TITLURI

REZUMATE TEZE DE DOCTORAT ȘI TEZE DE DOCTORAT

INTRATE ÎN BIBLIOTECĂ

PÂNĂ ÎN MARTIE 2008

 

 

004 Știința și ingineria calculatoarelor

16 Logică

2 RELIGIE. TEOLOGIE

316 Sociologie

32 Politică

330/334 Economie generală

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

339 Comerț. Marketing

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență socială. Asigurări sociale. Consumatorism

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

52 Astronomie. Astrofizică. Geodezie

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie

57 Biologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621 Construcții de mașini în general

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

621.3 Electrotehnică

621.38 Electronică

621.39 Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

621.7/.9 Construcții de mașini. tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629. 5 Tehnică navală

631/635 Agricultură în general. Horticultură

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

65 Management. Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

791/793 Divertisment. Teatru. Film

81 Lingvistică

82 Literatură

929 Biografii

93/94 Istorie

 

004 Știința și ingineria calculatoarelor

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

Contribuții privind sistemele automate neurale în recunoașterea formelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dorel Aiordăchioaie. - Galați, 1997.

58 p. : fig. , tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Emil Ceangă.

II 33794; 004.8/A29

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

Contribuții privind sistemele automate neurale în recunoașterea formelor : teză de doctorat / ing. Dorel Aiordăchioaie. - Galați, 1997.

V, 172 p. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Emil Ceangă.

IV 6332; 004.8/A29

 

APOSTU, CRISTIAN.

Cercetări privind reglarea pozițională a sistemelor de prelucrare cu comandă numerice : teză de doctorat / ing. Apostu Cristian. - Galați, 1998.

176 p. : tab., diagr., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Alexandru Epureanu.

IV 6416; 004.9/A67

 

ARITON, VIOREL.

Diagnoza defectelor în abordare conexionistă la sisteme multifuncționale cu conducție de flux : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel Ariton. - Galați, 1999.

32 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducator științific : Prof. dr. ing. Severin Bumbaru.

II 34218; 004.8/A78

 

ARITON, VIOREL.

Diagnoza defectelor în abordare conexionistă la sisteme multifuncționale cu conducție de flux : teză de doctorat / ing. Viorel Ariton; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

192 p. + 9 p. anexe : fig., tab., graf., diagr.p; 30 cm.

IV 6545; 004.8/A78

 

BATTAGLIA, LORENZO.

The usage parameter control issue in ATM Network : teză de doctorat / Lorenzo Battaglia. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2001.

X, 161 p. ; 21 cm.

ISBN 3-8311-1055-7

II 35934; 004.7/B37

 

BELEA, RADU.

Contribuții la identificarea sistemelor folosind algoritmi genetici : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2004.

48 p. ; 21 cm.

II 36047; 004.822/B42

 

BELEA, RADU.

Contribuții la identificarea sistemelor folosind algoritmi genetici : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2004.

V, 176 p. ; 30 cm.

IV 7154; 004.822/B42

 

BOCĂNIALĂ, COSMIN DĂNUȚ.

Contributions to Artificial Intelligence Techniques Applied to Fault Diagnosis : dissertation / Cosmin Dănuț Bocănială. - [Galați], 2004.

187 f.: sch., diagr., tab.; 29,5 cm.

IV 7315; 004.8/B61

 

BOCĂNIALĂ, COSMIN DĂNUȚ.

Contribuții la aplicarea tehnicilor de inteligență artificială în diagnoza defectelor: rezumatul tezei de doctorat / coord. șt. Prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galați], 2005.

71 p.: diagr., tab.; 21 cm.

II 36720; 004.8/B61

 

CARAMAN, SERGIU.

Contribuții la realizarea unui sistem expert pentru conducerea bioreactoarelor cu funcționare discontinuă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sergiu Caraman. - Galați, 1997.

52p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Severin Bumbaru.

II 33761; 004.8/C22

 

CARAMAN, SERGIU.

Contribuții la realizarea unui sistem expert pentru conducerea bioreactoarelor cu funcționare discontinuă : teză de doctorat / ing. Caraman Sergiu Viorel; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

206 p. : il., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6137; 004.8/C22

 

DO, TIEN-TOAN.

Pipelining zur Steigerung der Effizienz von rechenintensiven Algorithmen auf Look-up-Table-basierten FPGAs / Tien-Toan Do. - Hannover : Universität Hannover, 2001.

132 p. ; 21 cm.

II 35621; 004.31/D57

 

DOLZER, KLAUS.

Mechanisms for quality of service differentiation in optical burst switched networks : teză de doctorat / Klaus Dolzer. - Institut fűr Kommunikationsnetze und Rechnersysteme der Universität Stuttgart, 2004.

XIV, 141 p. ; 21 cm.

ISBN 3-922403-95-6

II 36152; 004/D64

 

DUBOVAN, LIDIA.

Contribuții privind sistemele automate de măsurare și control a parametrilor fizici pe navele fluviale : rezumatul tezei de doctorat / coord. șt. Prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

38 p. : sch., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36715; 004.8/D86

 

DUBOVAN, LIDIA.

Contribuții privind sistemele automate de măsurare și control a parametrilor fizici pe navele fluviale : teză de doctorat / coord. șt. Prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

200 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 7314; 004.8/D86

 

DUMITRIU, LUMINIȚA.

Contribuții privind realizarea de sisteme de achiziție de cunoștințe (extragerea de reguli de asociere) : rezumatul tezei de doctorat / Luminița Dumitriu, cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

52 p. : fig., tab., graf.; 21 cm.

II 35173; 004.8/D92

 

DUMITRIU, LUMINIȚA.

Contribuții privind realizarea de sisteme de achiziție de cunoștințe (extragerea de reguli de asociere) : teză de doctorat / Luminița Dumitriu, cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

167 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6887; 004.8/D92

 

FARKAȘ, GHEORGHE.

Studiul sistemelor cu prelucrare paralelă a datelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Farkaș; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Rogojan. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

32 p. : fig, sch., tab., graf. ; 24 cm.

III 14591; 004.6/F22

 

FRANGU, LAURENȚIU.

Sisteme de conducere avansată, bazate pe recunoașterea formelor, rețele neuronele și procesarea imaginilor : teză de doctorat / ing. Laurențiu Frangu; prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

212 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

IV 6762; 004.9/F87

 

FRANZ, WALTER.

Untersuchungen zu dezentral organisierten, nichtkonfliktfreien Kanalzugriffsverfahren in drahtlosen lokalen Netzen / Walter Franz. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2001.

XIV, 162 p. ; 21 cm.

ISBN 3-922403-88-3

II 35303; 004.732/F87

 

HUGO, JOACHIM.

Untersuchung der Anwendbarkeit von neuronalen Netzwerken und von neuro-fuzzy-Systemen in den Sozialwissenschaften. - Stuttgart, 1998.

IV, 110 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 34266; 004.7/H92

 

IBENTHAL, ACHIM.

Fourier Domain Measurement of Scaling and Rotation Factors for Fractal and Natural Image Analysis : [dissertation] / Dipl.-Ing. Achim Ibenthal. - Dusseldorf : VDI Verlag, 2000.

XII, 146 p.; 21 cm - (Fortschritt - Berichte VDI) (VDI. Reihe 10 : Informatik/Kommunikation ; 635).

ISBN 3-18-363510-0

II 35949; 004.9/I-32

 

KECK, DIRK OLIVER.

Erkennung von Wechselwirkungen zwischen Mehrwertdiensten durch Analyse ihrer Konfigurationen und Protokollablaufe / Dirk Oliver Keck. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2002.

XVI, 188 p. ; 21 cm.

ISBN 3-922403-89-1

II 35617; 004.7/K31

 

KONRAD, KLAUS.

Konzeption eines Agentenbasierten, aktiven Beratungssystems fr die objektorientierte Entwicklung von Softwaresystemen bei Automatisierungsprojekten. - Stuttgart : Institut fr Automatisierungs und Softwaretechnik, 1998.

VIII, 152 p. : fig., tab., scheme ; 21 cm.

II 34538; 004.4/K71

 

LAITINEN, JURKI.

Evaluation of imaging in automated visual WEB inspection : dissertation / Jyrki Laitinen. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

183 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 370).

Teză de doctorat : University of Oulu.

ISBN 951-38-5350-0

III 14973; 004.9/L16

 

MACIÁN, CARLOS.

Resource management in hardware systems for programmable network nodes : [dissertation] / Carlos Macián ; cond. șt. prof. dr. ing. Paul J. Khn. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2007.

179 p. : fig. ; 21 cm - (Communication networks and computer engineering ; Report No. 94).

ISBN 978-3-938965-05-3

II 37742; 004.7/M12

 

MAZILESCU, VASILE.

Contribuții la realizarea sistemului inferențial bazat pe logică fuzzy cu aplicații la sistemele expert pentru conducerea proceselor tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / Vasile Mazilescu. - Galați, 1999.

4, 88p. : sch., tab., fig. ; 21 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducator științific: prof.dr.ing. Severin Bumbaru.

II 34006; 004.8/M53

 

MAZILESCU, VASILE.

Contribuții la realizarea sistemului inferențial bazat pe logică fuzzy cu aplicații la sistemele expert pentru conducerea proceselor tehnologice : teză de doctorat / Vasile Mazilescu; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

4, 216p. : sch., tab., fig. : 30 cm.

IV 6428; 004.8/M53

 

MĂRĂȘESCU, NICOLAE.

Sisteme de înaltă fiabilitate pe tehnici de diagnoza și predicție : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicolae Mărășescu. - Galați, 1999.

40 p.: fig., graf. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Emil Ceanga.

II 34220; 004.891/M32

 

MĂRĂȘESCU, NICOLAE.

Sisteme de înaltă fiabilitate pe tehnici de diagnoza și predicție : teză de doctorat / ing. Nicolae Mărășescu. - Galați, 1999.

215 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Emil Ceanga.

IV 6543; 004.891/M32

 

NEAGU, CIPRIAN-DANIEL.

Contribuții la studiul rețelelor neurale utilizate în raționamentul fuzzy: rezumatul tezei de doctorat / ing. Ciprian-Daniel Neagu. - Galați, 2000.

70 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Severin Bumbaru.

II 34577 ; 004.8/N31

 

NEAGU, CIPRIAN-DANIEL.

Contribuții la studiul rețelelor neurale utilizate în raționamentul fuzzy: teză de doctorat / ing. Ciprian-Daniel Neagu; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

205 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6672; 004.8/N31

 

NOVAC ISTODE, CORNELIA.

Sistem expert pentru asigurarea fiabilității complexului integrat de control al navigabilității pe timp de furtună : teză de doctorat. - Galați, 1994.

207 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1994.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Severin Bumbaru.

IV 6232; 004.89/N90

 

PALADE, VASILE.

Contribuții la realizarea unui sistem expert hibrid pentru conducerea proceselor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vasile Palade. - Galați, 1998.

65 p. : fig., tab., ; 21 cm .

Rezumat teză de doctorat: Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Severin Bumbaru.

II 34020; 004.8/P14

 

PALADE, VASILE.

Contribuții la realizarea unui sistem expert hibrid pentru conducerea proceselor : teză de doctorat / ing. Vasile Palade. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

176 p. : fig., graf., tab., sch. ; 30 cm .

Teză de doctorat: Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Severin Bumbaru.

IV 6434; 004.8/P14

 

PECHEANU, EMILIA.

Sistem Expert pentru Instruire în utilizarea unui Sistem de Operare : Contribuții la Reprezentarea Cunoașterii Domeniului de Instruire : rezumatul tezei de doctorat / Cond. șt. Prof. Dr. Ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2004.

80 p.+7 p. ; 21 cm.

II 36044; 004.89/P48

 

PECHEANU, EMILIA.

Sistem Expert pentru Instruire în utilizarea unui Sistem de Operare : Contribuții la Reprezentarea Cunoașterii Domeniului de Instruire : teză de doctorat / Cond. șt. Prof. Dr. Ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2004.

200 p.+XIII ; 30 cm.

IV 7151; 004.89/P48

 

POPA, RUSTEM.

Cercetări privind elaborarea unor noi metode și tehnici de testare și reconfigurare automată a structurilor numerice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Popa Rustem. - Galați, 1998.

1, 44 p. : fig., tab., graf., sch. ; 21 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator stiintific: prof.dr.ing. Constantin Cruceru.

II 34005; 004/R95

 

POPA, RUSTEM.

Cercetări privind elaborarea unor noi metode și tehnici de testare și reconfigurare automată a structurilor numerice : teză de doctorat / ing. Popa Rustem. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

paginație multiplă : tab., graf., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator stiintific: prof.dr.ing. Constantin Cruceru.

IV 6459; 004/R95

 

PUȘCAȘU, GHEORGHE.

Contribuții privind sistemele instruibile cu rețele neuronale și metode de recunoaștere a formelor în conducerea proceselor biotehnologice : teză de doctorat / ing. Gheorghe Pușcașu; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea din Galați. Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, 1996.

183 p. ; 30 cm.

IV 6381; 004.8/P99

 

PUȘCĂ, AUREL.

Studiul anomaliei dimensiunii de pagină în cadrul unui sistem ierarhic de memorii : rezumatul tezei de doctorat / Pușcă Aurel; Cond. șt.: prof. dr. ing. Alexandru Rogojan. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

24 p. : tab. ; 30 cm.

IV 6308; 004.2/P99

 

SCHMIDT, THOMAS RUDOLF.

Adaptionsalgorithmen zur Erhöhung der dienstgűte Verteilter interaktiver Multimedia-anwendungen in IP-basierten Netzen : teză de doctorat / Thomas Rudolf Schmidt. - Stuttgart : Institut fűr Kommunikationsnetze und Rechnersysteme der Universität Stuttgart, 2004.

X, 165 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 3-922403-97-2

II 36399; 004/S34

 

SCHWILL, CARSTEN.

Development and analysis of an efficient parallel ATM Network Simulator : teză de doctorat / Carsten Schwill. - Hamburg : Technical University Hamburg, 2002.

X, 129 p. ; 21 cm.

II 35826; 004.94/S33

 

SEGAL, CRISTINA.

Contribuții la realizarea sistemelor expert de diagnoză : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Cristina Segal. - Galați, 1999.

52 p. : fig., graf. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător stiințific : Prof. dr. ing. Severin Bumbaru.

II 34469; 004.8/S42

 

SPAT, JAN.

Entwurf und Bewertung von Verfahren zur Verkehrslenkung in WDM-Netzen : teză de doctorat / Jan Spath

XIV,255 p. ; 21 cm.

ISBN 3-922403-92-1

II 35827; 004.7/S72

 

STRUGARU, CRIȘAN.

Organizarea logică a unităților de comandă microprogramate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Strugaru Crișan; Cond. șt.: prof. dr. ing. Alexandru Rogojan. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

39 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 33681; 004.2/S92

 

TARAMAA, JORMA.

Practical development of software configuration management for embedded systems : academic dissertation / Jorma Taramaa. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

236 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 366).

Teză de doctorat : University of Oulu.

ISBN 951-38-5344-7

III 14960; 004.4/T22

 

TUDORIE, CORNELIA.

Contribuții la realizarea de interfețe pentru interogarea flexibilă a bazelor de date : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cornelia Tudorie ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Catedra de Informatică Aplicată, 2006.

90 p. : fig., sch., diagr., tab., iv ; 21 cm.

II 36940; 004.6/T91

 

TUDORIE, CORNELIA.

Contribuții la realizarea de interfețe pentru interogarea flexibilă a bazelor de date : teză de doctorat / drd. ing. Cornelia Tudorie ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Catedra de Informatică Aplicată, 2006.

x, 243 p. : fig., sch., diagr., tab., xxxix ; 29 cm.

IV 7485; 004.6/T91

 

VEIL, ARMIN.

Integration der Berechnung von Systemzuverl�sigkeiten in den CAD-Konstruktionsproze�/b>/ Armin Veil. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 1999.

146 p. ; 21 cm.

ISBN 3-921920-85-x

II 34905; 004.8/V41

 

VENZKE, MARCUS.

Spezifikation von interoperablen Webservices mit XQuery : teză de doctorat / Marcus Venzke. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2003.

4, 307 p. ; 21 cm.

II 35940; 004/V45

 

VOINEA, CAMELIA-FLORELA.

Învățarea din schimbare : fundamente ale teoriei învățării în sisteme de interacțiune Agent - Mediu : teză de doctorat / Camelia-Florela Voinea ; cond șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

331 p. ; 31 cm.

IV 6301; 004.8/V84

 

ZHANG, WENHUI.

Optimization of service provisioning in heterogeneous wireless networks-bearer service allocation and pricing : [dissertation] / Wenhui Zhang ; cond. șt. prof. dr. ing. P. J. Khn. - Stuttgart : Institut fűr Kommunikationsnetze und Rechnersysteme der Universität Stuttgart, 2007.

137 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Communication networks and computer engineering ; Report No. 95).

ISBN 978-3-938965-06-1

II 37740; 004.7/Z59

top

16 Logică

 

HONNETH, ANDREAS.

Das Paradox des Augenblicks : "Zarathustra's Vorrede" und Nietzsches Theorem der "ewigen Wiederkunft des Gleichen" / Andreas Honneth. - Hannover : Universität Hannover, 2002.

469 p. ; 23 cm.

II 16661; 165/H77

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

ADAM, DOMIN.

Cultura muzicală bisericească în Eparhia Alba Iulia : teză de doctorat / Pr. Domin Adam ; conducător științific : pr.prof.dr. Nicu Moldoveanu. - Alba Iulia : Aeternitas, 2003.

232 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7942-09-4

III 17442; 24/A17

 

STAMATE, MARIN.

Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, după Epistolele Pauline : teză de doctorat / pr.lect.univ. Marin Stamate ; coordonator științific : pr.prof. dr. Constantin Cornițescu ; se tipărește cu binecuvântarea P.S.dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos. - Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2000.

174 p. ; 23 cm.

III 18073; 23/S75

TOP

316 Sociologie

 

KREISEL, ANNEGRET.

Opferschutz und Medieninteresse : [dissertation] / Annegret Kreisel ; gutacher prof. dr. Bernd-Dieter Meier. - Hannover, 2004.

XII, 186 p. : tab., diagr. + 40 p. ; 21 cm.

II 36827; 316.6/K82

TOP

32 Politică

 

MAGIERA, GÜNTER.

Die Rehabilitierung der Meinung : Hannah Arendts Auseinandersetzung mit Platon und Heidegger : [dissertation] / Günter Magiera ; referent prof. dr. Detlef Horster, Peter Brokmeier. - Hannover : [s.n.], 2004.

VI, 574 p. ; 21 cm.

II 36829; 32/M15

TOP

330/334 Economie generală

 

ALBU, MARIAN.

Relația privatizare-restructurare în perioada de tranziție. Teorie și practică : teză de doctorat / Marian Albu ; conducător științific : prof.univ.dr. Niculae G. Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Juridice, 2003.

223 p. ; 30 cm.

IV 7073; 33/A33

 

ANGHELESCU, VIRGILIU-AUREL.

Studiul muncii ca știință integrală / Virgiliu- Aurel Anghelescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

208, XVIII p. : tab., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1976.

Conducător științific : prof. univ. dr. Paraschiv Vagu.

IV 6084; 33/A63

 

BUHOCIU, FLORIN.

Evaluarea și alegerea proiectelor de dezvoltare a căii ferate, utilizând metode economico-matematice și structuri de baze de date specifice : rezumatul tezei de doctorat / Florin Buhociu. - Galați, 1996.

33p. : diagr., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. univ. dr. Paraschiv Vagu.

II 33782; 33/B89

 

BUHOCIU, FLORIN.

Evaluarea și alegerea proiectelor de dezvoltare a căii ferate, utilizând metode economico-matematice și structuri de baze de date specifice : teză de doctorat / Florin Buhociu. - Galați, 1996.

[3], 151 p. : tab., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

Cond. șt. : prof. univ. dr. Paraschiv Vagu.

IV 6112; 33/B89

 

DIONISIE, CRISTINA.

Restructurări în folosirea resurselor umane în procesul tranziției Romăniei la economia modernă de piață: teză de doctorat / lect. univ. Cristina Dionisie. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

312 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6662; 331/D51

 

FRĂȚILĂ, CAMELIA.

Conflictele de muncă și căi de rezolvare a acestora în perioada de tranziție la economia de piață : rezumatul tezei de doctorat / lector univ. drd. Camelia Frățilă; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

36 p. ; 21 cm.

II 34754; 331/F88

 

FRĂȚILĂ, CAMELIA.

Conflictele de muncă și căi de rezolvare a acestora în perioada de tranziție la economia de piață : teză de doctorat / lector univ. drd. Camelia Frățilă; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

198 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6726; 331/F88

 

LANTOȘ, VASILICĂ.

Formarea și repartizarea forței de muncă (pe exemplul județului Mureș) : rezumatul tezei de doctorat / Lantoș Vasilică; cond. șt.: prof. Ion Rachmuth. - București : Academia "Ștefan Gheorghiu", 1978.

II 33664; 331/L20

 

PAȚAC, FILIP.

Investițiile externe de capital în industria României (1934-1938) : rezumatul tezei de doctorat / Doctorand Filip Pațac. - București : Academia Română. Institultul Național de Cercetări Economice, 1999.

68 p. : sch. ; 20 cm.

II 33994; 330/P43

 

POPESCU, DELIA MIOARA.

Rolul și sarcinile întreprinderilor mici și mijlocii în perioada de tranziție la economia de piață : rezumatul tezei de doctorat / lector univ. drd Delia Mioara Popescu. - Galați, 1999.

53 p.: tab. ; 21 cm.

Rezumat teza de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof. dr. Paraschiv Vagu.

II 34222; 33/P81

 

POPESCU, DELIA MIOARA.

Rolul și sarcinile întreprinderilor mici și mijlocii în perioada de tranziție la economia de piață : teză de doctorat / lector univ. drd Delia Mioara Popescu; cond. șt. prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

227 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6541; 33/P81

 

STEGĂROIU, ION.

Restructurarea siderurgiei românești în condițiile economiei de piață : rezumatul tezei de doctorat. - Galați, 1997.

41 p. : tab., graf. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. Paraschiv Vagu.

II 34241; 330/S82

TOP

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

 

BORUNĂ, VIOREL.

Căi de eficientizare a managementului fiscalității în perioada de tranziție în România : teză de doctorat / Viorel Borună. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

255 p. : sch., tab., graf. ; 31 cm .

IV 6961; 336.2/B68

 

F�STER, JUTTA.

Ein konzept zur optimierung der informationsversorsgung des top managements demonstriert an einem szenario aus der kreditwirtschaft. - Stuttgart, 1997.

2, XVIII, 274 p. : fig., scheme ; 21 cm.

II 34273; 336/F79

 

ISĂRESCU, MUGUR C.

Spre o nouă strategie de politică monetară: țintirea directă a inflației = Towards a New Strategy of Monetary Policy: Inflation Targeting / Prof. Dr. Mugur Isărescu. - 2003.

69 p. : graf. ; 23 cm.

ISBN 973-0-03260-2

II 36006; 336.74/I-81

 

MICU, ANGELA-ELIZA.

Posibilități de eficientizare a managementului activității bursiere în perioada de tranziție din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Angela-Eliza Micu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2007.

60 f. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37608; 336.7/M66

 

MICU, ANGELA-ELIZA.

Posibilități de eficientizare a managementului activității bursiere în perioada de tranziție din România : teză de doctorat / drd. Angela-Eliza Micu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2007.

257 f. : tab., diagr., VIII f. ; 30 cm + 1 CD.

IV 7733; 336.7/M66

TOP

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

 

NISTOR, ROZALIA.

Restructurarea întreprinderilor în perioada de tranziție : rezumatul tezei de doctorat / Rozalia Nistor ; cond. șt. prof. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

34 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 35059; 338/N77

 

 

NISTOR, ROZALIA.

Restructurarea întreprinderilor în perioada de tranziție : teză de doctorat / Rozalia Nistor ; cond. șt. prof. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

156, XXXV p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6832; 338/N77

 

STEGĂROIU, ION.

Restructurarea siderurgiei românești � condițiile economiei de piață : teză de doctorat / lector univ. drd. Ion Stegăroiu; cond. șt. prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1997.

195 p. ; 30 cm.

IV 6324; 338/S82

TOP

339 Comerț. Marketing

 

NECHITA, DANIELA.

Eficientizarea activității portuare prin strategii moderne de marketing : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2004.

28 p. ; 21 cm.

II 36236; 339.1/N33

 

NECHITA, DANIELA.

Eficientizarea activității portuare prin strategii moderne de marketing: teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2004.

V, 230 f. : tab. ; 30,5 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2004.

Conducător științific: Prof. univ. dr. Niculae Niculescu.

IV 7203; 339.1/N33

 

STAN, CĂTĂLIN SILVIU.

Reengineering-ul în întreprinderile de telecomunicații în contextul dezvoltării tehnologiei informației pe exemplul funcțiunii comerciale, activitatea de vânzări : rezumatul tezei de doctorat / drd.Cătălin Silviu Stan ; cond.șt. prof. univ.dr.ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

60 p. ; 12 cm.

II 37570; 339/S76

 

STAN, CĂTĂLIN SILVIU.

Reengineering-ul în întreprinderile de telecomunicații în contextul dezvoltării tehnologiei informației pe exemplul funcțiunii comerciale, activitatea de vânzări : teză de doctorat / drd.Cătălin Silviu Stan ; cond.șt. prof. univ.dr.ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

301 f. ; 32 cm.

IV 7683; 339/S76

 

ȘTEFAN, VIOREL.

Căi de eficientizare a transportului fluvial din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană : rezumatul tezei de doctorat / Viorel Ștefan; cond. șt. prof.univ.dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

46 p. : graf., tab., sch. ; 21 cm.

Conducător științific: Prof.univ.dr. Niculae Niculescu.

II 35120; 339/S81

 

ȘTEFAN, VIOREL.

Căi de eficientizare a transportului fluvial din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană : teză de doctorat / Viorel Ștefan; cond. șt. prof.univ.dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

204 p. : graf., tab., sch. ; 30 cm.

IV 6862; 339/S81

 

VOICU, LUMINIȚA.

Relația dintre globalizarea economiei și globalizarea comunicării : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați, 2004.

28 p. ; 21 cm.

II 36041; 339.9/V83

 

VOICU, LUMINIȚA.

Relația dintre globalizarea economiei și globalizarea comunicării : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați, 2004.

218 p. ; 30 cm.

IV 7147; 339.9/V83

 

SUSANU, IRINA.

Managementul politicii de produs, componentă a mixului de marketing în industria alimentară, ramura conservării legumelor și fructelor : teză de doctorat / Lector ec. Irina Susanu ; cond. șt prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2004.

262 p. ; 30 cm.

IV 7157; 339.1/S96

TOP

35 Administrație publică. Artă militară

 

IAȚCO, CONSTANTIN.

Căi de înbunătățire a managementului controlului asupra sectorului public în contextul integrării României în U. E. : rezumatul tezei de doctorat / drd. ec. Constantin Iațco ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați, 2005.

46 p. : sch. ; 21 cm.

II 37256; 351.9/I-30

 

IAȚCO, CONSTANTIN.

Căi de înbunătățire a managementului controlului asupra sectorului public în contextul integrării României în U. E. : teză de doctorat / drd. ec. Constantin Iațco ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați, 2005.

336 f. : sch., tab. ; 30 cm.

IV 7410; 351.9/I-30

 

IQBAL, AMIN.

On the management and salinity control of drip irrigation / Dr. ing. Amin Iqbal. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2002.

XXVI, 202, 9 p. ; 21 cm.

ISBN 3-933761-16-6

II 35615; 351.7/I-78

TOP

36 Asistență socială. Asigurări sociale. Consumatorism

 

RUSU, CATERINA.

L' Impact de la situation dans le comportement du consommateur : r�um�/ Directeur de recherche Prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

7 p.+3 p. : diagr., graf. ; 21 cm.

II 36406; 366/R96

 

RUSU, CATERINA.

Impactul situației asupra comportamentului consumatorului : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

III, 36 p.+10 p. : diagr., graf. ; 21 cm.

II 36405; 366/R96

 

RUSU, CATERINA.

Impactul situației asupra comportamentului consumatorului : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

V, 332 p. + anexe : graf., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7266; 366/R96

 

TUDORAN, GREGORIANA CARMEN.

Căi de eficientizare a managementului asigurărilor de viață în perioada de tranziție în România : rezumatul tezei de doctorat / Gregoriana Carmen Tudoran ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

60 p. : sch., diagr. ; 20 cm.

II 37258; 368.91/T91

 

TUDORAN, GREGORIANA CARMEN.

Căi de eficientizare a managementului asigurărilor de viață în perioada de tranziție în România : teză de doctorat / Gregoriana Carmen Tudoran ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

262 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 7402; 368.91/T91

TOP

502/504 Știința mediului �conjurător

 

CAPATI, CORNELIA.

Reducerea la minimum a emisiilor poluante ale cazanului de abur prin conducerea acestuia cu ajutorul calculatorului de proces : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Capati Cornelia; cond. șt. prof.dr.ing. Ion C. Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

98 p. : tab., fig., sch., diagr. ; 21 cm.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Ion C. Ioniță.

II 35119; 504.06/C20

 

CAPATI, CORNELIA.

Reducerea la minimum a emisiilor poluante ale cazanului de abur prin conducerea acestuia cu ajutorul calculatorului de proces : teză de doctorat / Ing. Capati Cornelia ; cond. șt. prof.dr.ing. Ion C. Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

230 p. : tab., fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 6861; 504.06/C20

 

DICU, ANCA MIHAELA.

Studiul proprietăților antioxidante ale unor produse din plante de cultură și din flora spontană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anca Mihaela Dicu ; cond. șt. prof.univ.dr.ing. Rodica Segal . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

36 p. ; 18 cm.

II 37363; 504/D36

 

DICU, ANCA MIHAELA.

Studiul proprietăților antioxidante ale unor produse din plante de cultură și din flora spontană : teză de doctorat / ing. Anca Mihaela Dicu ; cond. șt. prof.univ.dr.ing. Rodica Segal . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

70 p. ; 33 cm.

IV 7490; 504/D36

 

DUMITRESCU, VIOREL.

Contribuții la studiul biodiversității ihtiofaunei din zona costieră românească pentru o exploatare durabilă a bioresurselor acvatice marine : rezumat / ing. Viorel Dumitrescu ; coord. prof.dr.ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

55 p. ; 33 cm.

IV 7493; 502/D92

 

DUMITRESCU, VIOREL.

Contribuții la studiul biodiversității ihtiofaunei din zona costieră românească pentru o exploatare durabilă a bioresurselor acvatice marine : teză de doctorat / ing. Viorel Dumitrescu ; coord. prof.dr.ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

174 p. : fig., sch., diagr. ; 33 cm.

IV 7488; 502/D92

 

JACOUB, GEORGE KHALIL.

Development of a 2-D numerical module for particulate contaminant transport in flood retention reservoirs and impounded rivers : [dissertation] / George Jacoub. - Stuttgart : Institut fr Wasserbau der Universität Stuttgart, 2004.

206 p. : fig., fotogr. color, sch., diagr., tab. ; 21 cm - (Mitteilungen/Institut fr Wasserbau, Universität Stuttgart ; H. 133).

ISBN 3-933761-36-0

II 37082; 504.4/J13

TOP

51 Matematică

 

Analytische und numerische untersuchungen der eigenschwingungen des ��en erdkerns . - Darmstadt, 1992.

8, 198, 20, IX p.: fig., tab. ; 21 cm.

II 34260; 519.85/A48

 

ANTON, CRISTINA ELENA.

Contribuții privind planificarea și ordonanțarea activităților în sistemele discrete : teză de doctorat / Doctorand Anton Cristina Elena : cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003.

202 p. ; 30 cm.

IV 7115; 519.6/A63

 

COCLICI, CRISTIAN-AURELIAN.

Domain decomposition methods and far-field boundary conditions for two-dimensional compressible flows around airfoils. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 1998.

2, XII, 191 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.

II 34534; 519.87/C59

 

CRÂNGANU, JENICĂ.

Puncte critice și metode variaționale. Aplicații: problema Neumann pentru p-Laplacean : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. George Dincă. - București, 2001.

81 f. ; 31 cm.

Teză de doctorat: București: Universitatea București, Facultatea de Matematică, 2001.

Conducător științific: Prof. univ. dr. George Dincă.

IV 7205; 517/C82

 

DIEBELS, STEFAN.

Interne Wellen : Ein modell, das Nichtlinearität, Dispersion, coroliseffekte und variabile Topographie bercksichtigt. - Darmstadt, 1991.

VI, 175 p. : fig., graf. ; 21 cm.

II 34250; 517.9/D41

 

FRITZ, HANS.

Neuronale Regelung am Beispiel der autonomen Fahrzeugfhrung. - Stuttgart, 1997.

197 p. : fig., scheme ; 21 cm.

II 34272; 519.7/F91

 

HOLMBERG, JAN.

Probabilistic safety assessment and optimal control of hazardous technological systems / Jan Holmberg. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1997.

114 p. : tab., graf. ; 25 cm - (VTT Publications ; 305).

ISBN 951-38-5049-8

III 14226; 519/H75

 

LANG, RENEE M.

An experimental and analytical study on gravity-driven free surface flows of cohesionless granular media. - Darmastadt, 1992.

2, X, 141 p. : il., fig., graf. : 21 cm.

II 34258; 512.7/L20

 

LAPPE, MATTHIAS.

Adaptive gitter fr quasilineare parabolische systeme in einer raumdimension / Matthias Lape. - Darmstadt : [s.n.], 1990.

91 p.: graf. ; 21 cm.

II 34246; 517/L21

 

LIU, WEIMING.

Modeling of Swirling Turbulent Flows / Weiming Liu. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2001.

VIII, 123 p. ; 21 cm.

ISBN 3-9807322-1-5

II 35304; 519.6/L67

 

MOROIANU, ANDREI.

Op�ateur de Dirac et submersion riemanniennes : teză de doctorat / Andrei Moroianu. - Paris : Centre de Math�atiques de l'Ecole Polytechnique, 1996.

139 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Paris : Centre de Math�atique de l'Ecole Polytechnique, 1996.

IV 6552; 51/M90A

 

MOROIANU, SERGIU.

Residue functionals on the algebra of adiabatic pseudo-differential operators : teză de doctorat / Sergiu Moroianu. - Massachusetts : Institute of Technology , 1999.

78 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Massachusetts : Institute of Technology, 1999.

Thesis supervisor : Professor Richard Melrose.

IV 6551; 51/M90S

 

PETRIU, EMIL.

Contribuții la înbunătățirea mijloacelor de măsurare corelativă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Emil Petriu; Cond. șt.: prof. dr. ing. Eugen Pop. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

30 p. : fig., tab., sch. ; 24 cm .

III 14562; 510/P58

 

RAABE, CHRISTIAN.

Stochastische Modelle fr den Kreisverkehr. - Darmstadt, 1990.

4, 109 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 34248; 519.8/R11

 

SCHINDLER, WERNER.

�er das Erzeugen und Testen von Pseudozufallselementen. - Darmstadt, 1991.

4, 171 p.: fig., graf. ; 21 cm .

II 34253; 512.8/S33

 

TERP, CHRISTIAN.

Lie groups whose set of compact subgroups is inductive. - Darmstadt, 1991.

6, 69 p. ; 21 cm.

II 34252; 512.8/T45

 

WACHMANN, BERND.

Mikrosimulation von Zweiphasensystemen in 3D. - Stuttgart : Institut fr Computeranwendungen, 1999.

185 p. : fig., graf. ; 21 cm.

II 34533; 519.8/W11

TOP

52 Astronomie. Astrofizică. Geodezie

 

GAULKE, KARSTEN.

"Observationes huius Novae Stellae" : Das Verh�tnis von Beobachtung und Hypothese in Johannes Keplers Werk "De Stella Nova" von 1604 : teză de doctorat / Karsten Gaulke. - Stuttgart : Historisches Institut der Universität Stuttgart, 2004.

194 p. ; 21 cm.

II 36151; 52/G24

TOP

53 Fizică

 

BĂDĂRĂ, NICOLAE.

Tehnologii de prelucrare a semnalelor acustice provenite de la câmpuri acustice spațio-temporale din mediul marin : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Nicolae Badără ; cond. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003.

99 p. ; 30 cm.

IV 7124; 534/B14

 

BĂDĂRĂ, NICOLAE.

Tehnologii de prelucrare a semnalelor acustice provenite de la câmpuri acustice spațio-temporale din mediul marin : teză de doctorat / ing. Nicolae Bădără ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor , 2003.

155 p. ; 30 cm.

IV 7114; 534/B14

 

BALAN, CORNELIU.

A contribution to the study of a viscous fluid motion between two rotating cones : with application to the rheometry of greases. - Darmstadt, 1991.

6, 141 p. : fig., graf. ; 21 cm.

II 34251; 532.5/B19

 

BALZER, GERHARD.

Transversale musterbildung in photorefraktiven oszillatoren. - Darmstadt, 1998.

89 p. : il., fig., tab. ; 21 cm.

II 34261; 535.3/B25

 

B�NER, FELICITAS.

Einflu�on Sinteradditiven auf die thermische und elektrische Leitf�igkeit von Aluminiumnitrid-Keramik / Felicitas B�ner. - Stuttgart : Max-Planck-Institut fr Metallforschung Stuttgart, 2001.

121 p. ; 21 cm.

II 35306; 537.3/B69

 

BRANZ, WOLFGANG.

Die Struktur von (C 60)n - Clustern / Wolfgang Branz. - Stuttgart : Max-Planck-Institut fr Festk�perforschung Stuttgart, 2001.

250 p. ; 21 cm.

II 35309; 531/S92

 

BRUHNS, STEFAN.

On the mechanism of liquid injection into fluidized bed reactors : teză de doctorat / Stefan Bruhns. - Dusseldorf : VDI Verlag, 2003.

X, 157 p. ; 21 cm - (Fortschritt - Berichte VDI).

ISBN 3-18-377403-8

II 35941; 532/B85

 

CAUTEȘ, GHEORGHE.

Analiza comportării sistemelor elastice neliniare cu amortizare proprie supuse la solicitări dinamice : rezumatul tezei de doctorat / Cauteș Gheorghe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2002.

64 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

II 35532; 534/C31

 

CAUTEȘ, GHEORGHE.

Analiza comportării sistemelor elastice neliniare cu amortizare proprie supuse la solicitări dinamice : teză de doctorat / mat. Cauteș Gheorghe. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2002.

191 p. : fig., graf., tab. ; 31 cm.

IV 6959; 534/C31

 

CRIȘAN, SEVER.

Contribuții la studiul fenomenelor electrooptice în cristalul KDP și unele aplicații la realizarea modulatoarelor de lumină : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sever Crișan; cond. șt. : prof. dr. ing. Marius Borneas. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : fig., sch. , graf. ; 24 cm.

III 14577; 535.3/C86

 

FETIȚĂ, IOAN.

Contribuții la analiza câmpului electromagnetic al sistemelor cu conductoare masive prin modelare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan Fetiță. - Timișoara : Institutul Politehnic, 1978.

23 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara , Institutul Politehnic.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Constantin Șora.

II 33665; 537.6/F44

 

FLECK, MARCUS A.

Analytic approach to magnetism and spectral properties of Mott-Hubbard systems / Marcus A. Fleck. - Stuttgart : Max-Planck-Institut fr Festk�perforschung Stuttgart, 1998.

IV, 161 p. : graf. ; 21 cm.

II 34537; 537.6/F65

 

HERBERHOLZ, RAINER.

Spectroskopie elektrischer Defekte in Heterobergangen auf der Basis von Cu(In,Ga)Se2. / Rainer Herberholz. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 1998.

161 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 34531; 535.3/H50

 

IVAS, SERGIU.

Contribuții privind optimizarea proceselor de �călzire prin inducție : teză de doctorat / ing. Ivas Sergiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

III, 178 p. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Dumitru Călueanu.

IV 6183; 537.8/I98

 

JOUTSENSAARI, JORMA.

Aerosol synthesis of nanostructured, ultrafine fullerene particles / Jorma Joutsensaari. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1999.

163 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Chemical Technology) (VTT Publications ; 400).

ISBN 951-38-5545-7

III 15543; 537/J78

 

KHALIFA, EMAD.

Numerical simulation of semi-turbulent and turbulent flow in a non-rotating and rotating straight-pipe atomizer : [dissertation] / vorgelegt von Emad Khalifa ; hauptbericher prof. dr. ing. habil. E. Laurien. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2005.

96 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (IKE - 8 ; 106).

II 37431; 532/K41

 

KULLAA, JYRKI.

Constitutive modelling of fibre-reinforced brittle materials : dissertation / Jyrki Kullaa. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

139 p. : fig. ; 25 cm - (VTT Publications ; 358).

Teză de doctorat : Helsinki University of Technology.

Cond. șt. : prof. Mauri M�tt�en.

ISBN 951-38-5252-0

III 14965; 539.4/K91

 

KUSSMAUL, ARMIN.

Thermodynamische Berechnungen zum Einflu�eduzierender und oxidierender Atmosph�en auf Werkstoffe im System Ti-Al-O-N. - Stuttgart : Max-Planck-Institut fr Metallforschung Stuttgart, 1998.

VIII, 189 p. : tab., graf. ; 21 cm.

II 34540; 536.7/K94

 

KUTTER, BARBARA.

Theoretische und experimentelle Analysen zu Betriebsverhalten und Leistungsgrenzen von Niederdruckhydraulik-motoren in Flugelzellenbauart : teză de doctorat / Barbara Kutter. - Aachen : Shaker Verlag, 2002.

VI, 203 p. ; 21 cm.

ISBN 3-8322-0738-4

II 35825; 532/K95

 

LANG, MICHAEL.

Thermische Ausdehnung von electronisch Hochkorrelierten Materialien. - Darmstadt, 1991.

147 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 34249; 536.7/L20

 

LUNGU, PETRICĂ CRISTIAN.

Studiul proceselor fizice � descărcări � gaze, � curent alternativ de frecvență ridicată și aplicații : rezumatul tezei de doctorat / Lungu Petrică Cristian ; cond. șt.: dr. Geavit Musa. - București : Institutul de Fizică Atomică, 1993.

28 p. : diagr. ; 22 cm.

II 33994; 533.9/L92

 

MAGDI, FAHMI ATTIA.

Contribuții la dinamica fluidelor nenewtoniene utilizate în acționările hidrostatice : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1981.

120 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1981.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Alexandru Vasilescu.

IV 6209; 531/M15

 

NEUFFER, ANDREAS.

Diagnostik und Modellierung einer planaren Magnetron-Sputterquelle. - Stuttgart : Institut fr Plasmaforschung Universität Stuttgart, 1999.

113 p. : fig., graf. ; 21 cm.

II 34535; 533.9/N53

 

NICOLAU, MIHAIL.

Contribuții la studiul structurii stratului superficial prin simulare la nivel atomic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihail Nicolau; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

60 p. : fig., graf. ; 30 cm.

II 34753; 539.42/N63

 

NICOLAU, MIHAIL.

Contribuții la studiul structurii stratului superficial prin simulare la nivel atomic : teză de doctorat / ing. Mihail Nicolau ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

170 p. : fig., graf. ; 30 cm.

IV 6734; 539.42/N63

 

OPREA, ION.

Contribuții privind studiul efectului turbionar : rezumatul tezei de doctorat / ing. I. Oprea. - 1998.

46 p. : fig., graf. ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Constantin Iosifescu.

IV 6493; 533/O-64

 

OPREA, ION.

Contribuții privind studiul efectului turbionar : teză de doctorat / ing. I. Oprea ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Arădău, prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

232 p. : fig., graf. ; 30 cm.

IV 6487; 533/O-64

 

PFISTER, JENS.

