TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN 2014

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

070 Jurnalism

316 Sociologie

33 Științe economice

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

339 Comerț. Marketing

502/504 Știința mediului înconjurător

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.5 Tehnica frigului

621.6 Transportul fluidelor

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

81 Lingvistică

82 Literatură

93/94 Istorie

Teze de doctorat ale Universității „Politehnica“ din Timișoara

 

 

          004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

ANGRISHI, KISHORE BALASUBRAMANIAM.

Performance guarantees using statistical network calculus with effective bandwidth : [dissertation] / Kishore Balasubramaniam Angrishi. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2009.

iv, 165 p. ; 21 cm.

17.50 lei.

II 40036; 311/B11

 

BARISCH, MARC.

Design and evaluation of a system to extend identity management to multiple devices [dissertation] / Marc Barisch. - Stuttgart : Universität Stuttgart, ©012.

290 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-938965-20-7

II 40958; 004.732/.735/B29

 

HANOUN, ABDOULRAHMAN.

A mixed-grained reconfigurable computing platform / Abdoulrahman Hanoun. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2009.

242 p. : sch. ; 21 cm.

II 40056; 004.2/.3/H23

 

ILIE, MIHAI-BOGDAN.

Contribuții privind clasificarea imaginilor în funcție de conținut : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihai-Bogdan Ilie ; cond. șt. prof. univ. dr. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

ix, 61 p. ; 21 cm.

II 41189; 004.6/I-43

 

ILIE, MIHAI-BOGDAN.

Contribuții privind clasificarea imaginilor în funcție de conținut : teză de doctorat / drd. ing. Mihai-Bogdan Ilie ; cond. șt. prof. univ. dr. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

xvi, 154 p. ; 29 cm.

IV 9081; 004.6/I-43

 

KHURAT, ASSADARAT.

Privacy policies and their enforcement in composite service environment : dissertation / Assadarat Khurat ; prof. dr. Dieter Gollmann, prof. dr. rer. nat. habil. Ralf Möller, ... - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2014.

xii, 154 p. ; 30 cm.

IV 9057; 004.7/K41

 

KÖGEL, JOCHEN ANDREAS.

One-way delay measurement based on flow data in large entreprise networks : dissertation / Jochen Andreas Kögel ; Hauptberichter Prof. em. Dr. -Ing. Paul J. Kühn, ... - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2013.

[8] p. ; xii, 195 p. ; 20 cm - (Communication Networks and Computer Engineering ; 111).

ISBN 978-3-938965-22-1

II 41172; 004.7/K67

 

LAZĂR, VERONICA.

Contribuții la problematica achiziției de cunoștințe pentru agenți inteligenți : rezumatul tezei de doctorat / drd. Veronica Lazăr (Jâșcanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

[18] p., 56 p. ; 21 cm.

II 41084; 004.85/L32

 

LAZĂR, VERONICA.

Contribuții la problematica achiziției de cunoștințe pentru agenți inteligenți : teză de doctorat / drd. Veronica Lazăr (Jâșcanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

146 p. ; 30 cm.

IV 9016; 004.85/L32

 

MUNKBY, GUSTAV.

Type-based software-implemented hardware fault tolerance : predicting and limiting the impact of bit flips in data [dissertation] / Gustav Munkby. - [Hamburg], 2012.

110 p. ; 24 cm.

III 22576; 004/M95

 

VLASE, MIHAI.

Contribuții la aplicarea tehnicilor de data mining în inventica asistată de calculator : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihai Vlase ; cond. șt. prof. univ. dr. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

xii, 72 p. ; 21 cm.

II 41193; 004.6/V79

 

VLASE, MIHAI.

Contribuții la aplicarea tehnicilor de data mining în inventica asistată de calculator : teză de doctorat / drd. ing. Mihai Vlase ; cond. șt. prof. univ. dr. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

xviii, 158 p. ; 29 cm.

IV 9082; 004.6/V79

top

          070 Jurnalism

 

PAȚILEA, PETRICA.

Scriitorul-jurnalist în Prime Time : Cristian Tudor Popescu și Mircea Dinescu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Petrica Pațilea (Crângan) ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

33 p. ; 21 cm.

II 40494; 070/P43

 

PAȚILEA, PETRICA.

Scriitorul-jurnalist în Prime Time : Cristian Tudor Popescu și Mircea Dinescu : teză de doctorat / drd. Petrica Pațilea (Crângan) ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

213 p. ; 30 cm.

IV 8961; 070/P43

top

          316 Sociologie

 

STÖRMER, NICLAS.

Exogenous and endogenous governace of open collaborative innovation communities : an experimental investigation [dissertation] / Niclas Störmer. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

178 p. ; 30 cm.

IV 8977; 316.33/S89

               top

          33 Științe economice

 

CAZAN, DOINIȚA.

Analiza impactului politicilor educaționale asupra nivelului de dezvoltare economică : rezumatul tezei de doctorat / drd. Doinița (Zafiu) Cazan ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

42 p. ; 21 cm.

II 41186; 338.2/C32

 

CAZAN, DOINIȚA.

Analiza impactului politicilor educaționale asupra nivelului de dezvoltare economică : teză de doctorat / drd. Doinița (Zafiu) Cazan ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

200 p. ; 29 cm.

IV 9085; 338.2/C32

 

CUCOȘ, ALINA FLORENTINA.

Politici tarifare în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, între liberalizare și monopol : aplicații în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alina Florentina Cucoș (Săracu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

40 p. ; 21 cm.

II 41188; 338.5/C93

 

CUCOȘ, ALINA FLORENTINA.

Politici tarifare în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, între liberalizare și monopol : aplicații în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare : teză de doctorat / drd. Alina Florentina Cucoș (Săracu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

[10] p., 306 p. ; 29 cm.

IV 9084; 338.5/C93

 

IONESCU, ALEXANDRA.

Posibilități de creștere a performanței economico-financiare în întreprinderile din sectorul turismului din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alexandra Ionescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2014.

16 p. ; 21 cm.

II 41087; 338.486/I-68

 

IONESCU, ALEXANDRA.

Posibilități de creștere a performanței economico-financiare în întreprinderile din sectorul turismului din România : teză de doctorat / drd. Alexandra Ionescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2014.

198 p. ; 30 cm.

IV 9018; 338.486/I-68

 

KLINGERT, FRANK.

Corporate prediction markets : a multi-agent simulation based on laboratory experiments : [dissertation] / Frank Klingert ; Gutacher Prof. Dr. Matthias Meyer. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

xviii, 227 p. ; 30 cm.

IV 8892; 338.27/K51

 

NECULIȚĂ, VALENTIN.

Impactul integrării regionale și a fondurilor europene asupra creșterii economice : abordarea țărilor din Europa Centrală și de Est : rezumatul tezei de doctorat / drd. Valentin Neculiță ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

40 p. ; 21 cm.

II 40901; 332.1/N14

 

NECULIȚĂ, VALENTIN.

Impactul integrării regionale și a fondurilor europene asupra creșterii economice : abordarea țărilor din Europa Centrală și de Est : teză de doctorat / drd. Valentin Neculiță ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

228 p. ; 30 cm.

IV 8967; 332.1/N14

               top

          336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

 

ARTINE, RAMONA MARIANA.

Impactul globalizării și al crizei financiare asupra sistemului bancar românesc : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ramona Mariana Artine (Calinică) ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

74 p. ; 21 cm.

II 40891; 336.7/A84

 

ARTINE, RAMONA MARIANA.

Impactul globalizării și al crizei financiare asupra sistemului bancar românesc : teză de doctorat / drd. Ramona Mariana Artine (Calinică) ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

215 p. ; 30 cm.

IV 8958; 336.7/A84

 

MÖHLMANN, AXEL.

Behavioral taxation and investment : experimental and empirical evidence [dissertation] / Axel Möhlmann. - Hannover : Universität Hannover, 2013.

xii, 110 p. ; 30 cm.

