

Cota: 004/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

2012: nr. 1: "Cercetări asupra procesului de sudare electrică prin presiune a aliajelor cu memorie a formei din familia FeMnSi și CuZnAl"/ Claudia-Mariana Dorohoi

2012: nr. 5: "Studii privind rolul și mecanismul de acțiune al aditivilor reținători de apă din mortarele uscate"/ Cristina Ciobanu

Cota: 620.1/T48

top