Elastic multibody systems with frictional contacts : [dissertation] / Jens Pfister ; cond. șt. prof. dr. ing. W. Schiehlen, prof. dr. ing. F. Pfeiffer. - Aachen : Shaker Verlag, 2006.

XVI, 149 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Schriften aus dem Institut fr Technische und Numerische Mechanik der Universität Stuttgart ; Bd. 5/2006).

ISBN 3-8322-5769-1

II 37741; 531.8/P62

 

PICOȘ, SABINA MARIA.

Studiul proprietăților electrice și magnetice ale pulberilor presate din materiale feromagnetice în vederea utilizării lor în tehnică : rezumatul tezei de doctorat / Sabina Maria Picoș ; cond. șt . prof. dr. doc. Emil Luca. - Iași : Universitatea "Al. I. Cuza", 1983.

34 p. : fig. ; 20 cm.

II 33675; 538.9/P64

 

PICU, MIHAELA.

Cercetări privind utilizarea ultrasunetelor în industria alimentară : teză de doctorat / fizician Mihaela Emma Picu ; cond. șt. prof. dr. fiz. Cosma Tudose. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

226 p. ; 30 cm.

IV 6256; 534/P64

 

ROHRBACH, GUIDO.

Untersuchung der Geschwindigkeitsverteilungsfunktion der Elektronen im Plasma des Hohlkatodenbogens. - Stuttgart, 1997.

132 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 34274; 533.9/R66

 

RUSU, LILIANA CELIA.

Cercetări și contribuții privind modelele spectrale și hamiltoniene aplicate în studiul dinamicii valurilor : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Liliana Celia Rusu ; cond. șt. prof. dr. ing. Iordan Matulea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

44 p. : diagr., tab., h. ; 21 cm.

II 36811; 534.2/R96

 

RUSU, LILIANA CELIA.

Cercetări și contribuții privind modelele spectrale și hamiltoniene aplicate în studiul dinamicii valurilor : teză de doctorat / doctorand ing. Liliana Celia Rusu ; cond. șt. prof. dr. ing. Iordan Matulea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

246 f. : diagr., tab., h. ; 30 cm.

IV 7447; 534.2/R96

 

SCHWARTE, JOACHIM.

Freie Schwingungen flacher Hyparschalen : Eine Anwendung automatischer symbolischer Formelmanipulation. - Darmstadt, 1991.

2, 101 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 34254; 531.3/S36

 

SUCIU, NICOLAE.

Asupra relației între modelarea microscopică și macroscopică a proceselor termodinamice : teză de doctorat / Nicolae Suciu ; conducător științific : prof.dr. Adelina Georgescu. - București : Academia Română. Institutul de Matematică "Simion Stoilow", 1998.

156 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8212-12-X

III 15846; 536/S94

 

TRUȘCĂ, CRISTIAN VASILE.

Cercetări și contribuții privind dinamica fenomenelor asociate valurilor din apropierea țărmului : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Vasile Trușcă ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galați, 2005.

234 p. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 29,5 cm.

IV 7407; 532.5/T88

 

TURZO, GAVRIL.

Contribuții la studiul mișcării fluidelor reale incompresibile în regim turbulent prin semidifuzoare plane : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gavril Turzo; Cond. șt.: prof. dr. em. ing. Victor Gheorghiu. - Timșoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

25 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 33683; 532.5/T95

 

UHL, MARC.

Simultane laseroptische Detektion der flűssigen und dampff�migen Phase bei diesel Direkteinspritzung : teză de doctorat / Marc Uhl. - Stuttgart : BOSCH, 2004.

XII, 164 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 3-00-014476-5

II 36397; 535/U31

 

VONICA, I.

Contribuții teoretice și experimentale la determinarea rezistențelor hidraulice locale în regim nepermanent : rezumatul tezei de doctorat / Ing. I. Vonica; Cond. șt. : prof. em. V. Gheorghiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1977.

30 p. : graf., fig. ; 24 cm.

III 14552; 532.5/V88

 

WELK, CHRISTIAN.

Detektion interner sensorischer Eigenschaften von elektrodynamischen Lineardirektantrieben : teză de doctorat / Christian Welk. - Stuttgart : Institut fűr Konstruktion und Fertigung in der Feinwertechnik, 2004.

142 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 3-922381-24-3

II 36401; 537/W49

TOP

54 Chimie

 

BACALOGLU, ILZE-IRINA.

Cercetări asupra reactivității unor derivați funcționali ai acidului cianic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ilze-Irina Bacaloglu ; prof. emerit consultant dr.doc. George Ostrogovich. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1975.

20 p. : tab. ; 24 cm.

III 14613; 546.2/B12

 

BENEDETTI, PATRIZIA.

Dynamical mean-field theory of the electron-phonom problem with applications to the manganites. - Stuttgart : Max-Planck-Institut fr Festk�perforschung Stuttgart, 1998.

II, 110 p. : graf. ; 21 cm.

II 34536; 546.7/B44

 

BOLDEA, AURELIA.

Sinteza și caracterizarea unor uree și tiouree substituite, cu acțiune fiziologică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Aurelia Boldea ; conducător științific: prof. univ. emerit dr. doc. George Ostrogovich. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

32 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 33680; 547.4/B66

 

COSTIAN, D.

Procedee continue de schimb ionic : rezumatul tezei de doctorat / ing. D. Costian; cond. șt. : prof. dr. doc. ing. Em. A. Bratu. - București : Institutul Politehnic din București, 1968.

60 p. : fig. ; 30 cm.

IV 6304; 544.3/C77

 

Entwicklung und einsatz der laser speckle velocimetry zur messung von geschwindigkeitsfeldern in rotierenden systemen. - Darmstadt, 1992.

4, 115 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

II 34257; 543.4/E58

 

FEYNS, LIVIU VALENTIN.

Azotiperite ale acizilor benzoici și ale derivaților acestora : rezumatul tezei de doctorat / ing. Liviu Valentin Feyns. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

28 p. : fig. ; 30 cm.

IV 6309; 547.5/F46

 

FLIEGL, ELWINE.

Substituiții nucleofile la sisteme S-triazinice. Cinetică și mecanisme de reacție : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elwine Fliegl; Cond. șt. : prof. emerit consultant dr. doc. George Ostrovich. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1975.

23 p. : fig. , tab. , graf. ; 24 cm.

III 14597; 544.6/F66

 

FRANTZ, ST�HANIE.

Radical dinuclear transition metal complexes with azo ligands : teză de doctorat / St�hanie Frantz. - Stuttgart : Institut fűr Anorganische Chemie der Universität Stuttgart, 2003.

276 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 36400; 544/F87

 

GHEORGHIEȘ, LIVIA-VICENȚA.

Contribuții la obținerea și studiul unor electrodepuneri ceramice cu proprietăți superioare : teză de doctorat / doctorand Livia Vicența Gheorghieș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

154 p. : fig., diagr., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. Olga Mitoșeriu.

IV 6167; 544.6/G41

 

G�EL ANDREAS.

Effects of isotopic composition on vibronic and electronic properties of semiconductors. - Stuttgart : Max-Planck-Institut fr Festk�perforschung Stuttgart, 1998.

XVIII, 237 p. : graf., tab. ; 21 cm.

Bibliografie p. 213-232.

II 34532; 544/G64

 

H�NER, WOLFGANG.

R�tgenabsorptions-Spektroskopie (EXAFS) zur Charakterisierung metallaktivierter Molekle / Wolfgang H�ner. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2001.

124 p. ; 30 cm.

IV 6994; 543.4/H80

 

KETOLA, RAIMO.

Method development in membrane inlet mass spectrometry : air analysis and desorption techniques : dissertation / Raimo Ketola. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

139 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 364).

Teză de doctorat : University of Helsinki.

Cond. șt. : prof. Risto Kostianen.

ISBN 951-38-5341-1

III 14971; 543.5/K38

 

Kolloidchemische Grundlagen fr das Foliengie� w�sriger PZT-und PZST-Suspensionen / Arno Rosinus. - Stuttgart : Max-Planck-Institut fr Metallforschung Stuttgart, 2001.

156 p. ; 21 cm.

II 35308; 544/R77

 

KORODI, TIBERIU.

Studii privind reactivitatea și mecanismele de reacție în clasa iminodiclorurilor acidului carbonic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Korodi Tiberiu ; cond. șt.: prof. emerit dr. doc. George Ostrogovich, membru corespondent al Academiei R.S.R. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

24 p. : tab . , graf. ; 24 cm.

III 14572; 547/K74

 

KUZMAN-ANTON, ROZALIA.

Studii asupra complecșilor cobaltului cu acid antranil-N, N-diacetic și alți liganzi : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rozalia Kuzman-Anton ; cond. șt.: acad. prof. dr. doc. Coriolan Drăgulescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

27 p. : fig. ; 24 cm.

III 14579; 546.7/K96

 

LAZO FUENTES, C�AR REINALDO.

A First-principles statistical mechanics study of the ordering behavior of hydrogen on Pd(111) at low temperatures : [dissertation] / C�ar Reinaldo Lazo Fuentes ; cond. șt. prof. dr. Gerhard Schmitz. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2007.

237 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 37743; 544.1/L35

 

LEU, THOMAS MICHAEL.

Oxidative Eigenschaften und katalytische Aktivität von Einelectronentranferzentren in den Zeolithen H-Modenit und H-ZSM-5 / Thomas Michael Leu. - Stuttgart : Institut fr Physikalische Chemie der Universität Stuttgart, 2002.

256 p. ; 21 cm.

II 35307; 544.4/L54

 

LUPU, IULIANA.

Hexaclorostibiați metalici cu nitroderivați ca liganzi : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Iuliana Lupu ; cond. șt.: acad. prof. dr. doc. Coriolan Drăgulescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1974.

31 p. : fig. , tab. ; 20 cm.

II 33690; 547/L95

 

MANGOLD, STEFAN.

Untersuchung und Validierung sequenzieller Extraktionsverfahren durch X-ray Absorbtion Fine Structure Spectroscopy (XAFS) : dissertation / Stefan Mangold. - Hamburg, 2003.

VI, 174 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 37081; 543.4/M24

 

NICOARĂ, ELENA.

Studiul chimic al unor carotinoide naturale și semisintetice : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1968.

153 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea, 1968.

Conducător științific: Prof. dr. Cotan Laurențiu.

IV 6223 ; 547.9/N59

 

OHL, THORSTEN.

Unit�e N�erung zur Bhabha-Streuung bei hohen Energien und ihre Implementation in Monte Carlo Eventgeneratoren. - Darmstadt, 1990.

83 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 34247; 544.2/O-34

 

OPRESCU, DIDINA.

Noi tiocianato-cromați(III) cmplecși analogi ai sării lui Reinecke, sinteze, caracterizări și aplicații : rezumatul tezei de doctorat / ing. Oprescu Didina; Cond. șt. acad. prof. dr. doc. Coriolan Drăgulescu, prof. dr. ing. Vasile Cocheci. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

27 p. : graf., tab. ; 24 cm.

III 14555; 547.4/O-65

 

POP, ECATERINA.

Amonoliza în seria hidrocarburilor aromatice și cicloalcaline alchil-substituite : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ecaterina Pop ; conducător științific: prof. emerit dr. doc. George Ostrogovich, membru corespondent al Academiei RSR . - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1975.

24 p. : graf., tab. ; 24 cm.

III 14559; 547.5/P78

 

SAFTA, MARIUS.

Asupra sistemelor 6-metil și 6-(p-X-p-stiril)-2, 4-dioxo-1 H, 3 H-1,3,5 - triazinice ca atari și N-metilate : contribuții de ordin preparativ și studii fizico-chimice privind aciditatea grupei C (6) metilice, respectiv echilibrele de protonare ale nucleului S-triazinic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marius Safta ; conducător ștințific : prof. emer.dr. doc. George Ostrogovich. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1975.

24 p. : tab., fig., graf. ; 24 cm.

III 14605; 542/S14

 

SCHEIRING, THOMAS.

Elektronische und strukturelle Eigenschaften homo- und heterobimetallischer Komplexe des Rheniums und Rutheniums mit N-heterocyclischen Liganden / Thomas Scheiring. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2000.

184 p. ; 21 cm.

II 34891; 546/S33

 

STEIN, MARIA.

Vergleichende Untersuchungen an Polymergebundenen und Zugemischten UV-Absorbern / Maria Stein. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 1999.

184 p. ; 21 cm.

II 34906; 544/S83

 

TRUONG-THE KY.

Sisteme heterociclice cu potențială activitate fitofarmaceutică pornind de la derivați azotați ai acidului carbonic : rezumatul tezei de doctorat / Truong_The Ky ; cond. șt.: prof. emerit dr. doc. George Ostrogovich . - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

25 p. : tab. ; 23 cm.

III 14617; 547/T88

 

WAIBLINGER, FRANK.

Photophysikalische Eigenschaften von UV-Absorbern des 2-Hydroxyphenyl-4,6-diaryl-1,3,5-triazintyps - Gute Absorber trotz Phosphoreszenz? / Frank Waiblinger. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 1999.

158 p. ; 21 cm.

II 34897; 544.1/W16

 

ZEHENTBAUER, GERHARD NORBERT.

Krustenaromastoffe von franz�ischem wei�ot Inabh�gigkeit von Rezeptur, Herstellung und Brotalter . - Mnchen, 1997.

VI, 168 p.: fig., tab., graf. ; 21cm.

II 34267; 547.5/Z43

TOP

55 Geologie

 

MORUȘCA, IOAN.

Contribuție la studiul înbogățirii straturilor acvifere prin bazine de infiltrare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan Morușca; cond. șt.: prof. dr. ing. Cornel Jura. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

III 14571; 556.3/M84

 

THEHOS, RALF.

Numerische Simulationen zum intreregionalen Spurenstofftransport ber Europa. - Darmstadt, 1991.

II 34255; 551.5/T49

TOP

57 Biologie

 

BADEA, ELENA.

Studiul comparativ al activității izoenzimelor peroxidazei din diferite specii de plante în condițiile speciale de mediu : teză de doctorat / ing. Elena Badea; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

186 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6764; 577/B14

 

BEIMFOHR, CLAUDIA.

Nachweis Lebensmitteltechnologisch Relevanter Bakterien mit Hilfe Verschiedener Hybridisierungstechniken. - Mnchen, 1996.

10, 139 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 34268; 579.2/B41

 

DIMITRIU, CONSTANTIN.

Acțiunea antibioticelor asupra unor microorganisme : teză de doctorat / Constantin Dimitriu ; conducător științific prof.dr. Dumitru Moțoc. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1968.

146 p. ; 30 cm.

IV 6141; 57/D44

 

FASSNACHT, DIETER.

Fixed-Bed Reactors for Cultivation of Animal Cells : [dissertation] / Dipl.-Ing. Dieter Fassnacht. - Dusseldorf : VDI Verlag, 2001.

XIV, 158 p. ; 21 cm - (Fortschritt - Berichte VDI) (VDI. Reiche 17 : Biotechnik/Medizintechnik ; 209).

ISBN 3-18-320917-9

II 35948; 576/F25

 

FERDEȘ, MARIANA.

Biotehnologie de obținere pe cale microbiană a coloranților de uz alimentar : rezumatul tezei de doctorat / Mariana Ferdeș. - Galați, 2001.

42 p. : tab., graf., diagr. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Valentina Dan.

II 34579; 579.6/F38

 

FERDEȘ, MARIANA.

Biotehnologie de obținere pe cale microbiană a coloranților de uz alimentar : teză de doctorat / Mariana Ferdeș. - Galați, 2000.

126 p. + 4 p. anexă : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Valentina Dan.

IV 6670; 579.6/F38

 

FRISCHKORN, KLAUS.

Klonierung und charakterisierung von recA in mykobakterien / Dipl.-biol. Klaus Frischkorn. - Hannover : Universität Hannover, 2002.

124 p. ; 21 cm.

II 35620; 579.8/F90

 

GHAZI, IBRAHIM MOHAMMAD.

Activitatea antimicrobiană a unor substanțe extrase din plante : teză de doctorat / Ibrahim Mohammad Ghazi ; conducător științific : prof.dr. Simona Popescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

223 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6173; 57/I-32

 

HARJUNP�, VESA.

Enzymes hydrolysing wood polysaccharides. A progress curve study of oligosaccharide hydrolysis by two cellobiohydrolases and three �annanases : dissertation / Vesa Harjunp�. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

157 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 372).

ISBN 951-38-5352-7

III 14970; 577.1/H28

 

HEMMINKI, ARI.

Development of recombinant antibodies for dignostic applications by protein engineering : dissertation / Ari Hemminki. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

153 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 365).

ISBN 951-38-5342-X

III 14967; 575/H46

 

HINTZE, HANNO.

Beitrag zur Ozonisierung im Spruheaktor mit kombinierter biologischer Behandlung von gelosten und partikular gebundenen Schadstoffen : teză de doctorat / Hanno Hintze. - Hamburg : TUHH, 2002.

2, VI, 105 p. ; 21 cm.

ISBN 3-930400-52-9

II 35824; 577/H63

 

IGNATOVA, ZOYA.

Post-transcriptional and post-translational Processes for Regulation of Protein Function, Activity and Yield / dr.rer.nat. Zoya Ignatova. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2004.

107 p. ; 30 cm.

IV 7697; 577/I-39

 

KOSTER, DIRK.

Proteinexpression in dichten Kulturen von E. coli : teză de doctorat / Dirk Koster. - Berlin : Logos-Verl., 2002.

6, 127 p. ; 21 cm.

ISBN 3-8325-0034-0

II 35935; 57/K75

 

MARCU, AURORA.

Efectul impactului antropic asupra ihtiofaunei � zona de confluență a r�rilor Siret și Prut cu fluviul Dunărea : teză de doctorat / Aurora Marcu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2003.

214 p. ; 30 cm.

IV 7004; 57/M34

 

MOCANU, VIOREL.

Strukturanalyse und Funktionscharakterisierung von Ionenkanal-Proteinen durch proteinchemische Modifizierungsreaktionen und massenspektrometrische Methoden : dissertation / Viorel Mocanu. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2003.

XII, 153 p. : fig., tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

ISBN 973-8076-48-X

II 37079; 577.1/M84

 

RECZKO, MARTIN.

Knstliche neuronale netzwerke in der molekularbiologie. - Stuttgart, 1996.

113 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 34269; 577.1/R36

 

SCHUSTER, D. C.

Antimetaboliți și analogi pteridinici ai acidului folic : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. D. G. Schuster ; cond. șt. prof. em. dr. doc. G. Ostrogovich, membru corespondent al Academiei. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1980.

28 p. ; 23 cm.

III 14584; 577.1/S35

 

STEHR, MATTHIAS.

Mutation in der FAD-Bindungsstelle der Lysin-N6-hydroxylas aus Escherichia coli : Reinigung des P14G-Enzyms,charaktrisierung und kristallisationsversuche. - Hannover, 1998.

10, 141 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 34265; 577.1/S82

 

Studiul complexului enzimologic al mucegaiului ce se dezvoltă pe struguri : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic, 1965.

57(043)

IV 6264; 57/93

 

TOBABEN, S�KE.

Untersuchungen zur Biochemie und Funktion der synaptischen Proteine CL1 und CSP / S�ke Tobaben. - Hannover : Universität Hannover, 2000.

II 34893; 577.1/T67

 

TODORAN, GERMIZARA ANCA.

Transferul radionuclizilor în ecosisteme acvatice : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2005.

199 f. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7317; 574/T68

 

TODORAN, GERMIZARA ANCA.

Transferul radionuclizilor în ecosisteme acvatice: rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2005.

63 p. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 36718; 574/T68

 

TROTT, SANDRA.

Genetik und biochemische Aspekte der enantioselektiven Amidasen aus Rhodococcus erythropolis MP50 und Agrobacterium tumefaciens d3 / Sandra Trott. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2000.

156 p.; 21 cm.

II 34900; 579/T87

 

WIESE, ANJA H.

Molekulargenetische und funktionelle Characterisierung des Hydantoin-Operons aus Arthrobacter aurescens DSM3747 / Anja H. Wiese. - Stuttgart : Gauer, 2000.

188 p.; 21 cm.

ISBN 3-86186-322-7

II 34896; 577.2/W67

TOP

61 Medicină

 

ARDELEAN, MUGUR.

Tratamentul endoscopic și laparoscopic al litiazei biliare : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Mugur Ardelean ; cond. șt. prof. dr. Nicolae Angelescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, [2006].

35 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7529; 617.5/A73

 

ARDELEANU, DIDA.

Tulburări cardiovasculare � intoxicația acută cu neuroleptice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dida Ardeleanu ; cond. șt. acad. prof. dr. Victor A. Voicu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

39 p. : diagr. ; 30 cm.

IV 7538; 616.1/A73

 

BALTOG, GEORGIA-ALEXANDRA.

Aspecte clinice, etiologice, anatomo-patologice și terapeutice � hepatitele cronice virale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Georgia-Alexandra Baltog ; cond. șt. prof. dr. Dan Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, [2006].

29 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7530; 616.3/B24

 

BĂLESCU, ALEXANDRU.

Considerații asupra legii asigurărilor sociale de sănătate și asistența medicală primară : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Alexandru Bălescu ; cond. șt. prof. dr. Dan Enăchescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

32 f. ; 21 cm.

II 37456; 614.3/B21

 

BUMBĂCEA, DRAGOȘ.

Markeri ai inflamației � bolile pulmonare : implicații diagnostice și terapeutice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dragoș Bumbăcea ; cond. șt. prof. dr. Ioan Paul Stoicescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

18 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7534; 616.2/B91

 

BURUIANĂ, FELICIA.

Spasmele infantile : teză de doctorat / drd. dr. Felicia Buruiană ; cond. șt. prof. dr. Constantin Arion.

41 f. ; 30 cm.

IV 7560; 616/B95

 

CAPȘA, CRISTINA-MIRELA.

Diagnosticul imagistic al icterului obstructiv : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina-Mirela Capșa ; prof. dr. Corneliu Butnaru. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

53 f. ; 21 cm.

II 37438; 616/C21

 

C�JĂ, MARIA CRISTINA.

Diareea cronică la sugar și copilul mic : particularităti de diagnostic și tratament : teză de doctorat / drd. Maria Cristina C�jă ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

36 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 37441; 616/C25

 

CHIRIȚĂ, ADINA IOANA.

Aportul diagnosticului imagistic � evaluarea hemodinamicii cerebrale la pacienți cu risc crescut de accident vascular cerebral : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Adina Ioana Chiriță ; coord. șt. prof. dr. Emanoil Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

42 p. : diagr. ; 21 cm.

II 37450; 616.8/C44

 

CHIRIȚĂ, GABRIELA.

Probleme actuale de bacteriologie � supurațiile auriculare tratate conservativ și chirurgical : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Gabriela Chiriță ; coord. șt. prof. dr. Cristian Radu Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

39 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7552; 616.2/C45

 

CIOBANU, CONSTANTIN.

Dificultăți de diagnostic și tratament � tumorile osoase la copil și adolescent : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Constantin Ciobanu ; coord. acad. prof. dr. Alexandru Pesamosca. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

57 p. ; 21 cm.

II 37448; 616/C51

 

CONSTANTINESCU, ELENA.

Studiu corelativ clinico-imagistic � boala Alzheimer : rezumatul tezei de doctorat / drd. Elena Constantinescu ; cond. șt. prof. dr. Emanoil Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

34 p. : diagr. ; 21 cm.

Tit. pe copertă : Studiul corelativ clinico-imagistic � boala Alzheimer : rezumatul tezei de doctorat.

II 37455; 616.8/C66

 

COZMA, CARMEN.

Meningitele purulente (bacteriene) la copii (0 - 14 ani) : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Geta Cozma ; coord. șt. prof. univ. dr. Ludovic Păun. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

32 p. : diagr. ; 21 cm.

II 37439; 616/C80

 

CRĂCIUN, MARIA DORINA.

Utilizarea vaccinului polio inactivat � vaccinarea antipoliomielitică a copiilor ocrotiți � leagăne : implicații : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Dorina Crăciun ; cond. șt. Constantin Ciufecu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

60 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37440; 616/C81

 

CRISTIAN, ALIN DANIEL.

Evaluarea metodelor terapeutice � litiaza reziduală sau recidivată de cale biliară principală : teză de doctorat / drd. dr. Daniel Alin Cristian ; cond. șt. prof. dr. Nicolae Angelescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

17 f. ; 21 cm.

II 37457; 616.3/C88

 

DARABONT, ROXANA OANA.

Valoarea ultrasonografiei Doppler � diagnosticul stenozelor de artere renale : teză de doctorat / drd. dr. Roxana Oana Darabont ; cond. șt. prof. dr. Leonida Gherasim. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

54 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7531; 616.1/D18

 

DELEANU, DAN E.

Angioplastia coronariană percutantă � infarctul miocardic acut și angina instabilă postinfarct : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dan E. Deleanu ; cond. șt. prof. dr. Carmen Ginghină. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7542; 616.1/D28

 

DENEȘ, ALEXANDRU A.

Sinteze de compuși organofosforici cu acțiune potențial terapeutică. (Epoxifosfonați și fosfinați cu acțiune antibiotică) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Deneș A. Alexandru; cond. șt. : prof. dr. I. Dick ; conf. dr. ing. R. V�ceanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1977.

25 p. : tab. ; 20 cm.

II 33668; 615.1/.2/D32

 

DOBOS, C.

Studiu asupra integrării neoligamentului os-tendon patelar-os � ligamentoplastiile LIA : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. dr. C. Dobos ; cond. șt. prof. dr. I. Dinulescu

32 f. : tab. ; 30 cm.

IV 7541; 617.5/D57

 

DRAGOMIRESCU, SIMONA.

Devianța comportamentală la minori : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Simona Dragomirescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Virgil Tiberiu Dragomirescu. - București : Institutul Național de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" București, 2006.

41 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 7548; 616/D78

 

EPURE, HORTENSIA VIORICA.

Opțiuni terapeutice � sindromul nefrotic la copil : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Hortensia Viorica Epure ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

19 f., VII : sch. ; 30 cm.

IV 7556; 616/E63

 

ERENA, CONSTANTIN.

Evaluarea cantitativă a modificărilor morfologice cardiace cu ajutorul ecografiei tridimensionale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Constantin Erena ; coord. șt. prof. dr. Leonida Gherasim. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

35 f. : diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 37460; 616.1/E65

 

FRANCISC, ADRIANA.

Contribuții la studiul morfopatologic, biochimic și tanatochimic al leziunilor cerebrale posttraumatice : teză de doctorat / drd. dr. Adriana Francisc ; cond. șt. prof. univ. dr. Vladimir Beliș

37 f. : tab. ; 30 cm.

IV 7549; 616.8/F86

 

GIURGIU, MARINA-CRISTINA.

Eficiența tratamentului prin asociere de antibiotice � gingivite și paradontite marginale cronice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marina-Cristina Giurgiu ; cond. șt. prof. dr. Horia-Traian Dumitru. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

17 f. : tab. ; 30 cm.

IV 7553; 616.3/G60

 

GURAN, LUMINIȚA MANUELA.

Tratamentul anticoagulant � bolile cardiovasculare [și] tratamentul anticoagulant � sindroamele coronariene acute : noi abordări : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Luminița Manuela Guran ; cond. șt. prof. dr. Ilie Pavelescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

42 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7533; 616.1/G95

 

IORDĂCHESCU, TRAIAN DANIEL.

Studiul identificării prin metode antropologice și odonto-stomatologice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Traian Daniel Iordăchescu ; cond. șt. dr. Cristiana Glavce. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

28 p. : tab., fotogr., diagr. ; 21 cm.

II 37451; 616/I-70

 

JURCUȚ, RUXANDRA.

Sindromul coronarian acut fără supradenivelare de ST : utilitatea markerilor noi de instabilitate a plăcii arterosclerotice � stratificarea riscului : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Ruxandra Jurcuț ; cond. șt. prof. dr. Eduard Apetrei. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

24 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7543; 616.1/J92

 

MARINESCU, ANDREEA.

Contribuția imagisticii la diagnosticul tumorilor vertebro-medulare metastatice : rezumatul tezei de doctorat / drd. asist. univ. dr. Andreea Marinescu ; coord. prof. dr. Emanoil Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

32 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37452; 616.7/M40

 

MATARINGA, MIHAELA IRINA.

Aspecte clinice și epidemiologice ale suicidului la copil și adolescent : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. Mihaela Irina Mataringa ; cond. șt. acad. prof. dr. Ștefan Milea

11 f. ; 30 cm.

IV 7561; 616/M46

 

MATEESCU, RADU BOGDAN.

Terapia antivirală � hepatita cronică cu virus B și C : rezumatul tezei de doctorat / drd. Radu Bogdan Mateescu ; cond. șt. prof. dr. Dan Olteanu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

13 f. ; 30 cm.

IV 7563; 616.3/M47

 

MĂLINESCU, BOGDAN IONUȚ.

Contribuții la studiul medico-legal al tulburărilor de identitate sexuală : rezumatul tezei de doctorat / drd. Bogdan Ionuț Mălinescu ; cond. șt. prof. dr. Virgil Tiberiu Dragomirescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

54 p. : tab., viii, ix ; 30 cm.

IV 7558; 616.8/M18

 

MIHAI, LAURENȚIU TEODOR.

Aspecte psihosociale ale expunerii la radiații ionizante : rezumatul tezei de doctorat / drd. Laurențiu Teodor Mihai ; cond. șt. prof. dr. Dan Enăchescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

32 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7544; 614.8/M68

 

MILICESCU, ȘTEFAN.

Contribuții la tratamentul edentației parțiale reduse la v�sta de creștere și la adultul t�ăr : rezumatul tezei de doctorat / drd. asist. univ. dr. Ștefan Milicescu ; cond. șt. prof. dr. Emilian Hutu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

26 p. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7551; 616.3/M73

 

MOTOC, MIOARA.

Manifestările extrahepatice ale infecției VHC : rezumat lucrare de doctorat / drd. dr. Mioara Motoc ; cond. șt. prof. dr. M. Voiculescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

36 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 37445; 616.3/M92

 

MUNTEANU, ANCA MAGDALENA.

Cercetări privind alimentația și starea de nutriție a sportivilor care practică sporturi de forță : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Anca Magdalena Munteanu ; cond. șt. prof. dr. Sebastian Dumitrache. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

60 p. : tab. ; 21 cm.

II 37443; 613.2/M95

 

MUNTEANU, LUMINIȚA SEVASTIȚA.

Studiu comparativ asupra investigațiilor de laborator � pemfigusul vulgar și pemfigoidul bulos : rezumatul tezei de doctorat / drd. Luminița Sevastița Munteanu ; cond. șt. prof. dr. Alexandru Dumitrescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7547; 616.5/M95

 

MURGU, ANDREIA I.

Contribuții la profilaxia și recuperarea patologiei de suprasolicitare la nivelul coloanei lombosacrate apărută la sportivii de performanță - canotaj, gimnastică, haltere : rezumatul tezei de doctorat / drd. asist. univ. dr. Andreia I. Murgu ; cond. șt. acad. prof. dr. Ioan Drăgan. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

62 p. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7528; 616.7/M97

 

NANU, MONICA.

Evaluarea reconstrucției aloplastice a peretelui abdominal � tratamentul eventrațiilor postoperatorii gigante : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Monica Nanu ; cond. șt. prof. dr. Corneliu Dragomirescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

23 f. ; 21 cm.

II 37453; 617.5/N20

 

NECHITA, ALEXANDRU.

Contribuții la studiul blocurilor intraventriculare : etiologie, corelații ecg, eco și electrofiziologice : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Alexandru Nechita ; cond. șt. prof. dr. Alexandru Ioan. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

41 f.+ XXXII : diagr. ; 30 cm.

IV 7532; 616.1/N33

 

NICULESCU-DUVĂZ, ION.

Noi azot-iperite de tip uretanic derivate de la hormoni naturali și de sinteză cu proprietăți anticanceroase : rezumatul tezei de doctorat / ing. I. Niculescu-Duvăz; Cond. șt.: prof. universitar emerit dr. doc. ing. George Ostrogovich. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

31 p. : tab. ; 30 cm.

IV 6305; 615.3/N70

 

OPREA, RALUCA.

Aspecte clinice și terapeutice � hepatitele cronice virale : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Raluca Oprea ; cond. șt. prof. univ. dr. Dan Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

22 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7562; 616.3/O-64

 

PINTA, DAN L.

Cercetări asupra etiopatogeniei bolii Legg-Calv�Perthes : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Dan L. Pinta ; cond. șt. prof. univ. dr. Dinu Antonescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

43 f. : fotogr. ; 30 cm.

IV 7559; 616/P66

 

PLETEA, SORIN LIVIU.

Actualități � diagnosticul și tratamentul infertilității de origine uterină : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Sorin Liviu Pletea ; cond. șt. prof. dr. Petrache V�tej. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

76 p. : fotogr., tab. ; 21 cm.

II 37447; 618.1/P71

 

POPESCU, MONICA.

Evaluarea dinamică neinvazivă a bolnavilor cu aortopatii : diagnostic, afecțiuni asociate, evoluție și conduita terapeutică : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Monica Popescu ; cond. șt. prof. dr. Alexandru Ioan. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

35 f. ; 30 cm.

IV 7536; 616.1/P81

 

PREDESCU, OANA D.

Hemirahianestezia : comparație între tehnica hipo- și hiperbară : rezumatul tezei de doctorat / dr. Oana D. Predescu ; cond. șt. prof. dr. George Litarczek. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

20 f. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7545; 616/P90

 

RĂDUCANU, MARIA.

Terapia spiritual religioasă � psihiatria românească la �ceput de mileniu al treilea : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Răducanu ; cond. șt. prof. dr. Aurel Romila. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

64 p. : tab. ; 30 cm.

IV 7550; 615.8/R17

 

ROȘCA, VIOLETA.

Strategia farmaceutică românească privind distribuția medicamentelor : rezumatul tezei de doctorat / drd. farm. Violeta Roșca ; coord. șt. prof. dr. farm. Ana Carata. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

35 p. : tab., h. ; 30 cm.

IV 7537; 614/R74

 

SABĂU, MARIANA.

Manifestări gingivoparodontale la bolnavii renali : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mariana Sabău ; cond. șt. prof. dr. Horia Traian Dumitriu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

29 p. : fotogr. ; 21 cm.

II 37449; 616.3/S11

 

SEBENI, MIHAELA.

Contribuții la studiul corelațiilor histopatologice/imagistice � patologia s�ului : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Mihaela Sebeni ; cond. șt. prof. dr. Mircea Vlădăreanu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

22 f. ; 30 cm.

IV 7540; 618.1/S40

 

SOARE, IOANA.

Studiul eficacității tratamentului � coxartroze : teză de doctorat / drd. Ioana Soare ; cond. șt. prof. dr. Ioan Tiberiu Nanea. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : fig. ; 30 cm.

IV 7554; 616.7/S65

 

STĂNESCU, ALIN NICOLAE.

Modele socio-culturale de alimentație și anemia sugarului : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alin Nicolae Stănescu ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

39 p. ; 21 cm.

II 37459; 616/S77

 

STĂNESCU, ALINA MIHAELA.

Boala celiacă la copil și adolescent : corelații anatomo-clinice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alina Mihaela Stănescu ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

27 p. : diagr. ; 21 cm.

II 37454; 616/S77

 

STR�BU, IRINA.

BPOC - astm bronșic : abord terapeutic și costuri în România : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Irina Str�bu ; cond. șt. prof. dr. Ioan Paul Stoicescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7546; 616.2/S90

 

SURU, VIRGIL.

Metode terapeutice convergente � sindromul radicular : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Virgil Suru ; cond. șt. prof. dr. George Litarczek. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

27 p., vi, 58 p. : il., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7535; 616.7/S95

 

ȘERBAN, MARINELA.

Considerații asupra hibernării miocardice : teză de doctorat / drd. dr. Marinela Șerban ; cond. șt. prof. dr. Carmen Ginghină

24 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7539; 616.1/S47

 

TUTUNARU, DANIEL.

Abordul laparoscopic � endometrioză : teză de doctorat / drd. dr. Daniel Tutunaru ; cond. șt. prof. dr. Traian Rebedea. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, [1996].

59 p. : tab. ; 21 cm.

II 37442; 618.1/T96

 

VASILESCU, NICOLAE.

Ampula hepato-pancreatică : corelații anatomo-clinice : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Nicolae Vasilescu ; cond. șt. prof. dr. Alex. T. Ispas. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

36 p. ; 21 cm.

II 37458; 616.3/V33

 

ZAMFIRESCU, ALEXANDRU.

Histiocitoza Langerhans : determinări osoase la copil : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. Alexandru Zamfirescu ; cond. șt. prof. dr. doc. Oleg Medrea. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

22 f. ; 21 cm.

II 37444; 616/Z25

TOP

62 Inginerie. Tehnică � general

 

CIORTAN, SORIN.

Cercetări asupra comportării garniturilor din materiale polimerice folosite la etanșările cu contact : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sorin Ciortan. - Galați, 2000.

36 p. : graf., diagr., tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu.

II 34694; 62-76/C53

 

CIORTAN, SORIN.

Cercetări asupra comportării garniturilor din materiale polimerice folosite la etanșările cu contact : teză de doctorat / ing. Sorin Ciortan. - Galați, 2000.

155 p. : fig., graf., diagr., tab., fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu.

IV 6714; 62-76/C53

 

DUDIC, IVAN.

Untersuchung ber die optimale Anordnung des Interface von Drehautomaten / Ivan Dudic. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2006.

164 p. ; 21 cm - (Bericht ; 524).

ISBN 3-922823-61-2

II 37592; 621/D87

 

MIHALCEA, AURELIA.

Analiza condițiilor de securitate ca urmare a vibrațiilor transmise organismului uman � cazul mașinilor de construcții : rezumatul tezei de doctorat / ing. Aurelia Mihalcea ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

106 p. : tab., graf., fig. ; 21 cm.

II 34756; 62-784/M70

 

MIHALCEA, AURELIA.

Analiza condițiilor de securitate ca urmare a vibrațiilor transmise organismului uman � cazul mașinilor de construcții : teză de doctorat / ing. Aurelia Mihalcea ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

266 p. : tab., graf., fig ; 30 cm.

IV 6729; 62-784/M70

 

LEHĂDUȘ, ADRIAN MIHAIL.

Contribuții privind obținerea gazelor neon și heliu din fracțiile necondensate rezultate � urma procesului de separare a aerului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adrian Mihail Lehăduș ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

64 p.; 8 cm.

II 36942; 62-12/L41

 

LEHĂDUȘ, ADRIAN MIHAIL.

Contribuții privind obținerea gazelor neon și heliu din fracțiile necondensate rezultate � urma procesului de separare a aerului : teză de doctorat / ing. Adrian Mihail Lehăduș ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

197 p. ; 33 cm.

IV 7492; 62-12/L41

TOP

620 �cercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

BANU, MIHAELA.

Predicția revenirii elastice la deformarea complexă a unor materiale destinate fabricării caroseriilor auto : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Mihaela Banu. - Galați, 2000.

87 p. : tab., fig., graf., diagr. ; 30 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducători științifici : Prof dr. ing. Alexandru Epureanu, Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu.

IV 6557; 620.1/B27

 

BANU, MIHAELA.

Predicția revenirii elastice la deformarea complexă a unor materiale destinate fabricării caroseriilor auto : teză de doctorat / Ing. Mihaela Banu. - Galați, 2000.

192 p. +17 p. anexe : tab., fig., graf., diagr. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducători științifici : Prof dr. ing. Alexandru Epureanu, Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu.

IV 6561; 620.1/B27

 

CARCEA, IOAN.

Studii și cercetări asupra realizării unor materiale speciale. Materiale compozite : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan Carcea. - Galați, 1995.

40p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond.șt. : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea.

II 33762; 620.1/C24

 

CARCEA, IOAN.

Studii și cercetări asupra realizării unor materiale speciale. Materiale compozite : teză de doctorat / ing. Ioan Carcea. - Galați, 1995.

206 p. + 4 anexe : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Cond.șt. : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea.

IV 6134; 620.1/C24

 

C��, GETA.

Studiul fizico-chimic și structural al unor acoperiri compozite cu oxizi lantanidici : rezumatul tezei de doctorat / Geta C��. - Galați, 1999.

33 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător stiințific : Prof. dr. Olga Mitoșeriu.

II 34216; 620.1/C22

 

C��, GETA.

Studiul fizico-chimic și structural al unor acoperiri compozite cu oxizi lantanidici : teză de doctorat / Geta C�� ; Prof. dr. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

175 p. : fig., graf., tab., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6537; 620/C22

 

C�ȚIȘ, IOAN.

Cercetări teoretice și experimentale asupra stucturii, proprietăților fizice și rugozității suprafețelor prelucrate prin eroziune electrică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan C�țiș ; cond. șt.: prof. dr. doc. ing. Aurel Nanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

30 p. : sch. , diagr. , graf. , fotogr. ; 24 cm.

III 14578; 620.1/C22

 

DIMA, DUMITRU.

Materiale compozite cu polimeri. Studii și cercetări privind procesele fizico-chimice și transformările structurale la obținerea acestora : rezumatul tezei de doctorat / inginer Dumitru Dima ; coord. șt. prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

47 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 35178; 620.2/D42

 

DIMA, DUMITRU.

Materiale compozite cu polimeri. Studii și cercetări privind procesele fizico-chimice și transformările structurale la obținerea acestora : teză de doctorat / inginer Dumitru Dima ; coord. șt. prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

224 p. : fig., tab., diagr.; 30 cm.

IV 6892; 620.2/D42

 

DRĂGHICI, GEORGE.

Cercetări privind construcția utilajului și stabilirea tehnologiei de prelucrare a microaliajelor prin eroziune electrică : rezumatul tezei de doctorat / ing. George Drăghici ; cond. șt. prof. em. dr. ing. Gheorghe Savii. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1980.

27 p. : graf. , fig. , tab. ; 24 cm.

III 14553; 620.1/D74

 

FALNIȚA, EUGEN.

Studiul prelucrării prin eroziune electrochimică cu depasivare abrazivă a suprafețelor de revoluție din aliaje extradure : rezumatul tezei de doctorat / ing. Eugen Falnița ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Aurel Nanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

26 p. : fig., graf., tab., sch. ; 24 cm.

III 14595; 620.1/F17

 

FREIMANN, SUSANNE.

Bestimmung der Sauerstoff-Leerstellenverteilung in 2:1-Mullit mit Hilfe der videographischen Methode / Susanne Freimann. - Hannover : Universität Hannover, 2001.

109 p. ; 21 cm.

II 35619; 620.1/F89

 

KARTHIKEYAN, CHEDARAMPET SANKARAN.

Polymer nanocomposite membranes for DMFC application : preparation and characterisation : dissertation / Chedarampet Sankaran Karthikeyan ; cond. șt. K. Schulte. - Hamburg-Harburg, 2004.

vii, 145 p. : fotogr., diagr., sch., tab. ; 29,5 cm.

IV 7392; 620.1/K22

 

LANGNISS, OLE.

Governance structures for promoting renewable energy sources : teză de doctorat / Ole Langni�- Gerdagatan : Lund University, 2003.

279 p. ; 21 cm.

ISBN 91-88360-68-7

II 36150; 620.9/L20

 

MAMUT, EDEN.

Contribuții privind influența proceselor termomecanice asupra performanțelor elementelor antivibratile din cauciuc : teză de doctorat / ing. Mamut Eden. - Galați, 1998.

4, 180 p. : fig., tab., graf. + 15 p. anexe ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Bratu Polidor.

IV 6404; 620/M19

 

MAREȘ, MARIAN-ANIȘOR.

Contribuții la determinarea proprietăților fizico-mecanice ale unor materiale compozite cu matrice metalică : teză de doctorat. - Galați, 1998.