IV 8979; 336.22/.23/M85

               top

          339 Comerț. Marketing

 

ALEXA, IOANA-VERONICA.

Modelarea deciziei de specializare în comerțul internațional : o abordare din perspectiva teoriei jocurilor : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ioana-Veronica Alexa ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

44 p. ; 21 cm.

II 40897; 339/A38

 

ALEXA, IOANA-VERONICA.

Modelarea deciziei de specializare în comerțul internațional : o abordare din perspectiva teoriei jocurilor : teză de doctorat / drd. Ioana-Veronica Alexa ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

274 p. ; 30 cm.

IV 8963; 339/A38

 

TIETZE, FRANK.

Managing technology market transactions : can auctions facilitate innovation ? [dissertation] / Frank Tietze. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2011.

312 p. ; 21 cm.

II 40961; 339.56/T58

 

ZVIRGZDE, DARIA IGORIVNA.

Multinational enterprises in Ukraine : the relationship between local institutional quality and innovation outcome ; dissertation / Daria Igorivna Zvirgzde ; prof. dr. Javier Revilla Diez, PD. dr. Daniel Schiller. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

[16], 169 p. ; 30 cm.

IV 9064; 339.9/Z97

               top

          502/504 Știința mediului înconjurător

 

CONSTANTIN, DANIEL-EDUARD.

Determinarea dioxidului de azot troposferic utilizând tehnica DOAS [Differential Optical Absorption Spectroscopy] multi-platforme : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniel-Eduard Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

50 p. ; 21 cm.

II 40977; 504.3/C66

 

CONSTANTIN, DANIEL-EDUARD.

Determinarea dioxidului de azot troposferic utilizând tehnica DOAS [Differential Optical Absorption Spectroscopy] multi-platforme : teză de doctorat / drd. ing. Daniel-Eduard Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

138 p. ; 30 cm.

IV 8985; 504.3/C66

 

KURZBACH, STEFAN.

Flood modeling in spatial data and grid infrastructures : dissertation / Stefan Kurzbach ; Herausgegeben von Prof. Dr. -Ing. Peter Fröhle. - Hamburg : TUHH, 2014.

iv, 174 p. ; 30 cm.

ISBN 978-3-941492-75-2

IV 9058; 502.5/K93

 

TODERAȘCU, ROBERT.

Studii privind implementarea unui sistem pentru evaluarea propagării agenților poluanți în mediul marin : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Robert Toderașcu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian Rusu. - Galați, 2014.

102 p. ; 21 cm.

II 40988; 504/T68

 

TODERAȘCU, ROBERT.

Studii privind implementarea unui sistem pentru evaluarea propagării agenților poluanți în mediul marin : teză de doctorat / drd. ing. Robert Toderașcu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian Rusu. - Galați, 2014.

182 p. ; 30 cm.

IV 8996; 504/T68

 

ȚOPA, MARIA CĂTĂLINA.

Determinarea stării calității mediului în ecosistemele acvatice folosind parametrii biologici și fizico-chimici : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Cătălina Țopa ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

41 p. ; 21 cm.

II 40981; 504.4/T76

 

ȚOPA, MARIA CĂTĂLINA.

Determinarea stării calității mediului în ecosistemele acvatice folosind parametrii biologici și fizico-chimici : teză de doctorat / drd. Maria Cătălina Țopa ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

174 p. ; 30 cm.

IV 8989; 504.4/T76

               top

          53 Fizică

 

SCHMIDT, CHRISTIAN.

RF system modeling and controller design for the European XFEL [dissertation] / Christian Schmidt. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

120 p. ; 30 cm.

IV 8975; 535.3/S34

 

ZANOPOL, ANDREI TĂNASE.

Cercetări și contribuții privind dinamica curenților costieri în zona litoralului românesc al Mării Negre : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Tănase Zanopol ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu. - Galați, 2014.

106 p. ; 21 cm.

II 41146; 532.5/Z31

 

ZANOPOL, ANDREI TĂNASE.

Cercetări și contribuții privind dinamica curenților costieri în zona litoralului românesc al Mării Negre : teză de doctorat / drd. ing. Tănase Zanopol ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu. - Galați, 2014.

292 p. ; 29 cm.

IV 9048; 532.5/Z31

               top

          54 Chimie

 

GAVRIL, MIHAELA-DANIELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea nanofirelor de Co și Co-Cu : rezumatul tezei de doctorat / drd. fiz. Mihaela-Daniela Gavril (Donose) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2013.

30 p. ; 21 cm.

II 40986; 544-121/G26

 

GAVRIL, MIHAELA-DANIELA.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea nanofirelor de Co și Co-Cu : teză de doctorat / drd. fiz. Mihaela-Daniela Gavril (Donose) ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2013.

144 p. ; 30 cm.

IV 8994; 544-121/G26

 

HANSEN, NIELS.

Multiscale modeling of reaction and diffusion in zeolites [dissertation] / Niels Hansen. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

284 p. ; 21 cm.

II 40040; 544/H11

 

LINK, STEFFEN.

Three-dimensional branched conjugated polymers and nanostructured semiconductors by block copolymer templating : dissertation / Steffen Link. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2013.

246 p. ; 21 cm.

II 41039; 547/L63

 

TREMEL, KIM.

Understanding morphology and anisotropic change transport in conjugated, semi-crystalline polymers : dissertation / Kim Tremel ; Hauptberichterin Prof. Dr. Sabine Ludwigs, ... - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2014.

xxvi, 194 p. ; 21 cm.

II 41173; 547/T83

 

WANG, XIAOWU.

Ferrocene : a suitable framework for polymerization catalysis and frustrated Lewis pair chemistry [dissertation] / Xiaowu Wang. - Münster : Universität Münster, 2013.

vi, 318 p. ; 21 cm.

II 40964; 547-162/W24

 

ZIMMERMANN, NILS EDWIN RICHARD.

Transport at gas - zeolite interfaces probed by molecular simulations [dissertation] / Nils Edwin Richard Zimmermann. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

316 p. ; 21 cm.

II 40963; 544.72/Z66

               top

          55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

 

CHABCHOUB, AMIN.

An experimental study on breathers in water waves : [dissertation] / Amin Chabchoub ; Gutacher Prof. Dr. Norbert Hoffmann, Prof. Dr. Efim Pelinovsky. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2013.

vi, 90 p. ; 21 cm.

II 41166; 551.46/C38

 

SHANG, YU.

Data analysis and source modelling for LISA : dissertation / Yu Shang ; prof. Bernard F. Schutz, dr. John Gair. - Hannover : Universität Hannover, 2013.

xvi, 168 p. ; 30 cm.

IV 9063; 551.51/S52

 

TOHSING, KORNTIP.

Derivation of sky luminance and spectral sky radiance from images taken with a CCD camera : dissertation / M. Sc. Korntip Tohsing ; prof. dr. Gunther Seckmeyer, prof. dr. Serm Janjai, prof. dr. Manuel Nunez. - Hannover : Universität Hannover, 2013.

VII, 150 p. ; 30 cm.

IV 9062; IV 9062

               top

          57 Biologie

 

BOTEZ, IOANA-OTILIA.

Procese de bioconversie pentru obținerea unor compuși organici biologic activi : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ioana Otilia Botez (Ghinea) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

30 p. ; 21 cm.

II 40896; 577/B72

 

BOTEZ, IOANA-OTILIA.

Procese de bioconversie pentru obținerea unor compuși organici biologic activi : teză de doctorat / drd. Ioana Otilia Botez (Ghinea) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

178 p., [18] p. ; 30 cm.

IV 8962; 577/B72

 

POPA, CLAUDIA-VERONICA.