178 p. : fig., graf., tab., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Dumitru Horbaniuc, Prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6407; 620/M32

 

MĂCUȚĂ, SILVIU DĂNUȚ.

Studiul comportării unor oțeluri la solicitări variabile la tensiuni mari și număr mic de cicluri : teză de doctorat / ing. Silviu Dănuț Măcuță. - Galați, 1998.

1, 183 p. : graf., fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6406; 620/M13

 

PANAIT, TĂNASE.

Cercetări privind recuperarea energiei termice din apa de răcire a motoarelor cu ardere internă navale : teză de doctorat / ing. Tănase Panait. - Galati : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1991.

195 p. ; 31 cm.

IV 6250; 620.97/P18

 

PETREA, IONEL.

Cercetări privind obținerea și proprietățile tribologice ale materialelor compozite poroase � matrice de fier : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Ionel Petrea ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

40 p. ; 21 cm.

II 35887; 620.1/P57

 

PETREA, IONEL.

Cercetări privind obținerea și proprietățile tribologice ale materialelor compozite poroase � matrice de fier : teză de doctorat / Doctorand ing. Ionel Petrea ; cond. șt. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2004.

119 p. ; 30 cm.

IV 7119; 620.1/P57

 

VATAMANU, OVIDIU LUCIAN.

Studii si cercetări privind tehnologia de elaborare a materialelor compoziție carbon, fibre carbon : teză de doctorat / ing. Ovidiu Lucian Vatamanu; cond. șt. prof. dr. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

177 p.; 30 cm.

IV 6314; 620/V37

TOP

621 Construcții de mașini � general

 

ANDREI, VIOREL.

Contribuții la dinamica sistemelor de acționare hidropneumatică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel Andrei. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

27 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea din Galați.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Al. A. Vasilescu.

II 33800; 621/A53

 

ANDREI, VIOREL.

Contribuții la dinamica sistemelor de acționare hidropneumatică : teză de doctorat / ing. Viorel Andrei. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

181 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1983.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Al. A. Vasilescu.

IV 6086; 621/A53

 

CAMPIAN, CONSTANTIN VIOREL.

Contribuții la studiul și realizarea rotoarelor de mașini hidraulice axiale reversibile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Constantin Viorel Campian ; cond. șt. : Academician Ioan Anton. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

24 p. : fig. , graf., diagr. ; 24 cm.

III 14563; 621/C17

 

DUMITRACHE, PETRU.

Analiza capacității de rezistență a elementelor de protecție ale mașinilor de construcții la solicitările dinamice : teză de doctorat / ing. Petru Dumitrache ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

211 p.: fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6838; 621/D89

 

IKONEN, KARI.

Large inelastic deformation analysis of steel pressure vessels at high temperature / Kari Ikonen. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2001.

156 p. ; 25 cm - (VTT Publications ; 437).

ISBN 951-38-5856-1

III 16302; 621/I-40

 

PETRU, DUMITRACHE.

Analiza capacității de rezistență a elementelor de protecție ale mașinilor de construcții la solicitările dinamice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Petru Dumitrache ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

87 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 35067; 621/P61

 

PYY, PEKKA.

Human reliability analysis methods for probabilistic safety assessment / Pekka Pyy. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2000.

63 p.+64 p. anexe; 24 cm - (VTT Publications ; 422).

Dissertation for the degree of Doctor of Technology.

ISBN 951-38-5585-6

III 15763; 621/P99

TOP

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

 

CIUCESCU, EDUARD-PETRE.

Contribuții la optimizarea termoeconomică a funcționării cazanului de abur : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Ion C. Ioniță. - [Galați], 2005.

30 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36725; 621.18/C55

 

CIUCESCU, EDUARD-PETRE.

Contribuții la optimizarea termoeconomică a funcționării cazanului de abur : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Ion C. Ioniță. - [Galați], 2005.

163 f.+16 f. : fig., sch., diagr., tab., fotogr.+11 p. ; 30 cm.

IV 7325; 621.18/C55

 

FISCHER, FRANK.

Aspekte der Auslegung und des Betriebes auf die Bewertung des Koppelproduktes W�me in Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerken / Frank Fisher. - Universität Hannover, 2000.

164 p. ; 21 cm.

II 34894; 621.1/F61

 

ION, ION V.

Funcționarea cazanului de abur în regim de protecție a mediului ambiant : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Ion V. Ion. - Galați, 1998.

46 p. : sch., fig., tab., graf. ; 21cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. C. Ioniță.

II 34003; 621.1/I-66

 

ION, ION V.

Funcționarea cazanului de abur în regim de protecție a mediului ambiant : teză de doctorat / Ing. Ion V. Ion; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

210 p. : sch., fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6460; 621.1/I-66

 

KULZER, ANDR�CASAL.

BDE-direktstart Startoptimierung eines Ottomotors mit Direkteinspritzung Mittels eines thermodynamischen Motorsimulationsmodells : teză de doctorat / Andr�Casal Kulzer. - Stuttgart : BOSCH, 2004.

143 p. : fig. : 21 cm.

ISBN 3-00-011843-8

II 36396; 621.1/K91

 

MARINESCU, ECATERINA.

Mărirea eficienței de funcționare a cazanului de abur prin reducerea pierderilor sale termice : teză de doctorat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

172 p. multigr. : tab., fig., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Ioniță C.

IV 6399; 621.18/M40

 

NEGULESCU, LUCIAN.

Contribuții la tratarea apelor alcaline destinate alimentării cazanelor cu abur : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lucian Negulescu ; cond. șt.: prof. dr. ing. Vasile Cocheci. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1982.

29 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 33663; 621.1/N43

 

OPREA, CRISTINA.

Modelarea și simularea numerică a curgerii gazelor arse � canalele de evacuare ale generatoarelor de abur : rezumatul tezei de doctorat / Cristina Oprea ; cond. șt. Prof. univ.dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - [Galați], 2005.

51 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7418; 621.1/O-64

 

OPREA, CRISTINA.

Modelarea și simularea numerică a curgerii gazelor arse � canalele de evacuare ale generatoarelor de abur : teză de doctorat / Cristina Oprea ; cond. șt. Prof. univ.dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - [Galați], 2005.

IX, 262 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7415; 621.1/O-64

 

VATACHI, NICUȘOR.

Mărirea randamentului termic și a duratei de exploatare a agregatului de cazan prin controlarea automată a temperaturii de evacuare a gazelor de ardere : teză de doctorat / ing. Nicușor Vatachi. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

204 p. : fig., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universiatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator științific: Prof. dr. ing. Ion C. Ioniță.

IV 6462; 621.18/V37

 

VATACHI, NICUȘOR.

Mărirea randamentului termic și a duratei de exploatare a agregatului de cazan prin controlarea automată a temperaturii de evacuare a gazelor de ardere : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicușor Vatachi. - Galați, 1998.

42 p. : fig., graf. ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universiatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator științific: Prof. dr. ing. Ion C. Ioniță.

IV 6472; 621.18/V37

 

WORTBERG, DANIEL BALA.

Feinguss von turbinenradern aus tial : teză de doctorat / Daniel Bala Wortberg. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2003.

VI, 159 p. ; 21 cm.

II 35936; 621.1/W83

TOP

621.3 Electrotehnică

 

AHMED, ADEL ABDOU HUSSEIN.

Theoretical electrical and thermal analyses of high-voltage insulators under polluted-surface conditions : teză de doctorat / Adel Abdou Hussein Ahmed. - Aachen : Shaker Verlag, 2001.

4, IV, 185 p. ; 21 cm - (Elektrotechnik).

ISBN 3-8265-9133-X

II 35931; 621.3/A29

 

AMBROZIE, CORNELIU.

Determinarea capacităților elementare și echivalente la �fășurările transformatoarelor electrice de putere : rezumatul tezei de doctorat / ing. Corneliu Ambrozie; conducător științific Prof. dr. ing. Constantin Șora. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

79 p. : graf., fig., sch. ; 20 cm.

II 33688; 621.3/A45

 

BIR� KAROLY AGOSTON.

Funcționarea mașinii de inducție în regim de alimentare prin impulsuri de la o sursă de curent continuu cu tensiune constantă în vederea modificării vitezei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Biro Karoly Agoston; conducător științific: prof. dr. ing. Toma Dordea. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

24 p. : fig.; 24 cm.

III 14615; 621.3/B54

 

BLUM, ROBERT.

Characterization and applications of polymers with variable refractive index for components in optical telecommuncations : teză de doctorat / Robert Blum. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2003.

IV, 162 p. : 21 cm.

II 35938; 621.3/B59

 

BUNEA, VICTOR.

Teoria generatorului de medie frecvență : rezumatul tezei de doctorat / ing. Victor Bunea; cond. șt.: prof. dr. ing. Andrei Nicolaide. - Brașov : Universitatea din Brașov, 1972.

45 p. : fig., ; 20 cm.

II 33686; 621.3/B92

 

BUTTA, ADRIAN.

Analiza și înbunătățirea stabilității tranzitorii a generatoarelor sincrone interconectate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adrian Butta ; conducător științific: prof. dr. ing. Ioan Novac. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

28 p. : graf., fig., sch. ; 24 cm.

III 14600; 621.3/B97

 

CERGHIZAN, VASILE.

Studiul cuptoarelor cu electrozi de tip S�erberg : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vasile Cerghizan; conducător științific : prof. dr. ing. Zeno Gropșian. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

30 p. : graf. , fig. , tab. , sch. ; 24 cm.

III 14607; 621.3/C35

 

CRĂCIUN, DANIEL.

Noi materiale și componente pentru protecția la supratensiuni și coordonarea izolației în sistemele electrice de joasă tensiune : monitorizarea on-line a protecțiilor și a parametrilor electrici : teză de doctorat / drd. ing. Daniel Crăciun ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

188 f., [34] f. ; 30 cm.

IV 7872; 621.31/C81

 

DOGARU ULIERU, VALENTIN.

Cercetări privind realizarea unor noi sisteme informatice de măsurare și control și semnalizare utilizabile � procesul de �vățăm�t : teză de doctorat / Ing. Dogaru Ulieru Valentin; cond. șt. prof. dr. ing. Cruceru Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

196 p.: fig., graf., tab., sch. : 30 cm.

IV 6732; 621.317/D62

 

DRENCKHAHN, RALF.

The Bioelectromagnetic forward problem for realistic volume conductor models solved with the boundary element method : teză de doctorat / Ralf Drenckhahn. - Aachen : Shaker Verlag, 2001.

IV, 149 p. ; 21 cm - (Medizintechnik).

ISBN 3-8265-9703-6

II 35933; 621.3/D82

 

DUMITRESCU, MARIANA.

Contribuții privind configurarea structurii și protecția sistemului electroenergetic al navei pe criterii de fiabilitate : teză de doctorat / ing. Mariana Dumitrescu; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

VI, 229 p. : tab., diagr., fig. ; 30 cm.

IV 6155; 621.316/D91

 

DUNEA, ADRIAN.

Contribuții privind monitorizarea și optimizarea sistemelor fotovoltaice : teză de doctorat / cond. șt. Prof. Dr. Ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2002.

171 p.: sch., tab.; 31 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, 2002.

Conducător științific: Prof. Dr. Ing. Dumitru Călueanu.

IV 7200; 621.3/D94

 

FROHNA, MICHAEL.

Polykristalline CdSe-Dűnnfilmtransistoren mit optimierten Eigenschaften und Technologie gro��higer ferroelektrischer Flűssigkristallanzeigen mit Foliensubstraten / Michael Frohna. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2000.

124 p. ; 21 cm.

II 34904; 621.3/F92

 

GĂICEANU, MARIAN.

Conducerea optimală a sistemelor de acționare reglabile cu mașini asincrone utiliz�d metode avansate de comandă : teză de doctorat / Ing. Marian Găiceanu; cond. șt prof.dr.ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

248 p. : graf., sch. ; 30 cm.

Conducător științific: prof. dr. ing. Dumitru Călueanu.

IV 6867; 621.313/G14

 

ICHIM, ȘTEFAN.

Compensarea puterii reactive rapid variabilă : contribuții : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

198 p. : sch., diagr., tab. ; 29,5 cm.

IV 7316; 621.31/I-33

 

ILIEV, MIRCEA.

Cercetări privind sistemele electronice de măsurare cu aparatură programabilă : teză de doctorat / Ing. Mircea Iliev ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor , 2003.

pag. multiplă ; 30 cm.

IV 7116; 621.3/I-44

 

IOV, FLORIN.

Contributions to modelling, analysis and simulation of AC Drive Systems. Application to large wind turbines : teză de doctorat / ing. Florin Iov ; scientific supervisor prof. dr. ing. Călueanu Dumitru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003.

146 p. ; 30 cm.

IV 7072; 621.3/I-77

 

IOV, FLORIN.

Contribuții la modelarea, analiza și simularea sistemelor de acționare de curent alternativ : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Iov ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Căluean. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2003.

45 p. ; 26 cm.

III 17032; 621.3/I-77

 

IVĂNESCU, LILICA.

Cercetări privind fundamentarea unor noi metodologii și tehnici de caracterizare a materialelor magnetice utilizate � construcția echipamentelor electrotehnice : teză de doctorat / ing. Lilica Ivănescu. - Galați, 1997.

VI, 146 p. : fotografii., tab., diagr. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Cruceru.

IV 6185; 621.3/I96

 

KOLB, TOBIAS.

Kompaktumrichter mit kapazit�sarmem zwischenkreis zur baulichen integration in ein elektrowerkzeug : teză de doctorat / Tobias Kolb. - Aachen : Shaker Verlag, 2004.

X, 110 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 3-8322-2898-5

II 36402; 621.3/K69

 

MUNTEANU, IULIAN.

Contributions to the optimal control of wind energy conversion systems / Iulian Munteanu ; under the scientific supervision of prof.dr.eng. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Electronică, 2006.

164 p. ; 30 cm.

IV 7678; 621.3/M95

 

MUNTEANU, TOADER.

Cercetări privind fundamentarea unor noi metodologii și tehnici de caracterizare a dielectricilor supuși descărcărilor parțiale : teză de doctorat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

168 p. : il., tab. ; 30 cm.

IV 6218; 621.3/M95

 

NICHITA, CRISTIAN.

Contribuții la sinteza algoritmilor de conducere numerică pentru sisteme electrice și electromecanice de simulare cu aplicații la conversia energiei eoliene : teză de doctorat / ing. Cristian Nichita ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

189 p.: il., tab.; 31 cm.

IV 6234; 621.313/N58

 

POPESCU, SORIN.

Contribuții privind înbunătățirea performanțelor tehnico-economice � rețelele electrice de ditribuție : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sorin Popescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

68 p. : graf., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2001.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Constantin Cruceru.

II 34750; 621.3/C69

 

POPESCU, SORIN.

Contribuții privind înbunătățirea performanțelor tehnico-economice � rețelele electrice de ditribuție : teză de doctorat / ing. Sorin Popescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

228 p.: graf., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6735; 621.311/P81

 

TEODORESCU, REMUS.

Sisteme PWM de acționare reglabilă cu mașini asincrone : teză de doctorat / Ing. Remus Teodorescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1994.

177 p. ; 30 cm.

IV 6293; 621.31/T38

 

VASILIU, GRIGORE.

Cercetări și contribuții pentru creșterea preciziei sistemelor de măsură multicanal cu aplicații � electrotehnică și electronică : teză de doctorat / ing. Grigore Vasiliu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005.

X, 314 f. : fig., sch., tab., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 7456; 621.3/V34

 

VASILIU, ZONEL.

Contribuții privind metode și sisteme de evaluare și limitare a gradului de poluare cu armonici a rețelelor : teză de doctorat / ing. Zonel H. Vasiliu; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Cruceru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

paginație multiplă ; 31 cm.

IV 6171; 621.311/Z82

 

VOICU, CORNEL.

Contribuții cu privire la tehnica măsurărilor � domeniul radiațiilor infraroșii : teză de doctorat / doctorand ing. Cornel Voicu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor , 2003.

190 p. ; 30 cm.

IV 7113; 621.3/V83

 

VONCILĂ, ION.

Cercetări și contribuții privind realizarea lagărelor și cuplajelor cu magneți permanenți pentru industria siderurgică și chimică : teză de doctorat / ing. Ion Voncilă; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Cruceru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

238 p. : graf., fig., tab., fotografii alb-negru ; 29 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Cruceru.

II 6601; 621.318/V88

 

YU, XIAOYING.

Untersuchungen zum Einflu�on mechanischem Stress auf die Migration in Metallisierungsstrukturen integrierter Schaltungen / Xiaoying Yu. - Hannover : Universität Hannover, 2000.

92 p. ; 21 cm.

II 34903; 621.3/Y90

TOP

621.38 Electronică

 

RAMCKE, TIES.

Technologiegrundlagen und Schaltungskonzepte fűr Einzelelektronen-Bauelemente / Ties Ramcke. - Hannover : Universität Hannover, 2000.

172 p. ; 21 cm.

II 34892; 621.38/R23

 

VERBEEK, MARTIN.

Schr� bedampfte Silizium-Solarzellen mit V-f�miger Oberfl�henstruktur. - Hannover, 1998.

IV, 171 p. : fig., graf. ; 21 cm.

II 34263; 621.38/V46

TOP

621.39 Telecomunicații

 

BUZULOIU, VASILE.

Studiul unor metode statistice de detecție a semnalelor slabe : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Vasile Buzuloiu. - București : Institutul Politehnic, 1980.

26p. : fig. ; 24 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : București, Institutul Politehnic.

Cond. șt. : prof. dr.ing. Al. Spătaru.

II 33807; 621.39/B98

 

MAMO, CRISTIAN.

Soluții tehnologice alternative pentru sistemele tehnice mari de antene � gamele de frecvențe specifice transmisiunilor navale : teză de doctorat / ing. Mamo Cristian; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

215 p. : tab., diagr., fig., sch.; 30 cm.

IV 6221; 621.39/M19

 

MOȘOIU, IONIȚĂ-TRAIAN.

Contribuții la compatibilizarea electromagnetică a instalațiilor electrice (electrotehnice și electronice) de la bordul navei maritime : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioniță-Traian Moșoiu ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

92 p. : diagr., tab.+ anexe ; 20,5 cm.

II 37257; 621.39/M91

 

MOȘOIU, IONIȚĂ-TRAIAN.

Contribuții la compatibilizarea electromagnetică a instalațiilor electrice (electrotehnice și electronice) de la bordul navei maritime : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

238 p. : fig., sch., tab., diagr. ; 29 cm.

IV 7406; 621.39/M91

TOP

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

BURCIU, SALVADORE MUGUREL.

Contribuții la studiul proceselor nestaționare din turbocompresorul agregatului de supraalimentare a motoarelor cu ardere internă supraalimentate : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Salvadore Mugurel Burciu. - Galați, 2000.

64 p. : fig., graf., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof.dr.ing Constantin Iosifescu.

II 34462; 621.43/B93

 

BURCIU, SALVADORE MUGUREL.

Contribuții la studiul proceselor nestaționare din turbocompresorul agregatului de supraalimentare a motoarelor cu ardere internă supraalimentate : teză de doctorat / Ing. Salvadore Mugurel Burciu. - Galați, 2000.

216 p. : fig., tab., graf., doagr. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof.dr.ing Constantin Iosifescu.

IV 6602; 621.43/B93

 

câmpIANU, NICOLAE.

Contribuții la studiul proceselor de ardere � câmp electric la arzătoarele de combustibil lichid și gazos : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicolae câmpianu. - Galați : Universitatea din Galați, 1988.

30p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea.

Cond. șt.: prof. emerit dr. doc. ing. Bazil Popa ; conf. dr. ing. Constantin Iosifescu.

II 33760; 621.4/C17

 

câmpIANU, NICOLAE.

Contribuții la studiul proceselor de ardere � câmp electric la arzătoarele de combustibil lichid și gazos : teză de doctorat / ing. Nicolae câmpianu. - Galați : Universitatea din Galați, 1988.

188 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1988.

Cond. șt.: prof. emerit dr. doc. ing. Bazil Popa ; conf. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6129; 621.4/C17

 

DINCĂ, FLAVIU.

Cercetări privind modelarea ciclului real de funcționare în vederea optimizării constructiv-funcționale a motoarelor cu ardere internă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Flaviu Dincă ; cond. șt. prof. dr. ing. Virgiliu Dan Negrea. - Timișoara : Universitatea Tehnică din Timișoara, 1995.

63 p. : diagr., tab. ; 20 cm.

II 33687; 621.43/D47

 

DOBRESCU, ALEXANDRU.

Cercetări asupra lagărelor motoarelor Diesel de tracțiune feroviară în vederea măririi duratei și siguranței lor de funcționare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alexandru Dobrescu; cond. șt. prof. dr. ing. Vasile Berindean. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

28 p. : graf. , fig. ; 24 cm.

III 14550; 621.4/D58

 

KESSEN, UWE.

Tribologische Untersuchungen an der Kolbengruppe eines Dieselmotors bei hoben Mitteldrűcken / Uwe Kessen. - Hannover : Universität Hannover, 1999.

144 p. ; 21 cm.

II 34895; 621.4/K37

 

MARINA, MARIUS.

Contribuții la studiul optimizării distribuției motoarelor cu ardere internă � patru timpi : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marius Marina; cond. șt.: prof. dr. ing. Vasile Berindean. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : fig. ; 24 cm.

III 14581; 621.4/M39

 

MICHELS, HARWIG GERHARD.

Contribuții la studiul și cercetarea organizării mișcării aerului � timpul admisiunii la motoarele cu aprindere prin compresiune cu camera de ardere unitară : rezumatul tezei de doctorat / ing. Hartwig Gerhard Michels ; cond. șt.: prof. dr. ing. Vasile Berindei. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1976.

28 p. : fig., tab. ; 24 cm.

III 14614; 621.4/M65

 

RAICA, TRAIAN.

Contribuții la studiul posibilităților de ardere a combustibililor grei indigeni � motorul D-103 : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Traian Raica ; conducător științific prof. emerit ing. Marin Bănărescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

38 p. : fig., sch. , digr. ; 24 cm.

III 14566; 621.43/R21

 

SIMIONOV, MIHAI.

Studii și cercetări privind distrugerea prin cavitație a cămășilor de cilindri de la motoarele Diesel : teză de doctorat / Mihai Simionov ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1997.

214 p.; 30 cm.

IV 6284; 621.4/S57

 

SKACH, CAROL.

Contribuții la stabilirea interacțiunii dintre motorul Diesel � patru timpi și turbosuflanta de supraalimentare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carol Skach; Cond. șt.: prof. dr. ing. Vasile Berindean. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

32 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6307; 621.43/S62

 

STRATULAT, IANCU.

Reducerea poluării produse de instalațiile termice ale navelor fluviale : rezumatul tezei de doctorat / col. drd. ing. Iancu Stratulat. - Galați, 2005.

26 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36724; 621.4/S90

 

STRATULAT, IANCU.

Reducerea poluării produse de instalațiile termice ale navelor fluviale : teză de doctorat / col. drd. ing. Iancu Stratulat. - Galați, 2005.

158 f. : diagr., tab.+ 13 f. ; 30 cm.

IV 7324; 621.4/S90

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Contribuții la studiul solicitărilor termice din camera de ardere a unui motor alimentat cu amestecuri combustibile : teză de doctorat / ing. Krisztina Uzuneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

209 p. ; 30 cm.

IV 6313; 621.4/U99

TOP

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

 

ANDREI, DAN.

Contribuții privind studiul pulsațiilor presiunii � compresoarele cu piston : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dan Andrei. - Galați, 1998.

43 p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Dumitru Arădău ; prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

II 33799; 621.51/A53

 

ANDREI, DAN.

Contribuții privind studiul pulsațiilor presiunii � compresoarele cu piston : teză de doctorat / Dan Andrei. - Galați, 1998.

224 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : prof. dr. ing. Dumitru Arădău, prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6119; 621.51/A53

 

BEJAN, IOAN.

Contribuții la studiul transferului de căldură la țevi cu aripioare interioare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan Bejan. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

39p. : fig.,tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara, Institutul Politehnic "Traian Vuia".

Cond. șt. : prof. emerit dr. docent Ioan Vlădea.

II 33804; 621.56/B41

 

CANDIN, ILIE-LICĂ.

Studiul transformatoarelor de căldură cu absorbție cu soluție hidroamoniacală : teză de doctorat / Ing. Candin Ilie-Lică; cond.șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

273 p.: sch., tab., fig., graf.; 21 cm.

Conducător științific: prof.univ.dr.ing. Constantin Iosifescu.

IV 6870; 621.57/C18

 

COSTIUC, LIVIU.

Comportarea în regim dinamic a mașinilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori : rezumatul tezei de doctorat / ing. Liviu Costiuc. - Galați, 1998.

44 p. : fig. , graf. ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Dumitru Arădău, Prof. dr. ing Constantin Iosifescu.

IV 6473; 621.57/C77

 

DUMITRAȘCU, GHEORGHE.

Studii teoretice și experimentale privind instalațiile cu absorbție folosite � scopuri de �călzire : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1988.

196 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1988.

Conducător științific : Conf. dr. ing. Iosifescu Constantin.

IV 6147; 621.5/D90

 

DUMITRESCU, RODICA.

Transferul de căldură și masă � răcitoarele de aer din instalațiile frigorifice cu amoniac : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rodica Dumitrescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

45 p. : tab., graf., fig. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2001.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

II 34751; 621.5/D91

 

DUMITRESCU, RODICA.

Transferul de căldură și masă � răcitoarele de aer din instalațiile frigorifice cu amoniac: teză de doctorat / ing. Rodica Dumitrescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

IV 6736; 621.5/D91

 

GHIRAN, IOAN V.

Contribuții la studiul transferului de căldură prin radiație termică reciprocă � recuperatoare cu fascicule de țevi netede : teză de doctorat / ing. Ioan V. Ghiran. - Galați, 1998.

240 p. multigr. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6402; 621.56/G51

 

ILIE, ANICA.

Transferul de căldură și masă � condensatoarele instalațiilor frigorifice cu amoniac : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anica Ilie. - Galați, 2001.

49 p. : tab., graf., fig. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2001.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

II 34693; 621.5/I-43

 

ILIE, ANICA.

Transferul de căldură și masă � condensatoarele instalațiilor frigorifice cu amoniac : teză de doctorat / ing. Anica Ilie. - Galați, 2001.

280 p. : tab., graf., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2001.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6713; 621.5/I-43

 

IOSIFESCU, CRISTIAN.

Determinarea caracteristicilor de funcționare ale instalațiilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cristian Iosifescu. - Galați, 2000.

40 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. d. ing. Dumitru Arădău, prof. dr. ing. Sava Porneală .

II 34564; 621.57/I-75

 

IOSIFESCU, CRISTIAN.

Determinarea caracteristicilor de funcționare ale instalațiilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori : teză de doctorat / ing. Cristian Iosifescu. - Galați, 2000.

150 p. : fig., tab., graf., diagr., fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. d. ing. Dumitru Arădău, prof. dr. ing. Sava Porneală .

IV 6657; 621.57/I-75

 

MERGEANU, DANIEL.

Analiza, modelarea și optimizarea instalației de condiționare a aerului folosind agenți frigorifici ecologici : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniel Mergeanu ; cond. șt.: prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2005.

41 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37248; 621.5/M59

 

MERGEANU, DANIEL.

Analiza, modelarea și optimizarea instalației de condiționare a aerului folosind agenți frigorifici ecologici : teză de doctorat / ing. Daniel Mergeanu ; cond. șt.: prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2005.

ix, 171 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7405; 621.5/M59

 

MIRON, VALERIA ALEXANDRINA.

Cercetări privind utilizarea resurselor termoenergetice de potențial scăzut cu ajutorul instalațiilor frigorifice cu resorbție : rezumatul tezei de doctorat / ing. Miron Valeria Alexandrina. - Galați, 1998.

1, 33 p. : diagr., tab., sch., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați,Unuversitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător șt.:prof.dr.ing. Constantin Iosifescu.

IV 6471; 621.56/M78

 

MIRON, VALERIA ALEXANDRINA.

Cercetări privind utilizarea resurselor termoenergetice de potențial scăzut cu ajutorul instalațiilor frigorifice cu resorbție : teză de doctorat / ing. Miron Valeria Alexandrina. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

221 p. : graf., tab., sch., fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați,Unuversitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător șt.:prof.dr.ing. Constantin Iosifescu.

IV 6439; 621.56/M78

 

NAGI, MIHAI.

Contribuții privind studiul schimbătoarelor de căldură compacte � construcție brazată de aluminiu : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nagi Mihai; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Dan Negru. - Timișoara : Universitatea Tehnică din Timișoara, 1995.

39 p. : fig. ; 20 cm.

II 33685; 621.5/N17

 

NICULIȚĂ, PETRU.

Transferul de căldură la răcitorul de aer cu convecție forțată și recircularea cu pompe a agentului frigorific : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

196 p. : 11 fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea, 1983.

Conducător științific: Conf. dr. ing.Constantin Iosifescu.

IV 6325; 621.5/N71

 

ȚURCANU, LIUDMILA.

Contribuții privind studiul etanșării compresoarelor volumice cu piston : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Liudmila Țurcanu. - Galați, 1999.

70 p. : tab., graf., fig. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof dr. ing. Dumitru Arădău, Prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu.

II 34244; 621.51/T94

 

ȚURCANU, LIUDMILA.

Contribuții privind studiul etanșării compresoarelor volumice cu piston : teză de doctorat / Ing. Liudmila Țurcanu. - Galați, 1999.

209 p. : tab., graf., fig., diagr. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof dr. ing. Dumitru Arădău, Prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu.

IV 6563; 621.51/T94

 

VLASIE, SILVIU.

Cercetări teoretice și experimentale ale câmpului de temperatură � jurul sondelor de �ghețare a solului : teză de doctorat / Ing. Silviu Vlasie; cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1997.

225 p. ; 30 cm.

IV 6302; 621.56/V73

TOP

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

 

HAPENCIUC, AUREL.

Contribuții privind sertizarea racordului cu furtunul � cazul conductelor flexibile de înaltă presiune folosite � metalurgie : teză de doctorat / ing. Aurel Hapenciuc. - Galați, 1998.

112 p. + 13 p. anexe : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. univ. dr. ing. Mihai J�#351;canu.

IV 6335; 621.6/H23

 

MORĂRESCU, ANA.

Contribuții privind generarea profilurilor compozite din construcția pompelor și compresoarelor elicoidale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ana Morărescu; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

47 p. : fig., graf., tab., diagr., fotografii alb-negru ; 21 cm.

II 34758; 621.67/M89

 

MORĂRESCU, ANA.

Contribuții privind generarea profilurilor compozite din construcția pompelor și compresoarelor elicoidale : teză de doctorat / ing. Ana Morărescu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

192 p. : fig., graf., tab., diagr., fotografii color ; 30 cm.

IV 6733; 621.67/M89

 

POPA, VICTOR.

Analiza statică și dinamică a conductelor submarine � timpul instalării : teză de doctorat / dipl. mat. Popa Victor ; conducător științific : prof. dr. ing. Iordan Matulea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

189 p. ; 30 cm.

IV 6430; 621.6/P79

 

RUSĂNESCU, NICOLAE.

Rugozitatea și hidraulica conductelor ce transportă soluții � NaCl : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rusănescu Nicolae ; cond. șt.: prof. emerit Victor Gheorghiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

27 p. : fig., tab. ; 24 cm.

III 14580; 621.64/R94

 

STRAT, IOAN.

Instalarea conductelor submarine prin metoda liberei imersiuni : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Ioan Strat. - Galați, 1998.

39 p. : tab.,diagr., sch. ; 21cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător de științific: Prof. univ. dr. ing. Iordan Matulea.

II 34024; 621.6/S90

 

STRAT, IOAN.

Instalarea conductelor submarine prin metoda liberei imersiuni : teză de doctorat / Ing. Ioan Strat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

1, 161 p. : tab., graf., il., fig., sch.; 30cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător de științific: Prof. univ. dr. ing. Iordan Matulea.

IV 6422; 621.6/S90

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

ABRUDAN, OVIDIU.

Contribuții la studiul etanșării cuplajelor intermitente cu inel de lichid: rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu. - Galați, 2005.

52 p.: fig., diagr., tab.; 21 cm.

II 36716; 621.82/A13

 

ABRUDAN, OVIDIU.

Contribuții la studiul etanșării cuplajelor intermitente cu inel de lichid: teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu. - Galați, 2005.

172 p. : fig., diagr., tab.; 30 cm.

IV 7320; 621.82/A13

 

ALAMANO, ANA MARIA.

Cercetări privitoare la conducerea adaptiv optimală a proceselor de prelucrare prin așchiere : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ana Maria Alamano ; conducător științific : prof.univ.dr.ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, [s.a.].

27 p. ; 21 cm.

II 37543; 621.91/A30

 

ALAMANO, ANA MARIA.

Cercetări privitoare la conducerea adaptiv optimală a proceselor de prelucrare prin așchiere : teză de doctorat / ing. Ana Maria Alamano ; conducător științific : prof. univ. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, [s.a.].

137 p. ; 30 cm.

IV 7679; 621.91/A30

 

ALEXANDRU, PETRICĂ.

Cercetări privind distribuția tensiunilor termice și structurale � piese masive de oțel : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Petrică Alexandru, cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

94 p. : fig., graf., diagr. ; 21 cm.

II 35176; 621.78/A38

 

ALEXANDRU, PETRICĂ.

Cercetări privind distribuția tensiunilor termice și structurale � piese masive de oțel : teză de doctorat / ing. Petrică Alexandru, cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

192 p. : fig., graf., diagr. ; 30 cm.

IV 6890; 621.78/A38

 

ANDREI, GABRIEL.

Contribuții la studiul teoretic și experimental al contactului circular supus la impact normal : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriel Andrei. - Galați, 1996.

52 p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Mihai J�#351;canu.

II 33798; 621.8/A53

 

ANDREI, GABRIEL.

Contribuții la studiul teoretic și experimental al contactului circular supus la impact normal : teză de doctorat. - Galați, 1996.

227 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

Conducător științific : prof. univ. dr. ing. Mihai J�#351;canu.

IV 6091; 621.8/A53

 

ANDREI, LAURENȚIA.

Studiul generării și comportării � funcționare a angrenajelor cilindrice cu dinți � arc de cerc, din materiale plastice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Laurenția Andrei ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

60 p. : fig., graf., diagr., fotografii ; 21 cm.

II 35060; 621.83/A53

 

ANDREI, LAURENȚIA.

Studiul generării și comportării � funcționare a angrenajelor cilindrice cu dinți � arc de cerc, din materiale plastice : teză de doctorat / ing. Laurenția Andrei; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

176 p. : fig., graf., diagr., fotografii ; 30 cm.

IV 6833; 621.83/A53

 

ANGHELEA, NICOLAE.

Contribuții privind introducerea procedeelor de sudare � mediu de gaze protectoare și organizarea tehnologică la cofecționarea carcaselor de autobuze : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicolae Anghelea. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

31p. : fig., tab. ; 23cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara, Institutul Politehnic "Traian Vuia".

Cond. șt. : prof. dr. doc. șt. Vladimir Popovici.

II 33801; 621.79/A59

 

AXINTE, DRAGOȘ AURELIAN.

Corelația dintre procesul de rectificare și comanda mașinilor de rectificat cilindri de laminor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dragoș Aurelian Axinte. - Galați, 1996.

39p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

Cond.șt. : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu.

II 33803; 621.92/A98

 

BAICU, IOAN.

Cercetări privind utilizarea modelării 3D pentru algoritmizarea profilării sculelor așchietoare : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Ioan Baicu ; Cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea.

59 p. : fig., tab., graf., diagr., fotografii color ; 21 cm.

Conducător științific : Prof dr. ing. Nicolae Oancea.

Bibliogrfie p.54-59.

II 35132; 621.9/B18

 

BAICU, IOAN.

Cercetări privind utilizarea modelării 3D pentru algoritmizarea profilării sculelor așchietoare : teză de doctorat / Ing. Ioan Baicu ; Cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea.

189 p. : fig., tab., graf., diagr., fotografii color ; 30 cm.

Conducător științific : Prof dr. ing. Nicolae Oancea.

IV 6868; 621.9/B18

 

BALCĂNUȚĂ, NICOLAE.

Contribuții privind obținerea straturilor din pulberi metalice prin eroziune electrică în regim de subexcitare : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Conf. dr. ing. Pavel Topală. - Galați, 2005.

26 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36717; 621.79/B20

 

BALCĂNUȚĂ, NICOLAE.

Contribuții privind obținerea straturilor din pulberi metalice prin eroziune electrică în regim de subexcitare : teză de doctorat / cond. șt. conf. dr. ing. Pavel Topală. - Galați, 2005.

185 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7319; 621.79/B20

 

BALINT, LUCICA.

Cercetări privind realizarea materialelor metalice cu bucle histerezis speciale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lucica Balint. - Galați, 1998.

55 p.: fig., tab., diagr.; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Elena Drugescu.

II 34028; 621.793/B19

 

BALINT, LUCICA.

Cercetări privind realizarea materialelor metalice cu bucle histerezis speciale : teză de doctorat / ing. Lucica Balint; cond. șt. Prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

149 p. : tab., fig., diagr., fotografii alb negru ; 30cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Elena Drugescu.

IV 6475; 621.793/B19

 

BĂNCESCU, NICOLAI.

Studii și cercetări privind creșterea durabilitații contactului cu rostogolire prin tratamente termice neconvenționale aplicate tribostratului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Băncescu Nicolai. - Galați, 1995.

41p., 18p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Ion Crudu.

II 33786; 621.89/B26

 

BĂNCESCU, NICOLAI.

Studii și cercetări privind creșterea durabilitații contactului cu rostogolire prin tratamente termice neconvenționale aplicate tribostratului : teză de doctorat / ing. Băncescu Nicolai. - Galați, 1995.

193 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6326; 621.89/B26

 

B�LEA, ADOLF.

Studii și cercetări privind implementarea nitrurării � strat fluidizat la ameliorarea proprietăților unor repere utilizate în construcțiile navale : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2005.

48 p. : diagr., fotogr., tab. ; 21 cm.

II 36721; 621.78/B13

 

B�LEA, ADOLF.

Studii și cercetări privind implementarea nitrurării � strat fluidizat la ameliorarea proprietăților unor repere utilizate în construcțiile navale : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2005.

198 f. : sch., diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 7321; 621.78/B13

 

BENEA, LIDIA.

Obținerea și analiza structurală a peliculelor protectoare din materiale compozite : rezumatul tezei de doctorat / dipl. chim. Lidia Benea. - Galați, 1995.

66p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. dipl. chim. Olga Mitoșeriu.

II 33783; 621.793/B44

 

BENEA, LIDIA.

Obținerea și analiza structurală a peliculelor protectoare din materiale compozite : teză de doctorat / dipl. chim. Lidia Benea ; cond. șt. Prof. dr. dipl. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1995.

194 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. dipl. chim. Olga Mitoșeriu.

IV 6567; 621.793/B44

 

B�SAN, IULIAN-GABRIEL.

Contribuții teoretice și experimentale privind comportarea în regim dinamic a cuplajelor elastice cu arcuri lamelare inelare : rezumatul tezei de doctorat / ing. B�san Iulian-Gabriel. - Galați, 1995.

46p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Mihai J�#351;canu .

II 33785; 621.82/B54

 

B�SAN, IULIAN-GABRIEL.

Contribuții teoretice și experimentale privind comportarea în regim dinamic a cuplajelor elastice cu arcuri lamelare inelare : teză de doctorat / ing. B�san Iulian-Gabriel. - Galați, 1995.

129 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Mihai J�#351;canu .

IV 6109; 621.82/B54

 

BOAZU, DOINA.

Contribuții privind analiza vibrațiilor provocate de angrenaje : rezumatul tezei de doctorat / ing. Doina Boazu. - Galați, 1998.

42 p. : tab., fig., sch., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați, Universitatea „Dunărea de jos", 1998.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Sorin Dumitru Mușat.

II 34013; 621.83/B60

 

BOAZU, DOINA.

Contribuții privind analiza vibrațiilor provocate de angrenaje : teză de doctorat / ing. Doina Boazu. - Galați, 1998.

144 p.+ 7p. anexe : tab,fig.,graf.,sch.,diagr. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați, Universitatea „Dunărea de jos", 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin Dumitru Mușat.

IV 6425; 621.83/B60

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Contribuții la studiul uzurii � tribosistemele de cavitație : rezumatul tezei de doctorat / ing. Octavian Bologa. - Galați : Universitatea din Galați, 1985.

29p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Ion Crudu.

II 33790; 621.83/B60

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Contribuții la studiul uzurii � tribosistemele de cavitație : teză de doctorat / ing. Octavian Bologa. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

194 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1986.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6105; 621.83/B60

 

BORDEI, MARIAN.

Considerente privind deformarea plastică a semifabricatelor turnate continuu � scopul optimizării unor parametri ai proceselor de turnare continuă - laminare : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Marian Bordei. - Galați, 1999.

40 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Vasile Grosu.

II 34223; 621.7/B69

 

BORDEI, MARIAN.

Considerente privind deformarea plastică a semifabricatelor turnate continuu � scopul optimizării unor parametri ai proceselor de turnare continuă - laminare : teză de doctorat / Ing. Marian Bordei ; cond. șt. Prof. dr. ing. Vasile Grosu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

212 p. : tab., fig., diagr. ; 30 cm .

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Vasile Grosu.

IV 6540; 621.7/B69

 

BRATCU, OVIDIU.

Contribuții la studiul tribosistemelor de alunecare de fricțiune și antifricțiune : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ovidiu Bratcu. - Galați, 1997.

60p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Ion Crudu.

II 33779; 621.89/B79

 

BRATCU, OVIDIU.

Contribuții la studiul tribosistemelor de alunecare de fricțiune și antifricțiune : teză de doctorat / ing. Ovidiu Bratcu. - Galați, 1997.

158 p. : fig., tab., graf., fotografii. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6115; 621.89/B79

 

BUCȘĂ, MIOARA.

Studiul procesului de distrugere a stratului superficial la tribosisteme de alunecare folosind emisia acustică : teză de doctorat / ing. Mioara Bucșă. - Galați, 1998.

2, 145 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. univ. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6408; 621.89/B87

 

CAZACU, NELU.

Cercetări privind tehnologia de tratament termic � strat fluidizat pentru semifabricate siderurgice și piese : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nelu Cazacu. - Galați, 2000.

55 p : fig., tab., graf. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

II 34562; 621.78/C32

 

CAZACU, NELU.

Cercetări privind tehnologia de tratament termic � strat fluidizat pentru semifabricate siderurgice și piese : teză de doctorat / ing. Nelu Cazacu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

169 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

IV 6659; 621.78/C32

 

CĂPĂȚ�Ă, NICU.

Contribuții la perfecționarea constructiv-funcțională a frezelor melc modul cu dinți decalați : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicu Z. Căpăț�ă. - Galați, 1998.

51p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Emil Ț�u.

II 33763; 621.91/C20

 

CĂPĂȚ�Ă, NICU.

Contribuții la perfecționarea constructiv-funcțională a frezelor melc modul cu dinți decalați : teză de doctorat / ing. Nicu Z. Căpăț�ă. - Galați, 1998.

218 p. multigr. : fig., tab.; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Emil Ț�u.

IV 6310; 621.91/C20

 

CIOCAN, OVIDIU DUMITRU.

Cercetări privind prelucrabilitatea metalelor prin extrudare la rece sub acțiunea presiunii hidrostatice : teză de doctorat / Ing. Ovidiu Dumitru Ciocan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1997.

167 p. : tab., diagr., fotografii ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu.

IV 6138; 621.77/C51

 

CONSTANTINESCU, STELA.

Cercetări cu privire la realizarea straturilor subțiri din carburi și nitruri pe cale chimică la temperaturi ridicate pe suport metalic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Stela Constantinescu. - Galați, 1998.

30p. : fig. , tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

II 33769; 621.793/C66

 

CONSTANTINESCU, STELA.

Cercetări cu privire la realizarea straturilor subțiri din carburi și nitruri pe cale chimică la temperaturi ridicate pe suport metalic : teză de doctorat / ing. Stela Constantinescu. - Galați, 1998.

145 p. multigr. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

IV 6316; 621.793/C66

 

COROBETE, GHEORGHE.

Cercetări privind procesul de deformare plastică în vederea înbunătățirii calității s�melor cu caracteristici superioare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gheorghe Corobete ; cond. șt. prof. dr. doc. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2005.

32 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 37435; 621.7/C72

 

COROBETE, GHEORGHE.

Cercetări privind procesul de deformare plastică în vederea înbunătățirii calității s�melor cu caracteristici superioare : teză de doctorat / drd. ing. Gheorghe Corobete ; cond. șt. prof. dr. doc. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2004.

286 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7526; 621.7/C72

 

CROITORU, GHEORGHE.

Studii și cercetări privind comportarea și protecția armăturilor metalice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Croitoru Gheorghe. - Galați , 1997.

44p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Florea Oprea ; conf. dr. ing. Rusu Ion.

II 33772; 621.79/C90

 

CUCU, MARIAN.

Contribuții privind algoritmizarea profilării de corecție a sculelor � scopul diminuării erorilor de generare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marian Cucu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

41 p. ; 21 cm.

II 37751; 621.9/C93

 

CUCU, MARIAN.

Contribuții privind algoritmizarea profilării de corecție a sculelor � scopul diminuării erorilor de generare : teză de doctorat / drd. ing. Marian Cucu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

273 p. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7871; 621.9/C93

 

CUZMIN, CIPRIAN.

Contribuții privind frezarea prin rulare cu freza-melc a roților cilindrice dințate interior cu profil � evolventă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ciprian Cuzmin ; cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2005.

37 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37254; 621.914/C97

 

CUZMIN, CIPRIAN.

Contribuții privind frezarea prin rulare cu freza-melc a roților cilindrice dințate interior cu profil � evolventă : teză de doctorat / cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2005.

188 p. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7408; 621.914/C97

 

CUZMIN, GHEORGHE GR.

Contribuții la studiul frezei-melc, cu unghi de angrenare nul, pentru prelucrarea danturilor evolvente : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Gr. Cuzmin. - Galați, 1998.

40 p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Nicolae Oancea.

II 33774; 621.914/C97

 

CUZMIN, GHEORGHE GR.

Contribuții la studiul frezei-melc, cu unghi de angrenare nul, pentru prelucrarea danturilor evolvente : teză de doctorat / ing. Gheorghe Gr. Cuzmin. - Galați, 1998.

212 p. multigr. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Nicolae Oancea.

IV 6317; 621.914/C97

 

DARIE, TUDOR.

Contribuții la studiul uzurii tribosistemului piston-segmenți-cilindru la motoarele diesel navale : teză de doctorat . - Galați.

199 p. : fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6144; 621.8/D19

 

DĂNEASA, GHEORGHE.

Cercetări privind determinarea capacității de deformare plastică prin extrudare la rece a fontelor cu grafit modular : teză de doctorat / ing. Gheorghe Dăneasa. - Galați, 1996.

181 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu.

IV 6153; 621.97/D16

 

DEBELEAC, CARMEN-NICOLETA.

Analiza regimului dinamic la �cărcătoarele frontale rapide în vederea stabilirii performanțelor de calitate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen-Nicoleta Debeleac ; cond. șt.: prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2006.

52 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36817; 621.8/D26

 

DEBELEAC, CARMEN-NICOLETA.

Analiza regimului dinamic la �cărcătoarele frontale rapide în vederea stabilirii performanțelor de calitate : teză de doctorat / ing. Carmen-Nicoleta Debeleac ; cond. șt. : prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2005.

204 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7460; 621.8/D26

 

DIACONU, NICOLAE.

Studiul influenței mediului de lucru asupra comportării unor unsori și al proceselor din stratul superficial la tribosisteme de rostogolire și rostogolire cu alunecare : teză de doctorat / ing. Nicolae Diaconu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

187 p. : fig., graf., diagr., tab. ; 31 cm.

IV 6960; 621.89/D36

 

DIMA, MIRCEA.

Contribuții la modelarea schemelor de așchiere la generarea suprafețelor asociate unor axoide � rulare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mircea Dima ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

30 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36818; 621.9/D42

 

DIMA, MIRCEA.

Contribuții la modelarea schemelor de așchiere la generarea suprafețelor asociate unor axoide � rulare : teză de doctorat / ing. Mircea Dima ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

II, 229 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7459; 621.9/D42

 

DIMOFTE, AGLAIA.

Contribuții la studiul mecanismelor cu elemente deformabile : teză de doctorat / ing. Aglaia Dimofte ; cond. șt. Prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1985.

191 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1985.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Orănescu Amedeu.

IV 6145; 621.8/D46

 

DRAGOMIR, DUMITRU.

Contribuții privind extinderea gamei de aplicații a asamblărilor gamei de aplicații a asamblărilor presate � construcția de mașini : teză de doctorat / ing. Dumitru Dragomir ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați, 1995.

160 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1995.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6150; 621.8/D77

 

DRAGOMIR, ȘTEFAN.

Studii și cercetări privind sarcinile care apar � procesul de laminare, în sistemul cajelor cuarto și influența asupra principalilor parametrii constructivi funcționali : teză de doctorat / ing. Ștefan Dragomir. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1997.

196 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Grosu Vasile.

IV 6154; 621.77/D77

 

DRĂGAN, MIRCEA VIOREL.

Cercetări privind procesul de realizare al unor acoperiri metalice și ceramice prin utilizarea de pulberi : teză de doctorat / ing. Drăgan Mircea Viorel. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

210 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Drugescu Elena.

IV 6491; 621.79/D73

 

DRĂGAN, NICUȘOR.

Contribuții la analiza și optimizarea transportului prin vibrații : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Nicușor Drăgan; cond. șt. Prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

67 p. : fig., graf., sch. ; 21 cm.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Polidor Bratu.

II 35123; 621.86/D73

 

DRĂGAN, NICUȘOR.

Contribuții la analiza și optimizarea transportului prin vibrații : teză de doctorat / Ing. Nicușor Drăgan; cond. șt. Prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

455 p. : fig., graf., sch. ; 31 cm.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Polidor Bratu.

IV 6865; 621.867/D73

 

EHRHARDT, GABY.

Ein modell zur Berechnung interlaminarer Spannungskonzentrtionen in Verbundwerkstoffen. - Darmstadt.

2, 95 p. : fig., scheme ; 21 cm.

II 34256; 621.77/E29

 

FETECĂU, CĂTĂLIN.

Sinteza unor procedee de ascuțire a burghielor elicoidale cu tăișuri curbe : teză de doctorat / ing. Cătălin Fetecău. - Galați, 1997.

239 p. : fig., graf., tab., sch., fotografii alb-negru. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Nicolea Oancea.

IV 6164; 621.95/F44

 

FRUMUȘANU, GABRIEL-RADU.

Contribuții la studiul profilării sculelor pentru prelucrarea roților dințate conice ale angrenajelor precesionale : teză de doctorat / ing. Gabriel Radu Frumușanu. - București, 1998.

265 p. : fig., graf., tab., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Oancea Nicolae.

IV 6415; 621.83/F94

 

GAITA, MIHAI.

Realizarea de straturi subțiri de compuși intermetalici cu caracteristici speciale pe piese și scule : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihai Gaita ; cond. șt. prof. dr. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

37 p. ; 21 cm.

II 37749; 621.7/G12

 

GAITA, MIHAI.

Realizarea de straturi subțiri de compuși intermetalici cu caracteristici speciale pe piese și scule : teză de doctorat / drd. ing. Mihai Gaita ; cond. șt. prof. dr. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

125 f. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7869; 621.7/G12

 

GEORGESCU, BOGDAN.

Sudarea prin presiune la rece între suprafețe zimțate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Bogdan Georgescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

50 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 36809; 621.79/G32

 

GEORGESCU, BOGDAN.

Sudarea prin presiune la rece între suprafețe zimțate : teză de doctorat / ing. Bogdan Georgescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

179 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7451; 621.79/G32

 

GHECENCO, DUMITRU.

Sistem cibernetic multi-agent dedicat metaprocesului de prelucrare prin așchiere - piață : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dumitru Ghecenco ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

29 f. : sch. ; 21 cm.

II 36822; 621.7/.9/G37

 

GHECENCO, DUMITRU.

Sistem cibernetic multi-agent dedicat metaprocesului de prelucrare prin așchiere - piață : teză de doctorat / drd. ing. Dumitru Ghecenco ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

254 p. : fig., sch., tab. + 12 f.: fotogr. ; 30 cm.

IV 7458; 621.7/.9/G37

 

GHELASE, DANIELA.

Cercetări privind rigiditatea danturilor melcate cu profil circular : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniela Ghelase ; cond. șt. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

58 p. : tab., graf., diagr., sch., fig. ; 21 cm.

II 35072; 621.83/G37

 

GHELASE, DANIELA.

Cercetări privind rigiditatea danturilor melcate cu profil circular : teză de doctorat / ing. Daniela Ghelase ; cond. șt. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

150 p. : tab., graf., diagr., sch., fig. ; 30 cm.

IV 6843; 621.83/G37

 

GHEORGHE, DUMITRU.

Contribuții privind creșterea prin rodaj a capacității portante a angrenajelor cu aplicații la angrenajele cilindrice metalice : teză de doctorat / ing. Dumitru Gheorghe. - Galați, 1998.

133 p. : graf., tab., fig., il. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Mihai J�#351;canu.

IV 6165; 621.83/G40

 

GHIȚĂ, EUGEN.

Contribuții la studiul prelucrabilității prin așchiere a suprafețelor poliforme : teză de doctorat / ing. Eugen Ghiță. - Galați : Universitatea din Galați, 1990.

199 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1990.

Conducător științific : Prof. dr. ing Ion Crudu .

IV 6161; 621.9/G52

 

GUDUMAC, MIRCEA.

Contribuții cu privire la stabilirea performanțelor mașinilor electrice de acționare folosite � instalațiile de ridicat și transportat : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mircea Gudumac. - Timișoara : Institutul Politehnic, 1978.

28 p. : fig., sch., graf., tab. ; 24 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara, Institutul Politehnic.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Eugen Seracin.

III 14598; 621.8/G93

 

HANGANU, DORU.

Cercetări privind optimizarea deformării plastice prin forjare orbitală : rezumatul tezei de doctorat / ing. Doru Hanganu. - Galați, 1999.

34 p. : fig., graf., diagr., tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducator științific : Prof.dr.ing. Vasile Grosu.

II 34213; 621.73/H22

 

HANGANU, DORU.

Cercetări privind optimizarea deformării plastice prin forjare orbitală : teză de doctorat / ing. Doru Hanganu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

169 p. : fig., graf., diagr., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducator științific : Prof.dr.ing. Vasile Grosu.

IV 6548; 621.73/H22

 

HAPENCIUC, MIOARA.

Contribuții la studiul lagărelor greu �cărcate cu cuzineți din materiale plastice, cu ungere cu apă și emulsii : teză de doctorat / ing. Mioara Hapenciuc. - Galați, 1998.

205 p. : tab., fig., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. univ. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6336; 621.82/H23

 

HAUK, NICULAI.

Contribuții teoretice și experimentale privind comportarea în regim dinamic a cilindrilor hidraulici montați pe excavatoare : teză de doctorat / ing. Niculai Hauk. - Galați, 1998.

224 p. : fig., sch., diagr., tab., fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. univ. dr. ing. Mihai J�#351;canu.

IV 6166; 621.87/H39

 

HOLLANDA, DIONISIE.

Contribuții la studiul profilului sculei utilizată la prelucrarea roților dințate conice cu dinți drepți � evolvența sferică și la stabilirea schemei structurale a mașinilor-unelte pentru executarea sculei cu acest profil : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dionisie Hollanda. - Timișoara : Institutul Politehnic, 1973.

41 p. : fig. ; 20 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara, Institutul Politehnic.

Cond. șt. : prof. emerit dr. ing. Ion Stănescu.

II 33677; 621.83/H75

 

ICLĂNZAN, TUDOR.

Cercetări asupra parametrilor constructivi și funcționali la mașinile de prelucrat cu ultrasunete : rezumatul tezei de doctorat / ing. Tudor Iclănzan ; cond. șt. : prof. em. dr. ing. Gheorghe Savii. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1976.

23 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.

III 14602; 621.7/I-33

 

IONESCU, MIRCEA-PETRE.

Contribuții la studiul proceselor tribologice care au loc la elaborarea fontei � furnale : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Mircea-Petre Ionescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2001.

100 p. : tab., fig., graf. ; 21 cm.

II 35536; 621.89/I-68

 

IORDĂCHESCU, DĂNUȚ.

Contribuții la sudarea antigravitațională : teză de doctorat / Ing. Dănuț Iordăchescu. - Galați, 1995.

157 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Emil T. Constantin.

IV 6568; 621.791/I-70

 

IORDĂCHESCU, MIHAELA.

Contribuții la sudarea prin presiune la rece cap la cap : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2005.

34 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36403; 621.791/I-70

 

IORDĂCHESCU, MIHAELA.

Contribuții la sudarea prin presiune la rece cap la cap: teză de doctorat / cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2005.

246 p. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7268; 621.791/I-70

 

ISTRATE, MILTIADE-SORIN.

Cercetări privind obținerea benzilor bimetalice cu proprietăți de antifricțiune prin sinterizare și laminare : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Miltiade-Sorin Istrate. - Galați, 1998.

40 p. : fig., graf. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator științific: Prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

II 34045; 621.77/I-87

 

ISTRATE, MILTIADE-SORIN.

Cercetări privind obținerea benzilor bimetalice cu proprietăți de antifricțiune prin sinterizare și laminare : teză de doctorat / doctorand ing. Miltiade-Sorin Istrate. - Galați, 1998.

209p. : graf., fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator științific: Prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

IV 6489; 621.77/I-87

 

IVAN, IOAN.

Contribuții la realizarea de table cu caracteristici superioare pe laminoarele de tablă groasă, corelat cu optimizarea unor utilaje specifice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ion Ivan. - Galați, 1999.

63 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.univ.dr.ing. Vasile Grosu.

II 34214; 621.77/I-95

 

IVAN, IOAN.

Contribuții la realizarea de table cu caracteristici superioare pe laminoarele de tablă groasă, corelat cu optimizarea unor utilaje specifice : teză de doctorat / ing. Ion Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

122 p. + 21 p. anexe : fig., tab., graf., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.univ.dr.ing. Vasile Grosu.

IV 6547; 621.77/I-95

 

KAPOSTA, IOSIF.

Optimizarea funcțional-constructivă a transmisiilor armonice frontale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iosif Kaposta; cond. șt. : prof. dr. ing. Nicolae Gheorghiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1994.

40 p. : fig. ; 20 cm.

II 33684; 621.82/K21

 

KIVIST�RAHNASTO, JOUNI.

Machine safety design. An approach fulfilling European safety requirements / Jouni Kivist�Rahnasto. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2000.

111 p. : tab. ; 25 cm - (VTT Automation) (VTT Publications ; 411).

ISBN 951-38-5561-9

III 15540; 621.8/K49

 

LANDEȘ, VICTOR SPIRIDON.

Cercetări cu privire la tehnologia metalotermică : teză de doctorat / Ing. Victor Spiridon Landes. - Galați, 1987.

190 p. : tab., planșe, fotografii alb-negru ; 31 cm.

Teza de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1987.

Conducător științific : Prof. dr. docent Florea Oprea.

IV 6571; 621.79/L19

 

MAIER, CĂTĂLINa.

Cercetări privind procesul de ambutisare a pieselor de configurație complexă : teză de doctorat / ing. Cătălina Maier. - Galați : Universitatea din Galați, 1997.

VI, 177 p. : fotografii, fig., diagr., tab. + 48 p. anexe ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu.

IV 6078; 621.98/M16

 

MAIMON, AUREL-DAN.

Modelarea comportării cilindrilor de laminor : rezumatul tezei de doctorat / dipl. ing. Aurel-Dan Maimon ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

30 p. ; 21 cm.

II 37748; 621.7/M16

 

MAIMON, AUREL-DAN.

Modelarea comportării cilindrilor de laminor : teză de doctorat / dipl. ing. Aurel-Dan Maimon ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

128 p., [81] p. ; 30 cm.

IV 7867; 621.7/M16

 

MANEA, MITICĂ.

Cercetări asupra tribologiei și eficacității etanșărilor fără contact : rezumatul tezei de doctorat / ing. Manea Mitică ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Fălticeanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2003.

72 p. ; 20 cm.

II 35700; 621.89/M24

 

MANEA, MITICĂ.

Cercetări asupra tribologiei și eficacității etanșărilor fără contact : teză de doctorat / ing. Mitică Manea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Fălticeanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2003.

208 p. ; 30 cm.

IV 7011; 621.89/M24

 

MARINESCU, IOAN D.

Prelucrabilitatea prin rectificare folosind scule cu diamante românești : teză de doctorat / ș.l ing. Ioan D. Marinescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1993.

120 p. dactilo : fig., diagr. ; 32 cm.

Teza de doctorat : Galați : Universitatea, 1993.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu.

IV 6217; 621.92/M40

 

MARINESCU, VASILICĂ.

Cercetări privind conducerea flexibilă a proceselor de prelucrare a metalelor la rece : rezumatul tezei de doctorat / Vasilică Marinescu. - Galați, 1999.

99, IV p. : fig., sch., tab. ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător stiințific : Prof dr.ing Alexandru Epureanu, Prof dr.ing. Mihai Teodorescu.

IV 6553; 621.777/M40

 

MARINESCU, VASILICĂ.

Cercetări privind conducerea flexibilă a proceselor de prelucrare a metalelor la rece : teză de doctorat / Vasilică Marinescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

238, V p. : fig., tab., sch ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducator stiințific : Prof dr.ing Alexandru Epureanu, Prof dr.ing. Mihai Teodorescu.

IV 6539; 621.777/M40

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Structuri mecanice multimobile și nedeterminate : teză de doctorat / Ing. Mereuță Elena. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

191 p. : tab., graf., sch. ; 30 cm.

IV 6380; 621.8/M59

 

MIHAI, EUGEN.

O nouă abordare privind comportarea � exploatare a transportoarelor cu bandă : teză de doctorat / ing. Eugen Mihai ; cond. șt. : prof. dr. ing. Țăru Emil, prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

188 p. + 26 anexe + 2 planșe : fig., graf., diagr. ; 30 cm.

IV 6730; 621.867/M68

 

MIHAI, EUGEN.

O nouă abordare privind comportarea � exploatare a transportoarelor cu bandă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Eugen Mihai ; cond. șt. : prof. dr. ing. Țăru Emil , prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

69 p. ; fig., graf., diagr. ; 21 cm.

II 34752; 621.86/M68

 

MIHĂILESCU, AURELIA.

Cercetări teoretice și experimentale la sudarea subacvatică a conductelor : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Emil T. Constantin. - Galați, 2005.

34 p. : fig., fotogr. ; 21 cm .

II 36408; 621.791/M69

 

MIHĂILESCU, AURELIA.

Cercetări teoretice și experimentale la sudarea subacvatică a conductelor : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Emil T. Constantin. - Galați, 2005.

222 p. : fig., fotogr., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7264; 621.791/M69

 

MIHĂILESCU, DĂNUȚ.

Contribuții la sudarea subacvatică a oțelului naval : teză de doctorat / ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați, 1996.

144 p. + planșe. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Emil T. Constantin.

IV 6220; 621.791/M69

 

MINCĂ, MIHAI.

Contribuții la studiul interstițiului scula-piesa � prelucrarea electro-chimică cu depasivare hidrodinamică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihai Mincă ; cond. șt.: prof. dr. șt. ing. Aurel Nanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1974.

37 p. : fig., tab. ; 24 cm.

II 33689; 621.9/M74

 

MIRCEA, OCTAVIAN.

Cercetări privind simularea ciclurilor termomecanice din �binările sudate prin topire : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2005.

38 p. : diagr., graf., tab. ; 21 cm.

II 36410; 621.791/M76

 

MIRCEA, OCTAVIAN.

Cercetări privind simularea ciclurilor termomecanice din �binările sudate prin topire : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2005.

214 p. : diagr., graf., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7263; 621.791/M76

 

M�ZU, VIOREL.

Contribuții la modelarea și sinteza sistematică a liniilor flexibile de asamblare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel M�zu. - Galați, 1993.

31 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1993.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Emil Ceangă.

II 34001; 621.8/M74

 

M�ZU, VIOREL.

Contribuții la modelarea și sinteza sistematică a liniilor flexibile de asamblare : teză de doctorat / ing. Viorel M�zu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1993.

205 p. : fig., tab. ; 29cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1993.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Emil Ceangă.

IV 6457; 621.8/M74

 

MORARIU, ȘTEFAN.

Influența durificării zonei afectate termic asupra rezistenței sudurilor din oțel carbon slab aliat : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ștefan Morariu ; cond. șt.: dr. ing. Mircea Rațiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1975.

23 p. : graf., fig., tab ; 24 cm.

III 14604; 621.79/M89

 

MUTU, DUMITRU GH.

Modelarea sistemelor hidraulice prin teoria similitudinii : teză de doctorat / Ing. Dumitru Gh. Mutu; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

153p. ; 31 cm.

IV 6219; 621.914/M99

 

M�LER, ALEXANDRU.

Angrenaje cilindrice și cilindro-conice cu raport de transmitere variabil : teză de doctorat. - Cluj-Napoca : Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1978.

146 p. multigr. : fig. ; 29 cm.

Teză de doctorat : Cluj-Napoca : Institutul Politehnic, 1978.

Conducător științific : prof. dr. docent ing. Emeric Sz�ely.

IV 3676; 621.83/M94

 

NAE, NICULAE.

Influența parametrilor fizico-mecanici ai elementelor antivibratile din cauciuc, asupra nivelului de performanță la mașinile cu acțiune vibrantă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Niculae Nae. - Galați, 1998.

55 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător știintific: Prof.dr.ing. Polidor Bratu.

IV 6466; 621.88/N16

 

NAE, NICULAE.

Influența parametrilor fizico-mecanici ai elementelor antivibratile din cauciuc, asupra nivelului de performanță la mașinile cu acțiune vibrantă : teză de doctorat / ing. Niculae Nae. - Galați, 1998.

250 p. : fig., graf., tab., fotografii alb-negru + 10 p. anexe ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător știintific: Prof. dr. ing. Polidor Bratu.

IV 6466; 621.88/N16

 

NAIDIM, OVIDIU.

Studiul teoretic și experimental al proceselor și echipamentelor de deformare volumică la rece în vederea optimizării acestora : rezumatul tezei de doctorat / Ovidiu Naidim ; cond șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, prof. dr. ing. Mihai Teodorescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

95 p. : tab., graf., fig., fotografii color ; 21 cm.

Conducători științifici: Prof.dr.ing. Alexandru Epureanu, Prof.dr.ing. Mihai Teodorescu.

II 35121; 621.97/N18

 

NAIDIM, OVIDIU.

Studiul teoretic și experimental al proceselor și echipamentelor de deformare volumică la rece în vederea optimizării acestora : teză de doctorat / Ovidiu Naidim ; cond șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, prof. dr. ing. Mihai Teodorescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

164 p. + 53 p. anexe : tab., graf., fig., fotografii color ; 30 cm.

Conducători științifici: Prof.dr.ing. Alexandru Epureanu, Prof.dr.ing. Mihai Teodorescu.

IV 6863; 621.97/N18

 

NĂSTASE, ALEXANDRU.

Contribuții la studiul dispozitivelor de conversie a mișcărilor oscilante � deplasări incrementale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Alexandru Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Iordan Matulea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

54 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 37437; 621.8/N24

 

NĂSTASE, ALEXANDRU.

Contribuții la studiul dispozitivelor de conversie a mișcărilor oscilante � deplasări incrementale : [teză de doctorat] / drd. ing. Alexandru Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Iordan Matulea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

118 p. : fig., sch., diagr. + 25 f. � paginație multiplă ; 30 cm.

IV 7522; 621.8/N24

 

NICOARĂ, DUMITRU M.

Contribuții la studiul prelucrabilității prin profilare la rece din bandă : teză de doctorat / ing. Dumitru M. Nicoară ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1990.

187 p. : fig., tab., sch., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1990.

Conducător știintific: Prof dr. ing Ion Crudu.

IV 6483; 621.77/N59

 

OANE, PETRE.

Contribuții la realizarea de benzi din oțel cu caracteristici superioare - laminate la cald - corelat cu optimizarea parametrilor unor utilaje specifice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Petre Oane. - Galați, 1999.

95 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.univ.dr.ing. Vasile Grosu.

II 34215; 621.7/O-11

 

OANE, PETRE.

Contribuții la realizarea de benzi din oțel cu caracteristici superioare - laminate la cald - corelat cu optimizarea parametrilor unor utilaje specifice : teză de doctorat / ing. Petre Oane; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Grosu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

193 p. : tab., fig., diagr. ; 30 cm.

Conducător științific : Prof.univ.dr.ing. Vasile Grosu.

IV 6538; 621.771/O-11

 

OLARU, DUMITRU N.

Cercetări pentru creșterea turației la rulmenții radiali și radiali-axiali cu bile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Olaru N. Dumitru ; cond. șt.: prof. dr. ing. Mihai Gafițanu. - Iași : Institutul Politehnic din Iași, 1992.

51 p. : fig., diagr., tab. ; 22 cm.

II 33993; 621.82/O-39

 

OLTEANU, JANA FELICIA.

Contribuții la studiul teoretic și experimental al cuplajelor dințate : teză de doctorat. - Galați, 1998.

156 p. : tab., graf., fig., diagr., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Ioan Drăghici ; Prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6411; 621.82/O-50

 

PALADE, VASILE.

Contribuții la studiul unor materiale nemetalice folosite la lagăre de laminoare : teză de doctorat / ing. Vasile Palade. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

115 p. ; 30 cm.

IV 6253; 621.86/P14

 

PARASCHIV, MARIA M.

Contribuții la caracterizarea modificărilor aduse stratului superficial de către radiația laser : rezumatul tezei de doctorat / fiz. Maria M. Paraschiv ; conducător științific : prof.dr.ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2002.

51 p. ; 20 cm.

II 35703; 621.793/P33

 

PARASCHIV, MARIA M.

Contribuții la caracterizarea modificărilor aduse stratului superficial de către radiația laser : teză de doctorat / fiz. Maria M. Paraschiv ; conducător științific : prof.dr.ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2002.

242 p. ; 30 cm.

IV 7014; 621.7/P33

 

PĂUNOIU, VIOREL.

Cercetări privind procesul de deformare volumico-rotativă utiliz�d echipamente tehnologice cu role : teză de doctorat / ing. Viorel Păunoiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

195 p. : diagr., graf., tab., fotografii color ; 30 cm.

IV 6312; 621.98/P45

 

POPESCU, ION T.

Contribuții la studiul teoretic și experimental al sculelor și mașinilor de finisat-ecruisat prin rulo-vibrare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ion T. Popescu ; cond. șt.: prof. emerit dr. ing. Ion Stănescu. - Brașov : Universitatea din Brașov, 1973.

40 p. : fig. ; 20 cm.

II 33679; 621.9/P81

 

POPESCU, MARIAN.

Cercetări privind conducerea sistemelor tehnologice flexibile de fabricație pentru deformare plastică la rece a pieselor pentru caroserie auto: rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu. - Galați, 2004.

93 p. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 7206; 621.9/P81

 

POPESCU, MARIAN.

Cercetări privind conducerea sistemelor tehnologice flexibile de fabricație pentru deformare plastică la rece a pieselor pentru caroserie auto: teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu. - Galați, 2004.

137 f. : tab., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2004.

IV 7198; 621.9/P81

 

POSTARU, GHEORGHE.

Contribuții la studiul ungerii tribosistemului segment de piston-cilindru : teză de doctorat / Ing. Gheorghe Postaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1994.

170 p. ; 30 cm.

IV 6251; 621.89/P87

 

POTECAȘU, FLORENTINA.

Studii și cercetări privind obținerea de piese și semifabricate din pulberi oxidate : teză de doctorat / Ing. Potecașu Florentina ; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Dumitrescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

202 p. ; 31 cm.

IV 6323; 621.777/P88

 

R�Ă, MINODORA.

Studiul pe tribomodel al tribostratului � procesul de uzură specific roților dințate : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Minodora R�ă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

74 p. : fig., diagr., graf., tab. ; 21 cm.

II 35534; 621.89/R56

 

R�Ă, MINODORA.

Studiul pe tribomodel al tribostratului � procesul de uzură specific roților dințate : teză de doctorat / Ing. Minodora R�ă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

141 p. + 95 p. anexe : fig., diagr., graf., tab. ; 31 cm.

IV 6957; 621.89/R56

 

RUS, MĂDĂLINA ALICE.

Monitorizarea mișcărilor nestaționare a angrenajelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mădălina-Alice Rus ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

41 p. : fig. ; 21 cm.

II 37610; 621.8/R94

 

RUS, MĂDĂLINA ALICE.

Monitorizarea mișcărilor nestaționare a angrenajelor : teză de doctorat / ing. Mădălina-Alice Rus ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

143 f. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7731; 621.8/R94

 

RUSU, CECILIA.

Contribuții la generarea tehnologică a unor tipuri de suprafețe poliforme : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cecilia Rusu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

52 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 34912; 621.9/R96

 

RUSU, CECILIA.

Contribuții la generarea tehnologică a unor tipuri de suprafețe poliforme : teză de doctorat / ing. Cecilia Rusu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

225 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6760; 621.9/R96

 

SĂVESCU, DAN A.

Studii și cercetări privind influența unor parametri constructivi și tehnologici asupra comportării unor componente specifice rulmenților : teză de doctorat / Ing. Dan A. Săvescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1995.

147 p. ; 31 cm.

IV 6278; 621.8/S29

 

SCARPETE, DAN.

Contribuții privind influența caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor superficiale asupra rezistenței la uzare a tribosistemelor de rostogolire : teză de doctorat / ing. Dan Scarpete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

129 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

IV 6282; 621.89/S32

 

SCUTELNICU, ELENA.

Cercetări teoretice și experimentale privind procesele termice la sudarea �binărilor eterogene : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Scutelnicu ; conducător știintific : prof.dr.ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2003.

52 p. ; 21 cm.

II 35702; 621.79/S39

 

SCUTELNICU, ELENA.

Cercetări teoretice și experimentale privind procesele termice la sudarea �binărilor eterogene : teză de doctorat / ing. Elena Scutelnicu ; conducător știintific : prof.dr.ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2003.

2 vol. ; 30 cm.

vol. 1. - 209 p.

vol. 2 : Anexe. - 150 p.

IV 7013; 621.79/S39

 

SEVERIN, LUCIAN V.

Cercetări privind deformarea plastică la rece a coroanelor circulare cu aplicații � construcția rulmenților : teză de doctorat / Ing. Lucian V. Severin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

209 p. : tab., fig., sch., fotografii alb-negru ; 31 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

Conducator științific : Prof. dr. ing. Mihai Al. Teodorescu .

IV 6566; 621.82/S50

 

SIMIONESCU, CRISTIAN- SILVIU.

Scule cu plăcuțe schimbabile pentru danturarea roților cilindrice de motor mare : teză de doctorat. - Galați, 1998.

IV 6285; 621.914/S54

 

SIMIONESCU, PETRU-AURELIAN.

Contribuții la sinteza optimală a mecanismelor articulate cu aplicații � construcția de mașini : teză de doctorat / ing. Petru-Aurelian Simionescu. - București : Universitatea "Politehnica" din București, 1999.

267 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : București, Universitatea "Politehnica", 1999.

Conducător științific : Prof.dr.ing Iosif Tempea.

IV 6474; 621.82/S57

 

SOLOMON, NICOLAE.

Studii și cercetări privind procesul de deformare prin extrudare a unor aliaje speciale de aluminiu : teză de doctorat / Ing. Nicolae Solomon ; cond. șt. Prof. dr. ing. Mihai Teodorescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1997.

200 p. ; 30 cm.

IV 6283; 621.777/S67

 

SP�U, CONSTANTIN.

Studii și cercetări pe tribomodel privind deformațiile plastice � stratul superficial la rostogolire și alunecare : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Constantin Sp�u. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

65 p. : fig., graf., diagr. ; 21 cm.

II 35533; 621.89/S73

 

SP�U, CONSTANTIN.

Studii și cercetări pe tribomodel privind deformațiile plastice � stratul superficial la rostogolire și alunecare : teză de doctorat / Ing. Constantin Sp�u. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

181 p. : fig., graf., diagr. ; 31 cm.

IV 6958; 621.89/S73

 

STOIAN, CONSTANTIN.

Cercetări teoretice și experimentale privind procesul de deformare volumica orbitala la rece : teză de doctorat / Ing. Constantin Stoian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

205 p. ; 30 cm.

IV 6405; 621.97/S87

 

TARĂU, MARIA.

Cercetări privind deformarea plastică la rece a unor aliaje de aluminiu utilizate în aeronautică : teză de doctorat / ing. Maria Tarău. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

178 p.; 30 cm.

IV 6186; 621.7/T22

 

TĂBĂCARU, VALENTIN.

Analiza sistemelor de prelucrare prin electroeroziune computerizate : teză de doctorat / ing. Valentin Tăbăcaru ; conducător științific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

245 p. ; 29 cm.

IV 6294; 621.9/T11

 

TĂTARU, VLADIMIR DRAGOȘ.

Contribuții privind modelarea numerică a dinamicii sistemelor mecanice scleronome : teză de doctorat / Ing. Tătaru Vladimir Dragoș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2001.

193 p. : sch., graf., diagr. ; 31 cm.

IV 6962; 621.8/T26

 

TEODOR, GABRIEL VIRGIL.

Contribuții la elaborarea unei metode pentru profilarea sculelor care generează prin �fășurare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Virgil Gabriel Teodor ; cond. șt. Prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați, 2005.

29 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 37249; 621.9/T37

 

TEODOR, GABRIEL VIRGIL.

Contribuții la elaborarea unei metode pentru profilarea sculelor care generează prin �fășurare : teză de doctorat / drd. ing. Virgil Gabriel Teodor ; cond. șt. Prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați, 2005.

234 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 29,5 cm.

IV 7414; 621.9/T37

 

TEODORESCU, MIHAI AL.

Contribuții la studiul influenței stării structurale a unor oțeluri hipoeutectoide asupra prelucrabilității prin așchiere : rezumatul tezei de doctorat / Mihai Al. Teodorescu ; conducător științific prof. dr. doc. ing. Aurel Nanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

29 p. : fig., tab. ; 23 cm.

III 14018; 621.91/c69

 

THALHEIMER, URSULA.

Bearbeitungstransaktionen : Ein konzept zur Integration physischer Operationen in das Transaktionsmodell. - Stuttgart, 1997.

VIII, 197 p. : tab., scheme ; 21 cm.

II 34270; 621.7/T49

 

TOMESCU, LORENA.

Contribuții la studiul stratului superficial al compozitelor cu matrice de politetrafluoretilenă, pe tribomodele de alunecare : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Lorena Tomescu. - Galați, 1999.

46 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof. univ.dr. ing. Ion Crudu.

II 34047; 621.793/T72

 

TOMESCU, LORENA.

Contribuții la studiul stratului superficial al compozitelor cu matrice de politetrafluoretilenă, pe tribomodele de alunecare : teză de doctorat / Ing. Lorena Tomescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

195 p. : graf., fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof. univ.dr. ing. Ion Crudu.

IV 6486; 621.793/T72

 

TOMULESCU, LUIZA.

Cercetări asupra tribologiei tăișurilor de sculă așchietoare sub influența regimului termic: teză de doctorat / ing. Luiza Tomulescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

164 p. : fig., tab., graf., fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu.

IV 6660; 621.9/T71

 

TOTOLICI, SOFIA.

Contribuții la studiul unui angrenaj spiroidal cu melc cu profil axial circular convex : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Sofia Totolici ; cond. șt. prof.dr.ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

31 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 35122; 621.83/T78

 

TOTOLICI, SOFIA.

Contribuții la studiul unui angrenaj spiroidal cu melc cu profil axial circular convex : teză de doctorat / Ing. Sofia Totolici ; cond. șt. prof.dr.ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

193 p. : fig., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 6864; 621.83/T78

 

TUDOR, GHEORGHE.

Contribuții privind mecanizarea și automatizarea sistemelor tehnologice destinate sudării secțiilor plane ale navelor : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Gheorghe Tudor. - Galați, 1998.

63 p. : fig. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. ing. Constantin Năstase, Prof. dr. ing. Emil T. Constantin.

II 34468; 621.79/T91

 

TUDOR, GHEORGHE.

Contribuții privind mecanizarea și automatizarea sistemelor tehnologice destinate sudării secțiilor plane ale navelor : teză de doctorat / Ing. Gheorghe Tudor. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

179 p. : tab., fig., graf., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. ing. Constantin Năstase, Prof. dr. ing. Emil T. Constantin.

IV 6608; 621.79/T91

 

VEREȘIU, SILVIA.

Simularea pe calculator a mișcării structurilor cu cinematică programată : rezumatul tezei de doctorat / ing. Silvia Vereșiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

45 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 37613; 621.8/V46

 

VEREȘIU, SILVIA.

Simularea pe calculator a mișcării structurilor cu cinematică programată : teză de doctorat / ing. Silvia Vereșiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

169 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7729; 621.8/V46

 

VIȘAN, DANIEL.

Contribuții privind sudarea verticală � câmp de forțe electromagnetice: rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2004.

49 p. ; 21 cm.

II 36043; 621.791/V67

 

VIȘAN, DANIEL.

Contribuții privind sudarea verticală � câmp de forțe electromagnetice: teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2004.

172 p. ; 30 cm.

IV 7149; 621.791/V67

 

WASZKEWITZ, PETER.

Detektierung von Beschriftungen auf metallischen Oberfl�hen mit Hilfe von Texturmethoden und neuronalen Netzen. - Stuttgart : Institut fr Mechanik der Universität Stuttgart, 1999.

257 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 34529; 621.9/W30

 

ZAHARIA, CICERONI.

Studii și cercetări privind influența regimului de răcire asupra unor caracteristici mecanice ale benzilor laminate la cald : teză de doctorat / ing. Ciceroni Zaharia ; conducător științific : prof. Univ. dr. ing. Ion Crudu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2003.

175 p. ; 30 cm.

IV 7008; 621.7/Z18

TOP

624/627 Construcții civile

 

ADAM, ALEXANDRU.

Contribuții la studiul privind amenajarea integrală și multilaterală a bazinului Suhurlui, județul Galați : teză de doctorat / Alexandru Adam. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1974.

321 p. : tab. + 102 f. pl. + anexă ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1974.

Conducător științific : Prof. dr. doc. șt. ing. B�că Gheorghe.

IV 6082; 626/A17

 

BLAGA, ELENA.

Amenajarea integrală și multilaterală a bazinului hidrografic al r�lui Bahlui : teză de doctorat / ing. Blaga Elena. - Galați : Universitatea din Galați, 1980.

192 p. : tab., graf., fig., hărți, fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6100; 626/B56

 

BLAGA, ELENA.

Contribuții la valorificarea condițiilor bazinului hidrografic Bahlui, pentru extinderea potențialului piscicol : rezumatul tezei de doctorat / ing. Blaga Elena. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

26p. : sch., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea .

Cond. șt. : prof. dr. doc. ing. Gh. B�că ; prof. dr. Dumitru Bogatu.

II 33805; 626/B56

 

BLAGA, ELENA.

Contribuții la valorificarea condițiilor bazinului hidrografic Bahlui, pentru extinderea potențialului piscicol : teză de doctorat / ing. Blaga Elena. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

222 p. : fig., tab., graf., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1984 .

Cond. șt. : prof. dr. doc. ing. Gh. B�că ; prof. dr. Dumitru Bogatu.

IV 6104; 626/B56

 

BOTZ, MARTIN.

Zur Dynamik von Mehrk�persystemrn mit elastischen Balken. - Darmstadt, 1992.

4, II, 99 p. : fig., graf. ; 21 cm.

II 34259; 624.9/b73

 

CARABA, IOAN.

Studiul conlucrării spațiale a grinzii căii de rulare cu grinda de contrafr�are � ipoteza că ambele s�t cu inimă plină : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan Caraba. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1974.

28p. : fig., tab. ; 22 cm.

II 33775; 624/c22

 

FRIGIOIU, GHEORGHE.

Influența parametrilor dinamici ai utilajelor de vibroflotatie folosite la consolidarea terenurilor de fundare asupra performantelor tehnologice : teză de doctorat / ing. Gheorghe Frigioiu. - Galați, 2000.

158 p. : tab., fig., graf.; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof.univ.dr.ing. Polidor Bratu.

IV 6610; 624.138/F90

 

HAIDA, VIRGIL.

Contribuții la studiul comportării păm�turilor solicitate dinamic și folosirii tehnicii vibrării � geotehnică-vibroforaje : rezumatul tezei de doctorat / ing. Virgil Haida; cond. șt. prof. dr. ing. Marin Păunescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

31 p. : fig. , diagr. , tab. ; 24 cm.

III 14575; 625/H16

 

IEREMIA, AUREL.

Studiul măririi durabilității șinelor de cale ferată : rezumatul tezei de doctorat / ing. Aurel Ieremia; cond. st. : prof. dr. doc. ing. Aurel Nanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

32 p. : fig. , diagr. , sch. , fig. ; 24 cm.

III 14569; 625/I-35

 

IONESCU, DORINA.

Contribuții la caracterizarea comparativă a bitumurilor de drumuri cu P2580-120 1/10 mm fabricate din țițeiuri românești în vederea stabilirii potențialului lor calitativ de folosință rațională la execuția �brăcăminților bituminoase pentru drumuri : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dorina Ionescu; cond. șt. : prof. dr. ing. Laurențiu Nicoară. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1982.

25 p. : fig. , tab . ; 20 cm.

II 33670; 625/I-68

 

KOLUMBAN, VLADIMIR.

Contribuții la optimizarea performanțelor mașinilor de compactare prin vibrare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vladimir Kolumban. - Galați, 2000.

83 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu.

IV 6666; 624/K69

 

KOLUMBAN, VLADIMIR.

Contribuții la optimizarea performanțelor mașinilor de compactare prin vibrare : teză de doctorat / ing. Vladimir Kolumban. - Galați, 2000.

176 p. : fig., tab., graf., fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu.

IV 6664; 624/K69

 

NĂSTAC, SILVIU MARIAN.

Analiza dinamică a sistemelor de izolare a vibrațiilor pentru echipamente �corporate � construcții : rezumatul tezei de doctorat / ing. Silviu Marian Năstac ; cond. șt. Prof. dr. ing. dr. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2006.

55 p. ; 12 cm.

II 37555; 624/N11

 

NĂSTAC, SILVIU MARIAN.

Analiza dinamică a sistemelor de izolare a vibrațiilor pentru echipamente �corporate � construcții : teză de doctorat / ing. Silviu Marian Năstac ; cond. șt. Prof. dr. ing. dr. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2006.

204 p. ; 32 cm.

IV 7677; 624/N11

 

NGUYEN MANH YEN.

Contribuții la calculul structurilor din plăci de beton armat prin metoda elementelor finite și teoria echivalențelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nguyen-Manh-Yen; cond. șt.: prof. em. ing. Constantin Avram. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

30 p. : tab. ; 24 cm.

III 14618; 624/n56

 

NICOLAU, CONSTANTIN.