Utilizarea fenoloxidazelor sintetizate de streptomicete selecționate în procese de bioconversie a compușilor xenobiotici : rezumatul tezei de doctorat / drd. biol. Claudia-Veronica Popa (Ungureanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

42 p. ; 21 cm.

II 40876; 577/P79

 

POPA, CLAUDIA-VERONICA.

Utilizarea fenoloxidazelor sintetizate de streptomicete selecționate în procese de bioconversie a compușilor xenobiotici : teză de doctorat / drd. biol. Claudia-Veronica Popa (Ungureanu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

180 p., [48] p. ; 30 cm.

IV 8952; 577/P79

               top

          61 Științe medicale. Medicină

 

PERFAHL, HOLGER.

Multiscale aspects of tumour growth and therapy : modelling and simulation : [dissertation] / Holger Perfahl. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2012.

184 p. ; 21 cm.

II 40763; 616-006.6/P51

               top

          620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

CIUPAGEA, LUMINIȚA.

Evaluarea performanțelor mecanice, termice și tribologice ale compozitelor cu matrice poliesterică și nanotuburi de carbon : rezumatul tezei de doctorat / drd. Luminița Ciupagea (Coteț) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2013.

68 p. ; 21 cm.

II 40886; 620.1/C55

 

CIUPAGEA, LUMINIȚA.

Evaluarea performanțelor mecanice, termice și tribologice ale compozitelor cu matrice poliesterică și nanotuburi de carbon : teză de doctorat / drd. Luminița Ciupagea (Coteț) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2013.

168 p. ; 30 cm.

IV 8941; 620.1/C55

 

DENG, QIBO.

Dynamic electro-chemo-mechanical analysis at the metal-electrolyte interface : dissertation / Qibo Deng ; gutacher prof. dr. -ing. Jörg Weissmüller, prof. dr. Stefan Müller. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2014.

xii, 98 p. ; 30 cm.

IV 9059; 620.1/D32

 

HOLL, MATTHIAS.

Multiscale crack propagation and crack coalescence using the XFEM : dissertation / Dipl. -Ing. Mattias Holl ; Herausgeber Prof. Dr. -Ing. Peter Wriggers. - Hannover : Universität Hannover, 2014.

viii, 126 p. ; 21 cm.

II 41170; 620.17/H75

 

IBĂNESCU, MARIANA.

Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mariana Ibănescu (Bușilă) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

48 p. ; 21 cm.

II 40987; 620.1/I-32

 

IBĂNESCU, MARIANA.

Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene : teză de doctorat / drd. ing. Mariana Ibănescu (Bușilă) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

136 p. ; 30 cm.

IV 8995; 620.1/I-32

 

ILIUȚĂ, VIRGIL.

Contribuții privind studiul comportării la uzură a unor compozite cu matrice polimerică destinate recondiționării pieselor metalice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Virgil Iliuță ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2014.

72 p. ; 21 cm.

II 41152; 620.1/I-43

 

ILIUȚĂ, VIRGIL.

Contribuții privind studiul comportării la uzură a unor compozite cu matrice polimerică destinate recondiționării pieselor metalice : teză de doctorat / drd. ing. Virgil Iliuță ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2014.

X, 236 p. ; 29 cm.

IV 9043; 620.1/I-43

 

MARDARE, MARILENA.

Polietilena de masă moleculară ridicată (UHMWPE) și straturi compozite cu utilizare în implanturile umane : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marilena Mardare (Pralea) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Lidia Benea. - Galați, 2013.

78 f. ; 21 cm.

II 40985; 620.1/M35

 

MARDARE, MARILENA.

Polietilena de masă moleculară ridicată (UHMWPE) și straturi compozite cu utilizare în implanturile umane : teză de doctorat / drd. ing. Marilena Mardare (Pralea) ; cond. șt. prof. dr. ing. chim. Lidia Benea. - Galați, 2013.

114 f. ; 30 cm.

IV 8993; 620.1/M35

 

VÂLCU, ELENA EMANUELA.

Materiale hibride nanostructurate dielectrice cu aplicații în electronică : rezumatul tezei de doctorat / drd. Elena Emanuela Vâlcu (Herbei) ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

38 p. ; 21 cm.

II 40976; 620.1/V15

 

VÂLCU, ELENA EMANUELA.

Materiale hibride nanostructurate dielectrice cu aplicații în electronică : teză de doctorat / drd. Elena Emanuela Vâlcu (Herbei) ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

148 p. ; 30 cm.

IV 8984; 620.1/V15

 

VLADU, DENYS-CRISTINA.

Proiectarea, obținerea și caracterizarea unor nanostructuri pe bază de SnO2: rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Denys-Cristina Vladu ; cond. șt. prof. univ. dr. fiz. Constantin Gheorghieș ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Laurențiu Slătineanu, prof. univ. dr. ing. Ioan Carcea, prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu. - Galați, 2013.

80 p. ; 21 cm.

II 41187; 620.1/V76

 

VLADU, DENYS-CRISTINA.

Proiectarea, obținerea și caracterizarea unor nanostructuri pe bază de SnO2: teză de doctorat / drd. ing. Denys-Cristina Vladu ; cond. șt. prof. univ. dr. fiz. Constantin Gheorghieș ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Laurențiu Slătineanu, prof. univ. dr. ing. Ioan Carcea, prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu. - Galați, 2013.

178 p. ; 29 cm.

IV 9080; 620.1/V76

               top

          621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

PARASCHIV, ION.

Cercetări și contribuții privind sistemele autonome de micro-trigenerare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ion Paraschiv ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Grigore Fetecău. - Galați, 2014.

X, 54 p. ; 21 cm.

II 41085; 621.31/P33

 

PARASCHIV, ION.

Cercetări și contribuții privind sistemele autonome de micro-trigenerare : teză de doctorat / drd. ing. Ion Paraschiv ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Grigore Fetecău. - Galați, 2014.

XXIV, 198 p. ; 30 cm.

IV 9019; 621.31/P33

 

SCHAUER, VOLKER HENDRIK.

Finite element based electronic structure calculations : [dissertation] / Volker Hendrik Schauer : Herausgeber Prof. Dr. -Ing. habil. C. Miche. - Stuttgart : Institut für Mechanik der Universität Stuttgart, 2014.

[10] p. ; iii, 180 p. ; 21 cm.

ISBN 3-937859-16-0

II 41171; 621.38/S33

               top

          621.5 Tehnica frigului

 

CUZIC, MARIUS ROMICĂ.

Cercetări privind creșterea performanțelor la separarea fracției de argon din aer : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marius Romică Cuzic ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2014.

62 p. ; 21 cm.

II 41149; 621.59/C99

 

CUZIC, MARIUS ROMICĂ.

Cercetări privind creșterea performanțelor la separarea fracției de argon din aer : teză de doctorat / drd. ing. Marius Romică Cuzic ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2014.

xv, 193 p. ; 29 cm.

IV 9044; 621.59/C99

               top

          621.6 Transportul fluidelor

 

PANĂ, DANIELA.

Contribuții privind termo-economia instalațiilor de ardere industriale echipate cu generatoare gazodinamice sonice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Pană ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2014.

60 p. ; 21 cm.

II 41192; 621.6/P18

 

PANĂ, DANIELA.

Contribuții privind termo-economia instalațiilor de ardere industriale echipate cu generatoare gazodinamice sonice : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Pană ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2014.

xiv, 145 p. ; 29 cm.

IV 9087; 621.6/P18

               top

          621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

DONI, ZINAIDA.

Cercetări asupra mecanismelor degradării prin tribocoroziune a unor aliaje pe bază de Ti și de Co utilizate în aplicații biomedicale și tehnice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Zinaida Doni ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Palaghian. - Galați, 2013.

60 p. ; 21 cm.

II 40887; 621.8/D67

 

DONI, ZINAIDA.