Criterii privind amenajarea piscicolă a deltei fluviale propriu-zise cuprinsă între brațele Chilia și Sf. Gheorghe : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1972.

233 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Institutul Politehnic, 1972.

Conducător științific: Prof. dr. doc. ing. Gheorghe B�că.

IV 6224; 626/N60

 

NICOLESCU, DUMITRU.

Cercetări în vederea valorificării prin piscicultură a lacurilor capitalei, situate pe valea r�lui Colentina : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicolescu D. ; cond. șt.: prof. dr. Bogatu Dumitru. - Galați : Universitatea din Galați, 1982.

28 p. : fig. ; 20 cm.

II 33669; 626/N64

 

PATRAȘ, MARCEL.

Contribuții la studiul stărilor limită de fisurare și rezistență, � secțiuni �clinate, la elementele precomprimate cu bare groase PC90 și toroane TBP : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marcel Patraș ; cond. șt. : prof. emerit ing. Constantin Avram. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1975.

47 p. : fig. ; 30 cm.

IV 6306; 624/P44

 

POPA, ADRIAN.

Amenajarea și exploatarea complexă a "Insulei Mari a Brăilei" și a zonelor adiacente : teză de doctorat / lect. univ. Adrian Popa ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae N. Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

II, 256 p. : tab., diagr, h. ; 30 cm.

IV 6187; 626/P79

 

RĂUȚĂ, MIRCEA.

Influența amenajării bazinelor mici hidrografice � scopuri finale la înbunătățirea indicilor economici de folosire a terenurilor slab productive agricol din județul Galați : teză de doctorat. - Galați, 1974.

IV 6257; 626.8/R30

 

SCHEIN, TADEUS.

Contribuții la studiul și realizarea fundațiilor indirecte executate cu utilaje vibratoare : rezumatul tezei de doctorat / Tadeus Schein; Cond. șt.: prof. dr. ing. Marin Păunescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1980.

6, 32 p. : graf., tab., sch. ; 24 cm.

III 14586; 624/S33

 

STOIAN, NICOLAIE.

Soluțiile de amenajare piscicolă integrală a sistemului de r�ri Cosimcea din Dobrogea și posibilitățile de valorificare multilaterală : teză de doctorat. - Galați, 1975.

140 p. ; 30 cm.

IV 6266; 626/S87

 

ȘTEFĂNICĂ NICA, MARIA.

Contribuții asupra metodelor de industrializare a fundațiilor st�pilor de energie electrică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Maria Ștefănică Nica ; cond. șt. : prof. dr. ing. Marin Păunescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1980.

33 p. : fig. ; 24 cm.

III 14583; 624/S82

 

TALPEȘ, VLADIMIR-HORIA.

Sistematizarea � scopuri multiple a bazinului hidrografic inferior al Prutului, sector românesc : teză de doctorat / ing. Vladimir-Horia Talpeș ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Răuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

203 p. + 15 p. anexe + 37 planșe : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6702; 626/T14

TOP

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

ARSENIE, DUMITRU.

Contribuții la calculul hidraulic al castelelor de echilibru : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dumitrescu Arsenie; conducător științific: Prof. emerit ing. Victor Gheorghiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1974.

40 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

III 14565; 628.1/a83

 

CONSTANTINESCU, E. ȘERBAN.

Cercetări privind procesul de purificare a apei � scopuri potabile : teză de doctorat / Șerban E. Constantinescu. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1966.

212 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1966.

Conducător științific : Prof. dr. Moțoc Dumitru.

IV 6121; 628.1/c66

 

LASSAHN, ANDRE.

Mathematische Methoden fr die Synthese von Prozesswassersystemen : teză de doctorat / Andre Lassahn. - Aachen : Shaker Verlag, 2003.

VI,163 p. ; 21 cm - (Verfahrenstechnik).

ISBN 3-8322-1402-X

II 35930; 628.1/L24

 

LIN, JIANN-CHYUAN.

Űberwaschung von Wasserschlőssern in Wasserkraftwerken mit Fuzzy-Control / Jiann-Chyuan Lin. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2000.

110 p. ; 21 cm.

ISBN 3-9804376-8-X

II 34890; 628.1/L63

 

MEDINA RODR�UEZ, LUISA MARCELA.

Floc formation in wastewater treatment systems using algal bacterial symbiosis : [dissertation] / Luisa Marcela Medina Rodr�uez ; cond. șt. Uwe Neis. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2006.

103 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft ; 59).

ISBN 978-3-930400-94-2

II 37744; 628.3/M54

 

PĂCURARIU, PETRU MIRCEA CORNEL.

Contribuții la problema limpezirii apelor superficiale prin metoda ultrasunetelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Păcurariu Petru Mircea Cornel ; cond. șt.: prof. emerit ing. Victor Gheorghiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

24 p. : graf., fig., tab. ; 24 cm.

III 14557; 628.1/P11

 

POP, VASILE.

Contribuție la calculul și realizarea tehnică a instalațiilor de filtrare ultrarapidă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vasile Pop ; cond. șt.: prof. dr. ing. Cornel Jura. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : graf., fig. ; 24 cm.

III 14601; 628.1/P78

 

TOPIȚĂ, MARGARETA.

Managementul politicii promoționale � domeniul surselor de iluminat : teză de doctorat / drd. Margareta Topiță ; conducător științific : prof.univ.dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Juridice, 2003.

262 p. ; 30 cm.

IV 7063; 628.9/T76

TOP

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

COTORANU, ANDONIE.

Contribuții asupra optimizării tonajelor și vitezelor trenurilor, în condițiile exploatării căilor ferate române : teză de doctorat / as. ing. Cotoranu Andonie. - București : Institutul Politehnic din București, 1973.

183 p. : tab., graf., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : București : Institutul Politehnic București, 1973.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Alexandru Popa.

IV 4972; 629.4/c79

 

DOBRE, IONEL.

Contribuții la studiul dinamicii și durabilității structurilor de rezistență ale vehiculelor solicitate de sarcini aleatoare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ionel Dobre ; cond. șt. prof. emerit dr. doc. ing. Gheorghe Silaș.

29 p. : sch. , diagr. , tab. ; 24 cm.

III 14590; 629/D58

 

DUNGAN, MIRCEA.

Contribuții la studiul fr�ării hidrodinamice a locomotivelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mircea Dungan; cond. șt. prof. emerit ing. Ioan Zăgănescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

31 p. : graf. , fig. ; 24 cm.

III 14576; 629.4/D94

 

GLIGOR, TRAIAN.

Studiul vibrațiilor laterale ale locomotivei Diesel-electrice 060 D.A. de 2100 C.P. : rezumatul tezei de doctorat / ing. Traian Gligor ; cond. șt. prof. emerit, dr. doc. ing. Gheorghe Silaș. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1975.

29 p. : tab. , graf. , fig. ; 24 cm.

III 14596; 629.4/g61

 

KUTHADA, TIMO.

Die Optimierung von Pkw-Khllufthrungssystemen unter dem Einfluss moderner Bodensimulationstechniken / Timo Kuthada . - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2006.

155 p. ; 21 cm.

ISBN 3-8169-2664-9

II 37591; 629.3/K95

 

MELJNIKOV, DARKO.

Entwicklung von Modellen zur Bewertung des Fahrverhaltens von Kraftfahrzeugen / Darko Meljnikov. - Stuttgart : Institut A fr Mechanik, 2003.

187 p. ; 21 cm - (Institut A fr Mechanik).

629/B48

 

PEREȘ, GHEORGHE.

Contribuții privind studiul mersului neuniform al mecanismului de rulare la tractoarele pe șenile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Pereș ; cond. șt. : prof. dr. doc. ing. Gheorghe Nițescu. - Brașov : Universitatea din Brașov, 1972.

55 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 33682; 629.3/P51

 

POPOVICI, OVID.

Contribuții la rezistența generală a navelor cu deschideri mari � punți : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ovid I. Popovici ; cond. șt.: prof. ing. Constantin Năstase. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1976.

27 p. : fig. ; 20 cm.

II 33672; 629.1/P83

 

TOCARIU, LILIANA.

Metode de proiectare pentru sisteme speciale de fr�are, neconvenționale : rezumatul tezei de doctorat / ș.l. ing. Liliana Tocariu. - Galați, 2000.

51 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător știintific : Prof. dr. ing. Amedeu Orănescu.

II 34463; 629.4/T67

 

TOCARIU, LILIANA.

Metode de proiectare pentru sisteme speciale de fr�are, neconvenționale : teză de doctorat / ș.l. ing. Liliana Tocariu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

274 p. : fig., graf., tab., fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător știintific : Prof. dr. ing. Amedeu Orănescu.

IV 6603; 629.4/T67

TOP

629. 5 Tehnică navală

 

ALEXE, NICULAE V.

Studiul distribuției presiunilor � masa de fluid generate de deplasarea navei : teză de doctorat / Niculae V. Alexe. - Galați, 1998.

145 p. : fig., graf., tab., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : prof. univ. dr. ing. Bidoaie Ion, prof. univ. dr. ing. Stoicescu Liviu.

IV 6382; 629.5/A38

 

AMORĂRIȚEI, MIHAELA.

Contribuții privind hidrodinamica elicei � regim nestaționar cu aplicații la propulsoarele azimutale și elice cu ax �clinat : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Amorăriței ; cond. șt. Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă. - Galați, 2005.

43 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37259; 629.5/A46

 

AMORĂRIȚEI, MIHAELA.

Contribuții privind hidrodinamica elicei � regim nestaționar cu aplicații la propulsoarele azimutale și elice cu ax �clinat : teză de doctorat / ing. Mihaela Amorăriței ; cond. șt. Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă. - Galați, 2005.

vi, 196 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7412; 629.5/A46

 

ANGHEL, LUCIAN.

Contribuții privind analiza stărilor limită � proiectarea structurilor de nave : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lucian Anghel ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003.

51 p. ; 21 cm.

II 35803; 629.5/A58

 

ANGHEL, LUCIAN.

Contribuții privind analiza stărilor limită � proiectarea structurilor de nave : teză de doctorat / ing. Lucian Anghel ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2003.

152 f. ; 30 cm.

IV 7071; 629.5/A58

 

AZCUETA REPETTO, RODRIGO.

Computation of turbulent free-surface flows around ships and floating bodies : [dissertation] / Rodrigo Azcueta Repetto. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2001.

vii, 105 p. : fig., diagr., sch. ; 30 cm + CD-Rom - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 612).

ISBN 3-89220-612-0

IV 7311; 629.5/A99

 

BACALBAȘA, LUCIAN.

Cercetări și contribuții privind realizarea unui sistem computerizat de măsură a câmpului magnetic al navei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lucian Bacalbașa ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Cruceru . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

78 p. : fig., tab., diagr., sch., fotografii alb-negru ; 21 cm.

II 34755; 629.5.015/B19

 

BACALBAȘA, LUCIAN.

Cercetări și contribuții privind realizarea unui sistem computerizat de măsură a câmpului magnetic al navei : teză de doctorat / ing. Lucian Bacalbașa ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Cruceru . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

192 p. : fig., tab., diagr., sch., fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6728; 629.5.015/B19

 

BADEA, NICOLAE.

Contribuții privind propulsia electromagnetică a navelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicolae Badea. - Galați, 1997.

33 p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Dumitru Călueanu.

II 33778; 629.5/B14

 

BADEA, NICOLAE.

Contribuții privind propulsia electromagnetică a navelor : teză de doctorat / ing. Nicolae Badea. - Galați, 1997.

VI, 168 p. : il., fig., diagr.; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Dumitru Călueanu.

IV 6113; 629.5/B14

 

BĂLUȚ, LUCIAN.

Subsisteme de urmărire utilizate în radarele navale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Băluț Lucian. - Galați, 1995.

42p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea deJos“.

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu.

II 33784; 621.39/B19

 

BĂLUȚ, LUCIAN.

Subsisteme de urmărire utilizate în radarele navale : teză de doctorat / ing. Băluț Lucian. - Galați, 1995.

167 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu.

IV 6110; 621.39/B19

 

BEAZIT, ALI.

Contribuții privind teoria aripilor de mică anvergură și folosirea acestora la navele cu aripi imerse realizate fizic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ali Beazit. - Galați, 1998.

86p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998 .

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu.

II 33781; 629.57/B39

 

BEAZIT, ALI.

Contribuții privind teoria aripilor de mică anvergură și folosirea acestora la navele cu aripi imerse realizate fizic : teză de doctorat / ing. Ali Beazit; prof. univ. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

222p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998 .

Cond. șt. : prof. univ. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu.

IV 6315; 629.57/B39

 

BIDOAE, ION.

Contribuții teoretice și experimentale la determinarea rezistenței la �aintare a navelor : teză de doctorat / ing. Ion Bidoaie. - Galați : Universitatea din Galați, 1975.

136 p. : fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1975.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Năstase.

IV 6099; 629.5/B52

 

BRAZDIȘ, SORIN.

Contribuții la modelarea matematică a comportării structurii de rezistență a platformelor de foraj marin : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Sorin Brazdiș ; cond. șt. Prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

54 p. : fig., tab., graf., diagr. ; 21 cm.

II 35179; 629.563/B81

 

BRAZDIȘ, SORIN.

Contribuții la modelarea matematică a comportării structurii de rezistență a platformelor de foraj marin : teză de doctorat / Ing. Sorin Brazdiș ; cond. șt. Prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

149 p. : fig., tab., graf., diagr. ; 30 cm.

IV 6893; 629.563/B81

 

CACIUC, SILVIU.

Mecanica sistemelor de detecție submarină : rezumatul tezei de doctorat / ing. Silviu Caciuc. - Galați, 1998.

61 p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Iordan Matulea.

II 33792; 629.564/C11

 

CACIUC, SILVIU.

Mecanica sistemelor de detecție submarină : teză de doctorat / ing. Silviu Caciuc. - Galați, 1998.

139 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Iordan Matulea.

IV 6117; 629.564/C11

 

CATRINESCU, GHEORGHE.

Optimizarea funcționării instalațiilor de propulsie cu elici cu pas reglabil : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Catrinescu Gheorghe. - Galați, 1999.

44 p. : graf., fig., tab., ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă.

II 34243; 629.5/C29

 

CATRINESCU, GHEORGHE.

Optimizarea funcționării instalațiilor de propulsie cu elici cu pas reglabil : teză de doctorat / Ing. Catrinescu Gheorghe; cond. șt. prof. dr. ing. Ceangă Valeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

217 p. : graf., fig., tab., sch.; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducator stiințific : Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă.

IV 6564; 629.5/C29

 

CEANGĂ, VALERIU.

Studiul elicelor cu pale reglabile � instalațiile de propulsie ale navelor : teză de doctorat / ing. Valeriu Ceangă. - Galați : Universitatea din Galați, 1980.

182 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1980.

Conducător științific : Prof. ing. Constantin Năstase.

IV 6127; 629.5/C33

 

CHIOTOROIU, LAURENȚIU.

Calculul componentelor rezistenței la �aintare a navelor cu ajutorul modelelor realizate la două scări : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Laurențiu Chiotoroiu ; cond. șt prof. univ. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“. Facultatea de Nave. Departamentul de Hidrotehnică Navală, 2003.

55 p. ; 20 cm.

II 35885; 629.5/C42

 

CHIOTOROIU, LAURENȚIU.

Calculul componentelor rezistenței la �aintare a navelor cu ajutorul modelelor relizate la două scări : teză de doctorat / Ing. Laurențiu Chiotoroiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“. Facultatea de Nave. Departamentul de Hidrotehnică Navală, 2003.

211 p. ; 30 cm.

IV 7117; 629.5/C42

 

CHIRICĂ, IONEL.

Cercetări privind modelarea comportării statice și dinamice la torsiune a navelor cu deschideri mari � punți : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ionel Chirică. - Galați, 1999.

32p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Liviu Stoicescu.

II 33765; 629.5/C44

 

CHIRICĂ, IONEL.

Cercetări privind modelarea comportării statice și dinamice la torsiune a navelor cu deschideri mari � punți : teză de doctorat / ing. Ionel Chirică ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1991.

176 p. : fig., graf. ; 30 cm.

IV 6133; 629.5/C44

 

CHIȚAC, VERGIL.

Comportarea � mare agitată a navelor multicorp : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vergil Chițac. - Galați, [1999].

1, 162p. : graf., tab., sch., fig. ; 30 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: prof. univ. ing. Ion Bidoae, prof. univ. dr. ing. Liviu Stoicescu.

II 34012; 629.5/C46

 

CHIȚAC, VERGIL.

Comportarea � mare agitată a navelor multicorp : teză de doctorat / ing. Vergil Chițac ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ion Bidoae, prof. univ. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [1999].

1, 162p. : graf., tab., sch., fig. ; 30 cm.

Teza de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: prof.univ.ing. Ion Bidoae, prof.univ.dr.ing. Liviu Stoicescu.

IV 6427; 629.5/C46

 

CONSTANTINESCU, MIRCEA IOAN.

Contribuții privind măsurarea și conducerea optimală a procesului de demagnetizare a navelor : teză de doctorat / Ing. Mircea Ioan Constantinescu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Cruceru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

192 p. : tab., fig., graf., diagr. ; 30 cm.

IV 6140; 629.5/C66

 

DIMACHE, ALINA.

Contribuții privind calculul structurilor multicelulare cu aplicații la nave de tip double skin : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alina Dimache ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

61 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 36813; 629.5/D42

 

DIMACHE, ALINA.

Contribuții privind calculul structurilor multicelulare cu aplicații la nave de tip double skin : teză de doctorat / ing. Alina Dimache ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

210 p. : fig., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7448; 629.5/D42

 

DINU, DUMITRU.

Contribuții la dinamica sistemelor hidropneumatice utilizate la aparatele și instalațiile subacvatice : teză de doctorat / ing. Dinu Dumitru ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1991.

200 p. : sch., tab., fig., graf., fotografii alb-negru + 16 planșe ; 30 cm.

IV 6149; 629.58/D49

 

DOMNIȘORU, LEONARD.

Contribuții privind răspunsul dinamic al corpului navei pe mare agitată : teză de doctorat / ing. Domnișoru L. Leonard. - Galați, 1995.

159 p. : fig., tab., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Conducător științific : Prof. univ. dr. ing. Bidoae Ion.

IV 6152; 629.5/D65

 

DORDEA, ȘTEFAN.

Transferul de energie în sistemele electrohidraulice de guvernare navale : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Ștefan Dordea ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

75 p. : fig., graf., sch., tab. ; 21 cm.

II 35174; 629.5.05/D68

 

DORDEA, ȘTEFAN.

Transferul de energie în sistemele electrohidraulice de guvernare navale : teză de doctorat / Ing. Ștefan Dordea ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

138 p. : fig., graf., sch., tab. ; 30 cm.

IV 6888; 629.5.05/D68

 

DRĂGAN, DAN.

Cercetări privind optimizarea curgerii � jurul carenei � scopul înbunătățirii performanțelor de manevrabilitate : rezumatul tezei de doctorat / cercet. șt. ing. Dan Drăgan. - Galați, 1998.

36 p. : fig., graf., tab. ; 21cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator științific: Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă.

II 33996; 629.5.017/D73

 

DRĂGAN, DAN.

Cercetări privind optimizarea curgerii � jurul carenei � scopul înbunătățirii performanțelor de manevrabilitate : teză de doctorat / cercet. șt. ing. Dan Drăgan ; cond. șt. prof. dr. ing. Valeriu Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

2, 143 p. : fig., graf., tab., fotografii color ; 30 cm.

IV 6469; 629.5.017/D73

 

GANEA, BOGDAN.

Contribuții privind hidroelasticitatea elicelor navale cu unghi de intorcere mare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Bogdan Ganea. - Galați, 1998.

52 p. : fig., graf. ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

IV 6558; 629.5.03/G18

 

GANEA, BOGDAN.

Contribuții privind hidroelasticitatea elicelor navale cu unghi de intorcere mare : teză de doctorat / Ing. Bogdan Ganea ; cond. șt. prof. dr. ing. Valeriu Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

152 p. : fig., graf., tab., sch. ; 30 cm.

IV 6333; 629.5.03/G18

 

GAVRILESCU, IONEL.

Contribuții la calculul � domeniul elasto-plastic al planșeelor de navă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ionel Gavrilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

1, 39p. : tab., fig., diagr. ; 21cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Liviu Dan Stoicescu.

II 34009; 629.5.015/G25

 

GAVRILESCU, IONEL.

Contribuții la calculul � domeniul elasto-plastic al planșeelor de navă : teză de doctorat / ing. Ionel Gavrilescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

4, 185p. : tab., fig., il., graf. ; 30 cm.

IV 6424; 629.5.015/G25

 

GĂVAN, EUGEN.

Contribuții la modelarea proceselor tehnologice de fasonare-curbare a elementelor structurilor navale : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Eugen Găvan ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2003.

57 p. ; 21 cm.

II 35890; 629.5/G25

 

GĂVAN, EUGEN.

Contribuții la modelarea proceselor tehnologice de fasonare-curbare a elementelor structurilor navale : teză de doctorat / Ing. Eugen Găvan ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2003.

158 f. ; 30 cm.

IV 7121; 629.5/G25

 

GOGAN, ADINA ELENA.

Thermo-echonomic analysis and optimization of marine cogeneration system : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adina Elena Gogan. - Galați, 2000.

48 p. : sch., fig., tab., graf., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof. dr. Ion C. Ioniță, Prof. dr. Enrico Sciubba.

II 34465; 629.5/G65

 

GOGAN, ADINA ELENA.

Thermo-echonomic analysis and optimization of marine cogeneration system : teză de doctorat / ing. Adina Elena Gogan. - Galați, 2000.

185 p. : fig., tab., diagr., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof. dr. Ion C. Ioniță, Prof. dr. Enrico Sciubba.

IV 6605; 629.5/G65

 

IOAN, ALEXANDRU L.

Contribuții teoretice și experimentale asupra fenomenului sleming : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alexandru L. Ioan. - Galați, 1997.

52 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducator stiințific: Prof. univ. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu.

II 34022; 629.5/I-61

 

IOAN, ALEXANDRU L.

Contribuții teoretice și experimentale asupra fenomenului sleming : teză de doctorat / ing. Alexandru L. Ioan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1997.

164 p. : tab., diagr., graf. ; 30 cm.

IV 6184; 629.5/I-61

 

IONAȘ, OVIDIU.

Contribuții � teoria navei bazate pe definirea numerică a formelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ovidiu Ionaș. - Galați, 1998.

52 p. : sch., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Liviu Stoicescu.

II 34023; 629.5.015/I-67

 

IONAȘ, OVIDIU.

Contribuții � teoria navei bazate pe definirea numerică a formelor : teză de doctorat / ing. Ovidiu Ionaș ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

164 p. : sch., tab., diagr., fig., graf. ; 30 cm.

IV 6426; 629.5.015/I-67

 

IONIȚĂ, ION.

Studiu teoretic și experimental asupra deplasării navelor cu perna de aer : teză de doctorat / Ion Ioniță. - Galați : Universitatea din Galați, 1977.

2, 148 p. : fig., graf., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1977.

Conducător științific : Prof. ing. Constantin Năstase.

IV 6174; 629.5/I-69

 

KAHU, GELU.

Cercetare conceptuală privind extinderea integrabilității informatice a fazelor ciclului de viață al navelor : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gelu Kahu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2005.

79 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7416; 629.5/K16

 

KAHU, GELU.

Cercetare conceptuală privind extinderea integrabilității informatice a fazelor ciclului de viață al navelor : teză de doctorat / drd. Gelu Kahu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2005.

402 f. : fig., diagr., tab., sch., fotogr., h. ; 30 cm.

IV 7403; 629.5/K16

 

MAACK, PAUL.

Kritische Betrachtungen und Vorschl�e zu Festigksitsmessungen am Schiffsk�per. - Hamburg : Druckerei fr Dissertation Hugo von Have, 1935.

2, 89 p., 5 f. planșe ; 30 cm.

IV 6573; 629.5/M11

 

MANOLACHE, LUCIAN.

Studiu asupra factorilor ce influențează vibrația pupei navelor : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1979.

109 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1979.

Conducător științific : Prof. ing. Constantin Năstase.

IV 6204; 629.5/M26

 

MIRON, MARIAN.

Contribuții privind curgerea fluidelor polifazice prin conductele de hidrotransport : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marian Miron ; cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru V. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

80 f. ; 12 cm.

II 37605; 629.5/M76

 

MIRON, MARIAN.

Contribuții privind curgerea fluidelor polifazice prin conductele de hidrotransport : teză de doctorat / ing. Marian Miron ; cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru V. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

137 f. ; 32 cm.

IV 7725; 629.5/M76

 

MOCANU, COSTEL IULIAN.

Contribuții la calculul de rezistență static și dinamic al liniilor de arbori navale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Costel Iulian Mocanu. - Galați, 1998.

1, 64 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm .

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu.

II 34007; 629.5.026/M84

 

MOCANU, COSTEL IULIAN.

Contribuții la calculul de rezistență static și dinamic al liniilor de arbori navale : teză de doctorat / ing. Costel Iulian Mocanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu-Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

1, 207 p. : tab., graf., diagr., il., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu.

IV 6420; 629.5.026/M84

 

MURINEANU, ANDREI.

Contribuții privind calculul de rezistență al sistemelor de conducte din instalațiile de transfer marfă la nave de tip petrolier : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Andrei Murineanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

63 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 21 cm.

II 37436; 629.5/M97

 

MURINEANU, ANDREI.

Contribuții privind calculul de rezistență al sistemelor de conducte din instalațiile de transfer marfă la nave de tip petrolier : teză de doctorat / drd. ing. Andrei Murineanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

193 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7523; 629.5/M97

 

NEDELCUȚ, FLORIN.

Contribuții originale privind comportarea pe valuri a navelor de suprafața studiată prin simulare numerica / ing. Nedelcuț Florin ; cond. șt. prof. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, 2003.

215 f. ; 30 cm.

IV 7007; 629.5/N35

 

NICOLAU, VIOREL.

Contribuții privind conducerea automată avansată a sistemelor navale : teză de doctorat / Ing. Viorel Nicolau ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2004.

239 f. ; 30 cm.

IV 7160; 629.5/N63

 

NOVAC, IORDAN.

Cercetări asupra oscilațiilor generale ale navelor și stabilirea parametrilor sistemelor de amortizare pasive : teză de doctorat / ing. Iordan Novac. - Galați, 1991.

240 p. + 27 fig. + 16 tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1991.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Năstase Constantin.

IV 6230; 629.5/N90

 

OBREJA, DAN.

Contribuții privind studiul stabilității transversale a navelor pe valuri : teză de doctorat / Ing. Dan C. Obreja ; cond. șt. : prof. dr. ing. Ion Bidoae, prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

177 p. : graf., fig., tab., fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6240; 629.5.015/O-16

 

PATRICHI, ILIE.

Contribuții la construcția și calculul structurilor navale din material plastic armat cu fibre de sticlă : rezumatul tezei de doctorat / ș.l. ing. Ilie Patrichi. - Galați, 1998.

34 p. : fig., tab., diagr. ; 21cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: prof. dr. ing. Liviu Stoicescu.

II 34021; 629.5/P44

 

PATRICHI, ILIE.

Contribuții la construcția și calculul structurilor navale din material plastic armat cu fibre de sticlă : teză de doctorat / ș.l. ing. Ilie Patrichi ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

1, IV, 203 p. : graf., fig., tab., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 6429; 629.5/P44

 

P�VULESCU, ROMAN.

Contribuții la studiul rezistenței generale a petrolierelor cu dublu �veliș : rezumatul tezei de doctorat / dipl. ing. Roman P�vulescu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Liviu Soicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

39 f. ; 32 cm.

IV 7681; 629.5/P68

 

P�VULESCU, ROMAN.

Contribuții la studiul rezistenței generale a petrolierelor cu dublu �veliș : teză de doctorat / dipl. ing. Roman P�vulescu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Liviu Soicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

133 p. ; 32 cm.

IV 7676; 629.5/P68

 

PESCHMANN, J�G.

Berechnung der Energieabsorbtion der Stahlstruktur von Schiffen bei Kollision und Grundberhrung : [dissertation] / J�g Peschmann. - 2001.

164 p. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 613).

ISBN 3-98220-613-9

IV 7419; 629.5/P53

 

PITULICE, DANIEL.

Studiul comportării � valuri a platformelor fixe � staționare și deplasare : teză de doctorat / ing. Daniel Pitulice ; cond. șt. : prof. ing. Constantin Năstase, prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

187 p. ; 30 cm.

IV 6328; 629.5/P69

 

POPA, DAN.

Cercetări privind sistemele de control ale vehiculelor subacvatice telecomandate cu propulsie prin jet : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Dan Popa ; cond. șt. Prof. Univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

68 p. : graf., fig., sch. ; 21 cm.

Conducător științific: prof. Univ. dr. ing. Dumitru Călueanu.

II 35124; 629.58/P79

 

POPA, DAN.

Cercetări privind sistemele de control ale vehiculelor subacvatice telecomandate cu propulsie prin jet : teză de doctorat / Ing. Dan Popa; cond. șt. Prof. Univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

207 p. : graf., fig., sch. ; 31 cm.

IV 6866; 629.58/P79

 

POPA, DOREL.

Coroziunea navelor � apa de mare : contribuții : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

24 p. : fig., fotogr., diagr. ; 21 cm.

II 36723; 629.5/P79

 

POPA, DOREL.

Coroziunea navelor � apa de mare : contribuții : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

163 p. : fig., sch., diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 7323; 629.5/P79

 

POPA, MARIUS.

Determinarea solicitărilor generale și locale ale corpului navei � cazul oscilațiilor din plan vertical prin modelarea numerică a fluidului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marius Popa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

43 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 34050; 629.5.015/P78

 

POPA, MARIUS.

Determinarea solicitărilor generale și locale ale corpului navei � cazul oscilațiilor din plan vertical prin modelarea numerică a fluidului : teză de doctorat / ing. Marius Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

179 p. : fig., sch., tab., diagr. ; 31 cm.

IV 6480; 629.5.015/P78

 

POPESCU, GABRIEL.

Contribuții la studiul solicitărilor dinamice ale corpului navei, datorate impactului provei cu valul : teză de doctorat / șef lucrări ing. Popescu Gabriel ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

paginație multiplă : fig., tab., graf., diagr. ; 30 cm.

IV 6769; 629.5.015/P81

 

POSTOLACHE, DĂNUȚ.

Contribuții privind rezistența de presiune cu implicarea viscozității studiată prin simulare numerică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dănuț Postolache. - Galați, 2000.

48 p. : tab., graf. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Al. A. Vasilescu.

II 34561; 629.5.015/P87

 

POSTOLACHE, DĂNUȚ.

Contribuții privind rezistența de presiune cu implicarea viscozității studiată prin simulare numerică : teză de doctorat / ing. Dănuț Postolache ; cond. șt. prof. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

173 p. : fig., graf., tab., diagr., fotografii color ; 30 cm.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Al. A. Vasilescu.

IV 6661; 629.5.015/P87

 

PUNTIGLIANO ETCHART, FERNANDO MARIO.

Experimental and numerical research on the interaction between ice floes and a ship's hull during icebreaking : [dissertation] / Fernando Mario Puntigliano Etchart. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2003.

x, 89 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 622).

ISBN 3-89220-622-8

IV 7468; 629.5/P98

 

RUSU, EUGEN.

Mecanica analitică a mediilor continue cu aplicații � tehnologia marină : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați. Facultatea de Mecanică, 1997.

IV 6262; 629.5/R96

 

SUSANU, TĂNASE.

Contribuții la modelarea câmpului electric � jurul unei nave maritime : teză de doctorat / ing. Tănase Susanu; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

108 p. + 9 p. ; 30 cm.

IV 6279; 629.5.015/S96

 

ȘERBAN, DORIN.

Cercetări teoretice și experimentale privind tensiunile și deformațiile termo-elastice și plastice ale �velișului și elementelor de structură navală : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Dorin Șerban. - Galați, 2000.

36 p. : tab., fig. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu.

II 34245; 629.5/S47

 

ȘERBAN, DORIN.

Cercetări teoretice și experimentale privind tensiunile și deformațiile termo-elastice și plastice ale �velișului și elementelor de structură navală : teză de doctorat / Ing. Dorin Șerban ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

135 p. : tab., fig., graf. ; 30 cm.

IV 6560; 629.5/S47

 

TARĂU, IOAN.

Contribuții la studiul influenței deformațiilor corpului navei asupra liniei de arbori : teză de doctorat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1979.

147 p. ; 30 cm.

IV 6290; 629.5/T22

 

TĂLMACIU, NICOLETA.

Cercetări și contribuții � mecanica firelor scufundate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicoleta Talmaciu. - Galați, 1998.

33 p. : tab., sch., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător stiințific : prof. univ. dr. ing. Iordan Matulea.

II 34015; 629.5.028/T14

 

TĂLMACIU, NICOLETA.

Cercetări și contribuții � mecanica firelor scufundate : teză de doctorat / ing. Nicoleta Tălmaciu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

2, 114 p. : tab., graf., diagr., il., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător stiințific : prof. univ. dr. ing. Iordan Matulea.

IV 6421; 629.5.028/T14

 

TĂNĂSESCU, HORAȚIU.

Contribuții privind rezistența la �aintare studiată prin simularea numerică : teză de doctorat / ing. Horațiu Tănăsescu; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru A. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

173 p.+ 56 p. ; 30 cm.

IV 6339; 629.5.015/T17

 

TEODOR, RENARDO-FLORIN.

Posibilități de înbunătățire a managementului � domeniul construcțiilor navale din România : teză de doctorat / Renardo-Florin Teodor ; conducător științific : prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Juridice, 2003.

260 p. ; 30 cm.

IV 7074; 629.5/T37

 

TOTOLICI, ȘTEFAN.

Cercetări privind hidrodinamica propulsoarelor navale în vederea înbunătățirii performanțelor : rezumatul tezei de doctorat / c. st. ing. Ștefan Totolici. - Galați, 2000.

53 p.: fig., tab., graf; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științtific: Prof. dr. ing. Ion Bidoae; Prof. dr. ing. Liviu Stoicescu.

II 34692; 629.5.03/T78

 

TOTOLICI, ȘTEFAN.

Cercetări privind hidrodinamica propulsoarelor navale în vederea înbunătățirii performanțelor: teză de doctorat / c. st. ing. Ștefan Totolici ; cond. șt. : prof. dr. ing. Ion Bidoae, prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

210 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

IV 6712; 629.5.03/T78

 

VOINESCU, RADU TITUS.

Contribuții teoretice și experimentale privind studiul manevrabilității navelor : teză de doctorat / Ing. Radu Titus Voinescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

254 p. : fig., tab., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6300; 629.5/V84

 

WECLAWSKI, JERZY.

Dynamika Okretowych Naped� Spalinowych : Skript jest przeznaczony dla student� magisterskich na Oceanotechniki i Okretownictwa / Jerzy Weclawski. - Gdansk, 1995.

200 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 24 cm.

ISBN 83-86537-04-3

III 18545; 629.5/W38

 

ZERBST, CARSTEN.

Dienstintegration an Bord von Schiffen mit Hilfe von CORBA : [dissertation] / Carsten Zerbst. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2004.

121 p. : fig., sch., tab. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 624).

ISBN 3-89220-624-4

IV 7470; 629.5/Z54

TOP

631/635 Agricultură � general. Horticultură

 

ACKER, CONSTANTIN CORNELIU.

Contribuții privind evaluarea și reducerea consumurilor energetice specifice la mașinile pentru săparea și transportarea păm�tului / ing. Constantin Corneliu Acker. - Galați, 1998.

V, 166 p. : graf., tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. univ. ing. Polidor Bratu.

IV 6409; 631.3/A16

 

ALEXANDRU, RODICA.

Cercetări privind valorificarea germenilor de porumb din hibrizi : teză de doctorat / ing. Rodica Alexandru. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

177 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1984.

Conducător științific : Prof.dr.ing Brad Segal.

IV 6087; 633.15/A39

 

AUGURENCE, NICOLAE.

Repartizarea temperaturii �tr-un strat dens de semințe supuse uscării cu aer cald : rezumatul tezei de doctorat / ing. Aungurence Nicolae. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1974.

30p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara, Institutul Politehnic "Traian Vuia".

Cond. șt. : prof. emerit ing. Bănărescu Marin.

II 33802; 631.5/A92

 

BABICIU, PAVEL.

Studiul interdependenței dintre parametrii aparatelor de �prăștiere prin centrifugare și uniformitatea de distribuție pe sol a �grășămintelor minerale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Pavel Babiciu; conducător științific prof. dr. ing. Marcel Segărceanu. - București : Institutul Politehnic din București, 1976.

26 p. : fig. , ; 20 cm.

II 33678; 631.3/B11

 

BĂLAN, IURIE.

Studiul proprietăților tehnologice la unii hibrizi de porumb cultivați � Republica Moldova : teză de doctorat / ing. Iurie Bălan ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

183 p. : tab., fig., graf., fotografii alb-negru ; 21 cm.

IV 6549; 633.1/B19

 

BRIA, NICOLAE.

Contribuții teoretice și experimentale privind perfecționarea procesului de lucru al combinelor pentru recoltarea cartofului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Bria Nicolae ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Căproiu Ștefan. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

25 p. : fig. , tab. ; 20 cm.

II 33666; 631.35/B83

 

CHIRIAC, ADRIAN.

Selectarea unor structuri chimice cu acțiune pesticidă în clasa combinațiilor organofosforice pe baza corelărilor cantitative stuctură-activitate biologică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adrian Chiriac ; cond. șt. conf. dr. ing. Radu V�ceanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1977.

28 p. : fig. , graf. ; 24 cm.

III 14609; 631.8/C43

 

DĂNILĂ, ION.

Contribuții teoretice și experimentale privind stabilirea regimului optim de transport pneumatic al semințelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dănilă Ion ; cond. șt. prof. dr. ing. Ștefan Căproiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1974.

28 p. : graf. , fig. , sch. ; 24 cm.

III 14564; 631.36/D17

 

FULEA, VIORICA.

Influența germinării asupra calităților nutriționale ale cerealelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorica Fulea. - Galați, 1999.

37 p. : tab., fig., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Rodica Segal.

II 34046; 633.1/F96

 

FULEA, VIORICA.

Influența germinării asupra calităților nutriționale ale cerealelor : teză de doctorat / ing. Viorica Fulea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

224 p. : tab., fig., diagr., fotografii color ; 30 cm.

IV 6488; 633.1/F96

 

IRIMIA, MARIANA.

Cercetări privind influența proprietăților materiei prime asupra fabricației de orez finit, � vederea creșterii eficienței : rezumatul tezei de doctorat / Doctorand ing. Irimia Mariana. - Galați, 1999.

45 p. : tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Moraru.

II 34458; 633.18/I-80

 

IRIMIA, MARIANA.

Cercetări privind influența proprietăților materiei prime asupra fabricației de orez finit, în vederea creșterii eficienței : teză de doctorat / Doctorand ing. Irimia Mariana ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

138 p. : fig., tab., graf., diagr., fotografii color; 30 cm.

IV 6598; 633.1/I-80

 

KARAYOLI, FAHD.

Compoziția chimică și efectele terapeutice ale lemnului dulce : teză de doctorat / ing. Fahd Karayoli. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

50 p. : tab + 3 f. cu fotografii color ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1983.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Brad Segal.

IV 6179; 633.8/K22

 

MANCIU, GHEORGHE.

Contribuții teoretice și experimentale privind stabilirea și înbunătățirea indicilor de fiabilitate ai combinei C-12 : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Manciu ; cond. șt.: prof. dr. doc. ing. Ștefan Căproiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : graf. , tab. , sch. ; 24 cm.

III 14551; 631.3/M21

 

MANOLESCU, MARIA.

Cercetări privind modificarea �sușirilor calitative a unor soiuri de măr sub influența schimbării factorilor de nutriție minerală : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1973.

197 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1973.

Conducător științific : Davidescu D.

IV 6199; 634.1/M27

 

NICA, CONSTANTIN M.

Contribuții teoretice și experimentale privind mărirea duratei de utilizare a aparatelor de tăiere a furajelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nica M. Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Coproiu Ștefan. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1974.

32 p. : fig., tab. ; 24 cm.

III 14610; 631.3/N57

 

STROIA, PARASCHIV.

Studiul varzelor din R.S.R. înbunătățirea caracteristicilor de germinare : teză de doctorat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1978.

200 p. : 39 fig., 15 tab. ; 30 cm.

IV 6268; 635.3/S91

 

TOFAN, CLEMANSA.

Hidroliza enzimatică a materialelor celulozice în vederea obținerii de alcool carburant : teză de doctorat / ș.l. ing. Clemansa Tofan ; cond. șt. prof. dr. ing. Gh. M. Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1993.

200 p. ; 30 cm.

IV 6292; 631.57/T69

 

TOMA, GRETA.

Contribuții la studiul teoretic și experimentarea distribuției centrale pneumatice pentru semănatul semințelor de cereale păioase : rezumatul tezei de doctorat / ing. Toma Greta ; cond. șt. prof. dr. ing. Ștefan Caproiu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

43 p. : diagr., fig., tab. ; 24 cm.

III 14570; 631.3/T71

 

USMAN, ADEL RABIE AHMED.

Soil reclamation and conservation : evaluation of several additives for remediation and quality improvement of soil : [dissertation] / Adel Rabie Ahmed Usman ; hrsg. Ellen Kandeler, Yakov Kuzyakov, Karl Stahr, Thylo Streck. - Stuttgart : Universität Hohenheim, 2004.

73 p. : diagr., tab. ; 21 cm - (Hohenheimer Bodenkundliche Hefte ; 73).

II 37430; 631.4/U91

TOP

637.1/.3 Industria laptelui

 

BAZZARA, YASER.

Cercetări privind optimizarea fabricării br�zeturilor � saramură : rezumatul tezei de doctorat / Drd. ing. Yaser Bazzara ; cond. șt. prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

29 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 34909; 637.3/B38

 

BAZZARA, YASER.

Cercetări privind optimizarea fabricării br�zeturilor � saramură : teză de doctorat / Drd. ing. Yaser Bazzara ; cond. șt. prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

126 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6763; 637.3/B38

 

BĂRĂSCU, ELENA.

Cercetări privind obținerea de produse tip probiotic cu folosire � alimentația umană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Bărăscu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Banu Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

62 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 36824; 637.1/.3/B28

 

BĂRĂSCU, ELENA.

Cercetări privind obținerea de produse tip probiotic cu folosire � alimentația umană : teză de doctorat / ing. Elena Bărăscu ; cond. șt. prof. dr. ing. Banu Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

237 f. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7461; 637.1/.3/B28

 

BONDAR, DANIELA.

Studiu privind potențialul enzimatic al drojdiei Yarrowia lipolytica implicat � biosinteza produșilor cu aromă de sulf : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniela Bondar ; cond. șt. Prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galați, 2005.

51 p. : fig., diagr., tab. ; 29,5 cm.

IV 7417; 637.3/B67

 

BONDAR, DANIELA.

Studiu privind potențialul enzimatic al drojdiei Yarrowia lipolytica implicat � biosinteza produșilor cu aromă de sulf : teză de doctorat / ing. Daniela Bondar ; cond. șt. Prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galați, 2005.

ix, 203 f. : fig., diagr., sch., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 7399; 637.3/B67

 

BORDA, DANIELA.

Contribuții la studiul cineticii inactivării sistemului plasmină prin tratament termic și presiune ultraînaltă : rezumatul tezei de doctorat / drd. Daniela Borda ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2005.

48 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37041; 637.1/B69

 

BORDA, DANIELA.

Contribuții la studiul cineticii inactivării sistemului plasmină prin tratament termic și presiune ultraînaltă : teză de doctorat / drd. Daniela Borda ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2005.