Cercetări asupra mecanismelor degradării prin tribocoroziune a unor aliaje pe bază de Ti și de Co utilizate în aplicații biomedicale și tehnice : teză de doctorat / drd. Zinaida Doni ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Palaghian. - Galați, 2013.

134 f. ; 30 cm.

IV 8943; 621.8/D67

 

STEINER, LENI.

Modellierung und Simulation von diamantähnlichen Kohlenstoffschichen unter oszillierendem Schwingverschliiß: [dissertation] / Leni Steiner ; Gutacher Prof. Dr. -Ing. Norbert Huber, Prof. Dr. rer. nat. Gerold Schneider. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2010.

xvi, 110 p. ; 21 cm.

II 41169; 621.89/S83

               top

          629 Tehnica mijloacelor de transport

 

AUERBACH, MICHAEL.

Phlegmatisierung des Dieselmotors im Hybridverbund [dissertation] / Michael Auerbach. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2012.

xiv, 124 p. ; 21 cm - (Lehrstuhl Verbrennungsmotoren ; 65).

ISBN 978-3-8169-3203-1

II 40957; 629.33/A92

 

CONSTANTINESCU, SORIN GABRIEL.

Contribuții la studiul efectului Coandă pe configurații geometrice radiale la viteze mari : rezumatul tezei de doctorat / drd. Sorin Gabriel Constantinescu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2013.

64 p. ; 21 cm.

II 40882; 629.7/C66

 

CONSTANTINESCU, SORIN GABRIEL.

Contribuții la studiul efectului Coandă pe configurații geometrice radiale la viteze mari : teză de doctorat / drd. Sorin Gabriel Constantinescu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2013.

232 p. ; 30 cm.

IV 8949; 629.7/C66

               top

          629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

 

BORDEI, CARMEN MARILENA.

Cercetări și contribuții privind creșterea siguranței navigației în Marea Neagră : rezumatul tezei de doctorat / drd. Carmen Marilena Bordei (Gasparotti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2014.

98 p. ; 21 cm.

II 41086; 629.5/B69

 

BORDEI, CARMEN MARILENA.

Cercetări și contribuții privind creșterea siguranței navigației în Marea Neagră : teză de doctorat / drd. Carmen Marilena Bordei (Gasparotti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2014.

340 p. ; 30 cm.

IV 9020; 629.5/B69

 

BUȚURCĂ, ANIȘOARA-GABRIELA.

Contribuții privind optimizarea structurilor de navă : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Anișoara - Gabriela Buțurcă (Cristea) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Costel Iulian Mocanu. - Galați, 2014.

[16] p., 74 p. ; 21 cm.

II 41147; 629.5/B97

 

BUȚURCĂ, ANIȘOARA-GABRIELA.

Contribuții privind optimizarea structurilor de navă : teză de doctorat / drd. ing. Anișoara - Gabriela Buțurcă (Cristea) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Costel Iulian Mocanu. - Galați, 2014.

[20] p., 160 p. ; 29 cm.

IV 9042; 629.5/B97

 

DREWES, PATRIC A.

Corporate Sustainability Management (CSM) in der Containerschifffahrt [dissertation] / Patric A. Drewes. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2011.

410 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-86991-592-0

II 40959; 629.5/D82

 

POPOIU, SĂNDIȚA.

Risc și fiabilitate pentru structuri marine existente : rezumatul tezei de doctorat / drd. Săndița Popoiu (Păcuraru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați, 2014.

60 p. ; 21 cm.

II 41083; 629.5/P83

 

POPOIU, SĂNDIȚA.

Risc și fiabilitate pentru structuri marine existente : teză de doctorat / drd. Săndița Popoiu (Păcuraru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați, 2014.

[18] p., 168 p. ; 30 cm.

IV 9017; 629.5/P83

 

RUBANENCO, IONICA.

Contribuții privind comportarea structurilor navale optimizate în condiții de val extrem : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ionica Rubanenco ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Leonard Domnișoru. - Galați, 2013.

130 p. ; 21 cm.

II 40883; 629.5/R88

 

RUBANENCO, IONICA.

Contribuții privind comportarea structurilor navale optimizate în condiții de val extrem : teză de doctorat / drd. Ionica Rubanenco ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Leonard Domnișoru. - Galați, 2013.

302 p. ; 30 cm.

IV 8950; 629.5/R88

               top

          63 Științe agricole

 

HUBER, MAXIMILIAN.

Soil variability and its consequences in geotechnical engineering : dissertation / Maximilian Huber. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2013.

272 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-921837-69-6

II 41038; 631.4/H91

               top

          637.1/.3 Industria laptelui

 

KIRIȚĂ, DOINA GEORGETA.

Cercetări privind caracterizarea reologică a brânzeturilor cu pastă filată : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Doina Georgeta Kiriță (Andronoiu) ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2014.

56 p. ; 21 cm.

II 41151; 637.3/K47

 

KIRIȚĂ, DOINA GEORGETA.

Cercetări privind caracterizarea reologică a brânzeturilor cu pastă filată : teză de doctorat / drd. ing. Doina Georgeta Kiriță (Andronoiu) ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2014.

XXII, 154 p. ; 29 cm.

IV 9045; 637.3/K47

               top

          637.5 Industria cărnii

 

DIMA, CRISTIAN VASILE.

Cercetări privind obținerea preparatelor din carne cu folosirea unor sisteme naturale microîncapsulate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristian Vasile Dima ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2014.

44 p. ; 21 cm.

II 41148; 637.5/D42

 

DIMA, CRISTIAN VASILE.

Cercetări privind obținerea preparatelor din carne cu folosirea unor sisteme naturale microîncapsulate : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Vasile Dima ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2014.

222 p. ; 29 cm.

IV 9046; 637.5/D42

               top

          639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

CĂLIN, PETRONELA GEORGIANA.

Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea exploatării durabile a populațiilor de ciprinide din Dunărea predeltică : rezumatul tezei de doctorat / drd. Petronela georgiana Călin (Sandu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2013.

96 p. ; 21 cm.

II 40900; 639.3/C14

 

CĂLIN, PETRONELA GEORGIANA.

Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea exploatării durabile a populațiilor de ciprinide din Dunărea predeltică : teză de doctorat / drd. Petronela georgiana Călin (Sandu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2013.

260 p. ; 30 cm.

IV 8966; 639.3/C14

 

DICU, MARIA DESIMIRA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrugii Acipenser stellatus, (Pallas 1771) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Desimira Dicu (Stroe) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

100 p. ; 21 cm.

II 40877; 639.3/D39

 

DICU, MARIA DESIMIRA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrugii Acipenser stellatus, (Pallas 1771) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / drd. Maria Desimira Dicu (Stroe) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

248 p. ; 30 cm.

IV 8953; 639.3/D39

 

MIREA, CĂTĂLINA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii tilapiei de Nil, Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758, în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cătălina Mirea (Ciortan) ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

68 p. ; 21 cm.

II 40982; 639.3/M77

 

MIREA, CĂTĂLINA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii tilapiei de Nil, Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758, în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / drd. Cătălina Mirea (Ciortan) ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

212 p. ; 30 cm.

IV 8990; 639.3/M77

 

MOCANU, MIRELA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrăvului curcubeu, (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) într-un sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mirela Mocanu (Crețu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

54 p. ; 21 cm.

II 40881; 639.3/M84

 

MOCANU, MIRELA.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrăvului curcubeu, (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) într-un sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat / drd. Mirela Mocanu (Crețu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

237 f. ; 30 cm.

IV 8948; 639.3/M84

               top

          65 Management

 

CEALERA, DOINA.

Dezvoltarea industriei și pieței farmaceutice în România în corelație cu performanțele firmelor din domeniu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Doina (Margaritti) Cealera ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

52 p. ; 21 cm.

II 41191; 65/C33

 

CEALERA, DOINA.