210 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7370; 637.1/B69

 

BOTEZ, ELISABETA.

Cercetări privind utilizarea procedeelor de separare prin membrană în industria laptelui : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Elisabeta Botez. - Galați, 1999.

44 p. : tab., diagr. ; 21cm .

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător stiințific: Prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin.

II 33997; 637.1/B72

 

BOTEZ, ELISABETA.

Cercetări privind utilizarea procedeelor de separare prin membrană în industria laptelui : teză de doctorat / Ing. Elisabeta Botez; cond. șt. ing. prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

126, IV p. : tab., fig. ; 30cm .

IV 6470; 637.1/B72

 

CAȘULSCHI, TEODORA.

Contribuții la optimizarea procesului de obținere a produselor lactate probiotice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Teodora Cașulschi ; cond. șt. prof. dr. ing. Gh. Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

44 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 37362; 637.1/.3/C28

 

CAȘULSCHI, TEODORA.

Contribuții la optimizarea procesului de obținere a produselor lactate probiotice : teză de doctorat / drd. ing. Teodora Cașulschi ; cond. șt. prof. dr. ing. Gh. Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

234 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7491; 637.1/.3/C28

 

COSTIN, GHEORGHE MIRON.

Cercetări privind accelerarea procesului de maturare a br�zeturilor : teză de doctorat / Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea din Galați, 1974.

208 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1974.

Conducător științific : Prof. dr. Popescu Simion.

IV 6123; 637.3/C77

 

DRĂGAN, LUCIAN.

Cercetări privind influența unor factori asupra ratei de nesterilitate și a stabilității laptelui sterilizat UHT : rezumat teză de doctorat / Drd.Lucian Drăgan ; coord. șt. Prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

30 p. : tab., ilustr. ; 21 cm.

II 36941; 637.13/C35

 

DRĂGAN, LUCIAN.

Cercetări privind influența unor factori asupra ratei de nesterilitate și a stabilității laptelui sterilizat UHT : teză de doctorat / Drd.Lucian Drăgan ; coord. șt. Prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

305 p. : tab., schiț., ilustr. ; 30 cm.

IV 7487; 637.13/C35

 

GRECU, GHEORGHE.

Cercetări cu privire la dinamica maturării br�zeturilor cu pastă filată fabricate din lapte de bivoliță : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Grecu ; cond. șt. prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2003.

34 p. ; 20 cm.

II 35698; 637.3/G79

 

GRECU, GHEORGHE.

Cercetări cu privire la dinamica maturării br�zeturilor cu pastă filată fabricate din lapte de bivoliță : teză de doctorat / ing. Gheorghe Grecu ; cond. șt. prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2003.

252 p. ; 30 cm.

IV 7009; 637.3/G79

 

IORDAN, MARIA.

Biotehnologii de obținere a aromatizanților de fermentare, � speță, a aromatizanților de br�ză tip Roquefort și Camembert : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Iordan Maria. - Galați, 2000.

57 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000 .

Conducător științific : Prof.dr.ing. Constantin Banu.

II 34470; 637.3/I-71

 

IORDAN, MARIA.

Biotehnologii de obținere a aromatizanților de fermentare, � speță, a aromatizanților de br�ză tip Roquefort și Camembert : teză de doctorat / Ing. Iordan Maria ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

145 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6611; 637.3/I-71

 

KAUTZ, GEORG.

Cercetări privind maturarea br�zeturilor moi cu flora fungică mixtă : teză de doctorat / doctorand ing. Kautz Georg. - Galați : Universitatea din Galați, 1989.

175 p. : tab., graf., diagr., sch. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1989.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Costin Gheorghe-Miron.

IV 6180; 637.3/K25

 

LUCA, CORNELIA.

Transformarea proteinelor sub acțiunea microorganismelor utilizate la fabricarea iaurtului : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1974.

162 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1974.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6188; 637.1/L83

 

LUNGULESCU, GRIGORE.

Valorificarea superioară a proteinelor din subprodusele laptelui : teză de doctorat / ing. Lungulescu Grigorie. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

196 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1984.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Brad Segal.

IV 6191; 637.1/L92

 

POP, DANA.

Cercetări privind optimizarea produselor lactate acide din punct de vedere fiziologic și senzorial : teză de doctorat / ing. Dana Pop ; coord. șt. Prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați, 2005.

222 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7400; 637.1/P78

 

POP, MIHAELA DANA.

Cercetări privind optimizarea produselor lactate acide din punct de vedere fiziologic și senzorial : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Dana Pop ; coord. șt. Prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați, 2005.

53 p. : fig., tab., sch., diagr. ; 25 cm.

III 18626; 637.1/P78

 

ROTARU, GABRIELA CATĂLINA.

Modificările biofizice, biochimice și coloidale la maturarea br�zeturilor : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1981.

IV 6260; 637.3/R82

 

SAVA, NICOLETA.

Cercetări privind influența tratamentului termic asupra proprietăților funcționale ale proteinelor solubile din lapte : rezumatul tezei de doctorat / drd. Nicoleta Sava ; cond. șt. Prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2005.

52 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 37252; 637.1/S28

 

SAVA, NICOLETA.

Cercetări privind influența tratamentului termic asupra proprietăților funcționale ale proteinelor solubile din lapte : teză de doctorat / drd. Nicoleta Sava ; cond. șt. Prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2005.

iv, 201 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7413; 637.1/S28

 

STANCIU, SILVIUS.

Cercetări privind utilizarea permeatului rezultat din aplicarea proceselor de membrană în industria laptelui : rezumatul tezei de doctorat / ing. ec. Silvius Stanciu ; coord. Prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

59 p. ; 28 cm.

IV 36936; 637.1/S75

 

STANCIU, SILVIUS.

Cercetări privind utilizarea permeatului rezultat din aplicarea proceselor de membrană în industria laptelui : teză de doctorat / ing. ec. Silvius Stanciu ; coord. Prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

101 p. ; 33 cm.

IV 7484; 637.1/S75

 

TOMA, ALEXANDRINA.

Cercetări privind realizarea unor produse destinate alimentației sugarilor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alexandrina Toma ; cond. șt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

60 p. : tab., diagr., sch. ; 21 cm.

II 35175; 637.1/T71

 

TOMA, ALEXANDRINA.

Cercetări privind realizarea unor produse destinate alimentației sugarilor : teză de doctorat / ing. Alexandrina Toma ; cond. șt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

216 p. : tab., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 6889; 637.1/T71

 

ZARA, MARGARETA.

Valorificarea pe cale biotehnologică a zerului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Margareta Zara. - Galați, 1998.

53 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: prof. dr. ing. Valentina Dan.

II 34018; 637.3/Z33

 

ZARA, MARGARETA.

Valorificarea pe cale biotehnologică a zerului : teză de doctorat / ing. Margareta Zara ; cond. șt. prof. dr. ing. Valentina Dan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

3,IV,157p. : tab., graf., il., sch. ; 30 cm.

IV 6423; 637.3/Z33

TOP

637.5 Industria cărnii

 

ABOU BAKR , MOHAMED HASSAN.

Modificările fizico-chimice și biochimice care au loc la maturarea salamurilor crude : rezumatul tezei de doctorat / Abou Bakr Mohamed Hassan. - Galați : Universitatea din Galați, 1987.

22 p. : diagr., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea din Galați.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Constantin Banu.

II 33793; 637.5/A12

 

ABOU BAKR , MOHAMED HASSAN.

Modificările fizico-chimice și biochimice care au loc la maturarea salamurilor crude : teză de doctorat / Abou Bakr Mohamed Hassan. - Galați : Universitatea din Galați, 1987.

189 p. : graf., diagr., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1987.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6088; 637.5/A12

 

ALEXE, PETRU.

Cercetări privind influența unor stresori fizici asupra fiziologiei animalelor în vederea creșterii calității cărnii destinate fabricării semiconservelor pentru export : teză de doctorat / ing. Petru Alexe; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

177 p. : il., tab. ; 30 cm.

IV 6089; 637.5/A40

 

BOGDAN, VALERICA.

Cercetări privind prelungirea duratei de păstrare a păsărilor după sacrificare : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Valeria Bogdan ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

45 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36823; 637.5/B64

 

BOGDAN, VALERICA.

Cercetări privind prelungirea duratei de păstrare a păsărilor după sacrificare : teză de doctorat / doctorand ing. Valerica Bogdan ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

126 f. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7457; 637.5/B64

 

DANILEVICI, CONSTANTIN.

Cercetări privind creșterea duratei de conservare a cărnii și produselor din carne prin utilizarea unui procedeu mixt de conservare cu ajutorul frigului și iradierii cu radiații ultraviolete : rezumatul tezei de doctorat / ing. Danilevici Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură și Pescuit, 2003.

68 p. ; 20 cm.

II 35699; 637.5/D17

 

DANILEVICI, CONSTANTIN.

Cercetări privind creșterea duratei de conservare a cărnii și produselor din carne prin utilizarea unui procedeu mixt de conservare cu ajutorul frigului și iradierii cu radiații ultraviolete : teză de doctorat / ing. Danilevici Constantin ; cond.șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură și Pescuit, 2003.

231 p. ; 30 cm.

IV 7010; 637.5/D17

 

DARABĂ, AURA.

Cercetări privind microbiologia și biochimia cărnii ambalate sub vid : rezumatul tezei de doctorat / Șef lucr. ing. Aura Darabă ; conducător șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2003.

85 p. ; 20 cm.

II 35696; 637.5/D18

 

DARABĂ, AURA.

Cercetări privind microbiologia și biochimia cărnii ambalate sub vid : teză de doctorat / Șef lucr. ing. Aura Darabă ; conducător șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2003.

227 p. ; 30 cm.

IV 7005; 637.5/D18

 

DIMA, FELICIA.

Influența electrostimulării carcaselor postsacrificare asupra biochimismului țesutului muscular și proprietăților fizice si tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Felicia Dima. - 1999.

58 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Banu.

II 34069; 637.5/D42

 

DIMA, FELICIA.

Influența electrostimulării carcaselor postsacrificare asupra biochimismului țesutului muscular și proprietăților fizice si tehnologice : teză de doctorat / Ing. Felicia Dima ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

166 p. : fig., tab., diagr., fotografii color ; 31 cm.

IV 6494; 637.5/D42

 

EMERA, ABDEL MEGEED MAHMOUD.

Studii privind factorii de aromă din carne și obținerea de arome pentru analogii din carne : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

159 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1983.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6170; 637.5/E46

 

ENACHE, AURELIA.

Corelația dintre starea PSE și biochimia s�gelui : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1982.

179 p. : tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați, Universitatea, 1982.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6158; 637.5/E52

 

IONESCU, AURELIA.

Studii privind înbunătățirea proceselor tehnologice în vederea reducerii conținutului de nitrozamine al unor produse din carne : teză de doctorat / ing. Aurelia Ionescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea din Galați, 1990.

6, 188 p. : graf., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 6181; 637.5/I-68

 

POPESCU, ELENA CORINA.

Studiul comportării coloranților alimentari � preparatele din carne cu adaosuri derivate proteice și poliglucidice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Corina Popescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

44 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37612; 637.5/P81

 

POPESCU, ELENA CORINA.

Studiul comportării coloranților alimentari � preparatele din carne cu adaosuri derivate proteice și poliglucidice : teză de doctorat / ing. Elena Corina Popescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

177 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7728; 637.5/P81

 

POPOACĂ, ARMAND.

Studiul optimizării factorilor TTT și PPP � lanțul frigorific al produselor alimentare perisabile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Armand Popoacă ; conducător științific prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

36 p. ; 20 cm.

II 37606; 637.5/P83

 

POPOACĂ, ARMAND.

Studiul optimizării factorilor TTT și PPP � lanțul frigorific al produselor alimentare perisabile : teză de doctorat / ing. Armand Popoacă ; conducător științific prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

212 p. ; 30 cm.

IV 7727; 637.5/P83

 

ROMAN, MONICA.

Stabilirea unor procedee tehnologice de control și reducere a conținutului de nitriți � produsele alimentare : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Monica Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

48 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36808; 637.5/R69

 

ROMAN, MONICA.

Stabilirea unor procedee tehnologice de control și reducere a conținutului de nitriți � produsele alimentare : teză de doctorat / doctorand ing. Monica Roman ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

188 f. : fig., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 7450; 637.5/R69

 

SAHLEANU, EMILIAN.

Cercetări privind folosirea culturilor starter de bacterii lactice � obținerea preparatelor din carne fermentate : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Emilian Sahleanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

30 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36820; 637.5/S15

 

SAHLEANU, EMILIAN.

Cercetări privind folosirea culturilor starter de bacterii lactice � obținerea preparatelor din carne fermentate : teză de doctorat / doctorand ing. Emilian Sahleanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

iv, 179 f. : diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7454; 637.5/S15

 

SHALABY, MOHAMED TAHA.

Valorificarea superioară a unor subproduse din industria cărnii � proteine alimentare. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

IV 6274; 637.5/S52

 

VINTILĂ, IULIANA.

Cercetări privind influența procesării cu microunde asupra randamentului, valorii nutritive și caracteristicilor de palatabilitate ale cărnii : teză de doctorat / ing. Vintilă Iuliana; cond. șt. prof. dr. ing. Banu Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

179 p. ; 30 cm.

IV 6340; 637.5/V64

TOP

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

 

ALEXANDRESCU, I.

Valorificarea prin piscicultură a lacului de acumulare Firiza-Str�tori : teză de doctorat / ing. I. Alexandrescu. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1971.

114 f. cu ilustr. + 1 f. diagr. + 1 autoreferat (12p.) ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1971 .

Conducător științific : Prof. dr. doc. Th. Busniță.

IV 6081; 639.3/A38

 

ALEXANDROV, MIHAELA LAURENTA.

Studii și cercetări privind valorificarea nevertebratelor marine mărunte � alimentația peștilor cu valoare economică și ecologică la litoralul românesc : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Alexandrov Mihaela Laurenta ; cond. șt. prof.dr.ing. Adam Alexandru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

46 p.: fig., sch., graf., tab; 21 cm.

Conducător științific: Prof.dr.ing. Adam Alexandru.

II 35133; 639.3/A39

 

ALEXANDROV, MIHAELA LAURENTA.

Studii și cercetări privind valorificarea nevertebratelor marine mărunte � alimentația peștilor cu valoare economică și ecologică la litoralul românesc : teză de doctorat / Ing. Alexandrov Mihaela Laurenta ; cond. șt. Prof. dr. ing. Adam Alexandru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

212 p. : fig., sch., graf., tab. ; 30 cm.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Adam Alexandru.

IV 6871; 639.3/A39

 

ANTON, EUGEN.

Identificarea căilor pentru ameliorarea efectului perturbator al actualelor sisteme de pescuit și soluții eficiente ecologic pentru asigurarea exploatării durabile a resurselor pescărești din zona românească a Mării Negre : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Eugen Anton ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

V, 65 f. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 29,5 cm.

IV 7453; 639.2/A63

 

ANTON, EUGEN.

Identificarea căilor pentru ameliorarea efectului perturbator al actualelor sisteme de pescuit și soluții eficiente ecologic pentru asigurarea exploatării durabile a resurselor pescărești din zona românească a Mării Negre : teză de doctorat / drd. ing. Eugen Anton ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

III, 196 f. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 29,5 cm.

IV 7449; 639.2/A63

 

BABOIANU, GRIGORE.

Cercetări privind pierderile de pește prin pompare din unitatea piscicolă Razim și măsuri pentru diminuarea acestora : rezumatul tezei de doctorat / ing. Grigore Baboianu. - Galați, 1997.

69p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Cond.șt. : prof. dr. ing.Nicolae Bacalbașa-Dobrovici .

II 33776; 639.3/B11

 

BABOIANU, GRIGORE.

Cercetări privind pierderile de pește prin pompare din unitatea piscicolă Razim și măsuri pentru diminuarea acestora : teză de doctorat / ing. Grigore Baboianu; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

153 p. : il. ; 30 cm.

IV 6111; 639.3/B11

 

BACALBAȘA, NICOLAE.

Contribuții la studiul pescuitului � fluviul Niger. Pescuitul � fluviul Niger pe teritoriul Republicii Niger : teză de doctorat / ing. Nicolae Bacalbașa. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1972.

161 p. ; 30 cm.

IV 6097; 639.2/B12

 

CAUTIS, ILEANA.

Dinamica populației de sprot la litoralul românesc al Mării Negre : teză de doctorat / ing. Ileana Cautis. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1970.

298 p. ; 30 cm.

IV 6122; 639.2/C31

 

C�DEA, DĂNUȚ IONEL I.

Studii cu privire la dinamica speciilor de pești marini pelagici cu importanță comercială pentru exploatarea lor durabilă de la litoralul românesc: rezumatul tezei de doctorat / Cond. șt. Prof. Dr. Ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2003.

44 p. : graf., tab. color ; 30 cm.

IV 7161; 639.2/3/C18

 

C�DEA, DĂNUȚ IONEL I.

Studii cu privire la dinamica speciilor de pești marini pelagici cu importanță comercială pentru exploatarea lor durabilă de la litoralul românesc: teză de doctorat / Cond. șt. Prof. Dr. Ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2003.

149 p. : sch., tab. color ; 30 cm.

IV 7150; 639.2/3/C18

 

CEAPĂ, CORNEL.

Contribuții la studiul biologiei și exploatării păstrugii (Acipenser stellatus Pallas 1771) pe parcursul migrației de reproducere � Dunărea inferioară : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cornel Ceapă ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Dobrovici-Bacalbașa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

59 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 35058; 639.3/C33

 

CERNIȘENCU, IRINA.

Evaluarea stocului principalelor specii de pești din complexul Roșu-Puiu și elaborarea strategiei de pescuit : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cernișencu Irina. - Galați, 2000.

56 p. : fig., graf., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000 .

Conducător științific : Prof.dr.ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici.

II 34466; 639.2/C36

 

CERNIȘENCU, IRINA.

Evaluarea stocului principalelor specii de pești din complexul Roșu-Puiu și elaborarea strategiei de pescuit : teză de doctorat / ing. Cernișencu Irina ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

193 p. : fig., graf., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6606; 639.2/C36

 

CIOLAC, ANDREI.

Ecologia și exploatarea ihtiofaunei din Dunărea predeltică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Andrei Ciolac. - Galați, 1996.

49p. : diagr., h., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. Dumitru Bogatu ; prof. dr. ing. Mircea Răuță.

II 33768; 639.2/C51

 

CIOLAC, ANDREI.

Ecologia și exploatarea ihtiofaunei din Dunărea predeltică : teză de doctorat / ing. Andrei Ciolac; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Bogatu, prof. dr. ing. Mircea Răuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

212 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

Cond. șt. : prof. dr. Dumitru Bogatu ; prof. dr. ing. Mircea Răuță.

IV 6135; 639.2/C51

 

COSTACHE, MIOARA.

Cercetări privind introducerea � piscicultura din România a speciei Polydon Spathula (Walbaum, 1792) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mioara Costache, cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

65 p. : tab., ; 21 cm.

II 34911; 639.3/C75

 

COSTACHE, MIOARA.

Cercetări privind introducerea � piscicultura din România a speciei Polydon Spathula (Walbaum, 1792) : teză de doctorat / ing. Mioara Costache, cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

169 p. : tab., graf., diagr., fotografii color ; 30 cm.

IV 6767; 639.3/C75

 

CRISTEA, VICTOR.

Studii și cercetări privind amenajarea integrală a bazinului hidrografic Chineja în vederea valorificării piscicole a acumulărilor : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1982.

199 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1982.

Conducător științific : Prof. dr. Bogatu Dumitru.

IV 6128; 639.3/C87

 

CUVINCIUC, MIRCEA.

Contribuții la înbunătățirea tehnologiilor de creștere � vara I a peștilor de cultură: rezumatul tezei de doctorat / Ing. Mircea Cuvinciuc ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

54 p. : tab., graf. ; 21 cm.

II 35172; 639.3/C97

 

CUVINCIUC, MIRCEA.

Contribuții la înbunătățirea tehnologiilor de creștere � vara I a peștilor de cultură: teză de doctorat / Ing. Mircea Cuvinciuc ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

163 p. : tab., graf. ; 30 cm.

IV 6886; 639.3/C97

 

DIMULESCU, NICOLAE A.

Managementul pescăresc al r�rilor și p��rilor din bazinul hidrografic Buzău : teză de doctorat / Doctorand ing. Nicolae A. Dimulescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolale Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

5, 238 p. multigr. : tab., graf., fig., hărți ; 30 cm.

IV 6400; 639.3/D46

 

DINU, CRISTEL.

Valorificarea prin piscicultura a terenurilor saraturate din Judetul Buzău : teză de doctorat / ing. Dinu Cristel; cond. șt. prof. dr. Bogatu Dumitru. - Galați, 1989.

200 p.: fig., tab., sch., diagr., hărți ; 30 cm.

IV 6826; 639.3/D49

 

DORIN, SORIN STRĂTILĂ.

Studii și cercetări privind tehnologii de creștere a crapului în sistem superintensiv prin furajare bazată pe bilanțul energetic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sorin Strătilă Dorin ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

67 p. : tab., diagr., 21 cm.

II 34908; 639.3/D68

 

DORIN, SORIN STRĂTILĂ.

Studii și cercetări privind tehnologii de creștere a crapului în sistem superintensiv prin furajare bazată pe bilanțul energetic : teză de doctorat / ing. Sorin Strătilă Dorin; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

170 p. : fig., tab., sch., fotografii color ; 30 cm.

IV 6765; 639.3/D68

 

DUMITRESCU, ELENA.

Cercetări în vederea igienizării fermelor piscicole din județul Constanța : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Elena Dumitrescu. - Galați, 1998.

33p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

Teza de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“,1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. George Vasilescu, Prof. dr. ing. Dumitru Bogatu.

II 34011; 639.3.09/D91

 

DUMITRESCU, ELENA.

Cercetări în vederea igienizării fermelor piscicole din județul Constanța: teză de doctorat / Ing. Elena Dumitrescu ; cond. șt. : prof. dr. ing. George Vasilescu, prof. dr. ing. Dumitru Bogatu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

124p. : tab., diagr., fotografii, h. ; 30 cm.

IV 6440; 639.3.09/D91

 

FLOREA, LUIZA.

Contribuții la studiul distribuției populațiilor piscicole din Insula Mică a Brăilei, indicator de apreciere a stării generale a hidrosistemului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Luiza Florea. - Galați, 1998.

56p. : tab., diagr.,sch. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof.dr.ing. George Vasilescu.

II 34010; 639.3/F67

 

FLOREA, LUIZA.

Contribuții la studiul distribuției populațiilor piscicole din Insula Mare a Brailei, indicator de apreciere a stării generale a hidrosistemului : teză de doctorat / Doctorand ing. Luiza Florea ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

237 p. : tab., diagr., graf., h., fotografii color ; 30 cm.

IV 6441; 639.3/F67

 

GEORGESCU, RODICA.

Influența unor furaje speciale asupra ritmului de creștere la specii de pești de cultură : rezumatul tezei de doctorat / Doctorand ing. Rodica Georgescu. - Galați, 1998.

62 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998 .

Conducător ștințific: Prof.dr.ing. George Vasilescu.

II 33999; 639.3/G32

 

GEORGESCU, RODICA.

Influența unor furaje speciale asupra ritmului de creștere la specii de pești de cultură : teză de doctorat / Doctorand ing. Rodica Georgescu ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

119 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6465; 639.3/G32

 

GHERACOPOL, OCTAVIA.

Influența iernatului � heleștee asupra unor caractere morfologice și biochimice ale crapului de cultură : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, [1972].

47 p. + 8 pl. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați, Institutul Politehnic, [1972].

Conducător științific : Dr. doc. Th. Bușniță.

IV 6156; 639.3/G43

 

HATTULA, TAPANI.

Adenosine triphosphate breakdown products as a freshness indicator of some fish species and fish products / Tapani Hattula. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1997.

86 p. : graf., tab., fig. ; 25 cm - (VTT Publications ; 297).

ISBN 951-38-4955-4

III 14231; 639.3/H38

 

IGNAT, SORIN.

Impactul antropic asupra ecosistemelor acvatice din județul Galați, � contextul aplicării strategiei de dezvoltare durabilă a României : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Sorin Ignat ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

130 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36821; 639.2/.3/I-39

 

IGNAT, SORIN.

Impactul antropic asupra ecosistemelor acvatice din județul Galați, � contextul aplicării strategiei de dezvoltare durabilă a României : teză de doctorat / doctorand ing. Sorin Ignat ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

xvii, 270 f. : fotogr., h., tab., diagr. + 18 f. : h. ; 30 cm.

IV 7455; 639.2/.3/I-39

 

IONIȚĂ, REVEICA.

Cercetări privind creșterea păstrăvului curcubeu : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

181 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1983.

Conducător științific : Prof. dr. Bogatu Dumitru.

IV 6178; 639.3/I-69

 

IORDĂNESCU, VERGIL.

Resursele halieutice ale oceanului Atlantic și participarea României la exploatarea acestora : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1979.

180 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1979.

Conducător științific : Prof. dr. Dumitru Bogatu.

IV 6176; 639.2/.3/I-71

 

JECU, ELENA.

Măsuri de refacere a fondului de Astacus leptodactylus Escholtz (1832) � apele din sud-estul României : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2004.

33 p.; 21 cm.

II 36046; 639.5/J38

 

JECU, ELENA.

Măsuri de refacere a fondului de Astacus leptodactylus Escholtz (1832) � apele din sud-estul României : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2004.

IV, 121 p. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 7153; 639.5/J38

 

JELESCU, NICOLAE.

Studiul ecologiei speciilor genului Merluccius din zonele vest-africane ale oceanului Atlantic, în vederea perfecționării tehnologiilor de construcție și exploatare a uneltelor de pescuit : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1979.

130 p. : fig., tab. + 6 anexe ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1979.

Conducător științific : Prof. dr. Dumitru Bogatu.

IV 6175; 639.2/J44

 

LAZU, DOREL.

Studii și cercetări privind tehnologia creșterii ciprinidelor � bazinele circulare p�ă la v�sta de 30 zile : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1989.

122 p. ; 30 cm.

Teza de doctorat : Galați : Universitatea, 1989.

Conducător științific : Prof. dr. Bogatu Dumitru.

IV 6193; 639.3/L32

 

MANEA, GHEORGHE I.

Contribuții la studiul sturionilor și metodelor pentru asigurarea fondului acestor pești � situația execuției construcțiilor hidroenergetice pe Dunărea inferioară : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1972.

186 p. + 22 f. : sch., tab., il. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1972.

Conducător științific : Prof. dr. doc. Sergiu Cărăușu.

IV 6196; 639.3/M24

 

MARCU, AURORA.

Efectul impactului antropic asupra ihtiofaunei � zona de confluență a r�rilor Siret și Prut cu fluviul Dunărea : rezumatul tezei de doctorat / biolog Aurora Marcu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2003.

68 p. ; 20 cm.

II 35695; 639.3/M34

 

MAXIMOV, VALODIA.

Contribuții la studiul clupeidelor pentru exploatarea durabilă a speciilor cu importanță industrială: rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2004.

85 p. : fig., sch. ; 21 cm.

II 36042; 639.2/M51

 

MAXIMOV, VALODIA.

Contribuții la studiul clupeidelor pentru exploatarea durabilă a speciilor cu importanță industrială : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2004.

iv, 255 p. : fotogr., fig., sch. ; 30 cm.

IV 7148; 639.2/M51

 

MĂRGINEANU, CARMEN.

Dinamica bazei trofice a peștilor planctonofagi din dreptul litoralului românesc : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1969.

305 p. + planșe. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1969.

Cercetător științific principal : Stațiunea de Cercetări Piscicole Constanța.

IV 6195; 639.3/M37

 

METAXA, ISABELLE.

Studii cu privire la spectrul trofic al ihtiofaunei ca valoare economică din ecosistemul acvatic Razim : teză de doctorat / ing. Isabelle Metaxa; cond. șt. prof. dr. Dumitru Bogatu, prof. dr. ing. Mircea Răuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

II, 139 p. : fig., tab., graf., hărți ; 30 cm.

IV 6403; 639.312/M61

 

NADER, HALLOUL.

Cercetări în vederea creșterii superintensive a ciprinidelor: teză de doctorat / ing. Nader Halloul. - Galați, 1987.

170 p. : fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1987.

Conducător științific: Prof. Dumitru Bogatu.

IV 6229; 639.3/N15

 

NĂVODARU, ION C.

Evoluția efectivelor scrumbiei de Dunăre � noile condiții ecologice ale fluviului și măsuri de menținere a lor: teză de doctorat / ing. Ion C. Năvodaru ; cond. șt. prof. dr. ing. N. Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

198 p. : fotografii, tab., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 6235; 639.3/N28

 

NICHIFOR, FLORIN.

Cercetări privind perfecționarea tehnologiilor de reproducere și dezvoltare postembrionară la speciile Hypophthalmichthys molitrix (Val., 1844) și Aristichthys nobilis (Rich., 1845) : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, [s. a.].

82 p. ; 21 cm.

II 36234; 639.3/N58

 

NICHIFOR, FLORIN.

Cercetări privind perfecționarea tehnologiilor de reproducere și dezvoltare postembrionară la speciile Hypophthalmichthys molitrix (Val., 1844) și Aristichthys nobilis (Rich., 1845): teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, [s. a.].

195 f.; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor,

[s. a.].

Conducător științific: Prof. dr. ing. George Vasilescu.

IV 7199; 639.3/N58

 

NICOLAEV, SIMION.

Căi de optimizare a construcțiilor de traule pelagice pentru nave d pescuit de tip Atlantic : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1985.

151 p. : 6 pl. + 25 fig. + 14 tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea, 1985.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Bacalbașa Nicolae.

IV 6228; 639.2/N61

 

NICOLESCU, DUMITRU.

Cercetări privind valorificarea prin piscicultură a lacurilor capitalei : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1981.

179 p. : tab., planșe ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea, 1981.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Bogatu Dumitru.

IV 6227; 639.3/N64

 

OPREA, LUCIAN.

Cercetări privind utilizarea furajelor granulate � alimentația peștilor, � diferite sisteme de cultură : teză de doctorat / ing. Lucian Oprea ; cond. șt. : prof. dr. Bogatu Dumitru, prof. dr. ing. Mircea Răuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

202 p. ; 30 cm.

IV 6239; 639.3/O-64

 

PALTENEA, ELPIDA.

Cercetări privind obținerea unor furaje hidrolizate enzimatic utilizate în piscicultură intensivă : rezumat teză de doctorat / Doctorand Elpida Paltenea. - Galați, 1999.

54 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Rezumat teza de doctorat; Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“,1999.

Conducator stiințific: Prof. dr. ing. G. M. Costin.

II 34051; 639.3/P16

 

PALTENEA, ELPIDA.

Cercetări privind obținerea unor furaje hidrolizate enzimatic utilizate în piscicultură intensivă : teză de doctorat / Doctorand Elpida Paltenea ; cond. șt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

127 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6481; 639.3/P16

 

PATRICHE, NECULAI.

Contribuții la perfecționarea tehnologiilor de reproducere și dezvoltare postembrionară a speciei Acipenser Stellatus Pallas (Păstrugă) din Dunărea Inferioră : teză de doctorat / ing. Neculai D. Patriche ; cond. șt. : prof. dr. ing. George Vasilescu, prof. dr. Dumitru Bogatu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

171 p. ; 30 cm.

IV 6255; 639.3/P44

 

PATRICHE, TANȚI.

Cercetări imunologice la speciile de pești de cultură din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Tanți Patriche ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

63 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37611; 639.3/P44

 

PATRICHE, TANȚI.

Cercetări imunologice la speciile de pești de cultură din România : teză de doctorat / drd. ing. Tanți Patriche ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

[8] f., 187 f. : tab., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 7730; 639.3/P44

 

POPA, CARMEN.

Studii privind reproducerea artificială a speciei Esox lucius : rezumat teză de doctorat / ing. Carmen Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Răuță. - Galați, 1999.

60 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof. dr. ing. mircea Răuță.

II 34052; 639.3/P79

 

POPA, CARMEN.

Studii privind reproducerea artificială a speciei Esox lucius : teză de doctorat / ing. Carmen Popa ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Răuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

125p. : tab., fig., diagr., fotogr. alb-negru ; 31 cm.

IV 6482; 639.3/P79

 

RADU, ELENA.

Realizarea unui sistem de gestionare a informațiilor privind resursele pescărești de la litoralul românesc al Mării Negre și factorii de mediu care influențează aceste resurse : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Elena Radu ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

42 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 35057; 639.3/R17

 

RADU, ELENA.

Realizarea unui sistem de gestionare a informațiilor privind resursele pescărești de la litoralul românesc al Mării Negre și factorii de mediu care influențează aceste resurse : teză de doctorat / doctorand ing. Elena Radu ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

164 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6830; 639.3/R17

 

RADU, GHEORGHE.

Studiul potențialului resurselor pescărești de interes economic la litoralul românesc al Mării Negre � contextul evoluției factorilor ecologici și elaborarea recomandărilor privind gestionarea lor durabilă : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Gheorghe Radu ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

53 p. : fig., tab., graf., diagr. ; 21 cm.

II 35056; 639.3/R17

 

RADU, GHEORGHE.

Studiul potențialului resurselor pescărești de interes economic la litoralul românesc al Mării Negre � contextul evoluției factorilor ecologici și elaborarea recomandărilor privind gestionarea lor durabilă : teză de doctorat / doctorand ing. Gheorghe Radu; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

193 p. : fig., tab., graf., diagr. ; 30 cm.

IV 6831; 639.3/R17

 

RĂZLOG, GEORGEL PETRIȘOR.

Biologia, exploatarea și protecția sparidelor NW africane : teză de doctorat / ing. Răzlog Georgel Petrișor ; cond. șt. : prof. dr. ing. Bacalbașa-Dobrovici Nicolae, prof. dr. ing. Dumitru Bogatu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1994.

153 p. : tab. ; 30 cm.

IV 6261; 639.3/R34

 

STARAS, MIRCEA.

Studiul populațiilor piscicole din complexul de lacuri Razim-Sinoie și elaborarea strategiei de pescuit : teză de doctorat / ing. Staras Mircea ; cond. șt. prof. dr. ing. Bacalbașa-Dobrovici Nicolae. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

137 p. ; 30 cm.

IV 6281; 639.2/S79

 

STĂNCIOIU, SOARE.

Contribuții la studiul carasului argintiu (Carassius autrotus gileliobloch) din bazinele situate � câmpia R�nicului și câmpia Siretului Inferior, în vederea creșterii fondului piscicol : teză de doctorat / ing. Soare Stăncioiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Dobrovici-Bacalbașa. - Galați : Universitatea din Galați, 1978.

200 p. ; 30 cm.

IV 6269; 639.3/C33

 

SUCIU, RADU E.

Cercetări genetice la pești � Delta Dunării : teză de doctorat / ing. Radu E. Suciu ; cond șt. prof. dr. Dumitru Bogatu, prof. dr. ing. Nicolae Bacalbașa-Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1994.

136 p. ; 30 cm.

IV 6280; 639.3/S94

 

TALPEȘ, MARILENA.

Studii și cercetări privind reproducerea si dezvoltarea postembrionară la specia Acipenser Gueldenstaedti : rezumat teză de doctorat / Doctorand ing. Marilena Talpeș. - Galați, 1998.

68 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea Răuță.

II 34048; 639.3/T14

 

TALPEȘ, MARILENA.

Studii și cercetări privind reproducerea si dezvoltarea postembrionară la specia Acipenser Gueldenstaedti : teză de doctorat / Doctorand ing. Marilena Talpeș ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Bogatu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

166 p. : tab., fig., diagr. ; 30 cm.

IV 6485; 639.3/T14

 

TENCIU, MAGDALENA.

Cartarea și bonitarea potențialului trofic din cursul inferior al r�lui Siret și bioproducția valorificabilă: rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2004.

103 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36411; 639.2/T36

 

TENCIU, MAGDALENA.

Cartarea și bonitarea potențialului trofic din cursul inferior al r�lui Siret și bioproducția valorificabilă: teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2004.

197 f. + 9 f. : diagr., tab., h. ; 30 cm.

IV 7262; 639.2/T36

 

UDREA, VALERIAN.

Creșterea dirijată a unor specii ale genului Mugil din Marea Neagră � unitățile piscicole marine dirijate : teză de doctorat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1977.

175 p. ; 30 cm.

IV 6295; 639.3/U17

 

URSACHE, MARIAN-CORNEL.

Studii și cercetări privind tehnologia și echipamentele pentru cultura bivalvelor epibionte la litoralul românesc al Mării Negre : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Marian-Cornel Ursache ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură și Pescuit, 2005.

56 p. : fig., fotogr., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36814; 639.4/U84

 

URSACHE, MARIAN-CORNEL.

Studii și cercetări privind tehnologia și echipamentele pentru cultura bivalvelor epibionte la litoralul românesc al Mării Negre : teză de doctorat / doctorand ing. Marian-Cornel Ursache ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură și Pescuit, 2005.

198 f. : fig., fotogr., h., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7452; 639.4/U84

 

VASILE, MIHAELA AIDA.

Influența stării sanitare a ciprindelor de cultură asupra bioproducției din ecosisteme acvatice antropice din județul Galați : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Aida Vasile ; cond. șt. prof.dr.ing. George Vasilescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

52 p. ; 12 cm.

II 37565; 639/V11

 

VASILE, MIHAELA AIDA.

Influența stării sanitare a ciprindelor de cultură asupra bioproducției din ecosisteme acvatice antropice din județul Galați : teză de doctorat / ing. Mihaela Aida Vasile ; cond. șt. prof.dr.ing. George Vasilescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

294 f. ; 32 cm.

IV 7688; 639/V11

 

VASILE, MIHAI.

Contribuții la perfecționarea tehnologiei de creștere a sturionilor anadromi din sectorul Dunării inferioare : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Mihai Vasile. - Galați, 1998.

42p. : tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof.dr.ing. George Vasilescu.

II 34000; 639.2/V33

 

VASILE, MIHAI.

Contribuții la perfecționarea tehnologiei de creștere a sturionilor anadromi din sectorul Dunării inferioare : teză de doctorat / Ing. Mihai Vasile ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

141p. : sch., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6464; 639.2/V33

 

VASILESCU, GEORGE.

Rolul hranei � creșterea puetului de carp de cultură : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1978.

171 p. ; 30 cm.

IV 6298; 639.3/V33

 

ZAHARIA, TANIA.

Cercetări privind elaborarea tehnologiei de reproducere și predezvoltare a cambulei și calcanului în vederea refacerii populațiilor naturale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Tania Zaharia; cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

52 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Alexandru Adam.

II 35131; 639.3/Z18

 

ZAHARIA, TANIA.

Cercetări privind elaborarea tehnologiei de reproducere și predezvoltare a cambulei și calcanului în vederea refacerii populațiilor naturale : teză de doctorat / ing. Tania Zaharia; cond. șt. Prof.dr.ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

174 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

IV 6869; 639.3/Z18

 

ZUGRAVU, GHEORGHE ADRIAN.

Model de sistem informațional pentru gestiunea bazelor de date din acvacultură : rezumatul tezei de doctorat / Gheorghe Adrian Zugravu ; cond. șt. prof.dr.ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

44 p. ; 10 cm.

II 37569; 639/Z91

 

ZUGRAVU, GHEORGHE ADRIAN.

Model de sistem informațional pentru gestiunea bazelor de date din acvacultură : teză de doctorat / Gheorghe Adrian Zugravu ; cond. șt. prof.dr.ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

219 p. ; 32 cm.

IV 7684; 639/Z91

TOP

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

 

ȘERBAN, VIOLETA.

Cercetări privind formarea gelurilor cu ajutorul proteinelor de origine vegetală și animală : rezumatul tezei de doctorat / ing. Violeta Șerban; cond. șt. prof. univ. dr. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

70 p. : fig., tab., diagr., fotografii alb-negru ; 21 cm.

II 34757; 641.12/S47

 

ȘERBAN, VIOLETA.

Cercetări privind formarea gelurilor cu ajutorul proteinelor de origine vegetală și animală : teză de doctorat / ing. Violeta Șerban; cond. șt. prof. univ. dr. Constantin Banu. - Glați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

261 p. : fig., tab., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6727; 641.12/S47

 

Untersuchungen zur Energieeinsparung von Haushaltskhlger�en . - Hannover, 1997.

VI, 105 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 34262; 64/U61

TOP

65 Management. Contabilitate

 

AFANASE, CONSTANTIN.

Perfecționarea activității de control și evaluare, cerință majoră a dezvoltării � tranziția la economia de piață : rezumatul tezei de doctorat / lector ec. Constantin Afanase ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

61 p. ; 21 cm.

II 35881; 657/A25

 

AFANASE, CONSTANTIN.

Perfecționarea activității de control și evaluare, cerință majoră a dezvoltării � tranziția la economia de piață : teză de doctorat / lector ec. Constantin Afanase ; cond. șt. prof. univ.dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

329 f. ; 30 cm.

IV 7112; 657/A25

 

ALEXIU, JEAN-CONSTANTIN.

Strategii de management pentru creșterea siguranței transportului maritim și prevenirea poluării mediului marin și aerian de către nave : rezumat teză de doctorat / inginer naval Alexiu Jean Constantin. - Galați, 1999.

56 p. : tab., fig. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“,1999.

Conducător științific: Prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu.

II 34049; 658/A38

 

ALEXIU, JEAN-CONSTANTIN.

Strategii de management pentru creșterea siguranței transportului maritim și prevenirea poluării mediului marin și aerian de către nave : teză de doctorat / inginer naval Alexiu Jean Constantin ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

paginație multiplă : fig., graf., tab. ; 30 cm.

IV 6484; 658/A38

 

BEJAN, GRAȚIELA.

Sisteme flexibile de fabricație : rezumatul tezei de doctorat / master ec. Grațiela Bejan. - Galați, 1997.

49p. : tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. univ. dr. Paraschiv Vagu.

II 33780; 658/B41

 

BEJAN, GRAȚIELA.

Sisteme flexibile de fabricație : teză de doctorat / master ec. Grațiela Bejan ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

177 p. , 24 f. : sch., tab., fotografii color. ; 30 cm.

IV 6114; 658/B41

 

BUDA, STELUȚA.

Progresul tehnic - factor principal de eficientizare a industriei românești și rolul managementului � valorificarea lui : rezumatul tezei de doctorat / lect. univ. ec. Steluța Buda. - Galați, 1998.

III, 232p. : tab., ; 30 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. univ. dr. ec. Niculae Niculescu.

II 34014; 658/B88

 

BUDA, STELUȚA.

Progresul tehnic - factor principal de eficientizare a industriei românești și rolul managementului � valorificarea lui : teză de doctorat / lect. univ. ec. Steluța Buda; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Niculae G. Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

III, 232 p. : tab., sch. ; 30 cm.

IV 6435; 658/B88

 

CHIHAIA, NICOLETA.

Managementul comunicării : strategii de promovare a firmelor românești : rezumatul tezei de doctorat / Doctorand Nicoleta Chihaia Cristache ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

28 p. ; 21 cm.

II 35889; 658.8/C42

 

CHIHAIA, NICOLETA.

Managementul comunicării : strategii de promovare a firmelor românești : teză de doctorat / Doctorand Nicoleta Chihaia Cristache ; Cond. șt. prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

391 f. ; 30 cm.

IV 7122; 658.8/C42

 

CIOARNA, ALEXANDRU.

Eficiența economică a activității de cercetare științifică � actuala etapă de dezvoltare economico-socială a României Socialiste : rezumatul tezei de doctorat / Cioarna Alexandru. - București : Institutul Central de Cercetări Economice, 1982.

30p. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : București, Institutul Central de Cercetări Economice.

Cond. șt. : prof. univ. dr. Gheorghe Crețoiu.