Dezvoltarea industriei și pieței farmaceutice în România în corelație cu performanțele firmelor din domeniu : teză de doctorat / drd. Doina (Margaritti) Cealera ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

vi, 174 p. ; 29 cm.

IV 9086; 65/C33

 

GLATTE, THOMAS.

International production site selection [dissertation] / Thomas Glatte. - Renningen : Expert Verlag, ©013.

332 p. ; 21 cm.

ISBN 978-3-8169--3216-1

II 41040; 658.2/G61

 

GRISAR, CATHÉRINE.

Use of Monte Carlo simulation in controlling research and practice : dissertation / Cathérine Grisar ; prof. dr. Matthias Meyer, prof. dr. dr. h. c. Wolgang Kersten, prof. dr. Cornelius Herstatt. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2012.

xviii, 203 p. ; 30 cm.

IV 9060; 658/G86

 

SCHWEISFURTH, TIM GüNTER.

Lead users inside the boundaries of the firm : embedded lead users : [dissertation] / Tim Günter Schweisfurth. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2012.

x, 178 p. ; 28 cm.

IV 8891; 658.56/S36

 

ZAGGL, MICHAEL A.

Cooperation and reciprocity in two-sided principal agent relations : an evolutionary perspective [dissertation] / Michael A. Zaggl. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2012.

xiv, 424 p. ; 30 cm.

IV 8978; 65/Z15

 

TOMA, SIMONA VALERIA.

Identificarea, măsurarea și gestionarea riscului : aplicații în mediul academic românesc : rezumatul tezei de doctorat / drd. Simona Valeria Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

30 p. ; 21 cm.

II 40893; 65/T71

 

TOMA, SIMONA VALERIA.

Identificarea, măsurarea și gestionarea riscului : aplicații în mediul academic românesc : teză de doctorat / drd. Simona Valeria Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

252 p. ; 30 cm.

IV 8960; 65/T71

               top

          66 Tehnologie chimică

 

BURUIANĂ, CRISTIAN-TEODOR.

Cercetări biotehnologice de obținere a bioetanolului din deșeuri lignocelulozice agroindustriale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristian-Teodor Buruiană ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

52 p. ; 21 cm.

II 40880; 662/B95

 

BURUIANĂ, CRISTIAN-TEODOR.

Cercetări biotehnologice de obținere a bioetanolului din deșeuri lignocelulozice agroindustriale : teză de doctorat / drd. Cristian-Teodor Buruiană ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

150 f. ; 30 cm.

IV 8947; 662/B95

 

BUȚURCĂ, RALUCA-CRISTINA.

Contribuții privind evaluarea performanței de mediu a unor biocombustibili pentru motoarele Diesel : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. dipl. Raluca-Cristina Buțurcă ; cond. de doctorat prof. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2013.

54 p. ; 21 cm.

II 40989; 662.7/B97

 

BUȚURCĂ, RALUCA-CRISTINA.

Contribuții privind evaluarea performanței de mediu a unor biocombustibili pentru motoarele Diesel : teză de doctorat / drd. ing. dipl. Raluca-Cristina Buțurcă ; cond. de doctorat prof. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2013.

122 p. ; 30 cm.

IV 8997; 662.7/B97

 

MAHU, RĂZVAN A.

Studiul numeric al proceselor fizico-chimice asociate combustiei biomasei : rezumatul tezei de doctorat / drd. Răzvan A. Mahu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2013.

54 p. ; 21 cm.

II 40892; 662/M15

 

MAHU, RĂZVAN A.

Studiul numeric al proceselor fizico-chimice asociate combustiei biomasei : teză de doctorat / drd. Răzvan A. Mahu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2013.

180 p. ; 30 cm.

IV 8959; 662/M15

 

ZACCHI, PABLO AGUSTIN.

The Effect of innovative processing techniques for rapeseed and rapeseed oil on the content of minor compounds of the oil : dissertation / Pablo Agustin Zacchi ; Gutacher Prof. Dr. -Ing. Rudolf Eggers. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2012.

vi, 168 p. ; 21 cm.

II 41168; 665.3/Z12

               top

          663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

BORCAN, OANA-VIORELA.

Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine vegetală : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Oana-Viorela Borcan (Nistor) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elisabeta Botez. - Galați, 2013.

34 p. ; 21 cm.

II 40889; 664.8/B68

 

BORCAN, OANA-VIORELA.

Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine vegetală : teză de doctorat / drd. ing. Oana-Viorela Borcan (Nistor) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elisabeta Botez. - Galați, 2013.

188 p., [64] p. ; 30 cm.

IV 8944; 664.8/B68

 

BRAJDEȘ, CATERINA NELA.

Cercetări biotehnologice de obținere a unui aliment funcțional pe bază de pseudocereale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Caterina Nela Brajdeș (Dumitru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

50 p. ; 21 cm.

II 40879; 664.7/B77

 

BRAJDEȘ, CATERINA NELA.

Cercetări biotehnologice de obținere a unui aliment funcțional pe bază de pseudocereale : teză de doctorat / drd. Caterina Nela Brajdeș (Dumitru) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

198 p. ; 30 cm.

IV 8955; 664.7/B77

 

CONSTANTIN, SIMONA.

Metode avansate de detecție și identificare a originii unor produse vegetale folosite în industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Simona Constantin (Ghiniță) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mirela Praisler. - Galați, 2014.

52 p. ; 21 cm.

II 41190; 664/C66

 

CONSTANTIN, SIMONA.

Metode avansate de detecție și identificare a originii unor produse vegetale folosite în industria alimentară : teză de doctorat / drd. ing. Simona Constantin (Ghiniță) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mirela Praisler. - Galați, 2014.

172 p. ; 29 cm.

IV 9083; 664/C66

 

CRISTEA, NICOLETA.

Cercetări privind calitățile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă pentru cultivare în Bărăganul de Nord Est : rezumatul tezei de doctorat / drd. Nicoleta Cristea (Axinti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Antoneta Gabriela Stoicescu. - Galați, 2013.

87 p. ; 21 cm.

II 40888; 663.4/C87

 

CRISTEA, NICOLETA.

Cercetări privind calitățile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă pentru cultivare în Bărăganul de Nord Est : teză de doctorat / drd. Nicoleta Cristea (Axinti) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Antoneta Gabriela Stoicescu. - Galați, 2013.

230 p. ; 30 cm.

IV 8946; 663.4/C87

 

DIACONU, VERONICA.

Influența tehnicilor de procesare la presiuni înalte asupra sistemului ambalaj - produs alimentar : rezumatul tezei de doctorat / drd. Veronica Diaconu (Filimon) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

60 p. ; 21 cm.

II 40902; 663/664/D36

 

DIACONU, VERONICA.

Influența tehnicilor de procesare la presiuni înalte asupra sistemului ambalaj - produs alimentar : teză de doctorat / drd. Veronica Diaconu (Filimon) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

135 p. ; 30 cm.

IV 8957; 663/664/D36

 

SMEU, IRINA.

Soluții potențiale de prelungire a termenului de valabilitate al salatei verzi gata de consum : rezumatul tezei de doctorat / drd. Irina Smeu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2013.

38 p. ; 21 cm.

II 40878; 664.8/S64

 

SMEU, IRINA.

Soluții potențiale de prelungire a termenului de valabilitate al salatei verzi gata de consum : teză de doctorat / drd. Irina Smeu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2013.

120 p. ; 30 cm.

IV 8954; 664.8/S64

               top

          67/68 Diverse industrii și meserii

 

SANDU, IONUȚ-LAURENȚIU.

Contribuții la injectarea reperelor cu pereți subțiri din materiale polimerice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ionuț-Laurențiu Sandu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău. - Galați, 2014.

60 p. ; 21 cm.

II 41150; 678.7/.8/S20

 

SANDU, IONUȚ-LAURENȚIU.