II 33766; 65/C51

 

COJOCARU, CONSTANTIN.

Conducerea și organizarea activității de producere și valorificare a ideilor � unitățile economice : teză de doctorat / Constantin Cojocaru. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

226 p. : tab., graf., diagr., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1976.

Conducător științific : Prof. univ. dr. Paraschiv Vagu.

IV 6126; 65/C61

 

COPĂCEAN, GHEORGHE.

Contribuții cu privire la optimizarea utilizării resurselor � întreprinderile industriale. (Pe exemplul unităților din industria ușoară) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Copacean Gheorghe. - București : Academia "Ștefan Gheorghiu", 1977.

28p. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : București, Academia "Ștefan Gheorghiu".

Cond. șt. : prof. univ. dr. Ștefan Constantin.

II 33758; 65/C70

 

DINU, GHEORGHE.

Impactul costurilor calității asupra performanțelor firmelor din siderurgia românească : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

60 p.: sch., diagr., tab.; 21 cm.

II 36722; 658.5/D49

 

DINU, GHEORGHE.

Impactul costurilor calității asupra performanțelor firmelor din siderurgia românească : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

204 f. : sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7322; 658.5/D49

 

DOBRE, TRAIAN.

Rolul managementului modern � procesul recuperării și refolosirii resurselor materiale : teză de doctorat / ing. ec. Traian Dobre ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

208 p. : tab., fig., graf., sch.; 30 cm.

IV 6609; 658/D60

 

FIEDLER, JOBST.

Themenbereich : Das Management von politisch-administrativen Reformen. - Hannover, 1998.

paginație multiplă : tab, graf. ; 30 cm.

IV 6572; 65/F49

 

GASPAROTTI, CARMEN.

Eficiența economică a construcției de nave din România: rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați, 2004.

34 p. ; 21 cm.

II 36235; 658.011/G23

 

GASPAROTTI, CARMEN.

Eficiența economică a construcției de nave din România: teză de doctorat / cond. șt. Prof. Dr. Ec. Niculae Niculescu. - Galați, 2004.

240 f. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2004.

Conducător științific: Prof. dr. ec. Niculae Niculescu.

IV 7204; 658.011/G28

 

GEORGESCU, CRISTIAN.

Modelarea proceselor informaționale și decizionale : rezumat teză de doctorat / Doctorand șef lucrari ec. Cristian Geoergescu. - Galați, 1999.

42 p. : fig., graf. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“.

Conducător științific: Prof. dr. ec. Niculae Niculescu.

II 34044; 658/G32

 

GEORGESCU, CRISTIAN.

Modelarea proceselor informaționale și decizionale : teză de doctorat / Doctorand șef lucrări ec. Cristian Geoergescu ; cond. șt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

224 p.: fig., tab.,; 30 cm.

IV 6490; 658/G32

 

GOLDENBERG, MOREL.

Posibilități de înbunătățire a managementului educațional în România și � Israel : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

69 p.; 15 cm.

II 37038; 658/G66

 

GOLDENBERG, MOREL.

Posibilități de înbunătățire a managementului educațional în România și � Israel : teză de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

205 f.; 30 cm. .

IV 7369; 658/G66

 

HANEȘ, NICOLAE.

Contribuții la evaluarea eficienței activității de conducere : teză de doctorat / Nicolae Haneș. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

163 p. + 3 anexe. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1976.

Conducător științific : Prof. univ. dr. Paraschiv.

IV 6157; 658.5/H22

 

LUPU, NECULAI.

Implicații socio-umane ale deciziei strategice din firme: rezumatul tezei de doctorat / lect. univ. Neculai Lupu. - Galați, 2000.

85 p. : tab., diagr., sch. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

II 34560; 658/L95

 

LUPU, NECULAI.

Implicații socio-umane ale deciziei strategice din firme: teză de doctorat / lect. univ. Neculai Lupu; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

251 p. : tab., fig., diagr. ; 30 cm.

IV 6663; 658/L95

 

MICU, ADRIAN.

Rolul strategiilor de firmă � eficientizarea transportului naval din România : rezumatul tezei de doctorat / ec. Micu Adrian ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Niculescu Niculae. - Galați : Univesitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

51 p. ; 21 cm.

II 35886; 656/M66

 

MICU, ADRIAN.

Rolul strategiilor de firmă � eficientizarea transportului naval din România : teză de doctorat / ec. Micu Adrian ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Niculescu Niculae. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

342 f., XII f. ; 30 cm.

IV 7118; 656/M66

 

POPESCU, CONSTANȚA.

Structura organizatorică a societăților comerciale (din industria metalurgică) � condițiile tranziției la economia de piață : rezumatul tezei de doctorat / Lect. univ. drd. Constanța Popescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

57 p. : tab., diagr., sch. ; 21 cm.

II 35535; 65.014/P81

 

POPESCU, CONSTANȚA.

Structura organizatorică a societăților comerciale (din industria metalurgică) � condițiile tranziției la economia de piață : teză de doctorat / Lect. univ. drd. Constanța Popescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

220 p + 50 p. anexe : tab., diagr., sch. ; 31 cm.

IV 6956; 65.014/P81

 

ROBU, NICOLAE.

Soluții privind modelarea, conducerea și programarea � fabricația integrată prin calculator : rezumatul tezei de doctorat / Nicolae Robu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Budișan. - Timișoara : Universitatea Tehnică din Timișoara, 1995.

72 p. : fig. ; 20 cm.

II 33671; 65/R62

 

RUSSU, CORNELIU.

Corelația stuctura organizatorică-sistemul informațional-baza pentru perfecționarea conducerii și organizării întreprinderii : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1976-1987.

IV 6258; 65/R95

 

ȘARPE, DANIELA.

Premise tehnico-organizatorice ale implementării în industria constructoare de mașini a sistemului japonez de management al producției : teză de doctorat / Șarpe Daniela Ancuța ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

289 p.; 30 cm.

IV 6412; 658/S23

 

TACHE, GHEORGHE.

Contribuții la studiul aplicării metodei de deservire a mai multor mașini : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Tache ; cond. șt. prof. dr. ing. Gheorghe Savu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

32 p. : tab., sch., graf. ; 24 cm.

III 14589; 658.5/T13

 

TEODOR, CRISTOFOR.

Studiu privind dezvoltarea și prognozarea transportului de mărfuri folosind instrumentul matematic : rezumatul tezei de doctorat / Doctorand ing. Cristofor Teodor. - Galați, 2000.

48 p. : tab. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof.dr. Niculescu Nicolae.

II 34464; 656/T37

 

TEODOR, CRISTOFOR.

Studiu privind dezvoltarea și prognozarea transportului de mărfuri folosind instrumentul matematic : teză de doctorat / Doctorand ing. Cristofor Teodor; cond. șt. prof. dr. Niculescu Nicolae. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

166 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6604; 656/T37

 

TUREAC, CORNELIA ELENA.

Implicațiile deciziei strategice � IMM : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

77 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 37039; 658.1/T94

 

TUREAC, CORNELIA ELENA.

Implicațiile deciziei strategice � IMM : teză de doctorat / cond. șt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

273 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7368; 658.1/T94

 

VĂLEANU, GABRIELA.

Influența promovării tehnologiei informației asupra culturii organizaționale : rezumatul tezei de doctorat / Gabriela Văleanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

48 p. ; 21 cm.

II 35882; 651/V17

 

VĂLEANU, GABRIELA.

Influența promovării tehnologiei informației asupra culturii organizaționale : teză de doctorat / Doctorand Gabriela Văleanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2003.

224 f. ; 30 cm.

IV 7111; 651/V17

TOP

66 Tehnologie chimică

 

BADIU, MARIAN.

Analiza nivelului de performanță a echipamentelor tehnologice în vederea asigurării calității agregatelor minerale de balastieră : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marian Badiu ; cond. șt. : prof. univ. dr. ing. P. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2005.

46 p. : fig., sch., diagr. ; 21 cm.

II 37251; 66/B15

 

BADIU, MARIAN.

Analiza nivelului de performanță a echipamentelor tehnologice în vederea asigurării calității agregatelor minerale de balastieră : teză de doctorat / ing. Marian Badiu ; cond. șt. : prof. univ. dr. ing. P. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2005.

224 p. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7404; 66/B15

 

BEGLEȚ, NATALIA.

Studiu exergoeconomic de rentabilitate pentru o secție metalurgică : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. Ion C. Ioniță. - Galați, 2005.

35 p. : diagr., tab., sch. ; 21 cm.

II 37035; 662.6/B40

 

BEGLEȚ, NATALIA.

Studiu exergoeconomic de rentabilitate pentru o secție metalurgică : teză de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. Ion C. Ioniță. - Galați, 2005.

128 f. : diagr., tab., sch., fotogr. ; 30 cm.

IV 7372; 662.6/B40

 

BEN�R, ALEXANDER.

The Impact of pressure on emission of nitric oxides from pulverised coal combustion : [dissertation] / Dipl.-ing. Alexander Ben�r ; cond. șt. Prof. dr. ing. K. R. G. Hein, U. Renz. - Stuttgart, 2004.

X, 125 p. : fig., tab., diagr. ; 20,5 cm.

II 37083; 662.8/B45

 

BLEJOIU, ȘERBAN ION.

Relații între condițiile de obținere și proprietățile catalizatorului de Fe2O3-Cr2O3 pentru conversia oxidului de carbon : rezumatul tezei de doctorat / ing. Șerban Ion Blejoiu; conducător științific prof. dr. ing. Zeno Gropșian. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

26 p. : graf., fig., tab. ; 24 cm.

III 14558; 66/B57

 

BOERU-TEODOR, IOAN GHEORGHE.

Studii asupra extracției prin impulsuri a materiilor oleaginoase. Extracția semințelor de tomate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Boeru-Teodor Ioan Gheorghe. - Galați : Universitatea din Galați, 1987.

25p. : diagr., tab. ; 22 cm.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Brad Segal.

II 33789; 665.3/B62

 

BOITAN, ION.

Contribuții la înbunătățirea tehnologiei carbidului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ion Boitan; conducător științific: prof. dr. ing. Dumitru Becherescu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1981.

29 p. : fig. , tab. ; 20 cm.

II 33661; 661.6/B65

 

BUDICH, MANUEL.

Countercurrent Extraction of Citrus Aroma from Aqueous and Nonaqeous Solutions using Supercritical Carbon Dioxide : [dissertation] / Dipl.-Ing. Manuel Budich. - Dusseldorf : VDI Verlag, 1999.

XVI,276 p.; 21 cm - (Fortschritt - Berichte VDI) (VDI. Reiche 3 : Verfahrenstechnik ; 606).

ISBN 3-18-360603-8

II 35943; 66/B88

 

BUTURA, ELENA.

Calitatea produselor în industria sticlei, porțelan, faianță : teză de doctorat / Elena Butura. - Galați : Universitatea din Galați, 1981.

184 p. : tab., graf., diagr., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1981.

Conducător științific: Prof. dr. Paraschiv Vagu.

IV 6101; 666/B97

 

CADAR, IOAN I.

Mortare și betoane armate cu fibre de sticlă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan I. Cadar ; cond. șt. prof. emerit ing. Constantin Avram. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1980.

6, 33 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.

III 14585; 666.98/C12

 

CANDIN, ILIE-LICĂ.

Studiul transformatoarelor de căldură cu absorbție cu soluție hidroamoniacală : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Candin Ilie-Lică ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

88 p. : sch., tab., fig., graf. ; 21 cm.

Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Constantin Iosifescu.

II 35130; 66/C18

 

CIONTEA, NICOLAE.

Studiul sistemului (K,Na)2O-AlO3-SiO2 privind sinteza și proprietățile porțelanului utilizat în tehnica vidului : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Nicolae Ciontea. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

32 p. : fig. , tab. , graf. ; 24 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara, Institutul Politehnic " Traian Vuia ".

Cond. șt. : Acad. Criolan Drăgulescu ; prof. dr. ing. Ioan Drăgoi.

III 14606; 666/C52

 

DIDOIU, NICOLAE.

Optimizarea activității mecano-energetice în industria chimică cu aplicații în industria clorosodică : teză de doctorat / Nicolae Didoiu. - Galați : Universitatea din Galați, [1989].

III, 152 p. : tab., fig., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, [1989].

Conducător științific : Prof. dr. Paraschiv Vagu.

IV 6148; 66/D40

 

DRĂGAN, MARCEL.

Contribuții la optimizarea exergoeconomică a instalațiilor termoenergetice : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Marcel Drăgan ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2004.

54 p. ; 21 cm.

II 36048; 662/D73

 

DRĂGAN, MARCEL.

Contribuții la optimizarea exergoeconomică a instalațiilor termoenergetice : teză de doctorat / Ing. Marcel Drăgan ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2004.

137 f. ; 30 cm.

IV 7155; 662/D73

 

DUWAIRI, HAMZEH MUSTAFA MOHAMMAD.

Boundary Layer Analysis of Buoyancy-Pressure-Driven Liquid Film, Two-Phase Flow and Heat Transfer in a Capillary Porous Medium : [dissertation] / Hamzeh Mustafa Mohammad Duwairi. - Dusseldorf : VDI Verlag, 2000.

XII, 126 p.; 21 cm - (Fortschritt - Berichte VDI) (VDI. Reiche 3 : Verfahrenstechnik ; 653).

ISBN 3-18-365303-6

II 35944; 66/D97

 

GYEMANT, ANDREI.

Contribuții asupra valorificării și reciclării integrale a adjuvanților folosiți � procesul de deservire a uleiului de floarea soarelui : teză de doctorat / ing. Gyemant Andrei. - Galați : Universitatea din Galați, 1987.

177 p. : il., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați, Universitatea, 1987.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Banu Constantin.

IV 6160; 665.32/.34/G99

 

KULCKE, WALTER.

Mass Transfer Through Membranes in the Presence of Supercritical Carbon Dioxide : [dissertation] / Dipl.-Ing. Walter Kulcke. - Dusseldorf : VDI Verlag, 2002.

XVI, 158 p.; 21 cm - (Fortschritt - Berichte VDI) (VDI. Reiche 3 : Verfahrenstechnik ; 742).

ISBN 3-18-374203-9

II 35942; 66/K91

 

KUNZE, THOMAS.

Elektronenstrahlrekristallisierte Silizium-Dunnschichtsolarzellen auf Graphit : teză de doctorat / Thomas Kunze. - Aachen : Shaker Verlag, 2001.

IV, 225 p. ; 21 cm - (Halbeitertechnik).

ISBN 3-8265-9407-X

II 35932; 66/K92

 

MIKKANEN, PIRITA.

Fly ash particle formation in kraft recovery boilers / Pirita Mikkanen. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2000.

70 p.+anexe 116 p.; 24 cm - (VTT Publications ; 421).

Dissertation for the degree of Doctor of Technology.

ISBN 951-38-5583-X

III 15762; 662/M71

 

MITROVIC, ALEKSANDAR.

Population balance based modeling, simulation, analysis and control of crystallization processes / Aleksandar Mitrovic. - Dusseldorf : Verlag, 2002.

X, 154 p. ; 21 cm.

ISBN 3-18-374903-3

II 35616; 66/M82

 

NEISS, FRANCISC.

Contribuții la studiul arderii combustibililor lichizi grei � focare de tip ciclon : rezumatul tezei de doctorat / ing. Francisc Neiss; cond. șt.: prof. dr. ing. C. Ungureanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : fig., tab. ; 24 cm.

III 14611; 66/N44

 

PAAJANEN, MIKA.

The Cellular polypropylene electret material. Electromechanical properties / Mika Paajanen. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2001.

118 p.; 25 cm - (VTT Publications ; 436).

ISBN 951-38-5853-7

III 16301; 666/P11

 

PALAȘ, SERGHEI.

Studiu exergoeconomic de rentabilitate a funcționării unei centrale termoelectrice : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2005.

33 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 37036; 662.6/P14

 

PALAȘ, SERGHEI.

Studiu exergoeconomic de rentabilitate a funcționării unei centrale termoelectrice : teză de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ion C. Ioniță. - Galați, 2005.

134 f. : diagr., tab., sch., fotogr. ; 30 cm.

IV 7366; 662.6/P14

 

PASANEN, ANTTI.

Phenomenon-Driven Process Design methodology. Computer implementation and test usage / Antti Pasanen. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2001.

166 p.; 25 cm - (VTT Publications ; 438).

ISBN 951-38-5854-5

III 16303; 666/P38

 

PENG, JIANQIANG.

Thermochemistry and constitution of precursor-derived Si-(B-)C-N ceramics / Jianqiang Peng. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2002.

4, 143 p. ; 21 cm.

II 35618; 66/P50

 

PITZER, IOSIF.

Vibrator cu frecvențe și amplitudini variabile construit din elemente logice pneumatice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iosif Pitzer ; cond. șt. prof. em. dr. doc. ing. Gheorghe Silaș. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

40 p. : fig., graf., tab., scheme ; 24 cm.

III 14593; 666/P69

 

POPA, TEODOR.

Optimizarea procesului de ardere � generatoarele de gaze inerte : rezumatul tezei de doctorat / ing. Teodor Popa. - Galați, 1998.

66 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : prof. univ. dr. ing. Ioniță C. Ion.

II 34019; 662.95/P79

 

POPA, TEODOR.

Optimizarea procesului de ardere � generatoarele de gaze inerte : teză de doctorat / ing. Teodor Popa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

paginație multiplă : sch., fig., tab., il., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : prof. univ. dr. ing. Ioniță C. Ion.

IV 6431; 662.95/P79

 

RĂDULESCU, EUGEN LUIGI.

Contribuții asupra corelației structură - proprietăți funcționale la schimbători de ioni de înaltă frecvență : rezumatul tezei de doctorat / ing. Eugen Luigi Rădulescu ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

70 p. ; 21 cm.

II 37746; 661.1/R18

 

RĂDULESCU, EUGEN LUIGI.

Contribuții asupra corelației structură - proprietăți funcționale la schimbători de ioni de înaltă frecvență : teză de doctorat / ing. Eugen Luigi Rădulescu ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

244 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7866; 661.1/R18

 

RUSU, LIVIU.

Studiul condițiilor fizice de precipitare a particulelor din suspensie coloidală : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rusu Liviu; Cond. șt.: prof. emerit dr. P. Lam�h. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : fig. ; 24 cm.

III 14612; 66/R96

 

SOLONARI, SERGIU.

Studiul influenței câmpului sonor asupra arderii hidrocarburilor : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați, 2005.

39 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37040; 662.7/S67

 

SOLONARI, SERGIU.

Studiul influenței câmpului sonor asupra arderii hidrocarburilor : teză de doctorat / cond. șt. prof. univ. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați, 2005.

ii, 149 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7371; 662.7/S67

 

STANCIU, VIOLETA.

Cercetări privind prepararea membranelor din derivați celulozici, cu adaos de modificatori și � amestec cu polimeri sintetici : rezumatul tezei de doctorat / ing. chim. Violeta Stanciu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

52 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

II 35071; 661.728/S76

 

STANCIU, VIOLETA.

Cercetări privind prepararea membranelor din derivați celulozici, cu adaos de modificatori și � amestec cu polimeri sintetici : teză de doctorat / ing. chim. Violeta Stanciu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

201 p. : fig., tab., diagr., graf. ; 30 cm.

IV 6842; 661.728/S76

 

ȘERBAN, ALEXANDRU.

Cercetări privind obținerea concentratului de kripton-xenon � instalațiile de separare a aerului : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Alexandru Șerban ; cond. șt. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2004.

58 p. ; 21 cm.

II 36051; 66/S47

 

ȘERBAN, ALEXANDRU.

Cercetări privind obținerea concentratului de kripton-xenon � instalațiile de separare a aerului : teză de doctorat / ing. Alexandru Șerban ; cond. șt ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2004.

177 f. ; 30 cm.

IV 7158; 66/S47

 

VASILESCU, ELISABETA.

Studii și cercetări privind procesul de reducere al oxizilor de nichelcu hidrogen pentru obținerea pulberii de nichel destinată fabricării acumulatorilor : teză de doctorat / ing. Vasilescu Elisabeta. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

181 p. ; 30 cm.

IV 6299; 661.874/V33

 

VETROV, MIHAIL.

Optimizarea instalațiilor de separare a aerului la funcionare în regim variabil de producție: teză de doctorat / Mihail Vetrov. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1999.

180 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6655; 66.07/V52

 

V�#354;Ă, CORNELIA.

Obținerea de antioxidanți de tip polifenolic și studiul acțiunii lor asupra unor grăsimi : teză de doctorat / Ing. Cornelia V�#355;ă. - Galați, 1985.

176 p. : graf., fig., fotogr. alb-negru ; 31 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1985.

Conducător științific : Prof. dr. Mircea Leonte.

IV 6570; 665.02/V70

TOP

663/664 Industrie alimentară

 

ALEXE, PETRU.

Cercetări privind influența unor stressori fizici asupra fiziologiei animalelor în vederea creșterii calității cărnii destinate fabricării semiconservelor pentru export : rezumatul tezei de doctorat / ing. Petru Alexe. - Galați, 1995.

27p. : digr., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Constantin Banu.

II 33795; 664.9/A40

 

AMARFI, RODICA.

Contribuții noi la tehnologia uscării legumelor : teză de doctorat / ing. Rodica Amarfi. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1981.

197 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1981.

Conducător științific : prof. dr. ing. Brad Segal.

IV 6085; 664.8/45

 

ANA, ALEXANDRU.

Cercetări asupra extracției și stabilității antocianilor din struguri : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alex. C. Ana. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

26 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“,1986.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Brad Segal.

II 33797; 663.2/a48

 

ANDRONIC, DIANA DELIA.

Cercetări aplicative asupra proprietăților tehnologice ale aluaturilor congelate și ale p�nii precoapte din făină de gr� : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Diana Delia Andronic ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

51 p. ; 21 cm.

II 37753; 664.6/A55

 

ANDRONIC, DIANA DELIA.

Cercetări aplicative asupra proprietăților tehnologice ale aluaturilor congelate și ale p�nii precoapte din făină de gr� : teză de doctorat / drd. ing. Diana Delia Andronic ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

[306] f. ; 30 cm.

IV 7873; 664.6/A55

 

APETREI, CONSTANTIN.

Cercetări privind realizarea unor rețele de senzori voltametrici pentru clasificarea uleiurilor de măsline : teză de doctorat / doctorand : Constantin Apetrei ; conducător științific prof. dr. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

280 p. ; 30 cm.

IV 7680; 664.3/A65

 

AWAD, HANNS AWAD.

Studiul unor factori care determină regimul de sterilizare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Awad Hanns Awad. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

76 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 33673; 664.8/.9/A97

 

AWAD, HANNS AWAD.

Studiul unor factori care determină regimul de sterilizare : teză de doctorat / ing. Awad Hanns Awad. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 1976.

218 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1976.

Conducător științific : prof.dr.ing. C.Banu.

IV 6083; 664.8/.9/A97

 

BACHA, NAJDAT ISMAIL.

Cercetări privind folosirea schimbului ionic la rafinarea zahărului brut : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1982.

6, 192 p. : tab., graf., diagr., fotografii alb-negru; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1982.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Brad Segal.

IV 6103; 664.1/B13

 

BAHRIM, GABRIELA.

Cercetări privind obținerea glucozizomerazei cu aplicații în industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriela Bahrim. - Galați, 1998.

44p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Valentina Dan.

II 33777; 664/B17

 

BAHRIM, GABRIELA.

Cercetări privind obținerea glucozizomerazei cu aplicații în industria alimentară : teză de doctorat / ing. Gabriela Bahrim; cond. șt. prof. dr. ing. Valentina Dan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

258 p. : diagr., tab., sch., graf. + 20 fotografii color ; 30 cm.

IV 6116; 664/B17

 

BANTEA, VALENTINA.

Studiul influenței unor substanțe cu caracter acid asupra calității de panificație a făinurilor de gr� : rezumatul tezei de doctorat / ing. Bantea Valentina. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

48 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 35531; 664.6/B26

 

BANTEA, VALENTINA.

Studiul influenței unor substanțe cu caracter acid asupra calității de panificație a făinurilor de gr� : teză de doctorat / ing. Bantea Valentina. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

348 p. : fig., diagr., tab. ; 31 cm.

IV 6955; 664.6/B26

 

BANU, CONSTANTIN.

Studiul biochimic al refrigerării și hidratării cărnii : teză de doctorat / ing. Constantin Banu. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1968.

244 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1968.

Conducător științific : Prof. dr. doc D. Moțoc.

IV 6096; 664.8/B27

 

BANU, IULIANA.

Studiul proprietăților de măciniș ale unor soiuri de secară din cultura mare : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Iuliana Banu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2004.

50 p. ; 21 cm.

II 36049; 664/B27

 

BANU, IULIANA.

Studiul proprietăților de măciniș ale unor soiuri de secară din cultura mare : teză de doctorat / Ing. Iuliana Banu ; conducător șt. prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2004.

218 f. ; 30 cm.

IV 7156; 664/B27

 

BARBU, VASILICA.

Metode biotehnologice de diversificare a produselor din gr� germinat : rezumatul tezei de doctorat / drd. biol. Vasilica Barbu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați, 2005.

52 p. : diagr., tab., sch. ; 21 cm.

II 37255; 664.6/B30

 

BARBU, VASILICA.

Metode biotehnologice de diversificare a produselor din gr� germinat: teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați, 2005.

254 f.: fig., sch., tab., diagr.; 30 cm.

IV 7411; 664.6/B30

 

BARNA, OCTAVIAN.

Studiu privind conservarea cerealelor la temperaturi scăzute : rezumatul tezei de doctorat / ing. Octavian Barna ; cond. șt. Prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

59 p.; 10 cm.

II 37566; 664.7/B28

 

BARNA, OCTAVIAN.

Studiu privind conservarea cerealelor la temperaturi scăzute: teză de doctorat / ing. Octavian Barna ; cond. șt. Prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

294 p.; 32 cm.

IV 7687; 664.7/B28

 

BĂLAN, IURIE.

Cercetări privind utilizarea ameliorărilor pentru făinurile de gr� slabe : teză de doctorat / ing. Iurie Bălan. - Galați, 1985.

183 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1985.

Conducător științific : Prof. dr. Leonte Mircea.

IV 6550; 664.6/.7/B19

 

BĂLAN, VALERIU.

Cercetări privind folosirea ultrasunetelor pentru limpezirea mustului și a berii : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Valeriu Bălan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

39 p. : fig., fotogr., tab. ; 21 cm.

II 36812; 663.4/B19

 

BĂLAN, VALERIU.

Cercetări privind folosirea ultrasunetelor pentru limpezirea mustului și a berii : teză de doctorat / doctorand ing. Valeriu Bălan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

204 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7446; 663.4/B19

 

BEGEA, MIHAELA.

Evoluția compușilor cu azot la fabricarea berii în condițiile folosirii unor soiuri de orz indigene: rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Begea. - Galați, 2005.

30 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 36719; 663.4/B40

 

BEGEA, MIHAELA.

Evoluția compușilor cu azot la fabricarea berii în condițiile folosirii unor soiuri de orz indigene: teză de doctorat / ing. Mihaela Begea. - Galați, 2005.

178 f. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7318; 663.4/B40

 

BEJAN, DOINA.

Valorificarea peștelui � concentrate și izolate alimentare pe cale enzimatică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Doina Bejan. - Galați : Universitatea din Galați, 1985.

30p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea din Galați.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Constantin Banu.

II 33791; 664.95/B41

 

BEJAN, DOINA.

Valorificarea peștelui � concentrate și izolate alimentare pe cale enzimatică : teză de doctorat / ing. Doina Bejan ; cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea din Galați, 1985.

183p. : fig., tab. ; 30 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea din Galați.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6825; 664.95/B41

 

BELC, NASTASIA.

Obținerea făinurilor speciale pe cale biotehnologică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nastasia Belc. - Galați, 2000.

39 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof. dr. ing Valentina Dan.

II 34460; 664.7/B42

 

BELC, NASTASIA.

Obținerea făinurilor speciale pe cale biotehnologică : teză de doctorat / ing. Nastasia Belc ; cond. șt. prof. dr. ing. Valentina Dan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

178 p. : fig., tab., diagr., fotografii color ; 30 cm.

IV 6600; 664.7/B42

 

BERECHET, GABRIELA.

Influența tehnologiilor neconvenționale asupra potențialului nutritiv al alimentelor ; prepararea la microunde : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriela Berechet ; cond. șt. prof.dr.ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

58 f. ; 12 cm.

II 37607; 664/B39

 

BERECHET, GABRIELA.

Influența tehnologiilor neconvenționale asupra potențialului nutritiv al alimentelor ; prepararea la microunde : teză de doctorat / ing. Gabriela Berechet ; cond. șt. prof.dr.ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

186 f. ; 32 cm.

IV 7726; 664/B39

 

BOERU-TEODOR, IOAN GHEORGHE.

Studii asupra extracției prin impulsuri a materiilor oleaginoase. Extracția semințelor de tomate : teză de doctorat / ing. Boeru-Teodor Ioan Gheorghe. - Galați : Universitatea din Galați, 1987.

178 p. : fig. + 9 anexe. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1987 .

Cond. șt. : prof. dr. ing. Brad Segal.

IV 6106; 664.3/B62

 

BORDEI, DESPINA.

Contribuții la studiul transformărilor amidonului la fermentarea aluatului : teză de doctorat / ing. Despina Bordei ; cond. șt. Simion Popescu. - Galați, 1978.

182 p. : tab., graf., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6761; 664.2/B69

 

BORHA, VIORICA.

Valorificarea fermentativă a sfeclei de zahăr : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorica Borha. - Galați : Universitatea din Galați, 1989.

27p. : diagr., tab. ; 22 cm.

II 33788; 663.5/B69

 

BORHA, VIORICA.

Valorificarea fermentativă a sfeclei de zahăr : teză de doctorat / ing. Viorica Borha. - Galați : Universitatea din Galați, 1989.

200, XIV p. : fig., tab. ; 30 cm .

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1989.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Brad Segal.

IV 6107; 663.5/B69

 

BRUDIU, MARIANA-LILIANA.

Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de stabilizare proteică a vinurilor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mariana-Liliana Brudiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003.

93 p. ; 20 cm.

II 35701; 663/B85

 

BRUDIU, MARIANA-LILIANA.

Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de stabilizare proteica a vinurilor : teză de doctorat / ing. Mariana-Liliana Brudiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2003.

233 p. ; 30 cm.

IV 7012; 663/B85

 

bulancea, mircea.

Studiul substanțelor azotoase din struguri și a evoluției lor � timpul preparării vinurilor și a unor tratamente enologice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mircea Bulancea. - Galați : Institutul Politehnic, 1973.

82p. : tab. ; 22 cm.

Cond. șt. : prof. dr. doc. Dumitru Moțoc.

II 33806; 663.2/B91

 

bulancea, mircea.

Studiul substanțelor azotoase din struguri și a evoluției lor � timpul preparării vinurilor și a unor tratamente enologice : teză de doctorat / ing. Mircea Bulancea. - Galați : Institutul Politehnic, 1972.

260 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1972.

Cond. șt. : prof. dr. doc. Dumitru Moțoc.

IV 6098; 663.2/B91

 

BURLUC, ROMULUS MARIAN.

Cercetări privind influența gradului de fisurare al amidonului din făina de gr� comun asupra proprietăților reologice ale aluatului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Burluc Romulus Marian ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

50 p. : tab., diagr., fig. ; 21 cm.

II 34759; 664.2/B94

 

BURLUC, ROMULUS MARIAN.

Cercetări privind influența gradului de fisurare al amidonului din făina de gr� comun asupra proprietăților reologice ale aluatului : teză de doctorat / ing. Burluc Romulus Marian ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

117 p. : tab., diagr., fig. ; 30 cm.

IV 6731; 664.2/B94

 

BUȚU, NICOLAE.

Cercetări privind "co-cristalizarea" zaharozei cu aditivi și ingrediente alimentare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Nicolae Buțu. - Galați, 1999.

73 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător stiințific : Prof. dr. ing. Banu Constantin.

II 34221; 664.1/B97

 

BUȚU, NICOLAE.

Cercetări privind "co-cristalizarea" zaharozei cu aditivi și ingrediente alimentare : teză de doctorat / ing. Nicolae Buțu; cond. șt. prof. dr. ing. Banu Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

253 p. : tab., graf., fig., diagr., fotografii color ; 30 cm.

IV 6542; 664.1/B97

 

CAO MIEN.

Influența tratamentului hidrotermic asupra unor proprietăți ale orezului : teză de doctorat / Cao Mien. - Galați : Universitatea din Galați, 1975.

100 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1975.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6125; 664.2/C19

 

CARAMAN, DANIELA.

Compuși biologic activi din alimente și efectele lor fiziologice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Caraman ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea Ingineria Alimentelor și Acvacultură, 2006.

38 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36937; 664.6/C22

 

CARAMAN, DANIELA.

Compuși biologic activi din alimente și efectele lor fiziologice : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Caraman ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea Ingineria Alimentelor și Acvacultură, 2006.

[4] f., 263 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7486; 664.6/C22

 

CHELBEA, CRISTINA ȘTEFANIA.

Studiul influenței regimului termic � procesele de precoacere - congelare asupra calității p�nii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cristina Ștefania Chelbea ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

60 p. ; 21 cm.

II 37750; 664.6/C40

 

CHELBEA, CRISTINA ȘTEFANIA.

Studiul influenței regimului termic � procesele de precoacere - congelare asupra calității p�nii : teză de doctorat / ing. Cristina Ștefania Chelbea ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

204 p., 24 p., [68] f. ; 30 cm.

IV 7870; 664.6/C40

 

CIOC�DEL, DUMITRU.

Influența tehnologiei asupra dinamicii principalilor compuși chimici ai vinurilor roșii pentru obținerea unei calități superioare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dumitru Cioc�del. - Galați, 1992.

46p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Mircea Leonte.

II 33767; 663.2/C51

 

CIOC�DEL, DUMITRU.

Influența tehnologiei asupra dinamicii principalilor compuși chimici ai vinurilor roșii pentru obținerea unei calități superioare : teză de doctorat / ing. Dumitru Cioc�del ; cond. șt. prof. dr. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1992.

214 p. : tab. ; 30 cm.

IV 6131; 663.2/C51

 

CIOROI, MARIA.

Studii privind produși ai reacției Maillard cu implicații � chimia alimentelor, obținuți � sistemul model glucoză-lisină : teză de doctorat / chimist Maria Cioroi ; cond. șt. prof. dr. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

IV, 176 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

IV 6413; 664/C53

 

COJOCARU, CONSTANTIN C.

Cercetări în vederea realizării unei fermentări continui la fabricarea spirtului din melasă : teză de doctorat / Constantin Cojocaru. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1963.

200 p. : tab + 28 planșe ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1963.

Conducător științific : Prof. dr. D. Moțoc.

IV 6120; 663.5/C61

 

CONSTANDACHE, MIHAELA.

Cercetări privind obținerea de produse de panificație cu proteine : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Constandache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

[42] f. : tab. ; 21 cm.

II 37609; 664.6/C66

 

CONSTANDACHE, MIHAELA.

Cercetări privind obținerea de produse de panificație cu proteine : teză de doctorat / ing. Mihaela Constandache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

336 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7732; 664.6/C66

 

COSTACHE, GEORGEL.

Studiul optimizării tehnologiilor de producere și �vechire a distilatelor din vin în vederea obținerii vinarsurilor de calitate, cu denumire de origine : teză de doctorat / ing. Georgel Costache; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

212 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6319; 663.5/C75

 

CREȚU, MIRCEA.

Modificări fizice, coloidale, chimice și biochimice � tehnologia fabricării produselor instant din cereale : teză de doctorat / Mircea Crețu. - Galați : Universitatea din Galați, 1978.

167 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1978.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6169; 664.6/C85

 

CROITOR, VALERIA NICOLETA.

Cercetări privind obținerea coloranților antocianici din tescovina de struguri : rezumatul tezei de doctorat / ing. Valeria Nicoleta Croitor. - Galați, 1991.

25p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1991.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Segal Brad.

II 33773; 663.2/C90

 

CROITOR, VALERIA NICOLETA.

Cercetări privind obținerea coloranților antocianici din tescovina de struguri : teză de doctorat / ing. Valeria Nicoleta Croitor ; cond. șt. prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1991.

214 p. : fig.; 30 cm.

IV 6132; 663.2/C90

 

CROITORU, CONSTANTIN.

Cercetări privind optimizarea procedeelor de dezacidifiere a musturilor și vinurilor în vederea înbunătățirii calității acestora : rezumatul tezei de doctorat / ing. Constantin Croitoru. - Galați, 1998.

57p. : diagr., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. ing. Mircea Bulancea.

II 33771; 663.2/C90

 

CROITORU, CONSTANTIN.

Cercetări privind optimizarea procedeelor de dezacidifiere a musturilor și vinurilor în vederea înbunătățirii calității acestora : teză de doctorat / ing. Constantin Croitoru; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

316 p. multigr. : fig., tab.; 30 cm.

IV 6318; 663.2/C90

 

CULACHE, DOMNICA.

Evoluția azotului vătămător la purificarea zemurilor de difuzie la fabricarea zahărului : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1974.

222 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1974.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6124; 664.1/C94

 

DAMIAN, VALERIU.

Cercetări privind utilizarea azotului lichid � procesul de congelare rapidă a produselor din carne : teză de doctorat / ing. Valeriu Damian. - Galați, 1995.

154 p. : fig., tab . ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6151; 664.93/D13

 

DAN, VALENTINA.

Cercetări privind utilizarea preparatelor enzimatice la înbunătățirea calității malțului și fabricării berii : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1973.

271 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1973.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6142; 663.4/D14

 

DANCIU, IOAN.

Proprietăți tehnologice ale soiurilor de gr� comun extinse � cultură mare � sudul Moldovei în vederea valorificării lor superioare : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

212 p. : fig., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1986.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Brad Segal.

IV 6146; 664.6/.7/D15

 

DUMITRU, MIHAELA ELISABETA.

Implicațiile biotehnologice ale utilizării culturilor selecționate de drojdii � vinificație : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Elisabeta Mihaela Dumitru. - Galați, 1999.

43 p. : graf., tab., diagr., sch. ; 31 cm.

Teză de doctorat : Universitatea „Dunărea de Jos“.

Conducător stiințific : Prof. dr. ing. Valentina Dan.

II 34242; 663.12/D93

 

DUMITRU, MIHAELA ELISABETA.

Implicațiile biotehnologice ale utilizării culturilor selecționate de drojdii � vinificație : teză de doctorat / Ing. Mihaela Elisabeta Dumitru ; cond. șt. prof. dr. ing. Valentina Dan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

149 p. : graf., tab., diagr., sch. ; 31 cm.

IV 6565; 663.12/D93

 

DUȚĂ, DENISA EGLANTINA.

Cercetări privind eliberarea substanțelor de aromă din diferite matrice: rezumatul tezei de doctorat / coord. șt. Prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2005.

49 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36409; 664/D97

 

DUȚĂ, DENISA EGLANTINA.

Cercetări privind eliberarea substanțelor de aromă din diferite matrice: teză de doctorat / coord. șt. Prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2005.

261 f. : tab., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 7265; 664/D97

 

DUȚESCU, FLORIN.

Modificări survenite la păstrarea unor produse făinoase cu un conținut mare de grăsimi : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1979.

175 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1979.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6143; 664.6/D97

 

EL GADDAWY, MOHAMED AL ANWAR HASSAN HUSSIEN.

Caracterizarea microflorei cărnii refrigerate și depozitate : teză de doctorat / Mohamed al Anwar Hassan Hussien el Geddawy. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

185 p. : fig., tab. ; 27 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1984.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6092; 664/E35

 

ELISEI, ALINA MIHAELA.

Studiul influenței unor compuși fenolici naturali cu proprietăți antiradicalice asupra dinamicii reacției Maillard : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. Mircea Leonte. - Galați, 2004.

53 p. : diagr., graf. ; 21 cm.

II 36407; 663.2/E41

 

ELISEI, ALINA MIHAELA.

Studiul influenței unor compuși fenolici naturali cu proprietăți antiradicalice asupra dinamicii reacției Maillard : teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. Mircea Leonte. - Galați, 2004.

V, 178 p. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7267; 663.2/E41

 

FETECĂU, GRIGORE.

Contribuții la modelarea și optimizarea automată a proceselor termice și microbiologice cu aplicații � industria alimentară : teză de doctorat / ing. Fetecău I. Grigore ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1992.

246 p. : fig., diagr., sch., fotografii ; 30 cm.

IV 6162; 66.01/F44

 

FLOREA, TRAIAN.

Utilizarea unor polielectroliți sintetici � procese de sedimentare : teză de doctorat / Florea D. Traian. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

191 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1984.

Conducător științific : Prof. dr. Leonte Mircea.

IV 6159; 664/F67

 

GEORGESCU, LUMINIȚA ANCA.

Fibrele alimentare. Studii biochimice și tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Luminița Anca Georgescu. - Galați, 1999.

81 p. : fig., graf., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Rodica Segal.

II 34467; 664/G32

 

GEORGESCU, LUMINIȚA ANCA.

Fibrele alimentare. Studii biochimice și tehnologice : teză de doctorat / ing. Luminița Anca Georgescu; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

204 p. : fig., tab., graf., diagr., fotografii color + 54 p. anexe ; 31 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Rodica Segal.

IV 6607; 664/G32

 

G�IN, LILIANA.

Studii cinetice privind comportamentul catalitic și stabilitatea lipazei în sisteme alimentare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Liliana G�in ; cond. șt. prof.dr.ing. Traian Hopulete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2007.

47 p. ; 20 cm.

II 37567; 664/G56

 

G�IN, LILIANA.

Studii cinetice privind comportamentul catalitic și stabilitatea lipazei în sisteme alimentare : teză de doctorat / ing. Liliana G�in ; cond. șt. prof.dr.ing. Traian Hopulete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2007.

182 p. ; 32 cm.

IV 7686; 664/G56

 

HERȘCOVICI, BORIS.

Cercetări privind utilizarea derivatelor proteice din lupin � nutriția umană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Boris Herșcovici ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2005.

46 f. : tab., fotogr. ; 21 cm.

II 37037; 664.3/H55

 

HERȘCOVICI, BORIS.

Cercetări privind utilizarea derivatelor proteice din lupin � nutriția umană : teză de doctorat / ing. Boris Herșcovici ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2005.

201 f. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7367; 664.3/H55

 

ILIESCU, GHEORGHE.

Obținerea unor �locuitori ai untului de cacao : teză de doctorat / ing. Gheorghe Iliescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

239 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea din Galați, 1976.

Conducător științific : Prof. dr. Mircea Leonte.

IV 6172; 663.9/I-44

 

ILINCANU, LEONARD.

Analiza comparativă a modificărilor de textură și microstructură ce apar � țesuturile vegetale � decursul tratamentelor termice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Leonard Ilincanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

47 p. : tab., fig., diagr. ; 21 cm.

II 34910; 664/I-45

 

ILINCANU, LEONARD.

Analiza comparativă a modificărilor de textură și microstructură ce apar � țesuturile vegetale � decursul tratamentelor termice : teză de doctorat / ing. Leonard Ilincanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

151 p. : tab., fig., diagr. ; 30 cm.

IV 6766; 664/I-45

 

IOANCEA, LUCIAN.

Studii privind înbunătățirea tehnologiilor și instalațiilor pentru obținerea malțurilor speciale : teză de doctorat / ing. Lucian Ioancea ; cond. șt. prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : Universitatea din Galați, 1991.

204 p. : fig. ; 30 cm.

IV 6182; 663.4/I61

 

IORDĂCHESCU, GABRIELA.

Studii privind utilizarea unor antioxidanți naturali în industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iordăchescu Gabriela. - Galați, 2000.

42 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Bulancea Mircea.