Contribuții la injectarea reperelor cu pereți subțiri din materiale polimerice : teză de doctorat / drd. ing. Ionuț-Laurențiu Sandu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău. - Galați, 2014.

xvi, 178 p., xvi ; 29 cm.

IV 9047; 678.7/.8/S20

               top

          681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

BARBU, MIOARA DANIELA.

Contribuții privind conducerea automată a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mioara Daniela Barbu (Carp) ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel Mînzu. - Galați, 2014.

60 p. ; 21 cm.

II 40983; 681.5/B30

 

BARBU, MIOARA DANIELA.

Contribuții privind conducerea automată a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate : teză de doctorat / drd. ing. Mioara Daniela Barbu (Carp) ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel Mînzu. - Galați, 2014.

206 p. ; 30 cm.

IV 8991; 681.5/B30

               top

          69 Lucrări de construcții

 

CĂPĂȚÂNĂ, GIGEL-FLORIN.

Analiza comportării dinamice a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumuri : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gigel-Florin Căpățână ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

50 p. ; 21 cm.

II 40979; 69/C20

 

CĂPĂȚÂNĂ, GIGEL-FLORIN.

Analiza comportării dinamice a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumuri : teză de doctorat / drd. ing. Gigel-Florin Căpățână ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

160 p. ; 30 cm.

IV 8987; 69/C20

 

POTÎRNICHE, AURORA- MARIA.

Analiza dinamică a comportării izolatorilor din elastomeri la acțiuni seismice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Maria-Aurora Potîrniche ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

52 p. ; 21 cm.

II 40978; 699.8/P88

 

POTÎRNICHE, AURORA- MARIA.

Analiza dinamică a comportării izolatorilor din elastomeri la acțiuni seismice : teză de doctorat / drd. ing. Maria-Aurora Potîrniche ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

186 p. ; 30 cm.

IV 8986; 699.8/P88

 

ȘCHEAUA, FĂNEL DOREL.

Analiza comportării sistemelor de disipare cu frecare uscată la acțiuni dinamice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Fănel Dorel Șcheaua ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

36 p. ; 21 cm.

II 40980; 699.8/S33

 

ȘCHEAUA, FĂNEL DOREL.

Analiza comportării sistemelor de disipare cu frecare uscată la acțiuni dinamice : teză de doctorat / drd. ing. Fănel Dorel Șcheaua ; cond. șt. prof. dr. ing. dr. h. c. Polidor-Paul Bratu. - Galați, 2013.

240 p. ; 30 cm.

IV 8988; 699.8/S33

               top

          81 Lingvistică

 

ACIOBĂNIȚEI, MARIA.

Traducerea proverbelor românești și englezești : rezumat[ul tezei de doctorat] / drd. Maria Aciobăniței ; cond. șt. prof. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2013.

62 p. ; 30 cm.

IV 8999; 81'255.4/A16

 

ACIOBĂNIȚEI, MARIA.

Translating English and Romanian proverbs : [dissertation] / drd. Maria Aciobăniței ; cond. șt. prof. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2013.

210 f. ; 30 cm.

IV 8998; 81'255.4/A16

               top

          82 Literatură

 

BOBÎRNILĂ, MARILENA.

Dinamica simbolului în teatrul și proza lui Vasile Voiculescu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marilena Bobîrnilă (Niță) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

44 p. ; 21 cm.

II 40890; 821.135.1.09/B60

 

BOBÎRNILĂ, MARILENA.

Dinamica simbolului în teatrul și proza lui Vasile Voiculescu : teză de doctorat / drd. Marilena Bobîrnilă (Niță) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

293 f. ; 30 cm.

IV 8945; 821.135.1.09/B60

 

CONTOMAN, OANA ANDREEA.

Opera lui I. L. Caragiale : de la gazetărie la literatură : rezumatul tezei de doctorat / drd. Oana Andreea Contoman ; cond. șt. prof. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

32 p. ; 21 cm.

II 40984; 821.135.1.09/C69

 

CONTOMAN, OANA ANDREEA.

Opera lui I. L. Caragiale : de la gazetărie la literatură : teză de doctorat / drd. Oana Andreea Contoman ; cond. șt. prof. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

[236] f. ; 30 cm.

IV 8992; 821.135.1.09/C69

 

ICHIM, LAURENȚIU.

Scriitura romanescă a lui Ștefan Agopian între (de)construcția narativă și virtuțile (meta)ficționale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Laurențiu Ichim ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

22 p. ; 21 cm.

II 40895; 821.135.1.09/I-33

 

ICHIM, LAURENȚIU.

Scriitura romanescă a lui Ștefan Agopian între (de)construcția narativă și virtuțile (meta)ficționale : teză de doctorat / drd. Laurențiu Ichim ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

183 f. ; 30 cm.

IV 8956; 821.135.1.09/I-33

 

ILISEI, ELENA LUMINIȚA.

Canon și anti[-]canon în dramaturgia lui Marin Sorescu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Elena Luminița Ilisei (Crihană) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

34 p. ; 21 cm.

II 40885; 821.135.1.09/I-45

 

ILISEI, ELENA LUMINIȚA.

Canon și anti[-]canon în dramaturgia lui Marin Sorescu : teză de doctorat / drd. Elena Luminița Ilisei (Crihană) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

631 p. ; 30 cm.

IV 8942; 821.135.1.09/I-45

 

RĂU, LIVIA SILVIA.

Paradigma captivității în spațiul european totalitar : rezumatul tezei de doctorat / drd. Livia Silvia Rău (Marcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

44 p. ; 21 cm.

II 40884; 821.135.1.09/R30

 

RĂU, LIVIA SILVIA.

Paradigma captivității în spațiul european totalitar : teză de doctorat / drd. Livia Silvia Rău (Marcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

243 f. ; 30 cm.

IV 8951; 821.135.1.09/R30

               top

          93/94 Istorie

 

GRIGORAȘ, IULIAN.

Autonomii barbare în cadrul republicii și imperiului, secolele II a. Chr. - I p. Chr. : Galliile și Britannia : rezumatul tezei de doctorat / drd. Iulian Grigoraș ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea, prof. univ. dr. Vasile Lica. - Galați, 2013.

16 p. ; 21 cm.

II 40899; 94(37)/G82

 

GRIGORAȘ, IULIAN.

Autonomii barbare în cadrul republicii și imperiului, secolele II a. Chr. - I p. Chr. : Galliile și Britannia : teză de doctorat / drd. Iulian Grigoraș ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea, prof. univ. dr. Vasile Lica. - Galați, 2013.

174 p. ; 30 cm.

IV 8965; 94(37)/G82

 

MATEI, VALENTINA.

Populația din provinciile celto-germanice în Moesia Superior și Moesia Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : rezumatul tezei de doctorat / drd. Valentina Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

42 p. ; 21 cm.

II 40898; 94(37)/M47

 

MATEI, VALENTINA.

Populația din provinciile celto-germanice în Moesia Superior și Moesia Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : teză de doctorat / drd. Valentina Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

188 p. ; 30 cm.