II 34578; 664/I-70

 

IORDĂCHESCU, GABRIELA.

Studii privind utilizarea unor antioxidanți naturali în industria alimentară: teză de doctorat / ing. Iordăchescu Gabriela ; cond. șt. prof. dr. ing. Bulancea Mircea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

180 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6671; 664/I-70

 

KRAMER, CRISTINA.

Contribuții la studiul valorificării superioare a drojdiei de vin : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1980.

196 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6177; 663.1/K81

 

KRONL�, JUKKA.

Immobilized yeast in continuous fermentation of beer : dissertation / Jukka Kronl�. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1994.

158 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 167).

Teză de doctorat : Helsinki University of Technology.

ISBN 951-38-4250-9

III 14966; 663.48/K84

 

LAURO, MARIANNA.

Alfa-Amylolysis of barley starch / Marianna Lauro. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2001.

85 p. ; 25 cm - (VTT Publications ; 433).

ISBN 951-38-5844-8

III 16300; 664.2/L28

 

LE THANH HOA.

Păstrarea porumbului boabe cu condiții normale și prin metode de uscare : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1972.

174 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic.

Conducător științific : Prof. dr. Popescu Simion.

IV 6197; 664.7/L36

 

LEONTE, MIHAI.

Aditivi polifenolici și tensioactivi utilizați în industria de panificație : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

3, 197, XVII p. : diagr., tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1986.

Conducător științific : Prof. dr. Mircea Leonte.

IV 6192; 664.6/.7/L48

 

LEPĂDATU, GH.

Obținerea vinurilor cu conținut redus de anhidridă sulfuroasă : lucrare pentru obținerea titlului de doctor � chimie cu aplicații în industria alimentară / Gh. Lepădatu. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

196 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic.

Conducător științific : Prof. dr. Mircea Leonte.

IV 6190; 663.2/L50

 

LUNGU, CORNELIA.

Cercetări privind obținerea făinurilor pentru alimentația copiilor prin prelucrare biotehnologică : teză de doctorat / ing. Cornelia Lungu; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

4, 176 p. : graf., tab., fig. ; 30 cm.

IV 6410; 664.641/L92

 

MAHER, ISSA KHALIL.

Valorificarea superioară a peștelui pentru obținerea hidrolizatelor și tocăturilor din carne de pește : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1982.

186 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1982.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6211; 664.8/M15

 

MIRONESCU, VIONELA.

Utilizarea polielectroliților în industria zahărului : teză de doctorat / ing. Vionela Mironescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1981.

182 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1981.

Conducător științific : prof. dr. ing. Leonte Mircea.

IV 6208; 664.1/M78

 

MODORAN, DOREL-LAURENȚIU.

Studiul vinurilor din podgoria Lochinta-Bistrița : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1980.

187 p. : tab., graf., hărți ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1980.

Conducător științific : Prof. dr. Mircea Leonte.

IV 6206; 663.2/M84

 

MOHAMED, ELAMIN ELHASSAN.

Purificarea melasei din trestie de zahăr cu schimbători de ioni : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1981.

200 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1981.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Segal Brad.

IV 6210; 664.1/M85

 

MOLDOVEANU, GHEORGHE.

O nouă metodă pentru determinarea �sușirilor reologice ale aluatului de paste făinoase și a calității gr�lui respectiv : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1974.

155 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1974.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6200; 664.65/M87

 

MORARU, CARMEN IONELA.

Cercetări privind optimizarea proceselor de microfiltrare și ultrafiltrare cu aplicații în industria alimentară : teză de doctorat / ing. Carmen Ionela Moraru ; cond. șt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

XI, 222 p. : fig., graf., tab., il. ; 30 cm.

IV 6379; 663.4/M89

 

MORARU, CONSTANTIN.

Influența tratamentului hidrotermic asupra măcinării porumbului-boabe : teză de doctorat. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1973.

283 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Institutul Politehnic, 1973 .

Conducător științific : Prof. dr. ing. Popescu Simion.

IV 6198; 664.7/M89

 

MOȚOC, LIDIA.

Noi criterii de selectare a făinurilor de gr� pentru biscuiți : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1976.

202 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1976.

Conducător științific : Prof. dr. Simion Popescu.

IV 6203; 664.6/M92

 

MOUNIR, HANNA ESKANDAR.

Studiu privind stabilirea unui regim optim de rafinare alcalină continuă a uleiului de floarea soarelui : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1980.

178 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1980.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6205; 664.3/M92

 

MUREȘAN, CLAUDIA.

Contribuții la optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor roșii din soiul Burgund Mare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Claudia Mureșan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

46 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36939; 663.2/M96

 

MUREȘAN, CLAUDIA.

Contribuții la optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor roșii din soiul Burgund Mare : teză de doctorat / ing. Claudia Mureșan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

193 f. : fig., sch., diagr., tab., [3] f. ; 30 cm.

IV 7482; 663.2/M96

 

NEDERIȚĂ, VICTOR.

Studii privind înbunătățirea operațiilor și a instalațiilor din industria alimentară prin utilizarea impulsurilor ultrascurte de lumină de intensitate înaltă : teză de doctorat / ing Victor Nederiță ; cond. șt. prof. dr. ing. Vasile J�#351;canu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

135 f. dactilo. : fig., tab. ; 29 cm.

IV 6233; 664/N35

 

NEGUȚ, ELENA LUCICA.

Studiul caracteristicilor soiurilor cultivate � țara noastră destinate fabricării berii : teză de doctorat / Elena Lucica Neguț. - Galați : Universitatea din Galați, 1981.

189 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea, 1981.

Conducător științific: Prof. dr. Brad Segal.

IV 6226; 663.4/N43

 

NGUYEN, CHIN.

Studiul pierderilor de zahăr la evaporarea folosind soluții de zaharoză și zahăr invertit: teză de doctorat / Chin Nguyen. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1972.

128 p. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Institutul Politehnic, 1972.

Conducător științific: Prof. dr. Popescu Simion.

IV 6225; 664.1/N56

 

NICOLAU, ANCA-IOANA.

Biotehnologii de obținere a unor preparate amilolitice microbiene pentru industria panificației : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 1998.

55 p. : diagr., tab., sch. ; 21 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator stiintific: Prof.univ.dr.ing. Valentina Dan.

II 34004; 664.6/N63

 

NICOLAU, ANCA-IOANA.

Biotehnologii de obținere a unor preparate amilolitice microbiene pentru industria panificației : teză de doctorat / ing. Anca Ioana Nicolau; cond. șt. prof. dr. ing. Valentina Dan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

166 p. : graf., tab., fig., fotografii alb-negru ; 30 cm.

IV 6463; 664.6/N63

 

NOVEȚCHI, IULIAN.

Contribuții privind optimizarea filtrării în industria de băuturi : teză de doctorat / ing. Novetschi Iulian; cond. șt. prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1992.

200 p. : tab., fig., diagr. ; 30 cm.

IV 6231; 663/N90

 

ODAH, FRIKHER AL DELAMI.

Cercetări privind obținerea de sortimente de conserve pentru copii : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1980.

181 p. + 59 tab. + 38 fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea, 1980.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Constantin Banu.

IV 6238; 663.8/.9/O-21

 

ORĂNESCU, ELENA.

Acțiunea complexantă a acizilor organici din produse alimentare asupra metalelor grele : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Orănescu ; conducător științific prof. dr. ing. Brad Segal. - Galați : Universitatea din Galați, 1978.

31 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 33674; 664/O-70

 

ORĂNESCU, ELENA.

Acțiunea complexantă a acizilor organici din produse alimentare asupra metalelor grele : teză de doctorat / ing. Elena Orănescu ; conducător științific: prof.dr.ing. Segal Brad. - Galați : Universitatea din Galați, 1978.

221 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6237; 664/O-70

 

POP, CRISTINA-GABRIELA.

Cercetări privind înbunătățirea potențialului invertazic al drojdiilor de panificație și bere : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Cristina-Gabriela Pop ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2004.

56 p. ; 21 cm.

II 36052; 663/P78

 

POP, CRISTINA-GABRIELA.

Cercetări privind înbunătățirea potențialului invertazic al drojdiilor de panificație și bere : teză de doctorat / Ing. Cristina - Gabriela Pop ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2004.

140 f. ; 30 cm.

IV 7159; 663/P78

 

POSTOLACHE, ELENA.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei de obținere a vinurilor roșii � podgoria "Dealurile Bujorului" : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Elena Postolache ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

26 p. : tab., graf., diagr. ; 21 cm.

II 35070; 663.2/P87

 

POSTOLACHE, ELENA.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei de obținere a vinurilor roșii � podgoria "Dealurile Bujorului" : teză de doctorat / Ing. Elena Postolache ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

180 p. : tab., graf., diagr. ; 30 cm.

IV 6841; 663.2/P87

 

RADU, DANA GINA.

Procedee de creștere a duratei de conservare a calităților biotehnologice ale drojdiilor : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați, 2005.

43 f. : diagr., tab. ; 29,5 cm.

IV 7374; 663.1/R17

 

RADU, DANA GINA.

Procedee de creștere a duratei de conservare a calităților biotehnologice ale drojdiilor : teză de doctorat / cond. șt. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați, 2005.

166 f. : diagr., tab., fotogr. ; 29,5 cm.

IV 7373; 663.1/R17

 

R�EANU, GABRIELA.

Caracterizarea biochimică și studiul cinetic al inactivării la temperatură și/sau la presiune înaltă a polifenoloxidazei din struguri albi : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați, 2005.

56 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36726; 663.2/R25

 

R�EANU, GABRIELA.

Caracterizarea biochimică și studiul cinetic al inactivării la temperatură și/sau la presiune înaltă a polifenoloxidazei din struguri albi : teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați, 2005.

220 f.+ 10 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7326; 663.2/R25

 

ROTAR, RODICA.

Cercetări privind înbunătățirea �sușirilor biotehnologice ale cuturii de drojdie � tehnologia berii : rezumatul tezei de doctorat / drd. Rodica Rotar ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

44 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36938; 663.4/R82

 

ROTAR, RODICA.

Cercetări privind înbunătățirea �sușirilor biotehnologice ale cuturii de drojdie � tehnologia berii : teză de doctorat / drd. Rodica Rotar ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

197 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7483; 663.4/R82

 

SAHLEANU, VIOREL.

Influența regimului de pasteurizare asupra calității semiconservelor de carne : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1986.

IV 6277; 664.9/S15

 

SALEM, SAMIR A.

Utilizarea unor proteine din semițe oleginoase pentru obținerea unor produse simulate : teză de doctorat. - Galați, 1984.

IV 6276; 664.3/S16

 

SĂNDULESCU, CORNELIA.

Contribuții la caracterizare fizico-chimică a unor proteine vegetale de interes alimentar : teză de doctorat. - Galați, 1976.

IV 6417; 664/S20

 

SIMAC, VIOREL.

Cercetări privind obținerea produselor de panificație înbogățite � fibre : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel Simac ; cond. șt. Prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2005.

90 p. : diagr., sch., fotogr. ; 21 cm.

II 37253; 664.6/S56

 

SIMAC, VIOREL.

Cercetări privind obținerea produselor de panificație înbogățite � fibre : teză de doctorat / ing. Viorel Simac ; cond. șt. Prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2005.

269 p. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7409; 664.6/S56

 

SION, IULIANA.

Enzimele din malț și implicațiile tehnologice asupra calității mustului de bere : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Iuliana Sion. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

75 p. : tab., graf. ; 21 cm.

II 35530; 663.4/S60

 

STOICA, ALEXANDRU.

Folosirea aditivilor biochimici pentru înbunătățirea calității p�nii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alexandru Stoica ; cond șt. prof. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

52 p. ; 10 cm.

II 37568; 664.6/S75

 

STOICA, ALEXANDRU.

Folosirea aditivilor biochimici pentru înbunătățirea calității p�nii : teză de doctorat / ing. Alexandru Stoica ; cond șt. prof. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

215 p. ; 32 cm.

IV 7685; 664.6/S75

 

STOICA, VALERIU.

Cercetări asupra mecanismelor de legare a apei � tutunul fermentat : teză de doctorat / ing. Valeriu Stoica. - Galați : Universitatea din Galați, 1979.

178 p. + 164 anexe. ; 30 cm.

IV 6270; 663.9/S88

 

STOICESCU, GABRIELA ANTONETA.

Cercetări privind formarea alcoolilor superiori � principalele procese fermentative : teză de doctorat / ing. Gabriela Antoneta Stoicescu. - Galați : Universitatea din Galați, 1984.

195 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 6273; 663/S88

 

TĂTARU, VASILE.

Cercetări asupra uniformității procesului de preparare a aluatului pentru p�ne : teză de doctorat / ing. Vasile Tătaru. - Galați : Institutul Politehnic, 1969.

150 p. ; 30 cm.

IV 6288; 664.6/T26

 

TEODORESCU, FOTINI.

Procedee moderne pentru accelerarea maturizarii făinurilor de gr� : teză de doctorat / Fotini Teodorescu ; cond. șt. prof. dr. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

190, 2 p. : graf., tab., fig., diagr. ; 30 cm.

IV 6433; 664.6/T38

 

TEODORESCU, ȘTEFAN.

Studiul modificării compoziției chimice a vinului sub acțiunea tratamentelor ce urmăresc stabilizarea și limpezirea lui : teză de doctorat / ing. Ștefan Teodorescu. - Galați : Institutul Politehnic, 1970.

186 p. ; 30 cm.

IV 6289; 663.2/T38

 

TIȚA, OVIDIU.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei de obținere a vinurilor spumante: teză de doctorat / ing. Ovidiu Tița ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

158, 7 p. : fig., graf.; 30 cm .

IV 6656; 663.2/T65

 

TOMA, MARIA.

Studii privind optimizarea activității fiziologice a drojdiei � panificație : teză de doctorat / Ing. Maria Toma. - Galați, 1999.

169 p. : tab., fig., diagr., sch., graf. ; 31 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător știintific : Prof. dr. ing. Valentina Dan.

IV 6562; 663.12/T71

 

TURTOI, MARIA.

Contribuții privind tratamentul biologic al efluenților din industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / ing. Maria Turtoi ; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

37 p. : tab., graf., sch., diagr. ; 21 cm.

II 34907; 664/T94

 

TURTOI, MARIA.

Contribuții privind tratamentul biologic al efluenților din industria alimentară : teză de doctorat / ing. Maria Turtoi ; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

197 p. : tab., graf., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 6768; 664/T94

 

URSU, ELISAVETA.

Cercetări privind acțiunea antioxidantă a unor preparate carotenoidice naturale : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Elisaveta Ursu. - Galați, 1999.

46 p. : fig., tab., graf. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Rodica Segal.

II 34219; 664/U85

 

URSU, ELISAVETA.

Cercetări privind acțiunea antioxidantă a unor preparate carotenoidice naturale : teză de doctorat / Ing. Elisaveta Ursu; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

174. p. : fig., tab., diagr. : 30 cm.

IV 6544; 664/U85

 

VAIDA, VASILE.

Cercetări privind influența granulozității făinii de gr� asupra proprietăților tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vaida Vasile. - Galați, 1999.

28 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Constantin Moraru.

II 34217; 664.7/V13

 

VAIDA, VASILE.

Cercetări privind influența granulozitații făinii de gr� asupra proprietăților tehnologice : teză de doctorat / ing. Vaida Vasile. - Galați, 1999.

135 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific : Prof.dr.ing. Constantin Moraru.

IV 6546; 664.7/V13

 

VIZIREANU, CAMELIA.

Influența ultrasunetelor asupra substraturilor biologice : teză de doctorat / ing. Camelia Vizireanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

141 p.; 30 cm.

IV 6414; 664.9/V72

 

VOICULESCU, LAVINIA.

Biotehnologii de obținere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă, tonică și fortifiantă ridicată : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Lavinia Voiculescu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

69 p. : tab., diagr., graf. ; 21 cm.

II 35069; 664/V83

 

VOICULESCU, LAVINIA.

Biotehnologii de obținere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă, tonică și fortifiantă ridicată : teză de doctorat / Ing. Lavinia Voiculescu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

231p. : tab., diagr., graf., fotografii color ; 30 cm.

IV 6840; 664/V83

 

YASSINE, MOUFID.

Valorificarea pe cale biotehnologică a deșeurilor rezultate la obținerea sucurilor din citrice : rezumat teză de doctorat / Moufid Yassine. - Galați, 1999.

44 p. : fig., tab., graf., diagr. ;21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Valentina Dan.

II 34043; 663.8/Y31

 

YASSINE, MOUFID.

Valorificarea pe cale biotehnologică a deșeurilor rezultate la obținerea sucurilor din citrice : teză de doctorat / Moufid Yassine ; cond. șt. prof. dr. ing. Valentina Dan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1999.

166 p. :tab., fig., diagr. ; 30 cm.

IV 6492; 663.8/Y31

 

ZAHARIA, TRAIAN.

Cercetări privind influența pe care o are maturizarea gr�lui și făinii asupra produselor de panificație : teză de doctorat / ing. Traian Zaharia. - Galați : Institutul Politehnic din Galați, 1968.

226 p. ; 30 cm.

IV 6303; 664/Z18

 

ZGHEREA, GHEORGHE.

Cercetări prin H.P.L.C. privind dinamica unor compuși carbonilici din produse alimentare obținute la prelucrarea cerealelor : teză de doctorat / Gheorghe Zgherea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

104 p. ; 30 cm.

IV 6322; 664.7/Z59

TOP

669 Metalurgie

 

BALINT, SIMION IOAN.

Cercetări privind procesele fizico-chimice care au loc la obținerea aglomeratelor feroase : rezumatul tezei de doctorat / ing. Balint Simion Ioan. - Galați, 2000.

47 p. : fig., graf., diagr. ; 21 cm.

Rezumatul tezei de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. dr. docent ing. Florea Oprea.

II 34565; 669.16/B19

 

BALINT, SIMION IOAN.

Cercetări privind procesele fizico-chimice care au loc la obținerea aglomeratelor feroase: teză de doctorat / ing. Balint Simion Ioan; cond. șt. Prof.dr.doc.ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

173 p. : fig., tab., graf., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: prof. dr. docent ing. Florea Oprea.

IV 6665; 669.16/B19

 

BRATU, FELICIA.

Cercetări privind proprietățile superficiale și comportareala coroziune a aliajelor cu bază de aluminiu : teză de doctorat / S.l. ing. Felicia Bratu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Oprea Florea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

204 f. ; 30 cm.

IV 7120; 669.7/B80

 

BRĂILOIU, MIRCEA.

Cercetări privind producerea atmosferelor de protecție � spațiul de lucru al cuptorului și utilizarea acestora la tratamentele termice primare ale produselor siderurgice : rezumatul tezei de doctorat / cond șt. Prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați, 2004.

41 p. ; 30 cm.

II 36237; 669.02/B77

 

BRĂILOIU, MIRCEA.

Cercetări privind producerea atmosferelor de protecție � spațiul de lucru al cuptorului și utilizarea acestora la tratamentele termice primare ale produselor siderurgice: teză de doctorat / cond șt. Prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați, 2004.

191 f. : fotogr., sch., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2004.

Conducător științific: Prof. dr. docent ing. Florea Oprea.

IV 7201; 669.02/B77

 

BRUHN, JORN.

Aluminothermisch Hergestellte Low-Cost-Verbundwerkstoffe fur Schneid- und Verschleissanwendungen : [dissertation] / Dipl.-Ing. Jorn Bruhn. - Dusseldorf : VDI Verlag, 2001.

X, 162 p. ; 21 cm - (Fortschritt - Berichte VDI) (VDI. Reihe 5 : Grund- und Werkstoffe/Kunststoffe ; 617).

ISBN 3-18-361705-6

II 35946; 669.7/B85

 

CĂNĂNĂU, NICOLAE.

Cercetări privind prelucrabilitatea prin deformare plastică a unor bronzuri speciale cu aluminiu : teză de doctorat / ing. Nicolae M. Cănănău. - Galați : Universitatea din Galați, 1990.

161 p. : graf., tab., fig., fotografii alb-negru + 61 p. anexe. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1990.

Conducător științific : Prof. dr. doc. ing. Florea Oprea.

IV 6130; 669.35/C18

 

CHIRIAC, ALEXANDRU.

Cercetări privind procesele fizico-chimice care au loc la microalierea aliajelor speciale cu bază de aluminiu pentru construcția de mașini : rezumatul tezei de doctorat / ing.Alexandru Chiriac. - Galați, 1998.

57p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea.

II 33764; 669.715/C43

 

CHIRIAC, ALEXANDRU.

Cercetări privind procesele fizico-chimice care au loc la microalierea aliajelor speciale cu bază de aluminiu pentru construcția de mașini : teză de doctorat / ing.Alexandru Chiriac. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

183 p. : tab., diagr., graf., fotografii alb-negru și color ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Cond. șt. : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea.

IV 6139; 669.715/C43

 

CIOCAN, ANIȘOARA.

Cercetări privind noi materiale cu conținut de elemente active (Ca, Mg, Ba, Al) destinate rafinării aliajelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anișoara Ciocan. - Galați, 1994.

38p. : fig., tab. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1994 .

Cond. șt. : prof. dr. ing. Florea Oprea.

II 33759; 669/C51

 

CIOCAN, ANIȘOARA.

Cercetări privind noi materiale cu conținut de elemente active (Ca, Mg, Ba, Al) destinate rafinării aliajelor : teză de doctorat / ing. Anișoara Ciocan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1994.

138 p. : il., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1994 .

Cond. șt. : prof. dr. ing. Florea Oprea.

IV 6222; 669/C51

 

CIUREA, AUREL.

Cercetări privind deformarea plastică a fontelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Aurel Ciurea ; conducător științific prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

59 p. ; 21 cm.

II 35697; 669/C55

 

CIUREA, AUREL.

Cercetări privind deformarea plastică a fontelor : teză de doctorat / ing. Aurel Ciurea ; conducător științific prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

153 p. ; 30 cm.

IV 7006; 669/C55

 

CONSTANTINESCU, CLARA.

Cercetări cu privire la influența modificării oțelurilor asupra macrostructurii lingourilor și semifabricatelor deformate plastic : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Clara Constantinescu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

46 p. ; 21 cm.

II 37747; 669.1/C66

 

CONSTANTINESCU, CLARA.

Cercetări cu privire la influența modificării oțelurilor asupra macrostructurii lingourilor și semifabricatelor deformate plastic : teză de doctorat / drd. ing. Clara Constantinescu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

118 f. ; 30 cm.

IV 7868; 669.1/C66

 

COSTĂCHEL, CRISTIAN.

Cercetări privind microalierea materialelor metalice destinate fabricării tablelor groase utilizate la realizarea conductelor de mare diametru : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Cristian Costăchel ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, [2006].

59 f. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36810; 669.1/C75

 

COSTĂCHEL, CRISTIAN.

Cercetări privind microalierea materialelor metalice destinate fabricării tablelor groase utilizate la realizarea conductelor de mare diametru : teză de doctorat / ing. Cristian Costăchel ; cond. șt. prof. univ. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2006.

244 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7445; 669.1/C75

 

CRĂCIUN NICA, MIHAI.

Contribuții la studiul teoretic și experimental al prelucrării oțelurilor slab aliate prin procedeul electrochimic în regim hidrodinamic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihai Crăciun Nica ; cond. șt. prof. em. dr. doc. Gheorghe Savii. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1978.

28 p. : fig. , tab. ; 24 cm.

III 14582; 669.1/C81

 

DATTA, PRADYOT.

Structural Studies of Strontium and Magnesium Doped LaGaO�and Synthesis and Characterization of Novel Cermet Electrodes for Solid Oxide Fuel Cell : [dissertation] / Pradyot Datta ; haptberichter prof. dr. Fritz Aldinger. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2005.

xxiii, 178 p. : diagr., fotogr., tab. ; 21 cm.

II 36828; 669/D20

 

DIMA, OVIDIU.

Cercetări privind comportarea la coroziune a unor oțeluri inoxidabile și a �binărilor sudate � medii industriale agresive : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ovidiu Dima ; cond.șt. prof.dr. ch. Olga Mitoșeriu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

46 p. ; 21 cm.

II 37564; 669/D42

 

DIMA, OVIDIU.

Cercetări privind comportarea la coroziune a unor oțeluri inoxidabile și a �binărilor sudate � medii industriale agresive : teză de doctorat / ing. Ovidiu Dima ; cond.șt. prof.dr. ch. Olga Mitoșeriu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

183 p. ; 32 cm.

IV 7689; 66/D42

 

DOBROVICI, SORIN.

Cercetări privind tehnologia de carbonitrurare � strat fluidizat aplicată oțelurilor: rezumatul tezei de doctorat / ing. Sorin Dobrovici. - Galați, 2000.

45 p. : tab., graf. ; 21 cm.

II 34563; 669/D60

 

DOBROVICI, SORIN.

Cercetări privind tehnologia de carbonitrurare � strat fluidizat aplicată oțelurilor: teză de doctorat / ing. Sorin Dobrovici. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

173 p. : fig., tab., graf., diagr. + 17 f. anexe ; 30 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

IV 6658; 669/D60

 

DONIGA, ANA.

Cercetări privind oțelurile silicioase pentru transformatoare : teză de doctorat / ing. Ana Doniga. - Galați, 1998.

180 f. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Traian Dumitrescu.

IV 6311; 669.15/D67

 

DRAȘOVEAN, ROMANA MARIA.

Studii și cercetări privind obținerea și corelația structură- proprietăți la straturile subțiri pe bază de oxid de cobalt obținute prin metoda sol-gel : rezumat / Romana Maria Drașovean ; cond. șt. prof. dr. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

52 p.; 8 cm.

II 37361; 669.1/D72

 

DRAȘOVEAN, ROMANA MARIA.

Studii și cercetări privind obținerea și corelația structură- proprietăți la straturile subțiri pe bază de oxid de cobalt obținute prin metoda sol-gel : teză de doctorat / Romana Maria Drașovean ; cond. șt. prof. dr. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

162 p.; 33 cm.

IV 7489; 669.1/D72

 

DULUCHEANU, CONSTANTIN.

Contribuții privind proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale oțelurilor bifazice ferito-martensitice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Constantin Dulucheanu. - Galați, 1998.

56 p.: fig., tab., diagr. ; 21cm .

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Elena Drugescu.

II 34002; 669.15/D88

 

DULUCHEANU, CONSTANTIN.

Contribuții privind proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale oțelurilor bifazice ferito-martensitice : teză de doctorat / ing. Constantin Dulucheanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

192 p. : fig., tab., graf., diagr. ; 30cm .

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. ing. Elena Drugescu.

IV 6461; 669.15/D88

 

DUMITRIU, CRISTIAN ȘTEFAN.

Studii și cercetări privind coroziunea materialelor metalice destinate construcțiilor navale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristian Ștefan Dumitriu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

29 p. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

II 37434; 669/D92

 

DUMITRIU, CRISTIAN ȘTEFAN.

Studii și cercetări privind coroziunea materialelor metalice destinate construcțiilor navale : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Ștefan Dumitriu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

152 p. : fotogr., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7524; 669/D92

 

DZWONCZYK, JOANNA.

Influence of different extrusion methods on microstructure and mechanical properties of AZ31 alloy : dissertation / Joanna Dzwonczyk ; cond. șt. Prof. dr. ing. Karl Ulrich Kainer, Joachim Albrecht, Jacek Kaczmar, Karl Schulte. - Hamburg, 2004.

VIII, 214 p. : fotogr., tab., diagr. ; 29,5 cm.

IV 7393; 669.72/D99

 

FLOREA, GHEORGHE.

Cercetări privind elaborarea unor aliaje neferoase (cu bază de aluminiu aliate cu nichel și fier) pentru energetica nucleară : teză de doctorat / ing. Gheorghe Florea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

180 f. multigr. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific : prof. dr. ing. Florea Oprea.

IV 6321; 669.24/F67

 

GURĂU, GHEORGHE.

Cercetări privind influența compoziției chimice și a proceselor termomecanice asupra structurii și proprietăților de plasticitate ale unor bronzuri cu aluminiu : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Gheorghe Gurău; cond șt. Prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

48 p. : fig., tab., graf., diagr. ; 21 cm.

II 35068; 669.715/G96

 

GURĂU, GHEORGHE.

Cercetări privind influența compoziției chimice și a proceselor termomecanice asupra structurii și proprietăților de plasticitate ale unor bronzuri cu aluminiu : teză de doctorat / Ing. Gheorghe Gurău; cond șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

142 p. : fig., tab., graf., diagr., fotografii color ; 30 cm.

IV 6839; 669.715/G96

 

ITICESCU, CĂTĂLINA.

Acoperiri compozite � matrice de cupru obținute pe cale chimică și electrochimică : rezumatul tezei de doctorat / Cătălina Iticescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2004.

39 p. ; 21 cm.

II 36045; 669.387/I-90

 

ITICESCU, CĂTĂLINA.

Acoperiri compozite � matrice de cupru obținute pe cale chimică și electrochimică : teză de doctorat / Cătălina Iticescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2004.

IX, 177 f. : sch., tab., fotogr. ; 31 cm.

IV 7152; 669.387/I-90

 

IVĂNESCU, ALEXANDRU.

Cercetări privind tehnologia de elaborare cu un consum redus de energie a unor materiale speciale cu conținuturi ridicate de Mn și Al rezistente la coroziune marină, la temperaturi ridicate și � medii oxidante : teză de doctorat / doctorand ing. Ivănescu Alexandru. - Galați.

115 p. : il., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“.

Conducator științific : Prof. dr. doc. ing. Oprea Florea.

IV 6371; 669/I-96

 

LEPP�AHTI, JUKKA.

Behaviour of fuel-bound nitrogen in gasification and in high-temperature NH�removal processes : dissertation / Jukka Lepp�ahti. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

179 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 369).

Teză de doctorat : Abo Academi.

Cond. șt. : prof. Kim Dam-Johansen.

ISBN 951-38-5349-7

III 14962; 669.1/L50

 

LEVCOVICI, SANDA MARIA.

Contribuții la tratamentul superficial cu laserul al unor oțeluri de scule : teză de doctorat / ing. Sanda Maria Levcovici ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

211 p. : fig., diagr., sch., tab., fotografii ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

Conducător științific : Prof. dr. doc. ing. Florea Oprea.

IV 6194; 669.14/L55

 

LEVCOVICI, TEODOR.

Contribuții la studiul comportării la fluaj a oțelului slab aliat termorezistent microaliat cu titan : teză de doctorat / ing. Teodor Levcovici. - Galați : Universitatea, 1982.

149 p. : tab., fig. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1982.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Crudu Ion.

IV 6189; 669.15/L55

 

MANDEAL, ELEONORA RODICA.

Contribuții la optimizarea unor procese specifice aliajelor cu memorie (din sistemele Cu și Ti) prin crearea unor structuri de informare flexibile : rezumatul tezei de doctorat / Eleonora Rodica Mandeal ; conducător științific : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

32 p. ; 21 cm.

II 35705; 669/M22

 

MANDEAL, ELEONORA RODICA.

Contribuții la optimizarea unor procese specifice aliajelor cu memorie (din sistemele Cu și Ti) prin crearea unor structuri de informare flexibile : teză de doctorat / Eleonora Rodica Mandeal ; conducător științific : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

231 p. ; 30 cm.

IV 7016; 669/M22

 

MORARU, LUMINIȚA.

Influența ultrasunetelor asupra unor proprietăți fizice ale aluminiului și aliajului AlSi12CuMgNi � fază lichidă și � procese de solidificare : teză de doctorat / Moraru Luminița ; cond. șt. prof. dr. Cosma Tudose. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

143 p. : fotografii, fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 6327; 669.71/M89

 

PANAITESCU, SOFIA.

Studii și cercetări privind înbunătățirea calității aglomeratului feros privind optimizarea rețelelor de șarjă și a procesului de sinterizare, pe mașinile de sinterizare cu bandă : rezumatul tezei de doctorat / Sofia Panaitescu ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

66 p. ; 21 cm.

II 35805; 669.1/P19

 

PANAITESCU, SOFIA.

Studii și cercetări privind înbunătățirea calității aglomeratului feros prin optimizarea rețelelor de șarjă și a proceselor de sinterizare, pe mașinile de sinterizare cu bandă : teză de doctorat / Sofia Panaitescu ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

IV, 195 f. ; 30 cm.

IV 7075; 669.1/P19

 

PANȚURU, DUMITRU.

Contribuții la studiul proprietăților antifricțiune a unor fonte : teză de doctorat / Ing. Dumitru Panțuru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1995.

99 p.: fig., tab., graf., fotografii alb-negru ; 31 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1995.

Conducător științific : Prof. univ. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6569; 669.13/P25

 

PAPADATU, CARMEN-PENELOPI.

Cercetări privind ameliorarea proprietăților și creșterea fiabilității unor oțeluri folosite � construcția utilajelor metalurgice : rezumatul tezei de doctorat / ing. ec. Carmen-Penelopi Papadatu ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2005.

74 p. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 37250; 669.1/P28

 

PAPADATU, CARMEN-PENELOPI.

Cercetări privind ameliorarea proprietăților și creșterea fiabilității unor oțeluri folosite � construcția utilajelor metalurgice : teză de doctorat / ing.-ec. Carmen-Penelopi Papadatu ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2005.

200 f. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7401; 669.1/P28

 

POP, FLORIN.

Contribuții teoretice și experimentale la studiul sistemelor de amestecare prin inducție electromagnetică a băilor de metal topit : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Pop ; cond șt. : prof. emerit dr. ing. M. Brașoveanu, prof. univ. dr. doc. ing. C. Șora. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1980.

2, 25 p. : fig., graf., diagr. ; 24 cm .

III 14587; 669/P78

 

POPESCU, MARIA.

Contribuții privind combinațiile elementelor crom,molibden și wolfram în sistemele eterogene din metalurgie : teză de doctorat / Maria Popescu; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1997.

127 p.; 31 cm.

IV 6254; 669/P81

 

POTECAȘU, OCTAVIAN.

Cercetări cu privire la obținerea unor materiale compozite Al-Cu pentru industria electrotehnică : teză de doctorat / Ing. Potecașu Octavian ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea din Galați, 1998.

250 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

IV 6338; 669.715/P88

 

PREDA, ADRIANA.

Cercetări privind influența elementelor de aliere și a tratamentelor termice asupra structurii și proprietăților alamelor de înaltă rezistență : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Adriana Preda, cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

58 p.: fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 35177; 669.35/P90

 

PREDA, ADRIANA.

Cercetări privind influența elementelor de aliere și a tratamentelor termice asupra structurii și proprietăților alamelor de înaltă rezistență : teză de doctorat / Ing. Adriana Preda ; cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

218 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 6891; 669.35/P90

 

RADU, TAMARA.

Cercetări privind unele aliaje din sistemul tn-Al-Fe utilizate în protecția anticorozivă : teză de doctorat / ing. Tamara Radu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

185 p. ; 30 cm.

IV 6094; 669.715/R17

 

SANDU, FLORENTIN ION.

Cercetări privind tehnica utilizării vidului la elaborarea materialelor microaliate cu elemente rare (Nb,Ti, V) destinate fabricării conductelor pentru produse petroliere : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ion Florentin Sandu. - Galați, 1998.

88 p. : diagr., tab., fig. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducător științific: Prof. dr. doc.ing. Florea Oprea.

II 34016; 669.14/S19

 

SANDU, FLORENTIN ION.

Cercetări privind tehnica utilizării vidului la elaborarea materialelor microaliate cu elemente rare (Nb,Ti, V) destinate fabricării conductelor pentru produse petroliere : teză de doctorat / ing. Ion Florentin Sandu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 1998.

214 p. : graf., tab., fig. ; 30 cm.

Teza de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator stiintific: Prof.dr.doc.ing. Florea Oprea.

IV 6458; 669.14/S19

 

SOLOMON, IULIA.

Cercetări privind obținerea și utilizarea � domeniul mașinilor electrice și a dispozitivelor electronice a materialelor electrotehnice amorfe cu caracteristici superioare : teză de doctorat / ing. Iulia Solomon; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Cruceru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

185 p. ; 30 cm.

IV 6286; 669.018/S67

 

TUDOR, BEATRICE.

Cercetări privind procesele fizico-chimice ce au loc la aliajele lichide cu baza de aluminiu : rezumatul tezei de doctorat / ing. Beatrice Tudor ; conducător știintific : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2003.

55 p. ; 21 cm.

II 35704; 669/T91

 

TUDOR, BEATRICE.

Cercetări privind procesele fizico-chimice ce au loc la aliajele lichide cu baza de aluminiu : teză de doctorat / ing. Beatrice Tudor ; conducător știintific : prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2002.

222 p. ; 30 cm.

IV 7015; 669/T91

 

VLAD, MARIA.

Cercetări cu privire la microalierea aliajelor cu bază de cupru : teză de doctorat / ing. Maria Vlad ; cond. șt. prof. dr. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 1994.

174 p. ; 30 cm.

IV 6378; 669.35/V73

TOP

67/68 Diverse industrii și meserii

 

BADER, BERND D.

Compuși de condensare ai isatinei pentru colorarea maselor plastice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Bernd D. Bader ; conducători științifici : Prof. dr. doc. Iosif Reichel, conf. dr. ing. Radu V�ceanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1973.

30 p. : graf., tab., ; 24 cm.

III 14568; 678/B14

 

BĂLAN, NICOLAE.

Contribuții la studiul transferului de căldură și masă � procesul de uscare a h�tiei : rezumatul tezei de doctorat / ing. N. Bălan. - Galați : Universitatea din Galați, 1990.

30 p. : fig., tab. ; 22cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Galați, Universitatea din Galați.

Cond. șt. : prof. dr. șt. ing. Bazil Popa ; prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

II 33787; 676/B19

 

BĂLAN, NICOLAE.

Contribuții la studiul transferului de căldură și masă � procesul de uscare a h�tiei : teză de doctorat / ing. N. Bălan. - Galați : Universitatea din Galați, 1990.

175 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați, Universitatea din Galați.

Cond. șt. : prof. dr. șt. ing. Bazil Popa ; prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6108; 676/B19

 

CERNEGA, DANIELA CRISTINA.

Contribuții la conducerea sistemelor cu evenimente discrete cu aplicații la procesele de asamblare și fabricație flexibile : teză de doctorat / ing. Daniela Cristina Cernega ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

207 p. : fig. ; 30 cm.

IV 6599; 681.5/C35

 

CERNEGA, DANIELA CRISTINA.

Contribuții la conducerea sistemelor cu evenimente discrete cu aplicații la procesele de asamblare și fabricație flexibile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniele Cristina Cernega. - Galați, 2000.

48 p. : fig. ; 21 cm.

Rezumat teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2000.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Emil Ceangă.

II 34459; 681.5/C35

 

CHUNG, GI-SOO.

Messung und Bewertung der Struktur von Rotorgarnen mit Hilfe der Bildverarbeitung / Gi-Soo Chung. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2000.

86 p. ; 21 cm.

II 34899; 677/C48

 

DATKO, ACHIM.

Untersuchungen zur Mischbarkeit und zum Verst�kungseffekt von sulfonierten Poly(paraphenylenen) in Poly(ethylacrylat-co-4-vinylpyridin) / Achim Datko. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2000.

230 p. ; 21 cm.

II 34902; 678/D20

 

diaconescu, ioana.

Contribuții la optimizarea proceselor de uscare a h�tiei : teză de doctorat / doctorand ing. Ioana Diaconescu. - Galați, 1998.

189 p. multigr. : fig., tab. ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

Conducator științific : Prof. dr. ing. Constantin Iosifescu.

IV 6320; 676/D36

 

DUICĂ, MIRCEA CONSTANTIN.

Building and Defending Competitive Advantages in the Textile and Clothing Industry : summary of doctoral thesis / doctoral superviser Professor Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

20 f. ; 30 cm.

IV 7207; 677/D88

 

DUICĂ, MIRCEA CONSTANTIN.

Crearea și apărarea avantajelor competitive în industria textilă și de confecții : rezumatul tezei de doctorat / Cond. șt. Prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

68 p. ; 21 cm.

II 36238; 677/D88

 

DUICĂ, MIRCEA CONSTANTIN.

Crearea și apărarea avantajelor competitive în industria textilă și de confecții : teză de doctorat / Cond. șt. Prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2004.

250 f. : tab., sch. ; 29,5 cm.

Teză de doctorat: Galați: Universitatea „Dunărea de Jos“, 2004.

Conducător științific: Prof. univ. dr. Paraschuiv Vagu.

IV 7202; 677/D88

 

ENDERLE, ANJA.

Kapillarmembranen aus modifizierten Polyarylsulfonen fr den Einsatz als Implantatmaterial / Anja Enderle. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2000.

100 p. ; 21 cm.

II 34898; 677/E55

 

ETCHECHURY ALVAREZ, EDMUNDO.

Contribuții la studiul degradării amestecurilor de polimeri pe bază de polietilenă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Edmundo Etchechury Alvarez. - Iași : Institutul Politehnic, 1982.

33p. : fig. ; 22 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Iași, Institutul Politehnic.

Cond. șt. : acad. Cristofor Simionescu.

II 33796; 678/E82

 

LIEBERMANN, GHEORGHE.

Diesteri ai acidului CIS-epoxi-succinic ca plastifianți pentru poli (clorura de vinil) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Liebermann ; cond. șt. prof. dr. doc. Ion Nanu. - Timișoara : Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, 1979.

26 p. : tab., graf. ; 24 cm.

III 14594; 678/L60

 

MARTON, LADISLAU.

Contribuții la studiul uzurii maselor plastice folosite � construcția de mașini textile : teză de doctorat. - Galați : Universitatea din Galați, 1983.

163 p. : tab., graf., fig., sch., diagr., fotografii alb-negru ; 30 cm.

Teză de doctorat : Galați : Universitatea, 1983.

Conducător științific : Prof. dr. ing. Ion Crudu.

IV 6214; 678/M43

 

MERSIOWSKY, IVO.

Investigation of long-term behavior of PVC Products and their additives in landfills : teză de doctorat / Ivo Mersiowsky. - Aachen : Shaker Verlag, 2002.

XVI, 131 p. ; 30 cm - (Berichte aus der Umweltwissenschaft).

ISBN 3-8322-0468-7

IV 7136; 678/M60

 

PONTOW, STEPHAN.

Theorie und anwendung constraintbasierter planungsverfahren : teză de doctorat / Stephan Pontow. - Aachen : Shaker Verlag, 2000.

4, IV, 169 p. ; 21 cm - (Berichte aus der Informatik).

ISBN 3-8265-6964-4

II 35823; 681/P77

 

RAUKOLA, JAAKKO I.

A new technology to manufacture polypropylene foam sheet and biaxially oriented foam film : dissertation / Jaakko I. Raukola. - Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998.

103 p. : fig., tab. ; 25 cm - (VTT Publications ; 361).

Teză de doctorat : Tampere University of Technology.

ISBN 951-38-5257-1

III 14969; 678/R30

 

SCHMID, JOACHIM.

Bewertungsgr�n von Telemikroskopiesystemen / Joachim Schmid. - Stuttgart : Institut fr Physikalische Elektronik Stuttgart, 2001.

171 p. ; 21 cm.

II 35305; 681/S34

 

SIPOS, VICTOR.

Organizare macrosupermoleculară evidențiată la poli (metacrilatul de metil ) realizat prin fotopolimerizare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Victor Sipos. - Timișoara : Institutul Politehnic, 1977.

38 p. : fig. , diagr. , graf. ; 27 cm.

Rezumatul tezei de doctorat : Timișoara, Institutul Politehnic.

Cond. șt. : prof. dr. doc. Ioan Nanu.

III 14592; 678/S60

 

THORESZ, G�THER.

Studiul policondensării � perle pe modelul unei rășini ciclohexanon-