IV 8964; 94(37)/M47

               top

          Teze de doctorat ale Universității „Politehnica“ din Timișoara

 

Teze de doctorat ale UPT. Seria 1. Automatică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor

Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică

Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației

Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor

 

 

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 1. Automatică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-5208

2014: nr. 18: "Contribuții privind evaluarea multicriterială a tehnologiilor SAP"/ Adela Diana Berdie

Cota: 681.5/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 4. Inginerie chimică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8223

2013: nr. 68: "Carbon-based composite materials for electrochemical sensors and biosensors"/ Elida Cristina Ilinoiu

2013: nr. 71: "Evaluarea și aplicarea nămolului orășănesc în scopul fertilizării unor situri distruse antropogen și a acoperirii rapide cu straturi vegetale stabile"/ Nicoleta Luminița Jurj

2013: nr. 72: "Contribuții la modelarea și simularea instalațiilor de potabilizare a apelor de suprafață"/ Cosmina-Mariana Militaru

2013: nr. 74: "Procese de oxidare hibride pentru eliminarea poluanților organici refractari din apele reziduale"/ Agnes Jakab

2014: nr. 75: "Modificarea enzimatică a ligninei și a fracțiunilor de lignină obținute în urma pretratamentului biomasei lignocelulozice"/ Firuța Ionița Fițigău

2014: nr. 77: "Materiale avansate utilizate ca adsorbați pentru eliminarea unor poluanți din ape reziduale"/ Georgeta Mihoc

2014: nr. 78: "Noi abordări privind sinteza și utilizarea unor nanomateriale cu proprietăți magnetice"

2014: nr. 79: "Contribuții privind adsorbția unor coloranți din ape reziduale/ Oana Romona Maria Pașka

Cota: 66/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 5. Inginerie civilă

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-581X

2013: nr. 104: "Contribuții la studiul comportării în timp a terasamentelor de cale ferată"/ Adrian Ciprian Mayer

2013: nr. 108: "Reabilitarea podurilor metalice istorice cu console și articulații (Gerber)/ Anamaria Ioana Butișcă

2013: nr. 109: "Optimizarea instalațiilor termice din clădiri în scopul reducerii consumului energetic și a emisiilor de CO2 utilizând pompa de căldură cuplată la sol"/ Călin Sebarchievici

2014: nr. 113: "Utlizarea tehnologiilor geodezice moderne pentru monitorizarea, prelucrarea și analiza unor alunecări de teren și construcții din pământ armat"/ Clara-Beatrice Vîlceanu

2014: nr. 114: "Studiul soluțiilor de reabilitare pentru clădiri de locuit din panouri mari prefabricate din beton armat"/ Alexandru Botici

2014: nr. 115: "Studiul sistemelor alternative de canalizare a apelor uzate din centrele populate"/ Corina Mihaela Panfil

2014: nr. 116: "Cercetări privind impactul urbanizării asupra scurgerilor hidrologice"/ Ramona-Maria Rusu

2014: nr. 117: "Tehnologii bioenergetice pentru epurarea apelor reziduale"/ Iulian Zoltan Boboescu

2014: nr. 118: "Dezvoltarea rurală durabilă a infrastructurii unei localități rurale. Studiu de caz: localitatea Periam, județul Timiș"/ Octavian Stana

2014: nr. 119: "Planificarea integrată a teritoriul în condiții de incertitudine a riscului la inundații"/ Raluca Văduva

2014: nr. 120: "Contribuții la studiul folosirii materialelor geosintetice pentru realizarea sistemelor de fundare a construcțiilor supuse la solictări statice și dinamice"/ Felicia Niculescu-Enache

2014: nr. 121: "Soluții de consolidare a clădirilor degradate în timp din cauze diverse"/ Florin-Cătălin Miron

Cota: 626/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 6. Inginerie electrică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7022

2013: nr. 32: "Dual input DC-DC converters for renewable energy processing"/ Mihaela-Loredana Gavriș

2014: nr. 35: "4 Switch Z PWM converters in induction moptor drives"/ Mircea Baba

2014: nr. 36: "Hybrid DC-DC converters for automotive and renewable energies systems"/ Ovidiu Roman Pelan

Cota: 621.3/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 7. Inginerie electronică și telecomunicații

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7014

2012: nr. 57: "Tehnologii semantic web în mediul educațional"/ Bogdan-Cătălin Drăgulescu

2013: nr. 63: "Contributions to LTE implementations"/ Jamal Mountassir

2014: nr. 66: "Detecția atacurilor informatice și a anomaliilor din rețele de calculatoare prin supravegherea caracteristicilor de trafic folosind tehnici de prelucrare a semnalelor"/ Florin Vancea

2014: nr. 67: "Contribuții privind îmbunătățirea tehnicilor de egalizare ale canalelor radio"/ Florin Lucian Morgoș

2014: nr. 68: "Contribuții la diagnosticul asistat de calculator în imaginile de ultrasonografie abdominală"/ Dan Mihai Mihăilescu

2014: nr. 69: "Contribuții la evaluarea asistată de calculator a testelor psihologice folosind tehnici de prelucrare a imaginilor"/ Florentina Anica Botezatu

2014: nr. 70: "Multi-query motion planners based on sparse roadmaps for changing and difficult environments"/ Mihai Pomarian

2014: nr. 71: "Convertoare Cuk de generația a doua"/ Aurel Cireșan

Cota: 621.38/.39/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 8. Inginerie industrială

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-8967

2012: nr. 47: "Dezvoltarea procedeului de sudare hibrid laser - (micro) WIG pulsat"/ Aurel-Valentin Bîrlădeanu

2013: nr. 53: "Restructurarea sistemelor de producție"/ Ionuț Dacian Țenț

2014: nr. 54: "Studiu privind sustenabilitatea proceselor specifice industriei pielăriei"/ Nicoleta Mănescu Trandafir

2014: nr. 55: "Studii privind îmbinarea nedemontabilă a materialelor compozite cu matrice din aluminiu"/ Marius Călimanu

2014: nr. 56: "Soluții constructive și tehnologice pentru optimizarea sistemelor de frânare ale materialului rulant"/ Mircea Adrian Dungan

2014: nr. 57: "Contribuții privind concepția colaborativă a produsului în platforme PLM distribuite"/ Stelian Cornel Florica

2014: nr. 58: "Analiza tehnologicității industriale a materialelor plastice compozite din resurse regenerabile"/ Alexandru-Silviu Smaranda

2014: nr. 59: "Contribuții la optimizarea calității în sistemele tehnologice pentru fabricarea pastelor făinoase aglutenice"/ Anca Iancu

2014: nr. 60: "Cercetări privind optimizarea sistemelor de ambalare pentru alimente în cazul folosirii maselor plastice"/ Gabriel Dămăcuș

Cota: 62/69/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 9. Inginerie mecanică

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-4937

2012(2013): nr. 115: "Studii și cercetătări privind performanțele termice și fluidodinamice ale schimbătoarelor de căldură cu nervuri discontinue dispuse alternant"/ Ioan-Daniel Cărăbaș

2012(2013): nr. 125: "Investigarea ruperii fragile în modul mixt pe materiale poliuretanice"/ Hannelore-Elfride Rus

2013: nr. 126: "Experimental; investigations and numerical simulations of the mechanical behaviour of polyamides"/ Dan-Andrei Șerban

2013: nr. 135: "Studii de optimizare a interacțiunii mecanice dintre stent și vasele coronariere"/ Ileana-Angelica Enkelhardt

2013: nr. 136: "Cercetări ergonomice asupra comportării coloanei vertebrale a conducătorului auto"/ Raul Miklos Kulcsar

2013: nr. 137: "Contribuții la adaptarea unui sistem de injecție pentru folosirea combustibililor lichizi neconvenționali la un M.A.C. cu injecție directă"/ George Daniel Piciorea

2013: nr. 138: "Contribuții privind implementarea investigației termografice în cercetarea din domeniul tehnic și medical"/ Mihaela Amarandei

2013: nr. 139: "Cercetări privind optimizarea integrării unei instalații de captare CO2, la blocul energetic de 330 MW pe lignit"/ Claudia Eudora Tomescu

2013: nr. 140: "Cercetări privind modelarea numerică a patologiilor de natură mecanică ale membranei timpanice"/ Karla-Noemy Berdich

2013: nr. 141: "Cercetări privind reconstrucția ligamentului încrucișat anterior al genunchiului"/ Lucian Bogda

2013: nr. 142: "Contribuții la dezvoltarea unor metode de detectare a defectelor la structuri mecanice și echipamente rotative bazate pe analiza semnalelor vibro-acustice"/ Alexandru Tocarciuc

2014: nr. 143: "Tehnici de optimizare a rezistenței la eroziunea prin cavitație a unor aliaje CuAlNiFeMn destinate execuției elicelor navale"/ Octavian Victor Oancă

2014: nr. 144: "Studii și cercetări privind implanturile pentru articulația cotului"/ Flavia Bălănean

2014: nr. 145: "Studii și cercetări privind ortezele de gleznă și picior"/ Oana Maria Pașca

2014: nr. 146: "Optimizarea curgerii cu rotație la intrarea în tubul de aspirație al turbinelor hidraulice"/ Tiberiu Ciocan

2014: nr. 147: "Evaluarea durabilității componentelor hidroagregatelor"/ Niculai Pașca

2014: nr. 148: "Caracterizarea mecanică a materialelor compozite ranforsate cu fibre și puzderii liberiene"/ Maria Silvia Pernevan

2014: nr. 149: "Determinarea parametrilor cutiilor de viteze automate în scopul îmbunătățirii caracteristicilor tehnico-funcționale ale acestora"/ Ion Silviu Borozan

2014: nr. 150: "Contribuții la studiul unui sistem mecatronic pentru recuperarea persoanelor cu dizabilitați"/ Nina Gorie

Cota: 621.7/.9/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 10. Știința calculatoarelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7707

2012: nr. 40: "Advanced steganographic algorithms and architectures"/ Septimiu Fabian Mare

2012: nr. 41: "Distributed mailing system (DMS)/ Mezo Patrick Emanuel

2014: nr. 42: "Contribuții la modelarea analitică a traficului rutier cu elemente din teoria șirurilor de așteptare"/ Iulia Maria Haragoș

2014: nr. 43: "Contribuții la creșterea eficienței neuronului cu ponderi numere complexe și funcție periodică de activare"/ Valentin Mircea Lupea

Cota: 004/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 11. Știința și ingineria materialelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

ISSN 1842-7855

2013: nr. 28: "Studii și cercetări privind influența microadaosurilor și tratamentelor termice asupra refractarității aliajelor de aluminium"/ Băețan Vasile Alin

2012: nr. 29: "Cercetări asupra rezistenței la cavitație a aliajelor de titan cu structură bifazică"/ Marcela Elena Dimian

2013: nr. 32: "Straturi de acoperire pulverizate termic în vederea creșterii rezistenței la eroziunea cavitațională"/ Costel-Relu Ciubotariu

2013: nr. 34: "Studii și cercetări privind caracterizarea mecanică a aliajelor metalice amorfe prin solicitări statice de scurtă durată"/ Florin-Marian Cornea

2013: nr. 37: "Cercetări privind îmbunătățirea calității oțelurilor destinate fabricării componentelor materialului rulant"/ Constantin Andronache

2014: nr. 38: "Cercetări privind îmbunătățirea caracteristicilor cilindrilor de laminor și comportarea acestora în exploatare"/ Adina Păucă

2014: nr. 39: "Cercetări privind gestionarea și valorificarea deșeurilor mărunte și pulverulente, rezultate din industria de materiale, în contextul dezvoltării durabile a județului Hunedoara"/ Adela Susana Todoruț

2014: nr. 40: "Cercetări privind valorificarea subproduselor rezultate de la epurarea apelor industriale"/ Maria Laura Strugariu

2014: nr. 41: "Contribuții privind creșterea gradului de siguranță și securitate în muncă la oțelăriile electrice"/ Victoria I. Haranguș

Cota: 620.1/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 12. Ingineria sistemelor

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2068-7990

2013: nr. 7: "Modelling, analysis and synthesis of some structures for networked control"/ Octav Ștefan

2013: nr. 8: "Strategii de detecție a pătrunderilor neautorizate îŒn sisteme informatice"/ Emanuel Ciprian Sasu

2013: nr. 9: "Dezvoltarea unui model de predicție a presiunii îŒn sistemele Piezo common-rail Diesel bazat pe rețelele neuro-fuzzy cu modele dinamice linearizate local"/ Gelu-Laurențiu Ioanaș

2014: nr. 10: "Cryptographic security for vehicular controller area networks"/ Pal-Ștefan Murvay

2014: nr. 11: "Control solutions for greenhouse climate systems"/ Eugen Horațiu Gurban

2014: nr. 12: "Contribuții la dezvoltarea unor soluții de reglare dedicate sistemelor de acționare electrică cu paramatri variabili și cu intrări variabile în timp"/ Alexandra-Iulia Stînean

2014: nr. 13: "Control strategies for permanent magnet synchronous motor applications"/ Cristina-Elena Coman

Cota: 68/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 13. Inginerie energetică

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2069-8208

2013: nr. 6: "Integrarea pilelor de combustie de tip PEM în aplicațiile mobile și staționare"/ Adrian Flavius Olariu

2014: nr. 7: "Metodă fuzzy-clustering de clasificare a golurilor de tensiune trifazată din rețeaua electrică"/ Monica Mirela Molnar-Matei

2014: nr. 8: "Cercetări privind creșterea randamentului instalațiilor electrice fotovoltaice"/ Ioan Sorin Rancov

2014: nr. 9: "Planificarea extinderii rețelelor electrice de distribuție"/ Răzvan Petru Teslovan

Cota: 621.3/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 14. Calculatoare și tehnologia informației

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

ISSN 2069-8216-L

2012: nr. 8: "Contributions on medical information systems interoperability demonstrated at electronic healthcare records systems"/ Mihaela Marcella Vida

2012: nr. 9: "Interoperability of heterogeneous sources of patient clinical data and multiple clinical practice guidelines formalisms to leverage computerized decision support"/ Valentin-Sergiu Gomoi

2013: nr. 11: "Contribuții la utilizarea tehnicilor fuzzy în analiza imaginilor medicale"/ Norbert Gal

2013: nr. 15: "Inference of safe approximate models for system composition"/ Casandra Holotescu

2013: nr. 16: "Contribuții privind algoritmii și programele de modelare și simulare a evoluției sistemelor multicelulare în ingineria tisulară"/ Andreea-Paula Robu

2013: nr. 17: "Cyber physical system applications verification and validation"/ Mădălin Gavrilescu

2014: nr. 18: "Improving text accesibility and understanding of domain-specific information"/ Vasile Topac

2014: nr. 19: "Contribuții privind integrarea cunoașterii medicale utilizând standardul topic maps"/ Daniel Dragu

2014: nr. 20: " Blended learning model with "virtual classroom manager" as a factor in efficiency of education system in ordinary and emergency situations"/ Kristian Bereș

Cota: 004/T48

top

          Teze de doctorat ale UPT. Seria 15. Ingineria materialelor

Universitatea "Politehnica" Timișoara

2012: nr. 2: "Sinteza și caracterizarea aluminatului de zinc nedopat și dopat cu ioni ai metalelor de traziție și ai pământurilor rare"/ Iasmina Miron

2013: nr. 6: "Utilizarea precursorilor polimerici în sinteza compușilor oxidici"/ Roxana Marcela Băbuță

2013: nr. 7: "Instalație și metodă de sinteză hidrotermală a oxizilor cu structură delafossitică de tipul CuM1-xNxO2 pe bază de metale de tranziție"/ Daniel Horațiu Ursu

2013: nr. 8: "Noi soluții de imobilizare a unor deșeuri industriale in matrici vitroase"/ Cosmin Nicolae Vancea

2013: nr. 9: "Cercetări asupra procesului de realizare a îmbinărilor sudate eterogene, aliaj de titan-oțel inoxidabil austenitic"/ Cosmin-Florin Groza

2014: nr. 10: "Nanomateriale oxidice de tipul AB2O4 cu aplicații în senzoristică"/ Ștefania Florina Rus

2014: nr. 11: "Studiul obținerii materialelor termoelectrice pe bază de BI2TE3. Caracterizarea și testarea proprietăților termoelectrice"/ Iuliana Badea

Cota: 620.1/T48

top